Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Původní Poselství?
V průběhu roku 1940 (tedy několik měsíců před svým odchodem), pověřil Pán svého učedníka Josefa Kováře, aby vydal Poselství Grálu v podobě, která přesně odpovídala tzv. Velkému vydání z roku 1932. Jsou o tom i dokumenty. Navíc jeho syn Josef Kovář ze Zlína vlastní vydavatelská práva na vydávání nejen českého překladu, ale i německého originálu, písemně potvrzená Abdrushinem, v původní, Pánem vydané podobě. Není tedy potřeba nic dokazovat, jsou to fakta. Vydání Poselství Grálu v roce 1940 tedy mělo sloužit k tomu, aby v následujících letech, tedy i po Pánově smrti sloužilo nejen "znalým" čtenářům, ale i nově příchozím hledajícím.
 
Vážený pane Pavle, logiku a pravost neurčuji já, ale Pánovo Slovo. Nevím proč bych měl něco dokazovat. Ať každý sám hledá v Pánových (kompletních) textech jak věci stojí a jak ne. Jestliže byl Pán lidstvím znechucen, tak to přece na Jeho Slově nic nemění, protože On jen splňoval, bez ohledu na okolnosti. Chcete ho stavět do role člověka? Jste povolán k tomu, abyste rozhodoval o tom, kdo Poselství pochopil hlouběji a kdo ne?
 
Diskuze na Okounu vždy něčím překvapí, o její existenci kolují mezi některýma čtenáři již zvěsti… »...Logika je ve všem Božském působení. Toto působení je dokonalé a všechno dokonalé nemůže postrádati logiky...« Pane, Vaše slova ač dobře míněná, zcela evidentně postrádají logiku. Jiným vyčítáte dohadování o tom, jak má Poselství vypadat, přesto že sám určujete pravost něčeho, co neumíte a ani nemůžete dokázat. Citovat ze Slova Poselství bez hlubšího uchopení obsahu je přinejmenším troufalé. Považte, Pán byl lidstvím znechucen a aby toho ještě nebylo dost, vypukla válka. Zkuste více prožívat, snad se Vám mnohé ujasní. Na případné reakce nehodlám odpovídat.
Je opravdu smutné jak se lidé dohadují o formě Slova. I když svým druhem leží propastně hluboko pod původem Slova, přesto produkují dlouhodechá mínění o Slově, kterými vlastně chtějí rozhodovat o tom jak má Poselství vypadat, ne-li dokonce určovat co má být jeho obsahem a co ne!

"Lidé to prožijí, ač se tomu nyní vysmívají. Jejich duše se těžkými otřesy uvolní a budou připraveny toužebně chtít přijímat. Pak také poznají bohatství mého Poselství, na němž nebude změněno ani slova, nýbrž jest a zůstane tak, jak bylo mnou dáno. Ale lidé se změní ve zcela krátkém čase, poněvadž jejich duše jsou teď ještě příliš strnulé svévolí zkřiveného rozumu."
Abdrushin /A když se lidstvo zeptá …/
 
Jozef Potúček
Vyber si aj TY!
<NAT98 je miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.>

Je pekné, pán Ľuboš, že nás informujete o dianí okolo Vášho Združenia, ale myslím si, že skôr ako by sme mali Vaše Združenie ľutovať, a takto sa na Vás citovo napájať, je poľutovaniahodné, že čitatelia Posolstva Grálu sa medzi sebou doslova bijú, ktorý z nich ako prvý v popredí ponesie pred sebou ako vývesný štít práve toto Posolstvo od Boha.

Nezabúdajme ale, že nie prázdne slová, ale naše skutky pôjdu za nami.
Nie organizovaná svorka hladných vlkov, ale jednotlivec sám za seba!
Nie slovo ľudské, ale SLOVO BOŽIE!
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z InternetuTento článok som objavil dnes na Internete. Myslím, že by bolo správne sa nad ním zamyslieť, lebo koľkí z nás používajú tento výdobytok techniky, ktorý asi až takým skvelým výdobytkom predsa nie je, tak ako veľa iných vecí, ktoré sú len výdobytkom rozumu.

Možno by stačilo, ak by ho každý využíval čo najmenej, len v tých najnutnejších prípadoch, keď je to naozaj potrebné a nutné. Ak naozaj sa takto ubližuje včelám, tak potom treba konať hneď, a bez odkladu!

Ján Anton Sloboda.

Včely vymírají. Mohou za to mobilní telefony?


Včely v Německu vymírají

Dnes, čtk, man

Na masivním úbytku včel má podíl radiace z mobilů

Londýn - Řada mýtů o škodlivosti mobilních telefonů na lidské zdraví už padla. Zdá se ale, že mohou být pro některé živočichy přece jen nebezpečné.

Radiace z mobilních telefonů totiž možná způsobuje vymírání včel.
Hrozí potravinová krize?

Napsal to dnes britský list The Independent s odvoláním na vědce, kteří se problémem zabývají. Citoval vědecké kruhy, podle nichž by pro část lidstva mohl v důsledku úbytku včel nastat problém v zásobování potravinami.

Význam včel pro člověka kdysi Albert Einstein charakterizoval tak, že bez včel "by lidstvo přežilo jen čtyři roky".

Pro vědecký svět je záhadou náhlý úbytek včelstev, bez jejichž opylování se neobejdou zemědělské plodiny. Nejdříve to zaznamenali včelaři v USA, později se tento jev přenesl i do Evropy.

Trochu velké mobilní telefony

Jedna z teorií tvrdí, že včely nedokážou najít zpáteční cestu k úlům a že se na tom podílí možná radiace z mobilních telefonů.

Úpadek včelstev se projevuje náhlým vyprázdněním úlu, v němž zůstane pouze
královna, nakladená vajíčka a jen několik nedospělých dělnic. Chovatelé se
domnívají, že včely umírají osamoceně daleko od úlů.

Včelí genocida v USA

Úbytek je v USA velmi citelný - na západním pobřeží je to 60 procent včel,
na východním 70 procent. Náhle opuštěné úly hlásí včelaři také z v Německu,
Švýcarku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Řecku a v Británii.

Teorie o vlivu roztočů, pesticidů ani globálního oteplování nejsou přesvědčivé.

Němečtí vědci už delší dobu dokazují, že se chování včelstev mění v blízkosti
elektrického vedení a z nové studie univerzity v Landau je zřejmé, že se včely
odmítají vrátit do úlu, jestliže je poblíž něj umístěn mobilní telefon.
 
Zúfalé snahy...
Za internetový odklik hrozba súdom!
(Obdržali sme neoprávnené obvinenie so snahou poškodiť našu činnosť)

Otvorený list – stanovisko Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti k neoprávnenému písomnému napadnutiu konateľom spoločnosti „Efezus s. r. o.“

Zhodou zaujímavých okolností sme v redakcii našich stránok v týchto dňoch obdržali elektronickú kópiu listu, ktorý bol síce zaslaný tretej osobe, ale ako to vyplýva z jeho záhlavia, tento list bol celkom evidentne adresovaný Slovenskému občianskemu združeniu pre posilňovanie mravov a ľudskosti. Obsah tohto listu je pre nás mimoriadne prekvapivý, pretože ide o písomný podnet a napadnutie menovaného združenia spoločnosťou Efezus s. r. o. vo veci poškodzovania autorských práv na knižné dielo „Vo Svetle Pravdy“, Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina.

Viac na: http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/za-internetovy-odklik-hrozba-sudom/
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Pravá túžba.


Každý už isto neraz počul, že ako si ľudia zamieňajú želanie s túžbou. Túžia po tom či onom, ale tu pravú túžbu málokto objavil, spoznal a našiel, tak ako pravý zmysel života.

Kto ale pozorné čítal, číta a preciťoval, preciťuje prednášky od Abdrushina, a to prijal ako pravé Slovo Božie, ktoré mu je k záchrane a spáse, tak ten by mal vedieť, že jestvuje len jedna a pravá túžba, túžba po Svetle a Pravde, po ktorej ľudský duch tak túži a prahne. Len prostredníctvom nej, tej pravej túžby, nachádza ten správny zmysel života, v ktorom tkvie pravá a verná služba BOHU. Až vtedy sa stáva ľudský duch kamienkom pre stvorenie potrebným, a nie kameňom uhoľným, pre stvorenie úplne nepotrebným.

,,Pravá túžba je len jedna! Túžba po Svetle a Pravde.“

Pekný nedeľný deň želám. Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka pre tento deň


,,Pravda sa nevnucuje, ani nenúka, ale pokojne čaká, že kto si k nej cestu nájde.“ Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na večnosť


,,Hľadaj Pravdu,

počuj Pravdu,

uč sa Pravdu,

miluj Pravdu,

hovor Pravdu,

ži Pravdu,

bráň Pravdu až do smrti !"

Ján Hus


 
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na dnešné ráno,,Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden." M.R. Štefánik.

 
Vpredvečer dňa vyliatia Sily zo Svetla sa ukázali bytostní v plnej aktivite a bolo možné pozorovať množstvo oblakov zaujímavých tvarov, dlhý čas jasnú dúhu s úplným dvojitým oblúkom a krásny, rýcho sa meniaci západ slnka s červeno vyfarbenými oblakmi.
 
Niečo pekné na tento deň
 
Dodatok.
Iste nie je náhoda, že pán Franko tu uverejnil posledné tri príspevky v čase, keď je vylievaná sila do celého stvorenia, nevynímajúc aj túto Zem, ktorá smie byť vo veľkej očiste ešte spolu zachránená.

Tak ako tu bolo napísané, jasné, zreteľné, pekné a jednoduché vysvetlenie, ktoré tak veľa vysvetľuje, prečo príchod Ježišov, prečo príchod ABDRUSHINOV, a prečo november 1998 a pôsobenie Prakráľovnej pred veľkou očistou Zeme, ktoré je veľkým zasľúbením pre celé ľudstvo. Tu naozaj len platí, že buď áno, alebo buď nie. Nič iné. A tobôž, ak sa hrdý tým, že je čitateľom Posolstva Grálu!!!

Pekný májoví večer želám.

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!" Abd-ru-shin
 
Ďalší hodnotný príspevok, od pána Franka. Myslím, že aj ten by mal patriť medzi zaujímavé príspevky.

Pekný májoví večer želám.
Prijatie Boha - príkaz
Počiatok stvorenia „je“ v Parsifalovi. Nastávajúci vývoj stvorenia „je“ odvždy daný. Koniec v hmotnosti „je“ odpočiatku daný v príchode Syna Človeka. Pretože „ Boh je“ – „Slovo je“. Avšak príchod Ježiša a Abdrushina nebol odpočiatku daný - naplánovaný, bol to núdzový akt Božej milosti, keď ľudstvo spadlo do hriechu. Prineseným Slovom bolo podané ľudstvu záchranné lano po ktorom sa mohlo vyšplhať, keby chcelo a navrátiť sa na správnu cestu k Bohu. Cesta ktorá je odjakživa daná. Keby ľudstvo nespadlo do hriechu nemusel by prísť Ježiš ani Abdrushin. Ľudstvo by sa svojím správnym cítením správne vyvíjalo a pokojne by čakalo na zasľúbeného Syna Človeka v súdnom dni a v prirodzenom dianí by bolo ľudstvo vyzdvihnuté do svetlých výšin. Ale ľudstvo išlo svojou cestou, chcelo byť samo staviteľom stvorenia. Áno príchodom Abdrushina bola daná posledná príležitosť v Posolstve Grálu aby spoznaním a nasledovaním Pravdy sa ľudstvo oslobodilo – pustilo od temna, nasledovaním Božieho Slova. Bola daná posledná príležitosť pripraviť sa na nastávajúce udalosti, nie že Syn Človeka posledný krát príde. Príchodom Syna Človeka ako Kráľa tisícročnej ríše už nie je daná žiadna príležitosť. Je len príkaz prijať Boha! Kto ho odmietne ten sám nechce, neprijal Boha. A v tom je určená možnosť alebo nemožnosť, v uplatnení svojej slobodnej vôle, stať sa obyvateľom zasľúbenej ríše mieru. Tak aj vo Večných zákonoch je oznámené narodenie Kráľa tisícročnej ríše v roku 1998 na Slovensku, v tom už nie je daná žiadna príležitosť. V tom je daná povinnosť - príkaz PRIJAŤ BOHA! Peter Franko
 
Z Posolstva Grálu:

"Nyní PO TŘETÍ A NAPOSLEDY opět dává se vám příležitost pomocí Poselství Grálu jasně viděti Boží zákony ve stvoření, aby všichni lidé mohli se státi pravými služebníky Božími v plném vědomí, v radostném a jarém činu, jak to pravá služba Boží vyžaduje!"

"Obrat světů! Naléhavě nutný, aby svět nebyl zahnán lidským samozaslepením úplně ve zkázu. I přišel znovu Abdrushin na tuto zemi, ABY UZAVŘEL KRUH, rozuzlil všechny duchovní zákony, které jsou nesprávným chtěním lidí zle zamotány a tím aby vyplnil, co bylo zaslíbeno varovně a napomínavě již před tisíci lety: "Soud!"

"S tupým tušením stojí nyní všichni lidé před něčím nepochopitelným. Pokud ještě mohou tušit, to jest cítit. Volám ještě jednou ke konečnému procitnutí z divokého víru NESNESITELNÉ PRÁZDNÉ POVRCHNOSTI! Naposledy!


 
JAN. jan.jan@post.sk 
Hodnotný príspevok.Chcel by som sa prihovoriť za príspevok pána Franka, aby sa zase niečo cenné nestratilo, a aby aj tento príspevok bol tak isto zaradený, medzi zaujímavé príspevky.

Pekné, jasné, jednoduché a zreteľné vysvetlenie. Ďakujem Vám zaň pán Franko.

Pekný deň želám. Ján Anton Sloboda.