Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****Pre p.Ivana

Z Vášho príspevku vyberám:

"Voda skutočne môže byť v súznení s grafickým symbolom na obale a slovami tam napísanými. Ale to sa stále pohybujeme na úrovni nanajvýš jemnohmotnosti (možno tzv. astrálu). Sám musíte uznať, že so Svetlom to má asi málo spoločné. Tak isto hmotný prístroj podľa mňa len ťažko sprostredkuje spojenie s vyššími úrovňami ako je jeho vlastná podstaty."


Je to možné pri dodržaní určitých zákonitostí a to vtedy, ak sa vytvorí celkom určité premostenie zo svetlých Výšin až k hrubohmotnosti. Ale nechcem Vás ochudobniť o tú radosť, že na to prídete sám alebo prostredníctvom seriózneho rozhovoru so samotným výrobcom Vody Svetla.

Viac by už malo záležať na Vašom vlastnom skúmaní. Zvláštnosťou je, že ľudí najskôr zaujímaja technologický postup výroby, no účinky a blahodárny vplyv ostávajú zatiaľ nepovšimnuté.

Možno sa za tým skrýva úprimná snaha niektorých technikov pri možnej ďalšej spolupráci na iných dielach, ktoré s tým súvisia, čo by bolo skutočne vítaným obohatením v rámci výmeny skúseností, ale skôr mám tušenie, že to skĺzne do roviny spochybňovania toho, čo už dokázateľne funguje i napriek skeptickému postoju niektorých "neveriacich Tomášov".

Odporúčam nielen tieto pradnášky:

http://www.vodasvetla.cz/Texty/Novinky.html

http://audio.zdruzenie-ludskost.sk/Voda-Svetla-Slovensko/Voda-Svetla-Trencin-1-cast(18-5-2007)(c).mp3

http://audio.zdruzenie-ludskost.sk/Voda-Svetla-Slovensko/Voda-Svetla-Trencin-2-cast(18-5-2007)(c).mp3

S prianím všetkého dobrého P.Popadič

 
P.Popadič:"V prípade Vody Svetla a jej účinkoch, nemám skutočne nič proti tomu, ak je tento výrobok označený takýmto obalom, pretože obsah musí byť prirodzene v súznení s tým, čo je zobrazené na fľaštičke"

Voda skutošne môže byť v súznení s garfickým symbolom na obale a slovami tam napísanými. Ale to sa stále pohybujeme na úrovni nanajvýš jemnohmotnosti (možno tzv. astrálu). Sám musíte uznať, že so Svetlom to má asi málo spoločné. Tak isto hmotný prístroj podľa mňa len ťažko sprostredkuje spojenie s vyššími úrovňami ako je jeho vlastná podstaty.

Nakoniec sám Pán napísal, že jediné čo sa nebude dať napodobniť je vlastný zlatý svetlý Kríž Pravdy a Svetlo, ktoré z neho žiari.

Nedorozumenie bude asi v tom, že neviem čo si predstavujete pod pojmom Svetlo v spojení Voda Svetla.

Ivan


Nemám nič proti Vám a proti vašej stránke p.Sloboda.
Zmysel môjho poukazu na spomínanú web stránku spočíval predovšetkým v tom, aby sme nejednali zbytočne horlivo tam, kde treba veci najskôr preskúmať. Ak toto prehliadneme, potom mnohokrát v nepochopení útočíme, škodiac si navzájom. Predsa ak niekto niečomu nerozumie, prirodzene by sa mala u takého človeka najskôr prejaviť pokora a následná ochota ku konštruktívnemu dialógu.

V prípade Vody Svetla a jej účinkoch, nemám skutočne nič proti tomu, ak je tento výrobok označený takýmto obalom, pretože obsah musí byť prirodzene v súznení s tým, čo je zobrazené na fľaštičke. Myslím si, že nič nie je ľuďom zakrývané (stačí si vypočuť prednášky o Vode Svetla), pokiaľ však nepôjde o informácie, ktoré mnohí ľudia môžu zneužiť na sebecké účely vďaka svojej terajšej duchovnej nezrelosti alebo neochote zmeniť sa k lepšiemu.

Skôr ma prekvapuje, že plytváme silou na vzájomné dokazovanie si toho, či je niekto oprávnený používať Kríž Pravdy alebo nie a pritom v obchodoch sa vo veľkom predávajú detské nápoje a hračky, na ktorých sú zobrazené často až démonické bytosti. O "rozprávkach" ani nehovoriac. Nad tým sa nepozastavil asi ešte nikto. Vieme, že voda má schopnosť prijímať informáciu. Tieto výrobky sú dielom nás dospelých a potom sa čudujeme, prečo sa naše deti chovajú často ako nezvládnuteľné a závažná násilnosť klesá často až do veku 13-14 rokov. V tom spočíva obrovská zodpovednosť, pretože raz sa môže stať, že sa nás deti opýtajú: " Prečo si s tým otec, mama, nič nespravili, keď ste o tom vedeli! "

Pritom ako niektorí už vieme z výskumov p. Masaru Emota, ľudské slovo, obraz a písmo má výraznú schopnosť ovplyvniť kvalitu vody či už v nejakej nádobe, ale aj v ľudskom tele, keďže obsahuje vodu a dokonca aj v prírode. Keďže slová a myšlienky majú priamy vplyv na strednú a jemnú hrubohmotnosť, pozorovaním prírodných udalostí a vzťahov medzi ľuďmi sa dá vyvodiť záver, že väčšina ľudstva nedokáže správne používať slová a neuvedomujú si silu a dosah svojho prejavu. Zatiaľ len toľko.

S prianím všetkého dobrého P.Popadič
 
Včera večer sa mi podarilo na môj vkus príliš "uletieť". Posudzovať svetlosť akéhokoľvek svojho blížneho nikto z nás nemá právo. Toto právo prísluší jedine Sudcovi.

Naším právom a povinnosťou je starať sa o zvyšovanie svojej vlastnej svetlosti.
Preto mi zostáva len jediné:

Verejne sa ospravedlňujem.

Ivan
Úloha dneška
Pozrime sa na úlohu povolaných , ktorí mali pomáhať Božiemu Synovi na zemi. Povolaní mali mu byť nápomocní. Povolaní sa mali nechať viesť, nasledovať Pána. Nasledovať a plniť čo Boží Syn hovorí. Ale poniektorým sa to nepáčilo mysleli si, že všetko vedia lepšie. Nechceli sa dať viesť, ale oni sami chceli viesť. Sami bez Boha chceli budovať tisícročnú ríšu.

Tak sa to stalo Ježišovi. Tak sa to stalo aj Synovi Človeka – Abdrushinovi. A tak sa to deje aj v súčasnosti. Povolaní, ktorí mali pomáhať Abdrushinovi sa od neho odvrátili. Ich domýšľavosť a ješitnosť im zatemnila zrak a sluch. Nepáčilo sa im, že majú byť len hudobnými nástrojmi, neuznali, že jediným dirigentom je Boh. Sami chceli byť dirigentmi a odvrátili sa od Boha. Padnutí povolaní však cítili svoju povinnosť, v ich vnútri sa to tlačilo na povrch a sami podľa seba začali budovať tisícročnú ríšu. Pridali sa na stranu Hitlera lebo ten im výdatne masíroval ich veľké egá. Hovoril im o spoločnom úsilí a spoločnom budovaní veľkej ríše. Dal im moc a to sa povolaným páčilo. Ako to dopadlo s povolaným Nemeckým národom všetci vieme.

Pán Boh je majiteľom stvorenia. V láske ho udržiava pre radosť a blaho všetkých tvorov v stvorení žijúcich, ktorí sú súčasťou stvorenia. Slobodný je len ten kto žije podľa Božej Vôle. Zdôrazňujem Božej Vôle. Tým je jasne napísané, že nikto nezíska slobodu ak bude žiť podľa vôle pozemského človeka. Abdrushin nám zanechal Slovo v písomnej forme, aby nikto nemohol prekrúcať jeho Slová. Hľadajúci v diele Posolstvo Grálu - Vo svetle Pravdy poznajú čo je tam napísané a našli v Slove čo hľadali. Nepomôže žiadne zatajovanie Slova a umlčiavanie tých, ktorí s ním prišli do styku. Slovo je a do bodky sa vyplní. Boh príde a sám vybuduje tisícročnú ríšu. Je veľa povolaných ale málo vyvolených. Len tí budú vyvolený, ktorí vydržia do konca a nedajú sa zviesť. Preto, každý z nás zvažujme s čím prichádzame do styku a akému pánovi chceme slúžiť.

Načo prišli Boží Synovia až sem na zem. Lebo to bolo nutné! V Slove je spása. Len v Slove Božom. Nikto, žiadny človek nedokázal prijať Božie Slovo, nedovoľuje to Zákon rovnorodosti. Boží Synovia azda Slovo tajili dali ho len niektorým povolaným, aby ho len oni potom šírili? Čo robil Abdrushin komu dával svoje Slovo, azda len poniektorým? Pán dával Slovo všetkým, slovne na verejných prednáškach, písomne vo verejnom časopise, knižne. Slovo netreba ochraňovať. Slovo je pod Zákonom Božím, to ho ochraňuje. Každému ako sa k nemu postaví tak sa mu v zákone spätného pôsobenia aj stane.

Peter Franko

 
čistý stůl
Dobrý den.
Milý pane Gabrieli. Velice rád se pustím na poukázání rozporů, mezi knihou Ve Světle Pravdy a Věčnými Zákony. Ale je možné tento dialog vésti až se zde pro to připraví správná půda. Ač má snaha vede k tomu aby se zde zavedl rytířský dialog, hodný lidí, jež mají vědění, zatím se tato půda připravuje a pevně věřím, že se jí podaří vytvořit.

Tak jak vyplynulo z odpovědi pana Potůčka, zřejmě s ním se dialog vést nedá. Ač mě to mrzí, protože jsem stále překvapen tím co si lidé o druhých myslí, aniž by je znali. Platí tu stále ono co na druhém vidíš, to máš asi v sobě. Nejsem tu na maškarním bále, ale mezi lidmi, kteří chtějí sloužit Světlu. Aby došlo k pochopení jeden druhého, je třeba si vysvětlit proč někdo věří v to a druhý ne – to co je rozděluje, a porovnání těchto věcí bude na základě toho co nás spojuje (P.G.).
Velice rád bych vedl diskuzi, která bude věcná bez urážek, napadání. Ve které bude druhým nechána jejich čest a přes rozdíly, které se objeví, že se zachová úcta jeden k druhému.

K příspěvkům, jež nenesou znak úcty a rytířského dialogu se nechci vyjadřovat, ač bych mohl argumentovat a vysvětlovat jak jsem to myslil… Ale kde už někdo předem předpokládá něco zlé, je každé vysvětlování marné. Svůj temperament musí každý umět skrotit sám, nemůže se vymlouvat na to, že je toho a toho znamení(zvířetníkové), protože naše znamení je výsledkem našeho úsilí v předcházejících životech. Pokud mé opravné nové vyjádření někde nebylo chápáno jako omluva, či napravení, tak se omlouvám všem.

Také se omlouvám za chybné písmenko ve jméně pana Slobody, nebyl to úmysl a děkuji za velkorysost jakou mám na mysli.

Takže k dialogu o rozdílech zatím počítám s těmito:
pan Sloboda
pan Gabriel

Kdo budete schopen dodržet „rytířský kodex“ vzájemné úcty a nenapadání, tak pro vás bude dialog také otevřený.

Nechci a to mi věřte, aby se zde opakovalo to jaké to zde bylo.
Zároveň pokud někdo dokáže udržet nový stupeň komunikace, nemám důvod, proč nevést dialog, vždyť přeci každý se může změnit.

Rytířský kodex komunikace si vytvoříme ještě před dialogem.

Odjíždím dnes pryč na víkend, nevím jaká bude má možnost sem vstoupit o víkendu, tak doufám, že se tu vše bude připravovat ušlechtilým způsobem. Bylo by dobré aby stůl byl čistý, a kdo v sobě nese jizvy předchozích bojů, aby dokázal odpustit, vždyť byl to výsledek zřejmě dlouhodobé komunikace, která v sobě nesla oboustranné útočení. I když si to někteří nechtějí přiznat, protože dle jejich náhledu se jen bránili, také použili nevhodných a urážejících slov, které použít nemuseli…

Kdo se ještě chce omluvit ať tak učiní, aby byla vidět jeho snaha o smír a urovnání předchozího. Vždy se může začít znovu a lépe.

Pokud se bude chtít někdo připojit k budoucímu dialogu (dle rytířského kodexu), nechť dá vědět.

Jan Marschner
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:Pán Popadič včera ste mimo iné napísal aj toto: ,,Dodatok 2: Svätý Kríž Pravdy je tiež na stránke www.forum-november1998.weblahko.sk/ . Mám sa kvôli tomu tiež rozhorčiť? To by predsa nemalo žiadny význam, takto plytvať Silou, ktorú sme myslím že všetci mohli načerpať počas nedávnej Slávnosti.“ Koniec citátu.

Ale podľa mňa tu ide zase len o jasné nedorozumenie, alebo zase nie, lebo ak som ho dal na svoju stránku, tak nie preto, aby som z toho ťažil, ale má niečo vyjadrovať a povedať ľudom, ktorí tam zavítajú. Čiže naozaj nepleťme si pojmy s dojmami.

Ján Anton Sloboda.


Fanatizmus?
Niektorý pisatelia označujú zástancou pani Makedonovej fanatikmi.Neviem doteraz , čoho sa pani Makedonová dopustila , že jej vytýkajú rôzne chyby?Nedávno som sledoval pomerne nový dokument o Palestíne a Ježišovom pôsobení , kde sa preberali udalosti a zvyky tých čias.Bolo tam vyjadrené mladým učeným rabbim, že Ježiš vôbec nebol nikým výnimočným , a vtých časoch jeho podobných "prorokou" bolo viac!Hovorili , že nič "svetového"Ježiš nevytvoril a ani netvrdil.Nakoniec Ježišovu smrť pripísali Pilátovy , že on vyniesol rozsudok!A naviac , Ježiš si vlastne za smrť mohol sám , lebo vyhlásil , že zborý chrám a za tri dni a znovu ho postavý!Vieme , čo tým Pán myslel,a o akom chráme hovoril! Snažia sa zmyť krv Ježišovu zo svojich rúk , ale to nejde!To sú takz, židovský fanatici , čo nechcú vydieť čierne na bielom ani starý zákon , kde je presne popísané , ako spoznajú Spasitela. Dnes sú fanatikmi nazývaný tý , čo bojujú za to včo veria!Nečítal som nikde článok , ani vetu , čoby vyvracalo pani Makedonovú!Napísala sa jediná kniha , ktorá hovorila o údajnom neplatení faktúr!Nikto sa jej nepostavil zoči-voči , ked hovorila a vyzývala na diskusiu , aj z radou cirkvy. Bolo by dobré raz a navždy dať na verejnosť , kde sú omyly jej pôsobenia , lebo na pravdu má nárok každý , a hlavne ked sa hovorý o BOHU!Ona ho hlásala napriek výsmechu a urážkam!Dnes su fanatici tý , čo ju bránia? Prosím v mene všetkých , ktorý ju čítali , aby ked sa povie"A" nech sa povie aj "B"!Ona dávala všetkým!Ked sa mýlila , týka sa to každého a nemôže to byť len pre "vyvolených"!Pravdu má dostať každý!Ako knej pristúpi , tak sa sám súdi!Ale tajomstvá a mystériá Pán nechcel!Tajomno dáva možnosť k fantázii a špekuláciám!Nie je to "čistá"oblasť!Nalejte Páni konečne čistú vodu do pohára ,miesto osobného osočovania! .
 
Pán Ľuboš, vo vašom príspevku 16:59:52 o p. Makedonovej som sa musel niekoľkokrát pozrieť, či ste autorom vy, alebo niekto iný. Počas niekoľkých mesiacov ste tu nevedeli p. Makedonovej prísť na meno, častovali ste ju neuveriteľne ponižujúcimi prívlastkami, a teraz toto ??? Bez jediného slovka ospravedlnenia, bez akéhokoľvek prechodu – neuveriteľne nekonfrotačný štýl písania o jej osobe.

Okamžite ma napadlo, do akej miery je to mienené z vašej strany naozaj a do akej miery je to politikárčenie. Áno, to slovo je tu použité naschvál – lebo práve politici najčastejšie svojmu publiku hovoria to, čo chce publikum počuť, aby oni potom z toho ťažili.

Vzhľadom na absolútnu absenciu pokory a ospravedlnenia sa za predošlé príspevky, dovoľte mi vyjadriť svoj názor, že neverím v dobromyselnosť vášho príspevku, ale že je uverejnený ako udička, aby ho poniektorí zhltli aj s navijákom.
V tomto podozrení ma posilnil aj váš ďalší príspevok zo 17:58:45, kde tvrdíte , že ste p. Makedonovú nikdy osobne nestretli, ale ste ju sledovali už od r. 1991-92. Vraj to nie je dôležité ?! Ale PREČO ste ju sledovali tak „skoro“ , keď v tom čase bola ešte bezvýznamnou úradníčkou, ktorá o svojom poslaní v tom čase ešte vedome nevedela vôbec NIČ ???! A ako ste ju mohli sledovať, keď ste sa s ňou podľa vášho tvrdenia nikdy osobne nestretli? Azda astrálne, alebo ste si ju nechali sledovať niekým iným? (toto vôbec nemyslím ako vtip či nadsázku).

Po oprášení mojich skúseností s niektorými spoločenstvami, kde medzi dobrých a naivných ľudí sa vmiešali pre ich malú obozretnosť aj služobníci temnej strany a rýchle sa prepracovali na vedúce miesta a ovládli spoločenstvá, ma to hneď priviedlo k myšlienke uverejniť tu citáciu z knihy VZ 1,2 , kde sa popisuje akou formou p. Natália bola už aj od malička „sledovaná“ druhou stranou a formy jej sledovania. Pre neznalých zaujímavé čítanie:

Otázka: S úplnou samozrejmosťou hovoríte, že cirkev ovládajú temné autority, prezrádzate ich praktiky na zavádzanie veriacich a pod. Odkiaľ beriete istotu, že je to naozaj tak, keď tvrdíte, že ste boli ateistkou?
Nikdy som nebola úplnou ateistkou. Vždy som cítila, že existuje čosi viac ako hmota, ale napriek tomu, že som pokrstená, v kostoloch som pravdu nehľadala.
Keď som pri písaní tejto druhej knihy dostávala vnuknutia o temne v cirkvi, zdalo sa mi to všetko samozrejmé, lebo o mnohých záludnostiach som už dávno počula. No niektoré myšlienky som predsa len považovala za prisilné a nemala som ich overené. Tak som ich zatiaľ vynechala a dúfala som, že čo najskôr dostanem o nich nejaké dôkazy. Už totiž viem, že to tak u mňa funguje.
Uvediem veľmi stručne jednu vlastnú skúsenosť s predstaviteľom cirkvi, ktorého prejavy plne potvrdzujú to, o čom píšem. Hoci ide o intímnu záležitosť, má sa dostať na verejnosť. Neskôr zdôvodním, prečo.
Istá čitateľka mojej knihy, známa populárneho kňaza, ma pozvala na návštevu. Rozprávala s nadšením o mojej knihe, ale aj o svojom známom, ktorý nebol prítomný. Na druhý deň v noci som sa náhle prebudila. Dostala som silné vnuknutie, že dotyčný kňaz je vtelený apoštol Ján a že on bude otcom môjho dieťaťa. Bola som z toho zmätená, lebo to bolo príliš silné a prekvapujúce, že Imanuelovým otcom má byť kňaz. Pre istotu som sa spýtala Imanuela, či som to prijala od neho. Dostala som odpoveď, že sa mám presvedčiť sama, odkiaľ vnuknutie pochádza, lebo to bude pre mňa cesta k ďalšiemu poznaniu.
Pustila som sa teda do skúmania. Hneď na druhý deň som zavolala onej panej a povedala som jej o mojom vnuknutí. Priznala sa mi, že ona to už dávno tušila, a to ma trochu upokojilo. Povedala mi, že cíti, akoby s ním bola spojená z niektorého života, lebo je jej veľmi blízky. Hneď mi prišlo, že bola asi jeho matkou. Keď som jej to povedala, ani tým nebola veľmi prekvapená, pretože kňaz sa k nej tak správa. Veľmi ju však mrzelo, že on moju knihu nechce čítať, lebo neverí v reinkarnáciu.
Potom mi priateľsky navrhla, aby som šla za ním na jednu spoločenskú akciu a snažila sa na neho zapôsobiť ako žena. Potom by si vraj moju knihu určite prečítal. Spýtala som sa, ako si to predstavuje. Nemala som hneď hovoriť o knihe, ale mala som ho upútať svojím zjavom, aby som vynikla nad ženami, ktoré ho stále obklopujú. Zdalo sa mi, že zle počujem, a keď som si pýtala ďalšie vysvetlenie, skoro mi vynadala, čo sa robím naivná. Keď som sa jej priznala, že kňazov nepoznám, ale som o nich mala inú predstavu, odbila ma narážkami, že som neschopná a celé poslanie si zbabrem.
Odchádzala som od nej s pocitom úzkosti a sklamania. Keď som sa trochu spamätala, rozhodla som sa, že kňazovi zavolám, aby som si overila, či ten nápad so zvádzaním pochádzal od neho alebo od jeho známej. Správal sa veľmi slušne, skôr odmerane. Rozhovor ukončil prekvapujúcim záverom, že by sa mal už konečne zamilovať.
Mala som čo robiť, aby som sa vyrovnala s takýmto chladným a rozumovým prejavom lásky. Na akciu som išla, lebo som bola zvedavá, ako kňaz vyzerá, ale nedala som sa mu predstaviť a ani som sa nepohybovala v jeho blízkosti. Onedlho nato ma jeho známa znova pozvala. Dôverčivo som jej prezradila aj moje nové vnuknutie, že vďaka nášmu vzťahu sa spoja dva duchovné prúdy - katolíci a Abd-ru-shinovci. Jej sa to zdalo logické a hneď nato mi pripomenula, či som počula, ako mi kňaz povedal, že by sa chcel konečne zamilovať. Po zaváhaní som to poprela.
Pýtala som sa Imanuela, či tú záležitosť už nemám nechať tak, lebo sa mi zdala nebezpečná. Dodal mi sebadôveru a navrhol, aby som len čakala.
Ešte v ten večer som sa dočkala. Ako som si ľahla do postele a chcela som pokojne nad tým všetkým popremýšľať, znenazdania ma zaplavila nevýslovná rozkoš, až som skoro zamdlela. O chvíľu znova. V tom momente som zbadala kňazovu tvár. Zarazilo ma, že ho vidím, lebo takto astrálne som videla len svojho predchádzajúceho priateľa - padlého anjela. Domnievala som sa, že tak sa dokážu zjaviť len padlí anjeli. Rýchlo som sa spamätala a povedala som mu, aby s tým prestal, lebo ja si predstavujem lásku inak. Nič na to nepovedal a znova ma zaplavil ešte dlhšou vlnou rozkoše.
Keď to prešlo, zbadala som ho sedieť pri mojej posteli v astrálnom tele, akokeby bol pripravený pokračovať v milostnej hre s mojím súhlasom. Zdôraznila som mu, že keď sa so mnou nechce zblížiť prirodzenou cestou, najprv citom, ale len takýmto spôsobom, nepovažujem jeho vzťah za úprimný a zdravý. Nato okamžite zmizol.
Nevedela som, čo mám robiť, chcela som už so skúmaním prestať. No Imanuel mi vnukol, aby som kňazovi napísala list a žiadala si od neho odpoveď alebo osobné stretnutie. Nechápala som, prečo, ale urobila som to. V závere listu som naozaj navrhla schôdzku alebo aspoň písomnú odpoveď, kde sa vyjadrí k mojej knihe, ktorú som mu zároveň s listom poslala.
Aby som si skrátila čakanie, vybrala som sa aj s priateľkou na jeho štedrovečernú omšu. Kým sme to našli, bol už kostol plný, a tak sme stáli vo dverách. Ledva sme ho videli aj počuli, boli sme úplne schované v dave. Keď kázal, naklonila som sa k priateľke a pošepla som jej, že rozpráva akosi čudne, tak spevavo zaťahuje.
Na druhý deň som sa prebudila skoro ráno, lebo som cítila, že pri mojej posteli je nejaký duch. Stála tam nehybne ako socha vznešená postava v kňazskom rúchu. S údivom som k nej zdvihla hlavu a začula som prísny hlas: „Ako si si dovolila v kostole ma kritizovať?” Hneď som pochopila, že to nie je žiadny apoštol Ján, ale padlý anjel, keď ma v tom dave zbadal a počul a keď sa moja kritika tak strašne dotkla jeho ega.
Kým som ešte pár dní čakala na odpoveď, naďalej ma bombardoval útokmi neopísateľnej rozkoše, ktorej som sa nemohla nijako ubrániť. Bolo to nad moje sily. Objavila sa, nech som bola kdekoľvek - na ulici, v divadle, pri práci, v posteli. Začala som si uvedomovať, že keď to potrvá dlhšie, zvyknem si na ňu tak, že mi už bude chýbať.
Prosila som Imanuela, aby zasiahol a zbavil ma jeho vplyvu. Pochopila som, že odpoveď na list už nedostanem a že sa ani nebude chcieť stretnúť, aby sa so mnou porozprával o knihe. Útoky zaraz prestali a ja som sa cítila znova pokojne a sama sebou.
Bola som zvedavá, prečo Imanuel tak dlho dopustil jeho negatívne pôsobenie, keď vedel, že nie je inkarnovaným apoštolom Jánom a že ma bude takto zvádzať. Povedal mi, že som musela na sebe zažiť niečo, o čom mi budú čoskoro ľudia písať a hovoriť. Táto skúsenosť mi mala pomôcť, aby som im uverila a zároveň ostatných varovala pred týmito astrálnymi extázami.
Bolo treba tiež zverejniť, že temné vnuknutia sú takmer rovnaké ako svetlé. Ľudia majú pochopiť, že padlí anjeli naozaj používajú aj takéto spôsoby ich psychického aj fyzického ovládania.
Spýtala som sa Imanuela, o čo tomuto kňazovi vlastne išlo. Dostala som takéto vysvetlenie:
Svoje vnuknutia a svoju známu použil na to, aby vzbudil môj záujem o neho. Potom ma chceli dostať do znevažujúcej pozície, v ktorej sa ponúkam kňazovi za účelom splodenia Božieho syna ako zvodkyňa - ľahká žena. Tým ma chceli verejne znemožniť a znehodnotiť celé moje poslanie. Keď sa im to nepodarilo, snažil sa ma kňaz pomocou astrálnej rozkoše dostať aspoň pod svoj vplyv, aby som už nedokázala pokračovať v ďalších úlohách, ktoré si vyžadovali čisté spojenie s Imanuelom.
Kým prvý padlý anjel ma roky ovládal čistou platonickou láskou, tento ma mal zas ovládnuť sexuálnou túžbou. No do pasce, ktorú mi nastavil, sa chytil sám. Keď videl, že som uverila jeho vnuknutiam a reagovala som na ne, domnieval sa, že moje spojenie zhora je nedostatočné. Keby mi Imanuel vopred prezradil, kým kňaz je a čo je jeho cieľom, nepôsobila by som tak prirodzene. Nezískala by som vlastné skúsenosti a dôkazy o jeho tajných praktikách. Preto ma nechal Imanuel samu skúmať, ale mal ma stále pod svojím dohľadom. Týmto zážitkom som mala zároveň dokázať to, čo stále tvrdím, že temno sa neustále snaží odviesť vyšších duchov od úloh a poslania nenápadne, ba dokonca aj príjemným spôsobom.
Samozrejme, tieto zámery nevykonával kňaz na vlastnú päsť, ale z príkazu svojho pána, vládcu temna, ktorý stratil nado mnou kontrolu, odkedy som sa odpútala od bývalého priateľa, padlého anjela.
Keby nebolo kňazovým temným poslaním verejne ma potupiť alebo aspoň dostať pod svoj vplyv, nelákal by ma svojím vnuknutím do pasce. On to robil nenápadne, aby o tom nik nevedel, ale ja som sa mala strápniť verejne. Keby nebol sám pôvodcom tejto hry, tak by ju predsa neprijal. Dúfal však, že sa pravdu nikto nedozvie a že ma premôže, keď som mu „naletela“.
Ako vidieť, „kobylky“ zo Zjavenia Jána pomaly začínajú vyliezať z dier - prejavujú svoju astrálnu moc. Kázne padlých anjelov a ich prejavy v masmédiách sú plné vznešených slov o úprimnosti, skromnosti, pravdivosti, čistote a čestnosti. No sú to len slová, ich skutky sú úplne iné, dokonca hanebné. Aby zakryli svoju pravú totožnosť, radi sa obklopujú svetlými ľuďmi, aj sa s nimi priatelia, aby sa zdalo, že sú čistí ako oni. Aby bol ich úkryt v diere ešte bezpečnejší, dokážu zo seba robiť dokonca prenasledované obete a ešte aj bojovníkov za Pravdu v cirkvi.
Keď som vyviazla z cirkevnej pasce, už som mala pripravenú ďalšiu, nebezpečnejšiu. Zase som mala do nej padnúť navonok nevedomky, aby som do nej chytila svojho lovca. Potom prišli ďalšie a ďalšie nástrahy, a ja stále silniem, až nakoniec budem zase bojovať s najvyšším zlom.

 
Pán Ľuboš,
vo Vašom príspevku dnes o 15:38 som našiel spomenuté moje meno v súvislosti s nejakou otázkou. Prepáčte, ale nerozumiem tomu čo a prečo mňa sa pýtate na niečo v spojitosti s nejakým Vasilom.

Po Vašom nedávnom morálnom páde som žiadal, aby Ste odpovedali na otázky pána Potúčka, alebo vysvetlili prečo nie. Mojím vtedajšim úmyslom, napriek všetkému, bolo podať Vám tým pomocnú ruku ako administrátor, aby Ste dostali novú príležitosť vyjadriť sa k otázkam v súlade s morálkou, čím by Ste mohol zmierniť dopad predchádzajúceho pádu.

Čo je Vaším úmyslom teraz?
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Otázok a odpovedí od ABDRUSHINA.Na vážne, hlboké a precítené zamyslenie. Preto prosím všetkých slušných ľudí, aby sa poriadne, vážne a precítené nad tým zamysleli. Túto odpoveď na otázku som čítal dnes ráno. Náhoda to iste nebola, ale bolo mi to presne dané v čase, keď niečo prebiehalo aj na tomto fóre Nat 98, ktoré bolo vytvorené pre tých, ktorí sa nechávajú naďalej inšpirovať Posolstvom Grálu a Večnými zákonmi 1, 2, 3!

Zároveň vás prosím, aby ste ihneď nato neodpovedali, aby to cenné ostalo aspoň trošku v popredí, a nie, aby sa to stratilo vo víre takých či onakých príspevkoch. Ďakujem za pochopenie.

Pekné, príjemné a duchaplné chvíle pri čítaní Vám želá Ján Anton Sloboda.

************************************************
Bázliví věřící.

Otázka:
Co mám dělat, když jsem v Poselství Grálu nalezl to, co jsem již dlouho hledal, jsem tím šťasten, avšak mé okolí, které je jinak zaměřeno, se mi posmívá. Mám povolit a dělat všechno, co se ode mne požaduje a jen ve skrytu se zaměstnávat Poselstvím, abych se vyvaroval všech sporů?

Odpověď:
Ten, koho se dotkla Pravda, má též bezpodmínečnou povinnost za ni vystoupit, jinak není hoden daru osvícení. Nemá pro ni svárlivě bojovat nebo vnucovat snad své přesvědčení jiným, ale má nechat klidně všechny lidi jít jejich cestou. Nesmí však trpět, aby se někdo snažil odvrátit ho z jeho cesty. To, co dodržuje vůči druhým, má plné právo vyžadovat i pro sebe. Jestliže se však sám učiní otrokem druhého, nezaslouží nic jiného, než aby mu byl dar opět odňat. Již Kristus před tím varoval, když pravil: “Kdo mne zapře před lidmi, toho zapřu i já, nebudu ho znáti.”

Jak slabý a ubohý musí se ten, kdo říká, že našel Pravdu a je o ní přesvědčen, jeviti druhému člověku, před nímž přesto ustupuje. Může takový druhý člověk nabýti při tom úctu před Pravdou? Naopak, posměváčci a opovrhovači jsou tím jen posilováni, poněvadž se jim to nejcennější dává pod nohy, aby to mohli pošlapat a pošpinit. Jsou tak dokonce zdržováni od toho, aby Pravdu jako takovou poznali a ocenili.

Jak zcela jinak je to, když se ten, kdo nalezl Pravdu, postaví klidně vůči všemu; určitě, nekolísavě a rozhodně. Také ostře, nejde-li to jinak, aby si udržel nejvyšší klenot a druhé uvaroval od nové viny. Jen tak se může protivník naučit úctě před věcí! Nikdy zbabělou povolností. Mnohý bez rozpaků obětuje ihned to nejsvětější, jen aby tím jiného ubohého človíčka nedráždil ke hněvu, aby ho neurazil a nebo snad jen proto, aby se přechodně nevyrušil ze svého pozemského klidu a pohodlnosti.

To nejsou ti věřící, kteří budou jednou smět vejít do království Božího, které takovým způsobem zapírali. Musí pak jíti k těm, jimž dávali ve službě na zemi přednost. Pryč je ta doba, kdy takové skrývání bylo považováno za mučednictví. Nemůže tím být nic omluveno. Každý má bojovat za to, co má v sobě, jinak toho není hoden! Bude mu to opět odňato!

Není nic vyššího než Bůh! A vedle něho musí všechno ostatní ustoupit daleko do stínu. Žádný člověk nemá být nucen ke změně své vůle. V budoucnosti však mají být ponecháni v klidu a míru všichni ti, kteří skutečně patří k lidu Božímu. Nikdo nesmí beztrestně na ně ukázat špinavým prstem. Bude pak ihned poznamenán a zahyne. Každý výsměch a tím spíše čin se zcela neočekávaně, rychle a hořce vymstí na tom, kdo ho provedl.

Lid Páně se konečně shromáždí pod jeho praporem a bude chráněn. Avšak jen ten, kdo má odvahu přiznat se k tomuto lidu! Nikdo jiný. Stojíme již na prahu počátku této hodiny!

************************************************* 
pre p.Potúčka


Váš prejav sa javí horkokrvným, povedal by som "Vaše sedlo je rýchlejšie ako Váš kôň." Skúste nájsť zmysel v odpustení prípadných chýb druhým. Chce to len trocha námahy, ale blahodárny výsledok toho určite už poznáte.

Len Vy máte právo na prejav svojho temperamentu? Každý sa má snažiť zvládnuť ten svoj. Či nie?

Dodatok 1: Nejde tu o žiadny totalitný a sektársky systém, je to len Váš pohľad. Tieto systémy sú založené na ovládaní jednotlivcov, ich postupnom zbavení vlastnej identity. Ešte ste asi nezažili spoluprácu založenú na dobrovoľnom prístupe a pomoci zúčastnených, čo je naozaj škoda.

Dodatok 2: Svätý Kríž Pravdy je tiež na stránke www.forum-november1998.weblahko.sk/ . Mám sa kvôli tomu tiež rozhorčiť? To by predsa nemalo žiadny význam, takto plytvať Silou, ktorú sme myslím že všetci mohli načerpať počas nedávnej Slávnosti.

Šťastie skúste krajšie vymyslieť...

S pozdravom P.Popadič


 
Jozef Potúček
Agresor je v poriadku a brániaci sa je vinný?
Nejako podozrivo veľa príspevkov od Vás, páni zo združenia.
Neodsúva sa tu znovu niečo do ústrania, čo nechcete, aby tí „Vaši“ čítali?

Ale poďme k veci:

Tak to je výborné!
Ten, kto niečo vyprovokoval a tým aj spôsobil, ten je v poriadku, a ten, kto sa bránil a tvrdo reagoval na klamstvo a obvinenie na svoju osobu, ten v poriadku nie je a sním sa už nedá komunikovať. To je ale čudný meter. Smrdí mi to opäť inkvizíciou.
Je to najhnusnejšia faloš najhrubšieho zrna, akej by sa nemali dopúšťať ľudia, ktorí hovoria o Svetle.

Ale aj tak Vám ďakujem, pán Marschner, za odpoveď.
Naozaj, všetci sa ukazujeme, masky padajú. Len tak ďalej.

Nečudujte sa mojej reakcii. Ja sa nemienim pretvarovať.
Jeden blízky človek o mne hovorí, že často sa rútim ako živel, resp. to moje znamenie býk nie je náhodné, že mi to sedí úplne. Nie som taký, že na verejnosti som ako sladučký med, a v zákulisí keď ma niekto vyruší, zaútočím ako jedovatý had. Som taký, aký som, aj so svojimi chybami - všade. Ja sa nemením podľa prostredia a ľudí okolo mňa ako chameleón, chcem sa meniť podľa SLOVA.

Pán Marschner, dovoľte ešte čosi.
Vám chýba naozaj pokora. Namiesto toho, aby ste sa mi ospravedlnil za svoj omyl, ako to naznačujete, opäť komentujete. Bol to snáď môj omyl? Však Vy ste bol nedôsledný. Vy ste to odštartoval.
Vy vystupujete pred obecenstvom veľmi decentne a solídne. Tak prečo v tej solídnosti ste zabudol na morálku? Prečo ste nevycítil, že posledná moja reakcia bola odozva na Váš „omyl“? Najprv ste mal dať do poriadku Váš omyl, počkať, ako budem reagovať a keby som aj potom takisto reagoval, to by ste mohol patrične okomentovať. Namiesto Vás naozaj odpovedal najprv Váš hovorca ...
Uvedomte si, že pre mňa to bolo veľké sklamanie vo Vás, preto to bolo také búrlivé. Keby to isté napísal pán Ďurfina, ani by som ho „nepoctil“ svojou reakciou, tak ako ho ani nepoctím teraz, už je u mňa odpísaný, lebo on už ukázal, kto je jeho Pán. Ale o Vás som si myslel viac.
Žiaľ, pán Marschner, nespĺňate u mňa zatiaľ mieru človeka, ktorému by som mohol naozaj dôverovať. Ja sa totiž so svojimi úvahami na svojom webe nenálepkujem symbolmi Vyslanca Božieho.

Mal by ste tu vo vlastnom utíšení vycítiť, že nie je náhoda, keď ste sa tu ozval. Keďže ľudia okolo Vás Vám všetko papkali, pýcha narastala.
Vás to sem doviedlo. Čo? Dostal ste sa sem preto, lebo tu Vám nikto poklonkovať nebude, naopak, v podvedomí ste to vycítil ako správne, takisto aj to, že sa Vám tu dostane želanej pomoci.
Pomoc pre Vás spočíva vo výzve, aby ste prestali dávať na svoje výrobky Svätý Kríž Pravdy, keď nie ste Vyslanec Boží. Takisto aby ste nepropagoval knihu, ktorá má na svojej väzbe znak Syna Človeka. Nijaké združenie, ani AO institut nie sú žiadni Vyslanci Boží.
Ale tým to nekončí, úlohy pokračujú ...
Môžete rozprávať čokoľvek nadnášajúce, Vy a to Združenie už na prvý pohľad nespĺňate úlohu služobníkov Božích, lebo symboly Božie ste si „prilepili“ na svoje produkty!

Neplníte sľub!
Na tomto diskusnom fóre je veľa dobrých a slobodných ľudí, takže nepridávajte sa k ponižovaniu niektorých z nich, a to len preto, že otvorene odmietajú akýkoľvek sektársky šiator nejakého združenia.
Hlavne sa nečudujte, že tu nenachádzajú žiadni agresori priaznivú odozvu. A veru tu ani takýmito metódami totalitných systémov nikto nepochodí.
Pravda s a umlčať nedá, to predsa viete. Tak potom prestaňte už s tým divadlom.

Mali by ste vo Vašom vlastnom záujme zanechať Vaše sladučké rečičky o pokore, láske a kráse ale najprv v naozajstnej pokore a láske – dolu na kolená pred Stvoriteľom, odprosiť Ho, napraviť všetko, vlastné brvná von a potom možno aj rečniť či písať!


*******
Vy všetci, čo chcete prispieť k výstavbe Kráľovstva Božieho na Zemi, ktoré sa bude pod vedením Kráľa kráľov budovať po Očiste, nesnažte sa meniť ľudí podľa Vás, alebo Vašich falošných vodcov, zmeňte sa najprv podľa SLOVA Vy sami !
Potom budete tými, o ktorých hovoril Imanuel .
 
Páni, zložte zbrane, je čas na rozhovor...


Nedávno ma zaujal Doslov v 3.dielnom Posolstve, no odporúčam prečítať si ho v plnom znení celý.

„Priniesol som vám také Posolstvo, aké potrebujú pozemskí ľudia, ak chcú duchovne prísť hore! Len do neho správne nazrite! V najlepšom prípade nachádzate Posolstvo krásnym a hneď sa pýtate na veci, ktoré predsa nikdy nebudete môcť pochopiť. Preto vám ani neprospejú.

Ak však celé Posolstvo raz správne prijmete do seba a každé slovo z neho v sebe zažijete a prežijete, aby ste ho potom premenili v činy ako samozrejmosť vášho bytia na zemi, potom sa stane vaším vlastníctvom ako vaše telo a krv, ktoré potrebujete na zemi k splneniu vášho pozemského putovania.

Ak tak budete konať, vychádzajúc z neho, potom už nikdy nebudete klásť také otázky. Potom sa totiž stanete znalými do tej miery, ako je len ľudský duch schopný znalým byť. A tým súčasne prestane to nezmyselné prianie. Lebo poznaním ste sa stali skutočne pokornými, odložili ste slabosti vašej márnomyseľnosti, povýšenosti, domýšľavosti chcieť vedieť všetko lepšie a mnoho iných chýb, teda všetky, ktoré si prisvojil ľudský duch.“

„Napriek tomu v prednáškach som vám ešte vysvetlil, čo vy nazývate posledné veci, ktoré sú však v skutočnosti prvé, takže teraz už v celom bytí nijaké otázky nezostávajú nezodpovedané. To som vám dal ako odmenu; keďže k poznaniu opisovaných vecí ste museli vynaložiť vopred námahy prijať živo celé Posolstvo, slovo za slovom! Kto túto prácu zanedbá, ten mi nebude môcť nikdy porozumieť, aj keď si to o sebe myslí.

Vyhýbajte sa preto všetkému preskakovaniu, ale od začiatku vnikajte do každého z mojich slov. Nijaký človek nedokáže vyčerpať hodnoty Posolstva tu na zemi, pretože ono je pre všetky svety. Nevyberajte bez voľby útržkovito jednotlivosti z Posolstva. Ono je nerozdeliteľný celok, ako Božie zákony tohoto stvorenia. Ľudský duch na ňom nemôže nič pohnúť, nič pokriviť bez toho, aby sám z toho nemal škodu. Nemôžete tiež niečo naviac do toho pridať, nemôžete na jednotlivé miesta vložiť niečo cudzie, čo je vám príjemnejšie. Nezáleží, či to pochádza z nejakej známej náuky alebo z vás samých.

Moje Posolstvo musíte nechať nezmenené od prvého do posledného slova, ak vám má byť prospešné. Vy ho musíte najskôr prežiť v sebe, aby ste potom mohli podľa neho navonok usporiadať svoj život!

Ak sa budete tak správať, potom pôjdete správne a svetlé výšiny sa otvoria pred vaším duchom, aby vás prepustili do najvyššej ríše radostného tvorenia blažených ľudských duchov, vami nazývanú rajom. Tam potom vytušíte praduchovné a vycítite silu Božského, ktoré som vám opísal v prednáškach. Potom sa už viac nebudete chcieť pýtať, lebo vo vašom šťastí budete bez prianí! Potom vás už nebude sužovať rozum, pretože budete všetko prežívať.“

Toľko z Posolstva.

Je evidentný rozdiel medzi pochopením obsahu niektorej z prednášok z diela Vo Svetle Pravdy, jeho následným rozvíjaním, to znamená prevedením v čin s ohľadom na už existujúce zákonitosti či princípy (napr. vplyv myšlienok, určitých žiarení a hudby na kvalitu vody a zdravia, význam modlitby a vysvetlenie súvislosti vo vzťahu k orgánom ľudského mozgu, spolupráca s bytostnými a duchovnými pomocníkmi pri ozdravení života na Zemi, význam ženského a mužského pôsobenia a jeho dosah na kvalitu spoločenského života v národe, hlboký duchovný význam vznešených Slávností pre Stvorenie a všetkých tvorov v ňom prebývajúcich, atď....)‚

a

určitým poukazom p.Makedonovej na svoju vlastnú osobu s cieľom "uľahčiť" čitateľom im ich vlastnú námahu, ktorú by mali vyvinúť pri čítaní uvedeného diela a jej následnú snahu doplniť im prípadné "medzery", ak by niečomu predsa len "pre nedostatok času" nerozumeli.

Predsa každý, kto sa chce vážne venovať rozvíjaniu obsahu prednášok, neostane len pri jednom prečítaní, ale bude sa snažiť tieto hodnoty rozvíjať a hľadať ďalej možnosti, ako ich uplatniť v praxi, aby to prinieslo osoh nielen jemu, ale aj okoliu. Samozrejme s predpokladom, že nebude pritom vyzdvihovať sám seba.

Zásadná chyba sa prejavila v tom, že bol nebdelo vykonávaný predaj celého 3.dielneho vydania Posolstva, ktoré je ešte ponúkané na knižnom trhu. Už od začiatku vydávania to nebolo správne podchytené. Ak by bol dostupný len prvý diel, tým pádom by boli prednášky v ďalších dieloch akoby uzamknuté pred prípadnou nezrelosťou ľudí a sprístupnené až vtedy, ak by bolo naozaj viditeľné, že človek obsah prvého dielu skutočne pochopil a žije ho. Až potom mu môžu byť podané ďalšie výhľady prostredníctvom ďalších prednášok. V tom spočíva ochrana pred prípadným zavádzaním a samozrejme aj pred nezrelosťou samotných ľudí. Dostal by sa k nemu len poctivý hľadajúci.

Potom by sa nemohlo stať to, že by sa našiel niekto, kto by chcel vysvetľovať zmysel diela Vo Svetle Pravdy po svojom. Využívajúc toto poznanie by prehĺbeným skúmaním v praxi či už ako lekár, elektrotechnik, umelec, hudobník, remeselník alebo ako robotník musel potvrdiť účinnosť a pravdivosť toho, čo sa mohol dozvedieť v Posolstve. Napríklad právnik alebo policajt by bol sám v konfrontácii s tým, ako sa dnes znehodnocuje pojem Spravodlivosť, lekár by pochopil dosiaľ jemu skrytú súvislosť duchovnej podstaty človeka a fyzického tela, umelec, maliar alebo hudobník by pri svojej tvorbe prežil sám na sebe, aké je to nádherné čisto sa napájať na duchovný predobraz nejakého diela alebo výjavu zo svetlých Výšin atď...

Nikde v tomto vzácnom diele sa predsa nespomína, že má byť neskoršie vytvorená akási náhrada pre "uľahčenie pochopenia", ako o tom povedala p.Makedonová, ale je priamo vyzývané, aby ľudia, nech sú už akéhokoľvek vyznania, obsah diela postupne skúmali, pozorovali účinky vo svojom živote a previedli ich v čin. Aby pozemské zákony napojili na existujúce princípy či zákonitosti, ktoré už od večnosti platia. Tak to už malo byť za čias Mojžiša, potom za života Syna Božieho Ježiša a nakoniec tiež za života Abd-ru-shina. Zatiaľ v každom období sme ako ľudia dokázali svoju neschopnosť a postupne duchovne klesajúc očakávali sme, že to za nás spraví niekto druhý. Do každej pôvodne čistej náuky bolo niekedy úmyselne a niekedy naozaj neúmyselne naviac pridávané niečo ľudské, mysliac si pritom, že týmto nastáva nejaký rozvoj. Zároveň nechcem týmto naznačiť, že by p. Makedonovej chýbal súcit, empatia alebo ochota pomôcť apod. Tiež ma na začiatku oslovila jej ústretovosť a láskavosť.

Ak však má dnes niekto snahu vyvíjať činnosť, týkajúcu sa aktívnej duchovnej obrody a pritom poukázať na určité zavádzanie a niektoré omyly, ktoré sa vyskytujú nielen v literatúre p.Makedonovej, stretne sa väčšinou len s odporom a neprajníctvom niektorých verných, čakajúcich na očistu a katastrofy, pri ktorých majú byť zachránení práve „oni“. Ja sám som sa tiež dostal ku knihe Večné Zákony, no po čase som vycítil, že tadeto cesta nevedie i keď snaha autorky bola viditeľná. Vrátil som sa k vydaniam Posolstva Pravdy a v tejto dobe sa s radosťou smiem stretávať s ľuďmi, ktorí obsah tohto diela živo a viditeľne uvádzajú do praxe bez toho, aby bolo pritom vidieť nejaký náznak duchovnej pýchy.

Každý sme sa narodili do iných rodinných pomerov a vierovyznaní, no stačí v sebe prebudiť túžbu po Pravde a po čase akoby z každého náboženského učenia vyvstane to naozaj čisté a živé. Omyly v učeniach a výkladoch mnohých náboženstiev by potom v pochopení a postupnou usilovnou prácou samotných ľudí odpadli a následne by to celkom iste viedlo k tomu, že katolík, protestant, evanjelik, baptista, mohamedán, islámista atď. (naozaj neviem, koľko týchto druhov veriacich existuje) by si konečne podali ruky a začali spolupracovať na Veľkom Diele, ktoré nikto sám tu na Zemi nevytvorí.

Čo myslíte, koľko šancí nám ešte bude dopriatých?

Vďaka ustrnutiu, ktoré je možné dnes vidieť v duchovnom vyciťovaní, sa stávame svedkami toho, že súčasný Žid dodnes nespoznal Mesiáša a stále ho očakáva, dnešné cirkvi nespoznali alebo nechcú poznať Radcu a Utešiteľa, o ktorom sami hovoria vo svojich kázňach, niektorým zase stačí poukázať na záchranné UFO lode a tí sa už tešia, že práve pre nich tam majú pripravenú miestenku...

....a zatiaľ tu na ZEMI sú potrební práve skutočné ženy a praví muži, aby viedli ostatných k naplňovaniu výroku "KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ NA ZEMI".

S úprimným pozdravom P.Popadič

 
Vykanie
Ešte malá poznámka, vykanie v slovenskom jazyku nepozná tvar, ktorý používate /tvrdil, nepoznal, predviedol a pod.../, z jednoduchého princípu-nevychádza z pôsobenia Božích Zákonov, ktoré sa i v reči zákonite prejavujú. Ale každý musíme na sebe pracovať, to je fakt...
Odpoveď
Pýtate sa, zjavne slušnejšie ako p. Potúček, tak snáď padne odpoveď do úrodnej pôdy:

Nič také som netvrdil, odpovedal za mňa niekto iný, písal som len, že som ju osobne nestretol, hoci som jej osobu pozoroval a skúmal už od r. 1991, možno 1992, to ani nie je dôležité. Viac k tejto veci nateraz naozaj nebudem reagovať.

Čo sa týka dostupnosti recenzie, musíte uvážiť sám, že nemôže byť uverejnená ako voľne dostupný text. Pozrite, sem chodí denne niekoľko desiatok ľudí aj vďaka vyhľadávačom a dostanú sa sem iba vďaka niektorým kľúčovým slovám súvisiacim s Posolstvom Pravdy a s Večnými zákonmi, teda tí noví.

Na stránku združenia prišlo za mesiac máj viac ako 17. 000 návštevníkov, od novembra bolo návštevníkmi prečítaných 150.000 strán textov na stránkach. Pre takto veľký mediálny dosah už z povahy veci samej nemôže byť takáto recenzia voľne dostupná, pretože v nej budú pasáže kľúčového významu z Posolstva Grálu.

Tí, ktorí o Posolstve zatiaľ nič nevedia a s nadšením sledujú stránky a zapájajú sa i do diskusie, píšu, prekladajú, chcú pomáhať pri vydávaní nového časopisu a pod. - a sú to rôzni jogíni, mystici, "hľadači Pravdy" alebo iní detsky čistí ľudia - by sa z hrôzou museli odvrátiť a „nadobro“ by stratili ku nám dôveru, ak by sme uverejnili takto nezodpovedne texty, na ktoré ešte nemôžu byť pripravení!

Naozaj ma mrzí, že takú jednoduchú záležitosť vyplývajúcu z Posolstva Pravdy nedokážete pochopiť aj sám. Veď si skúste urobiť trebárs transparent s nápismi o úlohe Syna Človeka na Zemi a postavte sa napr. na Obchodnú ulicu v BA v špičke a napokon Vám určite dôjde, o čo sa jedná.

Slovo musí byť položené a chránené na tej najvyššej skale a má to byť práve náš čistý a príkladný život, naša narastajúca pomoc blížnym v najrozličnejších obmenách, ktorá má ukazovať jediným smerom - "Na vysokú, tú najvyššiu skalu k SLOVU PRAVDY!"

Uvedomte si dosah škôd, aké napáchal aj vydavateľ pôvodného vydania Posolstva Pravdy na Morave, k ľuďom sa nekontrolovateľne dostali texty, ktoré do ich rúk absolútne nepatria, pretože na to mohli dozrieť až v budúcnosti práve úsilím tých, ktorí nesú veľkú, nesmiernu zodpovednosť za dar toho najvyššieho Poznania

Preto toľko káuz a nezmyselností, falošných prorokov a pod., a to všetko v "mene Pána"!

Tí ľudia by nemali ani poňatia o Synovi Človeka, o Jeho mene a vysokých, pre nás nedosiahnuteľných pojmoch! A takto ich v súčasnosti strhávajú!

Beda, tri krát beda na hlavu tých, ktorí sa takto nezodpovedne správajú. Mnohých ľudí takto nakoniec od Svetla v skutočnosti odviedli, otázka znie, či im bude ešte dopriaty čas na prekliesnenie cesty, ktorú im v skutočnosti zatarasili!

„Dovidenia“ neskoro večer alebo v noci...
JAN. jan.jan@post.sk 
Už čoskoro, alebo...


Len verím Ľ. Ďurfina, že to bude voľne dostupné, aby sa mohlo k tejto veci, ak bude treba, vecne reagovať!

A verím, že to nebude v tej rovine ako ste tu previedol ešte pred nedávnom, a akú tu predvádzate, z času načas, aj teraz.

Len viete čo zaujímavé, že ešte donedávna ste tvrdil, že Vy ste ju vôbec nepoznal! Takže ako je to?

Ján Anton Sloboda.

P.S.: A pre J. Marschnera, volám sa SLOBODA, a nie, SVOBODA! To len tak pre správnosť.Bez komentára...
Nič vecné, nič česté a ani nič úprimné, navyše, z ruky toho istého pisateľa, že sa nehanbíte. Pán Kopernický však v tejto veci čestne zareaguje, verím v to...
P.Makedonová
Keďže povinnosti volajú, tú malú chvíľu času ešte využijem pre doplnenie obrazu v súvislosti s poslednou, nečakane smutnou reakciou p. Potúčka:

"Dal som si tú námahu a začal som čítať knihy od pani Makedonovej, s úmyslom odpovedať vecne a z presvedčenia na otázky mnohých hľadajúcich, ktorí prichádzajú v stále väčšom počte a pýtajú sa, pretože v mnohom v tejto veci nemajú jasno. V najbližších týždňoch ako pevne verím bude konečne pripravená dlho očakávaná recenzia na tieto knihy, ktorú hodláme uverejniť v registrovanej časti našich stránok www.zdruzenie-ludskost.sk

Pani Natália, ako som mal možnosť vycítiť, až "po končeky svojich prstov" verila, že to, čo prináša je pravdivé a skutočné. Neuvažovala nad tým, že hlasy, ktoré počuje môžu byť ovplyvnené po dlhej ceste, na konci ktorej sa zapísali do jej vedomia. Verila niečomu, veľmi bytostne, ale verila tomu bez akýchkoľvek znakov neznášanlivosti a nenávisti!

Dá sa preto len ťažko vysvetliť to, aké zbrane používajú - na šťastie iba niektorí - jej stúpenci. Je nepochopiteľná zlomyseľnosť a nenávisť niektorých jej prívržencov. Prečo jej poslaniu tak škodia? Nech si uvedomia, Že ak by tu teraz mohla byť, v hanbe by sa od niektorých odvrátila!

Pán Potúček, vyzvali ste k zmierlivosti a pozrite, čo ste zasa predviedli v poslednom príspevku. Nebudem už nikomu písať o jeho zdravotnej situácii v súvislosti s nepochopiteľným prejavovaním sa, je to až zarážajúce, čoho sú niektorí schopní.

Pri čítaní textov z Večných zákonov som nadobudol presvedčenie, že pokiaľ by sa chcel niekto naozaj držať "litery tohto textu", v skutočnosti by musel byť hlboko veriacim a mierumilovným človekom. Pochopil som, že na základe týchto textov a vážneho hľadania čitateľa tento naozaj môže ísť ďalej, až k Slovu Pravdy, kde bude môcť následne v jasnosti prehliadnúť všetky súvislosti aj v spojení s Večnými zákonmi.

Je však žalostné, ako sa správajú jej niektorí stúpenci. Je preto viac než isté a to práve podľa Zákonov, ktoré vo svojich knihách opisuje, že pani Makedonová je v záhrobných úrovniach spútavaná a zaťažkávaná práve takýmto nedôstojným správaním jej niektorých prívržencov. Nie je ich veľa, ale predsa jej škodia a sám poznám veľký počet ľudí, ktorí verili pani Makedonovej a sú to v súčasnosti ľudia, za ktorých by som dal ruku do ohňa, a ak by bolo treba položil i život, pretože svojím životom OBHAJUJÚ Pána a aj SLÚŽIA Pánovi!

Pán Potúček, ruku na srdce, nehanbíte sa za to? Viem že Vám musí teraz byť trápne a clivo, pretože ste svojim nešťastným posledným príspevkom práve utrpeli silný úder pod pás a bolestivo sa na toto bude pozerať i pán Kopernický a p. Ivan, najvecnejší pozorovatelia tohto fóra zo stúpencov pani Makedonovej. Čo je tragédiou, úder bol zasadený Vašou vlastnou rukou!

Človek, ktorý deň predtým vyzýval k zmierlivosti a k láske a spolupráci k blížnym, zasa nešťastne napadol, odsúdil a ukameňoval! To ste naozaj bez viny, že ste takto odsúdili? Bol tu vari zbytočne i Pán Ježiš?

Sledoval som vystúpenia pani Makedonovej i v televízii, i v rozhlase a príležitostne som kráčal i po miestach, kde sa krátko predtým zdržiavala. Nech zanechala za sebou dojmy akékoľvek, naozaj nikde nezanechala neznášanlivosť, nenávisť a ani nič podobné, o čo sa Vy usilujete!
Prečo sa aspoň jej nechcete podobať? Prečo ju takto urážate?

Ľuboš Ďurfina

P.S. O iných skúsenostiach v tomto smere som písal na mnohých iných miestach tohto fóra, viac sa preto k tejto veci nateraz nebudem vyjadrovať.
 
Už naozaj dosť!
Stop! Stop! Stop! To je pre vás Ľuboš! Pýtam sa, že prečo toto všetko robíte? Či vo Vás je už len hluchota a zloba??? Hovoríte o láske, ale pri tom ju asi vôbec nepoznáte, keď naďalej tu hráte tu svoju sebeckú hru, ktorá ma predsa jasný cieľ, poškodiť niekoho a niečo, a strhnúť tých ešte nepevných na svoju stranu. Nie je Vám smutno, so seba samého? Vyzývate, ako keby Vy ste mal patent na všetko! Vystatujete sa, že aký ste dokonalý, v tom alebo onom. Ale naozaj je to tak? Veď dokonalý je len BOH, a my, kto sme my? Zrniečka piesku na púšti. Ale nie každé je dnes použiteľné k výstavbe. Vyčítate druhým svoje chyby, ale tie vlastne, nevidíte! Vaše príspevky sú útok, preto tak radi nálepkujete druhých, ktorí sa snažia povedať iba to, že nezabúdajte na bdelosť ľudia! Majte oči otvorené, majte uši napnuté, ale hlavne, dajte na hlas svojho živého ,,ja,,. SLOVO PÁNA, nech Vám bude meradlom pre všetko!!! Nie slovo ľudské, ale SLOVO BOŽIE! ,,Smútok opantal mi dušu, keď vidím toľkú trúfalosť!"