Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JE TO TAK !
Pane Vrabel, máte pravdu! Ale ani humanitární bombardování s některými lidmi nepohne!
len tak...
Ako som už kedysi dávno napísal: chodím na toto fórum pravidelne od jeho vzniku a čoraz menej a menej je dôvod niečo sem napísať, niečím prispieť. Prakticky je to len o sporoch, konfliktoch a pod. Z nižších príspevkov vyplýva, že jedna strana obviňuje druhú z toho, kto sa mýli, kto zavádza, za kým stojí "temno". Ak dovolíte môj skromný a možno chybný názor, tak 99% z nás tu zúčastnených je na tej istej strane usilujúcej k dobru. Len každý sme na trochu inej úrovni. A z oponentov, ktorí sa tu preberajú ako "prisluhovači temna" sa razom stávajú nepriatelia. To by ale -podľa mňa- bolo príliš jednoduché. Všimnite si, ako sa bežne rozpútava taká priemerná vojna štátom "chrániacim demokraciu" a štátom "podporujúcim terorizmus": jednoducho sa vykonštruuje ľubovolný , zväčša neopodstatnený konflikt medzi domácimi obyvateľmi jednej krajiny, teda medzi vlastnými. Čo natom, že doteraz žili vedľa seba a možno spolu aj dobre vychádzali. Nejaký "demokratický spostredkovateľ" sa postará oto, aby vznikol spor, krivda, atentát a naši milí spoluobčania sa zlikvidujú aj sami. A "nositeľ demokratických pricípov" sa už len prizerá, zásobuje obe strany aby konflikt trval čo najdlhšie a robí odborného poradcu. To postačuje. A vojna je nasvete. Tak sa teda bime bratia, nech nás je ešte menej...........! Občas by ste sem mohli napísať aj niečo povbudzujúce, ak nato máte vlohy. Ďakujem.
 
Tak blbě hledáte nikdo!!!
Zatratenie alebo ŽIVOT
Je tesne pred Veľkou Nocou.
Toto je môj príspevok na zamyslenie, ktorý som si k dnešnému dňu pripravil.


Ľudia už od nepamäti snívajú o večnosti, o večnom živote, o večnom blahu a v tomto tichom snení tušia podvedome jednu zákonitosť: existuje nielen večnosť a život v nej, ale existuje aj opak toho – večné zatratenie a definitívny zánik.

Vesmír, v ktorom žijeme, tu nebol vždy, a samozrejme, nebude tu ani v tejto forme naveky. Všetko je v neustálom pohybe, ktorý vyvoláva dosiaľ nám neznáma Sila, ktorá je však dôsledkom pôsobenia niečoho neznámeho, niečoho tajomného, niečoho veľmi vzdialeného a niečoho veľkého.

Každý chaos a neporiadok je prejavom čohosi nezdravého, nedobrého.
Všetko, čo má byť správne a dobré, musí mať však svoje zákonitosti.
Kto chce žiť bez zbytočných otrasov, prežiť v hocijakom priestore a byť tam úspešný, či už v súkromí, v škole, v práci, apod., je mu nevyhnutné oboznámiť sa s jasnými a jednoduchými pravidlami, ktoré tam platia a ktoré musel niekto vopred určiť, aby sa to celé nezosypalo, pretože jedine ich dôsledným dodržiavaním nastáva žiadaná harmónia.
Bez pravidiel nemôže život existovať, to by bola anarchia a chaos. Na rozdiel od ľudskej spoločnosti je v prírode všetko usporiadané a zorganizované dokonale tak, aby to bolo v rovnováhe.
Túto rovnováhu porušuje len človek! Ľudia si zbytočne kladú polená pod nohy a tvoria často také zákony, ktoré nie sú ani dobré, ani spravodlivé. A to je príčina mnohých omylov a nedorozumení, mnohých zakopnutí a pádov, či už jednotlivcov alebo aj celých národov.
Ak sa teda vrátime k prírode a jej pôsobeniu, ľahko zistíme a vycítime, že tam platia pevné pravidlá, ktorých plnenie však nikoho neunavuje, neotravuje, naopak, každého napĺňa radosťou, lebo v udržiavaní poriadku je záruka čistoty, lásky a spravodlivosti.
Zlo sa môže ukrývať len v tme, prítmí a v neporiadku, vo Svetle Pravdy sa však všetko ukáže také, aké naozaj aj je.

Natíska sa otázka: Odkiaľ sú vlastne tie pravidlá vesmíru, pravidlá prírody a kto je ich pôvodcom?
No predsa TEN, z ktorého Sily mohol tento časopriestor vôbec vzniknúť. Vesmír predsa nevznikol z ničoho! Svetlo ako vonkajší prejav tejto Sily muselo prísť zvonku, zhora, zo Zdroja.
A tento Prameň večného Života je ON – STVORITEĽ, BOH.

A keďže my, ľudia, patríme do tohto vesmíru a časopriestoru, nazvime to jednoducho že patríme do tohto stvorenia, tak tu tiež niekto na počiatku v pradávnej dobe stanovil pravidlá tohto stvorenia, inak povedané – prazákony stvorenia.
A takisto je úplne logické, že keby sme nechceli putovať stvorením v súlade s týmito prazákonmi, tak TEN, z ktorého Sily a vyžarovania toto stvorenie vzniklo, nás nebude prosiť, aby sme chceli poznať Jeho zákony, On nebude za nami chodiť a prosíkať nás, aby sme v Neho uverili, jednoducho Jeho zákony to vybavia za Neho automaticky a dokonale tak, že vylúčia z tohto priestoru každého, kto chce inak než ON.
Kto bude teda odmietať plniť Jeho vôľu, ten tu jednoducho nebude. Bude vyhodený do tmy a zostanú tu len takí, ktorí budú vďační zato, že môžu v mieri užívať priestor im vyhradený.
A kam budú vyvrhnutí tí nevďačníci?
Určite nie do iného priestoru, kde by sa im darilo, a to bez toho, že by museli plniť svoje povinnosti a dodržiavať stanovené pravidlá. Určite nebude nimi prúdiť Sila Svetla, aby si mohli s tou Silou robiť, čo sa im zachce a mohli ju donekonečna používať aj na nečisté účely.
Neutrálna Sila je preto neutrálna, že ju človek môže použiť na dobré a aj na zlé. Ako sa dá elektrickým prúdom svietiť, tak sa ním dá aj zabiť. Záleží len na použití sily.
Rozhodnutie je na človeku, to mu zostáva navždy zachované. Lenže dôsledok sa už nedeje podľa ľudskej vôle, ale podľa dokonalej Vôle Stvoriteľa, z ktorého milosti môže človek žiť.
Ak sa niekto rozhodne použiť Silu Tvorcu na zlé, dlho to robiť nebude – skôr či neskôr bude od pôsobenia tejto Sily odtrhnutý, aby nemohol viac škodiť. Bez energie bude však len chradnúť a ak sa zavčasu nespamätá, môže ho to stáť celú existenciu – pôjde do zatratenia.
Čo sa skrýva za tým nepopulárnym a obávaným večným zatratením?
To nie je predsa nič iné, než dobrovoľné zrieknutie sa života podľa pravidiel, ktoré sme svojou prosbou o život ako nájomcovia na počiatku sľúbili dodržiavať Majiteľovi tohto stvorenia.

Každý človek bez výnimky má prirodzenú túžbu žiť večne, nikto nechce byť odvrhnutý.
Ak sme sa tu teda ocitli, tak sme sem určite na začiatku chceli prísť a chceli sme tu žiť. Bez tejto túžby spoznávať okolie a uvedomovať si samého seba by to predsa nešlo.
Na počiatku sme sa rozhodli pre život. Ako budeme pokračovať?

VEČNÉ ZATRATENIE alebo VEČNÝ ŽIVOT ?

MOJA VÔĽA alebo VÔĽA BOŽIA ?


Vyber si aj Ty, človeče! Ale dlho neváhaj, čas sa kráti ...
 
VEMI SPRÁVNÁ PŘÍPOMÍNKA!
Anonymní autor příspěvku z … 16.březen 2008 11:40:10 je evidentně stoupencem nějakého prapodivného ezoterického náboženství. Ale to není podstatné, jeho postřehy opravdu stojí za hlubší zamyšlení, neboť zjevně vidí do tajů přepracovaného 3.dílného PG, hlouběji než pánové z Hnutí Grálu.

Ale povězte mi pane Anonyme, kdeže se v Poselství Grálu píše o tom, že ...“Novo narozený Král Tisícileté Říse bude vzat ke stupňům Božího trůnu i s hrubohmotným tělem?“ A kdeže je psáno, že Schwanhilda se stane manželkou Parsifalovou v Hradu Grálu??

Ať hledám, jak hledám, nenašel jsem nic takového! Ani v původním, předválečném Poselství Grálu, ani v tom přepracovaném 3.dílném!
A není to ani v Bibli!

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Po ovocí poznáte ich.


Áno, ako vidno, tak kati opäť prehovorili jazykom im blízkym..., preto nie nadarmo nám bolo odkázané pred dvoma tisíckami rokov, že podľa ovocia ich poznáte.

Preto je na mieste pripomenúť si Slová z evanjelia Matúšovho, z kapitoly 7/15-23:

,, 15Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. 16Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. 19Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20Tak teda po ovocí poznáte ich. 21Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. 22Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!“


Čiže vám katom a falošným sudcom, ktorí ste opäť povýšili svoju múdrosť nad Múdrosť Pána, tak len toľko odkazujem...

Vaša reč je ovocie plané, cesta, ktorá zvádza ľudí do slepej uličky, pri ktorej človek opäť stráca ten správny smer. Preto čo si myslíte, že čo vás čaká zato, že ste sa postavili proti samému Pánovi, proti Jeho múdrosti, a proti tej, ktorá vždy bola vernou služobníčkou Pánovou?

Ján Anton Sloboda.

 
Ani Starý, ani Nový zákon neuvádzajú pomenovanie partnerky pre Nebeského otca. Ak o nejakom viete (Nikdo), tak mi ho prosím prezraďte. .A vy milí kati, zožente si Bibliu a na svoju nechápavosť nájdete odpoveď v Jn 8, 44. Na ceste k znovuzrodeniu (je plná omylov) vám prajem veľa úspechov.
 
ALE PRAVDU NELZE SMAZAT
Pánové, dříve než ten příspěvek Anonyma … 16.březen 2008 11:40:10 zcela smažete, pokuste se ještě jen trochu hlouběji zamyslet nad tím, co vám chtěl říct a co všechno asi měl jeho pisatel na mysli. V některých náhledech má přece i pravdu např. , že .. „Aby stvorenie mohlo fungovať, dobro a zlo…“. Kdyby ve stvoření neprobíhal boj dobra a zla, vše by zcela ustrnulo a usnulo.
Snad až tak moc nevadí, že se mu do cesty připletli prvky dualismu a jiných náboženských systémů a na druhou stranu - MODLITBA A PôST, by mnohým lidem dnešní doby vůbec neuškodily!

PG je objemná kniha, o tom není sporu! Až tak objemná, že jen málokdo vytrvá do konce. Většina odpadne již po třetí kapitole.
Ale proč však tu knihu vidí tak černě: ...“ PG. Je to čierna kniha (3 zv. vydanie) a slúži skôr Pánovi tohto sveta“ … ?

Tak jako krátce po smrti Ježíšově, začalo temno horečnatě pracovat na pokřivení Ježíšova učení, tak stejné pokusy jsou činěny i dnes!
Nuže posuďte každý sám a zvažte to, kdo z té knihy vyňal právě ono vědění o tom, jak a kým zde má být řízena výstavba po dobu tisícileté říše – to „Božie kráľovstvo“. Zamyslete se zda zde nevznikla mezera, která umožnila, aby si temto okamžitě dosadilo svého kandidáta za vládce nejen nad Slovem, ale i nad další výstavbou? Myslíte snad že Imanuel sám vzdal moci? O to horší dopad bude dopad mude mít jeho návrat!

Zjevení Janovo 15:13
A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi."
14 A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.
15 Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: "Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála."
16 A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

A další tvrzení:
...“Knihy VZ-1,2,3 aj 4 považujem za kladný prínos do slov. literatúry.“ … Ano! Jako prostředek k probuzení mnoha lidí z olověného duchovního spánku!!! Jen mnozí už zase usínají!
Co na tom, že VZ-4 napsal už někdo jiný, než vaše oblíbená Natália? Kdo zná Absolutní pravdu?? Jste tak nucení přebírat tisíce jiných pravda a polopravd až do úplného zemdlení ducha!

TAK VÁM JEST TŘEBA, KDYŽ PRAVDU VE SLOVĚ PÁNOVĚ NEJSTE SCHOPNI NALÉZTI!


 
Jozef Potúček
slovo - Slovo
Pripájam sa k tomu, aby ten príspevok zo 16.3.2008 11:40:10 bol vymazaný. To tu nemá čo robiť. Je to obyčajná špina.
Ak táto diskusia bola vytvorená pre čitateľov PG a VZ-1,2,3, tak keď sa to niekomu nepáči, nech ide ďalej a nech tu neotravuje.
To platí nielen na anonyma zo 16.3.2008, ale aj na iných "buditeľov", "budovateľov" a hĺbavých ľudí, ktorí sa len hrabú v nejakých ľudských spisoch a hĺbajú a hĺbajú ..... a SLOVO je zase na periférii.
 
PeterFranko  
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva. ( časť 2 )
Rovnicu vydelíme 7056, potom dostaneme:

22176 18 x 4 x 28 x 11
–––––– = ––––––––––––––
7056 18 x 4 x 98


Rovnicu vydelíme číslom 18 x 4 = 72, vyplývajúceho z dátumu narodenia Pána Abdrushina, potom dostaneme :


22176 22176 / 72 308 28 x 11
––––––––– = –––––––––– = –––––– = ––––––––– = „  „
7056 7056 / 72 98 98


Číslo „  ” ( pí ) súvisí s kruhom, začiatkom a koncom, alfou a omegou.


28.11.1998 sa narodilo dieťa, ktoré bude panovať železným žezlom.Rozložme tvar čísla 22176 na ( 22 a 176 )
a rovnako číslo 7056 na ( 7 a 056 ).

A ak ich dáme do vzájomného pomeru potom dostaneme :

22176 22 , 176 22 176
––––––– = ––––––– = ––– = ––––– = „  „ = 3,142857142857
7056 7 , 056 7 56

142857 = 14 + 28 + 57 = 99, 9 + 9 = 18


Ak zoberieme dátum počatia Imanuela 13.3. a dátum narodenia Imanuela 28.11. a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

13 x 3 x 28 x 11 = 12012

Číslo 12012 symbolizuje začatie kruhu dňa 13.3.1998 a uzavretie kruhu 28.11.1998.


Číslo v ktorom sa zachvieva meno Pána „Abdrushin“ je 156.

18 x 156 = 2808

2+8+0+8 = 18

Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a dátum počatia Imanuela 13.3 a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

18 x 4 x 13 x 3 = 2808

2+8+0+8 = 186 + 6 + 6 = 18
666 + 666 + 666 = 1998
18 x 111 = 1998
999+999 = 1998

Zjavenie Jána, kapitola 18 : Radujme sa lebo zanikne Babylon , veľká smilnica. Radujme sa, lebo Boh sa na ňom spravodlivo pomstí za nás.
 
PeterFranko  
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva. (časť 1 )
Rok 1998 dôležitý rok v dejinách ľudstva.


Každé písmeno má svoje číslo, tak aj každé meno sa zachvieva v určitom konkrétnom čísle.


Významné dátumy :


Narodenie Pána Abdrushina 18.04.1875

18.4.1875 1 + 8 + 4 + 1 + 8 + 7 + 5 = 34, 3 + 4 = 7


Počatie Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 13.03.1998

13.3. 1+ 3 + 3 = 7
13.3.1998 1 + 3 + 3 + 1 + 9 + 9 + 8 = 34, 3 + 4 = 7

Narodenie Kráľa tisíc ročnej ríše Imanuela 28.11.1998 .

2+8+1+1 = 12
2+8+1+1+1+9+9+8 = 39 , 3 + 9 = 12Rok 1998.

1+9+9+8 = 27, 2+7 = 9


Rok 98 je rokom 20 storočia 2 tisícročia, v ktorom sa odohrali 2 významné udalosti, čo môžeme vyjadriť číslom:

2 x 9 = 18

18
Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a rok 98 a ak ich navzájom vynásobíme potom dostaneme:


18 x 4 x 98 = 7056

7 + 0 + 5 + 6 = 18
Ak zoberieme dve sedmičky a dve dvanástky a navzájom ich vynásobíme dostaneme :


7 x 7 x 12 x 12 = 7056

7 + 0 + 5 + 6 = 18


Rok 98 symbolizuje spojenie 2 sedmičiek a 2 dvanástok.

7
Sedmička je symbol Imanuela.

12
Dvanástka je symbol Prakrálovnej.
Ak zoberieme dátum narodenia Pána Abdrushina 18.4. a dátum narodenia Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 28.11. a uvedené číslice navzájom vynásobíme dostaneme:

18 x 4 x 28 x 11 = 22176

2 + 2 + 1 + 7+ 6 = 18
Z to vypláva, že dátum narodenia Abdrushina 18.4. má súvis s dátumom narodenia Kráľa tisícročnej ríše Imanuela 28.11. v roku 1998.

Z toho vyplýva, že uvedené číslice 7056 a 22176 vychádzajúce z dátumov môžeme dosadiť do rovnice, nasledovne :

2 + 2 + 1 + 7 + 6 = 7 + 0 + 5 + 6
18 = 18
1 = 1

Z toho vyplýva určitá súvislosť. Matematické vyjadrenie rovnicou:

22176 = 7056 x (Q)
 
pozorovatel  
pre p.Franka,

po prečítaní Zjavenia Jána vo Vašom podaní zo 7. októbra 2007 som zistil, že ste akiste nečítali originálny pôvodný text Zjavenia Jána z medzivojnového obdobia minulého storočia. V originále totiž nie sú opísané súvislosti s p.Makedonovou... je to inak...ale,

Ak ste však mali tú možnosť ako čitateľ Posolstva sa k tomuto Zjaveniu nejakým spôsobom dostať, tak sa predsa len pýtam – Prečo ste na tomto fóre zmenili zmysel obsahu Zjavenia oproti originálu v „prospech“ p.Makedonovej? Bol to zámer alebo nevedomosť? Bez útoku a čisto vecne.

Avšak ako pozorujem nielen Vaše reakcie, ako horlivý zástanca VZ si nepripustíte chybu, je to ale Vaša vec. - Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28 Zjavenie Jána - „Na Abdrushinovom Slove sa ľudia budú triediť a súdiť. To značí ako sa človek postaví k Slovu tak sa aj sám odsúdi.“

Vidno, že aj tu pôsobia „proroci“ z "nového pokolenia", ktorí stavajú vlastné vykonštruované myšlienkové pochody za čosi hodnotnejšie ako je originál.

pán Albert to už vystihol - Pane Peter Franko – Vy překrucujte fakta!
 
Slovo a ľudské slová
Verím Vám a som tým potešený. Tých nezmyslov je v tom texte viac. Rovnako ale ako Vy hovoríte, že ak sa dáva dohromady VZ1,2,3 s VZ4, že je to nepravdivé a mýlne, tak je to tak aj v prípade, ak sa dáva dohromady Posolstvo Grálu s VZ pani Makedonovej.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Peter S. ,náš známy odporca Večných zákonov, nemusíte mi veriť, ale teraz som chcel dať toto: Príspevok - 16.březen 2008 11:40:10 - odporúčam ihneď vymazať pre svoj scestný obsah...

A verte, že nie je len to pre tú vetu, ktorú spomínate, ale aj ďalšie, ktoré sú nepravdivé a poriadne mylné, tak ako aj ta, keď sa dávajú VZ 1-3, dokopy, z VZ4, ktoré už nie sú dielom pani Makedonovej. Ján Anton Sloboda.

uväznení vo VZ
Takéto slová sú tu ponechávané? Na toto nikto nereaguje? :
„Vôbec nie je potrebné čítať objemné knihy napr. PG. Je to čierna kniha (3 zv. vydanie) a slúži skôr Pánovi tohto sveta. A nám je potrebné najprv sa starať o Božie kráľovstvo."

A to iba za to, že ich pisateľ na konci textu pochlebuje p. Natálii? To naozaj zástancov kníh VZ zaujíma iba ich vlastná rozumová stavba, nie Pravda?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Žiť ako nový človek...


Hoc nie som pán Franko, tak predsa vám odpoviem anonym. Práve naopak, všetkých ľudí to zasiahne, len ide o to, že akou mierou, a to bude už len záležať na každom osobne.Takže bolo by dobre, aby ste tu nezavádzal, lebo odporúčania vo Večných zákonoch sú predsa tiež jasné, do poslednej chvíle žiť ako nový človek, v zmysle zákonov Božích.

Ján Anton Sloboda.

O tom, že Imanuel je Božie Slovo vychádzajúce z úst Syna človeka dnes už hádam nik ani nepochybuje. Naozaj si pán Franko myslíte, že tento meč nezasiahne ctiteľov pani Makedonovej? Netreba im urobiť aj niečo navyše?
 
PeterFranko  
Čo hovorí Pani Makedonová, že kde máme hľadať Božie slovo a ako sa máme duchovne vzdelávať.

Citujem časť z jej prednášky Nové pokolenie :
„ Kde ho však máme hľadať? Len tam, kde je Boh jeho pôvodcom. V kresťanstve ho nájdeme v Biblii a v Posolstve grálu. Kým doteraz poskytovala najväčšiu pomoc v duchovnom vývoji človeka Biblia, v súde je užitočnejšie Posolstvo, lebo pripravuje človeka na súd a tisícročnú ríšu. V Zjavení Jána, v 19. kapitole 13. verši sa Syn človeka Imanuel nazýva Božie Slovo. V 15. verši sa o ňom upresňuje: Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy, teda slovom bude „ biť“, prebúdzať ľudí a on bude nad nimi panovať žezlom železným..., čo takisto dokazuje, že je to Imanuel. „

 
Posolstvo Grálu Vo Svetle Pravdy je Nová Biblia od Božieho Syna Abdrushina Imanuela. To čo tu píšete nie je v knihách Večné Zákony 1,2,3. Pani Makedonová sama upozornila na Božie Slovo nám dané od Pána Abdrushina.
Pane Peter Franko – Vy překrucujte fakta!
Ty dvě verze překladu osobních vzpomínek Pánova učedníka pana Otto - Ernst Fritsche Vás musely obě niterně velmi silně zasáhnout, že se snižujete k osobnímu napadání a neoprávněným invektivám.

Buď jste zhola nic nepochopil a nebo tímto útokem chcete zakrýt Váš těžký duševní otřes, který jste musel prožít v důsledku zhroucení Vaší pracně vykonstruované teorie o hypotetickém narození Imanuele - Krále Tisicileté Říše.

Pro méně chápající to tedy raději podrobněji rozvedu. … Verze překladu vzpomínek Otto - Ernst Fritsche (první do slovenštiny a druhá do češtiny) se sice nepatrně liší, ale obě hovoří pro stoupence VZ-1,2,3 o dvou důležitých faktech:

  1. Pán - Imanuel se již do Tirolska nevrátí

2. Pán bude řídit výstavbu z Hradu (myšleno Hradu Grálu, buď praduchovního a nebo jeho níže ležící napodobeniny na vrcholu jemnohmotna)

Ovšem pane Franko jako mistr v překrucování faktů jste se moc nevyznamenal! A pokud máte dojem, že tady někdo přibíjí Pána na kříž v jeho Slově, pak si to přeberte kdo tak skutečně činí.