Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Jen bych si dovolil doplnit příspěvek pana Franka o další citaci z přednášky "Plamen učedníků"

"Výběr učedníků ukazuje, že po soudu bude míti každý člověk na zemi učedníka, který právě jemu, jeho vlastním způsobem, může přiblížiti Slovo a sílu a že žádný z hledajících a prosících nemusí vyjít naprázdno, bude-li se namáhat, aby Slovo také skutečně hledal. Dosáhne přímého duchovního spojení s takovým učedníkem, který je jeho druhu nejbližší. Bude-li opravdu chtít, může se s ním pak i pozemsky setkat, aby od něho dostal i to poslední: zpečetění!" Abdrushin

Bude-li se tedy hledající opravdu namáhat získat spojení se Slovem, dostane k tomu oporu, právě v duchovním spojení s učedníkem, jemu druhu stejnorodým, aniž by se s ním musel osobně setkat, vyjma úkonu uvedeného v závěru citace. Nemusí tedy navštěvovat žádná společenství a může žít na svém místě, tam kam ho život sám postavil a právě proto, aby tam svým způsobem působil.

Hezký večer
 
Jozef Potúček
Opäť: Kvantita versus kvalita
Katolícka cirkev sa hrdí nielen svojou tradíciou, mimochodom postriekanou krvou miliónov obetí, ale sa hrdí aj množstvom svojich veriacich.
Akoby sami nečítali ani SLOVO Ježišovo o tom, koľkí a akou bránou budú vchádzať ľudia s vybielenými rúchami do Kráľovstva Božieho.

Ak si niekto dnes takisto myslí, že výstavba Tisíscročnej ríše je postavená na množstve ľudí, čiže na kvantite, opäť dáva najvo, že nerozumie Pravde samotnej.

Pomáhať sa má len hľadajúcim a perly sa hádzať sviniam nemajú.

Ak je medzi čitateľmi Večných zákonov-1,2,3 veľa svetlých duchov, je to len dôkaz toho, že ani tieto ohovárané a zatracované knihy ich neodtiahli od Cesty k Svetlu.
Naopak, veľa sa nimi vysvetlilo, a to môžem z vlastného prežitia potvrdiť, lebo až na základe prečítania Večných zákonov-1,2,3 som mnohé aj z predchádzajúceho čítania Posolstva Grálu začal lepšie a vnímavejšie chápať, než dovtedy.

A jedno sa mi potvrdilo životom:
Ak sa chcem vrátiť do Kráľovstva Božieho, nesmiem sa zdržovať neriešenými problémami iných, ktorí takisto mali možnosť pohnúť sa za Svetlom Pravdy, ale musím kráčať stvorením samostatne a slobodne, čo samozrejme nevylučuje, že vedľa mňa budú kráčať aj iní slobodní pútnici - rovnakým tempom.
 
Správne pôsobenie
Momentálne sme vo veľkej očiste.
Ríša mieru začne až po očiste až bude temno vyplienené.
Noha Vyslanca Božieho nevstúpi do prachu toho, čo bolo!
Syn Človeka – Imanuel príde v oblakoch!

Z toho vyplýva, že spoločné pôsobenie vo výstavbe ríše mieru ešte len príde. Avšak súčasná očista je len záležitosťou samotného jedinca. On sám to musí urobiť.

K správnemu spoločnému pôsobeniu sa nebudem už vyjadrovať vyjadril sa k tomu J.P. dňa 4. 4. 2007 o 12:30:51 je to v zaujímavých príspevkoch.

S pozdravom Peter Franko
 
Posolstvo doznieva
Dobrý deň všetkým
"...
Celý zástup učedníku bude přesto ztelesňovati i všechno pozemské lidstvo ... po soudu ! Neboť teprve potom mohou učedníci lidem správne pomoci. Teprve potom budou spošteny padací mosty, které ješte dnes musí zústat vysoko vyzdviženy.
...
Říše tisíce let, která jest Bohem zaslíbená a která múže být vytvořená jedině samotným Bohem. Nikdy nemúže být vytvořena člověkem, i když sa mnohý cítí k tomu povolán.
...
Nespoléhejte sa na lidský rozum ani tehdy, bude-li vám vznešenými slovy slibovati ráj. Jedine Bohem vám múže být dán a nikým jiným v celém stvoření! ..."
Prednáška „Plemen učedníku“ autor Abdrushin
 
Pane Slobodo,
děkuji za Váš příspěvek, znovu jsem si pomocí Pánových slov osvěžil, to co jsem v nitru cítil.

Zároveň bych chtěl poprosit moderátora, aby tento příspěvek zahrnul do záhlaví tohoto fóra. Děkuji

Příjemné páteční odpoledne přeje
Jaroslav Peroutka
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Otázok a OdpovedíNa hlboké a vážné zamyslenie.

,,Pravé zkoumání, které tak často vyžaduji, podmiňuje především vypětí vlastních schopností, vlastní síly. A s tím jest současně ve zpětném působení úzce spojeno … probuzení každého jednotlivce pro sebe. Požehnání námahy následuje tedy ihned. To však nemůže nastat nikdy, když někdo pro sebe bere za základ mínění druhých.

Zkoumání, tedy opravdové procítění, musí každý člověk provést pro sebe sám zcela tiše ve svém nitru. Musí naslouchat v sobě. Musí naslouchat, zda-li se tam ozvou příbuzné tóny v opaku k dosavadním názorům!

Boží volání vychází ke každému jednotlivému lidskému duchu přímo! Neboť také každý jedině sám za sebe nese zodpovědnost za vše, co myslí a dělá! V TOM JEST NEMOŽNOST, ABY SE MOHLY TVOŘIT SPOLKY TAM, KDE SE JEDNÁ O SLOVO PRAVDY, PONĚVADŽ SE PŘI TOM KAŽDÝ MUSÍ SNAŽIT, ABY BYL HOTOV SÁM SE SEBOU! NEMŮŽE SE OPÍRAT O DRUHÉ, NEBO SI OD NICH VYŽADOVAT RADU.

Kdo ukazuje takovou nesamostatnost, jest již předem ztracen pro vlastní život. Nepotřebuje se namáhat, poněvadž konečného cíle nikdy nedosáhne. Bude-li ztracen ihned nyní, nebo teprve později, nehraje pro něho žádnou velikou roli! Bylo by nesprávné zanechávat takovým duchovním lenochům naděje, které se přece nikdy nesplní.

Kdo nemůže Poselství Grálu duchovně následovat, pro toho jest lépe, jde-li dál svou cestou, než aby ukazoval záblesky své moudrosti, neboť nastane hodina, kdy bude pak pozdě na to, aby se mohl rozmyslet k něčemu lepšímu, poněvadž nynější dětinské vyvyšování vytvoří mlýnský kámen, který ho zadrží dole.

Poselství Grálu zasahuje všechny lidi v nejslabším bodě: v domýšlivosti, živené po tisíciletí! Proto tolik citlivosti, tolik posměšků, tolik shovívavosti ve zdánlivé povýšenosti, ze které až příliš zřetelně promlouvá největší zloba, jež nakonec právě jen svědčí o tom, co Poselství Grálu o lidech říká.

Kroucení, vykrucování, obracení, posměch, horlivost, nenávist a chtění platit za chytré, ukazuje myslícímu pozorovateli všude jako v nejčistším zrcadle jako skutečnost to, co nechtějí uznat a co chtějí potírat! Boj jest však marný! Škoda síly na to vynaložené! Neboť tato Pravda jest neúprosně pevná a zvítězí. Vzpírání a kroucení tentokrát lidem nepomůže." ABDRUSHIN. 
Správne pôsobenie
Vážený pán Peter Franko s tým čo ste odpísali na môj príspevok sa dá iba súhlasiť. Veď iba spájaným sa za spoločným cieľom zo zreteľom na vraďovanie sa do Vôle Božej môžme správne pôsobiť. To ste pekné vystihli. Avšak treba pripomenúť ,že v histórii máme mnoho pekných príkladov kde skupinka ľudí vedená na to plné vybaveným duchom alebo praduchom vedená Vôľou Stvoriteľa a zachvievajúca sa v nej dokázala strhnúť pozemských ľudí tým správnym smerom. Toto sa môže opakovať v súčasnosti alebo v budúcnosti. Len taký duch sa musí plne zachvievať vo Vôli Najvýšieho, a s nim aj tí ktorý sa slobodné pre spoločné pôsobenie rozhodli. A to nemôžme ani dnes vylúčiť. Veď len na nás samotných spočíva všetko prísne a poctivo skúmať s čím sa stretneme na svojej ceste.
S srdečným pozdravom RASTISLAV SKOKAN.
 
Odpoveď
Je dobré že sa čitateľ pýta hoci i takýmto spôsobom:

Už veľa krát boli snahy odpovedať na tomto fóre v tomto duchu. Stále však bolo ponechávané na čitateľovi, aby sa vlastným úsilím dopracoval k odpovedi. Keďže sa tak zatiaľ nestalo a otázka bola otvorená, je dobré na ňu odpovedať teraz:

Ak chce niekto citovať z Posolstva Pravdy, nemôže vytrhnúť jednotlivosti a nedbať na to ďalšie. Toto úzko súvisí s Pánovým upozornením:

"Kto sa nenamáha aby Slovo aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

My ľudia sa máme zo všetkých síl pochopiť úmysel autora Posolstva Grálu, jedine potom prenikneme do Slova a budeme smieť z Neho načerpať hodnoty - nie však iba pre seba, ale pre zužitkovanie pri pomoci svojim blížnym.

Ak chce niekto citovať a povie to "A", nech doplní aj to "B", inak zavádza.

Zrejme pisateľ nepochopil úmysel citovaných slov z Posolstva. Musel by totiž chápať a akceptovať, ako boli myslené - treba totiž rozlíšiť dve samostatné veci: jedinečnosť individuálnej cesty za Svetlom, teda špecifickosť vlastného dozrievania a neoddeliteľnosť od celku na druhej strane, byť teda spolučiniteľom a spolupracujúcim článkom v reťazci splňovaní. Viac sa o tomto môže čitateľ dočítať na stránkach združenia v článkoch o „Ľudskom spolupôsobení"“

/http://www.zdruzenie-ludskost.sk/index.php?p=170/

Kastovníctvo bude v blízkej budúcnosti na zemi v ušľachtilej forme znova zavedené. Rovnorodé združovanie alebo spájanie sa prejavuje v celom Stvorení, preto v danom prípade ide len o NEPOCHOPENIE citovaných slov - združovať sa za účelom zištných pozemských cieľov stojí samozrejme proti Zákonom Stvorenia.

Už veľa krát sme napísali, že Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravom a ľudskosti získalo túto akceptovateľnú právnu formu iba za jediným cieľom - vytvoriť nástroj pre kontakt s pozemskými organizáciami so záujmom spolupracovať a riešiť závažné problémy v spoločnosti.

Zajtra napr. odchádzame na festival do Martina, myslíte, že keby tam prišiel ktokoľvek a povie si "chcem tu mať stolík, na ňom literatúru a ako vzor pôsobiť príťažlivou silou pre hľadajúcich", že by mu bolo umožnené zúčastniť sa? Umožnené by to bolo, iba v myšlienkach. Sme tu však v tele z mäsa a krvi na to, aby sme hrubohmotne vydávali svedectvo o tom, komu slúžime. Čisté myšlienky sú dobré, ale na Zemi nestačia, to by mal priemerný čitateľ Posolstva Pravdy chápať ako samozrejmosť.

Na hlavnej ploche stránok združenia sa tiež dočítate:

""Slovenské občianske združenie pre posilňovanie mravov a ľudskosti
vzniklo ako prostriedok na ľahšie dosahovanie niektorých dôležitých
cieľov pri ozdravovaní života v spoločnosti. Pri tejto činnosti sa
však neuchádza o rozširovanie členskej základne, ani o iné
zoskupovanie ľudí, pretože akákoľvek spolupráca s jednotlivcami, ktorú
rozvíjame, je plne založená na slobodnom a dobrovoľnom prístupe
všetkých zúčastnených“

Svojou cestou ideme každý samostatne a predsa spolupracujeme navzájom tak, ako to vyplýva z Posolstva Grálu. Že sa to dá, o tom hovoria skúsenosti. Keby ste nahliadli do stoviek listov a e-mailov, z ktorých jasne vyplýva že takáto činnosť má nesmierny význam a keby ste nahliadli do stoviek párov očí pri všetkých aktivitách, kde často na oboch stranách stekajú slzy na lícach, tvrdili by ste niečo iné. Príďte raz, zúčastnite sa a predneste svoj ničím nepodložený názor o nespolupráci /pri ktorom sa opierate o nesprávne pochopené texty z Posolstva Pravdy/ a počkajte si na reakcie, určite by Vás skoro prešla chuť takto naďalej dezinformovať ľudí!

K tomu "B" je preto potrebné povedať ešte nasledovné:

O pochopenie Slova Pravdy sa treba naozaj namáhať, kto tak chce učiniť aj v tomto prípade, nech si prečíta tie Pánove prednášky, kde sa píše:

"Člověku jsou darovány vysoké ideály, dřímají v hloubi jeho duše. Probuďte je! Nepotlačujte každé hnutí, které vás chce oblažit. Je to začátek na cestě splňování povinnosti vůči Bohu; vede přes plnění povinností vůči lidem. Pomáhejte a podporujte svého bližního, tím splňujete to, co jste mu dlužni! Neboť vy, lidé, máte při svém putování dozrávat jeden na druhém! Nic vám nepomůže, jestliže nikomu neubližujete, jestliže se uzavíráte a utíkáte před lidmi. Promeškáváte tím svou povinnost! Bohatě však obdaruje nebe poznáním toho, kdo se s lidmi spojoval a zase se s nimi uměl rozejít, protože tím mohl prožívat při zpětném působení všechno, co potřeboval a zároveň pomáhal druhému, aby pokročil dále...!“

"...Nutno zdůrazniti, že se přitahuje jen stejnorodé. Odtud přísloví: "Rovný rovného si hledá." Tak se najdou vždy pijáci, "sympatie" mají k sobě kuřáci, hráči, žvanilové atd. Avšak i ušlechtilí sdružují se k vznešenému cíli..."

"V tom všem jsou lidé jen horlivě podporováni vypočítavými a sobeckými sdruženími, která vidí v rozšiřování počtu svých stoupenců nejlepší cestu ke zvětšování a zajišťování svého vlivu a tím ke vzrůstu své moci...!“

"Volání" vychází ven do celého světa! Má tvořit užší spojení mezi stoupenci a čtenáři mých slov. Na mnohých místech se utvořila "volná sdružení" k pěstování myšlenek z mých přednášek, aby ve společné činnosti vždy hlouběji vnikala do pravd velikého stvoření a tím též správně poznávala Stvořitele...“

Na danú otázku už nebude na tomto fóre viac odpovedané, kto nepochopil vyššie uvedené a chcel by tvrdiť opak, musel by ísť predsa sám proti sebe, proti Posolstvu a musel by dokázať, že sa naše aktivity nestotožňujú s tým, čo od nás Pán právom požaduje. Musel by to dokázať predovšetkým svojim úsilím a všetkými takými snahami, z ktorých majú očividný prospech tisíce ľudí na Zemi...

Ľuboš Ďurfina
Odpoveď
Vážený pán Potúček,

Váš príspevok je naozaj vecný, stojí za ním dobrá snaha a aj preto je žiadúce naň odpovedať. Pokúsim sa byť aspoň trošku stručný pokiaľ to bude možné, a budem Vám odpovedať v bodoch, pretože práce je veľa a navyše zajtra sa chystáme ne festival zdravého životného štýlu do Martina.

1. Podpisy: Sám dobre viete, že od začiatku vstupu na toto diskusné fórum sa podpisujem, považujem to za čestný prístup. Väčšinou používam iba svoje meno, niekedy i priezvisko. Príspevky sem posiela zatiaľ jediný "Ľuboš", preto sa spolieham na to, že každý zbehlý čitateľ na tomto fóre vie, o koho sa jedná. Je Vám tiež známe, že som sa podpisoval plným menom aj vtedy, keď som v ostrosti poukázal na niečo, s čím som sa nemohol stotožniť. Časom som si však uvedomil, že toto by nebola vhodná cesta, ako pomôcť v danej veci. Nie som z kameňa, mám z toho i ja prežitia a ponaučenia a tak ako nám Svetlo dáva možnosť napraviť svoje chyby do posledného okamihu, doprajme si to aj navzájom a stavajme na tom dobrom, čo je v nás. Preto sa za také predchádzajúce vyjadrenia, ktoré sa niekoho dotkli osobne rád zodpoviem.

Čo sa týka nejakých "iných predstaviteľov združenia", ktorí tu vystupujú anonymne, nemám o tom informáciu, skúste byť konkrétnejší. /ak však niekto v prvom príspevku použije svoje plné meno a v pokračovaní ďalšieho príspevku použije iba meno, alebo iniciály, nie je to anonymita, podobnú dobrú formu zvolil napr. aj moderátor tohto fóra, v jednom v úvodných príspevkov sa predstavil a vo väčšine ostatných vystupuje pod pseudonymom, každý preto vie, o koho sa jedná. Ak ste si tiež všimli, sám často vyzývam anonymov, aby sa podpisovali, takých príspevkov je v tejto diskusii dosť. Toľko k Vašim úvodným slovám.

2. Vychádzame výhradne z Posolstva Grálu: Všetko čo robíme, z čoho smieme čerpať pri písaní, na prednáškach, v rozhovoroch a stretnutiach - za všetko patrí vďaka jedine Najvyššiemu. Vo všetkom sa snažíme opierať sa o dokonalé Božie Zákony čerpajúc z Posolstva Grálu, pričom nikdy sme nevystupovali ani neprehlasovali, že sme dokonalí, alebo neomylní. V štyroch úvodných textoch na stránkach združenia sa k tomuto každý môže dočítať viac, dodám k tomu len to, že nie je nič krajšie, ako pôsobiť v tomto duchu radostnej spolupráce s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, samozrejme aj s chybami, ale tie sa práve v zvýšenom duchovnom úsilí obratom ukazujú a pri poctivom úsilí aj odplavujú a stávajú sa minulosťou - je to niečo prenádherné a prajem to zažiť každému...

3. Kniha "17 Zákonov pre živoz na Zemi": Je dobré, že sa na vec pýtate, ste snáď prvý, ktorý sa v tejto veci z radov čitateľov pýta, väčšinou to boli nevecné útoky, nepochopenie a posmešky, preto sme to dotyčným ľuďom ani nemohli vysvetliť, pretože jediné, čo nám v komunikácii dopriali bola obrana.

Dokonalé Slovo Božie môže pochádzať jedine Boha a nám sa Ho dostalo prostredníctvom Jeho Synov. Slovo Ježiša, hoci nebolo hrubohmotne písomne zahalené je na Zemi zakotvené a žije stále, do príchodu Syna Človeka z neho smeli načerpať všetci ľudia na Zemi i v záhrobí, ktorí poctivo hľadali Pravdu a cestu ku Svetlu. Príchodom Syna Človeka a Jeho splnením sa nám dostalo ešte väčších pomocí, pretože Slovo nám bolo zahalené a sprístupnené pomocou našich ľudských výrazových foriem, pomocou reči. Mali by sme však pochopiť, že aj ľudské slovo má patričnú silu a je formujúce. Ak dobro konajúci človek na Zemi v čistote svojho srdca niečo napíše alebo povie, čerpá v skutočnosti zo Slova a v svojom druhu uchopenia v skutočnosti vydáva svedectvo o Pánovi, o Živom Slove Trojjediného Boha.

Čím je na zemi duch duchovne pohyblivejší a zrelší, tým sa aj vo svojich podaniach približuje k Dokonalosti Božieho Slova a tak napr. aj Prastvorení vo svojej úrovni podliehajú tým istým Zákonom, čerpajú z Prazdroja a dávajú ďalej. Treba si však uvedomiť, že hoci v plnom súznení s Tvorivou Vôľou Pána Svetov, nikdy nebudú smieť byť Slovom samotným. Neodvislým je jedine Pán, všetko ostatné vo Stvorení je na ňom závislé. Píšem to preto, aby si čitateľ uvedomil rozsah, alebo odstupnenia v našom pôsobení - čím je duch Svetlejší a približuje sa k duchovnej dokonalosti, tým viac Svetla dokáže cez seba sprostredkovať a tým viac pomôcť svojmu okoliu. Ak by chcel ale niekto na zemi vydávať svoje tvrdenia za Slovo Božie, taký človek sa rúha.

Čo sa ešte týka 17 Zákonov - nikde nič také nenájdete, z čoho by čitateľ chcel usúdiť, že uvedená kniha má byť "náhradou Slova Božieho". To je absurdné a takéto tvrdenia je potrebné prísne odmietnuť.

Kto sa však poctivo namáha, tomu má byť aj odpovedané. V uvedenej knihe v skutočnosti hľadajúci nenájde ani jediný rozpor s obsahom Posolstva Grálu, je to jednoduché, pri jej písaní autor čerpal v svojom druhu uchopenia Posolstva Pravdy a ako sa mnohí mohli presvedčiť - s mimoriadnym výsledkom. Kniha je určená predovšetkým pre „hľadajúcich v nížinách“, čitatelia Posolstva Pravdy predsa cestu už našli, stačí im po nej V ČINOCH iba kráčať.

To prečo bola napísaná takáto kniha sa dá tiež logicky vysvetliť, je možné o tom viesť rozhovory, písať o tom by bolo na dlhé hodiny. Treba však ešte dodať, že výklad Desatora je z pera toho istého autora. V uvedenej knihe však mal byť pochopiteľne Pánov výklad Desatora. Nebolo to však možné uskutočniť, keby sa tak stalo, vydavateľ knihy by dnes už možno sedel vo väzení pre nemožnosť splatenia tak vysokých pokút a sankcií pre porušenie autorských práv. Ak si odkliknete na uvedený link:

http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/za-internetovy-odklik-hrozba-sudom/

dozviete sa, že je nám doslova vyhrážané sa súdom za to, že máme na našich stránkach iba odklik na inú stránku, kde je Posolstvo Pravdy v elektronickej podobe uverejnené! V tejto veci by som chcel upozorniť všetkých, ktorí majú na svojich stránkach preklady prednášok v slovenčine, aby ich z povahy veci stiahli, pretože sa presne v deň Vyliatia Sily z Ducha Svätého zo strany spoločnosti Efezus s.r.o. započal "hon na čarodejnice" vo veci autorských práv.

Zo skúsenosti môžem potvrdiť, že dotyčná skupina ľudí urobí všetko preto, aby poškodila každého, kto sa stal konkurentom ich pôsobenia. Dôvody sú tie, že firma krachuje z dôvodu výrazného poklesu pri predaji ich literatúry, pod čo sa samozrejme podpisujú aj niektoré internetové stránky, pretože mnohé texty sú sprístupnené. Preto z hľadiska autorských práv sa aj vydavateľ 17 Zákonov musel podriadiť pozemským zákonom, pretože Sedem Nových Zákonov pre život na zemi úzko naväzuje na Desatoro a bolo nutné ich vydať spolu. Autorské práva na vydanie Desatora od Pána autor 17 Zákonov pre život na Zemi nedostal, ba naopak, vo svojom úsilí bol hlavným predstaviteľom hnutia v Čechách očiernený v rozsahu, ktorý v ničom nepripomína, že dotyčný pán Posolstvo niekedy čítal.

Na závere ešte vysvetlenie - Sedem nových Zákonov sú v skutočnosti Zákony a Prikázania z Posolstva Pravdy, je ich tam v skutočnosti viac než 20, kde Pán píše:

"Dávam Vám nové Prikázanie, Toto je Nový Zákon, Počujte môj príkaz" a pod.

Sú potom dosť naivné obvinenia a ironické otázky, keď je zo strany pýtajúcich sa v nepochopení poukázané na tieto Zákony v zmysle" "Kde ste k tomu prišli?, Čo to majú byť za Zákony?, Z čoho ste čerpali?, Ako si dovoľujete?" a pod. Nezaujíma ich však, že uvedená kniha pomohla už tak mnohým dostať sa práve k Pánovmu Slovu. Treba tiež pochopiť, že tí, ktorí sa k Posolstvu Pravdy už prepracovali, že im to bolo dopriate na základe veľkých pomocí počas mnohých inkarnácií. Dostali veľa, preto veľa musia dať /“Od vás však bude požadované oveľa viac!“/. Sú povinní byť činní v takom rozsahu, aby boli schopnú vytvoriť pre hľadajúcich premostenie PRE PRIJATIE Posolstva Pravdy. Je veľa takých ľudí na zemi, ktorí sa až postupným vedením prepracujú nakoniec i k Posolstvu Grálu a toto je aj hlavným úmyslom autora 17 Zákonov.

Tých snáh je však oveľa viac, ako ste i Vy spomenuli, sú to prednášky, festivaly, internetové stánky, vydávanie článkov v známych slovenských časopisoch /napr. Vitalita jún 07, Máj 07, tiež v nemenovanom kresťanskom denníku ako i publikovanie na iných webových stránkach po celom území bývalého Československa. Úmysel je evidentný - priviesť hľadajúcich k Pravde, k Slovu.

A výsledok?

Príďte na festival, na prednášku alebo v spolupráci bude môcť hľadajúci človek spolupodieľať sa nielen pri reakciách na množstvo e-mailov / z posledných dní máme napr. prípad nadšeného človeka, ktorý odišiel zo zahraničia a vrátil sa na Slovensko hneď potom, ako sa dozvedel o internetových stránkach – prišiel priamo do Popradu s úmyslom: „Aj ja chcem takto pomáhať, môžem pracovať vo Vašej redakcii?“/, ale i na prekladoch. Tiež bude sa môcť spolupodieľať i na tvorbe prvého Slovenského duchovne orientovaného časopisu „PREBÚDZAJÚCE SA SLOVENSKO“ / http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/casopis-prebudzajuce-sa-slovensko/ , ktorého obsah vychádza prísne z Posolstva Grálu. S uvedenými činnosťami súvisia však aj početné iné aktivity, ktoré z povahy veci nie je možné opisovať na verejnosti. V auguste pripravujeme ďalší výlet do Tatier za účelom uloženia ďalšieho Daru pre bytostných....

4. Zmienka o Posolstve: To, že nie je v 17 Zákonoch priama navigácia na Posolstvo Grálu je tiež pochopiteľné – človek, ktorý už čo to skúsil a hľadá sa pri začítaní naozaj poteší v zmysle – „To znie zaujímavo!“. Ak by však našiel hneď priamu navigáciu na Posolstvo Grálu, spozornie a povie si: „Aha, to je tá sekta o ktorej sa píše práve v novinách!“ a knihu odloží. Uvedomme si, že za 70 rokov nevhodného zaobchádzania s Posolstvom Grálu na verejnosti sa aj pojem Grál medzi ľuďmi tak znehodnotil, že je možné zo skúseností potvrdiť, že 80 percent poctivých hľadajúcich odmietne Posolstvo už len kvôli tomu, že o ňom v špatnom svetle počuli. Ak by však tieto dezinformácie neboli v minulosti vytvorené, tí istí ľudia by dnes Posolstvo s ľahkosťou prijali, pretože by neboli zaťažení rôznymi predsudkami a kauzami. Pochopme, že aj našou vinou sa denne strácajú tisíce duchov žijúcich na zemi, pretože v šírení a ochrane Posolstva Pravdy často konáme veľmi nezodpovedne...

5. Váš citát: „napr. v 7.zákone tohto „Nového zákona“ je na str.59 uvedené: „Siedme prikázanie Nového zákona prináša odsúdenie vlády temna a zla na zemi!“
Otázka: Mám vnímať Vaše vysvetlivky a Vaše ďalšie prikázania tak, že Vám nestačí to DOKONALÉ od Boha?...“

Odpoveď i na túto otázku je detsky jednoduchá a bolo už na vec poukázané – i siedmy Zákon je z Posolstva Grálu, jeho hlbším skúmaním sa dopátrate k tomu, čo je uvedené v knihe o 17 Zákonoch...

6. Ďalší Váš citát: „Na konci knihy na str.61 je ešte bez názvu uvedený záver knihy, kde sa hneď v prvom odseku píše:
„Tento Nový zákon je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“...“

Nie je potrebné sa snáď už opakovať, Nové Zákony sú Zákonmi danými Pánom a v Posolstve Grálu o nich Pán píše veľmi jasne. Uvedomte si, že s Posolstvom Pravdy sa musí na zemi pracovať, tak, aby bolo ochránené v jeho pravosti ale i tak, aby sa z neho čerpalo a tvorili sa ďalšie hodnoty. Kde sú tí, ktorí majú z jednej Pánovej prednášky urobiť celú knihu?---

Pre krátkosť času urobím len zbežnú korektúru textu a preto sa ospravedlňujem za chyby, kto má blízko do Martina a má poctivé úsilie ako p. Potúček v tejto reakcii, nech sa príde na to, čo ešte stále nechápe spýtať priamo na festival, s radosťou je každému vážne hľadajúcemu odpovedané. Tiež si touto cestou dovoľujem pozvať záujemcov na spoločný výlet autobusom na Záhradnú Slávnosť do ČR dňa 23. júna

/ http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/zucastnili-sme-sa-na-jarnej-slavnosti-v-zahradnom-dvore-v-obci-straky/.

Prežitia z takýchto stretnutí sa slovne nedajú opísať a uvádzam to tu preto, lebo medzi čitateľmi Večných Zákonov je stále veľa kvalitných ľudských duchov...

Ľuboš Ďurfina


Správne pôsobenie
Dobrý deň pán Rastislav Skokan Konečne je na tomto fóre opäť rozumná diskusia. To čo ste napísali je pekné a plne sa s tým stotožňujem. V príspevku správne pôsobenie som sa zameral na poukázanie ako ja vnímam nesprávne pôsobenie. Spoločné pôsobenie som nemal v úmysle vylúčiť ako jednoznačne nesprávne. To je omyl. Správne pôsobenie je spojenie samostatných plnohodnotných slobodných ľudí, pohybujúcich sa bez cudzej pomoci bez pomocných barličiek. Avšak treba poukázať na to čo je správne spoločné pôsobenie. Veď žijeme v stvorení, ktorý tvorí jednotu. Žije tu veľké množstvo bytostí, ktoré pôsobia v druhu sebe vlastnom. Stačí sa pozrieť na naše telo. Jednotlivé orgány, bunky atď. Ja som chcel poukázať, že každý orgán , bunka musí byť samostatná, jedna druhej nemá hovoriť čo má a čo nemá robiť. Alebo ako ste to pekne napísali o orchestri. Len správnym pôsobením v zmysle spoločného pôsobenia sa vytvára harmónia. Podľa mňa spoločným pôsobením je: keď tí, ktorí chcú pôsobiť majú niečo spoločné – rovnorodé. Majú spoločné hodnoty, spoločný cieľ, cestu , túžbu po dobre, čisté myšlienky, spravodlivé skutky... Chcel som poukázať na to čo nás má spájať. Základom je Biblia, Posolstvo Grálu – Božie Slovo. Boh je tým čo riadi orchester. Posolstvo Grálu je Slovo v ktorom je návod ako hrať správne, sú to napísané noty, symfónia, zložená pesnička, lepšie povedané opera, je to Božia Vôľa.. Avšak dirigent je len Boh. Mojím predchádzajúcim príspevkom som chcel upozorniť na tých ktorí chcú dirigovať. Ja nie som dirigent. Som len jeden nástroj v druhu mne vlastnom. S pozdravom Peter Franko
 
Na zamyslenie, páni...
Anton Hlinka

/Úryvok z knihy "Každý sa môže zmeniť - Dynamické modely správania" 

Vydavateľstvo DON BOSCO 1994

Rytierskosť.

Slovenský výraz cnosť, či čnosť (ak nás naša intuícia neklame) pochádza zo slova česť. Významovo by bol teda príbuzný onomu gréckemu „anengklétos“ - čistý, bezchybný, správny, priamy, priamočiary v zmýšľaní a počínaní.

Kto dnes hovorí o rytierskosti, sotva sa stretne so záujmom u poslucháčov. A predsa sa k tejto tak dôležitej cnosti, ideálu bohatierov zašlých storočí, treba vracať a stále na ňu upozorňovať, jedno či ostaneme pri pôvodnom názve, ktorý mimovoľne navodzuje asociáciu stredoveku a donquichotských „dobrodružstiev“, alebo dáme podnet lingvistom „raziť“ nové, moderné pomenovanie.

Rytierskosť patrí medzi najšľachetnejšie vlastnosti mravne vyspelého človeka. Dáva nespochybniteľnú pečať mysleniu i reči, držaniu tela a pohybu, práci či výskumu, verejnému angažovaniu a hre, rodine a spoločnosti. Hrubo tu treba podčiarknuť verejné angažovanie, najmä v politickej oblasti, lebo ide o jeden celý národ. Preto načrtneme rytierskosť skoro výlučne z tohto hľadiska. Dotkneme sa však najprv jedného z najcharakteristickejších historických aspektov rytierskeho života - hier.

Je rozdiel medzi športom a rytierskymi hrami. Šport, najmä ten organizovaný, je do značnej miery vecou ctibažnej agonistiky, výkonnosti, súťaživosti, honby po prestíži, ba i prospechu, kým hry rytierov sú výrazom zmyslu pre česť, sily vôle, elegancie a cti.
Rytierskosť bola, či aj je ideál, vyznačujúci sa priamosťou charakteru, odvahou, spravodlivosťou, čestnosťou apod. Pre rytiera jestvuje iba jedno nebezpečenstvo - ničomnosť a podlosť, a len jedno miesto - to,  kde je nebezpečenstvo najväčšie.
Osobitnú pozornosť si zaslúži zmysel pre „službu“ ako jedna z najzákladnejších čŕt rytierskosti. Rytier neslúži svojmu pánovi, resp. Pánovi ani za žold, ani zo ctižiadosti, či túžby po odmene. On nebol sluhom, nepracoval, ale bol v službách. Slúžil zo slobodného rozhodnutia a verne, lebo dal slovo. V prípade, že ide o cnosť - a nie o rytiersky stav, hľadá a nachádza rytier svoje miesto tam, kde ľudia potrebujú pomoc, kde sa šliape po právach iných, kde treba na obranu vystúpiť aj proti celému pluku.

Rytier nič nepredstiera, ale za každej okolnosti stojí na strane Pravdy. Nemá strach z nepriateľstva iných, lebo nikoho nepokladá za nepriateľa. v boji za práva slabých si nepočína násilnícky a rešpektuje každého, hoci to neznamená, že svoje presvedčenie poprie z túžby po falošnej tolerancii. Každému dopraje byť sebou samým, lebo si je vedomý svojej sily a odhodlania ísť za Pravdou. Bol by slabochom, keby nezniesol iný názor. A čím schopnejší a prenikavejší je zástanca iného názoru, tým väčšmi sa teší na férový súboj. Jeho sila však nie je v meči, lež v charaktere. Žije a koná v presvedčení, že ak niekto so zbraňou v ruke rozhoduje, čo je pravda a spravodlivosť, je nielen slaboch, ale aj zločinec.
V spoločenskom živote rytierskemu človeku nejde na prvom mieste o bombastické reči a agitáciu, rétoriku alebo ničivú kritiku. Posmievaný alebo urážaný neplatí tou istou mincou, nerobí úskočné sľuby.

Rytiersky človek stojí neoblomne za svojím presvedčením - ale bez urážania protivníka, priamočiaro - ale bez obžaloby iného z egoizmu alebo ctižiadosti. Vie, že veľké veci sa spontánne nerodia. Ak mužovi chýba sebadisciplína a neskoordinuje svoju mienku s mienkou iných, nedosiahne nič. Sily, ktoré v spoločnosti vytvárajú protiklady, sú živé, a ľudia, ktorí sú ich nositeľmi, sú slobodní občania, ktorých úlohou je vytvárať slobodnú spoločnosť. Preto treba premáhať protiklady a zapájať ich do seba asi tak, ako kamene pri výstavbe oblúka. Prichádzajú z opačného „tábora“, ale spolu vytvárajú klenutie stavby. Toto je syntéza vernosti sebe a ochoty rešpektovať protivníka v úsilí o spoločné dobro. Ideál demokratického parlamentu.

Jedinú výnimku v tomto „kompromisnom“ štýle tvorí jednoznačnosť zločineckého ducha protivníka. Vtedy si rytiersky muž uvedomí, že prišla hodina, v ktorej musí pozrieť svojmu protivníkovi s najväčšou ostrosťou do očí a siahnuť pevne za zbraňou, za zbraňou čestného človeka. Ale ani vtedy nie je pre neho protivník predmetom znevažovania, úskoku a nenávisti. Ponúka čestný boj, mužné meranie síl. Rytier je najlepším protivníkom.

Keby v parlamente a mestských radách, na školách všetkých stupňov a vo výchovných ústavoch, na športových ihriskách a v súdnych sieňach a všade inde, kde vládne atmosféra zápolenia, zaujal svoje miesto rytiersky duch, razom by celá spoločnosť dostala celkom nový charakter, vrátane mládeže.

Otázka, či takáto ľudská veľkosť je vôbec mysliteľná a či ju možno človeku predložiť ako cieľ výchovy, je viac ako oprávnená. Odpoveď môže byť len pozitívna. Dôvod je jasný. Rytierskosť, ako napokon každá cnosť, musí byť bezprostredným programom a zároveň súčasne nedostihnuteľným ideálom. Takto bude priťahovať malomyseľných svojou dosiahnuteľnosťou a lákať veľké srdcia svojou vznešenosťou.

Je však takýto životný program či ideál veľkodušnosti a vernosti, odvahy a vytrvalosti, služby a obetavosti, lásky k Pravde a úcty k človeku, zmyslu pre česť a poctivosti, prezieravosti a spravodlivosti, sebadisciplíny a jemnosti, čistoty a svedomitosti, otvorenosti a vľúdnosti mysliteľný bez úprimnej, hlbokej viery v živého Boha, o akom svedčí kresťanstvo? Mravný zázrak rytierskosti je bez Boha prázdnym snom. Taká ľudská vernosť nerastie vo svete, kde človek nenachádza zmysel života a východisko z každej situácie.

S pozdravom P.Popadič
 
Trocha poézie
Mária Rázusová - Martáková

ČISTÉ RUKY

Keď príde tvojho pokušenia chvíľa,
že by si mohol priehrštiami brať,
i keby tma ti každú stopu skryla,
ty musíš, brat môj, čisté ruky mať!

Len čistý človek robí čisté veci,
len čistý všetko riecť sa odváži,
len čistý svetu účty skladá smelo,
len za čistým je Pravda na stráži.

Preto choď, brat môj,
v plášti rozodranom,
maj viacej mozoľov, mieň peňazí,
ale buď slobodný, buď sebe pánom,
a žiadna z temných síl ťa nezrazí.

S pozdravom P.Popadič
 
Správne pôsobenie
Vážený pán Peter Franko a iný podobné zmýšľajúci pokúste sa na pôsobenie pozrieť aj z iných podhľadov v širších súvislostiach.
Citujem z Vášho príspevku: “Ja poznám len správne a nesprávne pôsobenie.” Tu by bolo vhodné doplniť, že správne a nesprávne pôsobenie môže byť samostatné alebo spoločné.

Každý ak správne stoji môže pôsobiť samostatné na tom mieste kde práve stoji, v rodine, v práci, z ľuďmi vo svojom okolí. Môže mnoho dobrého vykonať svojim pôsobením, svojim jedinečným spôsobom a druhom. Môže osloviť ľudí vo svojom okolí a privádzať ich k poznaniu zmyslu života, k Zákonom Stvorenia a nakoniec k Slovu Božiemu. Na každom jednotlivcovi, ktorý stojí správne a čerpá z Posolstva veľmi záleží, nikto nie je tu iba pre seba, nie je tu nikto zbytočný a nepotrebný.

Pozrime sa na obrúsený krištáľ na ktorý dopadá svetlo. Lúče sa lámu a vytvárajú celé farebné spektrum. Ak sa naň pozrieme vidíme jeden odtieň farebného spektra. Ak sa pohneme uvidíme inú farbu lámajúceho sa svetla dopadajúceho na krištáľ. Nie je v našich silách obsiahnuť a vidieť celé spektrum farieb svetla na jediný krát.
A takto je to aj z našim duchovným uspôsobením. Každý z nás má určite schopnosti a nadania, ktoré iný nemá a naopak. Nie sne schopní obsiahnuť a vnímať súčasne celok a tak teda nemôžme obsiahnuť ani celkovo Svetlo a Pravdu, museli by sme sami pochádzať zo Svetla a Pravdy.

Každý môžme obsiahnuť iba určitú časť celku a ak sa spojíme dokážeme toho viac obsiahnuť, a tak môže byť naše pôsobenie harmonickejšie. Jeden druhého môžme dopĺňať, každý svojim jedinečným spôsobom. Ak sa spoja duchovia za spoločným a ušľachtilým cieľom, ich sila sa nespočíta ale znásobí. Vytvoria veniec žiarenia, duchovné spektrum farieb a tým spoločné vytvoria obrovský plameň pôsobenia, ktorý samotný jednotlivec nedokáže sám vytvoriť, alebo ak áno je to veľmi ale veľmi zriedkavé.

Je to podobné ako u hudobných nástrojov. Každý ak je dobré zvládnutí pekné znie, ale ak sa spoja do jedného celku vytvoria niečo úžasné, čo by jeden nástroj osamote nedokázal aj keby mal akokoľvek krásny zvuk. Ale ak iba jeden nástroj hra podľa seba neberúc ohľad na ostatné vytvára namiesto harmónie disharmóniu, teda pôsobí rušivo. A prestavte si orchester kde každý si hra podľa seba nedbajúc ohľad na ostatné nástroje.

Alebo zoberme si vydanie obyčajnej knihy. Niekto ju musí napísať, druhý ju pravopisné úpravy, tretý vytvorí vhodné ilustrácie, ďalší ju musí pripraviť do formy pre tlač, ďalší ju vytlačí, iný ju zase zabalí a distribuuje, iný vytvára vhodnú propagáciu a reklamu a až na konci ju niekto predáva. Pri spoločnom úsilí každého zainteresovaného by to bolo ťažké, možno I nemožné. Každý je vyškolený, má nadanie na konkrétny druh činností. Každý nemusí rozumieť a súhlasiť z prácou druhého, ale ak každý odvedie svoju prácu poctivo výsledok je zaručený.

Nie inak je to i pri spoločnom duchovnom pôsobení. Každý je iného druhu a uspôsobenia a ak koná a pôsobí tak ako sú jeho vlohy a úloha, dokáže spoločné z inými to čo ináč by ani pri najlepšej vôli a nasadenia nedokázal sám. Alebo viete si predstaviť, že v duchovnom svete nepriebehá spoločné pôsobenie a výstavba?
Veď vyslanie na Zem každého z pripravovateľov cesty a Synov Božích sa nezaobišla bez obrovskej prípravy a spolupráce každého zúčastneného ducha alebo bytosti. Myslíte si, že nie inak by to malo byť tu v hmotnosti na našej Zemi?

Veď sa za spoločným pôsobením a cieľov nemusíme hneď spájať do spolkov, hnutí, spoločenstiev.., ak sa bojíme toho , že môžme byť na niekom závislí a stratiť našu samostatnosť. Všetko má prebiehať prirodzené a slobodné, na všetko treba dozrieť a žiadny stupeň sa nedá preskočiť, lebo neskôr sa to môže vypomstiť. Nikomu predsa nemôžme nanútiť čo má alebo nemá robiť, len preto, že to vnímame inak. Kde by bola živosť, samostatnosť a slobodná vôľa? Predsa každý sa sám musí stať slobodným a zodpovedným za svoje konanie pred Zákonmi Stvorenia a jeho Tvorcom. O to sa predsa každý musí snažiť sám, ak má to byť jeho vlastníctvom, nikto to zaň neurobí.

Len na jedno nesmieme zabúdať ak chceme kráčať správnym smerom a to na veľkú ochotu pomáhať, všade tam kde je to potrebné.
Spomeňme si na odpoveď Syna Božieho, na otázku: Ktoré je najväčšie prikázanie zo všetkých?
“Milovať budeš Pána , svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! “

RASTISLAV SKOKAN


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zase...


Zase by tu chcel niekto, tak ako už niekoľkokrát predtým určovať a poúčať druhých, že ako majú kráčať na ceste životom, a to len preto, že zase sa mu nepáčia niektoré slová, na ktoré ihneď odpovedá, a ktoré tu boli mnou dnes vyslovené a napísané, nie pre tých, ktorí sa potrebujú združovať a spájať do spolkov, ale hlavné pre tých, ktorí dokážu aj slobodné kráčať, bez obmedzení toho druhého.

Preto tu uvediem, nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, niečo z Otázok a Odpovedí od ABDRUSHINA. Bude to záver odpovedi, z otázky 65, kde ABDRUSHIN odpovedá takto: ,,Ale takýto vážne hľadajúci nebude hľadať združenia, nepripojí sa k nijakým sektám a tiež sa nebude musieť združovať. Spracuje si to všetko sám v sebe, LEBO NIK INÝ MU PRI TOM NEMÔŽE POMÔCŤ. Len tak sa to stane v ňom živým a jeho vlastníctvom, o ktoré sa s inými nemôže deliť!“

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.Znovu to isté! SLOVO BOŽIE versus slovo ľudské
Už veľakrát na tejto diskusii sa ozvali predstavitelia známeho Združenia... Myslím si, že nie vždy to bolo štýlom najvhodnejším, ale nech sa vyjadria aj k doleuvedenému. Majú šancu.
Na ich webe je naozaj veľa pekných príspevkov, takže je minimálne veľmi čudné až zarážajúce, prečo na vlastných prednáškach alebo webe sa ukazujú ako ľudia pod plným menom a priezviskom, a tu na tejto diskusii tí istí ľudia sú odrazu bezpriezviskoví, či s iniciálami.

Nemá sa hovoriť o druhých, ale ak sa títo druhí neustále ozývajú, pranierujú iných a poučujú tu všetkých naokolo, akoby iným spôsobom ako s nimi sa nedalo prispieť k zničeniu temnôt na Zemi, vyzývajú k spolupráci verejne také osoby, ktoré naozaj pre ozdravenie života na Zemi aj niečo urobili, tak je naozaj asi nutné bližšie sa pozrieť, čo vlastne a akým spôsobom chcú ľudia okolo tohto Združenia... ozdraviť život na Zemi.
Ak sa niekto snaží zviditeľniť, musí vedieť aj vecne odpovedať.

Vopred chcem, dámy a páni, upozorniť, že tieto moje otázky a slová vyjadrujú môj pohľad na vec, nerobím sa neomylným, ale pokúšam sa pomôcť hľadajúcim zorientovať sa v dnešnom bludisku.
Ja sa vždy snažím poukázať nato, že za všetko, čo ešte dobrého môžem urobiť, ďakujem Bohu, ktorý mi dal milosť pomáhať, Jeho SLOVU, pretože bez tejto pomoci a záchranného lana by som určite už teraz bol stratený. Takto je aspoň šanca.
Tento môj príspevok nech nikto neberie ako nejaký útok, či provokáciu, je to len výsledok vývoja, ktorým všetci prechádzame.
Nechcem rozpútať žiadne búrlivé reakcie, ale mojou snahou je, aby sa k tejto veci všetci návštevníci tejto diskusie postavili vecne - bez akýchkoľvek zbytočných emócií.

Takže jednou z aktivít uvedeného Združenia... na internete, na prednáškach, či na rôznych akciách je predaj ich knihy, ktorá na obálke má názov „Zákony pre život na Zemi“, pod ktorým je znak „AΩ“. Vo vnútri je ešte napísané „17 zákonov pre ozdravenie života na Zemi“.
Chcem uviesť, že s mnohými vetami a vyjadreniami v tejto knihe súhlasím a sú naozaj poučné a dobré, ALE...

1/ Kniha je rozdelená na dve hlavné časti.
V predslove vydavateľa je okrem iného uvedené: „Rovnako aj teraz, v období veľkého obratu svetov vo vesmíre prichádza „Nový zákon“, aby spolu s výkladom „Desatora prikázaní“ vytvoril pevný základ pre nadchádzajúcu výstavbu, pri ktorej sa všetky nariadenia a pozemské zákony budú dôsledne opierať len o Božiu Vôľu!“
Otázka na autorov tejto knihy: Mám tieto slová vnímať tak, že Váš výklad Desatora Božích prikázaní spolu s Vašimi siedmymi ďalšími prikázaniami tvorí základ pre výstavbu Kráľovstva Božieho na Zemi?
A čo SLOVO BOŽIE? Čo Posolstvo Grálu, o ktorom v tejto Vašej knihe nie je ani len jedna zmienka?!
Však aj „Cirkev svätá“ má popri svojom výklade Desatora Božích prikázaní aj svojich päť cirkevných prikázaní. Vy ste v tomto katolícku cirkev prekonali – máte o dve prikázania viac.
Ak sa nejaký hľadajúci dostane k Vašej knihe a bude si vykladať Vaše slová, že 64-stranová Vaša kniha je základom pre výstavbu, a ďalej už hľadať nebude, resp. odmietne čítať niekoľkostostranové Posolstvo Grálu s tým, že základ mu predsa stačí, uvedomujete si, čo ste tým spôsobili?

A ešte jedna otázka pre všetkých k tomuto: Kto má v sebe znak „AΩ“, ktorý je na obálke uvedenej knihy a čo vlastne tento znak znamená?

2/ Prvá časť knihy je ľudský výklad Desatora Božích prikázaní, ako „rozšírené objasnenie súvislostí“ a druhá časť je nazvaná „Nový zákon“, kde je uvedených sedem zákonov, ktoré sú zrejme aj podľa vyjadrenia autorov knihy takisto prikázaniami, lebo napr. v 7.zákone tohto „Nového zákona“ je na str.59 uvedené: „Siedme prikázanie Nového zákona prináša odsúdenie vlády temna a zla na zemi!“
Otázka: Mám vnímať Vaše vysvetlivky a Vaše ďalšie prikázania tak, že Vám nestačí to DOKONALÉ od Boha?
Všetci vieme, čo sa stane, keď sa z dokonalého uberie, alebo pridá .......

3/ Na konci knihy na str.61 je ešte bez názvu uvedený záver knihy, kde sa hneď v prvom odseku píše:
„Tento Nový zákon je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“

Tak tu už netreba žiadnu otázku.
Ak Syn Boží a Syn Človeka povedali, že len oni sú tou Cestou, Pravdou a Životom, je žalostné, že niekto svoje slová vyvyšuje na cestu, ktorá vedie k záchrane hľadajúcich.
Ak autori uvedenej knihy uvádzajú, že tento Nový zákon nie je pre tých, ktorí poznajú niečo lepšie, tak som hrdý, že uvedená kniha, hoci som si ju kúpil, nie je pre mňa určená, lebo poznám naozaj niečo lepšie ako ľudské vysvetlivky – dostal som tú milosť spoznať SLOVO BOŽIE - POSOLSTVO GRÁLU, aby som sa mohol s Jeho pomocou vrátiť tam, odkiaľ som prišiel!

Je zavádzajúce poukazovať na seba a svoje ľudské slovo, treba ukazovať na ZDROJ a PRAMEŇ VEČNOSTI, na SVETLO, na PRAVDU, aby hľadajúci mohli aj s naším prispením nájsť skutočnú CESTU DOMOV !

Jozef Potúček
 
Re: Správne pôsobenie
Dobrý deň
Vážený čitatelia tohto fóra. Je tu názorný príklad ako pracujú tí čo zavádzajú. Odvádzajú pozornosť od seba a vinu hádžu na iného .

Dňa 7.6.2007 o 14:22:06 v príspevku / Správne pôsobenie / som začal príspevok so slovami. „ Sú tu nepodpísaný autori, ...! Hneť na to jeden účastník zaútočil na jedného nepodpísaného autora, ktorý nepatrí k tým na ktorých to bolo myslené. A aby toto odvádzanie pozornosti bolo úplné vzápätí uviedol aj svoje celé meno. Ale splnilo to svoj účel. Týmto by som chcel opraviť začiatok svojho príspevku na „ Sú tu poniektorí autori, ...“ Udržujme krb svojich myšlienok čistý a zložíme mier a budeme šťastný.
S pozdravom Peter Franko
 
Zákony Stvorenia
Zákony Stvorenia žiaľ nedovoľujú, aby dokázal človek kráčať na ceste za Svetlom bez ujmy tak, ako je to naznačené v tomto článku. Združovať sa za účelom nejakých pozemských výhod alebo z iných zištných dôvodov je stojace proti Zákonom Stvorenia, podobne však, ako odmieteť spoluprácu a spájanie sa rovnorodých ľudí v činoch pri reálnom uskutočňovaní hodnôt Posolstva Pravdy v živote. Preto tí, ktorí kráčajú "sami" v domnienke, že oni nepotrebujú nič iné, iba "slovo", sú v skutočnosti na rázcestí. Zabudli totiž domyslieť "maličkosť", či to, ako prijímajú a čerpajú z Posolstva je v skutočnosti aj pravá námaha opierajúca sa o živú vieru. Je veľa čitateľov, ktorí s knihou Posolstva v ruke radi pokrikujú na iných, pritom jej obsah zostáva pre nich stále zapečatený.

Bez vzájomnej spolupráce a činorodom chcení nie je možné naplniť obsah Posolstva v živote. To vylučujú Zákony Stvorenia.
JAN. jan.jan@post.sk 
Hŕŕ...


Hŕŕ na všetkých tých, ktorí nejdú s nami (cirkvi, sekty, hnutia, združenia, spolky), v jednej rade.

Tak mi presné pripadajú príspevky tých, ktorí nedokážu niečo zniesť, samozrejme, ktorí patria k určitým skupinám a spolkom, že niekto dokáže aj sám kráčať, myslieť, napredovať, v zmysle zákonov Pána, alebo, ktorí sa o to aspoň snažia, lebo aj ty časom budú kráčať tak, ako majú. Veď bez vlastnej námahy a usilovnosti to predsa nejde! Tak to chce PÁN, a tak to aj navždy ostane.

Nie tak, akoby to radi videli , rôzne združenia a spolky, ale ako chce to náš PÁN a BOH! SLOVO PÁNA, nech sa nám stane pochodňou, a nie spolky, ktoré je záchranným pásom pre každého, kto túži po slobode a spáse.

Dokonca, ako vidno z ich príspevkov a prejavení sa, tak oni by boli aj radi tými, ktorí by tak radi viedli ľudstvo do novej doby, a ktorí by chceli započať s výstavbou Tisícročnej ríše, ako praví vodcovia. Nie Ten, ktorý bol BOHOM OTCOM vyvolený a zasľúbený, ale oni sami by to odrazu mali byť. Koľká to trúfalosť, samoľúbosť a domýšľavosť?

Ale beda, kto si dovolí tvrdiť niečo iné, že Pravda je predsa iná, že bez BOHA to nie je možné, tak potom zase prichádza to známe, že hŕŕ na nich...

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.


 
Prosba
Pekný večer želám, mohol by som sa spýtať, komu mám adresovať svoju odpoveď? Rád by som ju pripravil, bez mena to žiaľ nepôjde, čakám na odpoveď, ďakujem.
Je hezké pane Luboši, že ostatním opět promlouváte do svědomí, ale celou tuto debatu jste odstartoval Vy (ať si to připouštíte nebo ne, to, ale není podstatné). Bylo by možná dobré si nejprve sáhnout do vlastního svědomí pak možná budete natolik zaměstnán vlastními nedostatky, že Vám nezbude čas, aby jste poučoval druhé co mají dělat a co ne.