Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Pre človeka, ktorý si prečítal Posolstvo Grálu od Pána Abdrushina je nutnosťou zaujať postoj či je alebo nie je dôvod, osobnej prítomnosti Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše na počiatku výstavby Ríše mieru. Každý musí zaujať stanovisko či Pánova prítomnosť v krvi a mäse pri výstavbe a vedení Ríše mieru je nutná.

Každý musí zaujať stanovisko, musí prijať alebo odmietnuť, či osobná prítomnosť Pána Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše je nutná alebo nie je. Je len buď áno alebo nie. Od toho ako sa človek rozhodne závisí celá jeho budúcnosť.

Živé Slovo nám mohol priniesť len ten, kto sám pochádza zo Slova. Tak Posolstvo Grálu od Pána Abdrushina je živým Slovom, lebo Pán Abdrushin je Slovo telom učinené.

Výstavu tisíc ročnej ríše, Ríše mieru a Svetla môže uskutočniť, čiže viesť výstavbu len ten kto pochádza zo Svetla, čiže ten kto sám je Svetlom. Tak ten, kto bude viesť na zemi výstavbu ríše mieru musí pochádzať zo Svetla. A Svetlo je sám Boh. Tak ako sa vybudoval raj na počiatku v duchovných svetoch, tak isto sa musí vybudovať aj pozemský hrubohmotný raj. Ako sa znieslo Bezbytostné Jadro prostredníctvom Prakráľovnej na počiatku stvorenia, tak isto sa znieslo Bezbytostné Jadro teraz na konci stvorenia. Dej aký sa odohral na začiatku, taký istý dej sa odohral teraz na konci. Po očiste bude nový svet, nový život. Život, skutočný naozajstný je len v Bohu. Všetko ostatné pochádza z vyžarovania Živého Svetla, z Boha. Nikto stvorený nemá tú moc a silu , ktorá tvorí, len ten, ktorý má sám Život v sebe, kto je rovnorodý s Bohom. A to sú len Boží Synovia.

Aký bol cieľ Pána Abdrushina? Pán Abdrushin Imanuel sám povedal, že má duchovný cieľ. Zároveň poznáme zasľúbenie, že výstavbu tisíc ročnej ríše bude viesť Imanuel. Sú to dve Božie zasľúbenia.

Syn Človeka Abdrushin napísal Slovo a úlohou Nemeckého národa bolo pred počiatkom ríše mieru Slovo preniesť do života a rozšíriť ho osobným príkladom. Aby keď príde Syn Človeka Imanuel v hodine Bohom určenej ako Kráľ tisíc ročnej ríše sa ľudia skrze Slovo mohli k nemu priblížiť. Nikto sa k Pánovi Imanuelovi nedostane jedine skrze Slovo! Kto sa chce stať obyvateľom tisíc ročnej ríše, musí v sebe niesť Slovo Posolstva pevne a VERNE!

Preto očakávam navrátenie Pána Imanuela v krvi a mäse, lebo jeho prítomnosť na počiatku tisíc ročnej ríše, po súde, až sa všetko stane novým je NUTNÁ! Cestu Pána Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše urovná jeho OTEC! Vo Veľkej očiste Boh násilím pripraví miesto pre Imanuela Kráľa. Ak Boh otec poslal Imanuela vystavať osobne na zemi tisíc ročnú ríšu, tak kto sa opováži proti tomu postaviť? Ten padne!

Z prednášky Pána Abdrushina Slávnosť Zářicí Hvězdy ( 29. prosince 1937) Citujem časť: “Ty sám vybuduješ na zemi dielo, kvôli nemu si ma poslal, ako bolo zasľúbené.“
Znamená, že cestu Imanuelovi Kráľovi tisíc ročnej ríše urovná jeho OTEC.
Uznanie a dosadenie za Kráľa nebude závisieť od ľudí. Svojou nenávisťou a zbrojením proti Pánovi Imanuelovi nič nedosiahnu, len vlastné zničenie.
 
Dobrý strom dobré ovocie prinášá!
Konec lidstva jako šance http://gbook.ftt.cz/book.php?id=10350&LNG=CZ

Datum: 22.03.2009 - 14:07:38 | o | x |
Jméno: Erzsi

Od cicavca k Bohu. Presne takýto je rozsah človeka. Telo s dušou je cicavec (zviera má dušu). Z tela sa rodí telo, z ducha duch. O tom, odkiaľ prichádza a kam smeruje vieme z príbehu o stratenom márnotratníkovi, podrobne z PG. Kresťanstvo ide omnoho ďalej a podmienky Novej zmluvy jasne nariaďujú narodiť sa znova pre toho, kto "len" môže vidieť kráľovstvo Božie KB (syn Človeka) Jn. 3,3 a narodiť sa z vody a ducha (Gn.1,2?)-syn Boží Jn.3,5 pre vstup do KB. Čo nie je možné Človeku je možné Bohu. Pretože dielo PG považuje za znovuzrodenie násilnú očistu, celé vedie slepou ulicou do čiernej diery. PRETO Makedonová. Možno sa to niekomu nebude páčiť, ale pani Natália je pre mňa N°1! Len obdiv nestačí, tak som sa Ju rozhodla nasledovať. Nebolo to ľahké, ale presne mierené údery priamo pod pás som prestála a v druhej polovici decembra 2002 došlo k znovuzrodeniu. Chlapček bol ihneď odnesený do bezpečia. Skutočný čitateľ PG vie, že Človek sa nepohybuje na zadných končatinách, ale Človek sa premiestňuje lietaním. Tak, ako bol odnesený, tak aj príde - zadnou (vnútornou) bránkou ako zlodej. Ten, kto Ho bude vyčkávať pred "hlavnou" bránou vonkajšieho sveta, -ničoho sa nedočká. Ja osobne považujem príchod syna Človeka za individuálnu záležitosť, preto aj odporúčam všetkým ženám, aby rodili (povýšenie syna Človeka). Je to náš záchranca a kto Ho nemá...smola. Toto svedectvo je určené len ženám. Prosím vás milé dámy nereagujte ani na obsah, ani na pravopis. Ak sa v niečom mýlim, časom pochopím. Ďakujem! Zdraví zdravý katolícky rozum
/// Aj ja sa niekoľkými údajmi pripájam k manželke. To, že pohlavnú silu možno použiť aj inak ako len na pozemské plodenie, či ukájanie som sa presvedčil v r. 1994. Výsledok pomeru medzi nebom a zemou - dievčatko, vstúpilo ako nevesta k ženíchovi v prvých sekundách roka 2006. Všetko.

Priemerný katolík
 
O čo ide?
O čo ide tým niektorým aj tu prispievajúcim, ktorí sa snažia AKOŽE o duchovné povznesenie či prebudenie návštevníkov NAT98, akoby zo zlého sna?
A koho chcú týmto vnucovaním sa prebudiť, či osvietiť?
Ten, kto pochopil poslanie pani Natálie, sa len môže so smútkom odvrátiť od takýchto pokusov.
A ten, kto nepochopil? Jeho vec, možno raz pochopí ...

Takže o čo tu ide?
Ide tu niektorým o neustále hádzanie špiny do cudzej obývačky, pretože súdny a seriózny človek by sa pri vlastnom poznaní odvrátil od diskusie, ktorá nebola jemu určená.

Takže vy, ktorí tu neustále dobiedzate ako vši, nebuďte už trápni. Môžete sem prísť pod akýmkoľvek menom, nepomôže vám to.

Skúste sa snažiť žiť podľa Večných Zákonov a potom možno sami pochopíte...
Myslím, že všetci máme čo robiť sami so sebou, aby sme sa mohli vrátiť DOMOV.

Rád končím slovami pani Natálie:
My nikoho nepresviedčame, MY OZNAMUJEME !
 
Dobrý deň! Pán P.Franko tu nehal odkaz na linku,ktorú som si po prečítaní textu aj pozrel. Pomaly v každom jednom príspevku som narazil na jazyk, ako zbraň. Chladné slová a vety, premyslené s jasným zámerom poškodiť. Toto niesú slová pomáhajúce alebo vysvetľujúce. Každý človek má slobodnú voľu, slobodné rozhodnutie. Každý je vinný predovšetkým sám za seba. Pokiaľ by té príspevky boli iného rázu, s pohľadu dotyčného pomáhať a poradiť, tak by diskusia mala inú hodnotu, inú úroveň. Tým keď tu píšem o slobodnej voli, ktorú dostal každý človek ako dar od samého NAJVYZSIEHO, som chcel poukázať na to, že vlastne prečo niektorí ľudia chcú stále a dookola presviedčať iných o Svojom poznaní, je to jeho subjektívny osobný postoj, osobná skúsenosť, osobné prežitie a vždy je to jeho osobné pochopenie. Preto ak sú ľudia ktorý uznávajú Večné zákony a majú svoje vlastné forum, formu diskusie, prečo tam chodiť a škodiť? Iné je ako píšem, pomáhať. Netreba si pliesť veľký rozdiel medzi slovami pomáhajúcimi a medzi slovami poskodzujúcimi! Myslím si, že každý to vlastne dokáže vycítiť aj sám, ktoré slová sú akého rázu. Takže ak si niekto myslí, to a to, je to JEHO voľba, a ak si niekto myslí, že práve on pozná čo je PRAVDA tak nepotrebuje presviedčať. A ešte niečo veľmi doležité, jeden to chápe tak, druhý onak. Niesme rovnaký, každý sme niečím odlišný od toho druhého, vo výzore, v chápaní v maličkostiach. Každý koná tak, aký vo vnútry je! Ja niesom dokonalý, ale chcem sa napraviť, vo všetkom čo som doposiaľ nerobil správne.Niektoré veci idú ľahšie iné tažšie. Radujme sa z možností tohto veľkého Stvorenia. Miroslav Klein
 
PeterFranko  
Podporím pána Slobodu, lebo na uvedenom fóre „Konec lidstva jako šance“ som sa zúčastnil aj ja svojimi príspevkami. Reakcie mňa a pána Slobodu boli reakciami na ohovárania a špinenie Pani Makedonovej a jej čitateľov. Pritom tieto špinavé útoky boli a sú „bezmennými“ vykonávané tým najohavnejším spôsobom, krivými svedectvami, výmyslami, dokonca písaním pod pravým menom inej osoby. Dôkazy netreba menovať stačí si pozrieť ich príspevky, napr. na http://www.okoun.cz/boards/makedonova

Teraz, keď zistili, že ich činnosť nemá žiadny výsledok narúšať naše presvedčenie o pravosti poslania Pani Makedonovej opierajúce sa o Posolstvo Grálu od Pána Abdrushina. Zamerali pozornosť priamo na osoby, ktoré očakávajú návrat Pána Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše.

Týmto sa napĺňa Zjavenie Jána, kedy temno bude prenasledovať tých, ktorí sú presvedčený, že tisícročnú ríšu môže vybudovať len Pán Imanuel osobne na zemi.

Temno vie, že Slovo sa vyplní do poslednej bodky ale snaží sa strhnúť so sebou čo najviac ľudských duchov do rozkladu. Aj toto dianie je súčasťou oslobodzovania sa od temna, súčasťou triedenia. Každý sa musí preukázať aký je, či je jeho presvedčenie pravé a pevné vyvierajúce z živého presvedčenia Pánovho Slova. Aký si človeče? Sa ukáže v tlaku Svetla, nikto sa pred tým neschová a všetky skryté a potlačené slabosti vyplávajú na povrch aby sa ich nositeľ od nich oslobodil alebo zrútil. Nikomu neosoží o Slove vedieť pokiaľ sa nesnaží podľa Slova žiť!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
To ste vy...No čo dodať na záver, presne o tom to je.

Vystupovať ako nejaký znalec PG, samozrejme v úplnom utajený!

Tvrdiť klamstva šíriace po Internete, samozrejme v utajený!

Kydať špinu a nadávky na druhých, samozrejme v úplnom utajený!

Zneužívať niekoho meno, samozrejme v utajený!!

Napádať všetko svetlé, samozrejme v utajený!

Útočiť na druhých, ktorý sa už dnes nemôžu brániť, samozrejme v utajený!!!

Meniť slová druhých, samozrejme v utajený!

Používať Inkvizičné a farizejské praktiky, samozrejme v utajený!

Vykonávať morálne súdy a vynášať rozsudky, vykonávať tým morálne vraždy, samozrejme v utajený!!!

Vždy druhých spomínať celým menom, hlavné tých, ktorý už tu nie sú, poškodiť a pošpiniť ich povesť, samozrejme v utajený!!!!

Tak to ste vy, pre ktorých už čoskoro nadíde deň trpkého zúčtovania...

Záverom niečo od Pána ABDRUSHINA - Z odpovedí a otázok. Aby tomu niektorí aj rozumeli, tak to dávam v češtine.

Co jsou pomlouvači?

,,Lidé, kteří obratně znetvořují skutečnosti, aby jimi ke škodě jiné osoby dali falešný smysl. Ti, kteří vymýšlí nové události a historky a rozšiřují je za tím účelem, nejsou pomlouvači, nýbrž lháři. Podle Božských zákonů jest jedno stejně zavržitelné jako druhé. Patří to k pokusu o morální vraždu, nebo k jejímu provedení. Karma jest při tom právě tak těžká, jako při hrubohmotně dokonané vraždě a v mnoha případech jest dokonce ještě těžší, poněvadž duševní rány jsou trvalejší. Zvláště, když v mnoha případech jsou tu vtaženy do spoluutrpení i jiné osoby. Vůbec každý pokus nebo provedení morálního poškození, lhostejno zda jest to odůvodněno nebo ne, jest nutno karmicky těžce odpykat. To by mělo být snadno srozumitelné, poněvadž takový čin o sobě předpokládá vždy nečistý charakter; neboť čistý, nebo jen ušlechtilý charakter by to nikdy nečinil a takové myšlenky ze zdravého odporu by odmítl daleko od sebe. Nečistota jest tedy v takových věcech přirozeně vždy na provádějící straně, jež se tím automaticky jako taková označuje."

P.S.: No čo dodať už úplným záverom, že ja sa na rozdiel od vás viem aj podpísať a tak si stojím za svojím presvedčeným, čo o vás sa nedá nič také ani omylom povedať!

Ja na rozdiel od vás neznižujem a nešpiním niekoho, kto sa už dnes nemôže brániť, u vás je to hlavne pani Makedonová a pán Adamsky, nad ktorými ste už neraz vyniesol nejeden súd, neraz ste vykonal morálnu popravu, teda vy ste vykonal morálny zločin, nie ja, ale vy, človek bez mena!!!, a predsa z tak známym menom, a kto ho vie, že či aj to je pravé.

Teda vídite už konečne na sklo pod vlastným menom, nech vidia všetci, že kto drží teraz sudcovskú palicu Kajfáša, aby dokonal dielo tak príznačné len vždy pre temno, ktoré vždy malo za úlohu odstaviť každého svetlého Posla, ak už inak nie, tak aspoň morálne...


 
Pod Horou - na Hore
Chcel by som stáť pod končiarom vysokej Hory,

aby som precítil svoju malosť v Božom stvorení,

ale chcel by som stáť aj na končiari tejto vysokej Hory,

aby som pri výstupe na ňu postupne pochopil všetky súvislosti,

ktoré potrebujem vedieť na svojej púti ...


....... DOMOV.
 
PeterFranko  
–––––––––-
UFO extrémizmus.

Extrémizmus má dva hraničné body.

1) Jeden extrémistický názor je popieranie všetkého, čo spomenie vo svojich dielach výraz UFO. Popieranie existencie mimozemšťanov. Pričom anjeli sú tiež mimozemšťania. Popieranie existencie praduchovných dopravných prostriedkov. Pričom ako UFO môžeme pokojne vyjadriť aj v pojmoch aké sa používali v dávnych dobách, napríklad kométa, OBLAKY. Pritom o veľkej kométe a jej zhmotňovaní, obaľovaní sa hmotnosťou, pri putovaní z večnej ríše čisto duchovného do hmotnosti píše aj Pán Abdrushin v prednáške Veľká Kométa. A pri tom vieme, že v stvorení je všetko živé.

2) Druhý extrém je, tvrdenie, že nás spasia mimozemšťania. Sú skupiny, ktoré takému to veria, vidia v UFO a v mimozemšťanoch stvoriteľov a spasiteľov. Pričom týmto prekračujú Prvé Božie Prikázanie. Ale pripisovanie takéto niečo Pani Makedonovej je zavádzanie. Spása a únos vyvolených zo Zeme „Ufom“ nie je jedno a to isté. Takéto tvrdenie je v rozpore s Večnými Zákonmi 1,2 a 3. Pani Makedonová zdôraznila, že spása je len, ak každý človek SÁM si vybieli svoje rúcho, čo znamená, že sám musí sa v bežnom živote riadiť podľa Slova, podľa Večných Božích Zákonov. Žitie podľa Božej Vôle je podmienka, ktorá sa nedá obísť! Kto porušuje Božie Prikázania tomu nič nepomôže ani viera - či neviera v UFO!

Pozorne sa pozrime na názory ľudí, ktorí popierajú Večné Zákony od Pani Makedonovej aké metódy pri tom používajú.

––––––––––––
Príchod v „UFO“.
Dosaďte namiesto výrazu "UFO", výraz "oblaky". Potom to bude znieť nasledovne: "príchod v oblakoch".

V dávnych dobách proroci nepoznali UFO, ani žiadne iné podobné dopravné prostriedky. Preto používali dostupné výrazové prostriedky, napríklad: OBLAKY, orlie krídla.

V Zjavení Jána je príchod v oblakoch niekoľko krát spomenutý, o príchode v oblakoch sa hovorí aj v evanjeliách.

Aj Pán Abdrushin o tom hovorí v prednáške „ K sviatku Čistej Ľalie“ (7. září 1933). Citujem: „A naplní se zaslíbení proroka, že príjdu v oblacích a oni uvidí mé Jméno a poznají mě!“
Pán hovorí nám pozemšťanom, že príde a mi pozemšťania ho uvidíme. Prichádzajúceho uvidíme hrubohmotne, takže aj príchod v oblakoch bude akt hrubohmotne viditeľný!

Príchod v oblakoch sa nebude odohrávať v jemnohmotnosti, ako sa to vo všelijakých hnutiach, združeniach a inštitútoch mylne vysvetľuje! Veď inak by sme príchod v oblakoch nevideli! Príchod v oblakoch nebude ani doslovne na oblaku ako si to mylne kresťania vysvetľujú! Príchod v oblakoch sa udeje presne tak ako sa o tom hovorí vo Večných Zákonoch 1,2 a 3. , od Pani Makedonovej!

––––––––-
V prednáške Slabé Pohlavie od pána Abdrushina sa hovorí:“ Využijte proto času, dokud jsem s vámi na zemi, abyste ničeho nepromeškali, neboť nikdo jiný mimo mne nemúže vám to dát. Až s vámi nebudu, pak bude i navždy konec zjevením pro toto pozemské lidstvo!“

Jasne povedané. Áno! Po odchode Pána Abdrushina máme si dávať pozor aby sme niečo nepremeškali. Nepremeškali to čo nám môže len Pán Imanuel dať! Po odchode Pána Abdrushina BUDE navždy koniec zjaveniam. Po odchode Pána Abdrushina, všetky zjavenia dôjdu do svojho konca. Po odchode Pána Abdrushina dôjde k vyvrcholeniu súdu a k veľkej očiste. To znamená, že zjavenia sa vyplnia do poslednej bodky. Aj Zjavenie Jána sa vyplní. Pani Makedonová nepriniesla nové zjavenie ale vysvetlila staré Božie Zjavenia. Vysvetlila a naplnila na sebe Zjavenie Jána, konkrétne 12 kapitolu. Pánove Slová ne sú Pani Makedonovou porušené ale naplnené. Naplní sa, že tisíc ročnú ríšu nám nikto nemôže vystavať len Pán Imanuel sám, tak ako je to Bohom zasľúbené.

–––––––––
Metódy odvádzania od Pravdy ostávajú tie isté. Aj po Ježišovom ukrižovaní, tiež Jeho odporcovia používali tie isté slová, ako aj teraz odporcovia Pani Makedonovej. Obviňovali Pána Ježiša z rúhania sa zato, že povedal Kým je, a že pýcha predchádza pád. To isté sa dialo aj po odchode Pána Abdrushina. Lenže sú ľudia, ktorí umlčať sa nenechajú. Kresťanstvo sa rozšírilo, Posolstvo Grálu sa šíri a predaj kníh Večné Zákony má stúpajúcu tendenciu. A to aj vďaka popieračom Pani Makedonovej! Pretože v dnešnej dobe aj temno slúži svetlu.

–––––––––-
Odkaz pre tých, ktorí napádajú názor a vyjadrenia druhých.

Naberte odvahu a napíšte svoj vlastný tvorivý názor na terajšie udalosti. Vyjdite raz s vlastnou kožou na trh a prestaňte trhať kožu druhých.

Poznáme podobenstvo o vlkoch v ovčom rúchu, vlk len trhá, pretože nič iné nedokáže! Preto každého spoznáme podľa jeho ovocia.

–––––––––-
Pani Makedonová najviac vadí tým , ktorí odmietajú vládu Pána Imanuela.

Vadí im, že niekto oznamuje Pravdu, že Slová Pána Abdrushina sa vyplnia do poslednej bodky.

Ak v Slove stojí, že na počiatku tisíc ročnej ríše bude osobne na Zemi Imanuel, tak sa to aj vyplní.

Výstavba tisíc ročnej ríše doteraz nenastala a ani sa nezahájila. Ale zahájiť jej výstavbu môže len Syn Človeka osobne. To stojí v Svätom Slove. Taká je skutočnosť a každý ju vidí. Najprv sa všetko musí stať novým a až po veľkej očiste začne výstavba tisíc ročnej ríše. Všetci vidíme čo sa deje v našom okolí, prebieha súd a očista. Pán Abdrushin mal duchovný cieľ. Dal nám dar Slovo a Slovom sa majú ľudia pripraviť na Súd a očistu. Pán Abdrushin Slovom pripravil základ k výstavbe, ktorá má ešte len prísť až po Súde a očiste. Čo je tiež napísané v Slove. Čas začiatku výstavby tisíc ročnej ríše je Bohom presne určený, blížime sa k nemu. Čas doteraz ešte nenastal! Pán Abdrushin prišiel na Zem skôr a to len preto aby nám dal Slovo. Aby sme my ľudia mali dostatok času na nápravu a na odpútanie sa od temna. Tak ako to stojí v prednáške v pôvodnom vydaní od Pána Abdrushina 16. Vánoce. Keby Syn Človeka prišiel v oblakoch, ako bolo pôvodne plánované, kto by sa zachránil?

Preto ďakujem Bohu za Slovo, ktoré nám priniesol Syn Človeka Imanuel Abdrushin a za Večné Zákony, ktoré nám sprostredkovala Prakráľovná.
 
Vážený pane Franko,
neměl jsem svými příspěvky v úmyslu kohokoliv poškodit nebo pošpinit. Možná moje otázky vyzněly jinak, ale mým cílem je pouze a jedině najít Pravdu. Cesta k nalezení Pravdy však nemusí být vždy jen dlážděná štěstím a harmonií.

Jestliže si mnozí myslí, že čtením knihy Poselství Grálu nebo Věčných zákonů našli Pravdu, tak se hluboce mýlí. Našli jsme pouze cestu k ní, po níž musí ze všech sil putovat.

Otázky mohou pomoci najít Pravdu, jejich potlačování však nikdy. Děkuji Vám za Vaší upřímnost a přeji mnoho sil do dalšího putování k Pravdě.

Caballero
 
PeterFranko  
Dobrý deň Caba llero

Hodnotil som Vás ako človeka, ktorý prišiel s úmyslom škodiť poslaniu Pani Makedonovej. V tom zmysle som Vás posudzoval. Avšak Vás nepoznám a neviem jednoznačne povedať či ste človek skutočne hľadajúci alebo len pretvarujúci sa ako hľadajúci.

Ja ako človek snažiaci sa žiť podľa Posolstva Grálu a Večných Zákonov, ak chcem ísť osobným príkladom vzorného života, sa Vám musím ospravedlniť, že som Vás zaradil niekam bez toho, že by som Vás skutočne poznal. Preto prijmite moje ospravedlnenie.

Nenarúšať harmóniu!

V ďalšom mojom pôsobení sa budem snažiť nenechať sa vtiahnuť medzi osobné spory. Je mi ľahostajné, čo si kto o mne myslí. Budem sa snažiť nepodľahnúť pocitom krivdy ak ma niekto nesprávne hodnotí a prisudzuje mi niečo čo nie je pravda. V tom je pasca následnej domýšľavosti a ješitnosti. Zároveň sa budem snažiť vyvarovať sa súdenia iných a do vnucovania, aby druhý riešil situáciu tak ako ja chcem. Nezávisle od toho či mám alebo nemám pravdu, musíme rešpektovať slobodnú vôľu druhých. Ak robia chybu, treba ich upozorniť, prípadne pokarhať, ale netreba im vnucovať aby problém riešili podľa mňa. V tom je pasca, že človek ľahko podľahne panovačnosti a ješitnosti.

Preto prajem všetkým aby našli skutočnú jedinú pravú cestu k Bohu, s prianím veľa síl, že to zvládnu a každý problém prekonajú. Snažme sa svoje duchovné vlastnosti – charakterové schopnosti, ktoré sú nám vlastné, požívať pozitívne a vyvarovať sa ich negatívnemu využívaniu. Veľmi pekne je to vykreslené Pani Makedonovou v Novom evanjeliu - vo Večných Zákonoch 1, v kapitole Nové pokolenie.
 
Proč myslíte, že se přetvařuji?

Co máte na mysli tím "odpoveď už máte dopredu pripravenú"?

Jaké vysvětlení máte na mysli, kterému "chýba logika"?

Co podle Vás tvrdohlavě odmítám?

Dal jsem Vám několik věcných otázek, které mi vyvstaly při čtení VZ. Chcete, abych přijímal učení paní Makedonové bezmyšlenkovitě, bez zkoumání, a bez přesvědčení?

PeterFranko  
Načo sa potom pretvarujete, že Vás zaujíma odpoveď vami položenej otázky, keď odpoveď už máte dopredu pripravenú. Vášmu vysvetleniu chýba logika. Je to len tvrdohlavé odmietanie.
Vaše vysvětlení zní sice logicky, ale nemá oporu v Poselství Grálu. Maria ani Irmingard nejsou praduchovní bytosti, ale pocházejí z božského, Maria dokonce z bezbytostného a k ostrovům Růží a Lilií se „pouze“ sklání pod ochranou Prakrálovny Elisabeth. (Duchovní úrovně VI.) Nepůsobí tedy na ostrovech osobně, jen skrze vyzařování.

Naproti tomu se paní Makedonová vůbec nezmiňuje o tom, že by Is-ma-el byl z páté úrovně Prastvoření, ale jednoznačně píše, že je jeho působištěm sedmá úroveň - Patmos. Ismael není Prastvořený (ale čistě duchovní), jak správně píše paní Makedonová a tedy nemůže působit na více úrovních současně. Máte i pro tyto fakta nějaké vysvětlení? Děkuji
PeterFranko  
Nie je v tom žiadny rozpor s Posolstvom Grálu. Tak ako najvyšší prastvorení prebývajú v najvyšších úrovniach, zároveň pôsobia aj v nižších úrovniach. Napríklad Mária na ostrove Ruží alebo Irmingard na ostrove Lalií. Rovnako aj Ismael pôvodom je vo vyššom piatom stupni a zároveň pôsobí v Patmose. Obyvatelia Patmosu sa zúčastňujú na prípravách Ismaela, ktorý pripravuje príchod Božích Synov do pozdejšieho stvorenia.
Přece jen bych měl ještě dotaz pane Franko.

Právě si pročítám VZ a narazil jsem na pasáž o Izmaelovi (správně Is-ma-el) a paní Makedonová označuje za místo jeho působení nejnižší úroveň Prastvoření – Patmos. V přednášce Duchovní úrovně VII. však Abdrushin označuje místo jeho působení na páté úrovni, tedy o 2 úrovně výše, zatímco Patmos – ostrov vyvolených, je až na sedmé úrovni, nejnižší úrovni Prastvoření.

Můžete mi tento jasný rozpor prosím objasnit? Děkuji

Hezký večer
 
PeterFranko  
Tiež Vám prajem pekný deň.
Jako vtip by to bylo dobré, ale tak jako v mnoha případech, tak i v tomto se hluboce mýlíte.

Pánovo Slovo se vyplní do poslední tečky, v tom máte jistě pravdu, ale, jak tomu tak většinou bývá, zcela jinak, než si lidé myslí.

Hezký den
PeterFranko  
Ďakujem za podporu, beriem to ako potvrdenie, že súhlasíte s článkom uvedeným na stránke: www.vysvetlenie.szm.sk

Pánovo Slovo sa vyplní do poslednej bodky a spolu s ním všetky Božie zasľubenia!

K zamyšlení
Zkuste se pane Franko na oplátku zamyslet nad Pánovými slovy:

"Kdekoliv jsou některému pozemskému člověku přinesena nějaká slova ze Světla, tam člověk ve chtění rozuměti jim podle svého, pozemského lidského návyku zamění jejich smysl a strhává tím slovo do úzkého okruhu svých očekávání a přání.

Aniž by změnil smysl v jeho slovním znění, přece jej snižuje, poněvadž zapomíná, že takováto slova nevycházejí z lidského smyslu, nýbrž že přicházejí z té výše, která je jeho chápání nepochopitelná.

On se však také ani nesnaží, aby v takových případech změnil způsob svého myšlení a pokusil se sledovati aspoň zčásti onu cestu, po níž Slovo k němu přišlo dolů, nebo aby je přinejmenším položil za základ své snahy k pochopení. Ve své domýšlivosti jednoduše předpokládá, že Bůh musí k němu hovořit z lidského stanoviska, chce-li mu říci něco, co je pro jeho spásu.

Nemá žádného smyslu vzpouzeti se této skutečnosti, neboť je tomu tak, jak se to vždy denně opět a opět ukazuje!" Abdrushin - Propast vlastních přání


 
PeterFranko  
Imanuel Kráľ tisíc ročnej ríše
Pre tých , ktorí odmietajú príchod Imanuela odporúčam si prečítať stránku :

www.vysvetlenie.szm.sk

Zároveň sa chcem poďakovať autorovi tohto článku.