Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Napriklad, pan Jan: Prejavy lasky oznacila pani Makedonova, ako posobenie temna??? Podla mna porusenie Zakonov Stvorenia. atd
 
JAN. jan.jan@post.sk 
SLOVO BOŽIE, alebo slovo ľudské?


A je to tu zase, tak ako aj veľakrát predtým, veď je november, čas narodenie Imanuela v novembri 1998, že sa chce niečo povedať, proti niekomu, kto urobil oveľa viac, ako všetci terajší aj minulí samozvaní vodcovia, ktorých aj dnes je viac ako dosť, a ktorí sú v tých radoch, ktoré niekto tu tak silou mocou obhajuje.

Presné to sa dalo čakať, keď už neviem ako, tak zaútočím a odvediem niekam inam pozornosť, lepšie povedané na niekoho, kto sa už dnes nemôže brániť, a kto na rozdiel od tých samozvaných staviteľoch Tisícročnej ríše, poukazoval na Pravého Vodcu a Staviteľa Tisícročnej ríše IMANUELA.

Samozrejme, je tu poukázané na vetu: ,,Božia noha nevstúpi viac na túto Zem.“ Podotýkam na túto Zem, čiže po veľkej očiste to už bude iná Zem, ktorá bude krúžiť oveľa vyššie, tak ako to malo byť, keby ľudstvo išlo správnou cestou. Ale asi tým popieračom to nevadí, hoci touto vetou mávajú ako tým najväčším argumentom, že predsa oni majú Pravdu. Ale naozaj je to tak, alebo má Pravdu ten, ktorý spísal samotné SLOVO PRAVDY – POSOLSTVO GRÁLU, ktorý poukazuje na určité skutočnosti ohľadom Vládcu a Staviteľa Tisícročnej ríše?

Takže je asi dobré a správne, aby sa niekomu niečo pripomenulo, čo sa nachádza v Tomto Slove Pravdy, či už predvojnovom vydaní, ktoré ja považujem za pravé a nezmenené, alebo v tom povojnovom upravenom.

Prednáška,, Říše tisíce let“, časť, ktorá v tom prerobenom chýba. Asi prečo? Verím, že kto chce, tak to aj pochopí.

,, Pro tisíc let jest za tím účelem lidská vůle jako vládnoucí v tomto pozdějším stvoření jen podvázána, když dříve v soudu bude zničeno vše, co bylo falešně zaseto a falešně vedeno!

Během tisíce roků bude vládnouti jedině Božská vůle, které musí se podříditi každý lidský duch, který mohl obstáti v soudu!

BOŽSKÁ VŮLE SAMA NEZŮSTANE VŠAK NA ZEMI V KRVI A MASE PO TISÍC LET, NÝBRŽ PO VYKONANÉ VÝSTAVBĚ ODEJDE VZHŮRU DO HRADU GRÁLU. Na jeho místě bude však vládnouti na zemi během těchto tisíce roků vždy nositel jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených, čistě duchovních, který již svým původem, věděním a mocí bude daleko převyšovati lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Bude to vždy rytíř svatého Grálu, z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle.

Bude vždy nazýván nositel meče, poněvadž ve své úloze bude plniti slovo Imanuelovo, to slovo, které jest duchovně označeno jako meč. Bude pak vládnouti na zemi ve jménu svého Pána. A každý nový vládce na zemi během tisícileté říše bude vždy jen jeden z Prastvořených, který bude poslán z Grálu. Nijak jinak. V tom jest záruka, že tento Bohem určený čas zůstane také takovým, jakým podle vůle Boží býti má.

Po uplynutí těchto tisíce roků nebude již vyslán žádný nový Prastvořený. Tím bude vráceno lidstvu opět právo jeho vůdcovství v tomto pozdějším stvoření. V této době musí se již naučit říditi se zcela přesně podle prazákonů stvoření, aby působilo v tomto pozdějším stvoření, k němuž patří a patřiti bude, jen k požehnání tak, aby našlo pravé štěstí.

Nastane-li však potom ještě jednou selhání, jako dosud, tak musí počítat lidstvo s úplným zničením!

Taková jest říše tisíce let a její účel! Lidstvo ve své domýšlivosti a v představách o své důležitosti představovalo si ji úplně jinak. Bude se však učit a musí prožít, jaká skutečně jest! Také v tom jest pouze milost Boží pomoci těm, kteří jsou skutečně čistého chtění! Jinak byli by ztraceni se zavrženými! Po tomto soudu nemůže obstáti již nikdo, kdo nejde správně v prazákonech stvoření, kdo tedy nežije podle vůle Boží!“ Koniec citátu.

A teraz niečo pre vás samozvaní vodcocia a ich následovníci, z prednášky ,, Zachraňující touha“, po ktorej v tom prerobenom Posolstve, nie je ani chýru, ani slychu, kde sa píše o tých, ktorý by radi vykonali to, čo je možné len a len IMANUELOVI! A to tvrdila predsa pani Makedonová, ktorá poukázovala na TOHO, ktorý je Božím mečom a pravým Kráľom z vôle Pánovej, nie z vôle samozvancov, ktorý by tak radi viedli ľudí do novej doby. Nie SLOVO PÁNA, ale oni sami!

Ale prv niečo z prednášky Syn Človeka, ktoré sa nachádza v oboch vydaniach Posolstva Grálu.

,, NEBUDE TO VÔĽA ĽUDÍ, KTORÁ BY RAZ MOHLA UZNAŤ SYNA ČLOVEKA, VYSLANÉHO BOHOM, ALE BUDE TO MOC BOŽIA, KTORÁ HO MÁ VYZDVIHNÚŤ V HODINE, KEĎ ĽUDSTVO V BEZMOCNOM NÁREKU BUDE ÚPENLIVO PROSIŤ O SPÁSU. POTOM ZMĹKNU URÁŽKY, LEBO HRÔZA ZAVRIE ÚSTA POSMIEVAČOM. ĽUDIA BUDÚ PRIJÍMAŤ DARY, KTORÉ STVORITEĽ PONÚKNE TVOROM PROSTREDNÍCTVOM SYNA ČLOVEKA. KTO ICH VŠAK NEBUDE CHCIEŤ OD NEHO PRIJAŤ, BUDE ZAVRHNUTÝ NA VŠETKY VEKY.“ KONIEC CITÁTU.

Takže sa vás všetkých popieračoch Večných zákonov pýtam, že koho sa mám pridržať ak nie Slova Božieho, ktoré spísal samotný Syn Svetla, a na ktoré poukazovala ako na nepokrivený a pravý zdroj pani Makedonová?

SLOVO PÁNA hovorí predsa jasnou rečou, že bez pravého Vodcu nemôže byť ani prášok výstavby započatý. Takže ak vy to popierate, tak popierate aj vôľu Pána a BOHA, lebo tak ON, JEDINÝ A PRAVÝ BOH ROZHODOL. Nie niekto z nás, ale SAMOTNÝ STVORITEĽ, nie teraz, ale už pred dávnymi vekmi.

Či si naozaj myslíte, že sa niečo tak veľké a správne bude riadiť podľa vás, ktorí ho neustále popierate opätovný príchod a narodenie Kráľa kráľov? Ak áno, tak vedzte, že sa radíte k tým, ktorí sa označujú označeným - falošní proroci. Preto si myslím, že už stačilo tých rečí a útokov voči poslaniu pani Makedonovej, ktoré bolo posvätné a zhora žiadané, a ktoré vy znižujete na úroveň tak hanebnú a nepravú.

Čo si myslíte, že čo vás čaká zato, keď popierate to, čo je ohlasované aj v POSOLSTVE GRÁLU, keď popierate aj Tú, ktorá sem prišla naplniť niečo tak dôležité z vôle PÁNOVEJ? Veď vy tým popierate samotného BOHA a Jeho SYNA, a to si naozaj dovolíte tvrdiť, že vy sa riadite vôľou Božou?

Čiže otázka znie, kto hovoril a hovorí Pravdu? Tí, ktorí popierajú pravého Vodcu a Staviteľa Tisícročnej ríše, alebo Tá, tí, ktorí Ho oznamujú, ako jediného a pravého Vládcu a Staviteľa z vôle Božej?

Takže záverom vám tu dávam niečo z prednášky ,,Zachraňující touha“.


,, Kdo z lidí si ujasňuje, že falešnými proroky nemusí být jednostranně míněni jen ti, kteří přinášejí nová zjevení, ALE ŽE JÍM JE I KAŽDÝ JEDNOTLIVEC Z TĚCH, KDOŽ PŘEDSTÍRAJÍ, ŽE BY DOVEDLI SPLNIT BYŤ I JEN ČÁST DÍLA, KTERÉ VYČKÁVÁ SÍLY ZASLÍBENÉHO VYSLANCE ZE SVĚTLA.

Nejsou tím míněni také JEN TI, KTEŘÍ UJIŠŤUJÍ, ŽE JSOU ZNOVUZROZENÝMI SPASITELI, COŽ JIŽ SAMO JASNĚ UKAZUJE NEVĚDOMOST O ÚKOLU ZASLÍBENÉHO SYNA ČLOVĚKA, ALE TÝKÁ SE TO MNOHEM VÍCE LIDÍ.

Aby však bylo možno usuzovati, musí PŘEDCHÁZETI jiné vědění: VĚDĚNÍ O SKUTEČNÉM ÚKOLU ZASLÍBENÉHO SYNA ČLOVĚKA NA ZEMI! Při této úvaze se všechno zastaví. Není ani jediného člověka na zemi, který by měl toto skutečné vědění! Sice se o tom po staletí mnoho už mluví, ale OPRAVDOVÉHO VĚDĚNÍ tu nikde NENÍ. Tázajícím dostává se odpovědi slovy z bible, kterým nebylo rozuměno a která nedávají žádného vysvětlení. Tlačí se tu do popředí opět jen neudržitelné tápání všech lidí, kteří chtějí být vědoucími. I to je proto, aby to bylo jasně viditelné.

FALEŠNÝM PROROKEM JEST VLASTNĚ TEN ČLOVĚK, KTERÝ SE ODVAŽUJE TVRDIT, ŽE MŮŽE VYKONATI NĚCO Z TOHO, CO JE VYHRAZENO ZASLÍBENÉMU VYSLANCI BOŽÍMU.

A takových je dnes mnoho tam, kde se jedná o pozemskou ČINNOST, nejenom o poučování; NEBOŤ ZASLÍBENÝ BUDE JEDINÝM A OPRAVDOVÝM POMOCNÍKEM LIDSTVA V JEHO DUŠEVNÍ A POZEMSKÉ NOUZI!

Poznat falešné proroky v pravou HODINU nebude lidem tak zatěžko, protože to budou muset PROŽÍT sami na sobě. Jen tak mohou dospět k poznání, protože by slovům již předem nevěřili.

NYNÍ SE NEZADRŽITELNĚ ZHROUTÍ ANEBO VŮBEC NEVZNIKNE DÍLO TĚCH LIDÍ, KTEŘÍ JAKO FALEŠNÍ PROROKOVÉ LIDEM SLIBOVALI NĚCO, ČEHO JIM SAMI NEMOHOU DÁT. A TAK MUSÍ LIDSTVO POZNAT A TO TRPKÝM PROŽITÍM, ŽE DŮVĚŘOVALI FALEŠNÝM SLIBŮM, ŽE VĚŘILI V PŘEDSTÍRANÉ SCHOPNOSTI, KTERÝCH NEBYLO.“ Koniec citátu.

*************************************************

Poselství Doznívá - ,,Velikonoce 1935“:

,, A jednou, až přejde soud Páně, vám opět vykvetou opravdové velikonoce. PAK K VÁM BUDU OPĚT MLUVIT A BUDU VÁM ŘÍKAT O NOVÉM ŽIVOTĚ, KTERÝ PÁN DÁ JEN TĚM, KTEŘÍ BUDOU OCHOTNĚ CHODIT PODLE SVATÝCH ZÁKONŮ JEHO STVOŘENÍ. Budou osvobozeni ode všeho konání Světlu nepřátelského. Již nikdy nebudou moci rouhavě zpustošit krásné zahrady, jejichž nádherou a čistotou mají se po všechny věky oblažovati, aby jejich duch zesílil!“ Koniec citátu.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: A teraz má kameňujte, ja som pripravený. ,,PRAVDU môžete popierať, ale nikdy nie zastaviť.“

 
Súvislosti...
Mnohí ľudia, ktorí čítali „Večné zákony“ od pani Natálie a tiež mnohí, ktorí ju aj osobne poznali a snažia sa držať dnes Posolstva Grálu, sa vyjadrili v tom zmysle, že ona dobre začala, ale potom…
Tu je mimoriadne potrebné jednu vec pripomenúť.
Ak niekto dnes spochybňuje jej poslanie s tým, že dobre začala, je to priamo ukážka toho, že buď sa takto vyjadril k veci, ktorej nerozumie, alebo poukazuje na seba samého, že vlastne on dobre začal, lebo spočiatku veril poslaniu pani Natálie, ale nesplnilo sa podľa jeho vlastných prianí, a tak prestal veriť.
Dôkaz? Úplne triviálne logický.
Čo bolo prvým krokom pani Natálie v jej poslaní? Ako sama píše, mala najprv osloviť ľudí „Novým evanjeliom“ – skrátenou verziou Posolstva Grálu!
Pýtam sa len tých, ktorí chápu Posolstvo Grálu a ktorí ho prijali. Kto z ľudí si dnes môže dovoliť zverejňovať skrátenú formu Posolstva Grálu a vysvetľovať rôzne súvislosti okolo neho vlastnými slovami? Priznajme si, že nikto!
Ale tu si to predsa niekto dovolil! A bol to jeho prvý krok! Pani Natália práve takto začala svoje poslanie napĺňať.
Takže sú tu len dve možnosti. Všetko – alebo nič!
Buď si pani Natália svoje poslanie vymyslela a potom začala zle hneď od začiatku, lebo na Posolstve Grálu sa nesmie nič meniť, uberať, ani pridávať,(to platí aj pre Zákony pre život na Zemi)
alebo si svoje poslanie pani Natália nevymyslela, ale potom ho plnila pod vedením a kontrolou Imanuela hneď od začiatku až do konca dobre, a to tak, že toto jej poslanie sa naplnilo hrubohmotnou inkarnáciou kráľa Tisícročnej ríše - Imanuela v novembri 1998.
Tvrdenia typu, že nebolo to až také zlé od nej, hlavne na začiatku, sú len slabošstvom tých, ktorí sa takto navonok prejavujú. Prejavujú tým len vlastnú vlažnosť a neznalosť Posolstva Grálu.
Ak pani Natália verejne prehlásila, že bola inšpirovaná a vedená Duchom Svätým – Imanuelom, tak každý stúpenec Posolstva Grálu mal k tomuto zaujať nekompromisné stanovisko. Buď jej neverím, a tak nemôže byť ani jej začiatok v tomto prípade dobrý, alebo jej verím - od začiatku až do konca.
Kto sa správa spôsobom „ani ryba - ani rak“, patrí medzi vlažných a taký bude zavrhnutý. Je to napísané aj v Biblii, aj v Posolstve Grálu
 
Juraj...
Ak neuverite ani viditelnym zazrakom, to je Vase rozhodnutie, ale zase nevnucujte ho aj inym, kazdy ma pravo sa sam rozhodnut: SLOBODNA VOLA. Tak citim, ze ste si uz uzavrel svoje dvere poznania. Podla mna este dost skoro. Abdrushin toho odkazal vela a kazda tema ma este pokracovanie. Moj nazor je, ze vsetky smery sa raz musia spojit, az tak pride vytuzeny MIER, POKOJ a LASKA pristupna pre kazdeho.
 
Stretol som sa s Posolstvom Grálu ešte predtým, ako som čítal Večné Zákony I.II. III, a myslím, že to bolo dobré. Mohol som mať na jej knihy lepší pohľad. S mnohými jej tvrdeniami som tak nemohol súhlasiť, hlavne v 2. diely/ 1.diel bol celkom v poriadku/. Nedávala nič viac ako Pán v PG , len To po svojom vysvetlila a pridala pár skúseností, nápadov a návrhov, na ktoré by mohol príjsť aj človek už oboznámený s Posolstvom Grálu. Kto sa najprv stretne s jej knihami a až potom si prečíta PG, zväčša býva tak ovplyvnený VZ, keďže je tu toho toľko nového a prežitie môže byť naozaj silné, že ani po prečítaní Posolstva Grálu v jej knihách nevidí či skôr nechce vidieť určité nesúlady a chyby. Zrejme ľudia pod prečítaní 1 knihy v jej osobe začali videli spásu a tak ju brali ako novú pannu Máriu. Tie myšlienky sa k nej dostali, začali ju ovplyvňovať a tak si začala o sebe, o svojom pôvode a úlohe príliš namýšľať. V niektorých spomienkach pritom výslovne Pán pred svojou smrťou hovorí, že na túto zem už Božia noha nevstúpi. Od Pánovej smrti je to na ľuďoch a prastvorených, ktorí budú pravidelne viesť Tisícročnú ríšu. Čakanie na záchranu mimozemšťanmi je len pekným snom, takéto snívanie nám skôr uškodí, radšej sa snažme toho na Zemi urobiť čo najviac. Oni majú predsa rovaké problémy sami so sebou, keďže Súd bude platiť aj pre nich. Inak dojem, ktorý máte po prečítaní PG a VZ2. diel sa vôbec nedá porovnať.

Verím tomu, že tu pani Makedonová mala určitú duchovnú úlohu, nebyť jej pochybenia a omylom ktorých sa dopustila, to možno mohlo byť inak. Nechcem tu rozpravu o jej osobe znova otvárať, viem že sa mi to budete snažiť vyhovoriť a upozorňovať ma, že tomu nerozumiem. Kto sa ale už stretol s Posolstva Grálu, ten by mal vedieť, že len tam je to najvyššie.

Kniha „Zákony pre život na Zemi“ predsa nepodáva niečo podobné, nikto sa tu za spasiteľa nevyhlasuje a nesľubuje hory doly. A je to len jedna z viacerých kníh, ktoré vydavateľstvo vydáva a tie len vychádzajú zo zákonov stvorenia. Ak v nich teda nájdete nedostatky, vecná kritika je na mieste. Nie je tu snaha niečo zatieňovať či zavádzať.

To čo vás hnevá, je to, že tam nie je poukázané priamo na zdroj, teda na Posolstvo Grálu. To je hlavný problém.
Ale môžem povedať z vlastného prežitia, že ak by som sa dostal k PG priskoro, jednoducho by som mu neporozumel a vytvoril by som si o ňom nesprávny obraz. Bolo by mi to teda skôr na škodu. Je tak potrebné určitú dobu počkať, spracovať vlastné názory, naučiť sa sám poznávať pravdu, teda byť nezávislí od názorov druhých a až potom, keď už má určité pevné body a skúsenosti o ktoré sa môže oprieť je pripravený na poznanie Pravdy. Ak sa ku PG dostane človek priskoro a nie je na to pripravený, potom sa nemá o čo v sebe oprieť, keďže mu chýbajú potrebné prežitia. Aj keď by sme sa mohli na neho "vykašlať" a sebecky si povedať že " je to jeho problém, my sme si svoju povinnosť splnili a povedali mu kde nájde Pravdu" Ak ale máme naozaj snahu mu pomôcť potom radšej pomaly, ale isto.

A ak by sa opäť niekto vyhlásil za vyššiu bytosť, prastvoreného tak si na neho treba dať každopádne pozor. V súčastnosti tu behá už priveľa Svanhíld, prastvorených, Mojžišov, a pod.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pomoc jediné v Slove Božom


"Preto choďte teraz s dôverou v Slovo, ktoré vám ukazuje pravé cesty, po ktorých máte ísť a ktoré vám sprostredkuje aj silu v hodinách, keď sa vás bude chcieť zmocniť malomyseľnosť. Pamätajte na to, že všetko, čo ešte príde, je činom milosti Božej lásky, ktorá vynucuje očistu!"

"Prispejte k tomu vy svojou pomocou ľuďom, ktorí sa na vás budú v duševnej tiesni čoskoro obracať.

Prinášajte im pomoc v Slove! Lebo ono je to jediné, čo predovšetkým potrebujú!"

Imanuel Abdrushin

 
Pokuste sa vzit sa do vyhlasenia: Miluj kazdeho, ako seba sameho. Takto aj zit.
 
len uhol pohľadu ...?
Juraj vy ste čítali knihu Večné zákony I.II.III. ?
Prečo sa pýtam, lebo argumentujete presne tak ako to bolo argumentované priamo autorkou Natáliou de Lemeny Makedonovou v knihe VZ I.II.III.
Práve členovia a prívržeci oboch združení tu tvrdo a neraz aj arogantne domietli uvenú knihu a jej autorku (prečítajte si príspevky tak rok dozadu a neskôr) a teraz po pár rokoch používajú na tú svoju knihu tie isté argumenty, proti ktorým hystericky vystupovali. Teraz sa vám to hodí - tak teraz je to správne ?
Či sa vodcovia združení prehlásia za bytosti z božského (vyššie sa už nedá - tam je už "len" Prakáľovná a tu je tých vodcov viac ako jeden - ešte vyššie predpokladám už nepôjdu), alebo len textovo a argumentačne "vykrádajú" už hotové ?
:o)
pre p. Potúčka
Dobrý deň. Ak ste sa už dostali ku knihe Zákony pre život na Zemi, prečítajte si prosím aj zákone Nepokradneš. Určite prehodnotíte svoj príspevok. Jedine, že by nie. Ale každopádne prajem pekný deň.
 
oprava
nerád /nie neráz/
 
Najprv: Neráz škatuľkujem ľudí do "skupín" a nehodnotím ich rovno podľa toho, k akej skupine patria. Z toho som už vyrástol. Na otázku, kto je tvoj blížny, odpovedal Ježiš veľmi výstižne, kde blížnym bol nakoniec samaritán - v očiach židov pohan!

Mal som možnosť viac krát sa stretnúť a rozprávať sa ľudmi od oboch spomínaných združení. Usilujú sa rozvíjať duchovné povedomie ľudí o čo by sme sa mali snažiť všetci. Iste, môžu schybiť, na chybách sa nakoniec učíme, ale zatiaľ boli vinení len z neupozorňovania priamo na PG. No komu naozaj záleží na poznaní Zdroja, ten sa to dozvie. Je lepšie o tom pred vlažným človekom pomlčať, v nepochopení by si len vytvoril zlú karmu. Nemá sa dávať každému, len vážnym záujemcom.

Teda:Základná kniha poznania Pravdy je Posolstvo Grálu a toho sú si vedomí všetci dlhodobejší spolupracvníci oboch skupín. V žiadnom prípade nie je nutné mať prečítanú knihu "Zákon pre život na Zemi". Ja osobne ju nemám, ale prečítal som si a počul jej časti, ktoré sú uverejnené na stránkach zdruzenia-ludkost.sk a nemal som s ňou problém. Kniha „Zákony pre život na Zemi“ a PG si neprotirečia. Táto kniha môže pomôcť obyčajným ľuďom dostať sa bližšie k Pravde.

Ak ste niekedy ľuďom povedali, nech si prečítajú Posolstvo Grálu a očakávali, že mu ihneď porozumejú, tak ste sa iste dočkali sklamania. Buď o to nejavili záujem, nerozumeli tomu či nechceli rozumieť. Väčšinou ho odmietli a ani si ho nechceli prečítať, videli v tom nejakú sektu, či prinajlepšom v jej autorovi zaujímavého filozofa. Treba ale hľadať spôsoby ako druhému podať poznanie. Len v dávaní možno prijímať a teda nemôžme myslieť len na seba inak na to sami doplatíme.

Tak ako prvák na ZŠ sa najprv žiak učí sčítať a počítať - teda človek, ktorý má snahu ísť duchovnou cestou si kladie si otázky o zmysle života, kým vlastne je a pod. Až v ďalších ročníkoch sa žiak dozvedá o násobení a delení. Neskôr vo výšších ročníkoch o percentách a mocninách. Ak by ste hneď prvákovi začali hovoriť o mocninách a snažili sa mu ich vysvetliť, možno by sa to dokázal "nabifliť", ale nerozumel by im, pretože ešte nemal osvojené nutné základy. Kto sa hľadaním Pravdy zaoberal už dlhšie, tak najprv určite čítal mnohé iné knihy, ktoré mu vtedy pomáhali osvojovať si určité základy. V čase, keď bol na to pripravený, sa dostal k Posolstvu. Keďže predstavuje vrchol je pochopitelné, že žiaden človek ho nemôže predčiť a musí nutne vytvoriť len niečo nižšie, ale to neznamená nie správne.

Preto aj v knihe „Zákony pre život na Zemi“, ktorá vychádza z PG, sú základné pravidlá, ktoré platia v celom stvorení a ktorých dodržiavanie povedie aj človeka nahor, a zároveň majú byť základom ako nové pravidlá, nové zákony pre budúcu ekonomiku, politiku štátu právny, trestný poriadok a pod. Sú napísané, tak aby boli pochopiteľne pre všetkých. Takže na miesto tisícok zákonov, ktoré dnes /ne/fungujú, bude bohato postačovať týchto 17 zákonov. Mojžiš dal ľudu 10, Pán zopár pridal a sú v knihe PG. Áno je vytvorené ľuďmi, ale prijatá "zhora" a sú určené na to aby to bolo pochopiteľne pre všetkých.

Čo sa týka prvého citátu, ktorý pán Potúček uviedol, tak sa tým novým zákonom nemyslí samotná kniha. Ak hovoríme "vo vesmíre PRICHÁDZA „NOVÝ ZÁKON“, tak tomu rozumiem tak, že v celom vesmíre prichádza nový Poriadok, Pravda, panovanie Božej Vôle, ktorá tu dosiaľ nepanovala a ktorej pravidlá, zákony a popísanie celého stvorenia boli popísané v knihe Posolsto Grálu.
 
Jozef Potúček
Odkaz 2

Kniha „Zákony pre život na Zemi“ uvádza v predslove vydavateľa okrem iného nasledovné:
„Rovnako aj teraz, v období veľkého obratu svetov vo vesmíre PRICHÁDZA „NOVÝ ZÁKON“, aby spolu S VÝKLADOM „DESATORA PRIKÁZANÍ“ vytvoril PEVNÝ ZÁKLAD PRE NADCHÁDZAJÚCU VÝSTAVBU, pri ktorej sa všetky nariadenia a pozemské zákony budú dôsledne opierať len o Božiu Vôľu!“

Chcel by som sa teda obyčajných a jednoduchých stúpencov a sympatizantov AΩ-Institutu a Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti spýtať:
Je pre Vás základom pre nadchádzajúcu výstavbu kniha „Zákony pre život na Zemi“ od ľudí z AΩ-Institutu, či spomínaného Združenia, alebo je týmto základom Posolstvo Grálu – Vo Svetle Pravdy od Syna Človeka?

Aby som Vám Vašu neľahkú situáciu uľahčil, rozvediem vopred obidve možnosti, kde máte možnosť zvážiť svoje ďalšie kroky:
1/ Ak je pre Vás základom pre nadchádzajúcu výstavbu Posolstvo Grálu – Vo Svetle Pravdy, odpojte sa vo vlastnom záujme urýchlene vo všetkom od ľudí, ktorí oznamujú, že základom pre nadchádzajúcu výstavbu je horeuvedená kniha „Zákony pre život na Zemi“.
2/ Ak je však pre Vás základom pre nadchádzajúcu výstavbu kniha „Zákony pre život na Zemi“, ako sa to v jej predslove aj tvrdí, nemáte tu na tejto diskusii viac už čo robiť, nechajte na pokoji tých, pre ktorých SLOVO Božie je na prvom mieste a je základom všetkého. V takom prípade v slušnosti odíďte z tejto diskusie a ponúkajte hľadajúcim kamene namiesto chleba života na svojich vlastných stránkach a vlastných diskusných fórach. Nebojte sa, nikto slušný Vás tam nebude prehovárať a vyrušovať.
3/ Treba si s plnou vážnosťou uvedomiť, že obidve spomínané knihy nemôžu byť súčasne základom pre nadchádzajúcu výstavbu, pretože v takom prípade by ich autorom musela byť tá istá osoba, ktorej podstata vyplýva z Bezbytostného. A to si dúfam nemyslí nikto z Vás.
Takže je tu pred nami opäť to známe a platné:
BUĎ – ALEBO !
V tomto prípade si aj Vy, všetci, môžete vybrať:
Buď slovo ľudské – alebo SLOVO BOŽIE !

Aby ma však – ako na jar 2007 – opäť niekto neodporúčal na psychiatriu za tú trúfalosť, že som si dovolil svojským spôsobom vôbec položiť niektorým samozvancom nevítanú otázku, uvádzam k horeuvedenej téme jasnú odpoveď od Syna Človeka, od Imanuela [Poselství doznívá – Já posílám vás]:
„LIDÉ CHTĚJÍ SVATÉ SLOVO ! NIKOLIV VAŠE VĚDĚNÍ ! PAMATUJTE SI TO !“
 
Za základ prípravy vlastnej osoby prostredníctvom Slova Posolstva je bezpodmienečná viera, že každé vyrieknuté Slovo Ježišom a Duchom Pravdy Abdrushinom sa vyplní do poslednej bodky. Božia dokonalosť nepripúšťa aby vyrieknuté Slovo vzala späť, lebo odpočiatku je už dokonalé. Pretože Sväté je Slovo. Ak poslucháč alebo čitateľ Posolstva Grálu nevie niečo zo Slova prijať tak z vyplývajúceho základu, že Slovo je dokonalé musí vedieť, že chyba je len v ňom samom a zmeniť sa má on a nič sa nemá meniť na Slove.
Peter Franko
 
- Aj keď sa pestovateľ ponáhľa, strom skôr nedozrie.

- Cudzie chyby máme na očiach, svoje za chrbtom.

- Tvoj jazyk - tvoj kôň: keď ho neudržíš, zhodí ťa.

- Nenávidíme mnoho ľudí len preto, že sme pohodlní hľadať možnosť, ako ich milovať.

/ arabské príslovia /

 


Zaveď osla do Mekky, vráti sa ti zase osol. / arabské príslovie /
 
Naozaj to vyzerá tak, že ľudia okolo „združenia“ či slovenského alebo českého, sa pokladajú za učedníkov a podľa toho sa aj chovajú, snažia sa pôsobiť v širokej miere navonok. Práve včera som čítal prednášku: Plamen učedníků, ktorú som pochopil tak, že síce sa píše, že prijatie sily Slova bez prostredníctva učedníkov je pre ľudstvo nemožné, ale zároveň je určené, že až PO SÚDE budú môcť učedníci ľuďom správne pomôcť, lebo dovtedy budú „padacie mosty“ vysoko zdvihnuté. Z toho všetkého mi vyplýva, že toto obdobie máme využiť predovšetkým na prípravu vlastnej osoby prostredníctvom Slova Posolstva.
 

...nedá sa viac už diskutovať na tomto "rybacom" fóre, jeden povie "biele" a druhí CHCE počuť "čierne"... len úmyselné zavádzania...je to hanba...
 
Potřeba mezistupňů ke Slovu?
"Dnes však je každému člověku Slovo přístupné v knize, takže nemusí přijíti ke mně. Hledá-li opravdu, může získati knihu Pravdy. Může ji míti v mnoha řečech, jen když skutečně chce! Je-li v jeho duši touha po ní, pak bude bezpodmínečně tak duchovně veden, že se mu dostane příležitosti narazit nějakým způsobem na Slovo. Zcela určitě toho dosáhne. Nikdo přece není ve skutečnosti tak chudý, aby nenašel k tomu nějakou příležitost.
A i kdyby musel pozemsky hladovět, aby pro sebe Slovo Pravdy získal, měl by z toho jen prospěch!" – Abdrushin /Oběť/

Jak je vidět, tak člověk opravdu nepotřebuje mezistupně ve formě ctižádostivých rádoby "povolaných", kterým jde jen o získávání dalších oveček, jejichž počtem rádi vyzdvihují hodnotu svého působení.
Samotnými stupni ke Slovu je Jeho samotná forma, kterou Syn Člověka po namáhavém prožívání stavu lidstva zformoval. Cokoliv jiného jsou jen překážky, které lidé ve svém chtění se za každou cenu uplatnit, kladou hledajícím do cesty.
 
M.Šupa:"Bod. č. 1:
Konečným cieľom dôvery, ktorá vzniká u ľudí na základe pozitívneho prežívania účinkov Vody Svetla, nie je osoba jej výrobcu, ani osoby jej sprostredkovateľov. Táto dôvera k nim je iba určitý NEVYHNUTNÝ prostriedok, pomocou ktorého majú byť nasmerovaní ku tomu jedinému a najvyššiemu cieľu: K poznaniu Svetla Pravdy. " - to je teda ale šupa!

Takže novinka? Nie nič nové, ale p. Šupa asi niky nebol príslušníkom žiadnej cirkvy, alebo je jej dorým odštiepeným žiakom?
Veď práve táto NEVYHNUTNOSŤ ĽUDSKÉHO SPROSTREDKOVATEĽA je hlavnou dogmou všetkých cirkví !!!! TOTO JE TEN LOV ĽUDSKÝCH DUŠÍ ! TOTO JE TO UDRŽIAVANIE V SLADKOM SPÁNKU pre lenivých duchov.


Fakt sa už nemusíte k ničomu vyjadrovať, už ste sa odkryli naplno. 
Reagovať na príspevok p. Šupu by bolo iba ztratou času. "Slepému Slnko neukážeš"