Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

z.l.
"proto mají i pozemske záření...", pozor namiesto záření tam má byť "zařízení"
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Len vlastným úsilímUž viackrát bola tu na tomto fóre použitá veta, ,,Polož Slovo Pravdy vysoko na skalu, aby sa človek musel namáhať, ak ho chce získať!“ Táto veta je citovaná z prednášky od Abdrushina - ,,Poslucháčom Posolstva Grálu.“ Hoci bolo tu niečo povedané, ale nie tak ako malo, tak nakoniec každý musí uznať, že vysvetlenie je v nej samej, v prednáške ,,Poslucháčom Posolstva Grálu"!

Slovo Pána nám má byť ukazovateľom a pochodňou na ceste životom, lebo tak to chce BOH a náš PÁN. SLOVO vážení páni a dámy, tak to by mal už konečné každý zobrať na zreteľ, lebo SLOVO ostane vždy merítkom pre to ostatné. Čo nie je v súlade zo SLOVOM, tak to nemôže byť ani pravé, ale len na škodu.

Ján 16/8-1: ,,8A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde;

9o hriechu, že neveria vo mňa;

10o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte;

11a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

12Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."

Presne tak, Posolstvom Grálu sme uvádzaní do úplnej Pravdy, ale len vlastným úsilím a námahou. Ale či je to tak, tak nato musí prísť každý sám.Preto po hlbokej úvahe som sa rozhodol, že tu uverejním celé znenie tejto prednášky, ktorá verím, že veľa napovie a vnesie svetlo, že prečo bola vyslovená táto veta samotným ABDRUSHINOM, a čo je obsahom celej prednášky, ktorá potrebuje hlboké, vážne a cituplné zamyslenie, aby poslucháč pochopil úplný zmysel prednášky.

Zároveň by som vás chcel požiadať, tak ako aj nedávno, aby toto tak osvetľujúce niečo dôležité, aby aspoň chvíľu ostalo v popredí, aspoň v nedeľu, ktorá má predsa patriť BOHU!

Preto by bolo dobré, aby ktokoľvek sa chcel k tejto veci vyjadriť, aby tak urobil až po zrelej úvahe, a hlavne, aby aspoň chvíľu s tým počkal. Nechaj človeče dozrieť v sebe myšlienku, a ona získa silu nevídanú!

,,Len vlastným úsilím sa jednotlivec dostane dopredu.“

Pekný nedeľný deň želám. Ján Anton Sloboda.


,,POSLUCHAČŮM POSELSTVÍ GRÁLU.

(Der Ruf)

Polož Slovo Pravdy vysoko na skálu, aby se člověk musel namáhati, chce-li je získati!

Takové jest přikázání, podle něhož jednám. Panoval dosud falešný blud, že Svaté Slovo Pravdy, které má býti lidem nade vše drahým, poněvadž stojí vysoko nade všemi pozemskými hodnotami a pro člověka jedině znamená život a bytí, má býti s prosbou přinášeno k němu, a že dokonce v nebi zavládne radost, je-li některý člověk dosti milostivý, aby je přijal.

Je hříšné rouhání v tomto názoru, který je schopen strhnouti svaté Slovo z jeho vysoké hodnoty.

Také zde bude vše obnoveno, jak je zaslíbeno. Člověk, který chce míti svaté Slovo Pravdy, musí si je sám získat! Musí se pro ně namáhat. Kdo to nechce, není ho hoden! Člověk, který jest opravdový ve svém hledání Pravdy a cesty ke Světlu, ten se nezalekne ani žízně, ani hladu, je-li to nutno, nebo bude o to těžce bojovati s nízkostí všeho druhu. Namáhání se o Slovo stane se nyní svatým přikázáním! Tak je to ve stvoření chtěno! Tím budou odpuzeni rozmarní, jimž chybí opravdová vážnost ke vzestupu, kteří sebe a jiné jen v domněnkách klamou, nebo jsou pokrytci. Oni také mají býti zavrženi!

Tak přináší přikázání již samo veliké třídění, v němž oddělí se pravé od nepravého. Jako v podobenství zůstanou při tom od hostiny odloučeni všichni, kteří jsou líní a lhostejní. Bystří nosí v sobě čistou touhu po Slově, nezaleknou se žádné námahy ani oběti, aby se mu přiblížili, slyšeli je a mohli je přijmout do chrámu své duše.

Proto mají i pozemská záření napomáhati k tomu, aby přikázání bylo v každém směru splněno. Z velikého kruhu stoupenců Poselství Grálu mají býti vyloučeni všichni, kteří nejsou proniknuti nejopravdovější touhou, aby duchem pronikly vpřed, aby byli živí v sobě.

Všem takovým poskytuje rozum obvyklé omluvy k sebeohlušení a k oklamání zjevně se projevujících slabostí, v nichž si pak našeptává, že to vypadá příliš obchodnicky, nedůstojné Svatého Slova …“

Takoví nemají býti připuštěni k přednáškám a mají zůstat vyloučeni, neboť oni nejsou hodni Slova, dosud ho nepoznali a také se ho nenaučí nikdy poznávati. Raději malý počet a to pravých a neochvějných! Mají světle zářiti duchovně ve věrném chtění, ve vytrvalosti k vítězství.

Nesmí mezi nimi býti žádných shnilých plodů!“


 
Pán Ľuboš znovu ste sa vyhli odpovedi na konkrétnu otázku.

Mám to chápať tak, že keď sa vás dotkla vsuvka o inkvizícii, tak na otázku položenú pred vsuvkou je vaša odpoveď "áno" ?
V tom prípade ,je mi síce ľúto, ale prirovnanie platí.

Ak je odpoveď "nie" berte to len ako spestrenie textu.

O vašom združení toho viem naozaj veľmi málo. Len to čo je k dispozícii na www. A preto reagujem len na to a na vaše vstupy (ako zástupcu, či prestaviteľa združenia) v nat98.
Možno by bolo vhodné sa zamyslieť nad tým, prečo mám práve taký dojem z formy a z vašich reakcií (myslím, že nie som sám) - hoci verím, že vašim cieľom je niečo iné.
Neberte to ako kritiku, ale ako podnet na zlepšenie, aby aj na druhých nevplývala forma tak ako na mňa.

Ivan

 
Ivan
Ak Vás zaujímajú fakty, tak prečo nepíšete k veci. Spomínate nejaké združenie, pritom o ňom nič neviete. Spájate ho tiež v súvislostiach, ktoré nemáte overené, preto nesprávne konštatujete.

Píšete o Slove, pritom mnohý čitateľ z Vašich riadkov jasne rozoznáva, kde je povrchnosť a kde vážne skúmanie.

Ak nechcete zostať v očiach čitateľov človekom, ktorý si vymýšľa a ktorý zavádza, konajte čestne a píšte z presvedčenia a buďte vecný. Je mi zároveň jasné, že žiadať niečo také od niekoho, kto v určitej zažitej povrchnosti ani nemôže preniknúť do podstaty veci je snáď nad jeho sily, verím však, že v dnešnej dobe má ešte každý právo na podanie pomocnej ruky.

Píšte teda o faktoch pán Ivan, aj v súvislosti so združením. Fakty však nemožno oddeliť od presvedčenia a presvedčenie od skúmania. Máte tak možnosť dokázať, do akej miery je Vaše skúmanie poctivé.

Prečo súdite a prirovnávate niekoho na úroveň stredovekej inkvizície?

Ako si má čitateľ vysvetliť Vaše paradoxné tvrdenie, že Vás nezaujíma osoba a chcete diskutovať o faktoch, keď ste konkrétnu osobu prirovnal k inkvizítorovi a nálepkovali ste nemenované združenie tým, že sa stavia na roveň Božiemu Slovu?

Viete p. Ivan, považujem Vás z diskutujúcich priaznivcov pani Makedonovej za jedného z najseriózneších prispievateľov, mrzí ma preto, že ste napísali takýto príspevok. Pevne však verím, že Vaše úsilie bude v tých nasledujúcich čestnejšie a zachováte sa v zmysle nedávno naznačenej rytierskosti.

Ďakujem vopred za Vašu vecnú odpoveď.

Pekný neskorý večer.

Knihy a kruhy
Viem z vlastnej skúsenosti ako stoja ludia s čítaním !Bud nečítajú vôbec , alebo len občas siahnú po niečom hodnotnejšom.Výnimkám všetka česť!Knihy sú pre mnohých nie dostatočne atraktývne v čase internetu , moderných kín a filmou.


Mnohý niesú dostatočne samostatný , aby najprv hladali odpovede sami.V ludoch je základná potreba niekam patriť , do neakého spoločenstva , kde sa uznávajú skutočné hodnoty , alebo vládne neaká iná rovnorodosť!


Ale väčšina ludí je lenivá a radi nechávajú rozmýšlať za seba iných!Tak sa z lenivosti a pohodlnosti pridružujú k iným , aj ked ich vnútorné presvedčenie v skutočnosti neexistuje.Takto sa mnohý nazývajú kresťanmi , aj ked o skutočnom význame tohto pojmu vedia málo.


Ked som sa dostal k Posolstvu , na obálke knihy bolo písané o Hnutí Grálu a kontaktou nan.Toto je hned návod pre mnohých ešte nezrelých a nesamostatných aby sa niekam pripojili a bez toho aby samy čítali a nechali prejsť celé svojím cítením.


Je lahšie si niečo nechať vysvetlovať , alebo o niečom povedať , ako sa sám pokúsiť niečo samostatne spracovať!Takto je to v mnohých kruhoch!Niektorý sú len naozaj prítomný , ale nie všetci sú činný.Radšej byť činným , a skúsiť niečo pochopiť sám ako sa nechať podriadiť len tak názorom druhých a kráčať zo zvyku s davom , lebo nič lepšie nepoznám!


Ale 80% ludí je takých!"Nevedomé stádo" , ktoré je lahko ovplyvnitelné reklamou a bombastickými sloganmi!A hlavne , po tolkých rokoch totality , sú ludia zvyknutý na autoryty a naozajstný odpor nekladú , ked sa ponúka nový trend a názor.


Učiť sa treba aj slobode aj ozajstej samostatnosti !Cestu zatial ukazuje len pár skutočne slobodných!Musí prísť zmena a zrodiť sa niečo nové!Knihy a kruhy sú len začiatkom:Je to len kvasné cesto!Hovorme spolu a hladajme aj ked sme presvedčený , že už všetko vieme.


Je to môj názor aj presvedčenie!Kto ma zan hodlá ako prvý "ukamenovať"?
 
Ľuboš , nemám záujem sa vyslňovať, predvádzať. Nemám záujem sa združovať, či bojovať proti veterným mlynom. Nemám záujem vešať svoje meno na obdiv, či pohanu na vašej čiernej listine, ktorú ste avizovali cca pred 1/2 rokom. Je nepodstatné, kto som. Za podstatné považujem čo som napísal - ak chcete diskutujte o tom a nie o pisateľovi.

Aký máte problém s tvrdením :
"Ten kto znižuje veľkosť Slova do úlohy nedokonalého diela, ktoré je potrebné pred niekým chrániť, sa sám previňuje a ponižuje Slovo do postavenia nedokolnalých ľudských výtvorov.

Slova sa musíte zastať, ak ho niekto ponižuje - kôli sebe, ale Slovo vašu ochranu nepotrebuje. Zato každý z nás potrebujeme Jeho ochranu."

Alebo si myslíte, že by to malo byť azda naopak?

Tak potom ste práve na pozíciách svätej inkvizície minulých storočí.
Aj tá v princípe nechcela "kacírom" vôbec ublížiť, "len" im chclela pomôcť očistiť sa očisťujúcim sa ohňom a to práve z princípu pomáhajúcej lásky.

Láska s veľkým L je Božia a dokonalá a nepotrebuje žiadne prívlastky navyše, na rozdiel od nedokonalého ľudstva.

Chápem, že vám nesedia tieto slová do koncepcie vašho združenia. Ale vaše zruženie nie je Božie Slovo, je len a len ľudský produkt.

P.S.
všimnite si, že ma nezaujíma vaša osoba, ale diskutujem o faktoch a myšlienkach a od vás očakávam podobnú odozvu.

Ivan

Luciferov princíp
Ak by bol Pán jednal podľa toho, ako píšete, ani by na Zem neprišiel.

Ľudia ktorí takto premýšľajú v skutočnosti zo Slova ani nečerpajú. Princíp pomáhajúcej Lásky im je vzdialený natoľko, že sa im Lásky nedostane ani v hodine ich najväčšej núdze.

To, čo tvrdíte nemôžete dokázať a podporiť ani jedým zo Zákonov Stvorenia, tým menej nejakým živým prežívaním!

Nemá význam niečo Vám namáhavo dokazovať, z odpovedí, ktoré sa na tomto fóre objavujú si čiatelia majú možnoať vybrať, navyše pán Ivan, máte zrejme Vážny problém zo svedomím, ak nie, tak dovoľte otázku:

"Kto ste, že takto zavádzate čitateľskú verejnosť?"

Ak si stojíte za tým, čo píšete, láskavo sa predstavte, ďakujem.
JAN. jan.jan@post.sk 
Kruhy...


Niečo na toto sobotné popoludnie. Kruhy v obilí, s príjemnou hudbou.

http://www.youtube.com/watch?v=5JXrmUD0EK0

 
Tak ako to čítam, tak to tu už raz bolo. Pozrime sa tisícročia dozadu - Uzatvorené skupiny vidúcich Egypt, Grécko, Čína, Japonsko, Tibet.... atď. A ako to dopadlo ? Zle. Väčšinou sa tam vždy niekto našiel, kto skôr či neskôr čisté slovo prekrútil a použil pre seba.

Dnes Pán dal v Slove jednoznačnú odpoveď. Slovo má byť odstupné každému a nech sa SÁM na ňom súdi. Je to jeho voľba.

Dnes sa už nemá nikomu nič zľahčovať - každý mal na to tisíčročia.... A ak je niekto "sviňa" a zadupe perly do blata, je to jeho problém.
Dnes je už každý (verte či neverte) dostatočne duchovne vyvinutý, aby bol schopný poznať Pravdu aj sám. Kto ju nespozná - ten ju ani nechce spoznať (slobodná vôľa jednotlivca). Kto ju ešte k tomu odsudzuje a napáda - ten sám sa na Slove súdi.
Kto Pravdu spoznal chce a žije podľa nej, to je tiež len jeho rozhodnutie slobodnej vôle.
Slovo ako tu bolo zanechané je živé, je Život sám o sebe. Ono proste bolo, JE a aj bude, aj keby náhodou aj toto svorenie nebolo. Ono nám dáva prísľub Života. Slovo netreba chrániť, ako niečo slabošské, nedokonalé neschopné života, ale každý sa má chrániť, aby nestratil Slovo zo svojho života a tým aj Život.

Ten kto znižuje veľkosť Slova do úlohy nedokonalého diela, ktoré je potrebné pred niekým chrániť, sa sám previňuje a ponižuje Slovo do postavenia nedokolnalých ľudských výtvorov.

Slova sa musíte zastať, ak ho niekto ponižuje - kôli sebe, ale Slovo vašu ochranu nepotrebuje. Zato každý z nás potrebujeme Jeho ochranu.

Nebolo a nie je chybou Slova, že ho mnohí nepochopili, ale bolo to chybou práve tých mnohých, že sa nedostatočne namáhali. Že mnohí naleteli na pokriveniny - nuž naleteli a tým potvrdili pravdivosť Slova a odsúdili sa, lebo sú s tými pokryveninami rovnorodí. Nič s tým nespravíte ani najvyššou osvetou, ak pokryvení sa sami nerozhodnú narovnať.

Pred pár dňami som čítal knihu z 18. storočia, kde bolo katolíckym klérom vysvetľované prečo by sa Slovo Božie a kázania mali šíriť len v latinskom jazyku a nie v reči "domácich".. Dnes som až zarazený podobnosťou, skoro až zhodnosťou "argumentov" v predošlom príspevku.

Ivan
 
p. Gabriel
"Niektorý považujú za správne , Posolstvo "cenzúrovať" a ponúkať ho len v čiastočnej forme.Pán hovoril o tom , že Jeho Slovo je živé , a samo odpudzuje duchovne lenivých a nehodných!"

Jedná sa o nesprávne pochopenie Pánových slov - Pán nám zanechal príkaz "položiť Slovo Pravdy vysoko na skalu" a nie ho "cenzurovať". Keby sme takto so Slovom zaobchádzali, nikdy by nepovstali takí "proroci", ako Dvorský a desiatky ďalších "Imanuelov" po celej Zemi, o Prastvorených už ani nehovoriac. Títo ľudia by sa jednoducho k Slovu nedostali, keby sme ho rozširovali tak, ako nás k tomu Slovo vyzýva - Pán to od nás právom požaduje!

Pochopte, že nejde o uvedených samozvaných prorokov, oni však svoje myšlienky, poškodzujúce Posolstvo Grálu verejne rozšírili a strhli k sebe veľké množstvo ľudí. V čechách je napríklad "seriózna skupina" čitateľov Posolstva Pravdy, ktorí vyhlásili, že majú v svojom strede "najvyššieho", pretože "jeho synovia" nedokázali urobiť to, čo od nich žiadal. Divili by ste sa, koľko čitateľov na niečo také naletelo. Pritom títo prívrženci postupne mohli zosilnieť na duchu i v Pokore a mohli v tom pomáhať i ďalším. Takto sa zamotali len preto, že neskúmali hlbšie, ale predovšetkým pre to, lebo Slovo Pravdy sa povaľuje na internete, v kníhkupectvách, skladoch /mám vlastnú skúsenosť, keď som sa brodil v hore kníh a spod nôh vyťahoval Posolstvo Pravdy/ - optázka pre Vás p. Gabriel:

"Ste presvedčený o tom, čo píšete?" Ak je to iba Váš názor, je potrebné na ňom pracovať a potom ho rozšíriť, keď sa z názoru stane presvedčenie.

Ak ste však presvedčený o tom, čo píšete, mali by ste svoje tvrdenie dokázať - životom, prežitiami, v žiadnom prípade nie citátmi z Posolstva Pravdy, pretože citovať možno iba vtedy, ak človek pochopil úmysel Pánových Slov a v jasnom rozlíšení toho, kedy pôsobil tvorivo a kedy poučujúc.

Ďakujem za odpoveď
Odpovede a otázky!
Nikdy mi nešlo o napádanie druhých v tomto fore , ale o možnosť učenia sa , a možnosti učiť! Som za diskusiu a vzájomné "obohacovanie"sa informáciami. Niektorý považujú za správne , Posolstvo "cenzúrovať" a ponúkať ho len v čiastočnej forme.Pán hovoril o tom , že Jeho Slovo je živé , a samo odpudzuje duchovne lenivých a nehodných! Oni nikdy nepreniknú k ozajstnému zmyslu Posolstva!K Posolstvu sa aj tak hocikto nedostane , lebo mnohý hladajú rozptýlenie , a publikácie o rozsahu 1000 strán , bez obrázkou ich nezaujíma.Toto je realita! Radšej čítajú neakých "východných mudrcou" o obsahu 250 strán , ako hladať Pravdu pod menom Abd-Ru-Shin v kníhkupectvách , a dať viac ako 400 korún za knihu! Týmto je podla mna kniha dosť dobre chránená pred "zblúdilcami" a "temnom"!Nepredstavujme si ludí , ako tvorou siahajúcom len po najvyšom!Mnohým stačí len rozptýlenie a možnosť zabudnúť na každodenné úlohy! Aj vážne hladajúci má čo robyť , aby v spleti takzvanej "duchovnej "literatúri práve siahol na slovo Pána a ešte si ho aj dôkladne preštudoval!Nieto ešte podla neho žil a súdil druhých!Slovo Pána je bránou a cielom samotným! Nesnažme sa my , ludia, triediť ludí!Združenia nezabránia ani šíreniu , ani pošpineniu slova Pána!Treba sa zmieriť s tým , že takýto sa súdia samy!Ale strach zo zneužitia slova Pána je neopodstatnený! Málo ludí číta , a málo naozaj hladá!Slovo Pánove je pred zblúdilcami chránené dostatočne!Len Temno nan útočí , lebo vie ,očo tu naozaj ide !Ale to je prirodzený jav , tu v hrubohmotnosti , v krajine temna -zásluhou nás -ludí! Som za diskusiu , pán Marschner!Tu nejde o osobné spory!A rád čítam príspevky pána Slobodu!Jeho slová su niekedy "slobodou"!Treba sa spájať a diskutovať , ale nie o "virtuálnom"vodcovstve , ale o Pravde a pomoci!A niekedy , ked aj ja nie som dokonalým príkladom , niekedy pokánia hriešnika ludí posúva viac dopredu , ako "nedosiahnutelná" čistota Vyššísh duchou! Aj pomocníkou od Pána máme takých , ktorý su len o pol stupna dalej , ako my!Nechcime spasiť hned svet , ked nie sme shopný spasiť jednotlivca!Keby každý chcel pomôcť len jednému , hned by bol iný svet!Dobrú noc!
 
mňa zaujal podobný http://www.youtube.com/watch?v=5JXrmUD0EK0&mode=related&search= lukas
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo pekné...


Niečo pekné na piatkový večer.


Vždy som mal veľmi kladný vzťah k pôvodným obyvateľom Ameriky. Želám pekný duchovný zážitok.

A teraz sa utíšte a ponorte do tejto krásy, nech sa duch poteší, a nech sa prenesie do čias nie tak minulých.

Ján Anton Sloboda.

http://www.youtube.com/watch?v=4pF5bai_44s

http://www.youtube.com/watch?v=IhAeivkypsI

http://www.youtube.com/watch?v=aOQy2qQkS6E
 
ešte doplnok.

O "premostení" som už tiež uvažoval.
Ale načo je nám technické premontenie, keď výbavu na "premostenie" má každý duch vo svojej podpstate.
Je to CIT. Ten nenahradí žiadne "technické" premostenie.

Som si vedomí aj ďaľších možností technológie - lebo napr. by potom nemal byť problém zostrojiť "nekonečný" zdroj energie niečo podobné ako MEG a pod....

Ivan
 
Pre p. Popadiča.

Ja netvrdím, že uvedená voda by nemohla mať nejaké účinky, alebo , že by to nefungovalo.
Otázka znela tak, že ako môže hmotný predmet svojou podstatou, bez duše, či ducha, sprostredkovať - teda zasahovať do sfér, kde tento predmet jednoznačne nepatrí a nemôže existovať.

Vaše prirovnanie k elektromagnetickému vysielaniu je neadekvátne, nakoľko el.magnetizmus je svojou podstatou zakotvený ešte v hrubohmotnosti - presnejšie jemnej hrubohmotnosti, ktorá sa začína prelínať s hrubou jemnohmotnosťou - ale nikdy nie sú schopné medzi sebou reagovať, alebo sa zmiešavať.

Tak ako bytostné nemôže vedome pôsobiť v duchovnom, duchovné v božkom a božské v božom, tak ani hmotný výrobok nemôže sprostredkovať priamo Božie žiarenie, nie to ešte, že by Božie žiarenie bol nejaký duch schopný bez príslušnej transformácie prijímať tu v hmotnosti.
Opačná postupnosť smerom dole je však možná (veď aj vďaka tejto možnosti sme práve tu na zemi).

Keďže majiteľ technológie neposkytol vysvetlenie ako to funguje, vzhľadom na určité vlastnosti ktoré táto voda má a informáciu, že pri jej výrobe je používaný hmotný prístroj, by som jej pôsobenie zaradil kdesi medzi energetické vyžarovanie tvarových žiaričov a reiky, ak ako postupnosť sprostrekovania "jemnosti" (frekvencie) žarení použijem postupnosť zdola nahor:
1.chemická reakcia, 2.homeopatia, 3.žiarenie tvarových žiaričov, 4.reiky (netvrdím, že postupnosť je správna)

Ale to sa stále nachádzame "len" v jemnohmotnch štruktúrach , t.j. prízemnej vrstve.

Už bytostné žiarenie nevieme ovplyvňovať, nieto sprostredkovávať hmotnými prístrojmy, lebo ak by som to zobral do dôsledkov - už pri tejto možnosti by sme mali možnosť umelo zasahovať do karmických dejov jednotlivca a manipulovať jeho karmické vlákna tkané bytostnými - nie to ak hovoríme o priamom vyžarovaní Svetla, ktoré sa nachádza svety nad bytostným, ktoré by mala uvedená technológia sprostredkovať.

Ivan
slovo lidské nebo Slovo Boží?
Je v skutku podivné, že se zde cituje Pánovo Slovo, ale přes svou nesmírnou hodnotu, tak jako i jiné hodnotné příspěvky zaniká jako „dech ve větru“. Mám tím na mysli hodnotný příspěvek p. Slobody (14.červen 2007 20:01:39), kde všechny účastníky fóra vyzval, aby se hluboce zamysleli nad citací z Pánových slov. Na místo toho se dál vedou slovní přestřelky, které svou hodnotou vůči Slovu leží propastně hluboko.

Dovolte mi prosím citaci z přednáška „Oběť“:

„Musíte žíznit po Slově, tak jako žízní hynoucí po krůpěji vody!
Co to pro vás znamená, co to pro vás jest, to musíte prožívat stále znovu, až budete v opravdové pokoře prosit Boha o tuto milost!
Tak daleko musí přijít člověk, který má být zachráněn a Bohem ještě jednou přijat. Nedokáže-li to, musí na věky zahynout! Na všechno jste dosud měli, jen ne na Slovo, které vám přináší život!
Pro všecky světské záležitosti měli lidé smysl a čas a dovedli pro ně přinášeti tak mnohé oběti. Na sport a plány svého vlastního rozumu vynaložili miliony, ale pro Boží pomoc neměli ani čas!

Ale vy se naučíte cenit si nade všechno Slova Božího! Musíte nyní nasaditi vše, abyste ho dosáhli, celou svou sílu, největší chtění, které jste schopni vypnouti, v pozemském i duchovním smyslu. Nebudete při tom ničeho ušetřeni. Vše, čemu jste dosud dávali přednost před Slovem vašeho Boha, musíte nyní ztratit! A na konec budete muset zápasit o svaté Slovo Poselství až na hranici zoufalství. Teprve pak si ho budete konečně vážiti, jako života, který vám přináší! Dosud vám bylo vše ulehčováno a proto jste si toho nevážili.“ Abdrushin

Kde je ta „žízeň“ po Slově? Člověk se naučil pít i jiné nápoje, sladce chutnající nebo opojné a prostá voda mu už tolik nechutná, i když má nejlepší účinek.
---
Byly zde zmíněny pojmy „rytířskost a čestnost“, zejména ze strany pana Jana Marschnera. Pokud mi dovolí, zeptal bych se ho na jednu věc, která zde byla také diskutována:

Na lahvičkách „Vody Světla“ používáte ilustraci, kterou vlastní jedno nakladatelství ze Zlína a používá je na obálkách své literatury (časopis Hlas - používalo se tam již za první republiky). Nebylo by rytířské a čestné požádat o svolení používat tuto ilustraci i na Vašich produktech? Děkuji za odpověď.

Dále bych se chtěl vyjádřit k diskuzi o paní Makedonové. Přiznám se, že jsem její knihy jen zběžně prolistoval a nalezl jsem tam věci se kterými se nemohu ztotožnit, ale na druhou stranu věci, kde jasně odkazuje na Pánovo Slovo. Jak jsem již dříve napsal, nejsem příznivcem jejího díla, ale nemám důvod, abych jí odsoudil. Naopak, pokud se mnozí lidé díky ní dostali k Poselství, tak tím splnila svůj úkol. Posouzení jejího poslání bych nechal na Boží Vůli a Jejích zákonech. Souhlasím i s p. Lubošem, že jsem nikde nenalezl známky nenávisti, napadání apod..

Zvláštní však je, že lidé, kteří ji zde odsuzují spolupracují s nakladatelstvím, které vydalo spisy např. paní Halseband, která i se svým manželem (Bílým Rytířem) se od Pána i Jeho Slova odvrátili a díky panu Halsebandovi, respektive, díky jeho lajdáctví a domýšlivosti se Pán dostal do vězení. I v těchto spisem by se dalo najít mnoho odchylek vůči Poselství. Otázka zní: Pokud někomu tím dobrým co obsahují, prospějí, tak proč je nevydat?

Přeji všem krásný a slunečný den

Jaroslav Peroutka
 

Dodatok pre p.Ivana:

Aj v minulom storočí bol prenos televízneho signálu pre mnohých novou záhadou, kým sa niektorí sami nesnažili pochopiť ako to funguje, že je to možné, ak sa dodrží určitá technológia...

Dnes sa nad tým už bežne ani nepozastavujeme a berieme to ako samozrejmosť, že to funguje, napriek tomu, že aj tento z mnohých vynálezov, ktorý mal slúžiť ľuďom na ceste k Svetlu podchytili temné identity, spútané rozumom a s odporom k svetlým hodnotám. Dnes sa vo veľkom propaguje spodina ľudskej dôstojnosti...i keď týmto netvrdím, že neexistujú hodnotné filmy.

S pozdravom P.Popadič

 


Pre p.Ivana

Z Vášho príspevku vyberám:

"Voda skutočne môže byť v súznení s grafickým symbolom na obale a slovami tam napísanými. Ale to sa stále pohybujeme na úrovni nanajvýš jemnohmotnosti (možno tzv. astrálu). Sám musíte uznať, že so Svetlom to má asi málo spoločné. Tak isto hmotný prístroj podľa mňa len ťažko sprostredkuje spojenie s vyššími úrovňami ako je jeho vlastná podstaty."


Je to možné pri dodržaní určitých zákonitostí a to vtedy, ak sa vytvorí celkom určité premostenie zo svetlých Výšin až k hrubohmotnosti. Ale nechcem Vás ochudobniť o tú radosť, že na to prídete sám alebo prostredníctvom seriózneho rozhovoru so samotným výrobcom Vody Svetla.

Viac by už malo záležať na Vašom vlastnom skúmaní. Zvláštnosťou je, že ľudí najskôr zaujímaja technologický postup výroby, no účinky a blahodárny vplyv ostávajú zatiaľ nepovšimnuté.

Možno sa za tým skrýva úprimná snaha niektorých technikov pri možnej ďalšej spolupráci na iných dielach, ktoré s tým súvisia, čo by bolo skutočne vítaným obohatením v rámci výmeny skúseností, ale skôr mám tušenie, že to skĺzne do roviny spochybňovania toho, čo už dokázateľne funguje i napriek skeptickému postoju niektorých "neveriacich Tomášov".

Odporúčam nielen tieto pradnášky:

http://www.vodasvetla.cz/Texty/Novinky.html

http://audio.zdruzenie-ludskost.sk/Voda-Svetla-Slovensko/Voda-Svetla-Trencin-1-cast(18-5-2007)(c).mp3

http://audio.zdruzenie-ludskost.sk/Voda-Svetla-Slovensko/Voda-Svetla-Trencin-2-cast(18-5-2007)(c).mp3

S prianím všetkého dobrého P.Popadič

 
P.Popadič:"V prípade Vody Svetla a jej účinkoch, nemám skutočne nič proti tomu, ak je tento výrobok označený takýmto obalom, pretože obsah musí byť prirodzene v súznení s tým, čo je zobrazené na fľaštičke"

Voda skutošne môže byť v súznení s garfickým symbolom na obale a slovami tam napísanými. Ale to sa stále pohybujeme na úrovni nanajvýš jemnohmotnosti (možno tzv. astrálu). Sám musíte uznať, že so Svetlom to má asi málo spoločné. Tak isto hmotný prístroj podľa mňa len ťažko sprostredkuje spojenie s vyššími úrovňami ako je jeho vlastná podstaty.

Nakoniec sám Pán napísal, že jediné čo sa nebude dať napodobniť je vlastný zlatý svetlý Kríž Pravdy a Svetlo, ktoré z neho žiari.

Nedorozumenie bude asi v tom, že neviem čo si predstavujete pod pojmom Svetlo v spojení Voda Svetla.

Ivan


Nemám nič proti Vám a proti vašej stránke p.Sloboda.
Zmysel môjho poukazu na spomínanú web stránku spočíval predovšetkým v tom, aby sme nejednali zbytočne horlivo tam, kde treba veci najskôr preskúmať. Ak toto prehliadneme, potom mnohokrát v nepochopení útočíme, škodiac si navzájom. Predsa ak niekto niečomu nerozumie, prirodzene by sa mala u takého človeka najskôr prejaviť pokora a následná ochota ku konštruktívnemu dialógu.

V prípade Vody Svetla a jej účinkoch, nemám skutočne nič proti tomu, ak je tento výrobok označený takýmto obalom, pretože obsah musí byť prirodzene v súznení s tým, čo je zobrazené na fľaštičke. Myslím si, že nič nie je ľuďom zakrývané (stačí si vypočuť prednášky o Vode Svetla), pokiaľ však nepôjde o informácie, ktoré mnohí ľudia môžu zneužiť na sebecké účely vďaka svojej terajšej duchovnej nezrelosti alebo neochote zmeniť sa k lepšiemu.

Skôr ma prekvapuje, že plytváme silou na vzájomné dokazovanie si toho, či je niekto oprávnený používať Kríž Pravdy alebo nie a pritom v obchodoch sa vo veľkom predávajú detské nápoje a hračky, na ktorých sú zobrazené často až démonické bytosti. O "rozprávkach" ani nehovoriac. Nad tým sa nepozastavil asi ešte nikto. Vieme, že voda má schopnosť prijímať informáciu. Tieto výrobky sú dielom nás dospelých a potom sa čudujeme, prečo sa naše deti chovajú často ako nezvládnuteľné a závažná násilnosť klesá často až do veku 13-14 rokov. V tom spočíva obrovská zodpovednosť, pretože raz sa môže stať, že sa nás deti opýtajú: " Prečo si s tým otec, mama, nič nespravili, keď ste o tom vedeli! "

Pritom ako niektorí už vieme z výskumov p. Masaru Emota, ľudské slovo, obraz a písmo má výraznú schopnosť ovplyvniť kvalitu vody či už v nejakej nádobe, ale aj v ľudskom tele, keďže obsahuje vodu a dokonca aj v prírode. Keďže slová a myšlienky majú priamy vplyv na strednú a jemnú hrubohmotnosť, pozorovaním prírodných udalostí a vzťahov medzi ľuďmi sa dá vyvodiť záver, že väčšina ľudstva nedokáže správne používať slová a neuvedomujú si silu a dosah svojho prejavu. Zatiaľ len toľko.

S prianím všetkého dobrého P.Popadič