Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Ao-Institút fórum, alebo NAT98?
 
Prečo toľko kriku?
...Ako asi reagovali vtedajší súčastníci Mojžiša, keď im priniesol Desatoro ako návod k správnemu vývoju a oprosteniu sa od chýb, ktoré v sebe ľudstvo ako celok so sebou nieslo? Posmechom, pochybnosťami o pravosti prijatých zákonov, tancom okolo zlatého teľaťa, ktoré si medzitým postavili a samozrejme počiatočnou nedôverou...Aké príznačné pre toto nové dianie, keď ľudia znova mudrujú nad tým či 10 alebo 17 zákonov. Pochybnosťami zastretý rozum sa neodvažuje čo i len nahliadnuť do podstaty týchto nových Zákonov a už je dopredu hotový so svojím názorom.... Čo vám, ľudia, na tomto znení vadí? Prosím o konkrétne postrehy. Ďakujem P.Popadič
Jan Marschner
duch.zárodky
Dobrý den. Pročetl jsem si vaše výňatky a nevidím rozporu. Pokud je v Bibli líčen děj Stvoření světa za sedm dní a dnes již uznáváte, že těchto sedm dní trvalo milióny let, pokuste se na toto podívat stejně. Proto časový úsek mezi inkarnací mužského a ženského duchovního zárodku byl tak dlouhý dokud nebyli splněny všechny zákony pro možnost splnění inkarnace ženského duchovního zárodku. Je zase jen veliký obdiv k nádheře tohoto Stvoření a dík také vyvinutým lidským duchům(což nejsou Stvoření, neboť i v Ráji jsou děti, které se vyvíjí. A právě v těchto lidských duších, které se vyvinuli v Ráji, vznikla touha vzdát dík Stvořiteli ve Službě Světlu. A ve veliké lásce ku pomoci vivíjejícím se duchovním zárodkům ve hmotnosti se inkarnovali jako první, aby těla prozářili duchovní silou a zušlechtili je na potřebnou míru.), kteří se rozhodli pro tento krok opuštění Ráje pro pomoc vyvíjejícím se duchovním zárodkům. Dobře si povšimněte slůvka vivinutý a vyvíjející. A my jako vyvíjející se duchovní zárodky nejsme ještě vyvinutými. Vyvinutými se staneme ve chvíli, kdy vstoupíme do duchovního Ráje. Pokud máte ještě další nesrovnalosti, napište je, neboť čerpání ao-institutu je z čistého zdroje a nakonec bude na Vás aby jste se omluvil pro své špatné pochopení. S pozdravem Jan Marschner
 
Vskutku presne vystihnutý názor!
Súhlasím s Hľadajúcim,
napriek tomu že ste pochopili ako som to myslel, hovoríte aby som to zvážil? Myslel tom tým skúmanie všetkého,netýka sa to len Posolstva, teda vnútorné overovanie - preciťovanie, usilovanie o to čo je správne, dokonalé usilovanie o spravodlivosť-to všetko sa má skrývať za hľadaním Pravdy. Ľudia zväčša hľadajú pravdu/akúkoľvek/ tak že určitú myšlienku porovnávajú s tvrdením politikov, vedcov, mysliteľov, nábož. predstaviteľov atd. či s ňou oni súhlasia alebo nie. Bolo by dobré si uvedomiť že aj oni sú ľudia a môžu sa mýliť alebo klamať.A nezamyslia sa nad tým čo hovoria a či sa náhodou nemýlia. A ďalšie príklady v móde, modernej hudbe, ekonomike atď všade prevláda kopírovanie a bezmyšlienkovité preberanie názorov.Pochopiteľne je to jednoduchšie ako sa nad niečím zamýšľať. A pritom stačí počúvať vlastné svedomie alebo starostlivo zvažovať a nepríjmať za pravdu to čo sa nám za pravdu predloží. Keby sa bol človek stále pridržal citu nemusel by urobiť toľko chýb.
To prečo sú diskusie zbytočné? Myslel som dohadovanie sa a presviedčanie. Pokiaľ má za cieľ povznášanie a obohatenie ostatných to je iná káva.Tráva je zelená. A môže niekto tvrdiť že je červená, môže prísť z rôznymi teóriami, odvolať sa na tvrdenia nejakých odborníkov, odsúhladiť v parlamente, dať do zákonov a nariadiť ľuďom aby verili že je červená, aj tak skutočnosť nezmení. Ale tráva sa s ním nebude hádať ani mu to vyvracať svojou existenciou sama svedčí o skutočnosti. A každý si pravdu môže zistiť jednoduchým pohľadom na trávu./viď rozprávka Cisárové nové šaty/. Nie je dôležité mať názor, čo je dnes veľmi moderné. ale poznať naozaj aká je skutočnosť. Už ste niekedy počuli politika, nábož. predstaviteľa, vedca povedať že sa mýli alebo nevie? Okamžite by prišiel o miesto. Alebo kňaza ktorý by povedal tamto náboženstvo je lepšie ako naše, choďte tam, alebo podnikateľa povedať, tamtá firma vyrába kvalitnejšie - je lepšia? To asi nie. Hladia si svoje záujmy. Pritom ak by mali za cieľ všetci všeobecné dobro potom by podobné ohlasi mali odznieť.
A ešte na vysvetlenie ak hovorím o poznaní skutočnej Pravdy, mám na mysly čiastkové útržky poznania toho čo je správne od nepamäti, pretože človek nikdy nemôže poznať všetko ale len to čo potrebuje pre seba. Okrem toho akékoľvek slovné spojenlia skutočná pravda, absolútna pravda, najvyššia pravda by nemali byť lebo Pravda je len jedna a aj preto sa píše s veľkým začiatočným písmenom. Neexistuje menšia ani väčšia Pravda.
 
"Záchrana jest pouze v tom, nepotlačovati klíčící myšlení a tím probouzející se pochybnost, neboť v tom se ozývá zdravá touha po Pravdě." Abdrushin
 
Podezřívání, očerňování, špehování a shazování je typickým stylem různých přisluhovačů sekt a církví. Zatím jste věcně neodpověděl na nic. Jen stále řešíte mou osobu. Tímto končím diskuzi s Vámi pane Luboši, protože to je ztráta času a jdu raději dělat něco smysluplnějšího.
Re:
A čo tým ste chcel povedať, že ak niekto niekam vstupuje? Veď ak by tam nevstúpil, tak by ani nemohol nič vedieť o ďalšom združení, ktoré by tak rado viedlo ľudstvo do novej doby , samozrejme pod svojou vlajkou.

Radšej by ste si mal prečítať poriadne časť odpovede od Abdrushina, ako tu niekoho očiernovať a napádať, a to len preto, lebo poukázal na nezrovnalosti Ao - institútu!!! Ale nakoniec, veď to ste vy, ktorí tu neustále vnášate vždy nové spory a útoky!
Peter N
Je zaujímavé, ako často vstupujú práve pochybovači na stránky Českého AO - Inštitútu, aký majú prehľad textoch a koľko opakovaných návštev. A týka sa to aj p. Petra N.

Prečo ste si mysleli, že sa tá Karlova univerzita týka práve Vás? Je to podozrivé. Pozrite, je jedno, či ste z Prahy alebo zo Znojma, či používate pseudonym, alebo nie, dostali ste vecnú odpoveď na Vaše otázky, nedržte sa Vami vystavaných dogiem, ale pracujte živo s Posolstvom Pravdy, potom sa dozviete aj viac.

Želám Vám veľa šťastia pri hľadaní Pravdy...
 
Bez komentára.
Abdrushin - Niečo z otázok a odpovedí: 52. Zkoumání Slova.

Boží volání vychází ke každému jednotlivému lidskému duchu přímo! Neboť také každý jedině sám za sebe nese zodpovědnost za vše, co myslí a dělá! V TOM JEST NEMOŽNOST, ABY SE MOHLY TVOŘIT SPOLKY TAM, KDE SE JEDNÁ O SLOVO PRAVDY, PONĚVADŽ SE PŘI TOM KAŽDÝ MUSÍ SNAŽIT, ABY BYL HOTOV SÁM SE SEBOU! NEMŮŽE SE OPÍRAT O DRUHÉ, NEBO SI OD NICH VYŽADOVAT RADU.

Kdo ukazuje takovou nesamostatnost, jest již předem ztracen pro vlastní život. Nepotřebuje se namáhat, poněvadž konečného cíle nikdy nedosáhne. Bude-li ztracen ihned nyní, nebo teprve později, nehraje pro něho žádnou velikou roli! Bylo by nesprávné zanechávat takovým duchovním lenochům naděje, které se přece nikdy nesplní.

Kdo nemůže Poselství Grálu duchovně následovat, pro toho jest lépe, jde-li dál svou cestou, než aby ukazoval záblesky své moudrosti, neboť nastane hodina, kdy bude pak pozdě na to, aby se mohl rozmyslet k něčemu lepšímu, poněvadž nynější dětinské vyvyšování vytvoří mlýnský kámen, který ho zadrží dole.

Poselství Grálu zasahuje všechny lidi v nejslabším bodě: v domýšlivosti, živené po tisíciletí! Proto tolik citlivosti, tolik posměšků, tolik shovívavosti ve zdánlivé povýšenosti, ze které až příliš zřetelně promlouvá největší zloba, jež nakonec právě jen svědčí o tom, co Poselství Grálu o lidech říká.

Kroucení, vykrucování, obracení, posměch, horlivost, nenávist a chtění platit za chytré, ukazuje myslícímu pozorovateli všude jako v nejčistším zrcadle jako skutečnost to, co nechtějí uznat a co chtějí potírat! Boj jest však marný! Škoda síly na to vynaložené! Neboť tato Pravda jest neúprosně pevná a zvítězí. Vzpírání a kroucení tentokrát lidem nepomůže.
 
Pane Luboši, proč pořád řešíte mou osobu, zatímco věcné otázky stále zůstávají z Vaší strany nezodpovězeny. Sám jste chtěl konkrétní příklad rozporů x textech ao-institutu. Dostal co jste chtěl, moje osoba je přeci nepodstatná. Pokud nejste schopen věcně o textech, které jsem citoval diskutovat, tak Vám zbývá již jen jedno. Očernit osobu na to poukazující a apelovat a její nízký stupeň, ze kterého přece nemůže mít takový rozhled, aby tyto vznešené texty pochopil. Kromě toho nejsem držitelem žádného titulu a na Karlově univerzitě nepracuji. Vaše informační síť šlápla vedle. :-)
Sedem Nových Zákonov sú Zákony určené Pánom obsiahnuté priamo v Posolstve Grálu.
Iba duchovne slepý ich nemôže objaviť a ešte sa rozhorčuje vtedy, keď mu ich niekto doslova "predloží pod nos". 
Páni, zdá sa že máte podrobný prehľad o textoch AO - Inštitútu...
 
Pozor už mají sedmnáctero!
Vážený pán Peter N,

ani tituly, ani práca hoci na Karlovej univerzite nemôžu človeku pomôcť, aby sa stal viac duchovným - Váš prístup je rýdzo dogmatický, vytvorili ste si fixný obraz na citát z Posolstva, hoci každý obraz z tohto Diela je živý a pohyblivý tak, ako to ani netušíte. Snáď nebude potrebné viac opakovať, že oba citáty sa nevylučujú, ale vzájomne podporujú.

Pochopte tiež, že pozemská učenosť môže byť človeku skôr na prekážku, než ku pomoci. Zamyslite sa, či k takejto skupine ľudí nepatríte...
 
Oprava: Lebo zasa...
 
A nehovoriac o tom, že si vykladajú ponovom Desatoro!

To od ABDRUSHINA im už asi nestačí, leno zasa to vie niekto oveľa lepšie!!!
Ako sršne, a to len preto, že tu niekto vyslovil slobodne svoj názor!
Úmyslně jsem pouze citoval a položil otázky na které zřejmě neumíte věcně odpovědět. Nemám žádnou potřebu obracet se na nějakou redakci, a nechat si něco vysvětlovat. Pán to napsal zcela jasně jak to bylo, text ao-... tomu zcela odporuje, nač tedy nějaké vysvětlování. Místo toho, abyste věcně odpověděl, děláte přesně to, z čeho jste mě v jednom z minulých příspěvků obvinil a sice očerňujete. Otázku, zda bych měl vůči Pánovi výhrady si umím zodpovědět zcela jednoduše. V Poselství jsem nalezl dílo bez mezer a rozporů. Jiné je to s texty ao-... .Tuto otázku, byste si však měl položit především Vy, protože tu obhajujete "dílo" s mezerami a rozpory. Co byste řekl Pánovi, kdyby tyto texty odmítl?
Protirečenie?
A v čom si podľa Vás protirečia citáty AO - Inštitútu s citátom z Posolstva Grálu, ktorý ste použili?

Ja vidím rozpor vo Vás, nepochopili ste ani citáty AO - Inštitútu a ani zmieňovanú časť Posolstva Grálu.

Navyše, ak by ste si dali to úsilie a zozbiereli toľko odvahy a obrátili sa s Vašimi rozpormi priamo na redakciu AO - Inštitútu, určite by Vám bolo mnohé objasnené.

Pán nám podal vysvetlenia v hrubých rysoch, viac sme mu neumožnili, je potom na tých, ktorí čisto čerpajú z Jeho Posolstva, aby sa naplnili Pánove slová:

"Přijdou jiní, kteří z každé z mých přednášek dovedou napsati třebas i více knih. Nemohu se s tím nyní zdržovati..."

Povrchnosť je to isté, ako duchovná lenivosť, skúmajte citom a mozaiky Vám zapadnú do seba.

A navyše, ste si naozaj taký istý, že pokiaľ by ste žili na Zemi počas priameho pôsobenia Pána, že by ste voči Nemu nemali podobné výhrady, ak máte teraz voči AO - Inštitútu?

Je ľahko prijať to minulé, lenže Ježiš predsa vravel: "Viera musí byť živá".

Tak sa usilujte o živosť a pochopíte viac, než si dokážete predstaviť...