Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Ja som vám položil jasnú otázku Albert G., ale vy má len niekam odkazujete, že si to mám najsť. Skutočne odpoveď rovná vás sameho. Vy sice niečo vždy napíšete, ale nie to, čo by ste mal.

Preto sa vás ešte raz pýtam: že či ste bol pri tom, keď to G. Adamský vyriekol? Lebo ak by som mal všetkému veriť, že čo všetko sa píše v novinách, tak potom...

A ja sa k nikomu nehlásim, a ak k niekomu, tak hlavne k Pravde ako takej.

A s tou husou, myslím, že aj to už je otrepané z vašej strany. Asi na nič viac sa už nezmôžete.


P.S.: A stačí povedať žiaľ, lebo neustále porušujete druhé prikázanie Božie!
 
Postřelená husa vždy kejhá!!!
Čím trpíte vy pane Pútnik, nebudu zkoumat. Ale je od vás nakonec správné, že jste se přihlásil k tomu "Proč jen jásovi" Tak jak se i v panu Adamskim nakonec ozvalo svědomí a na smrtelné posteli se novinářům přiznal ke všem podvodům. Budete-li hledat na internetu, najdete jeho úplné doznání.
Sloboda náboženského vyznania
Sloboda náboženského vyznania je jednou zo základných slobôd človeka i podľa Ústavy SR. Ide o absolútne právo v zmysle, že nikoho nie je možné nútiť, aby zmenil svoje náboženské vyznanie či vieru. Podľa článku 24 Ústavy SR má navyše každý právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.
-----------------------
Podobné zákony platí také v ČR, takže nikdo z nás zde není povolán, ani oprávněn omezovat svobodu projevu náboženského smýšlení a vyznání druhého člověka, byť by vzýval samotného Belzebuba. Tím, že příslušníci klubu NAT98 vstupovali do jiných diskusních fór, dali zjevně najevo svoji nejistotu a touhu vyměnit si názory na knihy VZ-1,2,3 od paní Makedonové. Myslím, že zde i jinde bylo zcela korektním a věcným způsobem poukázáno na většinu kritických míst a věroučných slabin v této knize, které jsou v naprosto zřetelném rozporu s Poselstvím Grálu.

Na takovou odpověď bohužel již není reagováno stejně korektním a věcným způsobem ze strany všech příslušníků klubu NAT98, neboť ne všichni jsou vedeni stejnou touhou po Pravdě. Za takových okolností nepovažuji za důstojné pokračovat v podobných diskuzích pro žádného čtenáře Poselství Grálu. Zvláště hledajícím, kteří se náhodně dostanou na tyto diskusní stránky, to může způsobit nedozírné následky.

Sám musím potvrdit, že i já se dostal k odkazu na Poselství Grálu prostřednictvím jedné knihy. Ovšem nebyly to VZ-1,2,3, ale zcela jiná kniha. A nemohu zde popisovat jakou duchovní cestou k tomu bylo přispěno, ale vím kteří lidé i z onoho světa byli při tom nápomocni. Je to úplné duchovní mysterium. Po mnoha letech marného hledání ve všech možných filosofických směrech jsem vždy dospěl k závažným rozporům, ale nikdy jsem neváhal těm dotyčným šiřitelům položit nepříjemné otázky, byť ti se pokládali za velké proroky. Setkal jsem se vždy s naprostým nepochopení a neochotou zkoumat ty jejich „Velké pravdy“, které se ukázaly být pouhými protimluvy. Na své cestě jsem se setkal i s Letničními křesťany, kteří mají mimochodem své sídlo také zde na Slovensku a bohužel také s projevy jejich dost temných duchovních ochránců. Věřte dovedou zastrašovat a snad se i mstít!

A teprve tehdy mi byla ukázána cesta k Prameni vody čisté - Poselství Grálu! Proto věřím, že žádný kdo skutečně hledá a je veden čistou touhou po Pravdě, nikdy nezůstane bez pomoci.

Albert Grübler
albert.gr@centrum.cz
 
Oprava: Paranojov, čiže bludom podozrievavosti?
 


Albert, povedal ste, že Adamský je podvodník a klamár. Preto sa vás chcem opýtať, že kde beriete istotu, že je to tak? Alebo je to tak, že podľa seba, súdim teba?

Bol ste pri tom, keď to povedal?

Vstupujete tu, ale už naozaj neviem prečo, alebo že by nenávisť vo vás vyhrávala nad zdravým cítením a myslením?

Povedal som vám, že stačí povedať žiaľ, ale ako vidno, že vám to naďalej nevadí, že porušujete Druhé prikázanie Božie ,,Nevezmeš meno Božie nadarmo!" Hlavna vec, že niečo opakujete stále, bez prestania dookola, lebo ste si asi povedal, že sto raz opakovaná lož sa stane pravdou. Ale akou?

A ten koniec nemá chybu: ,,Pošlete trochu inteligentnějšího reprezentanta!" Vy asi trpíte nejakou poruchou, keď niečo také hovoríte. Kto to koho kde posiela? Alebo trpíte paranojovou?


 
Jakou vidíte spojitost v těchto datumech?
Miroslav Ivánek
Náhoda?
V Zborníku nezaradených prednášok píše Abdrushin v prednáške s názvom 18. DUBEN 1937, že všetka milosť a ochrana Božích pomocníkov bude odňatá veľkému národu, ktorý zradil svoje poslanie a bude daná inému - MALÉMU NÁRODU. 18. duben je dňom Abdrushinových narodenín. 17.júla 1992 bola vyhlásená ZVRCHOVANOSŤ Slovenskej republiky. 17.júl je dňom narodenín pani Natálie de Lemeny Makedonovej.
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Slovenský národ.
Ale slovenský národ už musí, v týchto prevratných časoch, ísť už teraz len sám, lebo dostal viac ako iné národy, preto má tu schopnosť, aby do cieľa došiel, ako národ povolaný a národ vyvolený. Preto je len na ňom samotnom, či to zvládnie, alebo či to nezvládne.Veď ak by to tak nebolo, tak by podľa mňa k žiadnemu rozdeleniu spočného štátu nedošlo, ale zväzok by naďalej trval. Zväzok, ktorý bol pre národ slovenský skôr bolestný, ako radostný. Zväzok, ktorý bol skôr ponížujúci, ako rovnocenný.

Pekný jarný deň želám. Ján Anton Sloboda.


Už ste aj pútnik 2, Ján 12???
 
Je to také isté tvrdenie ako keď cirkev tvrdí že tým že Ježiša ukrižovali tak že to bola obeta za hriechy ľudstva.

Len poctivým skúmaním napísaného diela môže vzniknúť presvedčenie a mňa obsah VZ 1 2 3 presvedčil že autorka prijímala z temných prúdov. Čo sa týka života na mesiaci existuje dielo od Lorbera. Pre mňa je ale smerodajná prednáška skrivený nástroj kde Abd-ru-shin jasne hovorí že Loreberove diela a jeho súčasníkov boli prijímané pokrivene „ kvôli veľkej horlivosti prijímaného“. Kto to čítal určite vie že sa jeho diela čítajú veľmi ťažko pripomínajú skôr dogmatické a únavné cirkevné texty- najmä jeho evanjelium Jána a tiež prílišné “zbožňovanie“ jeho osoby o čom písal aj Abd-ru-shin.

Preto prosím o znovu zodpovedanie 2 otázok zatiaľ nemal nikto odvahu na ne odpovedať:

1. Ako mohla byť pani Makedonová manželkou a zároveň matkou Imanuela- (je to totálny nezmysel a veľká opovážlivosť podľa Mňa niečo také tvrdiť a preto sa to nezaobišlo bez následkov).

2. Ako môže existovať údajný nehmotný pôrod- keď aj autor Posolstva Grálu píše že bez hrubohmotného plodenia a narodenia nemôže vzniknúť žiadny tvor na tejto našej krásnej planéte Zemi lebo by to odporovalo Prírodným zákonom - tak to bolo aj u Ježiša.


 
opvrava preklepu: cirkev
Oprava
...Čiže iná možnosť neexistuje...
 
Knihy VZ sú pravdivé
Pri tvorbe VZ3 sa pani Makedonová vyjadrila, že do kníh VZ1,2,3 sa nemohla resp. nemôže dostať chybná informácia, lebo by jej to skutočný autor jednoducho nedovolil. Čiže iná možnosť neekzistuje, len ako je uvedená v titule.
Boris Polakovič
 
POVOLANÝ NÁROD
Rád by som prispel iným pohľadom na povolaný národ. Nemeckému národu bolo odňate povolanie a bolo ho dane malému národu, vtedajšiemu národu Československému, ktoré pozostávalo z troch národov: slovenského, moravského a českého národa. Pozrime sa jednotlivo na každý národ. Slovensky národ: Je národom Venušin, ženským a pasívnym národom. Láska je jeho hlavným rysom. Avšak láska k zemi a k čisto pozemskému musí byť premenená, pretvorená v lásku k duchovnému. Je to národ poddajný, ktorý nechce viesť, chce byť vedení. Moravský národ: Je tiež národom ženským, jemným, dobromyseľným. Morava nemá síl, tvoriace veľké pozemské štáty a silu viesť. I založenie Veľkej Moravy bol daný popud z vonku, od germánskeho kupca Sama, ktorý bol jej prvým kniežaťom a zakladateľom. Český národ: Je to národ priebojný a bojovný. Z jeho stredu povstal reformátor majster Ján Hus a národ sa postavil na stranu toho čo hlásal z mečom v ruke a bojoval za slobodu a pravdu. Je to národ ktorý chce viesť a nie byť vedení ako národ slovenský a moravský. Pozrime sa na našu bývalú spoločnú štátnu vlajku. Tri farby, tri národy. Červená farba- Slovensko- láska. Biela farba- Morava- čistota. Modra farba- Čechy- pravda- spravodlivosť. A tak tu máme v hrubej hmote zakotvené v národných dušiach v malom odlesku pôsobenie lásky v slovenskom národe, čistoty v moravskom národe a spravodlivosti v českom národe. Spravodlivosť vedie, čistota a láska pôsobia pomáhajúco a doplňujúco. A tak sme sa dostali k povesti o troch Svätoplukových prútov. Ak každý bude pôsobiť osamote nepriatelia ľahko zlomia jeden prút. Ale ak budeme pôsobiť spolu vytvoríme nepremožiteľnú hradbu Svetla tu na Zemi. Od čias Svätopluka sme sa nepoučili že iba spolu sme silní a neporaziteľní. A na záver: Povolaným národom je podľa mňa český národ. Moravský a slovenský národ je povolaný pomáhať a spolupôsobiť z českým národom, aby sa vytvorilo čisté duchovné pôsobenie spravodlivosti, čistoty a lásky tu na Zemi. S pozdravom RASTISLAV SKOKAN
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo z rozhovorov s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.


Nebudem nateraz odpovedať pánom, ktorí aj tak si to budú vykladať vždy po svojom, či už takého alebo onakého dôvodu, veď každý si je kováčom svojho šťastia, ale radšej tu uverejním niečo z rozhovorov s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou v deň, keď sa slaví meno Emanuel na Slovensku.

,,...ja vám tak poviem, mojou úlohou nie je vlastne presviedčať. Ja mám len oznamovať, že čo sa bude diať. Ja som to v tej mojej knižke vysvetlila podrobne, lebo to, čo tu poviem... ja hovorím len fakty. Ale ako som k nim došla a ako to vlastne je zvestované už niekoľko tisícročí, ako Boh tieto pomoci tým ľuďom, ktorí chcú kráčať správnym spôsobom v živote, ako ich On zosielal a ako ich ja dešifrujem v mojej knihe, tak toto všetko je určitá pomoc, ale je to oznamovanie.

ČIŽE, ČI NIEKTO VERÍ, ALEBO NEVERÍ, TO UŽ JE JEHO PROBLÉM. A ČI SOM SI TO VYMYSLELA, ALEBO NIE, TAK TO JE TIEŽ JEHO PROBLÉM."

Ján Anton Sloboda.


 
Práve v týchto dňoch prebehla médiami správa, že Francúzsko sa stalo prvou krajinou, ktorá sprístupnila pre verejnosť policajné a iné záznamy približne 1000 prípadov svedectiev UFO. Všetko je prístupné sa stránkach:
www.cnes-geipan.fr
(ktoré sú momentálne silno preťažené, mne sa tam nepodarilo dostať)
Sú to záznamy za posledných 50 rokov, ale nie všetky, niečo ostalo na žiadosť vlády utajené.
Zverejnenie týchto záznamov je súčasťou dlhodobejšej stratégie vo vnútri Francúzska, ktoré na rozdiel od Britského a Amerického utajovania UFO prípadov, priniesla už v roku 1999 vydanie knihy vysokých vojenských činiteľov združených v „Cometa report„, s názvom: UFOs and Defense: What must we be prepared for? ("Les Ovni Et La Defense: A quoi doit-on se préparer?"), v ktorej potvrdzujú existenciu UFO.
http://www.ufoevidence.org/topics/Cometa.htm

Osobne nazávidím, do akej situácie sa dostali tí, ktorí tvrdia že tu na Zemi sa nedokáže žiadna cudzia ľudská civilizácia hrubohmotne prejaviť. Aby si svoje tvrdenie obhájili, musia z každého jednotlivého UFO prípadu (aj z tých utajených) dokázať preukázateľne vylúčiť možnosť vplyvu mimozemskej ľudskej rasy. Teraz môžu začať skúmať ďalších 1000 francúzskych prípadov. . . . . . . .
 
Som rád, že sem boli dané informácie o Venuši.

Ja sa hrdo hlásim k vedeckému poznávaniu časti hrubohmotnej reality a pokiaľ niekto protirečí vedeckým poznatkom len na tom základe, že to čo tvrdí zapadá do jeho vybudovanej myšlienkovej konštrukcie o svete, potom sa prikláňam na stranu racionality alebo čierne na bielom napísané, na stranu rozumu.
Duchovné poznávanie a z neho vyabstrahované duchovné poznanie totiž nemôže byť v protiklade s poznaním vedeckým. To je však cieľ, ku ktorému len smerujeme. V mnohých smeroch v ňom ešte nie sme a tak dochádza k rozporom medzi duchovným poznaním a vedeckým poznaním. Naše poznanie získané vedeckou metodológiou (metóda hypotéz a ich overovania) iste nie je presné, no predsa, tvrdiť, že na Venuši žijú ľudia, že na odvrátenej strane Mesiaca majú základňu mimozemšťania atď. je smiešne. Smiešne preto, lebo je to v takom ostrom rozpore s tým, čo tvrdia výskumy, že čierna nie je dostatočne čierna, aby mohla byť protikladom bielej!

A teraz neuveriteľná vec: Človek, ktorý vo svojej knihe tvrdil, že na Mesiaci a Venuši je život a mnohé iné nezmysly, tento človek mal neskôr prísť do nepriameho spojenia so Synom Človeka, aby mu od Neho bolo nadiktované posolstvo. Neuveriteľne nehorázne! Aký postoj má teraz zaujať dôsledne mysliaci človek voči Večným Zákonom, keďže p. Makedonová sa na Adamského odvolala?!! Chcem priamu čestnú odpoveď! Bez akéhokoľvek špinenia mojej osoby, že ju ohovorám, znevažujem atď.! Hľadanie Pravdy predsa predpokladá priame nazeranie na veci, bez zbabelého prikrášľovania a obchádzania.
Je doslova trápne to nízke fanatické táranie niektorých ľudí o posvätnom poslaní p. Makedonovej, to náboženské bu-bu-bu niektorých zástancov, ktoré podľa nie je ničím iným len duchovnou pýchou. Tak často som bol toho svedkom, tak často som s prekvapením čítal nejasné odpovede niektorých zástancov neschopných logickej odpovede, že už s nechuťou chodím na toto forum. Samozrejme je tu jednoduchá pomoc: prestať sem chodiť. Možno k tomu dospejem… to je však moja vec.

Poznámka pre správcu: Ak môj príspevok nie je v súlade s tým, čo je uvedené v záhlaví tohoto fóra, ak to uzná za potrebné, nech ho vymaže.
Pýtam sa však: Odráža sa v mojom príspevku hľadanie Pravdy alebo nie?
 
Prečo ste tu p. Albert? Aby ste aj tu popieral a zhadzoval poslanie p. Makedonovej? Že vám nie je hanba. To naozaj nič nemáte na práci?

To že hovorite z cesty, tak to je hádam každému jasné, pokiaľ si poriadne prečítal, že čo tu píšete.

Zase ste to šikovne obrátil len na to, aby ste mohol znevažovať posvätné poslanie p. Makedonovej.

Napísal ste: Srovnávat knihy Roselis von Sass a paní Makedonové rozhodně nelze! Brazilčanka Roselis von Sass byla učednicí Abdrushinovou a měla výjimečné duchovní vedení.

Máte pravdu, že zrovnávať sa to nedá, lebo p. Makedonová bola vo svojom poslaní vedená priamo Synom Človeka, hoci taký ako vy to neustále popierate a znevažujete, čiže tým vykonávate morálnu vraždu, čo je podľa Božích zákonov ťažký zločin!

A nehovoriac už o tom, ako ste šikovne do toho zatiahli G. Adamského.

P.S.: A stačí povedať žiaľ, lebo inak porušujete Druhé prikázanie - Neznevážiš meno Božie!" Ale asi ani to vám nevadí. Hlavne, že napádate p. Makedonovu.
Pan Albert, odpustite , ospravedlnujem sa Vam za slovakov ktori sa takto vyjadruju. V kazdom cloveku je dobro aj zlo a zalezi len ako si to sam usmerni. Vsetko bude dobre.
 
To jste tedy střelil kozla! OPRAVA
Jak je známo najdou se vždy lidé, kteří si pletou duchovní vyspělost jednotlivců s příslušností k nějakému národu, etniku, partaji či politické skupině. A najdou se i mezi temito domněle nejvyspělejšími i tací, co si pletou vyvolenost s povolaností k určité službě. A za tuto službu považují pouhé přihlášení se k určité nauce či ideologii aniž by se tu nauku či ideologii vůbec namáhali přečíst, natož pochopit. Stačí když to vše jen slyšeli převyprávěné od druhé osoby.

Takoví lidé vždy nejzuřivěji obhajují tu svoji domnělou nejvyšší pravdu, ač vůbec neporozuměli tomu, co vlastně obhajují. Bože odpusť jim, vždyť oni nevědí co činí.

Ale jak souvisí pane Pútnik Ufologická bible UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ s národnostním útlakem Slováků v područí bratov čechov, to jsem nepochopil. Vždyť George Adamski byl Američan a původem po rodičích Polák. Myslím, že to jste tedy střelil kozla!