Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Je dokonané!


Doznelo ,,Hosana", následne je Ježiš zrádzaný, mučený, posmievaní, a nakoniec ukrižovaný tými, ktorí už dlhý čas to pripravovali. Pravdu a Boha ozaj nemilovali, inak by tak nekonali, len po jednom bažili, aby hlásateľa Pravdy umlčali, aby tak nestratili moc nad ľuďmi.

Je dokonané!, to mohli všetci počuť, prizerajúc sa na tento zločin, na túto úkladnú vraždu, ktoré ľudstvu ešte viac priťažilo, ešte väčšie bremeno viny si nasadilo na svoje plecia. Brána raja, ktorá sa otvárala, sa zavrela. Veľká bolesť a smútok prebehla celým stvoreným, že až kam je schopná zájsť ľudská zlovôľa, kde BOH a cit už nemá miesta. Kde temno vládne, tam lásky a dobra už pomaly nieto.

Len syčanie hadov bolo počuť, mysliac si, že víťazstvo je na ich strane. Ale Ježiš v tej chvíli stal ako víťaz, nebál sa položiť svoj život za Pravdu, ktorú hlásal. Bude to už navždy zapísané zlatými písmenami vo stvorení ako víťazstvo Svetla nad temnotou! Nezlomilo ho nič a nikto. Ich prehra bola v tej chvíli dokonaná, a a oni to vedeli. Preto ten posmech pod krížom, lebo zúfalstvo a strach v nich a okolo nich sa začal ešte viac stupňovať. Oni vedeli, že čo ich zato čaká, a predsa to urobili, mysliac si, že aspoň takto vyhrajú nad Bohom. Ale opak bol pravdou, zákony Boha pracujú s úplnou presnosťou, bezohľadne a neúprosné, nepýtajúc sa, či si niekto myslel, že bol v práve alebo nie, ale či to bolo v súlade zo zákonmi BOHA a s jeho vôľou! Preto ten strach ich tvárach. Preto to zúfalstvo a hrôza, lebo oni vedeli, čo ich bude už čoskoro očakávať, predsa pozemskou smrťou nič sa nekončí, ale pokračuje, súd si každý vždy vynáša sám nad sebou... Preto aj to besné prenasledovanie, ktoré sa dialo potom, lebo strach, hrôza a zúfalstvo im nedalo už pokojné spať. A pokojný spánok neprichádzal...a neprichádza, len zúfalstvo, hrôza, strach a prehra v radoch tých, ktorí siahli na život Ježiša! To je ich výslužka, to je ich batoh, ktorý si nesú už dlhé veky, pokiaľ si svoju vinu nepriznali, pokiaľ si svoju vinu, tak ťažkú neodčinili.

Zelený štvrtok je dňom tej najväčšej zrady, Veľký piatok je dňom úkladnej vraždy! A napriek tomuto faktu sa to oslavuje, už veľmi dlhý čas, ako Bohom chcene dianie. Ale opak je pravdou, to cirkevný svet nezaujíma, hlavná vec, že žije v tom veľkom omyle, že to tak bolo Bohom chcené, hoci udalosti, ktoré sa diali hovoria o presnom opaku. Stačí si všímať srdcom, že čo sa píše aj v evanjeliách, ako sa zachoval Judáš potom, keď zradil Ježiša a prijal tridsať strieborných, čo hovorí Ježiš na kríži, čo sa dialo, keď Ježiš hovorí posledné slová ,,Je dokonané!“ , ako aj príroda a živly nato odpovedajú...

Ľudstvo sa zvrhlo do ešte väčšej tmy týmto odporným činom, ktorý bol vykonaný na Synovi Božom, a ten pád pokračuje do dnešného dňa stále...

Verilo sa dlhé dve tisícročia viac cirkvám a im výkladom ako Bohu a jeho Synovi. Ľudstvo stále viac blúdi a padá, lebo stále ešte nepochopilo, že oslobodenie a vzostup nevedie skrze túto úkladnú vraždu Spasiteľa, ale len skrze Slovo, ktoré nám tu Syn Boží zanechal.

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Ku Svetlu...


Hoci dnes opäť nám oblohu sprejovali, tu si to môžete pozrieť: http://jananton.rajce.idnes.cz/Chemtra_26.3.2012/ , zopár záberov sa mi podarilo urobiť, tak večer bola už pohoda, s ešte krajším úkazom, ktorý sa dnes na oblohe ukázal, v deň keď sa na Slovensku oslavuje Emanuel, na juhozápadnej strane. Išlo o úkaz kosáčika Mesiaca, ktorý sa nachádzal tesne pod Venušou, a pod ním Jupiter, a ktorý je ešte stále teraz vidieť, ak môžete, tak choďte sa pozrieť, je to ozaj paráda...

Ale záverom predsa zopár slov zo Slova Pravdy, v deň keď sa oslavuje meno Emanuel:

,,Poselství staví dosud špatně umístěné ukazovatele cesty opět správně, aby vážně hledajícím byla znatelnou pravá cesta. Jest to poselství Grálu, Evangelium Grálu!

Blaze všem těm, kdo se podle něho řídí otevřenou myslí a volným srdcem! Poznají v něm ve stvoření jen to, uvidí jen ty příčle, kterých jejich duch musí použít k vzestupu, aby vešel do říše ducha, do ráje.

Každý jednotlivec najde zde, co sám potřebuje, aby stoupal ke Světlu se schopnostmi, které má.

Teprve to dává život, volnost k stoupání, vývoj potřebných k tomu schopností každého jednotlivce. Nedává to jednotné jho v pevném dogmatu, které činí z lidí bezvolné otroky, potlačuje samostatný vývoj a tím nejen vzestupu překáží, nýbrž pro mnohé ho úplně zničí.

Člověk, který pozná stvoření v jeho tak zákonité činnosti, pochopí v něm také záhy velkou Boží vůli. Zaujme-li k ní správné stanovisko, slouží mu pak stvoření, tedy také cesta, jen k radostnému vzestupu, neboť tím stojí také správně v Boží vůli. Jeho cesta i život musí proto býti bohulibé! –

Není to pobožnůstkářské obracení očí vzhůru, není to kající kroucení se, klečení, modlení, nýbrž jest to uskutečněná modlitba, živě provedená, ve svěžím, radostném, čistém konání. Neznamená to kňouravě si vyprošovati cestu, nýbrž značí to viděti tuto cestu ve vděčném pohledu vzhůru a po ní radostně jíti.

Zcela jinak, než jak bylo dříve myšleno, vypadá pak všechen život, který jest možno zváti bohulibým. Mnohem krásněji a volněji! Znamená to státi správně ve stvoření tak, jak tomu chce váš Stvořitel skrze stvoření! Tu člověk, obrazně řečeno, chápe se ruky Boží, kterou tím Bůh lidstvu nabízí.

Volám proto znovu: Berte všechno konečně skutečně a opravdově, ne již obrazně! Pak budete sami skutečnými namístě dnešních mrtvých schemat! Učte se poznávati stvoření správně v jeho zákonech!

V tom spočívá cesta vzhůru ke Světlu! Imanuel Abdrushin - Citát z prednášky: Co má každý člověk činiti, aby mohl vejíti do království Božího?

Ján Anton Sloboda.

 
Abdrushin o Božej pomoci

Je dosť veľa čitateľov Posolstva od Abdrushina, ktorí vnímajú pomoc Božiu tak, že sa všemožne snažia upnúť sa na ľudí kráčajúcich pevným krokom, tú pomoc hľadajú u nich, a to len preto, že si vo svojej duchovnej pohodlnosti mylne vysvetlili slová z prednášky „Velikonoce 1932“, ktorá je uvedená v Zborníku nezaradených prednášok: „Pomoc Boží MUSÍ přicházet přes člověka podle zákona o stejnorodosti.“

Keby sa títo istí čitatelia držali pevne zásad Božích a riadili sa tým, čo im Posolstvo v celej svojej šírke hovorí, vycítili by, že tá pomoc od ľudí môže byť jedine v tom, že ako vzory tvoriaceho sa Nového pokolenia dovedú svojím životom a pôsobením iných hľadajúcich na Cestu, ktorá vedie k Pravde Božej.

Keby si hľadajúci poriadne a v pokore prečítal napr. vysvetlenie Abdrushina, zvýraznené výkričníkmi (!) v prednáške „Pohleď, co ti prospívá“ z Poselství doznívá (z r.1935), rozšíril by sa mu priezor svojho vnímania a s radosťou by pochopil celú tú jednoduchosť Slova Pánovho, ktoré každého blúdiaceho dokonale poučí, ako má správne vnímať pomoc Božiu:

„Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi MUSÍ otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako VPRAVENÍ se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících ZÁKONŮ nejsvětější vůle Boží!
NENÍ pro CELÉ lidstvo ŽÁDNÉ jiné CESTY ani jiné POMOCI! MUSÍ poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť SOUD je zde! ŽÁDNÝ ČLOVĚK vám NYNÍ již v nadcházející nouzi NEPORADÍ ani NEPOMŮŽE.
JEDINĚ BŮH!“
 
ladislavzelinka S Láskou  Duchovní Institut
V tom měla paní Makedonová pravdu... Ať se vám všem daří. Mějte se fajn.
nitranska Pani Makedonová vo svojej knihe - Večné  
...tí, čo nemajú pochopiť, nepochopia.
Pani Makedonová vo svojej knihe - Večné zákony 2, otázka č. 167 uvádza : Ježiš aj Abd-ru-schin často hovorili, že „ tí, čo nemajú pochopiť, nepochopia “. Kto patrí medzi nich?

Mysleli tým nenapraviteľných padlých anjelov a všetkých tých ľudí, ktorí pod vplyvom temna napáchali vo viacerých životoch škody, ktoré už do súdu nestihli odčiniť.
Týmto vinníkom odrezali bytostní nitky, ktoré ich spájali s vyššími bytostnými a duchovnými pomocami. Bez nich ľudia nedokážu duchovnú Pravdu správne pochopiť a prijať. V tom je Božia spravodlivosť, ktorá odmeňuje alebo trestá každého podľa jeho skutkov.
 
p.Makedonová
...a jej zásluha spočíva v tom, že som sa vďaka jej knihe zoznámil s Posolstvom. Ale tým to aj končí, čo rozhodne nie je málo, avšak ďalšia diskusia je na túto tému nateraz zbytočná.
 
PeterFranko  
pán Zelinka, odpoveď na svoje otázky skúste hľadať poctivejšie, na vaše otázky tu bolo odpovedané už veľa krát.
p. Zelinka,

hneď úvodom chcem zdôrazniť, že nemám nijaké právo hovoriť v mene tohto fóra a poviem len môj súkromný názor. Sám som tu totiž pred časom položil veľa otázok, z ktorých mnohé zostali nezodpovedané. Pre mňa ale boli dôležité a tiež som mal pocit že sú jednoduché. Ale toto je už za mnou. Jednoducho som s pokorou a porozumením prijal fakt, že skupina ľudí, ktorá sa na tomto mieste stretáva túži spolu komunikovať v istej rovine. Spája ich rovnaké pochopenie PG a Večných zákonov a isté typy otázok, akokoľvek sa môžu zdať nevinné či jednoduché, sú skrátka pokladané za prejav minimálne netaktnosti. A tak sa nám niekedy dostáva "zvláštnych", prípadne nijakých odpovedí ... Každý ale máme slobodnú vôľu a toto právo treba rešpektovať.

Ja som tu tak trochu za 5 element ale to je v poriadku. Moje meno v sebe skrýva ďaleko viac - každý má tak možnosť vidieť v ňom to, čo vidieť chce. A tak je to dobre.

Prajem pekný deň všetkým
ladislavzelinka S Láskou  Duchovní Institut
Coo? Jaké vnucování? Jen jsem měl jen jednu jednoduchou otázku ohledně paní Makedonové, na kterou mi ještě nikdo z vás nedokázal odpovědět. Totiž, co se s ní stalo, a s jejím dítětem. Ale už je mi to celkem jedno.
PeterFranko  
pán Zelinka na prezentáciu Vašich stránok, ktoré nám tu vnucujete, vám dám jednu radu od Pána Abdrushina, ktorou odpovedal na podobné témy aké sem vnášate vy:

Otázka pre Pána Abdrushina:
V rôznych novších knihách sa poukazuje na to, že raz príde doba Božích ľudí, dokonalých a ušľachtilých. Je to doba tisícročnej ríše?

Odpoveď Pána Abdrushina:
Nepríde čas Božích ľudí, ale čas Božieho Človeka! Tu opäť spočíva omyl v pokuse zovšeobecniť jedno doteraz neporozumené osobné zasľúbenie. Nikdy nebudú jestvovať Boží ľudia okrem jedného, ktorý je vyslaný Bohom: Imanuel – Syn Človeka. Najdokonalejší ušľachtilí ľudia sa z povahy veci pri najvyššom zdokonalení môžu stať iba duchovnými ľuďmi, ale nikdy nie božskými.
Ja od začiatku verím, že odlišný názor a korektnosť sa vzájomne nevylučujú. A že pyramídu dobra môžu medzi sebou spoločne stavať rôzni ľudia ... Všetko závisí len od vzájomnej ochoty. A od toho, ako sú ešte schopní vzájomne sa počúvať a vcítiť do myslenia či konania druhého. Bez predsudkov. Reagoval som na Vaše príspevky tak ako som reagoval, pretože som tentokrát presne chápal o čom hovoríte. S minulosťou by som to nerád porovnával, pretože naša komunikácia bola o všeličom ...
Aj ja som si v živote kôli "nekonvenčným" postojom užil svoje. Nikdy som nepatril do hlavného prúdu, nakoľko som sa vždy snažil byť otvorený a priamy. A to ľudia radi nemajú. Nikdy som sa tiež nenechal zlákať nejakou ideológiou či myšlienkami iných. Razím si naopak svoju vlastnú cestu pravdy, ktorá je odlišná a značne kľukatá. Svojim spôsobom je však nádherná, plná poznania, slobody a som za ňu Bohu vďačný.
ladislavzelinka S Láskou  Duchovní Institut
Opravdu hezká symbolika. A také ten den byla silná sluneční erupce, která zasáhla Zemi.
JAN. jan.jan@post.sk 
K 14. výročiu počatia Imanuela


Labutia panna počne, porodí Božie dieťa, a dá mu meno Imanuel.

To dieťa sa stane Kráľom kráľov, Pánom pánov.

To dieťa bude vládnuť žezlom železným, v zmysle zákonov svojho Otca.

To dieťa povedie svoj ľud v Tisícročnej ríši.

To dieťa bude staviteľom Tisícročnej ríše.

To dieťa spúta na tisíc rokov padlého archanjela.

To dieťa prinesie mier a lásku spravodlivým.

To dieťa bolo počaté 13.3.1998.

To dieťa, ktorého zvestovali starovekí proroci, ako zástupcu Boha na Zemi, po Veľkej očiste - Veľkom súde na Zemi.

Preto raduj sa duch, a oslavuj Boha....

Ján Anton Sloboda.

 
symbolika

Podľa webstránky astro.cz sa v korónografe LASCO C3 sondy SOHO 13.marca 2012 objavila pomerne jasná kométa SWAN.

Pekná symbolika, keď to bolo práve v deň štrnásteho výročia počatia pani Natálie a kométa sa volá SWAN, čo je v angličtine LABUŤ.

Prajem pekný deň,

Miroslav Ivánek
 
prekvapenie?
Dobrý deň, pán smartang.
Ani mne nedá niečo poznamenať, keď už som taký otvorený a úprimný:
Ak Vás prekvapila moja otvorená a úprimná odpoveď, je mi naozaj ľúto, že ste nato až teraz došli. Vždy som sa snažil byť takýto.
Nie je to začiatok nejakého pingpongu na túto tému, to už vopred odmietam, správajme sa k sebe aspoň charakterne.

Tých pyramíd ZLA je všade naokolo dosť, stavajme preto pyramídy DOBRA!
 
Oprava a doplnenie

Dňa 12.3.2012 som na tejto diskusii uviedol príspevok „Pochybovačom kníh Večné zákony-1,2,3“.
Ospravedlňujem sa za chybné uvedenie čísla 17.prednášky „Vánoce“, správne to má byť 16.prednáška z knihy Poselství doznívá – „Vánoce“.

Až neskôr som si uvedomil, že by bolo dobré uviesť krátke vysvetlenie, ktoré malo byť vtedy hneď v úvode:
<Ako reakciu na nedávno zverejnené informácie o zmenách v Posolstve od Abdrushina som od jedného z čitateľov Posolstva Grálu obdržal dotaz, ktorý sa ma podľa neho budú možno pýtať aj ďalší (pozn.: možno aj na tejto diskusii): Prečo propagovať knihy Večné zákony, keď Slovo je len jedno a Slovo bolo od Boha, či to nie je odvádzaním iným, možno aj chybným smerom?>
Tento dotaz je podstatným dôvodom toho, prečo som ten príspevok „Pochybovačom kníh Večné zákony-1,2,3“ sem vôbec dával.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Venuša a Jupiter


Chcel by som upozorniť na pekný nebeský úkaz, ktorý je už niekoľko dní vidieť na oblohe. Ide o približovanie Venuše a Jupitera k sebe. Tento úkaz je pekne vidieť už tesne pred zotmením, na juhozápadnej strane oblohy. Niečo o tom tu: http://vat.pravda.sk/vesmir/clanok/26015-vikendove-vecerne-predstavenie-jupiter-dvori-venusi/

Pekný nebeský zážitok.

Ján Anton Sloboda.

 
Vážený p. Potúček,

nedá mi nereagovať na Vaše slová. A síce - chcem Vám za tieto posledné 2 príspevky hneď v úvode poďakovať. Za Vašu, až prekvapivo otvorenú a úprimnú výpoveď.

Opäť ma pritom napadá že čím to je, že jeden človek nerozumie druhému? A mnohokrát ani tomu najbližšiemu? Prečo má vždy tendenciu všetko v živote komplikovať? Predsudky, posudzovanie iných, vlastný pocit dôležitosti ... A kde je srdce? Nehovoriac o tých, ktorí sa ešte pritom vôbec odvažujú v duchu nazvať služobníkom Pána.
O tom, kto je či nie je dobrý služobník nakoniec nerozhodneme my, ale niekto iný. Ten, ktorý vie akým spôsobom sme sa v živote k pravde postavili - ako sme ju hľadali a čo sme pre ňu aj reálne spravili. My všetci sme tu, aby sme sa v pravde spoločne posunuli ďalej. Stretli sme sa práve preto, aby sme ešte niečo pochopili. Nie sú nás zástupy a život "tam vonku" prebieha dosť odlišne. Máme svoju vieru a presvedčenie, ktorému veľa ľudí nerozumie. Spája nás však Slovo, ktoré sme dostali ako prejav najvyššej milosti. A je na každom z nás, ako s ním naložíme a či ho v sebe oživíme. Oživne ho teda v sebe a vystavajme mu v srdci chrám - oslávme ho svojimi skutkami. Buďme teda v prvom rade k sebe živí, ľudskí. Buďme úprimní, tolerantní, majme pochopenie a buďme nápomocní. Buďme živým príkladom. Pretože ak v tomto zlyháme, nemáme viac Bohu čo ponúknuť ...
Pochybovačom kníh Večné zákony-1,2,3

Knihy Večné zákony 1,2,3 od pani Makedonovej propagujem preto, lebo som presvedčený, že to ide takisto od Boha. Doteraz ma nikto nepresvedčil, že to tak nie je.
Samozrejme, Boh to nenapísal, pani Natália sa v úzkom kruhu vyjadrila, že by viaceré veci preštylizovala inak, keby mala nato viac času, ale musela robiť veci, ktoré pôvodne mali robiť jej pomocníci. O týchto zmenách svedčia aj jej knihy, ktorých mám ja viac vydaní, takže ona sama naozaj postupne menila tú štylizáciu v niektorých odsekoch, pretože tá nebola prirodzene taká dokonalá, ako je to v SLOVE od Syna Božieho.
Ja sám by som sa jej najradšej teraz spýtal množstvo otázok, prečo niektoré veci tak napísala, lebo nie všetko je mi jasné. Ale ani v Slove Abdrushinovom mi nie je všetko úplne jasné. Aj tam mám niektoré nezodpovedané otázky. Avšak my, čitatelia Posolstva Grálu, predsa vieme, že na všetko pred vrcholom prvej veľkej očisty nedostaneme odpoveď.
Pre mňa tie nejasnosti neznamenajú to, že knihy Večné zákony 123 vedú chybným smerom. Ja to tak vôbec nevnímam.
Keď som v roku 1999 začal čítať iba vynechané texty z Posolstva od Abdrushina, pripadalo mi to, akoby som dostával mnohé rovnaké informácie, aké boli ako nové uvedené v knihách VZ123. Prežil som to vtedy tak silno, že to sa nedá nijako vymazať, to zostalo vnútri.
Ak to niekto vníma inak, je to jeho vec.
Nerobím sa dokonalým vševedkom, avšak v tejto súvislosti mi doteraz nikto z pochybovačov kníh VZ123 nedal napr. odpoveď na otázku (pre mňa mimoriadne dôležitú), ktorú som aj na internete v „Informáciách o zmenách v Posolstve od Abdrushina“ položil, KOHO NARODENIE NA ZEMI zvestovala Abdrushinova doska, Zoroaster, Atlantída, Nahome, Izaiáš (všetci, ktorí žili pred Ježišom), keď to Abdrushin, Oskar Ernst Bernhardt, narodený v r.1875 v Nemecku nemohol byť, lebo narodenie Ducha Pravdy oznámil ako prvý apoštol Ján na základe toho, čo počul pri Poslednej Večeri od Syna Božieho, Ježiša! A toto napísal o sebe sám Syn Človeka, Ježišom zvestovaný Duch Pravdy, Abdrushin v 17.prednáške Poselství doznívá „Vánoce“!
Ja nemám nič proti niekomu, kto neverí v pravosť VZ123, resp. v pravdivosť toho vysvetlenia narodenia Imanuela, ako sa to vo VZ123 uvádza, je to zvrchované a slobodné rozhodnutie každého človeka, ale tu by sa nemalo dokolečka hovoriť iba o tom, že v niečo neverím, ale malo by sa povedať aj to, v čo verím.
Čitateľ Posolstva Grálu, skôr než sa začne vypytovať na knihy VZ123, by si mal dať v tejto konkrétnej veci do poriadku niektoré nezodpovedané otázky, ktorých odpovede ale v Posolstve Grálu sú!
Takže otázka, koho inkarnáciu a osobnú prítomnosť zasľúbeného Kráľa kráľov medzi ľuďmi na Zemi zvestovali všetci, ktorí žili pred Ježišom, tu zostáva aj naďalej.
Dokiaľ mi túto otázku pochybovači VZ123 z radov stúpencov Abdrushina nezodpovedajú, dovtedy nemá pre mňa zmysel viac do hĺbky hovoriť s nimi o knihách VZ123.
 
Varovania a my, ľudia – 2012

V roku 2011 bolo počuť viacero varovaní o tom, že v blízkej dobe môže na Zemi dôjsť k nebývalým škodám, spôsobených zvýšenou slnečnou aktivitou, aby ľudia nato mysleli a zariadili sa podľa toho.
Avšak namiesto reálneho pohľadu na planétu Zem a jej vesmírne okolie, namiesto skúmania komplexných informácií a súvislostí, ako aj dávnych proroctiev, sme niektorí (ja osobne viackrát z bližšieho ako aj z menej bližšieho okolia) obdržali ako odpoveď v tom lepšom prípade výsmech, neveriace krútenie hlavou alebo počudovanie sa ako nad človekom, ktorému už zrejme nadobro preskočilo, no a v tom ostrejšom prípade to bolo rázne odmietnutie s tým, že nech už prestaneme s tým strašením.
Toto sú najčastejšie reakcie nám blízkych ľudí, ktorým by sme chceli pomôcť. Vybrali si.

A tak sa pozrime bližšie na dnešnú realitu, aby sme lepšie pochopili, ako ďaleko malo vlastne to naše „bu-bu-bu!“ od skutočnosti:
Dňa 8.3.2012 na všetkých našich TV staniciach, v hlavných večerných správach oznamovali, že na Slnku došlo k najsilnejšej erupcii za posledné roky. Súčasný cyklus sa začal v roku 2007 a pravdepodobne vyvrcholí v roku 2013.
Táto geomagnetická búrka patrí do kategórie „stredne silných“. V prípade silnej búrky by to mohlo mať pri dopade týchto častíc na Zem nedozierne následky.

V súvislosti dôsledkov takejto magnetickej slnečnej búrky na život na Zemi sa už dnes spomínajú najmä tieto riziká:
1/ narušená ionosféra Zeme;
2/ narušenie činnosti elektrických rozvodných sietí (možné výpadky elektrickej energie, energetické spoločnosti sú v pohotovosti);
3/ narušenie satelitných navigačných systémov;
4/ poškodenie až zničenie satelitov;
5/ poškodenie vesmírnych družíc (možné, až životu nebezpečné, radiačné ohrozenie astronautov na medzinárodnej vesmírnej stanici);
6/ neblahý vplyv na letovú prevádzku:
narušenie leteckých koridorov, odklonenie a presmerovanie letov (hlavne nad polárnymi oblasťami);
ohrozenie správnej činnosti prístrojov na palube lietadla, reálna možnosť výpadku palubných počítačov;

Podľa vyjadrenia odborníkov, ktorí u nás skúmajú vesmírne žiarenie, keď budú vedci vedieť vopred predvídať ohrozenie Zeme obrovským magnetickým žiarením z vesmíru, budú sa môcť urobiť rozličné opatrenia, napr. „že sa ľudia môžu schovať pod zem“.

Rád by som k horeuvedeným informáciám pridal ešte niekoľko ďalších poznámok, ktoré zatiaľ verejne nikde neodznievajú.
Už od jesene minulého roku som od ľudí, ktorí sa pohybujú v prostredí astronómov, mal informácie, že v marci 2012 sa začne veľká aktivita Slnka, ktorá okolo 20.apríla 2012 by mohla prvýkrát vrcholiť a môže to spôsobiť vypadnutie satelitov, pokazenie PC, pokazenie palubných prístrojov na lietadlách, apod.
Málokde a možno nikde sa neuvádza údaj, že do konca roka 2012 sa takéto obrovské slnečné erupcie pravdepodobne so stúpajúcou intenzitou zopakujú ešte niekoľkokrát, aby to v budúcom roku vrcholilo.
Takže ak už teraz pri stredne veľkej slnečnej erupcii vedci naznačujú a vážne nahlas varujú, čo všetko sa môže stať, že napr. budeme nútení utekať do podzemných krytov, ako za vojny, tak čo sa bude diať potom, keď to bude vrcholiť?
Samozrejme, mnohé časové údaje a predpovede sa nemusia presne vyplniť v predpokladanom čase, ale naplnia sa určite! Ak sa ich splnenie oddiali, nie je to vôbec žiadna výhra, naopak, intenzita narastá a účinok bude neskôr o to silnejší.
Nech sa teda posmievači a neveriaci pochybovači smejú aj naďalej, úškrny im čoskoro zamrznú na tvári. Však aj tá naša technicky vyspelá meteorológia nedokáže často ani na pár dní vopred predpovedať správne počasie a mnohokrát dochádza k neočakávaným „prekvapeniam“.

K bodu 2/ by som rád spomenul to, čo vravia fundovaní elektroinžinieri.
Keby na Zem dopadla primerane obrovská solárna búrka, čo nikto z vedcov nevylučuje, môže to spôsobiť, že napr. trafostanice začnú vybuchovať jedna po druhej. A toto už nie je žiadna sranda. Pretože trafostanice majú určitú životnosť a nie je ich „na sklade“ toľko, aby mohli byť vymenené v krátkej dobe ako popadané stožiare. A vieme si dobre domyslieť, čo by spôsobil náhly výpadok elektrickej energie vo väčšom meste, k tomu ešte dlhodobý.
Chod mnohých dnešných bánk, obchodov, rôznych inštitúcií je častokrát riadený pomocou satelitnej siete. Avšak keby satelity vypadli, ako by to tu dolu fungovalo?

Táto civilizácia stojí na tenučkej „stračej“ nôžke, ktorá nesie meno „ELEKTRONIKA“ – jeden z najväčších výdobytkov technického pokroku pozemského človeka – „pána tvorstva“.
Pokiaľ všetko funguje, je dobre. Ale všetci vieme, aká citlivá je dnešná elektronika, a to nielen na prach. Vidíme to teraz, keď už sa nedá utajiť fakt, že stačí obyčajná stredná solárna búrka a celá Zem je s jej výdobytkami vedecko-technického rozvoja v pohotovosti a v obavách.
Mali by sme si uvedomiť, aký dosah na naše životy a domácnosti môže a bude mať skutočnosť, ak sa HLAVNÝ VYPÍNAČ elektrických rozvodných sietí náhle vypne. Od elektrickej energie závisí nielen svetlo v žiarovke, prúd v zásuvke, ale bez elektrickej energie nejdú ani plynové ohrievače, bez elektriny nepôjdu ani čerpadlá na vodu, atď, atď. Všetko je už závislé na elektronike a na tomto vypínači.
Sú ľudia psychicky pripravení nato, že sa vo svojich domácnostiach ocitnú z minúty na minútu nielen v tme, bez TV, SATELIT, INTERNET, PC, VIDEO, MOBIL, ale budú aj bez kúrenia, bez vody, bez možnosti zohriať si čokoľvek, bez možnosti umytia, bez možnosti splachovania WC, apod?
V tomto prípade majú výhodu tí, ktorým voda do domácnosti tečie samospádom, alebo majú blízko prírodné vodné a tepelné zdroje. Mestské aglomerácie tu na všetkých frontoch zjavne ťahajú za kratší koniec.
A ako by to bolo s automobilmi, ktorých chod je riadený počítačom v palubnej doske? Ochráni karoséria automobilov tieto jemné prístroje pred silným geomagnetickým žiarením, keď sa dnešní vedci boja, že sa v lietadlách môžu palubné prístroje pokaziť? Sú teda lietadlá menej chránené než automobily? Nie som vedec s patričnými výsledkami vedeckých pokusov, aby som na toto vedel 100-percentne správne zodpovedať, avšak čo by nastalo, napríklad so zásobovaním obyvateľstva základnými ľudskými potrebami, keby sa doprava odrazu zastavila, tam kde je, tak to si viem veľmi dobre predstaviť. Zmätok, chaos, anarchia, ...
Keď sme už pri automobiloch, tak vlastne najlepšie by dopadli 30 ročné autá, Trabanty, škodovky 105, apod., kde žiadna jemná elektronika nebola. Zdá sa mi, že sa éra bicyklov a pešiakov aspoň na nejakú dobu neodvratne blíži.

K bodu 6/ by som chcel pripomenúť len to, že určite by žiadne lietadlo nemalo spadnúť len tak, najmä ak vedci budú zavčasu varovať pred dopadom slnečnej búrky, a lietadlá sadnú tak na zem. Ale keby tá erupcia na Slnku bola veľmi silná a lietadlo by bolo nútené pristáť na najbližšom letisku, tak potom aký dlhý čas by sa v prípade poškodenia prístrojov muselo čakať na nové súčiastky? A čo medzitým pasažieri?

Naša civilizácia sa momentálne zmieta v hospodárskej recesii, ktorej výsledok neveští nič dobré. Svetoznámi „ekonómovia“ sa predbiehajú v tom, ako by sa to mohlo zvládnuť, stretávajú sa štátni predstavitelia, aby to vyriešili, tešia sa, keď schvália ďalší „balíček“, a pritom málokto myslí nato, že hlavné slovo tu povie aj tak niekto úplne iný – PRÍRODA.
Tak málo stačí a naša ekonomika sa vôbec nemusí zrútiť sama v sebe, čo sa teda aj tak deje, ale stačí len malinké „fúknutie“ zo Slnka a je po vedecko-technickom zázraku na Zemi, aj po celej tejto ekonomike-neekonomike.

Z horeuvedeného sa mi tlačí do popredia niekoľko otázok, ktorých odpovede by si každý zodpovedný človek mal čo najskôr nájsť, pokiaľ mu do uší nezaznie - „neskoro“:
sme pripravení nato, že môžeme byť dlhú dobu bez elektrickej energie?;
sme pripravení nato, že v prípade dlhodobého a plošného vypadnutia elektrickej rozvodnej siete nebudú normálne fungovať nielen naše domácnosti, ale ani obchody, banky, úrady, zdravotnícke zariadenia, apod.?;
vieme o tom, že už dlhodobo ničíme globálne a frontálne planétu Zem a všetko živé, čo je na nej?;
vieme o tom, že MAJITEĽOM planéty Zem nie je človek ale ON – NAJVYŠŠÍ a že Jeho zhovievavosť s nami je už na konci?;
vieme o tom, že my, pozemšťania, sme len nevďační nájomcovia na planéte Zem, ako o tom vravel Syn Boží (viď. Nový Zákon v Biblii)?;
vieme o tom, že Majiteľ planéty Zem so svojimi služobníkmi a so svojimi „čistiacimi čatami“ je pripravený očistiť svoj majetok?;
sme psychicky pripravení nato, že táto civilizácia v tejto skazonosnej podobe končí, aby po odprataní jej trosiek bola vybudovaná nová, spravodlivá spoločnosť?;
sme schopní psychicky zvládnuť to, že očista Zeme bude takisto „ohľaduplná“ voči nám, ľuďom, ako sme my dnes ohľaduplní voči prírode – presne podľa prírodného zákona: „čo zaseješ, budeš žať“?;
sme schopní vnútorne odmietnuť a odhodiť tento nezdravý spôsob života na Zemi, kde ide len o to „kto z koho“, a nie o pomoc a „lásku k blížnemu“?;
nie je krajšie tešiť sa na „NOVÉ NEBO a NOVÚ ZEM“, ktorá sa zvestuje v poslednej časti Biblie – v Zjavení Jána a hlavne pričiniť sa o to svojím dielom?

Hľaďme s nádejou do budúcnosti s vedomím, že naša modrá planéta Zem bude očistená a zachránená, a prispejme k tejto veľkej, nevyhnutnej zmene na nej, hoci len čistým myslením a konaním vo svojom okolí, aby bolo toho utrpenia čo najmenej.