Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Odkaz Imanuela zo 6.6.1998
Dnes je tomu 11 rokov.


Najnovší Imanuelov odkaz vyvolenému národu, prijatý 6. júna 1998:

Blíži sa deň hnevu

Radujme sa, prídu anjeli
Boh nás zachráni
Jeho deň je tu

Pripravte sa, bude voda
Zrýchli sa to, zlepšuje sa to
Buďte bez obáv
Bežte, ale neutečte
Prekrojte chlieb
a nespúšťajte z neho oči
Suché lístie opadáva

Rozlúštenie proroctva nájdete v knihe VZ-2.

---------------------------------------
www.biela-holubica.sk
http://www.vecnezakony.weblahko.sk/Vecne_zakony_1__2.html
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Posolstvo Grálu a Večné zákony


Posolstvo Grálu a Večné zákony na www.youtube.com.

http://www.youtube.com/watch?v=Zvv5AiYJ2_g

http://www.youtube.com/watch?v=YA6QvPHjB9A

Verím, že aj to bude prínosom pre všetkých vážne a skutočné hľadajúcich, ktorí prahnú po samotnej Pravde Boha.

Ján Anton Sloboda.

 
PeterFranko  
Zjavenie Jána 12 kapitola, 5 a 6 verš:
Zjavenie Jána 12 kapitola, 5 a 6 verš: „ A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho tónu a žena ušla do pustatiny,...“

Prehľad stvorenia:
- čisto duchovná časť ( prastvorenie )
- duchovná časť ( stvorenie )
- hmotná časť ( neskoršie stvorenie). Hmotná časť pozostáva z jemnohmotnosti a hrubohmotnosti.

Medzi duchovnou časťou a časťou hmotnou je mocná vrstva bytostného kruhu. Kruh bytostného sa uzaviera okolo hmotností ako prechod z duchovného k hmotnému. Táto bytostná vrstva je druh stvorenia, ktorý patrí k hmotnej časti stvorenia ako ženúci a formujúci. Nad jemnohmotnosťou sa nachádza teda bytostná ríša. Mocné bytosti bytostného kruhu bývajú vo vznešenom, skutočnom hradnom sídle v Olympe. Najvyššími bytosťami sú prastvorení bytostní, ktorí sa sformovali ihneď a sú veční. Pod vládou veľkých bytostných spadá aj napĺňanie večných zákonov. Obyvatelia bytostného kruhu stoja len v službe vôle Božej. Bytosť stojí bezprostredne pod tlakom Božej vôle, preto môžu byť v bezprostrednej blízkosti Božej.

Prehľad stvorenia:
- hrubohmotný vesmír,
- jemnohmotný vesmír,
- bytostná ríša, alebo bytostný kruh,
- duchovná ríša.

Z prednášky Pána Abdrushina „Já jsem vzkřišení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedine skrze mne!.“ Citácia časti z prednášky: “Naslochejte jednou pozorne: Všechno nízké a všechno zlé, tedy všechno, co se nazývá temnem, existuje jenom ve hmotnosti! V hrubohmotnosti i v jemnohmotnosti! Kdo toto správně pochopil, mnoho tím již získal.“

Časti stvorenia nachádzajúce sa nad jemnohmotnosťou spadajú bezprostredne pod Božiu vôľu. Môžeme povedať, že úrovne nad jemnohmotnosťou sú kráľovstvom Božím, pretože tam sa všetci obyvatelia a bytosti zachvievajú len v súlade s Božou Vôľou. Lucifer nemá dosah na stvorenia nachádzajúce sa nad jemnohmotnosťou.

Prevzaté z Večných Zákonov 2 :
Odpoveď uvedená pod číslom:
44 Božie kráľovstvo : „Je to súhrnný pojem pre všetky duchovné svety nad hmotnosťou, ktoré sú riadené Božou vôľou. Pretože tam nevládne temno, nazývajú s Božím kráľovstvom.“

116 „ V úlohe Sudcu zastupuje Stvoriteľa v celej hmotnosti Imanuel, Syn človeka.“

141 „Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu. Ježiš predsa po narodení ostal pri matke, nezmizol do vyšších sfér, ako sa to stane v prípade Imanuela. Podľa Zjavenia Jána aj Imanuelova matka má po jeho narodení odísť zo Zeme. Ani jedna z týchto udalostí, ako vieme sa za Ježišovho života neuskutočnila.“

181 „Podľa jeho matky ho ( Imanuela ) spozná nové pokolenie aj po očiste, keď sa malý Imanuel vráti od Božieho trónu znova na Zem.“

188 Dieťa, budúci vládca sveta, teda Imanuel, bolo po narodení uchvátené k Bohu a jeho trónu. „ Dieťa dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso. S týmto zámerom, ale aj kvôli bezpečnosti, bude novonarodený Imanuel vyzdvihnutý až k Božiemu trónu, do božskej ríše. Aby to vyzdvihnutie bolo podľa zákona rovnorodosti a tiaže možné, musí byť jeho matkou vyššia bytosť vtelená na Zemi. Tak získa Imanuel dobre duchovne prežiarené pozemské telo, ktoré bude schopné zniesť tam hore silné božské vyžarovanie.“


248 „Svanhilda nie je duch, ale bytosť, je čistou časťou, resp. súčasťou Prakráľovnej...“

260 „ Ježiš sa mal narodiť riadne ako každý pozemský človek, lebo nemal po narodení odísť zo Zeme do božskej ríše , ako je to plánované u Imanuela.“

295 Miesto splodenia Pána Imanuela. „V tejto Parsifalovej jemnohmotnej schránke mal Imanuel splniť dve úlohy, lebo Abd-ru-shin spomína Božie zasľúbenia v množnom čísle:
1. pripraviť akciu na zjavenie sa v oblakoch,
2. splodiť svojho syna Imanuela.
..., lebo sa oplodnenie uskutočnilo jemnohmotne. Došlo k nemu dokonca nad jemnohmotnosťou, aby sme boli mimo Luciferovho vplyvu,... Jedine nad jemnohmotnosťou bolo možné bez temného pôsobenia nerušene splodiť Imanuela. Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel.“


Prevzaté z Večných Zákonov 3, str. 23 „ A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho tónu.“ Keď už bude pobyt dieťaťa na Zemi ohrozený, nebezpečný, keď väčšina ľudstva ho nebude chcieť pod zavádzaním temna prijať, dôjde k súdu – očiste, v ktorej sa vytriedia ľudia na schopných duchovnej premeny, a na neschopných žiť v novej epoche. Títo pod vplyvom nesprávnych názorov, alebo z pochybností, nedokážu prijať Nového Mesiáša. Dieťa bude unesené do vyšších sfér stvorenia, do bezpečia, kde prečká zničenie a regeneráciu našej planéty.“

Večné Zákony 3, tu sú dve vydania. Prvé vydanie s labuťou na prednej strane a II. dotlač s obrazom, kde Prakráľovná drží v náručí malého Imanuela.

Večné Zákony 3 str. 23 : Žena potom utiekla, na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní“.
V I. vydaní sa nachádza veta: V kritickej chvíli bude tiež unesená, nie však na púšť.“

V II. dotlači sa nachádza veta: V kritickej chvíli bude tiež unesená k dieťaťu, nie však na púsť.

Medzi nimi je rozdiel, na ktorý nás chcela Pani Makedonová upozorniť. Prakráľovná, ktorá porodila Kráľa tisíc ročnej ríše bola unesená k Dieťaťu.

Večné Zákony 3 str.28 v I. vydaní a str.27 v II. Dotlači: „ Ako mohlo, podľa Božích zákonov, dôjsť k počatiu s Bohom? Obaja museli na tento úkon urobiť krok k zblíženiu. Imanuel musel zostúpiť nižšie a ona zas vyššie, aby sa stretli na nehmotnej úrovni.
Nakoľko oplodnenie sa uskutočnilo nad jemnohmotnosťou,...“


Večné Zákony 3 str.31: „ Matka Ducha pravdy, autora Posolstva grálu, počala tiež len pozemsky, hmotne, hoci Duch Pravdy bol vtelený Duch Svätý. Keďže mal podobne ako Ježiš zničiť padlého archanjela len Slovom, nesnažil sa ho Lucifer zlikvidovať až v tehotenstve, ani v detstve, preto mala jeho matka tiež riadnu graviditu.“

Splodenie Imanuela, kráľa tisíc ročnej ríše sa udialo nad jemnohmotnosťou. Na tom mieste, kde sa uskutočnilo splodenie sa nachádza Parsifal Imanuel, ktorý zostúpil nižšie. Môžeme povedať, že na mieste splodenia sa nachádza Boží trón, ktorý symbolizuje miesto, kde sa nachádza Boh, ktorý z toho miesta vysiela svoju vôľu. Vieme, že Imanuel riadi, čiže vysiela z miesta svojho trónu nad jemnohmotnosťou svoju vôľu, ktorou riadi súd, očistu a pripravuje akciu príchod v oblakoch. Okolo neho je silné božské vyžarovanie, ktoré znesú len bytosti, ktoré sa plne zachvievajú v Božej vôli. Bytosti obývajúce miesto nad jemnohmotnosťou sa plne zachvievajú v Božej vôli. Tam temno a Lucifer nemá svoj vplyv. Preto miesto, kde sa udialo splodenie Imanuela, Kráľa tisíc ročnej ríše je Božím kráľovstvom.

Po narodení Imanuela v novembri 1998, bolo Dieťa uchvátené k Božiemu trónu do Božieho kráľovstva. Tým miestom je miesto, kde sa odohralo splodenie Dieťaťa Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše. Nad jemnohmotnosťou sa nachádza Boh Parsifal Imanuel, ktorý zastupuje Otca v úlohe Sudcu.

Preto veta zo Zjavenia Jána 12 kapitola 5 a 6 verš: „I porodila syna, chlapca, ktorý bude spravovať všetky národy železnou berlou. Ale jej dieťa bolo odnesené k Bohu a k jeho trónu a žena ušla do pustatiny, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živil 1260 dní.“ Vysvetlenie Zjavenia Jána Pani Makedonovou je v súlade s Večnými Zákonmi, dieťa sa nachádza tam , kde je so svojím telom rovnorodé s prostredím v ktorom sa nachádza, preto je zachovaný zákon rovnorodosti a tiaže.

A splnilo sa, že po narodení bolo Dieťa odnesené k Bohu a k jeho trónu, aby ho drak nemohol zabiť. Zároveň bola Žena ktorá porodila Dieťa odnesená k Dieťaťu aby bola mimo dosah draka Lucifera.
 
pred Dňom Svätej holubice
O týždeň budeme sláviť Deň Svätej Holubice.

Ako želanie, posielam všetkým ľuďom, ktorí chcú zmeniť svoj život podľa pravidiel Pravdy a prejsť duchovnou premenou, to, čo vo mne najviac rezonuje už nejakú dobu:

Pane,
veď moje kroky tak,
aby som Tvoju silu využíval
nie podľa mojej ľudskej vôle
ale podľa Tvojej Božej vôle.
 
...prečítal som si zbežne zopár posledných príspevkov.Moje pocity sú takéto.Tak ako momentálne všetci žijeme tak takouto cestou už nie je možne ísť.Ja pociťujem,že tlaky sú už veľké a zákonite dôjde k zmene nemyslím tým,že by bol koniec sveta to nie,ale tento systém v akom my všetci žijeme je už nežiadúci a preto dôjde k zásadným zmenám vo všetkom.Z tejto polemiky,ktorá tu momentálne prebieha mi vychádza,že toto sú všetko triky temna.To pôsobí na slabších jedincov a na základe ich rozumovania potom vznikajú takéto nazvem to žabomyšie trenice.Tí ktorí sa skrývajú za anonymné príspevky tých riadi temno.Každý máme svoju cestu za svetlom a ta nie je vydláždená.Na záver moja rada riaďme sa citom čo je správne ten nás nikdy nesklame.Pokiaľ budeme nad všetkým používať iba rozum tak sa želaného efektu málokedy dočkáme.Rozum má byť iba pomocný nástroj a cit hlavný. Želám pekný deň.
 
UFO nebo „létající lampióny“?
Už přes dva roky pozorují naši občané záhadný jev – po obloze pluje bezhlučně jedno nebo několik velkých, zářivě červených nebo žlutooranžových světel. Oblohu přeletí různě rychle nebo visí na místě, drží formaci nebo ji mění, a zmizí přeletem oblohy, nebo náhle zhasnou.

O co jde ?

http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2009051301
 
JAN. jan.jan@post.sk 


Svetelné objekty na oblohe...

Je dobré, že je to tam, aspoň každý môže vidieť, že ako sa zastiera pravda aj v tomto prípade. Zároveň sa tam nachádza vyjadrenie tej pani, ktorá prišla s tým zvláštnym vyjadrením, že išlo o lampióny, ktoré oni vypúšťali na svadobnej hostine. To museli byť poriadne lampióny, ak dokázali horieť pomaly tri dni na oblohe, a ktoré si niekto až v pondelok večer všimol, že ešte stále horia a vytvárajú na nočnej oblohy akési úkazy, ktoré sa zjavili nie len na Slovensku, ale aj v Rusku, k tomu sa ešte vrátim, a Pakistane?!?

Odporúčam si teda pozrieť to vyjadrenie, ktoré podáva tá pani, ktorá pri konci ako keby nevedela, že čo má povedať. Dokonca tam počuť hlas v pozadí, ktorý jej našepkáva, že čo ešte treba povedať.

http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/video-pozname-povod-tajomneho-ufo-nad-trencinom.html#video

Dokonca som zachytil aj taký názor jedného pána, ktorý sa snaží spojiť s tou dotyčnou:

,,Snažím sa kontaktovať túto pani alebo slečnu , neviem , ktorá je na videu, no nedarí sa mi to. Telefonoval som do markízy a povedali mi, že pre nich je to už nezaujímavá vec a žiadne informácie už nebudú poskytovať."

Zaujímave však, že ich už to nebude zaujímať, veď odhalenie podľa nich už nastalo.

A teraz k tomu Rusku, teda k úkazom, ktoré sa objavili nad Moskvou 25.4.2009, a ktoré sú opäť totožné s tými, z Trenčína. NIČ SA NEDEJE LEN TAK!!! Veď posúďte sami:

http://www.youtube.com/watch?v=m5C7QGA0aPc&feature=related

Ale ako vidno, aj tu niektorí by chceli niečo opäť prekrútiť, čo sa ozaj stalo, a čo nebolo pozemského pôvodu. Asi je to ich práca, prekrúcať pravdu za každú cenu! Preto aj tak rad/radí odkazujú, že naše hľadanie Pravdy je povrchné, nedôsledné... Preto tento môj vstup ukončím niekoľkými vetami z Posolstva Grálu:

,, Keď sa teraz budú objavovať viditeľné znamenia Súdu a bude vzrastať strach, začnite sa pýtať ľudí a pátrať, čo asi tieto znamenia znamenajú, a hneď sa zdvihne mnoho hlasov k týmto udalostiam. Uspokojujúcich a utešujúcich, varujúcich a napomínajúcich, prorokujúcich nešťastie i prisľubujúcich šťastie. NAD VŠETKÝMI TÝMITO HLASMI VŠAK STOJÍ NEOCHVEJNE A VZNEŠENE SLOVO POSOLSTVA, KTORÉ SA VŠADE POZEMSKY VIDITEĽNE NAPĹŇA!

A konečne si toho všimnú i pozemsky ľudia. Ale pochybnosti ešte nebude ubúdať lebo burina nedôvery bola príliš zakorenená luciferovskými drábmi, ktorí mohli úradovať až do tejto doby, pokúšajúc sa ľudstvo otráviť, aby už nemohlo byť zachránené, ale padlo im ešte v poslednom okamžiku za obeť.

Ľudia! Keď nadíde hodina, v ktorej podľa Božej vôle nastane na zemi nutná očista a triedenie, POTOM DÁVAJTE POZOR NA VÁM ZASĽÚBENÉ, ČIASTOČNE NADPOZEMSKÉ ZNAMENIA NA NEBI!

Nedajte sa potom pomýliť tými ľuďmi a cirkvami, ktoré sa už dávno oddali Antikristu.

Dobré ráno Slovensko, dobré ráno Zem.

Ján Anton Sloboda.

... opäť, znovu a znovu ...
… opäť, znovu a znovu ...

To, či som premárnil 15 rokov alebo nie, nebude posudzovať nejaký anonym, ale niekto druhý.

Ja sa nestaviam do role neomylného, naopak, mám na sebe ešte čo robiť a naprávať, ale vy, -gnostci, -tori, a vám podobní bezmenní, vyberte si vo vlastnom záujme brvná zo svojich očí, lebo triesky vidíte len na blížnych svojich, pričom zrkadlo Pravdy si oproti sebe nejako nechcete otočiť. Samozrejme, pokiaľ to všetko nerobíte vedome z poverenia kohosi z pozadia.

Je mi úplne jasné, že nič zo stvorenia, teda ani z praduchovného nemôže prejsť do Božskej sféry (nad prastvorením). Takže tu nie je žiaden rozpor.
To, čo napísala pani Natália o vzatí narodeného dieťaťa vo VZ-2, je vecou výkladu v rámci súvislostí v celku, určite tým nemyslela nič také, čo by zjavne aj pre začiatočníka a totálneho laika malo byť v rozpore so Zákonom. Všetko prebehlo podľa vôle Pánovej a tak to bolo aj myslené.
K tomuto nemám už čo dodať.

Doplním ešte k mojej úvahe o dopravných prostriedkoch:
Chcel som tým len naznačiť určitú analógiu v ochrane obalov človeka voči vonkajšiemu prostrediu a pohyb v rôznych energetických a frekvenčných úrovniach stvorenia, ak je to tak chcené zhora – pri samozrejmom napĺňaní a dodržiavaní Prazákonov stvorenia. Nič viac.
Mali by sme si uvedomiť, že všetko je to len o pohybe a o rôznom využití neutrálnej sily, o vyžarovaní, štiepení a o frekvencii, vždy podľa konkrétnej úrovne vo stvorení.

S tým hostinským je to dobré, len aby to nebolo o pisateľovi...

Ešte niečo, anonymovia:
Vadí vám a ste doslova nešťastní, že sa vám z našej strany nedostáva nových informácií na ďalšie križiacke ťaženie proti poslaniu pani Natálie, takže sa točíte stále dookola toho istého problému vo vlastnom zúfalstve a zvyšujete svoju agresivitu a zosmiešňovanie všetkého toho, čo by aj Vám mohlo len a len pomôcť.
Som rád, keď je záujem o diskusné fórum NAT98, som rád, keď vidím, že záujem o knihy pani Natálie neutícha, ale nemienim sa donekonečna len tak nečinne pozerať, keď sa tu ohovára a zosmiešňuje tá osoba, ktorá pomohla tisícom ľudí na ceste za Pravdou.
To, že sem naozaj chodia ľudia a že majú záujem o knihy VZ-1,2,3, toto vadí práve niektorým anonymným návštevníkom tejto diskusie, pretože by boli najradšej, keby bola táto diskusia umlčaná, ukončená a zrušená.
O tomto je toto všetko, čo sa tu teraz deje.
Aj to je hnacou silou niektorých sem prispievajúcich.
A pochopiteľne, netreba sa vôbec čudovať, že sa tieto útoky opäť stupňujú práve v tejto dobe, pár týždňov pred Sviatkom Svätej Holubice.
Aj to hovorí veľavravne o niektorých z Vás.

Takže OPÄŤ, ZNOVU A ZNOVU, spýtajme sa samých seba:
Ja už nemám čo naprávať?
Už som taký čistý?
Vybielil som si svoj šat natoľko, že už môžem z tejto Zeme odísť a stúpať do výšin?

Pamätajme!
Ak nemáme čím pomôcť blížnym svojim,
prestaňme sa radšej o nich starať,
pozrime sa mlčky na seba
a odstraňujme svoje vlastné chyby čo najrýchlejšie,
aby sme boli pripravení,
keď príde DEŇ.
 
Lampióny a svatba

"Ale čo je zaujímavé, že to video - Svadba + lampióny už dnes nie je možné si pozrieť na www.tvnoviny.sk , hoci ešte dnes dopoludnia to bolo možné. Hľadal som to aj v archíve - http://tvnoviny.sk/arhiva/spravy/domace/index.html , ale ani tam to vôbec nie je, čo je ozaj zaujímavé, že prečo asi?"

Jestli pane Slobodo takto "usilovně" hledáte i samotnou Pravdu, pak se nedivím, že máte takové názory jaké máte.

http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/video-pozname-povod-tajomneho-ufo-nad-trencinom.html
http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/foto-a-video-nezvycajny-ukaz-na-nocnej-oblohe-sokoval-trencanov.html

Zřejmě video jen přejmenovali a to Vás zmátlo na tolik, že jste to označil za něco tajemného se skrytým významem: "že prečo asi?"
JAN. jan.jan@post.sk 
UFO 27.4.2009

Isto som trafil vedľa, tak ako aj s tým, že ste to stále vy, hoci pod iným menom. Ale čo je zaujímavé, že to video - Svadba + lampióny už dnes nie je možné si pozrieť na www.tvnoviny.sk , hoci ešte dnes dopoludnia to bolo možné. Hľadal som to aj v archíve - http://tvnoviny.sk/arhiva/spravy/domace/index.html , ale ani tam to vôbec nie je, čo je ozaj zaujímavé, že prečo asi?

Ďalej sa tam zverejnilo aj niekoľko výpovedí očitých svedkov podobných úkazov, dokonca z čias, keď o takých lampiónoch v našich zemepisných šírkach nikto ani nechyroval.

,,Správa o nevysvetliteľnom jave na oblohe vyvolala medzi čitateľmi portálu TVNOVINY.sk doslova ošiaľ. Za 14 hodín sme zaznamenali viac ako 290 vašich reakcií. Niektorí dokonca podobné úkazy na oblohe v minulosti už pozorovali.

„Takmer identický úkaz som videl v 80-tych rokoch nad Malými Karpatami, cca o 23.00 h. Niekoľko guľovitých oranžových svetiel, ktoré sa pomaly pohybovali rôznymi smermi. Vystúpili spoza hôr, menili polohu a po asi 30 minútach pomaly klesli za hory. Pozoroval som ich z Modry, severným smerom, cca 30 - 40 stupňov nad obzorom. Vylučujem lietadlá, hviezdy, vojenské svetlice, vrtuľníky, balóny. Netvrdím, že to bolo UFO, ale nedokážem si to vysvetliť,“ napísal čitateľ Ľubomír.

Podobné svetlá pozorovala na oblohe aj čitateľka Bianka: „Presne takéto objekty sme videli na dovolenke v Nemecku minulý rok v máji, narátali sme ich asi 16, pohybovali sa a leteli v skupinkách. Kto nevidel, neuverí. Vysvetliť sme si to ale nevedeli. Videli sme to šiesti a nemyslím, že sme mali nejaké problémy s očami.“

Ale čo je ešte zaujímavé, že v tento deň - 27.4.2009 sa niekoľko lietajúcich telies objavilo v Pakistane, ktoré sú zverejnené na youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=Q79-inMBVbA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ofO5-OVHAmM&feature=related

A ten tretí videozáznam ukazuje podobné svetelné objekty, tým z Trenčína, ktoré bolí pozorované tiež 27.4.2009:

http://www.youtube.com/watch?v=ipgTWa1-zOI&feature=related


Čo dodať záverom, hádam už iba toľko, každý nech si urobí sam vlastný názor o úkazoch týchto dní, nech nedá na plané reči, ale na svoj vlastný úsudok.

Pekný večer.

Ján Anton Sloboda.
 
JAN. jan.jan@post.sk 


No veru nevěříci Tomáši, zostal už len úsmev nad vami a nič viac. Vy ste už raz taký, vy sa skrátka nezapriete...No a plané reči, no to ozaj na vás sedí v plnom rozsahu. Stačí si ozaj zájsť na tieto miesta, aby sa každý presvedčil na vlastné oči, že koľko od vás osobne už tam toho vyšlo, tých planých rečí. Takže odporúčam si zájsť, tým čo sa chcú o tom presvedčiť na vlastné oči, na tieto miesta teda: http://gbook.ftt.cz/book.php?id=10350 , a už zmienené fórum http://www.okoun.cz/boards/makedonova , kde práve na týchto dvoch miestach bolo zneužité aj moje meno aj môj príspevok práve týmto chlapíkom.

Pekný večer.

Ján Anton Sloboda

doprava-ochrana + východisko
Určené - ani nie tak nejakému agnostikovi, alias prognostikovi, ale skôr normálnym serióznym ľuďom:

Bolo tu spomenuté moje meno a text:
"Něco (k bodu 3.) se pokoušel vyřešit za pomoci vyspělejší techniky blíže nespecifikovaných mimozemšťanů také pan Potúček na svých webových stránkách „Duchovná premena“! Ale výsledek je opět žalostný – defakto další zpochybnění Prazákonů stvoření!"

Moje doplnenie k tejto téme:
Posolstvo Grálu nie je pre mňa knihou č.1 už 15.rok nato, aby som verejne spochybňoval Prazákony stvorenia.
V úvahe "Dopravné prostriedky vo stvorení" som sa snažil poukázať na analógiu a určitú logickú postupnosť pri skúmaní prostredia, ktoré je nezlučiteľné s prežitím človeka, a napriek tomu iba obyčajný človek našiel už rôzne pomôcky a zariadenia, ktoré mu umožňujú nielen prežiť v neprijateľnom prostredí, ale aj vykonávať tam určité práce a úlohy. A to sme len pri výsledku práce obyčajného človeka v hrubej hrubohmotnosti......
Anonym AGNOSTIK hovorí o nejakom žalostnom výsledku, ale pri jeho obmedzenom pohľade na vec by mal potom logicky on sám zavrhnúť aj prežitie v ponorke na dne oceánu, lebo tam samotný človek predsa nemôže pri tom obrovskom hydrostatickom tlaku, bez kyslíku a v tme jednoducho prežiť. Ale toto a aj ďalšie príklady z nášho života sú asi pre neho výnimky potvrdzujúce jeho pravidlo.
Podľa mňa sa takýmto posudzovaním zaraďuje medzi takých "pokrokových! ľudí, ako je ešte aj dnes neomylná Matka-cirkev, ktorá napr. až v roku 1992 oficiálne uznala, že Galileo mal so Zemou predsa len pravdu. Všetci okolo nich to už pochopili, len dogmatici sa strnulo držali toho, čo im bolo zpozadia "naočkované" niekým druhým.
No a takýchto provokatérov by som ja osobne na tejto diskusii jednoducho mazal, až by sa tak prášilo.

K provokáciám rôzno-menných prognostikov, neveriacich pavlov-šavlov, "radiá-torov", "aligá-torov" a iných "dobrosrdečných" -torov a anonymov, skrývajúcich sa za zdanlivo vážne položené otázky, by som chcel pridať ešte poznámku:

Ak sa neodpovie niekomu podľa jeho vôle, začne zhadzovať to, čomu nerozumie - presne ako Matka-Cirkev, či nejakí iní obmedzenci.

Preto si tiež myslím, že príspevky autorov niektorých spočiatku navonok vyzerajúcich korektných otázok, ktoré sa často po nejakom čase zmenia na uštipačné a ironické provokačné poznámky, by bolo lepšie mazať, aby títo dotieravci konečne zistili, že toto fórum nebolo zriadené pre provokatérov, ale pre čitateľov PG a VZ.

Napokon málokto sa sťažuje, keď na diskusné fóra niektorých iných webových stránok nie je možné vstúpiť, len po schválení nejakým tiež administrátorom. Tam to asi niektorým ani tak nevadí. To, že to vadí tu, tiež svedčí o úmysloch prichádzajúceho. Vnucuje sa len agresor.
Takže nejaká sťažnosť v prípade vymazania príspevku na tomto fóre „zaváňa“ väčšinou účelovosťou.

Ale keďže máme slobodnú vôľu sa rozhodovať, a zatiaľ aj slobodu prejavu, vznikol v roku 2007 nový diskusný klub na okoune:
" www.okoun.cz/boards/makedonova; Adminator ... 21.září 2007 19:30:07; Nový klub určený na obhajobu a upozornenia na nezrovnalosti kníh „Večné zákony“, ktoré napísala Natália de Lemeny Makedonová. Bez cenzúry. "

Treba len pripomenúť, že väčšina tam prispievajúcich sú anonymovia, ale meno pani Natálie uvádzajú v plnom znení a naše mená takisto.

Takže s plnou vážnosťou, bez akéhokoľvek náznaku irónie alebo výsmechu, by som rád doporučil všetkým, ktorí chcú poukázať na nezrovnalosti v knihách VZ-1,2,3 , aby sa realizovali na tomto diskusnom fóre.
Veď na to Vám to bolo aj vytvorené.
Máte tam možnosť sa slobodne vyjadriť o svojich nezrovnalostriach -bez rizika vymazania. Máte takisto možnosť hádzať si tam do vlastného priestoru kadejakú špinu a hrabať sa tam anonymne v nej.

Myslím si, že na diskusii NAT98 už viacerí čitatelia VZ-1,2,3 mali snahu pomôcť hľadajúcim pri pochybnostiach okolo poslania pani Natálie. Stačí si len zalistovať do minulosti tohto diskusného fóra.
K čomu by bolo to neustále opakovanie tých istých rád a pokusov ako nejakí papagáji?
Myslím si, že si niekto našu diskusiu minimálne zmýlil s pokusmi o to, aby sme tu ako posteľoví psíčkovia opakovane aportovali kadejakým anonymným dobrodruhom na ich pokyn.

Kto túto snahu niektorých z nás nepochopil a nevycítil, nech toho zbytočného úsilia o trápne zhadzovanie poslania pani Natálie radšej vo vlastnom záujme nechá a nech sa radšej snaží upraviť si svoj vlastný život podľa pokynov zo Slova, podľa Prazákonov stvorenia, a všetko ostatné mu bude pridané ...
Každý z nás má na sebe samom ešte čo naprávať.

Želám Vám všetkým veľa síl, aby ste zvládli to, čo je pred Vami.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
IMANUEL


Aby sa opäť niečo cenné nestratilo, lebo veď o to aj išlo niektorým, čo len nedávno bolo napísané na tomto fóre, p. Petrom Frankom.

http://www.okoun.cz/boards/nat98?contextId=1061984716#article-1061984716

Ján Anton Sloboda.

P.S.: Neraz nám bolo pripomenuté, že ak sa má pomáhať niekomu, tak len skutočné hľadajúcim Pravdu, a nie tým, ktorí o Pravde už nechcú nič počuť, a ktorí ju silou mocou popierajú... 
Pane PeterFranko, děkuji za korektní, věcnou a všezahrnující odpověď! Oceňuji Váš skvělý smysl pro humor!!

Také již nemám ani dalších otázek, když je to tak! … Všetko sa všetkým vysvetlí.: … "To bude prebiehať podľa večných zákonov. "… Ako povedala Pani Makedonová!
 
PeterFranko  
Na teraz Vám musí stačiť, že Večné Zákony sú pravdivé. Pani Makedonová mala úplnú pravdu vo všetkom. Všetko sa všetkým vysvetlí. Ako povedala Pani Makedonová: ostatným sa bude o tom vhodnou formou a vo vhodnom čase rozprávať.
Díky! Vy dokážete vysvětlit snad i nemožné!!?
Pane PeterFranko, raději jen velmi stručně:

  1. tvrzení o jemnohmotném početí a jemnohmotném porodu Imanuele zde bylo již tolikrát rozebíráno, ale naprosto bezvýsledně a také stále ještě nebylo nalezeno ani to záhadné místo v PG, kde se o něm údajně píše!

2. zhmotňování a dematerializaci vyslanců z Praduchovna. = Otázky a odpovede č. 315 ...“Takisto malé deti z Fatimy, ktoré videli zjavenie a potom zomreli, boli bytosti z Hviezdy Syna človeka. Preto len ony mohli vidieť duchovné telo Prakráľovnej. V dospelom veku mali plniť úlohu kontaktérov s Hviezdou Syna človeka. Jej posádku tvoria božské a praduchovné bytosti, ktoré žijú v súčasnosti nad jemnohmotnosťou. Vďaka svojmu vysokému pôvodu sa dokážu ľahko a rýchlo zmaterializovať aj dematerializovať súčasne so svojimi dopravnými prostriedkami v rôznych úrovniach stvorenia. .“ … tohle není třeba dále komentovat. Tedy Syn Boží se také nemusel rodit – když se mohl "rýchlo zmaterializovať“!!!

3. o létání s hrubohmotnými kosmickými loděmi mimozemšťanů až do Praduchovních úrovní: Z VZ3: str.275 …. „Dieťa sa zhmotní až po pôrode,...“ avšak podle Otázky a odpovede č. 188 ...“Všetko bude prebiehať v rámci večných zákonov. Dieťa dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso.“ … ale jak může být hrubo-hmotné tělíčko narozeného Imanuele dopraveno do božské říše?

Něco (k bodu 3.) se pokoušel vyřešit za pomoci vyspělejší techniky blíže nespecifikovaných mimozemšťanů také pan Potúček na svých webových stránkách „Duchovná premena“! Ale výsledek je opět žalostný – defakto další zpochybnění Prazákonů stvoření! Vždyť lidský duch, který má jednou překročit hranice mezi jemnohmotnými a duchovními světy, musí zde odložit nejen hrubohmotné tělo, ale v úrovních o něco výše i všechny jemnohmotné záhaly – tedy i to čemu se tady prostě říká duše.

Takže jak a čím by tedy podle vás a nebo podle VZ-123 mohl být do Božské říše dopraven Imanuel:
a) s hrubohmotným tělem ?
b) s jemnohmotným tělem ?
c) jak by tam vůbec mohl přežít ?

Vždyť vše, na čem by ještě lpěl byť jen prášek hmotného musí v žáru přímého božského vyzařování zákonitě shořet a nebo se okamžitě vypařit!
 
PeterFranko  
Vyjadrím sa len veľmi stručne. Viacej slov Vám venovať je strata môjho času a aj energie.

Z vašej strany sú to zase len dezinformácie.:

Vaše slová: „V knihách VZ-123 je mnoho věcí, které jsou v jasném rozporu se Zákony stvoření, které přinesl Syn Člověka. Jejich výčet by zaplnil mnohastránkový spis, uvedu jen ty nejmarkantnější, např. tvrzení o jemnohmotném početí a jemnohmotném porodu Imanuele, o zhmotňování a dematerializaci vyslanců z Praduchovna, o létání s hrubohmotnými kosmickými loděmi mimozemšťanů až do Praduchovních úrovní, ba i do sféry Božsky bytostného atd…“

1.tvrzení o jemnohmotném početí a jemnohmotném porodu Imanuele, = v tom, nie je žiadny rozpor s Posolstvom Grálu, vysvetlenie už tu bolo podané niekoľko krát, akurát nie je v súlade s vašimi predstavami, preto nebudem sa opakovať ,

2.zhmotňování a dematerializaci vyslanců z Praduchovna. = o tom hovorí sám autor v Posolstve Grálu, takže je to v súlade s Posolstvom Grálu, len pri „inak“ zmýšľajúcich, preložím výraz „zhmotňovanie“, zhmotňovanie je obaľovanie sa hmotou,

3. o létání s hrubohmotnými kosmickými loděmi mimozemšťanů až do Praduchovních úrovní, ba i do sféry Božsky bytostného, = toto Pani Makedonová nepovedala, toto nie je z Večných Zákonov, nevkladajte do jej úst niečo čo nepovedala Pani Makedonová, pre vysvetlenie povedala : „ Dieťa dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso.“ Nie hrubohmotné teleso! Kľučom k pochopeniu tohto deja je spôsob a miesto počatia Dieťaťa. To miesto je veľmi dôležité. Pretože, kde došlo k počatiu tam bol prítomný aj OTEC DIEŤAŤA. V Zjavení Jána sa píše: „ dieťa bolo po narodení uchvátené k Bohu a jeho trónu.“ Kde je to miesto o ktorom hovorí Pani Makedonová nech si hľadá, každý sám.

...atď...
 
Proč mají cenzoři strach z Pravdy?
Pane PeterFranko, předvedli jste své skvělé rétorické umění, ale jediné co se vám tady podařilo, je důkaz, že vhodnými slovy lze okecat a zdůvodnit cokoliv i nepravdivá tvrzení a uvést tak ve zmatek mnohé hledající.

Nepochybuji o tom, že Vy sám osobně jste četl Poselství Grálu celé a tak dobře víte že převyprávěné Poselství je naprostý nesmysl. A nebo Vám k pochopení Starého a Nového zákona snad stačila dětská obrázková Bible?

Ale nechci nikomu z vás křivdit, neboť vím, že mnozí z vás jste zkoumali Abdrushinovo Poselství velmi podrobně, jen děláte jednu takovou malou chybu v tom, že vy v té knize nehledáte Slovo Boží, ale jen zdůvodnění dost podivných tvrzení z knih od paní Makedonové. … Sami jste se do toho zamotali, sami se snažte vymotat!

V knihách VZ-123 je mnoho věcí, které jsou v jasném rozporu se Zákony stvoření, které přinesl Syn Člověka. Jejich výčet by zaplnil mnohastránkový spis, uvedu jen ty nejmarkantnější, např. tvrzení o jemnohmotném početí a jemnohmotném porodu Imanuele, o zhmotňování a dematerializaci vyslanců z Praduchovna, o létání s hrubohmotnými kosmickými loděmi mimozemšťanů až do Praduchovních úrovní, ba i do sféry Božsky bytostného atd…

Tedy podle toho, co vy zde vyznáváte se mohl ukřižovaný Ježíš - Syn Boží docela klidně dematerializovat i s hrubohmotným tělem a sestoupit z kříže! A dokonce si to tělo vzít s sebou na Nebesa….

A teď se pánové opět můžete předvvést se svojí rétorikou!

Nepochybuji ani o tom, že máte doma na dvorku místo auta zaparkovaný soukromý UFO-diskoplán, problém je jen v tom, že je jemnohmotný a tudíž je i pro vás momentálně k ničemu. Leda byste se přilásili do kurzu astrálního cestování a zvládli techniku OBE (Out-of-body experience) tj. odpoutání duše od hmotného těla. Mohl bych vám dát jistá doporučení, ale vy si jistě poradíte sami!!!

 
PeterFranko  
Pre správcu tohto fóra, navrhujem vymazať príspevok Agnostica a následne aj podobné príspevky. Je ako neveriaci tomáš, ktorého nikto nepresviedča a nič nevnucuje. Jeho by nepresvedčilo ani keby mu UFO pristálo na dvore. Tvrdil by možno, že je to fatamorgána. Je zbytočné na ich pochybné otázky odpovedať, nech si odpovede hľadajú sami v Slove. Rozprávajú o samostatnom hľadaní v Slove a pritom sú samá pochybnosť a otázka.

Ich práca je prehľadná, vytrhnú niečo z Večných Zákonov a potom k tomu pripájajú vlastnú domýšľavosť. Tak ako to urobili naposledy na tomto fóre alebo aj na fóre konec lidstva jako šance, s výrokom Pani Makedonovej:

"Nie je nutné, aby každý v rodine prečítal celú Bibliu aj Posolstvo. Stačí, keď jeden člen bude čítať jedno, iný druhé a ostatným bude o tom vhodnou formou a vo vhodnom čase rozprávať."

Tu jasne vidno, že bez pochopenia skutočného zmyslu, šíria dezinformácie o Večných Zákonoch a o Pani Makedonovej. Pritom na tomto príklade je podaný jasný dôkaz, že z ich strany došlo k porušeniu Božích prikázaní, nepokradneš povesť, dôveru, verejnú vážnosť inému človeku, alebo neprehovoríš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Koľko krát došlo u popieračoch Večných Zákonov 1,2 a3 k porušeniu týchto prikázaní. Pričom títo popierači Večných Zákonov šíria úmyselne zlé vyjadrenia nielen na dielo Večné Zákony 1, 2 a 3, ale aj na autorku Pani Makedonovú. Stačí si pozrieť fórum http://www.okoun.cz/boards/makedonova .Takýto ľudia čo takto konajú jasne dokazujú, že patria len k rozumárom bez citu.
 
Agnostic  
UFO – Itálie 2009:
Vážení pánové, zásady duchovního vzdělávání podle VZ-123 jste nám vysvětlili téměř dokonale, jen na tu vaši vybájenou pomoc mimozemšťanů v UFO-diskoplánech bych opravdu nespoléhal!

Mnoho lidí, kteří se nějak dostali do kontaktu s těmito domnělými mimozemšťany se stali šiřiteli dosti zmatených informací. Tito se budou muset na vlastní kůži přesvědčit, že se stali obětmi záměrných dezinformací a klamu temných bytostí z astrálního světa. Ostatně nahlédněte co je podstatou jednoho takového jevu UFO:

Strange UFOs Italy 2009 Could Be CGI Still Good Example
Odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=hEsJec6VmIg

Jeden z Ufologů to dost zklamaně okomentoval:
… "Žádná plavidla mimozemštanů, žádné experimentální letouny, čistě přírodní jev." …