Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Dvanásť rokov


Dnes je tomu dvanásť rokov, keď za prítomnosti verejnosti a masmédií bolo pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, na námestí v Bratislave, oznámené a prečítané Tretie Fatimské proroctvo, a všetko to, čo obsahuje brožúrka – Tretie Fatimské Proroctvo napriek 40 ročnému odporu cirkvi odhalené! Tu nájdete Brožúrku v plnom znení.

Ja som mal to šťastie, že som sa jedného z týchto stretnutí mohol zúčastniť, ktoré sa konalo v Košiciach – 15.8.1998, nakoľko sa konalo ich niekoľko, v rôznych mestách, na námestiach, nie len to jedno v Bratislave, tak ako o tom informoval tento letáčik, ktorý bol kvôli týmto akciám vydaní. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Oskar


Oskar, tak takéto meno sa dnes oslavuje na Slovensku.

Oskar – meno pochádza zo starobylej nemčiny a je zložené z ANS, ASS – BOH – a zo slova Gaiza – kopija, oštep – s významom Božia kopija, Boží oštep. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Rusko horí!

Je zaujímavé, že včera 6.augusta je výročie zhodenia atómovej bomby ,,Litlle Boy - Malý chlapec" na japonské mesto Hirošima.

Teraz také ,,veľké Rusko", ktoré je svetovou veľmocou, ktoré chce konkurovať Spojeným štátom americkým v prieskume kozmu, v počte jadrových zbraní a pod. ... atď... horí...!!!

Nezmôžu voči bytostným nič ani ,,svetoborní politici ss. Putin a Medvedev",..

..Rusko horí!!!

A horia nielenže obilné polia, ale aj inštitúcie, ktoré majú dosah na celý okolitý svet. Sú to najmä fabriky, ktoré vyvíjajú a vyrábajú atómové zbrane.

Rok 2010 je rok Tigra a v roku 1986 bol tiež rok Tigra - vtedy vybuchla atómová elektráreň v Černobyle. Odborníci už povedali, že pri týchto požiaroch môže nastať podobná situácia.

Málokto totiž vie, že jadrové elektrárne neplnia iba médiami prezentovanú úlohu výroby elektriny, ale predovšetkým, čo sa nepíše, plnia úlohu strategickú a to produkovanie materiálu na výrobu jadrových zbraní!!!

Miroslav Ivánek 
JAN. jan.jan@post.sk 
Slnko sa prebúdza, a rok 2012 sa blíži...


Dnes nadránom medzi prvou a druhou hodinou, kto mal to šťastie, mohol vidieť nad Slovenskom polárnu žiaru, snímky, ktoré boli vyfotografované nad Hlohovcom si môžete pozrieť tu: http://tvnoviny.sk/spravy/som-reporter/foto-nad-hlohovcom-sa-v-noci-zjavila-polarna-ziara.html#gallery

Prečo došlo k takému úkazu aj nad Slovenskom, sú silné slnečné búrky a výbuchy slnečného vetra, ku ktorým došlo v nedeľu. Plazma z vrchnej atmosféry Slnka bola navyše nasmerovaná priamo na Zem, čo bolo podľa NASA veľmi neobvyklé.

Nedeľňajšie výbuchy podľa NASA naznačujú, že Slnko sa po niekoľkoročnom útlme opäť prebúdza k životu.

Posledné slnečné naj, teda obdobie zvýšenej slnečnej činnosti a častejších výbuchov, bolo v roku 2001. Keďže cyklus slnečnej činnosti je jedenásťročný, ďalšie naj by malo nastať teda v roku 2012, v tom roku, ktorý je stále viac a viac spomínaný, v súvislosti ukončenia Mayského kalendára - 21.12.2012, a ďalších úkazov a javov, ktoré majú súvis pravé s rokom 2012...Takže bdejme, čas očisty už klope na naše dvere.

,,Podle Mayů na zimní slunovrat roku 2012 dojde k unikátnímu postavení Země vůči středu galaxie Mléčné dráhy. Země, Slunce i střed naší Galaxie se tehdy budou nacházet v přesné linii (přímce). Podivuhodné je, že v podstatě ke shodnému závěru ve svých výpočtech dospěli také dnešní astronomové. Toto planetární postavení je přitom velmi výjimečný jev, k němuž dochází jen jednou za 25 800 let. Naše civilizace zatím nic podobného nezažila, a nabízí se proto otázka, jaký dopad bude mít toto mimořádné postavení planet a hvězd na naši Sluneční soustavu, potažmo na naši planetu." Citované z článku, kde sa môžete dočítať viac: http://fenomen2012.ic.cz/esej/maysky-kalendar.htm

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
V.M.


Vladimír sa skladá z dvoch slov: Vladi – vlad - čiže vláda, vládnuť a mír – čo v slovenskom preklade znamená mier.

Je zaujímavé, že toto meno nesie aj pravý politický vodca slovenského národa pán Vladimír Mečiar. Každý nesie na Zemi také meno, ktoré hovorí o ňom, že kým je.

Abdrushin píše toto: ,,Tak nesie teraz každý človek na Zemi to meno, ktoré si získal. Z toho dôvodu on sa tak nevolá, ako znie jeho meno, ale on taký je. Človek je tým, čo hovorí jeho meno!“
Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Narodeniny pána Vladimíra Mečiara
Dnes sa dožíva pán Vladimír Mečiar 68 rokov.

Všetko najlepšie k narodeninám tomu, ktorý toľko veľa obetoval pre Slovenský národ a ktorý tak veľmi málo vďaky od neho za to dostal!

Miroslav Ivánek
 
Citát
Jeden citát od Lva Nikolajeviča Tolstého: Pravé šťastie je v našich rukách. Nasleduje za ... ... dobrým životom ako tieň za predmetom.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Spomienka na pani Makedonovú


Ak sa raz za sebou obzrú tí, čo bezhlavo a nevraživo útočili proti pani Makedonovej a jej poslaniu, tak pri konečnom zúčtovaní spoznajú, či už ich viedla k tomu akákoľvek pohnútka, že nekonali správne, tak pre nich súd bude priťažký, možno až zdrvujúci.“ Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Narodeniny pani Natálie

Dnes je 17. 7. 2010 a uplynulo presne 60 rokov od narodenia pani Natálie de Lemeny Makedonovej autorky Nového evanjelia - kníh Večné zákony 1.,2. a 3. diel.

Dnes - v deň jej narodenín uplynulo 13 rokov, kedy pani Natália prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Imanuela.

Asi nie náhodou v deň jej narodenín pred 18 rokmi - 17.7.1992 bola prijatá Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

V úvode knihy Večné zákony 2 pani Natália de Lemeny Makedonová píše:

,,Ak vás táto kniha osloví
a povznesie do výšin,
neobracajte svoju vďaku ku mne,
ale k Tomu, kto ma pri jej písaní viedol."


Vďaka Bohu za Natáliu!

Miroslav Ivánek

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Cesta šťastia


Dnes, je zlo na vrchole svojej moci, nie žeby nato malo, ale len preto, že ľudia už dávno zišli zo svojej pravej cesty, z cesty vzostupu, rastu, blahobytu, šťastia, lásky a pochopenia.

*Z cesty, ktorá vždy prináša úspech, radosť a šťastie. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Majster Ján Hus


,,Duši nezahubí smrt, ale špatný život“ Majster Ján Hus.

Dnes ubehlo 595 rokov od upálenia Majstra Jána Husa, to velikána v českých dejinách, ktorý zomrel pre Pravdu a vieru, ktorú hlásal svojho času ľudu českému, a ktorý sa nebál položiť svoj život pre Pravdu samotnú. Viac na: http://forum-november1998.weblahko.sk/Z-pera-mjho-a-citateov-.html

Ján Anton Sloboda.

 
Televízne relácie
Všimol som si, že práve v tomto období reprízujú na TV - DOMA, čo je vlastne druhý program Markízy, cyklus relácií ,,V tieni", v rámci ktorých vystúpila pani Natália de Lemeny Makedonová začiatkom februára 1998 v televízii MARKÍZA.

Nie je bez zaujímavosti, že práve po 12 - tich rokoch opakujú tento cyklus relácií, práve tento rok - v roku Tigra, ktorý bol aj v roku 1998. Žiaľ, relácie boli reprízované v skorých ranných hodinách a bez uvedenia konkrétneho obsahu. Reláciu vtedy nejakým spôsobom mala na starosti pani Vincoureková.

Navyše doteraz prebiehali v TV ŽIVA v cykle relácií ,, FAKTY A PERSPEKTÍVY" rozhovory s pánom Vladimírom Mečiarom a ktoré podľa mňa neboli len o politike a predvolebnej kampani. Moderovala ich práve znovu pani Vincoureková, čo nemôže byť náhoda!!!

Videozáznamy týchto rozhovorov sú dostupné na webovej stránke TV ŽIVA.

Miroslav Ivánek 
JAN. jan.jan@post.sk 
UFA nad islandskou sopkou Eyjafjallajökull


UFA, ktoré sa zjavili nad sopkou Eyjafjallajökull, ktoré vytvorili formáciu V nad ňou...

http://www.youtube.com/watch?v=EmY6LmUvIcY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TQR2SH18k48&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Sh30D_TDUo4&feature=related

A ešte jeden videozáznam UFA, ktoré sa zjavilo nad touto sopkou 2.4.2010:

http://www.youtube.com/watch?v=ixO9thrjPpM&feature=related

A ešte jeden z 30.3.2010:

http://www.youtube.com/watch?v=g0OkoDkKPr8&feature=related

Ján Anton Sloboda.

 
Sopka, bolidy, povodne, ...

Áno, jasný bolid koncom februára znamenal aj upozornenie na katastrofálne záplavy komcom mája a začiatkom júna.
Tento nový bolid, ktorý bol pozorovateľný západne od Tatier, tiež niečo podobné znamená, ..., možno, že povodne ešte nekončia, alebo niečo iné, ... netreba sa neustále upierať iba na hmotné - pozemské, ale treba sa prebudiť aj k tomu k duchovnému. Keby sme prebudili v sebe to duchovné, pochopili by sme tiež, koho nám Boh poslal ku pomoci a koho teda máme aj voliť!

Chcem sa ale vrátiť trochu dozadu, keď v marci a v apríli intenzívne vybuchovala sopka na Islande.
Totiž 26.4.1986 vybuchla atómová elektráreň v Černobyle na Ukrajine. Videl som videozáber z helikoptéry nad reaktorom.
Teraz, keď som videl podobné videozábery zvrchu na vybuchujúcu sopku na Islande, tak som musel skonštatovať, že to je niečo podobné! Lebo, v Černobyle som videl ohnivý kráter, ktorý chrlil do atmosféry radioaktívny popol. A keďže som videl zábery zvrchu na terajšiu sopku, tak ma zamrazilo, lebo sa mi naskytol podobný obraz - ohnivý kráter chrliaci popol do atmosféry. ,,Podobné" bolo aj to, že vtedy radioaktívny mrak bol unášaný atmosférickými prúdmi ponad Európu a nikto v socialistickom tábore nepovedal, že je to nebezpečné!
Mimochodom, ja som v tej dobe letel lietadlom so študentami z Bratislavy do Moskvy na bezdevízovú prax. A leteli sme práve ponad touto chrliacou ,,sopkou". Lenže, vtedy sme o tom, nevedeli, že to je nebezpečné, resp. bolo nám povedané, že to nič nie je!
Teraz, sa chrlil popol v podstate menej škodlivý, ale lietadlá nepremávali. Lebo, vraj popol zhasínal motory.

Zaujímavé na tom je, že v roku 1986 bol tiež rok Tigra, tak ako aj v roku 1998 a aj teraz v roku 2010!

Miroslav Ivánek

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeské predstavenie


V pondělí 21. června ve 13 hodin 28 minut letního času Slunce vstupuje do znamení Raka (v dnešním souhvězdí Blíženců) a nastává letní slunovrat. Den bude nejdelší, noc nejkratší. A právě v noci v období kolem slunovratu můžeme upřít zrak hned k několika nebeským objektům a úkazům. Mezi absolutní špičky v žebříčku bude nepochybně patřit pohled na Venuši coby večernici v těsné blízkosti otevřené hvězdokupy Jesličky, dále na stále zjasňující kometu C/2009 R1 McNaught a možnost výskytu nočních svítících oblak. Viac na: http://www.astro.cz/clanek/4310

A ešte o jednom úkaze, o ktorom je tiež zmienka na tejto stránke:

Jen několik měsíců poté, co nad východním Slovenskem prolétl velmi jasný bolid a jeho zbytky dopadly poblíž obce Vyšný Klátov, bylo možné na obloze pozorovat podobný jev v severní části země. Viac na: http://www.astro.cz/clanek/4311

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Prírodná pohroma v Železnej studienke


Až dnes z relácie – Enviro, ktorú odvysielala STV2, som sa dozvedel o pohrome, ktorou bola postihnutá Železná studienka – 17.5.2010, ktorá sa nachádza v blízkosti hlavného mesta, a ktorá je oázou oddychu nie len pre Bratislavčanov. Pred tromi rokmi som navštívil toto miesto, ktoré má naozaj príjemné nadchlo. Tam kde ešte včera boli krásne buky, tam dnes už je len spúšť...Náhoda, nato nech si každý odpovie sám...

http://www.bratislavskenoviny.sk/zivotne-prostredie/taku-skodu-si-nepamataju-ani-70-rocni-lesnici.html?page_id=167144

http://www.ba-lesy.sk/index.php?5&selection=6

http://bratislava.sme.sk/c/5384768/lesopark-cistia-po-kalamite.html

Ján Anton Sloboda.

 
P_Soldán sa vracia...
Som veľmi rád, že môžem aj touto cestou záujemcom oznámiť, že bylinkár Petr Soldán po dlhšej dobe opäť obnovuje svoju činnosť, do Bratislavy príde 20.augusta na tri dni, bude sa venovať iba liečeniu.
Inak je možné ho aj navštíviť doma:
http://duchovnipodpora.vzestup.net/Nástěnka/Pozvánky/tabid/69/Default.aspx
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeský úkaz na oblohe


Chcel by som sa podeliť s úkazom, ktorý som včera videl na oblohe. Ide o dúhu, ktorá sa včera predpoludním vytvorila okolo slnka. Bolo to približne okolo deviatej hodiny. Videl to ešte niekto?

Ján Anton Sloboda.

 
Kométa
Abdrushin píše o Veľkej kométe v Posolstve Grálu v prednáške č. 73, Veľká kométa, str. 479, české vydanie, Nakladatelství Hlas Zlín, 1996.

Pani Natália de Lemeny Makedonová píše o Veľkej kométe vo Večných zákonoch 1 na str. 251, 252 a 253, vo Večných zákonoch 2, na str. 232 v otázke č. 274 a spomína, že je to kométa Hale - Boppe, ktorá bola najbližšie k Zemi v marci 1997. Bola tiež viditeľná dlhšiu dobu voľným okom.

Podobne spomína pani Natália túto kométu aj v rozhovoroch s čitateľmi svojich kníh, ktoré sú dostupné v knižnej forme pod názvom Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny Makedonovou, ktoré zostavil pán Jozef Potúček a ktoré vyšli v roku 2000 vo vydavateľstve Ariadna na strane 34.

Od tej doby ,,preleteli alebo prešli" popri Zemi viaceré kométy, či už viditeľné alebo nie. Vieme, že všetky hviezdy viditeľné aj neviditeľné v určitej časti Zeme pôsobia svojim vyžarovaním na všetko dianie na Zemi ako aj vyžarovanie tej ktorej časti Zeme. Kométy sa zjavujú pravidelne - po určitom niekoľkoročnom cykle, alebo aj nepravidelne. Samozrejme, že zasahujú, či už významnejšie alebo nie, do už jestvujúceho vyžarovania hviezd a spolu s inými vyžarovaniami, o ktorých nemáme teraz ani potuchy, pôsobia tzv. javom známym z fyziky ako interferencia. To jest zosilňovanie určitých vyžarovaní alebo aj potlačenie.
Každopádne sú veľkým znamením na nebi, ktoré predsa niečo oznamujú!!! Väčšinou oznamujú nejakú zmenu. Podobne je to aj s pozorovaním padajúcich meteoritov, či meteorov, či iných úkazov na nebi. Oznamujú. že sa v danej časti Zeme niečo udeje a aby sa ľudia na to pripravili!!!

Miroslav Ivánek
 
Ide o kométu s označením: C/2009 R1 (McNaught). http://www.astro.cz/clanek/4283