Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Peter Franko
Dobrý deň

Z Večných zákonov II. Od Natálie de Lemény – Makedonovej.
Otázka 132
Ako sa dá vyhnúť etape vo vrchole súdu, keď majú totálne vládnuť temní?

Tá doba sa už začala, len niektorí ľudia to nechcú vidieť. Vystupňovaním temna sa „vyfarbujú“ tí, ktorí sa doteraz skrývali za pekné a pravdivé slová duchovných a politických autorít, aby zavádzali a klamali ľudí vo všetkých oblastiach života. Je to ich poslaním za každú cenu predĺžiť vládu temna. Terajšie obdobie je zároveň poslednou šancou pre svetlých, aby zbadali a pochopili svoju zvedenosť a odpojili sa od nepravých učiteľov, vodcov či partnerov. Kto nevyužije toto nutné poznanie, nebude mať už čas ani príležitosť sa od nich odlúčiť a bude s nimi strhnutý do smrti, rozkladu alebo na nízke planéty.

Abd-ru-shin v prednáške“ Záchrana a spása „ píše :
... spása bude pre každého len v Slove.( od Imanuela – vykonávateľa súdu ). Keď ho človek prijme, oslobodí sa od pút, čo ho ťahajú dolu, pretože nespoznal a pokrivil skutočné pojmy. Uprostred hrmotu a rachotu zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa ešte o to usiluje
 
Miroslav Klein
Cit je rozhodujúci!
Nepozerajme sa na toho kto píše text, ale čo je v texte obsiahnuté!
 
RASTISLAV  
Pán Ladislav.
Pýtate sa ma: Ste členom Združenia ľudskosť, alebo ste k ním kladné naklonený?"
Moja otázka na Vás : Prečo, alebo z akého dôvodu sa ma nato pýtate?

Je zvláštna snaha ľudí zaškatuľkovať človeka do určitej skupiny, a nepozerať sa na jednotlivca nezaujato , iba z jeho vlastného prejavu. Všimol sám si zarážajúcu skutočnosť aj na tomto fóre:

A to nevšímať si príspevky a nereagovať na ne, ak sú zo skupiny ku ktorým sme sa zaradili, aj keď niekedy tieto príspevky nie sú ani príspevkami hraničiace s obyčajnou slušnosťou. Ak by tento istý príspevok napísal človek ktorý je zaradený do inej skupiny, jeho príspevok je napadnutý skoro okamžite. Ak je to vo vlastných radoch, tak je všetko v poriadku. Skutočné je to v poriadku? Nemáme si skôr všímať každý príspevok samostatné a nezaujato, od každého rovnako? A poukázať na to dobré a aj na to menej dobré, nech je príspevok od kohokoľvek.

Ja osobné sa počítam za človeka samostatného, plné zodpovedného sam za seba, takže prípadné členstvo alebo spolupráca z určitou skupinou ľudí, alebo s jednotlivcami pre mňa nie je rozhodujúca, ale jedine to či aktivity z toho vyplývajúce sú, alebo nie sú v súlade zo Zákonmi stvorenia, a či tým môžem nikomu pomôcť. Iba to je pre mňa rozhodujúce, nie to, aby som patril do určitej skupiny.

Z pozdravom RASTISLAV SKOKAN.
 
vďaka
Krásne slová pán Skokan, ďakujem. Ivan Baláž
 
Ešte niečo
K videu by som pridal ešte aktivity farmaceutických spoločností. Na oživenie pamäti

http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=3284

Mhohí si skutočne nevidia ďalej od nosa.
 
Pán Rastislav len takú malú otázočku: Ste členom Združenia ľudskosť, alebo ste k ním kladné naklonený?"

Ďakujem za odpoveď.
RASTISLAV  
Podobenstvo o rozsievačovi
„Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať.

1) Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ho.

2) Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi, ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo.

3) Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu.

4) Iné zrná padli do dobrej zeme, vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šestdesiatnásobnú a iné stonásobnú.

A povedal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“

Rozsievač seje Slovo.Prvý stupeň prijatia Slova:
„Na kraji cesty, kde sa seje Slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza pokušiteľ a oberá ich o Slovo, do nich zasiate.“

To sú tí, ktorí sa stretnú so Slovom Božím, prineseným skrze Syna Božieho a Syna Človeka, nechápu ho a postavia sa proti nemu. Ich vnútro je povrchné, Slovo nemá kde zakoreniť, je pre nich nedosiahnuteľné.Druhý stupeň prijatia Slova:
„Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo Slovo počúvajú a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane kvôli Slovu súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú.“

To sú tí, ktorí si myslia, že prečítaním Biblie a diela „Vo Svetle Pravdy“ prijali všetko, že ich viera je vierou živou, že ich presvedčenie sa stalo živým presvedčením. Nemajú v sebe pevný základ, keď prídu ťažkosti, ich skutky hovoria jasnou rečou. Iba o Slove hovoria, ale nežijú podľa neho.

„Teda po ovocí ich poznáte."Tretý stupeň prijatia Slova:
„A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú Slovo, ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, Slovo udusia a ostane bez úžitku.“

To sú tí, ktorí prijmú Slovo do svojho života, snažia sa podľa neho žiť, ale pozemský život so svojimi starosťami a pôžitkami ich pohltí tak ako to tŕnie, takže postupne Slovo zanechajú a nežijú podľa neho. Nechávajú ho bokom od svojho života.

„Veď nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone!“Štvrtý stupeň prijatia Slova:
„A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú Slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú druhé šestdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

To sú tí, ktorí prijímajú Slovo a v každodennom živote prinášajú úrodu. Svedčia svojím životom, kto je ich Pánom. Jedni sa stávajú živými vzormi bez toho, aby niečo hovorili, pre svoje okolie sa stávajú pravými ľuďmi, hodnými nasledovania.

Druhí sa snažia rozširovať Slovo medzi najbližších, v rodine, v práci, medzi svojimi známymi. Svedčia o Slove, ktoré prijali do svojho vnútra, nielen svojím správaním, ale aj svojou rečou. Snažia sa poznanie o Slove rozširovať vo svojom najbližšom okolí, aby sa aj ostatní mohli dostať k Slovu a čerpať pre seba a blížnych jeho nevyčerpateľné hodnoty.

Ďalší sa dostanú na taký stupeň, že Slovo rozširujú v celej spoločnosti. To Slovo, ktoré smeli v živosti ich ducha prijať do svojho vnútra, núti ich, aby si ho nenechávali len pre najbližší okruh ľudí, ale aby sa stali takým malým rozsievačom Slova a zasievali Slovo ďalším ľudským duchom, aby zapaľovali iskru skutočného života v ľudských srdciach.

Každý z nás, kto sa stretne so živým Slovom Božím, zaradí sa svojím slobodným rozhodnutím na niektorý z týchto stupňov. A v živosti a pohybe sa môže prepracovať na ďalšie stupne a prinášať stále väčšiu úrodu pre toto Stvorenie.

Ale pri neochote pracovať na sebe a prinášať úrodu pre svojich blížnych, klesáme zo stupňa, na ktorom práve stojíme. Vo Stvorení je všetko v pohybe a ak sa chceme skutočne vyvíjať, nemôžeme sa uspokojiť s tým, čo sme dosiahli, ale máme neustále pracovať na svojom zdokonaľovaní, a tak byť užitočnými pre svoje okolie i celé Stvorenie. Svojou nečinnosťou Slovo vnútorne zanecháme a nemôžeme prinášať úrodu. Staneme sa prázdnymi klasmi, ktoré sú vo Stvorení nepotrebné a bez úžitku.


A teda ako chceme, ako sa správame a konáme, tak sa nám stane. Čo do svojho každodenného života dávame, iba to sa nám môže vrátiť.


RASTISLAV SKOKAN
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pravdu vidí len ten, kto je úplne slobodný!


Vskutku výstižné a veľmi poučné. Preto vrelo zo srdca to odporúčam každému si to pozrieť, kto má oči na pozeranie, uší na počúvanie, srdce na cítenie.

,,Pravdu vidí len ten, kto je úplne slobodný!"

Zároveň chcem sa vrelo a zo srdca poďakovať prispievateľovi za tento jeho príspevok z odkazom. Preto verím, že sa tento príspevok objaví medzi zaujímavými príspevkami.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.

Ďakujem neznámemu prispievateľovi za príspevok z 28. srpna 2007 22:53:20
S pozdravom
Peter Franko
 
Niečo reálne z inetrnetu
Mnohí tu dávajú zo seba veľa energie na presvedčenie o svojej pravde všetkých ostatných a nechápu, že tí ostatní majú takú istú pravdu ako oni, len hovoria inou rečou, ktorej práve teraz nerozumejú.
Tu je dokument, hovoriaci rečou , ktorej rozumie väčšina "hmotárskej" populácie a nehovorí o ničom inom ako dielo Abd-ru-shina a Natálie de Lemeny Makedonovej (varovania), až kam sme to vo svojej rozumovej hlúposti dovolili dostať :

http://video.google.com/videoplay?docid=-7278766956791576096

Je tu až neskutočne realisticky vykreslená práca pár "temných" jedincov, ovládajúcich populáciu cez jediný pocit : STRACH, vyvolaný klamstvom.

Doporučujem obetovať 40 minút na dopozeranie až do konca (slovenské titulky)
Tým, ktorí ani teraz nepochopia, už nie je možné pomôcť. Pomôcť si môže totiž každý LEN SÁM a tí, ktorí nepochopili už takúto vlastnosť nadobro stratili........
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pekné z Internetu


,,Láska je ako slza, rodí sa v očiach a padá k srdci..."


 
Jozef Potúček
Aké slovo chcú a potrebujú hľadajúci ľudia
Opakovane tu nejakí ľudia chcú dokazovať, že slovami „polož Slovo na skalu...“ je mienené prikrytie Slova Božieho vlastnými ľudskými výtvormi, akoby Slovo – Boh potrebovalo od nejakých pozemských červíkov ochranu.
Ojojoj, koľká to domýšľavosť.

Takže pre všetkých váhavcov, ktorí ešte stále nevedia, čo potrebujú a aj žiadajú hľadajúci ľudia (nie všetci !), uvádzam slová Syna Človeka, ku ktorým naozaj už netreba žiadny komentár (ani táto prednáška sa v prerobenom 3-dielnom Posolstve Grálu nenachádza):

[Ich sende Euch! – Nachklänge zur Gralsbotschaft]:
... Die Menschen wollen das Heilige Wort, nicht Euer Wissen! Denkt daran! ...
... Gehet hinaus, kündet und deutet allen Menschen nun das Wort im Lichte der Wahrheit, die sich darnach sehnen, und seid ein Vorbild ihnen allezeit, damit das Gottesreich nun komme auch auf diese Erde!

[Já posílám Vás! – Poselství doznívá]:
… Lidé chtějí svaté Slovo! Nikoliv vaše vědění! Pamatujte si to! …
… Jděte, zvěstujte a vykládejte nyní Slovo ve Světle Pravdy všem lidem, kteří po něm touží a buďte jim vzory v každý čas, aby království Boží nyní přišlo také na tuto zemi!
 
Novy Dan Brown
Chcela by som vas upozornit na novy roman, napisany v nemcine. Martin Zedlacher, triler SATANAS - 11.september 2001 - rakusky Dan Brown. Kniha pojednava o Antikristovi a o najväcsom teroristickom utoku v dejinach USA. Kto by chcel, moze si stiahnut prvy diel zdarma na jeho stranke. Tam su aj blizsie informacie. Autor by sa potesil aj zapisu do jeho knihy hosti. www.danbrown.at
 
JAN. jan.jan@post.sk 
To sa oplatí vidieť.


Nie každý slepo prijíma to, čo sa mu druhí snažia nahovoriť. Vláda, TV, rozhlas, noviny...

Ale zabudli na jedno, že pravda vždy časom vide úplne najavo, lebo pravda sa nedá ošáliť.

*********************************************

Aktivisti za pravdu o 9/11 pred novou budovou WTC 7

http://video.google.com/videoplay?docid=-7898186716763159672

*************************************************
Protesty na Ground Zero z 11.sept.2006

http://video.google.com/videoplay?docid=-5839048406372067903

*************************************************
A toto si tiež pozrite! Stojí to zato, ten čas strávený pred obrazovkou.

http://video.google.com/videoplay?docid=2856557841553891683

http://video.google.com/videoplay?docid=-2668063297344179304


Pekný večer želám.


Ján Anton Sloboda.

 
Jozef Potúček
Vedenie o Imanuelovi
Doleuvedené slová Abdruschina sú z knihy „Nachklänge zur Gralsbotschaft 1“ (Doznievania k Posolstvu Grálu 1“) z roku 1934, a to z prednášky „Všemúdrosť“.
Uvádzam ich tu preto, lebo nie sú zaradené v prerobenom 3-dielnom Posolstve Grálu, takže aj tí, ktorí nemajú pôvodné prednášky, aby videli a hlavne precítili to, čo Syn Člověka okrem iného ľuďom hovoril.

[Allweisheit]:
Darum müsst Ihr nun wissen von Imanuel; denn diese Zeit ist für Euch da!
Wer diese neuen Gottes – Offenbarungen noch weiterhin missachten will, darf auch nicht in der Schöpfung bleiben, sondern er wird ausgelöscht im Buch des Legend. So will es Gott !

[Všemoudrost]:
Proto musíte nyní vědět o Imanuelovi; neboť čas pro vás již nadešel!
Kdo toto nové Boží zjevení chce i nadále přezírat, ten nesmí více zůstat ve stvoření a bude vymazán z knihy života. Tak to chce Bůh !
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre dnešok


,,Kto iným vnucuje na silu svoje presvedčenie, tak ten vždycky padne na nos." Ján Anton Sloboda.

 
Devínsky  
Aslan,
Pýtate sa:
Ako je to potom z výrokom: Neháčte perly sviniam?
Ja si o tom myslím toto :
V Posolstve sú „perly“ ukryté, dajú sa nájsť až po vynaložení patričného úsilia, pochopenia, vytrvalosti za podmienky určitej duchovnej zrelosti. To isté sa dá povedať aj inak tak, že Posolstvo je kniha zapečatená zvnútra. Človek, ktorý sa k nemu nejaký spôsobom dostane, ale nieje spôsobilý ho prijať, perly nenájde.
Na druhej strane sú ľuďmi znalými Posolstvo vyrábané rôzne publikácie, ktoré v sebe obsahujú okrem iého aj niektoré z tých perál, ktoré autori vytiahli z Posolstva. Tieto publikácie nemajú v sebe taký stupeň ochrany ako Posolstvo samotné a teda ľahšie sa ich čítaním k perlám dostane aj osoba, ktorá k tomu ešte vnútorne nedozrela.
Z toho všetkého mi vyplýva, že práve ponúkaním iných publikácií, než samotného Posolstva viac hrozí nebezpečenstvo „hádzania perál sviniam“.
 
hľadajte zlatu strednú cestu
Každý kto smie čerpať z Posolstva ma povinnosť ako z poznaním naloží.
Kto veľa dostal, bude od neho veľa požadované!

Nestretli ste sa už, ak ste niekomu priamo ponúkli Posolstvo, že ho odmietol?…
Máme ponúkať Slovo Božie každému?
Ako je to potom z výrokom: Neháčte perly sviniam?

 
M.Š.,Ľ.Ď., Aslan a spol. zdá sa podľa predošlého príspevku , že ste o nejaké to storčie pozadu ?