Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Čo hovorí pani Makedonová o Imanuelovi v diele Večné Zákony:

Večné Zákony 1

Str. 212 ... Imanuel v hmotnosti je Abdrushin – Duch pravdy autor Posolstva Grálu

Str. 215 ... Okrem Božieho syna by už žiaden vyšší duch nemal dosť síl na prerazenie odporu temna na Zemi. Preto mohol byť Duchom Pravdy jedine ďalší Stvoriteľov syn – Imanuel.

Str. 278 V 6. kapitole Zjavenie sa opisuje roztvorenie prvých šiestich pečatí. Jazdci na koňoch naznačujú blížiace sa udalosti, časovo na seba naväzujúce. Prvá pečať sa otvorila príchodom víťaza na bielom koni, ktorý zavítal tesne pred súdom na Zem. Bol to Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy – Syn človeka, Abdrushin. ...

Večné Zákony 2 otázka 59
Dáte mi konkrétnu radu, ako sa môžem správne duchovne vyvíjať ?
Duchovný vývoj a viera v Boha je intímna záležitosť, ktorá nepotrebuje učiteľa ani prostredníka, zvlášť nie v dnešnej dobe, keď sa už nedajú rozlíšiť praví učitelia od nepravých. Aj nájsť správnu duchovnú literatúru nie je jednoduché. Rozoznať ju možno len poznaním Božieho slova – Biblie, avšak očistenej od nesprávnych výkladov. Tie objasnil Duch Pravdy – Abdrushin vo svojej knihe Posolstvo grálu, ktorá je taktiež Božím slovom. Ten, kto pochopí aspoň jednu z uvedených kníh, má s čím porovnávať a dokáže už rozoznať pravé učenie, knihu či učiteľa od nepravého. Avšak spoznať Božie slovo sa na jedno prečítanie nedá.

Večné Zákony 2 otázka 247

Kvôli lepšiemu pochopeniu vám to vysvetlím porovnaním s Imanuelom. Bezbytostný Imanuel ešte nikdy nežil na Zemi, vtelí sa až teraz, tesne pred súdom ako budúci kráľ sveta. No časť z neho praduchovnej osobnosti, Parsifala, tu žila už dvakrát, raz ako knieža Abdrushin, druhý raz ako autor Posolstva grálu. Keď niekto povie, že Imanuel už žil na Zemi, tak sa nemýli, je to pravda, len nie celá. Tým, že obe osoby – Imanuel a Parsifal majú spoločné duchovné jadro, ktoré napriek oddeleniu ostáva stále spojené , celé, sú vlastne jednou bytosťou - Imanuelom.

Natália de Lemény - Makedonová


 
Dobrý den.
Pokud se nemýlím, tak to, že Imanuel ještě nebyl na zemi tvrdila paní Makedonová.
Přesto vy tvrdíte, že Abdrushin byl Imanuel. Chcete tím tedy říci, že se paní Makedonová mýlila?

S tím, že k dokonání soudu ještě Syn Člověka přijde, či lépe řečeno účinky Jeho působení jsou již vidět, s tím přece souhlasím, avšak z oblaků, tak jak je již dávno zaslíbeno ve zjevení Janově.

Nesrovnalost III nebyla o tom, že by ještě neměl přijít, ale o tom, že paní Makedonová tvrdila(pokud jsem to správně pochopil), že Abdrushin nebyl Imanuel.
Ve svém příspěvku tedy potvrzujete její mýlku.
Děkuji.
Jan Marschner
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z marca 2006.


JAN.jan.jan@post.sk ... 28.marec 2006 19:24:51

Dejiný sa opakujú - Slovo Syna Človeka.

Asi si každý všimol, ako niektorí čo tu veľkoryso prispievajú, ako sa odvolávajú na niekoho, že ten napísal to, ten to, ale vôbec už nehľadia na určite odkazy v ,,Posolstve Grálu, ktoré jasné poukazujú na opätovné vtelenie Syna Človeka Imanuela, ako budúceho kráľa Tisícročnej ríše. Zase sa nechce niečo vidieť, a zase sa nechce niečo počuť!!!

Pre niektorých, a hlavné pre tých čo si už namýšľajú, že dobré poznajú ,,Posolstvo Grálu, tak hlavné pre tých sa stávajú určité miesta v Posolstve, ako keby bielymi miestami, čiže už ako keby to tam nebolo. A keď sa poukáže naň, tak napriek tomu je to popierané, alebo prekrúcané, ale len tak, aby to bolo v ich prospech. Zabudli na jedno, že každý má sám skúmať, sám hľadať, spoliehať sa sám na seba, a dávať si pozor pred rýchlymi a nelogickými závermi, ktoré sú veľakrát mylné a nesprávne. Preto pre mňa osobne je oveľa dôležitejšie to, čo oznámil ľudstvu prostredníctvom svojho Slova Syn Človeka Duch Pravdy Imanuel Abdrushin!!! To je pre mňa ten správny skúšobní meter pre všetko ostatné, čo sa podáva, ako že vraj pravdivé, hoci veľakrát ide len o videnie nejakého človeka, ktoré môže byť len vtedy správne, ak je v plnom súlade so Slovom Božím!!!

Ľudstvo má v duchu už oddávna vpísané, že kto ho bude viesť v Tisícročnej ríši. Keďže by každý mal vedieť, že Stvoriteľ to nebude, a ani Syn Boží Ježiš, tak prichádza k úvahe jediný, a to Syn Človeka Imanuel, ako pravý Vodca vo vysnívanom kráľovstve tu na Zemi. Podotýkam, že nikto nie je schopný s výstavbou tejto Ríše lásky, pravdy, spravodlivosti a Božej prítomnosti, ako Ten, ktorý bol vyvolený Bohom Otcom - IMANUEL!!! Preto tu poukážem na niektoré miesta v ,,Posolstve Grálu, kde sa jasné poukazuje na opätovné vtelenie Syna Človeka. Podotýkam, že nechcem tu rozpútať diskusiu, že áno alebo nie, ale bude dobré a správne, aby sa už predsa niektorí zamysleli nad tým, že to ich tvrdenie môže poriadne pokrivkávať práve v tejto veci, akou je zrod Syna Človeka pred Veľkým súdom.

Pre upresnenie použil som povojnové a značné upravené trojdielne vydanie ,,Posolstva Grálu - Vo Svetle Pravdy, ktoré vyšlo v roku 1998. Týmto chcem poukázať nato, že aj v tejto úprave sú jasné poukazy nato, čiže na opätovné narodenie Syna Človeka. Veď ak tieto veľké úpravy urobil Abdrushin, tak ako niektorí to zaryto tvrdia, a že už viac nepríde, tak potom prečo práve tieto poukazy zostali tam? Alebo chce niekto tvrdiť, že ak by to tak bolo, že už sem Imanuel nepríde, tak hádam mi niekto nechce tvrdiť, že Abdrushin, ktorý bol dôsledný vo všetkom čo konal, tak by pri prepise pozabudol nato?

Podľa mňa nie!!!, akurát mám dojem, že niekto pristúpil k tomu, aby bolo pozmenené, ale bez účasti Abdrushina, po jeho pozemskom odchode. Preto niektorým to vadí, že sa vydáva predvojnové vydanie, lebo odhaľuje to, čo druhý neradí vidia, a to Pravdu ako takú, akú tu zanechal samotný Syn Človeka Imanuel Abdrushin pre ľudí, ktorí chcú načúvať, a ktorí majú veľkú túžbu po nepokrivenej Božej Pravde!!! Preto ja osobné už radšej čítam predvojnové vydanie, nakoľko cítim, že je to tak správne. Chcem ešte podotknúť, že na záver uvediem dve jasné dôkazy o tom, že kto bude vládcom Tisícročnej ríše, z predvojnového a neupraveného vydania!!! Ale teraz sa vráťme k poukazom o opätovnom narodení Syna Človeka Imanuela, tak ako nato poukazuje práve to povojnové vydanie:

Prednáška - Vývoj Stvorenia: ,,Raz má nastať na Zemi odlesk skutočného raja, a to pôsobením SYNA ČLOVEKA, NA POČIATKU TISÍCROČNEJ RÍŠE. Súčastne s tým vznikne tiež pozemský obraz hradu Grálu, ktorého praobraz sa nachádza na najvyššom vrchole stvorenia ako doteraz jediný pravý chrám Boží."

Prednáška - Zostúp z kríža: ,,Terajší súd vyžadoval také veľké prípravy, že to ľudia nemôžu ani pochopiť. Ale pracuje tak presne, že v skutočnosti nenastanú nijaké omeškania ... až na miesta, kde má spolupracovať chcenie ľudí. Samotní ľudia sa však snažia s pochabou vytrvalosťou vyhýbať každému splňovaniu alebo stavať sa mu do cesty rušivo a nepriateľsky ... v namyslenosti pútajúcej k zemi.

Našťastie bolo s tým teraz počítané, keď ľudia tak veľmi sklamali za pozemského času Syna Božieho. Ľudia môžu svojím zlyhaním sťažovať pozemskú cestu Syna Človeka až do určitého času, takže bude nútený ísť po bočných cestách a robiť obchádzky. Ale nedokážu zadržať Bohom chcené dianie alebo dokonca nejako oddialiť jeho vopred stanovený koniec, lebo im už bolo odňaté územie temna, dodávajúce im silu pre ich pochabosti. No i hradby ich rozumového pôsobenia, spoza ktorých ešte ako z krytu vystreľujú jedovaté šípy, sa čoskoro zrútia pod tlakom prenikajúceho Svetla. Potom sa to cez nich prevalí a nebude im udelená žiadna milosť za zlo, ktoré stále znovu neblaho vytvárali svojím zmýšľaním. Potom deň, po ktorom vrúcne túžia všetci usilujúci k Svetlu, nepríde ani o hodinu neskoršie, než je určené."

Prednáška - Syn Človeka: ,,Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka, vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď ľudstvo v bezmocnom náreku bude úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu všetky urážky, lebo hrôza zavrie ústa posmievačom. Ľudia budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom prostredníctvom Syna Človeka. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky."

Prednáška - Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!: ,,So zakotvením Svetla príchodom Božieho vyslanca zosilnie sila Svetla aj bez pričinenia ľudských duchov natoľko, že nastane očista. Táto povznesie tým omilostenú časť hmotnosti ešte v poslednej chvíli do svetlejších výšin, takže prejde ponad nálevku rozkladu a môže zostať zachovaná.
Očistou sa prirodzené vymetie všetko temné. Zmetú sa tiež plody a prisluhovači temna aj s ich dielami, zatiaľ čo ľudskí duchovia, ktorí potom ešte zostanú, musia vďačne zo všetkých síl usilovať k Svetlu.

Aj toto mimoriadne dianie sa úplne zachvieva v zákonoch stvorenia a vo svojom pôsobení sa neodkláňa od nich ani o vlások.
NÁSILNÁ OČISTA, SPOJENÁ ZO ZAKOTVENÍM SVETLA, VYROVNÁ SA ÚPLNÉMU ZNOVUZRODENIU."

Prednáška - Tajomstvo krvi: ,,Neskoršie pohovorím ešte veľmi podrobne o všetkých detailoch, ktoré som dnes podal len v hrubých rysoch."

V Odpovediach a otázkach , od Abdrushina, str. 57 je takýto poukaz: ,,Z tohto dôvodu musia niektoré otázky ostať nepovšimnuté. BUDÚ ZODPOVEDANÉ AŽ PO PRVEJ VEĽKEJ OČISTE!!!, EŠTE S MNOHÝMI PODROBNEJŠÍMI VYSVETLENIAMI."

Preto je na mieste, že kým, ak nie samotným Imanuelom Abdrushinom?

A ešte je tu nezmenené vydanie Posolstva Grálu, ktoré sa skladá z dvoch kníh: Vo Svetle Pravdy a z Posolstvo Doznieva, ktoré vydáva vydavateľstvo - Hlas Zlín.

Prednáška - Řiše tisíce let - vlastný preklad: ,, Behom tisíc rokov bude vládnuť jedine Božská vôľa, ktorej musí sa podriadiť každý ľudský duch, ktorý mohol obstáť v súde.

Božská vôľa sama nezostane na zemi v krvi a mäse po tisíc rokov, ale po vykonanej výstavbe odíde hore do hradu Grálu. Na jeho miesto bude však vládnuť na zemi behom týchto tisíc rokov vždy nositeľ jeho vôle, ktorý s nim bude priamo spojený. Bude to vždy jeden z Prastvorených, čisto duchovných, ktorý už svojim pôvodom, vedením a mocou bude ďaleko prevyšovať ľudských duchov tohto neskoršieho stvorenia. Bude to vždy rytier svätého Grálu, z hradu, kde skôr bol už pripravený, aby bol nositeľom meča Imanuelovho, nositeľom Božskej vôle.

Bude vždy nazývaní nositeľom meča, nakoľko vo svojej úlohe bude plniť Slovo Imanuelove, to slovo, ktoré je duchovné označené ako meč. Bude potom vládnuť na zemi v mene svojho Pána. A každý nový vládca na zemi behom tisícročnej ríše bude vždy jeden z Prastvorených, ktorý bude poslaný z Grálu. Nijak inak. V tom je záruka, že tento Bohom určený čas zostane tak isto takým, akým podľa vôle Božej má byť.

Po uplynutí týchto tisíc rokov nebude už vyslaný žiadny nový Prastvorený. Tým bude vrátene ľudstvu opäť právo jeho vodcovstva v tomto neskoršom stvorení, k nemu patria a patriť budú, len k požehnaniu tak, aby našlo pravé šťastie.
Ak by nastalo však potom ešte raz zlyhanie, ako dosiaľ, tak musí počítať ľudstvo s úplným zničením."

A na záver prednáška - Velikonoce 1935, ktorá sa tiež už nenachádza v povojnovom vydaní, a asi prečo?
,,A jednou až přejde soud Páně, vám opět vykvetou opravdové velikonoce. Pak k vám budu opět mluvit a budu vám říkat o novém živote, který Pán dá jen těm, kteří budou ochOtně chodit podle svatých zákonu jeho stvoření. Budou osvobození ode všeho konaní Světlu nepřatelského. Již nikdy nebudou moci rouhavě zpustošit krásné záhrady, jejichž nádherou a čistotou mají se po všechny věky oblažovati, aby jejich duch zesílil!"

Záverom by som predsa chcel uviesť časť jednej prednášky od Syna Človeka Imanuela Abdrushina.

Prednáška - Boj v prírode: ,,Kto chce skutočné ,,počuť" a dokáže vážne hľadať, nájde v mojom Posolstve všetko, čo potrebuje! V ňom je tiež uvedené vysvetlenie o veľkom zlyhaní ľudstva, ktoré malo za následok také nevysloviteľné útrapy v najrozličnejších podobách.

Kto je však duchovné hluchý, ako sú mnohí, ten má naporúdzi iba hlúpy úsmev neporozumenia, ktoré ma vzbudiť zdanie poznania. V skutočnosti sa v tom zračí len ľahkomyseľná povrchnosť, čo je toľko, ako najväčšia obmedzenosť. Na koho ešte dnes zaúčinkuje hlúpy smiech duchovne obmedzených, ten sám nie je nič hoden. Takým patria Kristove slová: ,,Nechaj predsa mŕtvych, nech pochovávajú svojich mŕtvych!" Lebo kto je duchovne hluchý a slepý, je vlastne ako duchovné mŕtvy!

Ján Anton Sloboda.
 
Nesrovnalost III
Nesrovnalost III.

Důkazy o tom, že Imanuel již na zemi byl.

Paní Makedonová však očekávala teprve jeho narození, dále hovoří o tom, že byla Luciferem pokoušena, když už Lucifer byl dávno spoután. Dále hovoří o tom, že je Prastvořenou částí Prakrálovny Elisabeth. To vše jak vidno z důkazů zde předložených není Pravda...

Odpověď z knihy Věčné zákony č.91
Teraz, pred očistou, očakávame vtelenie budúceho kráľa tisícročnej ríše - bezbytostného Imanuela.

Avšak v Poselství Grálu, které bylo napsané již před 70 lety naleznete napsané něco jiného:
P-znamená Poselství, D-Poselství doznívá

Je vidět, že paní Makedonová neměla k dispozici všechny přednášky od Abdrushina, tím došlo ke zkreslení jejího pohledu, ale zároveň také k usvědčení, že její spojení s Imanuelem, o kterém píše a který jí „radil“ nebylo v souladu s tím co je napsané v knize Ve Světle Pravdy. Zbývá nám tedy otázka, kdo byl oním zmíněným „Imanuelem“ se kterým byla v kontaktu. Pokud by byl tím pravým, souhlasilo by přece vše s knihou Ve Světle Pravdy. Pokud byl již Lucifer spoután, kdo ji obtěžoval? Spletla se v bytosti Lucifera, spletla se i v Bytosti kterou považovala za Imanuele…

Lidé co se dostali nejdříve ke knize Ve Světle Pravdy a teprve potom se dostali ke knize Věčné zákony poznávají tyto rozdíly. Pokud se dostali lidé nejdříve ke knize Věčné zákony a teprve potom ke knize Ve Světle Pravdy, poznávají tyto rozdíly pomaleji a teprve později. Toto poznání je zpomaleno právě prožíváním díku paní Makedonové. Ač díky dílu Věčné zákony se dostalo na Slovensku ke vědění Poselství Grálu hodně lidí, musíme zde konstatovat, že ne vše je v souladu s dílem Ve Světle Pravdy, ze kterého čerpala.

21.6.2007 Jan Marschner


P91. A vyplnilo se...!
A teď vyplní se veškerá zaslíbení, nezadržitelně a nezměnitelně, jak jest tomu v určení Božím! Ani jedno z nich nezůstane otevřeno, neboť kruh začíná se již zvolna uzavírati. A s částí Abdrushin--Parsifal spojuje se nyní v samotném pozemském těle ještě i jeho část Božská a tak povstává nyní v této hrubohmotnosti Imanuel, který byl všemu lidstvu zaslíben již prorokem Izaiášem! Lidé se sice snažili uváděti zaslíbení Imanuele, Syna Člověka, jako totožné se zaslíbením Ježíše, Syna Božího. Ukazuje to však jenom nedostatečnost lidského pochopení, dokonce i vůči nejzřetelnějším a jednoznačným sepsáním bible. Když se již mohla státi chyba, že na pojem označení Syna Božího a Syna Člověka chtělo se hleděti jako na pojem souznačný, protože se v tom nikdo nevyznal a věřící byli příliš bázlivi, než aby přijali myšlenku na dvě osoby, musel by přece zřejmý poukaz na dvě úplně rozdílná jména v zaslíbení přivésti k úsudku, že se jedná o dvě osoby. Proto blaze všem lidem, kteří ještě v poslední hodině mohou v sobě přijíti k poznání!
Amen!


P92. Závěr … Přečtěte si ve vydání z roku 1931


D15. Ježíš a Imanuel
Jedině Bůh přinesl v Synu Člověka velikou oběť všemu lidstvu a stvoření! Mně, jako Imanueli, nepatří při tom žádný dík, neboť mne naplňuje největší radostí, že smím sloužiti Bohu podle jeho vznešené vůle! Jedině já mohu s jásáním vyciťovati jeho velikost, jeho slávu a moudrost, jeho čistotu a jeho moc! Čím je celé stvoření proti tak vysokému vědění a cítění! Ničím! Nejsem tu také pro přání těchto lidí. Ne. Pohlížeje vzhůru, žiji blaženě jedině splnění svaté vůle svého Pravěčného Otce, jediného Boha a Pána!


D18. Kristus řekl...

Já, Imanuel, vám však dnes pravím:
Běda lidem, kteří kdysi zavraždili Syna Božího na kříži! Stokrát běda však vám, kteří jste ho tisíckrát přibili na kříž v jeho slově!

 
Nesrovnalost II
Nesrovnalosti díla Ve Světle Pravdy s Věčnými zákony od N. Makedonové
II. (doplněno)

2. V knize Věčné zákony odpověď č.245 se píše : Ako však môže Prakráľovná riadiť tieto praduchovné ostrovy, keď z hľadiska svojho pôvodu nemôže prekročiť hranice božskej ríše?

2. V přednášce Budiž Světlo je však psané něco jiného: „Parsifal je spojen páskou záření s Imanuelem a současně jinou páskou záření s Elizabeth, Prastvořenou královnou ženství v čistě duchovním, jako matkou a tvoří s tímto spojeným zářením trvalé zakotvení.“

Všimněme si toho, že Abdrushin nazývá Prastvořenou královnu jménem Elizabeth. Ne náhodou jmenuje každou osobnost jejím jménem. Pokud se tedy píše v odpovědi č. 245, že se tato Prastvořená královna jmenuje Svanhilda, dochází k rozporu. Protože kniha Věčné zákony vychází z knihy Ve Světle Pravdy jako ze zdroje, musíme konstatovat, že se v odpovědi č. 245 nemluví Pravda, protože jméno Svanhilda patří vedoucí osobnosti labutího ostrova a jméno Elizabeth Prastvořené královně, která v sobě nese živoucí jádro a spojení s Prakrálovnou z Božské říše. Tedy obal neboli praduchovní tělo části Prakrálovny Elizabeth z Božské říše, nese v praduchovním zase jméno Elizabeth! Nikoliv Svanhilda jak je psáno v odpovědi č. 245.
Navíc je labutí ostrov pod ostrovem růže a lilie, tedy níže. Úkolem výkonných bytostí na tomto ostrově je spojovat záření z ostrova růží a z ostrova lilií. Již z toho vysvítá, že je-li něco pod, nemohou být tyto bytosti výše než na ostrově růže a lilie. Také nemohla býti Svanhilda dříve než Maria a Irmingard, protože se Stvoření vyvíjelo posloupně směrem dolů!

K tomu musíme přiřadit jako nesprávné tvrzení i odpověď č.276 (Svanhilda ako časť Prakráľovnej pôsobí od praduchovnej ríše smerom dolu už iba na ženstvo)
Dále č. 248 (Prakráľovnú, ktorú v praduchovne zastupuje Svanhilda, pôsobia v trojici, a nie samostatne.)
Jan Marschner

Otázka č.245
Po prečítaní vašej knihy som bol stopercentne presvedčený o tom, že je pravdivá a že sa naozaj stanete Imanuelovou matkou. Nedávno som sa však dozvedel, že v Apokalypse opísaná matka budúceho vládcu sveta je vraj Prakráľovná. Jej pôvod prezrádza koruna z dvanástich hviezd, čo je v celom svete známy symbol Prakráľovnej. Nehnevajte sa, ale to spochybnilo moju dôveru v pravdivosť vášho poslania.

Odpověď paní Makedonové č.245
V Posolstve grálu v kapitole „Praduchovné úrovne VI” Abd-ru-shin píše, že Prakráľovná je vládkyňou všetkých troch ženských ostrovov v praduchovne a že jej vláde a ochrane podliehajú aj ich vedúce osobnosti - Ruža, Ľalia a Labutia panna. Ako však môže Prakráľovná riadiť tieto praduchovné ostrovy, keď z hľadiska svojho pôvodu nemôže prekročiť hranice božskej ríše?
A predsa sa tak deje, dokonca v súlade s prazákonmi. Aby mohla v nižšie položenom svete rovnorodo pôsobiť, musela sa časť jej božského tela obaliť ďalšou, hmotnejšou vrstvou, praduchovným telom, a tak sa z nej stala prastvorená Svanhilda. Sformovala sa v praduchovne ako prvá ženská bytosť hneď po Parsifalovi, aby spolupôsobila pri vzniku praduchovnej ríše.
Až potom zostúpili k Parsifalovi z božskej ríše Mária a Irmingard, ktoré svojím vyžarovaním udržiavajú spolu so Svanhildou praduchovnú ríšu. Keďže je Svanhilda spojená svojím duchovným jadrom s Prakráľovnou, môže s ňou kedykoľvek komunikovať na hranici božskej ríše v Božskom hrade grálu.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento večer.,,Lepšie je utiekať sa k Hospodinu, ako dúfať v človeka." Žalm 188:8.

 
Ak ste narážali na iniciály J.M., tak ste trafili vedľa, pretože prispievateľ J.M. sa predstavil v niektorom z predchádzajúcich príspevkov celým menom. Všetci tí, ktorí čítajú toto fórum pravidelne, musia vedieť, aké meno sa za skratkou J.M. skrýva.
Ochrana osobních údajů
Vážený pane Fleško toto je zcela věřejně přístupné fórum nezaručující naprosto žádnou ochranu osobnosti a osobních údajů atd.. Není zvykem v takových diskusích uvádět své plné jméno, bydliště a číslo popisné. Ne že bych se obával, že na mne někdo z přízniců paní Makedonové a vyznavačů záchrany v UFO pošle trestnou výpravu – flotilu vesmírných diskoplánů a stanu se obětí únosu, ale anonymní a dokonce neregistrovaný přístup se může stát příčinou jiných osobních útoků zcela neznámých nevědomých lidí odjinud a nebo i lidí z blízkosti Vašeho bydliště.

Proto pro tuto diskusi bohatě postačí uvést nějaké jiné vhodné vymyšlené jméno, přezdívku, třebas Nevěřící Tomáš apod. a chcete-li můžete uvést rovněž stejně anonymní e-mailovou adresu. Rytířský přístup zde můžete očekávat jak od pana Maršnera, tak i od pánů Slodoby a Potůčka a mnoha dalších, ale nikoliv už od některých jiných náhodných návštěvníků pendlujících po mnoha jiných fórech a internetových diskusích.

Albert Grübler albert.gr@centrum.cz
 
Čo možem na toto povedať ?
Nuž reagoval som na príspevky prispievateľa s prezývkou "čtenář Poselství Grálu" ... 19.červen 2007 6:43:01 a 18.červen 2007 19:23:13. Takže neviem, či to znamená, že som tu ako doma, ale teda asi áno. Žiaľ nemám čas na to aby som sa preberal všetkými príspevkami, pretože je tu toho skutočne veľa. Keď mám trochu času tak si prečítam aktuálne veci. Na túto konrétnu tému som ale reagovať musel (bol to už môj druhý príspevok na tomto fóre). Viem, že tu nie je zvykom sa predstavovať svojim pravým menom a tiež rozumiem, že ľudia čo tak nečinia, vidia v každom človeku čo sa nebojí sa podpísať pod svoj názor nejakého podvodníka. Ale ak ja sa podpíšem a som anonym, ten kto sa tu označí iniciálmi tak je potom čo? Ale to mňa netrápi, pretože sú to ľudia, ktorí v svojich príspevkoch citujú z Posolstva ako sa už netreba báť prejaviť a podpíšu sa skratkou - skutočne nebojácni rytieri svetla! Viac už sa k tejto téme vyjadrovať nebudem, ani reagovať na prípadné injektívy. Prajem tomuto fóru skutočné Rytierske správanie! Viliam Fleško
str.18 ANTIKRIST
ANTIKRIST sa bude opät krcovite snazit udrzat svoj vplyv na zemi. Davajte pozor na jeho nevecnost v obrane i v utokoch, opät bude pracovat len s ohovaranim, podozrievanim, lebo jeho stupenci ine nedokazu. To, aby predstupili pred Pravdu a vyvratili ju, nie je mozne. Sluzobnici Lucifera budu chciet i tentoraz bojovat proti Vyslancovi Boziemu presne tak, ako kedysi proti Synovi Boziemu. NAD ZIADNOU CIRKVOU NEBUDU STAT BOZIE ZNAMENIA, ZIADNY CIRKEVNY HODNOSTAR NEBUDE MAT OSVEDCENIE, ZE JE VYSLANCOM BOZIM! JEDINE TEN, KTORY JE NEROZLUCNE SPOJENY S TYMITO ZNAMENIAMI A NOSI ICH ZIVO ZIARIACE V SEBE ako kedysi Syn Bozi, ked prebyval na tejto zemi. JE TO KRIZ PRAVDY, ZIVO ZIARIACI V NOM A HOLUBICA NAD NIM! STANU SA VYDITELNYMI VSETKYM OMILOSTENYM, ABY VIDELI DUCHOVNE A VYDALI O TOM SVEDECTVO VSETKYM LUDOM NA ZEMI. Precitajte si tuto stranu pomalicky a dokladne, a porozmyslajte, to ale ani netreba po precitani vam to musi byt kazdemu jednoducho jasne.
 
Nesrovnalost II
Nesrovnalosti díla Ve Světle Pravdy s Věčnými zákony od N. Makedonové
II.

2. V knize Věčné zákony odpověď č.245 se píše : Ako však môže Prakráľovná riadiť tieto praduchovné ostrovy, keď z hľadiska svojho pôvodu nemôže prekročiť hranice božskej ríše?

2. V přednášce Budiž Světlo je však psané něco jiného: „Parsifal je spojen páskou záření s Imanuelem a současně jinou páskou záření s Elizabeth, Prastvořenou královnou ženství v čistě duchovním, jako matkou a tvoří s tímto spojeným zářením trvalé zakotvení.“


Otázka č.245
Po prečítaní vašej knihy som bol stopercentne presvedčený o tom, že je pravdivá a že sa naozaj stanete Imanuelovou matkou. Nedávno som sa však dozvedel, že v Apokalypse opísaná matka budúceho vládcu sveta je vraj Prakráľovná. Jej pôvod prezrádza koruna z dvanástich hviezd, čo je v celom svete známy symbol Prakráľovnej. Nehnevajte sa, ale to spochybnilo moju dôveru v pravdivosť vášho poslania.

Odpověď paní Makedonové č.245
V Posolstve grálu v kapitole „Praduchovné úrovne VI” Abd-ru-shin píše, že Prakráľovná je vládkyňou všetkých troch ženských ostrovov v praduchovne a že jej vláde a ochrane podliehajú aj ich vedúce osobnosti - Ruža, Ľalia a Labutia panna. Ako však môže Prakráľovná riadiť tieto praduchovné ostrovy, keď z hľadiska svojho pôvodu nemôže prekročiť hranice božskej ríše?
A predsa sa tak deje, dokonca v súlade s prazákonmi. Aby mohla v nižšie položenom svete rovnorodo pôsobiť, musela sa časť jej božského tela obaliť ďalšou, hmotnejšou vrstvou, praduchovným telom, a tak sa z nej stala prastvorená Svanhilda. Sformovala sa v praduchovne ako prvá ženská bytosť hneď po Parsifalovi, aby spolupôsobila pri vzniku praduchovnej ríše.
Až potom zostúpili k Parsifalovi z božskej ríše Mária a Irmingard, ktoré svojím vyžarovaním udržiavajú spolu so Svanhildou praduchovnú ríšu. Keďže je Svanhilda spojená svojím duchovným jadrom s Prakráľovnou, môže s ňou kedykoľvek komunikovať na hranici božskej ríše v Božskom hrade grálu.
 
anonymy
Prosím a žádám všechny anonymy, a ty co mění své totožnosti aby nebyli poznáni, dodržujte čestnost rytířského dialogu.
Jde tu o věcné porovnání nesrovnalostí, nikoliv o Vaše výklady.
Všechny body budou na konci shrnuty a zpřehledněny.
Zvažte, jestli, když se obáváváte zjištění své totožnosti dnes a tady, jaké to asi bude v osobním životě, kde máte vydat svědectví o Slově…

A teď ještě k přiblížení slov z přednášky Brána se otevírá:

„Dnes je Lucifer již spoután. Nemůže vám již více škoditi. Také jeho moc je dokonale rozmetána. Jeho vojska jsou zničena. Stojíte ještě jen proti posledním zástupům jeho posledních trabantů. Přece však i jejich síla je již ochromena, poněvadž soudící Světlo spočívá nad nimi. Tito všichni zhroutí se v sobě, musí se navzájem zničiti. Tak tomu chce Bůh a tak se také stane!

Máte to tedy nyní tolik snadnější bojovati pro Slovo, nežli tomu bylo tehdy. Nelze to vůbec srovnati se starou dobou.“

Abdrushin hovoří k zástupu lidí, které považoval za bojovníky za Světlo a vysvětloval jim situaci o kolik mají teď boj snazší. Boj aby bylo Světlo na zemi, ne jen vlastní boj o sebe sama. To ale lze pochopit jen při přečtení celé této přednášky…
 
Pán "Fleško" sa na tomto fóre vyzná, ako keby tu bol "doma", čudné, kto to asi je? Jeho text sa na niekoho veľmi podobá, moderátor by mal upraviť podmienky vstupov na fórum... Ignác Hochštaflér
Spútanie ...
Ak Pán píše, že Lucifer je už spútaný a niekto píše, že tomu tak nie je, je asi chyba niekde inde. Kde asi ? Dobrá otázka! Ako väčšina chýb v dnešnej dobe ... v nás ... a našom pochopení.

"Dnes je Lucifer již spoután. Nemůže vám již více škoditi"... keby Pán napísal "a nemůže více škoditi lidstvu" - nebolo by to trochu iné - cítite ten rozdiel ? Prečo teda píše "len" Vám ? Pretože vy ste tí ktorí čítajú jeho Slovo - to je prečo Vám už nemôže škodiť.

"Také jeho moc je dokonale rozmetána." - určite áno, ale ak má po Tisícročnej ríši znovu povstať a znovu zvádzať ľudstvo (ako sa píše v proroctvách), tak mu zrejme ešte nejaké sily ostali. A ak Pán píše "Vám škodit" - može škodiť ostatnému ľudstvu? Tým, ktorí Slovo nečítajú? Odpovedzte si sami.

Potom poukázanie na jeho pôsobenie a pôsobenie jeho trabantov, cez ktorých ovplyvňuje ľudstvo sa oslabí s každým ďalším človekom, ktorý získa poznanie o ňom a jeho skutočnom pôsobení t.j. pôsobení temného princípu !!!

Viliam Fleško
 
Veru, čert aby sa v tom vyznal, Albert, čtenář Poselství, P.N., J.H.,...
Spútanie Lucifera.
O čo skôr by Lucifera spútal svojim Slovom autor knihy Vo Svetle Pravdy, kedže sám pochádzal zo Slova, teda bol vtelené Slovo Božie tu na Zemi. Veď jeho pôvod nemôžno zrovnávať zo žiadným iným tvorom vo Stvorení. Veď boj proti Luciferovi je určený Parsifalovi. Bolo potrebné spútavať ešte raz Lucifera prostredníctvom prostredníka - p. Makedonovej ? Veď už bol raz spútaný počas života na Zemi samotným Synom Človeka.

Lucifer je pôvodcom temného príncipu, teda v konečnom dôsledku temna. Ale uvedomme si, temno nie je iba Lucifer, ale i padnutí anjeli, ktorých stiahol zo sebou a najmä ľudskí duchovia, ktorí podľahlí temnénu princípu. V skútočnosti, podľa mňa, Lucifer pohŕda temnom, ktoré vytvorili ľudskí duchovia v hmotnostiach., jeho hlavným motívom je dokázať Stvoriteľovi, že ľudský duch si nezaslúži jeho Lásku a Pomoc.

Veď aj keď je Lucifer spútaný, jeho princíp, teda v konečnom dôsledku temno, je najmä v samotných ľuďoch a ich dielach ( myšlienkové formy, útvary, démony, fúrie...). A tam je boj Svetla najmä smerovaný. Teda k nám ľudským bytostiam, ktoté vo svojom vnútri prechovavajú spojenie s temným princípom.

A nesmieme zabudnúť ani na vypustenie Lucifera po tísicročnej ríši mieru tu na Zemi. V tísicročnej ríši ma človek, ktorý bol schopný do nej vojsť, vyvynúť sa v nej natoľko, aby dokázal, že vie sám a bez pomoci odolať Luciferovi a jeho princípu a nepodľahnúť mu. A ak by znovu zlyhal, tak potom može počitať s úplným zničením.

RASTISLAV SKOKAN
 
Doplnění
Snad jen ještě malé doplnění či uporzornění, že pokud je zde uveřejněn nějaký úryvek, nesmí být chápán samostatně ale v kontextu celého textu Poselství Grálu, VZ či VZ jiných spisů.

K anonimním příspěvkům dlužno poznamenat, že by opravdu měly být mazány, pokud pisatel není ochoten připojit svoje iniciály či značku. Např. Anonim č.1, 2, 3 . Čert aby se v tom pak vyznal!
 
upozornenie
Chcel by som upozorniť, že nieje vhodné kopírovať sem celé prednášky, či iné texty, navyše bez uvedenia pôvodu, názvu, autora a bez podpisu.
Z toho dôvodu som dnes vymazal dva príspevky tohto druhu, odkazujem prispievateľovi, aby tieto príspevky doplnil a znovu zverejnil v zmysle nižšie uvedenom.
Citácie, či dlhšie texty odporúčam zverejniť vždy s priloženou informáciou o ich autorstve, najlepšie ako doplnok k vlastnému textu.
 
VAROVNÁ NAPOMENUTÍ od Abd-ru-shi
15. ŽIVÉ SLOVO
(Úryvek)

…“ Pravděpodobně se domníváte, že to nejtěžší byl asi boj s Luciferem, který skončil jeho spoutáním. Není tomu tak. Nejtěžší bylo najít pro vás cesty ven z bludiště, které jste svými chybami rozšířili do obrovských rozměrů!
Je to sice jen část jeho vykupitelského díla, dovedete-li však tomu aspoň z části rozuměti tak, jak to skutečně bylo, pak nebudete moci dělat nic jiného, než bez přestání děkovat Bohu za možnost bytí.
Představte si: Vycházeje ze Světla, vzal Parsifal na sebe všechnu tíži cesty do hutných hmotností. Přišel tedy až dolů na zem, tak hluboko kleslou pod tíží lidské viny.
“….

Albert
 
Spútanie a spútanie
Slovo spútava zlo a Slovo oslobodzuje dobro.Slovo prišlo na pomoc, ale ľudia musia pre svoju slobodu urobiť takisto čo najviac.
Spútanie Lucifera je postupný proces, pretože on prišiel sem až z Božskej ríše.
Spomenuté spútanie pred Očistou je spútanie poznaním ! Hlavné spútanie bude po očiste.
Abdruschin prehováral v danej prednáške k svojmu najbližšiemu okoliu.
"Vám" už nemôže ublížiť.
"Jeho vojská sú rozmetané, a Vám nemôže ublížiť, ktorí chcete žiť podľa Slova!"
A čo ostatní?
Samozrejme, keby Lucifer nebol postupne spútavaný a bol by v plnej moci, dnes by sme tu ani my nerečnili ...
Tisícročná ríša začína po tom, ako dve šelmy budú hodené do "sírneho jazera", pričom Lucifer má byť spútaný na 1000 rokov.
Z niektorých predchádzajúcich vysvetliviek by potom malo vyplynúť, že Tisícročná ríša už je tu cca 70 rokov.
Ale budovanie Tisícročnej ríše nastane, až keď sa všetko staré zosype. Všetko musí byť nové. Stalo sa to už?