Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Doplnenie Jána Antona Slobodu.

V oblastiach čiste-duchovnom a duchovnom inými slovami Raj, Antikrist a iné zlo nikdy nebolo, nie je a ani nikdy nebude.
Však to je v rozpore so Zákonmi Božími.
Kto toto tvrdí len dokazuje že nepozná pôsobenie v jednotlivých častiach stvorenia a nepozná pôsobenie Božích zákonov.
Peter Franko
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Človeče, dvakrát meraj, a raz strihaj!


J. Marschner tu nedávno napísal aj toto: ,, Lucifer již jako narušitel ve Stvoření svádí lidské duchy, svádí i anděly. Neváhá a chodí si i do Ráje a pokouší lidské duchy i tam. Pronásleduje dokonce i Prakrálovnu.

Aby bylo zamezeno jeho zlému řádění vyjede nebeské vojsko s archandělem Michaelem a Lucifera srazí do pozdějšího Stvoření a uzavřou mu vstup do úrovní Ráje a vyšších.“


J.Marschner, to naozaj myslíte vážne, že ten ktorý padol, si chodí svojvoľné do Raja, a dokonca vyššie, a naďalej tam zvádza obyvateľov tejto časti stvorenia, dokonca aj anjelov, dokonca naďalej tam niekoho prenasleduje? To naozaj také niečo môže napísať niekto, kto si hovorí čitateľ Posolstvá Grálu? Asi áno, keď to píšete.

Ďalej sme sa dozvedeli, že čo skrýva kniha, ktorú ponúkajú, aj Združenie ľudskosť, aj AO institút: „Tento Nový zákon ( poz. čiže kniha, ktorú ponúkajú, a ktorá obsahuje výklad Desatora, ale nie od ABDRUSHINA, lebo to im asi nestačí, dokonca, sedem Nových zákonov! Tým ste naozaj predbehli aj katolícku cirkev.), je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“ Čiže nie SLOVO PÁNA je tou záchranou kotvou, ale to ľudské, ktoré ponúkate?

Páni, tak aj to svedčí o vašej povrchnosti, samoľúbosti, trúfalosti a neznalosti Slova Pravdy, keď dokážete také niečo vydávať a ponúkať, ako keby SLOVO PÁNA vám už opäť nestačilo! Nehovoriac už o ďalších vašich vstupov, ktoré tu predvádzate už určitý čas, zo zámerom jasným a zreteľným, lebo nespokojnosť u nesamostatných, ktorí nedokážu samostatné kráčať, zo dňa na deň narastá. Asi prečo?

Samozrejme, že neustále tu voláte po združovaní sa, ale vám asi nevadí, že aj to je dnes veľmi nebezpečné, lebo temno si vždy nájde cestu, aby sa vkliesnilo medzi takýchto združovateľov za správnu vec. Pekné o tom napísala pani Makedonová, vo Večných zákonoch 2, Otázka aj odpoveď č. 89:

,,Odkedy som prečítala vašu knihu, som nešťastná. Cítim sa oslabená a osamotená v tomto neobvyklom poznaní. Čo mám robiť?

Podľa zákona rovnorodosti by ste sa mali stýkať s ľuďmi, ktorí tiež poznajú Posolstvo grálu a moju knihu. Dvaja rovnorodí, i keď sú slabí, stanú sa veľmi silnými a šťastnými. Rovnorodosť vás upevní v boji s temnom. NETVORTE VŠAK SKUPINY, LEBO V NICH SA ĽAHŠIE UKRYJÚ TEMNÍ.

V prednáške „Hĺbavý človek“ Abd-ru-shin píše:

Najväčším nepriateľom temna je srdečný a radostný smiech! Prílišné hĺbanie stláča človeka nadol. Len ten, kto si v radostnom chcení postaví pred oči vysoký cieľ a nemá zrak ponorený stále do seba, ten sa dostane dopredu a nahor do svetlých výšin“.


Ale nakoniec, veď to vám ani nikto neberie, združovať sa a spájať pod hlavičkou akéhokoľvek združenia. Len prečo toľké prehováranie?

Prečo taká obrovská snaha o to, aby sa to tak stalo?

Prečo práve tu a na tomto mieste, ktoré bolo vytvorené pre určitý okruh ľudí, ktorí sa radia k nezávislým čitateľom Posolstva Grálu + Večných zákonov 1, 2, 3?

Prečo práve na tomto mieste, a nie niekde inde?

A tých prečo by bolo stále viac a viac, ale úmysel týchto vstupov, je predsa zrejmí a jasný, pokiaľ to chce ktokoľvek vidieť. A nehoriac už o tom, že akou rýchlosťou sú tu odsúvané výňatky z prednášok Pána ABDRUSHINA! Asi prečo? Lebo PRAVDU, tak tú neradí niektorí počujú, hoci Slovo Pána používajú ako štít, na presadzovanie svojich vlastných cieľov. Tak ako to bolo za čias Ježiša, tak ako to bolo za čias Abdrushina, tak ako je to aj dnes, pred vyvrcholením veľkého súdu.

Preto zoberme si príklad dvoch ľudí, ktorí žijú podľa zákonov Pána, každý na opačnom konci zemegule, čiže sa vôbec nepoznajú, ale predsa, keďže žijú v zmysle zákonov Pána, tak z hľadiska duchovného tvoria predsa celok, a ich smerovanie je predsa jednotné, za Svetlom a Pravdou. Potrebujú sa preto združovať, spájať a poznať, lebo každý kráča v zmysle zákonov sám? NIE, to isté nepotrebujú!

,,Kto dokáže sám nasledovať Slovo Pána, žiť podľa Neho, tak ten je isté silnou osobnosťou, ktorá s pomocou Pána dokáže oveľa viac, ako tisíce nesamostatných ľudí.“

Veď príkladov je veľa, keď tí, ktorí malí pevnú dôveru a presvedčenie v Pána, tak tí dokázali veľakrát to, čo sa nepodarilo tisícom, hoci aj tí robili čokoľvek preto, aby strhli ľud Pánov na svoju stranu. Preto tvrdím, že kto dokáže sám kráčať, verné, s úplnou dôverou a s pokorou nasledovať Slovo Pána, tak ten je isté, alebo časom sa určite stane, silnou osobnosťou pre výstavbu stvorenia, v zmysle zákonov Pána a BOHA. Ale takýto nečaká nečinne na niečo, čo s určitosťou už čochvíľa príde a naplní sa, ale vyhrnie si rukávy a pustí sa s vervou do práce, teraz a hneď.

A na úplný záver tohto môjho vstupu, niečo opäť Z Odpovedí a otázok od ABDRUSHINA, ktoré tu ponúkam, na hlboké, vážne a precítené zamyslenie.


,,Nakonec zůstane jedině Slovo Páně, přicházející ze Světla a Pravdy, jež může býti přineseno jen Vyslanci Božími, kteří sami stojí ve Světle a Pravdě a tedy v sobě jsou skutečně živí! Žádný lidský duch a žádný duch z onoho světa není schopen to dokázat. Nemá k tomu vůbec žádné možnosti. Z toho důvodu nemůže nikdy to, co bylo lidským rozumem vymyšleno a lidským duchem poznáno, v sobě nésti pravý život. Zůstává to teoriemi a poznatky, jimž chybí síla živé Pravdy.

Probudit k životu Slovem znamená: Probudit k poznání Pravdy! Jak možno spícího probudit k dennímu vědomí, tak je duchovně mrtvý probuzen k poznání Pravdy živým Slovem. Tak jako se však ten, kdo byl ze spánku probuzen, nikdy nemůže státi samotným dnem, tak také nemůže ten, kdo byl z duchovní smrti probuzen k živé Pravdě, státi se současně samotným životem! Jemu budou jen otevřeny oči k poznání tohoto života. On se nikdy nemůže stát životem a Pravdou, nýbrž může jen putovat po jejích drahách! Stane se probuzeným.

Také zde lze použít Kristových slov: „Nechte mrtvým pochovávati své mrtvé!“ To znamená, nechte četné lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, nadále poučovati lidi, kteří je chtějí poslouchat a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechte tyto mrtvé vůdce s jejich mrtvými slovy klidně navždy pochovávat mrtvé posluchače a tak je vyřadit z možnosti probuzení. Vy však, kteří opravdově hledáte, neposlouchejte je!

TÍM NEJSOU SNAD MÍNĚNY JEN MNOHÉ SEKTY A SPOLEČNOSTI, NÝBRŽ TAKÉ FALEŠNÁ DOGMATA VŠECH VELKÝCH NÁBOŽENSTVÍ. V TÉTO DOBĚ NENÍ ŽÁDNÉ OBCE, KTERÁ BY SKUTEČNĚ SLEDOVALA PRAVOU CESTU. ANI LIDSKÁ HORLIVOST, ANI NADŠENÍ NEODSTRANÍ ČASTO ÚPLNĚ FALEŠNÉ UKAZOVATELE CESTY, KTERÉ LIDSKÁ CHYTROST POSTAVILA NA SPRÁVNOU DRÁHU. KDO JIM DŮVĚŘUJE, TEN NEDOSÁHNE CÍLE ANI PŘI NEJLEPŠÍCH VNITŘNÍCH VLOHÁCH.

Co spočívá v tom, co bylo řečeno, to nalezne každý, kdo se poctivě o to namáhá. Vyžaduje to však hlubokého přemýšlení a nesobeckého bádání. Pro ty, kdo se domnívají, že jsou již vědoucí a pro povrchní to není!"

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda. jan.jan@post.sk 
Čo hľadáte?
Posolstvo Grálu je živé slovo.
Posolstvo Grálu je dielo, ktoré je rovnorodé so svetlými výšinami, pretože odtiaľ zišlo k nám do hmotnosti ako Boží dar. Len prežívaním Posolstva Grálu sa zákony dávajú do pohybu.

Slovo človeka naučí, kto je, kde je jeho domov a aké je jeho miesto v stvorení. Tak získa pokoru.

Prežívaním Posolstva Grálu sa človek nadľahčuje. V pôsobení zákona tiaže sa duch človeka povznáša do výšin. Nastáva magnetické priťahovanie v prirodzenom dianí. Toto dianie je odvislé od stupňa ľudského presvedčenia. V napĺňaní zákona spätného pôsobenia v správnom ľudskom pôsobení pri dodržiavaní božích zákonov sa človek mení v to nové. Dochádza k spojeniu ľudských vyžarovaní s vyžarovaniami bytostnými. Bytostné je všetko mimo Boha, je teda bytostné prirodzene a nevyhnuteľne vyžarovanie Božie. Tak sa človek spája so svetlými nitkami nad sebou, spája sa s výšinami. Toto spojenie človeka v najťažších chvíľach očisty Zeme podrží, spasí.

Duchovný chlieb musí byť rovnorodý s duchovnom len tak človeka osvieži. Len slovo, ktoré vychádza z Pravdy občerstvuje. Len Slovo dané zo Svetla oživuje.

Kto ponúka niečo iné, aj v domnení konania dobrej vôle ponúka človeku kamenie namiesto chleba!

V hodine núdze takýto človek nebude poznať Božie Slovo. A stane sa čo povedal Abdrushin: „ : Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho nebudem ja poznať v hodine jeho núdze!“

Zároveň by som nám hľadajúcim odporučil prečítať sa prvú prednášku od Abdrushina „ Čo hľadáte?“

S pozdravom Peter Franko
 
...
Bez komentáře.

Článek hovoří o něčem jiném...

Přeji všem pěkný víkend. Vyrážíme zítra na výpravu za přírodními bytostmi. http://vodasvetla.cz/Texty/Novinky.html

Už se těším.
Bytosti přírody jsou ochotni spolupracovat a v propojení působení vzniká obrovská síla. Mrzí mě, že to nemůžete prožívat s námi. Tak snad příště…

Jan Marschner
 
Zjavenie Jána
Dobrý večer Zjavenia Jána vysvetlila Natália de Lemény - Makedonová v diele Večné Zákony. Peter Franko
 
...
Ano máte pravdu, v přednášce Tajemství Lucifera píše Abdrushin, že Lucifer je původcem falešného principu. Tedy nesprávného principu, jež je bez lásky a klade lidem léčky.
Zlé řádění by tedy mělo spíše znít falešné působení, pokud jdeme do důsledků.

Mrzí mě však Vaše slova:“Ďakujem, že ste toto napísali. Verejnosť aspoň spozná Vašu nevedomosť alebo vedomí úmysel.“

Tak jak se tváříte v minulých příspěvcích jako horlivý následovník Poselství, tak zde je smutná pravda. Samozřejmě, že tu nejste sám, kdo takto jedná. Způsob hledání sebemenší chyby, ve slovíčkaření a radost nad tím, že druhý vše přesně nevystihl. Styďte se. Článek nebyl psán pro tento obraz. A to dobře víte.

Existuje ještě zjevení Janovo, které bylo přijato za Abdrushina, které Vám umožní další studium.

Chtěl jsem ještě pohovořit o zvláštním jevu fanatismu se kterým jsem se zde setkal. A který také nepatří k lidem kteří chtějí opravdu pomáhat ostatním:
Neuspějete citováním pasáží, tak to již dělali farizejové za Ježíše. Jediné o co tu jde je pochopení jádra Poselství což je znalost Stvoření a jeho zákonů. Nikoliv rozumem, jako přečtené, ale prožitím ve znovu procitlém duchovním vnímání.

Potom budete lidi kolem sebe vnímat jinak a pochopíte, že je možné zachránit od pádu mnohem více lidí, než rčením neházejte perly sviním. Vše jde udělat tak, aby lidem bylo pomoženo a přitom nic nebylo znesvěceno.

Zamyslete se třeba nad tím proč přišel Abdrushin spolu se 144 000 povolanými na zem.
S tímto počtem bylo možné odvrátit takový stav pádu lidstva jaký je dnes.
Ptám se kde jsou všichni tito povolaní???
Jejich slib ze Světlých úrovních jim nedopřeje klidu, dokud jej nesplní.
144 000 pečlivě připravených lidských duchů a oni se někde ztratili.
Jsem přesvědčen, že mnozí jsou dnes na zemi. A když si vezmete (promiňte, že těm kterých se to týká otevírám jejich ránu, ale snad to pomůže k prohlédnutí), že oni vyzařování Slova Pravdy znali , tedy Poselství je pro ně známé a zaradovali se , když jej našli. A když spočítám dnešní čtenáře tohoto díla, tak se na toto číslo ani nedostanu. Nakonec zjistíme, že ti co měli zachraňovat musí být ještě zachráněni a ještě chtějí počkat na soud, po kterém zbudou jen čistí lidští duchové. Uvědomme si, proč je toto Slovo pro nás tak známé a proč pro lidi ne. Položme si otázku: nejsem já jeden z těch co slibovali!?
Nepřu se teď s tím s kým mám působit a zachraňovat? Nepsal o tom Abdrushin, abychom nepoužívali naše duchovní zbraně proti těm se kterými máme spolupůsobit!!
Svět kolem nás je zoufale pod čistou hranicí jež je třeba k projití soudem a pan Peter Franko ďakuje…

Jan Marschner
 
Pre pána Jána Marchnera

Píšete, že Lucifer chodí do oblastí Raja a do oblastí, kde žije Prakráľovná, do oblastí nad pozdejším stvorením, do úrovní Raja a vyšších. Ďakujem, že ste toto napísali. Verejnosť aspoň spozná Vašu nevedomosť alebo vedomí úmysel.

Na upresnenie v oblastiach Raja a nehovoriac o oblastiach nad ním sa všetci obyvatelia riadia len Božou Vôľou. Je to kráľovstvo Božie, kde zlo a temno nie je! Do týchto krajín sa nemôže zlo ani len priblížiť, nie to ešte tam aj pôsobiť.

Zjavne sa pokúšate zavádzať verejnosť, vlastním vysvetľovaním Zjavenia Jána kapitola 12.
Peter Franko
 
Lukas Ďakujem za hodnotný príspevok od pána Marschnera. Myslím, že by mohol byť zaradený medzi hodnotné.
 
Jednotné působení
Dobrý den.

Nezapomínejme, že jsme na zemi, a že se zde hovoří o pozemské pomoci a budování. Nikdo tu přeci nechce abyste vstoupili do nějakého spolku, či sdružení. Je tu vyzýváno ku spolupráci na společném působení a budování.

V jiné části Poselství se píše: Kde je síla jednotného působení.

Od prvopočátků lidstva na zemi se lidé „sdružovali“ do skupin a společenství. Ten kdo byl vyhnán či zůstal sám, mnohdy zahynul, či živořil na pokraji smrti.
Tak se ve společenství dokázali lidé snadněji ubránit nebezpečné zvěři, divokým kmenům a jiné.
Představme si třeba obraz.:
Lucifer již jako narušitel ve Stvoření svádí lidské duchy, svádí i anděly. Neváhá a chodí si i do Ráje a pokouší lidské duchy i tam. Pronásleduje dokonce i Prakrálovnu.
Aby bylo zamezeno jeho zlému řádění vyjede nebeské vojsko s archandělem Michaelem a Lucifera srazí do pozdějšího Stvoření a uzavřou mu vstup do úrovní Ráje a vyšších.

Takto se tento akt ochrany Stvoření povedl!!

Jak by se však vedlo, kdyby bojovníci v nebeském vojsku řekli: my se nebudeme sdružovat a kde to máte napsané, a já chci být samostatný, a stačí když působím tam kde jsem, a Bůh přeci vede každého z nás…

A jestliže teď probíhá zde boj Světla a temna, tak každý kdo nalezl cestu k Pravdě, má se stát bojovníkem Světla. Bojovník osamocený je mnohem více vydán všanc temnotám, které se dokáží semknout a spolupracovat jako armáda.

My se máme podílet na změně způsobu života na zemi. Při společném působení a vyvíjení jednotného tlaku na způsoby lidského života se temné bude muset vzdálit!!

Každý má zůstat svou osobností a svůj um má přidat k jednotnému působení. Světlá armáda je vždy tvořena z jednotlivců a osobností. A boj temna a Světla je v plném proudu, to přece víte. Tak jako v pozemském tak i v jemném.

Jen hezky myslet, tak jak jsem to slyšel od mnohých čtenářů, nestačí!

Další obraz:
Na zemi se má postavit chrám. Pro tento účel se narodili lidští duchové, kteří si uchovali ve svém nitru vzpomínku na Světlý Hrad ve Výšinách. Žene je mocná touha po službě Stvořiteli.
V pravý čas se v nich jejich vzpomínka opět probudí, od nakreslení plánů je již jen krok k hrubohmotnému provedení…

Postaví jej sami? Nebo je k provedení potřeba spolupráce vícero lidí. Musejí vstoupit do nějakého sdružení, nebo mohou spolupracovat pro věc samotnou a zůstat samostatnými lidskými duchy?

Podívejme se na města. Stojí v nich domy, jsou tam ulice, parky, fontány…
Udělal to jednotlivec, nebo spolupráce lidí?

Toto je spolupráce o které se bavíme. Je plán na ozdravení života na zemi. A je třeba spolupráce lidí na všech úrovních zralosti. Plán vychází z Božích Zákonů, které byly přineseny na zem proroky a Božími Syny.

Jistě mnozí z Vás řeknou, že máte plán v Poselství a že si ho budete naplňovat sami, že k tomu druhého nepotřebujete. Zkuste postavit dům sami!? A celá země je veliký dům na to aby to zvládl jeden člověk. Navíc někdo z nás je zedník, někdo elektrikář, jiný instalatér, další pokrývač. Vše se musí domluvit, aby každý přišel v pravý čas, protože střecha se na základech nedělá. A instalatér potřebuje zasekat vodu až do vystavené zdi. A jestli se zedník někam ztratil musíme stavit sami jinak stavba nebude nikdy hotová…

Pravda mnozí čekají až se přežene soud a vše zde srovná. Podobají se však lidem z jedné osady kam přišel falešný Zoroaster a lidé tam již neosili, protože jim říkal, že království Boží je již za dveřmi a oni tedy jen čekali a užívali si. Následky byly hrozné a kdyby jim nepomohl pravý Zoroaster umřeli by hladem.

Jste mistři v tom jak hledat v Poselství jak to nejde, ale co začít tam hledat povinnosti lidského ducha a jaký život zde na zemi vytvořit měl, aby hvězda mohla přinést jen požehnání. Nezdá se Vám to alarmující. Nalezněte v Poselství všechny odkazy na to, že bude dána člověku tisíceronásobná síla. Nalezněte i odkazy na to jakým způsobem má stát ten kdo slouží Bohu. Vždyť síla Světla, jíž tu zakotvili Synové Boží je stále k dispozici. A návod na to jak žít je přeci v celém Poselství. Po lidech co byli kolem Abdrushina se nechtělo nic jiného, než aby toto vědění přinesli všem lidem a díky přijímání Světlé Síly Boží vyvolali veliké dění. Což necítíte, že tato síla je přítomna a čeká na využití?
Pokud ne tak se po ní rozhlédněte a brzy ji naleznete, pokud budete ve svém hledání poctiví.
Asi se znovu opakuje to že si lidé myslí, že Syn Člověka za ně všechno udělá. To si totiž mysleli i povolaní kolem Pána.
Je to stejné jako s léčením. Člověk přijde k lékaři a chce aby jej uzdravil. Na svou změnu však přitom nemyslí. A Abdrushin je duchovní lékař celého lidstva. A protože zapsal do knihy jak se může celé lidstvo uzdravit je teď na služebnících Páně aby hledali způsoby jak lidstvu pomoc než bude překročen bod, kdy už se moc dělat nebude moc. Vzpomeňme co pro nás znamenalo objevení této knihy. A jaké oproštění a volné nadechnutí jsme začali prožívat, díky Pravdě.

Jednotné působení může být pevná hráz pro mnohé hledající, roztříštěnost, hádky a neschopnost spolupracovat na čemkoliv Světlém bude působit odpudivě…

A takové to žel na tomto fóru zatím je. Nalijme si čistého vína.

(Omlouvám se všem, kteří mě již kontaktovali na mém e-mailu vodasvetla@seznam.cz
a projevili touhu po spolupráci či mi nabídli pomoc. Těch se tato Slova netýkají a moc si jejich nabídky pomoci vážím.)


S pozdravem Jan Marschner
www.vodasvetla.cz
 
Jen bych si dovolil doplnit příspěvek pana Franka o další citaci z přednášky "Plamen učedníků"

"Výběr učedníků ukazuje, že po soudu bude míti každý člověk na zemi učedníka, který právě jemu, jeho vlastním způsobem, může přiblížiti Slovo a sílu a že žádný z hledajících a prosících nemusí vyjít naprázdno, bude-li se namáhat, aby Slovo také skutečně hledal. Dosáhne přímého duchovního spojení s takovým učedníkem, který je jeho druhu nejbližší. Bude-li opravdu chtít, může se s ním pak i pozemsky setkat, aby od něho dostal i to poslední: zpečetění!" Abdrushin

Bude-li se tedy hledající opravdu namáhat získat spojení se Slovem, dostane k tomu oporu, právě v duchovním spojení s učedníkem, jemu druhu stejnorodým, aniž by se s ním musel osobně setkat, vyjma úkonu uvedeného v závěru citace. Nemusí tedy navštěvovat žádná společenství a může žít na svém místě, tam kam ho život sám postavil a právě proto, aby tam svým způsobem působil.

Hezký večer
 
Jozef Potúček
Opäť: Kvantita versus kvalita
Katolícka cirkev sa hrdí nielen svojou tradíciou, mimochodom postriekanou krvou miliónov obetí, ale sa hrdí aj množstvom svojich veriacich.
Akoby sami nečítali ani SLOVO Ježišovo o tom, koľkí a akou bránou budú vchádzať ľudia s vybielenými rúchami do Kráľovstva Božieho.

Ak si niekto dnes takisto myslí, že výstavba Tisíscročnej ríše je postavená na množstve ľudí, čiže na kvantite, opäť dáva najvo, že nerozumie Pravde samotnej.

Pomáhať sa má len hľadajúcim a perly sa hádzať sviniam nemajú.

Ak je medzi čitateľmi Večných zákonov-1,2,3 veľa svetlých duchov, je to len dôkaz toho, že ani tieto ohovárané a zatracované knihy ich neodtiahli od Cesty k Svetlu.
Naopak, veľa sa nimi vysvetlilo, a to môžem z vlastného prežitia potvrdiť, lebo až na základe prečítania Večných zákonov-1,2,3 som mnohé aj z predchádzajúceho čítania Posolstva Grálu začal lepšie a vnímavejšie chápať, než dovtedy.

A jedno sa mi potvrdilo životom:
Ak sa chcem vrátiť do Kráľovstva Božieho, nesmiem sa zdržovať neriešenými problémami iných, ktorí takisto mali možnosť pohnúť sa za Svetlom Pravdy, ale musím kráčať stvorením samostatne a slobodne, čo samozrejme nevylučuje, že vedľa mňa budú kráčať aj iní slobodní pútnici - rovnakým tempom.
 
Správne pôsobenie
Momentálne sme vo veľkej očiste.
Ríša mieru začne až po očiste až bude temno vyplienené.
Noha Vyslanca Božieho nevstúpi do prachu toho, čo bolo!
Syn Človeka – Imanuel príde v oblakoch!

Z toho vyplýva, že spoločné pôsobenie vo výstavbe ríše mieru ešte len príde. Avšak súčasná očista je len záležitosťou samotného jedinca. On sám to musí urobiť.

K správnemu spoločnému pôsobeniu sa nebudem už vyjadrovať vyjadril sa k tomu J.P. dňa 4. 4. 2007 o 12:30:51 je to v zaujímavých príspevkoch.

S pozdravom Peter Franko
 
Posolstvo doznieva
Dobrý deň všetkým
"...
Celý zástup učedníku bude přesto ztelesňovati i všechno pozemské lidstvo ... po soudu ! Neboť teprve potom mohou učedníci lidem správne pomoci. Teprve potom budou spošteny padací mosty, které ješte dnes musí zústat vysoko vyzdviženy.
...
Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbená a která múže být vytvořená jedině samotným Bohem. Nikdy nemúže být vytvořena člověkem, i když sa mnohý cítí k tomu povolán.
...
Nespoléhejte sa na lidský rozum ani tehdy, bude-li vám vznešenými slovy slibovati ráj. Jedine Bohem vám múže být dán a nikým jiným v celém stvoření! ..."
Prednáška „Plemen učedníku“ autor Abdrushin
 
Pane Slobodo,
děkuji za Váš příspěvek, znovu jsem si pomocí Pánových slov osvěžil, to co jsem v nitru cítil.

Zároveň bych chtěl poprosit moderátora, aby tento příspěvek zahrnul do záhlaví tohoto fóra. Děkuji

Příjemné páteční odpoledne přeje
Jaroslav Peroutka
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Otázok a OdpovedíNa hlboké a vážné zamyslenie.

,,Pravé zkoumání, které tak často vyžaduji, podmiňuje především vypětí vlastních schopností, vlastní síly. A s tím jest současně ve zpětném působení úzce spojeno … probuzení každého jednotlivce pro sebe. Požehnání námahy následuje tedy ihned. To však nemůže nastat nikdy, když někdo pro sebe bere za základ mínění druhých.

Zkoumání, tedy opravdové procítění, musí každý člověk provést pro sebe sám zcela tiše ve svém nitru. Musí naslouchat v sobě. Musí naslouchat, zda-li se tam ozvou příbuzné tóny v opaku k dosavadním názorům!

Boží volání vychází ke každému jednotlivému lidskému duchu přímo! Neboť také každý jedině sám za sebe nese zodpovědnost za vše, co myslí a dělá! V TOM JEST NEMOŽNOST, ABY SE MOHLY TVOŘIT SPOLKY TAM, KDE SE JEDNÁ O SLOVO PRAVDY, PONĚVADŽ SE PŘI TOM KAŽDÝ MUSÍ SNAŽIT, ABY BYL HOTOV SÁM SE SEBOU! NEMŮŽE SE OPÍRAT O DRUHÉ, NEBO SI OD NICH VYŽADOVAT RADU.

Kdo ukazuje takovou nesamostatnost, jest již předem ztracen pro vlastní život. Nepotřebuje se namáhat, poněvadž konečného cíle nikdy nedosáhne. Bude-li ztracen ihned nyní, nebo teprve později, nehraje pro něho žádnou velikou roli! Bylo by nesprávné zanechávat takovým duchovním lenochům naděje, které se přece nikdy nesplní.

Kdo nemůže Poselství Grálu duchovně následovat, pro toho jest lépe, jde-li dál svou cestou, než aby ukazoval záblesky své moudrosti, neboť nastane hodina, kdy bude pak pozdě na to, aby se mohl rozmyslet k něčemu lepšímu, poněvadž nynější dětinské vyvyšování vytvoří mlýnský kámen, který ho zadrží dole.

Poselství Grálu zasahuje všechny lidi v nejslabším bodě: v domýšlivosti, živené po tisíciletí! Proto tolik citlivosti, tolik posměšků, tolik shovívavosti ve zdánlivé povýšenosti, ze které až příliš zřetelně promlouvá největší zloba, jež nakonec právě jen svědčí o tom, co Poselství Grálu o lidech říká.

Kroucení, vykrucování, obracení, posměch, horlivost, nenávist a chtění platit za chytré, ukazuje myslícímu pozorovateli všude jako v nejčistším zrcadle jako skutečnost to, co nechtějí uznat a co chtějí potírat! Boj jest však marný! Škoda síly na to vynaložené! Neboť tato Pravda jest neúprosně pevná a zvítězí. Vzpírání a kroucení tentokrát lidem nepomůže." ABDRUSHIN. 
Správne pôsobenie
Vážený pán Peter Franko s tým čo ste odpísali na môj príspevok sa dá iba súhlasiť. Veď iba spájaným sa za spoločným cieľom zo zreteľom na vraďovanie sa do Vôle Božej môžme správne pôsobiť. To ste pekné vystihli. Avšak treba pripomenúť ,že v histórii máme mnoho pekných príkladov kde skupinka ľudí vedená na to plné vybaveným duchom alebo praduchom vedená Vôľou Stvoriteľa a zachvievajúca sa v nej dokázala strhnúť pozemských ľudí tým správnym smerom. Toto sa môže opakovať v súčasnosti alebo v budúcnosti. Len taký duch sa musí plne zachvievať vo Vôli Najvýšieho, a s nim aj tí ktorý sa slobodné pre spoločné pôsobenie rozhodli. A to nemôžme ani dnes vylúčiť. Veď len na nás samotných spočíva všetko prísne a poctivo skúmať s čím sa stretneme na svojej ceste.
S srdečným pozdravom RASTISLAV SKOKAN.
 
Odpoveď
Je dobré že sa čitateľ pýta hoci i takýmto spôsobom:

Už veľa krát boli snahy odpovedať na tomto fóre v tomto duchu. Stále však bolo ponechávané na čitateľovi, aby sa vlastným úsilím dopracoval k odpovedi. Keďže sa tak zatiaľ nestalo a otázka bola otvorená, je dobré na ňu odpovedať teraz:

Ak chce niekto citovať z Posolstva Pravdy, nemôže vytrhnúť jednotlivosti a nedbať na to ďalšie. Toto úzko súvisí s Pánovým upozornením:

"Kto sa nenamáha aby Slovo aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

My ľudia sa máme zo všetkých síl pochopiť úmysel autora Posolstva Grálu, jedine potom prenikneme do Slova a budeme smieť z Neho načerpať hodnoty - nie však iba pre seba, ale pre zužitkovanie pri pomoci svojim blížnym.

Ak chce niekto citovať a povie to "A", nech doplní aj to "B", inak zavádza.

Zrejme pisateľ nepochopil úmysel citovaných slov z Posolstva. Musel by totiž chápať a akceptovať, ako boli myslené - treba totiž rozlíšiť dve samostatné veci: jedinečnosť individuálnej cesty za Svetlom, teda špecifickosť vlastného dozrievania a neoddeliteľnosť od celku na druhej strane, byť teda spolučiniteľom a spolupracujúcim článkom v reťazci splňovaní. Viac sa o tomto môže čitateľ dočítať na stránkach združenia v článkoch o „Ľudskom spolupôsobení"“

/http://www.zdruzenie-ludskost.sk/index.php?p=170/

Kastovníctvo bude v blízkej budúcnosti na zemi v ušľachtilej forme znova zavedené. Rovnorodé združovanie alebo spájanie sa prejavuje v celom Stvorení, preto v danom prípade ide len o NEPOCHOPENIE citovaných slov - združovať sa za účelom zištných pozemských cieľov stojí samozrejme proti Zákonom Stvorenia.

Už veľa krát sme napísali, že Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravom a ľudskosti získalo túto akceptovateľnú právnu formu iba za jediným cieľom - vytvoriť nástroj pre kontakt s pozemskými organizáciami so záujmom spolupracovať a riešiť závažné problémy v spoločnosti.

Zajtra napr. odchádzame na festival do Martina, myslíte, že keby tam prišiel ktokoľvek a povie si "chcem tu mať stolík, na ňom literatúru a ako vzor pôsobiť príťažlivou silou pre hľadajúcich", že by mu bolo umožnené zúčastniť sa? Umožnené by to bolo, iba v myšlienkach. Sme tu však v tele z mäsa a krvi na to, aby sme hrubohmotne vydávali svedectvo o tom, komu slúžime. Čisté myšlienky sú dobré, ale na Zemi nestačia, to by mal priemerný čitateľ Posolstva Pravdy chápať ako samozrejmosť.

Na hlavnej ploche stránok združenia sa tiež dočítate:

""Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti
vzniklo ako prostriedok na ľahšie dosahovanie niektorých dôležitých
cieľov pri ozdravovaní života v spoločnosti. Pri tejto činnosti sa
však neuchádza o rozširovanie členskej základne, ani o iné
zoskupovanie ľudí, pretože akákoľvek spolupráca s jednotlivcami, ktorú
rozvíjame, je plne založená na slobodnom a dobrovoľnom prístupe
všetkých zúčastnených“

Svojou cestou ideme každý samostatne a predsa spolupracujeme navzájom tak, ako to vyplýva z Posolstva Grálu. Že sa to dá, o tom hovoria skúsenosti. Keby ste nahliadli do stoviek listov a e-mailov, z ktorých jasne vyplýva že takáto činnosť má nesmierny význam a keby ste nahliadli do stoviek párov očí pri všetkých aktivitách, kde často na oboch stranách stekajú slzy na lícach, tvrdili by ste niečo iné. Príďte raz, zúčastnite sa a predneste svoj ničím nepodložený názor o nespolupráci /pri ktorom sa opierate o nesprávne pochopené texty z Posolstva Pravdy/ a počkajte si na reakcie, určite by Vás skoro prešla chuť takto naďalej dezinformovať ľudí!

K tomu "B" je preto potrebné povedať ešte nasledovné:

O pochopenie Slova Pravdy sa treba naozaj namáhať, kto tak chce učiniť aj v tomto prípade, nech si prečíta tie Pánove prednášky, kde sa píše:

"Člověku jsou darovány vysoké ideály, dřímají v hloubi jeho duše. Probuďte je! Nepotlačujte každé hnutí, které vás chce oblažit. Je to začátek na cestě splňování povinnosti vůči Bohu; vede přes plnění povinností vůči lidem. Pomáhejte a podporujte svého bližního, tím splňujete to, co jste mu dlužni! Neboť vy, lidé, máte při svém putování dozrávat jeden na druhém! Nic vám nepomůže, jestliže nikomu neubližujete, jestliže se uzavíráte a utíkáte před lidmi. Promeškáváte tím svou povinnost! Bohatě však obdaruje nebe poznáním toho, kdo se s lidmi spojoval a zase se s nimi uměl rozejít, protože tím mohl prožívat při zpětném působení všechno, co potřeboval a zároveň pomáhal druhému, aby pokročil dále...!“

"...Nutno zdůrazniti, že se přitahuje jen stejnorodé. Odtud přísloví: "Rovný rovného si hledá." Tak se najdou vždy pijáci, "sympatie" mají k sobě kuřáci, hráči, žvanilové atd. Avšak i ušlechtilí sdružují se k vznešenému cíli..."

"V tom všem jsou lidé jen horlivě podporováni vypočítavými a sobeckými sdruženími, která vidí v rozšiřování počtu svých stoupenců nejlepší cestu ke zvětšování a zajišťování svého vlivu a tím ke vzrůstu své moci...!“

"Volání" vychází ven do celého světa! Má tvořit užší spojení mezi stoupenci a čtenáři mých slov. Na mnohých místech se utvořila "volná sdružení" k pěstování myšlenek z mých přednášek, aby ve společné činnosti vždy hlouběji vnikala do pravd velikého stvoření a tím též správně poznávala Stvořitele...“

Na danú otázku už nebude na tomto fóre viac odpovedané, kto nepochopil vyššie uvedené a chcel by tvrdiť opak, musel by ísť predsa sám proti sebe, proti Posolstvu a musel by dokázať, že sa naše aktivity nestotožňujú s tým, čo od nás Pán právom požaduje. Musel by to dokázať predovšetkým svojim úsilím a všetkými takými snahami, z ktorých majú očividný prospech tisíce ľudí na Zemi...

Ľuboš Ďurfina
Odpoveď
Vážený pán Potúček,

Váš príspevok je naozaj vecný, stojí za ním dobrá snaha a aj preto je žiadúce naň odpovedať. Pokúsim sa byť aspoň trošku stručný pokiaľ to bude možné, a budem Vám odpovedať v bodoch, pretože práce je veľa a navyše zajtra sa chystáme ne festival zdravého životného štýlu do Martina.

1. Podpisy: Sám dobre viete, že od začiatku vstupu na toto diskusné fórum sa podpisujem, považujem to za čestný prístup. Väčšinou používam iba svoje meno, niekedy i priezvisko. Príspevky sem posiela zatiaľ jediný "Ľuboš", preto sa spolieham na to, že každý zbehlý čitateľ na tomto fóre vie, o koho sa jedná. Je Vám tiež známe, že som sa podpisoval plným menom aj vtedy, keď som v ostrosti poukázal na niečo, s čím som sa nemohol stotožniť. Časom som si však uvedomil, že toto by nebola vhodná cesta, ako pomôcť v danej veci. Nie som z kameňa, mám z toho i ja prežitia a ponaučenia a tak ako nám Svetlo dáva možnosť napraviť svoje chyby do posledného okamihu, doprajme si to aj navzájom a stavajme na tom dobrom, čo je v nás. Preto sa za také predchádzajúce vyjadrenia, ktoré sa niekoho dotkli osobne rád zodpoviem.

Čo sa týka nejakých "iných predstaviteľov združenia", ktorí tu vystupujú anonymne, nemám o tom informáciu, skúste byť konkrétnejší. /ak však niekto v prvom príspevku použije svoje plné meno a v pokračovaní ďalšieho príspevku použije iba meno, alebo iniciály, nie je to anonymita, podobnú dobrú formu zvolil napr. aj moderátor tohto fóra, v jednom v úvodných príspevkov sa predstavil a vo väčšine ostatných vystupuje pod pseudonymom, každý preto vie, o koho sa jedná. Ak ste si tiež všimli, sám často vyzývam anonymov, aby sa podpisovali, takých príspevkov je v tejto diskusii dosť. Toľko k Vašim úvodným slovám.

2. Vychádzame výhradne z Posolstva Grálu: Všetko čo robíme, z čoho smieme čerpať pri písaní, na prednáškach, v rozhovoroch a stretnutiach - za všetko patrí vďaka jedine Najvyššiemu. Vo všetkom sa snažíme opierať sa o dokonalé Božie Zákony čerpajúc z Posolstva Grálu, pričom nikdy sme nevystupovali ani neprehlasovali, že sme dokonalí, alebo neomylní. V štyroch úvodných textoch na stránkach združenia sa k tomuto každý môže dočítať viac, dodám k tomu len to, že nie je nič krajšie, ako pôsobiť v tomto duchu radostnej spolupráce s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, samozrejme aj s chybami, ale tie sa práve v zvýšenom duchovnom úsilí obratom ukazujú a pri poctivom úsilí aj odplavujú a stávajú sa minulosťou - je to niečo prenádherné a prajem to zažiť každému...

3. Kniha "17 Zákonov pre živoz na Zemi": Je dobré, že sa na vec pýtate, ste snáď prvý, ktorý sa v tejto veci z radov čitateľov pýta, väčšinou to boli nevecné útoky, nepochopenie a posmešky, preto sme to dotyčným ľuďom ani nemohli vysvetliť, pretože jediné, čo nám v komunikácii dopriali bola obrana.

Dokonalé Slovo Božie môže pochádzať jedine Boha a nám sa Ho dostalo prostredníctvom Jeho Synov. Slovo Ježiša, hoci nebolo hrubohmotne písomne zahalené je na Zemi zakotvené a žije stále, do príchodu Syna Človeka z neho smeli načerpať všetci ľudia na Zemi i v záhrobí, ktorí poctivo hľadali Pravdu a cestu ku Svetlu. Príchodom Syna Človeka a Jeho splnením sa nám dostalo ešte väčších pomocí, pretože Slovo nám bolo zahalené a sprístupnené pomocou našich ľudských výrazových foriem, pomocou reči. Mali by sme však pochopiť, že aj ľudské slovo má patričnú silu a je formujúce. Ak dobro konajúci človek na Zemi v čistote svojho srdca niečo napíše alebo povie, čerpá v skutočnosti zo Slova a v svojom druhu uchopenia v skutočnosti vydáva svedectvo o Pánovi, o Živom Slove Trojjediného Boha.

Čím je na zemi duch duchovne pohyblivejší a zrelší, tým sa aj vo svojich podaniach približuje k Dokonalosti Božieho Slova a tak napr. aj Prastvorení vo svojej úrovni podliehajú tým istým Zákonom, čerpajú z Prazdroja a dávajú ďalej. Treba si však uvedomiť, že hoci v plnom súznení s Tvorivou Vôľou Pána Svetov, nikdy nebudú smieť byť Slovom samotným. Neodvislým je jedine Pán, všetko ostatné vo Stvorení je na ňom závislé. Píšem to preto, aby si čitateľ uvedomil rozsah, alebo odstupnenia v našom pôsobení - čím je duch Svetlejší a približuje sa k duchovnej dokonalosti, tým viac Svetla dokáže cez seba sprostredkovať a tým viac pomôcť svojmu okoliu. Ak by chcel ale niekto na zemi vydávať svoje tvrdenia za Slovo Božie, taký človek sa rúha.

Čo sa ešte týka 17 Zákonov - nikde nič také nenájdete, z čoho by čitateľ chcel usúdiť, že uvedená kniha má byť "náhradou Slova Božieho". To je absurdné a takéto tvrdenia je potrebné prísne odmietnuť.

Kto sa však poctivo namáha, tomu má byť aj odpovedané. V uvedenej knihe v skutočnosti hľadajúci nenájde ani jediný rozpor s obsahom Posolstva Grálu, je to jednoduché, pri jej písaní autor čerpal v svojom druhu uchopenia Posolstva Pravdy a ako sa mnohí mohli presvedčiť - s mimoriadnym výsledkom. Kniha je určená predovšetkým pre „hľadajúcich v nížinách“, čitatelia Posolstva Pravdy predsa cestu už našli, stačí im po nej V ČINOCH iba kráčať.

To prečo bola napísaná takáto kniha sa dá tiež logicky vysvetliť, je možné o tom viesť rozhovory, písať o tom by bolo na dlhé hodiny. Treba však ešte dodať, že výklad Desatora je z pera toho istého autora. V uvedenej knihe však mal byť pochopiteľne Pánov výklad Desatora. Nebolo to však možné uskutočniť, keby sa tak stalo, vydavateľ knihy by dnes už možno sedel vo väzení pre nemožnosť splatenia tak vysokých pokút a sankcií pre porušenie autorských práv. Ak si odkliknete na uvedený link:

http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/za-internetovy-odklik-hrozba-sudom/

dozviete sa, že je nám doslova vyhrážané sa súdom za to, že máme na našich stránkach iba odklik na inú stránku, kde je Posolstvo Pravdy v elektronickej podobe uverejnené! V tejto veci by som chcel upozorniť všetkých, ktorí majú na svojich stránkach preklady prednášok v slovenčine, aby ich z povahy veci stiahli, pretože sa presne v deň Vyliatia Sily z Ducha Svätého zo strany spoločnosti Efezus s.r.o. započal "hon na čarodejnice" vo veci autorských práv.

Zo skúsenosti môžem potvrdiť, že dotyčná skupina ľudí urobí všetko preto, aby poškodila každého, kto sa stal konkurentom ich pôsobenia. Dôvody sú tie, že firma krachuje z dôvodu výrazného poklesu pri predaji ich literatúry, pod čo sa samozrejme podpisujú aj niektoré internetové stránky, pretože mnohé texty sú sprístupnené. Preto z hľadiska autorských práv sa aj vydavateľ 17 Zákonov musel podriadiť pozemským zákonom, pretože Sedem Nových Zákonov pre život na zemi úzko naväzuje na Desatoro a bolo nutné ich vydať spolu. Autorské práva na vydanie Desatora od Pána autor 17 Zákonov pre život na Zemi nedostal, ba naopak, vo svojom úsilí bol hlavným predstaviteľom hnutia v Čechách očiernený v rozsahu, ktorý v ničom nepripomína, že dotyčný pán Posolstvo niekedy čítal.

Na závere ešte vysvetlenie - Sedem nových Zákonov sú v skutočnosti Zákony a Prikázania z Posolstva Pravdy, je ich tam v skutočnosti viac než 20, kde Pán píše:

"Dávam Vám nové Prikázanie, Toto je Nový Zákon, Počujte môj príkaz" a pod.

Sú potom dosť naivné obvinenia a ironické otázky, keď je zo strany pýtajúcich sa v nepochopení poukázané na tieto Zákony v zmysle" "Kde ste k tomu prišli?, Čo to majú byť za Zákony?, Z čoho ste čerpali?, Ako si dovoľujete?" a pod. Nezaujíma ich však, že uvedená kniha pomohla už tak mnohým dostať sa práve k Pánovmu Slovu. Treba tiež pochopiť, že tí, ktorí sa k Posolstvu Pravdy už prepracovali, že im to bolo dopriate na základe veľkých pomocí počas mnohých inkarnácií. Dostali veľa, preto veľa musia dať /“Od vás však bude požadované oveľa viac!“/. Sú povinní byť činní v takom rozsahu, aby boli schopnú vytvoriť pre hľadajúcich premostenie PRE PRIJATIE Posolstva Pravdy. Je veľa takých ľudí na zemi, ktorí sa až postupným vedením prepracujú nakoniec i k Posolstvu Grálu a toto je aj hlavným úmyslom autora 17 Zákonov.

Tých snáh je však oveľa viac, ako ste i Vy spomenuli, sú to prednášky, festivaly, internetové stánky, vydávanie článkov v známych slovenských časopisoch /napr. Vitalita jún 07, Máj 07, tiež v nemenovanom kresťanskom denníku ako i publikovanie na iných webových stránkach po celom území bývalého Československa. Úmysel je evidentný - priviesť hľadajúcich k Pravde, k Slovu.

A výsledok?

Príďte na festival, na prednášku alebo v spolupráci bude môcť hľadajúci človek spolupodieľať sa nielen pri reakciách na množstvo e-mailov / z posledných dní máme napr. prípad nadšeného človeka, ktorý odišiel zo zahraničia a vrátil sa na Slovensko hneď potom, ako sa dozvedel o internetových stránkach – prišiel priamo do Popradu s úmyslom: „Aj ja chcem takto pomáhať, môžem pracovať vo Vašej redakcii?“/, ale i na prekladoch. Tiež bude sa môcť spolupodieľať i na tvorbe prvého Slovenského duchovne orientovaného časopisu „PREBÚDZAJÚCE SA SLOVENSKO“ / http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/casopis-prebudzajuce-sa-slovensko/ , ktorého obsah vychádza prísne z Posolstva Grálu. S uvedenými činnosťami súvisia však aj početné iné aktivity, ktoré z povahy veci nie je možné opisovať na verejnosti. V auguste pripravujeme ďalší výlet do Tatier za účelom uloženia ďalšieho Daru pre bytostných....

4. Zmienka o Posolstve: To, že nie je v 17 Zákonoch priama navigácia na Posolstvo Grálu je tiež pochopiteľné – človek, ktorý už čo to skúsil a hľadá sa pri začítaní naozaj poteší v zmysle – „To znie zaujímavo!“. Ak by však našiel hneď priamu navigáciu na Posolstvo Grálu, spozornie a povie si: „Aha, to je tá sekta o ktorej sa píše práve v novinách!“ a knihu odloží. Uvedomme si, že za 70 rokov nevhodného zaobchádzania s Posolstvom Grálu na verejnosti sa aj pojem Grál medzi ľuďmi tak znehodnotil, že je možné zo skúseností potvrdiť, že 80 percent poctivých hľadajúcich odmietne Posolstvo už len kvôli tomu, že o ňom v špatnom svetle počuli. Ak by však tieto dezinformácie neboli v minulosti vytvorené, tí istí ľudia by dnes Posolstvo s ľahkosťou prijali, pretože by neboli zaťažení rôznymi predsudkami a kauzami. Pochopme, že aj našou vinou sa denne strácajú tisíce duchov žijúcich na zemi, pretože v šírení a ochrane Posolstva Pravdy často konáme veľmi nezodpovedne...

5. Váš citát: „napr. v 7.zákone tohto „Nového zákona“ je na str.59 uvedené: „Siedme prikázanie Nového zákona prináša odsúdenie vlády temna a zla na zemi!“
Otázka: Mám vnímať Vaše vysvetlivky a Vaše ďalšie prikázania tak, že Vám nestačí to DOKONALÉ od Boha?...“

Odpoveď i na túto otázku je detsky jednoduchá a bolo už na vec poukázané – i siedmy Zákon je z Posolstva Grálu, jeho hlbším skúmaním sa dopátrate k tomu, čo je uvedené v knihe o 17 Zákonoch...

6. Ďalší Váš citát: „Na konci knihy na str.61 je ešte bez názvu uvedený záver knihy, kde sa hneď v prvom odseku píše:
„Tento Nový zákon je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“...“

Nie je potrebné sa snáď už opakovať, Nové Zákony sú Zákonmi danými Pánom a v Posolstve Grálu o nich Pán píše veľmi jasne. Uvedomte si, že s Posolstvom Pravdy sa musí na zemi pracovať, tak, aby bolo ochránené v jeho pravosti ale i tak, aby sa z neho čerpalo a tvorili sa ďalšie hodnoty. Kde sú tí, ktorí majú z jednej Pánovej prednášky urobiť celú knihu?---

Pre krátkosť času urobím len zbežnú korektúru textu a preto sa ospravedlňujem za chyby, kto má blízko do Martina a má poctivé úsilie ako p. Potúček v tejto reakcii, nech sa príde na to, čo ešte stále nechápe spýtať priamo na festival, s radosťou je každému vážne hľadajúcemu odpovedané. Tiež si touto cestou dovoľujem pozvať záujemcov na spoločný výlet autobusom na Záhradnú Slávnosť do ČR dňa 23. júna

/ http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/zucastnili-sme-sa-na-jarnej-slavnosti-v-zahradnom-dvore-v-obci-straky/.

Prežitia z takýchto stretnutí sa slovne nedajú opísať a uvádzam to tu preto, lebo medzi čitateľmi Večných Zákonov je stále veľa kvalitných ľudských duchov...

Ľuboš Ďurfina


Správne pôsobenie
Dobrý deň pán Rastislav Skokan Konečne je na tomto fóre opäť rozumná diskusia. To čo ste napísali je pekné a plne sa s tým stotožňujem. V príspevku správne pôsobenie som sa zameral na poukázanie ako ja vnímam nesprávne pôsobenie. Spoločné pôsobenie som nemal v úmysle vylúčiť ako jednoznačne nesprávne. To je omyl. Správne pôsobenie je spojenie samostatných plnohodnotných slobodných ľudí, pohybujúcich sa bez cudzej pomoci bez pomocných barličiek. Avšak treba poukázať na to čo je správne spoločné pôsobenie. Veď žijeme v stvorení, ktorý tvorí jednotu. Žije tu veľké množstvo bytostí, ktoré pôsobia v druhu sebe vlastnom. Stačí sa pozrieť na naše telo. Jednotlivé orgány, bunky atď. Ja som chcel poukázať, že každý orgán , bunka musí byť samostatná, jedna druhej nemá hovoriť čo má a čo nemá robiť. Alebo ako ste to pekne napísali o orchestri. Len správnym pôsobením v zmysle spoločného pôsobenia sa vytvára harmónia. Podľa mňa spoločným pôsobením je: keď tí, ktorí chcú pôsobiť majú niečo spoločné – rovnorodé. Majú spoločné hodnoty, spoločný cieľ, cestu , túžbu po dobre, čisté myšlienky, spravodlivé skutky... Chcel som poukázať na to čo nás má spájať. Základom je Biblia, Posolstvo Grálu – Božie Slovo. Boh je tým čo riadi orchester. Posolstvo Grálu je Slovo v ktorom je návod ako hrať správne, sú to napísané noty, symfónia, zložená pesnička, lepšie povedané opera, je to Božia Vôľa.. Avšak dirigent je len Boh. Mojím predchádzajúcim príspevkom som chcel upozorniť na tých ktorí chcú dirigovať. Ja nie som dirigent. Som len jeden nástroj v druhu mne vlastnom. S pozdravom Peter Franko
 
Na zamyslenie, páni...
Anton Hlinka

/Úryvok z knihy "Každý sa môže zmeniť - Dynamické modely správania" 

Vydavateľstvo DON BOSCO 1994

Rytierskosť.

Slovenský výraz cnosť, či čnosť (ak nás naša intuícia neklame) pochádza zo slova česť. Významovo by bol teda príbuzný onomu gréckemu „anengklétos“ - čistý, bezchybný, správny, priamy, priamočiary v zmýšľaní a počínaní.

Kto dnes hovorí o rytierskosti, sotva sa stretne so záujmom u poslucháčov. A predsa sa k tejto tak dôležitej cnosti, ideálu bohatierov zašlých storočí, treba vracať a stále na ňu upozorňovať, jedno či ostaneme pri pôvodnom názve, ktorý mimovoľne navodzuje asociáciu stredoveku a donquichotských „dobrodružstiev“, alebo dáme podnet lingvistom „raziť“ nové, moderné pomenovanie.

Rytierskosť patrí medzi najšľachetnejšie vlastnosti mravne vyspelého človeka. Dáva nespochybniteľnú pečať mysleniu i reči, držaniu tela a pohybu, práci či výskumu, verejnému angažovaniu a hre, rodine a spoločnosti. Hrubo tu treba podčiarknuť verejné angažovanie, najmä v politickej oblasti, lebo ide o jeden celý národ. Preto načrtneme rytierskosť skoro výlučne z tohto hľadiska. Dotkneme sa však najprv jedného z najcharakteristickejších historických aspektov rytierskeho života - hier.

Je rozdiel medzi športom a rytierskymi hrami. Šport, najmä ten organizovaný, je do značnej miery vecou ctibažnej agonistiky, výkonnosti, súťaživosti, honby po prestíži, ba i prospechu, kým hry rytierov sú výrazom zmyslu pre česť, sily vôle, elegancie a cti.
Rytierskosť bola, či aj je ideál, vyznačujúci sa priamosťou charakteru, odvahou, spravodlivosťou, čestnosťou apod. Pre rytiera jestvuje iba jedno nebezpečenstvo - ničomnosť a podlosť, a len jedno miesto - to,  kde je nebezpečenstvo najväčšie.
Osobitnú pozornosť si zaslúži zmysel pre „službu“ ako jedna z najzákladnejších čŕt rytierskosti. Rytier neslúži svojmu pánovi, resp. Pánovi ani za žold, ani zo ctižiadosti, či túžby po odmene. On nebol sluhom, nepracoval, ale bol v službách. Slúžil zo slobodného rozhodnutia a verne, lebo dal slovo. V prípade, že ide o cnosť - a nie o rytiersky stav, hľadá a nachádza rytier svoje miesto tam, kde ľudia potrebujú pomoc, kde sa šliape po právach iných, kde treba na obranu vystúpiť aj proti celému pluku.

Rytier nič nepredstiera, ale za každej okolnosti stojí na strane Pravdy. Nemá strach z nepriateľstva iných, lebo nikoho nepokladá za nepriateľa. v boji za práva slabých si nepočína násilnícky a rešpektuje každého, hoci to neznamená, že svoje presvedčenie poprie z túžby po falošnej tolerancii. Každému dopraje byť sebou samým, lebo si je vedomý svojej sily a odhodlania ísť za Pravdou. Bol by slabochom, keby nezniesol iný názor. A čím schopnejší a prenikavejší je zástanca iného názoru, tým väčšmi sa teší na férový súboj. Jeho sila však nie je v meči, lež v charaktere. Žije a koná v presvedčení, že ak niekto so zbraňou v ruke rozhoduje, čo je pravda a spravodlivosť, je nielen slaboch, ale aj zločinec.
V spoločenskom živote rytierskemu človeku nejde na prvom mieste o bombastické reči a agitáciu, rétoriku alebo ničivú kritiku. Posmievaný alebo urážaný neplatí tou istou mincou, nerobí úskočné sľuby.

Rytiersky človek stojí neoblomne za svojím presvedčením - ale bez urážania protivníka, priamočiaro - ale bez obžaloby iného z egoizmu alebo ctižiadosti. Vie, že veľké veci sa spontánne nerodia. Ak mužovi chýba sebadisciplína a neskoordinuje svoju mienku s mienkou iných, nedosiahne nič. Sily, ktoré v spoločnosti vytvárajú protiklady, sú živé, a ľudia, ktorí sú ich nositeľmi, sú slobodní občania, ktorých úlohou je vytvárať slobodnú spoločnosť. Preto treba premáhať protiklady a zapájať ich do seba asi tak, ako kamene pri výstavbe oblúka. Prichádzajú z opačného „tábora“, ale spolu vytvárajú klenutie stavby. Toto je syntéza vernosti sebe a ochoty rešpektovať protivníka v úsilí o spoločné dobro. Ideál demokratického parlamentu.

Jedinú výnimku v tomto „kompromisnom“ štýle tvorí jednoznačnosť zločineckého ducha protivníka. Vtedy si rytiersky muž uvedomí, že prišla hodina, v ktorej musí pozrieť svojmu protivníkovi s najväčšou ostrosťou do očí a siahnuť pevne za zbraňou, za zbraňou čestného človeka. Ale ani vtedy nie je pre neho protivník predmetom znevažovania, úskoku a nenávisti. Ponúka čestný boj, mužné meranie síl. Rytier je najlepším protivníkom.

Keby v parlamente a mestských radách, na školách všetkých stupňov a vo výchovných ústavoch, na športových ihriskách a v súdnych sieňach a všade inde, kde vládne atmosféra zápolenia, zaujal svoje miesto rytiersky duch, razom by celá spoločnosť dostala celkom nový charakter, vrátane mládeže.

Otázka, či takáto ľudská veľkosť je vôbec mysliteľná a či ju možno človeku predložiť ako cieľ výchovy, je viac ako oprávnená. Odpoveď môže byť len pozitívna. Dôvod je jasný. Rytierskosť, ako napokon každá cnosť, musí byť bezprostredným programom a zároveň súčasne nedostihnuteľným ideálom. Takto bude priťahovať malomyseľných svojou dosiahnuteľnosťou a lákať veľké srdcia svojou vznešenosťou.

Je však takýto životný program či ideál veľkodušnosti a vernosti, odvahy a vytrvalosti, služby a obetavosti, lásky k Pravde a úcty k človeku, zmyslu pre česť a poctivosti, prezieravosti a spravodlivosti, sebadisciplíny a jemnosti, čistoty a svedomitosti, otvorenosti a vľúdnosti mysliteľný bez úprimnej, hlbokej viery v živého Boha, o akom svedčí kresťanstvo? Mravný zázrak rytierskosti je bez Boha prázdnym snom. Taká ľudská vernosť nerastie vo svete, kde človek nenachádza zmysel života a východisko z každej situácie.

S pozdravom P.Popadič