Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Dobré ráno

No, síce neviem k čomu Vám to bude ale tu je pdf.
http://www.spiritualdecision.com/vecne-zakony_ostatne_Natalia-de-Lemeny-Makedonova.html

A neodpovedal som Vám preto, lebo som na to považoval za uzavretú vec, nakoľko to podstatné som už dávno povedal v mojich príspevkoch minimálne 2x. Hovoril som čo začína na strane 293 a aj som popísal o čo ide. Akurát v tom webe som sa zmýlil - to je pravda. Hodne som toho poklikal a nejak mi tá holubica zostala v pamäti. Za túto nepodstatnú drobnosť sa Vám ale ospravedlňovať nebudem, nakoľko vzhľadom na Váš prístup ku mne nemám pocit že som Vám čokoľvek dlžný. Za túto drobnú chybičku sa ale ospravedlňujem ostatným.

Ten link tu mimochodom pridávam len preto, aby som dal zadosť pravde a aby nezaujatý čitateľ mal možnosť sám dostať sa ku "kompletnej" informácii, pokiaľ o to bude mať záujem.

Na tie Vaše opätovné invektívy, domýšľavé konštrukcie a hlúpe osobné útoky už ďalej reagovať nebudem. To, že si o mne kreslíte falošný obraz, ktorý som ja o sebe nikdy nevydal, zostane naďalej už len Vaším osobným bojom. Z mojej strany všetko, čo som Vám chcel odkázať som už povedal v príspevku ktorý bol adresovaný Vám. To platí stále a už sa nebudem sa opakovať.

Citáty Vám nepochybne idú ... Ale s tými perlami, ktoré spomínate v súvislosti ako sa o tom vyjadroval pán Abdrushin, doporučujem veľmi opatrne. Vážte pritom prosím nielen slová, ale hlavne myšlienky. Je tu totiž stále možnosť, že sa mýlite ...

Pekný deň všetkým.
o PERLÁCH...
Dobré ráno.

Súhlasím, že je zbytočné sa k niektorým veciam vracať, každý má právo na svoj názor a prejaviť ho.
Zachovajme si však patričnú dôstojnosť a hrdosť.

Pokiaľ som niečo nepostrehol, nebol v tom zlý úmysel, ospravedlňujem sa, nie som dokonalý.

Ja som Vás, smartang, včera o niečo poprosil, viď bod H/, týkalo sa to Vašej falošnej informácie o stiahnutí pdf verzie VZ z webu biela holubica.
Pýtate sa na veci, ktorých odpovede nehľadáte tam, kde sú, neviem, či sedíte na internete a čakáte, až niekto z nás zareaguje, pohotovo odpovedáte, strácate čas, kráti sa to,... akurát túto moju prosbu ste nejako elegantne, obratne a šikovne opomenuli.
Ďakujem, aj to je odpoveď. Už nemusíte.

Aj tá Vaša čudná prezývka, S – m – A – r – T – A – N – g , nakoľko ste anonym, mi kládla určité otázniky. Ani tu nič.
Nevadí. Už nemusíte.
V slovníku je preklad slovíčka SMART (z angl.) - jasný, čistý, obratný, elegantný, vkusný, uhladený, šikovný, bystrý, pohotový, rýchly, atď…...., ale aj – drzý, prešibaný, bezohľadný, chytrácky, ostrý, pálivý, štípajúci, atď.....
A slovíčko A-N-G ? To tam nie je.
ANGel je u nás anjel ... no, nechajme to...

+ + + + + + +

V deň, kedy som osobne spoznal pani Natáliu, som jej v určitej súvislosti v rozhovore povedal:
Hlboko sa ma dotkli slová od Abdrushina, ktoré vyslovil už Syn Boží, Ježiš:
„Nehádžte perly sviniam pod nohy, mohli by ich pošliapať a pošpiniť...“

Cítim, že to platí aj v tomto našom prípade.
Majte sa.
 
Dobrý večer pán Franko

Nuž čo povedať. Napísali ste 2 vety, z toho obidve negatívne. Navyše, je takmer symbolické že kým ja, pravdu hľadajúci, končím svoj príspevok s pozdravom "Dobrú noc všetkým", tak Vy, jeden z tých, čo sú k pravde oveľa bližšie, želaním proti mne. S malým v, zato výkričníkom. Ani neviem čo sa mi nemá podariť ale to je asi jedno ...

Pekný zvyšok večera.
PeterFranko  
Nebudeme si klásť otázky a čakať odpovede.

Aj tak sa vám to nepodarí!


JAN. jan.jan@post.sk 
Niet pokoja....


Teda opäť tu niet pokoja. Veď len včera skončil november, a dnes začal december, hoci ten pokoj by nejednému pomohol pri hľadaný faktov, ktoré sa opierajú o samú Pravdu. Nebudem sa preto venovať slovám niekoho, kto nechce sám vidieť Pravdu, hoci do tej Pravdy vraj pozerá, a dookola tu niečo donekonečna vysvetľovať, čo už tu bolo neraz vysvetlené, ale niečo sem dám z Biblie - Evanjelium podľa Matúša, a od Pána Abdrushina. Ako s tým sa naloží, rozmení na drobné, pochopí, to už nechám na slobodnej vôli každého:

Matúš 7. kapitola: ,,1Nesúďte, aby ste neboli súdení; 2lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané. 3Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? 4Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? 5Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.

6Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás!

7Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. 8Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené." Koniec citátu.

ABDRUSHIN - Varování.

Kdybyste věděli, jak dlouho vás může žal tisknouti za činy, kterých jste se dopustili necitelností nebo dokonce soudící domýšlivostí, byli byste snad opatrnější. Kéž byste mohli vidět, jak hořce toho litují ti, kteří odsoudili osobu Světlu milou a stojící ve službě PÁNU bez toho, aniž by poznali její nitro. Kdybyste byli v planoucí pohotovosti a plni nezištné lásky, mohli byste poznat nouzi těch litujících, kteří nevidí žádnou možnost, jak napravit, co zavinili. Kteří naopak musí vidět, jak jejich nesprávné stanovisko přináší stále ještě chladné ovoce odsuzování a necitelnosti. Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vědění! A všechno vědět nebudete nikdy! Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližních.

Chraňte se! Co vás očekává, musí být hrozné. Jestliže napadnete služebníka PÁNA, tak napadáte JEHO! Ujasnili jste si to? A kdo stojí ve službě PÁNA, kdo je opravdu poslušen jen Jeho vůle, toho vy nemůžete poznat. Jsou to často právě ti niterní, tiší, nestojící v popředí, ale v nejvyšší míře vnitřně oddáni PÁNU. Oni jsou připraveni ke každé oběti, učí se pokoře, což je učiní schopnými, aby splnili svou službu. Musí odstoupit stranou ti, kteří své místo splňují ještě jen zdánlivě, ale vůli PÁNA již vůbec neplní. ON bude nejschopnější povznášet a používat jejich darů, nedbaje jejich dosavadního postavení mezi vámi. Zdržte se každého úsudku! Nepřísluší vám to. A kde vy jste právě odsoudili, snažte se to ještě nyní napravit, zde na zemi! Je to mnohem lehčí zde, než na onom světě. Můžete si mnohé ušetřit! Jednejte podle toho! Koniec citátu.

Jedno príslovie hovorí: Môžem ty ukázať cestu a smer, ale po nej už musíš kráčať sám, ak chceš dôjsť zdarne do cieľa. Cesta a smer tu už bola neraz ukázaná - Posolstvo Grálu a Večné zákony 1, 2, 3, a cieľ, tak ten dosiahne len ten, kto si tu cestu a smer sám osvojí, nakoľko inak to nejde.

Pekný večer.


Ján Anton Sloboda.

 
a len tak mimochodom, pán Potúček

sa pozrite ešte raz na svoj "výtvor" plný negatívnych emócií, domýšľavosti a ostrých útokov. Vytrhávate moje slová z kontextu a vkladáte tam svoje dohady a úsudky a neváhate vyslovovať súdy. Netuším, čo Vás pri písaní Vášho smutného príspevku viedlo, ale pochybujem že to bolo svetlo.

Myslím že aj Vám by nezaškodilo trochu pokory, o ktorej tak s chuťou hovoríte. Vyčítate mi tykanie použité v prvom príspevku, za čo som sa mimochodom dávno ospravedlnil. Mne síce vykáte ... avšak zjavne len preto, že ste to prebrali ako dogmu s PG. V skutočnosti ste mi mohli pokojne aj tykať, pretože v tom nie je ŽIADNY rozdiel. Váš úprimný postoj ku mne dostatočne vyjadruje to, čo ste o mne napísali. Takže aj to je jeden pohľad na tému vykanie.

Vážený p. Potúček, buďte si istý že PG pre mňa neznamená len knihu. Je to Slovo. Slovo božie. A tak k nemu aj pristupujem. Podobne k tomu vyzývam aj Vás. Možno je čas, aby ste si ho aj Vy znovu oživili. Lebo človek zabúda a ani si to pritom neuvedomuje ...


Dobrú noc všetkým
Som čakal podobnú odpoveď. Zato niektoré dôležité odpovede nenachádzam. Ale je fakt že už som ich v súčasnosti ani moc neočakával ...

Ešte k jednej veci - nesúďte! Vy nemôžete vedieť, nakoľko som ja pochopil alebo nepochopil PG. Každý človek je iný. Ani nemôžete vedieť čo si myslím a aký je môj skutočný zámer. To viem len ja. Napriek tomu ste sa rozhodli ma súdiť. Veľa vecí ste prekrútili z toho čo som napísal alebo nesprávne pochopili. Ale nebudem sa už k tomu vracať, lebo vidím, že je to zbytočné.
PG som čítal veľmi pozorne, znovu a znovu som sa niekoľkokrát vracal k jednotlivým vetám a celým odsekom, hodne a celé dni som nad tým premýšľal. Pán abdrushin hovoril niečo o prežívaní a ja som knihu aj naplno prežíval. Ja totiž všetko čo robím, robím naplno.

Na tomto fóre som napríklad preto že sa tu hovorí o VZ. predpokladám že Vás to teraz asi prekvapilo. Tie som si mimochodom prečítal veľmi pozorne a nakoniec som to predsa len dočítal pozorne až do konca. Hoci na 2 x. Myslím teda, že si môžem dovoliť aj mať svoj názor na veci. Na viac mojich otázok nikto neodpovedal. Ale už to ani nebudem uvádzať aby som Vás náhodou neoberal o drahocenný čas. Ale to je v poriadku. Ja som totiž NIČ nevyžadoval. Vždy som dodal že "ak je ochota" a "ak má niekto záujem". Nepochopili ste ma. Ešte raz a naposledy poviem:

NIKOHO som tu NIKDY nepresviedčal. Nesúdil. Len som sa pýtal. Na veci ktoré som nenašiel odpovede v PG ani VZ. Teraz chápem, že pýtať sa je zlé. Tak napríklad zlá otázka bola ako je počatie Imanuela v súlade s PG. Pretože pán Abdrushin jasne a veľakrát zopakoval že iná cesta nie je možná, len cesta normálneho počatia. Preto bol potrebný napr. aj ten rímsky vojak v prípade Ježiša. V PG neprichádzala do úvahy žiadna výnimka. Ak nesúhlasíte, uveďte prosím kde v PG sa o tom píše. Myslím že napr. táto otázka je plne legitímna ani na nej nevidím nič nevhodné. Ak Vás to uráža, je mi to ľúto ale nebol to zámer. Čo sa týka toho, či niekto dieťa skutočne videl, je mi už jasné že nie. Teda aspoň nie hrubohmotne. Pýtal som sa ale na to zvlášť lebo viem, že niektorí z Vás boli priateľmi priami s p. Natáliou a boli s ňou v styku. Možno som očakával nejakú osobitnú a zaujimavú informáciu ktorá by stála za zváženie a ktorá by mi viac priblížila realitu a ktorá možno nebola publikovaná v knihe ... Napriek tomu ma narodenie dieťaťa stále zaujíma.

Domýšľavosť nie je pekná vlastnosť. Človek sa má snažiť veci pochopiť.

Pekný deň
Nádej
Štyri sviečky

Horeli štyri sviečky na adventnom venci,
tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť.
Prvá sviečka vzdychla a povedala:

,,Volám sa Mier.
Moje svetlo síce svieti,
ale ľudia žiaden mier nedodržujú.“
Jej svetielko bolo čím ďalej tým menšie, až úplne zhaslo...

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala:
,,Volám sa Viera,
som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť,
nemá teda cenu, aby som svietila.“
Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla...
Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka:

,,Volám sa Láska.
Už nemám silu, aby som horela.
Ľudia ma odstavili na stranu.
Vidia len samých seba a žiadnych iných,
ktorých by mali mať radi.“
A zhaslo i toto svetlo...

V tom vošlo do miestnosti dieťa.
Pozrelo sa na sviečky a povedalo:
,,Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnuté!“
A skoro začalo plakať...

V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka:
,Neboj sa! Pokiaľ svietim ja,
môžeme i ostatné sviečky znovu zapáliť.
Volám sa Nádej!“

Zapálilo dieťa od tejto sviečky zápalku a
rozsvietilo znovu ostatné sviečky.


Plameň nádeje by nikdy nemal
v Tvojom živote zhasnúť......
a každý z nás by mal mať plamene:

MIERU, VIERY, LÁSKY a NÁDEJE

neustále udržiavať.
 
Pre nových účastníkov diskusie NAT 98

Aby sa predišlo niektorým zbytočným nedorozumeniam, rozhodol som sa osloviť nových účastníkov debaty NAT98.

Prepáčte nám, vy, ktorí sa sem dostanete v tejto dobe ako noví, že na všetko Vám neodpovedáme, pretože tie podstatné odpovede tu už odzneli, mnohé viackrát. Takže ak máte naozaj dobré chcenie, prezrite si túto debatu celú a potom sa pýtajte, pretože my tu nie sme nato, aby sme ako papagáji opakovali každému novému prispievateľovi to isté, čo je tu už zaznamenané. Je to teda na vás, nových, aby ste si našli to, čo hľadáte.
Ale ak vám môžem doporučiť, mne sa to osvedčilo, to podstatné hľadám predsa v Slove Božom! A tento duch debaty sa z našej strany nesie podstatnou mierou v celom jej rozsahu – snažíme sa viesť ľudí k dobru, ku kráse a hlavne k živému SLOVU. Naše slovo, čiže slovo ľudské, je tu len nato, aby sme poukázali na Prameň živého Slova Pravdy, z ktorého každý môže načerpať toľko, nakoľko sa mu sám otvorí.
My sa na NAT98 nesnažíme o to, aby sme tu prezentovali sami seba, ako je to na mnohých diskusiách a četoch, ale tu sa oznamuje sväté dianie a napĺňanie Božích zasľúbení, ktoré zvestovali už starí proroci!
Bolo by skvelé, keby sa každý nový účastník debaty NAT98 správal tak, aby sa vážnosť týchto informácií a oznamov neznevažovala zbytočnými provokáciami alebo nekonečným vnucovaním sa, a z toho vyplývajúcimi umelo vyvolanými osobnými spormi, ale aby debata na NAT98 aj naším prispením viedla čo najviac hľadajúcich na cestu k Pravde, na cestu DOMOV.
 
Komu to vlastne slúži?

Dovoľte mi, dámy a páni, aby som sa k niektorým príspevkom z poslednej doby vyjadril.

Najprv všeobecne.

Hneď na úvod chcem vyjadriť podobné stanovisko ako Ján, aj táto diskusia ma to postupne naučila. Nato, aby som podporil niekoho úplne neznámeho v jeho smerovaní, kto sa tu prvýkrát objavil, nestačia jeho krásne rečičky na úvod, ale si radšej trošku počkám a budem opatrný, čo nám vlastne takýto nový účastník diskusie prináša. Až potom mu vyjadrím nejakú väčšiu podporu, ako pravému hľadajúcemu. Už sme to tu neraz zažili, napr. pred tromi rokmi, keď sa objavil článok „Straky“, všetci (pardón, skoro všetci) boli tým úplne unesení ... až prišla studená sprcha – autor toho článku začal propagovať VZ4.
A teraz sa tu opäť zjavila kniha VZ4, ktorej propagácia nie je vôbec v súlade so zámerom a poslaním tejto diskusie, takže z toho vyplynuli znovu zbytočné výmeny názorov a zase začal zbytočný nepokoj, aby sa z toho vykľulo ku koncu to, že propagátora VZ4 vlastne fakty a argumenty pani Natálie vôbec nezaujímajú.
Iný zbytočný nepokoj a rozpory, ktorých forma a štýl nemajú s harmóniou vo stvorení nič spoločné, sem vniesol človek, ktorý ešte len dočítaval PG a už súdil čosi iné. Samozrejme, dá sa to povedať aj tak, že prejavil svoj názor, čo je úplne v poriadku, ale treba byť dnes opatrný a ostražitý v súdení toho „iného“. A hlavne, treba si potichu všetko samostatne najprv overiť!
A to všetko sa zrovna udialo pred novembrom. To sú ale „náhody“. Pre mňa – nič nové na svete.

Před vyše 5-timi rokmi (7.červen 2006 9:36:23) som na základe útokov na pani Natáliu a pána Mečiara napísal príspevok, kde som v úvode napísal to, čo by som chcel pripomenúť aj dnes:
Keby som navštívil webovú stránku, kde názory na politiku alebo aj na niektoré duchovné otázky by boli rozdielne od mojich, s najväčšou pravdepodobnosťou by som o taký priestor nejavil žiadny záujem, prípadne by som sa určite nesnažil reagovať pomaly na každý nový príspevok, aby som tým dával naznámosť moje nazeranie a nebodaj presviedčal druhých o svojej pravde, alebo by som ich dokonca prosil o pomoc, ..... ale po odmietnutí väčšiny prispievajúcich by som sa zbalil a nevnucoval by som sa ako hnilý syr.
Kto tak robí aj naďalej, sú len dve možnosti: buď je to provokatér, ktorý z nejakého dôvodu, či už vedome alebo nevedome, potrebuje vyvolať hádky a spory, alebo je to niekto, kto si ešte neuvedomuje dosah toho, čo robí.

Nerobím sa neomylný, nasledujúce riadky vyjadrujú môj osobný pohľad na nedávne dianie na NAT98.
Pamätám si ešte z minulých rokov, že pravidelne pri výročí narodenín pani Natálie, a hlavne pred novembrom sa na tomto fóre rozpútala štvavá kampaň proti pravosti kníh VZ-1,2,3, že bol prevádzkovateľ tohto fóra neraz nútený zablokovať na určitú dobu možnosť dávania nových príspevkov, aby tie špinavosti prestali.
Bolo to teraz v novembri iné? Áno-nie. Podľa mňa to isté, len v oveľa miernejšej forme a intenzite. Princíp ale ten istý – neodbytné vnucovanie vlastného pohľadu na vec – spochybňovaním poslania pani Natálie.
Neberte to, vy, ktorých sa to týka, ako nejaké kameňovanie alebo ubližovanie, ale túto debatu vytvoril človek pre čitateľov Posolstva Grálu a Večných zákonov-1,2,3. Kto si nedá tú námahu naozaj v nich poctivo hľadať a tieto knihy neuznáva, prípadne slová z nich ho nezaujímajú, čo tu vlastne robí?
Za tie roky tu už veľa ľudí spochybnilo poslanie pani Natálie, majú nato právo, boli tu dokonca aj snahy o zrušenie tejto debaty, ale nepodarilo sa to.
Na druhej strane tu odznelo obrovské množstvo príspevkov, ktoré trpezlivo, mnohokrát opakovane, sa snažili vysvetliť, prečo je tu neorganizovaná skupina ľudí, ktorí veria Posolstvu Grálu a zároveň aj knihám VZ-1,2,3.

A teraz konkrétne.


1/ „HUZVA“

Po viac než dvoch rokoch ste sa, pán Zámečník, opäť objavili na tejto debate, žiaľ, znovu s tým, že prezentujete pravosť knihy VZ-4.
Akoby náhodou – na jeseň, kedy sa blíži 28.november.

Dovoľte mi, aby som reagoval na niektoré Vaše slová.

huzva  15.říjen 2011 22:26:38
„Dlho som premýšľal či mám zareagovať v tomto duchu, bude to možno moja posledná reakcia, lebo po nej budem už iba ukameňovaný slovami... nevadí, skúsim to... Milý smartang, ak sa chcete posunúť ďalej v poznaní okolo Večných zákonov, chcem Vám doporučiť, knižku Večné Zákony č. 4 od Karola Kopeckého.
….... Ozývam sa iba preto, že rovnako ako MartaG aj ja vyciťujem v Smartangovi úprimne hľadajúceho.“
Pán Zámečník, už 15. októbra ste naznačovali, že to bude možno Vaša posledná reakcia. („možno“).
To ste sa 15.októbra naozaj ozvali len preto, že ste v „smartangovi“ vyciťovali úprimne hľadajúceho?
Ste si naozaj taký istý, že ten, kto 15.októbra ešte len dočítaval prvýkrát PG, a VZ123 ešte vôbec nepoznal, a keď tak len z rýchlika (čo bolo jasné z jeho vyjadrení), že potrebuje sa v tomto štádiu svojho putovania rovno pustiť do vysvetlení z VZ4, ako ste mu to v tento deň aj navrhli? Kam by sa on vlastne posunul? Slepá ulička je slabý výraz. Vy ste týmto svojím návrhom podľa mňa úplne odignorovali knihy pani Natálie ako nevyhnutnú podmienku nato, aby prípadný čitateľ VZ4 vedel vôbec, o čo tam ide a vedel sa podľa Pravdy aj rozhodnúť! Alebo má azda kniha VZ4 niečo spoločné so „smartangom“? Poznáte sa s ním?
Ak nie, tak potom čo si máme o tom myslieť? Že ste sa len naoko vyhovorili na hľadajúceho smartanga, pričom hlavným dôvodom Vášho návratu na NAT98 bola opätovná propagácia VZ4? Prepáčte mi to, ale čosi mi v tých Vašich slovách nepasuje... A nemuselo to vôbec vyjsť vedome od Vás, ale celkom možné, že spoza Vás...

huzva  29.říjen 2011 21:57:02
„Vôbec ma nezaujímajú porovnané citáty z VZ 1,2,3 a VZ 4.
Neviem od samého začiatku mám pocit, že ten spor okolo VZ4 je skôr osobný ako objektívny a nestranný, teda vecný, faktický. Mám pocit že ste tu všetci jedna rodina až na zopár "návštevníkov". Pretože napísať že VZ4 popierajú VZ1,2,3, alebo narodenie Imanuela... radšej sa k tomu nebudem vyjadrovať. A na margo toho rovnako i ja môžem odporučiť všetkým oponentom aby si VZ4 prečítali ešte raz a hlavne bez zaujatosti voči jej autorovi. Ani neviem o čo sa ešte snažím, možno sa chcem iba slušne rozlúčiť. Mám pocit že sem nepatrím, každopádne nech by som tu v budúcnosti napísal čokoľvek budem posudzovaný iba cez moje nepochopenie VZ.“
Pán Zámečník, fakt ma zarážate, ako čitateľ VZ.
Ak Vás nezaujímajú porovnané citáty z VZ, ale zároveň máte pocit, že tu ide skôr o osobný než objektívny, nestranný, vecný a faktický spor, tak potom čomu vlastne dávate váhu Vy sám, keď nie uvedeným faktom?
Ak nám Abdrushin odkázal, aby sme skúmali vecne vecné, aby sme teda skúmali vec samotnú, a nie osoby, tak potom vecné citáty a porovnania z dvoch kníh sú podľa Vás dôkazom osobného sporu? To naozaj myslíte vážne? Tam Vám predsa neodpovedám ja, obyčajný človek, so svojím subjektívnym pohľadom na vec, ale prehovára k Vám pani Natália!
Veľmi jemne povedané – čudný to prístup z Vašej strany. Vás tie slová pani Natálie zaujímajú menej než slová autora VZ4, ktorého knihu tak zúfalo ako na objednávku propagujete?!
Pán Zámečník, ak máte ten pocit, že sem nepatríte, lebo sme tu podľa Vás ako jedna rodina, je tu pre Vás ešte jedna možnosť – založte si vlastnú diskusiu čitateľov VZ4.
Vy máte zrejme rád návraty, keď ste sa aj 29.októbra hodlali slušne rozlúčiť (opäť - „možno“).

huzva ... 26.listopad 2011 21:03:24 „Som veľmi zaneprázdnený a v súčasnosti nemám kedy porovnávať fakty a podrobnosti a nepokladám to zatiaľ pre mňa ani za potrebné...
K VZ4 chcem ešte naposledy povedať, že žiadne popierania narodenia Imanuela, alebo čokoľvek iné, čo nám oznámila p. Natália, alebo Pán Abdrushin som tam nenašiel, ani v texte ani medzi riadkami. Chápem túto knihu, ako to tu už bolo správne vystihnuté, ako doplnenie ďalších info...“
Pán Zámečník, ešte v októbri Vás citáty z kníh, čiže fakty a podrobnosti z VZ vôbec nezaujímali, aby ste to o necelý mesiac 26. novembra 2011 zdôvodnili inak: ste už veľmi zaneprázdnený, nemáte nato čas a nepokladáte to (zatiaľ) za potrebné. Zaujímavý posun.
Máte plné právo aj na nezáujem o fakty, aj byť zaneprázdnený, a preto sa o ne nestarať. Ale zarážajúce je na Vašom jednaní to, že si práve v tomto čase Vašej veľkej zaneprázdnenosti opakovane dávate tú námahu a čas na prezentovanie pravosti VZ4 – v tomto prípade vraj naposledy. Uvidíme.
Je mi nejako čudne na duši, lebo tentoraz ste sa už ani „možno“ nelúčili. Takže predsa len bude nejaké to pokračovanie a prezentácia VZ4?
Budem úprimný, mal som o Vás lepšiu mienku.
Nedávno som sa Vás konkrétne pýtal, ako si Vy vysvetľujete to vzatie narodeného dieťaťa k Bohu a Jeho trónu v Zjavení Jána, ale nedočkal som sa dodnes od Vás odpovede.
Chápem... ste zaneprázdnený, voľný čas máte vyhradený len na VZ4.
Nepoznám osobne ani jedného čitateľa VZ, okrem najbližšieho okruhu ľudí okolo autora VZ-4, ktorí by po upozornení na jasné rozpory medzi knihami pani Natálie a knihou pána Kopeckého zotrvali dlhší čas vo svojom omyle a tvrdili aj naďalej, že VZ-4 je v súlade s VZ-1,2,3. Vy ste prvý. Môžete mi, pán Zámečník, pravdivo odpovedať, poznáte osobne autora VZ4?
Opakujem svoje priznanie, aj ja som čítal knihu VZ-4, a to veľkú časť ešte pred jej vydaním, to len čosi vo vnútri ma hnalo k tomu, aby som autora žiadal, nech sa neponáhľa s vydaním tejto knihy pred koncom roka 1999. Žiaľ, odpoveďou bolo jej vydanie. Aj mne to potom trvalo nejaký ten čas, až som sa spamätal zo slepej uličky. Ale netrvalo to roky.

Pán Zámečník, neberte to v zlom, ale už pred rokmi ste museli zistiť, že tu nenájdete rovnorodosť, čo sa týka VZ4. Takže načo toto bolo dobré? Vy ste sa sem vrátili z vlastnej vôle (možno). Čomu a hlavne komu toto Vaše enormné úsilie obhajovať knihu VZ4 a jej autora malo vôbec poslúžiť?
Nezabudnite: Slúžiť dvom pánom sa nedá.

Veľa síl Vám želám na ceste za Pravdou, aby ste sa vrátili v poriadku a načas.


2/ „SMARTANG“

Tu naozaj neviem, ako mám začať?
Ako Vás mám vlastne osloviť, smartang? To je ale prečudesný názov!
Keby ste mali aspoň označenie XYZ, tak vás oslovím „pán XYZ“, ale pán smartang? Hovorí to o tom, čím ste? Prezraďte nám, čo to meno znamená.
Ak nie ste provokatér a myslíte to vážne, čítajte ďalej. Ak ste prišli provokovať, strácate čas...
Myslím to v dobrom.

„smartang“, nemýľte si túto debatu s neidentifikovateľným četujúcim davom na internete, kde si tykáte s hocikým.
Tu sme sa nestretli nejakí niktoši, bez vlastnej identity, ktorí si bez dovolenia druhej strany tykajú. Ak nad tým vyslovujete aj po upozornení počudovanie, tak aj v tom je vidieť, akú kultúru v sebe pestujete a ako ste vlastne pochopili Posolstvo od Abdrushina, takže sa radšej spočiatku učte v umení mlčať a pomlčte aj v posudzovaní niektorých vážnych životných dejov, ktoré sa Vám budú postupne odkrývať až potom, keď aj Vaše slová o pokore budú pretvorené v čin.
Toto diskusné fórum zriadil ochotný človek hlavne nato, aby sa do sveta oznamovali a zvestovali aj touto formou určité konkrétne Božie zasľúbenia! Dajte svojmu prístupu k tejto posvätnej veci teda patričnú vážnosť, mladý muž, akú si toto fórum aj od Vás zasluhuje! Alebo sa radšej odmlčte!

Prepáčte mi tento rázny úvod, ale z môjho pohľadu ste si iný ani nezaslúžili. Takže až teraz použijem Vaše slová z 28.11.: pôjdeme ďalej. Pekne po poriadku. Samozrejme za podmienky, že nie ste provokatér a že ste ochotný počuť aj čosi iné než chlácholenie a nezaslúženú podporu.
Ak ste otvorený človek, nechajte si informácie z tejto diskusie utriasť v sebe na nejakú dobu, aby to vo Vás dozrelo a až potom „po viacnásobnom meraní začnite rezať!“

A nezačínajme a nepýtajme sa hneď na narodenie, čo je vrcholom a hlavnou úlohou poslania pani Natálie, ale zamerajme sa najprv na základy, ktoré sú nevyhnutné k pochopeniu celého tohto diania. Ani normálny dom sa predsa nezačína stavať od strechy. Stavajte teda podľa večných pravidiel a zákonov!

Pani Natália hovorí o tom, že o jej poslaní nepíše len ona sama, ale sa o tom zmieňuje aj Biblia a z Posolstva ona cituje, kde sa o tomto dianí píše. Navyše nám povedala, bol som pritom, že nám ešte nebolo všetko dané, niektoré deje sú v PG a VZ123 len naznačené, ostatné si máme nájsť sami, doporučila nám okrem Posolstva a VZ123 čítať najmä proroka Izaiáša a Zjavenie Jána, kde sú takisto ešte ukryté ďalšie informácie.
No a Abdrushin v odpovediach jasne napísal, že mnohé ďalšie vysvetlenia budú dané ľudstvu až po Prvej veľkej očiste, teraz pred jej vrcholom dostávame len to najnutnejšie! Všetko teraz aj tak nebudeme vedieť.
My však musíme poznať všetko to, čo súvisí s nami a s podmienkami, ktoré musíme splniť my, aby sme v nastávajúcom globálnom dianí boli schopní prejsť vlastnou duchovnou premenou! To je to, čo do vrcholu Očisty musíme stihnúť my! A času niet nazvyš...
A boj s temnom? Ten musí každý jednotlivec absolvovať predovšetkým najprv u seba samého a až potom sa zameriavať na okolie.

Takže by som Vám doporučil, ako ste aj sám chcel, posuňte sa ďalej - v prijímaní z Posolstva, avšak v posudzovaní iných neznámych dejov.... vo vlastnom záujme radšej zadržte!
„smartang“, na základe jedného prečítania Posolstva je trúfalosť začať zhadzovať to, čo nepoznáte.

Dovoľte mi, aby som sa pridal k tým, čo Vám chcú ochotne pomôcť a uvediem niektoré fakty.

A/ „smartang“, objavili ste túto diskusiu 30.septembra 2011 21:46:02 - náhodou. Žiadna náhoda.
Ak nie ste provokatér, prišli ste sem, lebo očakávate pomoc a tej sa Vám tu aj dostáva. Ale nie je to podľa Vašich predstáv!
Láska od druhých nie je to, čo sa mi páči, ale to, čo mi prospieva.

B/ 4.októbra 2011 7:59:10 ste napísali, že VZ nemusíte, kvôli politike. Nikto Vám to neberie, je to predsa Vaše slobodné rozhodnutie.
Ďalej Vám bolo čudné že aký má zmyslel diskusia, kde všetci sú ako jeden, predbiehajú sa v citátoch zo zákonov a nepripustia ani najmenší odklon od názoru.
„smartang“, ja sa Vám čudujem, že ste už vtedy neodišli.

C/ 5.októbra 2011 9:59:20 ste prehlásili, že ste sem prišiel hľadať odpovede.
„smartang“, Vy nemáte k dispozícii Slovo Božie? Ja hľadám odpovede v Slove Pánovom a až potom sa o tom zhováram aj verejne medzi ľuďmi. To je moja cesta. Doporučujem.

D/ 24.októbra 2011 22:33:01 ste napísali: „čítam PG a potom sa chystám na VZ“.
„smartang“, takže ste vopred odmietli dielo VZ123, ktoré ste zrejme len prelistovali, lebo ste vtedy mali rozčítané PG.
Keby ste nenapísali: „A veľmi rád prijmem pomocnú ruku ...“, tak by Vám tu zrejme málokto aj odpovedal. Vy hľadáte pomoc a oporu, ale kladiete si vopred podmienky, ako by tá pomoc mala vyzerať. Takto to ale vo stvorení nefunguje.

E/ „smartang“, musím konštatovať, že Vaše slová z 28.októbra 2011 10:13:35 sa mi páčili. Pokiaľ by ste naozaj kráčali cestou Pravdy, tak tam niet čo dodávať...
Len škoda, že Vám tieto Vaše pekné predsavzatia o harmónii a ostatnom dobrom dlho nevydržali. A to Vám tu niektorí naozaj spočiatku držali palce.

F/ 21.novembra 2011 9:33:17 ste napísali, že VZ určite prejdete a že ste práve dočítal PG.
„smartang“, podľa mňa bolo chybou, keď ste sa už pustili do VZ, že sa okrem spomínanej povrchnosti a unáhlenosti prikradla k Vám aj domýšľavosť: „Keďže veľa vecí som pochopil už z PG, niektoré témy vo VZ si môžem dovoliť čítať "voľnejšie", keďže to nie je už nič nové. Nové informácie ale prechádzam samozrejme do všetkých podrobností. Som práve na začiatku.“
Verte, povrchnosť a samoľúbosť sú prvým krokom k pádu.

G/ 25.novembra 2011 12:24:33 ste napísali najprv toto: „Nemôžem napr. súhlasiť s tézou že najväčšie zlo priťahuje najväčšie dobro. Toto Abdrushin nikdy nepovedal. Naopak, zákon rovnorodosti nedovolí, aby čistej osobe ublížilo temno, pretože je na 2 strane vďaka rovnorodosti pod silnou ochranou svetla. Temno je samozrejme vždy nablízku, avšak tak ako ani Boh, ani ono nemôže zasiahnuť bez chcenia človeka. Karma a boj s temnom sú tiež 2 veci ... 
Podobne ani svetlí sprievodcovia ktorých máme, sa nikam nevzdialia len preto že prídu napr. 3 temní. Iba ak by dotyčná osoba sama chcela! To musí byť predsa jasné nie?“
„smartang“, ak ste čítali PG len jedenkrát, určite Vám unikla nielen jedna ale obrovské množstvo vecí. Všetci sme tým prešli. Vy nie ste žiadna výnimka, aj Vy si to časom priznáte, hneď pri druhom čítaní PG...
Takže netvrďte radšej o Abdrushinovi, že niečo nikdy nepovedal, keď ste neboli pri ňom osobne. Už ste prečítali všetky Jeho prednášky a spisy, ktoré napísal?
Vlastne aké Posolstvo Grálu ste to čítali? To je veľmi dôležitá vec! 3-dielne, čiže prerobené alebo pôvodné neprerobené PG aj s Doznievaniami a nezaradenými prednáškami?
A čo sa týka Vášho pohľadu na tých temných, ktorí nemôžu vytlačiť svetlých, jedine ak by dotyčná osoba sama chcela, tam ste takisto riadne prestrelili:
Nájdite si v Abdrushinových prednáškach (je to aj v 3-dielnom zmenenom PG) pasáž, kde opisuje situáciu, ako pri prijímaní správ zo záhrobia môže nečakane po prvej vete svetlú dušu vytlačiť nejaká temná, a to tak, že to človek na zemi ani nespozoruje, a vníma tú správu ako nemenný celok, akoby mu ju zvestoval len ten jeden svetlý, ktorý bol na začiatku, hoci v skutočnosti sa na tej jednej správe podieľajú minimálne dvaja – svetlý len na začiatku a temný potom až do konca. Tento príklad uviedol sám Abdrushin vo svojom Posolstve!
Aj na tomto je vidieť, že jedno prečítanie PG nestačí. Vy ste to čítali, ale nevideli. Je to o Vás. Nakoľko ste sa otvorili, toľko ste aj dostali. Doporučujem: Učte sa aj Vy umeniu mlčať!
A k tej ochrane svetla len krátko. Na Vás presne platí odpoveď z VZ-2 na otázku č.84: „Prečo na mňa temno nepôsobí?“ Vo vlastnom životnom záujme si teraz prečítajte aspoň túto odpoveď pani Natálie, hoci jej neveríte, najmenej dvadsaťkrát, stokrát, je to o Vás. To ste Vy. Už Vás držia, nedopusťte, aby Vás dostali úplne na kolená!
Takže, „smartang“, pekne pomaličky a s pokorou – dolu z hrušky. A nenamýšľajte si, že ste pod nejakou extra ochranou svetla. Tá ochrana funguje úplne inak.
Ďalej ste sa sám priznal, že stačilo len pár dní a definitívne ste odmietli knihy pani Natálie. Rýchly to postup. Samozrejme, toto by Vám nikto nemal vyčítať, takých tu už bolo, každý má právo na svoj názor, ale potom čo tu vlastne hľadáte?
Vy hľadáte pomoc u tých, ktorí majú úplne opačný názor na jednu podstatnú vec – na poslanie pani Natálie? Považujete tento Váš postup za normálny (samozrejme v prípade, že nie ste provokatér)?
Myslíte si, že inde neexistujú skupiny čitateľov Posolstva, ktorí majú svoju diskusiu a neveria pani Natálii? Je ich plno. Nech sa páči...
Aby ste to nepochopili zase zle, že Vám tu niekto dáva po papuli, ako ste sa tu už raz vyjadrili, nikto Vás týmto nevyhadzuje, ja tu nie som žiadny riaditeľ, vedúci, ani prevádzkovateľ, aj ja si tu prezentujem len svoj názor, kľudne tu zostaňte a prezentujte sa aj naďalej, vy sa rozhodnite, ale myslím si, že je to zbytočné mrhanie času a energie. Z obidvoch strán.
A vôbec to nepomáha tej Vami želanej harmónii vo stvorení. Jedine, že by to bol zámer – čeriť hladinu.

H/ 26.novembra 2011 17:11:39 ste napísali: „Takže aby som to napravil, ide o pdf verziu stiahnutú z webu biela holubica.“
„smartang“, poprosím Vás v tomto o jednu láskavosť.
Napíšte mi sem link, odkiaľ ste tú pdf verziu VZ vlastne stiahli, pretože na webe biela-holubica.sk sa nič také nenachádza, niečo by som o tom asi mal vedieť, nakoľko tú stránku niekoľko rokov prevádzkujem ja.
Takže Vás poprosím, keď ste tak pozitívne naladený odovzdávať to dobro, naozaj to napravte a dajte aj túto Vašu falošnú verejnú informáciu z 26.novembra 2011 na pravú mieru.

I/ Na výročie narodenia Kráľa Tisícročnej ríše, dňa 28. novembra 2011 11:13:06 ste písali: „A ešte podotázka - zrejme tu niektorí boli v blízkosti p. Natálie - videl niekto z Vás narodené dieťa?
Toto fórum som objavil náhodou. A pravdu povediac, prvá myšlienka bola že som vstúpil niekam kde vládne ortodoxný kult prívržencov VZ. objavil som uzavretú entitu, kde len pomyslenie mimo rámca je prvým hriechom. Takto som ako nezainteresovaný vnímal tento priestor už krátko po vstupe. My ale vieme že náhody neexistujú. Pýtam sa sám seba prečo som ešte stále neodišiel. Nastal čas zmeniť stereotypy a otvoriť sa viac okoliu? 
Dobre, takže ak je ochota, čo s tým narodením? Potom pôjdeme ďalej ...“
„smartang“, ak sa seba pýtate, prečo ste ešte neodišiel a zároveň v tom istom príspevku sa nás pýtate a chcete pokračovať ďalej, pripadáte mi ako rozdvojená osobnosť.
Preto aj ja si dovolím Vám položiť otázku: k čomu je Vám to vlastne dobré vedieť?
Čitateľ Posolstva by mal voliť správne slová, najmä písané, lebo si ich môže prečítať a opraviť pred zverejnením, takže beriem to, čo ste napísali, naozaj vážne.
Snáď sa nebudete teraz vyhovárať na nejaké zaužívané zvyky pri četovaní na internete, ale je mi to naozaj z Vašej strany prapodivné, že na jednej strane hľadáte u nás ochotu hovoriť o narodení Imanuela, ktoré bolo zvestované už starovekým prorokom Izaiášom, Zjavením Jána a 3.Fatimským proroctvom ako Božie zasľúbenie, ale na druhej strane o nás píšete ako o nejakom ortodoxnom kulte, kde len pomyslenie mimo rámca je prvým hriechom.
Ak sme pre Vás teda nejaká uzavretá entita prívržencov VZ, nechajte nás na pokoji, naozaj choďte ďalej, ako ste aj navrhli, ale bez nás.
Vám môže tentoraz pomôcť už len mlčanie a pokorné prijímanie SLOVA.

Želám Vám veľa síl, aby ste zvládli všetko to, čo Vás na Vašej púti čaká, aby ste zdarne stihli doputovať Domov.

-------

V ďalšom by som rád zopakoval svoju nedávnu otázku, na ktorú mi doteraz už roky žiadny odporca poslania pani Natálie fundovane neodpovedal:
Ako to bolo myslené v Zjavení Jána s tým vzatím Kráľa kráľov k Bohu a Jeho trónu hneď po narodení, kedy mu od draka hrozilo nebezpečenstvo?
Opakujem, že v nemeckom origináli spisu Zjavenie Jána z 30-tych rokov, vydaného blízkym okolím Abdrushina, sú vysvetlivky pod hlavným textom, na ktoré sa niektorí odvolávajú, presne tak ako je to aj v katolickej Biblii – hlavný text, ktorý bol niekým prijatý, a pod týmto textom, pod podčiarknikom dolu – vysvetlivky kohosi ďalšieho neznámeho.

-------

A prečo je na diskusii NAT98 zrejmá snaha neviesť prázdne reči, ale snaha informovať a oznamovať?
Odpovede hľadajte v Posolstve Grálu, v Biblii a vo VZ123.

Uvádzam len niektoré z nich.

Tému narodenia Kráľa Tisícročnej ríše v novembri 1998 a otázku, prečo prichádza Imanuel, ukončila pani Natália v rádiu Twist týmito slovami:
„Ale NAŠOU ÚLOHOU je, teda MŇA a ĽUDÍ, ktorí mi POMÁHAJÚ v mojom POSLANÍ, DAŤ túto INFORMÁCIU celému ĽUDSTVU, hlavne vyvolenému národu, aby to KAŽDÝ vedel a aby sa mohol bezbolestne stať tým novým pokolením.
A keď nebude chcieť, keď nevyužije tú príležitosť, že aby pochopil, KTO je IMANUEL, PREČO príde, tak to už je jeho chyba.
MY len PONÚKAME, DÁVAME, ale NEPRESVIEDČAME .......

Keď pani Natáliu, v Humennom v novembri 1998, jedna pani obvinila, že manipuluje ľuďmi a niektorí okolosediaci sa na tú pani preto oborili, pani Natália povedala:
„Pozrite, je slobodná vôľa. Nech si každý povie svoje… nech si pani naozaj povie svoje, nechajte ju, nepresviedčajte ju, vypočujte si ju, možno niekto z vás ešte je na vážkach, možno niekomu to pomôže. Lebo v tom je slobodná vôľa, že nech každý… ja vám ďakujem, že chcete takto…, ale skutočne MOJOU ÚLOHOU NIE JE PRESVIEDČAŤ.
JA len niečo OZNAMUJEM …“

Pani Natália v Nitre, dňa 7.11.1998, reagovala na osobu, ktorá povedala, že je ešte okrem gynekológie jedno oddelenie, kam by ju odporučila:
„Čiže ja neviem, že či zato má byť človek považovaný za duševne chorého, keď odhaľuje Pravdu, ktorú sa snažia niektorí ľudia pred celým svetom zatajovať a ženú tak ľudí do katastrofy.
A hrozné na tom je to, že tí, pre ktorých to hovorím, aby sa spamätali, aby si uvedomili a pomohli si, tak tí ešte označujú toho, ktorý sa obetuje za nich, aby tú Pravdu poznali, tak ešte označia toho ich záchrancu za duševne chorého.
Podobná situácia sa stala napríklad aj na našom politickom, bývalom politickom vodcovi, keď oznamoval ľudu určité informácie, ktoré boli dôležité a pravdivé. Taktiež ho vyhlásili za duševne chorého.
Takže situácia sa opakuje, ĽUDIA CHCÚ BYŤ KLAMANÍ A ZVEDENÍ. Ale to je ICH PROBLÉM.“

Abdrushin:
„Ten, koho sa PRAVDA dotkla, je BEZPODMIENEČNE POVINÝ sa jej aj ZASTAŤ, inak NIE JE HODEN DARU OSVIETENIA.
NEMÁ sa ŠKRIEPIŤ ani hádať, a NEMÁ iným VNUCOVAŤ svoje presvedčenie, ale VŠETKÝCH ľudí nech NECHÁ pokojne KRÁČAŤ SVOJOU CESTOU.
NESMIE však STRPIEŤ, aby ho ODVRÁTILI z jeho cesty.“
 
13. výročie narodenia Imanuela.

Po dňoch hmly a prízemnej inverznej oblačnosti, mrholenia a teplôt okolo bodu mrazu sa dnes objavil krásny a slnečný deň ...

Od narodenia pána Abdrushina 18.4.1875 po 28.11.1998 ubehlo NIEKOĽKO uzavretých obehov ZEME okolo Slnka - 123 - PLUS JEDEN uzavretý obeh VENUŠE okolo Slnka.

Od narodenia pani Natálie 17.7.1950 po 28.11.1998 ubehlo NIEKOĽKO uzavretých obehov VENUŠE okolo Slnka - 77 - PLUS JEDEN uzavretý obeh ZEME okolo Slnka!

Toto je krásna symbolika, ktorú pripomínam v deň 13. výročia narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny Makedonovej dňa 28.11.1998.

Miroslav Ivánek
 
Svitanie dňa 28.11.2011
 
meno NATÁLIA
Abdrushin napísal, že naše meno vyjadruje to, čím sme.

NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. ... Meniny sa slávia 13.5. (pozn. v Taliansku; u nás je to 6.10.), ako spomienka na San Natale, milánskeho biskupa, ktorý dlho bojoval proti Árijcom. Zomrel roku 747 (alebo 751). Iní ho radšej slávia na Vianoce (v Taliansku sa na Vianoce želá „Buon Natale“, čiže „šťastné a veselé Vianoce“), ale to je chybné, keďže pre kresťanov „IL NATALE“ sa vzťahuje na ZROD VEČNÉHO ŽIVOTA.

viď:
http://www.biela-holubica.sk/slov/galeria/meno/fmeno.htm
 
JAN. jan.jan@post.sk 
K narodeniu Imanuela, ktoré sa odohralo 28.11.1998


Z proroka Izaiáša

,,1Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké Svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari Svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo Dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí." Iz: 9/1-6

+++++++

,,1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, Duch múdrosti a rozumnosti, Duch rady a sily, Duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok." Iz: 11/1-10

Ján Anton Sloboda.

 
Advent – PRÍCHOD.

Pred časom som na tejto diskusii uviedol úvahu o malom a veľkom advente. Dnes pokračujem.

Vieme, čo znamená slovíčko advent? ADVENT je latinské slovo a znamená – PRÍCHOD. Advent začína prvou adventnou nedeľou (štyri týždne pred Vianocami) a končí výročím príchodu Kráľovstva Božieho - narodenia Syna Božieho, Ježiša z Nazaretu. Každý rok si tento príchod v advente a na Vianoce pripomíname.

Dnes je pondelok 28. novembra a máme po prvej adventnej nedeli. V roku 1998 bola 1.adventná nedeľa dňa 29.novembra. Je adventným zvykom zapáliť sviečku už v sobotu večer predtým, takže tieto slávnostné chvíle sa vtedy odohrávali večer 28.11.1998.
Pokiaľ je niekto schopný prijať dobrú zvesť, že v noci z 28. na 29.11.1998 sa Kráľ Tisícročnej ríše – Imanuel narodil, tak prvé ráno po narodení svitalo na 1.adventnú nedeľu.
Dá sa povedať, že Jeho narodením pred vrcholom Prvej veľkej očisty sa priblížilo Kráľovstvo Božie na Zemi, inak povedané, po vzatí k Božiemu trónu sa priblížil Jeho opätovný príchod na Zem – PRÍCHOD KRÁĽA kráľov.

Výzva Jána Krstiteľa „Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Božie!“, platí aj pre dnešok.
Ak máme činiť pokánie, tak aj v slove činiť je naznačené, že tu nejde len o slová pokánia a ľútosti, ale ide tu o činy, teda napravenie viny a návrat k Bohu.

Čiňme teda pokánie nielen počas tohto malého predvianočného adventu na Zemi, ktorým sa pripravujeme na výročie narodenia Božej Lásky na Zemi, ale hlavne čiňme pokánie počas veľkého predočistného Adventu, po ktorom sa na Zem opäť vráti VÔĽA BOŽIA, a týmto príchodom Kráľovstva Božieho sa naplní ďalšie Božie zasľúbenie.
 
Dobrý deň.

Dobre. Keďže stále s tým vnútorne nejako bojujem a neviem sa toho boja zbaviť, poviem to takto - už som to naznačil v poslednom príspevku - hoci ma veľa vecí zarazilo a vidím aj rozpory s PG, ktoré považujem za základ pre akékoľvek ďalšie porovnavanie či posudzovanie, ostávam aj napriek celkovo rezervovanému postoju aj naďalej otvorený všetkým možným argumentom. Budem veľmi pozorne zvažovať pre, aj proti.

Chcem aby ste vedeli, že jediným dôvodom, prečo v sebe ešte nepálim všetky mosty a neposielam VZ definitívne do zabudnutia je to, že uznávam že istá logika vo VZ je, a niektoré veci dávajú zmysel a "zapadajú do seba". Aj keď v niektorých veciach je to zase z môjho hľadiska minimálne sporné. A o to ide. OK, budem teda pomaly a postupne, odvaľovať balvan. Krok po kroku. Pretože ako p. Abdrushin povedal, treba neustále skúmať a je dôležité nenechať ani jednu medzeru vo vedení. Len tak je možné z viery dospieť k presvedčeniu. Viera teda musí byť "bezmedzerovitá". A ja mám záujem budovať PRESVEDČENIE.

Takže - narodenie Imanuela. Ján, Pani Natália tvrdí že počala bez hrubohmotného fyzického aktu, tj de facto jemnohmotne (aj keď samotné dieťa sa narodilo "živé"). Prorok Izaiáš hovorí o panne ktorá počne ... OK, toto sedí. Ale ako mi toto počatie vysvetlíte h hľadiska PG? Navyše, predsa aj Ježiš prišiel na zem tiež len "klasicky". PG sa k tomu jasne postavilo ako k jedinej možnej ceste splodenia vzhľadom na dokonalosť večných zákonov.
Prečo si myslíte že splodenie tak, ako ho popisuje p. Natália nie je v rozpore s PG? A ešte podotázka - zrejme tu niektorí boli v blízkosti p. Natálie - videl niekto z Vás narodené dieťa? Čo znamená "uchvátené pri narodení?".

Inak, to je otázka na všetkých, nie len na Jána. Budem rád, keď sa niekto ozve. Toto by tiež mohol byť začiatok určitej novej formy diskusie ktorá by mohla do budúcna viac poslúžiť predovšetkým hľadajúcim. Všetkým, ktorí sem v budúcnosti zavítajú. Vecnejšie ladená diskusia kde aj tí nezainteresovaní, ktorí nemajú blízko k VZ, prípadne o nich nepočuli, môžu nájsť vecné a konkrétne ARGUMENTY, ktoré sú hodné zamyslenia. A my preda CHCEME ľuďom otvárať oči ...

Toto fórum som objavil náhodou. A pravdu povediac, prvá myšlienka bola že som vstúpil niekam kde vládne ortodoxný kult prívržencov VZ. objavil som uzavretú entitu, kde len pomyslenie mimo rámca je prvým hriechom. Takto som ako nezainteresovaný vnímal tento priestor už krátko po vstupe. My ale vieme že náhody neexistujú. Pýtam sa sám seba prečo som ešte stále neodišiel. Nastal čas zmeniť stereotypy a otvoriť sa viac okoliu?

Dobre, takže ak je ochota, čo s tým narodením? Potom pôjdeme ďalej ...

Pozdravujem 
Kňaz
No tak ten kňaz vtedy "ordinoval" v našom kostole v našej dedine. Ak by som to vtedy vedel tak mu asi niečo hrubohmotne vyvediem :-D

Všímal som si jeho kázne a samozrejme sem tam aj príhovory v rádiu, samé prázdne reči. Po 20 minutovom jeho rečnení by som nedokázal zopakovať ani jednu vetu.

Vtedy mal aj v kázňach skryté politické narážky na nášho politického vodcu. A dával viditeľnú podporu vtedajšej opozícii.

Samozrejme ľudom sa to nepáčilo a dali mu to aj jasne pocítiť, lebo to neskôr spomínal a obhajoval v kázni.
Starší ľudia to jasne vycítili, kto je ten "ich" pravý človek, nepotrebovali na to maturitu ani vysokú školu. Bežné bolo, že v modlitebnej knižke vedľa obrázku Ježiška bol aj politický vodca :-)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sám...


Sám hľadaj, sám spoznávaj, sám preveruj, skrze ducha, skrze svoj cit. Tak takto si to ja už dnes predstavujem, robím, že snažím sa všetko, čo ku mne prichádza, pochopiť. Už dávno vravím, že verím hlavne Bohu a sebe, preto nečakám, že mi niekto niečo vyloží, ale snažím sa, aby som to pochopil sám, bez iného vplyvu, hoci za každý názor a postreh, ktorý je v súzvuku s mojím cítením, som povďačný.

Tu včera opäť niečo zaznelo, že ako na niekoho miestami, keď čítal určitú časť Večných zákonov 2 zapôsobili, že bolo to miestami urážajúce, že miestami tomu dotyčnému až vlasy dupkom stavali, a na základe toho, už len zostatok prelistoval. Pýtam sa len zostatok, alebo všetko? Lebo, ak by dotyčný pozorné čítal, tak by pochopil, že prečo to bolo nutné zverejniť. Preto si pripomeňme, že čo sa o tom píše, že prečo to muselo byť, hoci p. Makedonová o to až tak nestála:

,,S úplnou samozrejmosťou hovoríte, že cirkev ovládajú temné autority, prezrádzate ich praktiky na zavádzanie veriacich a pod. Odkiaľ beriete istotu, že je to naozaj tak, keď tvrdíte, že ste boli ateistkou?

Nikdy som nebola úplnou ateistkou. Vždy som cítila, že existuje čosi viac ako hmota, ale napriek tomu, že som pokrstená, v kostoloch som pravdu nehľadala.

Keď som pri písaní tejto druhej knihy dostávala vnuknutia o temne v cirkvi, zdalo sa mi to všetko samozrejmé, lebo o mnohých záludnostiach som už dávno počula. No niektoré myšlienky som predsa len považovala za prisilné a nemala som ich overené. Tak som ich zatiaľ vynechala a dúfala som, že čo najskôr dostanem o nich nejaké dôkazy. Už totiž viem, že to tak u mňa funguje.

Uvediem veľmi stručne jednu vlastnú skúsenosť s predstaviteľom cirkvi, ktorého prejavy plne potvrdzujú to, o čom píšem. HOCI IDE O INTÍMNU ZÁLEŽITOSŤ, MÁ SA DOSTAŤ NA VEREJNOSŤ. NESKÔR ZDÔVODNÍM, PREČO.

Istá čitateľka mojej knihy, známa populárneho kňaza, ma pozvala na návštevu. Rozprávala s nadšením o mojej knihe, ale aj o svojom známom, ktorý nebol prítomný. Na druhý deň v noci som sa náhle prebudila. Dostala som silné vnuknutie, že dotyčný kňaz je vtelený apoštol Ján a že on bude otcom môjho dieťaťa. Bola som z toho zmätená, lebo to bolo príliš silné a prekvapujúce, že Imanuelovým otcom má byť kňaz. Pre istotu som sa spýtala Imanuela, či som to prijala od neho. Dostala som odpoveď, že sa mám presvedčiť sama, odkiaľ vnuknutie pochádza, lebo to bude pre mňa cesta k ďalšiemu poznaniu.

Pustila som sa teda do skúmania. Hneď na druhý deň som zavolala onej panej a povedala som jej o mojom vnuknutí. Priznala sa mi, že ona to už dávno tušila, a to ma trochu upokojilo. Povedala mi, že cíti, akoby s ním bola spojená z niektorého života, lebo je jej veľmi blízky. Hneď mi prišlo, že bola asi jeho matkou. Keď som jej to povedala, ani tým nebola veľmi prekvapená, pretože kňaz sa k nej tak správa. Veľmi ju však mrzelo, že on moju knihu nechce čítať, lebo neverí v reinkarnáciu.

Potom mi priateľsky navrhla, aby som šla za ním na jednu spoločenskú akciu a snažila sa na neho zapôsobiť ako žena. Potom vy si vraj moju knihu určite prečítal. Spýtala som sa, ako si to predstavuje. Nemala som hneď hovoriť o knihe, ale mala som ho upútať svojím zjavom, aby som vynikla nad ženami, ktoré ho stále obklopujú. Zdalo sa mi, že zle počujem, a keď som si pýtala ďalšie vysvetlenie, skoro mi vynadala, čo sa robím naivná. Keď som sa jej priznala, že kňazov nepoznám, ale som o nich mala inú predstavu, odbila ma narážkami, že som neschopná a celé poslanie si zbabrem.

Odchádzala som od nej s pocitom úzkosti a sklamania. Keď som sa trochu spamätala, rozhodla som sa, že kňazovi zavolám, aby som si overil, či ten nápad so zvádzaním pochádzal od neho alebo od jeho známej. Správal sa veľmi slušne, skôr odmerane. Rozhovor ukončil prekvapujúcim záverom, že by sa mal už konečne zamilovať.

Mala som čo robiť, aby som sa vyrovnala s takýmto chladný a rozumovým prejavom lásky. Na akciu som išla, lebo som bola zvedavá, ako kňaz vyzerá, ale nedala som sa mu predstaviť a ani som sa nepohybovala v jeho blízkosti. Onedlho nato ma jeho známa znova pozvala. Dôverčivo som jej prezradila aj moje nové vnuknutie, že vďaka nášmu vzťahu sa spoja dva duchovné prúdy – katolíci a Abd-ru-shinovci. Jej sa to zdalo logické a hneď nato mi pripomenula, či som počula, ako mi kňaz povedal, že by sa chcel konečne zamilovať. Po zaváhaní som to poprela.

Pýtala som sa Imanuela, či tú záležitosť už nemám nechať tak, lebo sa mi zdala nebezpečná. Dodal mi sebadôveru a navrhol, aby som len čakala.

Ešte v ten večer som sa dočkala. Ako som si ľahla do postele a chcela som pokojne nad tým všetkým popremýšľať, znenazdania ma zaplavila nevýslovná rozkoš, až som skoro zamdlela. O chvíľu znova. V tom momente som zbadala kňazovu tvár. Zarazilo ma, že ho vidím, lebo takto astrálne som videla len svojho predchádzajúceho priateľa – padlého anjela. Domnievala som sa, že tak sa dokážu zjaviť len padlí anjeli. Rýchlo som sa spamätala a povedala som mu, aby s tým prestal, lebo ja si predstavujem lásku inak. Nič na to nepovedal a znova ma zaplavil ešte dlhšou vlnou rozkoše.

Keď to prešlo, zbadala som ho sedieť pri mojej posteli v astrálnom tele, akokeby bol pripravený pokračovať v milostnej hre s mojím súhlasom. Zdôraznila som mu, že keď sa so mnou nechce zblížiť prirodzenou cestou, najprv citom, ale len takýmto spôsobom, nepovažujem jeho vzťah za úprimný a zdravý. Nato okamžite zmizol.

Nevedela som, čo mám robiť, chcela som už so skúmaním prestať. No Imanuel mi vnukol, aby som kňazovi napísala list a žiadala si od neho odpoveď alebo osobné stretnutie. Nechápala som, prečo, ale urobila som to. V závere listu som naozaj navrhla schôdzku alebo aspoň písomnú odpoveď, kde sa vyjadrí k mojej knihe, ktorú som mu zároveň s listom poslala.

Aby som si skrátila čakanie, vybrala som sa aj s priateľkou na jeho štedrovečernú omšu. Kým sme to našli, bol už kostol plný, a tak sme stáli vo dverách. Ledva sme ho videli aj počuli, boli sme úplne schované v dave. Keď kázal, naklonila som sa k priateľke a pošepla som jej, že rozpráva akosi čudne, tak spevavo zaťahuje.

Na druhý deň som sa prebudila skoro ráno, lebo som cítila, že pri mojej posteli je nejaký duch. Stála tam nehybne ako socha vznešená postava v kňazskom rúchu. S údivom som k nej zdvihla hlavu a začula som prísny hlas: „Ako si si dovolila v kostole ma kritizovať?“ Hneď som pochopila, že to nie je žiadny apoštol Ján, ale padlý anjel, keď ma v tom dave zbadal a počul a keď sa moja kritika tak strašne dotkla jeho ega.

Kým som ešte pár dní čakala na odpoveď, naďalej ma bombardoval útokmi neopísateľnej rozkoše, ktorej som sa nemohla nijako ubrániť. Bolo to nad moje sily. Objavila sa, nech som bola kdekoľvek – na ulici, v divadle, pri práci, v posteli. Začala som si uvedomovať, že keď to potrvá dlhšie, zvyknem si na ňu tak, že mi už bude chýbať.

Prosila som Imanuela, aby zasiahol a zbavil ma jeho vplyvu. Pochopila som, že odpoveď na list už nedostanem a že sa ani nebude chcieť stretnúť, aby sa so mnou porozprával o knihe. Útoky zaraz prestali a ja som sa cítila znova pokojne a sama sebou.

BOLA SOM ZVEDAVÁ, PREČO IMANUEL TAK DLHO DOPUSTIL JEHO NEGATÍVNE PÔSOBENIE, KEĎ VEDEL, ŽE NIE JE INKARNOVANÝM APOŠTOLOM JÁNOM A ŽE MA BUDE TAKTO ZVÁDZAŤ. POVEDAL MI, ŽE SOM MUSELA NA SEBE ZAŽIŤ NIEČO, O ČOM MI BUDÚ ĽUDIA PÍSAŤ A HOVORIŤ. Táto skúsenosť mi mala pomôcť, aby som im uverila a zároveň ostatných varovala pred týmito astrálnymi extázami.

BOLO TREBA TIEŽ ZVEREJNIŤ, ŽE TEMNÉ VNUKNUTIA SÚ TAKMER ROVNAKÉ AKO SVETLÉ. ĽUDIA MAJÚ POCHOPIŤ, ŽE PADLÍ ANJELI NAOZAJ POUŽÍVAJÚ AJ TAKÉTO SPÔSOBY ICH PSYCHICKÉHO AJ FYZICKÉHO OVLÁDANIA.

SPÝTALA SOM SA IMANUELA, O ČO TOMUTO KŇAZOVI VLASTNE IŠLO. DOSTALA SOM TAKÉTO VYSVETLENIE:
SVOJE VNUKNUTIA A SVOJU ZNÁMU POUŽIL NA TO, ABY VZBUDIL MÔJ ZÁUJEM O NEHO. POTOM MA CHCELI DOSTAŤ DO ZNEVAŽUJÚCEJ POZÍCIE, V KTOREJ SA PONÚKAM KŇAZOVI ZA ÚČELOM SPLODENIA BOŽIEHO SYNA AKO ZVODKYŇA – ĽAHKÁ ŽENA. TÝM MA CHCELI VEREJNE ZNEMOŽNIŤ A ZNEHODNOTIŤ CELÉ MOJE POSLANIE. KEĎ SA IM TO NEPODARILO, SNAŽIL SA MA KŇAZ POMOCOU ASTRÁLNEJ ROZKOŠE DOSTAŤ ASPOŇ POD SVOJ VPLYV, ABY SOM UŽ NEDOKÁZALA POKRAČOVAŤ V ĎALŠÍCH ÚLOHÁCH, KTORÉ SI VYŽADOVALI ČISTÉ SPOJENIE S IMANUELOM.

Kým padlý anjel ma roky ovládal čistou platonickou láskou, tento ma mal zas ovládnuť sexuálnou túžbou. No do pasce, ktorú mi nastavil, sa chytil sám. Keď videl, že som uverila jeho vnuknutiam a reagovala som na ne, domnieval sa, že moje spojenie zhora je nedostatočné. KEBY MI IMANUEL VOPRED PREZRADIL, KÝM KŇAZ JE A ČO JE JEHO CIEĽOM, NEPÔSOBILA BY SOM TAK PRIRODZENE. NEZÍSKALA BY SOM VLASTNÉ SKÚSENOSTI A DÔKAZY O JEHO TAJNÝCH PRAKTIKÁCH. PRETO MA NECHAL IMANUEL SAMU SKÚMAŤ, ALE MAL MA STÁLE POD SVOJÍM DOHĽADOM. TÝMTO ZÁŽITKOM SOM MALA ZÁROVEŇ DOKÁZAŤ TO, ČO STÁLE TVRDÍM, ŽE TEMNO SA NEUSTÁLE SNAŽÍ ODVIESŤ VYŠŠÍCH DUCHOV OD ÚLOH A POSLANIA NENÁPADNE, BA DOKONCA AJ PRÍJEMNÝM SPÔSOBOM.

Samozrejme, tieto zámery nevykonával kňaz na vlastnú päsť, ale z príkazu svojho pána, vládcu temna, ktorý stratil nado mnou kontrolu, odkedy som sa odpútala od bývalého priateľa, padlého anjela.
Keby nebolo kňazovým temným poslaním verejne ma potupiť alebo aspoň dostať pod svoj vplyv, nelákal by ma svojím vnuknutím do pasce. ON TO ROBIL NENÁPADNE, ABY O TOM NIK NEVEDEL, ALE JA SOM SA MALA STRÁPNIŤ VEREJNE. KEBY NEBOL SÁM PÔVODCOM TEJTO HRY, TAK BY JU PREDSA NEPRIJAL. DÚFAL VŠAK, ŽE SA PRAVDU NIKTO NEDOZVIE A ŽE MA PREMÔŽE, KEĎ SOM MU „NALETELA“.

Ako vidieť, „kobylky“ zo Zjavenia Jána pomaly začínajú vyliezať z dier – prejavujú svoju astrálnu moc. KÁZNE PADLÝCH ANJELOV A ICH PREJAVY V MASMÉDIÁCH SÚ PLNÉ VZNEŠENÝCH SLOV O ÚPRIMNOSTI, SKROMNOSTI, PRAVDIVOSTI, ČISTOTE A ČESTNOSTI. NO SÚ TO LEN SLOVÁ, ICH SKUTKY SÚ ÚPLNE INÉ, DOKONCA HANEBNÉ. ABY ZAKRYLI SVOJU PRAVÚ TOTOŽNOSŤ, RADI SA OBKLOPUJÚ SVETLÝMI ĽUĎMI, AJ SA S NIMI PRIATELIA, ABY SA ZDALO, ŽE SÚ ČISTÍ AKO ONI. ABY BOL ICH ÚKRYT V DIERE EŠTE BEZPEČNEJŠÍ, DOKÁŽU ZO SEBA ROBIŤ DOKONCA PRENASLEDOVANÉ OBETE A EŠTE AJ BOJOVNÍKOV ZA PRAVDU V CIRKVI.

KEĎ SOM VYVIAZLA Z CIRKEVNEJ PASCE, UŽ SOM MALA PRIPRAVENÚ ĎALŠIU, NEBEZPEČNEJŠIU. ZASE SOM MALA DO NEJ PADNÚŤ NAVONOK NEVEDOMKY, ABY SOM DO NEJ CHYTILA SVOJHO LOVCA. POTOM PRIŠLI ĎALŠIE A ĎALŠIE NÁSTRAHY, A JA STÁLE SILNIEM, AŽ NAKONIEC BUDEM ZASE BOJOVAŤ S NAJVYŠŠÍM ZLOM." Koniec citátu.

Áno, nejednému vlasy dupkom stavajú, keď spozná, že ako zákerné a premyslené pracuje temno, veľakrát tajne, že o tom vie, len dotknutá osoba, ktorej sa to týka. Preto bol nutný opis aj týchto udalosti, keď sa snažili ju zviesť dvaja členovia určitých zoskupení, aby sa nemohlo naplniť jemnohmotné počatie Imanuela, následné narodenie, ktoré bol hrubohmotné, nie jemnohmotné, ako tvrdý opäť tu niekto, hoci už v nie takej forme, aké mi ľudia máme dnes pozemské telá, ale aké ich budeme mať po duchovnej premene. Ale ako vidno, niekto vie zmysel aj tohto varovania prekrútiť v to, aby mohol poprieť Nové evanjelium, tak ako poslanie pani Makedonovej.

A ešte niečo pre p. Zámečníka: Vidno, že ste niečo stále ešte nepochopil. Tu nikto nikoho nepresviedča, tobôž sa ho snaží dostať na správnu cestu, tu len sa podávajú fakty, ktoré majú viesť k správnej ceste a pochopený niečoho. A či áno, či nie, ju niekto príjme, tak to už je len jeho problém, nie nejaká snaha druhej strany, ktorá na ňu poukazuje.

Ján Anton Sloboda.

 
Pán Sloboda prepáčte, ale my ktorí sme akože "hneď pribehli a pomáhali" hľadajúcim, to je naša vec, nemáte právo nás za to kritizovať! Už vôbec nie s hnevom. Je to naša slobodná vôla! Ja sa budem zodpovedať za svoje činy iba BOHU, tak ako vy všetci!!!

Sama som dostala pomoci keď som hľadala (s Mečiarom som už písala) a druhý raz keď som sa dostala pod energetický vplyv VZ 4, ako keby som mala na očiach klapky. Dostala som pomoc rovnakým spôsobom, aký tu napísali niektorí diskutujúci, tým, že vypichli rozdiely ktoré sú vo VZ 1.-3. a VZ 4.

Vôbec som tie rozdiely nevidela, všetko sa mi zdalo byť v poriadku, aj keď som v duchu občas zacítila, že to nie je v súlade s tým čo je vo VZ 1.-3. ale vždy som si to ospravedlnila,veď na tom nič nie je....... (určite aj za výdatnej pomoci temných, keďže som im to sama umožnila svojou ľahkovážnosťou a v takomto prípade sa naozaj strážny duch vzdialil mojou vinou). Iba obrovskou snahou, študovaním PG , VZ 1.-3. a VZ 4 a samozrejme úprimnou prosbou o pomoc pri hľadaní Pravdy som začala vidieť tie rozdiely, ktoré sa vzájomne vylučovali.
Ale keby som nedostala pomoc asi by som sa tým nezaoberala a neviem kde by som bola dnes.

Takže poukázaním na rozdiely všetci ktorí napísali, POSKYTLI POMOC pre tých ktorí hľadali a nemali v tom jasno.

Pripravovatelia cesty Budha, Mohamed Zoroaster, Laoce, Krišna atď. predsa prišli pomáhať do krajín, kde boli obyvatelia na úplnom úpadku. Uctievali nechutné modly, žili v špine, nemorálne, všetko za podpory kňazov, ktorí žili rovnako nemorálne. Pripravovatelia cesty spolu s miestnymi vládcami učili ľudí žiť podľa Božej vôle, učili ich čistote, obrábaniu pôdy, pomáhali im aj bytostní pomocníci, naučili ich chrániť sa proti dobyvačným bandám, postavili chrámy na uctievanie Boha a veľa ľudí to prijalo a boli za to vďační a šťastní.
Samozrejme vždy tam boli aj takí, ktorí to neprijali a práve naopak brojili proti každému, kto bol na strane Svetla.
Pripravovatelia a vládcovia krajiny nerozlišovali, či si niekto pomoc zaslúži, alebo nie. Priniesli ju každému, ale už bola SLOBODNÁ VOLA každého čo s tým urobil.

PRIPRAVOVATELIA PRIŠLI Z BOŽEJ VOLE!!!

Takže, opakujem, je osobná vec každého, jeho slobodná vôla, keď CÍTI potrebu pomôcť!!!
Nikto nemá právo ho za to odsudzovať!!!

Takže rešpektujem rozhodnutie p. Smartanga, aj keď s jeho závermi nesúhlasím, ale to jasne vyplýva z toho, čomu verím. Iba by bolo dobré, keby ste si PG a VZ 1.-3. prečítali viackrát a porozmýšľali nad prečítaním, pretože prvé čítanie PG je iba informatívne, pri ďalších čítaniach sa viac a viac otvára SLOVO hľadajúcemu a to isté podľa mňa platí aj pri čítaní VZ 1.-3. Ale to je už vaša slobodná vôla.
Takisto rešpektujem aj p. Húžvu a ostatných, ktorí nemajú rovnaký názor ako ja. Len vás prosím, aj keď nesúhlasíte s p. Natáliou, dajte veľký pozor, aby ste sa o nej nevyjadrovali dehonestujúco, pretože za všetko sa vytvoria spätné účinky.

Takže ideme všetci ďalej svojou cestou, každý k cieľu ktorý si určil. Prežívame, uzatvárame kruhy, vytvárame nové príčiny pre budúce následky. Prajem vám všetkým, aby ste našli cestu k tomu jedinému správnemu cieľu. 
Dobrý večer,

nie som hacker ani žiadny príslušník rádu Grálu :) Ani by som nemohol byť, nakoľko ako vieme sám Abdrushin rád oficiálne rozpustil. Žiadny rád na svete tak nie je "nástupcom" a nemá nijaký mandát oprávňujúci ho konať v mene Pravdy. Toto je pre mňa zákon.

Nikdy som nebol členom ničoho. Naopak, mám prirodzený odpor voči všetkému čo je organizované. Vo všetkom sa spolieham iba na seba. Som priamy človek a hovorím bez okolkov to, čo si myslím. Aj keď viem že to nemusí byť prijaté zrovna s nadšením. Chápem že to môže byť vnímané ako nedostatok pokory. Ale viem si aj priznať omyl a prijať kritiku. A ako na ostatných, som rovnako tvdý aj na seba. Falošná pokora však nepomôže nikomu. Ani jednému z Vás. Naopak, Abdrushin hovoril niečo o "Boji". Človek potrebuje boj, aby neustal a aby sa vyvýjal. Musí byť totiž v každom okamihu v strehu a pripravený. Moje kritické príspevky tak môžu paradoxne byť pravde nápomocné, akokoľvek to znie možno čudne. Myslím ale že tomuto rozumiete - nakoniec, aj Vy ste v určitom zmysle v "opozícii". Všetko, čo som tu kedy povedal, bolo úprimné. Nemusíte tomu veriť ak nechcete. Neviem Vás o tom presvedčiť ako svojimi slovami. Skutočné meno Vám aj tak nič nepovie a nič nedokáže - dá sa nakoniec aj ľahko vymyslieť ... a ak by som bol ten hacker ako hovoríte, ešte by som Vám k tomu do pošty pribalil aj "originál" rodný list :)

Ešte 1 vec. Pred pár dňami, keď bolo v hlavičke zrušené VZ4 som mal v pláne vyjadriť nesúhlasný postoj lebo si myslím, že fórum by sa nemalo uzatvárať do seba. Tento názor mám aj dnes. Nakoniec som upustil od prezentovania takéhoto názoru len preto, aby som zbytočne neprovokoval. Už tak som si tu dosť navaril tak načo ďalšie spory ... V tomto však máte moju podporu stále.

Pozdravujem