Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Trocha poézie
Mária Rázusová - Martáková

ČISTÉ RUKY

Keď príde tvojho pokušenia chvíľa,
že by si mohol priehrštiami brať,
i keby tma ti každú stopu skryla,
ty musíš, brat môj, čisté ruky mať!

Len čistý človek robí čisté veci,
len čistý všetko riecť sa odváži,
len čistý svetu účty skladá smelo,
len za čistým je Pravda na stráži.

Preto choď, brat môj,
v plášti rozodranom,
maj viacej mozoľov, mieň peňazí,
ale buď slobodný, buď sebe pánom,
a žiadna z temných síl ťa nezrazí.

S pozdravom P.Popadič
 
Správne pôsobenie
Vážený pán Peter Franko a iný podobné zmýšľajúci pokúste sa na pôsobenie pozrieť aj z iných podhľadov v širších súvislostiach.
Citujem z Vášho príspevku: “Ja poznám len správne a nesprávne pôsobenie.” Tu by bolo vhodné doplniť, že správne a nesprávne pôsobenie môže byť samostatné alebo spoločné.

Každý ak správne stoji môže pôsobiť samostatné na tom mieste kde práve stoji, v rodine, v práci, z ľuďmi vo svojom okolí. Môže mnoho dobrého vykonať svojim pôsobením, svojim jedinečným spôsobom a druhom. Môže osloviť ľudí vo svojom okolí a privádzať ich k poznaniu zmyslu života, k Zákonom Stvorenia a nakoniec k Slovu Božiemu. Na každom jednotlivcovi, ktorý stojí správne a čerpá z Posolstva veľmi záleží, nikto nie je tu iba pre seba, nie je tu nikto zbytočný a nepotrebný.

Pozrime sa na obrúsený krištáľ na ktorý dopadá svetlo. Lúče sa lámu a vytvárajú celé farebné spektrum. Ak sa naň pozrieme vidíme jeden odtieň farebného spektra. Ak sa pohneme uvidíme inú farbu lámajúceho sa svetla dopadajúceho na krištáľ. Nie je v našich silách obsiahnuť a vidieť celé spektrum farieb svetla na jediný krát.
A takto je to aj z našim duchovným uspôsobením. Každý z nás má určite schopnosti a nadania, ktoré iný nemá a naopak. Nie sne schopní obsiahnuť a vnímať súčasne celok a tak teda nemôžme obsiahnuť ani celkovo Svetlo a Pravdu, museli by sme sami pochádzať zo Svetla a Pravdy.

Každý môžme obsiahnuť iba určitú časť celku a ak sa spojíme dokážeme toho viac obsiahnuť, a tak môže byť naše pôsobenie harmonickejšie. Jeden druhého môžme dopĺňať, každý svojim jedinečným spôsobom. Ak sa spoja duchovia za spoločným a ušľachtilým cieľom, ich sila sa nespočíta ale znásobí. Vytvoria veniec žiarenia, duchovné spektrum farieb a tým spoločné vytvoria obrovský plameň pôsobenia, ktorý samotný jednotlivec nedokáže sám vytvoriť, alebo ak áno je to veľmi ale veľmi zriedkavé.

Je to podobné ako u hudobných nástrojov. Každý ak je dobré zvládnutí pekné znie, ale ak sa spoja do jedného celku vytvoria niečo úžasné, čo by jeden nástroj osamote nedokázal aj keby mal akokoľvek krásny zvuk. Ale ak iba jeden nástroj hra podľa seba neberúc ohľad na ostatné vytvára namiesto harmónie disharmóniu, teda pôsobí rušivo. A prestavte si orchester kde každý si hra podľa seba nedbajúc ohľad na ostatné nástroje.

Alebo zoberme si vydanie obyčajnej knihy. Niekto ju musí napísať, druhý ju pravopisné úpravy, tretý vytvorí vhodné ilustrácie, ďalší ju musí pripraviť do formy pre tlač, ďalší ju vytlačí, iný ju zase zabalí a distribuuje, iný vytvára vhodnú propagáciu a reklamu a až na konci ju niekto predáva. Pri spoločnom úsilí každého zainteresovaného by to bolo ťažké, možno I nemožné. Každý je vyškolený, má nadanie na konkrétny druh činností. Každý nemusí rozumieť a súhlasiť z prácou druhého, ale ak každý odvedie svoju prácu poctivo výsledok je zaručený.

Nie inak je to i pri spoločnom duchovnom pôsobení. Každý je iného druhu a uspôsobenia a ak koná a pôsobí tak ako sú jeho vlohy a úloha, dokáže spoločné z inými to čo ináč by ani pri najlepšej vôli a nasadenia nedokázal sám. Alebo viete si predstaviť, že v duchovnom svete nepriebehá spoločné pôsobenie a výstavba?
Veď vyslanie na Zem každého z pripravovateľov cesty a Synov Božích sa nezaobišla bez obrovskej prípravy a spolupráce každého zúčastneného ducha alebo bytosti. Myslíte si, že nie inak by to malo byť tu v hmotnosti na našej Zemi?

Veď sa za spoločným pôsobením a cieľov nemusíme hneď spájať do spolkov, hnutí, spoločenstiev.., ak sa bojíme toho , že môžme byť na niekom závislí a stratiť našu samostatnosť. Všetko má prebiehať prirodzené a slobodné, na všetko treba dozrieť a žiadny stupeň sa nedá preskočiť, lebo neskôr sa to môže vypomstiť. Nikomu predsa nemôžme nanútiť čo má alebo nemá robiť, len preto, že to vnímame inak. Kde by bola živosť, samostatnosť a slobodná vôľa? Predsa každý sa sám musí stať slobodným a zodpovedným za svoje konanie pred Zákonmi Stvorenia a jeho Tvorcom. O to sa predsa každý musí snažiť sám, ak má to byť jeho vlastníctvom, nikto to zaň neurobí.

Len na jedno nesmieme zabúdať ak chceme kráčať správnym smerom a to na veľkú ochotu pomáhať, všade tam kde je to potrebné.
Spomeňme si na odpoveď Syna Božieho, na otázku: Ktoré je najväčšie prikázanie zo všetkých?
“Milovať budeš Pána , svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! “

RASTISLAV SKOKAN


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Zase...


Zase by tu chcel niekto, tak ako už niekoľkokrát predtým určovať a poúčať druhých, že ako majú kráčať na ceste životom, a to len preto, že zase sa mu nepáčia niektoré slová, na ktoré ihneď odpovedá, a ktoré tu boli mnou dnes vyslovené a napísané, nie pre tých, ktorí sa potrebujú združovať a spájať do spolkov, ale hlavné pre tých, ktorí dokážu aj slobodné kráčať, bez obmedzení toho druhého.

Preto tu uvediem, nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je matkou múdrosti, niečo z Otázok a Odpovedí od ABDRUSHINA. Bude to záver odpovedi, z otázky 65, kde ABDRUSHIN odpovedá takto: ,,Ale takýto vážne hľadajúci nebude hľadať združenia, nepripojí sa k nijakým sektám a tiež sa nebude musieť združovať. Spracuje si to všetko sám v sebe, LEBO NIK INÝ MU PRI TOM NEMÔŽE POMÔCŤ. Len tak sa to stane v ňom živým a jeho vlastníctvom, o ktoré sa s inými nemôže deliť!“

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.Znovu to isté! SLOVO BOŽIE versus slovo ľudské
Už veľakrát na tejto diskusii sa ozvali predstavitelia známeho Združenia... Myslím si, že nie vždy to bolo štýlom najvhodnejším, ale nech sa vyjadria aj k doleuvedenému. Majú šancu.
Na ich webe je naozaj veľa pekných príspevkov, takže je minimálne veľmi čudné až zarážajúce, prečo na vlastných prednáškach alebo webe sa ukazujú ako ľudia pod plným menom a priezviskom, a tu na tejto diskusii tí istí ľudia sú odrazu bezpriezviskoví, či s iniciálami.

Nemá sa hovoriť o druhých, ale ak sa títo druhí neustále ozývajú, pranierujú iných a poučujú tu všetkých naokolo, akoby iným spôsobom ako s nimi sa nedalo prispieť k zničeniu temnôt na Zemi, vyzývajú k spolupráci verejne také osoby, ktoré naozaj pre ozdravenie života na Zemi aj niečo urobili, tak je naozaj asi nutné bližšie sa pozrieť, čo vlastne a akým spôsobom chcú ľudia okolo tohto Združenia... ozdraviť život na Zemi.
Ak sa niekto snaží zviditeľniť, musí vedieť aj vecne odpovedať.

Vopred chcem, dámy a páni, upozorniť, že tieto moje otázky a slová vyjadrujú môj pohľad na vec, nerobím sa neomylným, ale pokúšam sa pomôcť hľadajúcim zorientovať sa v dnešnom bludisku.
Ja sa vždy snažím poukázať nato, že za všetko, čo ešte dobrého môžem urobiť, ďakujem Bohu, ktorý mi dal milosť pomáhať, Jeho SLOVU, pretože bez tejto pomoci a záchranného lana by som určite už teraz bol stratený. Takto je aspoň šanca.
Tento môj príspevok nech nikto neberie ako nejaký útok, či provokáciu, je to len výsledok vývoja, ktorým všetci prechádzame.
Nechcem rozpútať žiadne búrlivé reakcie, ale mojou snahou je, aby sa k tejto veci všetci návštevníci tejto diskusie postavili vecne - bez akýchkoľvek zbytočných emócií.

Takže jednou z aktivít uvedeného Združenia... na internete, na prednáškach, či na rôznych akciách je predaj ich knihy, ktorá na obálke má názov „Zákony pre život na Zemi“, pod ktorým je znak „AΩ“. Vo vnútri je ešte napísané „17 zákonov pre ozdravenie života na Zemi“.
Chcem uviesť, že s mnohými vetami a vyjadreniami v tejto knihe súhlasím a sú naozaj poučné a dobré, ALE...

1/ Kniha je rozdelená na dve hlavné časti.
V predslove vydavateľa je okrem iného uvedené: „Rovnako aj teraz, v období veľkého obratu svetov vo vesmíre prichádza „Nový zákon“, aby spolu s výkladom „Desatora prikázaní“ vytvoril pevný základ pre nadchádzajúcu výstavbu, pri ktorej sa všetky nariadenia a pozemské zákony budú dôsledne opierať len o Božiu Vôľu!“
Otázka na autorov tejto knihy: Mám tieto slová vnímať tak, že Váš výklad Desatora Božích prikázaní spolu s Vašimi siedmymi ďalšími prikázaniami tvorí základ pre výstavbu Kráľovstva Božieho na Zemi?
A čo SLOVO BOŽIE? Čo Posolstvo Grálu, o ktorom v tejto Vašej knihe nie je ani len jedna zmienka?!
Však aj „Cirkev svätá“ má popri svojom výklade Desatora Božích prikázaní aj svojich päť cirkevných prikázaní. Vy ste v tomto katolícku cirkev prekonali – máte o dve prikázania viac.
Ak sa nejaký hľadajúci dostane k Vašej knihe a bude si vykladať Vaše slová, že 64-stranová Vaša kniha je základom pre výstavbu, a ďalej už hľadať nebude, resp. odmietne čítať niekoľkostostranové Posolstvo Grálu s tým, že základ mu predsa stačí, uvedomujete si, čo ste tým spôsobili?

A ešte jedna otázka pre všetkých k tomuto: Kto má v sebe znak „AΩ“, ktorý je na obálke uvedenej knihy a čo vlastne tento znak znamená?

2/ Prvá časť knihy je ľudský výklad Desatora Božích prikázaní, ako „rozšírené objasnenie súvislostí“ a druhá časť je nazvaná „Nový zákon“, kde je uvedených sedem zákonov, ktoré sú zrejme aj podľa vyjadrenia autorov knihy takisto prikázaniami, lebo napr. v 7.zákone tohto „Nového zákona“ je na str.59 uvedené: „Siedme prikázanie Nového zákona prináša odsúdenie vlády temna a zla na zemi!“
Otázka: Mám vnímať Vaše vysvetlivky a Vaše ďalšie prikázania tak, že Vám nestačí to DOKONALÉ od Boha?
Všetci vieme, čo sa stane, keď sa z dokonalého uberie, alebo pridá .......

3/ Na konci knihy na str.61 je ešte bez názvu uvedený záver knihy, kde sa hneď v prvom odseku píše:
„Tento Nový zákon je darom Božím pre tých, ktorí v ňom spoznajú cestu k svojej záchrane. Nie je však pre tých, ktorí sú ešte aj dnes presvedčení, že poznajú niečo lepšie!“

Tak tu už netreba žiadnu otázku.
Ak Syn Boží a Syn Človeka povedali, že len oni sú tou Cestou, Pravdou a Životom, je žalostné, že niekto svoje slová vyvyšuje na cestu, ktorá vedie k záchrane hľadajúcich.
Ak autori uvedenej knihy uvádzajú, že tento Nový zákon nie je pre tých, ktorí poznajú niečo lepšie, tak som hrdý, že uvedená kniha, hoci som si ju kúpil, nie je pre mňa určená, lebo poznám naozaj niečo lepšie ako ľudské vysvetlivky – dostal som tú milosť spoznať SLOVO BOŽIE - POSOLSTVO GRÁLU, aby som sa mohol s Jeho pomocou vrátiť tam, odkiaľ som prišiel!

Je zavádzajúce poukazovať na seba a svoje ľudské slovo, treba ukazovať na ZDROJ a PRAMEŇ VEČNOSTI, na SVETLO, na PRAVDU, aby hľadajúci mohli aj s naším prispením nájsť skutočnú CESTU DOMOV !

Jozef Potúček
 
Re: Správne pôsobenie
Dobrý deň
Vážený čitatelia tohto fóra. Je tu názorný príklad ako pracujú tí čo zavádzajú. Odvádzajú pozornosť od seba a vinu hádžu na iného .

Dňa 7.6.2007 o 14:22:06 v príspevku / Správne pôsobenie / som začal príspevok so slovami. „ Sú tu nepodpísaný autori, ...! Hneť na to jeden účastník zaútočil na jedného nepodpísaného autora, ktorý nepatrí k tým na ktorých to bolo myslené. A aby toto odvádzanie pozornosti bolo úplné vzápätí uviedol aj svoje celé meno. Ale splnilo to svoj účel. Týmto by som chcel opraviť začiatok svojho príspevku na „ Sú tu poniektorí autori, ...“ Udržujme krb svojich myšlienok čistý a zložíme mier a budeme šťastný.
S pozdravom Peter Franko
 
Zákony Stvorenia
Zákony Stvorenia žiaľ nedovoľujú, aby dokázal človek kráčať na ceste za Svetlom bez ujmy tak, ako je to naznačené v tomto článku. Združovať sa za účelom nejakých pozemských výhod alebo z iných zištných dôvodov je stojace proti Zákonom Stvorenia, podobne však, ako odmieteť spoluprácu a spájanie sa rovnorodých ľudí v činoch pri reálnom uskutočňovaní hodnôt Posolstva Pravdy v živote. Preto tí, ktorí kráčajú "sami" v domnienke, že oni nepotrebujú nič iné, iba "slovo", sú v skutočnosti na rázcestí. Zabudli totiž domyslieť "maličkosť", či to, ako prijímajú a čerpajú z Posolstva je v skutočnosti aj pravá námaha opierajúca sa o živú vieru. Je veľa čitateľov, ktorí s knihou Posolstva v ruke radi pokrikujú na iných, pritom jej obsah zostáva pre nich stále zapečatený.

Bez vzájomnej spolupráce a činorodom chcení nie je možné naplniť obsah Posolstva v živote. To vylučujú Zákony Stvorenia.
JAN. jan.jan@post.sk 
Hŕŕ...


Hŕŕ na všetkých tých, ktorí nejdú s nami (cirkvi, sekty, hnutia, združenia, spolky), v jednej rade.

Tak mi presné pripadajú príspevky tých, ktorí nedokážu niečo zniesť, samozrejme, ktorí patria k určitým skupinám a spolkom, že niekto dokáže aj sám kráčať, myslieť, napredovať, v zmysle zákonov Pána, alebo, ktorí sa o to aspoň snažia, lebo aj ty časom budú kráčať tak, ako majú. Veď bez vlastnej námahy a usilovnosti to predsa nejde! Tak to chce PÁN, a tak to aj navždy ostane.

Nie tak, akoby to radi videli , rôzne združenia a spolky, ale ako chce to náš PÁN a BOH! SLOVO PÁNA, nech sa nám stane pochodňou, a nie spolky, ktoré je záchranným pásom pre každého, kto túži po slobode a spáse.

Dokonca, ako vidno z ich príspevkov a prejavení sa, tak oni by boli aj radi tými, ktorí by tak radi viedli ľudstvo do novej doby, a ktorí by chceli započať s výstavbou Tisícročnej ríše, ako praví vodcovia. Nie Ten, ktorý bol BOHOM OTCOM vyvolený a zasľúbený, ale oni sami by to odrazu mali byť. Koľká to trúfalosť, samoľúbosť a domýšľavosť?

Ale beda, kto si dovolí tvrdiť niečo iné, že Pravda je predsa iná, že bez BOHA to nie je možné, tak potom zase prichádza to známe, že hŕŕ na nich...

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.


 
Prosba
Pekný večer želám, mohol by som sa spýtať, komu mám adresovať svoju odpoveď? Rád by som ju pripravil, bez mena to žiaľ nepôjde, čakám na odpoveď, ďakujem.
Je hezké pane Luboši, že ostatním opět promlouváte do svědomí, ale celou tuto debatu jste odstartoval Vy (ať si to připouštíte nebo ne, to, ale není podstatné). Bylo by možná dobré si nejprve sáhnout do vlastního svědomí pak možná budete natolik zaměstnán vlastními nedostatky, že Vám nezbude čas, aby jste poučoval druhé co mají dělat a co ne.
Zodpovednosť
Na verejnosti by sa nemali viesť spory o "pravosti" Posolstva. Ak by zablúdil na toto féorum nejaký ctižiadostivý kresťanský horlivec, z posledných príspevkov dokáže vytvoriť taký paškvil názorov, že je len ťažké domyslieť si škody, ktoré by boli napáchané rozšírením takéhoto textu. Berte ohľad na mnohých hľadajúcich, navyše, upútavka s názvom "Zúfalé snahy" bola s odklikom, ktorý nie je určený pre verejnosť.

Otázka pre mnohých:

To si naozaj nevážite hodnoty, ktoré tak nerozvážne rozhlasujete do sveta?
 
Kto vníma ako problém, že je predvojnové a povojnové Posolstvo, kto verí, že povojnové Posolstvo nebolo sformované Abdrushinom, kto tu vyjadruje tieto svoje pochybnosti a tvrdenia, ten je niektorými označený za povrchne skúmajúceho, za nedostatočne citom preciťujúceho. Tým autor takýchto príspevkov tvrdí, že on cíti správne, že on pozná pravdu (!).

Ešte nikde som nečítal nasledovný argument (alebo si na to nespomínam), ktorý by podporoval tvrdenie, že Abdrushin nemohol Posolstvo upraviť do formy trojzväzkovej. V istej prednáške uviedol, že nie je možné miešať prednášky Posolstva Grálu a prednášky napísané v Doznievaniach. Táto prednáška bola napísaná pre ľudí, ktorí v jeho dobe mali Posolstvo šíriť. To však neznamená, že toto miešanie je nemožné pre ľudí a pre neho možné je. Z kontextu nevyplýva, že on je výnimka.
 
Správne pôsobenie
Sú tu nepodpísaný autori, ktorí vyzývajú na spoločné pôsobenie. Hovoria čo je a čo nie je spoločné pôsobenie. A vnucujú nám svoju predstavu ako sa má a ako sa nemá pôsobiť. Nesúďme. Načo toľko kriku okolo seba robíte? Veď nemusíte robiť to čo ja. Pôsobenie čo to je a čo to nie je. Ja poznám len správne a nesprávne pôsobenie. Nerozlišujem, neurčujem aké má byť, to mi ako človeku neprislúcha. Jediný kto určuje čo je to pôsobenie je Boh, On určuje čo je správne a čo nesprávne. Veď preto prišiel Abdrushin aby nám ozrejmil čo je to pôsobenie a ako sa má správne pôsobiť. Posolstvo Grálu je tým Slovom čo nám hovorí, že čo je to správne pôsobenie. V správnom pôsobení je spása. Pôsobenie a cesta je jedno. Boh je cesta, pravda i život. Preto moje predchádzajúce príspevky. Nimi som chcel zdôrazniť že jediným oprávneným, kto nám môže hovoriť, že čo je to pôsobením je Božie Slovo. V Slove je súd. Autor Posolstva Grálu je pre mňa radcom, tešiteľom, povzbuditeľom. Slovo – Posolstvo Grálu, Pánovo dielo nám hovorí, že čo je to hriech, čo súd a čo spravodlivosť. „Ak žijeme podľa Slova, stávame sa v sebe novými a tým aj živými vzormi pre svoje okolie“. Ak sa staneme vzorom pre svoje okolie, tak pre koho budeme vzorom? No nie pre seba samého ale pre našich blížnych s ktorými sme každodenne v kontakte. Tým, že sa staneme vzorom tak tým aj pôsobíme na širokú verejnosť. Pôsobenie a aké to bude si neurčuje človek sám ale Boh určí ako sa má pôsobiť. A aj to urobil. Zanechal nám svoje Slovo v Posolstve Grálu. Človek sa s radosťou dobrovoľne podriadi Božej vôli lebo vie, že je to pre neho to najlepšie. Čo je to za pôsobenie ak nevychádza z Božej vôle. Šíriteľ Slova sa stretáva s ľuďmi v práci, v rodine, so známymi a priateľmi. Nie je náhoda kde sa nachádza a s kým sa stretáva. Aj náš písomný rozhovor je toho dôkazom, pre mňa je to pôsobenie. Vy ste pre mňa môj blížny. Pamätajte! S hoci kým, hoci kde a hoci kedy sa stretneme, hoci aj v obchode prehodíme pár slov s nejakým cudzím človekom, už to je naše pôsobenie. Pomoc treba poskytnúť pre tých ktorí túžia po Svetle, hľadajúcim. Svetlo svieti pre každého rovnako ale aby niekoho osvetlilo musí on sám najprv vyjsť na svetlo – očistiť sa, vybieliť si rúcho. Pomoc nie je ťahanie z temna na svetlo . Tí čo sa rozhodli prebývať v temne treba pokojne nechať byť. Už to, že žijeme svoj život správne pomáhame všetkým tým ktorí vychádzajú na svetlo a hľadajú pravdu. Žime ako živý vzor všetkým viditeľný. Tí čo vykukujú z temna na svetlo nech nás vidia ako sa radujeme zo života, pretože vieme kto je Život . Ak niekto chce pôsobiť najprv musí seba pretvoriť, musí sa stať v sebe novým. Potom aj jeho názor a jeho postoje budú nové, ktoré nebude musieť ba nebude môcť odložiť. Spojenie so Svetlom a spolupráca so Svetlom je automaticky aj spojením so všetkými, ktorí vážne bojujú za Svetlo. V radoch skutočných bojovníkov za Svetlo názorová rozdielnosť nemá čo robiť, pretože všetci majú jeden názor. Spolupráca je v napojení sa na Svetlo. Je to živý akt nie nejaký umelý ľuďmi vynútený. Spojme sa so Svetlom. V zjednotení, v radostnom pôsobení pre Svetlo spočíva naša spása. Buďme živím vzorom pre ostatných. A keď sa nás niekto opýta prečo sme šťastný a radujeme sa zo života tak povedzme to preto lebo žijeme podľa Božej vôle a ukážme na Božie slovo aby aj on mohol z neho čerpať a podľa Slova si zariadiť život. S pozdravom Peter Franko
 
Pán Svoboda a pán Potúček je jedna osoba?

Otázka nebola myslená na formu, bola konkretizovaná jasne:

"Ako ste prišli na to, že v trojdielnom Posolstve Grálu bolo zmenené Slovo?"

Váš postoj by sa však dal vysvetliť tým, že nedokážete rozlíšiť formu od obsahu, potom je vec janá.
rozpory
Nekonečné spory o pravosti a nepravosti. Kdo vážně zkoumá celé Slovo pochopí proč bylo upraveno do tří dílů. Abdrushin reagoval vždy na uchopování lidí a pokud budete sledovat chronologické vydávání zjistíte, že jako nejpozdnější přednášky se objevily ty, které znovu mluví o čistotě myšlení a o prvních krocích na cestě ke Světlu. Ti kteří měli rozepsat celé dílo, od něho odešli a lidstvo bylo zanechané úplně na začátku. Proto, když sledujete kam se potom vložili tyto přednášky do třídílného vydání shledáváte to jako moudrost. Celé to hádání, o tom, které je to pravé usvědčuje čtenáře z jejich neschopnosti duchovně nahlédnout Pravdu. Což je tak těžké svým citem si to zjistit!? Ale myslím v opravdovém náhledu a obrazu. A k tomuto Abdrushin vybízí i v trojsvazkovém i v původním vydání. Živoucí prožívání a samostatnost v duchovním náhledu se po člověku chce! Spory čtenářů však ukazují jediné chybí tu vnitřní náhled. V současné době se může každý dostat k obou formám vydání. Forma původního vydání je pro všechny mnohem zavazující, protože odhaluje mnohem více vědění. A kdo více ví musí také více vykonat... Leží tu před námi celý svět, který tone v bažinách svého špatného konání. Každý den nenávratně mizí jednotlivé duše(ve svém pádu), které ještě donedávna v sobě nesli možnost vzletu ke Světlu. Padají proto, že lidé kteří mají vědění a mají v jednotném působení přinést lidem vědění a mají vyvolat dění na záchranu všech tonoucích, nechtějí nic dělat. A protože záchrana lidstva nejde jinak, než velkou spoluprací všech služebníků Světla, tak pro každého kdo nehledá jak spolupracovat, ale stále hledá proč ne, je to veliká zodpovědnost, jejíž následky budou hrozné. Až se každému z nás po naší smrti ukáže možný počet zachráněných, který půjde do statisíců. Kde bude pak naše "láska" k druhým. Mít v ruce záchraný kruh a nehodit ho tonoucímu je hrozné. Samozřejmě mnozí řeknete, že působíte, máte stránky podílíte se na vydávání třeba knih. To všechno je málo. Síla, která je v jednotném působení, kdy se každý chopí své práce, jež mu náleží je něco zcela většího. (Pan Skokan to nádherně vystihl s těmi pruty.) Je to lenost a důležitost vlastního Já, která se bude raději hádat, aby nic nemusela dělat. A tak místo zvěstování Věčných Pravd na všech úrovních budete donekonečna ztrácet čas. Zřejmě pro Vás znamená více i paní Makedonová než sl. Irmingard a paní Marie (neboť tu zde obhajujete doslova plamenně), ovšem to jsou tedy neuchopené přednášky právě toho stejného Poselství.
 
Je to naozaj jedno?
K vyjadreniu, že nie je jedno aký postoj zaujmeme k Slovu a treba Slovo prijať celé a nepozmenene . Týmto sa pripájam k vyjadreniu Jána Antona Slobodu. Na margo toho prečo to nie je jedno. Aby sme sa mohli poučiť z minulosti musíme poznať pôvodné dielo Posolstvo Grálu. Pôvodné dielo je určené pre povolaný národ. Tak ako bolo dané Posolstvo Grálu pre Nemcov aby sa postavili do svojej úlohy, tak sa má teraz postaviť malý národ do svojej úlohy. Po tom čo Nemeckému národu boli odobraté Pánom Abdrushinom tieto práva dal ich inému národu, malému národu. Táto prednáška je v pôvodnom Posolstve Grálu pod názvom „ 18.apríl ( duben )1937 „. Ešte jeden príklad k minulým dejom. Abdrushin prvý krát, keď žil na zemi tak žil v tej istej dobe kedy žil aj Mojžiš. Tým bude aj ľudom zrejmejšie ako vyzeralo spoločné pôsobenie. „..., predchádzal Abdrushin Syna Božieho, a nasledoval žalobu, aby privodil Egypťanom súd . Prišiel , aby oslobodil národ Židov,.... ...Býval často v paláci Faraónovom a privodil tým úplne sám rozuzlenie duchovných zákonov pre celý národ. Len tak bolo možné, že Mojžiš mohol vtedy aj vyhlásiť všetky tresty, ktoré sa rýchle vyplnili.“ - Celé toto dianie je v pôvodnom Posolstve Grálu pod názvom „A vyplnilo sa...!“ ( podčiarknuté je citát Pána Abdrushina ). Z toho je zrejmé, že ako to prebiehalo v minulosti tak to bude prebiehať aj v blížiacej sa výstavbe tisícročnej ríše. Na začiatku bude výstavbu osobne viesť Imanuel, aby priniesol na Zemi vyrovnávajúcu spravodlivosť v samočinnom rozuzlení duchovných zákonov. Ďakujem Pánovi, že ešte smiem... S pozdravom Peter Franko
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Je to naozaj jedno?Ako vidno, tak diskusia naďalej pokračuje ohľadom Posolstva Grálu, autorské práva, vydavateľské práva, kto urobil úpravy, atď.

Ale ja by som začal niekde inde, keď je tu tvrdené, že je to jedno, či to upravené, alebo neupravené, ktoré bolo vydávané za čias druhého pôsobenia ABDRUSHINA.

Čiže niekto sa tu zmienil, že je to jedno. Tak potom je tiež jedno, že v Zjavení Jána niekto niečo upravil, a tým sa celé Zjavenie prenieslo na život a poslanie Ježiša. Naozaj je to jedno, keď sa zotrváva na tejto dogme?

Je jedno, že učeníci niečo poplietli, samozrejme, že nie úmyselne, a tým sa Ježiš stal aj Synom Človeka, atď.Je to naozaj jedno?

To si naozaj myslíte čitatelia Posolstva Grálu, keď už vám aj tu bolo povedané a pripomenuté, že Pán sa sám vyslovil, že na Jeho slovách nebude zmenené nič, a že ľudia sa majú riadiť podľa Slová, a nie Slovo podľa ľudí!

Je vám naozaj jedno, ak autor nezanechá ani zmienku o úpravách, dokonca hovorí, že sa nič meniť nebude?

,,Buď berieš človeče všetko, alebo, neber potom nič!“

Je vám naozaj jedno, že pokiaľ by autor Posolstva Grálu urobil tie zmeny, tak prečo sa potom nerešpektovalo to, ale pôvodné Posolstvo sa vydávalo až do roku 1958? Prečo sa nevydávalo po Jeho odchode to upravené, ale sa dlhší čas zotrvávalo na vydávaní toho pôvodného? Je vám to naozaj jedno. Veď tým by sa predsa porušovala vôľa Pánova! Aj toto vám je jedno?

Prečo vo svojich spomienkach pán Helmut Muller také niečo nespomína, ktorý tak veľa urobil pre Pána, a ktorí v posledných rokoch života ABDRUSHINA sa pohyboval v Jeho tesnej blízkosti. Myslíte, že by to nevedel? Ten, ktorý bol tak blízko pri Pánovi?

A prečo potom list od pána Mullera, ktorý adresoval sl. Irmingrad na Vompemberg, kde niečo tvrdí, čo sa týkalo aj úprav Posolstva Grálu? Prečo asi?

Tých prečo je zrazu viac a viac, a či aj to vám je jedno? Či nemáme byť dôsledný a neúprosný vo všetkom? Zamyslíte sa už konečne poriadne nad tým, lebo jedno to určite nie je.

Pekný deň želám.

Ján Anton Sloboda.

,,Autor hociktorého diela má právo vykonať zmení na ňom, ale druhá osoba nie, nech by to bol ktokoľvek!“


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Re:


Ako? Veď tam chýbajú celé vety a dokonca kapitoly, a hlavné proroctvá, ktoré sa týkajú opätovného príchodu Syna Človeka na Zem, a s tým súvisiace udalosti, ktoré sú s tým spojené.

Ján Anton Sloboda.

Ako ste prišli na to, že v trojdielnom Posolstve Grálu bolo zmenené Slovo?
AUTORSKÉ PRÁVA
Uveďme si dostupné fakty na autorské práva na Posolstvo.

1. Pán povedal, že autorské práva na svoje prednášky nikdy nedá do iných rúk. Iné je to u vydavateľských práv, ktoré po jeho odchode prešli na príbuzných a neskôr na Nadáciu Posolstva Grálu v Stuttgarte. V súčasnosti majú vydavateľské právo oni.

2. Pán dal právo na šírenie tzv. predvojnového, pôvodného Posolstva p.Kovářovi, teraz vydavateľstvo Hlas zo Zlína . Tu máme dve vydavateľské práva na šírenie Posolstva.

3. Treba spomenúť aj výroky Pána: „ Polož Slovo na vysokú skalu, aby sa ľudský duch namáhal.“
„Najradšej by som odňal Slovo , ľudskému duchu.“ A ďalej výrok „ nehádžte perly sviniam“ – z biblie.

Čo z uvedeného vyplýva, ako to vnímam ja sám?
Sporné je vydanie trojzväzkového Posolstva. Ale zoberme na zreteľ následovné : Nemal právo autor Posolstva ho upraviť a zmeniť formu ako sa bude šíriť Posolstvo po zlyhaní povolanosti nemeckého národa ? Vážne si myslíte, že p. Mária (Ruža) a p. Irmingard (Ľalia) by vedome išli proti vôli Pánovej? , keď tvrdili, že Pán prepracoval Posolstvo vhodnejšie na ďalšie šírenie v trojzväzkovej verzii?

A na čo nesmieme zabudnúť je, že ľudský duch sa musí namáhať, aby sa dostal k Slovu Božiemu, k Posolstvu a nemá mu byť ponúkané ako ktorákoľvek kniha z kníhkupectva. Veď v Posolstve je SLOVO BOŽIE!

A moja skúsenosť s trojzväzkovým a pôvodným Posolstvom? Poznám obe verzie a neviem načo toľko kriku, z ktorého sa má , alebo nemá čerpať. Uvedomme si, v obidvoch verziách je SLOVO BOŹIE, a našou povinnosťou nie je sa o ňom dohadovať , ale premeniť prijaté poznanie v čin, iba to nám pomôže. Veď o čo sme lepší, ako napr. kresťania, kde sú tie tisíce čitateľov, kde je to vidno v spoločnosti? Veď ako povedal Syn Boží : viera sa má stať živou a nemyslíte si, že presvedčenie, ktoré sme smeli prijať od Syna Človeka sa nemá stať živým presvedčením? A kde inde ako v živote samom?

A akou formou by sa malo šíriť Posolstvo v dnešnej dobe? Osobne si myslím, že voľne v kníhkupectve by mal byť prvý diel Posolstva, a ostatné dva diely by mali byť na objednávku ,kde by sa preukázala určitá námaha. A až po prijatí Posolstva trojzväzkového , by sa malo ponúknuť s určitým zdráhaním pôvodné Posolstvo a Nezaradené prednášky iba vážnym záujemcom.
Veď kde je požadované Pánom : Polož Slovo na vysokú skalu, aby sa ľudský duch , ak má z neho čerpať, namáhal?
Ja osobne sa prikláňam k Pánovým slovám , a nie k ľudským sporom, z ktorého Posolstva sa má čerpať.

A na záver : Je zvláštne , kam sa diskusia dostala , od príspevku zo 4.6.2007 zo 6:51 hod s názvom “Zúfalé snahy „. Prečítal som si uvedený text na stránke združenia – ľudskosť, kde spoločnosť Efezus s.r.o. podala sťažnosť na združenie pre porušovania autorských práv a následnú reakciu združenia.. A práve združenie ľudskosť sa snaží, ako som zistil, zabrániť tomu, aby sa nešírilo trojzväzkové Posolstvo naraz. Veď na ich stránkach nie je Posolstvo uverejnené v elektronickej podobe.
Zaražajúce je,že neopodstatnená sťažnosť prišla počas najväčšieho sviatku v roku. A na tom sa nikto z diskutujúcich nepozastavil,. Začala sa tu rozoberať forma šírenia Posolstva , ako keby to nebolo živé Slovo Božie.

Nezachveje sa vo vás vnútro, váš cit? Veď v konečnom dôsledku ani tak nezáleží z ktorej verzie Posolstva čerpáme , ale hlavne či ho dokážeme použiť vo svojom každodennom živote. Máme sa stať živými vzormi a vo vzájomnom pôsobení šíriť Posolstvo medzi ľuďmi. Veď kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene tam som aj Ja medzi nimi. Myslíte si, že každý má pôsobiť len sám? Nie sme tu aj pre druhých? Nepoučili sme sa od čias Svätopluka a jeho povestných troch prútov? Dokedy budeme vyčítať ostatným rozdiely? Spojme sa a neplytvajme silu a čas na zbytočné a nič neriešiace spory.

Je toľko možností, ako sa môžeme spojiť dvaja , traja a môžeme niečo dobré spraviť .Nemusíme sa hneď spájať do nejakého spolku alebo hnutia. Každý môže mnohé urobiť aj sám na tom mieste kde práve stojí. Len nám nesmie chýbať ochota pomáhať druhým, každý v možnostiach aké má sám.
To Vám z celého srdca prajem aby ste to dokázali.

S pozdravom RASTISLAV SKOKAN
 
hriech
Dnes sa polemizuje nad Posolstvom , či predvojnovým,či povojnovým!Dôležité je , že posollstvo Je a existuje!Náš problém , je hriech samotný!Hriech , ktorý pramení z naších myšlienok ,citou a činou.Vieme kto je autorom Posolstva , aj čo žiada!Najdôležitejšie je pochopiť , kto tým autorom naozaj je!Mnohý , takzvaný kresťania o Posolstve nevedia a ani netušia.Hriechom je naša samolúbosť , ktorá prerastie v pýchu na naše "naučené" znalosti!Dostali sme sa k pramenu, ale pochopiť skutočný zmysel bude trvať niekedy až desaťročia!Pán bol s ludstvom zatial trpezlivý, ale nadošla chvýľa Súdu a bude žiadať viac!Od tých , ktorý sa k pramenu dostali.Základom , je pochopiť trojjedinosť Božstva,jej skutočné osobnosti.Pán si už zvolí , alebo si zvolil duchov , čo budú môcť po jeho pravici pomáhať budovať Tisícročnú ríšu!Skutočnú Pravdu má len Boh!Naše chápanie je obmedzené , akokoľvek sa snažíme tvrdiť opak!Nie sme o nič lepší "materiál" ako za čias Ježiša , alebo v čase života Pána na zemi v minulom storočí!Sme len možno o pozemský život skúsenejší, a aj tak si mnohý ani nepamätáme , kým sme predtým boli!Našou skutočnou podstatou je veľakrát hriech , ktorý je jadrom naších životou , a ani si to naozaj neuvedomujeme , ked nechceme!Kométa , ktorá má naštartovať dianie , ešte nieje tu!Ešte neprepukli ozajstné skúšky a bôle našich charakterou!Ale čas je blízko!Svetlo nás presvieti a odhalí pravú totožnosť našich pozemských tiel.Potom sa bude baviť rovný s rovným!Potom bude ozajstný dialog, ,tvorivý dialog medzi ľudmi!Zatial sme v bahne!Bahne svojich hriechov , predstáv a citou!Prebudenie sa blíži!Pre mnohých kruté , ale jediné , ktoré môže ešte priniesť spásu!