Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Odpoveď
Vážený pán Potúček,

Váš príspevok je naozaj vecný, stojí za ním dobrá snaha a aj preto je žiadúce naň odpovedať. Pokúsim sa byť aspoň trošku stručný pokiaľ to bude možné, a budem Vám odpovedať v bodoch, pretože práce je veľa a navyše zajtra sa chystáme ne festival zdravého životného štýlu do Martina.

1. Podpisy: Sám dobre viete, že od začiatku vstupu na toto diskusné fórum sa podpisujem, považujem to za čestný prístup. Väčšinou používam iba svoje meno, niekedy i priezvisko. Príspevky sem posiela zatiaľ jediný "Ľuboš", preto sa spolieham na to, že každý zbehlý čitateľ na tomto fóre vie, o koho sa jedná. Je Vám tiež známe, že som sa podpisoval plným menom aj vtedy, keď som v ostrosti poukázal na niečo, s čím som sa nemohol stotožniť. Časom som si však uvedomil, že toto by nebola vhodná cesta, ako pomôcť v danej veci. Nie som z kameňa, mám z toho i ja prežitia a ponaučenia a tak ako nám Svetlo dáva možnosť napraviť svoje chyby do posledného okamihu, doprajme si to aj navzájom a stavajme na tom dobrom, čo je v nás. Preto sa za také predchádzajúce vyjadrenia, ktoré sa niekoho dotkli osobne rád zodpoviem.

Čo sa týka nejakých "iných predstaviteľov združenia", ktorí tu vystupujú anonymne, nemám o tom informáciu, skúste byť konkrétnejší. /ak však niekto v prvom príspevku použije svoje plné meno a v pokračovaní ďalšieho príspevku použije iba meno, alebo iniciály, nie je to anonymita, podobnú dobrú formu zvolil napr. aj moderátor tohto fóra, v jednom v úvodných príspevkov sa predstavil a vo väčšine ostatných vystupuje pod pseudonymom, každý preto vie, o koho sa jedná. Ak ste si tiež všimli, sám často vyzývam anonymov, aby sa podpisovali, takých príspevkov je v tejto diskusii dosť. Toľko k Vašim úvodným slovám.

2. Vychádzame výhradne z Posolstva Grálu: Všetko čo robíme, z čoho smieme čerpať pri písaní, na prednáškach, v rozhovoroch a stretnutiach - za všetko patrí vďaka jedine Najvyššiemu. Vo všetkom sa snažíme opierať sa o dokonalé Božie Zákony čerpajúc z Posolstva Grálu, pričom nikdy sme nevystupovali ani neprehlasovali, že sme dokonalí, alebo neomylní. V štyroch úvodných textoch na stránkach združenia sa k tomuto každý môže dočítať viac, dodám k tomu len to, že nie je nič krajšie, ako pôsobiť v tomto duchu radostnej spolupráce s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, samozrejme aj s chybami, ale tie sa práve v zvýšenom duchovnom úsilí obratom ukazujú a pri poctivom úsilí aj odplavujú a stávajú sa minulosťou - je to niečo prenádherné a prajem to zažiť každému...

3. Kniha "17 Zákonov pre živoz na Zemi": Je dobré, že sa na vec pýtate, ste snáď prvý, ktorý sa v tejto veci z radov čitateľov pýta, väčšinou to boli nevecné útoky, nepochopenie a posmešky, preto sme to dotyčným ľuďom ani nemohli vysvetliť, pretože jediné, čo nám v komunikácii dopriali bola obrana.

Dokonalé Slovo Božie môže pochádzať jedine Boha a nám sa Ho dostalo prostredníctvom Jeho Synov. Slovo Ježiša, hoci nebolo hrubohmotne písomne zahalené je na Zemi zakotvené a žije stále, do príchodu Syna Človeka z neho smeli načerpať všetci ľudia na Zemi i v záhrobí, ktorí poctivo hľadali Pravdu a cestu ku Svetlu. Príchodom Syna Človeka a Jeho splnením sa nám dostalo ešte väčších pomocí, pretože Slovo nám bolo zahalené a sprístupnené pomocou našich ľudských výrazových foriem, pomocou reči. Mali by sme však pochopiť, že aj ľudské slovo má patričnú silu a je formujúce. Ak dobro konajúci človek na Zemi v čistote svojho srdca niečo napíše alebo povie, čerpá v skutočnosti zo Slova a v svojom druhu uchopenia v skutočnosti vydáva svedectvo o Pánovi, o Živom Slove Trojjediného Boha.

Čím je na zemi duch duchovne pohyblivejší a zrelší, tým sa aj vo svojich podaniach približuje k Dokonalosti Božieho Slova a tak napr. aj Prastvorení vo svojej úrovni podliehajú tým istým Zákonom, čerpajú z Prazdroja a dávajú ďalej. Treba si však uvedomiť, že hoci v plnom súznení s Tvorivou Vôľou Pána Svetov, nikdy nebudú smieť byť Slovom samotným. Neodvislým je jedine Pán, všetko ostatné vo Stvorení je na ňom závislé. Píšem to preto, aby si čitateľ uvedomil rozsah, alebo odstupnenia v našom pôsobení - čím je duch Svetlejší a približuje sa k duchovnej dokonalosti, tým viac Svetla dokáže cez seba sprostredkovať a tým viac pomôcť svojmu okoliu. Ak by chcel ale niekto na zemi vydávať svoje tvrdenia za Slovo Božie, taký človek sa rúha.

Čo sa ešte týka 17 Zákonov - nikde nič také nenájdete, z čoho by čitateľ chcel usúdiť, že uvedená kniha má byť "náhradou Slova Božieho". To je absurdné a takéto tvrdenia je potrebné prísne odmietnuť.

Kto sa však poctivo namáha, tomu má byť aj odpovedané. V uvedenej knihe v skutočnosti hľadajúci nenájde ani jediný rozpor s obsahom Posolstva Grálu, je to jednoduché, pri jej písaní autor čerpal v svojom druhu uchopenia Posolstva Pravdy a ako sa mnohí mohli presvedčiť - s mimoriadnym výsledkom. Kniha je určená predovšetkým pre „hľadajúcich v nížinách“, čitatelia Posolstva Pravdy predsa cestu už našli, stačí im po nej V ČINOCH iba kráčať.

To prečo bola napísaná takáto kniha sa dá tiež logicky vysvetliť, je možné o tom viesť rozhovory, písať o tom by bolo na dlhé hodiny. Treba však ešte dodať, že výklad Desatora je z pera toho istého autora. V uvedenej knihe však mal byť pochopiteľne Pánov výklad Desatora. Nebolo to však možné uskutočniť, keby sa tak stalo, vydavateľ knihy by dnes už možno sedel vo väzení pre nemožnosť splatenia tak vysokých pokút a sankcií pre porušenie autorských práv. Ak si odkliknete na uvedený link:

http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/za-internetovy-odklik-hrozba-sudom/

dozviete sa, že je nám doslova vyhrážané sa súdom za to, že máme na našich stránkach iba odklik na inú stránku, kde je Posolstvo Pravdy v elektronickej podobe uverejnené! V tejto veci by som chcel upozorniť všetkých, ktorí majú na svojich stránkach preklady prednášok v slovenčine, aby ich z povahy veci stiahli, pretože sa presne v deň Vyliatia Sily z Ducha Svätého zo strany spoločnosti Efezus s.r.o. započal "hon na čarodejnice" vo veci autorských práv.

Zo skúsenosti môžem potvrdiť, že dotyčná skupina ľudí urobí všetko preto, aby poškodila každého, kto sa stal konkurentom ich pôsobenia. Dôvody sú tie, že firma krachuje z dôvodu výrazného poklesu pri predaji ich literatúry, pod čo sa samozrejme podpisujú aj niektoré internetové stránky, pretože mnohé texty sú sprístupnené. Preto z hľadiska autorských práv sa aj vydavateľ 17 Zákonov musel podriadiť pozemským zákonom, pretože Sedem Nových Zákonov pre život na zemi úzko naväzuje na Desatoro a bolo nutné ich vydať spolu. Autorské práva na vydanie Desatora od Pána autor 17 Zákonov pre život na Zemi nedostal, ba naopak, vo svojom úsilí bol hlavným predstaviteľom hnutia v Čechách očiernený v rozsahu, ktorý v ničom nepripomína, že dotyčný pán Posolstvo niekedy čítal.

Na závere ešte vysvetlenie - Sedem nových Zákonov sú v skutočnosti Zákony a Prikázania z Posolstva Pravdy, je ich tam v skutočnosti viac než 20, kde Pán píše:

"Dávam Vám nové Prikázanie, Toto je Nový Zákon, Počujte môj príkaz" a pod.

Sú potom dosť naivné obvinenia a ironické otázky, keď je zo strany pýtajúcich sa v nepochopení poukázané na tieto Zákony v zmysle" "Kde ste k tomu prišli?, Čo to majú byť za Zákony?, Z čoho ste čerpali?, Ako si dovoľujete?" a pod. Nezaujíma ich však, že uvedená kniha pomohla už tak mnohým dostať sa práve k Pánovmu Slovu. Treba tiež pochopiť, že tí, ktorí sa k Posolstvu Pravdy už prepracovali, že im to bolo dopriate na základe veľkých pomocí počas mnohých inkarnácií. Dostali veľa, preto veľa musia dať /“Od vás však bude požadované oveľa viac!“/. Sú povinní byť činní v takom rozsahu, aby boli schopnú vytvoriť pre hľadajúcich premostenie PRE PRIJATIE Posolstva Pravdy. Je veľa takých ľudí na zemi, ktorí sa až postupným vedením prepracujú nakoniec i k Posolstvu Grálu a toto je aj hlavným úmyslom autora 17 Zákonov.

Tých snáh je však oveľa viac, ako ste i Vy spomenuli, sú to prednášky, festivaly, internetové stánky, vydávanie článkov v známych slovenských časopisoch /napr. Vitalita jún 07, Máj 07, tiež v nemenovanom kresťanskom denníku ako i publikovanie na iných webových stránkach po celom území bývalého Československa. Úmysel je evidentný - priviesť hľadajúcich k Pravde, k Slovu.

A výsledok?

Príďte na festival, na prednášku alebo v spolupráci bude môcť hľadajúci človek spolupodieľať sa nielen pri reakciách na množstvo e-mailov / z posledných dní máme napr. prípad nadšeného človeka, ktorý odišiel zo zahraničia a vrátil sa na Slovensko hneď potom, ako sa dozvedel o internetových stránkach – prišiel priamo do Popradu s úmyslom: „Aj ja chcem takto pomáhať, môžem pracovať vo Vašej redakcii?“/, ale i na prekladoch. Tiež bude sa môcť spolupodieľať i na tvorbe prvého Slovenského duchovne orientovaného časopisu „PREBÚDZAJÚCE SA SLOVENSKO“ / http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/casopis-prebudzajuce-sa-slovensko/ , ktorého obsah vychádza prísne z Posolstva Grálu. S uvedenými činnosťami súvisia však aj početné iné aktivity, ktoré z povahy veci nie je možné opisovať na verejnosti. V auguste pripravujeme ďalší výlet do Tatier za účelom uloženia ďalšieho Daru pre bytostných....

4. Zmienka o Posolstve: To, že nie je v 17 Zákonoch priama navigácia na Posolstvo Grálu je tiež pochopiteľné – človek, ktorý už čo to skúsil a hľadá sa pri začítaní naozaj poteší v zmysle – „To znie zaujímavo!“. Ak by však našiel hneď priamu navigáciu na Posolstvo Grálu, spozornie a povie si: „Aha, to je tá sekta o ktorej sa píše práve v novinách!“ a knihu odloží. Uvedomme si, že za 70 rokov nevhodného zaobchádzania s Posolstvom Grálu na verejnosti sa aj pojem Grál medzi ľuďmi tak znehodnotil, že je možné zo skúseností potvrdiť, že 80 percent poctivých hľadajúcich odmietne Posolstvo už len kvôli tomu, že o ňom v špatnom svetle počuli. Ak by však tieto dezinformácie neboli v minulosti vytvorené, tí istí ľudia by dnes Posolstvo s ľahkosťou prijali, pretože by neboli zaťažení rôznymi predsudkami a kauzami. Pochopme, že aj našou vinou sa denne strácajú tisíce duchov žijúcich na zemi, pretože v šírení a ochrane Posolstva Pravdy často konáme veľmi nezodpovedne...

5. Váš citát: „napr. v 7.zákone tohto „Nového zákona“ je na str.59 uvedené: „Siedme prikázanie Nového zákona prináša odsúdenie vlády temna a zla na zemi!“
Otázka: Mám vnímať Vaše vysvetlivky a Vaše ďalšie prikázania tak, že Vám nestačí to DOKONALÉ od Boha?...“

Odpoveď i na túto otázku je detsky jednoduchá a bolo už na vec poukázané – i siedmy Zákon je z Posolstva Grálu, jeho hlbším skúmaním sa dopátrate k tomu, čo je uvedené v knihe o 17 Zákonoch...

6. Ďalší Váš citát: „Na konci knihy na str.61 je ešte bez názvu uvedený záver knihy, kde sa hneď v prvom odseku píše:
„Tento Nový zákon je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“...“

Nie je potrebné sa snáď už opakovať, Nové Zákony sú Zákonmi danými Pánom a v Posolstve Grálu o nich Pán píše veľmi jasne. Uvedomte si, že s Posolstvom Pravdy sa musí na zemi pracovať, tak, aby bolo ochránené v jeho pravosti ale i tak, aby sa z neho čerpalo a tvorili sa ďalšie hodnoty. Kde sú tí, ktorí majú z jednej Pánovej prednášky urobiť celú knihu?---

Pre krátkosť času urobím len zbežnú korektúru textu a preto sa ospravedlňujem za chyby, kto má blízko do Martina a má poctivé úsilie ako p. Potúček v tejto reakcii, nech sa príde na to, čo ešte stále nechápe spýtať priamo na festival, s radosťou je každému vážne hľadajúcemu odpovedané. Tiež si touto cestou dovoľujem pozvať záujemcov na spoločný výlet autobusom na Záhradnú Slávnosť do ČR dňa 23. júna

/ http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/zucastnili-sme-sa-na-jarnej-slavnosti-v-zahradnom-dvore-v-obci-straky/.

Prežitia z takýchto stretnutí sa slovne nedajú opísať a uvádzam to tu preto, lebo medzi čitateľmi Večných Zákonov je stále veľa kvalitných ľudských duchov...

Ľuboš Ďurfina


Správne pôsobenie
Dobrý deň pán Rastislav Skokan Konečne je na tomto fóre opäť rozumná diskusia. To čo ste napísali je pekné a plne sa s tým stotožňujem. V príspevku správne pôsobenie som sa zameral na poukázanie ako ja vnímam nesprávne pôsobenie. Spoločné pôsobenie som nemal v úmysle vylúčiť ako jednoznačne nesprávne. To je omyl. Správne pôsobenie je spojenie samostatných plnohodnotných slobodných ľudí, pohybujúcich sa bez cudzej pomoci bez pomocných barličiek. Avšak treba poukázať na to čo je správne spoločné pôsobenie. Veď žijeme v stvorení, ktorý tvorí jednotu. Žije tu veľké množstvo bytostí, ktoré pôsobia v druhu sebe vlastnom. Stačí sa pozrieť na naše telo. Jednotlivé orgány, bunky atď. Ja som chcel poukázať, že každý orgán , bunka musí byť samostatná, jedna druhej nemá hovoriť čo má a čo nemá robiť. Alebo ako ste to pekne napísali o orchestri. Len správnym pôsobením v zmysle spoločného pôsobenia sa vytvára harmónia. Podľa mňa spoločným pôsobením je: keď tí, ktorí chcú pôsobiť majú niečo spoločné – rovnorodé. Majú spoločné hodnoty, spoločný cieľ, cestu , túžbu po dobre, čisté myšlienky, spravodlivé skutky... Chcel som poukázať na to čo nás má spájať. Základom je Biblia, Posolstvo Grálu – Božie Slovo. Boh je tým čo riadi orchester. Posolstvo Grálu je Slovo v ktorom je návod ako hrať správne, sú to napísané noty, symfónia, zložená pesnička, lepšie povedané opera, je to Božia Vôľa.. Avšak dirigent je len Boh. Mojím predchádzajúcim príspevkom som chcel upozorniť na tých ktorí chcú dirigovať. Ja nie som dirigent. Som len jeden nástroj v druhu mne vlastnom. S pozdravom Peter Franko
 
Na zamyslenie, páni...
Anton Hlinka

/Úryvok z knihy "Každý sa môže zmeniť - Dynamické modely správania" 

Vydavateľstvo DON BOSCO 1994

Rytierskosť.

Slovenský výraz cnosť, či čnosť (ak nás naša intuícia neklame) pochádza zo slova česť. Významovo by bol teda príbuzný onomu gréckemu „anengklétos“ - čistý, bezchybný, správny, priamy, priamočiary v zmýšľaní a počínaní.

Kto dnes hovorí o rytierskosti, sotva sa stretne so záujmom u poslucháčov. A predsa sa k tejto tak dôležitej cnosti, ideálu bohatierov zašlých storočí, treba vracať a stále na ňu upozorňovať, jedno či ostaneme pri pôvodnom názve, ktorý mimovoľne navodzuje asociáciu stredoveku a donquichotských „dobrodružstiev“, alebo dáme podnet lingvistom „raziť“ nové, moderné pomenovanie.

Rytierskosť patrí medzi najšľachetnejšie vlastnosti mravne vyspelého človeka. Dáva nespochybniteľnú pečať mysleniu i reči, držaniu tela a pohybu, práci či výskumu, verejnému angažovaniu a hre, rodine a spoločnosti. Hrubo tu treba podčiarknuť verejné angažovanie, najmä v politickej oblasti, lebo ide o jeden celý národ. Preto načrtneme rytierskosť skoro výlučne z tohto hľadiska. Dotkneme sa však najprv jedného z najcharakteristickejších historických aspektov rytierskeho života - hier.

Je rozdiel medzi športom a rytierskymi hrami. Šport, najmä ten organizovaný, je do značnej miery vecou ctibažnej agonistiky, výkonnosti, súťaživosti, honby po prestíži, ba i prospechu, kým hry rytierov sú výrazom zmyslu pre česť, sily vôle, elegancie a cti.
Rytierskosť bola, či aj je ideál, vyznačujúci sa priamosťou charakteru, odvahou, spravodlivosťou, čestnosťou apod. Pre rytiera jestvuje iba jedno nebezpečenstvo - ničomnosť a podlosť, a len jedno miesto - to,  kde je nebezpečenstvo najväčšie.
Osobitnú pozornosť si zaslúži zmysel pre „službu“ ako jedna z najzákladnejších čŕt rytierskosti. Rytier neslúži svojmu pánovi, resp. Pánovi ani za žold, ani zo ctižiadosti, či túžby po odmene. On nebol sluhom, nepracoval, ale bol v službách. Slúžil zo slobodného rozhodnutia a verne, lebo dal slovo. V prípade, že ide o cnosť - a nie o rytiersky stav, hľadá a nachádza rytier svoje miesto tam, kde ľudia potrebujú pomoc, kde sa šliape po právach iných, kde treba na obranu vystúpiť aj proti celému pluku.

Rytier nič nepredstiera, ale za každej okolnosti stojí na strane Pravdy. Nemá strach z nepriateľstva iných, lebo nikoho nepokladá za nepriateľa. v boji za práva slabých si nepočína násilnícky a rešpektuje každého, hoci to neznamená, že svoje presvedčenie poprie z túžby po falošnej tolerancii. Každému dopraje byť sebou samým, lebo si je vedomý svojej sily a odhodlania ísť za Pravdou. Bol by slabochom, keby nezniesol iný názor. A čím schopnejší a prenikavejší je zástanca iného názoru, tým väčšmi sa teší na férový súboj. Jeho sila však nie je v meči, lež v charaktere. Žije a koná v presvedčení, že ak niekto so zbraňou v ruke rozhoduje, čo je pravda a spravodlivosť, je nielen slaboch, ale aj zločinec.
V spoločenskom živote rytierskemu človeku nejde na prvom mieste o bombastické reči a agitáciu, rétoriku alebo ničivú kritiku. Posmievaný alebo urážaný neplatí tou istou mincou, nerobí úskočné sľuby.

Rytiersky človek stojí neoblomne za svojím presvedčením - ale bez urážania protivníka, priamočiaro - ale bez obžaloby iného z egoizmu alebo ctižiadosti. Vie, že veľké veci sa spontánne nerodia. Ak mužovi chýba sebadisciplína a neskoordinuje svoju mienku s mienkou iných, nedosiahne nič. Sily, ktoré v spoločnosti vytvárajú protiklady, sú živé, a ľudia, ktorí sú ich nositeľmi, sú slobodní občania, ktorých úlohou je vytvárať slobodnú spoločnosť. Preto treba premáhať protiklady a zapájať ich do seba asi tak, ako kamene pri výstavbe oblúka. Prichádzajú z opačného „tábora“, ale spolu vytvárajú klenutie stavby. Toto je syntéza vernosti sebe a ochoty rešpektovať protivníka v úsilí o spoločné dobro. Ideál demokratického parlamentu.

Jedinú výnimku v tomto „kompromisnom“ štýle tvorí jednoznačnosť zločineckého ducha protivníka. Vtedy si rytiersky muž uvedomí, že prišla hodina, v ktorej musí pozrieť svojmu protivníkovi s najväčšou ostrosťou do očí a siahnuť pevne za zbraňou, za zbraňou čestného človeka. Ale ani vtedy nie je pre neho protivník predmetom znevažovania, úskoku a nenávisti. Ponúka čestný boj, mužné meranie síl. Rytier je najlepším protivníkom.

Keby v parlamente a mestských radách, na školách všetkých stupňov a vo výchovných ústavoch, na športových ihriskách a v súdnych sieňach a všade inde, kde vládne atmosféra zápolenia, zaujal svoje miesto rytiersky duch, razom by celá spoločnosť dostala celkom nový charakter, vrátane mládeže.

Otázka, či takáto ľudská veľkosť je vôbec mysliteľná a či ju možno človeku predložiť ako cieľ výchovy, je viac ako oprávnená. Odpoveď môže byť len pozitívna. Dôvod je jasný. Rytierskosť, ako napokon každá cnosť, musí byť bezprostredným programom a zároveň súčasne nedostihnuteľným ideálom. Takto bude priťahovať malomyseľných svojou dosiahnuteľnosťou a lákať veľké srdcia svojou vznešenosťou.

Je však takýto životný program či ideál veľkodušnosti a vernosti, odvahy a vytrvalosti, služby a obetavosti, lásky k Pravde a úcty k človeku, zmyslu pre česť a poctivosti, prezieravosti a spravodlivosti, sebadisciplíny a jemnosti, čistoty a svedomitosti, otvorenosti a vľúdnosti mysliteľný bez úprimnej, hlbokej viery v živého Boha, o akom svedčí kresťanstvo? Mravný zázrak rytierskosti je bez Boha prázdnym snom. Taká ľudská vernosť nerastie vo svete, kde človek nenachádza zmysel života a východisko z každej situácie.

S pozdravom P.Popadič
 
Trocha poézie
Mária Rázusová - Martáková

ČISTÉ RUKY

Keď príde tvojho pokušenia chvíľa,
že by si mohol priehrštiami brať,
i keby tma ti každú stopu skryla,
ty musíš, brat môj, čisté ruky mať!

Len čistý človek robí čisté veci,
len čistý všetko riecť sa odváži,
len čistý svetu účty skladá smelo,
len za čistým je Pravda na stráži.

Preto choď, brat môj,
v plášti rozodranom,
maj viacej mozoľov, mieň peňazí,
ale buď slobodný, buď sebe pánom,
a žiadna z temných síl ťa nezrazí.

S pozdravom P.Popadič
 
Správne pôsobenie
Vážený pán Peter Franko a iný podobné zmýšľajúci pokúste sa na pôsobenie pozrieť aj z iných podhľadov v širších súvislostiach.
Citujem z Vášho príspevku: “Ja poznám len správne a nesprávne pôsobenie.” Tu by bolo vhodné doplniť, že správne a nesprávne pôsobenie môže byť samostatné alebo spoločné.

Každý ak správne stoji môže pôsobiť samostatné na tom mieste kde práve stoji, v rodine, v práci, z ľuďmi vo svojom okolí. Môže mnoho dobrého vykonať svojim pôsobením, svojim jedinečným spôsobom a druhom. Môže osloviť ľudí vo svojom okolí a privádzať ich k poznaniu zmyslu života, k Zákonom Stvorenia a nakoniec k Slovu Božiemu. Na každom jednotlivcovi, ktorý stojí správne a čerpá z Posolstva veľmi záleží, nikto nie je tu iba pre seba, nie je tu nikto zbytočný a nepotrebný.

Pozrime sa na obrúsený krištáľ na ktorý dopadá svetlo. Lúče sa lámu a vytvárajú celé farebné spektrum. Ak sa naň pozrieme vidíme jeden odtieň farebného spektra. Ak sa pohneme uvidíme inú farbu lámajúceho sa svetla dopadajúceho na krištáľ. Nie je v našich silách obsiahnuť a vidieť celé spektrum farieb svetla na jediný krát.
A takto je to aj z našim duchovným uspôsobením. Každý z nás má určite schopnosti a nadania, ktoré iný nemá a naopak. Nie sne schopní obsiahnuť a vnímať súčasne celok a tak teda nemôžme obsiahnuť ani celkovo Svetlo a Pravdu, museli by sme sami pochádzať zo Svetla a Pravdy.

Každý môžme obsiahnuť iba určitú časť celku a ak sa spojíme dokážeme toho viac obsiahnuť, a tak môže byť naše pôsobenie harmonickejšie. Jeden druhého môžme dopĺňať, každý svojim jedinečným spôsobom. Ak sa spoja duchovia za spoločným a ušľachtilým cieľom, ich sila sa nespočíta ale znásobí. Vytvoria veniec žiarenia, duchovné spektrum farieb a tým spoločné vytvoria obrovský plameň pôsobenia, ktorý samotný jednotlivec nedokáže sám vytvoriť, alebo ak áno je to veľmi ale veľmi zriedkavé.

Je to podobné ako u hudobných nástrojov. Každý ak je dobré zvládnutí pekné znie, ale ak sa spoja do jedného celku vytvoria niečo úžasné, čo by jeden nástroj osamote nedokázal aj keby mal akokoľvek krásny zvuk. Ale ak iba jeden nástroj hra podľa seba neberúc ohľad na ostatné vytvára namiesto harmónie disharmóniu, teda pôsobí rušivo. A prestavte si orchester kde každý si hra podľa seba nedbajúc ohľad na ostatné nástroje.

Alebo zoberme si vydanie obyčajnej knihy. Niekto ju musí napísať, druhý ju pravopisné úpravy, tretý vytvorí vhodné ilustrácie, ďalší ju musí pripraviť do formy pre tlač, ďalší ju vytlačí, iný ju zase zabalí a distribuuje, iný vytvára vhodnú propagáciu a reklamu a až na konci ju niekto predáva. Pri spoločnom úsilí každého zainteresovaného by to bolo ťažké, možno I nemožné. Každý je vyškolený, má nadanie na konkrétny druh činností. Každý nemusí rozumieť a súhlasiť z prácou druhého, ale ak každý odvedie svoju prácu poctivo výsledok je zaručený.

Nie inak je to i pri spoločnom duchovnom pôsobení. Každý je iného druhu a uspôsobenia a ak koná a pôsobí tak ako sú jeho vlohy a úloha, dokáže spoločné z inými to čo ináč by ani pri najlepšej vôli a nasadenia nedokázal sám. Alebo viete si predstaviť, že v duchovnom svete nepriebehá spoločné pôsobenie a výstavba?
Veď vyslanie na Zem každého z pripravovateľov cesty a Synov Božích sa nezaobišla bez obrovskej prípravy a spolupráce každého zúčastneného ducha alebo bytosti. Myslíte si, že nie inak by to malo byť tu v hmotnosti na našej Zemi?

Veď sa za spoločným pôsobením a cieľov nemusíme hneď spájať do spolkov, hnutí, spoločenstiev.., ak sa bojíme toho , že môžme byť na niekom závislí a stratiť našu samostatnosť. Všetko má prebiehať prirodzené a slobodné, na všetko treba dozrieť a žiadny stupeň sa nedá preskočiť, lebo neskôr sa to môže vypomstiť. Nikomu predsa nemôžme nanútiť čo má alebo nemá robiť, len preto, že to vnímame inak. Kde by bola živosť, samostatnosť a slobodná vôľa? Predsa každý sa sám musí stať slobodným a zodpovedným za svoje konanie pred Zákonmi Stvorenia a jeho Tvorcom. O to sa predsa každý musí snažiť sám, ak má to byť jeho vlastníctvom, nikto to zaň neurobí.

Len na jedno nesmieme zabúdať ak chceme kráčať správnym smerom a to na veľkú ochotu pomáhať, všade tam kde je to potrebné.
Spomeňme si na odpoveď Syna Božieho, na otázku: Ktoré je najväčšie prikázanie zo všetkých?
“Milovať budeš Pána , svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! “

RASTISLAV SKOKAN


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zase...


Zase by tu chcel niekto, tak ako už niekoľkokrát predtým určovať a poúčať druhých, že ako majú kráčať na ceste životom, a to len preto, že zase sa mu nepáčia niektoré slová, na ktoré ihneď odpovedá, a ktoré tu boli mnou dnes vyslovené a napísané, nie pre tých, ktorí sa potrebujú združovať a spájať do spolkov, ale hlavné pre tých, ktorí dokážu aj slobodné kráčať, bez obmedzení toho druhého.

Preto tu uvediem, nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, niečo z Otázok a Odpovedí od ABDRUSHINA. Bude to záver odpovedi, z otázky 65, kde ABDRUSHIN odpovedá takto: ,,Ale takýto vážne hľadajúci nebude hľadať združenia, nepripojí sa k nijakým sektám a tiež sa nebude musieť združovať. Spracuje si to všetko sám v sebe, LEBO NIK INÝ MU PRI TOM NEMÔŽE POMÔCŤ. Len tak sa to stane v ňom živým a jeho vlastníctvom, o ktoré sa s inými nemôže deliť!“

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.Znovu to isté! SLOVO BOŽIE versus slovo ľudské
Už veľakrát na tejto diskusii sa ozvali predstavitelia známeho Združenia... Myslím si, že nie vždy to bolo štýlom najvhodnejším, ale nech sa vyjadria aj k doleuvedenému. Majú šancu.
Na ich webe je naozaj veľa pekných príspevkov, takže je minimálne veľmi čudné až zarážajúce, prečo na vlastných prednáškach alebo webe sa ukazujú ako ľudia pod plným menom a priezviskom, a tu na tejto diskusii tí istí ľudia sú odrazu bezpriezviskoví, či s iniciálami.

Nemá sa hovoriť o druhých, ale ak sa títo druhí neustále ozývajú, pranierujú iných a poučujú tu všetkých naokolo, akoby iným spôsobom ako s nimi sa nedalo prispieť k zničeniu temnôt na Zemi, vyzývajú k spolupráci verejne také osoby, ktoré naozaj pre ozdravenie života na Zemi aj niečo urobili, tak je naozaj asi nutné bližšie sa pozrieť, čo vlastne a akým spôsobom chcú ľudia okolo tohto Združenia... ozdraviť život na Zemi.
Ak sa niekto snaží zviditeľniť, musí vedieť aj vecne odpovedať.

Vopred chcem, dámy a páni, upozorniť, že tieto moje otázky a slová vyjadrujú môj pohľad na vec, nerobím sa neomylným, ale pokúšam sa pomôcť hľadajúcim zorientovať sa v dnešnom bludisku.
Ja sa vždy snažím poukázať nato, že za všetko, čo ešte dobrého môžem urobiť, ďakujem Bohu, ktorý mi dal milosť pomáhať, Jeho SLOVU, pretože bez tejto pomoci a záchranného lana by som určite už teraz bol stratený. Takto je aspoň šanca.
Tento môj príspevok nech nikto neberie ako nejaký útok, či provokáciu, je to len výsledok vývoja, ktorým všetci prechádzame.
Nechcem rozpútať žiadne búrlivé reakcie, ale mojou snahou je, aby sa k tejto veci všetci návštevníci tejto diskusie postavili vecne - bez akýchkoľvek zbytočných emócií.

Takže jednou z aktivít uvedeného Združenia... na internete, na prednáškach, či na rôznych akciách je predaj ich knihy, ktorá na obálke má názov „Zákony pre život na Zemi“, pod ktorým je znak „AΩ“. Vo vnútri je ešte napísané „17 zákonov pre ozdravenie života na Zemi“.
Chcem uviesť, že s mnohými vetami a vyjadreniami v tejto knihe súhlasím a sú naozaj poučné a dobré, ALE...

1/ Kniha je rozdelená na dve hlavné časti.
V predslove vydavateľa je okrem iného uvedené: „Rovnako aj teraz, v období veľkého obratu svetov vo vesmíre prichádza „Nový zákon“, aby spolu s výkladom „Desatora prikázaní“ vytvoril pevný základ pre nadchádzajúcu výstavbu, pri ktorej sa všetky nariadenia a pozemské zákony budú dôsledne opierať len o Božiu Vôľu!“
Otázka na autorov tejto knihy: Mám tieto slová vnímať tak, že Váš výklad Desatora Božích prikázaní spolu s Vašimi siedmymi ďalšími prikázaniami tvorí základ pre výstavbu Kráľovstva Božieho na Zemi?
A čo SLOVO BOŽIE? Čo Posolstvo Grálu, o ktorom v tejto Vašej knihe nie je ani len jedna zmienka?!
Však aj „Cirkev svätá“ má popri svojom výklade Desatora Božích prikázaní aj svojich päť cirkevných prikázaní. Vy ste v tomto katolícku cirkev prekonali – máte o dve prikázania viac.
Ak sa nejaký hľadajúci dostane k Vašej knihe a bude si vykladať Vaše slová, že 64-stranová Vaša kniha je základom pre výstavbu, a ďalej už hľadať nebude, resp. odmietne čítať niekoľkostostranové Posolstvo Grálu s tým, že základ mu predsa stačí, uvedomujete si, čo ste tým spôsobili?

A ešte jedna otázka pre všetkých k tomuto: Kto má v sebe znak „AΩ“, ktorý je na obálke uvedenej knihy a čo vlastne tento znak znamená?

2/ Prvá časť knihy je ľudský výklad Desatora Božích prikázaní, ako „rozšírené objasnenie súvislostí“ a druhá časť je nazvaná „Nový zákon“, kde je uvedených sedem zákonov, ktoré sú zrejme aj podľa vyjadrenia autorov knihy takisto prikázaniami, lebo napr. v 7.zákone tohto „Nového zákona“ je na str.59 uvedené: „Siedme prikázanie Nového zákona prináša odsúdenie vlády temna a zla na zemi!“
Otázka: Mám vnímať Vaše vysvetlivky a Vaše ďalšie prikázania tak, že Vám nestačí to DOKONALÉ od Boha?
Všetci vieme, čo sa stane, keď sa z dokonalého uberie, alebo pridá .......

3/ Na konci knihy na str.61 je ešte bez názvu uvedený záver knihy, kde sa hneď v prvom odseku píše:
„Tento Nový zákon je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“

Tak tu už netreba žiadnu otázku.
Ak Syn Boží a Syn Človeka povedali, že len oni sú tou Cestou, Pravdou a Životom, je žalostné, že niekto svoje slová vyvyšuje na cestu, ktorá vedie k záchrane hľadajúcich.
Ak autori uvedenej knihy uvádzajú, že tento Nový zákon nie je pre tých, ktorí poznajú niečo lepšie, tak som hrdý, že uvedená kniha, hoci som si ju kúpil, nie je pre mňa určená, lebo poznám naozaj niečo lepšie ako ľudské vysvetlivky – dostal som tú milosť spoznať SLOVO BOŽIE - POSOLSTVO GRÁLU, aby som sa mohol s Jeho pomocou vrátiť tam, odkiaľ som prišiel!

Je zavádzajúce poukazovať na seba a svoje ľudské slovo, treba ukazovať na ZDROJ a PRAMEŇ VEČNOSTI, na SVETLO, na PRAVDU, aby hľadajúci mohli aj s naším prispením nájsť skutočnú CESTU DOMOV !

Jozef Potúček
 
Re: Správne pôsobenie
Dobrý deň
Vážený čitatelia tohto fóra. Je tu názorný príklad ako pracujú tí čo zavádzajú. Odvádzajú pozornosť od seba a vinu hádžu na iného .

Dňa 7.6.2007 o 14:22:06 v príspevku / Správne pôsobenie / som začal príspevok so slovami. „ Sú tu nepodpísaný autori, ...! Hneť na to jeden účastník zaútočil na jedného nepodpísaného autora, ktorý nepatrí k tým na ktorých to bolo myslené. A aby toto odvádzanie pozornosti bolo úplné vzápätí uviedol aj svoje celé meno. Ale splnilo to svoj účel. Týmto by som chcel opraviť začiatok svojho príspevku na „ Sú tu poniektorí autori, ...“ Udržujme krb svojich myšlienok čistý a zložíme mier a budeme šťastný.
S pozdravom Peter Franko
 
Zákony Stvorenia
Zákony Stvorenia žiaľ nedovoľujú, aby dokázal človek kráčať na ceste za Svetlom bez ujmy tak, ako je to naznačené v tomto článku. Združovať sa za účelom nejakých pozemských výhod alebo z iných zištných dôvodov je stojace proti Zákonom Stvorenia, podobne však, ako odmieteť spoluprácu a spájanie sa rovnorodých ľudí v činoch pri reálnom uskutočňovaní hodnôt Posolstva Pravdy v živote. Preto tí, ktorí kráčajú "sami" v domnienke, že oni nepotrebujú nič iné, iba "slovo", sú v skutočnosti na rázcestí. Zabudli totiž domyslieť "maličkosť", či to, ako prijímajú a čerpajú z Posolstva je v skutočnosti aj pravá námaha opierajúca sa o živú vieru. Je veľa čitateľov, ktorí s knihou Posolstva v ruke radi pokrikujú na iných, pritom jej obsah zostáva pre nich stále zapečatený.

Bez vzájomnej spolupráce a činorodom chcení nie je možné naplniť obsah Posolstva v živote. To vylučujú Zákony Stvorenia.
JAN. jan.jan@post.sk 
Hŕŕ...


Hŕŕ na všetkých tých, ktorí nejdú s nami (cirkvi, sekty, hnutia, združenia, spolky), v jednej rade.

Tak mi presné pripadajú príspevky tých, ktorí nedokážu niečo zniesť, samozrejme, ktorí patria k určitým skupinám a spolkom, že niekto dokáže aj sám kráčať, myslieť, napredovať, v zmysle zákonov Pána, alebo, ktorí sa o to aspoň snažia, lebo aj ty časom budú kráčať tak, ako majú. Veď bez vlastnej námahy a usilovnosti to predsa nejde! Tak to chce PÁN, a tak to aj navždy ostane.

Nie tak, akoby to radi videli , rôzne združenia a spolky, ale ako chce to náš PÁN a BOH! SLOVO PÁNA, nech sa nám stane pochodňou, a nie spolky, ktoré je záchranným pásom pre každého, kto túži po slobode a spáse.

Dokonca, ako vidno z ich príspevkov a prejavení sa, tak oni by boli aj radi tými, ktorí by tak radi viedli ľudstvo do novej doby, a ktorí by chceli započať s výstavbou Tisícročnej ríše, ako praví vodcovia. Nie Ten, ktorý bol BOHOM OTCOM vyvolený a zasľúbený, ale oni sami by to odrazu mali byť. Koľká to trúfalosť, samoľúbosť a domýšľavosť?

Ale beda, kto si dovolí tvrdiť niečo iné, že Pravda je predsa iná, že bez BOHA to nie je možné, tak potom zase prichádza to známe, že hŕŕ na nich...

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.


 
Prosba
Pekný večer želám, mohol by som sa spýtať, komu mám adresovať svoju odpoveď? Rád by som ju pripravil, bez mena to žiaľ nepôjde, čakám na odpoveď, ďakujem.
Je hezké pane Luboši, že ostatním opět promlouváte do svědomí, ale celou tuto debatu jste odstartoval Vy (ať si to připouštíte nebo ne, to, ale není podstatné). Bylo by možná dobré si nejprve sáhnout do vlastního svědomí pak možná budete natolik zaměstnán vlastními nedostatky, že Vám nezbude čas, aby jste poučoval druhé co mají dělat a co ne.
Zodpovednosť
Na verejnosti by sa nemali viesť spory o "pravosti" Posolstva. Ak by zablúdil na toto féorum nejaký ctižiadostivý kresťanský horlivec, z posledných príspevkov dokáže vytvoriť taký paškvil názorov, že je len ťažké domyslieť si škody, ktoré by boli napáchané rozšírením takéhoto textu. Berte ohľad na mnohých hľadajúcich, navyše, upútavka s názvom "Zúfalé snahy" bola s odklikom, ktorý nie je určený pre verejnosť.

Otázka pre mnohých:

To si naozaj nevážite hodnoty, ktoré tak nerozvážne rozhlasujete do sveta?
 
Kto vníma ako problém, že je predvojnové a povojnové Posolstvo, kto verí, že povojnové Posolstvo nebolo sformované Abdrushinom, kto tu vyjadruje tieto svoje pochybnosti a tvrdenia, ten je niektorými označený za povrchne skúmajúceho, za nedostatočne citom preciťujúceho. Tým autor takýchto príspevkov tvrdí, že on cíti správne, že on pozná pravdu (!).

Ešte nikde som nečítal nasledovný argument (alebo si na to nespomínam), ktorý by podporoval tvrdenie, že Abdrushin nemohol Posolstvo upraviť do formy trojzväzkovej. V istej prednáške uviedol, že nie je možné miešať prednášky Posolstva Grálu a prednášky napísané v Doznievaniach. Táto prednáška bola napísaná pre ľudí, ktorí v jeho dobe mali Posolstvo šíriť. To však neznamená, že toto miešanie je nemožné pre ľudí a pre neho možné je. Z kontextu nevyplýva, že on je výnimka.
 
Správne pôsobenie
Sú tu nepodpísaný autori, ktorí vyzývajú na spoločné pôsobenie. Hovoria čo je a čo nie je spoločné pôsobenie. A vnucujú nám svoju predstavu ako sa má a ako sa nemá pôsobiť. Nesúďme. Načo toľko kriku okolo seba robíte? Veď nemusíte robiť to čo ja. Pôsobenie čo to je a čo to nie je. Ja poznám len správne a nesprávne pôsobenie. Nerozlišujem, neurčujem aké má byť, to mi ako človeku neprislúcha. Jediný kto určuje čo je to pôsobenie je Boh, On určuje čo je správne a čo nesprávne. Veď preto prišiel Abdrushin aby nám ozrejmil čo je to pôsobenie a ako sa má správne pôsobiť. Posolstvo Grálu je tým Slovom čo nám hovorí, že čo je to správne pôsobenie. V správnom pôsobení je spása. Pôsobenie a cesta je jedno. Boh je cesta, pravda i život. Preto moje predchádzajúce príspevky. Nimi som chcel zdôrazniť že jediným oprávneným, kto nám môže hovoriť, že čo je to pôsobením je Božie Slovo. V Slove je súd. Autor Posolstva Grálu je pre mňa radcom, tešiteľom, povzbuditeľom. Slovo – Posolstvo Grálu, Pánovo dielo nám hovorí, že čo je to hriech, čo súd a čo spravodlivosť. „Ak žijeme podľa Slova, stávame sa v sebe novými a tým aj živými vzormi pre svoje okolie“. Ak sa staneme vzorom pre svoje okolie, tak pre koho budeme vzorom? No nie pre seba samého ale pre našich blížnych s ktorými sme každodenne v kontakte. Tým, že sa staneme vzorom tak tým aj pôsobíme na širokú verejnosť. Pôsobenie a aké to bude si neurčuje človek sám ale Boh určí ako sa má pôsobiť. A aj to urobil. Zanechal nám svoje Slovo v Posolstve Grálu. Človek sa s radosťou dobrovoľne podriadi Božej vôli lebo vie, že je to pre neho to najlepšie. Čo je to za pôsobenie ak nevychádza z Božej vôle. Šíriteľ Slova sa stretáva s ľuďmi v práci, v rodine, so známymi a priateľmi. Nie je náhoda kde sa nachádza a s kým sa stretáva. Aj náš písomný rozhovor je toho dôkazom, pre mňa je to pôsobenie. Vy ste pre mňa môj blížny. Pamätajte! S hoci kým, hoci kde a hoci kedy sa stretneme, hoci aj v obchode prehodíme pár slov s nejakým cudzím človekom, už to je naše pôsobenie. Pomoc treba poskytnúť pre tých ktorí túžia po Svetle, hľadajúcim. Svetlo svieti pre každého rovnako ale aby niekoho osvetlilo musí on sám najprv vyjsť na svetlo – očistiť sa, vybieliť si rúcho. Pomoc nie je ťahanie z temna na svetlo . Tí čo sa rozhodli prebývať v temne treba pokojne nechať byť. Už to, že žijeme svoj život správne pomáhame všetkým tým ktorí vychádzajú na svetlo a hľadajú pravdu. Žime ako živý vzor všetkým viditeľný. Tí čo vykukujú z temna na svetlo nech nás vidia ako sa radujeme zo života, pretože vieme kto je Život . Ak niekto chce pôsobiť najprv musí seba pretvoriť, musí sa stať v sebe novým. Potom aj jeho názor a jeho postoje budú nové, ktoré nebude musieť ba nebude môcť odložiť. Spojenie so Svetlom a spolupráca so Svetlom je automaticky aj spojením so všetkými, ktorí vážne bojujú za Svetlo. V radoch skutočných bojovníkov za Svetlo názorová rozdielnosť nemá čo robiť, pretože všetci majú jeden názor. Spolupráca je v napojení sa na Svetlo. Je to živý akt nie nejaký umelý ľuďmi vynútený. Spojme sa so Svetlom. V zjednotení, v radostnom pôsobení pre Svetlo spočíva naša spása. Buďme živím vzorom pre ostatných. A keď sa nás niekto opýta prečo sme šťastný a radujeme sa zo života tak povedzme to preto lebo žijeme podľa Božej vôle a ukážme na Božie slovo aby aj on mohol z neho čerpať a podľa Slova si zariadiť život. S pozdravom Peter Franko
 
Pán Svoboda a pán Potúček je jedna osoba?

Otázka nebola myslená na formu, bola konkretizovaná jasne:

"Ako ste prišli na to, že v trojdielnom Posolstve Grálu bolo zmenené Slovo?"

Váš postoj by sa však dal vysvetliť tým, že nedokážete rozlíšiť formu od obsahu, potom je vec janá.
rozpory
Nekonečné spory o pravosti a nepravosti. Kdo vážně zkoumá celé Slovo pochopí proč bylo upraveno do tří dílů. Abdrushin reagoval vždy na uchopování lidí a pokud budete sledovat chronologické vydávání zjistíte, že jako nejpozdnější přednášky se objevily ty, které znovu mluví o čistotě myšlení a o prvních krocích na cestě ke Světlu. Ti kteří měli rozepsat celé dílo, od něho odešli a lidstvo bylo zanechané úplně na začátku. Proto, když sledujete kam se potom vložili tyto přednášky do třídílného vydání shledáváte to jako moudrost. Celé to hádání, o tom, které je to pravé usvědčuje čtenáře z jejich neschopnosti duchovně nahlédnout Pravdu. Což je tak těžké svým citem si to zjistit!? Ale myslím v opravdovém náhledu a obrazu. A k tomuto Abdrushin vybízí i v trojsvazkovém i v původním vydání. Živoucí prožívání a samostatnost v duchovním náhledu se po člověku chce! Spory čtenářů však ukazují jediné chybí tu vnitřní náhled. V současné době se může každý dostat k obou formám vydání. Forma původního vydání je pro všechny mnohem zavazující, protože odhaluje mnohem více vědění. A kdo více ví musí také více vykonat... Leží tu před námi celý svět, který tone v bažinách svého špatného konání. Každý den nenávratně mizí jednotlivé duše(ve svém pádu), které ještě donedávna v sobě nesli možnost vzletu ke Světlu. Padají proto, že lidé kteří mají vědění a mají v jednotném působení přinést lidem vědění a mají vyvolat dění na záchranu všech tonoucích, nechtějí nic dělat. A protože záchrana lidstva nejde jinak, než velkou spoluprací všech služebníků Světla, tak pro každého kdo nehledá jak spolupracovat, ale stále hledá proč ne, je to veliká zodpovědnost, jejíž následky budou hrozné. Až se každému z nás po naší smrti ukáže možný počet zachráněných, který půjde do statisíců. Kde bude pak naše "láska" k druhým. Mít v ruce záchraný kruh a nehodit ho tonoucímu je hrozné. Samozřejmě mnozí řeknete, že působíte, máte stránky podílíte se na vydávání třeba knih. To všechno je málo. Síla, která je v jednotném působení, kdy se každý chopí své práce, jež mu náleží je něco zcela většího. (Pan Skokan to nádherně vystihl s těmi pruty.) Je to lenost a důležitost vlastního Já, která se bude raději hádat, aby nic nemusela dělat. A tak místo zvěstování Věčných Pravd na všech úrovních budete donekonečna ztrácet čas. Zřejmě pro Vás znamená více i paní Makedonová než sl. Irmingard a paní Marie (neboť tu zde obhajujete doslova plamenně), ovšem to jsou tedy neuchopené přednášky právě toho stejného Poselství.
 
Je to naozaj jedno?
K vyjadreniu, že nie je jedno aký postoj zaujmeme k Slovu a treba Slovo prijať celé a nepozmenene . Týmto sa pripájam k vyjadreniu Jána Antona Slobodu. Na margo toho prečo to nie je jedno. Aby sme sa mohli poučiť z minulosti musíme poznať pôvodné dielo Posolstvo Grálu. Pôvodné dielo je určené pre povolaný národ. Tak ako bolo dané Posolstvo Grálu pre Nemcov aby sa postavili do svojej úlohy, tak sa má teraz postaviť malý národ do svojej úlohy. Po tom čo Nemeckému národu boli odobraté Pánom Abdrushinom tieto práva dal ich inému národu, malému národu. Táto prednáška je v pôvodnom Posolstve Grálu pod názvom „ 18.apríl ( duben )1937 „. Ešte jeden príklad k minulým dejom. Abdrushin prvý krát, keď žil na zemi tak žil v tej istej dobe kedy žil aj Mojžiš. Tým bude aj ľudom zrejmejšie ako vyzeralo spoločné pôsobenie. „..., predchádzal Abdrushin Syna Božieho, a nasledoval žalobu, aby privodil Egypťanom súd . Prišiel , aby oslobodil národ Židov,.... ...Býval často v paláci Faraónovom a privodil tým úplne sám rozuzlenie duchovných zákonov pre celý národ. Len tak bolo možné, že Mojžiš mohol vtedy aj vyhlásiť všetky tresty, ktoré sa rýchle vyplnili.“ - Celé toto dianie je v pôvodnom Posolstve Grálu pod názvom „A vyplnilo sa...!“ ( podčiarknuté je citát Pána Abdrushina ). Z toho je zrejmé, že ako to prebiehalo v minulosti tak to bude prebiehať aj v blížiacej sa výstavbe tisícročnej ríše. Na začiatku bude výstavbu osobne viesť Imanuel, aby priniesol na Zemi vyrovnávajúcu spravodlivosť v samočinnom rozuzlení duchovných zákonov. Ďakujem Pánovi, že ešte smiem... S pozdravom Peter Franko
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Je to naozaj jedno?Ako vidno, tak diskusia naďalej pokračuje ohľadom Posolstva Grálu, autorské práva, vydavateľské práva, kto urobil úpravy, atď.

Ale ja by som začal niekde inde, keď je tu tvrdené, že je to jedno, či to upravené, alebo neupravené, ktoré bolo vydávané za čias druhého pôsobenia ABDRUSHINA.

Čiže niekto sa tu zmienil, že je to jedno. Tak potom je tiež jedno, že v Zjavení Jána niekto niečo upravil, a tým sa celé Zjavenie prenieslo na život a poslanie Ježiša. Naozaj je to jedno, keď sa zotrváva na tejto dogme?

Je jedno, že učeníci niečo poplietli, samozrejme, že nie úmyselne, a tým sa Ježiš stal aj Synom Človeka, atď.Je to naozaj jedno?

To si naozaj myslíte čitatelia Posolstva Grálu, keď už vám aj tu bolo povedané a pripomenuté, že Pán sa sám vyslovil, že na Jeho slovách nebude zmenené nič, a že ľudia sa majú riadiť podľa Slová, a nie Slovo podľa ľudí!

Je vám naozaj jedno, ak autor nezanechá ani zmienku o úpravách, dokonca hovorí, že sa nič meniť nebude?

,,Buď berieš človeče všetko, alebo, neber potom nič!“

Je vám naozaj jedno, že pokiaľ by autor Posolstva Grálu urobil tie zmeny, tak prečo sa potom nerešpektovalo to, ale pôvodné Posolstvo sa vydávalo až do roku 1958? Prečo sa nevydávalo po Jeho odchode to upravené, ale sa dlhší čas zotrvávalo na vydávaní toho pôvodného? Je vám to naozaj jedno. Veď tým by sa predsa porušovala vôľa Pánova! Aj toto vám je jedno?

Prečo vo svojich spomienkach pán Helmut Muller také niečo nespomína, ktorý tak veľa urobil pre Pána, a ktorí v posledných rokoch života ABDRUSHINA sa pohyboval v Jeho tesnej blízkosti. Myslíte, že by to nevedel? Ten, ktorý bol tak blízko pri Pánovi?

A prečo potom list od pána Mullera, ktorý adresoval sl. Irmingrad na Vompemberg, kde niečo tvrdí, čo sa týkalo aj úprav Posolstva Grálu? Prečo asi?

Tých prečo je zrazu viac a viac, a či aj to vám je jedno? Či nemáme byť dôsledný a neúprosný vo všetkom? Zamyslíte sa už konečne poriadne nad tým, lebo jedno to určite nie je.

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.

,,Autor hociktorého diela má právo vykonať zmení na ňom, ale druhá osoba nie, nech by to bol ktokoľvek!“


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Ako? Veď tam chýbajú celé vety a dokonca kapitoly, a hlavné proroctvá, ktoré sa týkajú opätovného príchodu Syna Človeka na Zem, a s tým súvisiace udalosti, ktoré sú s tým spojené.

Ján Anton Sloboda.