Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

hľadajte zlatu strednú cestu
Každý kto smie čerpať z Posolstva ma povinnosť ako z poznaním naloží.
Kto veľa dostal, bude od neho veľa požadované!

Nestretli ste sa už, ak ste niekomu priamo ponúkli Posolstvo, že ho odmietol?…
Máme ponúkať Slovo Božie každému?
Ako je to potom z výrokom: Neháčte perly sviniam?

 
M.Š.,Ľ.Ď., Aslan a spol. zdá sa podľa predošlého príspevku , že ste o nejaké to storčie pozadu ?
M.Š.:
Slovo Pravdy má stáť na vysokej skale a to všetci veľmi dobre vieme. Preto nemôže a nesmie byť ľuďom ponúkané priamo.


.... sv. omše sa majú zachovať vo svojom slúžení v Latinskom jazyku, aby sa slovo božie nesťahovalo dole k ľudu bezbožnému v jeho reči ,lebo slúžiaci kňazi by potom nemohli vykonávať svoju povinnosť rovnako v každej krajine, ktorej jazyk neovládajú.... Preto má ľud pospolitý k pomoci spevník, kde je mu všetko nami osvetlené čo pri sv. omši prebieha ........
Zdroj: katolický spevník z prelomu 18. a 19. storočia....

Žeby podobnosť čiste nenáhodná ?
Devínsky  
Pán Šupa,
vo svojom aktívnom pôsobení vo forme listov, z ktorých Ste tu dva prezentovali, používate výrazy ako napríklad: veľkosť, spravodlivosť, prísnosť Boha, Jeho Zákony, zodpovedať sa pred nimi, vôľa skutočného Majiteľa, vyššia Vôľa, reálne majetkové vzťahy vo stvorení a podobne.
Myslím si, že mnohí z oslovených, okrem tých , ktorí len mávnu nad tým rukou, by sa Vás vzápätí spýtali asi takto: „Kto ste, že poučujete! Odkiaľ máte vedomosti o Bohu, Jeho Vôli, prísnosti a spravodlivosti?“
Čo takýmto ľuďom na to odpovedáte? Riešite to tak, že informujete ich priamo o Posolsve?
Ešte sa chcem opýtať, či a aké ohlasy Ste dostali späť v prípade listu majetným ľuďom.
Ďakujem.
 
Re:
Viete z.l. treba si v prvom rade vybrať brvno z vlastného oka, a až potom z oka toho druhého.

A do ničoho ste nepichol, to len vy nedokážete, tak ako aj ďalší, ktorí by tak radi tu poúčali, niečo zniesť, čo je pre druhého samozrejmosť.
Hurikány a globálne otepľovanie
Podľa štúdie uverejnenej na

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/07/070730-hurricane-warming.html

sa počet hurikánov kvôli globálnemu otepľovaniu zvýšil. V tomto náraste sledovanom od začiatku minulého storočia možno sledovať dva významné skoky. Jeden v 30. - tych rokoch 20. stor. a druhý od roku 1995. Kritika vznesená voči tejto štúdii tvrdí, že do štatistiky neboli zarátané všetky tropické búrky. Autor štúdie to podľa toho, ako to z anglického textu chápem nepopiera, no tvrdí, že ich závery to nemení.

Slovo na záver: Aj keď predchádzajúce informácie možno dať do súvislosti so svetovým dianím v 30. - tych rokoch a s dianím, o ktorom sa píše vo Večných Zákonoch, myslím, že takéto závery by mali byť robené len po hlbšom štúdiu relevantných prameňov.
 
Re:
Plný súhlas s príspevkom pána Franka, ktorý je naozaj vecný a vysvetľujúci.
z.l.
najhorlivejšia debata sa rozpúta po príspevkoch niekoho, kto plne nekorešponduje, resp. si túto "nálepku" získal už predtým, s rôznymi flotilami, ufo-ami.../ zbytočne konkretizovať, už beztak som pichol do osieho hniezda/ . Horlivých protiargumentujúcich asi ani nezaujíma, čo vlastne dotyčný napísal, jednoducho je odtiaľ a odtiaľ, určite píše bludy, hľadajme chyby, vyvracajme za každú cenu...Netýka sa to všetkých v plnej miere, ale určite tých ktorým momentálne "stúpol tlak"... . malé heslo pre seba samého, možno aj iní sa v tom nájdu... Chyby mám, no snažím sa ich odstraňovať, aspoň dúfam". príjemný deň z.l.
 
POLOŽ SLOVO NA VYSOKÚ SKALU!
Hovorí vám to niečo vážený pán Franko? Myslím, že to celkom správne nechápete.
Ak ste čítali knihu o pripravovateľovi cesty Zoroasterovi, tam to bolo prekrásne zobrazené ako sa má pripravovať pôda u ľudí, ktorý stoja na nižšom stupni vývoja.
Nie je možné hovoriť niekedy priamo k ľudom o Slove Pravdy. Musíme pochopiť stupeň vývoja dotyčného človeka, to čo je dobré, teda v súlade zo Slovom, na tomto stávať.
Krok za krokom stavať, stupeň za stupňom, aby človek sa mohol prirodzené dostať k Slove Pravdy, a v pochopení stupňov prechádzajúcich mohol čerpať v živosti jej nevyčerpateľné hodnoty.

Osobné nie som toho názoru, ako vy, že ľudia zo združenia ľudskosť nehovoria odkiaľ čerpajú a dokonca Slovo zatajujú ho, ako to tvrdíte vy. Každý, ktorý je len trochu vnímavý a otvorení pochopí z kadiaľ je čerpane na stránkach združenia ľudskosti. Priamo je hovorené a Posolstve pre čitateľov najmä ak sa zaregistrujete na ich stránkach. Pre verejnosť sú uverejňované texty, ktoré ľudí privádzajú prirodzené k Posolstvu.
Treba byť skúmavejší, a nepísať to, čo v celku nie je tak ako to prezentujete.

 
Áno máte pravdu trápi ma, že ľuďom vy zo združenia – ľudskosť nehovoríte priamo o Slove Pravdy. Avšak to nie je môj problém ale váš problém. Aj cirkev v minulosti a aj v súčasnosti tak koná. A vieme čo ju za to čaká.

Posolstvo Grálu – vo Svetle Pravdy napísal Syn Človeka – Duch Pravdy, zvestovaný samotným Božím Synom Ježišom.

Viete, že Spása spočíva len v samotnom Slove, napriek tomu vy zo združenia – ľudskosť ľuďom Slovo zatajujete a nepriznávate sa k nemu verejne. Ľuďom ponúkate nepriamo Slovo Pravdy. Pomenujte to raz správne to neprieme ponúkanie Slova Pravdy je v skutočnosti len ponúkanie svojho vlastného spôsobu chápania Slova. Namiesto Božského Slova ponúkate len ľudské slovo. Tak namiesto duchovného chleba dávate ľuďom len kamene. Tým, že ho zatajujete a neodvolávate sa na Slovo vo svojich dielach.

Duch Pravdy je bezbytostného pôvodu. Všetko ostatné je bytostného pôvodu. Slovo Pravdy je len jedno! Ľudia nech čerpajú priamo zo Slova. Nechajte nech sa sami na Slove povznesú alebo padnú. Nikto z nás ľudí nepozná dňa ani hodiny. Len samotné Slovo dokáže nasýtiť.

Posolstvo Grálu - Vo Svetle Pravdy dával Autor všetkým ľudom bez rozdielu. Svoje dielo dal verejne - knižne, v časopisoch a na verejných prejavoch. Slovo Pravdy už je postavené na vysokej skale! Na tú skalu ho postavil sám autor Syn Človeka. Preto Slovo dával verejne. Je chránené zvnútra, pochopí ho len ten kto sa k nemu postaví s čistým srdcom. Kto siaha na Slovo s nečistými úmyslami, pred tým zostane uzamknuté. Tak ako sa k nemu ľudský duch postaví tak sa aj sám odsúdi. Buď sa povznesie alebo padne. Božie Slovo sa nedá ničím pošpiniť, pretože nie je z tohto sveta. Slovo od Pána Abdrushina triedi ľudí podľa toho ako sa k nemu postavia. Pošpiniť si môžu ľudia len svoje rúcha ak sa nesprávne postavia k Slovu. Avšak takýmto nesprávnym postojom sa v žiadnom prípade nedá pošpiniť Božie Slovo.

Peter Franko

 
Re:
Tak ho zverejníte, nech vieme, že o čom sa tam píše, aby sa mohlo zaujať správne stanovisko.

Hovoríte o poctivom skúmaní. Ale aké je to vaše a toho vášho združenia, keď popierate opätovný príchod Syna Človeka, ktorý je jasné a zreteľné zvestovaný v Slove Pravdy?


A premostením k Pravde sa človek stáva aj vtedy, keď je svetlým príkladom pre svoje okolie, a to okolie na základe toho prejaví ochotu po spoznaní, že na základe čoho tá zmena v živote toho dotyčného. Ale to nemusí byť niekam zaradený, zatriedený, zaškatuľkovaný, ale úplne slobodný, s pohľadom upretým k Svetlu samotnému.

Nech je Slovo Pravdy nám majákom na ceste životom, a nie rôzne spolky a združenia.
Odpoveď na reakcie, týkajúce sa mojich predchádzajúcich príspevkov.
Prečo som neodpovedal na otázku p. Ivana? Myslím, že som na ňu odpovedal dostatočne, ibaže inak, ako snáď bolo očakávané.

Ako p. Ján so svojou otázkou opätovného príchodu Pána, tak aj p. Ivan, s jeho hodnotením aktivít Združenia a AO- inštitútu pri svojich vývodoch totiž vychádzali iba s krátkeho úryvku niekoľko stránkového materiálu s názvom „Čo sa deje na zemi“.

Podobný prístup ale nevypovedá o poctivom skúmaní, pretože ak chceme niečo tvrdiť, mali by sme si v prvom rade preštudovať celý materiál a nie iba celkom krátky výňatok z neho a potom argumentovať niečím, čo bolo vytrhnuté z celkového kontextu. Preto obom pánom vrelo odporúčam prečítanie celého zmieneného materiálu, lebo práve v ňom nájdu odpovede na svoje otázky.

Ďalej pár slov ohľadom mojich textov, zverejnených v poslednej dobe na tejto stránke. Ako som už spomínal, čas každého z nás je príliš vzácny na to, aby sme ním plytvali v neužitočných sporoch. Preto sa už do podobných sporov a vysvetľovaní bez konca nemienim zapájať. Chcem však tento priestor využiť na prezentáciu mojich osobných aktivít v rámci Združenia, ktorými sa budem snažiť prispievať k ozdraveniu života na zemi.

Tu však narážame na problém, ktorý trápi p. Franka a síce, prečo nehovoríme priamo o Slove Pravdy.

Slovo Pravdy má stáť na vysokej skale a to všetci veľmi dobre vieme. Preto nemôže a nesmie byť ľuďom ponúkané priamo. Prostredníctvom poznania, z neho načerpaného, však majú stúpenci Slova zahájiť rozsiahly a mnohostranný celospoločenský pohyb, smerujúci k ozdraveniu a pozdvihnutiu života celého národa.

Verejnosť by sa mala s ovocím tohto obrodného procesu stretávať všade: v rozhlase, v televízii, v tlači, na verejných prednáškach, ba priam v každej životnej situácii. A na základe podobnej činnosti, na ktorú budú ľudia narážať kdekoľvek, kde sa len pohnú, sa potom začnú chtiac, či nechtiac pýtať: Čo sú to za ľudia? O čo sa vlastne snažia a z čoho vychádzajú? A potom, áno až potom im môže byť povedané o Posolstve, zdroji, z ktorého vychádzame.

Takto je to chcené! Čitatelia Slova sa cez svoje verejné, celospoločenské pôsobenie majú stať premostením ľudí k Pravde. A práve preto chcem využiť tento internetový priestor na prezentáciu podobných aktivít, aby mnohí čitatelia, navštevujúci stránky videli, ako sa to dá a na základe tohto príkladu hľadali svoje vlastné cesty, spôsoby a možnosti pôsobenia. A je celkom možné, že nájdu niečo omnoho lepšie, účinnejšie a spoločensky prieraznejšie. Nič iného si ani neželám. Iba to, by bol nemalý potenciál slovenských stúpencov Slova Pravdy využitý naplno a správnym spôsobom.
 
Film Zeitgeist
Pre tych co sa zaujimaju o pozadie udalosti 11. septembra, nove technologie ktore zamoruju nasu planetu a fungovanie globalnej politiky odporucam dokument Zeitgeist, obsahuje vela zaujimavych informacii. Film je spociatku trochu zdlhavy, ale stoji zato. Jazyk: anglictina. Je dostupny tu: http://video.google.com/videoplay?docid=5547481422995115331 alebo na oficialnej stranke : http://www.zeitgeistmovie.com
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Peru 20.V.2007


http://www.youtube.com/watch?v=dkNdXncScmY

Svätojánske mušky, alebo potvrdenie niečoho? Nech si preto odpovie každý sám pre seba.

Ján Anton Sloboda.

 
JAN. jan.jan@post.sk 
Snímky z Apolla 20


Záhadný objekt na Mesiaci, a nie len to.

http://www.youtube.com/watch?v=rc7mkHtuLOs

http://www.youtube.com/watch?v=usfiV5fYllQ

http://www.youtube.com/watch?v=Y3X5oucqQe4

http://www.youtube.com/watch?v=qbncnnygZwk

Niečo viac je možné sa aj dočítať na adrese: http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2145 , kde je o tom už päť pokračovaní.

Pekný večer želám.

Ján Anton Sloboda.

 
A PREDSA LIETAJÚ!
 
Re na UFO
Odporúčam si prečítať tento príspevok, ktorý žiaľ do dnešného dňa nebol zaradený medzi zaujímavé príspevky, čo je naozaj zvláštne, kde sa nachádza mimo iné aj veľmi dôležité Duchovné Posolstvo od IMANUELA, ktoré veľa ozrejmuje o udalostiach, ktoré sa už stali, a ktoré sa stanú, keď nadíde vždy čas pre ne.
ufo?
 
Devínsky  
Verím, že ak bude k tomu vôľa, nebude pre vás problémom obe podmienky dodržiavať.