Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Len tak medzi nami dievcatami cislo Pi je transcedentne, z coho vyplyva ze je iracionalne, t. j. nemoze to byt to vami uvedene cislo, ktore sa mimochodom od Pi lisi uz na 3. desatinnom mieste.
z Propu..
http://www.prop.sk/na_myslenie.html
 
vždy,
keď čítam toto, o Ježišovej ceste na smrť, ma prepadá strach, či som medzi tou odpornou lúzou, alebo rím. vojakmi nebol aj ja. Je to obrovská hanba pre nás ľudí. Nikto z nás nevie, čo ma na svedomí. Roman
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Veľký piatok


Aj po 2000 rokoch ľudia ostávajú naďalej v tom istom nepochopení, že prečo prišiel Syn Boží Ježiš na túto Zem? Stále tá istá pesnička, stále to isté nepochopenie, stále tá istá domýšľavosť...

Ľudstvo ešte donedávna žilo v tom seba klame, ale žiaľ väčšina v ňom aj naďalej žije, že Syn Boží Ježiš prišiel nato, aby sa nechal popraviť, čo mal byť Bohu milý čin?, a aby tak bola sňatá vina z ich pliec, z tých pliec, ktoré si to sami zavinili a spôsobili… Veď stačí navštíviť chrámy v týchto dňoch, ktoré cirkev a jej veriaci pokladajú za najväčšie sviatky roka, a slova sa potvrdia, že naďalej panuje táto dogma, ktorá nemá s Pravdou ako takou, nič spoločné. Sviatky alebo svedectvo o veľkom zlyhaní a previnení ľudstva?

Jedno s prikázaní hovorí: ,,NEZABIJEŠ!!!", a Božiu lásku ľudia pribili vtedy na kríž, a dokonca ju naďalej aj pribíjajú, keď naďalej zotrvavajú v tejto dogme!!! Toho, čo sa ničím neprevinil, Toho, ktorý prinášal nám ľudom vo svojom svätom Slove záchranu a spásu, a otváral nám svojím SLOVOM bránu nebeskú. V SLOVE, A V NIČOM INOM!!! Veď bolo nám vtedy povedané Ním samým, ,,JA SOM CESTA, PRAVDA, A ŽIVOT. NIK NEPRICHÁDZA K OTCOVI, AK LEN NIE SKRZE MŇA!!!", čiže skrze SLOVO, ktoré nám povedal, a ktoré nám tu zanechal, a cez nič iné!!! SLOVO, BOŽIE SLOVO, poklad najvyšší, poklad najväčšej ceny, pred ktorým všetko ostatné je ničotné.

Smrť Ježišová bude navždy zapísaná zlatým písmom, lebo touto obetou potvrdil, že to čo hlásal bola a navždy aj ostane čistá Pravda Božia. Nebál sa zastrašiť, nezlomila ho ľudská zlovôľa, preto mu bude vždy patriť ta najvyššia pocta.

Duch sa búri, ale rozum všetko potláča. Už vtedy bol pomaly na vrchole svojej moci, a prostredníctvom neho samozrejme odporné temno, ktoré sa zaň ukrývalo, preto bolo ťažko spoznateľné. Veď ak by to tak nebolo, tak tento hanebný čin, ktorý bol spáchaný na Synovi Božom Ježišovi, tak ten by sa nemohol stať.

Ľudia, ktorí veríte, že jeho smrť bola Bohom chcená, tak ak by išlo o vaše dieťa, a to dieťa by bolo zhanobené, zbičované, neprávom odsúdené a popravené tak strašnou smrťou, tak vtedy by ste s tým isto nesúhlasili, ale by ste kričali s plného hrdla, že sa stala veľká neprávosť, dokonca verím, že by ste sa búrili, ale v prípade Syna Božieho si dáte hocičo nahovoriť, hoc Pravda o tomto strašnom zločine, ktorá bola vykonaná na Zvestovateľovi Pravdy, je predsa iná. Aká, tak to už vie každý, kto čítal Posolstvo Grálu, ako Nové Posolstvo Svetla druhého Božieho Syna - Ducha Pravdy - Imanuela Abdrushina, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš, tesne pred svojou smrťou, kde až tam bola vyvrátená táto dogma, na ktorej cirkev, ako taká, stáva svoje učenie a tým uvádza ľudí stále do veľkého omylu a ťažkého previnenia, keď aj po tomto upozornený druhého Božieho Syna sa na tom zotrváva…

Pravda bola povedaná ešte raz pred veľkým súdom! Je len preto na nás samotných či využijeme túto šancu a konečne spoznáme nesprávnosť našej cesty, nášho konania a myslenia, lebo ak napriek tomu nie, tak ostáva nám už len jedno, padnúť do prachu úplneho zabudnutia a zatratenia. Ján Anton Sloboda.

,, Konečně svítalo.
Kromě Jana byli učedníci rozptýleni a zčásti seděli blízko východu. Petr si stoupl před vrata. Právě šla kolem něho jedna ze služebných domu, zadívala se na něho bystře a řekla:
"Nejsi i ty jeden z těch, kteří patří k tomu zajatému?"
A Petr odpověděl:
"Neznám toho člověka!"
Služka však řekla:
"Nezapírej, já jsem tě už s ním viděla."
A opět řekl Petr:
"Nevím, o kom mluvíš."
Tu se služka rozhněvala a vyplísnila ho:
"Lžeš, vždyť jsi učedník tohoto muže!"
Také Petr se rozohnil a pravil velmi hlasitě:
"Neznám tohoto člověka a nezáleží mi na něm!"
Vtom zakokrhal kohout třikrát, a Petr vyšel ven a hořce plakal.
Před Pilátovým domem se shromáždil obrovský dav lidí. Pověst o zajetí Ježíše se přes noc v Jeruzalémě rozšířila. Židé se cítili jaksi podvedení. Byli připraveni na to, rozpoutat o velikonocích povstání, a tímto zajetím jim v tom bylo zabráněno.
Hlasatelé probíhali všemi ulicemi a sdělovali vyhlášku kněží, že Ježíš je vinen rouháním se Bohu. Lid, jehož vzrušení neznalo mezí, se sbíhal ke dvoru Pilátovu.
Zapomenuta byla Ježíšova slova, která se dotkla jejich duší. Všichni teď měli v srdcích jen hněv a zklamání. Proklínali ho! Chtěli jeho smrt, jako ji chtěli kněží. Všichni byli na straně kněží, protože zvěst, kterou vyslali, byla tak pobuřující, že lidi zmátla. Každé slovo bylo otráveno a pálilo je. Nedopřávalo čas k úvaze.
Tak byla vzbuzena nálada proti Ježíšovi. To ale Pilát netušil, když vstoupil na balkón svého domu, aby v tento den jako každoročně propustil lidu jednoho z vězňů. Zeptal se, koho má osvobodit, zda loupežného vraha Barabáše nebo Ježíše. Jeho údiv byl veliký, když dav rozhodl proti Ježíšovi. Poodstoupil a dal přivést Ježíše k sobě na balkón. Lid vášnivě křičel, jakmile spatřil Syna Božího.
Pilát si to neuměl vysvětlit a pokoušel se přesvědčit lid o nevině tohoto člověka. Zdola se však ozval ještě divější ryk.
"Ukřižuj ho!" vykřikl pronikavý hlas a zuřivě začali volat i ostatní lidé:
"Ukřižuj ho!"
Pilát stále ještě váhal:
"Nenalézám na něm žádnou vinu!"
Jeho slova padla jako kapky vody do ohně. Zasyčela a proměnila se v páru.
Přesto nebyl Pilát ochoten tohoto muže ukřižovat. Chtěl ho zachránit.
Vtom ale padla hrozivá slova, z úst, která nemohla patřit člověku z lidu.
V davu zde stál nepoznán jakýsi člověk... Kaifáš! A tento člověk hrozil Pilátovi, že porušuje svou povinnost! Neboť je povinností každého Římana odpravit velezrádce!
Nikdo jiný to nemohl říci. Nikomu z lidí by nenapadla tato lest. To mohl jen Kaifáš, který Ježíše strašlivě nenáviděl a svou školenou špatností ihned poznal tuto poslední příležitost.
Zvítězil tak nad Římanem Pontiem Pilátem, který pokrčil rameny a přenechal Ježíše jeho osudu. Domníval se, že učinil, co mohl učinit, že víc nebylo možné. Co mu záleželo na tom, zda je na světě o jednoho dobrého člověka víc nebo míň? Nemohl přece pro něho dát v sázku své postavení!
Opět byl Ježíš uchopen hrubýma rukama a strkán vpřed. Na rameno mu položili masivní kříž a trnovou korunu přitiskli pevněji na hlavu. Pak se dal průvod do pohybu směrem na Golgatu.
Těžká byla ta dlouhá cesta až tam nahoru. Lidé stáli na kraji cesty a zvědavě se dívali. Ježíš kráčel pod tíhou kříže tak rychle, jak mohl, ale jeho tělo bylo již příliš vysíleno. Žilo v něm málo myšlenek, když šel touto cestou. Jen jednou myslel, že slyší svou matku. Vzhlédl a uviděl v davu Mariin obličej s úzkostnýma očima.
Usmál se, aby ji uklidnil.
Tížeji tlačil kříž a táhl Ježíše téměř k zemi. Vtom uslyšel, jak jeden ze žoldnéřů řekl:
"Vždyť nám umře už na cestě! Nemůže nést kříž dál."
Ježíš viděl lidi již jen jako hustou mlhou. Slova kolem sebe již téměř neslyšel. Cítil, jak mu klesají kolena a najednou ležel na zemi.
Tento minutový klid na něho působil blahodárně. Ježíš by byl nejraději tak ležel, aniž by se znovu probudil. Ucítil však nohu, která ho kopla do boku, a vzchopil se k další cestě.
Kříž teď nesl kdosi jiný, ale Ježíš už nic neviděl. Nevěděl, jak přišel na Golgatu. Věděl jen, že došli na místo, neboť ho zastavili, když chtěl jít dál. Stál tu nejistě a hleděl vyhaslýma očima kolem sebe.
Za hlasitých povelů vztyčili vojáci kříž a přistoupili k Ježíši. Tři muži tvrdých pěstí s něho strhli plášť a svrchní oděv. Z křížů, které již na Golgatě stály, se ozýval dolů křik. Viseli tam dva zloději a čekali na smrt. Ježíš obrátil pohled vzhůru a pohlédl do zkřivených tváří.
Cítil, jak mu kolem těla ovinují provazy a jak ho zvolna vytahují. Mlha se mu ukládala na smysly. Pak jím ale projela pronikavá bolest a přivedla ho opět k vědomí. Hřeb probil jeho nohy, jež pod sebou měly jako oporu jen malý špalíček dřeva. Ježíš sevřel rty. Ani hles bolesti... nic...! Také když mu probíjeli ruce hřeby, zůstal Ježíš tichý.
Jeho hlava se schýlila a brada spočívala na prsou. Nikdo nepozoroval, že trpí. Nekřičel a to popudilo lůzu znovu proti němu.
"Jsi-li Syn Boží, pomoz si sám! Ale ty jsi pomáhal jen jiným! Podívejte, sám sobě pomoci neumí. Sestup dolů s kříže!"
Taková slova pronikala k ukřižovanému. A zloděj visící po jeho boku škubal provazy, jimiž byl připoután, a posmíval se mu ještě v smrti. Vtom z druhé strany žalostně zazněl bolestný hlas:
"Pane, vzpomeň si na mne, až budeš ve svém království!"
A Ježíš promluvil poprvé:
"Ještě dnes budeš v ráji!"
Opět se kolem něho sneslo šero. Ježíš neviděl ty, kteří plakali pod křížem. Jen jednou opět ještě procitl a pohlédl na hlavy těch, kteří pro něho truchlili. Viděl Marii, vedle ní Jana a pravil vlídně:
"Pohleď, to je tvůj syn a to je tvá matka, Jene!"
Lidé se nepřestávali posmívat. I pravil Ježíš:
"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí."
Potom vše ztichlo.
Teprve po hodinách otevřel Ježíš ještě jednou oči a prosil o vodu, neboť žíznil.
Jeden z vojáků vstal od kostek a na tyči mu podal namočenou houbu. Pak bylo vše opět jako dříve...
Ježíš žil ve stavu téměř již nevědomém. Tu před něho předstoupil Lucifer. Ježíš se zachvěl a zvolal:
"Otče, což jsi mne opustil?"
Antikrist zmizel a Ježíš uzřel nepřehledné zástupy služebníků Světla. Poznal je, všechny, kteří ho provázeli na zem, a naplnila ho blažená radost.
Jeho rty tiše zašeptaly:


"DOKONÁNO JEST!"

Prevzaté z knihy – Z doznělých tisíciletí“

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zelený štvrtok


Dnes je Zelený štvrtok, deň, keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť, a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu...udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná. Nech bude to pre nás mementom a poučením, lebo čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoc ho stratím, alebo mlčať, nestraťít ho, ale padnúť? Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Na to, nech si každý odpovie sám… Ján Anton Sloboda.

,, Po večeři šel Ježíš s učedníky tichou nocí do Getsemane. Vstoupili do rozlehlé zahrady. I pravil Ježíš:
"Počkejte tu, půjdu dál do zahrady, abych se modlil. Jene, Jakube a Ondřeji, vy mi ale zůstaňte nablízku."
Petr pravil:"Proč mne nechceš nechat po svém boku? Což toho nejsem hoden?"
Ježíš na něho smutně pohlédl.
"Věz, že nyní smím mít vedle sebe jen věřící, Petře! A věz, že budeš kolísat jako třtina ve větru, neboť dříve než kohout třikrát zakokrhá, třikrát mne zapřeš!"
"Pane," ujišťoval Petr, "jak můžeš tak myslet? Nikdy nezapřu tebe, Pána svého!"
Ježíš zavrtěl hlavou.
"Již nyní ti to chci odpustit, Petře."
S těmito slovy odešel se třemi učedníky. Za chvíli zůstal stát a pravil jim: "Zůstaňte zde... a bděte!"
Samoten šel dál, až necítil blízkost nikoho. Pak klesl na kámen a odpočíval. Modlil se k Bohu.
Teď věděl vše! Všechno, co bylo před ním. Páska spadla. Bojoval boj s tělesností a v této hodině odkládal to, co ho tak úzce pojilo s jeho schránou. Vzpírání bylo tak silné, že zákony Otce cítil bolestně na sobě ve svém těle. Na sobě samém musel Ježíš prožít, jak zásah do života způsobí duši bolest, která ji na dlouhou dobu ochromí.
Ježíš prožíval předem vraždu a snášel ji tak dlouho, až vše překonal. Snášet tento násilný a nepřirozený zásah do Božích zákonů bylo pro Ježíše těžší než pro kteréhokoliv člověka. Bez této hodiny v Getsemane by lidé byli museli vidět Ježíše trpět tak silně, že by konce tělesného umírání nemohli dohlédnout. Bez této přípravy by Ježíš stěží mohl být zbaven tělesných bolestí, neboť jeho živé jádro bylo božské.
A Bůh uchránil svého Syna před tím, aby se nemusel před lidmi obnažit, a poslal mu pomocníky, kteří byli u něho a utěšovali ho. Anděl se snesl dolů a posílil zápasícího novou silou.
Když všechno přešlo, vstal Ježíš a přistoupil opět k učedníkům. Jeho tvář byla zjasnělá. Ale nalezl je, jak spí. Probudil je a pravil:
"Nemohli jste bdít ani hodinu, jak jsem vás o to prosil? Pojďte, hodina nadešla!"
I opustili getsemanskou zahradu a našli ostatní učedníky u vchodu také spící. Ježíš neřekl ani slovo a šel napřed, zatímco Jan vzbudil ostatní, aby je také následovali.
Zdáli se blížily kroky a brzy se ze tmy vynořili ozbrojenci s meči. V jejich čele šla postava, která se jen s námahou držela zpříma... Jidáš.
Když došli k Ježíšovi, přistoupil těsně k němu, políbil ho na tvář a pravil: "Zdráv buď, Mistře!"
Bylo to znamení pro vojáky. Chopili se Ježíše a spoutali ho. Petr chtěl přiskočit. Ostatní učedníci stále ještě nechápali, oč se jedná. Tu pravil Ježíš Petrovi:
"Nech je vykonat, co je jim poručeno, Petře!"
A Ježíš šel dobrovolně s žoldnéři. -
Průvod míjel ženu, která stála na okraji cesty a chtěla k Ježíši... byla to Maria. Uviděla Jana a Jan uviděl ji a napadla ho slova, která mu Ježíš řekl již dlouho předtím. Vzal proto matku Marii s sebou a zavedl ji k jejímu bytu.
Vojáci přivedli Ježíše před dům velekněze, jak jim bylo poručeno. Kaifáš vyšel ven. Prohlížel si Ježíše a měřil ho vítězným pohledem. Ježíš zavřel oči. Tu se Kaifáš rozlítil a poručil:
"Patří římskému místodržícímu, Pontiu Pilátovi. Zaveďte ho tam."
Žoldnéři strčili do Ježíše, který šel opět s nimi. Před Pilátovým domem stála lůza, která již byla informována o tom, že Ježíš byl zajat, a čekala na průvod.
Brána do dvora byla dokořán otevřena. Vojáci vešli se svým zajatcem následováni učedníky a lidem, který hlasitě pokřikoval.
Ve dvoře stál Říman, který v Jeruzalémě zastával úřad místodržitele. Znuděně čekal na muže, jehož mu farizeové vydali. Co se asi mohlo skrývat za tím člověkem, jehož Židé sami obžalovali? Když stanul Ježíš před ním, změřil si ho krátce a zeptal se:
"To jsi ty, který si říká židovský král? Ubožáku, jak můžeš být tak velikášský?"
"On tvrdil ještě víc!" křičel lid. "Řekl, že je Kristus, Syn Boha živého!"
"To mne nezajímá," zahučel Pilát. Opět se obrátil na Ježíše. "Je pravda, co říkají kněží? Chtěl ses dát korunovat za židovského krále?"
Učedníci toužebně čekali, že Ježíš teď řekne ne. Ale Ježíš Římanovi neodpověděl. Tu pravil Pilát:
"Hlídejte ho. Zítra je dost času všechno vyšetřit. Zdá se, že je neškodný." Pak zmizel v domě.
Zděšeni přihlíželi učedníci, jak se lůza odvážila přiblížit se k Ježíšovi a obtěžovala ho. Vojáci usedli v koutě dvora a hráli v kostky. Nedbali již o zajatce, který je ochotně následoval a jehož stejně jako Pilát považovali za neškodného.
Lid si však tropil žerty z toho, který tu seděl na otepi slámy a nepohnul se, ať se dělo cokoliv. Plivali na něho a posmívali se mu. Uvili z trní věnec a vtiskli ho Ježíšovi na hlavu, až se mu po spáncích řinula krev. Strhli mu plášť s ramen a bili ho.
Ježíš však zavřel oči a po tváři se mu rozlila červeň studu. Ježíš se styděl za lidi! Učedníci šli k vojákům a prosili je, aby tomu učinili přítrž. Ti na to ale nedbali. Jakub vzal jednoho z nich za ruku a nutil ho, aby se podíval.
"Jdi tam a vyžeň ten lid ven," prosil.
Říman se překvapeně podíval na učedníka. Úpěnlivá prosba v jeho očích jím pohnula. Přesto řekl pohrdavě:
"Vy Židé jste ubozí, že nectíte své vlastní bratry a neumíte je ochránit!"
"Což není pouliční lůza všude, i v Římě?" zeptal se Jakub. Tu Říman vstal a šel ke zdivočelé tlupě.
"Nechte ho, nebo vás dám vyhnat!" zahulákal. Teprve pak Ježíše nechali.
Záhy nato přišel na dvůr i Jan. Vracel se od Marie a díval se pátravě, kde jsou učedníci. Vtom padl jeho pohled na Ježíše.
"Pane!" zvolal a přiběhl k němu.
Ježíš slyšel jen jeho zavolání. Otevřel oči a zadíval se do Janovy tváře stažené bolestí.
Pak zavřel opět víčka. Jan zvedl plášť, přehodil jej kolem ramen svého Pána a posadil se vedle něho. Chtěl sejmout trnovou korunu, ale Ježíš mu v tom rukou zabránil. Jan neměl pak již odvahu znovu se ho dotknout a čekal s ním celou noc.“

Prevzaté z knihy – Z doznělých tisíciletí“.


 
PeterFranko  
Dobrý deň Váš príspevok sa mi veľmi páčil. Pekne ste to vystihli na praktickom príklade bežného každodenného života. To v záhradke aj mňa čaká, tiež sa rád venujem okrasnej časti záhradky a trocha fušujem do ovocinárstva. Potreboval by som aj ja ostrihať stromy, na čo sa tiež chystám. Ako chlapec som s rodičmi rád chodil do záhradky, kde som sa rád staral o okrasnú časť záhradky. Je vynikajúce odtrhnúť si zrelé plody priamo zo stromu, potom tie plody majú výraznú chuť a vôňu. Tiež sa chystám obnoviť trávnik, kvety okolo neho a upraviť skalku.
reagujem........
Týka sa ma príspevok p. Franka, takže reagujem:Veľmi rád by som vytvoril niečo, čo by pomohlo a potešilo aspoň pár ľudí. Zatiaľ som ale nič prevratné nevymyslel. Nemám taký dar písania a spisovnej slovenčiny ako napr. Jozef Potúček, príp. iní. V duchovnej oblasti sa pohybujem od 15.rokov, ale netrúfam si robiť ani sudcu, ani poradcu ani proroka. Takže pokiaľ nejde o nič, radšej mlčím. Nechcem sa vmešovať medzi vziknuté spory na tomto fóre. Len mi lezie na nervy, keď sa vlastní ľudia bijú a nepriateľ si mydlí ruky. Takže z oblasti duchovna nenapíšem vôbec nič. Ale: mám rád pekné veci, nemusia byť moje, stačí keď sú pekné. Minulý týždeň som v povetrí zavoňal vôňu jarnej zeme a tak som začal postupne robiť jarný strih na stromoch v mojej záhrade a blízkom okolí domu. Pohnojil som trávnik, chystám sa zostrihať ruže, podrviť postrihané konáre a získanú drevenú drvinu použiť okolo stromov a kvetov. Pripravím si kosačku a teším sa na prvé kosenie, ktoré príde onedlho. Toto sú moje malé radosti, ktoré viem ponúknuť. Samozrejme inú radosť mám, keď čítam to, čo nás sem všetkých priviedlo. Asi sa vám bude zdať, že to sem nepatrí, že by som s tým mal ísť do Receptára...,ale čo sem vlastne patrí ??? To čo doteraz ? Kto viete konštruktívne písať - píšte ! A ak sa v niečom pomýlite, nie je dôvod vás hneď kameňovať, hneď vás opravovať. Každý máme na vec trocha iný názor. Tam kde ste vy, budem možno o rok, o 10 rokov, alebo som tam bol pred 2 rokmi, alebo tam nebudem nikdy. Na tom nie je nič nenormálne. Je to len vývoj. Pre niekoho lepší, pre iného nie. Tí snaživí sa istotne nikdy nestratia, aj keby chvíľu blúdili. Roman
PeterFranko  
Pán Vrábel, pána Miroslav Klein a ostatní podobne zmýšľajúci. Je zaujímavá vaša aktivita očistiť toto fórum. Podporujem vás v tejto aktivite. Takže ako správni čitatelia a ľudia snažiaci sa žiť podľa Svätého Slova nebudete a neostanete len pri nabádaní iných k činnosti napísať niečo povzbudzujúce, ale začnete predovšetkým od seba. Takže sa už teraz teším na vaše príspevky a postrehy. Prípadne povzbudzujúce prežitia alebo osobné vyznania.
 
Dobrý neskorý večer prajem! Tiež navštevujem toto fórum a podobne ako p.Vrábel ma neteší aktuálna sytuácia na tomto fóre. Chcel by som, aby sa s tohto fóra stalo miesto, kde ľudský duch dostane občerstvujúcu silu, povzbudenie a tak tu chýbajúcu lásku. Miroslav Klein
 
JE TO TAK !
Pane Vrabel, máte pravdu! Ale ani humanitární bombardování s některými lidmi nepohne!
len tak...
Ako som už kedysi dávno napísal: chodím na toto fórum pravidelne od jeho vzniku a čoraz menej a menej je dôvod niečo sem napísať, niečím prispieť. Prakticky je to len o sporoch, konfliktoch a pod. Z nižších príspevkov vyplýva, že jedna strana obviňuje druhú z toho, kto sa mýli, kto zavádza, za kým stojí "temno". Ak dovolíte môj skromný a možno chybný názor, tak 99% z nás tu zúčastnených je na tej istej strane usilujúcej k dobru. Len každý sme na trochu inej úrovni. A z oponentov, ktorí sa tu preberajú ako "prisluhovači temna" sa razom stávajú nepriatelia. To by ale -podľa mňa- bolo príliš jednoduché. Všimnite si, ako sa bežne rozpútava taká priemerná vojna štátom "chrániacim demokraciu" a štátom "podporujúcim terorizmus": jednoducho sa vykonštruuje ľubovolný , zväčša neopodstatnený konflikt medzi domácimi obyvateľmi jednej krajiny, teda medzi vlastnými. Čo natom, že doteraz žili vedľa seba a možno spolu aj dobre vychádzali. Nejaký "demokratický spostredkovateľ" sa postará oto, aby vznikol spor, krivda, atentát a naši milí spoluobčania sa zlikvidujú aj sami. A "nositeľ demokratických pricípov" sa už len prizerá, zásobuje obe strany aby konflikt trval čo najdlhšie a robí odborného poradcu. To postačuje. A vojna je nasvete. Tak sa teda bime bratia, nech nás je ešte menej...........! Občas by ste sem mohli napísať aj niečo povbudzujúce, ak nato máte vlohy. Ďakujem.
 
Tak blbě hledáte nikdo!!!
Zatratenie alebo ŽIVOT
Je tesne pred Veľkou Nocou.
Toto je môj príspevok na zamyslenie, ktorý som si k dnešnému dňu pripravil.


Ľudia už od nepamäti snívajú o večnosti, o večnom živote, o večnom blahu a v tomto tichom snení tušia podvedome jednu zákonitosť: existuje nielen večnosť a život v nej, ale existuje aj opak toho – večné zatratenie a definitívny zánik.

Vesmír, v ktorom žijeme, tu nebol vždy, a samozrejme, nebude tu ani v tejto forme naveky. Všetko je v neustálom pohybe, ktorý vyvoláva dosiaľ nám neznáma Sila, ktorá je však dôsledkom pôsobenia niečoho neznámeho, niečoho tajomného, niečoho veľmi vzdialeného a niečoho veľkého.

Každý chaos a neporiadok je prejavom čohosi nezdravého, nedobrého.
Všetko, čo má byť správne a dobré, musí mať však svoje zákonitosti.
Kto chce žiť bez zbytočných otrasov, prežiť v hocijakom priestore a byť tam úspešný, či už v súkromí, v škole, v práci, apod., je mu nevyhnutné oboznámiť sa s jasnými a jednoduchými pravidlami, ktoré tam platia a ktoré musel niekto vopred určiť, aby sa to celé nezosypalo, pretože jedine ich dôsledným dodržiavaním nastáva žiadaná harmónia.
Bez pravidiel nemôže život existovať, to by bola anarchia a chaos. Na rozdiel od ľudskej spoločnosti je v prírode všetko usporiadané a zorganizované dokonale tak, aby to bolo v rovnováhe.
Túto rovnováhu porušuje len človek! Ľudia si zbytočne kladú polená pod nohy a tvoria často také zákony, ktoré nie sú ani dobré, ani spravodlivé. A to je príčina mnohých omylov a nedorozumení, mnohých zakopnutí a pádov, či už jednotlivcov alebo aj celých národov.
Ak sa teda vrátime k prírode a jej pôsobeniu, ľahko zistíme a vycítime, že tam platia pevné pravidlá, ktorých plnenie však nikoho neunavuje, neotravuje, naopak, každého napĺňa radosťou, lebo v udržiavaní poriadku je záruka čistoty, lásky a spravodlivosti.
Zlo sa môže ukrývať len v tme, prítmí a v neporiadku, vo Svetle Pravdy sa však všetko ukáže také, aké naozaj aj je.

Natíska sa otázka: Odkiaľ sú vlastne tie pravidlá vesmíru, pravidlá prírody a kto je ich pôvodcom?
No predsa TEN, z ktorého Sily mohol tento časopriestor vôbec vzniknúť. Vesmír predsa nevznikol z ničoho! Svetlo ako vonkajší prejav tejto Sily muselo prísť zvonku, zhora, zo Zdroja.
A tento Prameň večného Života je ON – STVORITEĽ, BOH.

A keďže my, ľudia, patríme do tohto vesmíru a časopriestoru, nazvime to jednoducho že patríme do tohto stvorenia, tak tu tiež niekto na počiatku v pradávnej dobe stanovil pravidlá tohto stvorenia, inak povedané – prazákony stvorenia.
A takisto je úplne logické, že keby sme nechceli putovať stvorením v súlade s týmito prazákonmi, tak TEN, z ktorého Sily a vyžarovania toto stvorenie vzniklo, nás nebude prosiť, aby sme chceli poznať Jeho zákony, On nebude za nami chodiť a prosíkať nás, aby sme v Neho uverili, jednoducho Jeho zákony to vybavia za Neho automaticky a dokonale tak, že vylúčia z tohto priestoru každého, kto chce inak než ON.
Kto bude teda odmietať plniť Jeho vôľu, ten tu jednoducho nebude. Bude vyhodený do tmy a zostanú tu len takí, ktorí budú vďační zato, že môžu v mieri užívať priestor im vyhradený.
A kam budú vyvrhnutí tí nevďačníci?
Určite nie do iného priestoru, kde by sa im darilo, a to bez toho, že by museli plniť svoje povinnosti a dodržiavať stanovené pravidlá. Určite nebude nimi prúdiť Sila Svetla, aby si mohli s tou Silou robiť, čo sa im zachce a mohli ju donekonečna používať aj na nečisté účely.
Neutrálna Sila je preto neutrálna, že ju človek môže použiť na dobré a aj na zlé. Ako sa dá elektrickým prúdom svietiť, tak sa ním dá aj zabiť. Záleží len na použití sily.
Rozhodnutie je na človeku, to mu zostáva navždy zachované. Lenže dôsledok sa už nedeje podľa ľudskej vôle, ale podľa dokonalej Vôle Stvoriteľa, z ktorého milosti môže človek žiť.
Ak sa niekto rozhodne použiť Silu Tvorcu na zlé, dlho to robiť nebude – skôr či neskôr bude od pôsobenia tejto Sily odtrhnutý, aby nemohol viac škodiť. Bez energie bude však len chradnúť a ak sa zavčasu nespamätá, môže ho to stáť celú existenciu – pôjde do zatratenia.
Čo sa skrýva za tým nepopulárnym a obávaným večným zatratením?
To nie je predsa nič iné, než dobrovoľné zrieknutie sa života podľa pravidiel, ktoré sme svojou prosbou o život ako nájomcovia na počiatku sľúbili dodržiavať Majiteľovi tohto stvorenia.

Každý človek bez výnimky má prirodzenú túžbu žiť večne, nikto nechce byť odvrhnutý.
Ak sme sa tu teda ocitli, tak sme sem určite na začiatku chceli prísť a chceli sme tu žiť. Bez tejto túžby spoznávať okolie a uvedomovať si samého seba by to predsa nešlo.
Na počiatku sme sa rozhodli pre život. Ako budeme pokračovať?

VEČNÉ ZATRATENIE alebo VEČNÝ ŽIVOT ?

MOJA VÔĽA alebo VÔĽA BOŽIA ?


Vyber si aj Ty, človeče! Ale dlho neváhaj, čas sa kráti ...
 
VEMI SPRÁVNÁ PŘÍPOMÍNKA!
Anonymní autor příspěvku z … 16.březen 2008 11:40:10 je evidentně stoupencem nějakého prapodivného ezoterického náboženství. Ale to není podstatné, jeho postřehy opravdu stojí za hlubší zamyšlení, neboť zjevně vidí do tajů přepracovaného 3.dílného PG, hlouběji než pánové z Hnutí Grálu.

Ale povězte mi pane Anonyme, kdeže se v Poselství Grálu píše o tom, že ...“Novo narozený Král Tisícileté Říse bude vzat ke stupňům Božího trůnu i s hrubohmotným tělem?“ A kdeže je psáno, že Schwanhilda se stane manželkou Parsifalovou v Hradu Grálu??

Ať hledám, jak hledám, nenašel jsem nic takového! Ani v původním, předválečném Poselství Grálu, ani v tom přepracovaném 3.dílném!
A není to ani v Bibli!

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Po ovocí poznáte ich.


Áno, ako vidno, tak kati opäť prehovorili jazykom im blízkym..., preto nie nadarmo nám bolo odkázané pred dvoma tisíckami rokov, že podľa ovocia ich poznáte.

Preto je na mieste pripomenúť si Slová z evanjelia Matúšovho, z kapitoly 7/15-23:

,, 15Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. 16Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. 19Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20Tak teda po ovocí poznáte ich. 21Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. 22Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“


Čiže vám katom a falošným sudcom, ktorí ste opäť povýšili svoju múdrosť nad Múdrosť Pána, tak len toľko odkazujem...

Vaša reč je ovocie plané, cesta, ktorá zvádza ľudí do slepej uličky, pri ktorej človek opäť stráca ten správny smer. Preto čo si myslíte, že čo vás čaká zato, že ste sa postavili proti samému Pánovi, proti Jeho múdrosti, a proti tej, ktorá vždy bola vernou služobníčkou Pánovou?

Ján Anton Sloboda.

 
Ani Starý, ani Nový zákon neuvádzajú pomenovanie partnerky pre Nebeského otca. Ak o nejakom viete (Nikdo), tak mi ho prosím prezraďte. .A vy milí kati, zožente si Bibliu a na svoju nechápavosť nájdete odpoveď v Jn 8, 44. Na ceste k znovuzrodeniu (je plná omylov) vám prajem veľa úspechov.
 
ALE PRAVDU NELZE SMAZAT
Pánové, dříve než ten příspěvek Anonyma … 16.březen 2008 11:40:10 zcela smažete, pokuste se ještě jen trochu hlouběji zamyslet nad tím, co vám chtěl říct a co všechno asi měl jeho pisatel na mysli. V některých náhledech má přece i pravdu např. , že .. „Aby stvorenie mohlo fungovať, dobro a zlo…“. Kdyby ve stvoření neprobíhal boj dobra a zla, vše by zcela ustrnulo a usnulo.
Snad až tak moc nevadí, že se mu do cesty připletli prvky dualismu a jiných náboženských systémů a na druhou stranu - MODLITBA A PôST, by mnohým lidem dnešní doby vůbec neuškodily!

PG je objemná kniha, o tom není sporu! Až tak objemná, že jen málokdo vytrvá do konce. Většina odpadne již po třetí kapitole.
Ale proč však tu knihu vidí tak černě: ...“ PG. Je to čierna kniha (3 zv. vydanie) a slúži skôr Pánovi tohto sveta“ … ?

Tak jako krátce po smrti Ježíšově, začalo temno horečnatě pracovat na pokřivení Ježíšova učení, tak stejné pokusy jsou činěny i dnes!
Nuže posuďte každý sám a zvažte to, kdo z té knihy vyňal právě ono vědění o tom, jak a kým zde má být řízena výstavba po dobu tisícileté říše – to „Božie kráľovstvo“. Zamyslete se zda zde nevznikla mezera, která umožnila, aby si temto okamžitě dosadilo svého kandidáta za vládce nejen nad Slovem, ale i nad další výstavbou? Myslíte snad že Imanuel sám vzdal moci? O to horší dopad bude dopad mude mít jeho návrat!

Zjevení Janovo 15:13
A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi."
14 A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.
15 Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: "Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála."
16 A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

A další tvrzení:
...“Knihy VZ-1,2,3 aj 4 považujem za kladný prínos do slov. literatúry.“ … Ano! Jako prostředek k probuzení mnoha lidí z olověného duchovního spánku!!! Jen mnozí už zase usínají!
Co na tom, že VZ-4 napsal už někdo jiný, než vaše oblíbená Natália? Kdo zná Absolutní pravdu?? Jste tak nucení přebírat tisíce jiných pravda a polopravd až do úplného zemdlení ducha!

TAK VÁM JEST TŘEBA, KDYŽ PRAVDU VE SLOVĚ PÁNOVĚ NEJSTE SCHOPNI NALÉZTI!


 
Jozef Potúček
slovo - Slovo
Pripájam sa k tomu, aby ten príspevok zo 16.3.2008 11:40:10 bol vymazaný. To tu nemá čo robiť. Je to obyčajná špina.
Ak táto diskusia bola vytvorená pre čitateľov PG a VZ-1,2,3, tak keď sa to niekomu nepáči, nech ide ďalej a nech tu neotravuje.
To platí nielen na anonyma zo 16.3.2008, ale aj na iných "buditeľov", "budovateľov" a hĺbavých ľudí, ktorí sa len hrabú v nejakých ľudských spisoch a hĺbajú a hĺbajú ..... a SLOVO je zase na periférii.
 
PeterFranko  
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva. ( časť 2 )
Rovnicu vydelíme 7056, potom dostaneme:

22176 18 x 4 x 28 x 11
–––––– = ––––––––––––––
7056 18 x 4 x 98


Rovnicu vydelíme číslom 18 x 4 = 72, vyplývajúceho z dátumu narodenia Pána Abdrushina, potom dostaneme :


22176 22176 / 72 308 28 x 11
––––––––– = –––––––––– = –––––– = ––––––––– = „  „
7056 7056 / 72 98 98


Číslo „  ” ( pí ) súvisí s kruhom, začiatkom a koncom, alfou a omegou.


28.11.1998 sa narodilo dieťa, ktoré bude panovať železným žezlom.Rozložme tvar čísla 22176 na ( 22 a 176 )
a rovnako číslo 7056 na ( 7 a 056 ).

A ak ich dáme do vzájomného pomeru potom dostaneme :

22176 22 , 176 22 176
––––––– = ––––––– = ––– = ––––– = „  „ = 3,142857142857
7056 7 , 056 7 56

142857 = 14 + 28 + 57 = 99, 9 + 9 = 18


Ak zoberieme dátum počatia Imanuela 13.3. a dátum narodenia Imanuela 28.11. a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

13 x 3 x 28 x 11 = 12012

Číslo 12012 symbolizuje začatie kruhu dňa 13.3.1998 a uzavretie kruhu 28.11.1998.


Číslo v ktorom sa zachvieva meno Pána „Abdrushin“ je 156.

18 x 156 = 2808

2+8+0+8 = 18

Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a dátum počatia Imanuela 13.3 a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

18 x 4 x 13 x 3 = 2808

2+8+0+8 = 186 + 6 + 6 = 18
666 + 666 + 666 = 1998
18 x 111 = 1998
999+999 = 1998

Zjavenie Jána, kapitola 18 : Radujme sa lebo zanikne Babylon , veľká smilnica. Radujme sa, lebo Boh sa na ňom spravodlivo pomstí za nás.
 
PeterFranko  
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva. (časť 1 )
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva.


Každé písmeno má svoje číslo, tak aj každé meno sa zachvieva v určitom konkrétnom čísle.


Významné dátumy :


Narodenie Pána Abdrushina 18.04.1875

18.4.1875 1 + 8 + 4 + 1 + 8 + 7 + 5 = 34, 3 + 4 = 7


Počatie Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 13.03.1998

13.3. 1+ 3 + 3 = 7
13.3.1998 1 + 3 + 3 + 1 + 9 + 9 + 8 = 34, 3 + 4 = 7

Narodenie Kráľa tisíc ročnej ríše Imanuela 28.11.1998 .

2+8+1+1 = 12
2+8+1+1+1+9+9+8 = 39 , 3 + 9 = 12Rok 1998.

1+9+9+8 = 27, 2+7 = 9


Rok 98 je rokom 20 storočia 2 tisícročia, v ktorom sa odohrali 2 významné udalosti, čo môžeme vyjadriť číslom:

2 x 9 = 18

18
Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a rok 98 a ak ich navzájom vynásobíme potom dostaneme:


18 x 4 x 98 = 7056

7 + 0 + 5 + 6 = 18
Ak zoberieme dve sedmičky a dve dvanástky a navzájom ich vynásobíme dostaneme :


7 x 7 x 12 x 12 = 7056

7 + 0 + 5 + 6 = 18


Rok 98 symbolizuje spojenie 2 sedmičiek a 2 dvanástok.

7
Sedmička je symbol Imanuela.

12
Dvanástka je symbol Prakrálovnej.
Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a dátum narodenia Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 28.11. a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

18 x 4 x 28 x 11 = 22176

2 + 2 + 1 + 7+ 6 = 18
Z to vypláva, že dátum narodenia Abdrushina 18.4. má súvis s dátumom narodenia Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 28.11. v roku 1998.

Z toho vyplýva, že uvedené číslice 7056 a 22176 vychádzajúce z dátumov môžeme dosadiť do rovnice, nasledovne :

2 + 2 + 1 + 7 + 6 = 7 + 0 + 5 + 6
18 = 18
1 = 1

Z toho vyplýva určitá súvislosť. Matematické vyjadrenie rovnicou:

22176 = 7056 x (Q)