Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Svitanie dňa 28.11.2011
 
meno NATÁLIA
Abdrushin napísal, že naše meno vyjadruje to, čím sme.

NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. ... Meniny sa slávia 13.5. (pozn. v Taliansku; u nás je to 6.10.), ako spomienka na San Natale, milánskeho biskupa, ktorý dlho bojoval proti Árijcom. Zomrel roku 747 (alebo 751). Iní ho radšej slávia na Vianoce (v Taliansku sa na Vianoce želá „Buon Natale“, čiže „šťastné a veselé Vianoce“), ale to je chybné, keďže pre kresťanov „IL NATALE“ sa vzťahuje na ZROD VEČNÉHO ŽIVOTA.

viď:
http://www.biela-holubica.sk/slov/galeria/meno/fmeno.htm
 
JAN. jan.jan@post.sk 
K narodeniu Imanuela, ktoré sa odohralo 28.11.1998


Z proroka Izaiáša

,,1Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké Svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari Svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo Dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí." Iz: 9/1-6

+++++++

,,1Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, Duch múdrosti a rozumnosti, Duch rady a sily, Duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok." Iz: 11/1-10

Ján Anton Sloboda.

 
Advent – PRÍCHOD.

Pred časom som na tejto diskusii uviedol úvahu o malom a veľkom advente. Dnes pokračujem.

Vieme, čo znamená slovíčko advent? ADVENT je latinské slovo a znamená – PRÍCHOD. Advent začína prvou adventnou nedeľou (štyri týždne pred Vianocami) a končí výročím príchodu Kráľovstva Božieho - narodenia Syna Božieho, Ježiša z Nazaretu. Každý rok si tento príchod v advente a na Vianoce pripomíname.

Dnes je pondelok 28. novembra a máme po prvej adventnej nedeli. V roku 1998 bola 1.adventná nedeľa dňa 29.novembra. Je adventným zvykom zapáliť sviečku už v sobotu večer predtým, takže tieto slávnostné chvíle sa vtedy odohrávali večer 28.11.1998.
Pokiaľ je niekto schopný prijať dobrú zvesť, že v noci z 28. na 29.11.1998 sa Kráľ Tisícročnej ríše – Imanuel narodil, tak prvé ráno po narodení svitalo na 1.adventnú nedeľu.
Dá sa povedať, že Jeho narodením pred vrcholom Prvej veľkej očisty sa priblížilo Kráľovstvo Božie na Zemi, inak povedané, po vzatí k Božiemu trónu sa priblížil Jeho opätovný príchod na Zem – PRÍCHOD KRÁĽA kráľov.

Výzva Jána Krstiteľa „Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Božie!“, platí aj pre dnešok.
Ak máme činiť pokánie, tak aj v slove činiť je naznačené, že tu nejde len o slová pokánia a ľútosti, ale ide tu o činy, teda napravenie viny a návrat k Bohu.

Čiňme teda pokánie nielen počas tohto malého predvianočného adventu na Zemi, ktorým sa pripravujeme na výročie narodenia Božej Lásky na Zemi, ale hlavne čiňme pokánie počas veľkého predočistného Adventu, po ktorom sa na Zem opäť vráti VÔĽA BOŽIA, a týmto príchodom Kráľovstva Božieho sa naplní ďalšie Božie zasľúbenie.
 
Dobrý deň.

Dobre. Keďže stále s tým vnútorne nejako bojujem a neviem sa toho boja zbaviť, poviem to takto - už som to naznačil v poslednom príspevku - hoci ma veľa vecí zarazilo a vidím aj rozpory s PG, ktoré považujem za základ pre akékoľvek ďalšie porovnavanie či posudzovanie, ostávam aj napriek celkovo rezervovanému postoju aj naďalej otvorený všetkým možným argumentom. Budem veľmi pozorne zvažovať pre, aj proti.

Chcem aby ste vedeli, že jediným dôvodom, prečo v sebe ešte nepálim všetky mosty a neposielam VZ definitívne do zabudnutia je to, že uznávam že istá logika vo VZ je, a niektoré veci dávajú zmysel a "zapadajú do seba". Aj keď v niektorých veciach je to zase z môjho hľadiska minimálne sporné. A o to ide. OK, budem teda pomaly a postupne, odvaľovať balvan. Krok po kroku. Pretože ako p. Abdrushin povedal, treba neustále skúmať a je dôležité nenechať ani jednu medzeru vo vedení. Len tak je možné z viery dospieť k presvedčeniu. Viera teda musí byť "bezmedzerovitá". A ja mám záujem budovať PRESVEDČENIE.

Takže - narodenie Imanuela. Ján, Pani Natália tvrdí že počala bez hrubohmotného fyzického aktu, tj de facto jemnohmotne (aj keď samotné dieťa sa narodilo "živé"). Prorok Izaiáš hovorí o panne ktorá počne ... OK, toto sedí. Ale ako mi toto počatie vysvetlíte h hľadiska PG? Navyše, predsa aj Ježiš prišiel na zem tiež len "klasicky". PG sa k tomu jasne postavilo ako k jedinej možnej ceste splodenia vzhľadom na dokonalosť večných zákonov.
Prečo si myslíte že splodenie tak, ako ho popisuje p. Natália nie je v rozpore s PG? A ešte podotázka - zrejme tu niektorí boli v blízkosti p. Natálie - videl niekto z Vás narodené dieťa? Čo znamená "uchvátené pri narodení?".

Inak, to je otázka na všetkých, nie len na Jána. Budem rád, keď sa niekto ozve. Toto by tiež mohol byť začiatok určitej novej formy diskusie ktorá by mohla do budúcna viac poslúžiť predovšetkým hľadajúcim. Všetkým, ktorí sem v budúcnosti zavítajú. Vecnejšie ladená diskusia kde aj tí nezainteresovaní, ktorí nemajú blízko k VZ, prípadne o nich nepočuli, môžu nájsť vecné a konkrétne ARGUMENTY, ktoré sú hodné zamyslenia. A my preda CHCEME ľuďom otvárať oči ...

Toto fórum som objavil náhodou. A pravdu povediac, prvá myšlienka bola že som vstúpil niekam kde vládne ortodoxný kult prívržencov VZ. objavil som uzavretú entitu, kde len pomyslenie mimo rámca je prvým hriechom. Takto som ako nezainteresovaný vnímal tento priestor už krátko po vstupe. My ale vieme že náhody neexistujú. Pýtam sa sám seba prečo som ešte stále neodišiel. Nastal čas zmeniť stereotypy a otvoriť sa viac okoliu?

Dobre, takže ak je ochota, čo s tým narodením? Potom pôjdeme ďalej ...

Pozdravujem 
Kňaz
No tak ten kňaz vtedy "ordinoval" v našom kostole v našej dedine. Ak by som to vtedy vedel tak mu asi niečo hrubohmotne vyvediem :-D

Všímal som si jeho kázne a samozrejme sem tam aj príhovory v rádiu, samé prázdne reči. Po 20 minutovom jeho rečnení by som nedokázal zopakovať ani jednu vetu.

Vtedy mal aj v kázňach skryté politické narážky na nášho politického vodcu. A dával viditeľnú podporu vtedajšej opozícii.

Samozrejme ľudom sa to nepáčilo a dali mu to aj jasne pocítiť, lebo to neskôr spomínal a obhajoval v kázni.
Starší ľudia to jasne vycítili, kto je ten "ich" pravý človek, nepotrebovali na to maturitu ani vysokú školu. Bežné bolo, že v modlitebnej knižke vedľa obrázku Ježiška bol aj politický vodca :-)
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sám...


Sám hľadaj, sám spoznávaj, sám preveruj, skrze ducha, skrze svoj cit. Tak takto si to ja už dnes predstavujem, robím, že snažím sa všetko, čo ku mne prichádza, pochopiť. Už dávno vravím, že verím hlavne Bohu a sebe, preto nečakám, že mi niekto niečo vyloží, ale snažím sa, aby som to pochopil sám, bez iného vplyvu, hoci za každý názor a postreh, ktorý je v súzvuku s mojím cítením, som povďačný.

Tu včera opäť niečo zaznelo, že ako na niekoho miestami, keď čítal určitú časť Večných zákonov 2 zapôsobili, že bolo to miestami urážajúce, že miestami tomu dotyčnému až vlasy dupkom stavali, a na základe toho, už len zostatok prelistoval. Pýtam sa len zostatok, alebo všetko? Lebo, ak by dotyčný pozorné čítal, tak by pochopil, že prečo to bolo nutné zverejniť. Preto si pripomeňme, že čo sa o tom píše, že prečo to muselo byť, hoci p. Makedonová o to až tak nestála:

,,S úplnou samozrejmosťou hovoríte, že cirkev ovládajú temné autority, prezrádzate ich praktiky na zavádzanie veriacich a pod. Odkiaľ beriete istotu, že je to naozaj tak, keď tvrdíte, že ste boli ateistkou?

Nikdy som nebola úplnou ateistkou. Vždy som cítila, že existuje čosi viac ako hmota, ale napriek tomu, že som pokrstená, v kostoloch som pravdu nehľadala.

Keď som pri písaní tejto druhej knihy dostávala vnuknutia o temne v cirkvi, zdalo sa mi to všetko samozrejmé, lebo o mnohých záludnostiach som už dávno počula. No niektoré myšlienky som predsa len považovala za prisilné a nemala som ich overené. Tak som ich zatiaľ vynechala a dúfala som, že čo najskôr dostanem o nich nejaké dôkazy. Už totiž viem, že to tak u mňa funguje.

Uvediem veľmi stručne jednu vlastnú skúsenosť s predstaviteľom cirkvi, ktorého prejavy plne potvrdzujú to, o čom píšem. HOCI IDE O INTÍMNU ZÁLEŽITOSŤ, MÁ SA DOSTAŤ NA VEREJNOSŤ. NESKÔR ZDÔVODNÍM, PREČO.

Istá čitateľka mojej knihy, známa populárneho kňaza, ma pozvala na návštevu. Rozprávala s nadšením o mojej knihe, ale aj o svojom známom, ktorý nebol prítomný. Na druhý deň v noci som sa náhle prebudila. Dostala som silné vnuknutie, že dotyčný kňaz je vtelený apoštol Ján a že on bude otcom môjho dieťaťa. Bola som z toho zmätená, lebo to bolo príliš silné a prekvapujúce, že Imanuelovým otcom má byť kňaz. Pre istotu som sa spýtala Imanuela, či som to prijala od neho. Dostala som odpoveď, že sa mám presvedčiť sama, odkiaľ vnuknutie pochádza, lebo to bude pre mňa cesta k ďalšiemu poznaniu.

Pustila som sa teda do skúmania. Hneď na druhý deň som zavolala onej panej a povedala som jej o mojom vnuknutí. Priznala sa mi, že ona to už dávno tušila, a to ma trochu upokojilo. Povedala mi, že cíti, akoby s ním bola spojená z niektorého života, lebo je jej veľmi blízky. Hneď mi prišlo, že bola asi jeho matkou. Keď som jej to povedala, ani tým nebola veľmi prekvapená, pretože kňaz sa k nej tak správa. Veľmi ju však mrzelo, že on moju knihu nechce čítať, lebo neverí v reinkarnáciu.

Potom mi priateľsky navrhla, aby som šla za ním na jednu spoločenskú akciu a snažila sa na neho zapôsobiť ako žena. Potom vy si vraj moju knihu určite prečítal. Spýtala som sa, ako si to predstavuje. Nemala som hneď hovoriť o knihe, ale mala som ho upútať svojím zjavom, aby som vynikla nad ženami, ktoré ho stále obklopujú. Zdalo sa mi, že zle počujem, a keď som si pýtala ďalšie vysvetlenie, skoro mi vynadala, čo sa robím naivná. Keď som sa jej priznala, že kňazov nepoznám, ale som o nich mala inú predstavu, odbila ma narážkami, že som neschopná a celé poslanie si zbabrem.

Odchádzala som od nej s pocitom úzkosti a sklamania. Keď som sa trochu spamätala, rozhodla som sa, že kňazovi zavolám, aby som si overil, či ten nápad so zvádzaním pochádzal od neho alebo od jeho známej. Správal sa veľmi slušne, skôr odmerane. Rozhovor ukončil prekvapujúcim záverom, že by sa mal už konečne zamilovať.

Mala som čo robiť, aby som sa vyrovnala s takýmto chladný a rozumovým prejavom lásky. Na akciu som išla, lebo som bola zvedavá, ako kňaz vyzerá, ale nedala som sa mu predstaviť a ani som sa nepohybovala v jeho blízkosti. Onedlho nato ma jeho známa znova pozvala. Dôverčivo som jej prezradila aj moje nové vnuknutie, že vďaka nášmu vzťahu sa spoja dva duchovné prúdy – katolíci a Abd-ru-shinovci. Jej sa to zdalo logické a hneď nato mi pripomenula, či som počula, ako mi kňaz povedal, že by sa chcel konečne zamilovať. Po zaváhaní som to poprela.

Pýtala som sa Imanuela, či tú záležitosť už nemám nechať tak, lebo sa mi zdala nebezpečná. Dodal mi sebadôveru a navrhol, aby som len čakala.

Ešte v ten večer som sa dočkala. Ako som si ľahla do postele a chcela som pokojne nad tým všetkým popremýšľať, znenazdania ma zaplavila nevýslovná rozkoš, až som skoro zamdlela. O chvíľu znova. V tom momente som zbadala kňazovu tvár. Zarazilo ma, že ho vidím, lebo takto astrálne som videla len svojho predchádzajúceho priateľa – padlého anjela. Domnievala som sa, že tak sa dokážu zjaviť len padlí anjeli. Rýchlo som sa spamätala a povedala som mu, aby s tým prestal, lebo ja si predstavujem lásku inak. Nič na to nepovedal a znova ma zaplavil ešte dlhšou vlnou rozkoše.

Keď to prešlo, zbadala som ho sedieť pri mojej posteli v astrálnom tele, akokeby bol pripravený pokračovať v milostnej hre s mojím súhlasom. Zdôraznila som mu, že keď sa so mnou nechce zblížiť prirodzenou cestou, najprv citom, ale len takýmto spôsobom, nepovažujem jeho vzťah za úprimný a zdravý. Nato okamžite zmizol.

Nevedela som, čo mám robiť, chcela som už so skúmaním prestať. No Imanuel mi vnukol, aby som kňazovi napísala list a žiadala si od neho odpoveď alebo osobné stretnutie. Nechápala som, prečo, ale urobila som to. V závere listu som naozaj navrhla schôdzku alebo aspoň písomnú odpoveď, kde sa vyjadrí k mojej knihe, ktorú som mu zároveň s listom poslala.

Aby som si skrátila čakanie, vybrala som sa aj s priateľkou na jeho štedrovečernú omšu. Kým sme to našli, bol už kostol plný, a tak sme stáli vo dverách. Ledva sme ho videli aj počuli, boli sme úplne schované v dave. Keď kázal, naklonila som sa k priateľke a pošepla som jej, že rozpráva akosi čudne, tak spevavo zaťahuje.

Na druhý deň som sa prebudila skoro ráno, lebo som cítila, že pri mojej posteli je nejaký duch. Stála tam nehybne ako socha vznešená postava v kňazskom rúchu. S údivom som k nej zdvihla hlavu a začula som prísny hlas: „Ako si si dovolila v kostole ma kritizovať?“ Hneď som pochopila, že to nie je žiadny apoštol Ján, ale padlý anjel, keď ma v tom dave zbadal a počul a keď sa moja kritika tak strašne dotkla jeho ega.

Kým som ešte pár dní čakala na odpoveď, naďalej ma bombardoval útokmi neopísateľnej rozkoše, ktorej som sa nemohla nijako ubrániť. Bolo to nad moje sily. Objavila sa, nech som bola kdekoľvek – na ulici, v divadle, pri práci, v posteli. Začala som si uvedomovať, že keď to potrvá dlhšie, zvyknem si na ňu tak, že mi už bude chýbať.

Prosila som Imanuela, aby zasiahol a zbavil ma jeho vplyvu. Pochopila som, že odpoveď na list už nedostanem a že sa ani nebude chcieť stretnúť, aby sa so mnou porozprával o knihe. Útoky zaraz prestali a ja som sa cítila znova pokojne a sama sebou.

BOLA SOM ZVEDAVÁ, PREČO IMANUEL TAK DLHO DOPUSTIL JEHO NEGATÍVNE PÔSOBENIE, KEĎ VEDEL, ŽE NIE JE INKARNOVANÝM APOŠTOLOM JÁNOM A ŽE MA BUDE TAKTO ZVÁDZAŤ. POVEDAL MI, ŽE SOM MUSELA NA SEBE ZAŽIŤ NIEČO, O ČOM MI BUDÚ ĽUDIA PÍSAŤ A HOVORIŤ. Táto skúsenosť mi mala pomôcť, aby som im uverila a zároveň ostatných varovala pred týmito astrálnymi extázami.

BOLO TREBA TIEŽ ZVEREJNIŤ, ŽE TEMNÉ VNUKNUTIA SÚ TAKMER ROVNAKÉ AKO SVETLÉ. ĽUDIA MAJÚ POCHOPIŤ, ŽE PADLÍ ANJELI NAOZAJ POUŽÍVAJÚ AJ TAKÉTO SPÔSOBY ICH PSYCHICKÉHO AJ FYZICKÉHO OVLÁDANIA.

SPÝTALA SOM SA IMANUELA, O ČO TOMUTO KŇAZOVI VLASTNE IŠLO. DOSTALA SOM TAKÉTO VYSVETLENIE:
SVOJE VNUKNUTIA A SVOJU ZNÁMU POUŽIL NA TO, ABY VZBUDIL MÔJ ZÁUJEM O NEHO. POTOM MA CHCELI DOSTAŤ DO ZNEVAŽUJÚCEJ POZÍCIE, V KTOREJ SA PONÚKAM KŇAZOVI ZA ÚČELOM SPLODENIA BOŽIEHO SYNA AKO ZVODKYŇA – ĽAHKÁ ŽENA. TÝM MA CHCELI VEREJNE ZNEMOŽNIŤ A ZNEHODNOTIŤ CELÉ MOJE POSLANIE. KEĎ SA IM TO NEPODARILO, SNAŽIL SA MA KŇAZ POMOCOU ASTRÁLNEJ ROZKOŠE DOSTAŤ ASPOŇ POD SVOJ VPLYV, ABY SOM UŽ NEDOKÁZALA POKRAČOVAŤ V ĎALŠÍCH ÚLOHÁCH, KTORÉ SI VYŽADOVALI ČISTÉ SPOJENIE S IMANUELOM.

Kým padlý anjel ma roky ovládal čistou platonickou láskou, tento ma mal zas ovládnuť sexuálnou túžbou. No do pasce, ktorú mi nastavil, sa chytil sám. Keď videl, že som uverila jeho vnuknutiam a reagovala som na ne, domnieval sa, že moje spojenie zhora je nedostatočné. KEBY MI IMANUEL VOPRED PREZRADIL, KÝM KŇAZ JE A ČO JE JEHO CIEĽOM, NEPÔSOBILA BY SOM TAK PRIRODZENE. NEZÍSKALA BY SOM VLASTNÉ SKÚSENOSTI A DÔKAZY O JEHO TAJNÝCH PRAKTIKÁCH. PRETO MA NECHAL IMANUEL SAMU SKÚMAŤ, ALE MAL MA STÁLE POD SVOJÍM DOHĽADOM. TÝMTO ZÁŽITKOM SOM MALA ZÁROVEŇ DOKÁZAŤ TO, ČO STÁLE TVRDÍM, ŽE TEMNO SA NEUSTÁLE SNAŽÍ ODVIESŤ VYŠŠÍCH DUCHOV OD ÚLOH A POSLANIA NENÁPADNE, BA DOKONCA AJ PRÍJEMNÝM SPÔSOBOM.

Samozrejme, tieto zámery nevykonával kňaz na vlastnú päsť, ale z príkazu svojho pána, vládcu temna, ktorý stratil nado mnou kontrolu, odkedy som sa odpútala od bývalého priateľa, padlého anjela.
Keby nebolo kňazovým temným poslaním verejne ma potupiť alebo aspoň dostať pod svoj vplyv, nelákal by ma svojím vnuknutím do pasce. ON TO ROBIL NENÁPADNE, ABY O TOM NIK NEVEDEL, ALE JA SOM SA MALA STRÁPNIŤ VEREJNE. KEBY NEBOL SÁM PÔVODCOM TEJTO HRY, TAK BY JU PREDSA NEPRIJAL. DÚFAL VŠAK, ŽE SA PRAVDU NIKTO NEDOZVIE A ŽE MA PREMÔŽE, KEĎ SOM MU „NALETELA“.

Ako vidieť, „kobylky“ zo Zjavenia Jána pomaly začínajú vyliezať z dier – prejavujú svoju astrálnu moc. KÁZNE PADLÝCH ANJELOV A ICH PREJAVY V MASMÉDIÁCH SÚ PLNÉ VZNEŠENÝCH SLOV O ÚPRIMNOSTI, SKROMNOSTI, PRAVDIVOSTI, ČISTOTE A ČESTNOSTI. NO SÚ TO LEN SLOVÁ, ICH SKUTKY SÚ ÚPLNE INÉ, DOKONCA HANEBNÉ. ABY ZAKRYLI SVOJU PRAVÚ TOTOŽNOSŤ, RADI SA OBKLOPUJÚ SVETLÝMI ĽUĎMI, AJ SA S NIMI PRIATELIA, ABY SA ZDALO, ŽE SÚ ČISTÍ AKO ONI. ABY BOL ICH ÚKRYT V DIERE EŠTE BEZPEČNEJŠÍ, DOKÁŽU ZO SEBA ROBIŤ DOKONCA PRENASLEDOVANÉ OBETE A EŠTE AJ BOJOVNÍKOV ZA PRAVDU V CIRKVI.

KEĎ SOM VYVIAZLA Z CIRKEVNEJ PASCE, UŽ SOM MALA PRIPRAVENÚ ĎALŠIU, NEBEZPEČNEJŠIU. ZASE SOM MALA DO NEJ PADNÚŤ NAVONOK NEVEDOMKY, ABY SOM DO NEJ CHYTILA SVOJHO LOVCA. POTOM PRIŠLI ĎALŠIE A ĎALŠIE NÁSTRAHY, A JA STÁLE SILNIEM, AŽ NAKONIEC BUDEM ZASE BOJOVAŤ S NAJVYŠŠÍM ZLOM." Koniec citátu.

Áno, nejednému vlasy dupkom stavajú, keď spozná, že ako zákerné a premyslené pracuje temno, veľakrát tajne, že o tom vie, len dotknutá osoba, ktorej sa to týka. Preto bol nutný opis aj týchto udalosti, keď sa snažili ju zviesť dvaja členovia určitých zoskupení, aby sa nemohlo naplniť jemnohmotné počatie Imanuela, následné narodenie, ktoré bol hrubohmotné, nie jemnohmotné, ako tvrdý opäť tu niekto, hoci už v nie takej forme, aké mi ľudia máme dnes pozemské telá, ale aké ich budeme mať po duchovnej premene. Ale ako vidno, niekto vie zmysel aj tohto varovania prekrútiť v to, aby mohol poprieť Nové evanjelium, tak ako poslanie pani Makedonovej.

A ešte niečo pre p. Zámečníka: Vidno, že ste niečo stále ešte nepochopil. Tu nikto nikoho nepresviedča, tobôž sa ho snaží dostať na správnu cestu, tu len sa podávajú fakty, ktoré majú viesť k správnej ceste a pochopený niečoho. A či áno, či nie, ju niekto príjme, tak to už je len jeho problém, nie nejaká snaha druhej strany, ktorá na ňu poukazuje.

Ján Anton Sloboda.

 
Pán Sloboda prepáčte, ale my ktorí sme akože "hneď pribehli a pomáhali" hľadajúcim, to je naša vec, nemáte právo nás za to kritizovať! Už vôbec nie s hnevom. Je to naša slobodná vôla! Ja sa budem zodpovedať za svoje činy iba BOHU, tak ako vy všetci!!!

Sama som dostala pomoci keď som hľadala (s Mečiarom som už písala) a druhý raz keď som sa dostala pod energetický vplyv VZ 4, ako keby som mala na očiach klapky. Dostala som pomoc rovnakým spôsobom, aký tu napísali niektorí diskutujúci, tým, že vypichli rozdiely ktoré sú vo VZ 1.-3. a VZ 4.

Vôbec som tie rozdiely nevidela, všetko sa mi zdalo byť v poriadku, aj keď som v duchu občas zacítila, že to nie je v súlade s tým čo je vo VZ 1.-3. ale vždy som si to ospravedlnila,veď na tom nič nie je....... (určite aj za výdatnej pomoci temných, keďže som im to sama umožnila svojou ľahkovážnosťou a v takomto prípade sa naozaj strážny duch vzdialil mojou vinou). Iba obrovskou snahou, študovaním PG , VZ 1.-3. a VZ 4 a samozrejme úprimnou prosbou o pomoc pri hľadaní Pravdy som začala vidieť tie rozdiely, ktoré sa vzájomne vylučovali.
Ale keby som nedostala pomoc asi by som sa tým nezaoberala a neviem kde by som bola dnes.

Takže poukázaním na rozdiely všetci ktorí napísali, POSKYTLI POMOC pre tých ktorí hľadali a nemali v tom jasno.

Pripravovatelia cesty Budha, Mohamed Zoroaster, Laoce, Krišna atď. predsa prišli pomáhať do krajín, kde boli obyvatelia na úplnom úpadku. Uctievali nechutné modly, žili v špine, nemorálne, všetko za podpory kňazov, ktorí žili rovnako nemorálne. Pripravovatelia cesty spolu s miestnymi vládcami učili ľudí žiť podľa Božej vôle, učili ich čistote, obrábaniu pôdy, pomáhali im aj bytostní pomocníci, naučili ich chrániť sa proti dobyvačným bandám, postavili chrámy na uctievanie Boha a veľa ľudí to prijalo a boli za to vďační a šťastní.
Samozrejme vždy tam boli aj takí, ktorí to neprijali a práve naopak brojili proti každému, kto bol na strane Svetla.
Pripravovatelia a vládcovia krajiny nerozlišovali, či si niekto pomoc zaslúži, alebo nie. Priniesli ju každému, ale už bola SLOBODNÁ VOLA každého čo s tým urobil.

PRIPRAVOVATELIA PRIŠLI Z BOŽEJ VOLE!!!

Takže, opakujem, je osobná vec každého, jeho slobodná vôla, keď CÍTI potrebu pomôcť!!!
Nikto nemá právo ho za to odsudzovať!!!

Takže rešpektujem rozhodnutie p. Smartanga, aj keď s jeho závermi nesúhlasím, ale to jasne vyplýva z toho, čomu verím. Iba by bolo dobré, keby ste si PG a VZ 1.-3. prečítali viackrát a porozmýšľali nad prečítaním, pretože prvé čítanie PG je iba informatívne, pri ďalších čítaniach sa viac a viac otvára SLOVO hľadajúcemu a to isté podľa mňa platí aj pri čítaní VZ 1.-3. Ale to je už vaša slobodná vôla.
Takisto rešpektujem aj p. Húžvu a ostatných, ktorí nemajú rovnaký názor ako ja. Len vás prosím, aj keď nesúhlasíte s p. Natáliou, dajte veľký pozor, aby ste sa o nej nevyjadrovali dehonestujúco, pretože za všetko sa vytvoria spätné účinky.

Takže ideme všetci ďalej svojou cestou, každý k cieľu ktorý si určil. Prežívame, uzatvárame kruhy, vytvárame nové príčiny pre budúce následky. Prajem vám všetkým, aby ste našli cestu k tomu jedinému správnemu cieľu. 
Dobrý večer,

nie som hacker ani žiadny príslušník rádu Grálu :) Ani by som nemohol byť, nakoľko ako vieme sám Abdrushin rád oficiálne rozpustil. Žiadny rád na svete tak nie je "nástupcom" a nemá nijaký mandát oprávňujúci ho konať v mene Pravdy. Toto je pre mňa zákon.

Nikdy som nebol členom ničoho. Naopak, mám prirodzený odpor voči všetkému čo je organizované. Vo všetkom sa spolieham iba na seba. Som priamy človek a hovorím bez okolkov to, čo si myslím. Aj keď viem že to nemusí byť prijaté zrovna s nadšením. Chápem že to môže byť vnímané ako nedostatok pokory. Ale viem si aj priznať omyl a prijať kritiku. A ako na ostatných, som rovnako tvdý aj na seba. Falošná pokora však nepomôže nikomu. Ani jednému z Vás. Naopak, Abdrushin hovoril niečo o "Boji". Človek potrebuje boj, aby neustal a aby sa vyvýjal. Musí byť totiž v každom okamihu v strehu a pripravený. Moje kritické príspevky tak môžu paradoxne byť pravde nápomocné, akokoľvek to znie možno čudne. Myslím ale že tomuto rozumiete - nakoniec, aj Vy ste v určitom zmysle v "opozícii". Všetko, čo som tu kedy povedal, bolo úprimné. Nemusíte tomu veriť ak nechcete. Neviem Vás o tom presvedčiť ako svojimi slovami. Skutočné meno Vám aj tak nič nepovie a nič nedokáže - dá sa nakoniec aj ľahko vymyslieť ... a ak by som bol ten hacker ako hovoríte, ešte by som Vám k tomu do pošty pribalil aj "originál" rodný list :)

Ešte 1 vec. Pred pár dňami, keď bolo v hlavičke zrušené VZ4 som mal v pláne vyjadriť nesúhlasný postoj lebo si myslím, že fórum by sa nemalo uzatvárať do seba. Tento názor mám aj dnes. Nakoniec som upustil od prezentovania takéhoto názoru len preto, aby som zbytočne neprovokoval. Už tak som si tu dosť navaril tak načo ďalšie spory ... V tomto však máte moju podporu stále.

Pozdravujem

TAK TO BY SME MALI...
Dobrý deň/večer.
Ďakujem pánovi Frankovi aj pánovi Jánovi za ich vysvetlenia. Úprimne si vážim ich snahu priviezť ma na pravú cestu. Zostanem však zatiaľ z ich pohľadu nenapraviteľný. Som veľmi zaneprázdnený a v súčasnosti nemám kedy porovnávať fakty a podrobnosti a nepokladám to zatiaľ pre mňa ani za potrebné... Niekto povie, že na moju škodu, ale ja si to nemyslím. Aj vďaka obdobiu v ktorom som sa narodil, dokážem pochopiť čítaný text cez mnohé súvislosti často až z hraničného nadhľadu. Tým nechcem povedať, že som dokonalý a že sa nemýlim...

K VZ4 chcem ešte naposledy povedať, že žiadne popierania narodenia Imanuela, alebo čokoľvek iné, čo nám oznámila p. Natália, alebo Pán Abdrushin som tam nenašiel, ani v texte ani medzi riadkami. Chápem túto knihu, ako to tu už bolo správne vystihnuté, ako doplnenie ďalších info...
Ale toto je iba môj názor, tak to cítim ja.

No a teraz k tej našej - "tunajšej" podstate.

Myslím si, že na tomto fóre sa mýlime hlavne v tom, ako sa snažíme jeden druhému otvárať oči, rôznymi citátmi a pasážami. O tom som už hovoril.
Pred takýmito dobre mienenými radami sme niekoľko krát v Slove či už jednom, alebo druhom varovaný, pred diskusiami o Slove, o Živom Slove.
Jednoducho vzhľadom na našu prirodzene rozdielnu duchovnú výšku teda pochop, je podľa mňa celkom normálne, že si v týchto veciach nerozumieme a teda sa ani nezhodneme.

Vaše vyjadrenia Smartang, vtomto duchu, sú v poslednom čase dosť trúfalé, trochu pokory by nezaškodilo, ale to je môj názor. Ja na rozdiel od Vás žiadnu knihu, z tých tu spomenutých nespochybňujem. Všetky sú podľa mňa dôležitými stupňami ku Pravde.
Začal som mať z Vašich unáhlených hodnotení na adresu VZ pocit, že ste "hacker"( neviem či som to správne napísal) a že to "tu"(fórum)chcete hacknúť=spochybniť. Povedal by som nejaký "anonymný" člen hnutia grálu. Ak mi to chcete vyvrátiť prosím predstavte sa nám.

Ale odbočil som. Vráťme sa k podstate, práve tá nám pri týchto treniciach zákonite uniká. Podstata a prítomnosť, respektíve podstata našej prítomnosti.

Dovoľte mi spýtať sa na váš názor. A vytvorme teraz spoločne na tomto "mieste" priestor pre vzájomnú inšpiráciu.

Čo je pre nás Slovákov v súčasnosti až príliš aktuálne, okrem toho čo "tu" už nejaký čas dôkladne preberáme, ale predsa to stým úzko súvisí.?
Chcem sa teda touto mojou otázkou iniciovať otvorenú diskusiu.

Ďakujem a nech sa páči.

Dušan Zámečník
 
Z rozhovorov s pani Natáliou.

V knihe Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny - Makedonovou v rozhovore na stretnutí čitateľov v Košiciach zo dňa 6. októbra 1998 hovorí pani Natália o niečom, na čo zabudla upozorniť v jej knihe. Uvediem citát na str. 52 dole a 53 hore:

,,A dôkazy o tom, že Imanuel kráľ Tisícročnej ríše príde na Zem hrubohmotne, sú v Posolstve Grálu. Mám v tom záložku, keby ste veľmi chceli, tak vám to nadiktujem cez telefón. Ja som sama to prehliadla ..., alebo mala som to podčiarknuté, ale zabudla som na to upozorniť v mojej knihe. Je tam napísané, že keď zakotví na Zemi Svetlo, ... čiže Svetlo vieme, že je Boh ..., keď teda zakotví na Zemi Svetlo, príde na Zem hrubohmotným spôsobom. Príde tak, že Vyslanec Svetla sa inkarnuje hrubohmotným spôsobom a potom, ... nie je tam napísané časovo presne ..., nastane očista. Veľká očista."

Miroslav Ivánek
 
Dobrý deň,

Čo som napísal, nenapísal som preto, aby som kritizoval VZ a ich čitateľov. Nesúdil som, ani nič neodporúčal. Som človek, ktorý má rád pluralitu názorov. V príspevku som zdôraznil, že ide len o môj názor a pohľad na vec. Aj keď mi bolo jasné čo bude na fóre nasledovať.
Avšak neurobil som nič iné ako vyjadril môj osobný názor čo som aj viac krát v texte zdôraznil.
A keď sa pýtate že prečo práve na tomto fóre, kde sa dá očakávať ostrý nesúhlas, tak Vám odpoviem že práve preto, lebo práve tu som začal diskutovať na danú tému. Náhodou som objavil práve toto fórum. A keďže všetci vedeli že som sa pustil do čítania VZ, považoval som za normálne aby som všetkých oboznámil aj s výsledkom. Nehľadajte za tým NIČ iné. Verte že do budúcna, ak tu zostanem, nemám záujem nikomu brať názory a už vonkoncom nie niečo presadzovať a hádať sa. Ani nikoho zosmiešňovať ako sa to robí na iných fórach. Naopak, viem byť veľmi konštruktívny a nemám problém komunikovať aj s tými, ktorí majú opačný názor. V živote som veľmi často našiel správne riešenie práve tam, kde ho nikto nehľadal - na opačnej strane, vrámci "ostrejšej výmeny názorov". Nepokladám to za nič nemorálne ani nehodné, pokiaľ to poslúži napredovaniu.
Inak, s tým Ježišom máte pravdu - sám som o tom hodne premýšľal už dávnejšie a ešte nemám na toto definitívnu odpoveď. Napriek tomu s tým, ako to podáva p. Natália nemôžem súhlasiť. V PG sa nikde nespomínalo že svetlý sprievodca sa vzdiali keď "príde" viac temných. Predsa to by postavilo na hlavu celý zákon rovnorodosti. Iba ak by dotyčný sám chcel. Ak by tomu tak nebolo, už dávno by NIKTO ani z tu prítomných nemal "svetlé vedenie" pretože v hmotnosti je už dávno prevaha temných síl. Nitky zo svetla, ktoré nad nami visia ako záchranná sieť ako o tom hovorí PG, a ktoré sú pripravené sa s nami spojiť len ak budeme úprimne chcieť .... nič z toho by nefungovalo ...

ešte pre Jána:
Pýtali ste sa že čo je strana 293-6 ktorú som mal na mysli. Úprimne, zabudol som dodať zdroj ale zabudol som. Takže aby som to napravil, ide o pdf verziu stiahnutú z webu biela holubica. Na uvedených stranách začína príbeh so zháňaním otca dieťaťa. Ozaj miestami až vkus urážajúce pasáže z čoho sa mi na hlave postavili všetky vlasy dupkom. Bolo naozaj treba v "evanjeliu" podrobne popisovať niektoré intímnosti? To naozaj takto má prichádzať na svet kráľ kráľov? Nakoniec sa narodil "jemnohmotne" čo je v rozpore s PG. Toto boli hlavné dôvody, že "prečo som tak rýchlo a náhle otočil". V skutočnosti som neotočil náhle. Len týmto nastal čas opýtať sa samého seba, či toto je to, čomu verím, čo môžem prijať bez toho, aby som o tom nepochyboval a na čom mám do budúcna postaviť svoje presvedčenie. Ihneď. A ja som si zatiaľ odpovedal. Preto taká náhla zmena. A ešte čosi. Ja som nikde nepovedal, že s PG končí príbeh a že už nič nebude. Áno, aj labutia panna je ešte potrebná na dokončenie diela ... Vyjadroval som sa len a len k VZ.

Hoci tému VZ som predbežne uzavrel, v princípe, som stále otvorený akýmkoľvek argumentom. Nikdy sa pred ničím neuzatváram. S kritikou problém nemám. Pokiaľ je vecná. Aj to je cesta k pravde.

Pekný deň
Nádherné nebo.
http://player.vimeo.com/video/32238183?autoplay=1


Verím, že krása prírody zachytená v tomto videu sa bude páčiť všetkým, teda obhajcom aj kritikom VZ.

Treba už dnes vyslať myšlienku a želať si nech na našu planétu prúdi čo najviac svetla, lásky, pravdy, sily a nech naša planéta pokračuje v očiste.

Dnešné zamyslenie.

Kedy sme naposledy zaďakovali pri prechode cez les, prírodou, bytostiam prírody za ich krásne výtvory?
Kedy sme naposledy poďakovali Bohu za dobré jedlo, ktoré máme na tanieri a máme ho dostatok?
Verím, že nik nedokáže vyhodiť čo i len najmenší odpad do prírody a pociťuje ľútosť ak vidí také skládky v lesoch a odpadky pri cestách.
 
Môj pohľad na vec.
Je myslím zbytočné sa v tomto fóre vyjadrovať ako uživateľ smartang a zolo a neviem kto sa ešte pripojí...
Je to váš pohľad na svet. Každý si hľadá tú svoju pravdu. Každý je na inej duchovnej výške. Načo sem vlastne píšete? To nám chcete dokázať, že mi sme na omyle? Je to fórum fandov Večných zákonov, ktorý si vymieňajú svoje poznatky a navzájom sa podporujú...prípadne konajú stretávky. Ja tu nič konštruktívne od vás nevidím...žiadna príjemná energia z toho nejde, žiadna cesta vpred.

Uživateľ Smartag napr. píše citujem:

Naopak, zákon rovnorodosti nedovolí, aby čistej osobe ublížilo temno, pretože je na 2 strane vďaka rovnorodosti pod silnou ochranou svetla.

To akože Ježiš Kristus bol akože málo čistý, keď skončil na kríži ?

Ako to tu pozerám toto fórum normálne sa nestačím diviť.
Snáď tu nebude prebiehať diskusia a la sme.sk

Ďalší citát:

Pátral som, hľadal som, prosil som a .... dostal som. Dostalo sa mi nesmiernej milosti v podobe Slova pánovho. Slova živého, ktoré ako žiarivý klenot a maják v mori temna, sám o sebe odhaľuje ten najvyšší a najčistejší pôvod. Dostal som ... a zostal som niečo dlžný. A tak z úcty k Pravde a v záujme maximálneho zachovania jej čistoty, považujem za svoju povinnosť krátko sformulovať nasledovné, vlastné poznanie

Aj niektorý kňazi v stredoveku verili, že sú poslami Boha preto zotínali hlavy ľudom, upaľovali " čarodejnice", ľudia sa priznali k činu na škripci a preto boli "spravodlivo" odsúdený.

Ja z úcty k Pravde a v záujme maximálneho zachovania čistoty považujem svoju povinnosť pridať sem tento príspevok :-D
Takto by sme mohli ísť do nekonečna.
Ani ja nepíšem napríklad na kresťanské fórum zobuďte sa !!! ste na omyle !!!

Je veľké množstvo vyslancov svetla, ktorý žijú teraz na zemi, sledujem ich príspevky, diskusie, názory ale v ich komunite cítim vyššie vibrácie lásky, svetla ako momentálne tu na tomto fóre.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nič nové...


A ďalšej rozprávky je koniec, hoci jej koniec už bol aspoň mne známy od začiatku. Ale nevadí, aj tak sa niektorí potrebujú o niečom poučiť, že treba vždy počúvať svoje cítenie, nie len ísť ihneď s pokrikom hurá, a ihneď pomáhať, ale skôr trochu počkať, aby až potom mohlo zaznieť to hurá....

Teda opäť jednej rozprávky je koniec. Aj tak by sa dalo nazvať to, čo tu predviedol jeden vraj anonymní hľadajúci, tváriac sa, že ako mu ide naozaj o skutočné poznanie. Ostatní radi ihneď pribehli, a už mu pomáhali, aby nezablúdil, aby ozaj našiel to, čo hľadal, načo sa pýtal, čomu ešte vraj neporozumel. A to ešte vôbec nezačal čítať Večné zákony, a tam hľadal odpovede, ale ihneď sem prišiel s niečím, na čom začal stavať. Prvé bolo to, že ihneď napísal niečo záporné na niekoho, kto je tvorcom tohto štátu, kto stal pri zrode Slovenskej republiky, čo ma ozaj ihneď zarazilo. Preto som napísal to, čo som napísal, (dňa 2.10.2011, o 11:02, čo správca vymazal, hoci ich odpovede nato ponechal, ozaj opäť zvláštny prístup správcu.), v dobrej viere, že predsa sa niektorí uvedomia, a trochu vyčkajú, že ako sa to bude vyvíjať. Ale nepočkali a pomáhali, tak aj teraz majú záporný výsledok pomoci, o ktorú možno ani ten dotyčný nestál, možno len tak chcel niečo zakryť. Samozrejme ten anonym ihneď začal ubezpečovať, že aký je on odborník v niečom, že ako všetci politici kradnú - ,,Som ekonóm a z tohto pohľadu to zatiaľ vnímam tak že zatiaľ tu nebol jediný politik, ktorý by ma presvedčil o tom že nekradne. A to platí dodnes" http://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=1064108526#article-1064108526 , čo ho nemôže nechať na pochybách, že sa nemýli, a čo ho teraz dokonca utvrdilo, že naozaj sa nemýlil, preto hrdo vyhlásil, že Večné zákony 1-3 nemajú nič spoločné s Posolstvom Grálu od Abdrushina, a že vodca, nie je pravým vodcom. Urobil to šmahom jednej ruky, priam rýchlosťou nevídanou, po zhodnotený, že nakoniec už len to ostatne, vo Večných zákonoch 1-3, prelistoval. Hoci nie je jasné, že ktoré Večné zákony myslel, či jednotku alebo dvojku, tretí diel je oveľa kratší, predsa sa pozrime, že čo sa píše presne na týchto stranách, teda vo Večných zákonoch 1, možno to mal namysli, teda ide o strany 293 - 296, teda o koniec 20. kapitoly, a začiatok 21. kapitoly:

,,Možno sa u niekoho vynorí otázka, prečo Stvoriteľovi tak záleží na tom, aby sa ľudia duchovne zdokonalili a vrátili sa ako veční duchovia do duchovnej ríše. Snáď niektorí už pochopili, že je to vplyv zákona spätného pôsobenia. Stvoriteľ dal svojím vyžarovaním ľuďom vedomý život a živil ich základnou silou mnoho životov podobne, ako rodičia živia a vychovávajú svoje deti. Predčasná smrť dieťaťa, alebo jeho neschopnosť žiť normálnym životom, je pre nich akoby zmarenou investíciou, stratenou nádejou. Rodičia túžia vidieť úspešný výsledok svojej práce, i keď oni sami už z neho nebudú nič mať.

Rovnako ako Stvoriteľ nepotrebuje ľudských duchov, veď jemu stačí božská ríša, a predsa chce vidieť úspešné zavŕšenie svojej investície. Radosť je však dvojnásobná – aj duch má z toho osoh, lebo môže žiť večne – v spravodlivom a láskyplnom svete – v raji." Koniec citátu z konca 20. kapitoly.

,,Kto bude patriť k novému pokoleniu a čím sa budú jeho predstavitelia vyznačovať? Treba vedieť, že ho bude tvoriť predovšetkým dnešná generácia, a to zo všetkých vekových kategórií, teda aj z tých najstarších. Možno niektorí očakávajú, že nové pokolenie bude mať nové náboženstvo, úplne odlišné od doterajších. Kto pozorne čítal túto knihu, príde na to, že Imanuel nepriniesol nové náboženstvo. Je synom toho istého Boha ako Ježiš, preto nemôže hovoriť, ani učiť niečo iné. Skutočnosť, že očistil Kristovo poslanie od chýb a omylov, vôbec neznamená, že ho popiera, ale naopak, že ho potvrdzuje. Tak, ako kedysi prišiel Ježiš doplniť Mojžišovo poslanie, tak aj Duch Pravdy – Abd-ru-shin prišiel doplniť Ježišovo a Imanuel ho dovŕši.

Zopakujme si, prečo sa Ježiš nazýva Boží Syn a Imanuel Syn človeka, keď majú obaja spoločný pôvod.

Ježiš pôsobí a žije iba v bezbytostnej a božskej ríši. Podobne ako Boh – Otec nikdy neprekračuje božskú ríšu, v ktorej je v mene svojho Otca kráľom. V dôsledku neustáleho pobytu iba v blízkosti Boha a jeho najbližšieho vyžarovania sa nazýva Božím Synom.

Syn človeka – Imanuel pochádza rovnako ako Ježiš z bezbytostnej Božej Trojice, lebo je Božou vôľou a Svätým duchom Boha – Otca. Časť z neho je stále vonku, za božskou ríšou v praduchovnom hrade. Aby sa tak ďaleko udržal, musí byť jeho bezbytostná časť dostatočne obalená, zhmotnená. Ďalšia časť Imanuela sa nachádza aj v božskej ríši, v božskom hrade grálu. Hoci obaja Boží synovia majú v božskej ríši rovnaké obaly, predsa vyzerajú odlišne, lebo stelesňujú úplne iné vlastnosti. Majú nepredstaviteľne krásnu ľudskú podobu. Sú najkrajšími bytosťami v božskej ríši, i keď všetko v nej je krásne. Ich vyššia bezbytostná podstata ich robí výnimočnými a dominantnými.

Keďže všetky úrovne za božskou ríšou vznikli pod vplyvom Imanuelovho – Parsifalovho vyžarovania, sú akoby jeho svetmi. Preto je aj ich kráľom. Nakoľko sú najmä duchovné, z ktorých pochádza aj ľudský duch, teda človek, nazýva sa Synom človeka. Stará sa o svoje svety a vychováva ich obyvateľov, aby tam vládol harmonický vývoj a dokonalosť. To on posiela na Zem prorokov a vyšších duchov v mene svojho Otca – Boha a diktuje im proroctvá.

I keď je veľká časť z neho väčšinou činná v hmotnejšom svete – v praduchovnej ríši, môže sa jeho bytostná časť kedykoľvek vrátiť do bezbytostnej ríše k Otcovi a osobne s ním komunikovať. Je akoby riaditeľom pobočky, ktorá patrí jeho Otcovi. I keď sú v neustálo duchovnom, akoby telefonickom spojení, stretávajú sa aj osobne. Je to nevyhnutné, lebo je priamym prostredníkom medzi Stvoriteľom a stvorením.

Syn človeka preputoval celé stvorenie, aby dobre poznal všetky „svoje“ svety a úrovne a mohol očistiť hmotnosť od jej škodcov – Lucifera a padlých anjelov. Na vlastnom tele chcel zažiť pôsobenie temna vo všetkých úrovniach hmotnosti a jemnohmotnosti. Preto sa aj stal vykonávateľom súdu v mene Otca – Stvoriteľa. V praduchovnom hrade grálu stelesňuje v mene Boha Spravodlivosť." Koniec citátu z 21. kapitoly.

Alebo to boli Večné zákony 2, kde sa na týchto stranách nachádza koniec Vesmírneho spojenia, ktoré je duchovným posolstvom od Imanuela. Takže aj to tu uvádzam, že aby sa vedelo, že prečo niekoho, niečo tak šokovalo, že už len prelistoval záver:

,, Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.


Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.


Názov tohto Posolstva – „Vesmírne spojenie“ znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími svetmi.


V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.


Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.


Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.


Svet dostane od nás spoločný jazyk.


Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, dostanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.


Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.


Dnešná technická znalosť ľudí je taká dokonalá, že i vraždenie dosiahlo stupeň dokonalosti. Keby ľudstvu nebola podaná pomocná ruka zhora, všetky bytosti na Zemi by boli stratené.


Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju.


Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.


Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.


Cirkev bola na Zemi zriadená preto, aby zvestovala moje slová. Zle však viedla moje dielo. Nebola mojou, iba niektorí ľudia z nej sú moji. Cirkev stojí pred svojím koncom.


Moja cirkev, ktorú na Zemi zriadim, bude vytvorená len zo skutočne veriacich, nie slepo veriacich. Nebude už len domom pri ceste, kam sa chodí v nedeľu. Bude tvoriť súčasť denného života. Všade bude vládnuť len úsmev, šťastie a spravodlivosť.


Mám už dosť kňazských rúch, chcem vidieť vykasané rukávy a činnosť. Nectí si ma ten, čo len číta a modlí sa so schúlenou hlavou, ale ten, kto je ochotný konať a pomáhať.


Všetky náboženstvá splynú v jedno, lebo sa zachovajú len tí najčistejší, schopní duchovnej premeny.


V novej ríši nebude človek v sedemdesiatich rokoch starý. Bude žiť tak dlho, ako žili jeho starovekí predkovia – šesťsto až tisíc rokov. Fyzické telo bude pod vplyvom vyvinutého ducha schopné v určitých fázach veku regenerácie – úplnej obnovy.


Vláda budúceho veku bude úplne iná ako teraz. Svet bude riadený z jedného miesta. Vládnuť budú iba tí, čo dosiahli plné duchovné pochopenie a budú ho šíriť aj ostatným, aby všetci mohli kráčať v nekonečnej láske a múdrosti.


Prídem k ľuďom fyzicky, aby získali lepšie pochopenie Boha.


Zem vstúpi do vyššieho stavu vedomia. Aj vedomie celej galaxie bude pozdvihnuté.


Keď sa vráti človek späť na Zem, bude prázdna a holá. Žiadna ľudská bytosť by tu nebola schopná žiť, keby jej nebola poskytnutá ďalšia pomoc zhora.


Keď budete žiť podľa vesmírnych zákonov, silnejší článok vždy pomôže slabšiemu. Aj vy budete potom pomáhať nižším svetom, ktoré sú pod vami.


V tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.


Nové poznanie dostane človek aj v priestore mimo Zeme.


Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmónii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.


Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje“ sa naplní v novej ríši.


Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou.


Veda vie o veľkých zmenách, ktoré sa udiali vo vývoji rastlín a zvierat, avšak nevie si vysvetliť, ako sa udiali. Boli nazvané mutáciami, ktoré pozostávajú z rýchlych skokov nahor. Podobná zmena – mutácia – sa teraz stane s ľudstvom.


Duchovné porozumenie ešte nebude celkom dokonalé, ale bude pozdvihnuté tak vysoko, že život v porovnaní s terajším sa stane rajom na Zemi.


Milióny ľudí budú pozdvihnuté na vyššiu priečku života, kde bude všetko prebiehať úplne inak.


Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.


Podľa Biblie prídem v oblakoch s nebeským vojskom.


V priebehu pol roka po katastrofe bude Zem znova zregenerovaná a schopná nového života.


Zákon karmy ja taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života." Koniec citátu


Pravda vždy šokovala hlavné tých, ktorí ju nechceli počuť, lebo im neraz nezapadala do ich plánu, s presným úmyslom následne, poprieť to za každú cenu, tak ako aj zvestovateľa tejto Pravdy. Veď sa pozrime, nie až tak dávno, že čo sa vždy dialo, ak niekto začal hovoriť v zmysle Pravdy. Stačí sa pozrieť do minulosti, tak aj do súčastnosti, Ján Krstiteľ, Ježiš, Jana z Arku, Ján hus, Abdrushin, a teraz Natália de Lemeny - Makedonová. Veď je to stále o tom istom, nič nové, len dookola ten istý scenár, ktorý vždy svedčí o tom, že tu skutočnú Pravdu, vždy dokázal prijať len hŕstka ľudí, a nedokázali ju prijať hlavné tí, ktorí si mysleli, že oni už nič nové nepotrebujú, to nové, čo dopĺňalo to predtým, čo ho nepopieralo, čo išlo vo súzvuku s tým predošlým. Bolo len ďalším pojítkom k tomu predchádzajúcemu, teda čo ho podporilo, a ešte viac zviditeľnilo. A presne tak ja vidím už 13 rokov Večné zákony 1-3. Sú jasným schodíkom k samotnej Pravde, k Posolstvu Grálu od Abdrushina.

V žiadnej krajine sa nepodarilo to, čo tu na Slovensku, aby niekto v tak krátkom čase priviedol toľkých ľudí k Slovu Pravdy. A tým niekým bola práve pani Makedonová, a jej Večné zákony, a už len to ma uisťuje, že Večné zákony 1-3, sú pravou a poslednou pomocou od Boha, pred Veľkou očistou Zeme. Nebyť pani Makedonovej, tak dnes tu na Slovensku málokto vie, že vôbec nejaké Posolstvo Grálu jestvuje. A to bolo aj jednou z jej úloh, priviesť úplne prirodzené a jednoducho ľudí ku klenotu od Boha, k Posolstvu Grálu. A stalo sa. Bola mostíkom k samotnej Pravde od Boha, tak ako sú aj samotné Večné zákony 1-3. Preto ukončím tento môj vstup týmito výňatkami z Večných zákonov 2:

,,Táto kniha (poz: Večné zákony 1-3) nie je určená pre masy ani pre väčšinu, ale iba pre tých, ktorí pri jej čítaní pocítia, že práve toto hľadali. Tým, že nie sme všetci rovnako duchovne vyspelí, čo však nezávisí od množstva prečítanej literatúry, nie sme schopní prijímať rovnako čisté pravdy. Prvák na základnej škole predsa nedokáže pochopiť integrály, lebo nie je na to dostatočne zrelý a nemá ani potrebné znalosti z matematiky. Preto by bolo zbytočné mu ich vtĺkať do hlavy, i keď pre vedca sú nanajvýš dôležité."

,,Poznám ľudí, ktorí považujú Posolstvo grálu za najlepšie Božie posolstvo na Zemi, je pre nich naozaj Novou bibliou. Vašu knihu však nechcú čítať. Neveria, že by ste mali byť pokračovateľkou Abd-ru-shinovho poslania, lebo ho považujú už za ukončené.

Títo ľudia si myslia, že keď Abd-ru-shin zomrel, ďalšie udalosti sa budú na Zemi odohrávať samy od seba.

Duchovná výška týchto ctiteľov Posolstva grálu je podobná ako u tých veriacich, ktorí vraj uznávajú len Bibliu. V oboch prípadoch ide o dogmatikov, a nie o skutočne chápajúcich. Dogmatik sa bráni všetkému novému, nedá sa presvedčiť žiadnymi argumentami, lebo nové poznatky nedokáže sám precítiť a zhodnotiť. Verí iba autoritám zo strachu, že by sa mohol dať zviesť. Preto ma títo ľudia neprijmú, kým sa nestanem všeobecne uznávanou. Potrebujú niekoho iného, aby im ukázal, čo je pravé a čo nepravé, lebo sami to nedokážu spoznať a rozlíšiť. Neuvedomujú si, že odmietaním mojej knihy a mňa urážajú Boha, Ježiša alebo Abd-ru-shina presne tak, ako ich kedysi odmietali počas ich pôsobenia na Zemi."

Ján Anton Sloboda.
 
Odpoveď:
Pekný deň,

...tak neviem, čo sa vlastne deje. Jeden deň ste hľadajúci, diskutujúci, pýtate sa, ... , a na druhý deň, ani nie do 24 hodín už ste plný konečných záverov. Ale je to Vaša vec.
Chcel som odpovedať, tak odpovedám:

Pýtali ste sa, prečo Venuša. Všetko je to o symbolike. O Venuši sa hovorí, že je planétou mieru, lásky a rovnováhy. Tiež sa o nej hovorí, že je dvojčaťom Zeme, lebo má približne rovnakú veľkosť a hustotu, čo sa o iných viditeľných planétach slnečnej sústavy povedať nedá! Môže teda sprostredkovať aj podobné vyžarovania.

Zo Svetla bol oznámený termín narodenia Imanuela ako november 1998 !
Je zaujímavé, že práve celé obdobie znamenia barana - od 21.3. do 20.4. na zemi sa jednou otáčkou Venuše okolo Slnka akoby transformuje práve na celý mesiac november. 21. 3. na 1.11. a 20.4. na 30.11. ! Je to náhoda ? Z Posolstva ale vieme, že náhody vlastne neexistujú. Všetko má svoje opodstatnenie a príčinu !

Dátum narodenia Imanuela 28.november 1998 ,,nevychádza" len ako výsledok pripočítania jednej otáčky Venuše od dátumu 18.4., čo je dátum Abdrushinových narodenín, ale aj ako výsledok aj iných symbolík, uvediem príklad:

Pán Abdrushin sa narodil v mesiaci apríli, čo je 4. mesiac v bežnom roku. Pani Natália sa narodila v mesiaci júli, čo je 7. mesiac v roku. Dostávame teda dvojicu čísiel 4 a 7.
Vzájomnou kombináciou súčtu a súčinu týchto čísel dostaneme:

4 + 7 = 11
4 x 7 = 28

Dostaneme čískla 28 a 11, ... 28. 11., ... 28. november !

Tento dátum 28. novembra 1998 tiež potvrdzujú aj vtedajšie silné prežitia viacero ľudí ... !

Miroslav Ivánek

 
Je to BOJ!

Prohlášení.(29.prosince 1929) od Pána Abdrushina

Kdo vše překoná a vydrží až do konce, ten obdrží sílu, aby zústal bojovníkem Světla.

V zákone spätného pôsobenia Vás nikto nútiť nemôže - Na boj za Svetlo sa musíte dať z vlastnej vôle.
V zákone rovnorodosti máte ochranu, že sa k Vám môže len také zlo priblížiť na ktoré Vám stačia Vaše sily.

V znamení barana ( skopce) je treba si poriadne prečítať prednášku, kde o tom Pán píše: v prednáške Duchovní úrovne IV.
V znamení skopce.
Otázka na ktorú si sám hľadajte odpoveď, znie:
Kto je a kedy sa inkarnoval skopec na zemi? Pomôckou nech je Vám odpoveď Pani Makedonovej na strane 178 vo Večných zákonoch 2 ( odpoveď č. 206).zolo
...dakujem za moznost registracie, urobil som to len a len pre podporu prispevku "smartanga", mozno som to uz mal urobit davno, aj pri nesuhlaseni s inymi, ospravedlnujem sa, ze az teraz, vo velkej vacsine argumentov smartanga suhlasim...mne osobne vz dopomohli ku PG v r. 1998, tomu som skutocne vdacny, ten pomyselny schodik som potreboval a aj prekrocil...ale to bolo vsetko....dalej uz PG...potrebuje to komentar???? aj viac by sa sem zmestilo, je toho tolko, az mam pochybnosti....nie, nie som anonym, napiste mi kludne, admin ma moj mail, sice nie ten kazdodenny skrz "nezaspamovanie" /prepacte za vyraz/, ale inak :jazz72@pobox.sk, nenapadajte ma, ani ja som to nerobil, prave preto som sa nezaregistroval, bol som horkokrvnejsi.....kazdy podme svojim tempom, i ked toho casu, no neviem....
 
Posolstvo Grálu, VZ, záverečné prehlásenie
Takže po dočítaní VZ 1-3 mi nedá, aby som sa nevyjadril.

Pátral som, hľadal som, prosil som a .... dostal som. Dostalo sa mi nesmiernej milosti v podobe Slova pánovho. Slova živého, ktoré ako žiarivý klenot a maják v mori temna, sám o sebe odhaľuje ten najvyšší a najčistejší pôvod. Dostal som ... a zostal som niečo dlžný. A tak z úcty k Pravde a v záujme maximálneho zachovania jej čistoty, považujem za svoju povinnosť krátko sformulovať nasledovné, vlastné poznanie:

Podľa môjho názoru - ktorý ale nikomu nevnucujem - VZ z dielne p. Makedonovej nemôže byť ani omylom akýmkoľvek pokračovaním PG. Nachádzam tu totiž veľké rozpory voči PG. Vidím to tak, že vo VZ sú priamo popierané základné zákony ako napr. zákon rovnorodosti či zákon spätného pôsobenia. Nemôžem napr. súhlasiť s tézou že najväčšie zlo priťahuje najväčšie dobro. Toto Abdrushin nikdy nepovedal. Naopak, zákon rovnorodosti nedovolí, aby čistej osobe ublížilo temno, pretože je na 2 strane vďaka rovnorodosti pod silnou ochranou svetla. Temno je samozrejme vždy nablízku, avšak tak ako ani Boh, ani ono nemôže zasiahnuť bez chcenia človeka. Karma a boj s temnom sú tiež 2 veci ...
Podobne ani svetlí sprievodcovia ktorých máme, sa nikam nevzdialia len preto že prídu napr. 3 temní. Iba ak by dotyčná osoba sama chcela! To musí byť predsa jasné nie? Ďalej, si vezmime napr. "jemnohmotné počatie". Čo má toto akože spoločné s dokonalými zákonmi stvorenia? Tiež sa Imanuel nenarodil v znamení Barana čo je v PG prirodzená podmienka. Ďalej - praduchovná kozmická loď ktorá priletí aby sa "dočasne zhmotnili anjeli a pomocníci" To je čo? Už sa zrazu netreba namáhavo inkarnovať? Kedy boli zákony stvorenia zmenené?

A ešte na záver - keď som sa dostal k stranám 293-296, neveril som vlastným očiam. Ozaj nestráviteľná vec - zvyšok som už teda len prelistoval.

Dobre, pred pár dňami som povedal že sa chystám na VZ. Písal som že sa pri čítaní nechám riadiť citom, vkusom a svedomím ... A stalo sa. Definitívne som pochopil, že VZ nemajú naozaj NIČ spoločné s PG aj keď sa tak tvária. Myšlienka, že by práve toto dielo malo byť pokračovaním PG je z môjho pohľadu neprípustná.
Prišiel som sem, na toto fórum s otázkou na vodcu. A začína mi to celé do seba konečne zapadať, čím sa zároveň uzatvára jeden kruh. Preto spomienkou na vodcu aj končím svoj príspevok. Toto považujem za férové a takto to cítim.

Ak som týmto príspevkom, prípadne svojím účinkovaním celkovo niekoho urazil, ospravedlňujem sa. MartaG: Je mi to veľmi ľúto...
V každom prípade vedzte, že v mojom účinkovaní nebol nijaký skrytý zámer. Na to som nemal a nemám najmenší dôvod. A na to si príliš ctím živé slovo Pravdy ...

Majte sa pekne.

 
Parsifal