Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Viliam_Flesko  

Aj keď bola téma knihy Večné zákony 4 niekoľkokrát na tomto fóre diskutovaná, je zrejme opäť nutné sa k nej vyjadriť, pretože sa vždy z času na čas „nenútene“ objavuje zmienka o jej „prínose“ k ďalšiemu vysvetleniu udalostí po Novembri 1998.

Je nutné poznamenať, že pani Makedonová nikoho nepoverila v pokračovaní jej diela a teda autor sa do tejto úlohy menoval sám.

Toto podporuje aj jej vlastné vysvetlenie sna... kde ako sama píše si Imanuel neprevezme vyvolený ľud od nikoho iného iba od NEJ prostredníctvom JEJ kníh!

Takisto by som chcel upozorniť na to, ako odpovedala ľuďom, ktorí by chceli vyučovať aj keď v dobrom úmysle podľa jej kníh …

[VZ 2 – odp. 310]. “Ak však chcete vyučovať ľudí v mojom mene, dopadlo by to čoskoro tak ako v Hnutí grálu. Imanuel v mojom sne preto zdôrazňoval, že si svoj ľud neprevezme od nikoho, len od svojej pozemskej matky, lebo som z hľadiska svojho duchovného pôvodu na neho priamo napojená. Moje knihy budú stále vychádzať v ďalších vydaniach, aby nové pokolenie malo do poslednej chvíle možnosť duchovne sa pripraviť na premenu.„

Až v núdzových podmienkach budú tí, ktorí jej knihy najlepšie pochopili vedení zhora, aby vyučovali ľudí, ale nie podľa vlastných domienok a výkladovy, ale podľa jej kníh a Posolstva grálu.

Pani Makedonová sa sama vyjadrila k narodeniu Imanuela na niekoľkých stranách VZ 1,2,3 a verejných, či rozhlasových vystúpeniach.

Imanuel sa narodí na Zemi.

Imanuel sa narodí na Slovensku.

Imanuel sa narodí koncom Novembra 1998.

Imanuel bude po narodení unesený praduchovným telesom do Božskej ríše.

Imanuel sa po očiste vráti na Zem.

Kto tvrdí opak tak popiera knihy VZ 1,2,3. Ak ale autor popiera VZ 1,2,3 tak ako potom môže svoju knihu nazvať voľným pokračovaním? Ak niečo pokračuje tak to musí logicky nadväzovať na predchádzajúce. Čo sa v tomto prípade nestalo. Snáď len zneužitím titulu knihy.

Ako to bolo vždy po odchode Vyslancov zo Svetla, ľudia ktorí si mysleli, že to vedia lepšie boli pohotoví, aby sa pasovali za pokračovateľov a dokonca prekrúcali vlastné slová Vyslancove. To isté sa udialo aj tu.

Skutočne je kniha VZ 4 určená len malému okruhu ľudí, ako píše autor. V tomto prípade ale nie tých duchovne najvyspelejších, za ktorých autor pasuje všetkých, čo „pochopili“ knihu VZ4. Je to kniha pre tých, ktorí nečítali poriadne VZ1,2,3 a miesto vlastného úsilia si nechali vysvetliť to, na čo mali sami prísť opätovným čítaním kníh pani Makedonovej a vlastným namáhaním. Miesto chleba, ktorý doniesla pani Makedonová im postačili kamene niekoho, kto sa pasoval na miesto, ktoré može patriť len jej.

Takže ešte raz, prečítajte si pozorne VZ1,2,3 a pochopíte, prečo toto „voľné pokračovanie“ si skutočne vzalo za svoje a veľmi „voľne“ vysvetlilo, či skôr v tomto prípade poprelo všetko čo bolo napísané Matkou Imanuela:

1) Imanuel sa narodí na Zemi

[VZ3 – str. 6]: „Aby malo ľudstvo dôkaz o správnosti a pravdivosti jej výkladu, dostalo od Stvoriteľa asi pred 80 rokmi Zjavenie vo Fatime, ktoré túto dôležitú udalosť – narodenie Ducha Svätého na Zemi, potvrdzuje a dopĺňa o dôležité detaily: KDE sa NARODÍ, KEDY, kto bude jeho otcom a matkou.“

[VZ 3 – str. 14] : Význam slova evanjelium značí – dobrá správa, lebo zvestuje narodenie Božieho syna na Zemi.

2) Imanuel sa narodí na Slovensku

[VZ 3 – plagátik, tretí odsek]: Druhý Stvoriteľov syn sa narodí na Slovensku.

[VZ 3 – str. 12] Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izajášom zvestovaný Imanuel...

3) Imanuel sa narodí koncom Novembra 1998

[VZ3 – str.16] Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Izajášom zvestovaný Imanuel..

Neskôr upresnený termín [VZ 3 – plagátik nadpis]: Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva November 1998

4) Imanuel bude po narodení unesený praduchovným telesom do Božskej ríše.

[VZ 2 – Odpoveď č.188] “Dieťa dopraví do BOŽSKEJ RÍŠE praduchovné kozmické teleso. Podľa proroctiev sa má stať kráľom tisícročnej ríše Mesiáš, preto sa tisícročná ríša nazýva Mesiášovo kráľovstvo. Slovo Mesiáš znamená Bohom pomazaný za kráľa. S týmto zámerom, ale aj kvôli bezpečnosti, bude NOVONARODENÝ Imanuel vyzdvihnutý až k Božiemu trónu, do BOŽSKEJ RÍŠE.

5) Imanuel sa po očiste vráti na Zem.

[VZ 2 – Odpoveď č.189] “Kedy sa potom Imanuel vráti na Zem?“

Keďže pani Makedonvá píše, že sa vráti a nie znova narodí, alebo narodí po očiste, už sa musel narodiť pred ňou. Len rok návratu sa bude počítať za rok jeho narodenia. Ale nie deň návratu. Pretože sa narodil na Zemi, na Slovensku, koncom Novembra 1998, pred veľkou očistou Zeme.

Viliam Fleško
PeterFranko  
VZ 4 chápem ako názor jedného čitateľa Večných Zákonov 1, 2, a 3. Autor VZ 4 prezentuje svoj ľudský názor svojho vlastného chápania poslania Pani Makedonovej. Ja osobne Večné Zákony prijímam tak ako sú napísané Pani Makedonovou, nepotrebujem k tomu žiadne dovysvetlovania. Autor VZ4 si kladie otázky a sám si na ne odpovedá. S jeho odpoveďami na niektoré otázky nesúhlasím a mám na ne vlastné odpovede. Akurát tie s ktorými nesúhlasím sú zásadné témy.

Napríklad pri inkarnácií Božích Synov Ježiša a Abdrushina sa pri deji počatia zúčastňovali praduchovné nádoby. Avšak pri Pani Makedonovej a pri počatí Imanuela sa nezúčastňovali praduchovné nádoby, lebo pani Makedonová je Prakráľovná a ona k tomu nepotrebuje prostredníčky. Počatie bolo riadne a došlo k riadnej inkarnácií na mieste počatia, a dieťa bolo pani Makedonovou znesené z miesta počatia na zem.

Ohľadom Otca dieťaťa. Autor VZ4 sa pýta:“ Môže sa Abdrushin narodiť tesne pred očistou ako dieťa, keď má v oblakoch riadiť konečný súd?“ Autor si sám odpovedá, kde jasne vidno úplné odmietnutie vysvetlenie počatia Imanuela Pani Makedonovou. Vo Večných Zákonoch 3 sa o tom dozvedáme viacej. Pani Makedonová píše: „Ako mohlo, podľa Božích zákonov, dôjsť k počatiu s Bohom? Obaja museli na tento úkon urobiť krok k zblíženiu. Imanuel ( otec dieťaťa) musel zostúpiť nižšie a Svanhilda ( matka dieťaťa) zas vyššie, aby sa stretli na nehmotnej úrovni.“

Pri počatí sa oddelila bezbytostná časť z Otca a pani Makedonová sformovala nádobu a do tejto Pani Makedonovou sformovanou nádobou sa dieťa riadne inkarnovalo. Následne sa z miesta zblíženia Matka vrátila na zem aj s dieťaťom. PO akte počatia teda boli dvaja, OTEC a SYN. Otec Dieťaťa pokračuje v riadení očisty.

Nádoba dieťaťa sa vyvíjala v lone Matky. Jadrom dieťaťa je bezbytostná časť, ktorá sa oddelila z OTCA. A Otec Dieťaťa pokračoval z miesta počatia ďalej v riadení očisty.

Došlo k narodeniu dieťaťa a dieťa bolo hneď unesené k Bohu a jeho trónu. Vieme, že Otec dieťaťa zostúpil nižšie nad jemnohmotnosť. Takže narodené dieťa bolo unesené smerom k miestu počatia k miestu, kde Otec riadi očistu. A vieme, že Otcom dieťaťa je Boh!
RE: MartaG, HUZVA

som rád, že ste sa ozvali, nakoľko už od začiatku cítim že tu vládne taká ... no "zvláštna" atmosféra. Áno, ja viem ... bol som to ja, ktorý prišiel s iným, pomerne vyhraneným názorom na určitú konkrétnu vec, ktorá mohla niekoho iritovať. Avšak moje vopred vyslovené ospravedlnenie v príspevku, bolo úprimné. Spomínal som v závere môj názor na PG, pričom som nemusel. Ale chcel ...

MartaG, vážim si Váš záujem a predbežne poviem len toľko, že ja sa nebojím hľadania pravdy, nemám z neho strach a som odhodlaný prekonať všetky prípadné prekážky, ktoré by sa ma z tejto cesty snažili zviesť čo i len o 1 milimeter. Nie som človek čo sa ľahko rozhoduje a svoj názor si vždy budujem dlhodobo a uvážene. Pozorujem, pýtam sa, rozmýšľam ... Samozrejme, netvrdím že pri najlepšej vôli vždy vypozorujem či podchytím len čistú pravdu a že môj názor, aj keď budovaný dlhodobo, nemá nejaké trhliny či nie je priamo nesprávny. A som si toho plne vedomý. Nakoniec, na čo by som tiež vstupoval napr. sem ... Na 2 strane, je faktom že už vzhľadom na to, akým spôsobom a ako precízne až pedantne zvyknem hľadať a uvažovať o veciach .... som vo svojich výsledných názoroch vždy dosť presvedčený a vyžaduje skutočne pomerne veľké úsilie a značne inteligentnú protiargumentáciu, aby som začal rozmýšľať inak.
Ešte 1 vec, keď už filozofujem ... Čo je to pravda a čo je vlastne názor? Nuž, je to skutočne asi tak, že človek absolútnu pravdu nikdy neobjaví. Jednak okolité prostredie je až príliš neprehľadné a jednak už zo samotnej podstaty chápania ktorá je v čase aj priestore limitovaná. Na 2 strane, človek má nielen právo - ale ako som už pochopil - priamo povinnosť, urobiť všetko pre to, aby sa jej aspoň priblížil. Prostriedky na to určite má. A čo sa týka názoru, ten je hodne ovplyvňovaný informáciami, ktoré máme pri svojom hľadaní k dispozícii. Aj tu je však jasné, že veľa kľúčových informácií v živote človek jednoducho nemá. A nikdy ich nezíska, aj keby sa pokrájal, rozhodnúť sa ale musí. A pritom niekto iný práve s tými informáciami pracuje, či ich priamo vytvára ... Aké paradoxy. Tak a teraz vložme "hľadača pravdy" všeobecne do celého tohto štruktúrovaného stromu informácií v spoločnosti - gulášu dohadov, lží, poloprávd, manipulácie ... pridajme ego, peniaze, ľudské emócie. Nuž, nie je to vôbec sranda nájsť z tohto labyrintu východisko, pričom toto si skutočne vyžaduje celého človeka. Duchom aj rozumom. Mimochodom, asi viete, že aj PG, tak ako VZ sú niekde vedené ako "falošné proroctvá". Tak a teraz sa ešte letmo pozrime aj na toto špecializované fórum, kde je už každý účastník na určitej úrovni poznania a hľadania a teda má oproti "bežnému človeku" minimálne dosť seriózny náskok. A tu zrazu zisťujeme, že ani na samotné VZ nie je jednotný názor. Niekto uznáva len VZ1-3, niekto VZ4, niekto ani jedno, niekto ešte nevie ... A teď babo raď.
Takže suma sumárum ... ešte sa niekto môže pozastavovať nad tým že niekto "pravdu" stále nechápe či nenašiel? Ja určite nie, pretože už viem, o čom hľadanie je a už som na tejto ceste všeličím preskákal. Viem však, že to nikdy nevzdám. Už teraz nie. Pretože cítim, že bližšie k nej som doteraz NIKDY nebol. A za túto šancu úprimne a zo srdca ďakujem bohu ako aj všetkým jeho "pomocníkom/prostredníkom". Dali mi vieru, dali mi silu a viem, že stoja pri mne a vedú moje kroky.

Ale späť k pôvodnej myšlienke - MartG - vďaka za podporu. Ako som už uvádzal, pustil som sa do PG, čím som získal aj určitý čas na to, aby som sa "rozhodol čo ďalej" s VZ. Až dozrie tento čas, veľmi pravdepodobne sa Vám ešte ozvem so "špeciálnymi otázkami" a určite privítam možnosť rozšíriť si obzor o nový rozmer. Dovtedy mi bude myslím postačovať aj úplne normálna, korektná diskusia, vedená v duchu tolerancie a pochopenia, nie jedného názoru. Priebežne sa na tomto fóre plánujem postupne pýtať na niekoľko vecí a privítam všetky názory. A budem veľmi rád, ak sa pripojíte.

HUZVA:
Vášmu príspevku rozumiem a uvedomujem si že bude mojou veľkou výhrou ak sa mi Abdrushinove slová podarí aj úspešne prežiť tj. "implementovať do praxe". Zatiaľ sa mi to nie vždy darí, aj keď sa snažím. Čo sa týka VZ celkovo, tu budem musieť najprv vyhrať minimálne jeden osobný boj ... každopádne aj Vám vďaka za podporu.

Prajem všetkým pekný deň
vyhlásenie

Dobrý deň,

k príspevku pána - HUZVA chcem vyhlásiť nasledovné, že informácie a údaje z astronómie a astrológie, ako aj dátum počatia pani Natálie, obraz Murilla a komentár k tomu uvedené v knihe Večné zákony 4 (VZ4) boli autorovi knihy VZ4 mnou poskytnuté za účelom objasnenia skutočnosti narodenia Imanuela pani Natálii v novembri 1998, teda v súlade s knihami Večné zákony 1,2,3 - Novým evanjeliom od pani Natálie de Lemeny - Makedonovej.
Keďže autor knihy VZ4 použil informácie odo mňa na opačný účel, ústne a aj písomne som ho na to upozornil.
Keď moje upozornenia a námietky o zneužití mojich informácií, na ktoré som prišiel v roku 1999, boli ignorované a neboli akceptované, dištancujem sa od knihy VZ4.

Miroslav Ivánek
 
Dlho som premýšľal či mám zareagovať v tomto duchu, bude to možno moja posledná reakcia, lebo po nej budem už iba ukameňovaný slovami... nevadí, skúsim to... Milý smartang, ak sa chcete posunúť ďalej v poznaní okolo Večných zákonov, chcem Vám doporučiť, knižku Večné Zákony č. 4 od Karola Kopeckého. Mne osobne vyplnila táto knižka mnohé medzery v chápaní globálneho svetového diania, ale najmä diania na Slovensku okolo roku 1998. Som veľmi prekvapený, že Väčšina tunajších prispievateľov, respektíve diskutérov túto knihu neprijala, pretože fakty v nej uvedené sú nadmieru logické a na všetko minulé dianie chronologicky nadväzujúce. Ďalej Vás chcem upozorniť v súvislosti s akoukoľvek diskusiou na tento citát z PG: " To čo jednému prospieva môže druhému škodiť" Táto veta je uvedená v PG a platí na nás všetkých. Je zbytočné sa prieť o čokoľvek. V konečnom dôsledku hovorí o tom, že akékoľvek naše dohady, diskusie, a nebodaj až spory a presviedčania sú celkom zbytočné. Pretože každý z nás má právo na to aby "absolútnu Pravdu" = Posolstvo Grálu videl v závislosti od svojho vývojového stupňa inakšie. (" Nesúďte, aby ste neboli súdený...") Inými slovami tiež z PG - Máme veriť iba tomu čo môžeme plne pochopiť, inak otvárame dokorán bránu omylom. Preto ani ja nechcem a ani nemôžem nikoho z vás, tu prítomných presviedčať, iba ak sa podeliť o svoj názor. Ako všetci viete, prestal som prispievať na toto fórum. Moja odmlka bola spôsobená odmietnutím Večných zákonov číslo 4 tu na fóre, ale aj pochopením vyššie spomenutých mojich osobných prežití a pochopení. Mne totiž práve táto kniha sprostredkovala také informácie vďaka ktorým som potom mohol nie len napísať, ale aj zažiť príspevok "Straky". A tak som "tu"radšej stíchol, pretože som pocítil odpor zo strany tohto fóra. Ozývam sa iba preto, že rovnako ako MartaG aj ja vyciťujem v Smartangovi úprimne hľadajúceho. Dnes sa nechcem nejak obzvlášť rozpisovať, ale na margo mnohých tu uverejňovaných "monodiskusii" chcem uviesť jeden citát práve z Večných Zákonov č.4. "Našou úlohou (ako vyvoleného národa, pri všetkej úcte k nej) nie je naivne blahorečiť Svanhildu, teda pani Natáliu. Našou úlohou je vziať si Posolstvo do rúk a naplniť s ním odteraz svoje vnútro. Čas kedy sa nám to môže zísť je veľmi blízko." Chcem už iba dodať, že z môjho pohľadu je teda našou prvoradou úlohou, dokázať svojmu najbližšiemu okoliu, že náš život sa po prijatí a uskutočnení, respektíve uskutočňovaní Večných zákonov, sa radikálne zmenil k lepšiemu. Takže Smartang. Hľadať v PG alebo vo VZ, musí v prvom rade každý sám, pretože to Slovo je skutočne Živé a vždy má pre každého jednotlivca pripravené práve to čo on práve "teraz" potrebuje vo svojom živote. Preto je celkom prirodzené, že keď o tom čo ja teraz potrebujem, o tom čo som našiel "dnes" v Posolstve rozprávam svojmu blížnemu, alebo aj blízkemu on mi nemusí rozumieť, a bude sa ma snažiť opraviť. Dokonca nás predtým aby sme viedli diskusie o Slove varuje aj sám autor! Tým nechcem povedať, že toto fórum je zbytočné, ale myslím, že by bolo na čase zmeniť regule. Zbytočné konflikty a spory vlastne vznikajú vtedy, keď každý z nás sa akosi pokúša svoje subjektívne zistenia z Pravdy zverejňovať a presadzovať. Ani ja som nezverejnil môj názor na VZ4 preto, aby som sa tu s niekým dohadoval a prel, ale iba preto ak niekto z tu prítomných mal na túto knihu podobný náhľad a z nejakých pohnútok či príčin ho stratil, aby som jeho tušenia posilnil a hlavne obavy z tmárstva a bludárstva rozptýlil. Ak to mám povedať jednou vetou kniha VZ4 rozptýlila logickými faktami všetky moje pochybnosti ohľadom poslania pani Natálie... Prajem všetkým veľa pokory i odvahy.
PeterFranko  
Doporučujem Vám prečítať si prednášku od Pána Abdrushina "Neupadnite v pokušení".

Bdejte a modlite sa, aby ste nepadli v pokušení.

Plníte oboje, potom nemôžete nikdy padnúť v pokušení! Vyložte si i tento poukaz správne, lebo hovorí sa vám, "aby ste nepadli v pokušení", potom to nemá znamenať, že vás už žiadne pokušenie nestretne, ak bdíte a modlíte sa. To nemá znamenať, že sa vám vyhne a že sa nikdy nedostanete v pokušenie!


A tento odkaz nám od Pána Abdrushina platí pre hrubohmotnosť a jemnohmotnosť, pretože temno môže len tam pôsobiť.
Faktom zostáva že na tejto diskusii prispelo viac ľudí, ktorí sa nepodpísali menom, ale prezývkou. Napr. Smartang, Leilak, Juraj, Aslan atď., čiastočne aj ja MartaG. (vedia kto som iba ľudia ktorí ma poznajú, alebo o mne počuli).

Mňa to nezaujíma kto to je, ako sa ten človek volá, ale mňa zaujíma to o čom ten človek píše, pretože každý sa budeme zodpovedať za to, čo napíšeme, či uvediem svoje meno, alebo nie. Keď sa niekto podpíše, je to od neho pekné, ale mne by bolo jedno aj keby napísal iba iniciálky mena. Rešpektujem tu slobodnú vôľu.

Smartang, cítim že ste hľadajúci a preto som vám napísala svoj zážitok k téme, ktorá sa nachádza nižšie.

Aj k téme "mimozemšťania" som chcela prispieť, ale vám v podobnom zmysle odpovedal p. Ivan Franko.

Vôbec mi nevadí, keď človek hľadajúci Pravdu má otázky a ešte všetkému nerozumie čo je obsiahnuté v Pravde. Aj ja som sa musela snažiť a s pokorou hľadať tú Pravdu, aby som z nej nakoniec smela čerpať. Tiež som na tej ceste urobila aj omyly, ktoré mi veľmi dobre poslúžili ako skúsenosť na to, že som teraz oveľa opatrnejšia a všetko "skloňujem" podľa Slova Božieho.
V prípade, že by ste vzdali hľadanie Pravdy na tomto fóre, ponúkam vám možnosť konzultácie so mnou a to čo mi bolo dovolené načerpať a porozumieť zo Slova, to vám môžem odovzdať. Určite sa nájde spôsob, ako sa skontaktujeme. Veľa síl na ceste za Pravdou.
 
Môžete si spokojne vydýchnuť pán Franko - to "NIKDY" samozrejme patrilo pre náš, pozemský alebo ak chcete "hrubohmotný" život. Tak je to aj v mojom príspevku napísané :) Ale aj tak Vám ďakujem za upozornenie.

Stále sa snažím prísť na to, že v čom je hlavná pointa tunajšej diskusie a mám z toho zatiaľ veľmi zmiešané pocity. Zatiaľ som pochopil, že anonym, navyše s odlišným politickým názorom, to tejto diskusii nebude mať vôbec jednoduché. Tak som zvedavý, že či sa od tohto poznania posuniem aj niekam ďalej ...

Záverom len 1 myšlienka - neviem síce opäť kto ju napísal, ale má veľa do seba.
"Vytvorme z NAT98 miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi."

OK, dám tejto myšlienke ešte šancu, aby som si mohol povedať, že som z mojej strany urobil všetko, čo bolo v mojich silách. Ani v najmenšom sa totiž nechystám strácať čas na boj s veternými mlynmi ...

Pekný deň všetkým.
PeterFranko  
Zároveň , Vám odkážem, že "Večné Zákony sa NIKDY nemýlia." Čo samo osebe vylučuje platnosť povedaného, že nemáme hovoriť "nikdy nehovor nikdy".

To isté sa dá povedať, že temno nikdy neporazí Svetlo. A Božie zasľúbenia sa vyplnia VŽDY do poslednej bodky.

Rovnako môžme povedať, že Lucifer sa NIKDY nestane pánom pozdejšieho stvorenia, lebo Večné Zákony sa NIKDY nedajú obísť a podlieha Večným Zákonom aj Lucifer, či chce alebo nechce. Darmo sa Lucifer snaží oddialiť príchod Pána Imanuela ako Kráľa tisíc ročnej ríše, NIKDY sa mu to nepodarí.
PeterFranko  
"Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič"
(William Shakespeare)

Vďaka za odsúdenie a zároveň poučenie. Tiež viem jedno: "Vtáka poznáš po perí, človeka po reči" alebo napríklad: "Nikdy nehovor Nikdy" či "Nie je všetko zlato čo sa blyští" ...

Neviem síce kto tieto múdrosti povedal ale som presvedčený, že tí, ktorí pochopili pointu to považujú za neoddeliteľnú súčasť svojej životnej pravdy.
clovek v stvoreni...vs mimozemstan
V prvom rade by som Vam p.Smartang navrhol, aby ste sa na stvorenie pozreli pohladom zhora nadol a nie z pohladu pozemstana. Kto je to mimozemstan ? Podla mna sa okolo toho robi zbytocne misterium, pretoze v skutocnosti ide len o uzky pohlad na vec sposobeny tym, ze sa nasa planeta a pozemstan povazuje za stred vsetkeho diania v stvoreni. Tak, ako pre pozemstana su obyvatelia inych planet (ale aj inych urovni) mimozemstania, tak napriklad pre venusana budeme z tohto pohladu my mimovenusania.. Ale osobne si myslim, ze na to oni uz takto nehladia. Proste sme "vsetci" tvorovia toho isteho stvoritela a rovnako "vsetci" sme LUDIA, snad nie len my pozemstania! Na dalsie Vase otazky mozte SAM najst odpovede (ako nakoniec sam uvadzate) v PG aj VZ, pretoze slovo ludske moze byt mylne a ako pise p.Abdrushin : "Prežitie môže sa prirodzene diať len v presvedčení a nikdy inak. Ale presvedčenie vyžaduje plné pochopenie. A pochopenie opäť silné premýšľanie a vlastné skúmanie. Náuky nutno skúmať a odvažovať vlastnými citmi." Este jedna vec ma napadla v suvislosti Vasho prispevku a budem opat citovat slova p.Abdrushina : "Snazte sa najskor pochopit to, co je pre vas najdolezitejsie a usilujte to bezpodmienecne splnit." Vsetkym vela zdaru Ivan Franko
 
človek v stvorení ... vs mimozenšťan
Človek - jedna z ústredných postáv diania medzi svetlom a temnom. Ako most ktorý spája a tvorí z titulu božej vôle ... Ten, ktorého očistený duch nakoniec príde do raja a ten, z ktorého vzíde "syn človeka", ktorý bude vládnuť a ktorý bude tak blízko bohu ....

Tu by som mal na prítomných 1 otázku - ak bude ochota odpovedať. Nie je mi stále jasné, kde a aké postavenie majú v tejto súvislosti mimozemšťania. Lebo nepochybne, alebo aspoň veľmi pravdepodobne nie sme vo vesmíre sami. Znamená to že tiež majú v rámci svojho priestoru podobný osud ako my? Tj, inkarnácie, vzostupy a pády .... na ceste smerom do raja? Stretne a v raji nakoniec človek s mimozemšťanom a budú tam pôsobiť spoločne? Takisto jemnohmotný život - existujú tam duše ľudí spoločne s mimozemšťanmi alebo majú mimozemšťania svoj iný priestor a svoj raj atď ... ??? Majú tiež svojich spasiteľov alebo sa tam tiež narodil Kristus, aby im dal slovo?

Ide mi len o to ako si to vysvetľujete. Lebo v Posolstve sa hovorí len o človeku. Viem že vo VZ je zmienka o mimozemšťanoch, ale asi nie v tak širokej súvislosti.

Možno hlúpa otázka. Vlastne, tých otázok je viac. Ale tá hlavná ma napadla včera, pri čítaní posolstva. Myslím že sa tam niekde spomínalo že duch Immanuela nakoniec bude vládnuť v hrade grálu všetkým dušiam. A mňa by zaujímalo či teda bude vládnuť zároveň aj mimozemšťanom. Má teda človek ako taký nejakú zvláštnu výsadu oproti mimozemšťanom ?

Vďaka za prípadné reakcie
 
Dobrý večer prajem. Smartag vymenovali ste samé negatíva a ako keby pán Mečiar neurobil nič dobré a hodnotné. Nechcem Vám a ani nikomu inému nútiť svoj názor ani spúšťať politickú diskusiu. Chcel by som Vám iba poradiť. Ak neviete ako zvládnete slová z "VZ 2" o politickom vodcovi, skúste nájsť aj niečo pozitívneho na vládnutí pána Mečiara, možno niečo pozitívne objavíte. Skúste to potom porovnať s tým zlým. Možno aj niečo z toho zlého predsa len nebolo zlým. "Po ovocí poznáte ich" platí aj v politike. Len ťažko sa hľadá Pravda, veď nie všetko čo odznie v médiách je pravda, a nielen v médiách. Áno všimol som si, že ste napísali, že ste k svojmu názoru na pána Mečiara dospeli po rokoch, ale nechce sa mi veriť, že ste na jeho vládnutí nenašli žiadne pozitívum a iba samé negatíva. Prajem všetkým mnoho síl. Jozef Magula
JAN. jan.jan@post.sk 
6.10.1998


Dnes ubehlo 13 rokov odvtedy, keď sa konalo v Košiciach stretnutie čitateľov Večných zákonov s pani Makedonovou, presne v deň, keď sa oslavuje na Slovensku meno Natália, ktorého význam je mimo iné aj: ,,Zrod večného života“. Nie je preto vôbec divné, že práve toto meno niesla pani Makedonova tu na Zemi, keď tu pôsobila a napĺňala svoje poslanie, teda napísanie Večných zákonov, ktoré sú poslednou pomocou od Boha pred Veľkou očistou Zeme, ďalej jemnohmotné počatie Imanuela, ktoré bolo zavŕšené dňa 28.11.1998, zrodom Syna Boha Imanuela.

Na tomto stretnutí bolo nejedno vysvetlené, čo malo súvis aj s pravým politickým vodcom, ktorému už dnes nejeden ani na meno nemôže prísť...

Preto je na mieste, aby sme si ho pripomenuli, teda to stretnutie, kde bolo tiež povedané to, čo malo byť, poslanie, počatie, narodenie..., skrze pani Makedonovu, čitateľom Večných zákonov, a nie len im. Celý záznam rozhovoru, si môžete prečítať tu:

I. časť: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?contextId=5413687#article-5413687

II. časť: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?contextId=5413614#article-5413614

Ján Anton Sloboda.

 
tož vitám ... a zdravím vospolok

Som rád všetkým názorom ktoré chápu otázku, z ktorou som prišiel. Ale ešte na úvod, predtým ako prejdem na podstatu, považujem za potrebné zodpovedať 1 zásadnú otázku. A síce prečo som do tohto fóra vôbec zatiahol politiku. Nuž verte mi, nikdy by ma to ani len vo sne nenapadlo, ani tým nie som zvlášť nadšený .... ale keď sa dozvedám že istý politický vodca má mať kľúčové poslanie a postavenie v súvislosti s budúcnosťou ľudstva na tejto planéte, tak potom logicky vnímam túto politickú osobnosť ako dôležitú, neoddeliteľnú časť "viery", ktorá sama o sebe má ambíciu stať sa pravdou.

No a keďže je to práve bod ktorý ma trápi asi najviac, je pochopiteľné že som začal s touto témou. Pretože tu mám problém a dosť veľký (bližšie v záverečnej časti príspevku). Alebo som sa mal opýtať na to v čom mám jasno? To by bolo k čomu dobré? O čom je potom hľadanie pravdy? A čo je poslanie diskusie? Súhlasné stanoviská a citáty z knihy pravdy - to je nepochybne v poriadku a určite fajn ale to je tá príjemnejšia stránka. Reálna diskusia však musí mať aj svoj protipól, aby vôbec mohla byť diskusiou. Vyjadriť tu i tam pochybnosť a nebrať všetko ako na tanieri. Ja som sem prišiel hľadať odpovede ... Viem, na tejto ceste môžem byť aj nepríjemný, často sa pýtam a rozoberám nepríjemné veci. Ale to je moja cesta, môj spôsob hľadania. Lebo len ak sa mi vyjasnia veci, ktoré ma trápia, môžem uveriť. Nakoniec, nie je to nejako podobne aj s rozuzlovaním karmy? Na to, aby ste sa očistili, musíte vždy predtým ešte raz " vytiahnuť na svetlo" všetky prehrešky z minulosti aby ste ich raz a navždy zbavili. Áno:
„Člověk nemá věřiti věcem, které nemůže pochopit! Má se snažit, aby jim porozuměl, poněvadč jinak otvírá dokořán bránu omylům. Omyly pak znehodnocují vždy Pravdu.“

Ja som to už raz povedal a zopakujem, že pokiaľ tu nie je osoba ktorá pravdu už našla, tak potom je otvorená diskusia potrebná pre nás všetkých. A pravda by mala byť neustále konfrontovaná. Inak hrozí strnulosť a bezvetrie. Tam ale nie je viac pohybu a kde nie je pohyb, tam tam je smrť. Taký je aj zákon stvorenia.

RE: MartaG, NIK, Leilak ...
ešte k politickému vodcovi - toto musím dopovedať, aby mohol byť môj postoj plne pochopený:

Vaše všetky názory si vážim a ďakujem za ne. Aj keď ste mi tým samozrejme, ešte nevyvrátili môj názor na politického vodcu, ale to ani nebolo cieľom Vašich príspevkov - to je jasné. Cítiť však aspoň istú podporu. Aby ste celkom rozumeli, ja som bol veľmi tvrdý odporca tohto politika od začiatku až do konca. Politiku som vždy sledoval a dosť som sa v nej vyznal. Mal som výborný prehľad, bol som v Bratislave, centre diania, mal som rôzne informácie ... a som dosť dobrý ekonóm. Svoje názory si budujem postupne a dlhodobo, nikdy nie pod vplyvom návalu emócií či jednorazovej udalosti. A tak to bolo aj s politickým vodcom. Celé roky som si budoval svoj názor tak prosím nechcite aby som to šmahom ruky zavrhol a zabudol. Veľmi citlivo a ako profesionál som vnímal situáciu od divokej privatizácie a tunelovania Fondu národného majetku s Ľuptákovcami na čele, vytvorenie "domácej kapitálotvornej vrstvy" ktorá okradla tento národ tým že nadobudla majetok za babku a obratom ruky predala do zahraničia za veľké peniaze. Slovnaft, Nafta Gbely, VSŽ, Pieštanské kúpele ... Póór, Martinka, Smerek, Rezeš, Tkáč ... ikony typu Lexa, Hudek, Harabin. Nakoniec "samoúnos" prezidentoveho syna, zrušenie amnestíí, vulgárne nadávky novinárom, trapné vtipky vodcu na adresu opozície v hale na Pasienkoch ... Slávnu nahrávku Hudek-Lexa zo zavlečenia prezidentového syna mám mimochodom stále v počítači ako memento divokej doby ktorá mala veľmi ďaleko od transparentnosti, spravodlivosti a morálky. A toto bola doba a éra tohto politického vodcu, toto všetko boli jeho ľudia a on sám bol predseda vlády! Sa mi prosím fakt nedivte že som proste v šoku! Toto som ale musel povedať, aby bola vec dovysvetlená. Neviem, ako toto zvládnem ...

Zatiaľ sa majte sa
 
Politický vodca
Napíšem to jasne - ja som si istý na 100% Ako vyšiel prvý diel knihy VZ v 97 a dozvedel som sa o ňom, tak som nezaujato sledoval politickú, ekonomickú situáciu a každý jeho výrok. Podobne aj výroky iných politikov. V tom čase ma prekvapovalo, že nebol záujem jeho strany nás za každú cenu tlačiť do eu. V určitom čase som dokázal určité veci predpovedať, lebo som vedel "viac" ako ostatný. Tak isto som tušil pred prijatím eura ak bude mať Slovensko euro tak to pôjde s eurom dole vodou. Prečo asi tak slovensko z východoeurópskych štátov má euro ako prvé? Majú občania lepšiu životnú úroveň ? Mohol by som spomenúť kolegov, ktorý boli v blízkosti politického vodcu a iných politikov a rozprávali o ich charaktere a správaní v súkromí. Je ešte množstvo faktorov, ktorý si bežný človek zavalený starostami nevšime. Je to tu ako jedno veľké divadlo, len málokto ale nahliadne za oponu. Nie je teraz mojim cieľom tu vypisovať dôkazy, alebo niekoho presviedčať... Pekný deň
 
Pokračujem, nechtiac som už začiatok odoslala. Takže moja skúsenosť s politickým vodcom. Keď som sa o ňom dočítala vo VZ a o jeho úlohách, tak ma to úplne prekvapilo a zaskočilo. Pretože niekoľko rokov pred rokom 1998 som ho mala veľmi rada a verila som mu, ale postupne som ho prestávala mať rada a vadili mi rôzne veci, ktoré vo svojej funkcii robil. A zrazu o ňom čítam vo VZ, nedokázala som to prijať niekoľko mesiacov. Na druhom stretnutí s pani Natáliou, som sa pred všetkými vyjadrila o tom, že mu neverím a zároveň som to adresovala aj p. Natálii. Ona s úplným kľudom (takže nie s hnevom podotýkam) ho obhájila. Zaujímavé bolo, že ja som sa vyzula a stála som v kresle, aby som videla na ňu, takže som mala výhľad na ostatných ľudí okolo a videla som, že viacerí so mnou nesúhlasia a viacerí so mnou súhlasia. Bolo jasne vidieť to, čo ona povedala, že tento fakt nedokázalo prijať veľa ľudí, včetne mňa. Takže, keď to niekto nevie prijať aj teraz, ja mu rozumiem. Vtedy ľudia z mojej blízkosti mi argumentovali tým, čo všetko dobré urobil pre Slovensko atď. Ja som to stále tak necítila, hovorím im, nemôžem vám povedať že máte pravdu, aby ste už boli spokojní, lebo to tak necítim a klamala by som. Ja to musím sama v sebe prežiť. Prosila som veľmi nášho Pána o pomoc, nechápala som ako je možné, že všetko čo je vo VZ 1,2,3. diel som prijala, bolo to úplne logické a zrazu jednu skutočnosť neviem prijať. Úprimne som prosila, aby som bola privedená k pravde ohľadne V.Mečiara a STALO SA!!! Bol to silný zážitok, silné precítenie. Som za to vďačná. V tom momente som prestala pochybovať a uverila som. Všetci máme túto možnosť, veď sa o tom píše vo VZ aj v Posolstve Grálu, o ktorom som sa dozvedela od pani Natálie a som za to vďačná. Snáď vám moje prežitie pomôže.
 
Náš politický vodca
Niekoľko dní som nebola na tejto stránke, vidím že sa veľa diskutovalo. Pre prispievateľa Smartanga a Juraja. Vaše príspevky ma nepobúrili, úplne vás chápem a preto sa chcem podeliť s mojou skúsenosťou ohľadne nášho politického vodcu.
 
Dobry den p.Smartang
Dobry den p.Smartang, pri opatovnom citani vsetkych uz uvedenych prispevkov ma napadlo jedno. Pisete, ze ste uz mali pripravene Vecne zakony, ze ich budete citat a ze ste sa na ne velmi tesili. Potom prislo cosi, co vase prvotne plany dokazalo uplne zmarit. Len jedno Vam chcem povedat, nenechajte sa odradit. Ci uz suhlasite alebo nie s tvrdeniami o nasom vodcovi, nedovolte, aby tato jedna vec skalila umysel a moznost dozvediet sa mnozstvo noveho a hodnotneho, ktore v knihach od p.Makedonovej mozte najst. Mohol by som dalej napisat, co ma napada a to, ze mozno prave to bol "umysel", ako Vas od citania odviest. Temno pozna nase nazvyme to slabe stranky i ked to nemyslim osobne voci Vam, ale stacilo malo a mozte prist o mnoho. Ale, ako pise p.Abdrushin a bolo to tu len nedavno spomenute : „Člověk nemá věřiti věcem, které nemůže pochopit! Má se snažit, aby jim porozuměl, poněvadč jinak otvírá dokořán bránu omylům. Omyly pak znehodnocují vždy Pravdu.“ Sam som pri prvom citani Posolstva mnohemu neveril, no uz pri citani druhom to bolo uplne inac. Vsetko dobre Ivan Franko