Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Obom stranám
Kto vypisuje, ten sa neučí,(nemá kedy a - previňuje sa!). Prečo obhajujete p. Makedonovú ; a prečo vás trápi smietka v jej oku a vlastné brvno je vám ľahostajné?! Starajte sa o seba a usilujte o vlastné znovuzrodenie (Jn 3, 3).
 
Neomylnosť Večných zákonov?
Pane Slobodo, uvědomte si, že neomylnost Večných zákonov, kterou zde tak urputně prosazujete, visí jen na vlásku. Což jste nečetl Poselství Grálu , kde je dopodrobna vysvětlováno, proč musel přijít sám vyslanec Boží Ježíš a nakonec i zaslíbený Syn Člověka? Proč nestačilo, aby zde působili obyčejní lidští duchové, třebaže byli vyslání z čistých nebes jako proroci?

Rozpomeňte se, je to v PG na vícero místech! Jen vyslanec Boží je spojen přímým paprskem záření s podstatou Boha Otce a jedině touto cestou může být vědění přinášené shůry předáváno lidem nezkresleně!! Ve všech ostatních případech zvěstí přinášených shůry musí být použit celý řetězec pomocníků stojících na jednotlivých úrovních stvoření a tak je ona zpráva postupně předávána od jednoho stupně k druhému stále níže. A jak se snižuje chápavost vlivem nižšího tlaku Božího Světla, tak také postupně dochází ke stále většímu zúžení a zkreslení pojmů a tím i celé zprávy.

Jen Synové Boží mohli přinést vědění o Bohu nezkreslené! Slovo Boží nám bylo přineseno, leč lidstvo je nepřijalo, jen hrstka věrných, zato téměř okamžitě jsou činěny pokusy jak to Slovo pokřivit, jak je zjednodušit, aby se lidský duch nemusel ani trochu namáhat a jak postupně to Slovo nahradit jinými výklady.

Pokud již ani Poselství Grálu nevěříte a nesnažíte se je správně pochopit, víte čeho se tím dopouštíte!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Furt a stále...


Presné to sa dalo čakať, keď niekto v dobrej viere chcel niečo povedať viac ohľadom istej veci, tak začalo sa to opäť, furt, stále, dokazovať, že je v tom veľký omyl, ako sa opäť niekto mýlil, že to nie je možné..., ..., teda dokola furt a stále, bez prestania dokázať omylnosť Večných zákonov + dejov, ktoré s tým úzko súviseli, a ktoré sú už aj tak v pase, lebo sa už stali, či už niekto tomu verí alebo neverí.

Čiže páni, ktorým už nedá táto vec spávať, veď oni sami vedia, že prečo je to tak, skúste urobiť len tento krok, a to zabudnúť nato, že také fórum jestvuje, lebo naozaj písaním siahodlhých dokazovaní, len tu strácate váš drahocenný čas, ktorý by ste mali využiť k pochopeniu Posolstva Grálu, aby ste sami už prestali prekrucovať Slovo Pána, keď popierate Jeho opätovný príchod!, ktorý je zvestovaný na viacerých miestach PG!!!

Čiže šetrite sily si na niečo úplne iné, lebo tu už vám dávno dochádza dych.

Ján Anton Sloboda.

 
pozorovateľ
"Pre nás a náš vývoj potrebovala potvrdiť, že sa tak naozaj stane a oznámila toľko, koľko sme potrebovali duchovne vedieť. A viac nám nepovedala PRETO, LEBO BY SME TO POCHOPIŤ NEDOKÁZALI."

P. Makedonová jednoducho použila úryvok vety z Nového zákona práve tam, kde sa začali prejavovať jej určité medzery v celkovom pochopení Posolstva.

Všetko potrebné, čo potrebuje ľudský duch na ceste svojho vývoja, je obsiahnuté v pôvodnom evanjeliu Lásky Syna Božieho Ježiša a po stáročiach znova očistené a vysvetlené v Posolstve Pravdy. Obrazy, ktoré sú tam podávané s najväčšou dôslednosťou s prihliadnutím práve na to, aby to človek vo svojej prílišnej rozumovej domýšľavosti pochopil správne, nútia predsa každého poctivého k podrobnému skúmaniu. V každej prednáške autor dôrazne varuje pred domýšľavosťou, ktorá je nám ľuďom priznajme si to vlastná.

Všetko to, čo v nepochopiteľnej milosti od Stvoriteľa prichádza z Pravdy k nám ľuďom sa opiera len a len o dokonalo pôsobiace svetlé sily prúdiace z východiska, z Výšin Hradu Grálu. S tým je nerozlučne spätý pojem rytierstvo, vernosť Pánovi, a najmä ochota slúžiť Stvoriteľovi a Pravde.

- Chcete pán Devínsky, naďalej tvrdiť, že prastvorené bytosti z praduchovnej ríše používajú praduchovné kozmické teleso?
- Viete si vôbec správne predstaviť druhový rozdiel (t.j. týkajúci sa stupňa žiarenia) jednotlivých častí Stvorenia, ktoré do seba bez medzier zapadajú?
- A napokon, podľa čoho v našom vesmíre poznáte prípadných obyvateľov Praduchovna?

Toto čo tu spoločne s Vašimi "vernými" predvádzate, hraničí so svojvoľným prekrucovaním obsahu Posolstva Pravdy. Pojmy duchovno, praduchovno, božské tu prechádzate ako keby v tom vôbec žiadne vymedzené hranice neboli.
 
Dalšie dokazovanie...
Pane Devínsky děkuji za Vaše doplnění. Očekával jsem, že se s tím praduchovním kosmickým tělesem někdo ještě přihlásí. Tedy pokud z toho vymineme mimozemšťany a jejich dopravní prostředky s kterými mistrně operuje třebas pan Potúček na svých webových stránkách, tak se konečně dostaneme k onomu záhadnému praduchovnímu tělesu, které je v Poselství Grálu i na jiných místech popisovano jako Hvězda Syna Člověka, která byla z praduchovna vypravena tak, aby k zemi dorazila v pravý čas - navrcholu soudu.

Jak víme již v dobách, kdy tu byl Abdrushin se naše Země dostávala do vlivu vyzařování této hvězdy s praduchovním jádrem. Při cestě hmotnými částmi stvoření, se má postupně obalovat hmotností, takže bude též hrubohmotně viditelná a víme také, že od obratu světů uplynulo již 78 let, ale ještě nedorazila. A bude to pak trvat mnoho let, než se opět dostaneme z jejího vlivu. Tedy asi to nebude zrovna nejrychlejší dopravní prostředek. Proto zde byly úvahy také o technických prostředcích mimozemšťanů, jakož i o technickém zabezpečení přežití hrubohmotného těla nově narozeného Krále tisícileté říše u stupňů Božího trůnu. Tedy pokud by to mělo nějaký smysl, o čemž ovšem nejsem přesvědčen!

Jenomže tady jaksi nepůjde o ten případ hrubohmotného těla. A jak jsem naznačil v předchozím, je zcela nepravděpodobné, že by Bůh byl odkázán na pomoc svých tvorů ve věci dopravy a přežití ve své vlastní říši. Ale co by tam vlastně dělal s hmotným tělem. Nesouhlasím s Vámi ani ve věci, že: ...“ Telesná schránka Imanuela je iná ako u bežného človeka“ Proč by Imanuel měl nějaké jiné hrubohmotné tělo, než běžní smrtelníci. Leda že by přišel k soudu „jen na oblacích“. Ježíš i Abdrushin měli zcela obyčejné pozemské tělo, jiné bylo jen jejich bezbytostné Božské jádro a jeho nezbytné duchovní zahalení. Ale hmota zůstává hmotou, ikdyž v ní přebývá sám Bůh. To bychom se s těmito dohady museli vrátit k Origénovu učení a k raně křesťanským sporům o podstatu Ježíšovu, k Ariánům, Nestoriánům atd…

A jak to bylo s těhotenstvím paní Natálie? Žádné nebylo potvrzeno, tedy ani porod se nekonal, ani únos dítěte. Ba ani žádné jemnohmotné těhotenství se nemohlo konat, to snad uznáte! Nic takového přece v jemnohmotných říších neexistuje, snad jen v symbolické řeči mystiků a v jejich popisech apokalyptický hrůz!! Nechtějte proto brát ani Makedonovou doslovně. Lze připustit, že zde mohla plnit nějaké vyšší poslání, ale mnohé věci se jí trochu vymkly z rukou. Sama připouští temné vlivy, které na ni působily. Nebyl by to první, ani poslední případ....

Ostatně děj popisovaný ve Zjevení Janovo 12:1-18 se netýká narození Imanuele na Zemi ale děje, který se odehrával v nejvyšších sférách praduchovních úrovních, kde Imanuel pro svoji budoucí úlohu Krále tisicileté říše dostává od Prakrálovny Elisabeth duchovní zahalení jako dítě. Bližší vysvětlení celé Apokalypsy bylo podáno již za života Abd-ru-shinova ve stejnojmenném spisu „Zjevení Janovo - Volání z Prastvoření“. Symbolika postavy ženy sluncem oděné (Zj 12:1), která porodila dítě, syna a uprchla na poušť tam byla dostatečně objasněna. A to poněkud jinak než k tomu přistupuje paní Makedonová. Proto dohady a spekulace v tomto směru zde vedené lze považovat za neopodstatněné!

Nechci si hrát na vědoucího, ale myslím, že toho rozruchu kolem tvrzení a knih paní Makedonové bylo víc než dost. Žádná z jejích věšteb, kromě data její smrti se nenaplnila, je tedy na čase, abyste se na nejbližším Synodu zamysleli o přehodnocení všech pasáží z jejich knih, které jsou v jasném rozporu s Poselstvím Grálu.

Předpokládám, že výše uvedený spis je pro Vás dostupný. Pokud ne mohu Vám jej obratem zaslat v elektronické podobě.

 
Kozmos je hmotný
Kozmos je vesmír a ten je HMOTNÝ. Hovoriť o praduchovnom kozmickom telese je teda od základu nesprávne. VZ: „Dieťa dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso.“
 
Devínsky  
Pán Albert, ešte pred písaním Vašich včerajších úvah by bolo užitočné uvedomiť si nasledovné:
Ak je reč o praduchovnom kozmickom telese tak nemožno tento pojem spájať s mimozemšťanmi, ani s výdobytkami mimozemskej techniky. Obyvatelia praduchovna nie sú mimozemšťania.
Keď pani Makedonová spomína vyzdvihnutíe Imanuela výlučne v súvislosti s praduchovným telesom, nieje potom správne posudzovať tento dej z pohľadu, ktorý s tým telesom nepočíta.
Telesná schránka Imanuela je iná ako u bežného človeka. Nepovažujem preto za správne v takomto prípade mechanicky aplikovať vedomosti získané čiastočným pochopením Posolstva o ľudskom tele na tento prípad, navyše ak je táto telesná nezvyčajnosť v kombinácii s nezvyčajným dopravným prostriedkom o ktorom nič viac nevieme. Potom hodnotenie a poukazy obmedzeného zemského človiečika na porušovanie Zákonov, respektíve na opravovanie Posolstva pani Makedonovou v tomto prípade vyznievajú nehodnoverne.
To, že bude Imanuel vyzdvihnutý pred boží trón nieje výmysel pani Makedonovej, je to záležitosť, ktorá je zaznamenaná už v proroctvách. Pre nás a náš vývoj potrebovala potvrdiť, že sa tak naozaj stane a oznámila toľko, koľko sme potrebovali duchovne vedieť. A viac nám nepovedala preto, lebo by sme to pochopiť nedokázali. Technickú stránku toho iba naznačila, ale nevysvetľovala. Tak ako Posolstvo, aj VZ 1,2,3 sú duchovnými knihami a nie technickou príručkou.
 
http://www.youtube.com/watch?v=V8ozqfuM9go&feature=related
 
reakcia na JAN
A opäť to dokazovanie...
Preto odteraz prenikavo pozorujte svoje okolie, až započne ten boj! Práve podľa kriku tým istejšie ich poznáte, každého, ktorý k nemu patrí! Lebo títo budú opäť ako už kedysi chodiť v strachu a v nepriateľstve pred čistou Pravdou!

Antikrist sa bude opäť kŕčovite snažiť udržať svoj vplyv na zemi. Dávajte pozor na jeho nevecnosť v obrane i v útoku, opäť bude pracovať len s ohováraním, podozrievaním, lebo jeho stúpenci iné nedokážu. To, aby predstúpili pred Pravdu a vyvrátili ju, nie je možné.
 
Desítky obyvatel texaského městečka prý viděly UFO
15. 1. 2008 18:41 - STEPHENVILLE, USA

Několik desítek lidí - včetně pilota, konstábla a podnikatelů - tvrdí, že zahlédli velký, nehlučně se pohybující objekt s jasně zářícími světly, letící nízko a rychle. Někteří z nich prý zpozorovali stíhačky, které ho pronásledovaly.

"Lidé si lámou hlavu, co to může být, protože tohle je (takzvaný) biblický pás amerických států, a všichni mají strach, že to je konec světa," řekl majitel přepravní společnosti a pilot Steve Allen, podle kterého objekt, který minulý týden viděl, byl asi 1,5 kilometru dlouhý a asi 750 metrů široký. "Rozhodně to nebylo nic z těchhle končin."

http://www.novinky.cz/clanek/130839-desitky-obyvatel-texaskeho-mestecka-pry-videly-ufo.html

 
JAN. jan.jan@post.sk 
A opäť to dokazovanie...


A je to tu opäť, dokazovanie a vyvracanie určitých faktov zo strany jedného pána, ktorý nič iné nevie už ani napísať. Jeho úlohou za každú cenu je, aby všetko čo súvisí s osobou a poslaním pani Makedonovej popieral kde sa len dá. Ak by to chcel poprieť, tak dôkazy sú, že je to tak.

Dokonca v jeho prípade sa dá povedať, ako keby to najväčšie zlo bola pisateľka Večných zákonov, dokonca z jeho strany, aspoň podľa mňa, už ide o posadnutosť voči nej samej, čo je vskutku dosť zarážajúce, že až kam je niekto ochotný z vlastnej vôle zájsť, niekto kto sa hrdý tým, že je čitateľom Posolstva Grálu.

Samozrejme, ako je jasné z jeho nekonečných odpovedí, tak on je ten, ktorý Posolstvo Grálu pochopil v plnej miere. Preto by tak rád radil, podľa svojho vlastného úsudku, že kto by čomu mal veriť a neveriť. A pokiaľ nie, tak začne vypisovať svoje rozumy, kde sa len dá, kde sa mu to dovolí, tak ako tu teraz.

Ale ako si môže každý všimnúť, tak jeho otázky vždy smerujú k tomu istému, lebo on v to jednoducho neverí, teda to popiera, /samozrejme, že si myslí, že bojuje v zmysle Pravdy a pre Pravdu samú, tak ako všetci neprajníci a popierači Večných zákonov/ a ani nemôže, i keď verím, že opäť bude tu tvrdiť niečo iné, ale to je on, teda nič nové z jeho strany, lebo strnulosť a pád niekoho je už raz taký.

Takže pán Albert, svoje odporúčania si môžete ušetriť v prípade mňa osobne, lebo ja o nich už dávno nestojím, tak ako aj o odporúčanie všetkých, ktorí stoja ako odporcovia a neprajníci Večných zákonov, čo som vám myslím už aj raz povedal. Preto sa netrápte s tým, že ako ja skončím atď, lebo tým by ste len mrhal svojim pozemským časom.

Týmto to pokladám za úplne vyriešené, lebo niekomu dávať niečo k pochopeniu, lebo on to už nedokáže ani pri najväčšom úsilí pochopiť, by bolo úplne zbytočné, teda plytvaným môjho drahocenného času, s tým akurát s vami môžem len súhlasiť.

Vy ste si vybral a ja tiež. Teda choďte konečne v pokoji svojou cestou, a prestaňte sa trápiť už tým, lebo vás to raz aj tak položí úplne na lopatky!

Ján Anton Sloboda.

 
Ani „duchovne prežiarené pozemské telo“ nepřijde do nebe!
Vážený pane „…“, nevím proč se zde bojíte napsat svoje jméno, či alespoň nějaký nik? Takhle v tom bude zakrátko hrozný zmatek, jako v těch VZ-1,2,3!

Nuže, psáno jest jasně: …“duchovne prežiarené pozemské telo“ ! A to je snad jednoznačně chápáno, že se jedná o hrubohmotné a nikoliv nějaké tělo astrální či jemnohmotné. Avšak ani s JEMNOHMOTNÝM TĚLEM nelze vejíti do oblasti vyšších sfér duchovních ani praduchovních. A naopak mělo-li vyzařování Imanuelovo přejít hranice BOŽSKÉ SFÉRY a mělo-li být pevně ukotveno ve stvoření a působit jako Parsival v Hradu Grálu, muselo tak být učiněno za pomocí duchovního zahalení, které Parsival obdržel od Prakrálovny Elisabeth.

Snad na tom není nic tak komplikovaného, co by čtenář Poselství Grálu nemohl pochopit. Však čtenáři Večných zákonů s tím mají zřejmě velké problémy. Ale ani hrubohmotné tělo byť by duchovně prozářené bezbytostným jádrem Imanuelovým se nemůže vznésti k nebesům. Je podrobeno všem pozemským zákonům, jako tělo všech obyčejných smrtelníků!!!
 
Albert, koľko pozemských tiel máte práve teraz tu na Zemy ? A koľko z nich je hmotných ? Vaša predstava ľudského tela sa obmedzuje jedine na hrubohnotný obal ?
Jsou snad chyby v Abdrushinově učení?
Pane Slobodo máte pravdu, dlouhodobé příměří mezi stranami s nevyjasněnými otázkami dlouho vydržet nemůže, obzvláště ne ve zvýšeném tlaku Světla blížícího se konce soudu. Vždyť stagnace a polovičaté kompromisy by vedly k pomalému usínání a následně k duchovní smrti. A co teprve oboustranné duchovní následky u lidí, které jste četbou doporučované literatury přivedli na nespránou cestu a do záhuby?

Plýtváte drahoceným časem na sepisování zcela zbytečných elaborátů, využijte jej na objasnění mnoha sporných míst v knihách paní Makedonové. A pokud o žádném takovém místě nevíte, můžete začít např. zde:


VEČNÉ ZÁKONY - 2. diel - Duchovná premena , Články z tlače VII čl. 188
Citace:
V Zjavení Jána sa píše, že dieťa, budúci vládca sveta, teda Imanuel, bolo po narodení uchvátené k Bohu a jeho trónu. Vysvetlite, ako bude uchvátené k Bohu a prečo. Je to vôbec podľa večných zákonov možné?
Všetko bude prebiehať v rámci večných zákonov. Dieťa dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso. Podľa proroctiev sa má stať kráľom tisícročnej ríše Mesiáš, preto sa tisícročná ríša nazýva Mesiášovo kráľovstvo. Slovo Mesiáš znamená Bohom pomazaný za kráľa, teda požehnaný Bohom. S týmto zámerom, ale aj kvôli bezpečnosti, bude novonarodený Imanuel vyzdvihnutý až k Božiemu trónu, do božskej ríše.
Aby to vyzdvihnutie bolo podľa zákona rovnorodosti a tiaže možné, musí byť jeho matkou vyššia bytosť vtelená na Zemi. Tak získa Imanuel dobre duchovne prežiarené pozemské telo, ktoré bude schopné zniesť tam hore silné božské vyžarovanie. To je ďalší z dôvodov, prečo nemôže byť Imanuelovou matkou iná žena, ľudský duch.
Konec citace:


Z poselství Grálu přece víme, že nic hmotného se nemůže dostat mimo náš hmotný vesmír, aniž by to nebylo vystaveno obrovskému tlaku vyzařování a zpětnému rozkladu na pračástice a čistou energii. Natož, že by člověk s hmotným tělem mohl přežít let mimo hmotné stvoření do praduchovna a dokonce vstoupit do Božské říše. Vše hmotné by se muselo okamžitě vypařit a shořet.

Žádné lidské vymyšlenosti, ani výdobytky nejvyspělejší techniky mimozemských civilizací nemohou zajistit přežití lidského těla v těchto ryze duchovních oblastech. Ostatně co by tam kdo s tělem pohledával? A proč by se budoucí Král Tisícileté Říše v tom musel spoléhat na pomoc nějakých mimozemšťanů, jak někteří z vás naznačují? Nezdá se Vám to podivné?? Což pak Bůh sám, když se má jeho oddělená část inkarnovat v hmotnosti, je odkázán na vynálezy svých tvorů, aby mu vytvořili umělé technické podmínky k přežití v jeho vlastní říši?

Zkuste se odpoutat od Makedonové a nechte se vést jen a jen POSELSTVÍM GRÁLU! Jak potom vysvětlíte, proč Makedonová klidně porušuje Zákony stvoření, které nám dal Abdrushin? Přišla snad opravovat chyby v Abdrushinově učení?? Abdrushin přece sám prohlásil, že na jeho Slově nebude změněno ani jediné slovo!


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Ako vidno, tak neustále je tu snaha dokázať, že kam zaradiť ľudí, ktorí sa nechávajú viesť POSOLSTVOM GRÁLU a Večnými zákonmi. Keďže aj s tejto odpovedí niekoho neznámeho vidno, že niekam týchto ľudí zaškatuľkoval na základe asi svojich poznatkov, tak chcel by som osvetliť, že tu nejde ani o žiadny kult osobnosti, lebo je neprípustné, dokonca ak by k takému niečo došlo, tak bolo by to proti samotnej vôli pani Makedonovej, ktorá práve pred týmto varovala! Preto je na mieste, aby tu odznelo niečo z Večných zákonov 2, ktoré vypovedá presné o tom, o kulte osobnosti.


Otázka a odpoveď č. 153

,,Prečo ste zborili kult Panny Márie? Aby ste si vystavali svoj vlastný?

Ešte predo mnou zboril tento kult Abd-ru-shin v Posolstve grálu. Ja iba nadväzujem na to, čo on začal. Práve preto, že onedlho budem aj ja pozemskou matkou Stvoriteľovho syna, mala som ľuďom znova objasniť, toto:

Jedinými prostredníkmi v modlitbách medzi ľuďmi a Bohom môžu byť len Boží synovia, lebo sú jeho súčasťou, teda tiež Bohom. ĽUDIA SI NEMAJÚ VYTVÁRAŤ KULT ANI Z ĽUDSKEJ MATKY ANI Z NIJAKEJ ŽENY POCHÁDZAJÚCEJ Z VYŠŠÍCH SVETOV, HOCI PORODILI BOHA.“ Koniec citátu.

Už len z tejto odpovede je vidno, že kto berie niečo úplné vážne, a tým sa aj riadi, tak iste by také niečo odmietol v zárodku, vytvoriť niekomu kult, kto si to výslovne neželal. Dokonca ak niekto mal tu možnosť a zažil pani Makedonovú aj na živo, tak veľmi dobré vie, že čo ona sama pripomínala svojím poslucháčom, že všetka úcta má patriť jedine BOHU, BOHU, a nikomu inému!!!

A ak vám to všetkým ešte nedošlo, tým čo stojíte ako odporcovia, nepriatelia a neprajníci voči Večným zákonom a jej pisateľke, tak tu ide stále len o PRAVDU, o PRAVDU samú. O tom to tu je, a o ničom inom. To majte už konečne na pamäti, a zmierte sa s tým už konečne, a nechajte už ľudí, ktorí tomu veria na pokoji.

Preto sa pýtam, že prečo nerešpektujete našu slobodnú voľbu rozhodnutia?

Prečo tu neustále dobiedzate a popierate poslanie pani Makedonovej?

Prečo to nenecháte na každom, aby sa slobodné rozhodol, ale neustále omieľate to stále iste dookola, že ide o niečo nepravé a škodlivé?

Alebo žeby ste si povedali, že tisíckrát opakovaná lož sa stane pravdou?

Ale to sa nestane, lebo veľká očista už klope na dvere každému z nás, lebo PRAVDA a BOH sa nenechá donekonečna posmievať tými, ktorí ju neustále krivia, napadajú a popierajú.

Dvere očisty sa už pomaly začnú otvárať, aby každý dostal to, čo si zaslúžil, podľa toho, ako jednal v každom okamihu svojho bytia.


Pred nedávnom tu jeden pán vás všetkých vyzval, ktorí tomu neveríte, aby ste odišli, že potom toto fórum úplne vyschne. Ale ako vidno, tak nevyschlo a ani nevyschne, lebo bude vždy tŕňom oku tým, ktorí síce Pravdou mávajú, ale len preto, aby mohli pokračovať v boji proti tej, tým, ktorí tomu uverili a veria, a ktorí sú presvedčení o pravdivosti Večných zákonov.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.

Hmmm, veľmi zaujímavé. Hlavne keď skúsim túto definíciu navliecť na niektorých zamestnávateľov či skoro všetky politické strany - aj s tou manipuláciou súkromia a ťahaním peňazí tak žijeme vo svete siekt, ktoré sa zvyknú nazývať daňovými subjektami. :o()
sekta nie
Sekta je skupina ľudí, ktorá sa spolčuje na základe spoločných ideí a je často netolerantná alebo odsudzuje iných ľudí, ktorí nezdieľajú idey sekty. Dôležitým znakom sekty je nasledovanie vodcu, autority, ktorej bezvýhradne veria, zbožňujú ju a pripisujú jej často božský pôvod. Ďalším znakom sekty je to, že medzi seba nepustí ľudí, ktorí nemajú často až do najmenších detailov rovnaké názory. Sektu rozpoznáme aj podľa prísneho zákazu čokoľvek kritizovať vo vnútri "hnutia".

Napriek tomu, že všetky tieto znaky skupina ľudí, ktorá pôsobí na tomto fóre má, nie je sektou ale kultom, lebo jej chýba najdôležitejší znak sektárstva: Sekty zasahujú príliš do súkromia človeka, manipulujú jeho osobný život, snažia sa vytvoriť závislosť človeka na sekte a získavať od nich peniaze. A o to ľuďom na tomto fóre určite nejde.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Vážená pani, ak ste si prečítala pozorne toto fórum, tak isto ste musela nájsť na svoje otázky aj odpovede. Ale predsa vám chcem odpovedať na dve otázky, ktoré sa týkajú Vládcu Tisícročnej ríše – IMANUELA.

Takže na prvú vašu otázku, nech vám odpovie samotný Duch Pravdy:

,,Otázka č. 14:

Ze které skupiny Abdrushin vyšel a jaké měl školení? Kde získal to, co říká ve svých přednáškách?

Odpověď:

Tyto otázky zalétají ke mně po přednáškách. Chci je zde znovu ve stejné krátkosti také zodpovědět.

Nevyšel jsem ze žádné skupiny, neprodělal jsem žádného školení, nestudoval jsem a nikde jsem své znalosti nezískal. Nečetl jsem ani budhistické, ani teosofické, ani antroposofické nebo nějaké jiné dílo, nýbrž odmítám všechny takové knihy, pokud jsou mi nabízeny. Nebo jich přijmu, avšak nečtu jich. Co říkám ve svých přednáškách, říkám z přesvědčení sám ze sebe. A nacházejí-li se podobnosti v rozličných náboženstvích, tak jsem je jistě odtud nečerpal. Avšak těší mne pak, najde-li se tam totéž nebo něco podobného.

Ze všech těchto důvodů požaduji stále, že se mají zkoumat slova a nestarat se o řečníka! Kdo mne pak chce následovat, jest skutečně opravdový hledatel, který dovede myslet sám. A jiní lidé, kteří se musí držet osob místo věci a nemohou zůstat také věcnými, nemají pro vážné snahy vpřed žádné ceny. Pro mne jako pro člověka ještě méně.“ Koniec citátu.

Máte pravdu, prikladám aj ja osobne tomu veľký význam, opätovnému príchodu Syna Človeka, lebo ľudstvo, ktoré je ešte schopné tomu načúvať, tak musí byť upovedomené o pravom vládcovi Tisícročnej ríše – Imanuelovi, tobôž teraz, keď je falošných prorokoch na tejto prekrásnej Zemi viac ako dosť, a keď je Pravda opätovne krivená tými, ktorí by tak radi viedli ľudstvo do novej doby, hoci tým vodcom má dnes byť jediné Slovo Božie – Posolstvo Grálu, ktoré bolo spísané vlastnou rukou Syna Človeka. Práve aj z tohto dôvodu, boli napísané ,,Večné zákony“ pani Makedonovou, v ktorých je zvestované Imanuelové narodenie, jeho príchod a všetky okolnosti a udalosti s tým súvisiace. Preto ešte raz bola ľudstvu podaná pomocná ruka, skrze Večné zákony 1, 2, 3. Či už ju príjme alebo nie, tak to už je len jeho problém, lebo dianie s tým súvisiace sa už nedá zastaviť, ono už je dávno v pohybe.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.

Dnes som si vypočula prekrásnu kázeň o vnútornom, duchovnom človekovi a dočítala vaše stránky. Ste sekta? Má váš vodca doktorát z teológie, alebo aspoň filozofie? Považujete vonkajšieho a vnútorného človeka za blížnych a milujete sa navzájom? Zaoberáte sa tým vôbec, alebo som to len z prečítaného nepostrehla? Či sú aj dôležitejšie prikázania ako je toto? Neprikladáte príchodu Syna človeka priveľký význam? Veď v NZ Mt 25 40 stačí len základná starostlivosť o jeho maličkého brata. V prípade, že budú rozdeľovaní (súdení) len vnútorní ľudia, postrehneme to? Môže mi prosím niekto kompetentne odpovedať na tieto základné otázky? Ďakujem.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nemusíte!


Nič si zálohovať nemusíte, lebo všetka tá špina sa aj tak bude za vami ťahať ako čierna niť, ktorá bude vždy obžalobou proti vám pri konečnom zúčtovaní!

Ján Anton Sloboda.