Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

A mají vaše kvarky nějaký vztah ke kvarkům, které zkoumá fyzika elementárních částic?
Re: přístroj na vidění do minulosti
Zákon zvratného působení přece dává v přítomnosti možnost jednotlivcům i lidstvu přesně prožít to co v minulosti způsobilo, dobrého nebo zlého. Avšak moudře při tom zakrývá příčinu současného utrpení/radosti, aby mohlo dojít k opravdovému prožití v přítomnosti, které jedině může posunout lidského ducha směrem ke Světlu. Při zrození přece dostáváme duchovní pásku, abychom nemohli přehlédnout naše dosavadní bytí, což by nám bránilo v opravdovém prožívání a stali bychom se jen pozorovateli. Tímto směrem byla položena má otázka.
 
Dodatok: Viete p. Marschner, asi patríte medzi tých, ktorí už si navrávajú, že žijú na počiatku Tisícročnej ríše, hoci Slovo Pána hovorí niečo iné, že len pod Jeho dohľadom môže byť vybudovaná Ríša mieru, lásky a pokoja, ktorá bude dobou, keď ľudstvo bude konečne už žiť podľa zákonov Pána.

Samozrejme, že človek má už teraz žiť po novom, čiže podľa Večných zákonov a už teraz sa meniť, lebo je to tak správne a zhora chcené, ale tá Ríša bude vybudovaná až po Veľkej očiste Zeme, keď na trón si zasadne pravý Vládca a Kráľ IMANUEL. Tak o tom hovorí Biblia, tak o tom hovorí Posolstvo Grálu, tak o tom hovoria Večné zákony 1, 2, 3.
 
Viete Vaša odpoveď mi pripadá asi tak, že keď dvaja robia a hovoria to isté, tak predsa to nie je to isté.

A že vraj môj tón je neznášanliví, tak to by som netvrdil p. Marschner, lebo keď som písal tie riadky, tak som bol úplne uvoľnený a pokojný. Len sú vyjadrením môjho presverdčenia, a nič viac.

Jan Marschner
Pre pútnika
Znovu ten zvláštní tón nesnášenlivosti, a obvinění z toho jako kdyby Vám někdo vaši pravdu bral. Ale když vidím jaký v sobě nesete přetlak, který můžete využít k budování něčeho dobrého zeptám se Vás jinak. Položil Abdrushin svým Slovem základ tisícileté říše? Je v knize Ve Světle Pravdy návod jak má lidský duch na zemi žít? Chce se po člověku aby tak žil? Nechtěl snad toto i Ježíš? Chce snad lidstvo čekat až na konec soudu aby se změnilo? Chcete aby lidé čekali a nic nedělali? Nečetl jste snad že Hvězda jež přináší soud by byla přišla tak nebo tak? Mohla lidi zastihnout připravené tím že vše na zemi uzpůsobili životu jako ve světlých úrovních? Tak i v současné době může lidstvo změnit svůj osud,že začne na zemi budovat veškerý život dle Božích zákonů. Není to snad budování říše pokoje a míru? Pokud tu zůstal návod na správný život, který dovede člověka až do Ráje proč čekat? Není snad toto ve skutečnosti povinností lidského ducha? Napište mi jak chcete strávit ten čas než tu bude tato říše? Nechcete jí jít vstříc? Jan Marschner
Pre p. Havla
Dovoľte, aby som vstúpil do tejto diskusie.
Na základe prehĺbeného poznania o prírodných Zákonoch – teda na základe dosiahnutého vysokého stupňa Pokory bude možné takýto prístroj zostrojiť.

To, či zostrojený už niekedy bol je však veľmi sporné, taký človek by musel ovládať pôsobenie zákonov Stvorenia pôsobiacich nielen v hrubohmotnej pozemskej úrovni s detailnou presnosťou, no predovšetkým by mu muselo byť blízke ich pôsobenie a prejavy aj v oblasti strednej a jemnej hrubohmotnosti. Či sa takýto vysoko inšpirovaný človek pohyboval v kruhoch "Vatikánu" je nanajvýš sporné.

Treba ešte zohľadniť, že na vynájdenie takéhoto prístroja budú potrebné technológie, ktoré len čakajú na svoje objavenie. Blízka doba však prinesie posun i v tomto smere. Aj z dôvodu, kedy bude hrubá hmota i v pozemskej úrovni mimoriadne povzbudená novým druhom žiarenia, ktorý sa už dnes začína veľmi citeľne prejavovať. To okrem iného prinesie i nové vyhliadky pre ľudstvo v oblasti technického vývoja, ktorý bude plne podliehať rešpektovaniu prírodných Zákonov so snahou pozdvihnúť vývoj na Zemi chceným spôsobom.

Samotný význam takéhoto prístroja je nesmierny. Jeho praktické využitie sa počíta najmä pri obhájení pravdivej línie v každom deji, ktorý sa na Zemi uskutočnil. Takto bude možné oddeliť vo všetkom skutočnosť a realitu od tak mnohých nepravdivých opisov a mylných interpretácií, alebo i cielených výmyslov.

Aké by to bolo prevratné, ak by zástanci napr. antroposofie videli, že Ježiš /keďže tu už bol spomenutý/ nedematerializoval svoje telo, pretože to nebolo potrebné a z pohľadu Zákonov Stvorenia úplne vylúčené /hoci je predvídané, že aj hrubohmotná matéria bude v budúcnosti pod správnym vývojom človeka na Zemi z dnešného hľadiska mimoriadne odľahčená, oveľa viac priepustná pre tok všetkých Svetlých žiarení z Vysokých úrovní Stvorenia/.

Týmto prístrojom bude možné veľmi jasne rozlíšiť, čo sú to myšlienkové formy vo vzťahu k tomu, čo sa aj reálne hrubohmotne uskutočnilo na ktoromkoľvek mieste na Zemi v akejkoľvek časovej línii. Myšlienkové svety spomínaných antroposofov sformované na základe použitia neutrálnej duchovnej Sily prúdiacej Stvorením a v závislosti použitia slobodnej vôle týchto ľudí, sa reálne nachádzajú v jemnejších úrovniach hrubohmotnej časti neskoršieho Stvorenia. Sú však sformované z mnohých nesprávnych náhľadov prívržencov tohto učenia, z ich chcenia, túžob a myslenia. Toto sa však dnes prejavuje v každom odvetví ľudských snáh a aj preto budeme na určitý čas vydedený zo svojich doterajších „práv“. V blízkej dobe bude pôsobenie prírodných a teda aj Duchovných Zákonov na Zemi tak urýchlené, že nikomu nebude možné dlhodobo odolávať zrýchleným spätným účinkom v prípade akýchkoľvek chybných krokov. Zlý úmysel tak bude odhalený takmer bezprostredne a jeho pôvodca bude prinútený, aby v čo najkratšom čase napravil svoje konanie. Inak utrpí škodu v rozsahu, ktorá môže napr. znamenať i poškodenie, alebo celkové zlyhanie jeho telesného aparátu.

Pomocou takéhoto prístroja bude minulosť očistená od všetkých nepravdivých nánosov či už v náboženstvách, iných učeniach, tiež budú správne interpretovateľné dejiny vývoja planéty Zem, ľudstva ako celku a samozrejme aj tzv. dnešná kriminalistika bude mať v budúcnosti svoje oprávnené zastúpenie až do doby, kým ľudstvo vo svojom vývoji tak nezosilnie, že zločiny i toho najľahšieho druhu budú považované za nenávratnú minulosť.
Ľuboš
 
Ak si niekto namýšla, že ľudia sú schopní toho, aby sami vybudovali ríšu mieru a pokoja - Tisícročnú ríšu, tak je/sú na veľkom omyle, nakoľko zhora už dávno bolo tak rozhodnuté, a človek s tým nemôže nič urobiť, že s vystavbou môže započať len Ten, ktorého k tomu vyvolil sám BOH Stvoriteľ! A tým je len jediný na túto úlohu vyvolený, samotný Syn Boha Otca IMANUEL! Bez Imanuela nie je možná žiadná výstavba Tisícročnej ríše. Preto kto tvrdí niečo iné, tak zavádza buď z nepochopenia, alebo to robí vedome, a potom je jasné koho je služobníkom.

Preto aj ja to verejné hovorím, že pani Makedonovej poslanie je a bolo pravé. A či tomu niekto verí, alebo neverí, tak to je už len jeho problém, lebo aj týmto si ukováva svoj ďalší osud, ale zároveň aj dokazuje, že nakoľko je schopný, aby smel alebo nesmel prekročiť prah novej doby.
Jan Marschner
Knihy paní Makedonové
Základem života člověka by mělo být uskutečnění čistého ušlechtilého života dle Božích zákonů. Pokud člověk nalezl cestu má ji 100% žít a na ní se převědčí sám, jestli je vše Pravda nebo ne. Z minulosti by se měli lidé poučit, že se lidé pořád o něco přeli místo aby Pravdu žili. Ono Pravdu žít vyžaduje přemáhání a duchovní snažení a to se všem nechce. Při duchovním růstu také dostanete odpovědi na své otázky. Ale je to podmíněno schopností nahlédout, kde se v současné době paní Makedonová nachází. A věřte mi Stvoření je veliké a zároveň je tak snadné v poctivém úsilí nalézt Pravdu o čemkoliv. Lidé mrhají zbytečně časem v neustálém dohadování místo aby se ztišili a nalezli odpověď v nitru. Při společné snaze o uskutečnění vysokých ideálů z každého náboženství by bylo na zemi lépe. Kniha Ve Světle Pravdy pro toto přemostění vytváří. Při správném pochopení ukazuje člověku obraz nového způsobu žití na zemi i mezi lidmi. Pokud se lidé stále jen přou a nejsou ochotni ustoupit ze "svého názoru" nevybudují zde na zemi nic!!! Víte kolik je kolem lidí různého vyznání a směrů. Všem je potřeba pomoci, ale je třeba jim vytvořit přemostění od jejich cesty k dokonalým zákonům Stvoření. Ale k žití! Mnozí by to o sobě chtěli říci, že to již žijí, ale skutečnost je mnohem jiná. Každý zvěstovatel neukazoval na sebe, ale vždy na Stvořitele. Tak máme žít i my. Neboť Boha který stvořil vše kolem nás máme všichni stejného a všichni máme žít tak abychom ho svým čistým životem uctili a vzdali mu dík za jeho nádherné Stvoření. Raději se všichni zabývejme a ptejme jak můžeme zde na zemi vybudovat zaslíbenou říši míru a pokoje... Vytvoří to snad jediný člověk, nebo lidé co se stále o něco přou a nehledí na Pravdu nad tím vším??? S pozdravem Jan Marschner
Na tomto fóre sa o p. Makedonovej a jej knihách popísalo veľa negativného aj pozitivého.Ja osobne si myslím , že cez jej knihy sa ľudia mohli dostať aj ku knihe Vo svetle pravdy , o ktorej dovtedy vedelo len malo ľudí.Tak to bolo aj so mnou.Keď som začala čítať jej knihu Večné zákony I. , bolo to pre mňa niečo nové , bolo to niečo pozitívne , o ktorom sa dalo povedať, áno tak by to malo byť, tak by to malo vyzerať na tejto našej planete.Keď som čítala prvý diel knihy Večné zákony mala som tiež sen ( tiež neviem či sa to dá nazvať snom. Čítala som ju dopoludnia a dostala som sa po kapitolu 12. Potom som knihu zatvorila a položila vedľa.Zatvorila som oči a či to bol sen alebo nie neviem , ale počula som prekrásnu melódiu, alebo to bol spev ale bez slov ,ktorá sa slovami opísať nedá.Potom popoludní som naspäť zobrala knihu a začala čítať 12 kapitolu. Tam som sa dočítala ,že životným elixírom labutej panny je spev, ktorý jej dáva duchovnú silu a nežný povab. Myslela som si že viac sa k týmto veciam vyjadrovať nebudem , ale každý deň mi to pricháza na um a čím viac nad tým premýšľam , tým mám väčší pocit, aby som to napísala.Ja osobne si myslím , že p. Makedonová bola tou , o ktorej písala.No každý to vidí zo svojho uhla pohľadu.Hovorí sa že sny prichádzajú preto , že nám chcu niečo ukázať , niečo naznačiť. Moje skusenosti s knihami od p. Makedonovej a s knihami od Abd-ru-shina boli veľmi pozitívne a dali mi veľa. A ešte na záver knihu Večné zákony I. som čítala v r.1997.
 
Chronovisor
Doplňuji:
S pristrojem na putovani casem operoval ve Vatikanu otec Pellegrino Ernetti a jmenuje se to Chronovisor.
www.amazon.com/Father-Ernettis-Chronovisor-Creation-Disappearance/dp/1892138026
 
Akasha přístroj
Podobný přístroj založený na nezveřejněném principu byl již údajně vynalezen také jedním vědeckým pracovníkem ve Vatikánu. Rovněž zde bylo možno nahlédnout do minulosti jako ve filmovém záznamu. Když však jej vyzkoušeli za přítomnosti nejvyšších církevních hodnostářů, chtěli kněží nahlédnout do okamžiků, kdy byl ukřižován a vzkříšen Ježíš, zavládlo všeobecné zděšení.

Znamenalo by to konec církve? Zřejmě ano!!! Přístroj pak byl na příkaz papeže s okamžitou platností rozebrán a zničen. Rovněž technická dokumentace zmizela v nedobytných tajných archívech. Ani kam zmizel jeho tvůrce se neví.
 
Jak daleká je budoucnost, kdy si lidé budou moci prohlédnout svou minulost pomocí Vámi zmiňovaného přístroje a k čemu to bude dobré. Děkuji za odpověď.
 
Jan Marschner
voda Světla
Aby se každý z nás mohl přiblížit k vědění jak je možné sílu Světla jež oživuje celé Stvoření koncentrovat a ukotvit zde na zem, musí se "vážně" zabývat stavbou Stvoření jako takovou. Potom pochopí, že hrubohmotnost vyšla z jemnohmotnosti a jemnohmotnost z duchovna, duchovno pak z Boží sféry. Tak jako může lidský duch přijímat vysoké záchvěvy Světla a pomocí nich vše na zemi povznášet, tak naopak tou samou silou může ničitelsky a rušivě působit na vše živé. Při splnění základních předpokladů pro přemostění síly Světla je možné tuto sílu převést pomocí přístroje až do hrubohmotnosti. Hrubohmotnost si můžeme rozdělit na hrubou, střední a jemnou, tedy na tři oddíly jež se liší svou jemností. Střední hrubohmotnost je totožná s astrálním světem a tedy i s astrálním tělem, jež je předobrazem našeho fyzického těla. Toto astrální tělo a astrální svět je tvořen z kvarkových částic. Kvarkové částice jsou však ve svém základním rozdělení dvojího druhu - povinné a nepovinné. Povinné se váží přímo k ostatním formám a zákonitostem přechodů a souvztažností k hrubohmotnému a jemně hrubohmotnému světu. Tedy např. tvoří přesné tvary astrálního světa vážící se např. k fyzickému tělu, či kameni, rostlině atd. Po zániku fyzického těla se po určitém čase tyto částice také rozptýlí. Nepovinné kvarkové částice naopak fungují jako akaša a uchovávají v sobě záznam všeho co se na zemi děje. Ve chvíli, kdy se spustí připravovaný přístroj na čtení těchto kvarkových částic, budeme moci zpětně vidět celou minulost historie na zemi. Např. bude stačit část vašeho těla třeba vlas a díky kvarkové technologii bude možné na obrazovce vidět jakýkoliv časový záznam z historie částic tohoto vlasu. Například kde jste byl, co jste říkal a co dělal. Vše zůstává uchováno v těchto nepovinných kvarkových částicích a kdykoliv je možné z nich začít číst. Jakékoliv naše konání si v blízké budoucnosti budou moci lidé zpětně prohlédnout. Tento přístroj bude např. využíván v kriminalistice pro určení pachatele. Bude stačit přístroj přinést na místo činu a naladit přesný čas činu. Podobně funguje Voda Světla jež působí přemostění pro sílu Světla, která působí na povinné kvarkové částice, které získají vysoký náboj síly Světla a dále jej přenáší do kvarkových částic astrálního těla. Omlouvám se za vědecký popis, ale obvinění z neznalosti kvarkových částic mě k tomu donutil. Tento váš výrok"zato sa tu operuje termínmi kvarky a predkvarky, o ktorých nie je poriadne jasno ani medzi fyzikmi a predpokladám nie to tvorcovi stránok" je přímým obviněním aniž by jste mě znal. Tento váš výrok se tedy zapsal jak do kvarkové úrovně tak do předkvarkové. Předkvarky jsou částice vytvářející jemnou hrubohmotnost tedy myšlenkový svět. Znovu se dělí na povinné a nepovinné jako tomu bylo u již popsaných kvarků. Voda Světla působí i na této úrovni kde u většiny uživatelů pomáhá k čistému myšlení. Technologie Vody Světla nemůže být zveřejněna pro ochranu každého člověka, který při nesprávném zacházení s technologií, jež má své přesné zákonitosti, by si mohl ublížit. Už jen fakt, že při užívání Vody Světla se lidem lépe modlí je odpovídající sám za sebe, proč se tu hovoří o Vodě Světla a technologii Světla. S pozdravem Jan Marschner
http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/voda-svetla-vyrobca-na-slovensku/
 
chcel by som doplniť svoju odpoveď Otázka ako to funguje - je v otázkach viažucich sa a odvolávajúcich sa na Svetlo - kardinálna !
 
odpoveď
Pan Jan,
síce reagujete už na môj zmazaný príspevok, kde som nesúhlasil s príspevkom o vode svetla, ktorý som pociťoval ako nevyžiadaný spam a reklamu a zdá sa s mojím názorom sa stotožnil aj moderátor a príspevky vymazal.

Určite nemienim kritizovať a posudzovať žiadnu osobu, či výrobcu. Od toho som veľmi ďaleko, lebo informácie, ktoré mám nie sú ani zďaleka úplné. Vyjadril som len svoj názor na formu stránky o vode svetla a chcel som sa podeliť so svojím názorom s prispievateľmi do tohto fóra.

Zásadne sa pozerám na veci z pohľadu: čo to je, k čomu je to dobré a ako to funguje. V podstate poznám veľa vecí čo sú zaujímavé, vyzerajú že sú prínosom, ale keď zistíte ako to funguje - neguje to obidve prvé pozitívne zistenia a je to doslova škodlivé.

Ak je dôvod prečo sa nemôže zatiaľ zverejniť technológia (pripúšťam, že môže byť), potom za takýmto konštatovaním by mal byť tento dôvod pre úplnosť informácie, myslím si, uverejný.

Prajem Vám veľa úspechov vo Vašej činnosti.
Ivan
 
Vážený pán Ivan, ponechajte prosím na moderátorovi, či zmaže príspevok o Vode Svetla. Voda Svetla overene ľuďom pomáha, jej technológiu výroby si predsa môžete prekonzultovať priamo s jej výrobcom buď na jeho stránke, alebo osobne na avizovaných prednáškach, čím sa môžete vyhnúť svojím vnútorným rozporom ako i nátlaku na moderetóra tohto fóra...
 
 
V dolinách (pieseň Karla Duchoňa)
V dolinách – kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva
jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie
V dolinách – lesný med vonia viac ako tráva
na svahoch túlia sa ovčie stáda
V domoch pieseň znie

V dolinách – Človek sám svoju prírodu chráni
Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek
V dolinách – ľudia nemajú zamknuté brány
Majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek

Je to kraj kde prísne štíty hôr
Teplo dolín múdro strážia
Pokým slnka lúč zazvoní
na jarné zvonce ovčích stád
Je to kraj kde ráno vstáva skôr
Kde sa drevo z hory tíško zváža
Je to Slovensko čarovné hrdé
Mám ho rád

V dolinách – kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva
jeho jas v tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie
V dolinách – lesný med vonia viac ako tráva
na svahoch túlia sa ovčie stáda
V domoch pieseň znie

V dolinách – Človek sám svoju prírodu chráni
Každý strom, každá lúka na stráni je náš vzácny liek
V dolinách – ľudia nemajú zamknuté brány
Majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek
 
Výrobca Vody Svetla Jan Marschner na Slovensku
/prednášková cesta v troch Slovenských mestách – Bratislava, Trenčín a Ružomberok/

Milí návštevníci,

pre veľký ohlas v súvislosti s mimoriadnymi účinkami Vody Svetla na ľudský organizmus sa pod záštitou Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti uskutoční v dňoch 16 – 18 mája 2007 prednáškový cyklus v troch slovenských mestách o Vode Svetla s názvom:

„Voda Svetla – jedinečný druh pomoci pri získaní duševného i telesného zdravia“

Prednášky sa uskutočnia:

- Ružomberok, 16. 05. 2007, Bjornsonov dom, začiatok o 17.30 hod – 20.30 hod.
- Bratislava, 17. 05. 2007, Dom kultúry Ružinov, miestnosť č. 271, od 15.30 hod – 18.00 hod.
- Trenčín, 18. 05. 2007, od 17.00 – 20.00 hod. Miesto konania bude na internetových stránkach včas uverejnené.

Bližšie informácie získate na internetovej stránke /www.zdruzenie-ludskost.sk/ alebo na stránke /www.vodasvetla.cz/. Telefonicky tiež na t. č. 0914/203 163
.
Tí, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť jednotlivých prednášok od ich začiatku, môžu tak urobiť i počas prednášky, pretože diskusia s možnosťou zakúpenia produktov Vody Svetla ako i literatúry je vyhradená na záver stretnutia. V tejto súvislosti je ešte možnosť navštíviť nás pri výstavnom stolíku na festivale zdravia a výživy v Pezinku hneď po prednáškovom turné v dňoch 19 – 20. 05. 2007.

Tešíme sa na vašu účasť.

http://www.zdruzenie-ludskost.sk/sk/voda-svetla-vyrobca-na-slovensku/