Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Protirečenie?
A v čom si podľa Vás protirečia citáty AO - Inštitútu s citátom z Posolstva Grálu, ktorý ste použili?

Ja vidím rozpor vo Vás, nepochopili ste ani citáty AO - Inštitútu a ani zmieňovanú časť Posolstva Grálu.

Navyše, ak by ste si dali to úsilie a zozbiereli toľko odvahy a obrátili sa s Vašimi rozpormi priamo na redakciu AO - Inštitútu, určite by Vám bolo mnohé objasnené.

Pán nám podal vysvetlenia v hrubých rysoch, viac sme mu neumožnili, je potom na tých, ktorí čisto čerpajú z Jeho Posolstva, aby sa naplnili Pánove slová:

"Přijdou jiní, kteří z každé z mých přednášek dovedou napsati třebas i více knih. Nemohu se s tím nyní zdržovati..."

Povrchnosť je to isté, ako duchovná lenivosť, skúmajte citom a mozaiky Vám zapadnú do seba.

A navyše, ste si naozaj taký istý, že pokiaľ by ste žili na Zemi počas priameho pôsobenia Pána, že by ste voči Nemu nemali podobné výhrady, ak máte teraz voči AO - Inštitútu?

Je ľahko prijať to minulé, lenže Ježiš predsa vravel: "Viera musí byť živá".

Tak sa usilujte o živosť a pochopíte viac, než si dokážete predstaviť...

"Každý sám"
Naozaj dobrý postreh - mohli by ste ešte prosím objasniť:

"Každý musí hľadať Pravdu sám, tak že sa napojí na duchovnú úroveň, nie že bude kopírovať názory iných...ale o vedenie musí usilovať každý sám. Preto akékoľvek diskusie ohľadne skutočnej Pravdy sú zbytočné..."

Totiž to "každý sám" je vsúčasnosti veľmi rozšírený "mor" medzi čitateľmi - aby ste pochopili, ako to myslím, zamyslite sa nad týmto obrazom:

Ak by Pán jednal podľa toho, ako sa mnohí správajú, hoci by na Zemi žil, Poznanie a Pravdu ktorú priniesol by si nechal iba pre seba. Žil by spokojne svoj život na nestaral by sa o ostatných, to by sa stalo, keby Pán jednal podľa vzoru a správania sa NÁS mnohých!

Uvedomte si, že Pán denne hľadal možnosti a spôsoby, ako šíriť Poznanie ktoré priniesol - vydával najskôr jeden časopis, druhý, potom tretí, hľadajúci sa ku nemu schádzali, pravidelne sa stretávali, poriadal v úvode pôsobenia prednášky, ďalej sa venoval písaniu prednášok, založil osadu Grálu s tisícorakými povinnosťami najrozličnejšieho druhu... Jeho činorodosť a príklad v tomto smere má byť pre nás tým najvyšším príkladom!

A ako sa správame my? Nuž pozrite sa okolo seba - na prijatie Posolstva Grálu sú v súčasnosti zrelí desaťťisíce hľadajúcich - otázka znie: "Kde sú?"

Samozrejme že spia, pretože súčasní čitatelia Posolstva Pravdy zaháľajú ako tí najväčší duchovní i pozemskí povaľači!

Tak prosím dobre zvážte, čo píšete, keď rozširujete slová typu "každý sám". Aj malé dieťa v škole by malo chápať, že učivo zvládne iba vtedy, ak sa bude vážne a individuálne štúdiu venovať, tvrdo pracovať na sebe a vzdelávať sa, to mu nikto iný naozaj nedokáže sprostredkovať. Lenže to, čo sa naučí má NAPLNO využiť vo svojom živote a to môže jedine v činnosti a v kontakte s okolím, kde sa takýto človek bude usilovať zo všetkých síl pomáhať druhým. Čitatelia však najradšej iba mudrujú.

Väčšina z nich sa preto správajú ako "úžerníci" - iba berú bez toho, aby dávali, vo falošnej pokore a skromnosti "pracujú na sebe" a pritom ich nazaujíma, že ich práca, ba povinnosť - je pohyb v "teréne", medzi ľuďmi pri zvestovaní Slova a pri pomáhaní hľadajúcim...

Mnohí z vás, ktorí toto čítate by ste sa mali hanbiť za doterajšiu svoju nečinnosť, výraz "citatelia" vystihuje naozaj to pravé...

http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/slovensko-z-pohladu-hlbsich-suvislosti/Stačí, že niekto tu vyslovil slobodný názor k príspevkom Ao - inštitutu, a ihneď je zatracovaný. Preto sa pýtam, že prečo? Lebo to vidí tak, ako to druhí nevidia?

Preto je naozaj oveľa správnejšie privádzať hľadajúcich k Zdroju, k Posolstvu Grálu, ktorý je dnes oveľa viac potrebnejší, ako čokoľvek iné, nakoľko tam hľadajúci nájde a nachádza to, čo potrebuje, aby smel vstúpiť do novej doby, a aby zdarne prešiel vyvrcholením posledného súdu pre túto starú dobu!
Jen kvůli zbytečnému povyku uvedu jeden konkrétní příklad nesrovnalostí textů „ao-institutu“ a Poselství Grálu.

Citace z textu „Duchovní zárodky na počátku cesty VII“ – ao-institut:
V dobách prvních inkarnování duší na Zemi i na jiná světová tělesa ve vesmíru bylo vše v moudrosti zařízeno tak, že napřed, před inkarnováním se zmiňovaných mladých duší do pozemských těl, byla tato těla zušlechtěna, pozvednuta ze zvířecího stupně prostřednictvím inkarnovaných vyvinutých, zralých - tedy již plně sebevědomých, dokonalých duchů, kteří s radostí, ve věrné službě Bohu, převzali tuto úlohu, a v čase několika stovek generací pozvedaly zvířecí vzhled těla k vyššímu zušlechtění natolik, aby se mohly plnocenně inkarnovat právě zmiňované mladé duše, toužebně se těšící na vstup do světa hrubohmotnosti. Čtenářům předchozích přednášek bude také snadno srozumitelná skutečnost, že prvními inkarnovanými mladými dušemi do čerstvě zušlechtěných zvířecích těl byly duše mužského, aktivního druhu. Pro jemnější, více pasivnější druh ženských duší byly tyto průkopnické podmínky ve hrubohmotnosti stále vzdálenými natolik, že chybělo zde pro ně ještě potřebné vlákno záření z tehdejšího hrubohmotného těla, které by umožnilo započetí spojování s jemnějším zářením čistých, ženskými vlastnostmi obdařených duší.
(otázka 1: pokud nebylo možné, aby se vtělily duchovní zárodky ženského druhu, jak je možné, že se k lidoopům vtělili přímo stvoření duchové z oblastí nad rájem, aby duchovním zárodkům prozářili těla(!)?)

Další citace z výše uvedeného textu ao-institutu:
Pro žensky duchovní druh - tedy zmíněné ženské duše, musel teprve nadejít čas odpovídajícího záření tělesného organismu, který byl podmíněn větším produchovněním - zušlechtěním, které se také stále více zesilovalo spojováním duchovního druhu DNA, které se převratně měnilo v mužských tělech, v nichž byli inkarnováni duchové - stvoření i prvotní mužské duše se zvířecím DNA, kolujícím doposud v tělech samičího tělesného organismu.
Tímto spojováním byla v dočasném soužití s duchovním pozvednuta bytostně zvířecí duše na nejvyšší svůj možný stupeň. Také i v tom spočívá nesmírná milost Stvořitelova, neboť tyto bytostně zvířecí duše směly se i později přibližovat k lidem jako jejich věrní ochránci v jemnohmotnu i v pozemském světě.
V určitém období tohoto vývoje a pozvedání tělesného organismu nastalo pak konečné dosažení takového stupně vyzařování tělesného organismu, že směly se bezprostředně inkarnovat duše ženského druhu, které pak již natrvalo převzaly úlohy ženského působení ve všem, co zastávaly do té doby ony bytostně zvířecí duše v ženských tělech. Tím nastal současně zcela zásadní společenský obrat ve vývoji lidského druhu na Zemi.
(otázka 2: Z výše uvedených textů vyplývá, že mužské duchovní zárodky, spolu se stvořenými, žili ve společenství s lidoopy a možná i dokonce s nimi sdíleli lože!?)

Naproti tomu Abdrushin píše úplně něco jiného v přednášce Stvoření člověka:

"Takový je postup při každém vtělení. Ale vraťme se ke vtělení prvního člověka.
Nadešel tedy veliký oddíl ve vývoji stvoření: Na jedné straně ve hrubohmotném světě stálo nejvýš vyvinuté zvíře, které mělo poskytnouti hrubohmotné tělo jako nádobu pro příštího člověka. Na druhé straně ve světě jemnohmotném stála vyvinutá lidská duše, která očekávala spojení s hrubohmotnou nádobou, aby všemu hrubohmotnému dala další rozmach ke zduchovnění.
Když nyní nastal u nejušlechtilejšího páru těchto vysoce vyvinutých zvířat akt plození, nevtělila se jako doposud v hodině inkarnace duše zvířecí, ale na jejím místě připravená k tomu duše lidská, která měla v sobě nesmrtelnou jiskru ducha. Jemnohmotné lidské duše s převážně positivně vyvinutými schopnostmi vtělovaly se následkem stejnorodosti do zvířecích těl pohlaví muž-ského. Duše s převážně negativními, něžnějšími schopnostmi, vtělovaly se do těl ženských, jež byly jejich druhu bližší.
Tento pochod neposkytuje žádné opory pro tvrzení, že člověk pochází ze zvířete „pračlověka“. Člověku, který má svůj skutečný původ v duchovnu, poskytlo zvíře „pračlověk“ jen hrubo-hmotnou přechodnou nádobu. Ani nejtužšímu materialistovi dnes nenapadne, aby se považoval za přímého příbuzného zvířete. A přece jest tu dnes, jako tehdy, těsná tělesná příbuznost, tedy hrubohmotná stejnorodost. Skutečný „živý“ člověk, tedy vlastní duchovní „já“ člověka není však nijak stejnorodé se zvířetem nebo od zvířete odvozené.
Po zrození prvního pozemského člověka stál tento člověk ve skutečnosti osamocen, bez rodičů. Nemohl uznati zvířata vzdor vysokému jejich vývoji jako rodiče a nemohl míti s nimi žádného společenství."

Takže, žádná zmínka o stvořených, pouze mužských duší ani žádné společenství s opicemi.
 
Mnohí Posolsvo čítali, ale len niektorí ho správne chápu. Posolstvo Grálu oslovilo predovšetkým tých, ktorí už predtým pravdu hľadali, mali určité názory, vlastné cítenie, vedenie ale nie rozumové, teda schopnosť vycítiť pravdu.
Zamysleli ste sa prečo sa podobných diskusií nezúčastňujú ženy? Žeby to bolo pod ich úroveň sa dohadovať o Pravde? Každý musí hľadať Pravdu sám, tak že sa napojí na duchovnú úroveň, nie že bude kopírovať názory iných. Samozrejme iný mu môžu pomocť, poradiť, ale o vedenie musí usilovať každý sám. Preto akékoľvek diskusie ohľadne skutočnej Pravdy sú zbytočné. Človek o pravde nerozhoduje. Tá je nezávislá od ľudskej vôle. Nedohadujte sa, nikoho nepresviečajte.
Je rozdiel medzi prečítaním a pochopením.Existuje jeden vtip. Jeden vysokoškolský učiteľ sa pýta druhého:
- Prosím ťa, čo je vlastne teória relativity?
- Ty to nevieš? Ja ti to vysvetlím...
- Nie, nie, vysvetliť viem aj ja. Len tomu nerozumiem.
 
Pán Peter N,
nehľadiac na to, že odporúčate ostatným, aby si preskúmali texty ao-inštitútu /čím robíte v podstate reklamu na uvedené stránky/, je potrebné Vás upozorniť, že z Vášho postoja je evidentná značná miera plytkosti a povrchnosti.

prezentujete postoj, ktorý nemá s dodržovaním obsahu Posolstva Grálu nič spoločné.

Poukazujte na omyly v konkrétnych textoch vo všeobecnej rovine, nevecne a dosť naivne. Takýto postoj je príznačný stúpencom cirkví - ste typický príklad "prívrženca" diela Posolstva Grálu, v ktorom sa okrem iného dočítate, že vlažnosť a plytkosť bude v Súde zavrhnutá aj s ich nositeľmi...
Kto hľadá, tak ten aj nájde!!!
 
Prednášky
http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/voda-svetla-vyrobca-na-slovensku/
 
ao-institut
Vaše doporučenie k skúmaniu je správne. Ak sa však opierate o Posolstvo Grálu, tak rešpektujte prosím aj vecnosť pri skúmaní, ku ktorému autor tohto diela neustále vyzýva. Skúste byť preto vecný a poukázať na konkrétne omyly, inak vedome očierňujete a porušujete Prikázania!
SKÚMANIE
Ak poviete A, nie rozumnejšie povedať aj B ? Veď komu to pomôže ak poviete: to si každý musí zistiť sám. Nie je lepšie poukazať na nezrovnalosti a spoločne zistiť kde a či vôbec? Aj keby ste mali aj pravdu? Veď tu niekto by mohol pvrdiť, že iba v Biblii je pravda a kto ju nevidi, tomu niet pomoci. Alebo, niekto by tvrdil, že poslanie p. Makedonovej je nepravé alebo pravé a máne to skúmať, alebo ako to, že to nevidime? V skutku je to dobre, ale komu tým sme pomohli?
Prajem krásný deň. RASTISLAV SKOKAN
 
Není třeba nic konkretizovat. Každý se tam může podívat a prozkoumat to sám.
AO-INSTITUT
Pán Petr N.
Buďte prosím Vás konkrétnejší, inak to vyznieva, jedna babka povedala...Súhlasím, že treba prísne skúmať, ale vecné a nie všeobecné.
Pekný večer praje RASTISLAV SKOKAN
 
Souhlasím!
Nie je oveľa dôležitejšie odporúčať Posolstvo Grálu?
 
ao-institut
Doporučuji přísně zkoumat tyto uvedené texty z hlediska Poselství Grálu! Mnohé z nich obsahují omyly. To, ale musí zjistit a najít každý sám.
 
Odporúčam skutočne obohacujúce a rozsiahle texty a prednášky na stránke
http://ao-institut.cz/texty/ctenarum/puvod-prednasek-ao-institutu.html

S pozdravom P.P.
 
Blízká setkání čtvrtého druhu
Jsme ve vesmíru sami? Otázka, která už několik desítek let nedá spát mnoha lidem. V souvislosti se sérií článků o konferenci unesených a na základě nejen tam uveřejněných důkazů je zcela nepochybné, že fenomén únosů není smyšlenkou, ale je realitou ať již prožívanou v naší známé nebo jiné, běžnému člověku nedostupné, dimenzi. Počty unesených vzrůstají, ale samozřejmě veřejně se o tom nemluví, patrně proto, jak je nám předkládáno, že mnoho z nás není na potvrzení takovéhoto faktu připraveno. Ostatně představa, že celé lidstvo je přinejmenším předmětem experimentování s lidskou DNA, nebo dokonce jak velmi přesvědčivě naznačují některé vědecké poznatky a ověřitelné historické zdroje (viz článek Dvanáctá planeta) výsledkem experimentu s několika druhy mimozemské DNA, je jistě velmi šokující. A to zdaleka není všechno, co bylo v posledních letech zveřejněno. Zkusme tedy projít ty informace, které nám v džungli různých svědectví a autentických příběhů připadají systémově nejdůležitější a zapadající do daného problému ve více věrohodných zdrojích.


http://www.tajomstva.org/index.php?session=0&action=read&click=open&article=1173022915
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Z Posolstva doznieva.,,Ľudia majú síce Slovo, nie však pochopenie. A to je predsa to hlavné vo všetkých veciach. Keď chýba pochopenie, potom ani vedenie nič nepomáha!" ABDRUSHIN.

 
JAN. jan.jan@post.sk 


Pani Viktória, to naozaj myslíte vážne, že čo všetko tam píšete? Nehovoriac, že podľa Vás je Váš Michael pravý Syn Človeka, hoci ja Vám to vyvraciať nemienim, lebo ako vidno, tak Vy ste o tom už presvedčená. Verím, že ste si vedomá svojej zodpovednosti, ak také niečo šírite.

Naozaj, môžete povedať, že kde sa o tom píše v Posolstve Grálu, že Ježiš mal dieťa / deti?

Iste, že Ježiš miloval Máriu Magdalenu, ale nie tak, ako Vy tvrdíte. A to dieťa, tak to by som chápal skôr tak, že to bolo to Slovo, ktoré priniesol na Zem, čiže bolo novozrodené.

Ján Anton Sloboda.