Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

zopár otázok...
12.listopad 2007 18:56:26

"Neviem o tom, že by som vedome klamal a zavádzal tu na tomto fóre, lebo všetko čo som tu napísal, tak za tým si aj stojím a budem stať, nech by sa dialo čokoľvek." To sa ozaj považujete za neomylného?

Skúste prosím vysvetliť, kde v PG sa píše o praduchovnej UFO lodi, ktoré spomína p.Makedonová.
Z Vášho postoja je totiž zrejmé, že súhlasite "do bodky" so všetkým, čo napísala...
Prečo je G. Adamski spomínaný vo VZ dávaný do súvislosti so vznešeným obsahom PG ? Je podľa Vás Adamski ako kontaktér dôveryhodná osoba? Nevaroval autor PG pre kontaktérmi a pochybnými médiami, ktorí budú vystupovať pod rôznymi hoc vznešenými menami? Podľa ovocia ich máme poznávať!

Niekoľko viet z „posolstva“ od G.Adamského:
„Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.“…- Koho mal na mysli? Nemyslela si to náhodou o sebe p.Makedonová?

„Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.“… - Vývoj predsa neprebieha „skokmi“. Všetko stvorené má predsa svoj predobraz v jemnejšej úrovni.

„Svet dostane od nás spoločný jazyk.“... –Je to predsa v rozpore s obsahom prednášky Krása národov. Každý národ má rozvíjať a udržiavať čistú svoju vlastnú kultúru a taktiež i svoj charakteristický prejav v reči i odievaní.

„Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.“…- Kde sa bude medzitým nachádzať tých niekoľko stotisíc či možno aj miliónov ľudí dobrej vôle? To naozaj majú pre každého skafander?
Prípadné geologické zmeny sa nedejú náhodne, ale sú vedené prostredníctvom bytostných síl, ktoré plne rešpektujú Božiu vôľu. Záplavy, búrky a požiare nešíria zkazu ďalej, než kde im je určené. Choroby prepukajú len tam, kde sú k tomu utvorené cesty povahou samotného človeka a tiež zvratným pôsobením. Vo všetkom bytostnom prejave je zreteľne vidieť pevné vedenie Božskej vôle.

„Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.“… - Kde v PG sa spomína záchranná vesmírna akcia za prítomnosti kozmických lodí?
Pochopil vôbec správne pán Adamski PG a literatúru s tým súvisiacu? Zdá sa, že nie. Jeho prejav sa javí ako vedomé zavádzanie. S tým sa nedá súhlasiť! Prečo to potom použila p.Makedonová vo svojej knihe? Nemala vo svojom vydavateľstve Natajoga k téme UFO tiež blízko? Mohla tiež použiť niektoré „skvosty“ od J.D.D., je to podobná, ale skôr smutná téma…

zatiaľ toľko...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Podľa seba, súdim teba.


Tak mi pripadajú niektoré príspevky, ktoré sa zosypali ako prvý tohtoročný sneh. Je až tragikomické, že ako sa tu niektorý vyjadrujú, keď niekto nemieni mlčať, dokonca ak treba, tak rázne a nekompromisné, lebo v tej chvíli sa inak nedá, je to tak potrebné, či sa im to už páči a či nie.


,,Nie to čo sa človeku páči, ale to čo mu prospieva, tak to je správne."

Preto nebudem tu odpovedať na slová pani Viktórii, lebo pri nich musím mať len úsmev na tvári, nakoľko podľa mňa nemá ani zdanie, že v čom tkvie pravá a nefalšovaná láska k blížnemu.

A len tak mimochodom, keď chcete niečo citovať, tak to citujte aspoň správne. Nie - Miluj každého, ako seba samého - koniec toho vášho citátu, ale, - Miluj blížneho svojho, ako seba samého - čo je podľa mňa celkom badateľný rozdiel. Tak to len toľko pre vás na ozrejmenie, lebo k tomu ostatnému je zbytočné sa vyjadrovať.

Slová Ľ. Ďurfina sú presné v tejto rovine, že ani ryba ani rak. Akurát je to dosť paradoxné, že dokáže aj také niečo napísať:

,,Po dlhom čase sa človek na toto fórum pozrel s nádejou, že u dotyčných snáď dôjde k posunu v porozumení, odpúšťaní a určitej možnej harmónii. S ľútosťou treba konštatovať, že sa tak nestalo, prosil by som preto aj tých, ktorí s činnosťou .... v žiadnom kontakte nie sú, / prepáčte, ale reklamu vám nemienim robiť, lebo to nepovažujem za správne a potrebné/ aby sa rozvážne zdržali akýchkoľvek reakcií k uvedeným témam, prípadne aj k témam ao - Inštitútu a združenia, ktoré pre vyššie uvedené provokujú niektoré nechválne známe tváre /na všetkých fórach o PG/ k neuváženým reakciám." Koniec citátu.

To naozaj myslíte vážne? Kto to aj tu neraz provokoval? Čo sa tak pozrieť prv do vlastného hniezda, a až potom do toho druhého? A myslím si, že toto fórum aj tak bedlivo pozorujete, nie že ste tu po čase zavítal, a že ste zistil, že ako naďalej niektorí nevedia prijať to, čo vy by ste tak rád videl/vedeli. Ale tu ste šliapol vedľa, preto aj teraz ten váš príspevok, ktorý tak isto vyvolať môže len úsmev na tvári a nič viac.

A ešte niečo pre Pozorovateľa. Píšete: ,,
Prílišná horlivosť kalí jasný úsudok, neslobodným sa stáva človek vtedy, ak sa hnevom necháva viesť...ruku na srdce, môžte s istotou povedať, že ste ani jedenkrát na tomto fóre neklamali?" Koniec citátu.

Takže pre vás len toľko. Neviem o tom, že by som vedome klamal a zavádzal tu na tomto fóre, lebo všetko čo som tu napísal, tak za tým si aj stojím a budem stať, nech by sa dialo čokoľvek. Ak máte ten dojem, tak môžete citovať niečo z toho podľa vás, a ja posúdim, že či je vôbec potrebné sa k tomu vyjadriť, lebo podľa vás to môže byť klamstvo, ale podľa mňa nie.

Takže dovoľte mi záverom niečo vám pokojným, uhladeným, láskavým..., niečo odcitovať od Toho, ktorý je Božím mečom, a ktoré sa nachádza v Odpovediach a otázkach od ABDRUSHINA.

Otázka č. 19. Bázliví věřící.

Co mám dělat, když jsem v poselství Grálu nalezl to, co jsem již dlouho hledal, jsem tím šťasten, avšak mé okolí, které je jinak zaměřeno, se mi posmívá. Mám povolit a dělat všechno, co se ode mne požaduje a jen ve skrytu se zaměstnávat Poselstvím, abych se vyvaroval všech sporů?

Odpověď:

,,Ten, koho se dotkla Pravda, má též bezpodmínečnou povinnost za ni vystoupit, jinak není hoden daru osvícení. Nemá pro ni svárlivě bojovat nebo vnucovat snad své přesvědčení jiným, ale má nechat klidně všechny lidi jít jejich cestou. Nesmí však trpět, aby se někdo snažil odvrátit ho z jeho cesty. To, co dodržuje vůči druhým, má plné právo vyžadovat i pro sebe. Jestliže se však sám učiní otrokem druhého, nezaslouží nic jiného, než aby mu byl dar opět odňat. Již Kristus před tím varoval, když pravil: „Kdo mne zapře před lidmi, toho zapřu i já, nebudu ho znáti.“

Jak slabý a ubohý musí se ten, kdo říká, že našel Pravdu a je o ní přesvědčen, jeviti druhému člověku, před nímž přesto ustupuje. Může takový druhý člověk nabýti při tom úctu před Pravdou? Naopak, posměváčci a opovrhovači jsou tím jen posilováni, poněvadž se jim to nejcennější dává pod nohy, aby to mohli pošlapat a pošpinit. Jsou tak dokonce zdržováni od toho, aby Pravdu jako takovou poznali a ocenili.

Jak zcela jinak je to, když se ten, kdo nalezl Pravdu, postaví klidně vůči všemu; určitě, nekolísavě a rozhodně. Také ostře, nejde-li to jinak, aby si udržel nejvyšší klenot a druhé uvaroval od nové viny. Jen tak se může protivník naučit úctě před věcí! Nikdy zbabělou povolností. Mnohý bez rozpaků obětuje ihned to nejsvětější, jen aby tím jiného ubohého človíčka nedráždil ke hněvu, aby ho neurazil a nebo snad jen proto, aby se přechodně nevyrušil ze svého pozemského klidu a pohodlnosti.

To nejsou ti věřící, kteří budou jednou smět vejít do království Božího, které takovým způsobem zapírali. Musí pak jíti k těm, jimž dávali ve službě na zemi přednost. Pryč je ta doba, kdy takové skrývání bylo považováno za mučednictví. Nemůže tím být nic omluveno. Každý má bojovat za to, co má v sobě, jinak toho není hoden! Bude mu to opět odňato!

Není nic vyššího než Bůh! A vedle něho musí všechno ostatní ustoupit daleko do stínu. Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!"

Ján Anton Sloboda.

 
Najvyššieho s veľkým N
Každý z nás si môže načerpať energiu zo svetlých výšin stačí len požiadať najvyššieho o energiu. Ja mám už dávno kurz reiki ale myslím že nie je potrebný lebo každý má tú schopnosť prijať energiu napr: prostredníctvom rúk alebo aj inak. Píšete: „A dve iskry plus a minus su to svetlo schopne zapalit - SVÄTY GRAL.“ Neviem čo tým presne myslíte asi že na Zemi sú mužské a ženské bytosti - teda muž a žena-aspoň tak som to pochopil. Po celý rok naplňuje Zem energia zo Svätého Grálu s ktorej si vieme načerpať najmä v období 30 mája každého roku kedy prúdi najsilnejšia obnovujúca energia celým stvorením. V poslednom období existujú rôzne teórie ľudí o Svätom Grále a to preto lebo ľudia sú fascinovaný možnosťou nájdenia nejakého pokladu napr: po Templároch. Film a kniha Da Vinciho kód a podobné románové a filmové nezmysli. Kto čítal Posolstvo Grálu vie že Svätý Grál je pre ľudského ducha nedosažiteľný ale energia z neho sa dá načerpať v takej forme ako si človek zaslúži a môže prijať podľa jeho momentálneho duševného stavu a položenia. Poradil by som vám viac hľadať odpovede v Posolstve Grálu. Možno že existujú nejaké poklady po rytieroch ale aj keby tak tie sú iba pozemského rázu zaoberať sa tým neprinesie človeku nič. Sú to iba fantázie a nezmysly že Ježiš mal s Máriou Magdalénou deti. Je to fikcia pre zábavu ľudí. Aby mali za tieto filmy a knihy autori zisk. Je to podobné ako knihy o Harrym Potterovi. Ošiaľ kvôli blbej knihe. Odporúčam vám si pozrieť nejaké dokumenty na Discovery Channel(boli už vysielané dávnejšie) kde vysvetľovali že DA Vinciho kód je fikcia 3 pánov nezakladajúca sa na pravde. Ukazovali tam že v nejakom kostole môže byť poklad skrytý a prúdi energia(všade je nejaká energia -to ešte nič neznamená) a podobné nezmysly.
Ľuboš Ďurfina
Diskusia
Prosil by som všetkých, ktorí za posledné obdobie na tomto fóre vecne argumentovali v súvislosti s Vodou Svetla ako i knihou Zákony pre život na Zemi, aby súčasnú diskusiu ukončili nereagovaním na podnety, ktoré s dobrým chcením a čistotou myšlienok nemajú nič spoločného.

Po dlhom čase sa človek na toto fórum pozrel s nádejou, že u dotyčných snáď dôjde k posunu v porozumení, odpúšťaní a určitej možnej harmónii. S ľútosťou treba konštatovať, že sa tak nestalo, prosil by som preto aj tých, ktorí s činnosťou www.zdruzenie-ludskost.sk v žiadnom kontakte nie sú, aby sa rozvážne zdržali akýchkoľvek reakcií k uvedeným témam, prípadne aj k témam AO - Inštitútu a združenia, ktoré pre vyššie uvedené provokujú niektoré nechvalne známe tváre /na všetkých fórach o PG/ k neuváženým reakciám.

Ďakujem za porozumenie

ĽĎ
 
Pani Viktoria mrzáčikovia sa rodia preto lebo majú karmu - hriech z minulého života napr: niekto sa pýta prečo sa narodí dieťa ktoré v krátkom čase detského veku má rakovinu často s nádormi veď ono nikomu nič neurobilo...si veľa ľudí povie a takýchto onkologických pacientov je dosť...prečo to Boh dopúšťa? Ale mi ľudia už nevieme čo bolo to konkrétne dieťa v minulom živote prečo práve ono má takúto chorobu alebo rôzny mrzáci si odpykávajú hriechy za minulý život. Boh nikoho netresce každý dotyčný človek ako sa narodí na Zemi a v akých podmienkach žije si to zaslúži. Existujú ľudia ktorý páchajú samovraždy a to nie je správne lebo potom sa aj tak narodia do podobných pomerov keď budú mať ešte ovšem túto milosť. Jedine riešenie je problémy a prekážky riešiť a snažiť sa v rámci svojich možností o lepší život seba a aj okolia. Čo nám bolo dané to využiť k dobrému na maximum to je jediný návod v dnešnej dobe. Prekážkami duch dozrieva. Netreba sa starať o iných ľudí že sú lepší ako mi a trápiť sa nad tým že „Ja takto nikdy nebudem žiť ako iný a prípadne závidieť iným- bohatstvo, pekný vzhľad a partnerské vzťahy potom s toho vzniká pocit zakomplexovanosti každý sme iný každý inak dozrieva. Závisť a zlé myšlienky len zožierajú dušu človeka a trápenie sa odoberá životnú energiu.

Prílišná horlivosť kalí jasný úsudok, neslobodným sa stáva človek vtedy, ak sa hnevom necháva viesť...ruku na srdce, môžte s istotou povedať, že ste ani jedenkrát na tomto fóre neklamali?
JAN. jan.jan@post.sk 
Dokedy ešte?


Dokedy ešte sa tu bude trpieť to, aby sa takto hanebné útočilo na tú, ktorá tak veľa urobila pre záchranu ľudstva, ľuďmi, ktorí nič iné nevedia, ako hanebné útočiť zo závetria, ako svorka zbabelých a hladných vlkov, ktorá ide stoj čo stoj niekomu po krku? Niekomu, kto sa už dnes nemôže brániť!

Narábate tu zo Slovom Pána, ale pritom lož, temno a hnus vo vás víťazí. Nie PRAVDA, ale lož a klamstvo, ktoré sa snažíte zabaliť do pekných slov. Preto sa vás pýtam, že nakoľko poznáte Posolstvo Grálu, keď neustále popierate Slovo Pána?

Prečo sem chodíte, keď vidíte, že tu už dávno nemáte čo hľadať? Chodte si konečné tou svojou cestou, vy zaslepenci a prestaňte tu už dobiedzať a vyvolávať neustále spory, z ktorých potom obviňujete všetkých, len nie sami seba.

Odíďte už konečne a bežte si za tými, ktorými tak slepo veríte, lebo tu už miesto pre vás nie je. Preto verím, že správca konečne rázne a nekompromisne zasiahne a urobí tu poriadok z ľuďmi, ktorým nejde o Pravdu, ale len o to, aby niečo popreli za každú cenu, aj za cenu straty vlastnej osobnosti a súdnosti. Dosť bolo klamstiev a nevraživosti voči pani Makedonovej na tomto mieste. Dosť bolo tej nehoráznej špiny, ktorú ste tu zaniesli vo svojej zaslepenosti a obmedzenosti.

Preto hovorím, že treba vrátiť už konečne dôstojnosť tomuto fóru, a to radikálnym rezom, ktorý zamedzí prístupu do tohto fóra ľudom, ktorí asi ťažko počúvajú pravého Pána.

Ján Anton Sloboda.

 
Viktoria, hovorí vám niečo zákon spätného pôsobenia, alebo inak povedané karmické deje ? Mrzáčikov je mi ľúto, ale lepšie sa na to pozrite.
Podla mna BOH, ako taky neexistuje. Kedze je dokonaly, tak by sa nemohli narodit mrzacikovia a nenechal by dopustit tolko zufalstva na dobrych ludi??? Takzvany BOH je len SVETLO alebo ENERGIA . Nemyslite? A takto to len vyzera, kto ako naraba s tou jemu zverenou energiou.
 
Pokiaľ ste si to pán neznámy nevšimol, tak som len odpovedal na otázku pána neznámeho. Vyjadril som svoj názor, a nemôžem brať ohľad na to, že sa to pár ľuďom nepáči. Pýtali ste sa, ja odpovedám, teda aká provokácia.

Lucifer už bol spútaný Pánom, aj na týchto stránkach tento dej spútania už bol spomínaní pánom Marscherom. Teraz aj svet ohrozujú jeho posluhovači. To ale zrejme pani Makedonová nevedela , pretože nepoznala všetky Pánove prednášky a materiály. Taktiež bolo znovu vyjasnené Zjavenie Jánovo a to ešte za života Pána človekom na to povolaným. A veru sa značne líši od výkladu pani Makedonovej. A tých chybyčiek, ktoré by mali poukazovať na to, že jej dielo nie je celkom čisté je viac.

Otázka je, kým bola teda pani Makedonová vedená?
Samozrejme môžme viesť rozpravu o tom, kým vlastne bola a čo bolo jej úlohou.
 
To, že nepoukazuje „ao inštitút“ a „združenie ľudskosť“, priamo na zdroj – na Posolstvo Grálu nie je hlavný problém.

Ich hlavný problém je, že nesprávne v sebe vyciťujú NUTNOSŤ, že bez Svetla sa nedá vybudovať tisícročná ríša mieru. Túto nutnosť vyciťujú správne, bez Svetla to proste nejde. Proste nejde vybudovať ríšu mieru bez pomoci samotného Boha. A túto Božiu pomoc vyplnili a nahradili vodou svetla. Ako tu bolo povedané z ich strany, že voda svetla prichádza zo Svetla a k Svetlu vedie a že má vyšší zmysel a podobne - nie je nič iné ako len modlárstvo.

Druhým problémom „ao inštitútu“ a združenia ľudskosť“ je že nedostatočne vnímajú dokonalosť Svätosti Slova. Na osobu Pána Abdrushina svojimi výrokmi hádžu špinu. Opisujú ho ako, že sa mu nepodarilo vybudovať tisícročnú ríšu v čase jeho pôsobenia v nemeckom národe. Že vyrieknuté Slovo vzal späť a že sa už nebude podieľať na vybudovaní ríše mieru. Tvrdenie, že Vyslanec Boží nevstúpi na pôdu nového je tvrdením, ako keby Abdrushin nevedel predpokladať ako to nakoniec s ríšou mieru skončí. Všetky tieto tvrdenia však len popierajú Božiu dokonalosť. Tvrdenie, že od smrti Pána Abdrushina je na ľuďoch a prastvorených viesť tisícročnú ríšu je len popretím Božieho plánu!. Abdrushin dobre vedel, kedy a ako sa bude odohrávať súd, očista a vybudovanie ríše mieru. Tak aj všetko v Posolstve Grálu sa vyplní do poslednej bodky, lebo Boží plán je dokonalý. Súčasné tvrdenie „ao inštitútu“ a „združenia ľudskosť“ je v skutočnosti popretím dokonalosti Božieho Plánu. Ich plán výstavby ríše mieru nie je Božím plánom. Stačí si pozorne prečítať Posolstvo Grálu. Plán „ao inštitútu“ a združenia ľudskosť“ je v rozpore s Posolstvom Grálu. K tomu netreba nijaké dôkazy. Posolstvo Grálu je samotným dôkazom!
Môžete krútiť a prekrúcať Slovo ako chcete aj tak sa stane s neomylnou presnosťou všetko tak ako bolo v Slove povedané. Našťastie máme Slovo k dispozícií. Abdrushin však predpokladal, že temno bude Slovo vykladať po svojom, preto nám Slovo zanechal v knihe Posolstvo Grálu. Vykladanie, že čo je v Slove napísané je neplatné je len prejav temna. Je to chabý pokus zmariť Boží Plán príchodu Imanuela kráľa tisíc ročnej ríše! Čo Boh povedal to sa splní!

Peter Franko


 
A este kto su mimozemstania. Nie su to nahodou obyvatelia nasej planety, ktory volakedy mali vyspelejsiu techniku, ako mi v dnesnej dobe. A pred prichadzajucou katastrofou proste opustili nasu planetu a teraz si nas sem tam kontroluju??? Maya indiani ocakavaju "bohov" v roku 2012 v decembri.
 
Preco by im malo na nas zalezat, ked je v nas nenavist a zabijame sa navzajom na planete menom zem. Az sa napravime, mozno nam potom pomozu v budovani a obnove. Ale dovtedy urcitenie. Pockaju si ako si to vyriesime.
 
Vidim to asi nasledovne: Kazdy pri citani Posolstva Gralu najde to co hlada, na co je jeho dusa upäta. Vnima hlavne tie casti, tam nie je navod ako, ale kazdy jedinec si najde svoj smer ktory hlada. Napriklad upne sa niekto a vsima si temno tak ho aj vsade vidi a docita sa o nom. Ale nepovedal Jezis -clovek, hladajte v kazdom lasku, odpustite, potom bude aj vam odpustene. Ak lasku rozdate tak ju aj dostanete naspät a ovela viac. Vsetko co date sa vam vrati v omnoho väcsej miere. Smelo vpred. Chyby ma kazdy z nas, len si to priznajme. Priznajnie je polahcujuca okolnost. Prajem peknu nedelu. Michael sa naposledy vyjadril, kazdy z vas moze zit ako kral alebo kralovna. Uz som to pochopila. Tak to myslel aj Jezis: Ak by ste mali vieru (lasku) ako horcicne semiacko, budete schopni vykonat to co aj mne je mozne. Robil predsa "zazraky". Kto trosku pochopil fyziku a ziarenie, tak by mu to malo byt jasnejsie aj v realnejsej podobe.
 
Vytvorme z NAT98 miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi. (Prianie zo záhlavia)

Ak sa to niekomu nepáči, nemusí sem chodiť. Zdá sa však , že niekto je neustále poverovaný zabrániť naplneniu tohto priania.

Tak ako neustále sa opakuje kolobeh v prírode, tak znovu prišiel november a s ním aj neustále napádanie tej, ktorá si plnila a splnila svoje poslanie.
 
Ľudia, ktorí si prvý krát prečítajú Posolstvo Grálu, zväčša majú veľkú túžbu o tom každému rozprávať a preniesť to poznanie do hmoty. Uvedomujú si aké poznanie je v tom obsiahnuté a aký osoh by to malo pre ostatných ľudí. Samozrejme že aj tento človek je vedený zhora, ale to neznamená, že sa nemôže zmýliť. Dostáva sa do väčšej pozornosti temna, ktoré sa ho snaží zvádzať. To sa môže kľudne stať tak , že v ňom povzbudzuje pýchu, alebo že má určité výnimočné poslanie. Vtedy musí dávať zvlásť pozor, či chce počúvať hlas príjemný a ľahodiaci uchu. To sa podľa mňa stalo aj s pani Makedonovou. A počul som už viacero prípadov, kde sa objavujú všeliakí noví vodcocia, Mojžišovia, Svanhildy, a Páni a každý má na to svoje logické vysvetlenia a dôkazy če len on je pravý.
Ak mala vyššie spojenie a mala zvestovať ľuďom o Slove potom pri tom mala ostať. Ale treba sa zamyslieť, ak začne hovoriť o 2. príchode Pána a záchranu mimozemšťanmi. Jej prvú knihu som čítal už dávno, a teda musím sa opraviť, že tieto veci vlastne boli zmienené aj v jej 1.knihe, čo som si predtým neuvedomil. Teda, stačí ak sa povie 2% nepravdy a 98% pravdy, výsledok nebude priaznivý a ľuďom skôr uškodí ako pomôže. Čítal som jej knihy napísané svojským spôsobom no mňa neohúrili a takých je veru viacej, no nemám snahu tu niekoho presviedčať. To či je potrebné sa opierať o jej knihy nech si odpovie každý sám.

Pán tu prišiel preto aby dal ľuďom Slovo, A to aj urobil. Následne mal za svojho života viesť Nemecký národ, neskôr za jeho života aj 3. vyvolený. To sa ale vinou ľudí nestalo, pretože ČAKALI, tak ako dnes niektorí, že to všetko za nich uskutoční Pán. A preto aj povedal pri svojom odchode, že,Božia noha nevstúpi viac na túto Zem. To čo sa malo stať sa neudialo, no nie je potrebné aby tu Pán prišiel hrubohmotne, keďže hrubohmotnú úlohu splnil - vydanie Slova Pravdy.
Držte sa toho na čo nakoniec autorka VZ poukazovala, teda Posolstva Grálu.
 
Napriklad, pan Jan: Prejavy lasky oznacila pani Makedonova, ako posobenie temna??? Podla mna porusenie Zakonov Stvorenia. atd
 
JAN. jan.jan@post.sk 
SLOVO BOŽIE, alebo slovo ľudské?


A je to tu zase, tak ako aj veľakrát predtým, veď je november, čas narodenie Imanuela v novembri 1998, že sa chce niečo povedať, proti niekomu, kto urobil oveľa viac, ako všetci terajší aj minulí samozvaní vodcovia, ktorých aj dnes je viac ako dosť, a ktorí sú v tých radoch, ktoré niekto tu tak silou mocou obhajuje.

Presné to sa dalo čakať, keď už neviem ako, tak zaútočím a odvediem niekam inam pozornosť, lepšie povedané na niekoho, kto sa už dnes nemôže brániť, a kto na rozdiel od tých samozvaných staviteľoch Tisícročnej ríše, poukazoval na Pravého Vodcu a Staviteľa Tisícročnej ríše IMANUELA.

Samozrejme, je tu poukázané na vetu: ,,Božia noha nevstúpi viac na túto Zem.“ Podotýkam na túto Zem, čiže po veľkej očiste to už bude iná Zem, ktorá bude krúžiť oveľa vyššie, tak ako to malo byť, keby ľudstvo išlo správnou cestou. Ale asi tým popieračom to nevadí, hoci touto vetou mávajú ako tým najväčším argumentom, že predsa oni majú Pravdu. Ale naozaj je to tak, alebo má Pravdu ten, ktorý spísal samotné SLOVO PRAVDY – POSOLSTVO GRÁLU, ktorý poukazuje na určité skutočnosti ohľadom Vládcu a Staviteľa Tisícročnej ríše?

Takže je asi dobré a správne, aby sa niekomu niečo pripomenulo, čo sa nachádza v Tomto Slove Pravdy, či už predvojnovom vydaní, ktoré ja považujem za pravé a nezmenené, alebo v tom povojnovom upravenom.

Prednáška,, Říše tisíce let“, časť, ktorá v tom prerobenom chýba. Asi prečo? Verím, že kto chce, tak to aj pochopí.

,, Pro tisíc let jest za tím účelem lidská vůle jako vládnoucí v tomto pozdějším stvoření jen podvázána, když dříve v soudu bude zničeno vše, co bylo falešně zaseto a falešně vedeno!

Během tisíce roků bude vládnouti jedině Božská vůle, které musí se podříditi každý lidský duch, který mohl obstáti v soudu!

BOŽSKÁ VŮLE SAMA NEZŮSTANE VŠAK NA ZEMI V KRVI A MASE PO TISÍC LET, NÝBRŽ PO VYKONANÉ VÝSTAVBĚ ODEJDE VZHŮRU DO HRADU GRÁLU. Na jeho místě bude však vládnouti na zemi během těchto tisíce roků vždy nositel jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených, čistě duchovních, který již svým původem, věděním a mocí bude daleko převyšovati lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Bude to vždy rytíř svatého Grálu, z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle.

Bude vždy nazýván nositel meče, poněvadž ve své úloze bude plniti slovo Imanuelovo, to slovo, které jest duchovně označeno jako meč. Bude pak vládnouti na zemi ve jménu svého Pána. A každý nový vládce na zemi během tisícileté říše bude vždy jen jeden z Prastvořených, který bude poslán z Grálu. Nijak jinak. V tom jest záruka, že tento Bohem určený čas zůstane také takovým, jakým podle vůle Boží býti má.

Po uplynutí těchto tisíce roků nebude již vyslán žádný nový Prastvořený. Tím bude vráceno lidstvu opět právo jeho vůdcovství v tomto pozdějším stvoření. V této době musí se již naučit říditi se zcela přesně podle prazákonů stvoření, aby působilo v tomto pozdějším stvoření, k němuž patří a patřiti bude, jen k požehnání tak, aby našlo pravé štěstí.

Nastane-li však potom ještě jednou selhání, jako dosud, tak musí počítat lidstvo s úplným zničením!

Taková jest říše tisíce let a její účel! Lidstvo ve své domýšlivosti a v představách o své důležitosti představovalo si ji úplně jinak. Bude se však učit a musí prožít, jaká skutečně jest! Také v tom jest pouze milost Boží pomoci těm, kteří jsou skutečně čistého chtění! Jinak byli by ztraceni se zavrženými! Po tomto soudu nemůže obstáti již nikdo, kdo nejde správně v prazákonech stvoření, kdo tedy nežije podle vůle Boží!“ Koniec citátu.

A teraz niečo pre vás samozvaní vodcocia a ich následovníci, z prednášky ,, Zachraňující touha“, po ktorej v tom prerobenom Posolstve, nie je ani chýru, ani slychu, kde sa píše o tých, ktorý by radi vykonali to, čo je možné len a len IMANUELOVI! A to tvrdila predsa pani Makedonová, ktorá poukázovala na TOHO, ktorý je Božím mečom a pravým Kráľom z vôle Pánovej, nie z vôle samozvancov, ktorý by tak radi viedli ľudí do novej doby. Nie SLOVO PÁNA, ale oni sami!

Ale prv niečo z prednášky Syn Človeka, ktoré sa nachádza v oboch vydaniach Posolstva Grálu.

,, NEBUDE TO VÔĽA ĽUDÍ, KTORÁ BY RAZ MOHLA UZNAŤ SYNA ČLOVEKA, VYSLANÉHO BOHOM, ALE BUDE TO MOC BOŽIA, KTORÁ HO MÁ VYZDVIHNÚŤ V HODINE, KEĎ ĽUDSTVO V BEZMOCNOM NÁREKU BUDE ÚPENLIVO PROSIŤ O SPÁSU. POTOM ZMĹKNU URÁŽKY, LEBO HRÔZA ZAVRIE ÚSTA POSMIEVAČOM. ĽUDIA BUDÚ PRIJÍMAŤ DARY, KTORÉ STVORITEĽ PONÚKNE TVOROM PROSTREDNÍCTVOM SYNA ČLOVEKA. KTO ICH VŠAK NEBUDE CHCIEŤ OD NEHO PRIJAŤ, BUDE ZAVRHNUTÝ NA VŠETKY VEKY.“ KONIEC CITÁTU.

Takže sa vás všetkých popieračoch Večných zákonov pýtam, že koho sa mám pridržať ak nie Slova Božieho, ktoré spísal samotný Syn Svetla, a na ktoré poukazovala ako na nepokrivený a pravý zdroj pani Makedonová?

SLOVO PÁNA hovorí predsa jasnou rečou, že bez pravého Vodcu nemôže byť ani prášok výstavby započatý. Takže ak vy to popierate, tak popierate aj vôľu Pána a BOHA, lebo tak ON, JEDINÝ A PRAVÝ BOH ROZHODOL. Nie niekto z nás, ale SAMOTNÝ STVORITEĽ, nie teraz, ale už pred dávnymi vekmi.

Či si naozaj myslíte, že sa niečo tak veľké a správne bude riadiť podľa vás, ktorí ho neustále popierate opätovný príchod a narodenie Kráľa kráľov? Ak áno, tak vedzte, že sa radíte k tým, ktorí sa označujú označeným - falošní proroci. Preto si myslím, že už stačilo tých rečí a útokov voči poslaniu pani Makedonovej, ktoré bolo posvätné a zhora žiadané, a ktoré vy znižujete na úroveň tak hanebnú a nepravú.

Čo si myslíte, že čo vás čaká zato, keď popierate to, čo je ohlasované aj v POSOLSTVE GRÁLU, keď popierate aj Tú, ktorá sem prišla naplniť niečo tak dôležité z vôle PÁNOVEJ? Veď vy tým popierate samotného BOHA a Jeho SYNA, a to si naozaj dovolíte tvrdiť, že vy sa riadite vôľou Božou?

Čiže otázka znie, kto hovoril a hovorí Pravdu? Tí, ktorí popierajú pravého Vodcu a Staviteľa Tisícročnej ríše, alebo Tá, tí, ktorí Ho oznamujú, ako jediného a pravého Vládcu a Staviteľa z vôle Božej?

Takže záverom vám tu dávam niečo z prednášky ,,Zachraňující touha“.


,, Kdo z lidí si ujasňuje, že falešnými proroky nemusí být jednostranně míněni jen ti, kteří přinášejí nová zjevení, ALE ŽE JÍM JE I KAŽDÝ JEDNOTLIVEC Z TĚCH, KDOŽ PŘEDSTÍRAJÍ, ŽE BY DOVEDLI SPLNIT BYŤ I JEN ČÁST DÍLA, KTERÉ VYČKÁVÁ SÍLY ZASLÍBENÉHO VYSLANCE ZE SVĚTLA.

Nejsou tím míněni také JEN TI, KTEŘÍ UJIŠŤUJÍ, ŽE JSOU ZNOVUZROZENÝMI SPASITELI, COŽ JIŽ SAMO JASNĚ UKAZUJE NEVĚDOMOST O ÚKOLU ZASLÍBENÉHO SYNA ČLOVĚKA, ALE TÝKÁ SE TO MNOHEM VÍCE LIDÍ.

Aby však bylo možno usuzovati, musí PŘEDCHÁZETI jiné vědění: VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉM ÚKOLU ZASLÍBENÉHO SYNA ČLOVĚKA NA ZEMI! Při této úvaze se všechno zastaví. Není ani jediného člověka na zemi, který by měl toto skutečné vědění! Sice se o tom po staletí mnoho už mluví, ale OPRAVDOVÉHO VĚDĚNÍ tu nikde NENÍ. Tázajícím dostává se odpovědi slovy z bible, kterým nebylo rozuměno a která nedávají žádného vysvětlení. Tlačí se tu do popředí opět jen neudržitelné tápání všech lidí, kteří chtějí být vědoucími. I to je proto, aby to bylo jasně viditelné.

FALEŠNÝM PROROKEM JEST VLASTNĚ TEN ČLOVĚK, KTERÝ SE ODVAŽUJE TVRDIT, ŽE MŮŽE VYKONATI NĚCO Z TOHO, CO JE VYHRAZENO ZASLÍBENÉMU VYSLANCI BOŽÍMU.

A takových je dnes mnoho tam, kde se jedná o pozemskou ČINNOST, nejenom o poučování; NEBOŤ ZASLÍBENÝ BUDE JEDINÝM A OPRAVDOVÝM POMOCNÍKEM LIDSTVA V JEHO DUŠEVNÍ A POZEMSKÉ NOUZI!

Poznat falešné proroky v pravou HODINU nebude lidem tak zatěžko, protože to budou muset PROŽÍT sami na sobě. Jen tak mohou dospět k poznání, protože by slovům již předem nevěřili.

NYNÍ SE NEZADRŽITELNĚ ZHROUTÍ ANEBO VŮBEC NEVZNIKNE DÍLO TĚCH LIDÍ, KTEŘÍ JAKO FALEŠNÍ PROROKOVÉ LIDEM SLIBOVALI NĚCO, ČEHO JIM SAMI NEMOHOU DÁT. A TAK MUSÍ LIDSTVO POZNAT A TO TRPKÝM PROŽITÍM, ŽE DŮVĚŘOVALI FALEŠNÝM SLIBŮM, ŽE VĚŘILI V PŘEDSTÍRANÉ SCHOPNOSTI, KTERÝCH NEBYLO.“ Koniec citátu.

*************************************************

Poselství Doznívá - ,,Velikonoce 1935“:

,, A jednou, až přejde soud Páně, vám opět vykvetou opravdové velikonoce. PAK K VÁM BUDU OPĚT MLUVIT A BUDU VÁM ŘÍKAT O NOVÉM ŽIVOTĚ, KTERÝ PÁN DÁ JEN TĚM, KTEŘÍ BUDOU OCHOTNĚ CHODIT PODLE SVATÝCH ZÁKONŮ JEHO STVOŘENÍ. Budou osvobozeni ode všeho konání Světlu nepřátelského. Již nikdy nebudou moci rouhavě zpustošit krásné zahrady, jejichž nádherou a čistotou mají se po všechny věky oblažovati, aby jejich duch zesílil!“ Koniec citátu.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: A teraz má kameňujte, ja som pripravený. ,,PRAVDU môžete popierať, ale nikdy nie zastaviť.“

 
Súvislosti...
Mnohí ľudia, ktorí čítali „Večné zákony“ od pani Natálie a tiež mnohí, ktorí ju aj osobne poznali a snažia sa držať dnes Posolstva Grálu, sa vyjadrili v tom zmysle, že ona dobre začala, ale potom…
Tu je mimoriadne potrebné jednu vec pripomenúť.
Ak niekto dnes spochybňuje jej poslanie s tým, že dobre začala, je to priamo ukážka toho, že buď sa takto vyjadril k veci, ktorej nerozumie, alebo poukazuje na seba samého, že vlastne on dobre začal, lebo spočiatku veril poslaniu pani Natálie, ale nesplnilo sa podľa jeho vlastných prianí, a tak prestal veriť.
Dôkaz? Úplne triviálne logický.
Čo bolo prvým krokom pani Natálie v jej poslaní? Ako sama píše, mala najprv osloviť ľudí „Novým evanjeliom“ – skrátenou verziou Posolstva Grálu!
Pýtam sa len tých, ktorí chápu Posolstvo Grálu a ktorí ho prijali. Kto z ľudí si dnes môže dovoliť zverejňovať skrátenú formu Posolstva Grálu a vysvetľovať rôzne súvislosti okolo neho vlastnými slovami? Priznajme si, že nikto!
Ale tu si to predsa niekto dovolil! A bol to jeho prvý krok! Pani Natália práve takto začala svoje poslanie napĺňať.
Takže sú tu len dve možnosti. Všetko – alebo nič!
Buď si pani Natália svoje poslanie vymyslela a potom začala zle hneď od začiatku, lebo na Posolstve Grálu sa nesmie nič meniť, uberať, ani pridávať,(to platí aj pre Zákony pre život na Zemi)
alebo si svoje poslanie pani Natália nevymyslela, ale potom ho plnila pod vedením a kontrolou Imanuela hneď od začiatku až do konca dobre, a to tak, že toto jej poslanie sa naplnilo hrubohmotnou inkarnáciou kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela v novembri 1998.
Tvrdenia typu, že nebolo to až také zlé od nej, hlavne na začiatku, sú len slabošstvom tých, ktorí sa takto navonok prejavujú. Prejavujú tým len vlastnú vlažnosť a neznalosť Posolstva Grálu.
Ak pani Natália verejne prehlásila, že bola inšpirovaná a vedená Duchom Svätým – Imanuelom, tak každý stúpenec Posolstva Grálu mal k tomuto zaujať nekompromisné stanovisko. Buď jej neverím, a tak nemôže byť ani jej začiatok v tomto prípade dobrý, alebo jej verím - od začiatku až do konca.
Kto sa správa spôsobom „ani ryba - ani rak“, patrí medzi vlažných a taký bude zavrhnutý. Je to napísané aj v Biblii, aj v Posolstve Grálu