Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Zrod Imanuela


A je tu opäť november, dvanásť rokov po najdôležitejšej udalosti v dejinách ľudstva, keď došlo koncom novembra 1998 k narodeniu Imanuela, kráľa Tisícročnej ríše. Udialo sa to v úplnej tichosti, keď ani samotné temno to nečakalo, tak rýchlo, že nemohlo urobiť nič, čo by uškodilo Imanuelovi, ktorý bol ihneď unesený, tak ako o tom hovorí Zjavenie Jána, tak ako o tom hovorila pani Makedonová, bez účasti ľudí. Preto nejeden časom zlyhal, preto nejeden časom odpadol, nakoľko si namýšľal, že ak on nebol tejto udalosti prítomný a účastný, tak nič sa nestalo. Dokonca časom začal tvrdiť, že poslanie pani Makedonovej bolo nepravé, že si to vymyslela. Darmo, takí sme my ľudia, že ak sa nám niečo nesplní podľa nášho priania, tak obrátime sa chrbtom k tomu, čo nám pomohol najviac. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Kto si plní svoje poslanie...


Tak začína jedná veta z rozhovoru s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorý bol uverejnený - 8.11.1997, takmer pred 13 rokmi, v čase, keď som po prvýkrát počul o nej samej, o jej poslaní, o jej knihe. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.


 
Priepasť vlastných prianí versus realita
Sme tesne pred novembrom a je to už 12 rokov.

Bolo by krásne, keby sa naplnilo svetové dianie na Zemi v tom lepšom variante, t.j. keby ľudstvo pochopilo pred dvanástimi rokmi to, čo pochopiť malo a celkové dianie by sa odvíjalo vo svojom lepšom scenári.
Žiaľ, ľudstvo opäť nepochopilo.
A slovenský národ tiež nie, takže už v októbri 1998 pani Natália neskrývala sklamanie zo zlyhania Slovákov v politickom prúde. Robiť si naďalej v tomto smere nejaké ilúzie je podľa mňa zbytočné, najmä ak vidíme, ako sa Slováci zachovali aj v posledných parlamentných voľbách.
Možno tu treba zopakovať, že všetko úsilie pani Natálie v tom období, napriek sklamaniu z volieb 1998, smerovalo k tej dejinnej udalosti, ktorú zvestovala vo svojich knihách a ktorú mala svojím poslaním aj naplniť.
Ale aj tu sa ľudia rozhodli.

Čo nám vlastne pani Natália povedala, ak slovenský národ odmietne dvojitú pomoc, ktorú má aj vo svojom štátnom znaku?
Obšírnejšie som sa k tejto téme vyjadril už pred rokom v úvahe „Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha“.

Vo VZ-1 sa hovorí aj o 144 tisíc vyvolených:
„Najvyspelejší z vyvoleného národa budú žiť PO OČISTE na Sione a v Jeruzaleme. Ostatní zachránení budú vrátení na Zem na rôzne miesta. V 14. kapitole, 4. verši sa uvádza, že VYVOLENÍ sú to tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Nemyslí sa to doslovne. Nepoškvrnenosť a panenstvo sa viaže na duchovnú čistotu, teda panici sú tí, ktorí sa nedali zviesť nijakými vášňami, temnými vodcami a náboženstvami. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny, hovorí 5. verš. Ich výrazným znakom je, že sú pravdiví, najmä v svojich skutkoch, a OČISTENÍ od negatívnej karmy. BUDÚ ŽIŤ NA NOVEJ pôde, skyprenej zemetrasením v Jeruzaleme, lebo všetko staré bude tam už vtedy zničené. Ich prirodzený, jednoduchý život sa bude postupne zdokonaľovať, avšak úplne iným spôsobom než predtým - duchovným. BUDE TO OBDOBIE PRÍPRAVNEJ FÁZY NA TISÍCROČNÚ RÍŠU počas dospievania Imanuela.“

Sme my už očistení?
Pani Natália tu jasne zdôrazňuje, že vyvolení, ktorých spomína Zjavenie Jána v 14.kapitole, sa myslia PO OČISTE, nie teraz. O zlyhaní 144 tisíc povolaných, ktorí na Patmose sľubovali, písal aj sám Abdrushin, a nie raz.
ON – IMANUEL jasne a jednoznačne vyjadril svoje sklamanie nad týmito povolanými z Patmosu a naznačil v roku 1940 aj riešenie:

„Nedivte sa, že som tak často smutný. Malo vás byť 144 tisíc, a je vás hŕstka. A ešte ste všetci nedokonalí a slabí. A ešte mnohí z vás odpadnú.
Ale ja prosím svojho všemohúceho Otca, aby tým, ktorí zostanú verní, dal tisícero-násobnú silu, aby splnili to, čo malo splniť 144 tisíc.“

Takže nemiešajme hrušky s jablkami, nerobme si ilúzie, že sa nič nezmenilo, naopak, už dávno zlyhalo 144 tisíc povolaných z Patmosu, zlyhal vtedy aj povolaný národ, zlyhal teraz aj vyvolený národ, v obidvoch prúdoch, takže svoju vyvolenosť si budeme musieť ako JEDNOTLIVCI vydobiť v nastávajúcom utrpení tak, ako to napísal Imanuel a ako to písala, či osobne vravela aj pani Natália na stretnutiach v októbri a v novembri 1998.

Utrpenie – nešťastie, či dar?
O utrpení Abdrushin hovorí ako o dare. Ak nám teda ON a tiež pani Natália oznámili, že už len v utrpení sa po zlyhaní môže pozemské ľudstvo pozviechať, tak to presne platí na túto dobu a je to o nás!
Ako celok sme sklamali a tí, ktorí naďalej kráčajú so snahou žiť podľa Pravdy, majú byť oporou pre tie milióny, ktoré si záchranu ešte zaslúžia. My, jednotlivci, môžeme byť teda tými skalami v príboji Očisty, keď sa budú snažiť zachrániť mnohí topiaci sa.
Takže ak chceme, aby na Zem prišlo Kráľovstvo Božie, nebedákajme nad tým, že kvôli zlyhaniu mnohých teraz budeme musieť trpieť aj my, ako prví. Naopak, my nebudeme žiadnou výnimkou, lebo sme sa sami dobrovoľne prihlásili, že chceme byť blízko Kráľa Tisícročnej ríše, rozhodli sme sa v prvej línii bojovať proti temnu, a to ešte v dobe, keď si to drvivá väčšina ľudstva vôbec ani neuvedomuje, presne tak, ako je to v každej vojne.
Ten, kto sa dá na cestu horekovania a lamentovania nad svojím vlastným utrpením s tým, že vyčíta iným ich zlyhania, a pritom sa sám prihlásil do prvej línie v boji Svetla proti temnu, vyčíta takto triesky v očiach svojich blížnych, ktorí navyše doteraz ani nechápu, čo sa na Zemi deje a čo sa tu bude diať, nech nezabúda na slová Syna Božieho o trieske v oku blížneho a brvne v oku svojom.

Kto dostal viac, bude sa od neho aj viac požadovať. Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Kto je vyššie, tá istá chyba a prípadný pád má pre neho horšie následky, než u toho, ktorý je pod ním. Ten, kto vie, má aj väčšiu zodpovednosť.
Preto každý nech sa sám díva v zrkadle Pravdy na seba, máme všetci čo robiť sami so sebou, aby sme si zavčasu vybielili svoj vlastný šat, aby sme zhodili masky, ktoré máme ešte nasadené a pripravili sa na príchod Syna Človeka v oblakoch.
Na svadbu Ženícha sa dostanú len tí, ktorí budú pripravení na Jeho príchod a budú mať dostatok oleja vo svojich lampách.

Na záver povzbudivé slová od Ducha Pravdy:

„Pochopíte, oč jde? Vám chybí přesvědčení o všemohoucnosti Boží, která je s vámi, působíte-li ve službě Grálu! A nedostatkem tohoto přesvědčení podvazujete účinky, které by se vámi musely vítězně projeviti ve veškerém vašem konání a dokonce i ve vašem myšlení!
Kdekoliv jste sraženi zpět, všude, kde z vašeho jednání a chtění nevyzařuje bezpodmínečné vítězství, jste sami vinni; chyběla vám síla přesvědčení, s níž musíte zvítězit!
Vy sloužíte Bohu svým chtěním, svými činy a Bůh jest s vámi, stojíte-li pevně v jeho vůli a nestavíte-li mezi to vůli svou!
A kdyby se všechny mocnosti této země proti vám spojily, nic nepořídí, pokud vy následujete a provádíte to, co vám určuje vůle Boží.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dnes už je neskoro...


Dnes už je neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Chlieb sa totiž lámal hlavne v roku 1998! To ostatné už je dnes len dôsledok toho nesprávneho, že sa národ tu na Slovensku rozhodol tak, ako sa rozhodol, nič viac a nič menej...

Ján Anton Sloboda.

26.9.2010 Nový čas priniesol rozhovor s pánom Vladimírom Mečiarom.

Otázka na pána Mečiara:

Čo ste si pomysleli po zverejnení výsledkov volieb?

Pán Mečiar odpovedá:

Bolo to smutné ... Bral som to takto - SLOVÁCI, DAL SOM VÁM VŚETKO, ROKY ŽIVOTA, VEDOMOSTI... TAKTO STE MA DO RI.. KOPNÚŤ NEMUSELI.

Teraz sa pýtam ja, kde ste boli všetci čitatelia Večných zákonov od pani Natálie, keď boli voľby? Koho ste volili?

Keď by pána Mečiara volilo čo len tých biblických 144 000, ktorí sú tu na Slovensku, tak by sa pán Mečiar aj jeho strana dostala do parlamentu a mohlo to vyzerať ináč.

Otázka sa môže postaviť aj takto: Kde ste boli všetci v roku 1998, keď pani Natália zvestovala narodenie Imanuela v novembri 1998 a zvestovala pravé a plné znenie 3. Fatimské posolstvo???

Teraz, my, ktorí sme boli vtedy na správnom mieste, musíme znášať dôsledky aj za Vás !!!

 
Stretnutia
17.10.1998 bolo dôležité stretnutie čitateľov kníh Večné zákony 1, 2 a 3, kde práve vtedy sa tretí diel predával na tomto stretnutí ako novinka, s Natáliou de Lemeny Makedonovou v Bratislave -Petržalke - Zrkadlovom háji.
Stretnutie bolo moje osobne prvé a preto veľmi emociálne. Moderovala ho pani Maja Velšicová a veľmi dobre to zvládla - aj spievala.
Stretol som tam niektorých priateľov, s ktorými som až doteraz vo veľmi blízkom kontakte.
Na konci stretnutia tam bol papier, kde sa mohli zapísať tí, ktorí chceli pomáhať pani Natálii v jej poslaní. Samozrejme, že som sa tam zapísal.

Ďaľšie a posledné stretnutie tohto druhu s pani Natáliou bolo až 7.novembra 1998 - teda po 21 dňoch - obidva dátumy boli soboty.
V tomto medziobdobí som stretol ďalších dôležitých ľudí, ktorí už boli z blízkeho kruhu pani Natálie.

Práve posledné stretnutie s pani Natáliou 7.11.1998 bolo také, kde som sa niekoľkokrát osobne medzi štyrmi očami s pani Natáliou rozprával. Bolo to také úchvatné, že pri prvom rozhovore s ňou som sa nezmohol na nič iné - ako na slová vďaky a len vďaky! Potom-neskôr- som sa jej nesmelo opýtal na to, či je skutočne určitý človek, ktorého som spoznal z rozprávaní ... vtelený jeden významný prorok. Bola veľmi prekvapená, ale potvrdila mi, že je to tak.
Na toto som ale prišiel ja sám.

Od tej doby som ju ja osobne nevidel.

Teraz, keď je dvanásť rokov od týchto udalostí, tak si na to spomínam.Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Priateľ, nekrivdím ti...


Keďže dnes je jeden z dátumov, ktorý je viac ako zaujímavý, keď rok sa zhoduje s dňom a mesiacom - 20.10.2010, takže niečo z evanjelia podľa Matúša, ako ináč, z 20. kapitoly. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nejeden...


Myšlienka na tento deň, na deň, keď sú v dátume tri desiatky:

,,Nejeden vďaka Večným zákonom sa dostal k pravému Prameňu poznania, ale nejeden už nato akosi prirýchlo zabudol!" Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Natália


Natália, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

NATALE, NATALIA – pochádza z Natalis, Dies Natalis – znamená „Deň narodenia (zrodenia)“. „IL NATALE“ v preklade sa vzťahuje na ,,Zrod večného života“.

A presné také meno mala pani Natália de Lemeny – Makedonová, pisateľka kníh Večné zákony 1, 2, 3, ktoré sú Novým evanjeliom, poslednou pomocou zo Svetla, pred prvou Veľkou očistou Zeme. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Ja som zasa videla v Bratislave, 8.8.2010 večer okolo 20h na zlatožltej oblohe, veľkú zlatožltú kľačiacu postavu z boku, mala dve krídla úplne rovnaké s pravidelnými oblúkmi, ruky mala spustené pred sebou, ako keby niečo držala a na hlave mala taký výbežok smerom hore. Aj keď som už videla na oblohe rôzne veci, vždy ma to znovu a znovu prekvapí a tak zvláštne poteší.
 
Znamenie
Toto som sa akosi zdráhal sem napísať, ale predsa napíšem. 17. augusta 2010 postihli oblasti Turca veľké dažde a následné povodne. O deň na to, v pondelok ráno šla mama po ceste na zástavku , do práce. Na oblohe bol jeden jediný oblak. Oblak ktorý skutočne - neskutočne pripomínal modliacu postavu, ako kľačí a ruky spolu zovreté, tak ako to robia ľudia, ktorý sa vrúcne modlia. Mama sa opýtala dvoch kolegín,ktoré šli po tej istej ceste a potvrdili jej vzhľad tohto oblaku. Myslím si, že to bolo veľké znamenie nám ľuďom, modlite sa ľudia, modli sa človek! M. Klein
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Stokrát...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na tento deň.
Milovať, to znamená nevidieť sám seba, ale toho, koho milujem. Ján Anton Sloboda.
 
Budu mávat, pokud zase nezapomenu :(
JAN. jan.jan@post.sk 
Asteroidy...


Len nedávno - 8. septembra, preleteli blízkosti Zeme dva asteroidy, jeden o 11:51 a druhý o 23:12. A čochvíľa máme tu ďalší, ktorý označili ako nebezpečný, nakoľko preletí v oveľa väčšej blízkosti ako tie dve v septembri. Bude to v polovici októbra 2010! Viac na: http://www.webnoviny.sk/technologie/asteroid-sa-nebezpecne-blizko-pribli/225983-clanok.html

P.S.: A ešte aj niekoľko bolidov: http://www.astro.cz/clanek/4424

Ján Anton Sloboda.

 
Znamenia
Aké znamenia sa nám ukazujú v prírode v súčasnosti? Je ich dosť, len my ich nechceme vidieť! Ak k prírodným javom a k ničiacim činnostiam človeka pridáme ešte veštby, ktoré sú presným opisom našej doby, tak veru máme sa nad čím zamyslieť.

Ako najväčšia katastrofa a tiež znamenie v súčasnosti, je tu únik ropy v Mexickom zálive. Podľa odhadov cez stále sa zväčšujúcu dieru tam unikalo počas troch mesiacov až 100 000 barelov ropy denne, čo je 15,9 miliónov litrov denne. Obrovské množstvo! Spolu s ropou unikal aj plyn, hlavne metán a smrteľne jedovatý sírovodík, benzén a metylén-chlorid. Ešte aj o desiatky kilometrov ďalej bola koncentrácia metánu miliónkrát väčšia, ako je normál. Jasné že hrozil aj výbuch.

A do toho všetkého ešte človek dodával disperátory na „rozptýlenie ropy“. Tiež v obrovskom množstve, aby vraj eliminovali škodlivé účinky, lenže používaná látka Corexit je vysoko jedovatá. V Európe dokonca bola zakázaná, a tiež je aj málo účinná. Slúžil akurát na maskovanie, lebo spôsobuje, že sa ropa vsakuje pod povrch a tak je menej viditeľná.

Následky sú a budú zdrvujúce a nie len pre morské živočíchy. Vietor zafúka jedovaté látky, dostanú sa do oblakov, tým pádom aj nad pevninu. Podľa vedcov sa pôda, až do vzdialenosti 250 km sa stane toxickou. Pri väčšom hurikáne možno ešte aj ďalej. Ropa sa už vraj dostala aj do Golfského prúdu...

Je to naozaj najväčšia s človekom spôsobená katastrofa!

V Biblii v zjavení Jána sa píše:
„Zatrúbil druhý anjel. A do mora padlo niečo ako veľký, ohňom horiaci vrch. Tretina mora sa premenila na krv, tretina morských živočíchov zahynula a tretina lodí sa potopila.“

Ropa v Mexickom zálive naozaj vyzerá ako krv! / viď. foto /

Proroctvá Hopiov hovoria o tom, že more sčernie, ako znamenie, že starý vek končí a začína nový. Citujem:
"Toto je siedme znamenie. Budete počuť, že more sčernie, a veľa živých vecí kvôly tomu zomrie!"

...
Najslávnejšý americký jasnovidec, spiaci prorok – Edgar Cayce nám tiež nepredpovedal peknú budúcnosť.

Podľa Cayceho súčasná doba je v mnohom podobná dobe tesne pred zánikom Atlantídy. Táto bájna krajina „sa pri neobyčajne silných zemetraseniach a záplavách , za jeden osudný deň a noc prepadla do mora a zmizla. Prichádza doba, keď sa na Zem začnú vracať synovia Beliala . Opäť sa ľudstvo rozdelí na dva tábory. Jedni budú výrazne uznávať duchovné a mravné hodnoty, druhí prepadnú mamonárstvu a chamtivosti. Znovu sa zopakujú dejiny a naskytne sa príležitosť napraviť staré chyby. Akú cestu si zvolíme tentoraz, závisí od nás. Súčasný svet zašiel d o slepej uličky. Ak mu chceme pomôcť zlepšiť sa, musíme rýchlo zmeniť svoj život.“

Práve vtom je analógia medzi nami a Atlanťanmi. Cayce tvrdí, že „ak si človek uvedomí svoju pravú podstatu a vzťah k prírode a k Bohu, môže zabrániť opakovaniu mnohých minulých chýb . Našou najväčšou hrozbou je nezáujem o duchovné sily, ktoré nás vedú k spravodlivosti a šľachetnosti. Po smrti si berieme ďalej so sebou iba tie, pretože všetko ostatné nahromadené materiálne bohatstvo si viac neužijeme, zostáva tu!“

Jeho najpozoruhodnejšia predpoveď' sa týkala vynorenia sa pevniny na mieste, kde kedysi ležala Atlantída. . „Čo sa týka fyzických zmien, v západnej časti Ameriky sa prelomí zem. Potopí sa veľká časť Japonska. Severná časť Európy za okamih zmizne. Na východ od pobrežia Ameriky sa objaví nová zem... Póly sa presunú - kde bolo chladné podnebie, bude vlhké, tropické. Začne sa to v dobe, ktorá sa bude označovať ako obdobie, kedy sa Jeho svetlo objavilo v oblakoch."
...

Článok nájdete na:
http://www.svetloatemno.szm.com/znamenia.html
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Veľmi krátka úvaha o nadvláde rozumu, jeho páde a koncu.
 
Symbolika čísel
Chcel by som prispieť k tomu, že ako skutočne číselná symbolika funguje.

Pani Natália počala Imanuela 13. 3. 1998
Pani Natália porodila Imanuela 28.11.1998

Ak sčítame dni počatia a narodenia Inamuela, teda
13 + 28 = 41

A mesiace počatia a narodenia Imanuela, teda
3 + 11 = 14

zistíme, že v obidvoch súčtoch figurujú iba dve číslice. A to
1 a 4.

Veľmi mňa zaujalo, že v Poselství doznívá od Abdrushina -
Nakladatelství Hlas Zlín 1997 - začína prednáška č. 50
s názvom Prakráľovná na strane 401, kde tiež rezonujú čísla
1 a 4.


Miroslav Ivánek
 
PeterFranko  
Nezostáva už veľa času.

Preto chcem dať do pozornosti prednášku od Pána Abdrushina „Reč Pána“.
Citácia z uvedenej prednášky, ktorá sa nachádza v SBORNÍKU NEZAŘAZENÝCH PŘEDNÁŠEK:
„Je svatou povinností lidského ducha, aby vyzkoumal, k čemu je na této zemi, proč vúbec žije v tomto stvoření, s nímž je spjat tisíci nitkami.
.... cesty k spáse.
K tomu nevede žádná jiná cesta než ta, kterou zřetelně ukazují Boží zákony ve stvoření! Celé stvoření jest řečí Boží. Máte se vážne snažit v ní číst.
Vy, pozemští lidé, jste v tomto stvoření proto, abyste nalezli blaženost! A to v živé řeči, kterou k vám Búh promlouvá! Rozumiet této řeči, učit se jí a cítit v ní vúli Boží, to je vašim cílem na pouti tímto stvořením.
Musíte to tedy vy učiniti! Nezapomeňte na to a starejte se, aby sa tak stalo co nejdříve, jinak budete bez pomoci vydáni na pospas všemu, co vám hrozí. Moje Poselství vám bude věrným pomocníkem!“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Sviatok Čistej Ľalie


Dnes slávime Sviatok Čistej Ľalie. Je to jeden z troch sviatkov, ktorý sa bude sláviť aj po veľkej očiste Zeme. A presne pred 77 rokmi, bolo na tento sviatok vyslovené samotným Synom Človeka prehlásenie, kde bolo zjavené ľudstvu, že kto je ABDRUSHIN. Preto vypočujme si ho opäť s pokorou, úctou a vďakou k Bohu... Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.