Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
–––––––––-
UFO extrémizmus.

Extrémizmus má dva hraničné body.

1) Jeden extrémistický názor je popieranie všetkého, čo spomenie vo svojich dielach výraz UFO. Popieranie existencie mimozemšťanov. Pričom anjeli sú tiež mimozemšťania. Popieranie existencie praduchovných dopravných prostriedkov. Pričom ako UFO môžeme pokojne vyjadriť aj v pojmoch aké sa používali v dávnych dobách, napríklad kométa, OBLAKY. Pritom o veľkej kométe a jej zhmotňovaní, obaľovaní sa hmotnosťou, pri putovaní z večnej ríše čisto duchovného do hmotnosti píše aj Pán Abdrushin v prednáške Veľká Kométa. A pri tom vieme, že v stvorení je všetko živé.

2) Druhý extrém je, tvrdenie, že nás spasia mimozemšťania. Sú skupiny, ktoré takému to veria, vidia v UFO a v mimozemšťanoch stvoriteľov a spasiteľov. Pričom týmto prekračujú Prvé Božie Prikázanie. Ale pripisovanie takéto niečo Pani Makedonovej je zavádzanie. Spása a únos vyvolených zo Zeme „Ufom“ nie je jedno a to isté. Takéto tvrdenie je v rozpore s Večnými Zákonmi 1,2 a 3. Pani Makedonová zdôraznila, že spása je len, ak každý človek SÁM si vybieli svoje rúcho, čo znamená, že sám musí sa v bežnom živote riadiť podľa Slova, podľa Večných Božích Zákonov. Žitie podľa Božej Vôle je podmienka, ktorá sa nedá obísť! Kto porušuje Božie Prikázania tomu nič nepomôže ani viera - či neviera v UFO!

Pozorne sa pozrime na názory ľudí, ktorí popierajú Večné Zákony od Pani Makedonovej aké metódy pri tom používajú.

––––––––––––
Príchod v „UFO“.
Dosaďte namiesto výrazu "UFO", výraz "oblaky". Potom to bude znieť nasledovne: "príchod v oblakoch".

V dávnych dobách proroci nepoznali UFO, ani žiadne iné podobné dopravné prostriedky. Preto používali dostupné výrazové prostriedky, napríklad: OBLAKY, orlie krídla.

V Zjavení Jána je príchod v oblakoch niekoľko krát spomenutý, o príchode v oblakoch sa hovorí aj v evanjeliách.

Aj Pán Abdrushin o tom hovorí v prednáške „ K sviatku Čistej Ľalie“ (7. září 1933). Citujem: „A naplní se zaslíbení proroka, že príjdu v oblacích a oni uvidí mé Jméno a poznají mě!“
Pán hovorí nám pozemšťanom, že príde a mi pozemšťania ho uvidíme. Prichádzajúceho uvidíme hrubohmotne, takže aj príchod v oblakoch bude akt hrubohmotne viditeľný!

Príchod v oblakoch sa nebude odohrávať v jemnohmotnosti, ako sa to vo všelijakých hnutiach, združeniach a inštitútoch mylne vysvetľuje! Veď inak by sme príchod v oblakoch nevideli! Príchod v oblakoch nebude ani doslovne na oblaku ako si to mylne kresťania vysvetľujú! Príchod v oblakoch sa udeje presne tak ako sa o tom hovorí vo Večných Zákonoch 1,2 a 3. , od Pani Makedonovej!

––––––––-
V prednáške Slabé Pohlavie od pána Abdrushina sa hovorí:“ Využijte proto času, dokud jsem s vámi na zemi, abyste ničeho nepromeškali, neboť nikdo jiný mimo mne nemúže vám to dát. Až s vámi nebudu, pak bude i navždy konec zjevením pro toto pozemské lidstvo!“

Jasne povedané. Áno! Po odchode Pána Abdrushina máme si dávať pozor aby sme niečo nepremeškali. Nepremeškali to čo nám môže len Pán Imanuel dať! Po odchode Pána Abdrushina BUDE navždy koniec zjaveniam. Po odchode Pána Abdrushina, všetky zjavenia dôjdu do svojho konca. Po odchode Pána Abdrushina dôjde k vyvrcholeniu súdu a k veľkej očiste. To znamená, že zjavenia sa vyplnia do poslednej bodky. Aj Zjavenie Jána sa vyplní. Pani Makedonová nepriniesla nové zjavenie ale vysvetlila staré Božie Zjavenia. Vysvetlila a naplnila na sebe Zjavenie Jána, konkrétne 12 kapitolu. Pánove Slová ne sú Pani Makedonovou porušené ale naplnené. Naplní sa, že tisíc ročnú ríšu nám nikto nemôže vystavať len Pán Imanuel sám, tak ako je to Bohom zasľúbené.

–––––––––
Metódy odvádzania od Pravdy ostávajú tie isté. Aj po Ježišovom ukrižovaní, tiež Jeho odporcovia používali tie isté slová, ako aj teraz odporcovia Pani Makedonovej. Obviňovali Pána Ježiša z rúhania sa zato, že povedal Kým je, a že pýcha predchádza pád. To isté sa dialo aj po odchode Pána Abdrushina. Lenže sú ľudia, ktorí umlčať sa nenechajú. Kresťanstvo sa rozšírilo, Posolstvo Grálu sa šíri a predaj kníh Večné Zákony má stúpajúcu tendenciu. A to aj vďaka popieračom Pani Makedonovej! Pretože v dnešnej dobe aj temno slúži svetlu.

–––––––––-
Odkaz pre tých, ktorí napádajú názor a vyjadrenia druhých.

Naberte odvahu a napíšte svoj vlastný tvorivý názor na terajšie udalosti. Vyjdite raz s vlastnou kožou na trh a prestaňte trhať kožu druhých.

Poznáme podobenstvo o vlkoch v ovčom rúchu, vlk len trhá, pretože nič iné nedokáže! Preto každého spoznáme podľa jeho ovocia.

–––––––––-
Pani Makedonová najviac vadí tým , ktorí odmietajú vládu Pána Imanuela.

Vadí im, že niekto oznamuje Pravdu, že Slová Pána Abdrushina sa vyplnia do poslednej bodky.

Ak v Slove stojí, že na počiatku tisíc ročnej ríše bude osobne na Zemi Imanuel, tak sa to aj vyplní.

Výstavba tisíc ročnej ríše doteraz nenastala a ani sa nezahájila. Ale zahájiť jej výstavbu môže len Syn Človeka osobne. To stojí v Svätom Slove. Taká je skutočnosť a každý ju vidí. Najprv sa všetko musí stať novým a až po veľkej očiste začne výstavba tisíc ročnej ríše. Všetci vidíme čo sa deje v našom okolí, prebieha súd a očista. Pán Abdrushin mal duchovný cieľ. Dal nám dar Slovo a Slovom sa majú ľudia pripraviť na Súd a očistu. Pán Abdrushin Slovom pripravil základ k výstavbe, ktorá má ešte len prísť až po Súde a očiste. Čo je tiež napísané v Slove. Čas začiatku výstavby tisíc ročnej ríše je Bohom presne určený, blížime sa k nemu. Čas doteraz ešte nenastal! Pán Abdrushin prišiel na Zem skôr a to len preto aby nám dal Slovo. Aby sme my ľudia mali dostatok času na nápravu a na odpútanie sa od temna. Tak ako to stojí v prednáške v pôvodnom vydaní od Pána Abdrushina 16. Vánoce. Keby Syn Človeka prišiel v oblakoch, ako bolo pôvodne plánované, kto by sa zachránil?

Preto ďakujem Bohu za Slovo, ktoré nám priniesol Syn Človeka Imanuel Abdrushin a za Večné Zákony, ktoré nám sprostredkovala Prakráľovná.
 
Vážený pane Franko,
neměl jsem svými příspěvky v úmyslu kohokoliv poškodit nebo pošpinit. Možná moje otázky vyzněly jinak, ale mým cílem je pouze a jedině najít Pravdu. Cesta k nalezení Pravdy však nemusí být vždy jen dlážděná štěstím a harmonií.

Jestliže si mnozí myslí, že čtením knihy Poselství Grálu nebo Věčných zákonů našli Pravdu, tak se hluboce mýlí. Našli jsme pouze cestu k ní, po níž musí ze všech sil putovat.

Otázky mohou pomoci najít Pravdu, jejich potlačování však nikdy. Děkuji Vám za Vaší upřímnost a přeji mnoho sil do dalšího putování k Pravdě.

Caballero
 
PeterFranko  
Dobrý deň Caba llero

Hodnotil som Vás ako človeka, ktorý prišiel s úmyslom škodiť poslaniu Pani Makedonovej. V tom zmysle som Vás posudzoval. Avšak Vás nepoznám a neviem jednoznačne povedať či ste človek skutočne hľadajúci alebo len pretvarujúci sa ako hľadajúci.

Ja ako človek snažiaci sa žiť podľa Posolstva Grálu a Večných Zákonov, ak chcem ísť osobným príkladom vzorného života, sa Vám musím ospravedlniť, že som Vás zaradil niekam bez toho, že by som Vás skutočne poznal. Preto prijmite moje ospravedlnenie.

Nenarúšať harmóniu!

V ďalšom mojom pôsobení sa budem snažiť nenechať sa vtiahnuť medzi osobné spory. Je mi ľahostajné, čo si kto o mne myslí. Budem sa snažiť nepodľahnúť pocitom krivdy ak ma niekto nesprávne hodnotí a prisudzuje mi niečo čo nie je pravda. V tom je pasca následnej domýšľavosti a ješitnosti. Zároveň sa budem snažiť vyvarovať sa súdenia iných a do vnucovania, aby druhý riešil situáciu tak ako ja chcem. Nezávisle od toho či mám alebo nemám pravdu, musíme rešpektovať slobodnú vôľu druhých. Ak robia chybu, treba ich upozorniť, prípadne pokarhať, ale netreba im vnucovať aby problém riešili podľa mňa. V tom je pasca, že človek ľahko podľahne panovačnosti a ješitnosti.

Preto prajem všetkým aby našli skutočnú jedinú pravú cestu k Bohu, s prianím veľa síl, že to zvládnu a každý problém prekonajú. Snažme sa svoje duchovné vlastnosti – charakterové schopnosti, ktoré sú nám vlastné, požívať pozitívne a vyvarovať sa ich negatívnemu využívaniu. Veľmi pekne je to vykreslené Pani Makedonovou v Novom evanjeliu - vo Večných Zákonoch 1, v kapitole Nové pokolenie.
 
Proč myslíte, že se přetvařuji?

Co máte na mysli tím "odpoveď už máte dopredu pripravenú"?

Jaké vysvětlení máte na mysli, kterému "chýba logika"?

Co podle Vás tvrdohlavě odmítám?

Dal jsem Vám několik věcných otázek, které mi vyvstaly při čtení VZ. Chcete, abych přijímal učení paní Makedonové bezmyšlenkovitě, bez zkoumání, a bez přesvědčení?

PeterFranko  
Načo sa potom pretvarujete, že Vás zaujíma odpoveď vami položenej otázky, keď odpoveď už máte dopredu pripravenú. Vášmu vysvetleniu chýba logika. Je to len tvrdohlavé odmietanie.
Vaše vysvětlení zní sice logicky, ale nemá oporu v Poselství Grálu. Maria ani Irmingard nejsou praduchovní bytosti, ale pocházejí z božského, Maria dokonce z bezbytostného a k ostrovům Růží a Lilií se „pouze“ sklání pod ochranou Prakrálovny Elisabeth. (Duchovní úrovně VI.) Nepůsobí tedy na ostrovech osobně, jen skrze vyzařování.

Naproti tomu se paní Makedonová vůbec nezmiňuje o tom, že by Is-ma-el byl z páté úrovně Prastvoření, ale jednoznačně píše, že je jeho působištěm sedmá úroveň - Patmos. Ismael není Prastvořený (ale čistě duchovní), jak správně píše paní Makedonová a tedy nemůže působit na více úrovních současně. Máte i pro tyto fakta nějaké vysvětlení? Děkuji
PeterFranko  
Nie je v tom žiadny rozpor s Posolstvom Grálu. Tak ako najvyšší prastvorení prebývajú v najvyšších úrovniach, zároveň pôsobia aj v nižších úrovniach. Napríklad Mária na ostrove Ruží alebo Irmingard na ostrove Lalií. Rovnako aj Ismael pôvodom je vo vyššom piatom stupni a zároveň pôsobí v Patmose. Obyvatelia Patmosu sa zúčastňujú na prípravách Ismaela, ktorý pripravuje príchod Božích Synov do pozdejšieho stvorenia.
Přece jen bych měl ještě dotaz pane Franko.

Právě si pročítám VZ a narazil jsem na pasáž o Izmaelovi (správně Is-ma-el) a paní Makedonová označuje za místo jeho působení nejnižší úroveň Prastvoření – Patmos. V přednášce Duchovní úrovně VII. však Abdrushin označuje místo jeho působení na páté úrovni, tedy o 2 úrovně výše, zatímco Patmos – ostrov vyvolených, je až na sedmé úrovni, nejnižší úrovni Prastvoření.

Můžete mi tento jasný rozpor prosím objasnit? Děkuji

Hezký večer
 
PeterFranko  
Tiež Vám prajem pekný deň.
Jako vtip by to bylo dobré, ale tak jako v mnoha případech, tak i v tomto se hluboce mýlíte.

Pánovo Slovo se vyplní do poslední tečky, v tom máte jistě pravdu, ale, jak tomu tak většinou bývá, zcela jinak, než si lidé myslí.

Hezký den
PeterFranko  
Ďakujem za podporu, beriem to ako potvrdenie, že súhlasíte s článkom uvedeným na stránke: www.vysvetlenie.szm.sk

Pánovo Slovo sa vyplní do poslednej bodky a spolu s ním všetky Božie zasľubenia!

K zamyšlení
Zkuste se pane Franko na oplátku zamyslet nad Pánovými slovy:

"Kdekoliv jsou některému pozemskému člověku přinesena nějaká slova ze Světla, tam člověk ve chtění rozuměti jim podle svého, pozemského lidského návyku zamění jejich smysl a strhává tím slovo do úzkého okruhu svých očekávání a přání.

Aniž by změnil smysl v jeho slovním znění, přece jej snižuje, poněvadž zapomíná, že takováto slova nevycházejí z lidského smyslu, nýbrž že přicházejí z té výše, která je jeho chápání nepochopitelná.

On se však také ani nesnaží, aby v takových případech změnil způsob svého myšlení a pokusil se sledovati aspoň zčásti onu cestu, po níž Slovo k němu přišlo dolů, nebo aby je přinejmenším položil za základ své snahy k pochopení. Ve své domýšlivosti jednoduše předpokládá, že Bůh musí k němu hovořit z lidského stanoviska, chce-li mu říci něco, co je pro jeho spásu.

Nemá žádného smyslu vzpouzeti se této skutečnosti, neboť je tomu tak, jak se to vždy denně opět a opět ukazuje!" Abdrushin - Propast vlastních přání


 
PeterFranko  
Imanuel Kráľ tisíc ročnej ríše
Pre tých , ktorí odmietajú príchod Imanuela odporúčam si prečítať stránku :

www.vysvetlenie.szm.sk

Zároveň sa chcem poďakovať autorovi tohto článku. 
Věrné očekávání?
Lidstvo již dvakrát odmítlo a i zavraždilo Božího Vyslance. Poprvé Ježíše a po druhé Abdrushina ve kterém přišel Imanuel, jak bylo zaslíbeno prorokem Izaiášem.

Nezdá se vám poněkud domýšlivé očekávat třetí příchod Božího Syna?

Myslíte, že lidstvo má pro Světlo takovou cenu, aby své Vyslance nechalo trpět do nekonečna?

Cožpak nestačí Slovo k tomu, abychom se stali opravdovými lidmi?

Cožpak by další příchod Imanuele lidstvo změnil?
 
TRABANTI
„Preto len trabanti pokojne pokračujte ďalej. Pravdu neotrasiete len upevníte! Svedčíte znovu len o tom, že temno musí slúžiť koniec koncov teraz Svetlu.“Pán Franko, to snáď nemyslíte vážne, čo ste napísali! Trabanti – sú prisluhovači temna!

Všetkých, ktorý majú iný názor na pôsobenie p. Makedonovej ste označili za temných! Bez rozdielu!

Akou mierou súdime iných, takou mierou budeme súdení!
Mi ľudia sme neboli určený aby sme boli sudcami svojich blížnych!!!
- - - - - - - - - - - - - - - -

Vytvorme z NAT98 miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.

Každé vaše slovo, které promluvíte, nechť zrcadlí lásku, kterou vám Bůh poskytuje.
Pak stane se bytí radostí každému na této zemi, kdo smí na ní žít. ***Abdrushin


BEZ KOMENTARA....
 
Anonym_001  
Pomoc nejvyšší!
Pane PeterFranko, je od Vás milé, že chcete tolik pomáhat. Bůh sám již poskytl lidstvu pomoc nejvyšší a zároveň už poslední tím, že vyslal Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy - Syna Člověka, aby nás uvedl do PRAVDY veškeré!

Možno, že jste se jen trochu minul v prostoru a čase, proto dejte pozor, abyste se nestal další obětí klamu, neb temno také již vyslalo své zvěstovatele! Ne jednoho, ale hned celé zástupy falešných proroků a jejich pomocníků, kteří se nás snaží zmást a odvést co nejdále od oné čisté PRAVDY!
 
PeterFranko  
Tí, ktorí odmietli Večné Zákony od Pani Makedonovej, prečo sa stále nimi zaoberáte?

Vaše pôsobenie len dokazuje, že Vám dielo pani Makedonovej nedá pokoja.

Čím viacej Pani Makedonovú napádate a jej Nové evanjelium, tým moje presvedčenie rastie.

Zaoberám sa stále nejakým novým pohľadom z popudu posmievačikov. Preto ďakujem všetkým, vďaka ním spoznávam stále niečo iné, aj z pohľadu ľudí, ktorí príchod Imanuela odmietajú. Nič nie je náhodou. V bežnom živote budeme môcť lepšie pomôcť tým, ktorí hľadajú a pomoc si zaslúžia. Vážim si ľudí, ktorí sú verný a očakávajú Imanuelov príchod. Vďaka tomuto fóru som v osobnom živote spoznal veľa nových dobrých ľudí.

Preto len trabanti pokojne pokračujte ďalej. Pravdu neotrasiete len upevníte! Svedčíte znovu len o tom, že temno musí slúžiť koniec koncov teraz Svetlu.
 
Projevem duchovní lenosti je neschopnost odlišit falešné proroky od těch pravých.

Projevem odvahy je na tyto falešné proroky poukázat a zároveň přijmout ty pravé, i když se jako praví tváří všichni.

Projevem pokory je schopnost odlišit to nové a to co se jen jako nové tváří důrazně odmítnout.

Zda VZ 123 ruší něco na Poselství Grálu? - Velmi mnoho, např. právě ony věcné zákony, které jsou neměnné a tedy nepřipouští žádné změny, které však pí. Makedonová připouští.

P.S.: Cenzura nepohodlných příspěvků jistě nevede ke kýženému cíli...
 
PeterFranko  
Prejavom duchovnej lenivosti je aj to, že sa porovnávajú vyššie svety s hrubohmotnosťou. Len rozum môže porovnávať nerovnorodé.

Prejavom strachu je aj to, že sa upozorňuje na falošných prorokov a odmieta sa každá osoba, čo povie niečo nové. Pritom sa zabúda, že v upozornení na falošných prorokov spočíva upozornenie, že príde pravý.

Prejavom domýšľavosti vo veľkosť vlastného vedenia je aj to, že sa odmieta všetko nové. Pritom sa zabúda, že nové stavia na starom, dopĺňa ho a nič zo starého neruší. Azda Večné Zákony 1, 2 a 3 rušia niečo na Posolstve Grálu?
 
PeterFranko  
Ďakujem ja Vám prajem tiež veľa síl do ďalších dní.