Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

...pán Ivánek to ste napísal malo to tak byť,ale podľa niektorých sme túto šancu už prepásli.Nakoľko väčšina z nás to tak neponímala.Teraz komu mám veriť tým čo tvrdia,že ešte máme šancu,alebo tým čo tvrdia,že sme už ju prepásli,...Ďakujem hocikomu kto napíše fundovanú odpoveď...
Malý národ.
Dobrý deň,

V Zborníku nezaradených prednášok od Abdrushina je písané v prednáške s názvom ,, 18. duben 1937“ na str. 166 a 167 nasledovné:

,, Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy. Šťastný národ!“

O MALOM NÁRODE píše aj pani Natália de Lemeny Makedonová vo Večných zákonoch 1,2,3. Vo Večných zákonoch 1 na str. 269 je uvedené:

,, V jednom malom slovanskom Národe sa v súčasnosti vtelilo najviac duchovne vyspelých ľudí, lebo sa má stať vyvoleným národom“.

A na str. 270:

,, Svanhilda z Labutej planéty sa vtelila do tohto malého národa, aby mu priniesla ,,evanjelium“ od Syna Človeka“.

...ďalej na str. 270:

,, Vyvolený národ dostal silnú politickú osobnosť – prastvoreného ducha, ktorý ho má viesť v tejto ťažkej dobe“.

Pani Natália hovorila o malom národe aj v rozhovore v nitrianskom rádiu dňa 7.11.1998:

,, Mnoho čitateľov asi nepozná, že v Posolstve Grálu sa píše, alebo sa naznačuje, že vlastne vtedajší národ nemecký, ktorý bol vyvolený, zlyhal vo svojom poslaní, lebo nespoznal Ducha Pravdy Bibliou zvestovaného a preto sa oznamuje, že vyvoleným národom v budúcnosti bude veľmi malý národ. Nenapísalo sa, že ktorý, ale bude to malý národ“.

Tento citát je v knihe ,,Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny Makedonovou“ na str. 108.

Pozdravujem
Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči


Dnes, tak ako skoro každú nedeľu, som si opäť čítal vo Večných zákonoch, presnejšie povedané, vo Večných zákonoch 1. - 18. kapitola. Preto by som tu chcel, a môžem povedať, že veľmi rád, uverejniť skoro celú poslednú stranu, už zo zmienenej 18. kapitoly:

,,Čistá pravda je pre pohodlných, deformovaných a nepravdivých ľudí neuveriteľná, neprijateľná, až neznesiteľná. Spoznali sme to na príklade ľudí, ktorí prišli osobne do styku s Božími synmi. Ich čistotu a pravdivosť nedokázali stráviť. Iba tí najčistejší, ktorí sa neriadili rozumom, ale citom, teda duchom, dokázali prijímať ich osobu aj ich pravdu. Príliš hmotne a rozumovo založení a pokryteckí ľudia pociťovali ich prítomnosť za priam neznesiteľnú.

Každý môže prijať len toľko, koľko si zaslúži a koľko znesie. A tak je to správne a spravodlivé. Zákon spätného pôsobenia ho odmení za to, aký je. Dobrý a čestný človek ním ostáva, i keď ho iní podvedú. Preto je schopný spoznať, prijať aj uskutočňovať pravdu, lebo je sám pravdou. Taký človek sa už veľa neučí, iba si utvrdzuje to, čo vnútorne cítil. Nové poznatky prijíma bez ťažkostí, lebo jeho mierna pokrivenosť je schopná narovnania.

Kto prechádza cez nejasnosti a medzery so zapchatými ušami, len aby si nespôsobil nepokoj, je povrchný hľadateľ pravdy. Odmenou mu preto bude len čiastočná pravda. Univerzálnu pravdu nedokážu prijať všetci, to by museli byť všetci pravdiví a čistí. Keďže takí nie sú, potrebujú také pravdy, ktoré znesú, ktoré sú im rovnorodé, čiže menej alebo viac pokrivené. Preto násilné presviedčanie iného je zbytočné, každý musí chcieť hľadať pravdu sám. Kto ju nehľadá, ten ju neprijme, ani keď mu ju ponúknete nezištne a v záujme jeho záchrany.“ Koniec citátu.

Je tu opäť november, 11 rokov od narodenia IMANUELA, ktoré si už čoskoro opäť pripomenieme. Preto by som rád všetkým čitateľom Posolstva Grálu a Večných zákonov 1-3 odporúčal, aby práve v tento mesiac venovali oveľa viac času čítaním Večných zákonov 1-3. Pamätajme preto aj na jeden z odkazov, ktorý sa nachádza vo Večných zákonoch 2, ako najnovší odkaz vyvolenému národu od IMANUELA, ktorý bol prijatí pani Makedonovou 6.6.1998:

*Prekrojte chlieb a nespúšťajte z neho oči*

,,Chlieb je dar Boží, ktorým denne živíme svoje telo. Táto kniha, (Večné zákony 1-3), je tiež dar Boží, ale duchovný, živí nášho ducha. Preto ju denne otvárajte a čítajte. Keď ju spustíte z očí, duchovne vyhladnete, zoslabnete a nebudete schopní sa povzniesť."


Ján Anton Sloboda.

 
11 rokov od 7.11.1998
Dnes je sobota a je to presne 11 rokov, čo pani Natália de Lemeny-Makedonová mala v Bratislave svoje posledné veľké stretnutie so svojimi čitateľmi - v sobotu.
A dnes večer o 23.hodine je tiež 11 rokov od jej rozhovoru v nitrianskom rádiu.

Časť z toho, čo pani Natália povedala v sobotu pred 11-timi rokmi, uvádzam:

"Podľa proroctiev, hlavne teda podľa Zjavenia Jána - Apokalypsy je napísané, že keď sa dieťa narodí, tak obrazne je to tam povedané, že drak by chcel to dieťa zhltnúť a nastane boj anjelov, tých nebeských a tých padlých anjelov, nastane boj o toto dieťa.
Pretože oni ho budú chcieť zabiť, nebudú chcieť, aby ostalo na Zemi, tak podľa týchto proroctiev, keď už nebude život dieťaťa na Zemi bezpečný, tak vtedy bude musieť to dieťa zmiznúť zo Zeme, aby naozaj mohol byť tým kráľom Tisícročnej ríše. A ja odídem tiež, neviem ako skoro za ním, ale vraj trochu neskôr, aby som ešte viedla ľud, ktorý bude ho očakávať a ktorý ho spozná.
Práve preto bude musieť to dieťa odísť, lebo ten drak, to je vlastne znázornený symbolicky… znázornené víťazstvo temna na Zemi. Čo znamená to slovo temno, že ľudia... väčšina ľudí bude konať, alebo myslieť a cítiť zatemnene. To znamená - nie pravdivo.
To temno, ten drak, to je taký obrazný pojem toho, že väčšina ľudí bude popierať Imanuelov pôvod, jeho narodenie, preto vlastne bude nutné to dieťa potom vziať do bezpečia."

"Úlohou týchto vyslancov, jeden je politický, druhý duchovný, je pripraviť slovenský národ na túto udalosť, narodenie Božieho Syna a chrániť ho. Vlastne tým, že oznamujú jeho narodenie, tak vytvárajú to Nové pokolenie, ktoré má byť vlastne Imanuelovo a tým ho vlastne chránia."

"Čiže ja neviem, že či zato má byť človek považovaný za duševne chorého, keď odhaľuje Pravdu, ktorú sa snažia niektorí ľudia pred celým svetom zatajovať a ženú tak ľudí do katastrofy.
A hrozné na tom je to, že tí, pre ktorých to hovorím, aby sa spamätali, aby si uvedomili a pomohli si, tak tí ešte označujú toho, ktorý sa obetuje za nich, aby tú Pravdu poznali, tak ešte označia toho ich záchrancu za duševne chorého.
Podobná situácia sa stala napríklad aj na našom politickom, bývalom politickom vodcovi, keď oznamoval ľudu určité informácie, ktoré boli pre neho dôležité a pravdivé. Taktiež ho vyhlásili za duševne chorého.
Takže situácia sa opakuje, ľudia chcú byť klamaní a zvedení. Ale to je ich problém."
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Úkazy na nebi.

Nebeský úkaz nad Moskvou, o ktorom som tu písal 11.10.2009, tak podobný sa zjavil aj nad Rumunskom. Viac na: http://www.novinky.cz/koktejl/182672-tajemny-prstenec-se-po-rusku-objevil-i-nad-rumunskem.html

Ján Anton Sloboda.

...pán Potucek pre túto chvíľu veľmi pekný a aktuálny článok. Ďakujem Vám ...
Dušičky, smrť, večnosť
Každý rok začiatkom novembra si pripomíname pamiatku zosnulých. Ľudovo sa tomuto pamätnému dňu hovorí aj Dušičky.
Častejšie než počas roka v plnej vážnosti myslíme na svojich blízkych, ktorí už odišli „na druhý breh“, chodíme na cintoríny, vyzdobujeme náhrobné kamene, zapaľujeme sviečky a spomíname.
Mnohí veriaci sa modlia za zosnulých, aby aj takto pomohli svojim blízkym, ktorí už nie sú na zemi. Nie je v tom nič zlé, naopak, môže to naozaj pomôcť, pokiaľ do toho nie je vsunutá pokrivená dogma niektorých duchovných pastierov, že odtiaľto zo Zeme môžeme našim zosnulým vymodliť úplné odpustky. To je absolútny nezmysel, odporujúci Božej vôli a dokonalým Božím zákonom, ktoré sa prejavujú nielen v láske a čistote ale aj v spravodlivosti.

Tak, ako na zemi snívame a po sne sa preberieme zo spánku, aj po pozemskej smrti v záhrobí to niektorí zosnulí prežívajú podobným spôsobom.
Niektorým pripadá spätná spomienka na pobyt na Zemi ako zlý sen, ale pre mnohých dnešných pozemšťanov to bude naopak kruté prebudenie zo sladkého sna – do tvrdej reality. Presne tak, ako keď sa sníva na Zemi niekomu pekný sen, ale po prebudení ráno musí opäť vstať a bojovať tvrdo o svoju holú existenciu.
Je po sne, je po ateizme, je po lacnom odpúšťaní hriechov niekým druhým, je po sne na večný odpočinok v pokoji.
Treba sa opäť hýbať, kráčať, lebo zastavenie znamená úpadok až zánik. Ako na Zemi, tak aj v záhrobí.
Na mnohých náhrobných pomníkoch vidíme nápisy: „Odpočívaj v pokoji!“ alebo „Spi sladko!“. Je to, žiaľ, len prázdne želanie, ale najmä nepochopenie stvorenia, nepochopenie Božej vôle a ilúzia o niečom, čo neexistuje.
Všade, v celom Božom stvorení, je život spätý s neustálym pohybom. Tam, kde pohyb prejde v spánok, je po živote. Ako na Zemi, tak aj tam vo výšinách.
Pokoj či zaslúžený odpočinok po vykonanej práci je niečo úplne iné než „odpočinok a sladký spánok“ vo večnosti. Mám ja nárok na večný odpočinok, keď som ešte nedošiel do Cieľa? A sme už v Cieli, keď zomrieme na Zemi?
Treba si obzvlášť uvedomiť, že ten, ktorý je viazaný na pozemskú hmotu alebo na iných ľudí viazaných na hocičo pozemské, môže byť s nimi, čiže s touto hmotou na jej poslednom úseku cesty stvorením strhnutý do rozkladu.
Mnohí si dodnes myslia, že aj planéty v hrubohmotnosti obiehajú večne. Nie je to tak. Už aj svetoznámi fyzici vedia a uvádzajú to vo svojich prácach, že tento vesmír sa z pôvodného Big Bangu znovu zmrští do pôvodného počiatočného stavu, aby v ďalšom cykle mohli vzniknúť nové galaxie, slnká, planéty, vhodné na „vyškolenie“ ďalších ľudských duchov. Staré zanikne.
Keďže najbližšie naše záhrobie je stále viazané na planétu Zem a jej obyvateľov, je úplne jasné, že aj pre vývojovú možnosť pozemsky zosnulých, v očistnom procese tzv. záhrobia, nadíde raz skutočný koniec.

Neželajme teda zosnulým, ktorí majú aj po odchode zo Zeme ešte pred sebou ďalekú cestu do Raja, aby hneď po odchode zo Zeme niekde v pokoji odpočívali či nebodaj spali, pretože času niet nazvyš, lebo ak sa brány do Kráľovstva Božieho raz zavrú, nikto z oneskorencov nebude už vpustený dovnútra.
Každý pútnik stvorením kráča, teda sa pohybuje k Svetlu Božiemu! Nespí, ani neoddychuje!
Aj samotný Syn Boží povedal, že nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze neho – skrze Slovo Božie. Dajú sa skutky vykonávať v spánku? Ježiš hovorí jasne o príchode k Otcovi, nie o spaní alebo o večnom odpočinku na tejto ceste za Svetlom [Jánovo evanjelium, 3.kapitola]:
16Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. 18Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. 21Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.

Dušičky sú dni, kedy ľudia spomínajú na mnohé spoločne prežité chvíle so zosnulými, aby nakoniec spomienky dospeli k tomu bodu, kedy zosnulý odišiel, kedy prišiel deň jeho odchodu z tohto sveta, kedy pozemsky zomrel.
Niekto odchádza do záhrobia rýchlo a bezbolestne, iný dlhodobo a s veľkým trápením.
Všeobecne sa ľudia smrti boja, hlboko veriaci sa však neobávajú ani tak samotnej smrti, než skôr spôsobu, ako z tohto sveta budú odchádzať. Avšak aj v tomto prípade sa napĺňajú len a len dokonalé zákony Božie – čo človek zasial, to musí zožať. Málokto s pokorou prijíma ťažký osud v podobe bolestného a dlhodobého odchodu z tohto sveta, a tak si tichým protestovaním – „prečo práve ja?“ – na seba uvaľuje ďalšiu vinu.
Keď začnete napr. mladým ľuďom hovoriť o druhom svete, mnohí z nich budú podráždení, že či už teraz v mladosti majú myslieť na smrť. Nepravá výchova v tomto smere, či už doma alebo v škole, zanedbala jednu základnú podmienku od Boha nám kladenú: spoznať zmysel života na Zemi, spoznať a pochopiť, prečo a odkiaľ som sem prišiel a kam sa mám vlastne vrátiť.
„Bezcieľny“ život do Cieľa určite nevedie.
Smrť sa poväčšine považuje za niečo nedobré. Skoro nikde sa nehovorí o pozemskej smrti ako o prechode do jemnejších, vyšších úrovní stvorenia, ako o prechode z jednej izby do druhej, ....
Keď túto tému otvoríte pred staršími ľuďmi, považuje sa to všeobecne za nepekné, netaktné, ba neetické, lebo mnohí z nich to už majú z hľadiska svojho veku bližšie k smrti než mladší.
A tak sa z pozemskej smrti urobil strašiak, ktorý straší nielen ateistov, ale aj mnohých veriacich, pretože len zriedkavo sa hovorí o tom, čo nás čaká a čo nás neminie po pozemskej smrti, zriedkavo sa vo výchove kladie dôraz na to, ako si môžem už teraz na Zemi vytvoriť lepšie podmienky pre svoj život v záhrobí, aby som sa vrátil Domov. A prakticky už vôbec sa nehovorí konkrétne o tejto Ceste za Svetlom Pravdy – o Ceste k Otcovi.
Je to obrovská chyba, pretože hrubohmotná planéta Zem nie je naším konečným Cieľom!
Samozrejme, úmrtiam blízkych by sme sa nemali tešiť, ale nerobme z toho ani zlo. Je to realita, ktorá podlieha prazákonom stvorenia.
V našom pozemskom živote žijeme niekoľko desaťročí, čo je teda tých pár rokov na Zemi v porovnaní s celou večnosťou? Nestojí to zato, snažiť sa už teraz nájsť zmysel života, spoznať vôľu Toho, vďaka ktorému vôbec život existuje, spoznať pravidlá Najvyššieho? Nestojí zato, snažiť sa už na Zemi usporiadať si celý svoj život podľa Jeho svätých zákonov, aby sme mohli po odchode zo Zeme žať len to dobré?

Ľudstvo chce žiť večne, hľadá sa elixír života, avšak len máloktorí pútnici si uvedomujú, že ten túžobný večný život sa neodohráva tu na Zemi, ale tam hore, vo svetlých výšinách, kam sa po „vyučení“ máme vrátiť.
Každý by chcel žiť večne, ale nie každý pre to všetko aj urobí.
Medzi veriacich bola vštepená zákerná myšlienka, že Syn Boží nás spasil svojou smrťou na kríži, ale len niektorí z nich vedia, že Ježiš sám mnohokrát zdôrazňoval, že len ten vojde do Kráľovstva nebeského, ktorý bude žiť podľa vôle Jeho Otca.
Je tu od Boha kladená podmienka pre život večný.
Tak sa podľa toho aj riaďme!

A tak, keď sa v živote mnohým nedarí podľa ich vlastných predstáv, podľa ich ľudskej vôle, začnú podliehať depresiám, napr. zo straty blízkych, z nezdarov v živote, z nervákov v súkromí alebo v práci, z nešťastných lások apod., ktoré neraz vyústia do nechuti žiť, do zbabelosti v podobe úteku od reality do rôznych závislostí a v neposlednom rade, žiaľ, aj do samovrážd.
Ľudia si poväčšine neuvedomujú, že každá depresia je takisto len dôsledok predošlého nedodržiavania večných Božích zákonov v živote postihnutého. Je to len spravodlivé vyúčtovanie za porušovanie Božích pravidiel, žatva za to, čo sa sialo predtým, žatva za to, že si postihnutý sám svoju ochranu oslabil skutkami, ktoré boli v rozpore s Božou vôľou.
Keby jedinou túžbou týchto nešťastníkov bola túžba po Svetle, keby mali jediný pevný Cieľ tam hore, v nebeských výšinách, ťažko by sa ich zmocnila akákoľvek depresia.
Len niekedy ešte v počiatkoch depresie dokáže človek zmobilizovať posledné zvyšky síl tak, že sa na to dianie okolo neho začne pozerať z nadhľadu – v rámci večnosti, a položí si otázku, či je to až také podstatné, čo sa deje v jeho okolí, či mu to naozaj stojí zato, aby si strachom zatvoril dvere do večnosti.
Mnohokrát sa atmosféra strachu vyvoláva umelo zo strany tých, ktorí sú služobníci temnôt, chcú ovládať iných, aby naplnili svoje túžby po moci. Ale oni takisto obdržia len také ovocie svojich skutkov, ktoré sú plodmi ich sejby.
Nikto neobdrží v konečnom dôsledku dobro za zlé skutky a nikto neobdrží zlo za dobré skutky.
Ľudia nechcú prijať skutočnosť, že tu nežijeme len prvý raz na planéte Zem, a potom sa čudujú, ako môže zlý človek odísť zo sveta peknou a pokojnou smrťou, zakiaľ dobrák trpel, nechápu, že aj ten zloduch bude žať za to zlo, ktoré napáchal, ibaže to odčiňovanie bude pre neho oveľa ťažšie v záhrobí než tu na Zemi.
Preto neváhajme, času je málo a naprávajme ešte na Zemi všetko to, čo sa napraviť dá.

V súvislosti so strachom zo smrti je potrebné ešte jednu skutočnosť uviesť na pravú mieru.
V každom z nás je určitá nejasná obava zo smrti.
Avšak tento cit sa netýka pozemskej smrti ako takej, ani spôsobu odchodu zo sveta, ale vyplýva z neurčitej obavy inej smrti – tzv. druhej smrti.
V poslednej časti Biblie, Nového zákona, v Zjavení Jána – Apokalypse je ohľadom druhej smrti viacero poznámok. Jednou z nich je veľmi dôležité varovanie od Boha, smerujúce prostredníctvom Jána ku nám, k pozemšťanom, opísané v závere Biblie [Zj.J: 21.kap, verš 1-8]:
XXI. Nové nebo a nová zem - 1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. 3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: "Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo."
5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: "Hľa, všetko robím nové." A hovoril: "Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé." 6 A povedal mi: "Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. 8 Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť."
Z tohto jasne vyplýva, že strach zo smrti vyviera predovšetkým z nášho vnútra, z výčitiek svedomia, z vnútra našich duší, pretože sa máme obávať druhej smrti – duchovnej, nie tej prvej smrti – pozemskej!
Ak sa zaradíme na stranu horeuvedených poškvrnených zloduchov, čaká nás druhá smrť – večné zatratenie.
Ale ak sa postavíme svojimi životmi na stranu víťazov, napriek pozemskej smrti bude Boh s nami a my budeme môcť žiť tam, kde už viac žiaľu ani smrti nebude, pretože konečné víťazstvo bude patriť Svetlu.

Zaželajme preto našim zosnulým, našim blízkym, neznámym, trpiacim, zomierajúcim, aby ich jedinou túžbou sa stala túžba po Svetle.

*******
Na záver by som rád uviedol myšlienku, ktorá mi prišla na pomoc, keď som aj ja na základe vnuknutí z temna začal mať občas neidentifikovateľný strach z toho, čo budeme robiť, keď to temno na zemi bude už na nevydržanie, keď anarchia prevládne nad poriadkom, keď sa naplnia apokalyptické predpovede zo Zjavenia Jána, čo bude, ak..., apod.

Doporučujem - ako jednu z možných pomôcok - na prekonanie zbytočných obáv a strachu:

„Moje pozemské telo mi môžu dokaličiť, zničiť, usmrtiť, ale môjho ducha, čiže mňa, nikto iný nezničí, keď to nedopustím ja sám.
Nebojím sa pozemského utrpenia, nebojím sa v pokore prijať údery osudu ako žatvu za moju predchádzajúcu sejbu, nebojím sa prijať údery zo strany temna, pretože v konečnom zúčtovaní chcem byť na strane víťazov v boji Svetla pri zničení všetkého temna vo stvorení, aby som mohol žiť a slúžiť Bohu vo večnosti.“
 
Náhoda!
Dobrý deň, prajem,

Rok 1998:

Ciferný súčet čísla 1998 je 1+9+9+8=27, 2+7=9.

Zaujímavé je, že najbližší rok s tým istým ciferným súčtom 9 je rok 2007, kde navyše aj znovu figurujú čísla 2 a 7 tak, ako v prvom cifernom súčte čísla 1998 ( 1+9+9+8=27).


Rok 2007 je zaujímavý tým, že je 70. rokom od roku 1937.

Vieme, že 18. apríla 1937 ( 18. duben 1937 ) je nazvaná prednáška Abdrushina v Zborníku nezaradených prednášok ( 18. duben je dňom Abdrushinových narodenín ), kde píše o MALOM NÁRODE služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti v Svetle a Pravdy.

Šťastný národ!

Od 18. apríla 1937 po 6. júna 2007 je 114 ucelených obehov Venuše okolo Slnka, teda Venuša bola pri svojom obiehaní okolo Slnka 18. apríla 1937 na tom istom uhle natočenia ako 6. júna 2007.
V tom je určitá symbolika, lebo práve 6. júna 1998 prijala pani Natália Imanuelov odkaz VYVOLENÉMU NÁRODU, ktorý je zverejnený v úvode knihy Večné zákony 2 pod názvom ,,Blíži sa Deň hnevu!“

6. júna 1998 – 6.6.1998 – ciferný súčet:

6+6+1+9+9+8=39, 3+9=12, 1+2=3.

Po deviatich rokoch:

6.júna 2007 – 6.6.2007 – ciferný súčet:

6+6+2+0+0+7=21, 2+1=3

Pozdravujem,

Miroslav Ivánek 
JAN. jan.jan@post.sk 
H1N1


Nadväzujem na svoj príspevok zo dňa 26.10.2009, a tak isto na príspevok p. Nika zo včera, kde spomenul, že nejde len o zisk, ale o niečo oveľa hrozivejšie pod rúškom očkovania proti chrípke H1N1.

http://tvina.sk/index.php?program=1&video=1124

Následné nato vložil aj tento odkaz správca do komentárov:

,,Japonská firma Hitachi vyvinula najmenší čip na svete-Radio Frequency Identification (RFID).Rozmery sú 0,15 x 0,15 milimetra a hrúbka je 7,5 mikrometra!!! Mohli by to byť tie čipy ktoré sa spomínajú v príspevku?"

http://thefutureofthings.com/news/1032/hitachi-develops-worlds-smallest-rfid-chip.html

Zjavenie Jána - 13. kapitola:

,,16Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 17aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena."

Ján Anton Sloboda.

 
...pán Nik plne s vami súhlasím.Ja síce TV JOJ nepozerám.lebo oni chrlia také správy,ktoré ja nemusím.A vôbec ani jedna TV nie je lepšia.Keď večer na vás vychrlia kopec negatívnych správ tak to vám večernú pohodu určite nevylepší.Hovorím iba jedno každý je zodpovedný za to čo činí.Skratka niet už komu veriť.Preto sa musíme spoliehať iba na seba a na svoj cit...
Na margo príspevku pána OLD77, bodaj by išlo len o manéver za účelom zisku. Tu však podľa všetkého ide o niečo oveľa "väčšie" a horšie s priamym dopadom na ľudí. A to získanie absolútnej moci nad touto planétou. V prípade vakcíny sa ale až príliš často šíri správa o tom, že vakcína proti umelo a zámerne na to vytvorenej prasacej chrípky je v skutočnosti smrtiaci jed. Vid napriklad dnesne spravy na TV JOJ : cca od 12:20 http://televizia.joj.sk/tv-archiv.html
...ja tomu hovorím taktický manéver.Čím viac vystrašených tým väčšie zisky majú farmaceutické firmy.Zo strany médii je to prasprosté masírovanie mozgov.Nuž kto sa chce báť tak nech sa bojí...
Treba uviesť na pravú mieru, že Obama vyhlásil stav národnej núdze, nie výnimočný stav! Medzi nimi je obrovský rozdiel. Zdá sa, že média v súvislosti s chrípkou strašia schválne, aby nahnali ustrašené ovečky pod "ochrannú ruku" farmaceutických firiem.
JAN. jan.jan@post.sk 

Obama vyhlásil pre novú chrípku výnimočný stav!

Chcel by som nadviazať týmto príspevkom, na príspevok od Nika, nakoľko ako sa vraví, ,,Všetko zo všetkým vždy súvisí" alebo ,,Bez vetra sa ani lístok nepohne":

http://www.topky.sk/cl/11/591670/Obama-vyhlasil-pre-novu-chripku-vynimocny-stav

A tu trochu iný pohľad na tento stav, ktorý nastal v USA:

http://www.tvina.sk/index.php?program=1&video=1109

Ján Anton Sloboda.

Nik Hľadám cestu, pravdu. 
Nový svetový poriadok
Dobrý deň, odporúčam všetkým pozrieť si tento dokument o "Novom svetovom poriadku." http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=809
 
Sedmička a Dvojka!

Dobrý deň, prajem,

Citát z knihy Večné zákony 1:

,, Abdrushin, podobne ako Ježiš v tušení blízkej smrti, odovzdal vo svojom diele ,,Posolstvo grálu" štafetu poslednej pomoci pred súdom prastvorenej Svanhilde - Labutej panne, ktorá sa za týmto účelom vtelila na Zem deväť rokov po jeho odchode ".Abdrushin odišiel zo Zeme 6.decembra 1941 - 6.12.1941.

Prastvorená Svanhilda - Labutia panna sa na Zemi narodila 17. júla 1950 - 17.7.1950


1950 - 1941 = 9 rokov

Od 6.12.1941 po 17.7.1950 je 14 ucelených obehov Venuše okolo Slnka, teda Venuša bola v deň odchodu Abdrushina a v deň narodenia pani Natálie pri svojom obiehaní okolo Slnka na rovnakom uhle natočenia.

Je zaujímavé, že vyššie uvedený citát z knihy Večné zákony 1 od Natálie de Lemeny Makedonovej je na strane 207.Číslo 207 obsahuje číslice 2 a 7.

2 + 7 = 9 / 9 rokov/

2 x 7 = 14 / 14 obehov Venuše /Toto určite nie je náhoda!

Dátum narodenia Abdrushina na Zemi je 18. 4. 1875,

18 x 4 = 72, teda 7 a 2,

Dátum odchodu Abdrushina zo Zeme je 6. 12. 1941,

6 x 12 = 72, teda znovu 7 a 2, teda

stále tu rezonujú sedmičky a dvojky!

pozdravujem,

Miroslav Ivánek
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeský úkaz nad Moskvou


Tak takýto zaujímavý nebeský úkaz mohli vidieť občania Moskvy 6.10.2009, keď na Slovensku sa oslavovalo meno Natália:

http://www.youtube.com/watch?v=KOWyZUI8a0g&feature=related

...a bolo nám pripomenuté predsa, že treba dávať pozor na nebeské úkazy, ktoré budú napovedať, že čas sa naplnil....Preto bdejme...

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Re:

Je dobré, že ešte sú ľudia, ktorí to vnímajú a vidia tak ako majú...

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.

Nik Hľadám cestu, pravdu. 
Dobry den Jan, pocitujem to rovnako, ako vy. Je to velmi smutne, zial mnoho ludi sa na to pozera sposobom, ktory len utvrdzuje kompetentnych, aby v podobnych "badaniach" pokracovali. Vraj vyssi zaujem-pytam sa kym stanoveny, vraj rozpinanie sa ludstva-bolo by to pekne, keby islo o zveladovanie. A poslednej skupine ludi, ako inac, je to zo srdca jedno. Dufam, ze skutocne kompetentny tomuto rozpinaniu sa ludskej rasy urobi co najskor koniec, nic ine si nakoniec nezasluzime. Ako vizitkou ludskej rase sluzi to, co sme dokazali s touto planetou hoci za poslednych 200 rokov. Malokoho vsak napadne, ze nas to vlastne usvedcuje !
JAN. jan.jan@post.sk 
NASA bombardovala Mesiac. Kvôli vode vraj?!?

Keď rozum víťazí nad citom...Úsudok o tom nech si urobí každý sám...

http://aktualne.centrum.sk/veda-a-technika/clanek.phtml?id=1192538

http://www.youtube.com/watch?v=SijRrAo6B1c&feature=player_embedded ...a ešte si aj zatlieskali?!? Tu už zdravý rozum je úplne v koncoch, nakoľko nedokáže také niečo pochopiť....

Ján Anton Sloboda.