Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Rozbor č. 2/Nerozumiem tomu
Reakcia na príspevok pútnika

Mám si prečítať celý príspevok a až potom hodnotiť? Nerozumiem... Ktorý príspevok? Pána Slobodu? Ak áno, zatiaľ som reagoval len a len na reakcie týkajúce sa knihy “Zákony pre život na zemi“. To je všetko. Ak to je možné, napíšte ktokoľvek niečo vecné proti tomu, čo som uviedol. Už sa na to teším.

Pravda nadovšetko!!!

Teraz však k rozboru č. 2.
Pútnikom mi bolo vytknuté, že mi až tak nevadili príspevky, ktoré niekoho a niečo zosmiešňovali a popierali. Predpokladám, že Pútnik má na mysli pani Makedonovú a Večné zákony.

Ak je to tak, hľa, Pútnik nemá pravdu. Pamätal som si, že som sa p. Makedonovej na tomto fóre zastal. A keďže som sa jej zastal, tak mi vadilo, čo sa o nej píše (Pútnik však presne napísal, že mi to až tak nevadilo. Myslím si však, že miera mojej antipatie voči príspevku pána Slobodu a voči príspevkom, ktoré napádali poslanie p. Makedonovej, až taká podstatná nie je.). Prehľadával som teda stránky tohoto fóra rad za radom a dôkaz som našiel. Tu je:

.................

Michal ... 4.březen 2007 17:46:42
O Pallas Aténe a reklame na časopis Harmónia sa tu už síce písalo, to je pravda, ale napamätám si, že by to bolo vysvetlené.

Na druhej strane sa tu podáva čiernobiely obraz o celej tejto problematike. Buď bola p. Makedonová svätica alebo kontaktér, ktorý podľahol falošnému pôsobeniu zo záhrobia a dokonale skrivil Posolstvo Grálu.
Z príspevku p. Milana vyvodzujem : Kto poslaniu p. Makedonovej verí, ten pije nápoj, v ktorom sa okrem väčšiny pravdivého podáva aj zrnko jedu a tak sa nakoniec otrávi. Nehovorme však v podobenstvách, ale napíšme rovno, čo to znamená: konečným dôsledkom viery v p. Makedonovú a v jej poslanie, tak ako ho ona prezentovala, je duchovná smrť. Ak to hypoteticky prijmem, tak potom áno: ak boli mnohé tvrdenia pani Makedonovej falošné, tak potom človek, ktorý sa ich sklalopevne drží, drží sa nepravdy, čo mu nedovoľuje prijať Pravdu, ktorá konečne prináša spásu. Preto ho čaká duchovná smrť. V poriadku, súhlasím (hypoteticky!). Ja však nerozumiem, prečo oponenti ustavične zdôrazňujú tento jeden bod. Nie je pravda, že vďaka pôsobeniu p. Makedonovej sa Posolstvo Grálu začalo predávať v takej miere, v akej sa to dovtedy určite nesnívalo ani tým, ktorí toto dielo na Slovensko distribuovali? Nie je pravda, že tí ľudia, ktorí sa k Posolstvu Grálu a k Večným zákonom dostali a ktorí to mysleli a myslia vážne, sa mravne aspoň v nejakej miere očistili? Poznám to na sebe, poznám to z reči iných ľudí.

Zastávať tvrdošijne len to stanovisko, ktoré tu prezentuje p. Milan a p. Ľuboš je oklieštenie skutočnosti, pretože si z nej vybrali len niektoré črty a ostatné prehliadajú alebo nechcú vidieť, lebo by predsa len museli priznať, že dielo Večné zákony má aj pozitívne dôsledky na konanie ľudí. A to píšem a si myslím aj napriek tomu, že som sa s týmito pánmi niekoľko krát osobne stretol a naše vzťahy považujem za pozitívne! Hľadať pravdu, vidieť ju podľa mňa znamená prijímať/rešpektovať skutočnosť vo všetkých farbách, odtieňoch, uhloch pohľadu atď., pretože ak pozeráme len jedným smerom a tvrdíme, že to, čo je za nami neexistuje, tak žijeme v disharmónii, čo sa obvzlášť prejavuje v styku s ostatnými ľuďmi.

"(...) V tom není zlo, že se pro pravdu rozestupujeme na ruzné tábory, ale je v tom, že tábory si osobují samospasitelnost pravdy absolutní a že ve jménu té pravdy sahají k meči, usilujíce o jednotu mechanickou, na místě jednoty v duchu a pravdě." (Jan Hus, T.G. Masaryk)

..............

Vážený Pútnik. Ak ste si mysleli, že napádanie p. Makedonovej mi (až tak) nevadilo, ospravedlníte sa mi, tu, verejne? Pokračujem ďalej.

Pútnik ďalej napísal: „Prečo asi? Lebo vrana k vrane sadá.“ Vážení čitatelia. Všimnite si, ako som bol hneď zaradený k niekomu resp. niekam. Môže Pútnik vysvetliť, ku ktorej vrane som si to sadol? Lebo ja to skutočne neviem. Ak je tou vranou p. Ľuboš, “Združenie ľudskosť (skr.)“, AO inštitút, môžem Vám s kľudným svedomím napísať moje nevyriešené otázky a problémy, ktoré s týmito „kruhmi“ vo svojom vnútri mám.

Tón tohoto príspevku, určite ste si to všimli, bol výsmešný. Nepopieram. A ani som sa tomu v sebe nebránil. S tou smiešnosťou totiž začal niekto iný. Vážení páni, napíšte už konečne niečo vecné. Máte na to? Som si istý, že vo veci “Zákonov pre život na zemi“, by ste museli prehrať. Väčšina (alebo všetky) zo siedmych zákonov nachádzajúcich sa za Desatorom totiž pochádza z diel Abdrushinom napísaných. Teda nie sú to žiadne ľudské výmysly. Výklad týchto zákonov je však samozrejme ľudský. Ako som však napísal, nič zlé na tom nevidím, pokiaľ v tom nie je snaha vyvyšovať sa nad výklad Abdrushinov. Pokiaľ viem, nič také zo spomínanej knihy nevyplýva.

Michal Trubíni
Pre Michala dobre ste začal , len pokračujte ďalej v čítaní Posolstva Grálu od Abdrushina, pekne po poriadku od začiatku do konca. Potom možno prídete na to, čo urobili autori „ knihy 17 zákonov pre život na Zemi“

Pán Ľuboš sám vo svojom príspevku dokázal nasledovné skutočnosti, ktoré hovoria sami za seba:

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.6.2007 13:15:14 :
„2. Vychádzame výhradne z Posolstva Grálu: Všetko čo robíme, z čoho smieme čerpať pri písaní, na prednáškach, v rozhovoroch a stretnutiach - za všetko patrí vďaka jedine Najvyššiemu. Vo všetkom sa snažíme opierať sa o dokonalé Božie Zákony čerpajúc z Posolstva Grálu, pričom nikdy sme nevystupovali ani neprehlasovali, že sme dokonalí, alebo neomylní.“

Moje vysvetlenie : ako vidíme sami sa priznávajú, že čerpajú z Posolstva Grálu. Pritom Ľuboš nepíše že vďaka patrí Bohu ale píše Najvyššiemu.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.6.2007 13:15:14 :
„3. Kniha "17 Zákonov pre živoz na Zemi". Dokonalé Slovo Božie môže pochádzať jedine Boha a nám sa Ho dostalo prostredníctvom Jeho Synov. Treba si však uvedomiť, že hoci v plnom súznení s Tvorivou Vôľou Pána Svetov, nikdy nebudú smieť byť Slovom samotným. Čo sa ešte týka 17 Zákonov - nikde nič také nenájdete, z čoho by čitateľ chcel usúdiť, že uvedená kniha má byť "náhradou Slova Božieho". „

Moje vysvetlenie: Pekné kvetnaté rečičky, ktoré majú funkciu lepu na ktorý chcú chytiť hľadajúcich. Keď vtáčka lapajú pekne mu spievajú. Zase pozrime sa čo píše Ľuboš keď písal, že „Dokonalé Slovo Božie môže pochádzať jedine Boha“, prečo nepovedal jedine „od Boha“.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.6.2007 13:15:14 :
„V uvedenej knihe v skutočnosti hľadajúci nenájde ani jediný rozpor s obsahom Posolstva Grálu, je to jednoduché, pri jej písaní autor čerpal v svojom druhu uchopenia Posolstva Pravdy…“

Moje vysvetlenie: Sú slová v knihe „17 zákonov pre život na zemi“ presným znením slov od Abdrushina? Nasleduje vysvetlenie :

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.6.2007 13:15:14 :
„To prečo bola napísaná takáto kniha sa dá tiež logicky vysvetliť, … Treba však ešte dodať, že výklad Desatora je z pera toho istého autora. V uvedenej knihe však mal byť pochopiteľne Pánov výklad Desatora. Nebolo to však možné uskutočniť,…“

Moje vysvetlenie: Odpísali a vlastnými slovami vysvetlili Desatoro božích prikázaní. Čo je vlastne poručenie autorských práv Efezusu spol. s r.o.. Nehovoriac, že je to v rozpore so slovami Abdrushina. Ich výklad nie je Božie Slovo.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.6.2007 13:15:14 :
„…,keby sa tak stalo, vydavateľ knihy by dnes už možno sedel vo väzení pre nemožnosť splatenia tak vysokých pokút a sankcií pre porušenie autorských práv.“

Moje vysvetlenie: Autori majú strach. Prečo majú strach , keď dôverujú v Božiu spravodlivosť.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.6.2007 13:15:14 :
„Preto z hľadiska autorských práv sa aj vydavateľ 17 Zákonov musel podriadiť pozemským zákonom, pretože Sedem Nových Zákonov pre život na zemi úzko naväzuje na Desatoro a bolo nutné ich vydať spolu. Autorské práva na vydanie Desatora od Pána autor 17 Zákonov pre život na Zemi nedostal,“

Moje vysvetlenie: Jednoznačné porušenie autorských práv, navyše sa k tomu ešte aj priznali.

Perlička na záver.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.6.2007 13:15:14 :
„4. Zmienka o Posolstve: To, že nie je v 17 Zákonoch priama navigácia na Posolstvo Grálu je tiež pochopitelné – človek, ktorý už čo to skúsil a hľadá sa pri začítaní naozaj poteší v zmysle – „To znie zaujímavo!“. Ak by však našiel hneď priamu navigáciu na Posolstvo Grálu, spozornie a povie si: „Aha, to je tá sekta o ktorej sa píše práve v novinách!“ a knihu odloží.“

Moje vysvetlenie: Autor sa sám priznáva, že čerpal z prameňa z Posolstva Grálu od Abdrushina ale nikde v knihe nie je zmienka odkiaľ čerpal. Vôbec čitateľom nepoukazuje na Posolstvo Grálu. Každý slušný človek ak čerpá z myšlienok iného autora , tak na tuto skutočnosť upozorní. Kto to neurobí dokazuje len svoju nečestnosť. Dôvod prečo to urobil hovorí sám za seba. Majú strach pred svojím skutočným pánom.

Takto autori knihy „ 17 zákonov pre život na Zemi“ dávajú čitateľom len kamenie miesto chleba. Hľadajúcich odvádzajú od Božieho Slova s jasným cieľom aby ho odmietli, keď s ním prídu do styku. V hodine núdze takýto človek nebude poznať Božie Slovo. A stane sa čo povedal Abdrushin: „ : Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho nebudem ja poznať v hodine jeho núdze!“

Buďme bdelí
S pozdravom pre všetkých vážne hľadajúcich Peter Franko

 
Pre Michala dobre ste začal , len pokračujte ďalej v čítaní Posolstva Grálu od Abdrushina, pekne po poriadku od začiatku do konca. Potom možno prídete na to, čo urobili autori „ knihy 17 zákonov pre život na Zemi“

Pán Ľuboš sám vo svojom príspevku dokázal nasledovné skutočnosti, ktoré hovoria sami za seba:

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.7.2007 13:15:14 :
„2. Vychádzame výhradne z Posolstva Grálu: Všetko čo robíme, z čoho smieme čerpať pri písaní, na prednáškach, v rozhovoroch a stretnutiach - za všetko patrí vďaka jedine Najvyššiemu. Vo všetkom sa snažíme opierať sa o dokonalé Božie Zákony čerpajúc z Posolstva Grálu, pričom nikdy sme nevystupovali ani neprehlasovali, že sme dokonalí, alebo neomylní.“

Moje vysvetlenie : ako vidíme sami sa priznávajú, že čerpajú z Posolstva Grálu. Pritom Ľuboš nepíše že vďaka patrí Bohu ale píše Najvyššiemu.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.7.2007 13:15:14 :
„3. Kniha "17 Zákonov pre živoz na Zemi". Dokonalé Slovo Božie môže pochádzať jedine Boha a nám sa Ho dostalo prostredníctvom Jeho Synov. Treba si však uvedomiť, že hoci v plnom súznení s Tvorivou Vôľou Pána Svetov, nikdy nebudú smieť byť Slovom samotným. Čo sa ešte týka 17 Zákonov - nikde nič také nenájdete, z čoho by čitateľ chcel usúdiť, že uvedená kniha má byť "náhradou Slova Božieho". „

Moje vysvetlenie: Pekné kvetnaté rečičky, ktoré majú funkciu lepu na ktorý chcú chytiť hľadajúcich. Keď vtáčka lapajú pekne mu spievajú. Zase pozrime sa čo píše Ľuboš keď písal, že „Dokonalé Slovo Božie môže pochádzať jedine Boha“, prečo nepovedal jedine „od Boha“.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.7.2007 13:15:14 :
„V uvedenej knihe v skutočnosti hľadajúci nenájde ani jediný rozpor s obsahom Posolstva Grálu, je to jednoduché, pri jej písaní autor čerpal v svojom druhu uchopenia Posolstva Pravdy…“

Moje vysvetlenie: Sú slová v knihe „17 zákonov pre život na zemi“ presným znením slov od Abdrushina? Nasleduje vysvetlenie :

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.7.2007 13:15:14 :
„To prečo bola napísaná takáto kniha sa dá tiež logicky vysvetliť, … Treba však ešte dodať, že výklad Desatora je z pera toho istého autora. V uvedenej knihe však mal byť pochopiteľne Pánov výklad Desatora. Nebolo to však možné uskutočniť,…“

Moje vysvetlenie: Odpísali a vlastnými slovami vysvetlili Desatoro božích prikázaní. Čo je vlastne poručenie autorských práv Efezusu spol. s r.o.. Nehovoriac, že je to v rozpore so slovami Abdrushina. Ich výklad nie je Božie Slovo.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.7.2007 13:15:14 :
„…,keby sa tak stalo, vydavateľ knihy by dnes už možno sedel vo väzení pre nemožnosť splatenia tak vysokých pokút a sankcií pre porušenie autorských práv.“

Moje vysvetlenie: Autori majú strach. Prečo majú strach , keď dôverujú v Božiu spravodlivosť.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.7.2007 13:15:14 :
„Preto z hľadiska autorských práv sa aj vydavateľ 17 Zákonov musel podriadiť pozemským zákonom, pretože Sedem Nových Zákonov pre život na zemi úzko naväzuje na Desatoro a bolo nutné ich vydať spolu. Autorské práva na vydanie Desatora od Pána autor 17 Zákonov pre život na Zemi nedostal,“

Moje vysvetlenie: Jednoznačné porušenie autorských práv, navyše sa k tomu ešte aj priznali.

Perlička na záver.

Citácia z príspevku Ľuboša z dňa 8.7.2007 13:15:14 :
„4. Zmienka o Posolstve: To, že nie je v 17 Zákonoch priama navigácia na Posolstvo Grálu je tiež pochopitelné – človek, ktorý už čo to skúsil a hľadá sa pri začítaní naozaj poteší v zmysle – „To znie zaujímavo!“. Ak by však našiel hneď priamu navigáciu na Posolstvo Grálu, spozornie a povie si: „Aha, to je tá sekta o ktorej sa píše práve v novinách!“ a knihu odloží.“

Moje vysvetlenie: Autor sa sám priznáva, že čerpal z prameňa z Posolstva Grálu od Abdrushina ale nikde v knihe nie je zmienka odkiaľ čerpal. Vôbec čitateľom nepoukazuje na Posolstvo Grálu. Každý slušný človek ak čerpá z myšlienok iného autora , tak na tuto skutočnosť upozorní. Kto to neurobí dokazuje len svoju nečestnosť. Dôvod prečo to urobil hovorí sám za seba. Majú strach pred svojím skutočným pánom.

Takto autori knihy „ 17 zákonov pre život na Zemi“ dávajú čitateľom len kamenie miesto chleba. Hľadajúcich odvádzajú od Božieho Slova s jasným cieľom aby ho odmietli, keď s ním prídu do styku. V hodine núdze takýto človek nebude poznať Božie Slovo. A stane sa čo povedal Abdrushin: „ : Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho nebudem ja poznať v hodine jeho núdze!“

Buďme bdelí
S pozdravom pre všetkých vážne hľadajúcich Peter Franko

 
Pán Michal Michaelus,
už som Vám predsa dal najavo, že je zbytočné, aby som naväzoval na Vaše reakcie. K Vašej reakcii preto uvediem len jediné: BEZ KOMENTÁRA...
Aké dokazovanie?
Aké dokazovanie ešte chcete pán Ľuboš? Veď svojimi nervóznymi odpoveďami dosvedčujete sám, že je to tak. Preto aj ta zúrivosť a nervozita z Vašej strany, ktorá už hraničí z totálnym zúfalstvom.

Preto pokojné hovorím, že odporné je to, že čo Vy a Vám podobný tu vystrájate!

Chceli by ste niekomu zobrať z rúk Posolstvo Grálu. A kto ste Vy, že určujete, že kto ho môže vlastniť, a kto nie?

Myslíte si, že takto niekoho Vy oslovíte? Leda len takého, ako ste Vy sám, ale nie vážne hľadajúceho!

Chcem Vám pripomenúť, že toto nie je Vaše fórum, takže sa tu už konečne prestanťe rozťahovať, lebo našťastie Vám to tu nepatrí.

A pán Michal, prečítajte si pozorne celý príspevok, a až potom hodnoťte. Zaujímavé, že Vám tento príspevok vadí, ale príspevky, ktoré boli hanebného a výsmešného charakteru, ktoré mali jasný zámer, niečo a niekoho poprieť a pošpiniť, tak tie Vám až tak nevadili. Prečo asi? Lebo vrana k vrane sadá.

Peknú dobrú noc želám.

Pútnik, ktorý hľadá odpovede, na ceste životom.
 
Rozbor
Pozrite sa, čo napísal Jan; jeho myšlienka sa nachádza v zátvorke (9.červen 2007 16:14:18):

(...)
"Ďalej sme sa dozvedeli, že čo skrýva kniha, ktorú ponúkajú, aj Združenie ľudskosť, aj AO institút: „Tento Nový zákon ( poz. čiže kniha, ktorú ponúkajú, a ktorá obsahuje výklad Desatora, ale nie od ABDRUSHINA, lebo to im asi nestačí, dokonca, sedem Nových zákonov! Tým ste naozaj predbehli aj katolícku cirkev.), je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“ Čiže nie SLOVO PÁNA je tou záchranou kotvou, ale to ľudské, ktoré ponúkate?" (...)

Toto Jan napísal aj napriek tomu, čo pán Ľuboš uviedol v príspevku, z ktorého citujem (8.červen 2007 13:15:14):

(...)
"Na závere ešte vysvetlenie - Sedem nových Zákonov sú v skutočnosti Zákony a Prikázania z Posolstva Pravdy, je ich tam v skutočnosti viac než 20, kde Pán píše:

"Dávam Vám nové Prikázanie, Toto je Nový Zákon, Počujte môj príkaz" a pod.
Sú potom dosť naivné obvinenia a ironické otázky, keď je zo strany pýtajúcich sa v nepochopení poukázané na tieto Zákony v zmysle" "Kde ste k tomu prišli?, Čo to majú byť za Zákony?, Z čoho ste čerpali?, Ako si dovoľujete?" a pod."(...)

Dal som si tú prácu, aby som dokázal, že sedem ďalších zákonov nachádzajúcich sa v knihe "Zákony pre život na zemi", má oporu v Abdrushinovom diele!

1. Cti Stvoriteľa, svojho Boha a Pána!

Je samozrejmé, že celé Posolstvo a Doznievania nesú priamo vo svojich základoch nevyhnutnosť uctievania a velebenia BOHA. Tento príkaz samozrejme zo Slova vyplýva. Nie je to ľudský výmyseľ!!

2. Udržuj čistotu svojich myšlienok!

Kto môže pochybovať o tom, že tento príkaz sa v Posolstve nenachádza? Je uvedený niekoľkokrát v úvodných prednáškach Posolstva!!

3. Pomáhaj blížnemu!

Stačí napísať, že máme nasledovať Ježiša. Abdrushin k tomu v jednom preslove vyzval! Z toho logicky vyplýva povinnosť pomáhať blížnemu!

4. Pestuj krásu!

Tento príkaz sa nachádza v prednáške "Proslov k zasvěcení chrámu"!

5. Zachovávaj rovnováhu v dávaní a braní!

Prednáška "Biely rytier".

6. Ochraňuj ženu a jej čistotu!

Tento príkaz vyplýva z prednášky "Úloha ľudského ženstva".

7. Zachovávaj mier a spravodlivosť!

Pre krátkosť času k tomuto prikázaniu odkaz neudávam. V rýchlosti ho uviesť neviem...


Sumár: Je dokázané, že spomínané zákony (korektne povedané, šesť zo siedmych, ale ani o tom siedmom nemám pochybnosť) buď z kontextu Abdrushinových prednášok vyplývajú alebo sú v nich priamo napísané!!!
Pýtate sa, o čom to potom niektorí prispievatelia píšu? O čom to písal Jan?! Ten Jan, ktorí napísal príspevok pod názvom "Človeče, dvakrát meraj, a raz strihaj!" Jan nám radí, aby sme dvakrát merali, on sám však tak neurobil! Prečítali ste si, p. Sloboda, vôbec spomínané zákony v hore spomenutej knihe?
Nie, nebudem sa ospravedlňovať za útočný štýl tohoto príspevku. Žiadna ohľaduplnosť voči niektorým smiešnym myšlienkam, ktoré často na tomto fóre odznejú!
„Tento Nový zákon je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“ Tým novým zákonom sú predsa myslené zákony, ktoré ako som dokázal, sú z Posolstva Grálu! Preto dar Boží! Tým darom Božím sú samotné zákony, samozrejme, nie ich ľudský výklad!!! A pretože tým darom Božím sú samotné zákony obsiahnuté v Posolstve Grálu, tým darom Božím je samotné Posolstvo Grálu! Teda, pán Potúček, nie niekto svoje ľudské slová vyvyšuje na cestu, ktorá má viesť k BOHU!

Poviem Vám, čo Vám asi skutočne vadí. Problémom je, že k Desatoru sú pripojené ďalšie zákony, čo sa pri prvom nahliadnutí zdá byť rúhavé, lebo tak spravili ľudia. To je však len prvý náhľad na vec. Hjalfdar obdržal päť prikázaní, Mojžiš desať, v celom diele Abdrushina je ich však množstvo! A to, že k týmto zákonom je ľudský výklad. Prosím Vás, každý človek, ktorý premýšľa o týchto zákonoch si vytvára ich výklad. Problémom nemôže byť, ak niekto zverejní v knižnej podobe svoj výklad! Ak sa samozrejme nevyvyšuje nad výklad daný Božím Vyslancom!

Michal Trubíni
 
Chyby
Naozaj "dva krát merať a raz strihať" platí vo všetkom, aj pri gramatickej kontrole svojich príspevkov, mnohým zdá sa že opakovane nevadí, ako vlastný jazyk degradujú svojou plytkosťou pri jeho používaní. Z uvedeného vyplýva, že ani Pánove prednášky o moci reči a ľudskom slove nečítali, je vôbec otázne, čo čítali z Posolstva Pravdy...

Zdá sa, že aj pokrytectvo slávi svoj vrchol na zemi.
 
Pre Petra
Nečítate pozorne a preto Vám to podstatné uniká, je jedno či sú to texty v tejto diskusii, alebo texty Posolstva.

Citát bol napísaný jasne, pisateľ by mal dokázať jeho hodnovernosť, nemám záujem s ním však komunikovať ďalej, poukázal som na jeho vymyslené tvrdenie a útok, o ostatné sa postarajú Zákony Stvorenia!

Podpora
Týmto chcem vyjadriť podporu pre Jána Antonu Slobudu
V príspevku Človeče dvakrát meraj a raz strihaj! , ktorý napísal Ján Anton Sloboda bolo uvedené:

V prednáške „Hĺbavý človek“ Abd-ru-shin píše:
Začiatok citátu z prednášky " Hĺbavý človek"
Najväčším nepriateľom temna je srdečný a radostný smiech! Prílišné hĺbanie stláča človeka nadol. Len ten, kto si v radostnom chcení postaví pred oči vysoký cieľ a nemá zrak ponorený stále do seba, ten sa dostane dopredu a nahor do svetlých výšin“.
Koniec citátu z prednášky " Hĺbavý človek

Avšak od tejto vaty začína názor prispievateľa. Táto veta je názorom s ktorým sa aj ja stotožnújem.
Ale nakoniec, veď to vám ani nikto neberie, združovať sa a spájať pod hlavičkou akéhokoľvek združenia. Len prečo toľké prehováranie?
Prečo taká obrovská snaha o to, aby sa to tak stalo?

Pán Ľuboš z Vašej strany to je nepochopením prispievateľa. Veď citát Abdrushina ukončil aj uvodzovkami.
Peter Franko


 
Poďakovanie
Síce Vás nepoznám pán Lukas, ale Vaše slová sú úprimné a podporujúce dobrú vec. Aj Váš príbeh, ktorí ste uviedli hovorí za všetko. Kiež by takých ľudí bolo stále viac a viac. Vďaka...

lubos.durfina@zdruzenie-ludskost.sk

je smutné, že slová pána Marschnera nie sú pochopené. Je naozaj možné že ste to niektorí nepochopili? Hovorí o obraze, nie o skutočnosti, ktorý by mohol vzniknúť keby duchovia a bytosti nespolupracovali na dosiahnutí určitého cieľa. Jeho druhý príspevok, verím, že prehovoril do duše aspoň niekoľkým, no tým ktorým bol predovšetkým určený zostanú asi naďalej hluchí. Dúfam, že ostatní ho chápu správne ale pre vážnosť veci nemajú chuť sa tu dohadovať. Dôvod prečo sú tu niektorí ľudia jednoducho neobľúbení je jasný - stačí ak sa o ňom dozvie že nesúhlasí s pôsobením pani Makedonovej, že sa nebodaj združuje a ešte si dovolí vydávať nejaké knihy - tak to je potom už priveľa. A nevšíma sa potom jeho slov. Pripomína mi to správanie sa právnikov a sudcov, ktorí neberú do úvahy cit a prirodzenú intuíciu. A ak je niečo napísané v Posolstve či Biblii tak si to jednoducho vysvetľujú po svojom tak ako oni chcú bez toho aby sa nad tým duchovne zamysleli. To je len znakom povrchnosti. Veď to isté robila aj cirkev. Rovnako nad tým netreba snívať teda považovať len za krásne a pravdivé ale to zaviesť do života. Spolčovanie - samozrejme to neznamená, že vstúpim do nejakého združenia a čakám že mi to na spásu postačí, teda že sa budem s nimi iba voziť. Ale mám sám usilovať a hľadať spôsoby ako by som mohol byť na prospech ostatným. Treba si uvedomiť že aj firma či štát je určité zoskupenie ľudí, ktorí sa riadia určitými pravidlami. A myslíte, že Stvoriteľ chce aby štáty neexistovali a budeme skupina individualistov, spoliehajúcich sa na len vlastné sily? Určite nie. Sám človek dokáže málo. V jednote je sila- viď synergický efekt. A ak ste sám silný tak sa nemáte čo báť stretávať a spolupracovať s druhými duchmi, aby vás náhodou nezviedli a budete ostatným len na prospech. O tom, že sa netreba strániť ľudí a správne prijať pomoc od Boha, hovorí aj jeden vtip: V jednej dedine sa pri veľkom daždi pretrhla priehrada. I vyliezol mních na strechu domu a začal sa modliť k Najvyššiemu, aby ho zachránil. Vodná hladina stále stúpala. Išla okolo loďka a vyzývali ho, aby nastúpil. On odpovedal: "Nie, mňa zachráni Najvyšší, o mňa sa nebojte , choďte radšej zachraňovať ostatných." A tak loďka odplávala. Hladina vody ale stále stúpala až siahala modliacemu sa mníchovi po krk. Priplávala ďalšia loďka a tí z nej kričali: "Nastúp, lebo sa utopíš!" Ale mních na to: "Všetko je v poriadku, Najvyšší ma zachráni" Loďka odplávala a mních pokračoval v modlení. Hladina stúpala a mních sa nakoniec utopil. Príde do neba a hovorí Najvyššiemu: "Prečo si ma nezachránil, keď som Ťa prosil o pomoc? On mu odpovedal: "Akože, veď som ti na pomoc poslal 2 loďky, no ty si ich odmietol!"/:) S pozdravom lukas
 
ospravedlňujem sa za hrúbky
 
je smutné, že slová pána Marschnera nie sú pochopené. Je naozaj možné že ste to niektorí nepochopili? Hovorí o obraze, nie o skutočnosti, ktorý by mohol vzniknúť keby duchovia a bytosti nespolupracovali na dosiahnutí určitého cieľa. Jeho druhý prísevok. verím, že prehovoril do duše aspon niekoľkým, no tým ktorým bol predovšetkým určený zostanú asi naďalej hluchí.

Dúfam, že ostatní ho chápu správne ale pre vážnosť veci nemajú chuť sa tu dohadovať. Dôvod prečo sú tu niekotrí ľudia jednoducho neobľúbený je jasný - stačí ak sa o ňom dozvie že nesúhlasí s pôsobením p.Makedonovej, že sa nebodaj združuje a ešte si dovolí vidávať nejaké knihy - tak to je potom už priveľa. A nevšíma sa potom jeho slov. Pripomína mi to správanie sa právnikov a sudcov ktorí neberú do úvahy cit a prirodzenú intuíciu. A ak je niečo napísané v Posolstve či Biblii tak si to jednoducho vysvetľujú po svojom tak ako oni chcú bez toho aby sa nad tým duchovne zamysleli. To je len znakom povrchnosti. Veď to isté robila aj cirkev. Rovnako nad tým netreba snívať teda považovať len za krásne a pravdivé ale to zaviesť do života.

Spol4ovanie - samozrejme to neznamená, že vstúpim do nejakého združena a čakám že mi to na spású postačí, teda že sa budem s nimi iba voziť. Ale mám sám usilovať a hľadať spôsoby ako by som mohol byť na prospech ostatným. Treba si uvedomiť že aj firma či štát je určité zoskupenie ľudí, ktorí sa riadia určitými pravidlami. A myslíte, že Stvorilteľ chce aby štáty neexistovali a budeme skupina individualistov, spoliehajúcich sa na len vlastné sily? Určite nie. Sám človek dokáže málo. V jednote je sila- viď synergický efekt. A ak ste sám silný tak sa nemáťe čo báť stretávať a spolupracovať s druhými duchmi, aby vás náhodou nezviedli a budete ostatným len na prospech.
O tom, že sa netreba strániť ľudí a správne prijať pomoc od Boha, hovorí aj jeden vtip:
V jednej dedine sa pri veľkom daždi pretrhla priehrada. I vyliezol mních na strechu domu a začal sa modliť k Najvyššiemu, aby ho zachránil. Vodná hladina stále stúpala. Išla okolo loďka a vyzývali ho, aby nastúpil. On odpovedal: "Nie, mňa zachráni Najvyššý, o mňa sa nebojte , choďte radšej zachraňovať ostatných."
A tak loďka odplávala. Hladina vody ale stále stúpala až siahala modliacemu sa mníchovi po krk. Priplávala ďalšia loďka a tí z nej kričali: "Nastúp, lebo sa utopíš!" Ale mních na to: "Všetko je v poriadku, Najvyšší ma zachráni" Loďka odplávala a mních pokračoval v modlení. Hladina stúpala a mních sa nakoniec utopil. Príde do neba a hovorí Najvyššiemu: "Prečo si ma nezachránil, keď som Ťa prosil o pomoc? On mu odpovedal: "Akože, veď som ti na pomoc poslal 2 loďky, no ty si ich odmietol!"/:)
S pozdravom
lukas
 
Odpoveď
Odpoveď máte v predchádzajúcom príspevku...
Zodpovednosť
Veľká vina zasahuje všetkých, ktorí svojim nezodpovedným správaním celé roky a často i desaťročia rozširujú a rozširovali trojdielne Posolstvo Grálu. Nehovoriac o tých, ktorí verejne a neuvážene rozširujú pôvodné vydanie. Následkom toho je súčasný stav, kedy sa môže kde-kto o Posolstvo Pravdy obtrieť, pošpiniť ho, alebo vydať o sebe svedectvo absolútneho nepochopenia jeho obsahu podobne, ako to predvádzajú nemenovaní páni v nižšie uvedených príspevkoch. Bude vôbec ešte možné toto všetko napraviť?

Je to realita plná zúfalstva, ktorá vyvrcholí veľkým "škrípaním zubov".

Ešte odkaz pre p. Marschnera: Zvážte to, či budete odpovedať na útoky, obvinenia a nepochopené citáty z Posolstva Pravdy zo strany nemenovaných pánov. Z vlastných skúseností Vám môžem poradiť, že "pošpinenia", ktorého sa Vám dostane od takzvaných "čitateľov" Posolstva Grálu prekonajú všetko, s čím ste sa doteraz stretli. Bolo by zbytočné, aby ste sa zaplietali do niečoho tak nízkeho...
 
Pán Luboš na koho ste to mysleli? ( pre prispievateľa z 9.6.2007 17:22:54 A konkretizujte otázku aké tvrdenie máte na mysli? Peter Franko
 
ODPORNÉ!
Nájdite jeden citát a jedného človeka, ktorý by potvrdil tento Váš výmysel: "Ale nakoniec, veď to vám ani nikto neberie, združovať sa a spájať pod hlavičkou akéhokoľvek združenia. Len prečo toľké prehováranie?" Ak toto svoje tvrdenie nedokážete v zmysle jeho Pravdivosti, ste obyčajný podvodník a klamár, ktorému Posolstvo Pravdy do rúk vôbec nepatrí, pretože ho strhujete a špiníte každou Vašou myšlienkou!
 
Doplnenie Jána Antona Slobodu.

V oblastiach čiste-duchovnom a duchovnom inými slovami Raj, Antikrist a iné zlo nikdy nebolo, nie je a ani nikdy nebude.
Však to je v rozpore so Zákonmi Božími.
Kto toto tvrdí len dokazuje že nepozná pôsobenie v jednotlivých častiach stvorenia a nepozná pôsobenie Božích zákonov.
Peter Franko
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Človeče, dvakrát meraj, a raz strihaj!


J. Marschner tu nedávno napísal aj toto: ,, Lucifer již jako narušitel ve Stvoření svádí lidské duchy, svádí i anděly. Neváhá a chodí si i do Ráje a pokouší lidské duchy i tam. Pronásleduje dokonce i Prakrálovnu.

Aby bylo zamezeno jeho zlému řádění vyjede nebeské vojsko s archandělem Michaelem a Lucifera srazí do pozdějšího Stvoření a uzavřou mu vstup do úrovní Ráje a vyšších.“


J.Marschner, to naozaj myslíte vážne, že ten ktorý padol, si chodí svojvoľné do Raja, a dokonca vyššie, a naďalej tam zvádza obyvateľov tejto časti stvorenia, dokonca aj anjelov, dokonca naďalej tam niekoho prenasleduje? To naozaj také niečo môže napísať niekto, kto si hovorí čitateľ Posolstvá Grálu? Asi áno, keď to píšete.

Ďalej sme sa dozvedeli, že čo skrýva kniha, ktorú ponúkajú, aj Združenie ľudskosť, aj AO institút: „Tento Nový zákon ( poz. čiže kniha, ktorú ponúkajú, a ktorá obsahuje výklad Desatora, ale nie od ABDRUSHINA, lebo to im asi nestačí, dokonca, sedem Nových zákonov! Tým ste naozaj predbehli aj katolícku cirkev.), je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“ Čiže nie SLOVO PÁNA je tou záchranou kotvou, ale to ľudské, ktoré ponúkate?

Páni, tak aj to svedčí o vašej povrchnosti, samoľúbosti, trúfalosti a neznalosti Slova Pravdy, keď dokážete také niečo vydávať a ponúkať, ako keby SLOVO PÁNA vám už opäť nestačilo! Nehovoriac už o ďalších vašich vstupov, ktoré tu predvádzate už určitý čas, zo zámerom jasným a zreteľným, lebo nespokojnosť u nesamostatných, ktorí nedokážu samostatné kráčať, zo dňa na deň narastá. Asi prečo?

Samozrejme, že neustále tu voláte po združovaní sa, ale vám asi nevadí, že aj to je dnes veľmi nebezpečné, lebo temno si vždy nájde cestu, aby sa vkliesnilo medzi takýchto združovateľov za správnu vec. Pekné o tom napísala pani Makedonová, vo Večných zákonoch 2, Otázka aj odpoveď č. 89:

,,Odkedy som prečítala vašu knihu, som nešťastná. Cítim sa oslabená a osamotená v tomto neobvyklom poznaní. Čo mám robiť?

Podľa zákona rovnorodosti by ste sa mali stýkať s ľuďmi, ktorí tiež poznajú Posolstvo grálu a moju knihu. Dvaja rovnorodí, i keď sú slabí, stanú sa veľmi silnými a šťastnými. Rovnorodosť vás upevní v boji s temnom. NETVORTE VŠAK SKUPINY, LEBO V NICH SA ĽAHŠIE UKRYJÚ TEMNÍ.

V prednáške „Hĺbavý človek“ Abd-ru-shin píše:

Najväčším nepriateľom temna je srdečný a radostný smiech! Prílišné hĺbanie stláča človeka nadol. Len ten, kto si v radostnom chcení postaví pred oči vysoký cieľ a nemá zrak ponorený stále do seba, ten sa dostane dopredu a nahor do svetlých výšin“.


Ale nakoniec, veď to vám ani nikto neberie, združovať sa a spájať pod hlavičkou akéhokoľvek združenia. Len prečo toľké prehováranie?

Prečo taká obrovská snaha o to, aby sa to tak stalo?

Prečo práve tu a na tomto mieste, ktoré bolo vytvorené pre určitý okruh ľudí, ktorí sa radia k nezávislým čitateľom Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3?

Prečo práve na tomto mieste, a nie niekde inde?

A tých prečo by bolo stále viac a viac, ale úmysel týchto vstupov, je predsa zrejmí a jasný, pokiaľ to chce ktokoľvek vidieť. A nehoriac už o tom, že akou rýchlosťou sú tu odsúvané výňatky z prednášok Pána ABDRUSHINA! Asi prečo? Lebo PRAVDU, tak tú neradí niektorí počujú, hoci Slovo Pána používajú ako štít, na presadzovanie svojich vlastných cieľov. Tak ako to bolo za čias Ježiša, tak ako to bolo za čias Abdrushina, tak ako je to aj dnes, pred vyvrcholením veľkého súdu.

Preto zoberme si príklad dvoch ľudí, ktorí žijú podľa zákonov Pána, každý na opačnom konci zemegule, čiže sa vôbec nepoznajú, ale predsa, keďže žijú v zmysle zákonov Pána, tak z hľadiska duchovného tvoria predsa celok, a ich smerovanie je predsa jednotné, za Svetlom a Pravdou. Potrebujú sa preto združovať, spájať a poznať, lebo každý kráča v zmysle zákonov sám? NIE, to isté nepotrebujú!

,,Kto dokáže sám nasledovať Slovo Pána, žiť podľa Neho, tak ten je isté silnou osobnosťou, ktorá s pomocou Pána dokáže oveľa viac, ako tisíce nesamostatných ľudí.“

Veď príkladov je veľa, keď tí, ktorí malí pevnú dôveru a presvedčenie v Pána, tak tí dokázali veľakrát to, čo sa nepodarilo tisícom, hoci aj tí robili čokoľvek preto, aby strhli ľud Pánov na svoju stranu. Preto tvrdím, že kto dokáže sám kráčať, verné, s úplnou dôverou a s pokorou nasledovať Slovo Pána, tak ten je isté, alebo časom sa určite stane, silnou osobnosťou pre výstavbu stvorenia, v zmysle zákonov Pána a BOHA. Ale takýto nečaká nečinne na niečo, čo s určitosťou už čochvíľa príde a naplní sa, ale vyhrnie si rukávy a pustí sa s vervou do práce, teraz a hneď.

A na úplný záver tohto môjho vstupu, niečo opäť Z Odpovedí a otázok od ABDRUSHINA, ktoré tu ponúkam, na hlboké, vážne a precítené zamyslenie.


,,Nakonec zůstane jedině Slovo Páně, přicházející ze Světla a Pravdy, jež může býti přineseno jen Vyslanci Božími, kteří sami stojí ve Světle a Pravdě a tedy v sobě jsou skutečně živí! Žádný lidský duch a žádný duch z onoho světa není schopen to dokázat. Nemá k tomu vůbec žádné možnosti. Z toho důvodu nemůže nikdy to, co bylo lidským rozumem vymyšleno a lidským duchem poznáno, v sobě nésti pravý život. Zůstává to teoriemi a poznatky, jimž chybí síla živé Pravdy.

Probudit k životu Slovem znamená: Probudit k poznání Pravdy! Jak možno spícího probudit k dennímu vědomí, tak je duchovně mrtvý probuzen k poznání Pravdy živým Slovem. Tak jako se však ten, kdo byl ze spánku probuzen, nikdy nemůže státi samotným dnem, tak také nemůže ten, kdo byl z duchovní smrti probuzen k živé Pravdě, státi se současně samotným životem! Jemu budou jen otevřeny oči k poznání tohoto života. On se nikdy nemůže stát životem a Pravdou, nýbrž může jen putovat po jejích drahách! Stane se probuzeným.

Také zde lze použít Kristových slov: „Nechte mrtvým pochovávati své mrtvé!“ To znamená, nechte četné lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, nadále poučovati lidi, kteří je chtějí poslouchat a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechte tyto mrtvé vůdce s jejich mrtvými slovy klidně navždy pochovávat mrtvé posluchače a tak je vyřadit z možnosti probuzení. Vy však, kteří opravdově hledáte, neposlouchejte je!

TÍM NEJSOU SNAD MÍNĚNY JEN MNOHÉ SEKTY A SPOLEČNOSTI, NÝBRŽ TAKÉ FALEŠNÁ DOGMATA VŠECH VELKÝCH NÁBOŽENSTVÍ. V TÉTO DOBĚ NENÍ ŽÁDNÉ OBCE, KTERÁ BY SKUTEČNĚ SLEDOVALA PRAVOU CESTU. ANI LIDSKÁ HORLIVOST, ANI NADŠENÍ NEODSTRANÍ ČASTO ÚPLNĚ FALEŠNÉ UKAZOVATELE CESTY, KTERÉ LIDSKÁ CHYTROST POSTAVILA NA SPRÁVNOU DRÁHU. KDO JIM DŮVĚŘUJE, TEN NEDOSÁHNE CÍLE ANI PŘI NEJLEPŠÍCH VNITŘNÍCH VLOHÁCH.

Co spočívá v tom, co bylo řečeno, to nalezne každý, kdo se poctivě o to namáhá. Vyžaduje to však hlubokého přemýšlení a nesobeckého bádání. Pro ty, kdo se domnívají, že jsou již vědoucí a pro povrchní to není!"

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda. jan.jan@post.sk 
Čo hľadáte?
Posolstvo Grálu je živé slovo.
Posolstvo Grálu je dielo, ktoré je rovnorodé so svetlými výšinami, pretože odtiaľ zišlo k nám do hmotnosti ako Boží dar. Len prežívaním Posolstva Grálu sa zákony dávajú do pohybu.

Slovo človeka naučí, kto je, kde je jeho domov a aké je jeho miesto v stvorení. Tak získa pokoru.

Prežívaním Posolstva Grálu sa človek nadľahčuje. V pôsobení zákona tiaže sa duch človeka povznáša do výšin. Nastáva magnetické priťahovanie v prirodzenom dianí. Toto dianie je odvislé od stupňa ľudského presvedčenia. V napĺňaní zákona spätného pôsobenia v správnom ľudskom pôsobení pri dodržiavaní božích zákonov sa človek mení v to nové. Dochádza k spojeniu ľudských vyžarovaní s vyžarovaniami bytostnými. Bytostné je všetko mimo Boha, je teda bytostné prirodzene a nevyhnuteľne vyžarovanie Božie. Tak sa človek spája so svetlými nitkami nad sebou, spája sa s výšinami. Toto spojenie človeka v najťažších chvíľach očisty Zeme podrží, spasí.

Duchovný chlieb musí byť rovnorodý s duchovnom len tak človeka osvieži. Len slovo, ktoré vychádza z Pravdy občerstvuje. Len Slovo dané zo Svetla oživuje.

Kto ponúka niečo iné, aj v domnení konania dobrej vôle ponúka človeku kamenie namiesto chleba!

V hodine núdze takýto človek nebude poznať Božie Slovo. A stane sa čo povedal Abdrushin: „ : Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho nebudem ja poznať v hodine jeho núdze!“

Zároveň by som nám hľadajúcim odporučil prečítať sa prvú prednášku od Abdrushina „ Čo hľadáte?“

S pozdravom Peter Franko