Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Dnes oslavujeme 10 výročie, kedy sa narodil Prakráľovne Svanhilde Natálií de Lemény – Makedonovej Imanuel - Kráľ tisíc ročnej ríše. Teraz očakávam Jeho návrat. Imanuel zničí temno, spúta Lucifera a v tisíc ročnej ríši povedie ľudstvo do vyššieho štádia duchovného vývoja.

V prednáške „ A vyplnilo se...! od Pána Abdrushina sa hovorí: „ A teď vyplní se veškerá zaslíbení, nezadržitelne a nezměnitelne, jak jest tomu v určení Božím! Ani jedno z nich nezústane otevřeno, neboť kruh začíná se již zvolna uzavírati. A s částí Abdrushin-Parsifal spojuje se nyní v samotném pozemském těle ješte i jeho část Božská a tak povstává nyni v této hrubohmotnosti Imanuel, který byl všemu lidstvu zalíben již prorokem Izaiášem!“ V proroctve sa hovorí, že matkou Imanuela bude Panna. Podľa Jeho matky, Imanuela Kráľa tisíc ročnej ríše spoznáme.

Príchod Prakráľovnej na zem bol zvestovaný už pred tritisíc rokmi prorokom Izaiášom : „Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel.“ Panna znamená, že počne nadpozemsky a otcom bude Duch Svätý. Prakráľovná napriek tomu, že je matkou ostáva Pannou. Čo potvrdzuje aj Pán Abdrushin v prednáške Prakráľovná:“ Jest však pannou! Přesto, že jest zvána Pramáti a Parsifal ji nazýva matkou.“

Príchod Prakráľovnej je zvestovaný aj v Zjavení Jána v 12. kapitole.: „ Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá Slnkom, pod jej nohami mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.“
Vieme, že autorom Zjavenia Jána je Duch Svätý Imanuel. Pravosť Zjavenia Jána potvrdzuje aj Duch Pravdy Abdrushin na viacerých miestach v Posolstve Grálu – Novej Biblií. Tým, že nepoukázal na žiadne chyby v Zjavení Jána potvrdil jej pravosť a tým aj jeho vyplnenie.

Bližšie zasľúbenie je proroctvo z roku 1917 , ktoré poznáme ako „ Zjavenie vo Fatime“ ktoré oznamuje príchod Prakráľovnej na zem. A oznámenie ako spoznáme Prakráľovnú, tým, že bude mať nezvyklé tehotenstvo a napíše Nové evanjelium. Novým evanjeliom sú Knihy Večné Zákony 1,2 a 3.

Dňa 14. 11 1998 poskytla Pani Makedonová rozhovor v ktorom hovorí:
„ Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať BOHOM ZASĽÚBENÚ matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.“ Tieto proroctvá sa nachádzajú v Starom Zákone, najkonkrétnejšie o tejto udalosti hovoril prorok Izaiáš, v Novom Zákone v Zjavení Jána a v bližšom proroctve, napríklad vo Fatimskom posolstve.
V uvedenom rozhovore zo 14.11.1998 je spomenuté aj nasledovné: „Je to pre náš národ pocta, ale zároveň aj záväzok voči Stvoriteľovi. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti, sa Boží Syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na Zem. Záväzok zase spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí , a aj vo svete. Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme.“

V prednáške Prakráľovná od Pána Abdrushina sa hovorí : „ Ja vím, co je Boží vúle a ona se splní na lidstvu v tom okamžiku, kdy splnění má přijít. Ani jediná vteřina nebude zmeškána. Jen všechny cesty až tam jsou ještě schopny pohybu a v tom jsou možné mnohé zmeny. Pevné stanovené body kotvišť jsou však nezměnitelné a nelze jich posunouti také ani o vlásek.“ Z toho jasne vyplýva, že priebeh súdu má svoje pevné body. Aj začatie tisíc ročnej ríše má svoj pevný bod. Tento pevný bod za života Pána Abdrushina nenastal, teraz sa blížime k nemu! Od nás závisí len ako prebehne očista, či mierne alebo ťažko. Aby mohla očista prebehnúť mierne prišiel Pán Ježiš a priniesol dar „ Nový Zákon“, prišiel Duch Pravdy Abdrushin Imanuel a priniesol dar „ Novú Bibliu“, a prišla Pani Makedonová a priniesla dar „Nové evanjelium“.

Pane Bože ďakujem ti za Tvoje darované Slovo a vynasnažím sa čo najlepšie podľa neho žiť.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zrod Imanuela


Deň za dňom sa míňa, rok za rokom, desaťročie za desaťročím, storočie za storočím, tisícročie za tisícročím... Všetko je uchované v knihe vesmíru, čo sa udialo počas dlhého vývoja ľudstva na Zemi, tak ako je už zaznamenaný aj zrod IMANUELA, ktorý sa udial tesne pred prvou Veľkou očistou Zeme – 28.11.1998.

Dnes je tomu presne desať pozemských rokov, keď sa udiala táto najdôležitejšia udalosť v dejinách ľudstva, zrod KRÁĽA kráľov, PÁNA pánov, záchrancu neskoršieho stvorenia, Kráľa Tisícročnej ríše, Syna BOHA OTCA, IMANUELA ABDRUSHINA, začo buď BOHU veľká a pokorná vďaka. Viac v príspevku, ktorý sa nachádza v odkazoch - linky na zaujímavé príspevky - 28.11.1998 zrod Kráľa kráľov.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Žalm Dávidov.


Tak presne ten sa tu hodí, pre túto chvíľu, pre tento okamih, presne v zmysle slov pani Makedonovej: ,,Všetka úcta a vďaka patrí jedine BOHU!"

,,1Hospodin je môj Pastier, nebudem mať nedostatku.

2Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza.

3Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.

4Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.

5Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

6Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy."

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor v rádiu - 14.11.1998


Dnes ubehlo presne desať rokov, keď bol urobený tento rozhovor s pani Makedonovou. Preto verím, že aj tento rozhovor, ktorý tak veľa osvetľuje, bude prínosom pre tých ľudí, pre ktorých je PRAVDA a BOH na prvom mieste.

Ján Anton Sloboda.


Zdravím vás, budeme sa baviť hneď takto na úvod s Natáliou de Lemeny-Makedonovou, ktorá napísala Večné zákony 1,2 a3, čiže prvý, druhý a tretí diel.
Je november a teda čas, kedy sa majú naplniť proroctvá o príchode Ducha Svätého na Zem a o začiatku Veľkej očisty Zeme. Týmto pádom sme si pozvali pani Natáliu do našej relácie, aby sme priamo s ňou upresnili význam a zmysel týchto udalostí, ktorých sa máme tento mesiac dočkať.

Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve Vy máte byť matkou Ducha Svätého – Imanuela?

Ako som nato prišla? Tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som nato neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy “Večné zákony”, v ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha Svätého na Zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy – Zjavenia Jána som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila.

Ja sa tiež priznám, že je to dosť veľká odvaha, priznať si niečo takéto. Čo Vám dáva takú istotu, že sa nemýlite?

Veľa vecí, ktoré spomínam v knihe a ktoré som už tu spomínala.
Takže neviem, ako by som povedala… konkrétnejšie… kto nečítal knihu, tak toho by to aj tak nepresvedčilo - tie fakty, takže neostáva nič iné, iba kto je zvedavý, pozrie do knihy.

Ja myslím na to, že vo svojich výkladoch sa nemýlite v tom, že pri písaní jedného, druhého a tretieho diela ste sa dozvedeli, že máte byť matkou Ducha Svätého, čiže Imanuela. Čo Vás vedie k tomu, že v tomto sa nemýlite?

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane.
Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriť v pravý čas, a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.

Ako viete dokázať, že ste boli vedená pri jej dešifrovaní Bohom, nie jeho protikladom Satanom?

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.
Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich.

Nie je možné, že pri narodení Ducha Svätého bude pôsobiť Satan?

Tak samozrejme, bude pôsobiť, bude sa snažiť to znemožniť. Ako je to v Biblii napísané, už počas tehotenstva môjho, aj počas narodenia, aj vlastne celý život sa bude snažiť znemožniť jeho poslanie, ktorým je vlastne – zničiť jeho vládu. Takže s tým sa počíta, to nie je nič nové, a preto aj toto tehotenstvo je také, aké je – nehmotné – aby ho nemohol zničiť už v tom tehotenstve.

Viac na: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5561567#article-5561567

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, z polovice novembra 1998


Starý svet, ktorý je celý pokrivený a nesprávny, zanikne a na prelome tisícročí vznikne nová ríša, Tisícročná ríša, ktorú bude viesť Boží Syn podľa večných zákonov.

-Tieto slová, ktoré v nás isto vyvolávajú divné pocity, nevyriekla Sibyla ani nijaký iný uznávaný či zaznávaný prorok, ale zatiaľ úplne obyčajná žena, žijúca v bratislavskej Petržalke, ktorá o sebe tvrdí, že už o pár dní ešte do konca tohto mesiaca porodí Božie dieťa, a to aj napriek tomu, že ešte dnes nemá nijaké vonkajšie znaky tehotnej ženy.-

Mám 48 rokov preč, mám už dve dospelé dcéry a to, že to tehotenstvo nie je na mne vidieť a dokonca ani lekársky nie je dokázateľné, tak to má svoju príčinu. A tou príčinou vlastne je to, aby mi ľudia uverili, lebo keby som ja len tak povedala, že budem mať Božieho Syna a mala by som riadne tehotenstvo, tak myslím si, že v dnešnej dobe pokrivenej a bláznivej by mi to asi málokto zobral.

Čo hovorí o príchode druhého Božieho Syna menom Imanuel Biblia a aké by malo byť podľa vás jeho poslanie na Zemi?

No, tak Biblia ho zvestuje, dá sa povedať, na dvoch miestach, určite aj na viacerých, lebo viacerí proroci hovoria o narodení budúceho Kráľa Tisícročnej ríše, ale tak jasne a podrobnejšie hovorí o jeho narodení staroveký prorok Izaiáš, ktorý ho doslova aj menuje, že vlastne to bude Imanuel a že bude vládcom Tisícročnej ríše, o tom hovoria prvá kniha a tretia kniha Izaiášova a potom Zjavenie Jána - Apokalypsa, toto proroctvo sa napísalo o tisíc rokov neskôr, tak tam je to ešte podrobnejšie popísané, dokonca aj to, že kto bude jeho matkou a aké ťažkosti v tehotenstve bude mať jeho matka.

-Pred niekoľkými dňami navštívila pani Makedonová gynekológa, ktorý však ani po vyšetrení ultrazvukom jej tehotenstvo nepotvrdil. Podľa budúcej matky práve takýto dôkaz potrebuje, aby jej ľudia neskôr uverili.-

Pred narodením Božieho Syna - Imanuela a takisto ešte aj počas doby, kým bude na Zemi, lebo on nebude stále na Zemi, zakrátko odíde podľa proroctiev, tak počas tejto doby sa budú ľudia na celom svete triediť. Budú sa triediť na schopných duchovnej premeny a na neschopných duchovnej premeny.
Najpodrobnejšie, že ako sa spozná tá matka Imanuelova, je to napísané v 3.Fatimskom posolstve, ktoré cirkev tají už takmer 40 rokov a nechce ho zverejniť, avšak tam je popísané, že tento Boží Syn sa narodí vo vyvolenom národe, ktorý je slovenský a sú tam uvedené ďalšie podrobnosti, že jeho matka sa spozná podľa toho, že napíše knihu „Nové evanjelium“.

-Pani Makedonová už zorganizovala viacero stretnutí s čitateľmi svojej knihy a jej informácie o narodení druhého Božieho Syna sa dostali do širokej verejnosti. Cirkevné autority, ktoré sme v tejto súvislosti požiadali o názor, sa však, žiaľ, zatiaľ rozhodli nevyjadrovať sa k celej záležitosti. -

Vy tvrdíte teda, že už o niekoľko dní sa vám narodí Božie dieťa. Viete už, kedy to presne bude a kde?

To neviem. Ja som dostala iba také vnuknutie, že mám hovoriť, že sa narodí v novembri tohto roku. Vedela som, kedy som počala, bolo to asi v marci a vtedy som sa teda dozvedela, že som počala z Ducha Svätého a aj celý čas mám také pocity, ako v tehotenstve, poznám ich lebo som mala dve deti.
Ako sa narodí, alebo kde sa narodí, to takisto neviem, že či teda na Zemi alebo mimo Zeme, keď som počala, ako píšem v mojej knižke, mimo Zeme, tak to naozaj neviem, ale pravdepodobne to bude asi pozemským spôsobom, aby bol taký dôkaz, že keď to tehotenstvo je už nehmotné, aby mi niekto nemohol vyčítať, ako som už počula, že asi si nejaké dieťa adoptujem a budem hovoriť, že to je Božie dieťa.

Čo bude tým presvedčovacím dôkazom, že naozaj ide o nevšedné, iné a nie úplne normálne pozemské dieťa?

Aby ľudia uverili tomu, čo ja tvrdím, keď niekto nebude chcieť veriť ani tomu tehotenstvu, ani mojej knihe, tak ešte dostanú od Boha ďalší dôkaz, a to bude, že v ten deň alebo v tú noc, keď sa narodí Imanuel, tak sa objaví na oblohe nová hviezda, ktorá bude obrovská, bude veľmi žiariť a bude oznamovať celému svetu, že sa narodil Duch Svätý - Imanuel. A nebude viditeľná len jednu noc, ale bude viditeľná dlhšiu dobu, po tú dobu, pokiaľ bude Imanuel na Zemi, aby všetci ľudia sa mohli dozvedieť, že čo to znamená.
A druhé znamenie bude, že bude v sebe mať také znamenie Imanuel, aké mal aj Ježiš, a síce zlatý kríž bude nosiť v sebe a bielu holubicu nad ním. Toto znamenie za čias Ježiša videl len prorok Ján Krstiteľ, ktorý ho zvestoval a jemu ľudia verili, lebo bol známym prorokom a v dnešnej dobe, keďže už prorokov nemáme, tak v dnešnej dobe bude viacero ľudí, nevieme, akí ľudia to budú, možno to budú aj obyčajní ľudia, alebo... neviem, akých ľudí si Boh vyberie, nemáme to vedieť vopred, ale viem len toľko, že to bude veľa ľudí, ktorí budú toto znamenie vidieť duchovným zrakom. Čiže dieťa bude riadne, pozemské, ale to znamenie budú vidieť len určití ľudia, ktorí budú mať dostatok vážnosti, aby im verili ostatní ľudia, že to je naozaj pravda.

Máte nato už len veľmi málo času presvedčiť ľudstvo o tom teda, že sa skutočne ten Boží Syn narodí. Čo sa stane, ak sa nenarodí?

Tak ja vôbec s takouto alternatívou nepočítam, lebo si uvedomujem, že keby sa toto stalo, tak celé to moje poslanie a to úsilie, ktoré som tomu venovala, by bolo zbytočné, a nehovoriac už o tom, akú hanbu by som si urobila, že vlastne by som bola odpísaná po každej stránke.

Akú máme záruku, že ste si to všetko nevymysleli?

No tak, ja si myslím, že už som tu naznačila určité úkazy nadpozemské, ktoré by mohli tých neveriacich presvedčiť ... ja vám tak poviem, mojou úlohou nie je vlastne presviedčať. Ja mám len oznamovať, že čo sa bude diať. Ja som to v tej mojej knižke vysvetlila podrobne, lebo to, čo tu poviem... ja hovorím len fakty. Ale ako som k nim došla a ako to vlastne je zvestované už niekoľko tisícročí, ako Boh tieto pomoci tým ľuďom, ktorí chcú kráčať správnym spôsobom v živote, ako ich On zosielal a ako ich ja dešifrujem v mojej knihe, tak toto všetko je určitá pomoc, ale je to oznamovanie.
ČIŽE, ČI NIEKTO VERÍ, ALEBO NEVERÍ, TO UŽ JE JEHO PROBLÉM A ČI SOM SI TO VYMYSLELA, ALEBO NIE, TAK TO JE TIEŽ JEHO PROBLÉM.

 
Prechodné obdobie veku Vodnára (1844 – 2029)

Ľudstvo prechádza v tejto dobe veľkou premenou, ktorá sa prejaví tým, že všetko staré sa zrúti a bude vybudované nové vplyvom zakotvenia Svetla na Zemi, t.j. vybuduje sa Božie kráľovstvo na Zemi – Tisícročná ríša.

O tejto ére (o dobe Vodnára) zvestovali už mnohí proroci.

Nie je tu v tomto písomnom materiáli účelom poukazovať na všetky zmienky z minulosti o tejto novej dobe na Zemi, ale treba poukázať na fakty, ktoré sa postupom času vynárajú akoby z hmly dejín a akoby „náhodne“ do seba úplne zapadajú.

Tí, ktorí vedia, že náhody vlastne neexistujú, pochopia.

Vopred treba všetkých upozorniť, že doleuvedené jednotlivé úryvky sú vyberané nie preto, aby hľadajúcich zaviedli niekam účelovo, ale preto, aby si každý uvedomil, že mozaika sa skladá vždy z jednotlivých dielov, a keď začnú do seba zapadať, tak budú určite správne ukladané. Nie je tu zmyslom uvádzať celé kapitoly a prednášky. Každý nech si uvedenú literatúru vyhľadá a môže si doplniť aj ďalšie jednotlivosti pre neho potrebné.

Na Abd-ru-shinovej náhrobnej doske, keď bol na Zemi Syn Človeka prvýkrát ako arabské knieža pred asi 3500 rokmi, je zmienka o dnešnej dobe na začiatku znamenia Vodnára. Je potrebné si celú túto dosku prečítať a preštudovať k celkovému prehľadu, čo sa už stalo a čo sa má ešte stať.

„Na obloze vystupuje znamení Vodnáře 228 a začíná veliká doba, největší a nejposvátnější na zemi. …

….. S nebe budou sjíždět blesky a hory budou pukat 243, války 244 a vzpoury 245 budou pustošit zemi, ale Abd-ru-shin bude bydlet v míru se svými služebníky 246. Lilie se líbezně rozvije v čistotě a cudnosti 247. Pohled na ni přináší lidem radost. Ze svatyně stoupají vzhůru plameny 248 pravé zbožnosti. Na obloze stojí plna zaslíbení Abd-ru-shinova hvězda 249; září z ní sedmero barev a svým svitem zastiňuje měsíc 250. Nad zemí svítí dvě slunce: nové je větší a mocnější 251 než staré 252. Až se toto nové slunce objeví, moře 253 se vzedme a znovu zatopí rozlehlé kraje, nad nimiž kdysi hučelo.

Z vod vystoupí jiná území, neboť jejich posvátné číslo 254 se naplnilo. Budou tam nalezeny prastaré nádoby 255, převrácené a prázdné. Zlato a stříbro, které v nich bylo skryto, leží nedaleko 256, ale během tisíciletí ztmavlo. Ostré meče 257, jež před dávnými časy protínaly vzduch jako blesky 258, jsou zrezavělé a sténají. ….. (Tu je potrebné poukázať na to, že pri Bahamách sa už začínajú vynárať postupne z Atlantického oceánu zachovalé pozostatky nám „neznámej“ vyvinutej civilizácie – Atlantídy!)

….. Až se posvátné číslo 280 naplní naposled, bude u slunce 281 a u měsíce 283 stát nová hvězda 282, ale bude zářit jasněji. Kusé dílo 284 se musí stát dokonalým 286, co bylo dole, usiluje vzhůru 287, neboť nadešla posvátná doba Holubice 289. Blažení, kdo ji prožijí. Miska 288 milosti je naplněna tolik, až přetéká.

Z meče 290 našeho vládce září posvátné znamení. Svým kopím 291 přemohl hada, který robil vždy jen zlo. Spoutal ho a uvrhl za pevné zámky a závory 292. Běda světu, až Pán bude muset jeho pouta opět uvolnit! Posvátné číslo tři 293 zářivě pozvedl a Jeho koruna 294 vládne i nad hrobem a smrtí. Světlo shůry 295 na něho září, když sedí na zlatém trůně 296. Je svatý, povznesený nade všechno. Jeho tvář je vlídná jako tvář otce a přísná jako tvář spravedlivého soudce. Až přijde jeho čas, bude rozdělovat vlídnost i přísnost. Podobno obětnímu plameni 297 bude před ním vystupovat uctívání. Had 298 se svíjí a falešná moudrost 299 musí zahanbena ustoupit stranou. Pak budou struny 300 opět znít čistě. …

(Had /Lucifer/ má byť spútaný po prípravnej dobe až tesne pred Tisícročnou ríšou a beda Zemi, až bude musieť byť po uplynutí 1000 rokov opäť na určitú dobu uvoľnený.)

Ďalšia dôležitá zmienka o dobe Vodnára a „Zlatom veku“ je v knihe „UFO: … A přece létají!“, kde na stranách 12-15 sa okrem iného hovorí:

„Začátek tohoto nového věku především znamená, že naše sluneční soustava se plně dostala do nebeské oblasti souhvězdí Vodnáře a tím bezprostředně do radiační oblasti Centrálního slunce galaxie. ….. Proto také nikoliv neprávem hovoříme o Zlatém věku.

Věk Vodnáře však byl signalizován již 3.února 1844, když jsme vstoupili do vnějšího okraje zlatého záření. Tak se v současné době nacházíme v kritické fázi přechodného období, kdy na jedné straně stále ještě dostáváme kmity minulého věku Ryb, které ovšem rychle slábnou, a na druhé straně nás ale také zasahuje vyzařování věku Vodnáře, které se stále více zesiluje. To, co se zde v průběhu 185 let odehrává, lze v menším měřítku zhruba přirovnat ke změně ročních období, kdy po zimě přichází jaro, přičemž ovšem tato změna probíhá pomalu a nikoliv ze dne na den.

Skončený věk Ryb byl v první řadě charakterizován vraždami a zabíjením, hrubým násilím, náboženským fanatismem, bludnou vírou, čáry, mystikou, nejrůznějšími kultovými jevy a dalšími negativními aspekty nejhoršího druhu a odstínu. Ryba patří k vodě, avšak Vodnář vzduchu, takže to vypadá tak, jakoby létající ryba vyskakovala z vody a během letu se proměnila v ptáka. A tato metamorfóza již trvá 185 let. Lidstvo postižené slepotou pomalu vystupuje z temné jeskyně a dostává se mu postupně stále více světla nového poznání. Toto přechodné období lze zřejmě nejlépe charakterizovat slovem „zlom“. Dosavadní staromódní budova našeho života, v níž jsme žili a která je na zhroucení, musí být za každou cenu stržena, bez ohledu na ztráty. Současně ale již vznikají základy pro vybudování nového domu. Vzhledem k nepříznivým vlivům věku Ryb však všechny tyto proměny, žel, neprobíhají bez komplikací, ba právě naopak. Jsou spojeny se strašnými válkami a revolucemi, s terorem, fanatismem, mocichtivými politiky, nenávistí, sváry, se lží a falší atd. Všechny tyto dluhy z minulosti je teď nutno draze splácet. …..

….. Často bývá věk Vodnáře také označován jako „Konečný věk“. To však souhlasí pouze v tom smyslu, že vše, co je přežilé a zastaralé, mizí, což také odpovídá skutečnosti. V žádném případě se však nejedná o definitivní konec, nýbrž o nový začátek, který se plně uplatní teprve v roce 2029. …..

….. V důsledku kosmických vlivů nás očekávají změny gigantických rozměrů, jaké svět dosud nepoznal. Tuto šanci je nutno využít a každý může svou hřivnou přispět k tomu, aby éra Vodnáře v budoucnu zazářila v plném lesku, což je přáním nás všech, kteří máme dobrou vůli.

…..

Z uvedenej literatúry vyplýva, že koniec plného pôsobenia veku Rýb pripadá na 3.2.1844, potom začína prechodné obdobie veku Vodnára a začiatok plného pôsobenia veku Vodnára pripadá na 3.2.2029.

Zoberme si teraz niektoré čísla pod drobnohľad a rátajme spolu:

Ježišom zvestovaný Duch Pravdy (ev.Jána kap.14/15-17,25,26 + kap.15/26 + kap.16/7-15), Duch Svätý – Imanuel, Syn Človeka, čiže Abd-ru-shin sa narodil v roku 1875, čo je 31 rokov po začiatku prechodného obdobia veku Vodnára. Presuňme sa teraz rýchlo obrazne na koniec prechodného obdobia veku Vodnára. Ak odpočítame od tohto konca, teda od roku 2029, rovnakých 31 rokov, dostaneme ……. rok 1998!!!

Ale predsa rok 1998 bol rokom, kedy bol zvestovaný pozemský príchod kráľa Tisícročnej ríše – Imanuela, Božieho syna, Ducha Svätého na Zem samotnou jeho matkou, ktorá napísala „Nové evanjelium“ v podobe kníh „Večné zákony“. Náhoda? Nech si každý odpovie.

Poďme ale ďalej vo výpočte – k polovici prechodného obdobia veku Vodnára, ktorá sa dá veľmi ľahko vyrátať. Vychádza to na druhú polovičku roka 1936.

Čo sa ale vlastne udialo v druhej polovici roku 1936 resp. na jeho konci? Aký to bol prelom? Kto pozná knihu „Sborník nezařazených přednášek“ od Abd-ru-shina, ten iste vie, že v tomto Sborníku je len jedna prednáška z roku 1936: „Slavnost Zářící Hvězdy (29.12.1936)“.

Abd-ru-shin na Slávnosti Zářící Hvězdy 29.decembra 1936 poukázal na to, že ľudia sú v duchu slabí a veľký pád si zavinili sami. Tento deň bol pravdepodobne jedným z prelomových, kedy už bolo jasné, že prostredníctvom nemeckého národa Boží Syn – Imanuel nebude môcť doviesť ľudstvo k vybudovaniu Tisícročnej ríše, ale bude musieť byť použitá iná cesta.

Je symbolické a dôležité vedieť, že práve v tento deň uplynulo presne sedem rokov od prehlásenia Abd-ru-shina dňa 29.decembra 1929:

„Já jsem Syn Člověka Imanuel Parsifal Abd-ru-shin Oskar Ernst Bernhardt, osmnáctého dubna jeden tisíc osm set sedmdesát pět, přicházející! ….. “

Tu je priam vhodné uviesť spomienku Herberta Vollmanna v knihe „A to Světlo ve tmě svítí…“:

Rokem 1936 začaly rozkladné jevy mezi povolanými na Hoře. Nejvyšší z povolaných selhali a odvrátili se od Abd-ru-shina. To patřilo k jeho nejtrpčím prožitkům…

…V dopise ze 2. února 1937 nositeli kříže A.Giesemu st. propůjčil svému hlubokému zklamání následující slova:

„Břemeno, které mně naložili v nevěře, kde jsem stavěl na věrnosti, stejně jako trestuhodná povrchnost a umíněnost, poutající mne jako tisíci řetězy, je mi téměř příliš velké. Zejména když tady na Hoře nemám skoro žádnou pozemskou pomoc, takže je toho na mne téměř přespříliš.“

Prelom rokov 1936/37 je veľmi dôležitý aj preto, aby si každý uvedomil, že vtedy fašisti v Nemecku upevňovali svoju hroznú mašinériu, ktorá nakoniec vohnala Nemcov a tiež celý svet do svetového vojnového konfliktu namiesto toho, aby prostredníctvom najduchovnejšieho povolaného nemeckého národa mohla byť Imanuelom vybudovaná už vtedy Bibliou zvestovaná Tisícročná ríša na Zemi.

V uvedenom Sborníku je uvedená tiež prednáška „18.duben 1937“, čiže časovo patriaca tesne po tomto prelome do počiatku druhej polovice prechodného obdobia veku Vodnára. V tejto prednáške Abd-ru-shin okrem iného jasne píše: „…I tento povolaný národ selhal. Sám sebe vymazal z věčné knihy života a jde vstříc svému osudu.

Vůle Boží tak rozhodla. Všechna milost a ochrana, všechno požehnání a pomoc Božích pomocníků bude odejmuta velkému národu, který zradil své poslání a dána jinému, malému národu. Národu, který věren své tradici vždycky stát při Pravdě Boží, pilně a věrně přijímá Slovo Pravdy, snaží se podle něho žít a tím se urychleně připravuje stát se vyvoleným národem služebníků Božích, kteří budou učiti všechny národy nové moudrosti ve Světle Pravdy.

Šťastný národ!

Prosím svého Všemohoucího Otce, aby vylil svou sílu a své požehnání na malý národ Jeho věrných, aby rozmnožil jeho možnosti a schopnosti k velikému poslání, k budování království Otcova.

Amen.“

Abd-ru-shin v prednáške „18.duben 1937“ neskrýval svoje sklamanie nad nemeckým národom, ba naopak poukázal na malý národ, ktorý verný svojej tradícii vždy stál pri Pravde Božej. Ale ktorý mal byť tento malý národ?

Ak si niekto myslí, že sú to členovia Hnutia Grálu, nemýľte sa! Hnutie Grálu vtedy nemalo predsa žiadnu tradíciu, o ktorej píše Abd-ru-shin v súvislosti s povolaným malým národom práve v tejto uvedenej prednáške.

Z horeuvedených faktov úplne logicky vyplýva, že prvá polovica prechodného obdobia doby Vodnára (do augusta 1936) má priamy súvis s Duchom Pravdy – Abd-ru-shinom a s veľkým a stáročiami pripravovaným povolaným nemeckým národom.

Abd-ru-shin v rokoch 1936, 1937 atď. otvorene vyjadroval svoje sklamanie najmä nad zradou povolaných na Hore, u ktorých to on vo svojej vlastnej čistote nikdy nepredpokladal.

Druhá polovica prípravného obdobia veku Vodnára (od augusta 1936) má priamy súvis s kráľom Tisícročnej ríše – Imanuelom a s jeho narodením do malého národa vyvolených služobníkov Božích, ktorí budú učiť všetky národy novej múdrosti vo Svetle Pravdy.

V knihách „Večné zákony 1,2,3“ sa jasne uvádza termín november 1998, ako aj dôvody vedúce k tomu, prečo sa mal pred vrcholom prvej Veľkej očisty vteliť na Zem do slovenského národa Boží Syn, Duch Svätý - Imanuel, zvestovaný okrem iného prorokom Izaiášom a takisto Zjavením Jána priamo v Biblii, aby vybudoval po očiste v prípravnej dobe Kráľovstvo Božie na Zemi – Tisícročnú ríšu.

Dnešné skazené ľudstvo už v minulosti jasne dokázalo, že ani Boha vteleného na Zemi neprijalo.

„Znalci“ Starého zákona neprijali Syna Božieho, Ježiša, nespoznali ho, lebo nechceli, hoci bol osobne medzi nimi a … majú hlavný podiel viny na jeho ukrižovaní, čiže zavraždení.

„Znalci“ Starého aj Nového zákona neprijali druhého Syna Božieho, Imanuela, v Biblii Ježišom zvestovaného Ducha Pravdy, Ducha Svätého (dal ľudstvu opäť Posolstvo od Boha – Posolstvo Grálu), nespoznali ho, lebo nechceli, hoci aj on bol osobne medzi nimi a … takisto ho vlastne zavraždili, aj keď len morálne, čo je ale podľa večných Božích zákonov opäť vražda na Synovi Božom!

„Znalci“ Starého aj Nového zákona ako aj mnohí „znalci“ Posolstva Grálu opäť neprijali to, že sa má v malom vyvolenom národe (slovenskom) narodiť Syn Boží, Duch Svätý – Imanuel, aby bolo zakotvené Svetlo na Zemi ešte pred vrcholom očisty.

Nakoniec sa udalosti udiali tak, ako sa udiali – podľa Božej vôle a vlastne tiež podľa želania duchovne lenivého ľudstva.

Komu sa malo vlastne ukazovať ľudstvom neočakávané dieťa? Tým, ktorí ho vlastne len čakali a nič iné? Alebo tým, ktorí sa im ešte aj za tú malú námahu vysmievali? Duchovne boli ľudia vlažní a len očakávali zázraky, mnohí proste chceli byť vo svojej ješitnosti len pri tom. Ostatným to bolo jedno, či Imanuel príde na Zem, väčšina o ničom ani nevedela, a tak sa udalosti vyvinuli ináč, než sa mali.

Opäť sa dianie na Zemi udialo nie podľa predstáv ľudí, ale podľa Božej vôle! To si treba vštepiť – nielen do hlavy!

Ak bolo zo Svetla zvestované, že sa má narodiť v roku 1998, určite sa tak stalo!

Dieťa bolo ihneď po narodení vzaté k trónu tak, ako sa uvádza aj v Biblii. Aj ďalšie udalosti sa udiali – podľa vôle Božej!

Mnohé udalosti a zašifrované zvestovania prorokov sa objasnia až vtedy, keď sa uskutočnia, niektoré až po určitej dobe.

Kto neprebudí vo svojej duchovnej lenivosti svojho ducha zo spánku, ten ani nemôže pochopiť deje, ktoré sa dajú vycítiť len duchom a nikdy nie k Zemi pripútaným rozumom.

Ak niekto dodnes z akéhokoľvek dôvodu nechce poznať skladbu stvorenia, prazákony stvorenia, zmysel ľudského života, ten predsa logicky nemôže pochopiť ani zmysel a všetko, čo je späté s príchodom kráľa Tisícročnej ríše na Zem – Imanuela!

„… a prví budú poslední

a poslední budú prví!“

 

Jozef Potúček

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor v štúdiu...


Rozhovor v štúdiu s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorý bol odvysielaný 7.11.1998. Verím, že aj tento rozhovor bude prínosom pre všetkých ľudí dobrej vôle, pre ktorých je PRAVDA a BOH na prvom mieste.

Dobrý večer. Opäť k nám do štúdia prišla pani Natália de Lemeny-Makedonová. Takže dobrý večer prajem...

Dobrý večer.

Môžete nám zopakovať, čím je november v roku 1998 taký významný?

Odohrá sa v tomto mesiaci veľmi významná udalosť, ktorá poznačí dejiny ľudstva. Táto udalosť bola zvestovaná starými proroctvami, aj novšími bola upresňovaná a teraz konečne nastal čas, kedy sa začína napĺňať.
Pre tých, ktorí nevedia ešte, o čo ide, tak to bude znieť určite veľmi šokujúco až neuveriteľne, ale napriek tomu to musím oznámiť, lebo je to mojou úlohou – zvestovať, že sa narodí na Slovensku v tomto mesiaci, v novembri, druhý Boží Syn, Duch Svätý – Imanuel.
A práve preto, že sa narodí teraz v novembri, tak podobne, ako za čias Ježiša, narodením začal nový letopočet a začala vlastne akoby ďalšia vývojová etapa ľudstva, tak podobné sa udeje aj teraz, že ľudstvo prejde do vyššej triedy svojho duchovného vývoja.
Aby sa to mohlo uskutočniť, tak potrebuje svojho vodcu, ktorý bude pre tento účel nie človek ale Boží Syn, lebo on jediný je zvestovaný starými proroctvami ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ktorá má nastať krátko po jeho narodení.

Takže príde takáto zmena … alebo príde k takejto zmene. A ja si dovolím ešte jednu podotázku, vraveli ste o význame tohto novembra, vraveli ste o narodení Mesiáša, čo teda toto jeho narodenie ľudstvu prinesie a ako sa teda môže zmeniť ten klasický život bežných ľudí alebo ľudí, ktorí nás napríklad teraz počúvajú - život každého jedného jednotlivca?

Tak už táto správa samotná by mala u mnohých ľudí vyvolať pozornosť… A nielen pozornosť, ale aj také určité hľadanie toho, že prečo práve dnes v tejto chaotickej dobe, strašnej dobe, plnej buď nevercov, materialistov, alebo naopak plnej určitých fanatikov, ktorí nič iné nechcú počuť, len to, čo počúvajú v kostole alebo vo svojich iných sektách a cirkvách a duchovných všelijakých smeroch, tak prečo práve v dnešnej dobe by mal prísť Duch Svätý alebo druhý Boží Syn.

Viac na: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5534117#article-5534117

Ján Anton Sloboda.

 
Súvislosti spojené s Imanuelom, Prakráľovnou, pani Natáliou …

Mnohí ľudia, ktorí čítali „Večné zákony“ od pani Natálie a tiež mnohí, ktorí ju aj osobne poznali a snažia sa držať dnes Posolstva Grálu, sa vyjadrili v tom zmysle, že ona dobre začala, ale potom… Tu je mimoriadne potrebné jednu vec pripomenúť.

Ak niekto dnes spochybňuje jej poslanie s tým, že dobre začala, je to priamo ukážka toho, že buď sa takto vyjadril k veci, ktorej nerozumie, alebo poukazuje na seba samého, že vlastne on dobre začal, lebo spočiatku veril poslaniu pani Natálie, ale nesplnilo sa podľa jeho vlastných prianí, a tak prestal veriť. Dôkaz? Úplne triviálne logický.

Čo bolo prvým krokom pani Natálie v jej poslaní? Ako sama píše, mala najprv osloviť ľudí „Novým evanjeliom“ – skrátenou verziou Posolstva Grálu!

Pýtam sa len tých, ktorí chápu Posolstvo Grálu a ktorí ho prijali. Kto z ľudí si dnes môže dovoliť zverejňovať skrátenú formu Posolstva Grálu a vysvetľovať rôzne súvislosti okolo neho vlastnými slovami? Priznajme si, že nikto!

Ale tu si to predsa niekto dovolil! A bol to jeho prvý krok! Pani Natália práve takto začala svoje poslanie napĺňať.

Takže sú tu len dve možnosti. Všetko – alebo nič!

Buď si pani Natália svoje poslanie vymyslela a potom začala zle hneď od začiatku, lebo na Posolstve Grálu sa nesmie nič meniť, uberať, ani pridávať, alebo si svoje poslanie pani Natália nevymyslela, ale potom ho plnila pod vedením a kontrolou Imanuela hneď od začiatku až do konca dobre, a to tak, že toto jej poslanie sa naplnilo hrubohmotnou inkarnáciou kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela v novembri 1998.

Tvrdenia typu, že nebolo to až také zlé od nej, hlavne na začiatku, sú len slabošstvom tých, ktorí sa takto navonok prejavujú. Prejavujú tým len vlastnú vlažnosť a neznalosť Posolstva Grálu.

Ak pani Natália verejne prehlásila, že bola inšpirovaná a vedená Duchom Svätým – Imanuelom, tak každý stúpenec Posolstva Grálu mal k tomuto zaujať nekompromisné stanovisko. Buď jej neverím, a tak nemôže byť ani jej začiatok v tomto prípade dobrý, alebo jej verím - od začiatku až do konca.

Kto sa správa spôsobom „ani ryba - ani rak“, patrí medzi vlažných a taký bude zavrhnutý. Je to napísané aj v Biblii, aj v Posolstve Grálu.

Jozef Potúček

 
AKÍ SME?

Vieme veľmi dobre, kde sa nachádzame. Vieme veľmi dobre, že Zem je už skoro celá ponorená do jemnohmotného bahna. Je naozaj počudovaniahodné, že sa opätovne necháme „nachytať na hruškách“.

Myslím, že posledné udalosti okolo nás to plne potvrdili.

A ako sa tvárime teraz, keď sa zrazu Pravda ukázala?

Jeden sa tvári, že „ja nič - ja muzikant“, druhý už nič v budúcnosti nové neprijme (možno ani zo Svetla), tretí sa cíti dotknutý tým, že sa jeho priania nesplnili, štvrtý poučuje ostatných a pritom svoj diel viny akoby nevidel, piaty radšej mlčí a pre istotu nič nehovorí, aby niečo nepokazil, ďalší sa vo svojej „neomylnosti“ vzpiera, atď.

Všetko iné, len žiadna čistota a spravodlivosť! Žiadna láska!

Pani Natália keby nás videla, by zalomila rukami a určite keby mohla, dobre by nám vyčistila žalúdky. Ale nič to, prazákony stvorenia to „urobia“ aj za ňu.

„Kto nič nerobí, nič nepokazí!“ Podľa tohto sa mnohí správajú a aj konajú. Ale to tiež nie je správne. To však neznamená, že nás temno musí vždy nachytať na tom istom! Princíp a metódy temna sú stále tie isté, len forma je iná - rafinovanejšia.

Všetky naše terajšie omyly a prešľapy vyplývajú jednak z našej „neomylnosti“, tvrdohlavosti, alebo strachu a potom hlavne z. toho, že sa neustále necháme vlákať do „propasti vlastních přání“!!!

Každý by sme sa najradšej už niekam vpasovali - do nejakej role, a to buď sami seba, alebo aby to nevyzeralo príliš nápadne, tak treba niekoho z okolia najprv „menovať a označkovať“ za toho a toho (najlepšie priamo z prastvorenia!, alebo aj z Božskej ríše!), aby sme sa potom nenápadne mohli k nemu aj my „prilepiť“!

Takže porušujeme Slovo už tým, že si najprv vytvoríme o niekom nami chcenú gloriolu a potom keď hocičo z tohto človeka vyjde, musí to byť pre nás neomylné! Čiže najprv sa dívame na neho a až potom na to, čo povie, alebo napíše.

Svoje vlastné cítenie nášho ducha tým dávame úplne nabok!

Po sklamaní sa samozrejme niektorí uzavrú všetkému novému, aby už viac nezakopli, ale tým vlastne ostanú stáť. Správajú sa tak, ako tí, čo v strachu pred ďalšími prekážkami sa odoberú radšej do samoty. Čo to znamená, všetci vieme.

Kto sa prestane hýbať, padne! Kto ostane sám, tiež má k tomu veľmi blízko.

Hľadať treba aj naďalej, lebo len taký človek nezablúdi, čo hľadá sám! To neznamená, že má sám ostať vo všetkom! Ale je dôležité vedieť, kde treba hľadať a svojim blížnym poukazovať priamo na najkratšiu cestu k Pravde, a nie na cestu s umelo vytvorenými - zbytočne dlhými alebo nepotrebnými -obchádzkami.

Prečo stále siahame po niečom, keď sme možno nato ešte nedozreli, ale naopak to, čo by sme mali robiť, tomu nevenujeme patričnú pozornosť?! Opäť všetko naopak!

Skoro každý z nás už pomaly vedome alebo nevedome ráta dni, kedy to príde a dúfa, že čo najskôr. Ale aj tu sa správa len podľa svojich prianí, a nie podľa toho, čo je pre celé ľudstvo prospešnejšie! My týmto vlastne požadujeme, aby sa Boh prispôsoboval našim želaniam, čo je vlastne vzopretie sa Jeho Božej vôli!!! On rozhodne, kedy je to pre nás všetkých lepšie, a nie my, ktorí sme nič oproti Nemu!

Položme si teda otázku: Sme si takí istí, že sme čísla a termíny z proroctiev pochopili správne? Je pre nás naozaj lepšie, aby tento DEŇ prišiel čo najskôr? Sme už takí zocelení, takí silní? Už sme takí očistení? Keby tento DEŇ prišiel dnes, včera alebo minulý týždeň, zaslúžili by sme si záchranu? Prešli by sme bez ujmy?

Dostali sme sa my do blízkosti Prakráľovnej na Zemi len tak? Bez ďalšej našej samostatnosti a zodpovednosti? Nútil nás niekto, aby sme sa k nej hlásili? Keď sme prichádzali na Zem, nevedeli sme o tom, že budeme znášať utrpenie, keď sa vzoprieme temnu a ešte navyše budeme sa snažiť prebudiť aj iných duchovných spáčov?

Tak prečo bedákame nad naším osudom?! Prečo tak zúfalo už teraz čakáme zmenu? Bola by nami želaná (predčasná!) zmena pre nás zmenou k lepšiemu? Prečo chceme odísť, keď nevieme, či tu ešte nemáme niečo vykonať, či nedĺžime niečo našim blížnym? Alebo to, čo sme sľúbili vykonať pred Očistou, môžeme aj po nej?!

A nemôže nám tu byť na Zemi ešte aj horšie? Už to nevydržíme, keď sme doteraz vydržali? Zabudli sme už na proroctvá, ktoré opisujú dnešnú dobu?! Zabudli sme už na prazákony stvorenia?! Zabudli sme nato, že sme chceli byť tiež časťou Nového pokolenia, ktoré bude prenasledované?! Alebo sme sa chceli v pohodičke dostať do Tisícročnej ríše, a to ešte priamo do blízkosti Imanuela? Bez boja za Pravdu?!

Týmto bedákaním a požadovaním zabúdame nato, čo sme Svetlu sľubovali! A tým sa previňujeme!

V našom prípade sa dianie naokolo zrýchlilo natoľko, že už niet cesty späť. Buď budeme konať podľa Božej vôle - aj teraz - pred vrcholom Očisty, alebo nás čaká definitívny pád - rozklad! Buď - alebo!

Vstúpili sme priamo na bojisko (do konečnej vojny s temnom!) a z neho každý vychádza buď ako porazený, alebo ako víťaz! Tu stredná cesta neexistuje!

Takže nestrácajme čas a vo svojom boji s temnotami sa napájajme priamo na Svetlo - na Slovo - na Imanuela, a nie na sprostredkovateľov! Takto usmerňujme aj ostatných hľadajúcich! Kto je čisto napojený na Imanuela, nemôže nikdy padnúť!!!

Bratislava, 13.4.2001

Jozef Potúček

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor z novembra 1998


Je november, a píše sa rok 2008. Už čoskoro si budeme pripomínať desať rokov od narodenia IMANUELA, ktoré bolo vrcholom poslania pani Makedonovej. Preto tu budem počas celého tohto mesiaca, zverejňovať odkazy na rozhovori s pani Makedonovou, ktoré boli s ňou urobené v novembri 1998. Verím, že budú prínosom pre všetkých ľudí, u ktorých je BOH a jeho PRAVDA na prvom mieste.

Ján Anton Sloboda.

Rozhovor v rádiu...

Pani Makedonová, hneď v úvode by som sa Vás spýtal, že o čom vlastne tak v kocke je Vaša publikácia “Večné zákony”?

Tak túto knihu som napísala pre tých ľudí, ktorí sú hľadajúci, ktorí si chcú potvrdiť to, čo sa v najbližšej dobe udeje. Všetci ľudia, bez ohľadu nato, či si budú zapchávať uši, alebo či budú otvorení, sa dozvedia o najdôležitejšej udalosti dnešnej doby, od narodenia Ježiša, od doby nášho letopočtu.
Tak všetci sa to musia dozvedieť, čo sa stane - že sa narodí na Zemi Duch Svätý – Imanuel.
Aby tí ľudia, ktorí sú hĺbaví, ktorí hľadajú Pravdu, mali možnosť si overiť, že na základe čoho ja toto tvrdím, či je to potvrdené nejakým spôsobom starými proroctvami, hlavne Bibliou, a ako je to vysvetlené, a prečo vlastne cirkev napriek tomu, že ide o udalosť, ktorú by mala ona zvestovať a naopak ju tají, alebo popiera, tak to všetko sa dozvie ten hĺbavý čitateľ, hľadajúci objektivitu, v mojich knihách.
Takže z toho dôvodu som napísala tieto knihy.

Viac na: http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=1061456658#article-1061456658

 
UFO důkazy: Mystery Astronaut Carving in Ancient Temples in Salamanca, Spain http://www.indianpad.com/story/167698
 
Richard22 xxx 
Slovo Pánovo je nám zákonem!
Stále platí, že:
Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!

Slovo Pánovo je nám svatým zákonem, ale mnozí lidé, kteří je znají jen z doslechu, či z vyprávění od někoho jiného, dosud nepochopili, že je nelze libovolně měnit, ani překrucovat dle momentální naší potřeby.

Richard Coufalík
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Slovo Pána.


Slovo Pána ABDRUSHINA je pre mňa Slovom Božím, a tak to navždy už ostane, tak ako Slovo Pána Ježiša. Ale čo je smutné, a niekedy až drzé, že niektorí ho využívajú nato, aby mohli poprieť poslanie niekoho, kto urobil tak veľa na záchranu ľudstva, posvätné poslanie pani Makedonovej, ktorá priviedla svojím Novým evanjeliom - Večné zákony 1,2,3, tisícky ľudí k Posolstvu Grálu!

Kde by teraz všetci tí boli, nebyť toho, že bolo spísané to Nové evanjelium, ktoré priviedlo, tak mnoho ľudských duchov, k prameňu vody živej, k Posolstvu Grálu, kde???

A len čo páni Makedonová v tichosti odišla, tak už sa zdvihli plané reči, na adresu jej a jej poslania...a hlavne od tých, ktorým tak veľmi pomohla...

Ján Anton Sloboda.

 
AlbertGrubler  
Střezte moje Slovo
"Dávám rád a s radostí, jsem však vázán zákonem, poněvadž já sám jsem živým Božským zákonem i Slovem, které vám Všemohoucí posílá! Smím vám dávat takovou měrou, jakou můžete přijímat, nikoliv více! Pamatujte na to! *Využijte proto času, dokud jsem s vámi na zemi, abyste ničeho nepromeškali; neboť nikdo jiný mimo mne nemůže vám to dát. Až s vámi nebudu, pak bude i navždy konec zjevením pro toto pozemské lidstvo!*
Střezte moje Slovo a použijte je, může vám dát /všechno/!
Amen."
(Z přednášky: Slabé pohlaví)

*Lidé však již dávno zapomněli na tato Pánova slova!

Albert Grübler
 
oznam
Vážení čitatelia a prispievatelia.

Nasledujúci mesiac uplynie 10 rokov od vyvrcholenia pôsobenia pani Natálie de Lemeny-Makedonovej v novembri 1998.
Je prirodzené, aby charakter príspevkov vo fóre, hlavne v tomto období, zodpovedal svojou kvalitou, úrovňou a dôstojnosťou, ktorá tomuto výročiu patrí.
Najrôznejšie provokácie, ktoré sa uplynulé týždne stupňovali, používanie vlastných názorov ako zbraň v boji voči iným a „žabo-myšie vojny“ nebudú tolerované.

Preto bude písanie príspevkov od 1.novembra do 4.decembra umožnené iba pre pozvaných hostí.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Všetka úcta a vďaka patrí jedine BOHU!


Tak ako skoro každé ráno, tak aj dnes som siahol po Novom zákone, aby som si niečo z neho prečítal. Teraz čítam akurát Evanjelium podľa Jána, a dnes to bola kapitola 7, čo iste nie je náhoda, že práve v tento deň, keď opäť tu zaznievajú kuvičie hlasy, ktoré by chceli znehodnotiť a pošpiniť posvätné poslanie pani Makedonovej, ktorej vrcholom bolo narodenie Syna Človeka Imanuela, tak ako o ňom zvestovali aj starovekí proroci, Zjavenie Jána, Posolstvo Grálu, a v neposlednom rade pani Makedonová vo Večných zákonoch 1, 2, 3. Preto tu niečo dávam, z uvedenej kapitoly 7, z Evanjelia podľa Jána.

,,15Vtedy sa divili Židia a hovorili: Jako zná tento písma, keď sa neučil? 16Na tom im odpovedal Ježiš a riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba. 18Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý, a neprávosti v ňom niet."

A pani Makedonová neraz svojim poslucháčom a čitateľom pripomínala: ,,VŠETKA ÚCTA A VĎAKA PATRÍ JEDINE BOHU!"

Ján Anton Sloboda.

 
K zamyšlení
"Mluvím jen k těm, kdo opravdově hledají. Ti musí býti schopni a ochotni zkoumati toto věcné věcně! Náboženští fanatikové a nepevní blouznivci mohou se raději vzdáliti, protože jsou Pravdě ke škodě. Zlovolní však a nevěcní najdou v těchto slovech sami své odsouzení." Abdrushin "K DOPROVODU!"

Vzali jste si je, pánové k srdci?
 
To je moja krv!

Na obraze vidieť veľkú labuť, ako kŕmi v hniezde svoje tri malé labute.

Podľa okolia labutí je zrejmé, že tento dej sa odohráva v blízkosti anjelov – teda buď vo vyšších sférach stvorenia, alebo je labuť pod ochranou anjelov.

Podivné na zobrazenom deji - na prvý pohľad - je to, že matka – Labuť - kŕmi svoje potomstvo krvou! Ale krv sa nachádza len v spodnej časti hrubohmotného stvorenia – len v okolí toho časopriestoru, kde sa nachádzame teraz.

Takže znázornený dej, ktorý umelec týmto zobrazil, je len symbolický dej o niečom, čo má súvis so ženou odetou slnkom zo Zjavenia Jána a krv naznačuje zároveň, že tento dej sa odohráva na Zemi, na ktorej táto žena symbolicky stojí.

Z poznatkov z Biblie vieme, že Syn Boží svojim učeníkom povedal: „Kto moje Slovo prijíma, mňa prijíma, ten v pravde požíva moje telo a pije moju krv!

Takže krv je tu len symbolom na vyjadrenie prijímania Slova Božieho.

Ako ale môže Labuť, ktorá má úzky súvis s Kráľovnou nebies, kŕmiť svoje potomstvo krvou a kde sa tento dej odohráva?

Odpoveď je jednoznačná – Labutia panna (Svanhilda) odovzdáva krv svojim deťom – je teda prostredníčkou pri odovzdávaní Slova od Pána svojmu potomstvu – duchovnému potomstvu na Zemi.

Akým spôsobom?

Knihou „Večné zákony 1,2,3“ - posledným posolstvom od ImanuelaNovým evanjeliom!

Jozef Potúček

 

Dňa 19.10.2002, som pri prechádzke po Pezinku vošiel do obchodu so suvenírmi a zbadal som brožúrku, vydanú v roku 1998, o obci Viničné.

Zaujal ma najmä jej erb. Je na ňom veľká labuť – matka, ktorá kŕmi v hniezde tri malé labute. Obec Viničné leží tesne vedľa mesta Pezinok. Pôvodný nemecký názov obce bol Swansbach, v preklade Labutí Potok (Schwann – labuť; Bach – potok, riečka), o čom svedčí aj dobový maďarský názov obce Hattyú patak.

Všetky dediny v okolí Pezinka, teda aj Viničné, patrili k panstvu v Pezinku. Mesto Pezinok má v erbe ženu odetú slnkom a pod jej nohami je mesiac. Je to žena zo Zjavenia Jána – Kráľovná nebies – a niektorí Pezinčania hovoria, že je patrónkou Pezinka, ktorý je pod jej ochranou.

Necelých 600 km od Pezinka a Viničného sa nachádza v Tyrolsku mestečko Schwatz. Pri prechádzke po tomto malebnom podhorskom mestečku dňa 7.9.2002 (Sviatok Čistej Ľalie) sme vyfotili kaplnku, v ktorej sa nachádza socha ženy zo Zjavenia Jána a nad ňou je zobrazená veľká Labuť – matka, ktorá kŕmi v hniezde tri malé labute.

Mesto Schwatz leží pár kilometrov od Vomperbergu, kde žil a pôsobil autor knihy „Vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ Abd-ru-shin.

Obec Viničné a mesto Pezinok ležia neďaleko Bratislavy, kde žila a pôsobila

pani Natália, ktorá napísala knihy „Večné zákony 1,2,3“, čím sprostredkovala a odovzdala ľudstvu – najnovšie posolstvo zo Svetla – Nové evanjelium.

Dnešný deň je pre mňa významný práve tým, že presne pred štyrmi rokmi som osobne spoznal pani Natáliu.

Pezinok, 19.10.2002 / Jozef Potúček

 
Všetko musí byť nové, aj náš pohľad na svet ako ho doteraz poznáme sa zmení
Keď neviete ako vpred je nutné sa vrátiť spať.

Zj.Jána - 12-2: Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. -> Ľudia sa vo vyšších úrovniach nerodia z pozemskej matky.

Zj.Jána - 12-5: I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. -> Ako je možné, že dieťa, ktoré sa NARODILO (tj. bolo podrobené hmotným zákonom) mohlo byť vzaté k trónu samotného Stvoriteľa ?

Odpoveď je jednoduchá. Je to možné vrámci zákonov stvorenia. To, že to mi nechápeme to nič neznamená.

Najjednoduchšie je povedať, že to nejde lebo to nie je podľa zákonov možné - alebo to nie je možné podľa nášho obmedzeného chápania? Nie je tomu tak dávno, keď Cirkev a nie len ona tvrdila, že keby mal človek lietať tak má krídla a že to nie je možné. V dnešnej dobe keby som povedal, že človek nemôže lietať tak ma vysmejú. Naše nedostatočné pochopenie zákonov nám viditeľného sveta doviedlo mnoho ľudí k tvrdeniu, že nemôžeme lietať. Je možné, že ostatné časti stvorenia aj keď nimi preniká ten istý zákon sa prejavujú inak ako by sme podľa nášho "vedenia" dokázali pripustiť ? Stačí sa pozrieť na kvantový vesmír, do ktorého "sveta" sme pootvorili okno a uvidíme, že sa správa značne inak ako ten ktorý sme doteraz poznali - napriek tomu ním preniká ten istý zákon.

Ján nerozumel zákonom fyziky a nevedel ani čo je kalkulačka, ale vedel čo videl. Zvestoval nám, čo mu bolo ukázané a je len na nás či budeme tak pyšný, že ani nepripustíme, že mal pravdu a kráľ tisícročnej ríše bol hneď po NARODENÍ vzatý k trónu svojho Otca.

Viliam Fleško