Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

ufo...
http://www.volny.cz/l_kopecky/ufo_hoax/secrets.html
Všetky UFO sú iba fotomontáže alebo maľby... všimnite si tiene postáv, sudov a ufo.
 
Devínsky  
IvanK,
chápem to ako Vašu osobnú interpretáciu.
Takže v závere Vášho príspevku by malo byť doplnené:

Když bych měl v tomhle světle něco napsat o Makedonové, tak jen to, že podľa môjho názoru, jste ani vy, její čtenáři a horliví zastánci, nepochopili… a.t.ď.;
Makedonová a její syn
Proti sobě stojí dva tábory, které se neshodnou ve formě možného "zrození" části Boha (Syna) zde na Zemi. To, že je nutná Jeho přítomnost v mase a krvi pro výstavbu Tisícileté říše, to je bez diskuzí jasné, hlavně z Poselství. Nikdo jiný nemůže vést lidi ve výstavbě než ten, kdo přišel z Pravdy.
Jedni odmítají zrození jinak než u ostatních lidí, druzí odmítají nutnost vývoje těla Syna od novorozrněte do dospělosti. A navzájem se za to napadají.
K tomu bych chtěl poznamenat, že se oba tábory (jako obvykle tam, kde jsou hádky) mýlí, ale pouze v tom odmítání, jinak mají všichni pravdu.
Tedy k věci. Kdysi, před asi dvěmy tisíci lety, se narodilo normálním lidským duchům s lidskými hmotnými těly lidské mládě, kterému dali jméno Ješua ben Josef. Takové normální dítě s normálním dospíváním, jen uvnitř probíhal proces zjemňování... tak, aby v dospělém věku, až byl duch (podle Poselství "nádoba") připraven, přijal do sebe část Boha, Syna. A tento okamžik, prožitý o samotě na poušti, byl onou částí "zrození" Syna Božího. On se "inkarnoval" do nádoby, k tomu účelu připravené zákonitým, neobejitelným dějem pozemského plození, narození a dospívání, spojil se s ní.
Stejný proces byl započat před 133 léty při pozemském, hmotném narození Oskara Ernsta Bernhardta. Také jeho duch spolu s duší a tělem byl přirozeným hmotným vývojem připravován na okamžik, kdy naplnil své předurčení a poskytl sebe jako nádobu pro Parsifala, Imanuele. A tehdy v něm povstal Imanuel... Tak, jak je to psáno v závěru původního vydání Poselství.
Zrození Syna Božího je tedy vlastně dvojitý proces. První část je zákony dané hmotné zrození a vývoj do stavu připravenosti na druhou část, vtělení toho vyššího, které se přidruží k duchu člověka a působí skrze něj.
Stejný děj bude muset nastat i při dalším, třetím vtělení Božího Syna, které bylo vynuceno selháním povolaného národa německého a následnou přímluvou druhého Syna, Syna Člověka. V roce 1997 vznikla, formulovala se v hmotnosti myšlenka na třetího Syna Božího, tedy došlo k jemnohmotnému zrození (v myšlenkách). O tomto faktu se samozřejmě dovědělo plno citlivých lidí, vnímajících jemnější část hmoty, paní Makedonovou nevyjímaje. Tato myšlenka je naplněna Světlem, má v sobě naději na záchranu lidí v Tisícileté říši. Tato lehkost ji téměř okamžitě donutila (působením zákona přitažlivosti stejnorodého) k postupu nahoru, nad hmotnost. Protože v sobě obsahovala informaci o Synu Božím a jeho činnosti, byla "vyzdvižena" nahoru k Bohu (opakuji podle zákonitosti všemu ve Stvoření vlastní!), podporována a posilována na své pouti vším okolo, zvláště bytostným. Můžeme říci, že právě zrozený (v myšlenkovém světě) třetí Syn Boží byl zákonitě přenesen nahoru k Bohu. Tam bude vyčkávat, obohacený o vůli Boha, až se na Zemi jeden z duchů v mase a krvi sám vyčistí tak, že bude schopen přijmout Jeho část a umožnit tak Jeho činnost zde, na zemi, při budování Tisícileté říše.
Na to se čeká. Proto musí mezi lidmi povstat jeden z nich, ten nejspravedlivější, který propůjčí své časem vyčistěné duchovní, duševní i fyzické tělo k plnému působení třetího, posledního Syna Božího. A na to se čeká už deset let.... Co z toho plyne, to si musí každý sám srovnat v hlavě. A hlavně se podle toho zachovat.
Když bych měl v tomhle světle něco napsat o Makedonové, tak jen to, že jste ani vy, její čtenáři a horliví zastánci, nepochopili její poselství, které je o něčem jiném, než si představujete....
 
PREDVOJNOVÉ A POVOJNOVÉ POSOLSTVO

SLOVO alebo ľudia sa majú meniť ?!!!
Ak Imanuel napísal v tom zmysle, že sa Slovo nebude meniť kvôli ľuďom, ale ľudia sa musia zmeniť podľa SLOVA, tak pán ASLAN BEZMENNÝ nezavádzajte hľadajúcich!
____________________

Pán Potúček s tým sa dá len súhlasiť. Slovo sa nebude meniť kvôli ľuďom, ale ľudia sa musia zmeniť, a to bezpodmienečné.

Prosím môžte vysvetliť, kto podľa vás potom zmenil PG? Keď poznáme vyjadrenia s. Irmingard , že ho zmenil sám Pán? Nemôžem uveriť , že by Ona sama išla proti Vôli Božej? Tomu sa my nechce vôbec veriť. Skôr si myslím, že Pán ho zmenil pre opätovné zlyhanie ľudských duchov.

___________________________________________________

SVATÉ SLOVO
Svaté je Slovo! Tak svaté, že bych je nejraději pozemskému lidstvu opět odejmul, poněvadž mu chybí každý pojem a nemá dokonce ani tušení o velikosti tohoto Slova! Nutí mne to chrániti Slovo zahalením, aby tak nikdy nepřišlo do styku s rouhavou domýšlivostí nebo lhostejností lidských duší, které se staly následkem své duchovní lenosti tak neuvěřitelně úzce omezenými a tím i prosti všeho vědění.
Což víte vy něco o svatosti! O svatosti Boží a svatosti jeho Slova! Je to žalostné! Člověk by zoufal a zmalomyslněl při tomto poznání. Nutí mne to, abych ze všech lidí zvolil jen několik, jimž bych nadále zvěstoval Slovo. I kdybych jich zvolil jen deset nebo dvacet, tu by přece ani těch několik nepochopilo pojem opravdové svatosti a proto by nezaujali ani správné stanovisko k velikosti a hodnotě mého slova!

Dáti svaté slovo pozemským lidem jest pro mne to nejtěžší, co mám splnit.

Abdurushin

____________________________________________________


Ja osobné mám obe verzie PG. V predvojnovom je toho podstatné viac. Ale myslím, že väčšina, ako aj ja sa stretla skôr z povojnovým PG. Mnohý hľadajú ďalej a prichádzajú k predvojnovému PG. Je to prirodzené.

Ak si pozriem obe verzie PG, výstava vo mne jedno jediné: Obrovská požiadavka za Svetla na zmenu ľudského konania a myslenia. Sme postavený pred poslednú voľbu na skutočnú zmenu k dobrému.

 
Varovanie - čestným prispievateľom NAT98

Rozhodol som sa nepopisovať dôvody toho, čo píšem, ale chcel by som
jednoducho a dôrazne varovať všetkých slušných a poctivých prispievateľov
na tomto diskusnom fóre:
1/ Nedávajte sem, ak je to možné, svoje príspevky hlavne vo Vašej pracovnej dobe, pretože ak by nejaký tzv. „dobrák“ napísal Vášmu zamestnávateľovi o Vašich aktivitách na internete, môže sa Vám tento „dobromyseľný“ človek týmto oznámením postarať v krajnom prípade napr. aj o to, že zostanete ako nezamestnaní na ulici, najmä ak Váš predstavený hľadá nejakú zámienku, ako by sa Vás ľahko zbavil.
2/ Nenechajte sa zbytočne vyprovokovať a vyviesť z miery tými, ktorí zrejme nemajú čo na práci, nemajú starosti s prežitím, a tak sedia pred obrazovkami a vypisujú a provokujú. Možno že si aj striedajú služby, lebo tu provokujú najmä anonymovia, či samotné iniciálky, takže potom to niekedy vyzerá tak, akoby boli 24 hodín pred obrazovkou monitoru tí istí.
3/ Nenechajte sa zastrašiť ani vtedy, ak by niekto, kto sa skrýva za
ochrancu Pravdy, napísal Vášmu nadriadenému v zamestnaní, či na mestský
úrad, kde bývate, aby Vás zastavil.
4/ Nenechajte sa zastrašiť a odradiť od Vašej cesty, ani keby Vám niekto hrozil oznámením na políciu, či na súd.
5/ Buďte opatrní vo svojich vyjadreniach kdekoľvek a kedykoľvek, lebo niekto tu striehne na každé Vaše slovíčko a čaká na svoju chvíľu, aby Vás udal!
Dnešné pozemské paragrafy a zákony totiž neposkytujú vždy jednoznačne ochranu pred udavačmi. Takže zvažuj každé slovo, ktoré sem napíšeš, lebo to môže niekto zneužiť po právnej stránke nato, aby Teba zruinoval a seba obohatil (len finančne)!

Ten NIEKTO takticky mlčí (provokuje len prostredníctvom svojich zaslepených a najatých lokajov), zbiera si tehličku po tehličke a čaká ako dravec na svoju vytipovanú korisť, aby v príhodnom okamihu mohol vyraziť do frontálneho útoku a bude Vás chcieť potom úplne znemožniť v zamestnaní, v mieste bydliska a v rodine, a tým aj umlčať!
Prostriedky nerozhodujú.
Udanie na políciu, podnet na súdnu žalobu, exekútor, udanie zamestnávateľovi a z toho vyplývajúce problémy či zrušenie pracovného pomeru, udanie do miesta Vášho bydliska a z toho vyplývajúce narušenie vzťahov v okolí a v rodine, atď, atď. – všetko sú to prostriedky a zúfalé pokusy, ako Vás zastaviť, umlčať a napokon aj zlikvidovať!

Niektorí z nás sme v očiach budovateľsky naladených samozvancov veľmi nepohodlní – sme im veľkým tŕňom. Preto ten neustály a neutíchajúci záujem o zrušenie tejto debaty.
Sám som na sebe zažil pokus o zruinovanie mňa a mojej rodiny hroziacou žalobou „ohľadom neexistujúcich pozemských autorských práv – v duchovných záležitostiach“, v ktorej išlo hlavne o špinavo získané peniaze (!) prostredníctvom vyhrážky o vymáhanie 1 milióna korún – od čitateľa Posolstva Grálu, čo som musel riešiť až mojím advokátom.
Už som raz na sebe zažil, že čitateľ Posolstva Grálu písal niektorým mojim známym po celom Slovensku nepravdy a lži o mojich aktivitách.
Poznám priateľa, ktorého materiálne založenej manželke takisto čitateľ Posolstva Grálu napísal o niektorých duchovných aktivitách jej manžela, a zasial tak zvonku minimálne nepokoj medzi dvoch ľudí, žijúcich v jednej domácnosti.
Takže niektoré prežitia a spoluprežitia tohto druhu mám už za sebou a viem, že niektorí dnešní „veľkí pokračovatelia“, odvolávajúci sa na dielo Syna Človeka, sa nebudú štítiť ani tých najpodlejších metód temna a udavačstva, len aby umlčali tých, ktorí sú im nebezpeční, lebo nekráčajú otrocky pod zástavou ich spoločenstva.
Boja sa totiž rizika, že by tí neslobodní a neopatrní, tie ich otrocké ovečky – bez mena a bez tváre, čo sa nechali nalákať na pekné „červené jabĺčka“ v rôznych spolkoch a niektorých organizovaných skupinách, mohli odrazu zbadať, že tie navonok pekné a vábivé jabĺčka, ponúkané ich „velebenými neomylnými duchovnými pastiermi“, sú vo vnútri úplne hnilé a že aktivity spojené s týmito združeniami nemajú nič spoločné s pravou službou Bohu!

Spomeňte si na prvých kresťanov, na Jána Husa, na Johanku z Arku, na Luthera a na mnohých ďalších – Pravdu nezradili!
Buďte v tejto dobe vo všetkom ostražití, neprepadnite panike a strachu, nenechajte sa zastrašiť, znechutiť a odradiť, nebojte sa verejne povedať Pravdu, za Pravdu sa pobiť a za Pravdu sa nechať trebárs aj zabiť!
Za svoj prejavený názor na vec a pohľad na dnešný svet nemôžete byť súdení (zatiaľ).

Nie sme sami, aj keď sme často stovky kilometrov od seba vzdialení, aj keď sa nijako organizovane alebo vôbec osobne neschádzame.
Ak bude teda niekto z Vás potrebovať pomoc, sme tu predsa tiež nato, aby sme si vzájomne pomohli. Pokusy o zlikvidovanie tohto diskusného fóra sa nemôžu naplniť, ak v strachu neustúpime hrozbám služobníkov temna – ak v núdzi jeden druhého podržíme.
Samozrejme, najväčšia pomoc prichádza od Boha, pochopením Jeho prazákonov stvorenia a snahou žiť podľa Jeho Vôle.
Kto pôjde teda v tejto dobe, kedy „Boh odvrátil svoju tvár“, neohrozene cestou Spravodlivosti, Pravdy a Lásky, ten sa dočká zo Svetla aj konečnej odmeny!

Spomeňme si teda spoločne na slová z Večných zákonov:
NOVÉ POKOLENIE BUDE PRENASLEDOVANÉ, ALE CHRÁNENÉ!
 
SLOVO alebo ľudia sa majú meniť ?!!!
Ak Imanuel napísal v tom zmysle, že sa Slovo nebude meniť kvôli ľuďom, ale ľudia sa musia zmeniť podľa SLOVA, tak pán ASLAN BEZMENNÝ nezavádzajte hľadajúcich!
Tieto slová Imanuela boli práve vymazané! Toto sa nachádza len v predvojnovom vydaní!
Takže ako sa k nim dostane čitateľ 3-dielneho prerobeného Posolstva?
Tu sa čosi pred hľadajúcimi ukrýva. A zámerne.

A urobil by toto sám IMANUEL?
Sám seba by poprel, keď (ako Vy tiež správne uvádzate) SLOVO je ČIN !

Takže SLOVO samotné sa podľa ľudí nezmenilo !!!!!!!
IMANUEL ako vtelené SLOVO BOŽIE nezmenil sám seba kvôli ľuďom !!!!!!!

SLOVO zmenil niekto druhý !!!

A ty, hľadajúci, hľadaj a porovnaj obidve verzie. Potom možno na niečo dôjdeš, ako mnohí pred Tebou ..... 
Vecnosť či nevecnosť


PREDVOJNOVÉ A POVOJNOVÉ POSOLSTVO.


Zoberme si tvrdenie p. Slobodu v príspevku z 21.leden 2008 17:14:05 ( a nie je sám, kto to tvrdí )
„Či už ide o predvojnové vydanie PG, alebo povojnové vydanie PG, ktorého boli úpravy urobené až po odchode ABDRUSHINA…“
„Pán Abdrushin píše jasné toto: ,, NEZMĚNĚNÉ MUSÍTE PONECHAT MÉ POSELSTVÍ OD PRVNÍHO DO POSLEDNÍHO SLOVA, MÁLI VÁM PŘINÉST UŽITEK. (KONIEC CITÁTU)“
___________________________________________

Pán Sloboda tvrdí, že povojnové PG bolo upravené až po odchode Abdurushina z tejto Zeme.
Pozrime sa na to trochu z inej stránky. Priaznivci p. Makedonovej veria pravosti jej poslaniu, a tomu, že to bola Swanhilda, predstaviteľka Labutieho ostrova. Pani Makedonovej ako údajnej Swanhilde veríte všetko čo napísala v knihách Večné zákony 1,2,3.

A to, že neveríte vyhláseniam s. Irmingard a p. Márie, že samotný Pán Abdurushin upravil PG, na tvz. povojnové, trojzväzkové PG je prinajlepšom zarážajúca! Hlavne keď Pán neraz hovoril: “ Kto sa stavia proti
s. Irmingard a p. Márie, stavia sa proti mne! “ Dobre vieme kto v skutočnosti sú, a že by nič neurobili proti tomu aby PG bolo niekým upravené a následné rozširované ďalej, to sa my nechce veriť!

Nemohol sám Abdurushin ako autor, upraviť formu PG? On na to právo mal. Veď ani prepracované PG nestratilo nič zo svojej vnútornej podstaty. Veď SLOVO, ktoré bolo tam zakotvene je Živé Slovo Božie, ktoré je zároveň samotným činom. Vyslovené Slovo Božie je zároveň činom!
To iste platí aj o tvz. pôvodné, predvojnové PG, taktiež je tam zakotvené Živé Slovo Božie, a to sa musí naplniť!

Dve verzie Posolstva, jedno Slovo!

A slova: ,, NEZMĚNĚNÉ MUSÍTE PONECHAT MÉ POSELSTVÍ OD PRVNÍHO DO POSLEDNÍHO SLOVA, MÁLI VÁM PŘINÉST UŽITEK.“, by platili na obe verzie Posolstva.


Predsa sa dá upraviť forma PG, najmä tým kto je samotným Slovom. Veď nevieme ktorá forma nám ľudským duchom bude vhodnejšia na začiatok našej cesty. Ale Pánovi áno!

Nie je správnejšie povedať, že pre našu dobu je vhodnejšia na šírenie trojzväzková verzia PG? Veď aj väčšina z nás sa dostala k Slovu prostredníctvom trojzväskového PG. Tí ktorí sú v sebe vnútorné živší sa zákonite dostanú aj k pôvodnému PG, aby si rozšírili poznanie o nové skutočnosti.
Takto môžu obe verzie PG stať vedľa seba!

Je to podobné ako v škole, zvládneme základnú školu, ideme na strednú… Aj náš duchovný rozvoj je ako škola, zvládneme jednu triedu, ideme do ďalšej, zvládneme jednu školu ideme do ďalšej, stupienok po stupienku sa náš duchovný obzor a chápanie rozširuje.

A tak môžu skončiť sporý o všetkom, ak pochopíme hlbšie všetko, s čim sa na našej ceste stretávame.
Skutočnosť môže byť úplne iná, ako si to sami myslime.
 
úvaha
Zamyslel som sa nad tým, prečo je tu taká nevraživosť voči zakladateľom tohto fóra, ich presvedčeniu a naopak.
Skúšal som zistiť čím sa tieto dva tábory od seba líšia, hoci obidva deklarujú tie isté zásadné východiská.
Celý čas som to mal pred očami, ale len dnes ma napadlo čo to asi reálne je.
Obidve strany uznávajú rovnaké princípy, len sa líšia v ponímaní a uprednostňovaní druhu myslenia.

Podľa všetkého odporcovia zakladetľov stránky hoci vychádzajú z rovnakých poznatkov, potrebujú stúpať krôčik za krôčikom a "dĺžka" ich kroku je vzhľadom na ich stav vnímania a myslenia zatiaľ ešte krátka. Tento stav mysle a myslenia sa dá veľmi výstižne nazvať ako "lineárne myslenie" a zatiaľ prevláda v zemskej populácii.
Druhá strana je schopná v mysli spraviť "dlhšie" kroky a stav mysle vystihuje slovné spojenie "intuitívne myslenie". Jednotucho nositeľ tejto mysle veci vie aj bez toho aby musel prejsť lineárnou cestou dokazovania.

V tom je pravdepodobne celý problém boja na tejto stránke. Lineárne myslenie ešte nedokáže pochopiť bez "dôkazov" to čo je "intuitívnemu mysleniu" úplne jasné a intuitívne myslenie nedokáže pochopiť ako je možné, že to tí s lineárnym myslením nie sú schopní vidieť.

Toto platí samozrejme len v prípade, že za tým-ktorým príspevkom sa neskrýva "zlé chcenie".
 
Kto si čo vysvetľuje
Pán Devínsky, svoj príspevok som začala Vaším oslovením preto, aby som priamo nadviazala na Vašu výzvu prečítať si prednášku „Upravovatel cesty“ z Posolstva. Svoje ďalšie vety som adresovala všeobecne všetkým priaznivcom pani Makedonovej. Svedčí o tom štylizácia viet, napríklad vy s malým „v“, či slovo „vyberáte“, ktoré by som napísala v jednotnom čísle v tvare „vyberá“, ak by som ho adresovala jednej osobe. Ak to naozaj nebolo zjavné, že píšem všeobecne, potom sa Vám, pán Devínsky, za to ospravedlňujem. Nechcela som útočiť na Vašu osobu. A to, že si priaznivci pani Natálie vyťahujú tie polvety, či vety z Posolstva, sa mi akurát krátko na to potvrdilo, keď jeden Váš kolega napísal, čo si prečítal „medzi riadkami“ jedinej vety z určitej prednášky, pričom jej obsiahly zvyšok vlastne ignoroval. Keď som svoj príspevok po zmazaní druhýkrát kopírovala na fórum, pripísala som ešte poslednú vetu ako reakciu na spomínaný príspevok.

Rada by som tiež vedela, čo také „nemorálne“ som písala, keď moje príspevky museli byť vymazané. Tu je pre ilustráciu časť príspevku, ktorá sa už na fóre nenachádza:

„Prirodzene sú tiež ešte ľudia, ktorí sa síce hlásia k čistému učeniu, ale zneužívajú ho k vlastným účelom, ako sa s tým často stretávame vo svetových dejinách a v dejinách jednotlivých národov, ktoré sú preto nakoniec vždy hnané do skazy, aj keď sa tu a tam niekedy zdá, že sú na vzostupe.
Je nápadné, že tí, ktorí takto jednajú, sú vždy dokázateľne samotní služobníci týchto učení, ktorí sa už od dávnych čias nazývali vždy kňazmi alebo božími služobníkmi. A upravovali pritom náuky tak, že ich výklady prospievali uskutočňovaniu ich vlastných prianí.“ (Abd-ru-shin)

P. Natália sa nielen pokladala za božiu služobníčku (čo by ešte aspoň ako-tak bolo v poriadku), ale urobila zo seba labutiu pannu, prakráľovnú Elizabeth, Imanuelovu matku a zároveň manželku... A, samozrejme, upravovala slová Posolstva tak, ako jej vyhovovali. Prosím, neberte to ako útok na osobu, ktorá sa nemôže brániť, je to iba poukázanie na pravdu, ktorá je krivená.“
 
ufo a ...
 
Devínsky  
Lucia napísala:
Pán Devínsky,.... ...Skúste sa pozrieť na seba, či to nie ste práve vy, čo si z Posolstva vyberáte to, čo sa vám hodí a neberiete ho ako celok..... ...Ak si budete vyberať z Posolstva polvety neurčitého charakteru, prekrúcať ich význam a „dokazovať“ tak, že Abd-ru-shin napokon tie výnimky predsalen „pripustil“ ... ... horko tým klamete samých seba. A čo je horšie, keďže takto verejne pôsobíte na internete, zvádzate iných ľudí.
Pani Lucia, Vaše príspevky sú nemorálne, preto sú mazané! Napríklad naposledy, ak nechcete, aby na Vás padlo podozrenie zo zavádzania a lží, žiadam Vás, aby Ste dokladovali kedy a kde na tomto fóre som sa dopustil toho o čom píšete (vyššie uvedené).

Podobne Maroš! Kde v citovanom úryvku ktorý ste uviedli súdim?!
 
Miroslav Klein
Video nahrávka
Pán J. Potúček! Vlastním nahrávku ktorú hľadáte. Ale tiež to nieje moc kvalitne, je to na CD.Ak by ste chceli - Trajan@zoznam.sk
 
Kto si čo vyberá 2
Znovu ste vymazali môj príspevok. Toto fórum je nespravodlivé, lebo ponechávate iba jednu stranu pohľadu na vec. Nikoho som neurážala, na nikoho neútočila, iba ukázala vecne druhú stranu mince. Preto kopírujem znovu svoj príspevok, ale iba prvú polovicu, lebo na tú druhú nie ste schopní objektívne sa pozrieť a zbytočne by vás poburovala.

„Určitým znamením nesprávneho stanoviska a dôkazom, že idú nesprávnou cestou, je v podstate už to, že títo ľudia sa cítia Slovom Pravdy dotknutí, pretože sa im nepáči!
Tým „nepáči“ vyjadrujú ešte najmiernejšie svoje odmietnutie ľudia, ktorí sa domnievajú, že si môžu Pravdu vyberať, vziať si z nej iba to, čo sa im páči, alebo, ako to tak pekne nazývajú: čo im „lahodí“!“ (Abd-ru-shin)

Pán Devínsky, toto je citát z kapitoly, ktorú sme si mali prečítať. Domnievate sa, že nám sa takýmto spôsobom nepáči príchod Imanuela v podaní p. Makedonovej? Máte pravdu, nepáči, ale z iných dôvodov. Nie preto, že by to nevyhovovalo našim prianiam alebo nám nelahodilo, ale z dôvodu, že to odporuje Božím zákonom. Skúste sa pozrieť na seba, či to nie ste práve vy, čo si z Posolstva vyberáte to, čo sa vám hodí a neberiete ho ako celok. Posolstvo jasne hovorí, že „tehotenstvo“ pani Natálie nie je možné. Výnimky neexistujú. Či už sú podľa pani Natálie „nutné“ alebo nie. A Boží Syn by bol prvý, ktorý by Zákony svojho Otca dodržiaval. Taká je jednoduchá Pravda. Ak si budete vyberať z Posolstva polvety neurčitého charakteru, prekrúcať ich význam a „dokazovať“ tak, že Abd-ru-shin napokon tie výnimky predsalen „pripustil“ (čím by sa zaradil do dlhého radu falošných prorokov, ktorí sami sebe protirečia, čo snáď uznáte, že je v jeho prípade absolútne vylúčené), horko tým klamete samých seba. A čo je horšie, keďže takto verejne pôsobíte na internete, zvádzate iných ľudí. Zodpovednosť je veľká, následky nedozerné. A prosíme vás, nemajte nás za pokrytcov, nám o tých ďalších ľudí skutočne ide.

Hovoríte, že čítate medzi riadkami, a pritom prehliadate to, čo je v samotných riadkoch jasne napísané.
 
Jozef Potúček
záznam rozhovoru - feb1998
Vo februári bude 10 rokov, čo s pani Natáliou bol na Markíze urobený rozhovor - cca 45 min.

Bol by som veľmi povďačný tomu, kto má tento záznam v dobrej kvalite a mohol mi to požičať.
Môj video záznam som asi niekomu požičal, lebo to, čo mám, je aj po zvukovej stránke veľmi nekvalitné.

Vopred ďakujem a želám pokojný deň.
 
Prispievateľ "Věcnost" - je ako yperit - nervovoparalytický jed-keď ho vyhodia vlezie kľúčovou dierkou. ä
Oháňa sa bojom proti temnu, avšak používa metódy boja, ktoré sú vlastné len temnu.
 
z príspevku … 23.leden 2008 21:29:39
"Táto informácia bola uvolnená len pre ešte "otvorených" a nezadubených skúmateľov, lebo prišiel jej čas.
Pre tých, ktorým by nestačilo ani očité svedecvo o narodení je úplne bezpredmetná a uzamknutá aj naďalej.

Tu bola rozobraná a skúmaná len jediná veta z Posolstva, ktorých je tam skoro 1000 strán. Každú vetu a informáciu je nutné v Posolstve preskúmať a prežuť obdobne a potom ju prijať vnútorne. Následne podľa toho žiť.
Na jeden pozemský život aj pre mňa primnoho.

Skúmajte a prijímajte sami, lebo času je primálo a nesnažte sa hrať na misionárov, ak nie ste k tomu povolaní."Je zaujímavé pozorovať ako sa v nasledujúcich reakciách na tento vstup zaujatý pozorovateľ domáha pravdy a svoj názor vydáva za Pravdu, hoci je to len jeho vlastným názorom a výkladom.

Prispievateľ z… 23.leden 2008 21:29:39 si podľa textu všímal celok a uvedenú vetu rozoberal z pohľadu k celku, ale nikde nevidno žeby mával slovom Pravda ako štítom pred sebou.

Celok sa skladá z viet. Kto nepochopí jednotlivú vetu nie je schopný pochopiť ani celok.

 
Jozef Potúček
Hľadajúcim ...
Najprv však niečo novodobým misionárom:

Pokiaľ viem, jeden z Vás tu vyzval ostatných, aby nechali toto fórum tak, však vyschne aj samo.
Nuž, ale skutočnosť je taká, že ste znovu tu.
Ó, a koľko je tu odrazu príspevkov, aké veľké množstvo? Vy nemáte vlastnú diskusiu, ktorú ste si sami vytvorili?
Zrejme sedíte niektorý pred obrazovkami a s penou v ústach chrlíte a chrlíte, lebo niečo zrejme nie je tak, ako ste si predstavovali, však?

Čo sa to teda deje?
Čo Vás sem priviedlo?
O čom to svedčí?
Pravda je taká, že Vám nestačí už vedľajšie fórum, kde ste sa niektorí odporcovia VZ-1,2,3 prezentovali a mohli varovať hľadajúcich, ale na Vašu smolu a sklamanie nikto z čitateľov VZ-1,2,3 nereagoval.
Nevyšlo Vám to.
A tak sa opäť vraciate, čím len dokazujete, že Vám nejde o hľadajúcich, ale o vyvolávanie sporov.
Však máte svoje fórum na nezrovnalosti vo VZ-1,2,3. Tak čo tu ešte chcete? Nikto Vám predsa tam nebráni, aby ste sa vyjadrili. Ak chcete upozorniť ľudí na nezrovnalosti, tak to robte, však ste si to Vy tam vytvorili! Nie my.
Pre seba a tých, ktorých chcete varovať, ste si to vytvorili, alebo nie?
Tak čo sa tu hráte na nejakých obrancov Pravdy!
Vaša zúrivosť a neodbytnosť hovoria za seba, už sa neviete ovládať, a obraciate to šikovne nato, že bojujete s temnom.
Dochádzajú Vám sily.

Keby som ja bol moderátorom tohto fóra, mazal by som už dávno každý taký misionársky príspevok, aby ste sa naučili chodiť na to fórum, ktoré ste si predsa pre seba aj vytvorili.
Takže tam sa láskavo presuňte a tam si tárajte. Tu sa Vám Váš čas zrejme končí.

Viacerí z nás sme už povedali toho viac, než možno bolo potrebné. Vyprovokovali ste už dosť veľa informácií, ktoré ste aj tak pošľapali v bahne Vašich vlastných predstáv a výkladov Slova.
A takto by ste pošľapali hociktorú informáciu o narodení Imanuela a ďalších zasľúbení.
Takže zbytočná námah a ďalšie provokácie, podsúvané ostatným ako otázky, máte smolu, už sa nič viac nedozviete.

*******
A teraz hľadajúcim:

Hľadajte v Slove, tam sú odpovede.
A pokiaľ, Vás hľadajúcich, môžem ešte upozorniť na jednu zdanlivú maličkosť, je to, že Abdruschin v odpovediach na otázky sám povedal, že na mnohé otázky bude zodpovedané až po Prvej Veľkej očiste.
Takže buďme trpezliví, dočkáme sa, všetci!

A, Vy hľadajúci, nenechajte sa obalamutiť kriklúňmi, ktorí tu čeria vodu, len aby nebol kľud, aby ste Vy nemohli v tichu zo Svetla prijať to, čo sa Vám nepodarí, ak sa budete čo len pasívne a emotívne zúčastňovať tohto vtierania sa a vnucovania vlastných výkladov Slova.

Nás niektorých títo tzv. ochrancovia Slova nemôžu dostať.
Ale chcú mať Vás! Vás potrebujú čo najviac! Ako „cirkev svätá“!
Vy ste pre nich zaujímaví, a preto sa snažia Vám peknými rečičkami vytvoriť taký obraz, aby oni v tom obraze boli tí vyvolení a pokračovatelia.....
Dajte si na týchto falošných pastierov duší pozor!

Vy, hľadajúci, kráčajte samostatne a slobodne, nezdružujte sa v žiadnych združeniach, hnutiach či spolkoch, lebo tam na Vás číhajú draví vlci v ovčích rúchach, ktorí Vás tak zamestnajú, že na Slovo Pravdy Vám už nezostane čas...... a vy si budete myslieť, že služba spolku je služba Bohu ......

Keď budete nezávislí a slobodní, v tichu bez vonkajšieho zasahovania, bez stanovených úloh, ktoré treba plniť, lebo "Rada Vyšších" tak určila, zistíte sami, že ste mnohé veci nevideli, lebo ste boli energeticki závislí na názoroch iných ľudí, ktoré sa Vám podsúvali ako Slovo Pánovo samotné.

Buďte ostražití, choďte vo Svetle Pravdy a prežívajte!
 
Jozef Potúček
Nezrovnalosti apod
Pán Maroš, vyciťujte a pozorujte.
 
Ďakujem za názor je dobré keď sú na tomto fóre aj takéto názory a nemali by byť mazané správcom fóra nech si každý čitateľ tohto fóra urobí vlastný úsudok. "Páni Albert, Pozorovateľ, PeterS a Lucia, prípadne ďalší, zastavte sa, zložte zbrane a v tichosti sa zamyslite nad svojím účinkovaním na tomto fóre. Vaše činy, v tomto prípade písaný text, vydáva navonok svedectvo o vás." Nesúďte ľudí len preto že prejavili iný názor v aký veríte vy...pán Devínsky. Prejavujú iba svedectvo svojho názoru...........
Miroslav Klein
Niečo pekné pre ducha
Prosím pozrite si tento odkaz http://www.youtube.com/watch?v=Sp0ccQVy1og Veľmi pekné operné podanie Sarah Brightman a Andrea Bocceli...