Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Ach jo
A tak byl stvořen Svět.
Můžeme si ho představit třeba jako pískoviště na kterém se ti, co by o nádheře Pravěčného Boha měli hlásat a milovat se, zrovna teď perou. Vzhlédněte k nebi a podívejte se na tu nádheru kolem. Na modrou oblohu, zelenou přírodu, na harmonii VE-SMÍRU, kde vše je ve SMÍRU, spolupracuje spolu a nehádá se.

Nepovažujte za nepřátele toho, který má na věc jiný pohled (a zde se jedná skutečně jen o malý rozdíl). Vždyť lidé, kteří jsou všude okolo nás jsou v neznalosti Zákonů Stvoření vydáni všanc všemu temnému.

Budeme si přece muset sednout ke stolu i se všemi ostatními druhy náboženství. Dovedete si představit jak by to dopadlo? Po tom co se zde děje?

Řekli byste jim, že jsou úplně mimo, když věří ve své náboženství? Vždyť i oni by si chtěli svůj náhled udržet. Věří tomu z určitých Vám neznámých důvodů.

Fanatismus je způsob, kterým lidé zacházejí s ideami, přesvědčením a obsahy víry. (Gunter Hole v knize Fanatismus)

Fanatismus je osobní přesvědčení s vysokým stupněm identifikace, které se vztahuje na omezené (nebo chybné) obsahy a hodnoty a vyznačuje se značnou intenzitou, stálostí a důsledností. Charakterizuje ho neschopnost dialogu a kompromisu s jinými hodnotovými systémy (a jinými názory) i s lidmi, proti kterým fanatik bojuje jako s vnějším nepřítelem všemi možnými prostředky a - co si třeba zvlášť všímat - v souladu s vlastním svědomím. Jenže I svědomí může být napadené fanatismem (a omyly), pod tlakem skupinového narcismu je i svědomí skorumpovatelné. (Darius Nosreti)

Nepíši to zde proto, abyste to ihned na někoho napasovali, neboť se to týká mnoha lidí.
Píši to zde proto abyste pochopili, že způsob jakým se zde vede diskuze nikam nevede. Druhého nepřesvědčím tím, že ho začnu urážet.

Chyby druhu, že se nová náboženství šířila mečem a ohněm, jsou stále na pořadu dne. A všichni(aspoň doufám) to ví, že to nebylo v pořádku.

Tedy k tomu co nás spojuje: Úcta k Bohu, k Synu Božímu a Synu Člověka

Co nás spojuje s křesťany: Úcta k Bohu a Synu Božímu (Syna Božího a Syna Člověka mají jako jednoho a totéž)

Křesťanů je tuším na Slovensku více jak 50%. Komunikace s nimi jako na tomto fóru je předem odsouzená k zániku.

Berte proto toto jako možnost naučit se komunikovat a uvědomme si, že se tímto zároveň do Stvoření vnáší vzor, o který se mohou opřít lidé na celé zemi. Avšak nesprávný vzor nese sebou karmu, neboť ovlivňuje také tisíce…
 
Páni Popadič, Ľuboš a iní. Píšete, že vzhľadom na svoje prežitie nedáte dopustiť na to či ono.
Je to úplne v poriadku. Zato však zabúdate, že na tomto fóre sú tiež ľudia, ktorí mali ďalšie prežitia , ktoré tie vaše nepopierajú, ale idú ešte ďalej. Zato z vašich reakcií je jasné, že vy nie ste schopní akceptovať ich prežitia a dosiahnutú úroveň ich pochopenia.
Tak isto som mal aj ja mnohé prežitia ba dokonca som smel na vlastné oči vidieť to, čo vy tu zásadne popierate. Možnosť zhmotňovania sa bez pozemsky fyzického oplodnenia. (vo vedeckej literatúre existujú zmienky o narodení zvierat samiciam bez styku so samcom – dokonca aj na tomto fóre bol jeden odkaz na uvedený článok). Takže keď to ide u niekoľkých pozemských tvorov, prečo by to nebolo možné aj u človeka. Hádam len preto, že to ešte nikto nikdy nevidel?
Ale to je presne taká istá logika, ako keď jedna najmúdrejšia skupina v minulosti tvrdila, že zem je doska. Tvrdiť to tvrdila, dokonca aj zdôvodnila, ale na guľatosti zeme sa nič nezmenilo. Tá sa gúľala ďalej presne tak isto ako predtým, tak aj potom.
Takže pre mňa tu môžete písať čo len chcete, moje prežitie, videnie a vedenie to nijako nemôže ovplyvniť.

Ďakujem Bohu, že som to smel vidieť a byť pri tom.
Ďakujem Bohu, že som smel pochopiť pri hľadaní v Posolstve, že je to možné (dôkaz tam je !).
Ďakujem Bohu, že som smel osobne poznať pani Natáliu de Lemeny Makedonovú.

Čo vy odporcovia môjho prežitia, videnia, vedenia a následného pochopenia, že je to možné aj v rámci PG môžete postaviť na odpor ?
Svoju verziu pochopenia rozumom naštudovaného a prečítaného PG ?
Ja som pri tom bol! (a ešte pár ľudí). Vy nie.

Sám Pán napísal , že až Nové pokolenie bude môcť pochopiť PG aj rozumom, lebo len jemu je to vyhradené a umožnené vzhľadom na prepestovanosť rozumu. To Nové pokolenie nemalo prísť snáď o sto rokov, ale prví príslušníci tu už boli aj za čias Pánovho pobytu na zemi.

Že sa nepodpíšem ? A načo ? Nie je podstatné kto to píše, ale ČO píšem.
Tí čo majú vedieť vedia. Aj keby sa tu pod príspevkom objavilo akékoľvek meno na tejto planéte, aj tak to nepresvedčí naprostú väčšinu ľudí.
Kto hľadá – nájde. Podstatné je, že v Posolstve sú odpovede na všetky dôležité otázky, ktoré by mal človek dneška vedieť.

Nevyzývajte ma, aby som uverejnil dôkazy. Mnohé náznaky tu už na tomto fóre boli uverejnené. Odpoviem vám vaším vlastným zdôvodnením : Položte pravdu vysoko na skalu, aby sa každý musel namáhať na jej spoznanie.

Teraz už možno chápete, prečo je toto fórum také principiálne nezlomné.Je mi úplne jedno čo si kto o mne myslí. Ja si kráčam svojou cestou. Kto chce kráčať po tej istej ceste - miesta je tu dosť. Kto nie - nech nechá tak, nech si vyberie tú svoju.....
 
pre dobro, pre svetlo, pre...,...
...nuž dať si názov "anti združenie" vo mne dáva vyvstať niečo nie práve svetlé, ale...žlčovité, nenávistné. Ak ma niečo pobúri budem dávať dôraz na vlastné videnie vecí, no ešte sa aj "onálepkovať", to asi aby "bilo" do očí. Tzv. slogan na konci to len "zaklincuje". Dlho trvá také niečo vymyslieť, koľko škrtancov bolo na papieri, kým bol dotyčný spokojný/? a spokojnosť tam určite je/, otázka len pre seba samého v túto hod. Uhol pohľadu je samozrejme u každého iný, ale ak niečo konám, tak "pre" niečo... Čítam, čítam a skutočne nie preto aby som videl "chyby" blížnych, posolstvo k nám hovorí zo života, nie z knihy samotnej..., smutný obraz, no po búrke zasvieti, určite. pekný večer, Zolo
 


Kde sú tí šľachetní ľudia, pomocníci, ktorí ako dar nesú v sebe predpoklad správne prijímať z jemnejších úrovní, no zatiaľ ešte pochybujú o sebe samých alebo sa držia nejakej náuky, ktorá im nedovolí prijímať správne?

Konám to síce s vedomím, že vynímam len určitú časť z prednášky -V hrubohmotnej dielni bytostných - z mne vzácneho diela VO SVETLE PRAVDY, no robím to s tým najúprimnejším cieľom preto, aby vám bolo zrejmé, čoho ste v súčasnosti, vážení prispievatelia, svedkami.

„Každá jednotlivosť patrí v pôsobení bytostných k potrebným častiam celku. Celok ňou tiež jednotne pulzuje a preniká.

Tak má teda každý kúsok na zemi, dokonca aj zem sama svoj spolupôsobiaci model. Niektorí z oprávnených vidiacich to nazývajú „tieňom", iní zase, ako už bolo povedané, „astrálnym telom". Sú pre to ešte aj ďalšie, menej známe označenia, ktoré však pomenúvajú to isté. Lenže ani jedno nevystihuje to pravé, pretože to bolo pozorované z nesprávnej strany. Okrem toho o vzniku niet nijakých vedomostí.

Na zemi nejestvuje nič, čo by malí bytostní neboli už predtým sformovali ešte krajšie a dokonalejšie v strednej hrubohmotnosti.

Všetko, čo sa deje v ťažkej hrubohmotnosti, dokonca aj zručnosť remeselníkov, tvorba umelcov atď., je iba prevzaté z predchádzajúcej činnosti malých bytostných, ktorí toto a ešte ďaleko viac majú už hotové v strednej a jemnejšej hrubohmotnosti. Všetko to je tam dokonca ešte dokonalejšie sformované, pretože bytostní pôsobia bezprostredne v zákonoch Božej vôle, ktorá je dokonalá, a preto sa môže prejavovať iba v dokonalých formách.

Každý vynález, dokonca i ten najprekvapivejší, je len výpožičkou vecí z iných úrovní, ktoré tam vykonávajú bytostní. Takýchto je tam ešte veľmi mnoho, pripravených k tvoreniu pre ľudí, aby mohli byť prenesené sem na zem do ťažkej hrubohmotnosti.

A predsa aj napriek tak ľahko dosiahnuteľným predobrazom, ale iba pre vážnych a pokory plných hľadajúcich, tu bolo na zemi opäť rozumom mnoho pokrivené. To preto, že k tomu omilosteným chýbala vo väčšine prípadov pokora, nevyhnutne potrebná k čistému čerpaniu. Okrem toho obyvatelia zeme vo svojej všetko brzdiacej namyslenosti dosiaľ nedbali na Božie zákony vo stvorení. Až ich presnou znalosťou sa stane vynachádzanie, alebo správnejšie vyjadrené, nachádzanie v iných úrovniach, a tým aj to správne prenášanie do ťažkej hrubohmotnosti tejto zeme omnoho ľahšie a presnejšie ako doteraz, a tiež omnoho ďalekosiahlejšie.“

Ako sami máte možnosť vidieť, je tu priamy poukaz na to, že pre správne prijímanie zo svetlých Výšin je potrebná pokora. I tu platí „ po ovocí poznáte ich. “. U takého človeka, ktorému je umožnené vďaka jeho duchovnej zrelosti a omilostením zhora prijímať dary z jemnejších úrovní v podobe predobrazov, je dopredu vylúčená snaha vytvoriť si kult osobnosti. Minulosť a prítomnosť je plná smutných príkladov, kde pýcha predchádza pád nielen jednotlivca, ale celých národov.

Súčasné zneužívanie duchovných a prírodných síl je obžalobou nás ľudí, pretože sme sa nenaučili správne ich využívať a v pokore ďakovať za dar bytia a vývoja na tejto Zemi.

Uvedomme si: ak by prišiel niekto s prevratnými výskumami v súvislosti s novými poznatkami ohľadom pôsobenia Zákonov Stvorenia a prírodných síl, aký zmysel by malo nechávať si to len pre seba? Malo by z toho osoh ľudstvo ako celok? Pritom každý takýto vynálezca alebo bádateľ musí hľadať formy pre správne predstavenie na verejnosti, vyžaduje to mnohé odriekanie a je v tom obrovský kus zodpovednosti.

Vzhľadom k tomu, že autorka Večných Zákonov pre širokú verejnosť pred niekoľkými rokmi zjednodušila a skrátila pôvodný obsah prednášok Posolstva Grálu a vo svojich knihách upriamila pozornosť na seba a na svoje pôsobenie, čo sama aj povedala, ostalo týmto v pozadí zastreté mnohé to dôležité, čo je aktuálne pre túto dobu. Kto chce a netrasú sa mu ruky od rozhorčenia a predsudkov, mozaiku si dokáže poskladať sám.

Povestné škrípanie zubov však počuť len z tých radov, ktorí sa chcú pred spoluprácou uzatvárať a ostávajú v domnení samostatnej nezávislosti.

S pozdravom P.Popadič
 
Cením si korektný prístup p.Jaroslava Peroutka a jeho snahu udrzať diskusiu na tomto fóre napriek mnohým emocionálnym prešľapom, ktoré sa tu vyskytli.

Je vskutku málo diskutujúcich, ktorým nechýba rozvaha v jednaní.

S pozdravom P.Popadič


 
Vážený pán antizdruzenie@pobox.sk, správny postreh.

Ale aj tak však Vaše meno neznie dvakrát prívetivo. Privítal by som ústretovejší prístup.

Nie je moc čestné skrývať sa za zavináč.-@-

Neplatím tou istou mincou ako vy, je mi to vzdialené.

S pozdravom P.Popadič
 
Anti združenie! 
Re:
Pán Popadič pýtal ste sa má, že komu by sme mali ďakovať za toľké požehnanie? Hoci cítim, že je ešte niečo za tým, že tým niečo sledujete, tak Vám predsa nato odpoviem, jednoducho a stručne:

,,BOHU VŠEMOHÚCEMU!"

Pekný večer želám.

antizdruzenie@pobox.sk

,,Som protiváhou tých, ktorí ponúkajú to ľudské, na úkor toho Pravého!"

Nik Hľadám cestu, pravdu. 
Buďme bdelí
Važený pán moderátor, chcel by som Vás poprosiť o nevymazanie, ale práve naopak, o zachovanie všetkých príspevkov p.Potúčeka, p.Ľuboša, p.Franka a ďalších, aby každý hľadajúci, ktorý vstúpi na stránky tejto diskusie vedel, kto akému Pánovi slúži. Mne osobne je to už vďaka tomu úplne jasné. Verím, že vy už viete na ktoré príspevky poukazujem. Ďakujem Ivan Franko
 
Pán Ľuboš, ak si to želáte ešte raz pripomenúť, tak vedzte, že hrubo Ste napadli pána Potúčka vo včerajších príspevkoch o 12:02 a 12:08 hodine, neskôr Ste to ešte potvrdil. Na stránky združenia som sa zaregistroval preto, aby som mohol nahliadnúť do niektorých bez registrácie inak neprístupných častí stránok. Chcel som napríklad vedieť, čo obsahuje otvorený list pánovi MUDr. Rusnákovi a následná diskusia na túto tému, a prezrel som si aj ďalšie články, ktoré to boli, to viete lepšie Vy. Cítim sa byť vnútorne slobodný človek, preto nemám problém listovať na akýchkoľvek stránkach zaoberajúcich sa problematikou Posolstva v dnešnej dobe, bez toho aby som mal nejaký špecifický úmysel. Hľadám tam pre seba duchovné posilnenie, inšpiráciu, poučenie, prehľad o aktuálnom dianí a ešte niečo, čo ale to po včerajšom demaskovaní práve prehodnocujem.
pre pána Ľuboša
Pán Ľuboš až teraz som si našla ako žena a matka chvíľku času, a to čo som si prečítala vo Vašom príspevku z 12.6. o 10:18 hod je neskutočné. Vy stotožňuje p.Franka so mnou? Neuveriteľné. Ja som samostatná ľudská bytosť, stotožňujúca sa len so svojim Bohom a jeho Večnými zákonmi, ktoré nám ľuďom vo svojej milosti, dobrote a láske dal. Vďaka Ti Bože. Prajem všetkým pekný podvečer. Anna
 
Jozef Potúček
Nechaj žiť a budeš žiť!
To je naozaj teda úroveň. Koľko špiny!
Ale toto ste sem priniesli Vy, ktorí neznesiete, že poslanie pani Natálie je ešte živé! Potrebujete rozdúchať znovu spory, vášne a vzájomnú nevraživosť, aby to tu vyzeralo nepokojne, zakiaľ u seba si hoviete v klídečku.
Presne tak ako svetový žandár USA - tiež vyvolávajú konflikty a nepokoje po celej Zemi, aby sa to potom snažili zase uhasiť ďalšími ničivými zbraňami, bojujú všade, len doma si kľudne hovejú.
Toto je aj Váš princíp, hlavne u Vás, pán Ľuboš!
Vtrhli ste sem ako Španieli do ríše Inkov, ale zabudli ste, že je iná doba! Tu nie sú už pôvodní Inkovia, a ak áno, už sú nie takí mäkkí, tu sú bojovníci, ktorí každého votrelca odtiaľto vyprášia ako vši z kožucha!
A v neposlednom rade existuje čosi ako "delete", takže to bude tu Váš koniec.
Len aby ste takto nedopadli aj duchovne - aby Vám niekto z nebies nestlačil "delete" v Knihe Života ...

Prestaňte teda útočiť tam, kde Vám nikto nič zlé neurobil. Odíďte odtiaľto Vy, ktorým vadia knihy Večné zákony-1,2,3, v pokoji a modlite sa, aby ste dostali toľko síl, koľko na Ceste za Svetlom potrebujete. Ja Vám to z celého srdca želám.

Takže zamávajme tým, ktorí sa už toľkýkrát lúčia s touto diskusiou.
To, že sa sem ale vždy vrátia, je dôkaz, že tu stále ešte niečo žije, čo potrebujú, pretože u seba to nemajú. Snáď to niekedy nájdu.
Vy, ktorí ste vo svojej domnienke nevideli, že ste boli v "nesprávnom vlaku", buďte ostražití, a nenechajte sa uchlácholiť peknými zamatovými rečičkami nepravých vodcov a falošných kristov, za ktorými sa skrýva hnis a jed, pretože sa Vám skoro môže stať, že ten "nesprávny vlak" bol Váš posledný VLAK SPÁSY.

Nechaj žiť a budeš žiť!
 
"Voda Světla"
Dnes jsem si znovu přečetl přednášku "Co hledáte?" a narazil jsem tam na zajímavou větu:

"Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodati svým myšlenkám čistotu, ten našel již cestu k Nejvyššímu! Tomu bude pak vše ostatní přidáno. K tomu není třeba ani knih, ani námahy ducha, ani cvičení v pokání a osamocení. Uzdraví se na těle i na duši a osvobodí se ode všeho tlaku chorobného hloubání, protože každá přepjatost škodí. Máte býti lidmi a ne květinami ve skleníku, které následkem jednostranného pěstění podlehnou prvnímu závanu větru!
Probuďte se! Rozhlédněte se! Naslouchejte v sobě! Jen to dovede otevříti cestu!"

Rád bych se zeptal pana Jana Marschnera touto cestou na dvě věci:

1. Lze dát "Vodu Světla" a její účinky nějak do souvislosti s touto citací?

2. Lze hrubohmotnými prostředky - na Vašich stránkách se píše o přístroji, pomocí, kterého se tato voda vyrábí - docílit toho, aby obsahovala vibrace Světla (je tím myšleno Světlo s velkým "S")?

Otázky pokládám naprosto věcně, věřím, že i Vy je tak i přijmete.

Předem děkuji za odpověď

Zdraví Jaroslav Peroutka
 
Z vlastných prežití...

Bol som nedávno na návšteve u známych a po čase sa zvrtla reč na článok, ktorý bol v nedávnej dobe uverejnený v časopise Vitalita v súvislosti s Vodou Svetla a rozhovorom s jeho výrobcom p.Jánom Marschnerom. Nespomínam si momentálne na číslo, v ktorom bol rozhovor uverejnený. Zhodou okolností sa na stole objavila tiež spomínaná fľaštička spomínanej vodičky, ktorú hostiteľka už dlhšiu dobu s vďakou užíva.

Prekvapila ma však následná reakcia prítomných ľudí.

Prítomný BEZ TOHO, aby bližšie skúmali alebo sa aspoň pokúsili o konštruktívnu debatu, začali osočovať výrobcu Vody Svetla, podozrievať o prefíkanom podnikateľskom ťahu výrobcu, o tom, že predáva čistú vodu z vodovodu a zarába na nej milióny, že je to šikovný marketingový ťah atď., atď...

Jednoducho už dopredu boli hotoví so svojím názorom. Dotyční ľudia chceli, aby som ICH o účinkoch tohto výrobku doslova presvedčil...avšak bez toho, aby sami k nej spravili čo i len krok a sami prežili jej blahodárne účinky na sebe.

Moje osobné skúsenosti s Vodou Svetla ich ale vôbec nezaujímali, dokonca sa ma snažili presvedčiť, že prežívam tzv. placebo efekt a pod.

Vôbec ich nezaujímali nejaké "Zákony Stvorenia", princípy, ktoré udržujú všetko v tomto Stvorení a sú dokonalé a prostredníctvom ich prehĺbeného poznávania je skutočne MOŽNÉ sprístupniť ľuďom dosiaľ netušené pomoci...

Podotýkam, že ani jeden z nich sa vo svojom živote zatiaľ nedostal k Posolstvu Pravdy okrem už spomínanej hostiteľky, pretože ich rozumové bariéry sú totiž príliš pevné a vysoké...

Chcenie vedieť všetko lepšie je kameňom úrazu nás mnohých. Popritom sa odsúva nabok schopnosť správneho vyciťovania vecí a udalostí prítomných.

S počudovaním preto prihliadam na túto slovnú "prestrelku", ktorá v posledných hodinách prebieha na tomto fóre. Aj medzi čitateľmi Posolstva Pravdy sa totiž nachádzajú takí, ktorí chcú, aby ich niekto PRESVEDČIL o pravosti textov z AO-inštitútu, o potrebe napĺňania spomínaných 17 zákonoch vo svojom živote alebo napríklad o následnom zverejnení technologického postupu pri výrobe Vody Svetla a ostatných témach s tým súvisiacich, odsúvajúc pritom k používaniu svoje vlastné zdravé údy. Vôbec si neuvedomujú svoju domýšľavosť.

Mal som tú možnosť niekoľkokrát sa osobne stretnúť a porozprávať s p.Marschnerom a taktiež s p.Ďurfinom nielen o tejto vodičke, ale aj o ďalších súvislostiach ohľadom nastávajúceho duchovného diania na Zemi. Predsa ak sa chce niekto niečo nové dozvedieť, nemal by sa spoliehať na to, že všetko už vie alebo že len cez internet sa všetko dozvie a bude mu všetko priamo na tanieri podané...

Som však ďaleko od toho, aby som považoval spomínaných pánov za nejakých "guru" vodcov a bol pritom neslobodný. Vážim si vynaložené úsilie každého, kto sa snaží sprístupňovať hodnoty z Posolstva Pravdy práve tou najvhodnejšou formou, aká je mu najbližšia. Kedykoľvek sa však postavím na obhajobu pánov, ktorí stoja za činnosťou a textami z www.ao-institut.cz, pretože mnohí ľudia ešte vôbec netušia, čo im je v úprimnej pomoci predkladané a v nepochopení útočia ako uštipnutý včelou.

Platí to však aj dnes, že domýšľavosť vlastného rozumu a začínajúca závisť ostáva neprekonateľnou bariérou pre všetkých tých, ktorí nechcú vidieť minulosť, prítomnosť a budúcnosť v súvislostiach.

Pritom si mnohí myslia, ako stoja správne, že práve oni budú tí zachránení UFO loďami, ako sa to spomína v literatúre od p.Makedonovej apod...Odkiaľ človek berie tú istotu veriť v samospasenie?

Verte tomu, že nie je nič horšie, ako po čase prísť na to, že človek nasadol "do nesprávneho vlaku" a nebol dostatočne bdelý...

Nezabúdajte, že stačí primiešať len kvapku omamného prípravku do nápoja, aby mal človek zamlžené zmysly...pritom však žije i naďalej.

Predpokladám tiež, že každú z týchto viet, ktoré som napísal sa budete niektorí snažiť použiť proti mne len preto, že prežívam niečo iné. Vedzte však, že moje úmysly sú skutočne úprimné a skutočne mi nejde o agitáciu alebo nejaký nábor členov...

Je predsa lepšie raz vidieť ako tisíckrát počuť...

S pozdravom P.Popadič
 
Meno je osud?
Pán antizdruzenie@pobox.sk, je to Vaše krstné meno alebo priezvisko?
Ak úprimne želáte svojím blížnym "veľa síl do ďalších dní, nech každý z vás dôjde šťastne do cieľa, nech by sa dialo čokoľvek.", mali by aspoň vedieť, komu za toľké požehnanie môžu poďakovať.
S pozdravom P.Popadič
 
Anti združenie! 
Pevnejšie, viac ako predtým!
Nezrútilo, len je akurát pevnejšie, viac ako predtým, hoci verím, že keby áno, tak to by bolo radosti v radoch neprajníkoch. Ale tu radosť im predsa zriaďovateľ neurobí, lebo ak by áno, v čo neverím, tak aj tak tieto hlasy sa im už nepodarí umlčať. A to temno dnes už veľmi dobre vie.

Preto Vám želám, čitateľom Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3, veľa síl do ďalších dní, nech každý z vás dôjde šťastné do cieľa, nech by sa dialo čokoľvek.

,,Cesta za Svetlom, nech by bola akokoľvek ťažká, tak musí byť napriek tomu cestou šťastia, radosti, lebo na konci tejto cesty už svitá nový deň."

antizdruzenie@pobox.sk

,,Som protiváhou tých, ktorí ponúkajú to ľudské, na úkor toho Pravého!"
 
Čím ste?
Pán Ľuboš čím sa živíte Vy alebo Vašu rodinu, keď od rána do večera máte čas tu reagovať a túto diskusiu ponižovať svojimi provokáciami?

 
Anti združenie! 
Už naozaj stačilo
, pán Ľ.Ď.! Prestaňte už konečné s tou trápnou hrou, ktorú ste tu rozpútal, a naďalej v nej pokračujete.

Obviňujete, urážate, mýlite sa, že kto za čím stojí, celé to Vaše divadlo už dospelo do tragikomického konca.

Či už naozaj necítite, že sa Vám všetci smejú?

Či už Vám naozaj nie je trápne, že čo všetko tu píšete?

Veď už aj tí, ktorí ťahali v jednom šíku z Vami, tak verím, že aj tí sa cítia s tých Vašich výstupov na nič.

Ešte máte vždy čas to zastaviť! Ospravedlniť sa za to všetko, čo ste tu navystrájal, a potom v pokoji odísť, a viac sa už sem nevracať.

Pokiaľ by ste tak neurobil, tak verte, že odozva už čoskoro príde, keď tí, ktorí Vám doposiaľ verili, tak aj tí Vás opustia nastálo!

Preto verte, že ešte je vždy čas na zmenu k lepšiemu.

Preto zároveň dúfam, že to zoberiete ako dobrú radu, a nie ako útok.

,,Veľkosť človeka je aj v tom, že vie kedy má odísť!"

antizdruzenie@pobox.sk

,,Som protiváhou tých, ktorí ponúkajú to ľudské, na úkor toho Pravého!"
 
Temno
Pôsobenie temna vrcholí!Tlakom svetla sa musí prejaviť vo všetkom , čo ovláda!Všetko zlo teraz rastie do najbujnejších foriem a tvarou.

Tak je to aj s naším vnútrom.Dávame , čo je v nás , či je to dobré , alebo zlé.Strom poznať po ovocí , tak dobrý strom prináša dobré , a zlý strom zlé ovoce.Toto podobenstvo riekol Ježiš pred 2000 rokmi a stále je aktuálne.


Forum sa mení na skladisko príspevkou o osočovaní ! Miesto toho aby "osvetlovalo"cestu, mnohým oslepuje už aj tak obmädzený výhľad !Nemali by byť prvoradé naše ambície a egá!Ale služba Bohu a svojim blížnym.


Temnu vyhovujú nedorozumenia a omyly!Temno nechce pravdu a ani porozumenie.Jeho cielom je ničenie a chaos!Mnohokrát sa mu darí aj na tomto fore.Nás používa , ako nástroje na uskutočnenie svôjho ciela!Miesto konštruktívnych a bohatých tém , o ktorých by sa malo hovoriť , sa naťahujeme na tomto fore skutočne bezcielne!


Temno triumfuje a ja len čakám , kedy sa objavý príspevok , ktorý má ozajstnú duchovnú hodnotu!Prosím prispievatelou , aby písali témy , ktoré sú hodné dyskusie a tohto fora! O každom slove Božích synou sa dá bohato hovoriť a šíriť ho! O slovách Ježišových , nie len o jeho smrti , ako to robý cirkev!Musíme šíriť to , čo nám bolo dané!Všetkým , čo skutočne hladajú!Premôžme urážlivý ton , a urazenú pýchu!Píšme o skutočných hodnotách!
 
Anonym
Pevne verím, že Vás moderátor fóra - a najmä p. Potúček vyzve, aby ste sa predstavili. Anonymne sem vstupuje p. Michaelus z Prešova - Pútnik, Vy mýte o fóre podrobný prehľad a p. Franko sa z neho vytratil...
omyl? nie. psycho...
Pán Ďurfina píše, že pán Franko, antizdruženie dokonca už aj Anna je jedna a tá istá osoba, ako aj pán Potúček je zároveň JAN:

Ľuboš ... 12.červen 2007 10:18:11

"Moderátorovi fóra:
......
Na to zareagoval pán Potúček (***) citátmi z Posolstva Pravdy nasledovne:
JAN(***). ... 8.červen 2007 15:40:49
Z Otázok a Odpovedí
Boží volání vychází ke každému jednotlivému lidskému duchu přímo!"

Pán Ďurfina už nevie čo robí, už je v predsieni ústavu, kde posiela pánov Franka a Potúčka.