Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****


K uvedeným bodom ešte čosi chýba:

8.) bod - prípadný osobný rozhovor so samotným výrobcom Vody Svetla.

9.) bod.- vlastná skúsenosť

Človeče neodsudzuj druhých, lebo sám budeš súdený!

"Keď už niečomu nerozumiete, alebo sa Vám zdá, že to nie je možné či pravda, nenapádajte to. Prijmite TO čomu teraz rozumiete a ostatné nechajte tak. Možno po rokoch zistíte, že sa Vám otvára nové nazeranie na predtým neporozumené a nepochopiteľné a sami sa budete čudovať, ako ste to dovtedy nemohli vidieť. Niektorí z Vás tomu rozumejú o čom hovorím, na iných to ešte asi len čaká.
Ivan "

Ako ľudia nie sme dokonalí, každý z nás sa iste úprimne snaží za "pochodu" vysporiadať sa z vlastnými prešľapmi a chybami. Myslíte si, že i samotní učenníci okolo Pána Ježiša boli bez chýb?
Vycibrená a ostrá rétorika či skvelý písomný prejav nie je ešte známkou duchovnej zrelosti, ktorá sa má prejavovať mimo iného aj v ochote pomôcť blížnemu.

Ako je tu vidieť, u niektorých čitateľoch Posolstva Pravdy sa viac prebudila schopnosť kritiky a poukazovanie na „svetlé“ hodnoty vo mne a na „temné“ úmysly v „tebe“. Téma Vody Svetla zdá sa sa, osvetľuje charaktery i tých, ktorí ju doteraz vlastne ani ešte neskúsili užiť.
Ak sa niekto vyjadrí, že on o istej veci niečo „vie“, tak by zároveň musel zobrať do úvahy všetko, čo sa danej veci týka. Inak nech radšej povie „počul som o tom“.

Berte to len ako ponuku, - ber alebo nechaj tak -. A ak sa to nepozdáva administrátorovi tohoto fóra, nič mu nebráni v tom, aby vymazal určité odkliky alebo odkazy na web stránky, ktoré sú už u niektorých tŕňom v oku.

P.S.
Voda, ktorú používate každodenne z verejného vodovodu, je tiež podrobená takýmto prísnym skúmaním alebo ju užívate plnými priehrštiami bez toho, aby ste vedeli, aký človek sa podieľa na jej výrobe a distribúcii, čo obsahuje a v akom technickom stave je potrubie, cez ktoré je vedené?

Na tomto fóre http://vodasvetla.cz/Texty/forum.html je mnohé vysvetlené, stačí len zadať správne údaje…
 

Dobré vidíme len srdcom...

...pokiaľ je srdce čisté...
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Dobré vidíme len srdcom


,,Dobre vidíme len srdcom. To, čo je podstatné, je pre oči neviditeľné." Antoine de Saint-Exumpéry

Krásna myšlienka, že? A nakoľko pravdivá, že?

Ako vidno, tak niektorým naďalej asi prekáža, že niektorí majú tú schopnosť, spoznať to, čo druhým začína byť známe až vtedy, keď sa popália na niečom, niekom, hoci ich srdce búši a kričí, ale oni už zase nepočujú, že to čo tak skalopevne obhajovali, samozrejme aj v plnej miere užívali, bolo predsa nie k ich prospechu. Ale keď to spoznajú, tak v tej chvíli už bude znieť možno to staré a známe: NESKORO!, lebo obruč okolo nich je už prisilná a nedá sa len tak ľahko roztrhnúť.

Dobré vidíme len srdcom - teda duchom, ktorý ako každý vie, tak prehovára k nám citom, a ktorý sa nedá už ošialiť všakovakými zázračnými tretkami, pokiaľ nadobudol bdelosti a ostražitosti. Takýto ľudia už dávno vycítia niečo, čo nosí krásne pozlátko, ale jeho vnútrajšok prináša časom opačný účinok, hoci sprvu to vyzeralo tak báječne a povznášajúco. Takýto nepotrebujú urobiť ten posledný krok, prv uži až tak posudzuj - rada od užívateľov aj vody svetla, a až potom môžeš hovoriť o tom.

Ale naozaj je k tomu potrebný aj tento krok? Myslím, že nie, lebo kto skúma aj slová, samozrejme aj preciťuje, tak spozná aj veľakrát podstatu toho druhého.

,,Byť ostražitým je najlepšou obranou a najostrejším bojom!" Abdrushin.

Ján Anton Sloboda.

 
Dodatok k skúmaniu vody svetla.
Moje osobné skúmanie združenia – ľudskosť a vody svetla.
1) Pred časom som viedol osobnú korešpondenciu s M. Šupom.
2) Prečítal som si dostupné materiály na internete.
3) Navštívil som prednášku združenia – ľudskosť. Na nej som sa osobne stretol s R. Skokanom. Viedol ju T. Lajmon.
4) Viedol som niekoľko rozhovorov s R. Skokanom medzi 4 očami.
5) Vypočul som si niekoľko prednášok Jána Marschnera – výrobcu vody svetla.
6) Preštudoval som si Zjavenie Jána odhalené Lucienom Siffridom.
7) A neposlednom rade aj príspevky sympatizantov združenia – ľudskosť a vody svetla.

Na základe týchto krokov som si urobil vlastný úsudok ohľadom činnosti združenia – ľudskosť a vody svetla.

Z vašej strany ako ľahko posudzujete druhého človeka. Ako iných súdite a odsudzujete bez toho, že by ste druhého človeka sám najprv spoznali. Moje stanovisko poznáte, zverejnil som ho na tomto fóre, viac už nemám čo k tomu povedať.
Peter Franko
 
VLASTNÉ SKÚMANIE.

Vážený pán Franko, prečítali ste si môj príspevok pozorné? Ako môžte tvrdiť nasledovné:

“Hovoríte, že máme skúmať vodu svetla. Ale zrazu pri skúmaní už nehovoríte o nepreberaní cudzích názorov. Varovanie sa niekam vytratilo. Už nehovoríte, že Pán požaduje vlastné skúmanie. Ale skryto podsúvate svoj názor ako sa má voda svetla skúmať, a to jej užitím. Už nie Pán požaduje vlastné skúmanie, ale nenápadne ste tam podsunuli svoj názor, Pána ste zamenili za seba.“

Kde vo svojom príspevku, som nehovoril o poctivom skúmaní každého z nás? Pán predsa od nás požaduje vlastné skúmanie, zo všetkým s čim sa stretneme. Kládol som otázky ako môže pôsobiť voda svetla, také ktoré by si mohol klásť človek ktorý sa snaží skúmať. Ale ako ste skúmali vy osobné ak píšete:
„Ja som vodu svetla neužíval. A ani nemám takú potrebu. Načo mi je voda svetla, keď mám Posolstvo Grálu Vo Svetle Pravdy. Voda svetla je len ľudský vytvor.“

Keď by ste si dali námahu tak z jednej, alebo možno viacerých prednášok uverejnených na stránke www.vodasvetla.cz , je jasne povedané, že voda svetla vznikla v spolupráci z bytostnými, ako protihodnota, keď ľudia dávali určité dary bytostným prírody.
Tak prosím vás kde je vaše skutočné skúmanie, ktoré my sám vyčítate?

RASTISLAV SKOKAN
 
Pán Rastislav Skokan z vášho príspevku vyžaruje zmätok. Skáčete z jedného do druhého, spájate veci so sebou nesúvisiace a nespojiteľné.

Úvod príspevku je dobrý. Hovoríte o nepreberaní cudzích názorov. Hovoríte, že veci s ktorými prichádzame do styku máme precítiť vo všetkých obmenách. Hovoríte, že Pán požaduje od nás vlastné skúmanie.

Hovoríte, že máme skúmať vodu svetla. Ale zrazu pri skúmaní už nehovoríte o nepreberaní cudzích názorov. Varovanie sa niekam vytratilo. Už nehovoríte, že Pán požaduje vlastné skúmanie. Ale skryto podsúvate svoj názor ako sa má voda svetla skúmať, a to jej užitím. Už nie Pán požaduje vlastné skúmanie, ale nenápadne ste tam podsunuli svoj názor, Pána ste zamenili za seba.

Ja som vodu svetla neužíval. A ani nemám takú potrebu. Načo mi je voda svetla, keď mám Posolstvo Grálu Vo Svetle Pravdy. Voda svetla je len ľudský vytvor. Výrobca, združenie – ľudskosť, propagátori hovoríte o vode svetla s veľkými písmenami. Vyznieva to ako keby voda svetla bola rovnorodá s priamym Božím vyžarovaním. Prisudzujete vode svetla schopnosti samotného Svetla. A Svetlo je Boh. Pán Skokan dokonca v svojom príspevku spomínate pôsobenie Ježiša Božieho Syna, ktoré nenápadne spájate s pôsobením vody svetla.

Citujem M. Šupu z príspevku zo dňa 3.listopad 2007 16:33:57 : „Voda Svetla prichádza zo Svetla a k Svetlu aj vedie ...No a vzbudenie takejto dôvery je ďalšou, vyššou úrovňou, vyšším zmyslom pôsobenia Vody Svetla. Prostredníctvom nej totiž vzniká určitý most k dušiam ľudí, po ktorom im môže byť postupne sprostredkovávaný nový druh Poznania“.

V neposlednom rade tvorcovia vody svetla prostredníctvom vody svetla chcú vytvoriť určitý most k dušiam ľudí, po ktorom im môže byť postupne sprostredkovávaný nový druh poznania. A vieme o aký druh poznania ide? Taký ako sú doterajšie ich príspevky? Tu nejde o vodu svetla, ale o druh poznania, ktorý cez tento most vytvorený vodou svetla chcú sprostredkovať - oni. Čo všetko sa môže po tomto moste sprostredkovať ani nemusím hovoriť. A pred týmto ja varujem a apelujem na bdelosť v otázkach duchovného rastu každého jednotlivca. Keď príde situácia, že sa každý bude musieť rozhodnúť buď – alebo, cez tento most vytvorený vodou svetla môže byť jej užívateľ ovplyvnení tak, že sa rozhodne nesprávne.

Peter Franko
P.S. Svojím záverečným vyhlásením mňa nezastrašíte.


 
ešte raz k vode svetla
V predošlom mojom príspevku som popísal prístroj na výrobu "živej a mŕtvej vody", ktorý vlastním (len som už naň zabudol) od r. 1986.
Nevyjadroval som sa k VS ako takej, ale priznám sa že jej nerozumiem a nedôverujem. Ale moju nedôveru podporili aj "nové" výrobky "voda svetla aktívna a pasívna", ktoré nesú tiež názov voda svetla, ale ich vlastnosti sú totožne popisované ako boli pri zavádzaní živej a mŕtvej vody v r. 1986, keď som si uvedený prístroj vyrábal a vyrobil na ňom desiatky litrov živej a mŕtvej vody. Dokonca si spomínam aj na podobné foto o liečení plesní na nechtoch a dodnes mám aj zoznam možných aplikácií - od poľnohospodárstva, cez vonkajšie až k vnútrnému užívaniu, dezinfekcii , podpore rastu organizmov, či jeho potlačeniu, liečbe konkrétnych chorôb...atď.
To čo sa uvádza na stránke VS je len slabá podmnožina jej použitia a mal som si možnosť aj overiť, že to funguje !

Lenže tu na stránke VS to považujem za zneužitie názvu a znaku na niečo, čo tým v skutočnosti nie je a za maximálne zavádzanie verejnosti. Zároveň Slovo a PG je deformované, ponížené a používané ako marketingový prostriedok na propagovanie a predaj výrobku (našťatie neviem za koľko, ale viem, že cena 1 litra výroby ž-m vody je pod 1 halier).

Z tohto dôvodu som pojal aj nedôveru voči ľuďom, ktorí to propagujú, prihliadnuc aj na ich neuveriteľné prešľapy, prekrúcanie PG a zavádzanie pri ich prednáškach po Slovensku, formou "lovenia" dušičiek, ktoré im majú potom slúžiť na presadzovanie ICH cieľov a myšlienok. Nevraviac, že niektorých vyjadrovanie na verejnosti a tu na chate je v slušnosti diametrálne odlišné.

Síce povedia 95% pravdy, ale tých 5% nepravdy a nezmyslov, ktoré tvrdia, túto pravdu úplne negujú a najviac ma zaráža ich presvedčenie, že jedine oni môžu mať jedinú pravdu, právo na jej rozširovanie a presvedčenie o ich vlastnej neomylnosti.
Dokonca si osobujú právo pozmeňovať a zatajovať originálne Slovo pred verejnosťou, namiesto neho ponúkať jeho ľudskú znetvoreninu a posudzovať komu by malo byť originálne Slovo prístupné a za akých podmienok.....Podľa môjho názoru - drzosť bez hraníc.

Toto som chcel povedať na záver, toto sú fakty v kocke, ktoré ma k tomu vedú a viac sa k tejto téme už nemám čo a nebudem vyjadrovať.

Ivan
 
VODA SVETLA A VLASTNÉ SKÚMANIE.
Z veľkým záujmom som si prečítal príspevky na tému Vody svetla. Zistil som nič nove na tomto fóre, niekto dá príspevok a ostatný ho napadajú bez skutočného poznávania danej témy. Nejde tu iba o Vodu svetla ale o celkový prístup čitateľov Posolstva na rôzne témy, ktoré tu dá ktokoľvek, z diskutujúcich.

Pán od nás požaduje vlastné skúmanie, nie preberanie cudzích názorov:


“Rozmýšľajte: Jedno nie je pre všetkých! Čo jednému prospieva, môže druhému škodiť. Každý jednotlivec má ísť svojou vlastnou cestou k zdokonaľovaniu. Jeho výzbrojou k tomu sú mu schopnosti, ktoré nosí v sebe. Podľa tých sa má riadiť a na nich budovať! Ak to nerobí, zostáva cudzincom sám sebe a bude stáť vždy vedľa naučeného, ktoré v ňom nemôže nikdy ožiť. Tým je pre neho vylúčený akýkoľvek úžitok. Živorí bez možnosti pokroku.
Dávajte pozor vy, ktorí sa vážne usilujete o Svetlo a Pravdu:
Každý jednotlivec musí cestu ku Svetlu prežiť v sebe, musí ju sám objaviť, ak chce po nej bezpečne putovať. Len to, čo človek vnútorne prežil, čo precítil vo všetkých obmenách, len to dokonale pochopil!”


Kde je vlastné skúmanie o Vode svetla? Pán Juraj sa Vás opakované pýtal, či ste užívali Vodu Svetla - žiadna reakcia! Tak z kadiaľ pochádza to Vaše tvrdene, že Voda svetla neúčinkuje, že nemôže byť tam v žiadnom prípade žiadne svetlo, veľmi zaujímavé. Predpokladám, že ste počítali s tým, že nie je možné zachytiť neutrálnu silu Božiu a zakotviť ju do vody? Alebo, čo ja neutrálna sila Božia z ktorú každý človek používa, či si je, alebo nie je vedomí. Predsa z fyziky dobre vieme, že energia je niečo konkrétne, a nieto neutrálna Božia sila, bez ktorej by sme ani nemohli ani žiť. Ja osobné som Vodu Svetla používal, a o jej účinkoch, tu nehodlám viesť diskusiu. Kto chce nech ju užíva a spozná jej účinky sám na sebe.

A tvrdenie, že lieči na 5.metrov. Veď každý z nás má okolo seba svoju vlastnú auru, a aký sme vo vnútri takú máme aj auru a svoje vlastné vyžarovanie. A ak sme svetlejší ako naše okolie, už len naša prítomnosť ovplyvnenie naše najbližšie okolie, alebo nie?


“Ako sa vykonávajú liečenia?
Kladením rúk prúdi nová životná sila do chorého. Kristove slová: “Nech sa ti stane, ako si uveril!” sú aj tu kľúčom k úkonu. Výsledok závisí od hodnoty človeka, to znamená, ako veľmi si zaslúži byť vyliečený alebo inými slovami terajšej doby: Ako sa tomu skutočne vnútorne stavia, ale nie, ako si to predstiera. Len do takého stupňa, nič viac a nič menej, sa mu dostane uzdravenia!
Tiež to sa celkom formuje podľa zvratného pôsobenia neochvejných zákonov vo stvorení. Kto sa vnútorne obracia k temnu, nemôže do seba prijať silu Svetla na uzdravenie a kto nechce, tomu sa nemôže vnútiť ani uzdravenie. Sila Svetla povolaného sprostredkovateľa potom od neho odprúdi. Presne ako v evanjeliu. Dokonca ani Kristus nemohol nikoho priviesť do nebeskej ríše, kto by sa neprispôsobil jeho evanjeliu, t.j. kto by nežil podľa neho.
Vrúcne prianie uzdraviť sa je samozrejme tiež prispôsobenie, vedúce k prijatiu a pôsobeniu sily.”


A ako je to z Vodou svetla? Ak sa do nej podarilo zakotviť prostredníctvom vody Svetlo, tak uvedené slova patria aj jej. Kto je otvorený prijme z nej veľa, kto sa uzavrie, tak ako môže z nej mať úžitok? Ale Vy ste si už vybrali svoje, poctivo ste skúmali, takže žiadna pochybnosť z Vašej strany. Že? Môžte hovoriť o placebo efekte ak chcete, Vy ste si vybrali svoje.

A teraz vyberte z môjho príspevku niečo čo sa Vám nehodí a pustite sa do mňa! Ale vlastné sa presvedčiť o jej účinkoch, načo. Kde je vlastné skúmanie a presvedčenie o ktorom píše Pán? Alebo skúmate iba to čo sa Vám hodí, a ostatné zavrhujete?

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hľadať a skúmať, alebo slepo prijímať?


A Vy pán P. P. ste si tiež toho vedomý, že ak je to predsa všetko inak ohľadom vody svetla, že akú aj Vy sám nesiete zodpovednosť, keď sa to časom ukáže?

Doteraz nebolo odpovedané ani na jednu otázku, ktorá bola položená ohľadom vody svetla. Akurát čo sa neustále opakuje, je slepá viera v to a nič viac. To je to, čo Vy považujete za správne? Len slepo veriť v niečo? Nepýtať sa, ale len prikyvovať na niečo, lebo tak je to niekomu príjemné? Prijímať všetko bez vážneho skúmania a hľadania? Tak toto je podľa Vás správne o hľadaní?

Preto sa pýtam, že prečo toľké a neustále zahmlievanie aj z Vašej strany, a hlavne zo strany výrobcu vody svetla? Kde ostalo potom to, k čomu nás vyzýva samotný Syn Svetla Abdrushin:

,, Preto sa prebuďte! Len v presvedčení je pravá viera a k presvedčeniu sa prichádza jedine prísnym uvažovaním a skúmaním!“ Koniec citátu.

Jedine prísnym uvažovaním a skúmaním, to by ste mali zobrať konečne navedomie. Lebo len tak k človeku prichádza to pravé pochopenie, vo všetkom, v zmysle Pravdy.

Či Syn Boží Ježiš pred 2000 rokmi nepovedal, že ,,Hľadajte a nájdete“. Či to nie je tak správne, že len ten kto hľadá, tak len ten nachádza? Nachádza odpovede na dosiaľ nezodpovedane otázky, a na všetko to, čo k nemu prichádza. A tak je to správne a zhora chcené, aby sa človek dokázal sám namáhať v zmysle Pravdy samotnej. Nie aby všetko bez rozmyslu hltal, čo sa zakrýva pláštikom pravého vedenia, ale aby to podrobil čo najprísnejšiemu uvažovaniu a skúmaniu. A až potom prichádza k nemu to pravé poznanie, a nie slepou vierou v čokoľvek.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: A aby som nezabudol nato cenné, ktoré sa opäť dostalo do úzadia, ktoré tu bolo dané pánom Potúčkom 3.11.2007, http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5520775#article-5520775 Ale ako vidno z niektorých príspevkov, tak tomu nevenovali asi veľkú pozornosť. Myslím, že tento príspevok je vhodné zaradiť medzi zaujímavé príspevky.
 
postreh

k príspevku 5.listopad 2007 8:15:59

"Preto sa pýtam, že prečo toľké a neustále zahmlievanie aj z vašej strany, a hlavne zo strany výrobcu svetla?"

Aká milá hrubka... :o)
 
Myšlienka na tento deň...
Človeče neodsudzuj druhých, lebo sám budeš súdený!

"Keď už niečomu nerozumiete, alebo sa Vám zdá, že to nie je možné či pravda, nenapádajte to. Prijmite TO čomu teraz rozumiete a ostatné nechajte tak. Možno po rokoch zistíte, že sa Vám otvára nové nazeranie na predtým neporozumené a nepochopiteľné a sami sa budete čudovať, ako ste to dovtedy nemohli vidieť. Niektorí z Vás tomu rozumejú o čom hovorím, na iných to ešte asi len čaká.
Ivan "
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre túto chvíľu


,,Tam kde ľudia majú strach z Pravdy, alebo ju nechcú spoznať, tam má voľnú ruku a víťazí slepá viera v čokoľvek.“ Ján Anton Sloboda.

 


...Blahoslavení tí, ktorí sú trpezliví a mierni, pretože oni vládnuť budú na Zemi...

„Učte sa čakať a učte sa mierniť, potom raz budete mať v sebe moc podmaniť si iných ľudí. Vaša vlastná kázeň ukázni druhých.“

...Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Slovo, pretože ich je Kráľovstvo Nebeské...

„Nehĺbajte a nemudrujte o slovách mojich, pretože tým by ste nedošli nikdy konca. Nehovorte so svojimi spolubližnými o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vyňali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!“

– úryvok z knihy Z doznělých tisíciletí - Život Ježíšův na Zemi.

Nemôžeme byť rovnakými, pretože i veniec kvetov je krásny len vďaka mnohým druhom kvetov, ktoré sa vo svojej prirodzenosti dopĺňajú na lúkach alebo v záhradách.

Pojem „veniec“ učenníkov je tiež známy tým ľuďom, ktorým osud doprial nahliadnuť do určitých súvislostí okolo dejov a udalostí v medzivojnovom období minulého storočia. Avšak nesúlad a disharmónia medzi ľuďmi i v dnešnej dobe nech je pre nás obrovskou výstrahou, varujúcou pred zlyhaním. Nikto z nás nemôže s istotou tvrdiť, že už splňuje to najvyššie, k čomu sa zaviazal.

Každý z nás je ináč zameraný a nesieme v sebe isté predpoklady a dary, ktoré ten druhý poväčšine nemá. Takto dochádza k tomu, že niekto nie je schopný rozvinúť v sebe tie schopnosti, ktoré sú zase inému prirodzene vlastné. Vo svojej celkom konkrétnej úlohe, ktorá je pre každého ľudského ducha špecifická jeho slobodným rozhodnutím, je žiadúce, aby sa rozvíjal vo svojom vlastnom obore činnosti a taktiež zároveň nemá zasahovať škodlivo do činnosti druhého, pretože nemôže obsiahnuť v celosti to vedenie, ktorému ten druhý celkom prirodzene vo svojej dosiahnutej duchovnej zrelosti podlieha.

Z toho vyplýva, že pravý význam spolupráce je len v harmonickom doplnení celku.

K téme Voda Svetla:

Svojimi príspevkami, zdá sa, páni, nepripúšťate druhovú rôznorodosť. Z vašich nedávnych postojov je zrejmé, že niekto je „povinný“ kvôli vášmu milému „ja“ zdokladovať či preukázať vám podrobný princíp činnosti prístroja na Vodu Svetla a obzvlášť tu na internete. Za koho sa však v skutočnosti považujete? Ste si vôbec vedomí zodpovednosti a prípadného zneužitia, ktoré z toho vyplýva?
Mnohé z toho, čo vo svojom počiatočnom štádiu mohlo byť na pomoc ľudstvu, najskôr bolo zneužité. Letectvo, priemysel, médiá atď... Sklamali sme. Avšak teraz nastala iná doba. Dôveru si ľudia musia najskôr zaslúžiť.

Je ľahké odsúdiť druhého a s triumfálnym pocitom „víťazstva“ mu dokazovať, ako sa hlboko mýlil berúc si pritom na pomoc ako štít rôzne citáty alebo svoje doterajšie poznanie. Toto však nie je práca pre Svetlo na Zemi. Uvážte predsa, nie každý, kto sa o Posolstve Pravdy zatiaľ ešte nedozvedel, je zavrhnutiahodný...
Oveľa ťažšie je hľadať spôsoby a cesty k tým, ktorí, hoci sú dobrého srdca, ešte nemali možnosť nájsť poklady obsiahnuté v Posolstve Pravdy a možno sú v telesnej či duševnej núdzi ...

Mnoho objavov a pomocí zo Svetla je pripravených pre ľudí, nielen spomínaná Voda Svetla. Avšak len pokora a ochota slúžiť je bránou alebo cestou, ktorá vedie k Prameňu duchovného Poznania, ktorý je zakotvený na Zemi. 
Viktoria, čo to mení na prínose Ježiša a Jeho učení, či mal, alebo nemal deti, či žil, alebo nežil takým či onakým životom ? Zmení táto informácia o Jeho živote Poslanie a Slovo, ktoré na zem priniesol?
Potrebujete to k pochopeniu Slova, ktoré priniesol a učil ? Čo je dôležitejšie , prinesené Slovo, alebo forma života Toho, kto ho priniesol?

Jedno je však úplne isté. Keby ľudský duchovia neboli zhrešili tak ako zrešili, nebol by musel prísť Ten čo prišiel, lebo už len On jediný bol schopný priniesť Slovo bez poškrvnenia priamo od zroja a zabrániť predčastnému zničeniu ešte nedovyvinutých ľudských duchov.
Práve toto je najstrašnejšia obžaloba ľudstva a jeho úpadku pred Jeho príchodom.
Dejiny sa však opakujú......na škodu ľudských duchov.
Ivan
Verim, ze Jezis zil normalnym zivotom, ako aj clenovia jeho rodiny. Verim, ze mal deti, co je na tom take zvlastne? Uz sam Abrushin sa vyjadril, po nom pridu dalsi a ku kazdej kapitole napisu mnozstvo knih, z ktorych sa dozvieme viac. V dobe v ktorej zil, si to este nemohol dovolit oznamit vsetko, ale dnes su ine casy.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Pani Viktória, Vy to čo ste teraz napísala, tak to považujete naozaj za odpoveď? To naozaj myslíte vážne?

A len tak mimochodom, V Posolstve Grálu je všetko to, čo potrebuje človek nato, aby mohol správne napredovať v tak pohnutých časoch, tesné pred prvou veľkou očistou Zeme. Ale pokiaľ neviete, tak jestvuje rada kníh, ktoré boli spísané za čias druhého pôsobenia Abdrushina - Zaviate doby sa prebúdzajú + Z doznělých tisíciletí, kde je dosť podrobne popísaní život Ježišov, kde niet ani zmienka o takých bludoch, akými sú tvrdenia, na ktoré ste mi zatiaľ nedala žiadnu odpoveď.

Preto ešte sa Vás raz otvorené pýtam, že či aj Vy ako čitateľ Posolstva Grálu zdieľate tento názor, ktorý je ponúkaný na tejto stránke, hoci toho je tam oveľa viac, nehovoriac o čom všetkom sa dočítať dá v tom fóre, do ktorého Vy tak rada prispievate, a čo je obsahom knihy Das Magdalena Ewangelium?

Verím, že sa už naozaj dočkám priamej odpovede, a nie niečoho, čo je len clonou a nič viac.

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


A ani nemusíte, lebo pre Vás to asi nebolo ani určené. Ale je naozaj zvláštne, že aký postoj ste k tomu zaujal, ale opäť len v zmysle Vás samého.

Ján Anton Sloboda.

pre pána Jána, ak máte rovnaký názor ako prispievateľ pred Vami, začnite aspoň inými slovami..."Keď som si prečítal...". A keď sa ku tomu ešte "nabyje dojem"....o pochopení z Vašej strany si obraz robiť ani nemusím...
 
Ako by som mala zacat. Som otvorena aj pre dalsie informacie, i ked mi Posolstvo Gralu dalo vela, mozu existovat aj tajne stare dokumenty, ktore mozu hovorit o cistej pravde. V P.G. sa o tomto zivote Jezisa nedozvedame. Z historie vieme kto boli templary a co zachranili a objavili v Jeruzaleme. Potom ich predsa dali vyvrazdit, ked ich moc nebezpecne narastala a poklady sa od tej chvile stratili. V celej historii boli zeny zmenene z hrdiniek na najväcsiu spinu a "bosorky". Uvidime co sa bude diat v terazsej dobe??? Ak sa zacnu prejavovat zvlastne schopnosti v ludoch ako aj v detoch. Tuto bliziacu sa lavinu nebude schopny uz nikto zastavit.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nie je slovo ako slovo


Pani Viktória, tá kniha - Das Magdalena Ewangelium je tiež v tejto rovine:

,,Jezis bol clovek ako Ty a ja. Trpel i miloval. Bol stastne zenatý s Máriou Magdalenou a dali spolu svetu dcéru Sáru. Tento pravdivý a jednoduchý príbeh sa stáva coraz vieryhodnejsím. Ako clovek mi je Jezis blizsí, nez bozí syn. Tebe nie?... Navstív nás!

Vojtech Czobor,

Zdruzenie "Pravda o Jezisovi" Koniec citátu. Prevzaté zo stránky: http://www.jesus-der-mensch.de/

Iste dobre poznáte tuto stránku, lebo ste asi najväčšou prispievateľkou tamojšieho fóra.

Ak je to v tej rovine, tak čo je na tom úžasné, keď ide o sprostú lož, ktorá nemá s Pravdou nič dočinenia?

Preto sa Vás tu otvorené pýtam, že či aj Vy ako čitateľ Posolstva Grálu zdieľate tento názor, ktorý je ponúkaný na tejto stránke, hoci toho je tam oveľa viac, nehovoriac o čom všetkom sa dočítať dá v tom fóre, do ktorého Vy tak rada prispievate.

Verím, že sa dočkám priamej odpovede.

Ján Anton Sloboda.