Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

prečítal som si zjavenie jána a poviem Vám že nič strašnejšie som ešte nečítal..............nedokážem myslieť na nič iné ako na Boha a že či sa mu páčim.................chcem cítiť Jeho radosť že ma má................nezaujímajú ma žiadne pozemské vedomosti.........ale zaujíma ma len Jeho názor na mňa a Jeho pohladenie a to priamo od Neho!
 
,,Pravda bola vždy rušivá pre určitých ľudí, a hlavne pre tých, čo si už namýšľali, že všetko vedia."
 
ZJAVENIE JÁNA
Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28 "Dvaja svedkovia sú to tí, ktorí budú ešte raz prorokovať Božiu Vôľu. Úlohou prorokov je vysvetľovať ľudom čo ich čaká. Sú to dve olivy a dva svietniky. To značí, že ich pôvod je bytostný, oliva symbolizuje stvorenie a nie stvoriteľa. Prorokmi sú vyššie bytosti, ktorí nemajú v sebe nič bezbytostné. Týmito prorokmi nebol Abdrushin, ani Mária ako sa to snaží temno vysvetľovať. Týmito svedkami budú Enoch a Eliáš. Ich úlohou bude zvestovanie nového Mesiáša. Praví svedkovia od Boha sa objavia na Zemi až po narodení Imanuela, tesne pred tisícročnou ríšou." Pán Franko, to by znamenalo podľa vás, že, Dvaja svedkovia , ktorí budú ešte raz prorokovať Božiu Vôľu, sú už tu na Zemi. Kde a ako ich spoznáte?
 

Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28

...Zjavenie Jána /Peter Franko

- odporúčam moderátorovi tento link stiahnuť, pretože je to ďalší zavádzajúci svojský pokus o ľudský výklad Zjavenia Jána - Peter Franko ... 7.říjen 2007 13:03:28 ,
...dúfam, že omyly podporovať nechcete... 

Ak si položíte pred seba dve verzie Zjavenia Jána, to jedno prijaté a napísané k tomu povolaným človekom za doby pôsobenia pána Abdrushina na Zemi a to druhé, ktoré je nanovo "vysvetlené" svojským spôsobom p.Makedonovou po cca 65 rokoch, nastanú potom len dve verzie otázok:

- buď je nepravé vydanie to prvé, vydané k tomu povolaným človekom v prítomnosti pána Abdrushina, ale to je však z povahy veci dopredu vylúčené!!!

- a potom tu následne ostáva len druhá možnosť, že p. Makedonová možno chtiac a možno nechtiac zavádzala a v nepochopení súvislostí s tým spojenými, si vysvetlila určité pojmy vo vzťahu k SVOJEJ osobe a to celé uviedla v takej forme, akú doteraz tvrdo a neoblomne obhajujú jej stúpenci alebo čitatelia Večných zákonov.

Súdny a čestný človek však pri tomto zanechá spory a nechá sa viesť citom… 
Chcem len opäť pripomenúť že Zjavenie Jána bolo znovu vysvetlené za života Pána 1935! / Pracovní překlad z knihy "Rufe aus der Urschöpfung" vydané nakladatelstvím: "Der Ruf" GmBH v Mnichově v roce 1935./ Tak ako boli spísané životopisy pripravovateľov Cesty podobne bolo prijaté aj toto ZJ. Ak ste sa k nemu dostali, alebo sa k nemu dostanete, potom budete vedieť, že výklad vo VZ je absolútne iný. Tým, že Pán mal možnosť zasiahnúť v prípade chybného nového výkladu Zjavenia Jána, no neurobil to, by malo predsa potvrdzovať jeho správnosť.
 
to znamená že už to nebude pokus o narodenie Syna Človeka ale okamžité uskutočnenie bez možnosti akejkolvek neprávosti voči Synovi Človeka
 
všimnite si že Abdrushin písal,že ked príde Syn Človeka toto:Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď bude ľudstvo v bezmocnom náreku úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu urážky, lebo hrôza zavrie ústa posmievačom. Ľudia budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom prostredníctvom Syna Človeka. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky.
 
Prečítajte si prosím Zjavenie Jána v Biblií a vo Večných Zákonoch.
Prípadne príspevok Zjavenie Jána viď. link hore.
Peter Franko
 
lenže teraz sa musíte opakovať prečo to bolo nutné pretože vám to vecne vyvrátim.............totiž ja nesledujem túto diskusiu
 
Peter ... 19.listopad 2007 20:25:28

prispievateľovi patrí vďaka za príspevok 19.listopad 2007 19:09:47

"Preto sa aj Kristus musel k splneniu svojho poslania podrobiť všetkým zákonom prírody, to jest vôli svojho Otca. Že Kristus toto všetko činil, dokazuje jeho celý život. Od normálneho narodenia, vyrastania, dostavujúceho sa hladu a únavy, utrpenia, až nakoniec po smrť na kríži. Bol tiež podrobený všetkému, čomu je podrobené ľudské telo. PREČO BY PRÁVE SAMOTNÉ SPLODENIE MALO BYŤ INÉHO DRUHU, KEĎ TO ABSOLÚTNE NEBOLO NUTNÉ. Práve v prirodzenosti sa javí úloha Spasiteľa ešte väčšou, nie menšou! Práve tak Mária preto nebola menej obdarená milosťou pre svoje vznešené poslanie. "

Upriamujem pozornosť na text hrubo vyznačený. Práve preto splodenie Imanuela bolo iného druhu, lebo to bolo nutné. Prečo to bolo nutné tu už bolo viac krát vysvetlené. Nebudem sa opakovať.

Peter Franko
 
z tohoto predposledného príspevku od Abdrushina je jasné že neaké plodenie bez predchádzajúceho oplodnenia nie je možné.Takže ani žena nemôže mať dieťa ak nebola viditelne tehotná 9 mesiacov predtým ako porodila.
 
ak vymažete aj to čo napísal Abrushin tak potom je jasné že klamete
 
To isté platí aj o tom, kto tvrdí, že Kristovo narodenie sa udialo bez normálneho plodenia určeného ľudstvu Stvoriteľom. Musí byť normálne splodenie človekom z mäsa a krvi! Tiež v tomto prípade. Každý človek, ktorý si to správne uvedomuje, tým velebí Stvoriteľa a Pána viac ako tí, ktorí chcú pripustiť iné možnosti. Prví vkladajú neotrasiteľnú dôveru v dokonalosť svojho Boha, že podľa ich presvedčenia nie je vôbec možná výnimka alebo zmena v zákonoch, ktoré ustanovil. A to je väčšia viera! Okrem toho o tom bezpodmienečne svedčí tiež všetko ostatné dianie. Kristus sa stal pozemským človekom. Týmto rozhodnutím sa tiež musel podrobiť zákonom, ktoré určil Boh pre hrubohmotné rozmnožovanie, lebo to vyžaduje Božia dokonalosť. Ak by sa na to malo povedať, že „u Boha nie je nič nemožné", potom takéto zastreté vysvetlenie neuspokojuje. Veď v tomto výroku spočíva opäť celkom iný zmysel, než si vo svojej pohodlnosti predstavujú mnohí ľudia. K tomu je treba povedať len to, že u Boha nie je možná nedokonalosť, nelogickosť, nespravodlivosť, ľubovôľa a mnoho iného, aby to odporovalo doslovnému zneniu tohoto výroku podľa normálnej predstavy. To by sa mohlo zdôvodniť, že ak v tomto zmysle nie je u Boha nič nemožné, bol by mohol práve tak dobre urobiť všetkých ľudí na Zemi veriacimi jediným činom svojej vôle! Nebol by musel svojho Syna ako človeka vydávať pozemským útrapám a smrti na kríži. Táto obrovská obeť by bola zostala ušetrená. Ale že sa tak stalo, to svedčí o nezmeniteľnosti a dokonalosti Božích zákonov, platných vo stvorení, do ktorých je nemožné násilne zasahovať za účelom nejakej zmeny. Zo strany zaslepených odporcov by sa proti tomu mohlo opäť namietať, že to bola vôľa Božia, čo sa stalo. To je celkom správne povedané, ale to vôbec nie je protidôkazom, ale v skutočnosti je to len súhlasenie s mojím vysvetlením. Je potrebné len upustiť od naivnejšieho poňatia a ísť za hlbším vysvetlením, ako to bezpodmienečne vyžadujú všetky výroky duchovného charakteru. Bola to Božia vôľa! Ale to nemá nič spoločného s ľubovôľou. Naopak, znamená to utvrdenie a prispôsobenie sa zákonom, ktoré Boh vložil do stvorenia. Tieto zákony nepripúšťajú nijakú výnimku, či obchádzanie. Práve v nutnosti plnenia sa predsa prejavuje pôsobenie Božej vôle. Inak by sa ani Ježiš nepotreboval narodiť z pozemskej ženy. Bol by sa tu mohol jednoducho znenazdania objaviť. Preto sa aj Kristus musel k splneniu svojho poslania podrobiť všetkým zákonom prírody, to jest vôli svojho Otca. Že Kristus toto všetko činil, dokazuje jeho celý život. Od normálneho narodenia, vyrastania, dostavujúceho sa hladu a únavy, utrpenia, až nakoniec po smrť na kríži. Bol tiež podrobený všetkému, čomu je podrobené ľudské telo. Prečo by práve samotné splodenie malo byť iného druhu, keď to absolútne nebolo nutné. Práve v prirodzenosti sa javí úloha Spasiteľa ešte väčšou, nie menšou! Práve tak Mária preto nebola menej obdarená milosťou pre svoje vznešené poslanie.
 
čo je najväčším objektom slnečnej sústavy ?
 
Linky k rozhovoru s Natáliou de Lemeny – Makedonovou boli pridané medzi zaujímavé príspevky celkom dole k prepisu TV vystúpenia....
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou


Dnes je ten deň, keď som sa rozhodol, že zverejním ďalší z rozhovorov s pisateľkou Večných zákonov, s pani Natáliou de Lemeny – Makedonovou, ktorý bol odvysielaný v polovici novembra 1998. A dnes neviem či to viete, tak sa oslavuje na Slovensku meno Alžbeta /Elizabeth/. A presné toto meno nesie Prakráľovná, v ktorej pôvod má samotná praduchovná Swanhilda, ktorá si plnila posvätné poslanie na Slovensku v rokoch 1997 – 1998, presnejšie povedané do 4.12.1998, keď došlo k jej únosu, aby jej temno a k nemu priľnuté tvory nemohli viac škodiť. Presne tak, ako sa o tom hovorí v Zjavení Jána.

,,ZJ: 12/ 5A porodila Syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. DIEŤA VŠAK BOLO UCHVÁTENÉ K BOHU A K JEHO TRÓNU. 6Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvesto šesťdesiat dní.

ZJ: 12/ 13Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. 14Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel, aby odletela pred hadom na púšť na svoje miesto, kde by ju živili čas a časy a pol času.“ Koniec citátu.

Takže toľko citát zo Zjavenia Jána, ktorý vyjavuje udalosti, ktoré sa stali či už po bezprostrednom narodení Imanuela, ktorý bol ihneď unesený k Božiemu trónu, kde temno nikdy nemalo prístup, lebo to môže byť len v hmotnom svete, a následne krátko došlo k únosu jeho matky, kde si ju pod ochranné krídla zobral samotný Imanuel.

Swanhilda, ako časť Prakráľovnej sa nemýlila, a naplnila všetko tak ako mala, v zmysle proroctiev a zákonov Pána.

Preto je opäť na mieste, aby sa niečo niektorým pripomenulo, ktorí už nemajú ani jedno pekné slovo pre pani Makedonovú, a ktorí jej poslanie nepovažujú za pravé a Zhora chcené.

***Kto napadá pani Makedonovú, tak ten napáda toho, kto ju po celý čas pri jej poslaný viedol, teda samotného Syna Boha Otca Imanuela. A KTO NAPÁDA SYNA, TAK TEN NAPÁDA SAMOTNÉHO STVORITEĽA! Tak to majte všetci nenávistní popierači na pamäti.***

Matúš: 12/ ,, 31Preto vravím vám: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí. 32…ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom.“ Koniec citátu.

Ale predsa chcem upriamiť pozornosť nato, že tento rozhovor nadväzuje na dve predošlé, ktoré boli urobené tiež v novembri 1998, keď prišlo k narodeniu Imanuela – 28.11.1998.

*** http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5534117#article-5534117

*** http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5561567#article-5561567


Verím, že aj tento rozhovor, ktorý bol urobený v polovici novembra 1998, bude k pomoci tým, ktorí sú ochotní tomu načúvať, lebo dobré vedia, že aj to im je k správnemu pochopeniu určitej udalosti, akou bolo narodenie Syna Svetla Imanuela.

Ján Anton Sloboda.

Rozhovor z polovice novembra 1998.

http://www.okoun.cz/boards/ukazy_na_nebi?rootId=5578935#article-5578935

 
Moda
Mam taky navrh, ktory mi vrta uz dlhsie v hlave. Ak ma niekto vplyv a spojenie s modnym navrharom, chcela by som poprosit a naplnenie krasnej poziadavky Ducha Pravdy - Abdrushin. V rakusku kde zijem, mi velmi imponuje ako si v dnesnom modernom case zachovali v mode prvky ludove. Trachten kleider, pre zeny aj muzov, aj pre deti. Ak je sviatok alebo v nedelu, oblecu sa do , nazvyme to modernych krojov. Ved na Slovensku mame tak krasne ludove kroje, ak by sa z nich nieco aplikovalo a usilo na dnesnu dobu oblecenie pre muzov, zeny aj deti, viem si zivo predstavit, ako radi by sa slovaci takto presentovali. Konecne by nas mohol spoznat podla oblecenia hocikto na svete a nam by to fantasticky pomohlo k pestovanie takej narodnej hrdosti. Boli by sme ozaj krasny ozdobeny ludovymi vysivkami. Satstvo by mohlo byt z prirodnych materialov, ako kedysi. A krasne farebne. Uz sa na to nesmierne tesim, ak sy to bude moct uskutocnit. Saty pre zeny, by mohli byt dlhsie, ako aj v Rakusku, to sa mi velmi paci. Samozrejme tak by sme sa ani velmi neodhalovali. Prosim vas o pomoc. Potom budeme krasny a hrdy na svoj povod, aj vdaka ludovym tradiciam.
 
Spravne Tomas. Ti ktori nepraju Posolstvu Gralu maju obrovsku radost z toho co tu citaju, zejdnotme sa a posunme sa dalej. Ak sa nasa sila spoji, tak aj nieco dokazeme, ale takto ako to doteraz prebiehalo urcite nie. Kazdy ak trosku upusti od svojich teorii mozme sa stretnut na "zlatej strednej ceste". Skusme sa trosku opatrne zaoberat situaciou u nas na Slovensku. Mam tusenie ak sa tuto nieco zmeni k pozitivnemu, potom sa ta radost, pokoj, mier a zblizenie moze sirit dalej do celeho sveta. Predsa slovaci su velmi srdecni ludia. Mame velky dar. Trosku by sme mali menej somrat, ale to je len malicka chyba. Inak sme v pohode. Inteligentny a mily narod, pohostinny a utlacany. Skusme si prebrat terajsiu politicku situaciu u nas. Ale prosim kludne, nie utocit hned na inych. Nech je medzi nami jemna vymena nazorov. Suhlasite?
 
Nie je to žiadna sranda takéto výmeny názorov plodí sa tým len negatívna energia do najbližšieho okolia Zeme...jemnohmotnosti...