Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

PeterFranko  
Vydať na svetlo prameň.
Výňatok časti z rozhovoru redaktorky s Pani Makedonovou na začiatku knihy Večné Zákony .

• „Ak už existuje prameň – zdroj informácií, prečo ste museli napísať inú verziu?
Pôvodná kniha od nemeckého autora bola určená iba duchovne vyspelým jedincom, ktorí vážne hľadajú pravdu o živote a jeho zmysle. Pre bežných ľudí, ktorí sú plne zaujatí pozemskými starosťami, je akoby zapečatená. Nemôžu ju pochopiť, pretože si vyžaduje koncentráciu a mnoho času.
Keďže sa blíži doba splnenia dávnych prísľubov, ale aj zániku všetkého nesprávneho, mám VYDAŤ NA SVETLO PRAMEŇ , ktorý súvisí s uskutočnením týchto zmien.
• Nestačilo by len upozorniť na pôvodný zdroj?
Nie, ten je už roky voľne k dispozícii, ale zostal doteraz nepoznaný a nepochopený. Mojou úlohou je sprístupniť ho novou ľahšou formou, aby čitateľ po prijatí základných informácií, ktoré sú tu podané zjednodušene, mal záujem si ich doplniť.
• Čo si sľubujete od vydania knihy?
Viem. Že nikoho nepresvedčím o čomsi novom, ak sám nebude chcieť. Mám iba ľuďom oznámiť, že je tu niečo, čo im pomôže pochopiť súčasný chaos a pripraviť ich na očakávané zmeny, ktoré nastanú. Je to ponuka. Bude závisieť od každého, ako ju prijme.“

Koniec časti rozhovoru.

Jednou z jej úloh bolo vydať na svetlo prameň . Vydať na svetlo, očistiť sprístupnenie ku prameňu alebo rozraziť bahno okolo prameňa. Pani Makedonová tuto úlohu dokázala a splnila! Nasledujúca otázka a odpoveď nadväzuje na predchádzajúcu. Vydať na svetlo prameň je sprístupniť cestu k prameňu novou ľahšou formou. Prečítaním Večných Zákonov mal čitateľ prejaviť záujem doplniť si informácie zaobstaraním si Prameňa - Posolstva Grálu. Len upozorniť na zdroj nestačilo, trebalo zjednodušenou, novšou formou upozorniť na Božie Slovo. Bolo to nutné lebo tí čo to mali robiť to zle robili, ne-vydávali správne na svetlo prameň, ale snažili sa ho dokonca pozmeniť a zakryť.


Predstavme si prameň z ktorej vyviera osviežujúca, občerstvujúca a oživujúca voda. Okolo tohto prameňa horlivci, ktorí sa mylne domnievajú, že pomáhajú vytvárajú bahno. Bahno ktoré rozkladá dobré chcenie, ešte skôr ako z neho môže vzniknúť krok ku Prameňu.

Prvou z úloh Natálie de Lemény Makedonovej je poukázanie v knihe Večné Zákony na Abdrushina - na Božie Slovo - na Posolstvo Grálu. Ďalšie úlohy nadväzujú na seba.
Vo Večných Zákonoch sa odrývajú praktiky temna. Pani Makedonová nabáda k bdelej činnosti aby sa ľudia duchovne prebudili.
Vysvetľuje staré proroctvá, zvestovania a zjavenia Pána.
Poukázala na to čo bolo samotným Prameňom poukazované na príchod Imanuela – Kráľa tisícročnej ríše, ktorý bude viesť výstavbu tisícročnej ríše osobne v krvi a mäse po očiste!

Splnením svojich úloh Pani Makedonová prekonala temno čím dokazuje, že je vedená samotným Svetlom. Pani Makedonová potvrdzuje, že každé Slovo vyrieknuté Pánom Abdrushinom sa vyplní! Ako sa Slovo vyplní je bližšie vysvetlené v knihe Večné Zákony.
 
vecne a bez zbytočného tlaku
Pýtate sa: „Ak dôkazy nepotrebujú - načo ich žiadajú od iných?“

Oni nepotrebujú dôkazy pre svoj vlastný vývoj. To, ako správne píšete, musí urobiť každý sám za seba, aby sa duchovne vyvíjal. A práve o to ide. Lebo ak sa vyhlasuje niečo na verejnom fóre za Pravdu, je to zasahovanie do vývoja iných. Keby to bolo v súlade so skutočnosťou, nebol by problém. Ale medzi PG a VZ sú nezrovnalosti a teda tu vniká tlak.

Pravda je iba jedna, rôzne sú iba názory. Myslím, že obe strany majú záujem nájsť Pravdu. Niekto sa ale musí mýliť a ak sa mýli, mýli svojimi tvrdeniami i ostatných a za to nesie zodpovednosť - čo zrejme nie je mnohým ľahostajné. Nebolo by lepšie vecne spory prediskutovať a priblížiť sa Pravde, ako zostávať vo vlastných názoroch a prehliadať protiargumenty?

Je normálne, že ak diskutujúci niečo verejne vyhlasuje, že po ukázaní na nezrovnalosti to vysvetlí a obháji svoje tvrdenie. Ale práve to sa zo strany zástancov VZ nedeje. Preto sa v diskusii vytvára zbytočný tlak.

Nikdy by som nenazval príspevky zakladateľov tohoto fóra za hrubé, na to sú na vysokej úrovni, aby sa k niečomu takému znížili. Vnímam tu ale často nevecnosť a uhýbanie z témy, alebo útoky na pisateľa, ktorý si dovolí poukázať na nezrovnalosti medzi PG a VZ.
 
Peter S. píše:"Nikto z tých, ktorí poukazujú na nezrovnalosti medzi VZ a PG, nepotrebujú dôkazy pre svoje napredovanie - oni ich žiadajú od zástancov VZ v debate iba preto, aby sa ukázalo, že zástancovia VZ nevedia tieto nezrovnalosti vecne obhájiť, ako sa to doposiaľ zatiaľ potvrdilo. A ani to by vôbec nemuselo byť, keby čitatelia VZ verejne nevyhlasovali knihy pani Natálie na internete za Pravdu."

Ak dôkazy nepotrebujú - načo ich žiadajú od iných? Načo sa zaoberajú tým, čo im nemôže nijakým dielom pomôcť, keď už svoje "dôkazy" našli? Nie je to len vnútorný strach a dokazovanie si, že predsa len ja mám pravdu a nikto iný? Lebo ak by som tento vnútorný strach nemal - nepotreboval by som , aby mi niekto iný dokazoval niečo o čom ja mám už najpresvedčivejšie dôkazy.

Presne túto istotu vyslovujú aj zakladatelia tohto fóra :
Oznamujeme, nepresviedčame. My sme dôkazy našli. Ak sa vám to nepáči - prečítajte, odstúpte a pokračujte po svojej ceste. My nemáme záujem rušiť vašu cestu - je to vaša cesta, ale nie naša. ALE TO ISTÉ OČAKÁVAME AJ OD VÁS.
Neočakávate však, že vás budeme vyučovať o dôkazoch, ktoré MUSÍ pochopiť každý SÁM, alebo dokonca militantne o nich presviedčať, čo produkujú práve niektorí -dovolím si povedať samozvanci- vo svojej, mysliac si bohumilej, terajšej činnosti.

S tými nadávkami ste kúsok vedľa ak obviňujete zakladateľov tohto fóra. Prečítajte si vstupy tak 12-24 mesiacov dozadu a budete prekvapený neokôchanosťou a hrubosťou príspevkov práve ľudí, ktorí dnes stoja na čele rôznych združení (ako dobre že tam ostali-ešte sa môžu niektoré "zblúdilé" ovce zobudiť nad tou dvojtvárnosťou). Nezamieňajte nutnú obranu proti hrubosti za nevyprovokovaný útok !
 
úvaha?
Ak si prečítate úvodné slová VZ, je tam napísané toto:

„Pôvodná kniha od nemeckého autora bola určená iba duchovne vyspelým jedincom, ktorí vážne hľadajú pravdu o živote a jeho zmysle. Pre bežných ľudí, ktorí sú plne zaujatí pozemskými starosťami, je akoby zapečatená. Nemôžu ju pochopiť, pretože si vyžaduje koncentráciu a mnoho času.“

Podľa toho, kto si vybral ako prioritu VZ 1,2,3 a kto PG, môžete posúdiť podľa slov pani Natálie, kto kam patrí. (PG potrebuje okrem koncentrácie a času ešte jednu ďaleko dôležitejšiu vec - otvoreného ducha schopného vnútorne prežívať napísané.)

Zamysleli ste sa nad nevraživosťou na tomto fóre. Ale ak chcete byť pri tom spravodlivý, mali ste sa aj pozrieť, kto koho častuje nadávkami a útočí na osoby, keď si niekto dovolí porovnať VZ s Posolstvom.

Aby nedošlo k omylu, dva opačné názory na tomto fóre ani náhodou nedeklarujú tie isté zásadné východiská, ale sú v absolútnom protiklade a vyznávajú opačné princípy - rozum a cit.

Nikto z tých, ktorí poukazujú na nezrovnalosti medzi VZ a PG, nepotrebujú dôkazy pre svoje napredovanie - oni ich žiadajú od zástancov VZ v debate iba preto, aby sa ukázalo, že zástancovia VZ nevedia tieto nezrovnalosti vecne obhájiť, ako sa to doposiaľ zatiaľ potvrdilo. A ani to by vôbec nemuselo byť, keby čitatelia VZ verejne nevyhlasovali knihy pani Natálie na internete za Pravdu.
Devínsky  
Podľa reportáže od Michael E. Salla (anglicky):
http://www.ufodigest.com/news/0208/unmeeting.html
sa v utorok 12. februára v budove OSN v New Yorku uskutočnilo tajné zasadanie týkajúce sa nedávneho intenzívneho vzrastu pozorovaní UFO vo svete.
Údajne bolo dohodnuté, že v roku 2013 bude celá pravda okolo UFO oficiálne odhalená a dovtedy budú postupne uvolňované informácie, ktoré budú verejnosť na to pripravovať.
 
Symbol večnosti
Had, ktorý požiera svoj chvost je symbolom nekonečna. V slovách „ja som alfa i omega“, je v alfe vyjadrený začiatok a príčina celého bytia - Boh, a v omege najnižšie miesto Jeho Stvorenia - hmotný svet. Nie je vhodné pripodobňovať tento symbol pokušiteľovi. Uňho má slovo had súvis s „plazením sa po zemi“, s prízemnosťou, nízkosťou; nie s večnosťou.
celestine prophecy
To čo hovorí Celestínske Proroctvo je naozaj dobré. Film sa celkom dá... myslím skôr na jemnejšie cítenie, duchovné vedenie a vnútornú transformáciu... ktoré je možné zažiť v reálnom živote.
 
Pôst
Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích. Strava ja dvojaká. Had premenil (vekmi) kamene na chlieb a touto potravou udržiava pri živote svojho človeka. V 1: kap. Gn Boh stvoril na nebesiach veľký raj a tam bolo dovolené jesť zo všetkých stromov. V 2. kap. Boh (Boh, Pán) vysadil malý raj na zemi. Strom poznania tu bol zakázaný:"istotne zomrieš". Je to prirodzené, ak si človek chce udržať svoju (Božiu) podstatu. Stačilo jedno jablko a bolo zle. Bohom stvorený ľudský pár istotne zomrel a šancu dostali Pánoví Adam a Eva. Takto sa narodil aj pozemský Ježiš a problém riešil 40-dňovým pôstom. Diabol-had (logo Abd-ru-schina) bol nútený požierať sám seba a -ustúpiť. Namiesto neho prišli k víťazovi anjeli a posluhovali mu rajskou stravou. Nastalo prvé vzkriesenie, vzkriesenie istotne zomretého Adama a Muženy. Takto nám Ježiš vzbudil (svoje) potomstvo a je už len na nás, či jeho najmenšieho brata, alebo sestru prijmeme. Syn človeka TO pri svojom druhom príchode bude vyžadovať.
 
Celestínske proroctvo
Dobrý večer! Chcel by som upozorniť na jeden film na ktorý som dnes narazil. Volá sa Celestínske Proroctvo. Práve vychádza v požičovniach. Má niečo do seba.
 
Maysky kalendár
Mimochodom Maysky kalendar koci rokom 2012 ...
 
Devínsky  
Tibetskí mnísi, tí ktorí ovládajú špeciálnu techniku jasnovidnosti (remote viewing)(Fernwahrnehmung) vidia, že mimozemské sily monitorujú každý krok diania na zemi v súčastnosti a v roku 2012 zasiahnu aby zachránili Zem pred jej samozničením. Samozničenie bude hroziť, keď sa v roku 2012 začne svet ponárať do úplne zničujúcej nukleárnej vojny.
Táto informácia sa nachádza na stránkach indických novín India Daily.
http://www.indiadaily.com/editorial/12-26-04.asp
 
Devínsky  
K príspevku „Pravé UFO ?“: Ukázalo sa, že v tomto prípade nejde o UFO, ale na obrázku je zaznamenaný vysoký stožiar (vysielač alebo veterná elektráreň), ktorý je ukotvený v troch bodoch, čo vytvára spolu s oplotením tvar trojuholníka.
Kam niektoré TV programy smerujú?
Môj názor:

1/ Domáhať sa v dnešnej dobe toho, aby niektoré TV stanice prestali vysielať niektoré svoje programy, na ktoré priam čakajú niektoré vrstvy obyvateľstva s plytkým a obmedzeným myslením, je podľa mňa to isté, ako ísť medzi primátov a začať im hovoriť niečo o morálke.
Nepochopia Vás, navyše Vás vysmejú.
Zbytočné mrhanie energie.
Ak vieme, že možno dve tretiny ľudí nepatria na Zem, môžeme od nich očakávať niečo pozitívne, najmä ak sú vo svojom morálnom úpadku podporované zo všetkých strán?

To znamená, že nemáme robiť nič a mlčky sa pozerať na to všetko? Nie!
Ale určite nepôjdem napr. do bordelu a nebudem tam všetky pracovníčky či návštevníkov presviedčať, že spôsobujú nielen sebe ale aj iným ujmu, ktorú si teraz vôbec neuvedomujú.
A niektoré TV stanice sú naozaj ako bordel.
Takže koho tam chcete vlastne osloviť?

2/ Ja by som skôr začal už teraz poukazovať na princíp, prečo sa to vysiela a k čomu to vedie. Myslíte, že je to len taká hrubá a vulgárna zábava?
Dnešné mnohé TV stanice skúšajú, čo si môžu s divákmi dovoľovať a idú neustále ďalej. Smeruje to k manipulácii ľudského myslenia, k prevráteniu morálnych hodnôt a k ovplyvňovaniu tak verejnej mienky, a to tak, že už divák naozaj niekedy nevie, čo je realita a čo je len show.

A kam to speje?
Kto vlastní dnešné TV stanice?

Ja som sa už vyjadril k niektorým typom programov na svojej web stránke ( http://duchovnapremena.sk/temy/t37.php ), a som presvedčený, že toto je práve tá téma, ktorej by sa mali začať venovať vo zvýšenej miere aj tí, ktorí chcú pomravňovať spoločnosť.
Tým smerom vrhnite svoje sily a nemrhajte ich tam, kde tá energia ide "do kanálu" ! Pretože ovládnutie mysle ľudí je cieľom niektorých mocichtivých jednotlivcov. Im už nestačia majetky, potrebujú dušičky ...

Takisto doporučujem pozrieť film Zeitgeisst (hlavne Part3), kde sa jasne jeho tvorcovia dopracovávajú k cieľu tých niektorých, ktorí chcú ovládnuť svet.

*******
Takže pre všetkých povolaných misionárov:
Ak to s týmto ľudstvom myslíte dobre, otvorte tému sledovania ľudí a začnite to naplno verejnosti oznamovať! Tam je Vaša parketa!
Pretože niektoré predpovedané udalosti zo Zjavenia Jána o prijímaní čísla šelmy sa už napĺňajú ...

 
Ještě jedno UFO ?
Další zajímavý snímeček - tentokrát kulatého objektu - na leteckém snímku.... je tady:

http://tfmc.blogs.com/photos/uncategorized/ovni.jpg
 
Pravé UFO ?
http://www.alien-earth.org/news/item.php?keyid=1686&category=38">http://email.seznam.cz/redir?http://www.alien-earth.org/news/item.php?keyid=1686&category=38

Na této adrese najdete satelitní snímek pravého UFO v Austrálii.

Pro ty, kteří chtějí hledat na mapě googlu případné další UFO
je adresa geometrických souřadnic :
-30.303650,115.225200
 
je tu taký návrh...
vieme že tv Joj vysiela relácie s Mojsejovcami. Kadžý morálny človek také niečo nepozerá a prirodzene sa mu to hnusí. Ale je nesprávne mlčať - kto mlčí, ten svedčí. Preto, každý sám za seba, môže napísať svoje vyjadrenie, svoj postoj vedeniu tv JOj na ich stránkach. Je to na každom ako sa k tomu postaví. Je to len zrnko, ale predsa dôležité.
Tu neide o tých ktorí to nepozerajú ale o tých, ktorí to pozerajú ale aj podieľajú sa na výrobe podobných relácií. Oni si neuvedomujú že škodia nie len sebe ale aj ostatným. Ak viacerí sa postavia za správnu vec, vedenie to skôr bude brať na vedomie a skončí s takýmito reláciami a skôr podporuje tvorbu pekných programov.
Skúsme sa nad tým zamyslieť
 
Dobrý a zlý lotor
Len pre "okatých a ušatých". Zo 4-och kandidátov na prepustenie dostali šancu len dvaja. Ježiš a Barabáš. Ostatní dvaja boli Ježišoví osobní lotri, obyvatelia štvrtého rozmeru, ktorý patrí k tomuto svetu a je s ním dokonca životne previazaný. V zlom duševnom oddelení horí životný plameň živočícha. Palivom je vodík uvolnený z vody a horí vo vzduchu, ktorý tam dodávame. Neveriaci nech prestane na pár minút dýchať! Človek je ale duchovný a ten potrebuje pre život onakvejší oheň v 4-om rozmere. Na jeho roznietenie a udržiavanie nestačí poznanie (ani prazákonov) živočícha, ale len pokorná a vytrvalá modlitba. Živú vodu priniesol Ježiš a prijala ju matka zem. Svätého ducha máme žiadať od Nebeského otca. Kým sa takto nenarodíme znova je naša duchovná hodnota - nulová. Verím, že pani Makedonovej sa znovuzrodenie podarilo.
 
ufo...
http://www.volny.cz/l_kopecky/ufo_hoax/secrets.html
Všetky UFO sú iba fotomontáže alebo maľby... všimnite si tiene postáv, sudov a ufo.
 
Devínsky  
IvanK,
chápem to ako Vašu osobnú interpretáciu.
Takže v závere Vášho príspevku by malo byť doplnené:

Když bych měl v tomhle světle něco napsat o Makedonové, tak jen to, že podľa môjho názoru, jste ani vy, její čtenáři a horliví zastánci, nepochopili… a.t.ď.;
Makedonová a její syn
Proti sobě stojí dva tábory, které se neshodnou ve formě možného "zrození" části Boha (Syna) zde na Zemi. To, že je nutná Jeho přítomnost v mase a krvi pro výstavbu Tisícileté říše, to je bez diskuzí jasné, hlavně z Poselství. Nikdo jiný nemůže vést lidi ve výstavbě než ten, kdo přišel z Pravdy.
Jedni odmítají zrození jinak než u ostatních lidí, druzí odmítají nutnost vývoje těla Syna od novorozrněte do dospělosti. A navzájem se za to napadají.
K tomu bych chtěl poznamenat, že se oba tábory (jako obvykle tam, kde jsou hádky) mýlí, ale pouze v tom odmítání, jinak mají všichni pravdu.
Tedy k věci. Kdysi, před asi dvěmy tisíci lety, se narodilo normálním lidským duchům s lidskými hmotnými těly lidské mládě, kterému dali jméno Ješua ben Josef. Takové normální dítě s normálním dospíváním, jen uvnitř probíhal proces zjemňování... tak, aby v dospělém věku, až byl duch (podle Poselství "nádoba") připraven, přijal do sebe část Boha, Syna. A tento okamžik, prožitý o samotě na poušti, byl onou částí "zrození" Syna Božího. On se "inkarnoval" do nádoby, k tomu účelu připravené zákonitým, neobejitelným dějem pozemského plození, narození a dospívání, spojil se s ní.
Stejný proces byl započat před 133 léty při pozemském, hmotném narození Oskara Ernsta Bernhardta. Také jeho duch spolu s duší a tělem byl přirozeným hmotným vývojem připravován na okamžik, kdy naplnil své předurčení a poskytl sebe jako nádobu pro Parsifala, Imanuele. A tehdy v něm povstal Imanuel... Tak, jak je to psáno v závěru původního vydání Poselství.
Zrození Syna Božího je tedy vlastně dvojitý proces. První část je zákony dané hmotné zrození a vývoj do stavu připravenosti na druhou část, vtělení toho vyššího, které se přidruží k duchu člověka a působí skrze něj.
Stejný děj bude muset nastat i při dalším, třetím vtělení Božího Syna, které bylo vynuceno selháním povolaného národa německého a následnou přímluvou druhého Syna, Syna Člověka. V roce 1997 vznikla, formulovala se v hmotnosti myšlenka na třetího Syna Božího, tedy došlo k jemnohmotnému zrození (v myšlenkách). O tomto faktu se samozřejmě dovědělo plno citlivých lidí, vnímajících jemnější část hmoty, paní Makedonovou nevyjímaje. Tato myšlenka je naplněna Světlem, má v sobě naději na záchranu lidí v Tisícileté říši. Tato lehkost ji téměř okamžitě donutila (působením zákona přitažlivosti stejnorodého) k postupu nahoru, nad hmotnost. Protože v sobě obsahovala informaci o Synu Božím a jeho činnosti, byla "vyzdvižena" nahoru k Bohu (opakuji podle zákonitosti všemu ve Stvoření vlastní!), podporována a posilována na své pouti vším okolo, zvláště bytostným. Můžeme říci, že právě zrozený (v myšlenkovém světě) třetí Syn Boží byl zákonitě přenesen nahoru k Bohu. Tam bude vyčkávat, obohacený o vůli Boha, až se na Zemi jeden z duchů v mase a krvi sám vyčistí tak, že bude schopen přijmout Jeho část a umožnit tak Jeho činnost zde, na zemi, při budování Tisícileté říše.
Na to se čeká. Proto musí mezi lidmi povstat jeden z nich, ten nejspravedlivější, který propůjčí své časem vyčistěné duchovní, duševní i fyzické tělo k plnému působení třetího, posledního Syna Božího. A na to se čeká už deset let.... Co z toho plyne, to si musí každý sám srovnat v hlavě. A hlavně se podle toho zachovat.
Když bych měl v tomhle světle něco napsat o Makedonové, tak jen to, že jste ani vy, její čtenáři a horliví zastánci, nepochopili její poselství, které je o něčem jiném, než si představujete....