Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Vyvolený národ.


Už dosť dlho panuje medzi niektorými názor, že istotne ide o národ Český. Ale je v tom veľký omyl, opäť jedná z chýb, ktorá sa snaží odvrátiť pozornosť od národa, ktorý sa stal vyvoleným národom.Abdrushin – Odpovede na otázky – Krišnamurti, to čo sa tiež stratilo po odchode Abdrushina, ktoré bolo tiež upravené druhou rukou, ktoré mnoho napovedá o vyvolenom národe:,, Čím dále bude pokračovat přicházející bída, tím častěji bude zaznívat volání po Synu Člověka, po jediném pomocníku v nouzi. Vždy mocněji se bude probouzeti touha po něm, až konečně v nejvyšším zoufalství pozná ho umírající Německo a obdrží jeho pomoc. Nestane-li se tak, nastane jen zánik a jiní povolaní vzniknou na místě těch, kdož zklamali. Takže vedení ke vzestupu lidstva nakonec může připadnout jinému národu, který ho jako vůdce zavolá. Neboť jen na něm závisí úspěch, ne na lidech, poněvadž jejich úloha a jejich povolání jest pouze v poznání tohoto vůdce!“ Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Kade vedie cesta k Svetlu?
V poslednej dobe je možné vidieť a cítiť na celej Zemi, a to nielen na vonkajšej slovnej úrovni, ale aj v skrytom, myšlienkovom svete, rôzne snahy o to, že nastal čas, kedy by sa malo skoncovať so vzájomnou nevraživosťou medzi skupinami s rôznym svetonázorom, či vierovyznaním. Malo by sa podľa toho prestať s odmietaním ľudí s iným pohľadom na vec samotnú a na dianie týkajúce sa Veľkej očisty a budovania Kráľovstva Božieho na Zemi. Navonok tieto snahy vyzerajú veľmi pozitívne.
Dnes je dosť veľa ľudí aj medzi čitateľmi Posolstva Grálu, ktorí si pod vplyvom určitých vodcov myslia, že by bolo dobré, keby sa vo väčšom merítku organizovane a častejšie stretávali a bližšie spolupracovali takí, ktorí predtým neraz zhliadali na seba nie práve najvľúdnejšie, dokázali by tak viac, než keď sa takto trieštia na mnohé skupiny. Ako príklad sa tu popri inom poukazuje aj na mnohorakosť a nejednotnosť kresťanských cirkví.
Podľa mňa by v tomto bolo dobré uvedomiť si zopár dôležitých faktov.
Trieštenie kresťanských cirkví okrem pozemskej túžby po moci nastalo aj tým, že posolstvo Syna Božieho On sám nenapísal, ale bolo spísané len neskôr na základe ústneho podania Jeho nasledovníkov, čím bolo v ďalších rokoch mnohými nepochopené.
Avšak Slovo Syna Človeka je spísané a máme ho v pôvodnom znení k dispozícii všetci. Takže každý hľadajúci si môže sám overiť a porovnať to, čo mu hovoria rôzni tzv. „znalci Slova“ a čo mu hovorí samotné Slovo Pánovo. Domnievam sa, že tesne pred vrcholom Prvej veľkej očisty nikto nepotrebuje nejakých samozvaných pastierov, ktorí by radi schovali pod jeden šiator skupiny ľudí s rôznym pohľadom na vec, aby sa navonok zdalo, že sú vo všetkom jednotní.
Je minimálne počudovaniahodné, že po spájaní volajú najmä tí, ktorí chrlia svoje vlastné výklady, výtvory a knihy ako na bežiacom páse, nadmerne zahlcujú hľadajúcich ľudským slovom, takže ich stúpencom zostáva len málo času na samotné Slovo Božie. Väčšinou sú to tí, ktorí propagujú prerobené Posolstvo, kde boli odstránené práve tie najtvrdšie slová na adresu tohto skazeného ľudstva, chýbajú tam tie prednášky, odseky a vety, kde Syn Človeka oslovuje svojich najbližších, konkrétne poukazuje na Božie zasľúbenia a proroctvá, na Tisícročnú ríšu a na úlohu, ktorú v tejto očistnej dobe zohráva proroctvami zvestovaný Imanuel.

Vidíme, že aj cirkvi mávajú s rôznymi Bibliami, ktoré navzájom nie sú totožné, hoci Ježiš Kristus bol len jeden, SLOVO je len jedno, Syn Boží predsa nebol katolík, prostestant, či nejaký iný stúpenec, PRAVDA je len jedna.
Vždy a všade, naveky, platí: BOH je SLOVO a to Slovo je dokonalosť sama. Ale čo je dokonalé, to je nemeniteľné.
Takže kto sa viaže a cíti viac túžbu po spájaní sa s ľuďmi na Zemi než po Slove Božom a svetlom Domove, ten si samozrejme svoju cestu vybral. Netreba mu v tom brániť, ale takisto sa netreba nechať zviesť zo svojej vlastnej cesty.

Čo sa týka stretávania sa vo väčších skupinách, o tom nám jasne napísala pani Natália de Lemeny-Makedonová v knihe Večné zákony - 2:
„Podľa zákona rovnorodosti by ste sa mali stýkať s ľuďmi, ktorí tiež poznajú Posolstvo Grálu a moju knihu. Dvaja rovnorodí, i keď sú slabí, stanú sa veľmi silnými a šťastnými. Rovnorodosť vás upevní v boji s temnom. NETVORTE však SKUPINY, lebo v nich sa ľahšie ukryjú temní.“

A čo k tomuto píše samotný Duch Pravdy vo svojom pôvodnom, neprerobenom Posolstve? Len zopár viet, bez ďalšieho komentára, ostatné nech si doplní každý sám:

„Pro každého pozemského člověka přijde proto nyní i hodina jeho nouze, kdy bude Slova velmi potřebovat!
JÁ A SLOVO JSME JEDNO! Kdo zná tedy mé Slovo, ten zná i mne. Osobní setkání není při tom nutné, neboť takový člověk obdržel tím DUCHOVNÍ SPOJENÍ SE MNOU; je jedno, zda si je toho vědom nebo ne. Člověk, který PŘIJAL MÉ SLOVO, přijal i MNE a JE SE MNOU SPOJEN.
Kdo je však takovýmto způsobem spojen, NEMŮŽE býti ODVLEČEN temnotami. Temnoty nemohou ho s sebou strhnouti do říší rozkladu, kam jsou samy nyní vytlačovány tlakem Světla!
A tato HODINA NOUZE stane se ROZHODUJÍCÍM okamžikem pro každého lidského ducha!
NeŽIJE-li PEVNĚ VE SLOVĚ, nemůže se zachytit nitky, která by ho udržela. Jeho duch bude dále bloudit, jestliže se dokonce nepřipojí k temnotám, aby s nimi klesl do hrůzy. I ti duchové, kteří jinak vždy rádi pomáhají, musí v těchto případech státi nečinně stranou. Nezakotvil-li duch ve Světle, strhnou ho klesající temnoty s sebou. Zůstal volný, a proto ho Světlo neudrží! Protože nadále NESMÍ žádný duch NEROZHODNĚ bloudit VE VLAŽNOSTI, zbývá mu jen: Buď vzhůru ke Světlu, nebo dolů do temnot! DOBA VÁHAJÍCÍHO ČEKÁNÍ nebo UVAŽOVÁNÍ již nyní PŘEŠLA.“

„Já však k vám dnes volám: NIKDO pak nebude moci KE MNĚ, JEDINĚ skrze SLOVO! JEN SVATÉ SLOVO otevírá lidem bránu ke mně. Na zemi i v duchu. Kdo chce ke mně přijít, ten musí již NÉST SLOVO POSELSTVÍ V SOBĚ pevně a věrně! To si dnes vezměte s sebou!“

„DĚKUJTE proto Tvůrci, svému BOHU, že vám ve své milosti ještě jednou podal svou ruku, abyste nemuseli zajít ve věčném zatracení! RADUJTE SE v jeho síle, kterou vám opět poskytl a ŽIJTE vděčně jen ke cti PODLE jeho SLOVA! Neboť VE SLOVĚ dávám vám CESTU, POKRM a SÍLU, a tím MÁTE VŠE, čeho POTŘEBUJETE pro své BYTÍ a pro svůj VZESTUP! To Slovo však, to jsem já sám a vy PŘIJÍMÁTE ČÁST MNE DO SVÉHO DUCHA!
Amen.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Jana z Arku.


Dnes je tomu 580 rokov keď bola upálená Jana z Arku. Naozaj je smutné, že v aký deň sa to všetko udialo. Opäť známy scenár, len aby bol niekto umlčaný raz a navždy. Áno, pozemské telo zničili, ale nie poslanie Jany z Arku. To stále žije až po dnešok, a bude stále žiť, nakoľko kto si plný a splní poslanie, v zmysle pravdy samej, ten vždy bude víťazom...

"Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět ještě více, ale ve všem se spoléhám na našeho Pána." ,,Věřím pevně tomu, co mi řekly mé hlasy, totiž že budu spasena, tak pevně, jako bych už spasena byla." Jana z Arku.

http://www.youtube.com/watch?v=cbxsjIW7RYo&feature=related

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sviatok Svätej Holubice.


Blíži sa veľký deň a sviatok, Sviatok Svätej Holubice, keď bude opäť vyliata sila od Boha Otca do celého stvorenia, teda aj na túto Zem, skrze Imanuela Ducha Svätého.

Preto utíšme sa. Pripravme v tento čas svojho ducha v pokore a vďake BOHU, aby sme smeli byť účastní tohto tak vzácneho a prekrásneho činu Boha Otca, ktorý sa opakuje vždy koncom mája, keď všetko tak krásne prekvitá. Nie nadarmo sa hovorí, že máj je najkrajším mesiacom v roku...

,Kto chce v sebe prežiť Svätodušné sviatky, obnovovanie prúdov sily zo Svetla, ten musí mať v sebe neskalenú túžbu po SVETLE a PRAVDE. Len tak sa môže otvoriť prúdeniu Božej milosti! " Imanuel Abdrushin

Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
2+1...Bez komentára...
 
Časopis Život č.21 z 21.5.2011
článok AKO ŽIJEŠ? (týka sa sčítania ľudu)

...Kým doteraz sa na vyhodnotení sčítania vždy podieľal Infostat - príspevková org. Štatistického úradu SR, tentoraz si štatistici nevybrali svoju organizáciu, ale svetoznámu firmu IBM.
Šéfka Štatist. úradu Ľ. Benkovičová zmenu vysvetľuje tým, že ide o milióny tabuliek a sčítavanie bude prvýkrát aj elektronické.

Sociológ Ján Bunčiak z FF UK si myslí,že o ďalších 10 rokov už nebude tento typ sčítania, lebo "informácie, ktoré teraz za tak veľa peňazí získame, budú dostupné aj inak. Či od policajtov, alebo z centrálneho registra obyvateľstva a ďalších registrov, ktoré by mali byť časom prepojené".................

Takže ŠELMA napreduje v zbieraní informácií o ľuďoch..............

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sčítanie...ale prečo takto...doplnok.


P.S.: A tu je to aj potvrdené, že nič nikomu nehrozí, ak sa to neodovzdá: ,,Údaje je zo zákona povinný poskytnúť každý Slovák. Zákon ale nepozná sankcie v prípade, že tak niekto neurobí, alebo ak uvedie nesprávne údaje. „Sú krajiny, kde ak sa nesčítate, dostanete pokutu alebo inú sankciu. My to v zákone nemáme a nemáme to tam vedome, pretože sme sa rozhodli ísť cestou získavania dôvery verejnosti a cestou presviedčania verejnosti o zmysle tejto akcie,“ povedala Benkovičová.

Čítajte viac: http://nitra.sme.sk/c/5751232/scitanie-ludu-sankcie-za-nevyplnenie-harkov-nie-su-urad-ludom-veri.html#ixzz1MkVKNyBj

Tak koľko nás nakoniec bude?

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Sčítanie...ale prečo takto?


Je máj a s ním sa začalo celoplošné sčítavanie občanov SR. V sobotu ma navštívil jeden z komisárov - komisárka, a odovzdávala mi sčítavacie lajstra, jedno modré a druhé žlté. A nie len to, aj obálku s mojim menom, číslom domu, mestom kde bývam, aj identifikátor - označovač, aby sa vedelo predsa, že kto tie lajstrá vyplňoval. Nepripomína vám to niečo? Samozrejme, už pri preberaný som tej slečne – komisárke oznámil, že žiadnu číselnú šifru tam nenalepím, k tomu ma nikto nedonúti, ale to som nevedel, že čo všetko sa ma ešte budú pýtať prostredníctvom tých lajster. Po prečítaný som si povedal, tak toto teda nie, k takému niečomu ma nikto nemôže donútiť, aby som zverejnil tak dôverné údaje mojej osoby, hoci ide vraj o anonymné sčítavanie. Preto ak niekto chcel sčítavať, anonymne, tak mal sa akurát len toľko opýtať: Národnosť, jazyk, a ak pre nich je aj toto potrebné, tak vierovyznanie. Hoci ak by som napísal, že som veriaci v Boha, čo aj som, tak už dopredu viem, že kam by ma zaradili. Preto ja som sa rozhodol, že nič nebudem vyplňovať, lebo ide o porušovanie zákona o ochrane osobných údajov, teda nič im neodovzdám.

Verím, že nebudem sám...Už som si vypočul nejeden názor v podobnom zmysle, že ja nič odovzdávať nebudem, keď je to takto ako to je, že sa porušuje zákon o ochrane osobných údajov, a podľa mňa aj Deklarácia ľudských práv a slobôd. A ako sa rozhodnete vy, lebo aj v tom tkvie, že nakoľko ste ozaj slobodný ....áno –- nie...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sága Večných zákonov
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kto však v pozemskom bytí stavia Boha nado všetko...


Nič nemá takú cenu, ako Slovo od Boha, ktoré ľudom priniesli Synovia Boží, vždy vpraví čas, k ich záchrane a slobode, k ich vzostupu a návratu domov, kde na prvom mieste je BOH a plnenie jeho vôle... Preto si prečítajme a precíťme, práve v tejto chvíli, jeden citát s Posolstva Grálu:

,,Kdo však v pozemském bytí staví Boha nade vše, nejen ve své představě nebo jen ve slovech, ale v cítění, tedy opravdově a ryze v úctyplné lásce, která ho poutá jako k zálibě, ten touto vázaností bude ihned usilovati do výše, jakmile se ocitne v záhrobí. Neboť bere tam s sebou úctu a lásku k Bohu, a ta ho udržuje a konečně nese až do jeho blízkosti, do ráje, do prvotního stvoření, do sídla čistých, ode všech břemen osvobozených duchů, jichž náklonnost vede jen k Boží čisté Pravdě." Imanuel Abdrushin

Ján Anton Sloboda.

 
Ospravedlnenie


Ospravedlňujem sa touto cestou pánovi Jozefovi Potúčkovi za články, ktoré boli uverejnené na tomto fóre v januári a vo februári 2009 s názvom ,,Novodobí kazatelia" a ,,čo má toto znamenať".
Tieto články už na tomto fóre nie sú, ale poškodili a spôsobili ujmu na cti a dobrom mene pána Jozefa Potúčka, ktoré na tomto fóre požíva.
Mrzí mňa to a ľutujem toho.


Miroslav Ivánek 
ešte raz po Veľkej Noci
A čo TY, človeče, ktorý VIEŠ?

Ak mi niekto zaželá „príjemné prežitie veľkonočných sviatkov“, mal by som si pritom uvedomiť to staré známe: Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté.
Veď aj Syn Boží oznámil zákonníkom a farizejom mnohé a zdôraznil pritom, že to urobil len preto, aby vedeli, čo robia a boli zato aj viac zodpovední, lebo sami o sebe tvrdia, že vedia, aby teda nemohli niekedy neskôr dôsledky vlastných skutkov zľahčovať.

Ateista, neveriaci, berie Veľkú Noc ako obyčajný štátny sviatok a pracovné voľno, kedy má predĺžený víkend od štvrtka až do utorka. Z pochopiteľného dôvodu je to pre neho príjemné a teší sa.
Židia si na Veľkú Noc pripomínajú odchod a oslobodenie sa z jarma, kedy ich Mojžiš vyvádzal z egyptského otroctva do zeme zasľúbenej. To je ich sviatok a slávia ho. Oni neveria, že Ježiš Kristus bol ten zvestovaný Mesiáš, ktorého čakajú dodnes. Oslavujú oprávnene tú udalosť, ktorá pred 3,5 tisíc rokmi viedla k slobode.
Veriaci dnešných kresťanských cirkví slávia Veľkú Noc ako jeden z najväčších sviatkov. Veľký Piatok je dokonca v liturgickom kalendári označený ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“, kedy si veriaci myslia, že Ježiš zaplatil svojou smrťou na kríži všetky naše dlžoby a hriechy, na Veľkú Nedeľu oslavujú zmŕtvychvstanie Syna Božieho v tele. Veria výkladom svojich cirkví, a preto si vzájomne želajú príjemné prežitie počas týchto dní.
Pre ľudí s iným svetonázorovým náhľadom je Veľká Noc (v európskom priestore) príležitosť na oddych, nakoľko je vtedy štátom uznaný sviatok a ľudia majú pracovné voľno. Je to pre nich takisto príjemné.

-------
Pre mnohých ľudí platili slová Syna Božieho, keď na kríži umieral: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“
Ale čo TY (?), človeče, ktorý si už znalý, zodpovedný za každé slovo a VIEŠ:
že vo štvrtok na Poslednej večeri Syn Boží okrem dôležitých zvestovaní smutne hovoril otvorene o zradcovi, smutne oznámil Petrovi to, že Ho trikrát zaprie, v Getsemanskej záhrade sa modlil k Otcovi, smutne videl, ako Jeho učeníci zaspali, keď im hovoril, aby vydržali bdieť, atď;
že na Veľký piatok sme my, pozemšťania, zavraždili Syna Božieho, tak ako to predpovedal predtým v podobenstve o zlých vinároch;
že po Jeho zavraždení na Veľkú Noc sa roztrhla chrámová opona ako dôkaz zrušenia zmluvy medzi hriešnym ľudstvom a Bohom, nie obnovenia tejto zmluvy;
že na Veľkú Nedeľu nevstal z mŕtvych Syn Boží v pozemskom tele, ale ukazoval sa len vyvoleným v „inom“ tele, preto Ho spočiatku nepoznali;
že po Veľkej Nedeli sa zjavoval Syn Boží učeníkom so slovami „Pokoj vám“, lebo boli nepokojní a báli sa, Tomáš neveril, bolo treba im dať dôkazy, aby uverili, pričom im povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, ale uverili;
že vo veľkonočných prednáškach od Abdrushina nie je ani len náznak nejakého sviatku alebo príjemného slávenia v súvislosti s Veľkou Nocou, práve naopak obžaloba a súd („v spravodlivom vyrovnaní večných zákonov má dnešná Veľká Noc viesť pozemské ľudstvo do utrpenia Veľkého Piatku“);
že v knihách Večné zákony sa spomína Veľká očista, veľká zodpovednosť, apod., ale o sviatkoch Veľkej Noci sa tam nehovorí nič;

Ja som prežíval Veľkú Noc podľa toho, ktorý deň práve bol.
Vo štvrtok večer som lámal a jedol chlieb, z pohára pil červené víno, ako nám to kázal Syn Boží, aby sme si pripomínali Poslednú večeru, v piatok som si s hrôzou pozrel filmy ako varovanie pre ľudstvo, čítal som si z evanjelií, ktoré svedčia o krutosti ľudstva voči svojmu Spasiteľovi, v nedeľu som želal neveriacim, zaslepeným veriacim a iným, aby prišli čo najskôr nato, že Syn Boží, Ježiš nevstal z mŕtvych vo svojom tele, neprišiel sa nechať ukrižovať, ale spása prišla k nám pred dvetisíc rokmi v Pravde, v Slove Božom.
Život podľa SLOVA Pána Ježiša – to je Cesta pre každého z nás.

A čo TY, človeče, ktorý VIEŠ, že komu bolo viac dané, od toho bude aj viac požadované, budeš aj v budúcnosti tak ako ateista, žid, evanjelik, či katolík želať niekomu inému „PRÍJEMNÉ prežitie veľkonočných sviatkov“?
 
Po Veľkej Noci - plus
Vyliata KRV - za mnohých (za všetkých?)

Keby sa v jednom chráme Božom povedalo „VŠETCI budete spasení“ a v druhom chráme Božom by sa povedalo „MNOHÍ budete spasení“, oznámilo by sa v obidvoch prípadoch to isté? Označujú teda pojmy „mnohí“ a „všetci“ to isté? Ak nie, ako je to možné, že v dnešných kresťanských Bibliách sú takéto rozdiely? Prečo vlastne nastala táto zmena a k čomu vedie?

Opíšme si malý príklad:
V základnej škole budú učiť dve učiteľky ten istý predmet.
O prvej učiteľke bude známe, že pri nej všetci žiaci prejdú do ďalšieho ročníka, nikto neprepadne, či sa učí alebo nie. Čo sa stane s takýmito žiakmi v ďalších ročníkoch? Prestanú byť aktívni a ochabne v nich úsilie, aby sa aspoň tesne pred koncom školského roka vynasnažili napraviť to, čo kazili svojou lenivosťou po celý školský rok. Však aj načo? Aj tak prejdem, povedia si flákači. A čo urobia tí, ktorí sa doteraz snažili? Budú pri tej istej učiteľke usilovní aj vo vyšších ročníkoch? Málokto. Postupne si mnohí povedia, kašlem nato, aj tak prejdem, už sa takto, ako doteraz, snažiť nebudem, odmena je rovnaká pre všetkých. Len máloktorý z nich sa bude poctivo pripravovať aj v budúcnosti.
Druhá učiteľka oznamuje počas celého školského roka žiakom, že im nič zadarmo nedaruje, bude sa snažiť byť prísna ale spravodlivá voči všetkým a každý bude odmenený tak, ako si zaslúži. Všetci tu vedia, čo ich čaká, ak....
A teraz si predstavme, že žiaci postúpili do najvyššieho ročníka a blížia sa prijímacie pohovory na strednú školu. Budú žiaci v obidvoch triedach rovnako pripravení na vyšší stupeň školy?
Všetci vieme, že sa rýchlo prejavia veľké rozdiely a žiaci prísnej učiteľky budú mať až na niektoré výnimky lepšie výsledky než u povoľnej a navonok benevolentnej učiteľky, ktorá sa svojím prístupom chcela možno zapáčiť žiakom a chcela mať navonok kľud.

Opíšme si iný, tentoraz skutočný príbeh:
Veriaci v dvoch rozdielnych kresťanských cirkvách navštevujú pobožnosti vo svojich kostoloch.
V prvom kostole im znejú do uší slová Syna Božieho z Poslednej večere, tak ako sú uvedené v ich dnešnej Biblii, Matúšovo evanjelium 26.kap., 28.verš: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA VŠETKÝCH na odpustenie hriechov“ (tieto slová boli potvrdené aj pápežom v priamom prenose 6.1.2011 počas omše vo Vatikáne, na sviatok Troch kráľov).
V druhom kostole im znejú do uší slová Syna Božieho z Poslednej večere, tak ako sú uvedené v ich dnešnej Biblii: „Toto je moja krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva ZA MNOHÝCH na odpustenie hriechov.“
Je to to isté? Budú veriaci v obidvoch chrámoch rovnako pripravení na vyšší stupeň školy života, ktorý ich čaká? Obidve sú to kresťanské Biblie, a predsa v jednej z kľúčových viet Syna Božieho počas Poslednej večere taký veľký rozdiel!
Povrchní veriaci budú považovať za malicherné a zbytočné takto to porovnávať, nevidia v tom nejaký veľký rozdiel, však to je len snáď chyba v preklade. Ale v skutočnosti sa význam povedaného touto zmenou úplne líši.
Žiaľ, mnohí tzv. kresťania si vo svojej duchovnej lenivosti ani neuvedomujú, že slovo ľudské je odleskom Slova Božieho a rôzne slová s rôznym svojím významom nám neboli dané nato, aby sme ich význam povrchne prehliadali, ale naopak nato, aby sme v nich vyjadrili ostré rozdiely.
Navyše aj z Biblie vieme, že najmä v Slove Pánovom nesmie nastať zmena, nesmie sa ani pridávať a ani uberať. Kto mení Slovo Božie, patrí k zavrhnutým. Kto však z povrchnosti prijíma takéto zmeny v Slove Božom a je mu to ľahostajné, lebo mu stačí byť zúčastnený na pobožnostiach svojej cirkvi či náboženskej obce, ten sa sám dobrovoľne zaradil k tým vlažným, o ktorých už Syn Boží hovoril, že aj s nepriateľmi Boha nebudú vpustení do Kráľovstva Jeho Otca nebeského, zostanú vonku, kde ich vo večnej noci čaká večné zatratenie.
Ak teda Syn Boží pri Poslednej večeri poukázal na krv, ktorá sa vylieva za mnohých, tak nám jasne odkázal, že to nemôže byť za všetkých! Syn Boží bol vtelené Slovo Božie a toto Slovo prebývalo medzi nami. Takže žiadne lacné odpykanie hriechov, ako je to v kresťanských cirkvách často počuť, ale len za tých mnohých, ktorí KRV, SLOVO Božie, prijmú, čiže podľa tohto Slova Pánovho budú žiť!
Pre život vo večnosti budú určite lepšie pripravení tí veriaci, ktorí sa budú snažiť všetky svoje hriechy odpykať, a nespoliehať sa nato, že symbolickým prijímaním tela a krvi Syna Božieho pri výročiach Poslednej večere sa odpúšťajú hriechy všetkým, aby sa v ľuďoch podporovala povrchnosť, duchovná lenivosť, pohodlnosť a samoľúbosť, ktoré vždy vedú do zatratenia.
Ak Syn Boží povedal, že musíme splatiť všetko do posledného haliera, určite by tieto vlastné slová počas Poslednej večere nepoprel. Novú zmluvu s Bohom môže uzavrieť len ten človek, pre ktorého je život podľa Vôle Božej na prvom mieste a je jedinou správnou alternatívou.

Nech sa teda všetci kresťanskí veriaci zamyslia nad tým, či sa v ich chrámoch naozaj cituje Slovo Božie tak, ako bolo vyslovené.
A ako si to majú overiť? Jednoducho.
Nepovyšovať sa nad veriacich v iných cirkvách a náboženských skupinách, naopak, zobrať si do rúk a prečítať si aj staré Biblie, tak ako je napr. Kralická Biblia z r. 1613, kde je horeuvedený odsek napísaný takto: „To jest krev má nové smlouvy, kteráž ZA MNOHÉ vylévá se na odpuštění hříchů.“

A keby to nestačilo?
Syn Boží ohlásil príchod Tešiteľa, Ducha Pravdy, ktorý nás vo svojom Posolstve uvedie do celej Pravdy, Ducha Svätého, ktorý vezme z toho, čo nám už pred dvetisíc rokmi zvestoval Ježiš Kristus.
POSOLSTVO SYNA ČLOVEKA dokonale a neomylne vyvedie každého hľadajúceho z dnešného bludiska a dá každému toľko, koľko bude schopný v pokore prijať a nakoľko sa Pravde otvorí.
 
Po Veľkej Noci
Prvé, druhé a tretie bdenie

Syn Boží, Ježiš, napomínal svojich učeníkov neustále k bedlivosti. V jednej zo svojich rečí hovoril o služobníkoch, ktorí by mali byť bdelí a nakoniec aj hotoví, keď príde ich Pán.
A hovoril im o prvom bdení, kedy sa Pán opáše, usadí svojich za stôl a bude im slúžiť [Lukášovo ev., 12.kap., 37.verš: „Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať.“]
A potom vravel Ježiš dvanástim o druhom a treťom bdení, o druhej a tretej stráži, resp. o polnoci a čase nad ránom, kedy znovu a znovu má Pán nájsť svojich služobníkov bdelých.
Tu sa musím v úvahe zastaviť a poukázať na jednu skutočnosť. V katolíckej Biblii je v 12.kapitole v 38.verši text „A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení“, v evanjelickej Biblii je to už trochu jasnejšie povedané „A keby prišiel za druhej stráže a za tretej stráže keby prišiel a našiel tak, blahoslavení sú tí sluhovia!“, avšak najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie je to povedané v Kralickej Biblii z roku 1613: „A přišel-liť by v druhé bdění, a pakliť by v třetím bdění přišel, a tak je nalezl, blahoslavení jsou ti služebníci.“ (pozn.: Doporučujem, aby si hľadajúci čítal Bibliu v rôznych vydaniach, veľa sa mu ujasní, lebo informácie v nich sa môžu dopĺniť.)
V 12.kapitole v 40.verši Lukášovho evanjelia v náväznosti na spomenuté zvestovania vyzýva Syn Boží ľudí, aby boli hotoví v hodine, kedy príde Syn Človeka.
Takže tri razy sa tu hovorí o bdení a raz o tom, že by sme mali byť už hotoví.
Zo Slova Syna Božieho vieme, že príchod Syna Človeka v oblakoch sa udeje v dobe, aká nikdy nebola a už nikdy viac ani nebude, bude to tesne pred vrcholom Prvej veľkej očisty a vtedy by mali byť služobníci Boží so svojou duchovnou premenou už hotoví. Je to dnešok.

Hľadajúcemu sa natískajú otázky, kedy, kde a ako by sa malo udiať Ježišom spomínané prvé, druhé, či tretie bdenie?
Syn Boží dal vo štvrtok pred Veľkou Nocou za úlohu svojim učeníkom, aby pripravili večeru. On ich posadil, prepásal sa plátennou zásterou, slúžil im umývaním nôh a podávaním Slova [Ev.Jánovo 13.kap., verš 3.-5.: „Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. 5 Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“].
To bolo prvé bdenie, večer. Nastala noc.

Syn Boží na Poslednej večeri hovoril o Tešiteľovi, o Duchovi Svätom, o Duchovi Pravdy (viď Jánovo evanjelium 14.-16.kapitola) a zdôraznil, že ak neodíde k Otcovi, Tešiteľ nepríde, ale ak odíde, pošle od Otca Tešiteľa, toho Ducha Svätého.
A Duch Pravdy naozaj prišiel na Zem, Syn Boží Ho od Otca poslal, toho Ducha Svätého, ktorý vo svojom Posolstve uviedol ľudstvo do celej Pravdy. Spoznalo Ho málo ľudí.
To bolo druhé bdenie, obrazne povedané okolo polnoci.

Prorok Izaiáš, Zjavenie Jána, 3.Fatimské proroctvo a mnohé dávne proroctvá zo zaviatych dôb od Atlantídy, Zoroastra až po zvestovania rôznych jasnovidných ľudí oznamovali narodenie chlapca, ktorý bude vládnuť na Zemi ako kráľ.
Kráľ Tisícročnej ríše, Imanuel, sa narodil Panne, žene odetej slnkom, bol po narodení vzatý k Bohu a Jeho trónu, aby sa po očiste a po vybudovaní tisícročného Kráľovstva Božieho na Zemi mohol vrátiť k Otcovi. Toto narodenie, túto dejinnú udalosť zaregistrovalo ešte menej ľudí, hoci bola zvestovaná a oznamovaná do celého sveta.
To bolo tretie bdenie, už nad ránom, kedy sa noc končí a chýli sa k rozvidneniu do nového dňa. Ale tento „Nový deň“ nám prinesie to, čo videl Ján a zvestuje sa v Biblii, v Zjavení Jána: „Nové nebo, nová Zem“.

Dnes sa dostávame do doby v prebiehajúcom súde, kedy sa všetko zrýchľuje a navonok zhoršuje, zdanlivo víťazí temno nad svetlom, ale tí, ktorí sa rozhodli, že chcú byť na strane víťazov, vedia, že záchrana spočíva jedine v plnení vôle Božej, v plnení pravidiel Najvyššieho, v živote podľa večných Božích zákonov.
Záchrana a spása spočíva v Slove Božom.
Ono nám tu zostalo ako záchranné lano, využime teda všetci ten čas, ktorý ešte máme, aby sme boli hotoví v hodine, kedy nečakane príde náš Pán.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Je dokonané!


Doznelo ,,Hosana", následne je Ježiš zrádzaný, mučený, posmievaný, a nakoniec ukrižovaný tými, ktorí už dlhý čas to pripravovali. Pravdu a Boha ozaj nemilovali, inak by tak nekonali, len po jednom bažili, aby hlásateľa Pravdy umlčali, aby tak nestratili moc nad ľuďmi.Je dokonané!, to mohli všetci počuť, prizerajúc sa na tento zločin, na túto úkladnú vraždu. Brána raja, ktorá sa otvárala, sa zavrela. Veľká bolesť a smútok prebehla celým stvoreným, že až kam je schopná zájsť ľudská zlovôľa, kde BOH a cit už nemá miesta. Kde temno vládne, tam lásky a dobra už pomaly niet. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
V deň 136. výročia narodenia Pána Abdrushina.


Neumdlévejte …

Neumdlévejte během čekání, které je zde jen k tomu, aby vás posílilo, podpořilo váš vývoj a připravilo vás k boji. Kdo ochabne, přijde příliš pozdě, poněvadž promešká čas určený k dosažení zralosti, kterou potřebuje, aby mohl splnit požadavky kladené na jeho místo. Musí zůstat pozadu, protože v čekací době nebyl dosti bdělý. Pak nad ním triumfuje temno. Vím, že nikdo z vás by si takovou potupu nepřál.

Proto se vyzbrojte. Vyzbrojit se znamená, že budete bdělí v době čekání. Pak vás každé volání nalezne připravené k boji pro Světlo, které ve vás hoří, aby vám poté, co už tak jasně vzplálo, nemohlo být ještě v posledním okamžiku zatemněno a nakonec úplně zhaslo.

Chápejte to také správně. Uvažujte: když vám pravím, že máte bojovat pro Světlo, znamená to jen, abyste bojovali za Světlo ve vás, a ne snad, že byste museli hájit Boha a bojovat za něho. Naopak, Bůh vám pošle na pomoc své bojovníky, jestliže budete naplněni touhou po Světle.
Celú prednášku si môžete prečítať tu: http://slovo.vzestup.net/sbornikII/prednaska5.htm

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Neochabujme
Dnes je stále aktuálna a veľmi dôležitá odpoveď Pani Makedonovej na otázku č.310 vo Večných Zákonoch 2.

„Ak chcete v kruhu svojich známych propagovať moju knihu alebo Posolstvo grálu, je to pred Bohom záslužný čin. Ak však chcete verejne vyučovať ľudí v mojom mene, dopadlo by to čoskoro tak ako v Hnutí grálu. Imanuel v mojom sne preto zdôraznil, že si svoj ľud neprevezme od nikoho, len od svojej pozemskej matky, lebo som z hľadiska svojho duchovného pôvodu na neho priamo napojená.“

Dnes na poukázanie Pani Makedonovej na to, že Pán Imanuel si svoj ľud prevezme len od nej stále pripomínajme a neochabujme v tom. To nám dá silu a zároveň aj ochranu pred falošnými učiteľmi a zjaveniami, tým, že ich včas rozpoznáme. Prevziať od Pani Makedonovej znamená očakávať príchod Kráľa tisíc ročnej ríše Pána Imanuela. Príchod Imanuela sa temno snaží poprieť a dokázalo to aj tým, že sa opovážilo zasiahnuť do Posolstva Grálu a vymazalo z Novej Biblie celé vety, odstavce, prednášky a poprehadzovalo poradie prednášok. Temno sa všemožne snaží udržať ľudí v nevedomosti o udalostiach, ktoré majú nastať po odchode Pána Abdrushina. Namiesto toho, čo vymazalo z Posolstva Grálu, sa pri svojom pôsobení snaží temno podsunúť vlastné vysvetlenie o udalostiach, ktoré sa majú odohrávať v čase súdu. Preto zamlčuje pôvodné Pánom Abdrushinom napísané Posolstvo Grálu.


Pán Abdrushin vo svojom diele Posolstvo Grálu píše o Zjavení Jánovom. Tým poukazuje na jeho naliehavosť a dôležitosť. Zjavenie Jána v čase jeho prijatia na Zemi ukazuje deje budúce tie, ktoré sa majú stať.

Príchodom Pána Abdrushina, Syna Človeka a Ducha Pravdy sa na ňom nenaplnila 12. kapitola Zjavenia Jána.

Ako bude prebiehať očista a ako začne vláda Kráľa tisícročnej ríše je poukázané aj v Zjavení Jánovom. V Biblií je Zjavenie Jána zámerne zašifrované a malo ostať zašifrované až do jeho naplnenia. Zjavenie Jána 12. kapitola sa do roku 1998 nenaplnilo, to sa naplnilo sa až v roku 1998 na Slovensku. Vysvetlenie Zjavenia Jána nám Boh podal prostredníctvom svojej služobníčky Pani Makedonovej, ktorá je v Zjavení Jánovom, v 12. kapitole, ženou odetou do slnka, s mesiacom pod nohami a na hlave s korunou dvanástich hviezd.
 
Z doznělých tisíciletí - ŽIVOT JEŽÍŠUV

...Hovorím vám, mnohí z vás budú pri tom a majú žiť na zemi, aby spolupracovali na výstavbe novej ríše. Mnohí však ešte v poslednej minúte zoslabnú. Budú stáť pri cieli, ale nie pri tom, po ktorom túžili a ktorý prináša vzostup. Ešte krátko pred cieľom stratia cestu a podrobia sa opäť temnu. Buďte preto bdelí, vy všetci, ktorí si myslíte, že ste vytúžený cieľ už dosiahli.
Nenastane to skôr, pokiaľ neudrie hodina! Zhora zasviští meč a oddelí dobré od zlého. Aj keby ste šli správnou cestou a iba zaváhali, či je správna, zaváhali v hodine súdu, prepadli by ste medzi zlých! Lebo keď príde tá hodina, nebude už možné váhať!
Čím vyššie bude človek stáť, tým prísnejšie bude súdený! Poznať Slovo a pochybovať je totiž horšie ako ho nepoznať. Raz príde rozhodnutie - a potom buďte na stráži, aby ste práve nespali a nedomnievali ste sa, že ste v bezpečí!
Ak však vydržíte, slnko vám nikdy nezapadne. Budete obývať raj na tejto zemi a bude vám vládnuť ten, ktorý príde po mne: Syn Človeka. ...

... Učeníci moji! Prosil som vás, aby ste ma nasledovali a boli tak prítomní vo chvíli, keď ma zaleje prúd sily a mohli ste sa na tom podieľať. Hlaďte, Pán, váš Boh, môj nebeský Otec, mi dnes v noci posiela svoje Svetlo, aby som bol posilnený pre Jeruzalem. Dá zo svojho Svetla i vám, ktorí máte byť okolo mňa v najťažšej dobe môjho pozemského života. Netušíte, že všetci budeme musieť v Jeruzaleme trpieť a že bude všetko ešte horšie, než si dnes môžete predstaviť! ...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento život...


Myšlienka pre tento život, pre celé veky, v dvoch rôznych obmenách...

,,Nikdy nedovoľ, aby ťa ovládol strach, ak chceš byť víťazom."

,,Ak dovolíš strachu, aby ťa ovládol, budeš vždy porazeným."

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zvláštny Mesiac


Tieto úkazy na nebi sa mi podarilo zachytiť koncom februára 2011, keď išiel Mesiac do novu, a ten druhý, začiatkom marca 2011, pred veľkým splnom Mesiaca, o ktorom som sa zmienil na fóre - november 1998. Tieto úkazy si môžete tu pozrieť: http://www.youtube.com/watch?v=Lvf4qJnZMAA

Ján Anton Sloboda.