Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 


Pánovi Potúčkovi patrí vďaka za pripomenutie, lebo kto sa vtedy zúčastnil na rozlúčke s pani Makedonovou, ten si odnášal svoje dojmy, svoje myšlienky, svoje prežitia z obradu a následne z rozhovorov, ktoré prebiehali v DK Zrkadlový Háj.

Je pravdou, že sme vtedy viacerí stáli a lúčili sme sa s pani Makedonovou, hoci nie nadlho, ale keby sa to malo dnes opakovať, tak ten húf by sa zúžil do oveľa menších rozmerov, lebo nejeden z dôvodu nepochopenia, z vlastnej vôle, prestal veriť pani Makedonovej...ale to už je o inom...

Ján Anton Sloboda.Spomienka na 12.12.1998

Je sobota 12.12.2009 a dnes napoludnie je tomu presne 11 rokov, čo sme v sobotu 12.12.1998 viacerí stáli v Slávičom údolí v Bratislave. Po pohrebe sme sa premiestnili do kultúrneho domu v Petržalke a spomínali sme na pani Natáliu.

K pohrebnému obradu na cintoríne som si vtedy pripravil jednu stranu, ktorú som chcel osobne prečítať, ale nezvládol som to, dal som to napokon prečítať obradníkovi, ktorý to však celé nezapasoval do svojej reči.

Preto som sa rozhodol, že tú jednu stranu, ktorú som chcel pri pozemskej rozlúčke s pani Natáliou prečítať, zverejním nezmenene aspoň teraz, kedy je tiež 12.decembra a tiež je sobota, ako vtedy, hoci dnes viem, že by som niektorým vlastným vetám po 11-tich rokoch dal už inú slovnú formu (zmysel v rámci celku ale zostáva):

NACHÁDZAME SA TESNE PRED OČISTOU ZEME.
Dňa 4. decembra 1998 náhle skonala naša Natália de Lemeny - Makedonová.
Symbolické na jej úmrtí je to, že zahynula práve pri obci Slovenská Ľupča a práve v deň, keď aj predstaviteľ druhého ramena slovenského dvojkríža oznámil, že už nikdy viac nebude verejne vystupovať, čiže už v tejto dobe nemá za koho na Slovensku bojovať.
Slovenský dvojkríž sa 4.decembra 1998 vlastne úplne rozsypal. Ostalo len trojvŕšie, ktoré symbolizuje Božiu trojicu, a práve preto môžeme očakávať tvrdé a nekompromisné napĺňanie proroctvami oznamovanej Božej vôle na Zemi.
Lúčime sa dnes pozemsky s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou. Veríme, že sa s ňou aj s Imanuelom ešte stretneme, aj keď to bude až po Očiste Zeme. Hľaďme do budúcnosti s nádejou, pretože ich hrubohmotná neprítomnosť na Zemi neznamená, že nás opustili. Nášho Stvoriteľa a jeho dielo - Stvorenie - môžeme spoznávať cez knihy jeho vyslancov.
Jedným z nich bola na Zemi aj pani Natália de Lemeny - Makedonová. Prejavme jej a nášmu Stvoriteľovi úctu a vďaku tým, že budeme svojimi myšlienkami, slovami a činmi napĺňať prazákony stvorenia v každodennom živote.
Prestaňme nariekať nad svojím osudom, aj keby sme boli vystavení utrpeniu v blízkej dobe a prijímajme každé toto utrpenie ako Božiu milosť za to, že máme stále ešte šancu odpútať sa od zla a byť účastníkmi Očisty Zeme, pretože veľké oddeľovanie zrna od pliev sa už začalo.
12.12.1998 Jozef Potúček
 
"... Ži každý deň, každú hodinu a každú sekundu, ako by to boli tie posledné. Nie však s obavami a s myšlienkou na smrť, ani nie s prianím aby si to už mal za sebou. To by nebolo správne a len by ti to podlamovalo elán k radostnému životu. Využi každú sekundu tak aby si žil správne a nevytváraj temné vlákna, ktoré by ti zväzovali údy pri ďalšom postupe. Ak urobíš chybu nepodliehaj beznádeji. Radostne naprav všetko a pokračuj v načatej ceste. Stále ďalej, stále lepšie, stále vyššie. Bez zastavenia, otáľania, ale aj bez prevratného úprku. Radostne preži každý okamih ako milostivý dar. Buď šťastný, raduj sa a ži! Či máš na svojej životnej ceste napísaný bod odchodu, alebo či sa tu ešte môžeš učiť, to všetko si napísal do knihy života ty sám svojimi predchádzajúcimi činmi, lebo svoj osud určuješ ty sám. Prijmi s vďakou všetko čo ťa stretne s týmto vedomím a budeš žiť správne. "

Podobné citáty a myšlienky nájdete v nových článkoch na stránke - www.svetloatemno.szm.com
 
JAN. jan.jan@post.sk 
ABDRUSHIN


Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin opustil túto Zem 6.12.1941. Dnes teda ubehlo 68 pozemských rokov, keď odišiel a opustil túto Zem v úplnej tichosti, obklopený tými najbližšími a najvernejšími.

Len málo kto si vtedy na Zemi všimol a uvedomil, že kto to vlastne prebýva na Zemi. Preto Syn Človeka zažil na Zemi presne to iste, ako Syn Boží Ježiš. Jeho cesta, bola cestou utrpenia , bolesti a nedôvery zo strany ľudí, dokonca aj z radov tých, ktorí mu mali v jeho poslaní pomáhať. Opakovali sa teda dejiny, tak ako pred 2000 rokmi... Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, tým morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu zdrvujúcemu osudu, ktoré si samo pripravilo, z vlastnej vôle, lebo nedokázalo spoznať Toho, kto mu prinášal vo svojom svätom Slove záchranu, spásu a vyslobodenie sa z pút hriechov a temna.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo zase Syna Božieho, a ako vidno aj naďalej Ho odmietaš, hoci jeho opätovný zrod už nastal...

,,Vyslechněte zbožně hlas Imanuele:

Já jsem Alfa i Omega, První i Poslední, procházím stvořením, dávám vám Světlo a posiluji vás svou silou. Ze mne jste byli později stvořeni, neboť ze mne pochází život a život nesete v sobě, podobni zrnu v obilném klasu.

Všechno co jste, máte od pramene, a co jste s tím učinili? Dal jsem vám to, aby to rozkvétalo a sílilo ve vaší ruce. Zkřivíte-li v sobě mé chtění podle svého vlastního chtění, nebude se vám nikdy moci dostat požehnání. Jestliže si však osvojíte mou vůli jako svou vlastní, budete sklízet tisíceronásobný užitek.

Co již víte o zákonu? Co víte o tom, jak by mohl život sklízet své nejvyšší plody? Co víte o klíčení v živoucím Slově? Střípky, které lichotí vašim přáním, zlomky, kterých využíváte, jak se vám líbí, tak jste dosud sloužili. Že tomu tak bylo, způsobil váš druh. Chtějte nyní mou vůli.
Žaluji vás všechny a soudím vás, kteří žijete na zemi! A když si vyberu jen malý houfec, i z něho zůstane jen malá skupina; neboť nelze dopustit, aby to nesprávné, co chce svět a co zavrhlo BOHA, vešlo do Říše míru. Svou silou vám přináším účinky všech sil a řídím také síly nebes.

A Světlo vám to zvěstuje v krátkém čase a lidé, kteří nevěří, se uleknou!

A naplní se zaslíbení proroka, že přijdu v oblacích a oni uvidí mé Jméno a poznají mě!

A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu.

Přijďte a následujte mne, neboť jsem zde!" Imanuel Abdrushin - K svátku Čisté Lilie. (7.9.1933)

Ján Anton Sloboda.

 
Spomienka na 6.december 1941

IMANUEL – najbližším

Syn Človeka, Imanuel, v modlitbe na Veľkonočnú nedeľu 1935 spomenul malý zástup, ktorý v sile Otcovej vykoná to, k čomu bolo vyvolených 144 tisíc.
Približne o 5 rokov neskôr, rok pred svojím odchodom zo Zeme, to znovu potvrdil slovami:

„Nedivte sa, že som tak často smutný.

Malo vás byť 144 tisíc, a je vás hŕstka.
A ešte ste všetci nedokonalí a slabí.
A ešte mnohí z vás odpadnú.

Ale JA prosím svojho všemohúceho Otca, aby tým, ktorí zostanú verní, dal tisícero-násobnú silu, aby splnili to, čo malo splniť 144 tisíc.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Natália


,,Kto si plní svoje poslanie, ten sa nebojí o svoju povesť, ani o svoj život, lebo splnenie úlohy je pre neho prvoradé." Natália de Lemeny - Makedonová.

A presné toho sa držala pani Natália, počas svojho svätého poslania, ktoré prišla naplniť na túto Zem, lebo Bohu to sľúbila.

Nekričala, nehádala sa, neurážala, ale ani o piaď nikomu neustupovala, hoci temno syčalo vždy stále viac a viac. Lenže nič nezmohlo, aby jej zabránilo v naplnený poslania, ktorého vrcholom bolo narodenie IMANUELA!

Hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, a zaujať jasné a konečné stanovisko. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré týmto nastali.

Odišla v úplnej tichosti, hoci sama povedala, že odíde predčasne, ale povedala aj, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL.

Preto dnes, keď ubehlo jedenásť pozemských rokov od jej odchodu vravím a verím, že budem smieť povedať pani Makedonovej...ďakujem..., lebo som to nestihol...

Ján Anton Sloboda.

 
Spomienka na 4.12.1998
Dnes 4.12.2009 uplynulo 11 rokov, čo v piatok 4.12.1998 popoludní po autohavárii, odišla zo Zeme pani Natália de Lemeny-Makedonová.

Chcel by som tu trošku zaspomínať.
November 1998 sa vyznačoval hlavne tým, že bolo pochmúrne počasie s minimom slnka, veľmi málo snežilo, teploty boli okolo bodu mrazu, ale žiadna snehová kalamita nebola.
V ten piatok 4.12.1998 bolo v Bratislave zamračené, bol som v práci. Popoludní sa náhle zmenil čas, začala snehová fujavica, v ktorej sa blýskalo a hrmelo, ako keby mal prísť koniec sveta. Ešte nikdy predtým a ani potom som takú hrmavicu a blýskavicu pri súčasnom snežení v decembri nezažil.
Pamätám sa nato, ako keby to bolo včera, bolo po 14.hodine a nakoľko moja práca bola na kopci nad jedným sídliskom v Bratislave, povedal som si, že musím ísť domov skôr, lebo pri tomto počasí sa nemusím z toho kopca domov ani dostať a keď, tak s veľkými problémami. Nasadol som do auta a stihol som prísť ešte pred snehovou kalamitou a dopravným piatkovým kolapsom v bratislavských uliciach úspešne domov. Ešte som si povedal, že dnes, aj keby neviem čo bolo, už nevystrčím z domu ani nos.
Akoby mi ale niečo stále hovorilo, choď si ľahnúť a oddychuj. Aj som sa natiahol, ale nemohol som zaspať, len som sa tak prevaľoval.
Večer o 19.hodine sme začali pozerať správy a dozvedeli sme sa prvú smutnú novinu toho dňa – náš pravý politický vodca ohlásil 4.12.1998, že poslancom Národnej Rady SR nebude a v politike končí.
Ešte televízne noviny ani neskončili, a zazvonil telefón, že ma potrebujú ako vodiča, lebo je potrebné z Bratislavy urýchlene odísť. A tak v tej snehovej kalamite, ktorá vtedy nečakane zasiahla celé Slovensko a paralyzovala dopravu, sme štyria nasadli do auta a odišli. Do Banskej Bystrice sme sa dopravili po viac než štyroch hodinách, pred polnocou. Po dlhšom čakaní v nemocnici nám oznámili, že po tej autonehode sú dvaja pasažieri zranení, ale tá pani zomrela.
Bol to pre nás obrovský šok. Nevedeli sme, čo si máme o tom všetkom myslieť.
Keď sme sa s tou smutnou správou vrátili na druhý deň do Bratislavy, zmohol som sa len nato, že som to potom oznámil ostatným pomocníkom pani Natálie, s ktorými som spolupracoval.
V tom vnútornom zmätku som každému doporučil prečítať si pozorne celé Posolstvo Grálu minimálne raz, lebo som vedel, že tam je aj odpoveď.
*******
Klopte a bude vám otvorené...
 
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha.

Nasledujúcu úvahu som sa rozhodol napísať preto, že uplynulo 11 rokov od novembra 1998.
Uvádzam tu len to, čo považujem za správne, nie som neomylný, ale takto sa na dianie v slovenskom národe a vo svete od roku 1998 dívam dnes ja.
Som presvedčený, že mnohí hľadajúci a čitatelia kníh pani Natálie de Lemeny-Makedonovej by mali vedieť, čo hovorila v posledných týždňoch pred svojím odchodom zo Zeme.

Pani Natália dostávala informácie postupne, ktoré vždy nanovo dopĺňali predchádzajúce fakty a oznamy.
V JEJ SLOVÁCH, či už napísaných alebo hovorených, by sme mali pozorne posudzovať, ktoré z nich na jednej strane OZNAMUJÚ BUDÚCE SPLNENIA bez ohľadu na dnešné priania ľudí a na druhej strane ktoré z nich VARUJÚ S URČITÝMI PODMIENKAMI kladenými na ľudí, a z toho vyplývajúcimi možnými alternatívami a vynútenými zmenami v ďalšom vývoji.
Preto v tejto mojej úvahe kladiem dôraz hlavne nato, čo hovorila pani Natália v posledných týždňoch a dňoch svojho pôsobenia na Zemi. To sú totiž POSLEDNÉ INFORMÁCIE, ktoré vysvetľujú a AKTUALIZUJÚ aj to, čo predtým povedala alebo napísala vo svojich knihách.
Ak by teda niekto niekde našiel nejaký zdanlivý rozpor medzi tým, čo predtým napísala a medzi tým, čo povedala potom neskôr, treba si uvedomiť, že keď ona písala knihy, stálo pozemské ľudstvo pred rozhodnutím prijať alebo neprijať narodenie Ducha Svätého na Zemi, ale keď robila v októbri a najmä v novembri 1998 svoje rozhovory, už vedela, ako sa ľudia rozhodli v politickom prúde a v posledných dňoch zrejme vedela, ako to vyzerá aj v duchovnom prúde.
V novembrových dňoch už bolo stále viac a viac zjavné, že berie do úvahy, ako sa ľudstvo a hlavne vyvolený národ rozhodol, čo sa odzrkadlilo aj v jej posledných rozhovoroch, preto v nich bolo toľko dôrazných varovaní.
Konštantné, bezo zmien, zostalo iba OZNAMOVANIE SPLNENIA BOŽIEHO ZASĽÚBENIA – NARODENIE BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE V NOVEMBRI 1998. K tejto dejinnej udalosti mala viesť najvyššia snaha všetkých.
PO ROKU 1998 sa SLOVENSKÝ NÁROD AKO CELOK uberal takou CESTOU, ktorá PREDTÝM NEBOLA ZO SVETLA CHCENÁ. Ale slobodná vôľa ľudí rozhodla, a tak aj ten malý počet najvernejších musí kráčať touto dobou v tom vedomí, že VŠETKO bude ŤAŽŠIE, HROZNEJŠIE, s väčšími OTRASMI a s väčším UTRPENÍM.

V tomto roku 2009 je to prvýkrát, kedy je dátum a deň v týždni zhodný tak, ako to bolo v r.1998. To je tiež jeden z dôvodov, prečo takýmto spôsobom reagujem na 11.výročie novembrových udalostí 1998, cítim v tom totiž určitú symboliku.

Akosi je mi pritom clivo. Mohlo to, veru, dopadnúť aj inak. Lepšie.
A tak dobre sa to vyvíjalo. Na základe kníh pani Natálie sa aj zdroj, z ktorého čerpala, Posolstvo Grálu, začalo na Slovensku vo veľkom predávať. Stovky ľudí sa dalo na cestu duchovného vývoja.

Božie zasľúbenia sa vždy splnia, a to tak, ako boli aj zvestované, to len ľudia si môžu svojím konaním pripraviť popri týchto zasľúbeniach zo Svetla lepšiu alebo horšiu alternatívu v naplneniach prorockých varovaní. Nato predsa máme od Boha dar slobodnej vôle, aby sme sa mohli vždy rozhodnúť, či budeme stúpať k Svetlu, alebo kráčať do tmy. Proroctvá sú nato, aby nás okrem iného varovali, preto ich splnenie môžeme do určitej miery zmeniť svojou slobodnou vôľou v rozhodovaní medzi dobrým a zlým.
Aj pozemské ľudstvo, aj vyvolený národ sa pred 11-timi rokmi slobodne rozhodol. DÔSLEDKY, dobré či zlé, si už ponesie KAŽDÝ JEDNODTLIVEC SÁM, presne podľa toho, ako sa k Pravde postavil, alebo stavia dodnes.

Pani Natália de Lemeny-Makedonová napísala v roku 1997 knihu Večné zákony-1, o necelý rok vyšla kniha Večné zákony-2 a potom aj tretí diel Večné zákony-3, kde oznámila, čo sa odohrá v novembri 1998 a kto má akú úlohu pri napĺňaní tejto dejinnej udalosti, narodení budúceho Kráľa Tisícročnej ríše.
Okrem napísania týchto kníh chodila na verejné stretnutia s ľuďmi, oznamovala túto udalosť v rozhlasových a televíznych štúdiách, prišla všade tam, kde ju v dobrom pozvali. Jasne sa vyjadrovala, čo sa má stať a čo sa takisto stane, ak ...
A toto slovíčko „AK“ boli podmienky, ktoré mali ľudia splniť, aby sa udalosti vyvinuli do takej podoby, ako to bolo zhora prichystané. Ak sa tie udalosti nevyvinuli v niektorých predpovediach tak, ako to bolo oznamované, nie je to vinou chybných predpovedí, chybných letákov, alebo chybou tej osoby, ktorá to oznamovala, ale je to vinou tých, kvôli ktorým tie proroctvá v minulosti vôbec vznikli, je to vinou tých, kvôli ktorým aj ona prišla v tejto dobe na pomoc.
Božie zasľúbenie, narodenie Imanuela, sa udialo podľa proroctiev, dieťa hneď po narodení bolo vzaté do bezpečia, služobníčka Pána splnila svoje poslanie, otvorila a naplnila tieto proroctvá a po novembri 1998 po krátkom prenasledovaní tiež odišla zo Zeme.
A čo my, pozemšťania?
Pozrime sa nato radšej zblízka, aby sme lepšie pochopili, čo sa udiať mohlo, a čo sa naozaj udialo.

Zopakujme si najprv stručne určitú časovú postupnosť, ktorú všetci pozorní čitatelia kníh pani Natálie veľmi dobre poznajú:

1/ V septembri 1997 vyšla kniha Večné zákony-1, kde pani Natália vysvetľuje skladbu stvorenia, Božie zákony, zmysel života, úlohu ľudí pri napĺňaní dávnych proroctiev, úlohu slovenského národa a jej vlastnú úlohu.
2/ V lete a na jeseň 1998 vyšli knihy Večné zákony-2 a Večné zákony-3, kde sa už konkrétne oznamuje a vysvetľuje narodenie Kráľa Tisícročnej ríše.
3/ Pani Natália osobne na svojich stretnutiach a rozhovoroch do poslednej minúty oznamovala túto dejinnú udalosť a nepripúšťala takú možnosť, že by sa Imanuel nemal v novembri 1998 narodiť.
Osobne som to zažil na sebe samom:
KONCOM OKTÓBRA 1998 som vybavil v jednom internátnom rozhlasovom štúdiu rozhovor s pani Natáliou. Keď som jej to s radosťou oznámil, spýtala sa ma, čo som povedal tým študentom. Ja som popísal ten rozhovor a dodal som jej to, že som bol tak presvedčený o narodení Imanuela, že som im na záver povedal: môžete za mnou dôjsť po novembri, vysmiať sa mi do tváre, ak sa nenarodí. Myslel som si vtedy, že sa ona poteší, aký som hrdina. Ale PANI NATÁLIA ma zjazdila ako malého chlapca a POVEDALA mi osobne do očí veľmi dôrazne, že ako jej najbližší pomocníci nesmieme vôbec pripustiť niečo také, že by sa Imanuel nemal v novembri 1998 narodiť, pretože sa tak stane bez ohľadu nato, či to niektorí ľudia chcú alebo nie.

A teraz si rozoberme podrobnejšie tú istú časovú postupnosť, ale z iného uhlu pohľadu:

1/ V septembri 1997 vyšla kniha VZ-1, kde je naznačené aj zlyhanie vyvoleného národa a je tam oznámené, čo ho v takomto prípade podľa zákona spätného pôsobenia čaká a neminie.

*****

[VZ-1]:

...< Do doby novej ríše bude temno pokúšať tento ľud viac než ostatné národy. Temní sa budú snažiť, ABY ZLYHAL POLITICKY, MORÁLNE AJ DUCHOVNE. Tak to napokon robili u vyvolených národov vždy. Preto sa v ňom prejavujú väčšie rozbroje, nespokojnosť, zločinnosť a chaos než inde. V týchto sťažených podmienkach budú musieť vyvolení preukázať svoju čistotu a duchovnú vyvinutosť.
VYVOLENÝ NÁROD dostal SILNÚ POLITICKÚ OSOBNOSŤ - prastvoreného ducha, ktorý ho má VIESŤ V  TEJTO ŤAŽKEJ DOBE. V plnení pravého poslania mu však prekáža vlastný ľud, lebo pod vplyvom temných verí, že zosobňuje opačný princíp. Nevie, že temní šíria jeho rozhodnutia v pokrivenej forme a tým mu kazia povesť. AK NÁROD NEZVLÁDNE TÚTO SKÚŠKU, STIAHNE DO PASCE AJ SVOJHO VODCU. AK sa však DUCHOVNE prebudí a vydá SPRÁVNOU cestou, BUDE CHRÁNENÝ ZHORA.
Hviezda Syna človeka bude sledovať duchovné vyžarovanie ľudí a chrániť ich pred katastrofickými udalosťami rôzneho druhu. AK však ODMIETNU ponúkané POMOCI ZHORA a NECHAJÚ SA od nich ODVIESŤ temným pôsobením, STRATIA svoju VYVOLENOSŤ a BUDÚ si ju MUSIEŤ znova VYSLÚŽIŤ ťažkým UTRPENÍM v súde, ktorého mohli byť ušetrení. >…

…< Imanuel bude SVOJ národ CHRÁNIŤ pred zničením - ÚNOSOM >...

...< PÔVODNÝ ŽIDOVSKÝ NÁROD preputoval počas mnohých životov národy celej Zeme podobne, ako duch každého človeka preputuje všetky úrovne hmotnosti. V každom národe získal niečo iné, čo bolo potrebné pre jeho vývoj.
V SÚČASNOSTI je jeho najväčšia časť vtelená v SLOVENSKOM národe, lebo v ňom dostane, ako PRVÝ národ vo svete, vyššie duchovné vedenie a poznanie. >…
*****

2/ V lete a na jeseň 1998 vyšli knihy VZ-2 a VZ-3, kde pani Natália píše o vytvorení vlastnej ochrany, o politickom vodcovi, o nehmotnom tehotenstve, o narodení Imanuela, apod.

*****
[VZ-2, ot.č.53]:
...< HLAVNÝM CIEĽOM TEMNÝCH je POPRIEŤ EXISTENCIU A PRÍCHOD IMANUELA AKO OSOBY >...

[VZ-2, ot.č.100]:
...< Iba ten, kto dokáže odolávať temným vplyvom a zvodom už teraz v súde a bude sa dobrovoľne narovnávať z omylov a chýb, dostane POSLEDNÚ POMOC OD BOHA - svetelné, navonok NEVIDITEĽNÉ ZNAMENIE NA ČELO AKO OCHRANU VO VRCHOLE SÚDU. Vtedy bude pôsobiť TEMNO tak silno, že bude zvádzať a zavádzať ľudí akoby násilím, avšak bude to v súlade so zákonom rovnorodosti, lebo predtým DOPUSTILI JEHO VPLYV dobrovoľne. SVETELNÉ ZNAMENIE nie je totožné s miniatúrnymi hmotnými vysielačkami v hlave. Svojím energetickým vyžarovaním bude silne ODPUDZOVAŤ TEMNÝCH duchov aj temných ľudí a CHRÁNIŤ VYVOLENÝCH pred duševnými mukami, pred násilnosťami a zvrhlosťami. >...

[VZ-2, ot.č.116]:
...< DUCHOVNOU PREMENOU prechádzajú mnohí ľudia už pred vrcholom očisty. Je NEVYHNUTNÁ pre tých, ktorí majú byť unesení zo Zeme. >...

[VZ-2, ot.č.127]:
...< Kto bude mať pred fúriami STRACH, dokazuje tým, že NEVERÍ V BOŽIU OCHRANU, ktorú by mal, keby sa správne duchovne vyvíjal. >...
...<Kto teda premárni už iba krátky čas na nepravé vzdelávanie alebo sa oddáva neplodnému leňošeniu, prázdnym zábavám a sklonom, premešká čas na VYTVORENIE VLASTNEJ OCHRANY, ZÍSKANIE BOŽEJ PEČATE NA ČELO. >...

[VZ-2, ot.č.132]:
...< Terajšie obdobie je zároveň POSLEDNOU šancou pre svetlých, aby zbadali a pochopili svoju zvedenosť a ODPOJILI sa od NEPRAVÝCH učiteľov, vodcov, či partnerov..... SPÁSA bude pre každého len v SLOVE. >...

[VZ-2, ot.č.135]:
...< Otázka: Bude aj náš NÁROD V ZAJATÍ, kým ho príde oslobodiť Syn človeka v oblakoch?
Odpoveď: PRENASLEDOVANIE alebo ZAJATIE môže nastať len vtedy, keď VYVOLENÝ ĽUD ZLYHÁ. Ak pôjde správnou cestou vývoja, tak Boh ho ušetrí vojny, aj keby zúrila v celom okolí. Vojna a prenasledovanie budú len DÔSLEDKOM ODMIETNUTIA DVOJNÁSOBNEJ DUCHOVNEJ POMOCI OD BOHA, ktorú má vyvolený národ potvrdenú v štátnom znaku DVOJITÝM KRÍŽOM. >...

[VZ-2, ot.č.163]:
…< Mojžiš sa tu naozaj inkarnuje, aby plnil úlohu OCHRANCU VYVOLENÉHO NÁRODA v NAJŤAŽŠEJ krízovej dobe – VO VRCHOLE SÚDU. >...

[VZ-2, ot.č.180]:
…< VÝCHOVA NOVÉHO POKOLENIA má ostať LEN NA MNE, aby sa do tejto úlohy nepostavili nepraví alebo zvedení vodcovia. >...

[VZ-2, ot.č.198]:
…< NÁŠ OCHRANCA je vďaka svojmu vyššiemu pôvodu priamo spojený s Bohom, preto v DÔLEŽITÝCH otázkach koná tak, ako si to želá Boh, a nie on sám. Mnohé ZDANLIVO NEÚSPEŠNÉ AKCIE sa NESKÔR ukážu ako POZITÍVNE, lebo sa ZMENIA okolnosti, ktoré dnes nikto z nás nemôže predvídať. >...

[VZ-2, ot.č.203]:
…< Keď ste vy matkou nového pokolenia a náš POLITICKÝ VODCA jeho ochrancom, bude po očiste vaším manželom? A prežije ju vôbec?
Nech sa s ním stane čokoľvek, aj keby ste sa dopočuli, že zomrel, BUDE DUCHOVNÝM OTCOM NOVÉHO POKOLENIA. Jeho pozemskou manželkou sa stane mladučká labutia panna. Bude mu všestranne rozumieť a nikdy ho nesklame, lebo s ním bude duchovne rovnorodá. Samozrejme, spozná ju AŽ PO OČISTE, keď v dôsledku straty pamäti nebudú platiť žiadne terajšie pozemské vzťahy. >...

[VZ-2, ot.č.205]:
…< V SLOVENSKOM ZNAKU máme DVA KRÍŽE, lebo Boh poskytol VYVOLENÉMU národu v NAJŤAŽŠEJ dobe DVOJITÚ OCHRANU – POLITICKÚ aj DUCHOVNÚ. Ľudia, ktorí úprimne VERIA nášmu politickému ochrancovi A OČISTILI sa už od KARMICKÝCH vín, stanú sa tiež VYVOLENÝMI, aj keď sa duchovne nevzdelávajú. >...

[VZ-2, ot.č.272]:
…< NOVÉ INFORMÁCIE mi vnukuje IMANUEL buď sám od seba, alebo sú odpoveďou na moje otázky. >...

[VZ-2, ot.č.285]:
...< Nemohli by ste pre tých, ktorí si už do Veľkej očisty nestihnú prečítať Posolstvo Grálu ani vaše knihy, zhrnúť aspoň to NAJDÔLEŽITEJŠIE, o čom by sme ich my, skúsenejší mali informovať?
MALI BY POZNAŤ:
večné zákony a ich pôsobenie na Zemi,
stavbu stvorenia a zloženie jednotlivých svetov,
Božiu trojicu ako tri osoby,
pravý význam pojmov - Syn človeka, Alfa a Omega, Duch Pravdy,
rozdiel medzi pravými a falošnými zjaveniami, médiami a učiteľmi,
skutočný vplyv Lucifera a jeho cieľ. Niektoré duchovné smery ho totiž nazývajú stále jeho pôvodným duchovným menom „Svetlonos“. Toto meno mu však už nepatrí, lebo odkedy padol, nenosí ľuďom svetlo, ale temno. >...

[VZ-2, ot.č.288]:
...< Malý IMANUEL, v ktorého príchod neveria, SA aj tak NARODÍ a to VTEDY, keď sa pod duchovným vedením Božského Imanuela, ktorý na Zemi pôsobí cez jeho budúcu matku, VYTVORÍ NOVÉ POKOLENIE. >...

[VZ-2, ot.č.311]:
…< Otázka: Prečo píšete, že času na duchovné vzdelávanie máme už len do jesene? Súvisí to s voľbami?
Odpoveď: Iba čiastočne. Nebojte sa, NOVÉ POKOLENIE NEZLYHÁ, preto mu Boh poskytne sľúbenú pomoc. >...
*****

Niekto by mohol namietať, že je tu rozpor vo vyjadreniach pani Natálie, ale je to len zdanlivé. Pravda je však taká, že Nové pokolenie naozaj nezlyhá. Ak počet ľudí v Novom pokolení nebol v rozhodujúcich chvíľach taký, aký mohol byť, je to problém ľudí. Nové je predsa preto, že bude žiť v novej ríši a v novom už staré nebude, lebo všetko musí byť nové.
A tá hŕstka najvernejších dostane tisícero-násobnú silu, aby splnili to, čo mali splniť tisíce.
NOVÉ POKOLENIE SA AJ TERAZ VYTVÁRA a čakajú ho ďalšie úlohy. Preto niet pochýb, že by mu Boh neposkytol sľúbenú pomoc. Len sa to neudeje podľa predstáv a vôle ľudí, ale udeje sa to len a len podľa vôle Božej.
Kto bude vlastne patriť do toho Nového pokolenia?
Tí, ktorí si myslia, že veria, ale vsúvajú do všetkého len svoju ľudskú vôľu?
Tí, ktorí chceli byť len pritom, a potom prestali veriť a zlyhali?
Tí, ktorí odmietajú Ducha Svätého ako osobu, čiže Kráľa Tisícročnej ríše dodnes?
Tí, ktorí o týchto dejoch nemajú ani potuchy, a ani sa o to nezaujímajú?

*****
[VZ-3]:

...< Čas na šírenie Nového evanjelia je veľmi krátky. Význam slova EVANJELIUM značí – DOBRÁ SPRÁVA, lebo ZVESTUJE NARODENIE BOŽIEHO SYNA NA ZEMI.
KAŽDÝ človek, ktorý sa CHCE stať členom NOVÉHO POKOLENIA by mal poznať večné zákony a predpoklady pre duchovnú premenu. >...

…< Tentoraz však VYVOLENÝ NÁROD NEZLYHÁ V TAKEJ VEĽKEJ MIERE, ako to bývalo v minulosti. Zlyhá iba menšia časť. Patria medzi nich tí, čo sa svojou povrchnosťou napojili na nepravých politických a duchovných vodcov. >...
*****

3/ Pani Natália PO NAPÍSANÍ KNÍH VZ-1,2,3 na svojich stretnutiach, najmä v novembri 1998, osobne VAROVALA, čo čaká ľudí, ak zlyhajú a odmietnu osobu Ducha Svätého a Jeho narodenie pred vrcholom Veľkej očisty.
V septembri 1998 v rádiu Nitra VAROVALA, aby sme neurobili tú istú chybu, ako sa to stalo v židovskom alebo v nemeckom národe, keď Božieho Syna a Syna Človeka odmietli, resp. zabili.
Ďalej poukázala na reálnu HROZBU, že národ odmietne a sám si zhodí aj svojho pravého politického vodcu.

*****
[z rozhovoru v rádiu Nitra - Hviezda - september 1998]:
...< Temní predstavitelia v cirkvi veľmi dobre o tom všetkom vedia, a práve preto tieto dôkazy zahmlili nesprávnymi výkladmi, alebo ich jednoducho zatajujú pred verejnosťou. Prečo? Len preto, aby ma nikto nespoznal a neveril mi. Keby sa im to podarilo, ľudia by ODMIETLI totožnosť DRUHÉHO BOŽIEHO SYNA a znemožnili by mu tak splniť úlohy, pre ktoré prišiel na Zem.
Aké ÚLOHY?
Tou NAJDÔLEŽITEJŠOU je – ODSTRÁNIŤ TEMNO, teda jeho predstaviteľov. Keď sa im už tak dlho darí vládnuť na Zemi, prečo by sa tak ľahko vzdávali?
Bojujú do poslednej chvíle za to, aby zakryli pred ľuďmi pravdu, a tým ich vyprovokovali k tomu, aby si sami ZLIKVIDOVALI BOHA. Veď v prípade Ježiša sa im to podarilo.
A dnes robia to isté U NÁŠHO PRAVÉHO POLITICKÉHO VODCU. Sám ĽUD sa ho pod vplyvom temných SNAŽÍ ZHODIŤ, lebo nevie nič o temne a jeho pôsobení. >...
*****

PANI NATÁLIA na svoje vlastné meniny 6.OKTÓBRA 1998 v Košiciach osobne OZNÁMILA, že VYVOLENÝ NÁROD ZLYHAL! Stalo sa tak v POLITICKOM PRÚDE.
Akú ešte väčšiu OBŽALOBU mohla pani Natália vzniesť, než smutné slová, že takto to vyzerá, keď VYVOLENÝ NÁROD NEUKÁZAL CHUŤ BOJOVAŤ ZA PRAVDU?!
Ďalej 6.10.1998 oznámila, že keď zlyhá vyvolený národ, nášho pravého politického vodcu ZABIJÚ. Myslela tým toto zabitie len fyzicky? Ja si myslím, že nie, pretože zabiť sa dá aj inak, napr. slovom. On sa cítil veľmi SKLAMANÝ, pani Natália to jasne nazvala, má ZVIAZANÉ RUKY (inak povedané – ako V ZAJATÍ). Toto ja považujem za MORÁLNE ZABITIE NÁŠHO POLITICKÉHO VODCU, ďalšie odmietnutia jeho osoby nasledovali v nasledujúcich rokoch.
Mohol on v takejto pozícii, ktorú sme mu ako národ pripravili po voľbách 1998, keď už nebol v tých rozhodujúcich dňoch pri moci, zabezpečovať želanú a potrebnú všeobecnú OCHRANU NARODENÉMU DIEŤAŤU A JEHO MATKE?
Veď toto bola JEHO NAJHLAVNEJŠIA ÚLOHA!
A tak pani Natália naznačila vtedy v Košiciach, že KEĎ už on ako SPODNÝ KRÍŽ slovenského dvojkríža, NEBUDE PRI MOCI, ani ONA a ani IMANUEL PO NARODENÍ NEBUDÚ MÔCŤ BYŤ NA ZEMI a tak sa budeme musieť VYVÍJAŤ ďalej už len V UTRPENÍ.
A čo sa týka ochrany, môže vôbec zabitý vodca chrániť ešte tých, ktorí to dovolili?

*****
[zo stretnutia pani Natálie s čitateľmi v Košiciach, 6.október 1998 – z knihy Rozhovorov]:
...< Neviem, ako dlho bude na Zemi to dieťa. Lebo to bude závisieť od mnohých okolností.
Ak ten VYVOLENÝ NÁROD to pochopí a bude chrániť to dieťa, on HO BUDE CHRÁNIŤ TÝM, ŽE HO PRIJME. To neznamená, že musia prísť k jeho matke a byť pri ňom, lebo to nie je potrebné, lebo Boh ho bude chrániť.
Ale Boh tú OCHRANU bude držať LEN DOVTEDY, dokiaľ vyvolený národ bude VERIŤ tomu, že sa NARODIL BOŽÍ SYN a bude vedieť, PREČO sa narodil. >...
...< My sme už urobili PRVÚ CHYBU, akú urobili všetky vyvolené národy, keď boli… to boli vlastne tí istí, ale vždy boli inde inkarnovaní, v iných národoch, …že si ODPÍLILI toho SVOJHO PRAVÉHO VODCU. A zvolili si nepravého. >...
...< A sklamaný bol v tom, že keby teda viac ľudí dalo hlasov jemu, on by si urobil, zostavil vládu ........ tak ON SA CÍTIL SKLAMANÝ, on proste MÁ ZVIAZANÉ RUKY. >...
...< Takže toto isté budú robiť aj oni, v prvom rade budú napádať tých najčistejších, celé nové pokolenie… jeho zabijú… ten meč, ktorý je v tom medailóne - prebodnuté srdce, prebodnuté mečom - znamená to, že KEĎ ZLYHÁ VYVOLENÝ NÁROD, TAK BUDE ZABITÝ JEHO VODCA. Ale zároveň to znamená, že aby ste vedeli, ktorý to je, že to bude ten, ktorý bude niesť meč aj vo svojom mene.
Čiže OD VÁS ZÁVISÍ, ČI BUDE ZABITÝ ALEBO NIE. Lebo vy tým, že ho budete chcieť, tak Boh ho bude tak chrániť, ako ho chráni doteraz. Oni ho už dávno chceli zabiť, niekoľkokrát, a Boh ho chránil, lebo ho stále ĽUDIA chceli. TERAZ DOKÁZALI, že HO VÄČŠINA NECHCE. >...
...< No a to chcem povedať, že VYVOLENÝ NÁROD TERAZ ZLYHAL, lebo tým, že mnohí vedeli, kto je on, hlavne aj moji čitatelia, tak tým, že dali hlasy opozícii, tak dali zvíťaziť tým nepravým vodcom, ktorí keď sa teraz dostanú k moci, tak ešte zo začiatku si nemôžu veľa dovoliť, ale za chvíľu uvidíte, čo začnú robiť. >...
...< Čiže TAKTO TO VYZERÁ, KEĎ SA VYVOLENÝ NÁROD NEPREBUDÍ a NEUKÁŽE SVOJU SILU A CHUŤ BOJOVAŤ ZA PRAVDU. >...
...< Ale teraz, keď vy už viete a ste poučení, keď sa vy nebudete báť a budete otvorene hovoriť, kto je náš vodca, ktorý nás drží… preto má náš znak dva kríže, veľkú čiaru a menšiu, veľká čiara je on, ktorý politicky drží tú menšiu čiarku, ten menší kríž, čiže matku toho Imanuela, lebo KÝM JE ON PRI MOCI, tak aj ONA môže vychovávať nové pokolenie a IMANUEL tu môže byť ČO NAJDLHŠIE.
Ale KEĎ už ON NEBUDE, tak vlastne nemôže ANI ONA PÔSOBIŤ, ANI IMANUEL ....... a vy sa BUDETE VYVÍJAŤ LEN UTRPENÍM. >...

[Rozhovor v rozhlasovom štúdiu - november 1998]:
...< Teda krátku dobu, keď tu BUDE NA ZEMI, DOKIAĽ ĽUDIA BUDÚ PRIJÍMAŤ NARODENIE TOHTO BOŽIEHO SYNA a budú sa snažiť ho pochopiť, PREČO tu je, tak dovtedy tu bude.
Ale keď to už bude tu pre neho NEBEZPEČNÉ, keď už budú útoky také silné, že ani matka, ani dieťa tu nebudú môcť ostať, tak vtedy BUDE DIEŤA UCHVÁTENÉ K BOHU, to znamená, že doslova bude to dieťa uchvátené z nebezpečnej situácie. Nadprirodzeným spôsobom bude vzaté zo Zeme, aby ho nezničili. >...
*****

Pani Natália v novembri 1998 urobila dva rozhovory v nitrianskom rádiu Hviezda.
Dňa 7.11.1998 popísala jednoznačne, AKÚ ÚLOHU MALI DVAJA VYSLANCI, ktorí tvorili obidve časti v slovenskom dvojkríži.
Dňa 14.NOVEMBRA 1998 mala POSLEDNÝ ROZHOVOR v rozhlase, kde opísala, čo znamená, že Slováci sú vyvoleným národom a čo sa stane, ak odmietnu narodenie druhého Božieho Syna. Tu jasne povedala, že DIEŤA môže byť VZATÉ preč aj HNEĎ PO NARODENÍ, ak Ho väčšina ľudí neprijme.
A ku koncu tohto posledného jej verejného rozhovoru PREČÍTALA ako POSLEDNÉ svoje VAROVANIE nám (vopred to mala pripravené a napísané!) to, pred čím už aj na iných stretnutiach varovala, že ľudstvo v PRÍPADE ZLYHANIA bude ponechané v NAJŤAŽŠÍCH chvíľach súdu BEZ BOŽEJ OCHRANY!
Samozrejme, v prvom rade sa tieto NOVEMBROVÉ VAROVANIA pani Natálie ohľadom hrozby prípadného zlyhania týkali DUCHOVNÉHO prúdu vo vyvolenom národe, nakoľko k zlyhaniu došlo už predtým – v politickom prúde.

*****
[z rozhovoru v rozhlasovom štúdiu – 7.11.1998]:
...< ÚLOHOU TÝCHTO VYSLANCOV, jeden je politický, druhý duchovný, je PRIPRAVIŤ SLOVENSKÝ NÁROD NA túto udalosť, NARODENIE BOŽIEHO SYNA A CHRÁNIŤ HO. Vlastne tým, že OZNAMUJÚ JEHO NARODENIE, tak VYTVÁRAJÚ to NOVÉ POKOLENIE, ktoré má byť vlastne Imanuelovo a tým ho vlastne chránia. >...

[z rozhovoru v rozhlasovom štúdiu – 14.11.1998]:
...< Píšete, že Slováci sú VYVOLENÝM národom. Čo to znamená pre nás? >
< Je to pre náš národ POCTA, ale zároveň aj ZÁVÄZOK voči Stvoriteľovi. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti, sa Boží Syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na Zem. Záväzok zase spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí, a aj vo svete. Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme. >...
...< Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho Syna, alebo dokonca ODMIETAVÍ, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo Zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život. >...
...< Môže to byť dokonca aj HNEĎ PO NARODENÍ, pokiaľ Boh bude vidieť, že HO VÄČŠINA ĽUDÍ NEPRIJÍMA. >...
...< Keď bude dieťaťu aj matke hroziť smrť, budú unesení zo Zeme a ZVEDENÉ ľudstvo sa ponechá V NAJŤAŽŠÍCH CHVÍĽACH SÚDU BEZ BOŽEJ OCHRANY, keďže ju NESPOZNALI a NEPRIJALI. >...
*****

Rád by som k horeuvedenému dodal ešte zopár poznámok.

Podľa vyjadrenia pani Natálie má slovenský znak dva kríže, čo znamená, že v NAJŤAŽŠEJ DOBE je ZHORA poskytnutá VYVOLENÉMU národu DVOJITÁ POMOC – politická a duchovná.
Natíska sa len otázka, kedy by mala byť tá najťažšia doba pre vyvolený národ?
Pani Natália napísala vo VZ-2, že najťažšia krízová doba je vo vrchole súdu. Ale my sme už uprostred súdu, žijeme už viac rokov v jeho vrchole, a teraz sme tesne pred vyvrcholením prvej veľkej Očisty.
Takže kedy to mal vyvolený národ najťažšie?
Vtedy, keď sa ešte len rozhodovalo o všetkom a temno zmobilizovalo všetky sily, aby narodenie Imanuela prijalo čo najmenej ľudí, aby hneď po narodení muselo byť dieťa vzaté preč zo Zeme, alebo keď už bolo rozhodnuté, čiže doba po zlyhaní vyvoleného národa, a z toho vyplývajúcich nie najpriaznivejších ale zaslúžených osudových úderov podľa spravodlivosti Božej?
Podľa mňa pre vyvolený národ tá najrozhodujúcejšia doba v súde bola v čase pred narodením Imanuela, kedy temno na Zemi bolo najaktívnejšie, lebo tu boli obidvaja vyslanci od Boha, a k tomuto Božiemu zasľúbeniu smerovala aj táto dvojitá pomoc, ktorú sa temnoty pochopiteľne pokúšali odstrániť alebo aspoň oslabiť, aby ich ľudia potom odmietli. Vtedy to bolo najťažšie!
Aké pomoci od Boha by chceli očakávať niektorí jednotlivci dnes – po dvojnásobnom zlyhaní vyvoleného národa?
Zabudli sme nato, že náš politický vodca mal po voľbách 1998 zviazané ruky a bol z toho veľmi sklamaný, na základe čoho v decembri 1998 ohlásil koniec svojej politickej činnosti?
Zabudli sme nato, že dieťa bolo hneď po narodení vzaté preč?
Veď SLOVENSKÝ NÁROD ODMIETOL NAJPRV SVOJHO PRAVÉHO POLITICKÉHO VODCU A  POTOM AJ NARODENIE DUCHA SVÄTÉHO !
Dokedy si budeme myslieť, že Boh sa nechá takto vysmievať?!

Pani Natália v knihe VZ-2 jednoznačne odpovedala na otázku, aké najdôležitejšie informácie by mali spoznať tí, ktorí si do Veľkej očisty nestihnú prečítať Posolstvo Grálu, ani jej knihy. O politike sa tam nepovedalo nič!
Vo VZ-2 napísala, že tí ľudia, ktorí úprimne VERIA nášmu politickému vodcovi A budú KARMICKY OČISTENÍ, BUDÚ patriť k VYVOLENÉMU národu. Je tu podmienka karmického očistenia. Ďalej písala o tom, že všetci sa teraz kúpeme v špinavom bazéne a nikto nevyjde odtiaľto čistý. Kto je dnes už karmicky očistený?
JEDINE DUCHOVNÁ PREMENA každého z nás, bez výnimky – ako nevyhnutná PODMIENKA – je tou CESTOU K NÁŠMU KARMICKÉMU OČISTENIU! Karmicky sa nedá očistiť politickou príslušnosťou, orientáciou alebo politickou premenou.
Sú jedinci, ktorí sa dokážu očistiť aj bez duchovného vzdelávania, ale takých je najmenej.
Jedna veľká skúška je už za nami, ďalšie nás čakajú.
Na jednej strane mnoho ľudí zlyháva pri prijímaní Slova od Syna Božieho Ježiša, pretože napr. mnohí kresťanskí veriaci ani dnes nevedia, čo majú napísané v kresťanskej Biblii, na druhej strane ich cirkev často upokojuje, využívajúc menšiu informovanosť či nevedomosť svojich ovečiek, že nič také hrozné sa nedeje, všetko je v poriadku, času je dosť.
Nesnažme sa teda smrtonosne - ako cirkevníci - upokojovať sa tým, že hoci sme odmietli budúceho Kráľa Tisícročnej ríše, náš pravý politický vodca je ešte politicky činný a bude nás chrániť vo veľkom. Povedzme si pravdu, kam sme mu ako národ svojím rozhodovaním vo viacerých voľbách dali jeho právomoci pri ovplyvňovaní diania ako celku, teda aj v ochrane nás?
Priznajme si ako národ, V POLITICKOM PRÚDE SME NEZVLÁDLI TÚ NAJDÔLEŽITEJŠIU SKÚŠKU v roku 1998, a tak sme svojho politického vodcu stiahli už vtedy do pasce, čím sme si podpílili spodný veľký kríž v slovenskom znaku. On potreboval toľko hlasov, aby bol vo vláde, tesné víťazstvo vo voľbách nestačilo.
Keby to bolo v poriadku, pani Natália by to nenazvala v októbri 1998 zlyhaním vyvoleného národa!
Odpovedzme si v duchu pravdivo na veľmi dôležitú otázku: KEDY mal náš pravý politický vodca NAJHLAVNEJŠIU úlohu? PRED rokom 1998 alebo PO roku 1998? Všetci veľmi dobre vieme, že to najväčšie úsilie malo smerovať k NOVEMBRU 1998, k NARODENIU Kráľa Tisícročnej ríše!
Okrem neprijatia do EU a do NATO mal náš politický vodca na základe nášho rozhodnutia pripraviť takú VONKAJŠIU ochranu v slovenskom národe, aby v roku 1998 mohlo byť narodenie Imanuela prijaté aspoň týmto národom, keď už nie v celom svete. Potom by dieťa zostalo na Zemi aspoň nejaký krátky čas.
Stalo sa? Odmietli slovenskí voliči a politici nástrahy temna? Nie. Naopak, Slováci odmietli najprv pravého politického vodcu a následne sa národ postavil ľahostajne alebo odmietavo aj k narodeniu budúceho Kráľa Tisícročnej ríše.
O tom, čo pre slovenský národ znamená jeho pravý politický vodca, ukázali ďalšie roky. Dnes má strana pod jeho vedením preferencie na hranici zvoliteľnosti.
Chcem pri tomto zdôrazniť, že ani tieto nelichotivé fakty nič nemenia na mojom prístupe k nášmu pravému politickému vodcovi, naopak, potvrdzujem týmto moju úvahu, ktorú som na NAT98 napísal už dňa 5.6.2006 pod názvom „Púť slovenského národa za slobodou“.
Len jedno si pritom treba uvedomiť, že niečo iné je všeobecné odmietnutie a odstavenie pravého vodcu v tej najdôležitejšej chvíli (tesne pred novembrom 1998) a niečo iné je v porovnaní s minulými rokmi dnešná ponovembrová podpora prakticky už len od zopár jednotlivcov. 
Myslím si, že dnes len málokto zo súdnych ľudí ešte verí, že EU alebo NATO, či až podozrivo urýchlené zavedenie Eura na Slovensku nám prinieslo nejakú extra výhodu, či nebodaj ešte ochranu. Zbavili sme sa prirýchlo našej slovenskej koruny ako jedného z posledných symbolov našej suverenity a samostatnosti. Na modrú klietku so žltými hviezdičkami, do ktorej nás po dvojnásobnom zlyhaní vohnali falošní vodcovia, nám teraz zvonku za „odmenu“ pripevňujú jeden zámok za druhým, aby sme boli ako národ stále viac a viac neslobodní ... ako novodobí otroci.
Aj nášho politického vodcu sme dostali do tohto zajatia, pred ktorým nás varovala aj pani Natália, stiahli sme ho do tejto pasce a on už len v rámci tejto neustále užšej klietky môže sem-tam niečo vykonať. On dnes môže pre ľudí robiť len toľko, koľko mu na základe zákona spätného pôsobenia svojím rozhodnutím umožnil tento národ. Nič viac. On však bude do poslednej chvíle pracovať pre tento národ, lebo inak ani nevie.
Pani Natália jasne vo VZ-1 píše, že v prípade odmietnutia pomocí zhora, čo sa žiaľ aj stalo, budú si musieť ľudia, čiže jednotlivci, každý sám za seba, nie národ ako celok, svoju VYVOLENOSŤ VYSLÚŽIŤ, čiže odčiniť skutkami, v ťažkom UTRPENÍ, čoho mohli byť ušetrení.
Takže v ďalšom vývoji to bude už len o nás, o JEDNOTLIVCOCH.
Len samotní ľudia budú musieť v utrpení prežiť to, čo si zaslúžia, a až potom, v najťažších očistných búrkach, zopár slobodných vyvolených jedincov bude môcť aj na vynovenej Zemi vytvoriť vyvolený ľud, Nové pokolenie, ktoré bude pri Imanuelovi.

VYVOLENÝ NÁROD nie je nejaká beztvará hmota, ale tvoria ho VYVOLENÍ JEDNOTLIVCI. Vyvolený národ sa neposudzuje podľa občianskych preukazov alebo podľa národnosti. S národnými vlajkami určite nikto nevojde do Kráľovstva Božieho.
Tak ako nemecký duch mal zažiariť v Nemecku v 30-tych rokoch minulého storočia, tak mal v roku 1998 pravý nemecký duch, DUCH BUDÚCNOSTI, zažiariť hlavne na Slovensku.
V jeden večer koncom októbra 1998 nám pani Natália hovorila, že Boh má radosť z toho, koľko dušičiek sa rozsvecuje na temnej Zemi, že sa jedno svetielko zažína za druhým. A to už bolo po jej verejnom vyhlásení v Košiciach, že vyvolený národ v politickom prúde zlyhal.
BOLA tu však ŠANCA NEZLYHAŤ hlavne po DUCHOVNEJ stránke, bola tu ešte pred nami tá najdôležitejšia udalosť, NARODENIE IMANUELA v novembri 1998.
A ako to dopadlo?
Najdôležitejšiu úlohu, ktorú mal náš pravý politický vodca tu na Zemi vykonať, už viac nemohol kvôli nám dokončiť, pretože sme si ho my sami tesne predtým odstavili. Hviezda na nebi, ktorá mala zvestovať narodenie Imanuela počas Jeho osobnej prítomnosti na Zemi, viditeľne na oblohe nežiarila ani jeden deň, dieťa bolo hneď po narodení vzaté do bezpečia.
Naplnilo sa to, pred čím nás proroctvá a zvestovania zo Svetla varovali. Narodenie druhého Syna Božieho, Ducha Svätého, bolo aj v tomto vyvolenom národe odmietnuté, a tak aj v DUCHOVNOM prúde ZLYHAL. A teraz sa pre tento národ, ako aj pre celé ľudstvo, odvíja ten najhorší scenár, pred ktorým nás pani Natália varovala – ZOSTALI SE BEZ BOŽEJ OCHRANY.

O nášho politického vodcu sa my báť nemusíme. Takisto nám pani Natália jasne povedala, že ani o ňu sa my báť nemusíme, o ňu sa postará Boh. Ona mala, naopak, obavy o nás, aby sme my nezlyhali.

Dosť veľa ľudí sa podpísalo pani Natálii, že jej chcú pri poslaní pomáhať. Ten, kto vie viac, má aj väčšiu zodpovednosť, komu bolo viac dané, od toho bude aj viac požadované.
V Zjavení Jána sa hovorí o odviazaných fúriách a pani Natália o tom jasne hovorí, že Božia ochrana vo vrchole Očisty spočíva v tom, že si VLASTNÚ OCHRANU, teda Božiu pečať na čelo, musíme SPRÁVNYM DUCHOVNÝM vývojom podľa Božej vôle vytvoriť my sami!
A tak JEDINOU SPÁSOU A ZÁCHRANOU pre všetkých blúdiacich jednotlivcov je v dnešnej dobe SLOVO a život podľa Posolstva od Syna Božieho a Syna Človeka, ŽIVOT PODĽA SLOVA PÁNOVHO!

V NAJHORŠEJ dobe, aká kedy na Zemi bola, objaví sa ako predzvesť záchrany vyvolených – ZNAMENIE SYNA ČLOVEKA NA NEBI a v najkritickejšom okamihu sa naplní Božie zasľúbenie – PRÍCHOD SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH.

Ten človek, ktorý zložil sľub, že chce slúžiť Bohu, a pritom v blížiacich sa očistných búrkach nebude podľa Božej vôle svietiť do temnôt, nebude pritom pevne stáť ako skala, na ktorej sa môžu zachytiť a zachrániť ešte mnohí topiaci a hľadajúci, ktorí si túto pomoc ešte zaslúžia, kto teda svoj sľub Svetlu nesplní, nech padne.
Po prvej veľkej Očiste bude VÝSTAVBU Kráľovstva Božieho na Zemi OSOBNE RIADIŤ Syn Človeka, IMANUEL a Jeho ľud bude s  NÍM.

*******
Ako PRÍKAZ OD SYNA ČLOVEKA znejú celým stvorením Jeho slová:
„ĎAKUJTE PÁNOVI, AK VÁM POMÁHA SVOJIMI RANAMI, KTORÉ VO ZVRATNOM PÔSOBENÍ MUSIA AJ NA VÁS DOPADNÚŤ.
MODLITE SA A  BUĎTE PRIPRAVENÍ V HODINE NAJVYŠŠEJ ĽUDSKEJ BIEDY ZVESTOVAŤ TO SLOVO, KTORÉ JA SOM VÁM DAL !“
 
Prosby s plačom
Keby sme dokonale poznali vôľu Božiu,
často by sme s plačom prosili o to,
o odvrátenie čoho teraz s plačom prosíme.

(jeden známy kresťanský duchovný) 
Sviatosť kňazstva...
Dobrý večer, rád by som chcel poukázať na slová pápeža Benedikta XVI, ktore napísal v liste k vyhláseniu roka kňazov : ...Farár z Arsu bol mimoriadne pokorný, no bol si vedomý toho, že ako kňaz je pre ľudí nesmiernym darom: „Dobrý pastier, pastier podľa Božieho Srdca, je najväčším pokladom, ktorý môže dobrý Boh dať farnosti a jedným z najcennejších darov Božieho milosrdenstva“. (3) O kňazstve hovorieval tak, akoby nedokázal pochopiť veľkosť daru a úlohy, ktorá je zverená ľudskej bytosti: „Ó, aký je kňaz veľký!... Ak by sám seba pochopil, zomrel by... Boh ho poslúcha: vysloví len dve slová a náš Pán na jeho hlas zostúpi z neba a uzavrie sa do maličkej hostie...“ (4) A keď vysvetľoval svojim veriacim význam sviatostí, hovoril: „Keby sme vylúčili sviatosť kňazstva, nemali by sme Pána. Kto ho uložil do tohto svätostánku? Kňaz. Kto prijal vašu dušu, keď po prvý raz vstúpila do sveta? Kňaz. Kto ju sýti, aby mala silu dokončiť svoje putovanie? Kňaz. Kto ju pripraví, aby sa mohla objaviť pred Bohom, posledný raz umytá v krvi Ježiša Krista? Kňaz, vždy len kňaz. A ak táto duša zomiera [pre hriech], kto ju obživí, kto jej poskytne pokoj a mier? Opäť kňaz... Po Bohu je kňaz všetkým!... On sám seba správne nepochopí skôr ako v nebi.“ (5) Tieto vyjadrenia, ktoré sa zrodili v srdci svätého farára, sa môžu javiť zveličené. Napriek tomu sa v nich odhaľuje jeho nesmierna úcta ku sviatosti kňazstva. Myslím, že viac k týmto akejkoľvek pokory postrádajúcim slovám nie je potrebné napísať. Celý list nájdete na : http://www.radiovaticana.org/SLO/Articolo.asp?c=303753 Ivan Franko
 
28.11.1998.

Dobrý deň, pozdravujem všetkých.

Deň 28. 11. 1998.

28 + 11 = 39

1+9+9+8 = 27

39 + 27 = 66

28. november 1998 je dňom narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny Makedonovej.

Pred jedenástimi rokmi bola práve sobota.
Dnes 28.11.2009 je tiež sobota.

pekný deň,

Miroslav Ivánek
 
PeterFranko  
Na konci bude Slovo
Na počiatku bolo Slovo
a to Slovo bolo u Boha
a to Slovo bol Boh.

Božie Slovo je Božou Vôľou, čiže činom skutkom, ktorá sa bezpodmienečne naplní!
Božie Slovo je Pravdou. A Pravda sa nemení je večná, Pravda je Život sám.
A to Slovo je skutkom – činom, pretože je Životom Bohom.

Pán BOH náš Stvoriteľ nám prejavil svoju Vôľu. Za čo mu buď večná vďaka.

Pán Boh určil vývoj stvorenia.

Syn Stvoriteľa Imanuel bude na počiatku tisíc ročnej ríše prebývať medzi nami na Zemi na vrchu Sion v pozemskom obraze hradu Grálu, ktorý bude pod jeho osobným vedením vystavaný! Nikto iný to nedokáže! Pozemský obraz hradu Grálu!

Pani Nátália de Lemény Makedonová nám oznámila sama vedená Pánom Imanuelom Synom Stvoriteľa, že sa na Zemi v novembri 1998 narodí Syn Stvoriteľa. Pani Makedonová napísala Nové evanjelium – knihy Večné zákony 1, 2 a 3 , kde narodenie Syna Stvoriteľa Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše opisuje a vysvetľuje.

To čo nám oznámila Pani Makedonová v Novom evanjeliu vo Večných zákonoch 1, 2 a 3 sa aj vyplnilo. Dieťa Syn Stvoriteľa Imanuel Kráľ tisíc ročnej ríše sa narodil v novembri 1998 na Zemi na Slovensku.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
IMANUEL,,Na Slovensku sa v roku l998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Slováci sa vďaka tomu, že vzíde z jeho národa, stali vyvoleným národom." Natália de Lemeny - Makedonová - Tretie fatimské proroctvo.

Deň za dňom sa míňa, rok za rokom, desaťročie za desaťročím, storočie za storočím, tisícročie za tisícročím... Všetko je uchované v knihe vesmíru, čo sa udialo počas dlhého vývoja ľudstva na Zemi, tak ako je už zaznamenaný aj zrod IMANUELA, ktorý sa udial tesne pred prvou Veľkou očistou Zeme – 28.11.1998.

Dnes je tomu presne jedenásť pozemských rokov, keď sa udiala táto najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, zrod KRÁĽA kráľov, PÁNA pánov, záchrancu neskoršieho stvorenia, Kráľa Tisícročnej ríše, Syna BOHA OTCA, IMANUELA ABDRUSHINA, začo buď BOHU veľká a pokorná vďaka. Viac v príspevku, ktorý sa nachádza v odkazoch - linky na zaujímavé príspevky - 28.11.1998 zrod Kráľa kráľov: http://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=5610670#article-5610670


Ján Anton Sloboda.

 
k 28.novembru - radujme sa
Dnes je sobota 28.11.2009.
Je tomu práve 11 rokov, kedy na prelome noci z 28. na 29. novembra 1998 sa naplnilo Božie zasľúbenie, zvestované už prorokom Izaiášom:

*******
Panna počne,
porodí syna
a dá mu meno IMANUEL.
*******

Ježišom zvestovaný Duch Pravdy, žil na Zemi 66 rokov.
A práve v 66.kapitole proroka Izaiáša sa tiež píše o narodení Kráľa Tisícročnej ríše:

5Počujte slovo Hospodinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa oslávi Hospodin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú hanbiť.
6Čujte! Zvuk hrmotu počuť z mesta, hlas z chrámu, hlas Hospodinov, ktorý dáva odplatu svojim nepriateľom.
7Prv ako pracovala ku pôrodu, porodila dcéra Jeruzalema; prv ako jej prišla bolesť, porodila chlapča.
8Kto kedy slýchal také voľačo? Kto videl niečo podobné? Či sa azda zrodí zem za jeden deň? Či sa narodí národ na jeden raz? Keď hľa, Sion ešte len začal pracovať ku porodu, a už aj porodil svojich synov!
9Či by som azda ja, keď otvorím život matky, nedal porodiť? hovorí Hospodin. Alebo či by som ja, ktorý dávam rodiť, mal zavrieť život? hovorí tvoj Bôh.
10Radujte sa s Jeruzalemom a plesajte v ňom všetci, ktorí ho milujete! Veseľte sa s ním veľmi všetci, ktorí ste smútili nad ním!
11Aby ste ssali a nasýtili sa z pŕs jeho potešení, aby ste sa nadájali a mali rozkoš z jeho veľkej slávy.
 
www.biela-holubica.sk 24.11.1998
Stránka www.biela-holubica.sk mala presne pred 11-timi rokmi dňa 24. novembra 1998 takúto podobu:
http://www.biela-holubica.sk/sk/november-1998/biela-holubica.html
 
Výročie
Prvý krát píšem na túto stránku. Nie som numerológ a ani neviem ako ma napadla nasledovná súvislosť. Všetci vieme, že sa blíži 11. výročie narodenia Imanuela - Kráľa kráľov. Ak k tomuto dátumu - 28. 11. 1998 pridáme 11 rokov, 1 mesiac a 1 deň, čiže samé jednotky / 1111 /, dostaneme dátum 29. 12. 2009 - Sviatok Žiariacej Hviezdy - Sviatok Ruže - Lásky - a tak aj Božieho Syna, ktorý bol sám stelesnením lásky. Pozoruhodná analógia. / pravda je že aj vlani to boli tri jednotky a v roku 1998 tiež / Pokiaľ dobre viem, jednotky v numerológii znamenajú vždy začiatok niečoho nového. A štyri jednotky ? Možno viacnásobne. V ľudových rozprávkach sa asi nie náhodou používa fráza "do roka a do dňa" ...a vtedy sa vždy niečo dovŕši.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Prvý dojem


Prvý dojem je vždy to pravé a orechové...

...ak preto nedáme na prvý dojem, tak sklamanie sa vždy a čoskoro dostaví...

...a po tomto sklamaný sa nám opäť potvrdí, že ten prvý dojem bol opäť ten naj...

...rána s bolesťou je tu a my si aspoň po tichu povieme, keby som bol dal naň, tak nič také by sa nestalo...

...a plač nám v tej chvíli nepomôže, len poučenie z toho prežitého na vlastnej koži...

...preto vždy dajme na prvý dojem, lebo to duch prehovára k nám...!

Ján Anton Sloboda.

 
Spomienka na 16.11.1998
Dnes je pondelok, 16.novembra 2009.
Presne pred jedenástimi rokmi, takisto v pondelok, dňa 16.11.1998, som naposledy na tejto starej Zemi videl pani Natáliu.

Prišiel som k nej do bytu okolo obeda. Povedala mi, že večer o 17.hodine mám prísť na poradu, prídu aj ostatní.
A potom mi kázala sadnúť si v kuchyni, pretože budem jesť. Ja som sa jej snažil vysvetliť, že som už obedoval, ale ona akoby to nepočula, dala pokyn „kráľovskej kuchárke“ (ako ďalšiu pomocníčku sama nazvala), aby mi naložila. A tak som po vyprážanom syre jedol kurací perkelt s haluškami – môj posledný obed s pani Natáliou.
Po obede sme sa len veľmi krátko rozprávali, ale aj tých zopár krásnych slov, ktoré mi pri odchode povedala, bolo a je pre mňa dodnes ako balzam.

Keď sme pred 17.hodinou k nej prišli, povedali nám, že musela náhle odísť, lebo mala dva nepekné telefonáty.
Okrem iného sa pred odchodom vyjadrila asi v tom zmysle, že „oni nechcú, aby sa Imanuel narodil“. Odvtedy bola na cestách po Slovensku až do jej odchodu zo Zeme.

Len pred nedávnom, keď som si po dlhšej dobe na tento deň spomenul, mi svitlo, prečo mohla byť taká zhrozená a kto by mohli byť tí „oni“.
Však o vedomých služobníkoch temna vedela, o cirkevných a iných neprajníkoch takisto vedela, ale možno bolo pre ňu hrozné zistenie, že aj vo vlastných radoch bude mať takých, hoci ešte na októbrovom bratislavskom stretnutí so svojimi čitateľmi spomenula, že tí najbližší ju zradia a keď nastal v sále nepokojný šum, ešte raz to zdôraznila.
Kto by mohli byť ešte ďalší, ktorí nechceli, aby sa Imanuel narodil?
Spýtajme sa inak, kto chcel vtedy, aby sa Imanuel narodil? No predsa tí, ktorí o tom vedeli a uverili.
Všetci ostatní, ktorí vedeli a neverili od začiatku, ktorí prestali po čase veriť a takisto aj všetci dospelí, ktorí o túto dejinnú udalosť nejavili vtedy žiadny záujem, vlastne patrili k tým, ktorí vedome alebo nevedome, aktívne alebo pasívne nechceli, aby sa Imanuel narodil – jednoducho v novembri 1998 Ho neočakávali!
Možnože už vtedy ona vytušila, že vyvolený národ aj po duchovnej stránke zlyháva.
Narodenie však brala ako samozrejmosť.
Počas svojich ciest po Slovensku, niektorý deň po 16.novembri 1998, pani Natália totiž zavolala telefónom jednej svojej pomocníčke a spýtala sa jej prekvapujúco, kedy si myslí, že sa Imanuel narodí, hoci nás všetkých vždy tvrdo upozorňovala nato, že aj jej telefóny sa odpočúvajú a možno aj naše, takže o žiadnych termínoch nesmieme do telefónov hovoriť. A ona pritom hovorila priamo o termíne narodenia. Keď tá pomocníčka povedala, že nevie, pani Natália jej povedala, že podľa nej to bude posledný novembrový deň...... (?...)
Napokon ráno 28.11.1998 sa jej jeden z pomocníkov osobne spýtal, kedy mala posledné zhmotnenie, a ona odpovedala, že už dlhší čas nie.

Komu sa teda malo ku koncu novembra 1998 narodené dieťa ukazovať? .......
 
Spomienka na 14.11.1998
Dnes je sobota, 14.novembra 2009.
Presne pred jedenástimi rokmi, takisto v sobotu, dňa 14.11.1998, sa odohral posledný nočný rozhovor pani Natálie v nitrianskom rádiu Hviezda.

Rozhodol som sa trošku zaspomínať na tú pamätnú sobotu.

Ešte v týždni mi pani Natália povedala, že by chcela usporiadať v sobotu 14.11.1998 večeru s jej najbližšími pomocníkmi, a tak sme každý podľa svojich možností zabezpečili všetko potrebné.
Na tejto večeri, kde sa okrem iného podával aj pečený baránok, nás tam bolo spolu 21 pomocníkov, to som osobne zrátal. Žiaľ, musím konštatovať, už len máloktorý z nich dnes ešte verí v poslanie pani Natálie tak, ako nám to aj v novembri 1998 oznamovala.
Večera sa podávala vlastne v podvečer, pretože pani Natália mala cestovať do Nitry na nočné vysielanie v rádiu Hviezda. A tak sa okolo 18.hodiny naša posledná spoločná večera v takomto zložení skončila, pretože ona sa išla pripraviť na ten rozhovor.
Spomínam toto všetko len preto, aby som tu zdôraznil, že vtedajšia jej večerná príprava bola veľmi, veľmi dôležitá, lebo posledné informácie potrebovala oznámiť doslovne, čiže prečítať.
To, čo sa odohrávalo v rozhlasovom štúdiu v Nitre toho neskorého večera 14. novembra 1998 okolo 23.hodiny, mi potom povedal vodič pani Natálie.
Redaktor, ktorý predtým pravidelne robieval rozhovory s pani Natáliou, bol v tú sobotu na svadbe, a ten druhý redaktor chcel pani Natálii klásť len svoje otázky. To však nechcela ona.
Pani Natália potrebovala niektoré informácie oznámiť slovenskému národu.
Preto bola vtedy rozhodnutá trebárs aj zrušiť ten rozhovor v rádiu, keby jej nebolo dovolené oznámiť a prečítať tie dôležité informácie. Nechýbalo veľa a rozhovor by sa neuskutočnil.
A veru, keď som začal 14.11.1998 o 23.hodine nahrávať doma vysielanie rádia Hviezda, vyše dvadsať minút z rozhovoru znela len hudba. Už vtedy sme vedeli, že sa niečo prihodilo.
Pani Natália sa v tom čase snažila redaktora presvedčiť, aby mohla oznámiť národu hlavne to, čo si sama predtým pripravila. Bol to vtedy veľký problém.

Z týchto dôvodov som tu najprv vybral z horeuvedeného rozhovoru len to, čo v priamom rozhlasovom vysielaní dňa 14.11.1998 po 23.hodine sama pani Natália prečítala, aby sme aj po 11-tich rokoch vedeli jasne rozlíšiť, čo si v polovici novembra 1998 pripravila pre slovenský národ a až potom na záver uvádzam ešte jednu jej dôležitú informáciu:

...
Redaktor:
„Je november a teda čas, kedy sa majú naplniť proroctvá o príchode Ducha Svätého na Zem a o začiatku Veľkej očisty Zeme. Týmto pádom sme si pozvali pani Natáliu do našej relácie, aby sme priamo s ňou upresnili význam a zmysel týchto udalostí, ktorých sa máme tento mesiac dočkať.
Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve Vy máte byť matkou Ducha Svätého –  Imanuela?“
Pani Natália:
„Ako som nato prišla? Tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som nato neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy “Večné zákony”, v ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha  Svätého na Zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy – Zjavenia Jána som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila.“
...
...
Redaktor:
„Ako viete dokázať, že ste boli vedená pri jej dešifrovaní Bohom, nie jeho protikladom Satanom?“
Pani Natália:
„Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.
Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich.“
...
...
Redaktor:
„Ktoré proroctvá tvoria tú reťaz, čo logicky nadväzuje a objasňuje narodenie Ducha Svätého v tomto čase?“
Pani Natália:
„Ako prvý začal zvestovať Imanuelov príchod na Zem pred 3000 rokmi staroveký prorok Izaiáš výrokom v 7. kapitole: “Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. Celá I. kniha jeho proroctiev objasňuje, že bude zároveň kráľom Tisícročnej ríše, ktorá má nastať po Veľkej očiste.
Ďalšie proroctvo  Apokalypsa, napísané o tisíc rokov neskôr, dopĺňa iné podrobnosti o narodení vládcu Tisícročnej ríše, napr. o pôvode jeho matky (12. kap.).
Ďalšie úlohy Imanuelovej matky upresňuje 3.Fatimské posolstvo, ktoré mal pápež zverejniť svetu už pred 40 rokmi, aby sa ľudstvo vyhlo katastrofickým následkom hroziacej 3. svetovej vojny.
Keďže do dnešného dňa Vatikán toto posledné proroctvo pred verejnosťou tají, strháva svet do nedôvery v narodenie Ducha Svätého, a tým nepriamo podporuje samozničenie ľudstva.“
Redaktor:
„Chcete povedať, že keby sa svet dozvedel pred 40-timi rokmi o narodení  Imanuela na Zemi a pripravoval sa na túto udalosť zmenou myslenia a hodnôt, že by sa 3. svetová vojna a katastrofa neuskutočnili?“
Pani Natália:
„Správne ste to vyjadrili. Keď človek nepozná večné zákony, miesto, odkiaľ pochádza a dôvod, prečo sa vteľuje na Zem, on a Boh, nie je hoden toho, aby túto starú, na zánik už odsúdenú dobu prežil a stal sa obyvateľom nového sveta – Tisícročnej ríše.“
Redaktor:
„Prečo myslíte, že táto doba je už odsúdená na zánik?“
Pani Natália:
„Vy to nevidíte, ako víťazia nepravé životné hodnoty – lož pred pravdou, nevedomosť pred poznaním, nespravodlivosť pred spravodlivosťou?
Poviem Vám príklad: 4.novembra 1998 bol astrologicky vhodný čas na zvestovanie novej významnej udalosti na celom svete. Žiadali sme masmédiá o zverejnenie správy o narodení Imanuela v tomto mesiaci. A viete ako to dopadlo?
Celý svet namiesto tejto, pre prežitie ľudstva dôležitej správy, sa dozvedel z masmédií inú, ktorá zaujala pozornosť všetkých ľudí – talianskemu lekárovi sa podarilo transplantovať mužský pohlavný orgán! Na túto správu malo takmer každé masmédium vo svojich správach miesto, ale na tú správu, ktorá má zachrániť ľudstvo pred samozničením, nemal nikto voľný priestor, ani odvahu.
V súčasnej dobe je pre ľudí zaujímavejší pohlavný orgán ako Boží Syn, ktorý práve prichádza na Zem. A ľudia stále nechápu, že sú zavádzaní nepodstatnými informáciami od Pravdy a pravého poznania.“
...
...
Redaktor:
„Prečo aspoň cirkev neoznamuje túto dôležitú správu – narodenie Imanuela cez svoje kanály, keď ich má dostatok?“
Pani Natália:
„Keď som rozlúštila v lete “Apokalypsu” aj “3.Fatimské posolstvo”, oznámila som ich obsah do Vatikánu. Žiadala som o ich zverejnenie svetu, pretože sa tento rok v novembri majú splniť.
Avšak namiesto zverejnenia urobili opak – oznámili všetkým cirkevným autoritám, aby moju knihu pred veriacimi znevažovali a mňa označili za duševne chorú. Nikto z cirkvi nie je ochotný so mnou otvorene diskutovať o mojej knihe a vyvrátiť jej pravdivosť. Ale za chrbtom sa o nej a o mne vyjadrujú negatívne. Z ich rečí jasne cítiť, že moje knihy nečítali, a preto ani nemôžu poznať ich skutočnú hodnotu.
Dnes je už moja kniha na celom Slovensku cirkvou zakázaná. Neviem, či si cirkev uvedomuje, že takto len dokazuje, že niečo v jej výkladoch Biblie nie je v poriadku, keď sa bojí mojich vysvetlení, ktoré sú iné. Keby v mojich knihách nebola pravda, nebrali by ich, aj mňa tak vážne a nesnažili by sa ma tak verejne pranierovať.“
Redaktor:
„Viete túto falošnú úlohu cirkvi nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?“
Pani Natália:
„Túto správu o znevažovaní mojej osoby a mojich kníh “Večné zákony” som sa dozvedela z viacerých strán – písali mi o tom moji čitatelia z celého Slovenska, ktorých deti navštevujú cirkevné školy, alebo majú známych, ktorí sa to dopočuli  v kostole. Keby to bola len ojedinelá informácia, tak by som to nehovorila. Ale keď cirkev Pravdu prekrucuje a zahaľuje, ja ju musím odhaľovať, lebo ju poznám.
Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince. Aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá cirkevná, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom.“
...
...
Redaktor:
„Podľa Vášho výkladu je v 3.Fatimskom posolstve zvestované, že Imanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať?“
Pani Natália:
„V mojej knihe “Večné zákony” opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať, a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili, nepotrebujú  a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenájdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev zavádza ľudí nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak, resp. pomoc.
Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého.
V 3., 5. a 9. mesiaci tehotenstva som sa dala prezrieť ultrazvukom, ktorý potvrdil, že nie som tehotná.   Pri poslednom vyšetrení urobila z neho záznam aj televízia, ktorá ma žiadala o toto vyšetrenie.“
Redaktor:
„Bude vaše dieťa po narodení ľudom viditeľné, alebo bude tiež nehmotné?“
Pani Natália:
„Tesne pred pôrodom sa dieťa v mojom tele zhmotní, aby som ho mohla riadne porodiť, čo je potrebné ako dôkaz, že je naozaj moje. Avšak toto dieťa bude predsa len iné ako ostatné – bude žiariť a bude mať v sebe duchovné znamenia – zlatý kríž a bielu holubicu, ktoré budú vidieť mnohí ľudia.
Aby im verili, bude táto udalosť potvrdená ešte aj inak – novou hviezdou. Objaví sa na oblohe hneď po Imanuelovom narodení a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete.“
...
...
Redaktor:
„Kedy by mala nastať Veľká očista Zeme? Bude tiež nejakým nadpozemským úkazom zvestovaná?“
Pani Natália:
„Duch Svätý – Imanuel je proroctvami oznamovaný ako sudca, lebo jeho narodenie vyvolá medzi ľuďmi  triedenie na schopných a neschopných prežiť súd. Keby ho prežili všetci, čo sú tu teraz, nič by sa na Zemi nezmenilo. Stále by boli ľudia odvádzaní od toho, aby nespoznali pravého Božieho Syna.
Podľa toho, aké množstvo ľudí bude jeho narodenie očakávať, bude očista buď globálna, celosvetová alebo len miestna. Blížiaci sa vrchol súdu - Veľkej očisty Zeme budú zvestovať nadpozemské úkazy - nebeské znamenia, ktoré môžu byť len symbolické alebo katastrofické.
Astronómami oznamovaný dážď meteorov v polovici novembra je jedným z nebeských znamení, ktoré majú upútať pozornosť ľudí na iné hodnoty, ako sú len materiálne. Je varovaním k tomu, aby si uvedomili, že aj súd, aj narodenie Imanuela sú prelomovými dejinnými udalosťami, ktoré treba brať vážne.
Mnohé vedecké alebo cirkevné autority sa budú snažiť spochybňovať Božie znamenia a budú tvrdiť, že sú to prirodzené úkazy, ktoré sa vraj pravidelné opakujú – ako tie meteory. To je pravda, ale ich intenzita je rôzna, lebo závisí od kvality vývoja planéty. Vieme už, čo všetko zničili meteority v rôznych dobách na Zemi.
Po narodení Imanuela budú ešte ďalšie menšie očisty, aby sa redukoval počet ľudí. Majú prežiť len tí, čo pochopia a prijmú Imanuela ako Božieho Syna, budúceho kráľa Bibliou zvestovanej Tisícročnej ríše. Týmto triedením sa vylúči opakovanie tej istej chyby, že vyvolený ľud si svojho Spasiteľa zabije ako za čias Ježiša, lebo neveril, že je Boží Syn.“
Redaktor:
„Píšete, že Slováci sú vyvoleným národom. Čo to znamená pre nás?“
Pani Natália:
„Je to pre náš národ pocta, ale zároveň aj záväzok voči Stvoriteľovi. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti, sa Boží Syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na Zem. Záväzok zase spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí, a aj vo svete. Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme.“
Redaktor:
„Prečo má byť podľa Apokalypsy dieťa krátko po narodení “uchvátené k Božiemu trónu?” A čo to znamená vlastne?“
Pani Natália:
„Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho Syna, alebo dokonca odmietaví, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo Zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život.“
...
...
Pani Natália tesne pred záverom rozhovoru ešte prečítala:
„Odmietaním mojich kníh “Večné zákony”, kde je všetko dôkladne podľa Biblie vysvetlené, ponecháva cirkev veriacich v omyle, že narodenie Imanuela je výmysel, ktorý netreba brať vážne.
Veriaci sú natoľko zaslepení, že odmietajú Boží zázrak - nadpozemské počatie Imanuela z Ducha Svätého. Táto udalosť je v dnešnej dobe taká výnimočná, no ľudia miesto vďaky a radosti, že sú jej účastníkmi, ju všemožne zapierajú.
Keď bude dieťaťu aj matke hroziť smrť, budú unesení zo Zeme a zvedené ľudstvo sa ponechá v najťažších chvíľach súdu bez Božej ochrany, keďže ju nespoznali a neprijali.“
...
...
Pani Natália v úplnom závere povedala:
„Ešte by som pre tých, ktorí si nestihnú zohnať knihu, môžu sa dozvedieť niečo ešte napr. o tom Treťom fatimskom posolstve, aj niektoré články sú uverejnené na internete, takže je tam aj v slovenčine aj v angličtine internet, na tomto znaku:
www.biela-holubica.sk
...
...
Pár minút predtým na otázku redaktora:
„KOĽKO BOŽÍ SYN ZOSTANE NA ZEMI?“,
pani Natália odpovedala a okrem iného jasne oznámila:
„MÔŽE TO BYŤ DOKONCA AJ HNEĎ PO NARODENÍ, POKIAĽ BOH BUDE VIDIEŤ, ŽE HO VÄČŠINA ĽUDÍ NEPRIJÍMA.“
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor v štúdiu


Dnes je zaujímavý dátum 11.11.2009, keď máme tri 11 v jednom dni. Preto je na mieste, aby práve v tento tak vzácny deň bol uverejnený jeden z rozhovorov s pani Makedonovou, ktorý bol odvysielaný v novembri 1998.

Rozhovor v štúdiu...

Zdravím vás, budeme sa baviť hneď takto na úvod s Natáliou de Lemeny-Makedonovou, ktorá napísala Večné zákony 1,2 a3, čiže prvý, druhý a tretí diel.
Je november a teda čas, kedy sa majú naplniť proroctvá o príchode Ducha Svätého na Zem a o začiatku Veľkej očisty Zeme. Týmto pádom sme si pozvali pani Natáliu do našej relácie, aby sme priamo s ňou upresnili význam a zmysel týchto udalostí, ktorých sa máme tento mesiac dočkať.

Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve Vy máte byť matkou Ducha Svätého – Imanuela?

Ako som nato prišla? Tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som nato neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy “Večné zákony”, v ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha Svätého na Zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy – Zjavenia Jána som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila.

Ja sa tiež priznám, že je to dosť veľká odvaha, priznať si niečo takéto. Čo Vám dáva takú istotu, že sa nemýlite?

Veľa vecí, ktoré spomínam v knihe a ktoré som už tu spomínala.
Takže neviem, ako by som povedala… konkrétnejšie… kto nečítal knihu, tak toho by to aj tak nepresvedčilo - tie fakty, takže neostáva nič iné, iba kto je zvedavý, pozrie do knihy.

Ja myslím na to, že vo svojich výkladoch sa nemýlite v tom, že pri písaní jedného, druhého a tretieho diela ste sa dozvedeli, že máte byť matkou Ducha Svätého, čiže Imanuela. Čo Vás vedie k tomu, že v tomto sa nemýlite?

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane.
Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas, a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.

Ako viete dokázať, že ste boli vedená pri jej dešifrovaní Bohom, nie jeho protikladom Satanom?

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.
Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich.

Viac na: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?contextId=5561567#article-5561567

Ján Anton Sloboda.