Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Peter Franko
Čas vedieť čo v skutočnosti Ján vo svojom videní Zjavenia opisoval už nastal! Preto Pani Makedonová zanechala jasné vysvetlenie Zjavenia Jána verejne dostupné všetkým ľudom v knihe Večné Zákony.
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Plný súhlas s tým, o čom hovorí tento príspevok od pána Potúčka, a hlavne posledné vety, ktoré by si mal každý z nás vpísať, poriadne hlboko do svojho ducha:

,,Dokazujme svojimi činmi, slovami a myšlienkami, že život podľa Vôle Božej nie je v napádaní, v dokazovaní a presviedčaní iných, ale v dodržiavaní pravidiel Stvoriteľa.

Nemusia to vidieť ľudia, hlavne, že to vidí ON.......!"

Ján Anton Sloboda.

Jozef Potúček
Žiť podľa Vôle Pána
Nedá mi nezareagovať na predchádzajúci príspevok.

Ak by totiž malo byť podľa niektorých novodobých misionárov najdôležitejšie žiť podľa Božej Vôle, tak by zrejme neustále nepodsúvali na tomto fóre to, čomu oni vlastne neveria, ale naozaj by nestrácali čas a snažili sa podľa tejto Vôle aj konať.

Činy niektorých týchto moralistov však hovoria o inom.
Venujú sa stále niečomu, čomu neveria a zamestnávajú sa tým, čo odsudzujú, akoby toto bolo pre nich to najpodstatnejšie.

ŽIŤ podľa Vôle Pánovej, dámy a páni, nie je dokolečka presviedčať iných o tom, čomu ja neverím.
Keď niečomu neverím, idem od toho.

Ledaže by som mal za úlohu niečo neustále potierať a znevažovať, ale toto je už z iného súdka. Potom by aj takéto príspevky začali mať svoju logičnosť.

Je mi ľúto tých, ktorí sa dali zviesť a nechali zo seba urobiť robotické bábky - bez svojho vlastného JA.
A tí, ktorí stoja v pozadí, hľadia, ako ich bábky skáču po ich pódiu. Však už dlho skákať nebudú...

Neodsudzujme ich, nechajme ich kráčať za svojimi slepými pastiermi, veď keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.

Dokazujme svojimi činmi, slovami a myšlienkami, že život podľa Vôle Božej nie je v napádaní, v dokazovaní a presviedčaní iných, ale v dodržiavaní pravidiel Stvoriteľa.

Nemusia to vidieť ľudia, hlavne, že to vidí ON.......!
 
Ďakujem za snahu o vysvetlenie. To čo píšete som skúmal, ale ani v Biblii a ani v Posolstve nikde nie je napísané, že narodenie Imanuela má byť iné, ako narodenie Ježiša. V tej druhej knihe je dokonca napísané: „Pri dokonalosti stvorenia ako diela Božieho je akt plodenia bezpodmienečne nutný.“ Je to tam písané jasne viac krát a potvrdené slovami: „Tieto zákony nepripúšťajú nijakú výnimku, či obchádzanie.“

Zrejme ide v Zjavení Jána o celkom iný dej, lebo ani nasledujúca veta v Biblii za vetou o odnesení chlapca k Božiemu trónu na pani Natáliu nepasuje: „Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“ Takisto aj ďalšia časť v Zjavení Jána vylučuje možnosť, že by bola rodičkou vládcu tisícročnej ríše pani Natália, lebo už nebola na zemi: „Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca.“

Možno až čas ukáže, čo v skutočnosti Ján vo svojom videní opisoval. Namiesto snahy to za každú cenu vedieť bude asi lepšie sa snažiť žiť podľa Božej Vôle, aby sme v tie časy mali ducha dostatočne očisteného a mohli byť pri tvorbe tisícročnej ríše užitoční. Ďakujem za rozhovor.
 
Peter Franko
Ak posudzujete počatie a narodenie Imanuela kráľa tisícročnej ríše podľa počatia a narodenia Ježiša Božieho Syna dostávate sa sám do omylu. Pretože počatie Božích Synov Ježiša a Imanuela sa odohralo rôzne. Práve kvôli tomu aby dieťa Imanuel mohol byť odnesený k Božiemu trónu. Zároveň Vás upozorním na to, že zem sa po očiste pozdvihne na svoje pôvodné miesto. Všetky udalosti ktoré sa majú odohrať v stvorení majú svoje pevné body ( nevynímajúc hrubohmotnosť)! Tak aj začiatok tisícročnej ríše má svoj pevný bod, ktorý je nemenný a presne sa vyplní v čase jemu určenom. Konečný bod! Do tohto konečného bodu ľudia ešte svojou vôľou mohli ovplyvniť úpravy a zmeny zo strany Svetla. Avšak tieto zmeny nijako neovplyvnia vyplnenie posledného termínu započatia tisícročnej ríše. Ten konečný termín ešte len má prísť. Potom už nebude môcť si nažívať v stvorení ten kto si vyberie temného vodcu ako sa to stalo za života Pána Abdrushina. Kto sa rozhodne pre temného vodcu a nebude nasledovať Imanuela bude vymazaný z knihy života!
Ďakujem za upozornenie, je to tak, dej sa určite neodohral pri začiatku Stvorenia. Kto by to tak ale chápal, keď sa v Jánovom proroctve jasne píše o budúcom deji?

V knihách „Večné zákony“ je to zase vysvetľované úplne materiálne, čo asi tiež nebude správne, lebo hmotne narodené dieťa uniesť do nehmotného sveta, alebo dokonca k Božiemu trónu, nie je práve kvôli zákonu rovnorodosti možné.

Ďakujem za ochotu.

Prepáčte, nerád píšem svoje meno hocikde po internete. Predo mnou bol príspevok, kde niekto písal, že meno netreba.
 
Peter Franko
Odpoveď na Vašu otázku nájdete v knihe Večné Zákony od Natálie de Lemény Makedonovej. Zároveň si prečítajte Zjavenie Jána v Biblií konkrétne 12 kapitolu : " Tento drak sa postavil pred rodiacu ženu , aby pohltol dieťa, keď ho porodí. I porodila syna, chlapca , ktorý bude spravovať všetky národy železnou berlou. Ale jej dieťa bolo odnesené k Bohu a k jeho trónu ..." Zároveň Vás upozrním na to, že tento dej sa neodohral v čisto duchovnej ríši pri zrode Parsifala na začiatku vzniku stvorenia. Tento výklad Zjavenia Jána je nesprávny. Prečo nepoužívate pri svojom pôsobení svoje meno?
Ako je to možné?
Píšete: "tak musel byť druhý Boží Syn ihneď po zrode unesený"

Zákon rovnorodosti poznáte? Už do astrálu sa nedá ísť s hmotným telom. Viete to vysvetliť, alebo iba tak veríte?
 
Spánok nie, len obyčajné ticho, ktoré niektorých strašne dráždi, lebo nemôžu zviditeľniť svoje ego rýpaním. Tak si aspoň takto "vŕtnu" Po búrke vždy prichádza kľudné vyčistenie. Kto seje búrku .....
JAN. jan.jan@post.sk 
Zjavenie Pána.


Dnes sa na Slovensku slávi sviatok Zjavenia Pána – Traja králi. Pred naším zrakom opäť vystupujú obrazy spred dvoch tisícročí, keď vidíme troch mudrcov z východu, ako vedení hviezdou prichádzajú k Božiemu dieťaťu pokloniť sa mu a odovzdať mu pozemské dary. Pozemské dary a nič viac.

Ako človek veľakrát zabúda nato, kvôli čomu na túto Zem prišiel?

Aj oni traja mudrci, hoc spoznali znamenie času, tak nepriniesli samých seba, svoju moc a bohatstvo, ktorá mala byť ochranou pre Syna Božieho Ježiša, ale priniesli len nejaké pozemské dary. Ďalšie zlyhanie bolo tak dokonané z radov povolaných, hoc oni sami si mysleli, že úlohu splnili. Ale nie len oni opäť sklamali, ale sklamali všetci, ktorí prišli sem nato, aby urovnávali cestu Pánovi. Temno opäť triumfovalo. Veď ak by sa vtedy ľudstvo správne a v pravý čas prebudilo, tak bolo by Ježišovi veľa uľahčené, a Jeho presväté poslanie by bolo poslaním radosti, a nie poslaním utrpenia a bolesti.

Vtedy mohli prísť ľudia k Synovi Božiemu osobne, uvidieť to Božie dieťa, stelesnenú Božiu Lásku, ktorá sa stala človekom, aby priniesla ľuďom zeme záchranu a spásu vo svojom presvätom Slove, ale nie ako teraz, keď kvôli tomu, že sme opäť mi ľudia zlyhali, tak musel byť druhý Boží Syn Imanuel Abdrushin ihneď po zrode unesený, aby sa nestalo niečo oveľa horšie, aby ho zlosynovia nepripravili o život, lebo ochrana z rad povolaných ľudí bola primalá, teda skoro žiadna.

Syn Boží Ježiš svojho času povedal: ,,Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“

Áno, sú to všetci tí, ktorí aj keď neboli účastní toho Zrodu Vládcu Tisícročnej ríše, tak napriek tomu uverili, že Syn Svetla sa narodil, lebo všetko sa odohralo presne tak, nie ako by si ľudstvo želalo a rado videlo, ale ako si to želal v tej chvíli samotný STVORITEĽ!

IMANUEL sa narodil a bol ihneď vzatý do bezpečia, kde temno a ľudská zlovôľa nikdy nemali miesta. A preto nech nám bude útechou a posilou, lebo boje ešte nie sú ukončené, ešte to najťažšie každého z nás len čaká, prejsť cez koleso veľkej očisty, nech bude to povzbudením pre všetkých ľudí dobrej vôle, že nie nastalo Imanuel odišiel, nakoľko navráti sa nám po vykonanej očiste, keď Ho bude jeho verný ľud očakávať. Vtedy zaznejú piesne chváli k BOHU Všemohúcemu. On IMANUEL, bude z radosťou a s jasotom vítaní ľudom, ktorý v neho veril a veriť bude. Šťastní to ľudia, ktorí to zažijú, a ktorí Mu budú smieť pomáhať pri výstavbe Tisícročnej ríše Pravdy, Lásky, Spravodlivosti, Mieru, Pokoja a Božej prítomnosti. Preto želám všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí si to úprimne želajú, aby sa im to podarilo.

Bez IMANUELA nie je možné, aby bol postavený čo len jeden najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše! Kto tvrdí, že áno, tak ten popiera to, čo bolo BOHOM dávno zasľúbené, a tým popiera presvätú Vôľu samotného STVORITEĽA, a tým si spečatil svoj vlastný osud.

Ján Anton Sloboda.

 
meno? nezáleží, príspevok bude z
i keď aj ja som omylný
je tu spánok, otázne len je či si to niekto z tejto "obývačky" prizná. pri čítaní prispevkov od starších až po dnešok.., veru už je tu spánok. ale nik neobťažuje, však? tak "sladké sny"...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
PF 2008


Čo zaželať v novom prichádzajúcom roku 2008, ktorý bude tak isto rokom veľkých zmien a premien?

Aby vás svetlo Lásky, Pravdy a pravého Poznania sprevádzalo aj v tomto Novom roku 2008.

Tak to želám z úprimného srdca všetkým ľudom dobrej vôle, v prvý deň Nového roka, ktorý je aj dňom vzniku Slovenskej republiky.

Krok to bol správny a potrebný, hoci niektorí aj po pätnástich rokoch si myslia pravý opak. Pri zrode samostatného Slovenského štátu vtedy stal Vladimír Mečiar, ktorý aj pri poslednom prieskume verejnej mienky , že koho považujú za „otca vlasti“, tak až 47, 8% z nich uviedlo, že je to práve Vladimír Mečiar. Aj ja sa k tomu smelo a s radosťou pripájam, lebo pre mňa osobne je Vladimír Mečiar veľkou osobnosťou v dejinách slovenského národa, osobnosťou, ktorá ako hlavná stála pri zrode samotnej Slovenskej republiky, ako svojprávneho štátu, ktorý si národ slovenský tak dlho prial, po celé stáročia. A ten deň nadišiel, keď na jeho čele stal ten pravý politický vodca, ktorého sem na Zem, na tento krásny kus zeme, vyslalo samotné Svetlo.

Preto vravím: Vďaka Pane zato.

Ján Anton Sloboda.

 
... k téme UFO
Japonský minister zahraničných vecí Nobutaka Machimura vyhlásil na tlačovej konferencii, že „UFO existuje“. Toto vyhlásenie nasledovalo po tom, čo japonský minister obrany koštatoval, že ich obranné sili by nedokázali účinne reágovať na útok nepriateľských mimozemšťanov.

Základ k týmto tvrdeniam, okrem iného, položili fotografie z japonského lunárneho modulu KAGUYA, ktorý zachytil sériu raketám podobných štartov z odvrátenej strany Mesiaca smerom k Marsu.

K japonským obavám sa pripájajú aj ruskí bezpečnostní analytici, ktorí pozorujú nezvyklé javy vo vesmíre. Obávajú sa, že planéta Mars sa stáva cieľom neznámeho mimozemského plavidla, ktoré vniklo do našej slnečnej sústavy v maske kométy objavenej v roku 1975 s názvom Boethin.
Tá náhle „zmizla“ v pásme asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Dnes sa z toho miesta rúti na Mars nezvyklý asteroid (2007 WD5) o priemere 50 metrov, práve k oblasti kde pôsobí Mars Rover Oportunity.

Zdroj:
http://www.whatdoesitmean.com/index1058.htm
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nebeský úkaz


Istotne je tento nebeský úkaz hodný pozornosti, o ktorom sa zmieňuje tento článok: http://www.astro.cz/clanek/3004 , ktorý obsahuje aj sériu obrázkov tohto nebeského úkazu, ktorý je aspoň podľa mňa veľmi pozoruhodný.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.


 
Miroslav Klein
Obrazky
Dobrý neskorý večer! Všimol som si, že sa občas objavuju obrázky. Včera som bol v lese a mam par pekných fotiek. Rád by som ich poslal Vám p. Devínsky, možno by sa Vám aj páčili a mohli by ste ich tu uverejniť. Mám moc rád les, les ako taký. Prosím odpíšte mi na môj email Trajan@zoznam.sk
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento deň.
,,Kto nemá lásku v srdci, ten nevie spoznať to pekné a krásne, o čom je život." Ján Anton Sloboda.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Narodenie Pána Ježiša


Ježiš mu riekol: Ja som Cesta i Pravda i Život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

http://www.youtube.com/watch?v=oRh4OWvqaE0&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=87q5dmW6zDg&feature=related


 
Želám všetkým, nielen počas sviatkov, načerpanie zo zvýšeného prúdu lásky a jej ďalšie rozdávanie medzi blížnych.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Decembrové spomienky III.


,,Na prapočátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha, neboť to Slovo byl Bůh sám.

+Jím jsou stvořeny všechny věci, bez Slova nebylo učiněno nic z toho, co bylo stvořeno.

+V něm byl Život a ten Život bylo Světlo. Světlo však byl Bůh sám.

+Slovo, Život, Světlo; tři výdechy Pravěčného! Světlo z Boha svítilo do temnot, ale temnoty je nepochopily.

Tu byl člověk jménem Jan, který byl poslán od Boha jako svědek, aby svědčil o tom Světle a aby tak byly oči temna otevřeny.

On sám nebyl tím Světlem. Měl pouze příkaz podat svědectví o Světle, o tom pravdivém Světle, které chtělo osvítit všechny lidi, kteří budou přicházet na tento svět.

Světlo bylo ve světě, neboť celý svět jím byl vytvořen - ale svět je nepoznal.

Temným stal se svět, protože neviděl Světlo. Tu poslal Bůh svého vrozeného Syna, aby temnoty osvítil.

Přišel na svět, ale lidé Ho nepřijali. Těm několika málo, kteří Ho poznali, dal však milost vidět Boha. Daroval jim Pravdu, aby na sobě mohli opět prožívat Boží zákony a mohli věřit v Boha.

Láska Boží sklonila se dolů k lidstvu. Stala se člověkem a pobývala mezi námi. Směli jsme pohlížet na její vznešenost, vznešenost vrozeného Syna Otcova, plnou milosti a pravdy. Z Jeho hojnosti jsme všichni přijímali milost za milostí.

Zákony Boží nám byly dány prostřednictvím Mojžíše. Ale lidé na ně zapomněli a kráčeli z temnoty do temnoty. Tu přinesl Ježíš Kristus, vrozený Syn Pravěčného, milost a Pravdu opět shůry na zem, aby se cesta lidstva rozjasnila.

Zvěstoval nám Boha. To nemohl vykonat žádný člověk. Nikdo Boha neviděl a ani ho neuvidí; vrozený syn, který přišel od Otce, mohl nám o Něm podat zvěst.

Odložil všechnu svoji nádheru, aby byl lidem blízký jako člověk. Svoji božskost nesl v sobě jako skrytý poklad, ale obal zahalující tento skvost byl příliš slabý. Vždy znovu jím pronikala vznešenost. Lidé viděli záři, která z Něho vycházela, ale nedbali jí. Cítili síly, které jako paprsky z něho pronikaly, ale nechtěli se dát poučit.

Jan, sluha Boží, viděl v okamžiku, kdy ho křtil na Jeho rozkaz, že se nad Ním vznáší holubice. Tu věděl, že Ježíš je vrozený Syn věčného Boha. A svědčil o Něm, ale bylo jen málo těch, kteří toto svědectví přijali.“ Použité z knihy – Evangelium Janovo.

Blíži sa čas Vianoc. Preto bezpochyby by k naším decembrovým spomienkam mala patríť ďalšia udalosť, udalosť s veľkým ,,U“, /tak ako je to vždy pri narodení Božích Synov na Zemi, Ježiša a Imanuela/, ktorá sa stala skutočnosťou pred 2000 rokmi. A tou je narodenie Božieho Syna Ježiša, Syna Svetla, ktorý sa musel stať človekom, aby priniesol ľudstvu najvzácnejší dar, ktorému sa žiadny iný nevyrovná. Tým darom je Slovo, Božie Slovo, kvôli ktorému prišiel Syn Boží na túto stemnelú Zem, a pre ktorú sa nebál ani položiť svoj život zato, aby potvrdil, že to čo hlásal, je Pravda Božia.

Ukázal nám vo svojom Slove tu pravú službu Bohu, ktorá prináša to pravé šťastie v živote každého z nás, ale len vtedy, keď Slovo sa stane zároveň aj skutkom. Až vtedy dokazujeme tu pravú lásku, vernosť a pokoru svojmu Bohu.

V tú noc, keď sa Syn Boží Ježiš narodil, svietila nad malou maštaľkou v Betleheme obrovská hviezda, ktorá bola nabitá obrovskou silou, aby zvestovala celému svetu, že sa Mesiáš a Spasiteľ narodil.

Evanjelium podľa Lukáša: ,, I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni nebolo pre nich miesto.

A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľudom dobrej vôle.

Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Ponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si to v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.“

Takýto obraz tejto svätej udalosti je nám opísaný v evanjeliu, ktorý vystupuje pred naším duchovným zrakom. Udalosť, na ktorú ľudstvo dlho čakalo, ale predsa málo kto si to všimol. Ľudstvo bolo vždy zahľadené príliš do seba a nedbalo na znamenia, ktoré sa mu dostavalo v určitom čase. Ostalo vo väčšine, až na malé výnimky, hluché a slepé. Vždy to bola predsa len hŕstka verných, ktorá bola pripravená na takúto udalosť. Hoci veľakrát nešli správnou cestou, ale keď prišiel ten pravý čas spoznali ho a postavili sa na tu správnu stranu. Veď na to predsa prišli na túto Zem, niečo naplniť, čo BOHU sľúbili, a zároveň aj niečo si tým pádom odpykať.

V jednej známej vianočnej piesni sa spieva: ,, Tichá noc, svätá noc...“ Áno, bola to svätá noc, udalosť veľkého významu, ktorú si v týchto dňoch pripomíname.

Preto želám všetkým ľudom dobrej vôle, aby skutočne prežili duchaplné Vianoce, na ktorý nadväzuje sviatok Žiariacej hviezdy.

Nech v naších dušiach zavládne veľká radosť, pokora a vďaka k Bohu, k nášmu Pánovi, nie len v tento čas, ale aj po všetké dni v roku, po celé naše bytie, ktoré by sme mali napĺňať vernou službou BOHU. Amen.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo od M. Halsebanda v deň pred Štedrým dňom.


M. Halseband - Konec lidské vůle

„Brr, to se tu sešla pěkná sebranka!“ řekl malý bytostný, celý šedivý a uchopil výtvor zformovaný z myšlenek jednoho člověka.

Byl to temný, těžkopádný a škaredý výtvor, malý pracovníček ho energicky posunul dál a čistotně si pak utřel ruce svým červeně pomalovaným kapesníkem.

„To je ohavnost, k čemu nás tito lidé nutí!“ bručel přitom nazlobeně. „Ale jen počkejte!“

Pozorně sledoval škaredý výtvor, který vplynul do spleti vláken, jež z jednání lidského ducha vyrůstala. Tak byla tato vlákna za dozoru bytostných soustřeďována a postupována dále. Vlákna prokluzovala sem a tam, zesilovala, když k nim přitékala stejnorodá síla a slábla, když příliv stejnorodosti ustával.

„Vůbec si nezasluhují, aby byli nazýváni lidmi, tak tupými a škaredými se stali,“ vadil se malý sám se sebou rozhořčeně. „Temno je kolem tohoto člověka. Musím se podívat, zda z něho vycházejí také tak špatné výtvory.“

Vyšplhal se na kámen, jehož vrcholek vyčníval ze spleti vláken a zvolal:

„Haló bratře, jak se ti slouží na přední vartě?“

Okamžitě se prodrala zmatkem forem zelená čepička a ozvala se odpověď:

„Je tu smutno. Ještě jednou jsme zformovali ty nejkrásnější útvary a poslali jsme mu je po posledních světlých vláknech. Ale on už není schopen ono čisté, jež poskytujeme, přijímat. Jeho rozum opanoval celé jeho myšlení, všechno znetvořuje a překroutí, až z toho vznikne cosi zkaženého. A kolik světlých vláken měl kdysi při své cestě na zem! Mohl vybudovat ty nejkrásnější stavby, kdyby si byl udržel toto světlé spojení. Jen se jednou podívej, co jsme nabízeli a jak s tím nakládal!“

Bytostný se zelenou čepičkou ukazoval na mírnou stráň. Tam stál přehnaně zdobený bílý dům, obklopený květinovými zahradami s umělými vodními nádržkami.

„Vidíš, co z toho udělal?“ zeptal se zelený bytostný.

„Vždyť jsem viděl, jak ta stavba vznikala. Žádná linie, jen samý hrbol, samá vypouklina, samý výstřelek. A ty zahrady – samá zmatenina jako jeho rozum. Nikde nic přirozeného,“ potřásl šedivý bytostný hlavou.

„Při tom to lidé shledávají skvostné a on se tím stal proslulým,“ řekl zelený.

„Ano, a já musím všechnu tu ohavnou ješitnost, která z něho proudí, dále zpracovávat. Vždyť té ješitnosti je víc než dost,“ dodal šedivý trpce. „Podívej, další zásilka! Vezmu si na to kleště, abych tu lepkavou mazlavou věc rychleji odbavil!“ Sáhl za sebe pro nářadí a kleštěmi vtahoval tento ohavný výtvor do přediva.


„Smutné služby musíme vykonávat, bratře,“ řekl mezitím, „a jak by se přece mohli mít lidé krásně na tom nádherném Božím světě. Zapomněli, nebo lehkomyslně od sebe odhodili vše, co jim ještě mohlo připomenout věčné zákony. Jejich hříchy je tisknou stále více k zemi a vzdalují je od Světla života.

My nešťastníci jsme museli klesat s nimi a byli tím stále více vzdalováni od svaté Síly, takže nás mohli lidé nutit ke zpracovávání tohoto hnusu, který vycházel z jejich pokřivených duší. Slyšíš zpívat bratry?“

Z dusivých výparů, ve kterých mizela temná klubka vláken, znělo mnoho slabých hlásků:

Lano splétáme
lidem k záchraně
avšak oni, lidé sami, musí dobré chtění –
v sobě pevné mít!
Splétáme k dobrému
tak jako ke zlému
zachránit se musí sami, jiná pomoc není –
nežli dobro chtít!


„Oni vězí v pláni závisti, která bují bez konce,“ řekl šedivý bytostný, „a zpívají si, aby jim ty strašlivé útvary nevzaly jejich poslední radost v těžké službě, již tam konají. Vždyť také den ze dne sem táhne stále víc těchto škaredých výtvorů. Ach, jak málo světlých vláken zůstalo, všechno utlačují ta temná.“

Tu radostně uchopil útlý světlý paprsek, který vycházel z člověka a vetkal jej pečlivě mezi světlá vlákna.

„Konečně zase jednou!“ prohodil a podíval se láskyplně ještě jednou na světlé formy.

„Jak je dobře, že se již brzy přiblíží vysvobození. Nevíš něco nového, bratře?“

Zelený bytostný přikývl: „Svaté Světlo zesiluje, srší z něj jiskry. Jistě jsi to také poznal podle neklidu svých údů. Všichni toužíme po čisté práci ve Světe.“

„Ano,“ řekl šedivý bytostný zamyšleně, „jeden bratr chtěl včera vědět, proč tolik zesílily útvary sklíčenosti a strachu. Takže lidé už také něco tuší. Dost dlouho nás týrali a nutili zpracovávat jejich špatnosti. Teď musí sníst, co si sami nadrobili. Jak málo radosti máme z naší malé práce! Kdybychom neměli naději, že budeme moci zase brzy řádně sloužit Bohu, bylo by to bezútěšné.“

„Pozor, přicházejí naši dva bratři!“ zvolal zelený. „Náš muž bude mít návštěvu.“

Bytostní se dívali do pokoje, ve kterém seděl architekt. Pokoj byl přeplněn útvary, které vznikaly z práce jeho mozku a byly přichystány vřadit se do proudu vláken. Udělaly tím místo pro světlejší formy, které vnikly dovnitř s nově příchozím. Dva malí bytostní se přiblížili současně k našim dvěma bratrům, pokývli jim a ihned začali tkát vlákna, jež se nezdála tak kormutlivá jako ta, která museli zpracovávat oba bratří. Cítění nově příchozího muže nebylo tak silně znetvořeno přízemním myšlením a tak oba malí bytostní, kteří byli stále s ním, spřádali plno světlých vláken.

„Ano, my to máme dobré,“ říkali, „neboť on se snaží. Ví také o Svatém Světle, které teď přinese rozuzlení a soud.“

Smutně pohlédl šedivý bytostný na lidského ducha, kterého měl na starosti.

„Pohleďte, on zpozoroval, že ten druhý je lepší, a proto ho nemůže ani cítit!“

„Světlo ho bolí,“ řekl zelený, „pošlu mu ještě lítost a zármutek, ale asi to nebude nic platné.“

„Fuj, jaká nenávist vychází z jeho temné duše!“ zvolal šedivý pobouřeně a nešetrně postrčil hrozné útvary dál do tkaniny.

„Nu ovšem, teď odcházejí také naši dva bratři. Návštěvník zřejmě poznal zlé smýšlení architektovo a je otřesen. Kdy skončí tato naše otročina?“

Tu se pojednou u malých bytostných objevil jasný paprsek. Ovanul je závan plný síly a pak udeřil blesk, pod jehož účinkem společně klesli v radostném úleku. Blaženě se po sobě podívali a zvolali:

„To byl úder meče soudu! Přišlo vysvobození! Jméno Páně budiž pochváleno!“

Kolem nich znělo zvonění a jásot a vzhůru stoupaly modlitby a díky. Oba maličcí stáli v tiché zbožnosti. Když se opět chopili své práce, užasli.

„Bratře!“ zvolal zelený přidušeným hlasem, „Svatý soud je zde vykonán!“

Několik málo světlých vláken, která ještě sklouzávala k lidskému duchu, viselo volně. Žádné světlo už jimi neproudilo. Tu vzal zelený svoje kleště a přerušil jimi i to poslední spojení. Temná vlna se vymrštila jako chapadla k duši ztraceného člověka, aby ji stáhla dolů do hlubiny, z níž už není možná záchrana. Oba maličcí přihlíželi bez dechu.

„Jsme volní!“ zvolal šedivý, „už nemusíme dále zpracovávat žádné ošklivé formy. Boží Světlo nás zavolalo k pravé službě, jak tomu bylo kdysi.“

„Cítím v sobě sílu,“ řekl zelený, natáhl se a vypjal svoje malé paže v touze po činnosti, „rád bych pracoval a pomáhal. Začneme hned s velkým úklidem.“

Radostně uchopil kleště, ale uprostřed pohybu zvolal udiveně: „Co je s tebou, bratře? Záříš jako stříbro!“

Šedivý radostně přikývl: „to je moje pravá barva. Všechno to šeredné, co jsme museli stále zpracovávat, mně zbarvilo šat a zeslabilo sílu. Paprsek soudu mne učinil zase jasným a silným jako jsem byl tentokrát, když jsme nastoupili službu. Však se podívej na sebe a pohlédni kolem.Všechno svítí ve Světle života.“

Opět zaznělo jásavé volání, všude se vynořovali malí bytostní, kteří svými kleštěmi trhali uschlá vlákna a shazovali je dolů. Jiní přicházeli s metličkami a smetávali nepotřebné odpadky a smetí do hlubiny. Za nimi následovali noví kamarádi, nesli jemné útvary a vlákna, která splétali a zpevňovali. Všechna vlákna směřovala vzhůru, kde to tajemně světélkovalo ze stříbrných mraků. A také naši dva malí přátelé se podíleli na tomto radostném díle.

„Potřebuji žebřík, mám-li dále vázat,“ řekl šedivý a postavil se na špičky.

V tom se celá matička Země otřásla silným trhnutím – a malí bytostní se kouleli jeden přes druhého jako hračky v padající krabici, všechno bylo taženo vzhůru, vstříc Světlu, které zářilo ve veškerenstvu.

„Vzhůru!“ hučely kolem hvízdající bouře v ohromujícím jásotu.

„Svatý soud Věčného Boha!“ modlily se zástupy bytostných.

Viděli, jak se temno zřítilo a strhlo s sebou ztracené lidské duchy. Ještě několikrát zakolísala osvobozená Země. Potom zaujala svoje místo v čistém Světle, místo, na kterém měla stát od pradávna neustále, kdyby ji falešné lidské chtění nebylo bývalo stahovalo níž a níže.

S údivem a zbožnou radostí dívali se oba maličcí do vítězného Světla, po kterém toužili a které jim bylo konečně zase přiblíženo svatou rukou Osvoboditele. Volně proudila Boží Síla nad očištěnou Zemí a zaplavovala nitra bytostných jásavou vděčností. Padli na kolena před všemohoucností Věčného.

K usměvavému nebi, na kterém plál nyní zářící svatý kříž spásy, osvětlovaný oběma slunci, stoupala modlitba očištěných lidských duchů. Doba míru království Božího na Zemi nastala.