Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

JAN. jan.jan@post.sk 
Hľadať a skúmať, alebo slepo prijímať?


A Vy pán P. P. ste si tiež toho vedomý, že ak je to predsa všetko inak ohľadom vody svetla, že akú aj Vy sám nesiete zodpovednosť, keď sa to časom ukáže?

Doteraz nebolo odpovedané ani na jednu otázku, ktorá bola položená ohľadom vody svetla. Akurát čo sa neustále opakuje, je slepá viera v to a nič viac. To je to, čo Vy považujete za správne? Len slepo veriť v niečo? Nepýtať sa, ale len prikyvovať na niečo, lebo tak je to niekomu príjemné? Prijímať všetko bez vážneho skúmania a hľadania? Tak toto je podľa Vás správne o hľadaní?

Preto sa pýtam, že prečo toľké a neustále zahmlievanie aj z Vašej strany, a hlavne zo strany výrobcu vody svetla? Kde ostalo potom to, k čomu nás vyzýva samotný Syn Svetla Abdrushin:

,, Preto sa prebuďte! Len v presvedčení je pravá viera a k presvedčeniu sa prichádza jedine prísnym uvažovaním a skúmaním!“ Koniec citátu.

Jedine prísnym uvažovaním a skúmaním, to by ste mali zobrať konečne navedomie. Lebo len tak k človeku prichádza to pravé pochopenie, vo všetkom, v zmysle Pravdy.

Či Syn Boží Ježiš pred 2000 rokmi nepovedal, že ,,Hľadajte a nájdete“. Či to nie je tak správne, že len ten kto hľadá, tak len ten nachádza? Nachádza odpovede na dosiaľ nezodpovedane otázky, a na všetko to, čo k nemu prichádza. A tak je to správne a zhora chcené, aby sa človek dokázal sám namáhať v zmysle Pravdy samotnej. Nie aby všetko bez rozmyslu hltal, čo sa zakrýva pláštikom pravého vedenia, ale aby to podrobil čo najprísnejšiemu uvažovaniu a skúmaniu. A až potom prichádza k nemu to pravé poznanie, a nie slepou vierou v čokoľvek.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: A aby som nezabudol nato cenné, ktoré sa opäť dostalo do úzadia, ktoré tu bolo dané pánom Potúčkom 3.11.2007, http://www.okoun.cz/boards/nat98?rootId=5520775#article-5520775 Ale ako vidno z niektorých príspevkov, tak tomu nevenovali asi veľkú pozornosť. Myslím, že tento príspevok je vhodné zaradiť medzi zaujímavé príspevky.
 
postreh

k príspevku 5.listopad 2007 8:15:59

"Preto sa pýtam, že prečo toľké a neustále zahmlievanie aj z vašej strany, a hlavne zo strany výrobcu svetla?"

Aká milá hrubka... :o)
 
Myšlienka na tento deň...
Človeče neodsudzuj druhých, lebo sám budeš súdený!

"Keď už niečomu nerozumiete, alebo sa Vám zdá, že to nie je možné či pravda, nenapádajte to. Prijmite TO čomu teraz rozumiete a ostatné nechajte tak. Možno po rokoch zistíte, že sa Vám otvára nové nazeranie na predtým neporozumené a nepochopiteľné a sami sa budete čudovať, ako ste to dovtedy nemohli vidieť. Niektorí z Vás tomu rozumejú o čom hovorím, na iných to ešte asi len čaká.
Ivan "
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre túto chvíľu


,,Tam kde ľudia majú strach z Pravdy, alebo ju nechcú spoznať, tam má voľnú ruku a víťazí slepá viera v čokoľvek.“ Ján Anton Sloboda.

 


...Blahoslavení tí, ktorí sú trpezliví a mierni, pretože oni vládnuť budú na Zemi...

„Učte sa čakať a učte sa mierniť, potom raz budete mať v sebe moc podmaniť si iných ľudí. Vaša vlastná kázeň ukázni druhých.“

...Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú Slovo, pretože ich je Kráľovstvo Nebeské...

„Nehĺbajte a nemudrujte o slovách mojich, pretože tým by ste nedošli nikdy konca. Nehovorte so svojimi spolubližnými o tom, čo sa vás v nich dotklo, pretože oni sú iného druhu. Vyňali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!“

– úryvok z knihy Z doznělých tisíciletí - Život Ježíšův na Zemi.

Nemôžeme byť rovnakými, pretože i veniec kvetov je krásny len vďaka mnohým druhom kvetov, ktoré sa vo svojej prirodzenosti dopĺňajú na lúkach alebo v záhradách.

Pojem „veniec“ učenníkov je tiež známy tým ľuďom, ktorým osud doprial nahliadnuť do určitých súvislostí okolo dejov a udalostí v medzivojnovom období minulého storočia. Avšak nesúlad a disharmónia medzi ľuďmi i v dnešnej dobe nech je pre nás obrovskou výstrahou, varujúcou pred zlyhaním. Nikto z nás nemôže s istotou tvrdiť, že už splňuje to najvyššie, k čomu sa zaviazal.

Každý z nás je ináč zameraný a nesieme v sebe isté predpoklady a dary, ktoré ten druhý poväčšine nemá. Takto dochádza k tomu, že niekto nie je schopný rozvinúť v sebe tie schopnosti, ktoré sú zase inému prirodzene vlastné. Vo svojej celkom konkrétnej úlohe, ktorá je pre každého ľudského ducha špecifická jeho slobodným rozhodnutím, je žiadúce, aby sa rozvíjal vo svojom vlastnom obore činnosti a taktiež zároveň nemá zasahovať škodlivo do činnosti druhého, pretože nemôže obsiahnuť v celosti to vedenie, ktorému ten druhý celkom prirodzene vo svojej dosiahnutej duchovnej zrelosti podlieha.

Z toho vyplýva, že pravý význam spolupráce je len v harmonickom doplnení celku.

K téme Voda Svetla:

Svojimi príspevkami, zdá sa, páni, nepripúšťate druhovú rôznorodosť. Z vašich nedávnych postojov je zrejmé, že niekto je „povinný“ kvôli vášmu milému „ja“ zdokladovať či preukázať vám podrobný princíp činnosti prístroja na Vodu Svetla a obzvlášť tu na internete. Za koho sa však v skutočnosti považujete? Ste si vôbec vedomí zodpovednosti a prípadného zneužitia, ktoré z toho vyplýva?
Mnohé z toho, čo vo svojom počiatočnom štádiu mohlo byť na pomoc ľudstvu, najskôr bolo zneužité. Letectvo, priemysel, médiá atď... Sklamali sme. Avšak teraz nastala iná doba. Dôveru si ľudia musia najskôr zaslúžiť.

Je ľahké odsúdiť druhého a s triumfálnym pocitom „víťazstva“ mu dokazovať, ako sa hlboko mýlil berúc si pritom na pomoc ako štít rôzne citáty alebo svoje doterajšie poznanie. Toto však nie je práca pre Svetlo na Zemi. Uvážte predsa, nie každý, kto sa o Posolstve Pravdy zatiaľ ešte nedozvedel, je zavrhnutiahodný...
Oveľa ťažšie je hľadať spôsoby a cesty k tým, ktorí, hoci sú dobrého srdca, ešte nemali možnosť nájsť poklady obsiahnuté v Posolstve Pravdy a možno sú v telesnej či duševnej núdzi ...

Mnoho objavov a pomocí zo Svetla je pripravených pre ľudí, nielen spomínaná Voda Svetla. Avšak len pokora a ochota slúžiť je bránou alebo cestou, ktorá vedie k Prameňu duchovného Poznania, ktorý je zakotvený na Zemi. 
Viktoria, čo to mení na prínose Ježiša a Jeho učení, či mal, alebo nemal deti, či žil, alebo nežil takým či onakým životom ? Zmení táto informácia o Jeho živote Poslanie a Slovo, ktoré na zem priniesol?
Potrebujete to k pochopeniu Slova, ktoré priniesol a učil ? Čo je dôležitejšie , prinesené Slovo, alebo forma života Toho, kto ho priniesol?

Jedno je však úplne isté. Keby ľudský duchovia neboli zhrešili tak ako zrešili, nebol by musel prísť Ten čo prišiel, lebo už len On jediný bol schopný priniesť Slovo bez poškrvnenia priamo od zroja a zabrániť predčastnému zničeniu ešte nedovyvinutých ľudských duchov.
Práve toto je najstrašnejšia obžaloba ľudstva a jeho úpadku pred Jeho príchodom.
Dejiny sa však opakujú......na škodu ľudských duchov.
Ivan
Verim, ze Jezis zil normalnym zivotom, ako aj clenovia jeho rodiny. Verim, ze mal deti, co je na tom take zvlastne? Uz sam Abrushin sa vyjadril, po nom pridu dalsi a ku kazdej kapitole napisu mnozstvo knih, z ktorych sa dozvieme viac. V dobe v ktorej zil, si to este nemohol dovolit oznamit vsetko, ale dnes su ine casy.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Pani Viktória, Vy to čo ste teraz napísala, tak to považujete naozaj za odpoveď? To naozaj myslíte vážne?

A len tak mimochodom, V Posolstve Grálu je všetko to, čo potrebuje človek nato, aby mohol správne napredovať v tak pohnutých časoch, tesné pred prvou veľkou očistou Zeme. Ale pokiaľ neviete, tak jestvuje rada kníh, ktoré boli spísané za čias druhého pôsobenia Abdrushina - Zaviate doby sa prebúdzajú + Z doznělých tisíciletí, kde je dosť podrobne popísaní život Ježišov, kde niet ani zmienka o takých bludoch, akými sú tvrdenia, na ktoré ste mi zatiaľ nedala žiadnu odpoveď.

Preto ešte sa Vás raz otvorené pýtam, že či aj Vy ako čitateľ Posolstva Grálu zdieľate tento názor, ktorý je ponúkaný na tejto stránke, hoci toho je tam oveľa viac, nehovoriac o čom všetkom sa dočítať dá v tom fóre, do ktorého Vy tak rada prispievate, a čo je obsahom knihy Das Magdalena Ewangelium?

Verím, že sa už naozaj dočkám priamej odpovede, a nie niečoho, čo je len clonou a nič viac.

Ján Anton Sloboda.

JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


A ani nemusíte, lebo pre Vás to asi nebolo ani určené. Ale je naozaj zvláštne, že aký postoj ste k tomu zaujal, ale opäť len v zmysle Vás samého.

Ján Anton Sloboda.

pre pána Jána, ak máte rovnaký názor ako prispievateľ pred Vami, začnite aspoň inými slovami..."Keď som si prečítal...". A keď sa ku tomu ešte "nabyje dojem"....o pochopení z Vašej strany si obraz robiť ani nemusím...
 
Ako by som mala zacat. Som otvorena aj pre dalsie informacie, i ked mi Posolstvo Gralu dalo vela, mozu existovat aj tajne stare dokumenty, ktore mozu hovorit o cistej pravde. V P.G. sa o tomto zivote Jezisa nedozvedame. Z historie vieme kto boli templary a co zachranili a objavili v Jeruzaleme. Potom ich predsa dali vyvrazdit, ked ich moc nebezpecne narastala a poklady sa od tej chvile stratili. V celej historii boli zeny zmenene z hrdiniek na najväcsiu spinu a "bosorky". Uvidime co sa bude diat v terazsej dobe??? Ak sa zacnu prejavovat zvlastne schopnosti v ludoch ako aj v detoch. Tuto bliziacu sa lavinu nebude schopny uz nikto zastavit.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Nie je slovo ako slovo


Pani Viktória, tá kniha - Das Magdalena Ewangelium je tiež v tejto rovine:

,,Jezis bol clovek ako Ty a ja. Trpel i miloval. Bol stastne zenatý s Máriou Magdalenou a dali spolu svetu dcéru Sáru. Tento pravdivý a jednoduchý príbeh sa stáva coraz vieryhodnejsím. Ako clovek mi je Jezis blizsí, nez bozí syn. Tebe nie?... Navstív nás!

Vojtech Czobor,

Zdruzenie "Pravda o Jezisovi" Koniec citátu. Prevzaté zo stránky: http://www.jesus-der-mensch.de/

Iste dobre poznáte tuto stránku, lebo ste asi najväčšou prispievateľkou tamojšieho fóra.

Ak je to v tej rovine, tak čo je na tom úžasné, keď ide o sprostú lož, ktorá nemá s Pravdou nič dočinenia?

Preto sa Vás tu otvorené pýtam, že či aj Vy ako čitateľ Posolstva Grálu zdieľate tento názor, ktorý je ponúkaný na tejto stránke, hoci toho je tam oveľa viac, nehovoriac o čom všetkom sa dočítať dá v tom fóre, do ktorého Vy tak rada prispievate.

Verím, že sa dočkám priamej odpovede.

Ján Anton Sloboda.
Vraj pozname SLOVO. Ale ved to napisane SLOVO si moze kazdy vysvetlit po svojom, preto su taketo rozdiely medzi nami. To je ale dobre. pretoze skumame... Co poviete pani na dalsiu moznost. Poznate proroctvo od Theoprastus Paracelsus? Napisal okrem ineho, najdu sa tri velke poklady a vzacne knihy z cias zivota, alebo tesne po ukrizovani Jezisa Krista? Evanjelium od Marie Magdaleny, teraz citam roman a zasnem, myslim si, ze uz v tomto romane je pomalicky odkryvana skutocna historia. Kto vie po nemecky vrele doporucujem. Tie poklady sa maju najst, alebo uz boli najdene medzi Spanielskom a Francuzskom, v Taliansku a v Nemecku. Najväcsi z tych troch sa nachadza v Nemecku. Obsahuje obrovske bohatstvo... Ten roman je od Kathleen McGowan, Das Magdalena Ewangelium.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Patent na rozum


Keď som si prečítal príspevok M. Šupu, tak nabyl som dojem, že ak chcem pochopiť vodu svetla, tak je k tomu potrebný určitý patent na rozum. Presne tak mi vyznel tento príspevok, ktorý tu zverejnil včera o 16:33:57. Príspevok je ukážkovým príkladom toho, ako treba slepo veriť v silu vody svetla a jej výrobcu. Preto plne súhlasím s tým, čo napísal včera aj pán Ivan o 20:58:39:

,,Vážený pán M.Š. Váš vstup z 16:33:57 môžem s kľudným svedomím nazvať zavádzajúcim a zvádzajúcim. Jediný fakt ktorým sa v ňom oháňate je apel na dôveru voči VS a jej autorovi. Znovu žiadny konkrétny odkaz na otázku ako to vôbec môže fungovať, stálen len akési "tajomstvo viery". Tak ako som to už raz nazval - prázdne plevy." Koniec citátu.

Sám Abdrushin píše, že prvý dojem pri stretnutí je najdôležitejší. A presne v tom zmysel som nabyl aj ja dojem, keď som po prvykrát počul niečo o vode svetla, ako o zázraku, ktorý vraj pochádza zo Svetla, niečo sa vo mne zoprelo a hovorilo mi: Daj si pozor! A to som si časom potvrdil, keď som si dal námahu a vypočul si niekoľko prednášok o výrobcu a ľudí, ktorý s nim vystupujú, nehovoriac, že akým spôsobom to robia, o čom tu bolo aj písané a čo všetko je tam povedané ľudom, trebarz ako s tým gnómom..., ale aj to už tu bolo spomenuté. Samozrejme, že nutkanie v kúpu tej vody bolo veľké, ale predsa to vnútro sa naďalej spieralo proti tomu. Trochu teraz odbočím, ale aj to nato nadväzuje.

Niečo podobné som zažil, keď som začal čítať po prvykrát Posolstvo Grálu, keď doslova až hučali vo mne myšlienky, aby som vstúpil do Hnutia Grálu. Ešte šťastie, že som si predtým prečítal Večné zákony 1, lebo Posolstvo som nemal ešte vôbec prečítané, ktoré varujú pred tým, aby človek niekam niekde vstupoval, lebo je to ochrana, aby opäť nesadol niekomu na lep. Nie je tajomstvom, že v takýchto zoskupeniach vie sa temno dobré skryť a zahaliť. Viem o čom hovorím, lebo poznám ľudí, ktorí si nedali pozor a skončili tak ako skončili. Preto moje prežitie sú viac ako veľavravné a pre mňa potvrdzujúce o niečom, a viem, že takéto niečo zažilo aj oveľa viac ľudí, nie len ja sám. Nenadarmo nám bolo pripomenute pani Makedonovou: ,,Temno sa vás nevzdá do poslednej chvíle. Preto si dávajte pozor, že na koho sa napájate. Ak potrebujete pomoc, tak ju hľadajte u BOHA a v JEHO SLOVE." A verte, že tak to robím, lebo skrze SLOVO PÁNA, prichádza vždy pomoc pravý čas, za čo BOHU z celého srdca ďakujem.

Chcem ale predsa podotknúť, že ten niekto nemusí byť temný, kto dostáva na scestie ľudí, hoci samozrejme vinu zato nesie v plnej miere, lebo zákony Pána sú neúprosné a spravodlivé, len sa stal v dôsledku nepozornosti bleskozvodom pre temno, ktoré si s ním veľakrát narába presne tak, ako chce. Nehovoriac o tom, že sprvu vám bude vždy nahovárať len to, čo je vašmu uchu tak príjemné a lahodiace. A pokiaľ vás takto dostane až potom rozvinie svoje ničitelské krídla nad vami, hoci vy sami si budete istí, že to je Svetlo a nie temno. Dnes je temno aj v tom majstrom, ale len naoko, lebo bedlý duch vždy rozozná nečisté úmysly, cez ktoré sa ho snaží dostať. A ak vás niekto nato upozorní, že pozor, tak vy to rázne odmietnete, dokonca napadnete toho, ktorý vám chcel nezištne pomôcť.


A teraz späť k tomu o čom som začal. Čím viac som to počúval, tým menej som tomu rozumel, dokonca po určitom čase už to bolo až tak neúnosné, že som musel to prestať počúvať, lebo cítil som sa po tomto počúvaní tak ubíjajúco, že ak by som v tom pokračoval ďalej, tak neviem, že ako by sa to nakoniec skončilo. Čiže nič povznášajúce, ale skôr ubíjajúce, hoci verím, že všetci tí, ktorí tomu veria, tak zažili presné pravý opak.

Preto ako vidno, tak určití nepozorní ľudia sa musia o tom poučiť na vlastnej koži, aby to pochopili v plnej miere, keď budú zažívať stavy, ktoré už nebudú tak príjemné, ako nazačiatku. Dokonca aj to hovorí o nich, že nakoľko sú bdelí a ostražití, keď ihneď naletia na niečo, čo má možno pekné pozlátko, ale vnútro vyzera celkom inak. Veď stači všimnuť aj odpovede ľudí, ktorí to tu obhajujú, že koľko povrchnosti tam nájdeme. A títo vám budú tvrdiť, že krútia hlavou nad tým, že vy tomu ešte stále neveríte, slepo neveríte. Neviem či viete, tí čo v to veríte, že čo všetko sa dá vložiť do vody pomocou myšlienky? Asi nie, lebo inak by ste boli viac ostražití.

Nie nadarmo sa hovorí: ,,Pomôž si človeče, a BOH ty pomôže". Koniec citátu. A presné to už robím po niekoľko rokov, že pomoc hľadam v prvom rade u BOHA a v Jeho svätom Slove, ktoré mi je radcom, priateľom a pomocníkom na ceste mojím životom, na ktorom mám ešte stále čo naprávať, ale verím, že pokiaľ sa nesprevenerím BOHU a JEHO SLOVU, tak raz isto dôjdem do svojho cieľa. Preto toto každému odporúčam, lebo kto očistí a povznesie svojho ducha, skrze Slovo Pána, tak ten zákonite uzdravý aj svoju dušu aj telo.

Pekný nedeľný deň želám.

Ján Anton Sloboda.

P.S.: Chcel by som poukázať na príspevok pána Ivana, ktorý tu dal včera večer o 20:58:39, ktorý odkryl rúšku tajomstva ohľadom vody svetla, aspoň ja to tak vnímam. Odporúčam ho každému, kto ešte nezatvára oči pred pravdou. Samozrejme za príspevok patrí pisateľovi úprimná vďaka, že vniesol aj svetlo do tejto problematiky, ktorá sa tu teraz rozoberá.

 
Keď som si prečítal príspevok M. Šupu zo dňa 3.listopad 2007 16:33:57
po názvom „Vysvetlenie: Voda Svetla – jej význam a zmysel“ ostal som v úžase. Musel som si ten príspevok prečítať ešte raz. Kde hneď v úvode radí čo máme robiť aby nám bolo v niečom jasno.

M Šupa patrí vám za tento príspevok vďaka.

Vy ste sa v tom príspevku verejne priznali k tomu, na čo my upozorňujeme.

V ľuďoch vyvolávate dôveru len v seba samého, k sprostredkovateľom vody svetla a k osobe jej výrobcu. Slepú vieru vo vodu svetla nazývate dôverou.
V zmysle žitia prítomnosti dávate ľuďom barličky a oberáte ich o možnosť samostatného chodenia.
Možnosť sprostredkovávania k Slovu je vo vašom prípade a vám podobným len planými sľubmi.
Veď temnu ide o to aby sa ľudia k Slovu nedostali. Husársky kúsok sa podaril Luciferovi dostať pod svoj vplyv časť čitateľov Posolstva Grálu a zviesť ich na falošnú pomoc ľuďom. Najprv čitateľov Posolstva Grálu zamestná všelijakými krokmi, ktoré treba vraj urobiť a až potom v budúcnosti, ak sa až tieto kroky urobia dať ľudom samotné Slovo. A aké slovo? Už aj Slovo upravujete!

Ako si máme vy-jasniť s čím prichádzame v každom okamžiku do styku nám pripomenul pán Potúček v príspevku zo dňa 3.listopad 2007 11:36:30
pod názvom „ Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ?“ Kde nám pripomenul, že ak chceme aby nám bolo v niečom jasno tak sa na to pozrime VO SVETLE PRAVDY!

Ďakujem Pánovi za Posolstvo Grálu Vo Svetle Pravdy.

Peter Franko
 
Re:voda -jej význam a zmysel.
Vážený pán M.Š. Váš vstup z 16:33:57 môžem s kľudným svedomím nazvať zavádzajúcim a zvádzajúcim. Jediný fakt ktorým sa v ňom oháňate je apel na dôveru voči VS a jej autorovi. Znovu žiadny konkrétny odkaz na otázku ako to vôbec môže fungovať, stálen len akési "tajomstvo viery". Tak ako som to už raz nazval - prázdne plevy.
Môžete mi vysvetliť aký je rozdiel medzi poznaním a prehĺbeným poznaním Zákonitostí Stvorenia a ako sa to dá vôbec rozlíšiť? To je totiž jediný argument o ktorý sa stále opierate !
A vraj týmto poznaním sú ľudia vedený k tomu najcenešiemu, čo na zemi vôbec existuje.
Mimoriadne zaujímavé, už len s faktom, že na stránke VS medzi literatúrou aj napriek upozorneniu nemáte stále odkaz na to najcenejšie čo na zemi vôbec existuje - na originálny zdroj poznania. Zato je tam odkaz na ľudské slovo viazané v anglickom modrom papieri, alebo v reciklovanej koži nadradené nad slovo Pána!

Prvýkrát by som sa mohol stotožniť s Jurajom s jeho vyjadrením:
"V.S. nie je teda záchranné koleso, je jednou s týchto pomocí, ktoré boli dané ľudstvu. Ak hovoríme o liečbe ducha tak najlepší liek je a vždy zostane SLOVO",
keby ma presvedčil aspoň jedným dôkazom, a to že na stránke VS bude ako originálny zdroj poznania medzi literatúrou uverejnený pravý zdroj a to PG - jediné pravé Slovo! a toto jeho upozornenie by bolo aj cítiť aj zo stránky VS.

P.S.
myslím že je načase stiahnuť "mystický záves" a pozrieť sa bližšie na realitu.
Len tak mimochodom. Poznáte tzv. "živú a mŕtvu" vodu podľa ruského patentu vyrábanú za pomoci elektrolýzy pitnej (resp. destilovanej) vody cez polopriepustnú membránu (jedna je katódová a druhá anódová)? "Živá" voda chutí sladkasto a je Ph zásaditej reakcie, "mŕtva" voda chutí nakyslasto a nie práve príjemne a je Ph kyslej reakcie. Tie vlastnosti, ktoré uvázdzate sú skoro zhodné a uvedená ž-m voda je známa už od 80 rokov minulého storočia (a silne to pripomína vašu "aktívnu a pasívnu" vodu), ale určite pôsobí len na hmotné telá, ako všetky hmotné produkty na tejto zemy. Jej výrobu zvládne aj domáci kutil s halierovými nákladmi na litre. Potrebuje len jednosmerné napätie, nerezové elektródy a nádobu rozdelenú polopriepustnou membránou(napr. nasiakavá keramika, alebo dnes už aj rôzne dostupné paropriepustné membrány). Ďaľšiu informáciu do tejto vody môžete zapísať modulovaním elektrického jednosmerného napätia, alebo technológiou Masaru Emoto, ktorej praktikovanie tiež stojí napr. len náklady na kancelárske potreby, či geometricky rozmiestnenými permanentnými magnetmi (žeby z tade tie kvarky ?).
Dúfam, že som neprezradil "váš patent", ktorý je však už známy desiatky rokov :o)

Ivan


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pekné na sobotný večer


, ktoré je potechou pre ducha.

http://pl.youtube.com/watch?v=Bs8AXlTwhJ0

Ján Anton Sloboda.

 
Miroslav Klein
Jozef Potúček
Dobry večer! Pán Jozef Potúček! Veľmi sa mi páčil vaš príspevok na tomto fóre. Naozaj veľmi a príspevok môže byť prínosom pre mnoho ľudí, ktorí navštevujú toto fórum. Je to presne tak ako píšete. V Posolstve Grálu nájdeme odpovede na svoje otázky. Sam Abd-Ru-Shin na to upozorňuje! Som moc rád, že som si to mohol prečítať. Je to posilneným aj pre mňa. Ďakujem!
 
Neostáva mi nič, len krúti hlavou, keďže neustále vidíte v mojich výrokoch nejaké protirečenia. Opäť si to čo poviem vysvetľujete po svojom a nechcete pochopiť, ako to bolo myslené.
Po tretí krát kladiem otázku. Vyskúšali ste niekto Vodu Svetla? Ak nie, ako ju teda chcete hodnotiť, keď ste s ňou nemali žiadne skúsenosti? Tak aj knihu, film či človeka môžme posúdiť až následne keď sa s ním stretneme. Teda osobným prežitím. Budme pozorní a obozretní.

Príčina väčšiny chorôb je duchovná a najdôležitešie uzdravenie je uzdravene na duši. S tým asi budeme všetci súhlasiť.
Človek ak si chce skutčne pomôcť by mal mať snahu skutočne sa aj polepšiť, nie len odstraňovať následy. Koľko je takých, ktorí chcú odstrániť len chorobu a nezmeniť sa pritom?

Liekom teda môžme liečiť niektoré obaly zväčša pod duchovnou podstatou človeka. Naschál nehovorím fyzické obaly, ale mám na mysli aj jemnejšie obaly človeka. Existujú teda aj prípravky, ktoré zasahujú a liečia jemnejšie obaly človeka/aj VS/. Ak sa ale človek nemení a stále robí určitú duchovnú chybu, potom, hoci aj keď sa môže na určitý čas zdravotný čas zlepšiť, o nejakú dobu choroba prepukne znova, niekedy až v ďalšom živote, a to o mnoho horšie a znásobene, pretože príčina ostala.
Liekom teda môžme človeku napomôcť tento proces nápravy na jemnejších úrovniach skrátiť a urýchliť, ale bez ozajstného vnútorného úsilia sa človek skutočne nevylieči.

V.S. nie je teda záchranné koleso, je jednou s týchto pomocí, ktoré boli dané ľudstvu. Ak hovoríme o liečbe ducha tak najlepší liek je a vždy zostane SLOVO.
Chápeme sa?
 
Vysvetlenie: Voda Svetla – jej význam a zmysel.
Bol som presvedčený, že čitateľom Posolstva nie je treba zvlášť vysvetľovať zmysel a význam liečivého prípravku s názvom Voda Svetla. Ak by v tom totiž naozaj chceli mať jasno, na internete jestvuje dostatok informácií, na základe ktorých by mohli dôjsť k správnemu pochopeniu. Problém je však v tom, že mnohí pravdepodobne asi nechcú.

Avšak aj napriek tomu, že z predchádzajúcich príspevkov nie je cítiť úprimný záujem, ale skôr snahu o napádanie a spochybňovanie, aj napriek tomu ponúkam nasledovné vysvetlenie:

Voda Svetla má naozaj mimoriadne účinky, čo je objektívne podložené množstvom osobných prežití ľudí, ktorí ju užívali. Pomáha nie len telesne, ale aj na jemnejších úrovniach, to znamená, že prináša napríklad upokojenie, harmóniu, či vnútorné posilnenie.

No a túto hmatateľnú pomoc môžeme nazvať prvou rovinou pôsobenia, predstavujúcou pomoc, ktorá býva naozaj až tak výrazná, že jej pričinením získavajú ľudia dôveru. Dôveru v tých, ktorí im túto pomoc poskytli a sprostredkovali i dôveru k osobe jej výrobcu.

No a vzbudenie takejto dôvery je ďalšou, vyššou úrovňou, vyšším zmyslom pôsobenia Vody Svetla. Prostredníctvom nej totiž vzniká určitý most k dušiam ľudí, po ktorom im môže byť postupne sprostredkovávaný nový druh Poznania.

Na každej fľaštičke sa totiž uvádza, že výrobok vznikol na základe prehĺbeného Poznania o Zákonitostiach stvorenia s odkazom na www. stránku, kde sa o tomto Poznaní môže otvorený človek, vo svojej dôvere, dozvedieť viac.

No a týmto spôsobom, cez reálnu pomoc a z nej prameniacu dôveru, sú ľudia postupne vedení k tomu najcennejšiemu, čo na zemi a vôbec vo stvorení jestvuje, k skutočnej Pravde, prinesenej Synom Človeka.

Ak to teda mám naozaj stručne zhrnúť, Voda Svetla prichádza zo Svetla a k Svetlu aj vedie. Jej užívaním samozrejme nemožno nahradiť vlastné úsilie o osobný duchovný rast. Liečivé účinky, vzbudzujúce dôveru, však môžu a majú vyvolať záujem o Poznanie duchovného prúdu, z ktorého smel byť tento dar ľudstvu sprostredkovaný. Ide teda pomocnú ruku ľudstvu, ktorému sa v tejto nesmierne vážnej dobe dostáva Vodou Svetla pomoci v jeho fyzickom utrpení a zároveň taktiež popudu a podnetu k zahájeniu pravého, osobného, duchovného vzostupu.