Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na dnešný nedeľný večer
,,Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný - je jím pravda." Lev Nikolajevič Tolstoj.
 
Abdrushin - Ve Světle Pravdy
www.plamen.cz
 
DOMOV
Domovina, domov.
Tieto slová vyvolávajú v ľuďoch rôzne predstavy. Záleží to aj od toho, kto a ako vníma miesto, kam sa rád z diaľky po dlhšej dobe vracia.

Keď niekto pracuje a býva v tom istom meste a vracia sa večer z práce tam, odkiaľ ráno vyšiel, svojím domovom pre neho je jeho obydlie, byt, dom, v ktorom býva, kde sa cíti bezpečne a dobre.
Keď niekto pracuje v tej istej krajine ale v inom vzdialenom meste než vo svojom rodisku, domovom býva pre neho už aj jeho obec, dedina, či mesto.
Keď sa ľudia vracajú po dlhšej dobe zo zahraničia do svojej vlasti, domovom nazvú už aj svoju rodnú krajinu, štát, v ktorom sa narodili.
Keby kozmonauti z rôznych krajín sveta boli na vzdialenej planéte a nastúpili by cestu k Zemi, povedali by, že sa vracajú domov. Domovom by v tomto prípade bola pre všetkých bez rozdielu planéta Zem.
Všetci ľudia, odlúčení a vzdialení krátkodobo alebo dlhodobo od svojho domova, nech by bol kdekoľvek, túžia po ňom a chcú sa tam vrátiť.

Vo filme Zachránený Svetlom (Saved by the Light), nakrútenom podľa skutočnej udalosti, hlavný predstaviteľ po životných úderoch kľakne na kolená, obráti svoj zrak do nebies a zvolá:
„Ja už nemôžem, chcem ísť už domov!“
Človek, ktorý predtým ublížil množstvu ľudí, začína naprávať po silnom prežití a poučení počas klinickej smrti všetko to, čo sa ešte stihnúť dá, ale v danom okamihu veľkého trápenia – zatúži podvedome po Domove.
Aký Domov to myslel?
Dom, v ktorom býval? Mesto, v ktorom žil? Vlasť, ktorej obyvateľom bol? Či nebodaj planétu Zem?
Nie. Domovom nazval miesto tam hore, kam uprel túžobne svoje oči, miesto, ktoré mu bolo ukázané, kam sa chcel vrátiť, lebo tušil, že tam hore je jeho „konečná cieľová stanica“. Nie tu dole na Zemi.

Predstavme si ešte jeden dej.
Keď sa ide na maškarný bál, treba zahrať niekoho druhého.
Ak odchádzame z domu, oblečieme sa, mnohé dámy si dajú mejkap, okuliare, čiapku, masku apod., takže keď vyjdú takto zamaskované von, sú úplne iné ako v skutočnosti doma.
Keď sa vrátia domov, masky dajú dolu, takisto aj čiapky, okuliare, odlíčia sa, a odrazu vyzerajú úplne inak – prirodzene. A samozrejme aj správanie doma už nie je strojené, doma dokážu mnohí takíto ľudia hovoriť aj pravdu, ktorú sa „tam vonku“ boja navonok prejaviť.
Dnešok na Zemi je jeden veľký maškarný bál. Ľudia hrajú jeden pred druhým navzájom divadlo – jedna maska vedľa druhej. Dnes nie je IN, keď sa nejaký človek snaží konať, hovoriť a myslieť pravdivo a úprimne – bez pretvárky.
Až keď sa vráti človek domov – medzi svojich – alebo keď je sám, po odložení všetkých vonkajších odevov a masiek, dokáže byť opäť taký, aký vlastne v skutočnosti aj je. Doma už divadlo hrať nemusí.

Zamyslime sa nad spojením „vrátiť sa domov“. Ak sa niekto chce dnes vrátiť domov, musel na počiatku z tohto domova odísť.
Keď sa malé deti po hraní vonku vrátia domov, majú za sebou nejedno silné prežitie a poučenie, ktoré môžu použiť v ďalšom živote. Niečomu sa naučili. Potom doma príde iné poučenie a dieťa kráča životom ďalej, striedajúc život doma a mimo domova.
Keď sa školák či študent vracia domov zo školy, prináša si aj on z denného prežívania mnohé novinky so sebou, ktoré bude potrebovať v ďalšom svojom živote. A opäť sa tu strieda život doma a mimo domova.
Keď sa pracujúci človek vracia domov, tiež má za sebou mnohé prežitia, ktoré sú preňho poučením do budúcnosti. Aj on sa rád vracia domov.
Všetci sa nielen doma ale hlavne vonku niečomu naučia, ale jedno je tu spoločné – vracajú sa naspäť domov. Radi.
Ak nenachádza človek doma šťastie, pokoj a lásku, hľadá domov inde.
Túžba po domove nie je žiadna rozumová činnosť, ktorá by sa dala niekde zohnať, kúpiť, naučiť. Buď ju niekto ešte v sebe má alebo nie. Táto túžba po domove, tento citový prejav, je jedným z najsilnejších činiteľov, ktoré udržujú ľudí v pohybe.
Túžbu po domove človek logicky necíti vtedy, keď je naozaj doma, ale len v takom prípade, kedy je od svojho domova vzdialený, a to obyčajne vo chvíľach, ktoré nebývajú vždy najpríjemnejšie. Vtedy najviac zatúži po teple domova, lebo tam je medzi svojimi, tam je doma, tam je v bezpečí, tam je šťastný a spokojný.

Hovoríme o domove, ale stále sme len na Zemi alebo v jej okolí.
Ale čo tí, ktorí umreli a odišli zo Zeme? Tí už svoj Domov nemajú? Tí sa už nemajú kam vrátiť? Oni sa už nemajú načo tešiť? A to len preto, že už na Zemi nie sú s nami? Oni v záhrobí už nemajú svoje túžby vrátiť sa niekam? Tam už nie je domov? Oni tam už nič necítia?
Vari tam už len spia? Tak ako to aj na niektorých náhrobných kameňoch vidieť, keď je tam napísané „Spi sladko!“ ?

Ten, kto je ešte schopný prijať to, že žijeme aj po pozemskej smrti ďalej, môže prijať aj ten fakt, že duša odlúčená od telesnej pozemskej schránky, má svoje cítenie a vnímanie, čiže aj túžby.
Aj záhrobná duša má túžbu po DOMOVE!
Ale kde je ten Domov? Kde je cieľ jej putovania?

Ak sa nejaká osoba vráti zvonku domov a odkladá pred vstupom do kúpeľne jeden kabát a odev za druhým, aby sa nakoniec nahá bez akéhokoľvek odevu a masky odlíčila, umyla a zostala pred zrkadlom nakoniec taká, aká v prirodzenosti aj je, prečo by tento istý princíp nemohol fungovať pri odkladaní jednotlivých telesných schránok aj v záhrobí až po hranicu, kde zostane ľudský duch očistený bez akýchkoľvek vonkajších najjemnejších obalov - tam, kde začína jeho pravý DOMOV – RAJ.
Je to ten istý Raj, z ktorého bol pred vekmi na svoj popud vypudený nadol. Ako nevyučený duchovný zárodok, ako školák či študent, musel vtedy z Raja odísť, kedy si samého seba vôbec neuvedomoval, presne tak ako malé dieťa keď o sebe hovorí najprv v 3. osobe, akoby to bol niekto iný, aby si až potom neskôr začalo seba samého uvedomovať.
Ten istý principiálny vývoj nesie v sebe aj duchovný zárodok, ľudská duša so svojimi obalmi a telami vo vesmíre a vyvinutý ľudský duch pri návrate DOMOV.

Hovorí sa o večnom živote v Kráľovstve nebeskom, v Kráľovstve Božom. Kto svojím prežívaním v živote pochopí zákony Božieho stvorenia, kto bude ochotný žiť v súlade s nimi, čiže žiť podľa Vôle Najvyššieho, môže sa vrátiť DOMOV.
Aby človek mohol stvorenie a jeho dokonalé zákony pochopiť, je mu daná ako milosť zhora možnosť chytiť sa záchranného lana, pomocou ktorého sa môže z dnešného bludiska dostať.
Toto záchranné lano je Slovo Pravdy, Slovo Božie.
Po čase zistí tento hľadajúci, že až tam hore, na nebesiach, bude môcť vyvinutý ľudský duch akoby „nahý“, bez akéhokoľvek obalu, naplno žiť vo Večnosti Pravdy, po ktorej túžil v celom svojom predchádzajúcom putovaní stvorením. Všetky túžby sa naplnia.
Dosiahnutím tohto cieľa však nekončí jeho činnosť a pohyb, ale naopak, zvýši sa ešte aktivita v prospech ďalšieho harmonického rozvoja Božieho stvorenia, ktorému každý ľudský duch môže svojím životom prispieť.

Láska je všeliek, ktorý dokáže vyliečiť všetko.

Skús, človeče, spojiť lásku s túžbou po Domove tak, aby si sa nestratil a nespadol do hlbín s tými, ktorí nie sú ochotní načúvať varovaniam zo Svetla, ale aby si neohrozene kráčal cestou Pravdy do Večnosti.
 
Pochopenie dneška
Ak chceš žiť vo Večnosti,
nehľaď na dnešné utrpenie či nezdary ako na niečo,
čo sa nedá vydržať a čo sa nikdy neskončí,
ale pozri sa na problém z nadčasového pohľadu ako na niečo,
čo jedného dňa určite skončí
a teraz Ti to pomáha
pri pochopení seba samého.

 
Spasiteľov kríž
Kríž utrpenia Krista je v dnešnej dobe vidieť nielen na mnohých miestach po Zemi, ale aj na mnohých krkoch ľudí, často neveriacich, resp. len navonok veriacich.
Došlo to až tak ďaleko, že tento kríž sa stal obchodným artiklom, ktorý tak ako iné módne výstrelky sa raz stane nemoderným a všedným, aby bol na trhu vymenený zase nejakou inou atrakciou, ktorá sa bude namiesto neho dobre predávať.

Sviatosť by však nikdy nemala byť všednosť, ako to vidieť na tých krížoch, ktoré sú po celej Zemi rozosiate už hocikde a častokrát nechutne stvárnené mnohými dnešnými tzv. umelcami do rôznych, až nechutných podôb. Je to vlastne neúcta k Ježišovi, a tým aj k Bohu.
Vidieť to nielen v galériách na obrazoch, na plastikách, ale aj na cintorínoch alebo iných miestach, ktoré by rozhodne mali vzdať väčšiu úctu obeti Syna Božieho!

Symbolický kríž utrpenia Krista nie je rovnoramenný, ale zvislé rameno je dlhšie – tak, že smeruje nadol. Smeruje vlastne do zeme, do ktorej bol aj v deň zavraždenia Ježiša Krista tento kríž osadený a tiež ako podobné kríže možno vidieť stáť pevne vsadené do zeme v mnohých krajinách.
Túto skutočnosť môžeme symbolicky zobrať aj tak, že spomínaný kríž, keďže vyjadruje vraždu na Synovi Božom, bude spätý navždy len so starým poriadkom na Zemi, bude vždy pripomínať to, čo sa na starej Zemi stalo, teda bude vrastený a spojený so Zemou aj po Očiste.
S ním však so starou Zemou budú navždy spojené aj všetky tie pozemské náuky a takisto aj ich predstavitelia, ktorí tento symbol v predstieranej pokore nosia navonok na sebe, pretože „vodu kážu, ale víno pijú“.
Všetci tí, ktorí sa takto správajú, ako aj ich stúpenci, nevedia, alebo nechcú uznať, že kríž utrpenia Ježiša Krista nesmie byť symbolom obyčajnej každodennej všednosti, ale znamením svätej vážnosti! Lebo Ježiš prišiel na Zem spasiť ľudstvo svojím Slovom, nie smrťou! Tým, že podstúpil mučenícku smrť, potvrdil len svoje poslanie.
Keďže hrubohmotnosť tejto Zeme speje do rozkladu, tak aj to, čo zostane v pevnom spojení s ňou, bude podrobené neodkladným účinkom tohto rozkladu a definitívneho zničenia všetkého nepotrebného.

Žiariaci rovnoramenný Kríž Pravdy nie je len nejakým všedným symbolom, či znamením, ale je Pravdou samotnou.
Pozerajme sa preto na Spasiteľov kríž ako na znamenie, ktoré nám vo svojej vážnosti odkazuje, že máme žiť podľa Pravdy Božej, keď chceme vojsť do Života večného.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
133 rokov


Presne toľko rokov ubehlo od vtedy, keď sa Božia Vôľa stala opäť človekom, aby tesne pred veľkým súdom, priniesla Pravdu, vo svojom svätom Slove, na ktorom sa vysúdi celé ľudstvo.

,,Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde On poučí svet, o hriechu, o spravodlivosti, a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."

Ján 16/7-15.

Bol to On Imanuel Abdrushin, Duch Pravdy, druhý Syn Boha Otca, veľký Učiteľ ľudstva, ktorý sa nebál temnôt a ukázal nám ešte raz vo svojom Svätom Slove tu správnu cestu za Svetlom . Ale ľudstvo opäť zlyhalo a nespoznalo v ňom veľkého Posla, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš, tesne pred svojou smrťou.

Odišiel v tichosti , ale po očiste sa opäť navráti, nakoľko sa opäť narodil tesne pred prvou veľkou očistou , aby viedol ľudstvo v Tisícročnej ríši , ako pravý Kráľ a Vodca , ktorému sa nik z ľudí nevyrovná. Bez Imanuela nemôže byť položený ani ten najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše!

,, Tak bude tisíciletá říše školou pro lidstvo, ve které se má učit, jak má státi v tomto pozdějším stvoření, jak má myslet a jednat, aby vyplnilo svou úlohu správně a tím samo bylo šťastno!

Pro tisíc let jest za tím účelem lidská vůle jako vládnoucí v tomto pozdějším stvoření jen podvázána, když dříve v soudu bude zničeno vše, co bylo falešně zaseto a falešně vedeno!

Během tisíce roků bude vládnouti jedině Božská vůle, které musí se podříditi každý lidský duch, který mohl obstáti v soudu!

BOŽSKÁ VŮLE SAMA NEZŮSTANE VŠAK NA ZEMI V KRVI A MASE PO TISÍC LET, NÝBRŽ PO VYKONANÉ VÝSTAVBĚ ODEJDE VZHŮRU DO HRADU GRÁLU. Na jeho místě bude však vládnouti na zemi během těchto tisíce roků vždy nositel jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených, čistě duchovních, který již svým původem, věděním a mocí bude daleko převyšovati lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Bude to vždy rytíř svatého Grálu, z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle.“

Poselství Doznívá – Říše Tisíce let.

Preto v tejto chvíli mu zdajme úctu a ďakujme Stvoriteľovi zato, že nám bol On Imanuel daný k našej záchrane , a k záchrane celého neskoršieho stvorenia.

+ On Imanuel, ktorý je Božím mečom .

+ On Imanuel,ktorý bude vládnuť vždy v súlade zo svätými zákonmi, nakoľko On sám je z vôle Boha zákon.

+ On Imanuel, ktorý bol vyvolený k tomu, aby ľudstvo viedol v zlatom veku a vládol rukou spravodlivou.

+ On Imanuel vyvedie ľudstvo z tmy, a jeho rukou bude porazený ten, ktorý padol a postavil sa na odpor Stvoriteľovi .

+ On Imanuel je to, ktorého ohlasovali ako sudcu a Kráľa starovekí proroci, aj sám Syn Boží Ježiš.

Preto dnes hovorím: Vďaka Pane za tu všetku milosť, vďaka Pane za všetko.

,,A jednou až přejde soud Páně, vám opět vykvetou opravdové velikonoce. Pak k vám budu opět mluvit a budu vám říkat o novém živote, který Pán dá jen těm, kteří budou ochotně chodit podle svatých zákonu jeho stvoření. Budou osvobození ode všeho konaní Světlu nepřatelského. Již nikdy nebudou moci rouhavě zpustošit krásné záhrady, jejichž nádherou a čistotou mají se po všechny věky oblažovati, aby jejich duch zesílil!" Imanuel Abdrushin - Poselství dozníva.


Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
V predvečer 133. výročia, od narodenia ABDRUSHINA.


Túto báseň by som rád uverejnil v predvečer 133. výročia od narodenia ABDRUSHINA, ktorá je priam nadčasovou, ako keby bola dnes napísaná, presné pre tento čas. Ján Anton Sloboda.

,,Andrej Sládkovič : Nehaňte ľud môj

Nehaňte ľud môj, že ľud je mladý,
klebetárski posmievači!
V mladom sa veku ide do vlády,
starému sila nestačí;
keď predkov nemal – a či ich nemal,
ktorí prežili čas zlatý? –
čo bys’ sa mu ty zato posmieval?
Na potomkov on bohatý.

Nehaňte ľud môj! že nemá dejov
slávy svojej minulej sklad;
on ešte peknou kvitne nádejou,
budúcnosť má jeho poklad:
Počuješ bájne hlasy povestí?
Hovoria tie, keď čas čuší,
zázračný z nich on svet má vyviesti,
budúci svet v nich on tuší.

Nehaňte ľud môj, slepí sudcovia!
že ľud môj je len ľud sprostý;
často sú múdri hlúpi ľudkovia
dľa súdu svetskej múdrosti:
Počuješ? Spieva slovenské pole,
spievanky zrodia Homérov;
len ľúbosť útlu spievajú hole,
no budú aj bohatierov. –

Nehaňte ľud môj, ústa nečisté!
že odhodok on je hlúpy;
múdrosťou jeho vykúpení ste
a ešte vás raz vykúpi!
Či nepočuješ slová rozumné,
čo deň po dni opakuje?
Večné v nich pravdy, hlboké,
ten ľud vedu si hotuje.

Nehaňte ľud môj! že je len malý,
že nevládne celým svetom.
Kde telo ducha k zemi nevalí,
tam duch lieta ľahším letom.
Na helénsky že ľud si spomnite –
duch si svet vlastný utvorí;
či v žaludi hôr zárod vidíte?
Nie! – no viďte dubísk hory!

Nehaňte ľud môj! že je chudobný,
že kraj biedny, smetisko má;
to je blud! má svet sebe podobný,
má hory, rieky, zlato má! –
A keď by nemal? – ale má hlavy,
má obchodu silný zárod. –
Alebo či sú čriedy a bravy
a koniarne komus’ národ?

Nehaňte ľud môj! že je ľud tichý,
že rád trpí, že je slabý; –
pravda, surovej on nemá pýchy,
nie je v zápasoch pochabý.
Vy to neviete, že duch národov
práve takú povahu má:
keď má vystúpiť s činnou slobodou,
najprv ticho myslí, dumá. –

Nehaňte ľud môj! že úcty nemá,
že ľud môj je potupený. –
Slávnejšie ešte svet tupí plemä,
nuž kto je tam zhanobený? –
Ach, zlé sú časy! na všetky strany
svet žertvuje Bohom zlatým. –
Ale nechaj mi národ bez hany;
národ patrí k veciam svätým!“

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Emanuel


Dnes je 26.3., keď sa rok čo rok slávi na Slovensku meno Emanuel – Imanuel, ktorého význam je Boh s nami. Preto v tento deň si dovolím tu zverejniť zopár veršov od Izaiáša, ktoré zvestujú narodenie Vládcu a Kráľa Tisícročnej ríše Imanuela, ktorá ako vieme sa udiala 28.11.1998.

Izaiáš 9/1-6:

,,1Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké Svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari Svetlo.

2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.

3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.

4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.

5Lebo Dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí."


Izajáš 11/1-10:

,,1Z Izajovho pňa vyženie Mládnik a z jeho koreňov vyrastie Výhonok.

2Spočinie na ňom Duch Hospodinov, Duch múdrosti a rozumnosti, Duch rady a sily, Duch známosti a bázne Hospodinovej.

3V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú,

4ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí.

5Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách.

6Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie.

7Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok.

8Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije.

9Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.

10V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.“

Ján Anton Sloboda.

 
Len tak medzi nami dievcatami cislo Pi je transcedentne, z coho vyplyva ze je iracionalne, t. j. nemoze to byt to vami uvedene cislo, ktore sa mimochodom od Pi lisi uz na 3. desatinnom mieste.
z Propu..
http://www.prop.sk/na_myslenie.html
 
vždy,
keď čítam toto, o Ježišovej ceste na smrť, ma prepadá strach, či som medzi tou odpornou lúzou, alebo rím. vojakmi nebol aj ja. Je to obrovská hanba pre nás ľudí. Nikto z nás nevie, čo ma na svedomí. Roman
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Veľký piatok


Aj po 2000 rokoch ľudia ostávajú naďalej v tom istom nepochopení, že prečo prišiel Syn Boží Ježiš na túto Zem? Stále tá istá pesnička, stále to isté nepochopenie, stále tá istá domýšľavosť...

Ľudstvo ešte donedávna žilo v tom seba klame, ale žiaľ väčšina v ňom aj naďalej žije, že Syn Boží Ježiš prišiel nato, aby sa nechal popraviť, čo mal byť Bohu milý čin?, a aby tak bola sňatá vina z ich pliec, z tých pliec, ktoré si to sami zavinili a spôsobili… Veď stačí navštíviť chrámy v týchto dňoch, ktoré cirkev a jej veriaci pokladajú za najväčšie sviatky roka, a slova sa potvrdia, že naďalej panuje táto dogma, ktorá nemá s Pravdou ako takou, nič spoločné. Sviatky alebo svedectvo o veľkom zlyhaní a previnení ľudstva?

Jedno s prikázaní hovorí: ,,NEZABIJEŠ!!!", a Božiu lásku ľudia pribili vtedy na kríž, a dokonca ju naďalej aj pribíjajú, keď naďalej zotrvavajú v tejto dogme!!! Toho, čo sa ničím neprevinil, Toho, ktorý prinášal nám ľudom vo svojom svätom Slove záchranu a spásu, a otváral nám svojím SLOVOM bránu nebeskú. V SLOVE, A V NIČOM INOM!!! Veď bolo nám vtedy povedané Ním samým, ,,JA SOM CESTA, PRAVDA, A ŽIVOT. NIK NEPRICHÁDZA K OTCOVI, AK LEN NIE SKRZE MŇA!!!", čiže skrze SLOVO, ktoré nám povedal, a ktoré nám tu zanechal, a cez nič iné!!! SLOVO, BOŽIE SLOVO, poklad najvyšší, poklad najväčšej ceny, pred ktorým všetko ostatné je ničotné.

Smrť Ježišová bude navždy zapísaná zlatým písmom, lebo touto obetou potvrdil, že to čo hlásal bola a navždy aj ostane čistá Pravda Božia. Nebál sa zastrašiť, nezlomila ho ľudská zlovôľa, preto mu bude vždy patriť ta najvyššia pocta.

Duch sa búri, ale rozum všetko potláča. Už vtedy bol pomaly na vrchole svojej moci, a prostredníctvom neho samozrejme odporné temno, ktoré sa zaň ukrývalo, preto bolo ťažko spoznateľné. Veď ak by to tak nebolo, tak tento hanebný čin, ktorý bol spáchaný na Synovi Božom Ježišovi, tak ten by sa nemohol stať.

Ľudia, ktorí veríte, že jeho smrť bola Bohom chcená, tak ak by išlo o vaše dieťa, a to dieťa by bolo zhanobené, zbičované, neprávom odsúdené a popravené tak strašnou smrťou, tak vtedy by ste s tým isto nesúhlasili, ale by ste kričali s plného hrdla, že sa stala veľká neprávosť, dokonca verím, že by ste sa búrili, ale v prípade Syna Božieho si dáte hocičo nahovoriť, hoc Pravda o tomto strašnom zločine, ktorá bola vykonaná na Zvestovateľovi Pravdy, je predsa iná. Aká, tak to už vie každý, kto čítal Posolstvo Grálu, ako Nové Posolstvo Svetla druhého Božieho Syna - Ducha Pravdy - Imanuela Abdrushina, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš, tesne pred svojou smrťou, kde až tam bola vyvrátená táto dogma, na ktorej cirkev, ako taká, stáva svoje učenie a tým uvádza ľudí stále do veľkého omylu a ťažkého previnenia, keď aj po tomto upozornený druhého Božieho Syna sa na tom zotrváva…

Pravda bola povedaná ešte raz pred veľkým súdom! Je len preto na nás samotných či využijeme túto šancu a konečne spoznáme nesprávnosť našej cesty, nášho konania a myslenia, lebo ak napriek tomu nie, tak ostáva nám už len jedno, padnúť do prachu úplneho zabudnutia a zatratenia. Ján Anton Sloboda.

,, Konečně svítalo.
Kromě Jana byli učedníci rozptýleni a zčásti seděli blízko východu. Petr si stoupl před vrata. Právě šla kolem něho jedna ze služebných domu, zadívala se na něho bystře a řekla:
"Nejsi i ty jeden z těch, kteří patří k tomu zajatému?"
A Petr odpověděl:
"Neznám toho člověka!"
Služka však řekla:
"Nezapírej, já jsem tě už s ním viděla."
A opět řekl Petr:
"Nevím, o kom mluvíš."
Tu se služka rozhněvala a vyplísnila ho:
"Lžeš, vždyť jsi učedník tohoto muže!"
Také Petr se rozohnil a pravil velmi hlasitě:
"Neznám tohoto člověka a nezáleží mi na něm!"
Vtom zakokrhal kohout třikrát, a Petr vyšel ven a hořce plakal.
Před Pilátovým domem se shromáždil obrovský dav lidí. Pověst o zajetí Ježíše se přes noc v Jeruzalémě rozšířila. Židé se cítili jaksi podvedení. Byli připraveni na to, rozpoutat o velikonocích povstání, a tímto zajetím jim v tom bylo zabráněno.
Hlasatelé probíhali všemi ulicemi a sdělovali vyhlášku kněží, že Ježíš je vinen rouháním se Bohu. Lid, jehož vzrušení neznalo mezí, se sbíhal ke dvoru Pilátovu.
Zapomenuta byla Ježíšova slova, která se dotkla jejich duší. Všichni teď měli v srdcích jen hněv a zklamání. Proklínali ho! Chtěli jeho smrt, jako ji chtěli kněží. Všichni byli na straně kněží, protože zvěst, kterou vyslali, byla tak pobuřující, že lidi zmátla. Každé slovo bylo otráveno a pálilo je. Nedopřávalo čas k úvaze.
Tak byla vzbuzena nálada proti Ježíšovi. To ale Pilát netušil, když vstoupil na balkón svého domu, aby v tento den jako každoročně propustil lidu jednoho z vězňů. Zeptal se, koho má osvobodit, zda loupežného vraha Barabáše nebo Ježíše. Jeho údiv byl veliký, když dav rozhodl proti Ježíšovi. Poodstoupil a dal přivést Ježíše k sobě na balkón. Lid vášnivě křičel, jakmile spatřil Syna Božího.
Pilát si to neuměl vysvětlit a pokoušel se přesvědčit lid o nevině tohoto člověka. Zdola se však ozval ještě divější ryk.
"Ukřižuj ho!" vykřikl pronikavý hlas a zuřivě začali volat i ostatní lidé:
"Ukřižuj ho!"
Pilát stále ještě váhal:
"Nenalézám na něm žádnou vinu!"
Jeho slova padla jako kapky vody do ohně. Zasyčela a proměnila se v páru.
Přesto nebyl Pilát ochoten tohoto muže ukřižovat. Chtěl ho zachránit.
Vtom ale padla hrozivá slova, z úst, která nemohla patřit člověku z lidu.
V davu zde stál nepoznán jakýsi člověk... Kaifáš! A tento člověk hrozil Pilátovi, že porušuje svou povinnost! Neboť je povinností každého Římana odpravit velezrádce!
Nikdo jiný to nemohl říci. Nikomu z lidí by nenapadla tato lest. To mohl jen Kaifáš, který Ježíše strašlivě nenáviděl a svou školenou špatností ihned poznal tuto poslední příležitost.
Zvítězil tak nad Římanem Pontiem Pilátem, který pokrčil rameny a přenechal Ježíše jeho osudu. Domníval se, že učinil, co mohl učinit, že víc nebylo možné. Co mu záleželo na tom, zda je na světě o jednoho dobrého člověka víc nebo míň? Nemohl přece pro něho dát v sázku své postavení!
Opět byl Ježíš uchopen hrubýma rukama a strkán vpřed. Na rameno mu položili masivní kříž a trnovou korunu přitiskli pevněji na hlavu. Pak se dal průvod do pohybu směrem na Golgatu.
Těžká byla ta dlouhá cesta až tam nahoru. Lidé stáli na kraji cesty a zvědavě se dívali. Ježíš kráčel pod tíhou kříže tak rychle, jak mohl, ale jeho tělo bylo již příliš vysíleno. Žilo v něm málo myšlenek, když šel touto cestou. Jen jednou myslel, že slyší svou matku. Vzhlédl a uviděl v davu Mariin obličej s úzkostnýma očima.
Usmál se, aby ji uklidnil.
Tížeji tlačil kříž a táhl Ježíše téměř k zemi. Vtom uslyšel, jak jeden ze žoldnéřů řekl:
"Vždyť nám umře už na cestě! Nemůže nést kříž dál."
Ježíš viděl lidi již jen jako hustou mlhou. Slova kolem sebe již téměř neslyšel. Cítil, jak mu klesají kolena a najednou ležel na zemi.
Tento minutový klid na něho působil blahodárně. Ježíš by byl nejraději tak ležel, aniž by se znovu probudil. Ucítil však nohu, která ho kopla do boku, a vzchopil se k další cestě.
Kříž teď nesl kdosi jiný, ale Ježíš už nic neviděl. Nevěděl, jak přišel na Golgatu. Věděl jen, že došli na místo, neboť ho zastavili, když chtěl jít dál. Stál tu nejistě a hleděl vyhaslýma očima kolem sebe.
Za hlasitých povelů vztyčili vojáci kříž a přistoupili k Ježíši. Tři muži tvrdých pěstí s něho strhli plášť a svrchní oděv. Z křížů, které již na Golgatě stály, se ozýval dolů křik. Viseli tam dva zloději a čekali na smrt. Ježíš obrátil pohled vzhůru a pohlédl do zkřivených tváří.
Cítil, jak mu kolem těla ovinují provazy a jak ho zvolna vytahují. Mlha se mu ukládala na smysly. Pak jím ale projela pronikavá bolest a přivedla ho opět k vědomí. Hřeb probil jeho nohy, jež pod sebou měly jako oporu jen malý špalíček dřeva. Ježíš sevřel rty. Ani hles bolesti... nic...! Také když mu probíjeli ruce hřeby, zůstal Ježíš tichý.
Jeho hlava se schýlila a brada spočívala na prsou. Nikdo nepozoroval, že trpí. Nekřičel a to popudilo lůzu znovu proti němu.
"Jsi-li Syn Boží, pomoz si sám! Ale ty jsi pomáhal jen jiným! Podívejte, sám sobě pomoci neumí. Sestup dolů s kříže!"
Taková slova pronikala k ukřižovanému. A zloděj visící po jeho boku škubal provazy, jimiž byl připoután, a posmíval se mu ještě v smrti. Vtom z druhé strany žalostně zazněl bolestný hlas:
"Pane, vzpomeň si na mne, až budeš ve svém království!"
A Ježíš promluvil poprvé:
"Ještě dnes budeš v ráji!"
Opět se kolem něho sneslo šero. Ježíš neviděl ty, kteří plakali pod křížem. Jen jednou opět ještě procitl a pohlédl na hlavy těch, kteří pro něho truchlili. Viděl Marii, vedle ní Jana a pravil vlídně:
"Pohleď, to je tvůj syn a to je tvá matka, Jene!"
Lidé se nepřestávali posmívat. I pravil Ježíš:
"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
Potom vše ztichlo.
Teprve po hodinách otevřel Ježíš ještě jednou oči a prosil o vodu, neboť žíznil.
Jeden z vojáků vstal od kostek a na tyči mu podal namočenou houbu. Pak bylo vše opět jako dříve...
Ježíš žil ve stavu téměř již nevědomém. Tu před něho předstoupil Lucifer. Ježíš se zachvěl a zvolal:
"Otče, což jsi mne opustil?"
Antikrist zmizel a Ježíš uzřel nepřehledné zástupy služebníků Světla. Poznal je, všechny, kteří ho provázeli na zem, a naplnila ho blažená radost.
Jeho rty tiše zašeptaly:


"DOKONÁNO JEST!"

Prevzaté z knihy – Z doznělých tisíciletí“

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zelený štvrtok


Dnes je Zelený štvrtok, deň, keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť, a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu...udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná. Nech bude to pre nás mementom a poučením, lebo čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoc ho stratím, alebo mlčať, nestraťít ho, ale padnúť? Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Na to, nech si každý odpovie sám… Ján Anton Sloboda.

,, Po večeři šel Ježíš s učedníky tichou nocí do Getsemane. Vstoupili do rozlehlé zahrady. I pravil Ježíš:
"Počkejte tu, půjdu dál do zahrady, abych se modlil. Jene, Jakube a Ondřeji, vy mi ale zůstaňte nablízku."
Petr pravil:"Proč mne nechceš nechat po svém boku? Což toho nejsem hoden?"
Ježíš na něho smutně pohlédl.
"Věz, že nyní smím mít vedle sebe jen věřící, Petře! A věz, že budeš kolísat jako třtina ve větru, neboť dříve než kohout třikrát zakokrhá, třikrát mne zapřeš!"
"Pane," ujišťoval Petr, "jak můžeš tak myslet? Nikdy nezapřu tebe, Pána svého!"
Ježíš zavrtěl hlavou.
"Již nyní ti to chci odpustit, Petře."
S těmito slovy odešel se třemi učedníky. Za chvíli zůstal stát a pravil jim: "Zůstaňte zde... a bděte!"
Samoten šel dál, až necítil blízkost nikoho. Pak klesl na kámen a odpočíval. Modlil se k Bohu.
Teď věděl vše! Všechno, co bylo před ním. Páska spadla. Bojoval boj s tělesností a v této hodině odkládal to, co ho tak úzce pojilo s jeho schránou. Vzpírání bylo tak silné, že zákony Otce cítil bolestně na sobě ve svém těle. Na sobě samém musel Ježíš prožít, jak zásah do života způsobí duši bolest, která ji na dlouhou dobu ochromí.
Ježíš prožíval předem vraždu a snášel ji tak dlouho, až vše překonal. Snášet tento násilný a nepřirozený zásah do Božích zákonů bylo pro Ježíše těžší než pro kteréhokoliv člověka. Bez této hodiny v Getsemane by lidé byli museli vidět Ježíše trpět tak silně, že by konce tělesného umírání nemohli dohlédnout. Bez této přípravy by Ježíš stěží mohl být zbaven tělesných bolestí, neboť jeho živé jádro bylo božské.
A Bůh uchránil svého Syna před tím, aby se nemusel před lidmi obnažit, a poslal mu pomocníky, kteří byli u něho a utěšovali ho. Anděl se snesl dolů a posílil zápasícího novou silou.
Když všechno přešlo, vstal Ježíš a přistoupil opět k učedníkům. Jeho tvář byla zjasnělá. Ale nalezl je, jak spí. Probudil je a pravil:
"Nemohli jste bdít ani hodinu, jak jsem vás o to prosil? Pojďte, hodina nadešla!"
I opustili getsemanskou zahradu a našli ostatní učedníky u vchodu také spící. Ježíš neřekl ani slovo a šel napřed, zatímco Jan vzbudil ostatní, aby je také následovali.
Zdáli se blížily kroky a brzy se ze tmy vynořili ozbrojenci s meči. V jejich čele šla postava, která se jen s námahou držela zpříma... Jidáš.
Když došli k Ježíšovi, přistoupil těsně k němu, políbil ho na tvář a pravil: "Zdráv buď, Mistře!"
Bylo to znamení pro vojáky. Chopili se Ježíše a spoutali ho. Petr chtěl přiskočit. Ostatní učedníci stále ještě nechápali, oč se jedná. Tu pravil Ježíš Petrovi:
"Nech je vykonat, co je jim poručeno, Petře!"
A Ježíš šel dobrovolně s žoldnéři. -
Průvod míjel ženu, která stála na okraji cesty a chtěla k Ježíši... byla to Maria. Uviděla Jana a Jan uviděl ji a napadla ho slova, která mu Ježíš řekl již dlouho předtím. Vzal proto matku Marii s sebou a zavedl ji k jejímu bytu.
Vojáci přivedli Ježíše před dům velekněze, jak jim bylo poručeno. Kaifáš vyšel ven. Prohlížel si Ježíše a měřil ho vítězným pohledem. Ježíš zavřel oči. Tu se Kaifáš rozlítil a poručil:
"Patří římskému místodržícímu, Pontiu Pilátovi. Zaveďte ho tam."
Žoldnéři strčili do Ježíše, který šel opět s nimi. Před Pilátovým domem stála lůza, která již byla informována o tom, že Ježíš byl zajat, a čekala na průvod.
Brána do dvora byla dokořán otevřena. Vojáci vešli se svým zajatcem následováni učedníky a lidem, který hlasitě pokřikoval.
Ve dvoře stál Říman, který v Jeruzalémě zastával úřad místodržitele. Znuděně čekal na muže, jehož mu farizeové vydali. Co se asi mohlo skrývat za tím člověkem, jehož Židé sami obžalovali? Když stanul Ježíš před ním, změřil si ho krátce a zeptal se:
"To jsi ty, který si říká židovský král? Ubožáku, jak můžeš být tak velikášský?"
"On tvrdil ještě víc!" křičel lid. "Řekl, že je Kristus, Syn Boha živého!"
"To mne nezajímá," zahučel Pilát. Opět se obrátil na Ježíše. "Je pravda, co říkají kněží? Chtěl ses dát korunovat za židovského krále?"
Učedníci toužebně čekali, že Ježíš teď řekne ne. Ale Ježíš Římanovi neodpověděl. Tu pravil Pilát:
"Hlídejte ho. Zítra je dost času všechno vyšetřit. Zdá se, že je neškodný." Pak zmizel v domě.
Zděšeni přihlíželi učedníci, jak se lůza odvážila přiblížit se k Ježíšovi a obtěžovala ho. Vojáci usedli v koutě dvora a hráli v kostky. Nedbali již o zajatce, který je ochotně následoval a jehož stejně jako Pilát považovali za neškodného.
Lid si však tropil žerty z toho, který tu seděl na otepi slámy a nepohnul se, ať se dělo cokoliv. Plivali na něho a posmívali se mu. Uvili z trní věnec a vtiskli ho Ježíšovi na hlavu, až se mu po spáncích řinula krev. Strhli mu plášť s ramen a bili ho.
Ježíš však zavřel oči a po tváři se mu rozlila červeň studu. Ježíš se styděl za lidi! Učedníci šli k vojákům a prosili je, aby tomu učinili přítrž. Ti na to ale nedbali. Jakub vzal jednoho z nich za ruku a nutil ho, aby se podíval.
"Jdi tam a vyžeň ten lid ven," prosil.
Říman se překvapeně podíval na učedníka. Úpěnlivá prosba v jeho očích jím pohnula. Přesto řekl pohrdavě:
"Vy Židé jste ubozí, že nectíte své vlastní bratry a neumíte je ochránit!"
"Což není pouliční lůza všude, i v Římě?" zeptal se Jakub. Tu Říman vstal a šel ke zdivočelé tlupě.
"Nechte ho, nebo vás dám vyhnat!" zahulákal. Teprve pak Ježíše nechali.
Záhy nato přišel na dvůr i Jan. Vracel se od Marie a díval se pátravě, kde jsou učedníci. Vtom padl jeho pohled na Ježíše.
"Pane!" zvolal a přiběhl k němu.
Ježíš slyšel jen jeho zavolání. Otevřel oči a zadíval se do Janovy tváře stažené bolestí.
Pak zavřel opět víčka. Jan zvedl plášť, přehodil jej kolem ramen svého Pána a posadil se vedle něho. Chtěl sejmout trnovou korunu, ale Ježíš mu v tom rukou zabránil. Jan neměl pak již odvahu znovu se ho dotknout a čekal s ním celou noc.“

Prevzaté z knihy – Z doznělých tisíciletí“.


 
PeterFranko  
Dobrý deň Váš príspevok sa mi veľmi páčil. Pekne ste to vystihli na praktickom príklade bežného každodenného života. To v záhradke aj mňa čaká, tiež sa rád venujem okrasnej časti záhradky a trocha fušujem do ovocinárstva. Potreboval by som aj ja ostrihať stromy, na čo sa tiež chystám. Ako chlapec som s rodičmi rád chodil do záhradky, kde som sa rád staral o okrasnú časť záhradky. Je vynikajúce odtrhnúť si zrelé plody priamo zo stromu, potom tie plody majú výraznú chuť a vôňu. Tiež sa chystám obnoviť trávnik, kvety okolo neho a upraviť skalku.
reagujem........
Týka sa ma príspevok p. Franka, takže reagujem:Veľmi rád by som vytvoril niečo, čo by pomohlo a potešilo aspoň pár ľudí. Zatiaľ som ale nič prevratné nevymyslel. Nemám taký dar písania a spisovnej slovenčiny ako napr. Jozef Potúček, príp. iní. V duchovnej oblasti sa pohybujem od 15.rokov, ale netrúfam si robiť ani sudcu, ani poradcu ani proroka. Takže pokiaľ nejde o nič, radšej mlčím. Nechcem sa vmešovať medzi vziknuté spory na tomto fóre. Len mi lezie na nervy, keď sa vlastní ľudia bijú a nepriateľ si mydlí ruky. Takže z oblasti duchovna nenapíšem vôbec nič. Ale: mám rád pekné veci, nemusia byť moje, stačí keď sú pekné. Minulý týždeň som v povetrí zavoňal vôňu jarnej zeme a tak som začal postupne robiť jarný strih na stromoch v mojej záhrade a blízkom okolí domu. Pohnojil som trávnik, chystám sa zostrihať ruže, podrviť postrihané konáre a získanú drevenú drvinu použiť okolo stromov a kvetov. Pripravím si kosačku a teším sa na prvé kosenie, ktoré príde onedlho. Toto sú moje malé radosti, ktoré viem ponúknuť. Samozrejme inú radosť mám, keď čítam to, čo nás sem všetkých priviedlo. Asi sa vám bude zdať, že to sem nepatrí, že by som s tým mal ísť do Receptára...,ale čo sem vlastne patrí ??? To čo doteraz ? Kto viete konštruktívne písať - píšte ! A ak sa v niečom pomýlite, nie je dôvod vás hneď kameňovať, hneď vás opravovať. Každý máme na vec trocha iný názor. Tam kde ste vy, budem možno o rok, o 10 rokov, alebo som tam bol pred 2 rokmi, alebo tam nebudem nikdy. Na tom nie je nič nenormálne. Je to len vývoj. Pre niekoho lepší, pre iného nie. Tí snaživí sa istotne nikdy nestratia, aj keby chvíľu blúdili. Roman
PeterFranko  
Pán Vrábel, pána Miroslav Klein a ostatní podobne zmýšľajúci. Je zaujímavá vaša aktivita očistiť toto fórum. Podporujem vás v tejto aktivite. Takže ako správni čitatelia a ľudia snažiaci sa žiť podľa Svätého Slova nebudete a neostanete len pri nabádaní iných k činnosti napísať niečo povzbudzujúce, ale začnete predovšetkým od seba. Takže sa už teraz teším na vaše príspevky a postrehy. Prípadne povzbudzujúce prežitia alebo osobné vyznania.
 
Dobrý neskorý večer prajem! Tiež navštevujem toto fórum a podobne ako p.Vrábel ma neteší aktuálna sytuácia na tomto fóre. Chcel by som, aby sa s tohto fóra stalo miesto, kde ľudský duch dostane občerstvujúcu silu, povzbudenie a tak tu chýbajúcu lásku. Miroslav Klein
 
JE TO TAK !
Pane Vrabel, máte pravdu! Ale ani humanitární bombardování s některými lidmi nepohne!
len tak...
Ako som už kedysi dávno napísal: chodím na toto fórum pravidelne od jeho vzniku a čoraz menej a menej je dôvod niečo sem napísať, niečím prispieť. Prakticky je to len o sporoch, konfliktoch a pod. Z nižších príspevkov vyplýva, že jedna strana obviňuje druhú z toho, kto sa mýli, kto zavádza, za kým stojí "temno". Ak dovolíte môj skromný a možno chybný názor, tak 99% z nás tu zúčastnených je na tej istej strane usilujúcej k dobru. Len každý sme na trochu inej úrovni. A z oponentov, ktorí sa tu preberajú ako "prisluhovači temna" sa razom stávajú nepriatelia. To by ale -podľa mňa- bolo príliš jednoduché. Všimnite si, ako sa bežne rozpútava taká priemerná vojna štátom "chrániacim demokraciu" a štátom "podporujúcim terorizmus": jednoducho sa vykonštruuje ľubovolný , zväčša neopodstatnený konflikt medzi domácimi obyvateľmi jednej krajiny, teda medzi vlastnými. Čo natom, že doteraz žili vedľa seba a možno spolu aj dobre vychádzali. Nejaký "demokratický spostredkovateľ" sa postará oto, aby vznikol spor, krivda, atentát a naši milí spoluobčania sa zlikvidujú aj sami. A "nositeľ demokratických pricípov" sa už len prizerá, zásobuje obe strany aby konflikt trval čo najdlhšie a robí odborného poradcu. To postačuje. A vojna je nasvete. Tak sa teda bime bratia, nech nás je ešte menej...........! Občas by ste sem mohli napísať aj niečo povbudzujúce, ak nato máte vlohy. Ďakujem.
 
Tak blbě hledáte nikdo!!!