Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

nechápem autora, prečo by tí, ktorí čítajú Posolstvo mali veriť či neveriť VZ? ak už opisujete citáty, dajte si záležať aj na mene autora, čiže Exupéry /Antoine de Saint/, i keď možno je aj "Exumpéry". Napriek overiteľným faktom sa mýlite aj v takýchto banalitách, ako na tom budú potom vaše myšlienkové pochody, tie sú neomylné? ukľudním Vás, tie moje sú a boli omylné, či budú? to neviem, snažím sa, aby neboli...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dobré vidíme iba srdcom.


Pekné a skutočné od srdca napísané, začo pisateľovi patrí úprimná vďaka. Preto dávam aj tento príspevok do pozornosti, nech si ho každý prečíta hlavne srdcom, lebo to vždy spozná to pravé orechové, čo má skutočnú hodnotu a cenu.

,, Dobre vidíme iba srdcom. To, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné.“ Exumpéry.


Vystihol opäť podstatu niečoho, že ako by sa mali správať niektorí, ktorí prídu niekam na návštevu, a ktorí by nemali zabúdať nato, aby už len zo slušnosti sa riadili určitými pokynmi pravého majiteľa, či sa im to páči alebo nepáči.

Nakoniec som si všimol už neraz, že stačí povedať, že verím tomu čo je napísané vo Večných zákonoch, a oheň od niektorých je ihneď na streche, hoci ten oheň je vždy len väčšou pohromou pre nich samých, ktorý ich pomaly ale isto stravuje, až ostane popol, ktorý sa straty v závane vetra novej doby.

Ale nedá mi, aby som nepoukázal na jednu paralelu, ktorá je vskutku zaujímavá a výstižná, ktorá poukazuje na určité zastavenie v duchovnom napredovaní u niektorých skupín.

Všimnite si, že tí čo čítajú Posolstvo Grálu, neveria Večným zákonom, tí čo čítajú Bibliu, neveria Posolstvu Grálu, a tí čo čítajú Starý zákon – Tóru, neveria Ježišovmu učeniu. Vskutku zaujímavá zhoda okolnosti, ktorá hovorí o tom, že pre niektorých je prah nového poznania neprekročiteľný.

Ján Anton Sloboda.

Uplne vsetcia sa musime naucit ovladat sa, svoje emocie. Predsa nikomu neublizovat. Diskusia je povolena, tu nikto nikoho nechce napadat, len si podiskutovat. Prejavy nasich emocii ukazu, kto ako zmysla a to je dobre.
 
Pred pár storočiami tvrdili, že zem je plochá, slnko sa otáča okolo zeme, lebo v žiadnom inom "vydaní" sa "nedočítali" nič iné.

Farizeji a zákoníci tvrdili o Ježišovi , že nie je syn Boží, lebo sa to nedočítali v starých textoch.
V 18 storočí navrhli zrušiť patentový úrad, lebo všetko už bolo vynájdené

O Synovi Človeka tvrdili, že nie je, lebo sa dočítali, že má prísť znovu len Ježiš.

Tak čo pozorovateľ,
nepripomína Vám táto argumentácia niečo z vašich "dôkazov"?

Ostatní - Keď ste už taký znalí PG, nechajte každého tak a nevnucujte sa mu. Každý má svoju slobodnú vôľu, tak ako aj vy. A každý si za to nesie sám svoju zodpovednosť , tak ako aj vy.
Tu je pôda putujúcich inšpirovaných Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.
Ak sa vám ich názory nepáčia - nevnucujte svoje - neotravujte - neprovokujte - nevyvolávajte zlú krv.

Vy ste sem vtrhli so svojimi názormi neakceptujúc slobodnú vôľu týchto ľudí, ktorí majú na ňu svoje právo na ktoré im siahate !

Je to ich "územie" ich slobodná vôľa - a ak sa vám nepáči založte si svoje, ale nelezte do cudzej obývačky ak nie ste pozvaní, alebo sa správajte ako na návšteve a nie ako prepadové komando.
Nemôžete očakávať blahosklonné potľapkávanie, keď hrubo urážate cítenie týchto ľudí, ba sa ešte nad tým vnútorne rozčulujete, že neprijali vaše presvedčenie.


JAN. jan.jan@post.sk 
Zjavenie Jána


,,Citát Jána Marschnera z příspěvku zo dňa 8. červeň 2007 18:29:19 „Lucifer již jako narušitel ve Stvoření svádí lidské duchy, svádí i anděly. Neváhá a chodí si i do Ráje a pokouší lidské duchy i tam. Pronásleduje dokonce i Prakrálovnu. Aby bylo zamezeno jeho zlému řádění vyjede nebeské vojsko s archandělem Michaelem a Lucifera srazí do pozdějšího Stvoření a uzavřou mu vstup do úrovní Ráje a vyšších. „ Koniec citátu.

Tak toto naozaj nepotrebuje žiadny ďalší komentár, že Lucifer sa premáva svojvoľne po svetlých úrovniach aby škodil jej obyvateľom, dokonca prenasleduje aj Prakráľovnu, v úrovniach kde temno nikdy nemalo prístup. Takže teraz vám predkladám niečo z Posolstva Grálu, kde opisuje sám Imanuel Abdrushin, že ako prvýkrát zostúpil dole do hmotnosti, kde sa po PRVYKRÁT stretol s pôsobením TEMNA!!!

,,Pro své očistné dílo ve stvoření, povolené Bohem Otcem, pro dílo očisty, která se stala nutnou pádem lidských duchů ve hmotnosti, ZFORMOVALO SE PARSIFALOVO CHTĚNÍ JAKO JEHO ČÁST k putování všemi světovými částmi, aby v nich sbíral zkušenosti a tak poznal všechny slabosti a rány lidských duchů.

PARSIFAL ZŮSTAL STÁLE V HRADĚ, A SOUČASNĚ JEHO ŽIVÉ CHTĚNÍ /poz. Záchranca pre neskoršie stvorenie/ JAKO JEHO ZFORMOVANÁ ČÁST PUTOVALO, UČÍC SE, SVĚTOVÝMI ČÁSTMI.

Pro tento úkol musela být přirozeně forma jeho chtění ve své druhové odlišnosti a cizosti, zvláště vůči všemu nesprávnému, nejprve jako dítě, potom učící se jinoch dozrál v muže. To se podle záchvěvů zákonů ve stvoření přirozeně projevilo i vnější podobou, odpovídající druhu dotyčné úrovně.

***KDYŽ PARSIFAL PŘI SVÉM PUTOVÁNÍ DOLŮ DOSÁHL HRANICE, KDE ZAČÍNALA HMOTNOST, TEDY OBLAST LIDSKÝCH DUCHŮ VYVÍJEJÍCÍCH SE Z DUCHOVNÍCH SEMEN, PŘIŠEL TAM, KDE SE POPRVÉ PROJEVILY ÚČINKY TEMNÝCH PROUDŮ, KTERÉ JIŽ BYLY ZASÁHLY I AMFORTA.***

Na této hranici je hrad, v němž byl Amfortas královským knězem. Je to nejnižší obraz skutečného hradu Grálu, / poz. neviem či to viete, ale tento hrad sa nachádza na vrchole JEMNOHMOTNÉHO VESMÍRU/ obraz jemu i jeho druhu nejvzdálenější. Zemi je však proto také nejbližší, i když pro lidské myšlení téměř nepochopitelně vzdálený. V tomto hradě jsou skutečně jako strážci nádoby a jako rytíři ti nejčistší z vyvinutých lidských duchů.

Při vstupu do této úrovně bylo pro Parsifala nutné, aby se zahalil stejným druhem hmoty, i když je tam ještě zcela lehká. Tento záhal se rovná pásce, která přechodně zastírá všechny vzpomínky na vyšší úrovně.

Přicházeje ze Světla, stál nyní tváří v tvář zlu jemu zcela neznámému v čisté prostotě a mohl toto zlo poznat jenom v utrpení, jež mu zlo způsobilo. Musel se tak namáhavě učit, čeho jsou v tomto směru lidští duchové schopni.

Dostalo se mu tedy o tom důkladného poznání, avšak pochopit něco takového nemohl nikdy, neboť zlo je mu svým druhem zcela cizí.

Zde tedy poprvé pronikly proudy z temnot, samozřejmě zformované, k putujícímu cizinci, který v bojích s tím spojených zesílil a procitl k poznání sebe samého.

Tato cesta, plná námahy a utrpení, je to, o čem se pozemskému lidstvu dostalo zpráv, protože proběhla ve hmotnosti, i když na její nejvyšší hranici. Proto mohly vzniknout také omyly, vždyť lidský duch na zemi si nikdy nedovede představit takové děje, uskutečňující se vysoko nad jeho druhem.

*****O TOM VŠEM PODÁM VŠAK AŽ NĚKDY POZDĚJI PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ, KTERÁ PŘINESOU SVĚTLO A TÍM I JASNO.**** Koniec citátu.

Takže kde sa až nachádza a nachádzalo temno? V hmotnostiach vážení.

Preto teraz opäť tvrdím, že šikovne sa niečo dalo opäť do úzadia - Voda svetla a ľudia okolo nej, a teraz sa pokračuje naďalej len v tom, aby niektorí, robili ďalej svoju prácu, popierať za každú cenu poslanie pani Makedonovej, a tým poprieť hlavne Toho, ktorý má tú moc, aby porazil padlého archanjela a spútal ho na tisíc pozemských rokov, a ktorý jediní má poverenie od samotného Stvoriteľa, aby mohol započať s výstavbou Tisícročnej ríše. Nikto iný, LEN ON SÁM JE TOHO SCHOPNÝ!

A ak by ste chceli teraz povedať, že sa opäť mýlim, tak dávam vám môj príspevok, v ktorom poukazujem na výňatky z Posolstva Grálu, kde sa jasne a zreteľne o tom píše.

http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5550286#article-5550286

Či aj tieto Slová chcete poprieť za každú cenu, hoci boli napísané samotným Imanuelom Abdrushinom?

A preto si myslím, nie myslím, lebo som o tom presvedčený, že preto došlo k novému vysvetleniu Zjavenia Jána Tou, ktorá tu prišla niečo naplniť aj naplnila, hoci vy, ktorí v to neveríte, môžete zúriť koľko chcete, veď aj to je len vám na ďalšiu škodu, lebo aj tam sa nachádzajú trhliny, ktoré sa nezlučujú so samotnou Pravdou. Na niektoré pekné poukázal pán Franko. Lenže ako vidno, tak Pravda naďalej kole oči niektorým, ktorí niečo zaryto naďalej popierajú, či už s určitým zámerom, alebo preto, že Pravdu ako celok nechcú vidieť.

Ale aj tomu už bude čoskoro koniec, lebo BOH sa nenechá donekonečna posmievať tými, ktorí síce majú Slovo Pravdy na perách, ale len ako zástierku nato, aby niečo mohli poprieť za každú cenu, Opätovný príchod Vládcu Tisícročnej ríše IMANUELA ABDRUSHINA.

Ján Anton Sloboda.

 
...Zjavenie Jána /Peter Franko

- odporúčam moderátorovi tento link stiahnuť, pretože je to ďalší zavádzajúci svojský pokus o ľudský výklad Zjavenia Jána - Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28 ,
...dúfam, že omyly podporovať nechcete...
 
Všimnite si pán Franko ako vopred spochybňujete ZJ? Prečo hovoríte "vášho vysvetenia ZJ"? Či som si ho vysvetlil sám, alebo si ho vysvetlila nejaká skupinka? Bolo vysvetlené osobou na to povolanou za života Pána a to by hádam malo voľačo znamenať.
Súhlasím s názormi pozorovateľa. Zverejnením ZJ by došlo len k jeho pošpiňovaniu.

a mimochodom, pán Marschner podal určitý obraz, nie je to teda citát zo ZJ...
 
"Skutečně existuje hrad, v němž Amfortas byl nějakou dobu nejvyšším strážcem. V tomto hradě jest nádoba, nazvaná "Grál", věrně střežená rytíři. Tam také kdysi Amfortas padl a tam také byl zaslíben příchod velkého pomocníka. To však nebylo na zemi, ani to nebyl vznešený hrad Světla v prastvoření, kde se toto událo. Hrad, o němž došly sem tyto zprávy, se nachází ještě dnes jako nejvyšší bod v úrovni, která je polem působení stvořených. Tito vytvořili ve svém nejčistším chtění a uctívání Boha napodobeninu hradu Světla, který z nejvyššího místa prastvoření září dolů a jest skutečným hradem svatého Grálu a současně také výchozí branou ze sféry Božského záření." Zamyslite sa nad vlastným nepochopením obsahu Posolstva Grálu...
"Skutečně existuje hrad, v němž Amfortas byl nějakou dobu nejvyšším strážcem. V tomto hradě jest nádoba, nazvaná "Grál", věrně střežená rytíři. Tam také kdysi Amfortas padl a tam také byl zaslíben příchod velkého pomocníka. To však nebylo na zemi, ani to nebyl vznešený hrad Světla v prastvoření, kde se toto událo. Hrad, o němž došly sem tyto zprávy, se nachází ještě dnes jako nejvyšší bod v úrovni, která je polem působení stvořených. Tito vytvořili ve svém nejčistším chtění a uctívání Boha napodobeninu hradu Světla, který z nejvyššího místa prastvoření září dolů a jest skutečným hradem svatého Grálu a současně také výchozí branou ze sféry Božského záření."

Pozrite sa p.Franko, vydanie Zjavenia Jána prijaté za života Pána Abdrushina nie je voľne šíriteľné, nie je -free download - a preto sa tiež k nej vo vtedajšej dobe nedostala p.Makedonová. A čo sa NAT 98 týka, o tom sa jednoducho nesmie diskutovať na takejto pôde...

My ľudia sme už takí, oddávna narábame s novými náukami i so všetkým tak, aby sme to prispôsobili práve svojím potrebám a nie tomu, ako je to chcené zo Svetla...

Prehlušujeme svoje cítenie rozumovou bystrosťou, vybrúsenou rétorikou, aby sme súpera argumentami zložili na "kolená" a domnienkami v štýle - "tak by asi mohlo byť, podľa toho, ako to chápem JA" -...rozum je vskutku šelma prefíkaná...

Kto z nás si dal otázku: Pochopil som to správne, alebo je to len moja domýšľavosť a potom sa previňujem...?

Ak by p.Makedonová mala vtedy možnosť prečítať si to, mnohé by pochopila inak, než ako to vo svojom podaní podávala ďalej na verejnosť. Ľudia sa k výnimočnému obsahu Posolstvu Grálu majú viesť inou formou, než akou to prezentovala, i keď pritom chápem, že jej aktivity poukázali práve na Posolstvo Grálu...

Myslíte, že zverejnením ZJ by nedošlo k ďalšiemu pošpineniu a ďalším slovným šarvátkam, o ktoré tu nie je núdza práve preto, že kniha Večné zákony sú "skrátenou" a k tomu o čosi naviac doplňovanou a tým nedokonalou verziou oproti Posolstvu Grálu?

 
Odvolávate sa na to , že za života Pána Abdrushina bolo úplne vysvetlené Zjavenie Jána. Ak ste presvedčený o jeho správnosti čo Vám bráni ho zverejniť? Zverejnite meno človeka, ktorý ho vysvetlil za života Pána Abdrushina!


Citát Jána Marschnera z příspěvku zo dňa 8. červeň 2007 18:29:19 „Lucifer již jako narušitel ve Stvoření svádí lidské duchy, svádí i anděly. Neváhá a chodí si i do Ráje a pokouší lidské duchy i tam. Pronásleduje dokonce i Prakrálovnu. Aby bylo zamezeno jeho zlému řádění vyjede nebeské vojsko s archandělem Michaelem a Lucifera srazí do pozdějšího Stvoření a uzavřou mu vstup do úrovní Ráje a vyšších. „

Tento citát je z vášho vysvetlenia Zjavenia Jána. Nebudem sa k nemu bližšie vyjadrovať hovorí sám za seba. Vyplýva z toho jedna otázka ako môže Lucifer pôsobiť a dokonca chodiť do oblastí nad pozdejším stvorením? Alebo ako môže pôsobiť na Prakráľovnú v blízkosti Imanuela Parsifala, kde vládne len Božia Vôľa?

Pozorovateľ kladie dve verzie vedľa seba. A bez zverejnenia verzie ktorú on považuje za správnu, už vynáša rozsudok. Máte obavy, že potom by nenastali dve otázky ale tri čo vyplynie z ich vzájomného porovnania?

Peter Franko
 
Sibyla
A ked uz Ancikrist mnoho ludi od pravej viery odlaka, vtedy sa uz Pan Boh na to nedokaze dalej divat a zosle Z RAJA DVOCH KAZATELOV a vernych vyznavacov pravdy Bozej : ENOCHA A ELIASA. Obaja budu smelo vystupovat proti viere Ancikristovej a vraviet ludom, ze Ancikrist je pravy diabol. No Ancikrist si to nenecha a zacne proti dvom svätym muzom bojovat. Usmrti ich a necha ich na ulici lezat nepochovanych. Na stvrty den vsak muzov Pan Boh vzkriesi a takto sa im z neba prihovori: "Elias a Enoch, vstupte sem!" A na to sa ti dvaja na oblaku poberu do neba. V tej chvili zacnu bit hromy-blesky a sedemtisic nevercov im padne za obet. A nielen to: desatina mesta Jeruzalema sa prepadne pod zem, ostatni ludia sa obratia k pravemu Bohu. A vtedy zostupi z neba sväty Michal archanjel a povstane proti Ancikristovi. V tych dnoch bude sediet na stolici Mesiasovej papez Peter, s tym menom druhy Riman narodeny. Sväty Peter, apostol Panov, bol prvym papezom, ktory zacal past stado panovo. Peter druhy dokona jeho dielo a po nom nebude uz ineho papeza. A ked uvidia a pocuju Zidia, Tatari, Turci a pohania, co sväty Michal archanjel spolu so svätym Eliasom na svete ucinili, vsetci uveria vo vieru Mesiasovu a zacnu prebyvat v laske a svornosti, zit cnostne a bat sa Boha. A NIE DIV, VED PRICINENIM TYCHTO MUZOV STANU SA NA SVETE VELKE ZAZRAKY. Cely svet uveri v Boha v troch osobach a ludske srdcia zacnu prebyvat v jednote. A potom zrazu nadide ten sudny den. Den hnevu Panovho.....
 
Prorok Daniel
12. Kapitola - Posledna borba. Lud Bozi vysvobodeny. Vzkriesenie mrtvych. V tom case povstane *Michael, velike knieza, ktory stoji nad synmi tvojho ludu, a bude cas suzenia, akeho nebolo, odkedy....Ale rozumni sa budu *skviet ako jas oblohy, a ti ktori privodia mnohych k spravedlivosti, ajko hviezdy na vecne veky.... Zj.Sv.Jana 12.Kapitola.... A zena utiekla na pust, kde ma miestom pripravene od Boha, aby ju tam zivili za tisic dvesto sestdesiat dní ( asi 3,5 roka)......A drak sa rozhneval na zenu a odisiel viest vojnu s ostatnymi s jej semena, ktori OSTRIHAJU PRIKAZANIA BOZIE A MAJU SVEDECTVO JEZISA KRISTA.
 

p.Rastislav, súhlasím tiež s Vaším názorom...

myslím, že sa vo väčšine prípadov nevyhneme tomu, aby sme do obsahu toho, čo sa dá prežívať v Posolstve Pravdy, nepridávali to naše malé "ľudské" chcenie.
Pravda však nie je na to, aby sme ňou ako knihou druhého "tĺkli po hlave" za to, že to ešte nechápe...
 
prečítal som si zjavenie jána a poviem Vám že nič strašnejšie som ešte nečítal..............nedokážem myslieť na nič iné ako na Boha a že či sa mu páčim.................chcem cítiť Jeho radosť že ma má................nezaujímajú ma žiadne pozemské vedomosti.........ale zaujíma ma len Jeho názor na mňa a Jeho pohladenie a to priamo od Neho!
 
,,Pravda bola vždy rušivá pre určitých ľudí, a hlavne pre tých, čo si už namýšľali, že všetko vedia."
 
ZJAVENIE JÁNA
Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28 "Dvaja svedkovia sú to tí, ktorí budú ešte raz prorokovať Božiu Vôľu. Úlohou prorokov je vysvetľovať ľudom čo ich čaká. Sú to dve olivy a dva svietniky. To značí, že ich pôvod je bytostný, oliva symbolizuje stvorenie a nie stvoriteľa. Prorokmi sú vyššie bytosti, ktorí nemajú v sebe nič bezbytostné. Týmito prorokmi nebol Abdrushin, ani Mária ako sa to snaží temno vysvetľovať. Týmito svedkami budú Enoch a Eliáš. Ich úlohou bude zvestovanie nového Mesiáša. Praví svedkovia od Boha sa objavia na Zemi až po narodení Imanuela, tesne pred tisícročnou ríšou." Pán Franko, to by znamenalo podľa vás, že, Dvaja svedkovia , ktorí budú ešte raz prorokovať Božiu Vôľu, sú už tu na Zemi. Kde a ako ich spoznáte?
 

Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28

...Zjavenie Jána /Peter Franko

- odporúčam moderátorovi tento link stiahnuť, pretože je to ďalší zavádzajúci svojský pokus o ľudský výklad Zjavenia Jána - Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28 ,
...dúfam, že omyly podporovať nechcete... 

Ak si položíte pred seba dve verzie Zjavenia Jána, to jedno prijaté a napísané k tomu povolaným človekom za doby pôsobenia pána Abdrushina na Zemi a to druhé, ktoré je nanovo "vysvetlené" svojským spôsobom p.Makedonovou po cca 65 rokoch, nastanú potom len dve verzie otázok:

- buď je nepravé vydanie to prvé, vydané k tomu povolaným človekom v prítomnosti pána Abdrushina, ale to je však z povahy veci dopredu vylúčené!!!

- a potom tu následne ostáva len druhá možnosť, že p. Makedonová možno chtiac a možno nechtiac zavádzala a v nepochopení súvislostí s tým spojenými, si vysvetlila určité pojmy vo vzťahu k SVOJEJ osobe a to celé uviedla v takej forme, akú doteraz tvrdo a neoblomne obhajujú jej stúpenci alebo čitatelia Večných zákonov.

Súdny a čestný človek však pri tomto zanechá spory a nechá sa viesť citom… 
Chcem len opäť pripomenúť že Zjavenie Jána bolo znovu vysvetlené za života Pána 1935! / Pracovní překlad z knihy "Rufe aus der Urschöpfung" vydané nakladatelstvím: "Der Ruf" GmBH v Mnichově v roce 1935./ Tak ako boli spísané životopisy pripravovateľov Cesty podobne bolo prijaté aj toto ZJ. Ak ste sa k nemu dostali, alebo sa k nemu dostanete, potom budete vedieť, že výklad vo VZ je absolútne iný. Tým, že Pán mal možnosť zasiahnúť v prípade chybného nového výkladu Zjavenia Jána, no neurobil to, by malo predsa potvrdzovať jeho správnosť.