Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

"Prečo by práve samotné plodenie malo byť iného druhu, keď to absolútne nebolo nutné".(koniec citátu)
Z tejto Pánovej vety sa dá vyčítať medzi riadkami niekoľko informácií. Medzi riadkami vedia však čítať máloktorí ľudia, ktorí mali tú "česť" žiť ešte v socializme a informácie si mohli z textu v tej dobe "vytiahnuť" len medzi riadkami. Aj preto je Posolstvo zapečatená kniha určená ľuďom, ktorí už vlastnia niektoré "kľúče". Ostatní - väčšina- vtedy aj dnes sa len kĺže po povrchu textu, mysliac si , že zjedli múdrosť sveta, keď sú gramotní a vedia čitať napísaný text.
Ak uznáme, že v Posolstve nie je zbytočné žiadne slovo či dokonca celá veta, tak potom tento citát v časti (Smrť Syna Božieho...)o inkarnácii Ježiša by sa javil ako duplicitný a z pohľadu už napísanej informácie predtým zbytočný. Veď znovu nehovorí o ničom inom, len že na zemi je nutné hrubohmotné plodenie pre hrubohmotné zrodenie. To všetko je ale informácia len pre čitateľa kĺzajúceho sa po povrchu textu a slov.

Poďme teraz hlbšie.
"Prečo by práve samotné plodenie malo byť iného druhu......"
Všimnime si, že z celého priebehu hrubohmotného života Ježiša na záver Pán expresívne zdôraznil práve plodenie a spýtal sa prečo by malo byť iného druhu.
Tým vlastne je medzi riadkami povedané (slepí a hluchí teraz nech nečítajú) - EXISTUJE aj plodenie iného druhu !

".....keď to abolútne nebolo nutné" - tento dovetok (a znovu expresívne zdôraznenie ne-nutnosti), pri skrytej informácii z prvej časti vety jednoznačne hovorí - keď to BUDE NUTNÉ tak sa uskutoční plodenie iného druhu.

A kto si dá tú námahu a prečíta si text ako došlo k plodeniu opísaného v knihe VZ 1,2 musí uznať, že je tam opísané plodenie iného druhu ako je hrubohmotné.

Táto informácia bola uvolnená len pre ešte "otvorených" a nezadubených skúmateľov, lebo prišiel jej čas.
Pre tých, ktorým by nestačilo ani očité svedecvo o narodení je úplne bezpredmetná a uzamknutá aj naďalej.

Tu bola rozobraná a skúmaná len jediná veta z Posolstva, ktorých je tam skoro 1000 strán. Každú vetu a informáciu je nutné v Posolstve preskúmať a prežuť obdobne a potom ju prijať vnútorne. Následne podľa toho žiť.
Na jeden pozemský život aj pre mňa primnoho.

Skúmajte a prijímajte sami, lebo času je primálo a nesnažte sa hrať na misionárov, ak nie ste k tomu povolaní.

Pri takomto "mikroskopickom" skúmaní mnohí zistia, že tu uvádzané "nezrovnalosti" medzi Posolstvom a VZ1,2,3 nie sú žiadnymi nezrovnalosťami, ale len osobná vizitka prispievateľov o ich neschopnosti dostať sa k informácii pod povrchom - "medzi riadkami". Ich verejné priznanie, že kľúče k pochopeniu este stále v rukách nedržia.

Je mi úplne jedno čo si kto o mne myslí, resp. čo mi odpovie na tento vstup.
Ja len oznamujem.
Kto che prijmi, kto nechce nechaj tak. Avšak nesnaž sa odsudzovať, či vrejne posudzovať, lebo informácií máš primálo a nehľadáš ich (napr. aj o lekárskych vyšetreniach tehotenstva v novembri 1998)

Namiesto podpisu: v tomto prípade je meno prispievateľa úplne bezpredmetné vzhľadom na závažnosť tu uvenej informácie a len by zbytočne odvádzalo a dráždilo určité kruhy........

JAN. jan.jan@post.sk 
Rituálne tančeky...


No ako vidno, tak rituálne tančeky nevyrovnaných naďalej pokračujú. Neustále sa snažia poukazovať na trhliny vo Večných zákonoch, keďže im to nevyšlo z fórom, ktoré si na okounovi zriadili, dokonca dosť hanebným spôsobom, keď ako názov použili meno pani Makedonovej, čo je už naozaj na zváženie, že kam sú niektorí nevyrovnaní dokonca ochotní zájsť, len aby si niečo neustále dokazovali. Keďže sa im ich želanie nevyplnilo, lebo čakali len nato, aby tam určití ľudia vstúpili, ktorí veria a sú presvedčení o pravostí poslania pani Makedonovej, samozrejme za tým účelom, aby im dokázali, že pravda stojí na ich strane, aká malosť sa už len v tom prejavuje, že niekto si namýšľa, že niečo tak významné potrebuje neustále dokazovať, že sa to stalo, a že je to pravé, tak navracajú sa sem späť, aby v hanebnom boji mohli naďalej pokračovať, bez ostychu, niektorí už dokonca aj bez chrbtovej kosti. Veď čo si môže jedinec sám myslieť o tom, keď niekoho príspevky sú tu už rádovo vymazávané, a on napriek tomu tu vstupuje, stále a stále, ako keby už stratil aj posledný náznak svojej hrdosti, len aby niečo popieral a ponúkal to svoje videnie, ako niečo pravdivé.

Áno, máte pravdu v tom, že doba vlády temna sa končí, lebo to vidno to aj na vás nevyrovnaných s istou skutočnosťou, lebo vaša nervozita a strach už prechádza do takých rozmerov, že vy, ktorí o niekom si dovolíte tvrdiť, že kriví Pravdu, tak sami to robíte ľavou zadnou. Samozrejme, že dookola rozprávate to isté, aby predsa to malo zmysel a účel vašich vstupov na toto fórum. Popierať, napádať, zosmiešňovať..., to je ten váš boj, ktorým bojom nie je, ale len súdom pre vás samých, ktorí si vynášate sami nad sebou.

Čiže čo vám ja odkazujem na záver, že naozaj doba falošných a zbabelých prorokov sa končí, lebo sila tlaku Svetla a posledného súdu sa už blíži míľovými krokmi. Dokonca sila Svetla sa dnes už prejavuje aj takým spôsobom, že každý je nútený, aby ukázal tu svoju pravú tvár. Preto ten nepokoj vo vás! Preto aj strach sa stupňuje v tých radoch, ktorí síce by chceli niečo poprieť, čo sa už poprieť nedá, tak ako samotná Pravda, ktorú by chcel stále niekto ochraňovať, hoci ona sama ochranu nepotrebuje, lebo ona stále bola, je a bude, tak ako čin, ktorý sa odohral koncom novembra 1998, ktorý síce môžete popierať do doby vyvrcholenia veľkej očisty tejto Zeme, ale len za cenu tú, že váš strach a zbabelosť sa bude prejavovať čím viac a viac, až prerastie do úplného zúfalstva a zrútenia vás samých, lebo Pravda A BOH sa nenechá donekonečna vysmievať tými, ktorí síce majú Slovo Pravdy na perách, ale ich postoje hovoria o pravom opaku.

Ja som pokojný, len či vy to môžete povedať sami o sebe, keď strach a zúfalstvo sa snažíte zakryť zbabelým hrdinstvom?

Ján Anton Sloboda.

 
Devínsky  
Páni Albert, Pozorovateľ, PeterS a Lucia, prípadne ďalší, zastavte sa, zložte zbrane a v tichosti sa zamyslite nad svojím účinkovaním na tomto fóre.
Vaše činy, v tomto prípade písaný text, vydáva navonok svedectvo o vás.
Prečítajte si „Upravovatel cesty“ z Poselství dozníva, nazrite pritom do svojho vnútra a vyhodnoťte svoje činy.
 
Re: Čo teraz?
Pane Potúčku, píšete že:
...“NAT98 nie je pre čitateľov Posolstva Grálu ALEBO čitateľov VZ-1,2,3, čiže buď jedných alebo druhých, ale je to pre čitateľov Posolstva Grálu A ZÁROVEŇ pre čitateľov VZ-1,2,3, čiže tých, ktorý čítajú obidve diela a veria ich odkazu!“ …


Ta matematika je pane Potúčku vcelku stále jednoduchá: Čtenáři, kteří již dávno nalezli Pravdu v PG, nyní narážejí na rozpory a překrucování této pravdy ve VZ a na vašich stránkách NAT98. Jednoduše je to vysvětlitelné tím, že zastánci VZ řádně nepochopili PG. Anebo je zde ještě jiná a mnohem horší evetualita, že záměrem VZ je zpochybnit PG!

Problém je právě v tom, že NAT98 dává tyto dvě věci dohromady a defakto tím logicky zpochybňuje tu dříve přinešenou a nepochopenou Pravdu v PG!
 
Jozef Potúček
Čo teraz?
Ďakujem za upozornenia, len keď ich dostávam neustále a opakovane od toho istého okruhu ľudí, tak mi to nepripadá už ako snaha pomôcť, ale ako snaha presvedčiť.
No, a tam už začína niečo zapáchať.
Pretože Svetlo nepresviedča, ale len oznamuje … (určite pochopí ten, kto má oči a uši otvorené)

K NAT98:

Bolo to vytvorené pre čitateľov Pososltva Grálu A tiež pre čitateľov VZ-1,2,3.
Ak Vám to niektorým nedochádza, vyjadrím to matematicky:
NAT98 nie je pre čitateľov Posolstva Grálu ALEBO čitateľov VZ-1,2,3, čiže buď jedných alebo druhých, ale je to pre čitateľov Posolstva Grálu A ZÁROVEŇ pre čitateľov VZ-1,2,3, čiže tých, ktorý čítajú obidve diela a veria ich odkazu!

Nemusíte byť z toho však smutní, odporcovia VZ-1,2,3.
Veď predsa niekto z Vás vytvoril súbežné diskusné fórum, v ktorom podľa mňa síce nepekným spôsobom použil aj meno pani Makedonovej, ale to už zrejme patrí ku koloritu niektorých tiež tzv. čitateľov Posolstva, takže nie ste nami vymazaní dostratena. Máte kam ísť. Však pre seba ste si to vytvorili, alebo nie? Tam si môžete hovoriť o Vašich nezrovnalostiach a „pomáhať hľadajúcim“ podľa Vašich vlastných predstáv. Tam je pre Vás vytvorená pôda. Tá je Vám rovnorodá.
Takže neprirovnávajte nás k nejakým tzv.kresťanom alebo k podobným aktivitám, keď Vy sami sa niekedy správate ako inkvizícia. Tam na tom vedľajšom fóre môžete dokolečka hovoriť slobodne a bez vonkajšieho zasahovania a ovplyvňovania o nezrovnalostiach vo VZ-1,2,3.
Prezrádzate sami seba tým neustálym dotieraním, že Vám naozaj vadí, že toto fórum nebolo ešte umlčané.
Máte smolu, tu budete umlčaní, resp. vymazaní Vy, ktorí zrejme ani hrdosť a slušnosť nemáte! Lebo v niektorých prípadoch ste horší ako dotieravé komáre.
Aj inkvizícia, fašisti, komunisti, či iní predstavitelia totalitnej moci neznášali slobodných ľudí, ale potrebovali všetko slobodné umlčať a zlikvidovať.
Takže dajte si pozor, aby ste sa už aj navonok, nielen skryte, nezaradili niektorí z Vás medzi tých horemenovaných.

A že narodenie Kráľa Tisícročnej ríše nie je dôležité?
To môže povedať len ten, kto chce Pánovým Slovom prikryť zasľúbenie, že temnoty týmto narodením to majú už zrátané a bude to trvať len veľmi krátko.
Ale to sa nepodarí, lebo aj v tomto Pánovom Slove sa o pôsobení Kráľa Tisícročnej ríše na Zemi píše.
Nezabudnite: SLOVO je ČIN !!!

Skúsme to však pomenovať správne a z inej strany:
To je strach, dámy a páni! Vláda temna končí! Ešte tu v zlobe vykypí ten zbytok, a potom ... koniec starého ... a začiatok Nového...

1/ Prečo židia dodnes neuverili, že ich očakávaný Mesiáš už prišiel pred 2000 rokmi? Lebo to niektorým temným predstaviteľom tak vyhovuje.
2/ Prečo tzv.kresťania nevedia a mnohí, ktorí aj vedia, neveria, že tu bol a pôsobil Ježišom ohlásený Duch Pravdy Syn Človeka? Lebo to zatajovanie opäť vyhovuje temnotám.
3/ Prečo asi neveria mnohí čitatelia Posolstva Grálu, že na očistenej Zemi bude na počiatku Tisícročnej ríše osobne Syn Človeka – Imanuel, hoci to vo svojom Slove Pravdy sám spomenul? Načo by to tam pri svojej dokonalosti dal, keby to nemalo nám niečo povedať?!
Túto odpoveď si zodpovedzte sami!

Takže ešte stále je nepodstatné to narodenie Kráľa kráľov?!

Áno, súhlasím naprosto s citovanými slovami od Abdruschina:
„Otevřte proto uši svého ducha! Zaslechnete pak mnohé pro vás cenné a nebudete již bezstarostně čekat na věci, které již začínají jíti kolem vás!
Probuďte se, dříve než bude pozdě!“

Ale to „POZDĚ“ môže byť pre hociktorého z nás, keď nepôjdeme v súlade so SLOVOM.

Nesnažme sa teda zbytočne trhať SLOVO a servírovať HO verejne a neprestajne ako nejakú handru, aby sme dokázali tým druhým, že JA mám pravdu.
Utíšme sa vnútorne, počúvajme trpezlivo v tom tichu...
Temnoty potrebujú hurhaj a krik, spory a nevraživosť, lebo v tichu sa človek všeličo dozvie, čo temnotám nevyhovuje ...
Vyčkajme si teda a hlavne pracujme na sebe!

Potom sa možno vrátime aj DOMOV …
 
VECNOSŤ


I TEN, KTO NEPOZNÁ JEŽIŠOVE SLOVÁ, ALE VÁŽNE SA USILUJE O PRAVDU A UŠĽACHTILOSŤ, ŽIJE ČASTO UŽ V ZMYSLE TÝCHTO SLOV, A PRETO SA TIEŽ BEZPEČNE BLÍŽI K ČISTEJ VIERE A K ODPUSTENIU SVOJICH HRIECHOV. VYVARUJ SA PRETO JEDNOSTRANNÉHO NÁZORU. JE TO ZNEHODNOTENIE VYKUPITEĽOVHO DIELA.

Kto vážne usiluje o Pravdu, o čistotu, tomu nechýba ani láska. Taký človek bude duchovne vedený nahor od stupňa k stupňu, i keď niekedy za ťažkých pochybností a bojov. Bez ohľadu na to, akého je náboženstva, stretne sa buď už tu alebo až v jemnohmotnom svete s duchom Kristovým, ktorý ho nakoniec ďalej povedie až k poznaniu Boha Otca, čím sa naplnia slová: „Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa."

Posolstvo Syna Božieho už raz ukázalo túto cestu. Pretože ľudia chceli byť múdrejší, väčšinou ho nesprávne vysvetľovali, a tým ukazovatele cesty postavili do nesprávneho smeru a zvádzajúc na scestie, nedovoľovali nijakému ľudskému duchu dostať sa nahor.

TERAZ JE TU HODINA, KEDY SA KAŽDÝ ĽUDSKÝ DUCH MUSÍ SÁM ROZHODNÚŤ, ČI MÁ BYŤ PRE NEHO ÁNO ALEBO NIE, ČI DEŇ ALEBO NOC, ČI VZOSTUP K SVETLÝM VÝŠINÁM ALEBO KLESNUTIE NADOL, A TO DEFINITÍVNE A NEODVOLATEĽNE, BEZ NESKORŠEJ MOŽNOSTI OPÄTOVNEJ ZMENY. PRETO TERAZ PRICHÁDZA ZNOVU POSOLSTVO ZO SVETLÉHO HRADU. Nesprávne postavených ukazovateľov cesty Posolstvo opäť uvádza teraz do správneho smeru, aby vážne hľadajúci mohli rozoznať pravú cestu.

Nech sú blažení všetci tí, ktorí sa riadia podľa Posolstva s vnímavými zmyslami a otvoreným srdcom! Budú v ňom poznávať teraz to vo stvorení, vidieť tie stupienky, ktoré ich duch musí použiť k vzostupu, aby vošiel do ríše ducha, do raja. Každý jednotlivec v ňom nájde to, čo on potrebuje, aby so schopnosťami, ktoré on má, stúpal nahor k Svetlu.

ČLOVEK, KTORÝ VERÍ V SYNA BOŽIEHO A V JEHO SLOVÁ A UČINIL ICH V SEBE ŽIVÝMI, MÁ ICH AJ SPRÁVNE UJASNENÉ A PODĽA TOHO KONÁ, TEN SAMOZREJME NEPOTREBUJE ČAKAŤ NA ZASĽÚBENÉHO SYNA ČLOVEKA. VEĎ SYN ČLOVEKA NEMÁ PRINIESŤ NIČ INÉ, LEN TO, ČO UŽ PRINIESOL SYN BOŽÍ.

Predpokladom pritom ale je, že slová Syna Božieho skutočne pochopil a nelipne tvrdošijne na mylných tradíciách. Ak sa v niečom pripútal na bludy, potom nebude môcť dokončiť svoj vzostup, pokiaľ sa mu nedostane vysvetlenia. Toto zostalo vyhradené Synovi Človeka, pretože obmedzený ľudský duch nie je schopný sa sám vyslobodiť z popínavých rastlín, ktoré teraz bujne prerastajú Pravdu.

JEŽIŠ OZNAČIL PRÍCHOD SYNA ČLOVEKA AKO POSLEDNÚ MOŽNOSŤ ZÁCHRANY. SÚČASNE POUKÁZAL, ŽE S NÍM SA DOSTAVÍ SÚD A ŽE TÍ, KTORÍ ANI POTOM PRE SVOJU TVRDOŠIJNOSŤ ALEBO LENIVOSŤ NEBUDÚ OCHOTNÍ PRIJAŤ OSVIETENIE, BUDÚ MUSIEŤ BYŤ NAVŽDY ZAVRHNUTÍ. Z toho vyplýva, že v ďalšom dôsledku sa už nenaskytne nová možnosť k uvažovaniu a k rozhodovaniu. Je v tom tiež zjavné ohlásenie prísneho zásahu, ktorý urobí koniec zhovievavému čakaniu. To zase svedčí o prichádzajúcom boji Svetla proti všetkému temnu, o boji, ktorý musí skončiť núteným zničením všetkého temna.

Nedá sa predpokladať, že sa také niečo odohrá podľa očakávania ľudí, podľa ich prianí a predstáv. Proti tomu hovoria všetky doterajšie diania. Ešte sa nikdy predtým v minulých dejoch neukázalo, že by ľudské zmýšľanie bolo zajedno s pôsobením Božej Vôle. Vždy bola skutočnosť iná ako predstavy ľudí. Až dlho potom sa dostavilo, niekedy pomaly, poznanie toho, čo sa stalo.


ABD-RU-SHIN
________________________________________________________P.S:
„Jozef Potúček ... 21.leden 2008 18:33:11 , a jemu podobné zmýšľajúcim.
Chcete dôkazy? Naozaj? Od koho?
Vám ale ide o iné.
Dráždi Vás to narodenie Kráľa Tisícročnej ríše a nedá Vám to spať. Preto sa sem stále vraciate. Nevládzete tú silu už odraziť.“
_________

Prečo si myslite, že narodenie Kráľa Tisícročnej ríše je to najdôležitejšie? Vskutku je to inak! Nebudeme posudzovaný podľa našej viery, ale podľa SLOVA, KTORÉ UROBÍME VO SVOJOM VNÚTRE ŽIVÝM!

A to dokonca i u tých, ktorý sa zo SLOVOM nestretli, prostredníctvom Syna Človeka a dokonca i Syna Človeka, ale ho žijú! Zákonite sa s nim stretnú skôr alebo neskôr, tu na Zemi alebo v jemno hmotnosti, inak to nie je ani možne, ich vnútorný život ich k tomu privedie.

Ani si to neuvedomujete, ale sa správate nechtiac ako kresťania, v inej jemnejšej forme, lebo za to najdôležitejšie považujete narodenie Kráľa Tisícročnej ríše a nie to ako naložíte z POSOLSTVOM PRAVDY vo svojom živote. Podľa vašich skutkov, teda ovocí vás poznajú.

Ja vás v každom prípade nesúdim za vašu vieru, že veríte poslaniu p. Makedonovej, ale nepostaviť sa zo to čomu verím, by bolo zbabelosť a potvrdenie vášho názoru a neváženie to najvyššieho čomu verím - Pravdy, prinesenej skrze Ježiša a Imanuela!

Prispôsobujete si Posolstvo ako potrebujete, podľa seba, a ostatní , ktorý to vidia inak budú asi mlčať, to si hádam nemyslite vážne? Nedávajte Večne zákony na jednu úroveň s Posolstvom Pravdy, ako keby to bolo Slovo Božie. Vyjadrite, že je to len váš názor, ktorý je možno pravdivý , ale to asi nedokážete. Boli by ste čestnejší k sebe a ostatným.

Veď žijeme v období súdu, nie je čas na nepodstatnejšie veci, ale ide o cele naše bytie alebo nebytie, nás samých, našich najbližších a všetkých ľudských duchov v tejto hmotnosti.
__________________________________________________________________________________
“Nikdy více byste se neměli odvážit soudit bez vedení! A všechno vědět nebudete nikdy!
Pokaždé, když soudíte druhého, soudíte sami sebe. Udeří to na vás zpět, neboť jste nebyli ustanoveni soudci svých bližších.”

ABD-RU-SHIN
 
...ak boj, tak jedine proti omylom...
Re: Vecnosť Pre doplnenie je treba tu uviesť, že tieto otázky boli položené v období 1924 - 1937. Akákoľvek snaha ich obsah datovať na dobu od 1998 a vyššie by bolo nepochopením veci. Preneste sa v duchu do role pýtajúceho sa, ktorý bol účastný prítomnosti Abdrushina na Zemi. Tieto odpovede boli určené pýtajúcim sa v medzivojnovom období.
49. SYN ČLOVĚKA JAKO SOUDCE.
Otázka:
PRAVÍ SE: “KDYŽ VŠAK PŘIJDE SYN ČLOVĚKA, ABY SOUDIL....! JEST SYN ČLOVĚKA DOSAZEN JAKO SOUDCE?Odpověď:
JEDINĚ BŮH SMÍ SOUDIT! SYN ČLOVĚKA PŘINÁŠÍ JEŠTĚ JEDNOU JEHO “SLOVO”! A VE SLOVĚ SPOČÍVÁ PAK SOUD. JAK TENTOKRÁTE ČLOVĚK SLOVO PŘIJME, TAK SE SÁM SOUDÍ. KAŽDÝ JEDNOTLIVEC MÁ JEŠTĚ JEDNOU SVOBODNOU VOLBU Z MILOSTI BOŽÍ. AVŠAK NAPOSLED.

Jak se člověk k tomu zachová, zda to přijme nebo odmítne, tak jest pak souzen sebou samým, poněvadž tím nastává ihned třídění. Vyčkávání jest odmítnutí, neboť další čekání jest nemožné. Nemožný jest také návrat ze zvolené dráhy. Tentokrát platí buď ... a nebo! A to ihned! Váhání, kritisování a rozumbradství má konec.

CO NENÍ ÚPLNĚ, BEZPODMÍNEČNĚ V SOULADU S NOVÝM “SLOVEM”, TO PADNE! Přenesení stávajícího jest úplně nemožné, pokud na tom lpí jeden prášek vytvořený lidskou chytrostí, který nesouhlasí s Poselstvím. Slovo musí být přijato úplně nedotknuté, neznetvořené a nezkřivené. Neexistuje “dorozumění” a ostatní pojmy! Právě tak neexistuje “dohoda”; neboť Slovo “jest”!

Odváží-li se člověk jediným skokem postavit se na nový základ, aniž by staré bral s sebou, přijme-li tedy nové Slovo jako nový základ myšlení a cítění, jež nejsou ovlivňovány starým, pak rychle uvidí ze svého nového stanoviska, jak se mu otvírají všechny cesty, které mu dosud byly nejasné nebo uzavřené a pak také pozná, v čem šel dosud špatně.

Nemůže vůbec nalézt Pravdu v novém slově jinak, než když se nejdříve bezpodmínečně postaví na novou půdu! Z venku tak učinit nemůže, protože ho zdržují mnohé omyly a nenachází žádného spojení.

K tomuto nutnému skoku patří přirozeně vypětí síly, překonání a odvaha. Kdo to nemůže, nedosáhne nikdy pochopení. Z toho vyplývá samo sebou, že k cíli dojdou jen ti, kdo jsou silni v sobě! Ti, kteří jsou schopni učinit tento skok. Všechno staré musí být zanecháno zpět, neboť to, co je ve starém správné, jest v novém Slově stejně již obsaženo, neboť toto přichází přímo z Pravdy.

Z nutného skoku vyplývá, že lhostejní, nedbalí a slabí v duchu jsou již předem vyloučeni! Oni nikdy nedosáhnou vytoužené a nutné “nové země”, která je zaslíbena hledajícím a která jedině může poskytnout záchranu jako pevný základ, který nikdy nezakolísá a nepadne.

Nikdy nebude možno, aby sektářství nebo dogmata zkoumaly “živoucí Slovo”! Avšak obráceně jistě. ŽIVOUCÍ SLOVO BUDE NYNÍ TVOŘIT NEKLAMNÝ, OSTRÝ ZKUŠEBNÍ KÁMEN PRO VŠECHNO STÁVAJÍCÍ! A V TOM SPOČÍVÁ NEÚPROSNÝ SOUD, KTERÝ ROZDĚLUJE KONEČNĚ CESTY VŠECH.

Celá armáda lidských duchů, kteří se dnes pokládají za věřící a chtějí se ve falešné pokoře pyšně blížit Božímu trůnu, budou rozprášeny v nic dříve než budou moci přijít ke stupňům trůnu! Domnívají se, že jsou spravedliví a nedbají proto Slova a usmívají se dokonce ve své povrchnosti a omezenosti netušíce, že stojí v něm před soudcovským mečem ducha!

Otevřte proto uši svého ducha! Zaslechnete pak mnohé pro vás cenné a nebudete již bezstarostně čekat na věci, které již začínají jíti kolem vás!
Probuďte se, dříve než bude pozdě!

ABD-RU-SHIN
 
41. Syn Člověka.
Otázka:
JEST SYN ČLOVĚKA JIŽ NA ZEMI, NEBO SE TEPRVE ZRODÍ? Proč mlčí Abdrushin vytrvale právě o tomto bodě? Nechce Abdrushin mnoha lidem, kteří s přesvědčením přijali jeho slovo, i v tomto bodě poukázat na správnou cestu?


Odpověď:
Blízká budoucnost sama přinese odpověď; neboť bude jen jeden světový učitel. TAKÉ SE SYN ČLOVĚKA TEPRVE NENARODÍ, NÝBRŽ JE JIŽ DLOUHO MEZI LIDMI, jak to již správně vycítili tak mnozí náboženští zvěstovatelé.

Tvrdý čas, kdy Syn Člověka zůstane mezi všemi falešnými proroky a vůdci jako jediný, kdo může skutečně pomoci v duchovní a pozemské tísni, je mnohem bližší, než jak si to dnes představují i ti lidé, kteří jsou označováni za nejpesimičtější fantasty. NEMŮŽE TEDY BÝT JEŠTĚ DÍTĚTEM, NEBO BÝT TEPRVE ZROZEN. To by bylo pro včasnou pomoc příliš pozdě.

VYČKÁVÁ KLIDNĚ DOBU SPLNĚNÍ SVÉHO ÚKOLU, PROTOŽE BY SE MU DNES LIDÉ POSMÍVALI A MNOHÉ KRUHY BY JEJ NENÁVIDĚLY NEMÉNĚ, NEŽ KDYSI SYNA BOŽÍHO.

Proč by se měl předčasně dávat poznat, když mu Boží vůle sama urovná cestu? Není mu zapotřebí, aby se podílel na závodě, jehož cíl jest jedině jeho cílem! Nikdo kromě něho jej nedosáhne. Kdo z opravdu vážně hledajících si jen může představit, že by se tento Syn Člověka postavil do jedné řady s těmi mnohými, nebo jen vedle těch, kdo si říkají vůdci! Nemusel byste se nad tím usmívat? Syn Člověka se neuchází o přízeň lidí a nebude se ani přít s církvemi; neboť toho mu vůbec není zapotřebí. Boží vůle mu tentokrát požene lidstvo do rukou jakoby důtkami!

JEHO KLIDNÉ VYČKÁVÁNÍ JE TO NEJSTRAŠNĚJŠÍ, CO SE MŮŽE LIDSTVU STÁT!
Lidstvo to však jinak nezaslouží. Dostane se mu toho, co si samo připravilo. Čekejte proto trpělivě, až se čas naplní.

ABD-RU-SHIN
 
Jozef Potúček
Chcete dôkazy? Naozaj? Od koho?
Odpoveď Petrovi S. a jemu podobným anonymom.

Keby ste naozaj boli hľadajúci, tak ako viacerí to tu prezentujete, odpovede na všetky otázky by ste našli hlavne v SLOVE a potom na viaceré otázky aj v niektorých konkrétnych vyjadreniach čitateľov VZ-1,2,3 z minulých mesiacov či rokov.

Vám ale ide o iné.
Dráždi Vás to narodenie Kráľa Tisícročnej ríše a nedá Vám to spať. Preto sa sem stále vraciate. Nevládzete tú silu už odraziť.
A keďže ste sa zároveň dobrovoľne naladili energeticky na také frekvencie, ktoré nechcú, aby sa ľudstvo dozvedelo, že tu na Zemi na počiatku Tisícročnej ríše bude osobne Imanuel v mäse a krvi, tak to nevidíte ani v SLOVE, neustále tu dobiedzate, provokujete a hlavne by ste radi vytiahli čo najviac informácií od tých, ktorí možno aj niečo viac vedia o týchto dejoch.
Zbytočná námaha ...

*******
Stoja za vami a hýbu s vami ako s bábkami:
Vy niektorí, ste totiž takí, že aj keby sa pred Vás postavil taký svedok, ktorý by povedal, že bol pri tom narodení, tak by ste mu neuverili. Neuverili by ste tomuto človeku, lebo by ste chceli od neho stále viac a viac, takže napokon by ste ho zahádzali spŕškou vlastných výkladov v zmesi s vybranými citátmi zo Slova, aby ste mu dokázali, že je klamár.
Ľudia neuverili, ani keď na Zemi bolo samotné SLOVO vtelené! Takže komu by títo rovnorodí vlastne uverili dnes?
Aj keby sa sám Syn Človeka postavil pred vás niektorých a povedal vám, že sa narodil, aby viedol ľudstvo na začiatku Tisícročnej ríše, chceli by ste od neho ďalšie a ďalšie dôkazy, že je Syn Boží.
A keby sa v hnuse od vás táto Božia Vôľa v mäse a krvi odvrátila, zavrhli by ste aj JU a považovali za klamára, lebo by sa nesplnila vaša vôľa, a ostatní by sa k tomuto Vyslancovi Svetla postavili takisto, ako sa drvivá väčšina ľudstva postavila aj k Ježišovi a Abdruschinovi – zabili by HO, keď nie fyzicky tak určite aspoň morálne!
A to robíte niektorí bez prestania!

Aké chcete vlastne dôkazy? A od koho? Od ľudí? Alebo priamo od Boha Otca?! Nechcete snáď, aby za každým z Vás prišiel ON sám kolenačky s prosíkom, aby s te v Neho uverili, že sa Jeho časť hrubohmotne narodila podľa Jeho zasľúbení?!
Čo si vlastne o sebe myslíte?!

Dnes je na Zemi preto toľko falošných „Kristov“ a prorokov, lebo je tu Bohom zasľúbená doba príchodu toho pravého – PRÍCHOD SPRAVODLIVÉHO !!!
Buďte trpezliví a dočkáte sa! Nebojte sa, aj vy sa celú Pravdu dozviete!
Načo ten nepokoj a zhon, či naoko akási prehraná snaha o ochranu iných hľadajúcich?
*******

Staraj sa každý sám o seba, aby si TY žil podľa večných zákonov !
Toto je tvoja úloha, človeče – spoznať zákonitosti Stvorenia, žiť podľa nich, aby si sa potom ako sabauvedomelý a slobodný DUCH mohol vrátiť DOMOV !

Pani Natália nás vždy napomínala:
My len oznamujeme, my nepresviedčame ...

DUCHOVNE MÔŽEM POMÁHAŤ DRUHÝM AŽ VTEDY,
KEĎ SÁM SOM SILNÝ A SLOBODNÝ !

Snažme sa teda najprv žiť podľa večných zákonov Najvyššieho, neotravujme iných s tými istými svojimi neodbytnými otázkami, ktoré len naznačujú, že sme nehľadali v SLOVE (alebo že sme najatými provokatérmi), a až potom sa začnime starať o ostatných!
Nestrácajme čas na jalové, umelo vyvolávané spory, nenechajme sa vyprovokovať nasadenými služobníkmi temna a ich zotročenými bábkami, odstráňme ich nekompromisne zo svojej cesty ako nepotrebnú háveď, aby sme jasne videli pred seba.
Kráčajme priamo Cestou Pravdy a Lásky, ktorú nám ukazuje SLOVO Pánovo !
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Imanuel


?Ak má panovať, nemôže žiť v hmotnom tele na Zemi. Pozemské telo nevydrží 1000 rokov.?

Tak toto je citát z príspevku Petra S. Už len z tejto jednej vety vidno, že ako niektorí rozumejú Posolstvu Grálu, a asi presné tak aj Zjaveniu Jána, keď tu dávajú tvrdenia, ktoré sa ani náhodou nemôžu opierať o Posolstvo Grálu, kde je opätovný príchod predsa tak jasné zvestovaný, a koľko približné bude trvať pôsobenie Imanuela na počiatku Tisícročnej ríše. Či už ide o predvojnové vydanie PG, alebo povojnové vydanie PG, ktorého boli úpravy urobené až po odchode ABDRUSHINA, hoci aj v tomto skrátenom PG sa nachádza nejedná zmienka o jeho opätovnom príchode, no čo už, nie všetko sa vždy vydarí tak, ako by si niekto prial, ale teraz už s konečnou platnosťou, ako Kráľa Tisícročnej ríše a jasného víťaza.

Preto sa radšej opriem o vety z predvojnového vydania PG – Poselství Doznívá – prednáška – Říše tisíce let, ktoré tiež neobsahuje to skrátené a upravené PG, ale nie rukou Abdrushinovou, lebo aj v prednáške – Ako sa má Posolstvo prijímať – Pán Abdrushin píše jasné toto: ,, NEZMĚNĚNÉ MUSÍTE PONECHAT MÉ POSELSTVÍ OD PRVNÍHO DO POSLEDNÍHO SLOVA, MÁLI VÁM PŘINÉST UŽITEK. (KONIEC CITÁTU)

A teraz k samotnej prednáške – Říše tisíce let:

Během tisíce roků bude vládnouti jedině Božská vůle, které musí se podříditi každý lidský duch, který mohl obstáti v soudu!

BOŽSKÁ VŮLE SAMA NEZŮSTANE VŠAK NA ZEMI V KRVI A MASE PO TISÍC LET, NÝBRŽ PO VYKONANÉ VÝSTAVBĚ!!! ODEJDE VZHŮRU DO HRADU GRÁLU.!!! (Koniec citátu)

Čiže vážení, ktorým to nie je jasné, ako Petrovi S., čiže Imanuel tu nebude tisíc pozemských rokov, ale po vykonanej výstavbe, odíde späť do hradu Grálu, a na jeho miesto nastúpi vždy jeden z prastvorených. A nie len v jemnohmotnom tele, ako by rád nahovoril tu jeden pán, ale v mäsa a krvi, lebo inak to ani možné nemôže byť. A aby som nezabudol, to nie sú Večné zákony, ktoré sa ako vidno presné opierajú o PG, ale samotné Slovo Pána Abdrushina! Či aj to chcete vyvracať?

Prednáška – Vývoj stvorenia: ,, RAZ MÁ NASTAŤ NA ZEMI ODLESK SKUTOČNÉHO RAJA, A TO PÔSOBENÍM SYNA ČLOVEKA, NA POČIATKU TISÍCROČNEJ RÍŠE. Súčasne s tým vznikne tiež pozemský obraz hradu Grálu, ktorého praobraz sa nachádza na najvyššom vrchole stvorenia ako doteraz jediný pravý chrám Boží. (Koniec citátu)

Aj toto chcete zaznávať? Veď sa jasne píše, že kedy nastane odlesk skutočného raja, NA POČIATKU TISÍCROČNEJ RÍŠE PREDSA, KEĎ IMANUEL BUDE TU PREBÝVAŤ V MASA A KRVI!!! A aby mohol prebývať na Zemi v mäse a krvi, tak musí mať predsa takú istú schránku, aká je potrebná pre určitú časť sveta, teda hrubohmotnú, hoci bude už značné zjemnená, tak ako aj všetky tela pozemských ľudí, ktorí budú prebývať v Tisícročnej ríši, a presné o tom hovorila aj pani Makedonová. Ale len tak mimochodom, keďže duch bude konečne vládnuť v živote človeka, tak bude schopný vždy regenerácie svojej pozemskej schránky, teda sa bude dožívať takého pozemského veku, aby mohol už s konečnou platnosťou dokončiť svoj vývoj a navrátiť sa tak do svojho duchovného domova.

Ale predsa by som sa rád ešte pozastavil pri jednom poukaze samotného Abdrushina:

,, Takové zrození Světla na zemi vyžaduje největších, rozsáhlých příprav shůry. Často může staletou námahu zmařiti maličký duch pozemského člověka svými slabostmi a vynutit si mnohé změny ještě v posledním okamžiku.“ (Koniec citátu)

Vynútiť si mnohé zmeny v poslednom okamžiku, a tou zmenou bolo aj to, že Imanuel bol ihneď vzatý po pôrode z dôvodu zlyhania celého ľudstva, ale hlavné vyvoleného národa, ktoré malo vytvoriť k tomu ochranu, aby dieťa Imanuel, tu mohlo zostať aspoň kratučkú chvíľku.

Ľudstvo sa rozhodlo a rozhoduje sa aj naďalej, že na ktorú stranu sa pridá. Buď na tu správnu, alebo na tu nesprávnu. Preto rozhodnutie je na každom z nás, že ako sa rozhodneme. Nik nebude za nami smútiť, ak sa rozhodneme nesprávne...

Ján Anton Sloboda.

P.S.: Prorok Izaiáš – kapitola 66: ,, 5Počujte slovo Hospodinovo/Imanuelovo/, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás nenávidia a odstrkujú pre moje meno /Imanuelovo/, vravia: Nech sa oslávi Hospodin /Imanuel/, nech vidíme vašu radosť! Ale oni vyjdú na hanbu.

6Čuj, hukot znie z mesta! Hlas znie z chrámu! /z Hradu Grálu/ Hlas Hospodina / Imanuela/, ktorý odplatí svojim nepriateľom za ich činy.

7Skôr, ako pocítila bôle, rodička porodila. Skôr, ako prišli na ňu kŕče, priviedla na svet chlapca. /Imanuela, buducého kráľa Tisícročnej ríše/

8Kto počul niečo podobné, kto videl niečo také? Či sa zrodí krajina za jeden deň, alebo narodí sa národ naraz? Lebo Sion sotva pocítil bolesť, už porodil svojich synov.

9Či mám otvoriť život a nedovoliť narodiť sa - hovorí Hospodin /Imanuel/ - alebo ja, čo dovoľujem rodiť, mám uzavrieť život? - hovorí Boh váš./IMANUEL/

10Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. /IMANUELA, ako pravého kráľa Tisícročnej ríše!/

 
Celok hovorí o inom
K takému vysvetleniu sa dá dostať len ak sa úmyselne vyberú z textu iba hodiace sa pasáže. Pozrite sa lepšie a zistíte, že okolité verše v Biblii vylučujú možnosť, že by sa mohlo jednať o pani Natáliu.

4 „jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.“

Stalo sa niečo takéto pred novembrom 1998: „zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem“? Nestalo.

Nasleduje veta, na ktorú sa odvolávate:
5 „I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.“

Ak má panovať, nemôže žiť v hmotnom tele na zemi. Pozemské telo nevydrží 1000 rokov.

6 „Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“

Znovu je tu termín 1260 dní (asi 3,5 roka), ktorý neviete vysvetliť a ktorý znovu nemá nič spoločné s pani Natáliou.

Po boji na nebi bol nakoniec Lucifer zvrhnutý na zem... (kap. 7-12)

13 „Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca.“

Pani Natália to znovu nemohla byť, lebo zomrela a nie je na zemi, alebo lepšie povedané nebola na zemi, lebo ten čas už uplynul.

Chápem, že sa vám niektoré vety hodia a snažíte sa to napasovať na pani Natáliu, ale ak sa pozriete na vec ako na celok, musíte vidieť, že také vysvetlenie je nesprávne.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zjavenie Jána - 12. kapitola


Niektorí odporcovia a neprajníci Večných Zákonov + pani Makedonovej by neustále tu chceli dokázať, že istá čas zo Zjavenia Jána – narodenie Božieho dieťaťa sa stala už pri druhom zrode Syna Človeka Abdrushina, dokonca niektorí už zašli tak ďaleko, že tvrdia, že ten únos sa odohral na vrchole praduchovnej ríše. Preto nie je na škodu si pripomenúť, že čo zvestuje Zjavenie Jána, ktoré sa nachádza v Biblii, a ktoré sa opierala aj pani Makedonová, a čo sa nachádza vo Zjavení Jána – Volanie z prastvorenia, ktoré bolo prijaté človekom z Abdrushinovho okolia, teda dokonca ani nie samotným Abdrushinom.Vety, o ktoré sa chcem oprieť, sú znázornené veľkým písmom.

Zjavenie Jána – Biblia, kapitola č. 12: 1Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, 2tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

3Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: ajhľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. 4Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Tento drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho porodí. 5A PORODILA SYNA, CHLAPCA, KTORÝ MÁ SPRAVOVAŤ VŠETKY NÁRODY ŽELEZNÝM PRÚTOM. DIEŤA VŠAK BOLO UCHVÁTENÉ K BOHU A K JEHO TRÓNU. 6Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvesto šesťdesiat dní. (Koniec citátu)

A teraz z druhého Zjavenia Jána – Volanie z Prastvorenia, bez výkladu, ktorý je tam uvádzaný v zátvorkách: ,, Na nebi se zjevila ženská postava zázračné krásy. Vycházely z ní světelné paprsky a slunce jako by bylo jejím šatem. Stála v srpku měsíce, jehož matný svit halil její nohy. Na hlavě měla korunu se sedmi drahokamy, jež zářily jako hvězdy. Z prostředního, nejnádhernějšího kamene tryskaly paprsky utkávajíce zlaté zahalení kolem děťátka, jež radostně se usmívajíc, vystupovalo z jejího klína. A toto děťátko bylo Pánem světů, o kterém vyprávěli proroci.

Nyní se to pohnulo i v hlubinách. S funěním a mručením přibližoval se netvor mající sedm hlav, poněvadž si chtěl přivlastnit sedm částí světů. Na každé ze svých hlav měl korunu, jelikož si byl jist, že dosáhne svého cíle a stane se králem na této části pozdějšího stvoření - jestliže právě zrozené děťátko zmizí. Protivník se vrhl kupředu, přinášeje na své cestě přinesl zmar všemu, s čím se setkal. Chtěl zničiti děťátko.

HOCH VŠAK BYL VZAT K BOHU, SVÉMU VĚČNÉMU OTCI, ABY U NĚHO ZŮSTAL TAK DLOUHO, NEŽ ZVÍŘE BUDE PŘEMOŽENO. Královna nebes odebrala se do svých zahrad. (Koniec citátu.)

Ako vieme, tak Zjavenie Jána bolo spísané až po odchode Syna Božieho Ježiša, čiže jeho osoby sa to vôbec netýka, lebo hneď na začiatku je napísané, že zjavuje deje, ktoré sa ešte len majú stať, čiže budúcnosť, a nie minulosť, teda sa to nemôže týkať ani samotného Abdrushina, 12. kapitola Zjavenia, či už keď povstal ako prvý na vrchole stvorenia, veď pred kým by tam mal utekať, keď bol Prvý!!!, dokonca ešte v tom čase bol Lucifer verným služobníkom BOHA, ani keď tu bol či už prvýkrát, ako kráľ ríše Isra v Arábii, kde sa mimo iné po prvýkrát s temnom stretol až na vrchole jemnohmotnej ríše, keď tomuto temnému vplyvu podľahol sám Amfortas, a či to bolo pri jeho druhom príchode na Zem, ako Ducha Pravdy, ktorého zasľúbil k pomoci len samotný Syn Boží Ježiš, len preto, že poslanie z jeho strany sa nenaplnilo tak, ako bolo Zhora chcené, hoci aj vtedy už mohlo dôjsť k výstavbe Tisícročnej ríše, ak by ľudstvo spoznalo v Abdrushinovi Imanuela, a prijalo Ho a jeho učenie ako pravé od BOHA.

A teraz späť k uvedeným vetám, ktoré hovoria o tom, že dieťa – budúci Kráľ Tisícročnej ríše Imanuel, bude vzatý po narodení k Bohu a k jeho trónu, teda do božskej ríše.

Ako isto všetci vedia, tak také niečo sa neodohralo, teda ten spomínaný únos, či už v prípade Ježiša, alebo aj v prípade Abdrushina, keď tu bol dvakrát, sa nekonal. Obidvaja vždy po narodení ostali na Zemi. Už z tohto je ľahko pochopiteľné, že v Zjavení Jána 12. kapitola sa hovorí o celkom inom deji, ktorý nemá súvislosť ani spôsobeným Ježiša na Zemi, a ani spôsobeným Abdrushina na Zemi! Teda ide o dej, ktorý ešte vždy nedošiel k naplneniu, teda niečo nové, čo málokto pochopil, hoci Posolstvo Grálu, ako nové posolstvo od BOHA už mal v rukách.

Nikto už po odchode Abdrushina zo Zeme neveril, že Imanuel ešte raz príde, už ako narodené dieťa, ktoré sa uskutočnilo tesné pred prvou veľkou očistou Zeme, ale teraz už ako víťaz a kráľ Tisícročnej ríše, keď temno už z väčšej časti bude zničené..., viď čo sa píše vo Večných zákonoch 1, 2, 3, ktoré sa mimo iné opierajú o proroctvá biblické, a o proroctvá z Posolstva Grálu!

Ale prv ako sa navráti, tak malo byť dieťa Imanuel z dôvodu ochrany, unesený na určitý čas z dosahu temna a padlého archanjela, teda tam, kde temno nemá dosah, a nikdy ani nemalo, teda do božskej ríše, a to hneď alebo zakrátko po narodení! A presne o tom od určitého času hovorila pani Makedonová. Len ona dokázala z Božou pomocou prekonať tento silný temný tlak a povedať ľudom to, čo už nikto nehovoril, že sa Imanuel znova narodí, komu, a akú dlhú dobu bude prebývať na Zemi po narodení. Kto sa tým zaoberal, teda aj rozhovorom s pani Makedonovou, tak zistil, že pani Makedonová od určitého času, ide hlavné o rozhovory z novembra 1998, tak začala hovoriť aj o tej možnosti, že Imanuel môže byť unesený aj hneď po pôrode, pokiaľ bude Zhora spozorované, že pre dieťa je primalá ochrana od ľudí, teda by mohlo ľahko dôjsť k jeho odstráneniu zo strany temna a temných ľudí. !Veď Imanuel je tou najväčšou hrozbou pre temno a jeho hlavného predstaviteľa, ktorý vie, že od toho času už je len krôčik k tomu, k zničeniu a odstráneniu temna a jeho prisluhovačov.! A to sa presné stalo, že Imanuel hneď po pôrode bol v úplnom utajený unesený z dosahu temna, aby dieťa bolo ochránené, presné tak, ako to zvestuje Zjavenie Jána, či už Biblické alebo Volanie z prastvorenia. A po Ňom, v tesnom závese, odchádza aj Jeho matka, aby ani jej temno už viac nemohlo škodiť, teda ani tu nejde o matky či už Ježiša, alebo Abdrushina, lebo aj tie vždy ostali po pôrode na Zemi, na rozdiel od Imanuelovej matky, ktorá tiež v tesnom závese odchádza do záhrad, kde tak isto temno nemalo a ani nemôže mať prístup, lebo to sa nachádza len v hmotnej časti stvorenia!

Ján Anton Sloboda.

 
vode a vzduchu
Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. (Ján 3,3)
Ja si to vysvetľujem tak, že kým sa človek nestane duchovne vedomý, nikdy sa do sveta ducha nemôže vrátiť.
 
Miroslav Klein
Čo som našiel v peňaženke :)
".... nech život Váš je prostý, milý ako detský smiech .... ....rokov ťarchu by ste necítili, dobrá myseľ nech je Váš liek ...."
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hallelujah
 
PeterFranko  
Prednáška Duchovné úrovne VII. Od nášho Pána Abdrushina Syna Človeka

„...On dal ľuďom tiež veľké zvestovanie o terajších udalostiach, ktoré sa stalo všeobecne známim ako „Zjavenie Jánovo“.“

Terajších udalostiach znamená, že sú to udalosti ktoré sa odohrávajú počas Súdu na zemi.
 
Zjavenie Jána prijal Ján...
„Zjavenie Jána prijal Ján v HRUBOHMOTNOSTI!“...?

Omyl, bylo to trochu složitější! Přijímal je Jan křtitel na ostrově PATMOS v duchovní říši a předával je dál někomu na Zemi. Ani se ten poslední člověk na konci celého řetěžce nemusel jmenovat Jan.
 
Peter S.
Pán Franko, píšete: „Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídiel a odletela do pustatiny“...Táto udalosť sa odohrala v hrubohmotnosti.“

Ak je napísané, že žena dostala orlie krídla a odletela pred drakom, tak to asi nie je možné chápať materiálne. Hneď ďalšie slová sú: „Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku...“ Dokonca i v rozprávkach chŕlia draky oheň a nie rieky, nie to v hmotnosti...

Píšete: „Zjavenie Jána prijal Ján v HRUBOHMOTNOSTI!“ Tak som si otvoril Bibliu a je tam napísané, že: „V deň Pánov som bol vo vytržení ducha“. Teda mimo hmotné telo a tým aj mimo hmotnosť. A to čo v celom zjavení opisoval sa z veľkej časti vôbec netýka hmotnosti, čo je podľa písaného jasné.

Biblia je kniha obrazov a nemôže sa chápať materiálne.
 
PeterFranko  
Peter Franko
Zjavenie Jána hovorí o udalostiach, ktoré sa majú stať.

Každý nech si doma otvorí Bibliu a prečíta si začiatok Zjavenia Jána:

Zjavenie Jána prijal Ján v HRUBOHMOTNOSTI! Zjavenie Jánovi zveril Boh. Boh ukázal Jánovi ČO SA MÁ ZAKRÁTKO STAŤ. Čiže sa ešte nestalo v čase, keď Ján Zjavenie prijímal. Všetky kapitoly Zjavenia Jána hovoria o budúcich udalostiach aj 12. kapitola.

Zjavenie Jána hovorí o SÚDE a o tom čo sa bude počas SÚDU odohrávať na zemi v hrubohmotnosti!

Zjavenie Jána 12. kapitola ...“ I porodila syna, chlapca, ktorý bude spravovať všetky národy železnou berlou. Ale jej dieťa bolo ODNESENÉ k Bohu a k jeho trónu „... „ Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídiel a odletela do pustatiny“...Táto udalosť sa odohrala v hrubohmotnosti. Dieťa bolo odnesené znamená, že niekto ho odnesie, že nie samo odíde.

P.S Praduchovné kozmické teleso je skutočné a reálne.