Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Pán Devínsky,

ďakujem za veľmi dobrý príspevok, na ktorý sa dá aj niečo napísať. Keďže milujem intelektuálnu diskusiu, rád sa púšťam do tohoto príspevku (v ďalšom budem citovať, aby sme mali my, a aj ostatní čitatelia, všetko pokope).

1.

,,V onom Vašom príspevku som svojím pohľadom zaregistroval vážny problém ťažko zlúčiteľný s hľadaním pravdy.
Jadro mojej kritiky je v tom, že tvrdíte že napríklad na Mesiaci či Venuši neexistujú v hrubohmotnosti ľudia napriek tomu, že ich neexistencia nieje dokázaná!
Navyše opačný názor, ktorý pripúšťa ich existenciu, nálepkujete slovom „nezmysly“ a ich predstaviteľov zosmiešňujete.
Je to u Vás prejav už nájdeného ukotveného názoru a nie hľadania, skombinovaný so sebavyvyšovaním.“

Toľkoto Vaše slová. Teraz moje.
Tvrdíte, že už mám ukotvený názor a z toho dôvodu to nie je hľadanie pravdy. Ukotvený názor už mám a síce: Na Mesiaci, ani na Venuši nemôžu žiť ľudia (aspoň nie na úrovni našej hrubohmotnej dimenzie). Z čoho vychádzam? Z logiky vyplýva, že ak vo vesmíre pôsobia jednotné zákony, tak tieto jednotné zákony vystavali hrubohmotný život zhruba v takej forme, v akej je na Zemi. A to predpokladá určitý druh podmienok prostredia. Vzhľadom k tomu, že na Venuši a Mesiaci nie sú také podmienky prostredia ako tu na Zemi, celkom logicky usudzujem, že sa tam nemohla vyvinúť ľudská forma, čo i len podobná tej našej. Mimochodom už geografická izolácia Austrálie od ostatných kontinentov spôsobila, že sa na nej vyvinuli také živočíšne formy, aké sa nikde inde na Zemi nenachádzajú (klokany, vták kivi, atď.). Aké živočíšne formy by z tohoto dôvodu museli vzniknúť na planéte, ktorá by mala len trochu odlišné podmienky od tej našej?
Z tejto jasnej úvahy mi vyplýva, že na Mesiaci, ani na Venuši sa ľudia nachádzať jednoducho nemôžu. Preto tvrdím, že je nezmyslom domnievať sa, že by tu ľudia žiť mohli.Myslím, že sa mýlite, ak tvrdíte, že ich neexistencia nie je dokázaná. Nie je samotným dôkazom už nepriaznivosť životných podmienok, ktorá dokázaná je?

Ak má človek ukotvený názor, znamená to, že už nehľadá. Súhlasím. Avšak, myslím, že tým si neodporujem. Pravda (nemyslím teraz na Pravdu = Pán) je totiž všeobecný pojem, do ktorého môžeme zahrnúť pravdy v rôznych oblastiach. Vo svojom vzdelávaní a štúdiu skáčem z jednej oblasti do druhej. Ak cítim, že v niektorej oblasti som dospel k postoju, ktorý považujem na istý čas za konečný, dám sa do práce na inom probléme, alebo nechávam nevyriešené otázky nedokončené a začnem sa zaoberať inými, aby som sa po čase vrátil k tým predchádzajúcim atď. V takomto zmysle mám teda ukotvený názor na život na iných planétach našej slnečnej sústavy. To znamená, že ďalší vývoj v tomto nevylučujem. K prehodnocovaniu svojho stanoviska ma však prinúti len niečo vecné a nie obyčajná viera niektorých ľudí.

2.

,, Napísal som, že ich neexistencia nieje dokázaná. To znamená, že človeku sa nepodarilo zhromaždiť dostatok dôkazov k tomu, aby mohol vyhlásiť ich existenciu za nemožnú. Podotýkam, že sa hľadá ľudský život na hrubohmotnej úrovni, ktorá má svoje tri vrstvy: hrubú, strednú a jemnú. To, čo bolo v tomto hľadaní podniknuté, bolo urobené iba na hrubo-hrubohmotnej úrovni a aj to podľa mňa v nedostatočnej kvalite a šírke.
Ak niektorá sonda nameria teplotu na jednom mieste povrchu Venuše 500 stupňovC, je to dôkaz že tam ani na jednej úrovni hrubohmotnosti neexistuje život?“

Vo svojom príspevku zo dňa 25.březen 2007 13:31:50, som uviedol, že ,,ja zastávam názor, že ľudia na iných planétach v našej slnečnej sústave, nežijú (aspoň nie v našej hrubohmotnej dimenzii).“
Z toho vyplýva, že prítomnosť ľudí na planétach v strednej a jemnej hrubohmotnosti som nevylúčil, pretože to spraviť ani nemôžem. Vylučujem len hrubú hrubohmotnosť.

Napísali ste, že sonda namerala teplotu na jednom mieste povrchu Venuše. A to viete ako? Ja, žiaľ, nie som tak vedecky zdatný, aby som Vám mohol fundovane odpovedať. Vy ste keď píšete, že niektorá sonda nameria na jednom mieste povrchu Venuše 500 stupňov Celzia?

3.

,,Ja sa rátam k tým, ktorí nevylučujú, že aj na iných planétach je hrubohmotný ľudský život. Jeho existenciu dokazovať nemusím, lebo môj predpoklad je všeobecne správny a logický dovtedy, kým by niekto iný dokázal opak, že neexistuje, čo sa ale nestalo. Vyhrám vtedy, ak kdekoľvek okolo nájdu čo len jediného človiečika, dokonca stačí nájsť jedinú stopu jeho predošlej existencie!

Vy ste ale v inej situácii. Vy to dokázať musíte!, ak chcete tvrdiť že tam život nemôže existovať! Vyhráte vtedy, ak dokonale preskúmate celú šírku hrubohmotnosti (nielen hrubú!) na všetkých planétach okolo a človeka nenájdete. Ste toho schopný, respektíve je ľudstvo vôbec schopné vykonať takéto skúmanie?“

Napísali ste, že sa rátate k tým, ktorí hrubohmotný život na iných planétach nevylučujú. V poriadku. Ďalej. Vy existenciu hrubohmotného života na iných planétach dokazovať nemusíte, pretože Váš predpoklad je všeobecne správny... Čo myslíte slovami všeobecne správny? Pravdivý? Nech to však myslíte akokoľvek, myslím, že som dostatočne v bode 1 ukázal, že Váš predpoklad nemôže byť všeobecne správny, nakoľko na Venuši alebo Mesiaci nie sú podmienky na rozvitie života do ľudskej formy!

Prečo by som mal ja dokazovať neexistenciu hrubohmotného života na planétach v našej slnečnej sústave. Alebo, prečo by to mali dokazovať vedci? Len preto, lebo na svete žijú ľudia, ktorí veria tomu, čo Vy? Aby sme sa chápali, nechápem Vašej logike, prečo by oponenti mali niečo dokazovať. Zástancovia nemusia? Prečo nie?

S pozdravom Michal Trubíni.
 
Pán Michal,
pýtate sa, či sa vo Vašom príspevku (z 26.3.) odráža hľadanie Pravdy.
Skúsim Vám na to odpovedať, tiež ako omylný, učiaci sa človek.

V onom Vašom príspevku som svojím pohľadom zaregistroval vážny problém ťažko zlúčiteľný s hľadaním pravdy.
Jadro mojej kritiky je v tom, že tvrdíte že napríklad na Mesiaci či Venuši neexistujú v hrubohmotnosti ľudia napriek tomu, že ich neexistencia nieje dokázaná!
Navyše opačný názor, ktorý pripúšťa ich existenciu, nálepkujete slovom „nezmysly“ a ich predstaviteľov zosmiešňujete.
Je to u Vás prejav už nájdeného ukotveného názoru a nie hľadania, skombinovaný so sebavyvyšovaním.

Napísal som, že ich neexistencia nieje dokázaná. To znamená, že človeku sa nepodarilo zhromaždiť dostatok dôkazov k tomu, aby mohol vyhlásiť ich existenciu za nemožnú. Podotýkam, že sa hľadá ľudský život na hrubohmotnej úrovni, ktorá má svoje tri vrstvy: hrubú, strednú a jemnú. To, čo bolo v tomto hľadaní podniknuté, bolo urobené iba na hrubo-hrubohmotnej úrovni a aj to podľa mňa v nedostatočnej kvalite a šírke.
Ak niektorá sonda nameria teplotu na jednom mieste povrchu Venuše 500 stupňovC, je to dôkaz že tam ani na jednej úrovni hrubohmotnosti neexistuje život?

Ja sa rátam k tým, ktorí nevylučujú, že aj na iných planétach je hrubohmotný ľudský život. Jeho existenciu dokazovať nemusím, lebo môj predpoklad je všeobecne správny a logický dovtedy, kým by niekto iný dokázal opak, že neexistuje, čo sa ale nestalo. Vyhrám vtedy, ak kdekoľvek okolo nájdu čo len jediného človiečika, dokonca stačí nájsť jedinú stopu jeho predošlej existencie!

Vy ste ale v inej situácii. Vy to dokázať musíte!, ak chcete tvrdiť že tam život nemôže existovať! Vyhráte vtedy, ak dokonale preskúmate celú šírku hrubohmotnosti (nielen hrubú!) na všetkých planétach okolo a človeka nenájdete. Ste toho schopný, respektíve je ľudstvo vôbec schopné vykonať takéto skúmanie?

Podobne, ako som písal v príspevku o UFO, museli by ste dokázať, že ani v jednom prípade tam nefigurujú mimozemšťania.
Chápeme sa?

 

O G. Adamskom si možno prečítať na:

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Adamski

http://www.skepticreport.com/ufo/adamski.htm

Je to však anglicky. Čo sa týka toho, že sám Adamski na sklonku života priznal, že si všetko alebo väčšinu vymyslel... o tomto mám pochybnosti, pretože ak by to tak bolo, našiel by som o tom zmienku v hore spomenutých článkoch. Ten druhý odkaz odkazuje na kritický článok a o takom doznaní by predsa jeho autor musel písať, pretože by to podporovalo jeho tvrdenie a to je, že Adamski je klamár.

Ďalšie slová chcem adresovať na prispievateľa pod menom Pútnik. Napísali ste:

,,A ja sa k nikomu nehlásim, a ak k niekomu, tak hlavne k Pravde ako takej."

Hlásite sa k Pravde, ku ktorej ešte len chcete dospieť alebo k Pravde, ktorú už poznáte? Inými slovami: Poznáte Pravdu? Ak áno, potom musíte mať odpovede v nej samej. Vyzývam Vás teda. Poďme spolu hľadať pravdu! Súhlasíte? Ak áno, stanovme si najskôr pravidlá:

1. Budeme odpovedať vecne. Takáto argumentácia predpokladá slová ako: Nemyslím si, že tomu tak je, pretože.... Nie, nesúhlasím s Vami, pretože podľa toho a toho zdroja je to takto.
2. Ak budeme rozoberať jeden problém, nebudeme v argumentovaní odbiehať raz sem a tam, aby sa nám diskusia nerozbiehala rôznymi smermi a tým by sme otvárali stále iné a iné problémy a nevyriešili tak nič (samozrejme, ak bude nutné otvoriť inú problematiku, napríklad hodnovernosť vedeckého poznania, čo bude v priamej súvislosti s riešením daného problému, môžeme tak spraviť, ba musíme).
3. Na osobné útoky, vášňou podfarbené slová útočiace na ego reagovať nebudeme. Nech hovoria slová a logika a nie osobné sympatie a antipatie. Čistota, jasnosť, vecnosť.

Súhlasíte? Dúfam, že áno. Budem veľmi rád.
Navrhujem, aby sme začali týmto problémom.

Súhlasíte, že hodnovernosť diel Adamského je podstatná, pretože sa na neho odvolala p. Makedonová?

Michal Trubíni
 
Ja som vám položil jasnú otázku Albert G., ale vy má len niekam odkazujete, že si to mám najsť. Skutočne odpoveď rovná vás sameho. Vy sice niečo vždy napíšete, ale nie to, čo by ste mal.

Preto sa vás ešte raz pýtam: že či ste bol pri tom, keď to G. Adamský vyriekol? Lebo ak by som mal všetkému veriť, že čo všetko sa píše v novinách, tak potom...

A ja sa k nikomu nehlásim, a ak k niekomu, tak hlavne k Pravde ako takej.

A s tou husou, myslím, že aj to už je otrepané z vašej strany. Asi na nič viac sa už nezmôžete.


P.S.: A stačí povedať žiaľ, lebo neustále porušujete druhé prikázanie Božie!
 
Postřelená husa vždy kejhá!!!
Čím trpíte vy pane Pútnik, nebudu zkoumat. Ale je od vás nakonec správné, že jste se přihlásil k tomu "Proč jen jásovi" Tak jak se i v panu Adamskim nakonec ozvalo svědomí a na smrtelné posteli se novinářům přiznal ke všem podvodům. Budete-li hledat na internetu, najdete jeho úplné doznání.
Sloboda náboženského vyznania
Sloboda náboženského vyznania je jednou zo základných slobôd človeka i podľa Ústavy SR. Ide o absolútne právo v zmysle, že nikoho nie je možné nútiť, aby zmenil svoje náboženské vyznanie či vieru. Podľa článku 24 Ústavy SR má navyše každý právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.
-----------------------
Podobné zákony platí také v ČR, takže nikdo z nás zde není povolán, ani oprávněn omezovat svobodu projevu náboženského smýšlení a vyznání druhého člověka, byť by vzýval samotného Belzebuba. Tím, že příslušníci klubu NAT98 vstupovali do jiných diskusních fór, dali zjevně najevo svoji nejistotu a touhu vyměnit si názory na knihy VZ-1,2,3 od paní Makedonové. Myslím, že zde i jinde bylo zcela korektním a věcným způsobem poukázáno na většinu kritických míst a věroučných slabin v této knize, které jsou v naprosto zřetelném rozporu s Poselstvím Grálu.

Na takovou odpověď bohužel již není reagováno stejně korektním a věcným způsobem ze strany všech příslušníků klubu NAT98, neboť ne všichni jsou vedeni stejnou touhou po Pravdě. Za takových okolností nepovažuji za důstojné pokračovat v podobných diskuzích pro žádného čtenáře Poselství Grálu. Zvláště hledajícím, kteří se náhodně dostanou na tyto diskusní stránky, to může způsobit nedozírné následky.

Sám musím potvrdit, že i já se dostal k odkazu na Poselství Grálu prostřednictvím jedné knihy. Ovšem nebyly to VZ-1,2,3, ale zcela jiná kniha. A nemohu zde popisovat jakou duchovní cestou k tomu bylo přispěno, ale vím kteří lidé i z onoho světa byli při tom nápomocni. Je to úplné duchovní mysterium. Po mnoha letech marného hledání ve všech možných filosofických směrech jsem vždy dospěl k závažným rozporům, ale nikdy jsem neváhal těm dotyčným šiřitelům položit nepříjemné otázky, byť ti se pokládali za velké proroky. Setkal jsem se vždy s naprostým nepochopení a neochotou zkoumat ty jejich „Velké pravdy“, které se ukázaly být pouhými protimluvy. Na své cestě jsem se setkal i s Letničními křesťany, kteří mají mimochodem své sídlo také zde na Slovensku a bohužel také s projevy jejich dost temných duchovních ochránců. Věřte dovedou zastrašovat a snad se i mstít!

A teprve tehdy mi byla ukázána cesta k Prameni vody čisté - Poselství Grálu! Proto věřím, že žádný kdo skutečně hledá a je veden čistou touhou po Pravdě, nikdy nezůstane bez pomoci.

Albert Grübler
albert.gr@centrum.cz
 
Oprava: Paranojov, čiže bludom podozrievavosti?
 


Albert, povedal ste, že Adamský je podvodník a klamár. Preto sa vás chcem opýtať, že kde beriete istotu, že je to tak? Alebo je to tak, že podľa seba, súdim teba?

Bol ste pri tom, keď to povedal?

Vstupujete tu, ale už naozaj neviem prečo, alebo že by nenávisť vo vás vyhrávala nad zdravým cítením a myslením?

Povedal som vám, že stačí povedať žiaľ, ale ako vidno, že vám to naďalej nevadí, že porušujete Druhé prikázanie Božie ,,Nevezmeš meno Božie nadarmo!" Hlavna vec, že niečo opakujete stále, bez prestania dookola, lebo ste si asi povedal, že sto raz opakovaná lož sa stane pravdou. Ale akou?

A ten koniec nemá chybu: ,,Pošlete trochu inteligentnějšího reprezentanta!" Vy asi trpíte nejakou poruchou, keď niečo také hovoríte. Kto to koho kde posiela? Alebo trpíte paranojovou?


 
Jakou vidíte spojitost v těchto datumech?
Miroslav Ivánek
Náhoda?
V Zborníku nezaradených prednášok píše Abdrushin v prednáške s názvom 18. DUBEN 1937, že všetka milosť a ochrana Božích pomocníkov bude odňatá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a bude daná inému - MALÉMU NÁRODU. 18. duben je dňom Abdrushinových narodenín. 17.júla 1992 bola vyhlásená ZVRCHOVANOSŤ Slovenskej republiky. 17.júl je dňom narodenín pani Natálie de Lemeny Makedonovej.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Slovenský národ.
Ale slovenský národ už musí, v týchto prevratných časoch, ísť už teraz len sám, lebo dostal viac ako iné národy, preto má tu schopnosť, aby do cieľa došiel, ako národ povolaný a národ vyvolený. Preto je len na ňom samotnom, či to zvládnie, alebo či to nezvládne.Veď ak by to tak nebolo, tak by podľa mňa k žiadnemu rozdeleniu spočného štátu nedošlo, ale zväzok by naďalej trval. Zväzok, ktorý bol pre národ slovenský skôr bolestný, ako radostný. Zväzok, ktorý bol skôr ponížujúci, ako rovnocenný.

Pekný jarný deň želám. Ján Anton Sloboda.


Už ste aj pútnik 2, Ján 12???
 
Je to také isté tvrdenie ako keď cirkev tvrdí že tým že Ježiša ukrižovali tak že to bola obeta za hriechy ľudstva.

Len poctivým skúmaním napísaného diela môže vzniknúť presvedčenie a mňa obsah VZ 1 2 3 presvedčil že autorka prijímala z temných prúdov. Čo sa týka života na mesiaci existuje dielo od Lorbera. Pre mňa je ale smerodajná prednáška skrivený nástroj kde Abd-ru-shin jasne hovorí že Loreberove diela a jeho súčasníkov boli prijímané pokrivene „ kvôli veľkej horlivosti prijímaného“. Kto to čítal určite vie že sa jeho diela čítajú veľmi ťažko pripomínajú skôr dogmatické a únavné cirkevné texty- najmä jeho evanjelium Jána a tiež prílišné “zbožňovanie“ jeho osoby o čom písal aj Abd-ru-shin.

Preto prosím o znovu zodpovedanie 2 otázok zatiaľ nemal nikto odvahu na ne odpovedať:

1. Ako mohla byť pani Makedonová manželkou a zároveň matkou Imanuela- (je to totálny nezmysel a veľká opovážlivosť podľa Mňa niečo také tvrdiť a preto sa to nezaobišlo bez následkov).

2. Ako môže existovať údajný nehmotný pôrod- keď aj autor Posolstva Grálu píše že bez hrubohmotného plodenia a narodenia nemôže vzniknúť žiadny tvor na tejto našej krásnej planéte Zemi lebo by to odporovalo Prírodným zákonom - tak to bolo aj u Ježiša.


 
opvrava preklepu: cirkev
Oprava
...Čiže iná možnosť neexistuje...
 
Knihy VZ sú pravdivé
Pri tvorbe VZ3 sa pani Makedonová vyjadrila, že do kníh VZ1,2,3 sa nemohla resp. nemôže dostať chybná informácia, lebo by jej to skutočný autor jednoducho nedovolil. Čiže iná možnosť neekzistuje, len ako je uvedená v titule.
Boris Polakovič
 
POVOLANÝ NÁROD
Rád by som prispel iným pohľadom na povolaný národ. Nemeckému národu bolo odňate povolanie a bolo ho dane malému národu, vtedajšiemu národu Československému, ktoré pozostávalo z troch národov: slovenského, moravského a českého národa. Pozrime sa jednotlivo na každý národ. Slovensky národ: Je národom Venušin, ženským a pasívnym národom. Láska je jeho hlavným rysom. Avšak láska k zemi a k čisto pozemskému musí byť premenená, pretvorená v lásku k duchovnému. Je to národ poddajný, ktorý nechce viesť, chce byť vedení. Moravský národ: Je tiež národom ženským, jemným, dobromyseľným. Morava nemá síl, tvoriace veľké pozemské štáty a silu viesť. I založenie Veľkej Moravy bol daný popud z vonku, od germánskeho kupca Sama, ktorý bol jej prvým kniežaťom a zakladateľom. Český národ: Je to národ priebojný a bojovný. Z jeho stredu povstal reformátor majster Ján Hus a národ sa postavil na stranu toho čo hlásal z mečom v ruke a bojoval za slobodu a pravdu. Je to národ ktorý chce viesť a nie byť vedení ako národ slovenský a moravský. Pozrime sa na našu bývalú spoločnú štátnu vlajku. Tri farby, tri národy. Červená farba- Slovensko- láska. Biela farba- Morava- čistota. Modra farba- Čechy- pravda- spravodlivosť. A tak tu máme v hrubej hmote zakotvené v národných dušiach v malom odlesku pôsobenie lásky v slovenskom národe, čistoty v moravskom národe a spravodlivosti v českom národe. Spravodlivosť vedie, čistota a láska pôsobia pomáhajúco a doplňujúco. A tak sme sa dostali k povesti o troch Svätoplukových prútov. Ak každý bude pôsobiť osamote nepriatelia ľahko zlomia jeden prút. Ale ak budeme pôsobiť spolu vytvoríme nepremožiteľnú hradbu Svetla tu na Zemi. Od čias Svätopluka sme sa nepoučili že iba spolu sme silní a neporaziteľní. A na záver: Povolaným národom je podľa mňa český národ. Moravský a slovenský národ je povolaný pomáhať a spolupôsobiť z českým národom, aby sa vytvorilo čisté duchovné pôsobenie spravodlivosti, čistoty a lásky tu na Zemi. S pozdravom RASTISLAV SKOKAN
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo z rozhovorov s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.


Nebudem nateraz odpovedať pánom, ktorí aj tak si to budú vykladať vždy po svojom, či už takého alebo onakého dôvodu, veď každý si je kováčom svojho šťastia, ale radšej tu uverejním niečo z rozhovorov s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou v deň, keď sa slaví meno Emanuel na Slovensku.

,,...ja vám tak poviem, mojou úlohou nie je vlastne presviedčať. Ja mám len oznamovať, že čo sa bude diať. Ja som to v tej mojej knižke vysvetlila podrobne, lebo to, čo tu poviem... ja hovorím len fakty. Ale ako som k nim došla a ako to vlastne je zvestované už niekoľko tisícročí, ako Boh tieto pomoci tým ľuďom, ktorí chcú kráčať správnym spôsobom v živote, ako ich On zosielal a ako ich ja dešifrujem v mojej knihe, tak toto všetko je určitá pomoc, ale je to oznamovanie.

ČIŽE, ČI NIEKTO VERÍ, ALEBO NEVERÍ, TO UŽ JE JEHO PROBLÉM. A ČI SOM SI TO VYMYSLELA, ALEBO NIE, TAK TO JE TIEŽ JEHO PROBLÉM."

Ján Anton Sloboda.


 
Práve v týchto dňoch prebehla médiami správa, že Francúzsko sa stalo prvou krajinou, ktorá sprístupnila pre verejnosť policajné a iné záznamy približne 1000 prípadov svedectiev UFO. Všetko je prístupné sa stránkach:
www.cnes-geipan.fr
(ktoré sú momentálne silno preťažené, mne sa tam nepodarilo dostať)
Sú to záznamy za posledných 50 rokov, ale nie všetky, niečo ostalo na žiadosť vlády utajené.
Zverejnenie týchto záznamov je súčasťou dlhodobejšej stratégie vo vnútri Francúzska, ktoré na rozdiel od Britského a Amerického utajovania UFO prípadov, priniesla už v roku 1999 vydanie knihy vysokých vojenských činiteľov združených v „Cometa report„, s názvom: UFOs and Defense: What must we be prepared for? ("Les Ovni Et La Defense: A quoi doit-on se préparer?"), v ktorej potvrdzujú existenciu UFO.
http://www.ufoevidence.org/topics/Cometa.htm

Osobne nazávidím, do akej situácie sa dostali tí, ktorí tvrdia že tu na Zemi sa nedokáže žiadna cudzia ľudská civilizácia hrubohmotne prejaviť. Aby si svoje tvrdenie obhájili, musia z každého jednotlivého UFO prípadu (aj z tých utajených) dokázať preukázateľne vylúčiť možnosť vplyvu mimozemskej ľudskej rasy. Teraz môžu začať skúmať ďalších 1000 francúzskych prípadov. . . . . . . .
 
Som rád, že sem boli dané informácie o Venuši.

Ja sa hrdo hlásim k vedeckému poznávaniu časti hrubohmotnej reality a pokiaľ niekto protirečí vedeckým poznatkom len na tom základe, že to čo tvrdí zapadá do jeho vybudovanej myšlienkovej konštrukcie o svete, potom sa prikláňam na stranu racionality alebo čierne na bielom napísané, na stranu rozumu.
Duchovné poznávanie a z neho vyabstrahované duchovné poznanie totiž nemôže byť v protiklade s poznaním vedeckým. To je však cieľ, ku ktorému len smerujeme. V mnohých smeroch v ňom ešte nie sme a tak dochádza k rozporom medzi duchovným poznaním a vedeckým poznaním. Naše poznanie získané vedeckou metodológiou (metóda hypotéz a ich overovania) iste nie je presné, no predsa, tvrdiť, že na Venuši žijú ľudia, že na odvrátenej strane Mesiaca majú základňu mimozemšťania atď. je smiešne. Smiešne preto, lebo je to v takom ostrom rozpore s tým, čo tvrdia výskumy, že čierna nie je dostatočne čierna, aby mohla byť protikladom bielej!

A teraz neuveriteľná vec: Človek, ktorý vo svojej knihe tvrdil, že na Mesiaci a Venuši je život a mnohé iné nezmysly, tento človek mal neskôr prísť do nepriameho spojenia so Synom Človeka, aby mu od Neho bolo nadiktované posolstvo. Neuveriteľne nehorázne! Aký postoj má teraz zaujať dôsledne mysliaci človek voči Večným Zákonom, keďže p. Makedonová sa na Adamského odvolala?!! Chcem priamu čestnú odpoveď! Bez akéhokoľvek špinenia mojej osoby, že ju ohovorám, znevažujem atď.! Hľadanie Pravdy predsa predpokladá priame nazeranie na veci, bez zbabelého prikrášľovania a obchádzania.
Je doslova trápne to nízke fanatické táranie niektorých ľudí o posvätnom poslaní p. Makedonovej, to náboženské bu-bu-bu niektorých zástancov, ktoré podľa nie je ničím iným len duchovnou pýchou. Tak často som bol toho svedkom, tak často som s prekvapením čítal nejasné odpovede niektorých zástancov neschopných logickej odpovede, že už s nechuťou chodím na toto forum. Samozrejme je tu jednoduchá pomoc: prestať sem chodiť. Možno k tomu dospejem… to je však moja vec.

Poznámka pre správcu: Ak môj príspevok nie je v súlade s tým, čo je uvedené v záhlaví tohoto fóra, ak to uzná za potrebné, nech ho vymaže.
Pýtam sa však: Odráža sa v mojom príspevku hľadanie Pravdy alebo nie?