Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Oprava
...Čiže iná možnosť neexistuje...
 
Knihy VZ sú pravdivé
Pri tvorbe VZ3 sa pani Makedonová vyjadrila, že do kníh VZ1,2,3 sa nemohla resp. nemôže dostať chybná informácia, lebo by jej to skutočný autor jednoducho nedovolil. Čiže iná možnosť neekzistuje, len ako je uvedená v titule.
Boris Polakovič
 
POVOLANÝ NÁROD
Rád by som prispel iným pohľadom na povolaný národ. Nemeckému národu bolo odňate povolanie a bolo ho dane malému národu, vtedajšiemu národu Československému, ktoré pozostávalo z troch národov: slovenského, moravského a českého národa. Pozrime sa jednotlivo na každý národ. Slovensky národ: Je národom Venušin, ženským a pasívnym národom. Láska je jeho hlavným rysom. Avšak láska k zemi a k čisto pozemskému musí byť premenená, pretvorená v lásku k duchovnému. Je to národ poddajný, ktorý nechce viesť, chce byť vedení. Moravský národ: Je tiež národom ženským, jemným, dobromyseľným. Morava nemá síl, tvoriace veľké pozemské štáty a silu viesť. I založenie Veľkej Moravy bol daný popud z vonku, od germánskeho kupca Sama, ktorý bol jej prvým kniežaťom a zakladateľom. Český národ: Je to národ priebojný a bojovný. Z jeho stredu povstal reformátor majster Ján Hus a národ sa postavil na stranu toho čo hlásal z mečom v ruke a bojoval za slobodu a pravdu. Je to národ ktorý chce viesť a nie byť vedení ako národ slovenský a moravský. Pozrime sa na našu bývalú spoločnú štátnu vlajku. Tri farby, tri národy. Červená farba- Slovensko- láska. Biela farba- Morava- čistota. Modra farba- Čechy- pravda- spravodlivosť. A tak tu máme v hrubej hmote zakotvené v národných dušiach v malom odlesku pôsobenie lásky v slovenskom národe, čistoty v moravskom národe a spravodlivosti v českom národe. Spravodlivosť vedie, čistota a láska pôsobia pomáhajúco a doplňujúco. A tak sme sa dostali k povesti o troch Svätoplukových prútov. Ak každý bude pôsobiť osamote nepriatelia ľahko zlomia jeden prút. Ale ak budeme pôsobiť spolu vytvoríme nepremožiteľnú hradbu Svetla tu na Zemi. Od čias Svätopluka sme sa nepoučili že iba spolu sme silní a neporaziteľní. A na záver: Povolaným národom je podľa mňa český národ. Moravský a slovenský národ je povolaný pomáhať a spolupôsobiť z českým národom, aby sa vytvorilo čisté duchovné pôsobenie spravodlivosti, čistoty a lásky tu na Zemi. S pozdravom RASTISLAV SKOKAN
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Niečo z rozhovorov s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou.


Nebudem nateraz odpovedať pánom, ktorí aj tak si to budú vykladať vždy po svojom, či už takého alebo onakého dôvodu, veď každý si je kováčom svojho šťastia, ale radšej tu uverejním niečo z rozhovorov s pani Natáliou de Lemeny - Makedonovou v deň, keď sa slaví meno Emanuel na Slovensku.

,,...ja vám tak poviem, mojou úlohou nie je vlastne presviedčať. Ja mám len oznamovať, že čo sa bude diať. Ja som to v tej mojej knižke vysvetlila podrobne, lebo to, čo tu poviem... ja hovorím len fakty. Ale ako som k nim došla a ako to vlastne je zvestované už niekoľko tisícročí, ako Boh tieto pomoci tým ľuďom, ktorí chcú kráčať správnym spôsobom v živote, ako ich On zosielal a ako ich ja dešifrujem v mojej knihe, tak toto všetko je určitá pomoc, ale je to oznamovanie.

ČIŽE, ČI NIEKTO VERÍ, ALEBO NEVERÍ, TO UŽ JE JEHO PROBLÉM. A ČI SOM SI TO VYMYSLELA, ALEBO NIE, TAK TO JE TIEŽ JEHO PROBLÉM."

Ján Anton Sloboda.


 
Práve v týchto dňoch prebehla médiami správa, že Francúzsko sa stalo prvou krajinou, ktorá sprístupnila pre verejnosť policajné a iné záznamy približne 1000 prípadov svedectiev UFO. Všetko je prístupné sa stránkach:
www.cnes-geipan.fr
(ktoré sú momentálne silno preťažené, mne sa tam nepodarilo dostať)
Sú to záznamy za posledných 50 rokov, ale nie všetky, niečo ostalo na žiadosť vlády utajené.
Zverejnenie týchto záznamov je súčasťou dlhodobejšej stratégie vo vnútri Francúzska, ktoré na rozdiel od Britského a Amerického utajovania UFO prípadov, priniesla už v roku 1999 vydanie knihy vysokých vojenských činiteľov združených v „Cometa report„, s názvom: UFOs and Defense: What must we be prepared for? ("Les Ovni Et La Defense: A quoi doit-on se préparer?"), v ktorej potvrdzujú existenciu UFO.
http://www.ufoevidence.org/topics/Cometa.htm

Osobne nazávidím, do akej situácie sa dostali tí, ktorí tvrdia že tu na Zemi sa nedokáže žiadna cudzia ľudská civilizácia hrubohmotne prejaviť. Aby si svoje tvrdenie obhájili, musia z každého jednotlivého UFO prípadu (aj z tých utajených) dokázať preukázateľne vylúčiť možnosť vplyvu mimozemskej ľudskej rasy. Teraz môžu začať skúmať ďalších 1000 francúzskych prípadov. . . . . . . .
 
Som rád, že sem boli dané informácie o Venuši.

Ja sa hrdo hlásim k vedeckému poznávaniu časti hrubohmotnej reality a pokiaľ niekto protirečí vedeckým poznatkom len na tom základe, že to čo tvrdí zapadá do jeho vybudovanej myšlienkovej konštrukcie o svete, potom sa prikláňam na stranu racionality alebo čierne na bielom napísané, na stranu rozumu.
Duchovné poznávanie a z neho vyabstrahované duchovné poznanie totiž nemôže byť v protiklade s poznaním vedeckým. To je však cieľ, ku ktorému len smerujeme. V mnohých smeroch v ňom ešte nie sme a tak dochádza k rozporom medzi duchovným poznaním a vedeckým poznaním. Naše poznanie získané vedeckou metodológiou (metóda hypotéz a ich overovania) iste nie je presné, no predsa, tvrdiť, že na Venuši žijú ľudia, že na odvrátenej strane Mesiaca majú základňu mimozemšťania atď. je smiešne. Smiešne preto, lebo je to v takom ostrom rozpore s tým, čo tvrdia výskumy, že čierna nie je dostatočne čierna, aby mohla byť protikladom bielej!

A teraz neuveriteľná vec: Človek, ktorý vo svojej knihe tvrdil, že na Mesiaci a Venuši je život a mnohé iné nezmysly, tento človek mal neskôr prísť do nepriameho spojenia so Synom Človeka, aby mu od Neho bolo nadiktované posolstvo. Neuveriteľne nehorázne! Aký postoj má teraz zaujať dôsledne mysliaci človek voči Večným Zákonom, keďže p. Makedonová sa na Adamského odvolala?!! Chcem priamu čestnú odpoveď! Bez akéhokoľvek špinenia mojej osoby, že ju ohovorám, znevažujem atď.! Hľadanie Pravdy predsa predpokladá priame nazeranie na veci, bez zbabelého prikrášľovania a obchádzania.
Je doslova trápne to nízke fanatické táranie niektorých ľudí o posvätnom poslaní p. Makedonovej, to náboženské bu-bu-bu niektorých zástancov, ktoré podľa nie je ničím iným len duchovnou pýchou. Tak často som bol toho svedkom, tak často som s prekvapením čítal nejasné odpovede niektorých zástancov neschopných logickej odpovede, že už s nechuťou chodím na toto forum. Samozrejme je tu jednoduchá pomoc: prestať sem chodiť. Možno k tomu dospejem… to je však moja vec.

Poznámka pre správcu: Ak môj príspevok nie je v súlade s tým, čo je uvedené v záhlaví tohoto fóra, ak to uzná za potrebné, nech ho vymaže.
Pýtam sa však: Odráža sa v mojom príspevku hľadanie Pravdy alebo nie?
 
Prečo ste tu p. Albert? Aby ste aj tu popieral a zhadzoval poslanie p. Makedonovej? Že vám nie je hanba. To naozaj nič nemáte na práci?

To že hovorite z cesty, tak to je hádam každému jasné, pokiaľ si poriadne prečítal, že čo tu píšete.

Zase ste to šikovne obrátil len na to, aby ste mohol znevažovať posvätné poslanie p. Makedonovej.

Napísal ste: Srovnávat knihy Roselis von Sass a paní Makedonové rozhodně nelze! Brazilčanka Roselis von Sass byla učednicí Abdrushinovou a měla výjimečné duchovní vedení.

Máte pravdu, že zrovnávať sa to nedá, lebo p. Makedonová bola vo svojom poslaní vedená priamo Synom Človeka, hoci taký ako vy to neustále popierate a znevažujete, čiže tým vykonávate morálnu vraždu, čo je podľa Božích zákonov ťažký zločin!

A nehovoriac už o tom, ako ste šikovne do toho zatiahli G. Adamského.

P.S.: A stačí povedať žiaľ, lebo inak porušujete Druhé prikázanie - Neznevážiš meno Božie!" Ale asi ani to vám nevadí. Hlavne, že napádate p. Makedonovu.
Pan Albert, odpustite , ospravedlnujem sa Vam za slovakov ktori sa takto vyjadruju. V kazdom cloveku je dobro aj zlo a zalezi len ako si to sam usmerni. Vsetko bude dobre.
 
To jste tedy střelil kozla! OPRAVA
Jak je známo najdou se vždy lidé, kteří si pletou duchovní vyspělost jednotlivců s příslušností k nějakému národu, etniku, partaji či politické skupině. A najdou se i mezi temito domněle nejvyspělejšími i tací, co si pletou vyvolenost s povolaností k určité službě. A za tuto službu považují pouhé přihlášení se k určité nauce či ideologii aniž by se tu nauku či ideologii vůbec namáhali přečíst, natož pochopit. Stačí když to vše jen slyšeli převyprávěné od druhé osoby.

Takoví lidé vždy nejzuřivěji obhajují tu svoji domnělou nejvyšší pravdu, ač vůbec neporozuměli tomu, co vlastně obhajují. Bože odpusť jim, vždyť oni nevědí co činí.

Ale jak souvisí pane Pútnik Ufologická bible UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ s národnostním útlakem Slováků v područí bratov čechov, to jsem nepochopil. Vždyť George Adamski byl Američan a původem po rodičích Polák. Myslím, že to jste tedy střelil kozla!
 
albert.gr@centrum.cz
Jak je známo najdou se vždy lidé, kteří si pletou duchovní vyspělost jednotlivců s příslušností k nějakému národu, etniku, patraji či politické skupině. A najdou se i mezi temito domněle nejvyspělejšími i tací, co si pletou vyvolenost s povolaností k určité službě. A za tuto službu považují pouhé přihlášení se k určité nauce či ideologii aniž by se tu nauku či ideologii vůbec namáhali přečíst, natož pochopit. Stačí když to vše jen slyšeli převyprávěné od druhé osoby. Takoví lidé vždy nejzuřivěji tu svoji domnělou nejvyšší pravdu, ač vůbec neporozuměli tomu co vlastně obhajují. Bože odpusť jim, vždyť nevedí co činí. Ale jak souvisí pane Pútnik Ufologická bible UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ s národnostním útlakem Slováků područí bratov čechov, to jsem nepochopil. Vždyť George Adamski byl Američan a původem po rodičích Polák. Myslím, že to jste tedy střelil kozla!


A máme tu tých odborníkov na to, čo áno, a čo nie by sme mali čítať. Preto hovorím, ďakujem, neprosím, lebo si to radšej sám prečítam, a až potom sa vyjadrím, ak to bude potrebné.

Asi česi by naďalej nám chceli diktovať, tak ako to bolo donedávna, ale zabudli, že mi slováci sme už dnes suverejným štátom a národom, a nie sme už područí bratov čechov.

http://www.vesmir.sk/index.php?i
Venuša

Venuša je po Slnku a Mesiaci najjasnejším telesom na oblohe. Je to druhá planéta od Slnka, veľkostou takmer identická ako naša Zem. Jej priemer je 95% priemeru našej planéty. Je pomenovaná podľa rímskej bohyne krásy a lásky. Bola považovaná za planétu, ktorá je najviac podobná tej našej. Opak je však pravdou. Výskumy hovoria, že podmiekny pre život aký v súčasnosti poznáme, na nej nie sú. Na povrchu vládne spalujúca horúčava, jej atmosféra je plná oxidu uhličitého a vzniká a v nej kyselina sírová.

Tak ako Mesiac, aj Venuša pri svojej ceste okolo Slnka, pri pozorovaní zo Zeme prechádza sériou fáz. Pravidelne dochádza aj k podobnému javu ako pri zatmení Slnka. Pri týchto tranzitoch, keď je planéta medzi Zemou a Slmkom vyzerá ako malá čierna bodka prechádzajúca cez slnečný disk. Tranzity sú pomerne vzácny jav. Dvojica tranzitov sa odohrá vždy osem rokov po sebe a potom je viac ako sto rokov prestávka. Tento úkaz je na pláne najbližšie v rokoch 2004 a 2012, naposledy boli v rokoch 1874 a 1882.

Venušu pokrýva mohutná vrstva oblakov a preto boli prvé pokusy zmapovať jej povrch neúspešné. Tieto prvé pokusy zmapovať Venušu sa datujú do doby okolo 17. storočia. Prvú mapu vytvoril známy Giovanni Cassini (1625 - 1712) už v roku 1667 ale keďže sa oblačnosť menila, nebol shopný znovu nájsť útvary, ktoré zakreslil. Aj Johann Hieronymus Schroeter (1745 - 1816) sa nechal pomýliť a domnieval sa, že pozoruje na povrchu planéty hory. Schroeter bol však prvý, koho zaujal iný jav, v tomto prípade skutočný. Ide o poplavé svetlo vo venušinej atmosfére, ktoré sa dá pozorovať na neovetlenej časti planéty. Slabá žiara bola pripisovaná svetlám miest inej civilizácie. Podľa dnešných poznatkov ide o odraz belskov, ktoré vznikajú pri mnohých elektrických výbojoch v búrlivej atmosfére.

V 19. storočí prevládal názor, že povrch planéty pokrýva hustá džungľa. Neskôr už vedci túto teóriu odmietali. Začiatkom 20. storočia už ľudia verili tomu, že povrch Venuše je zahalený mrakmi, a objavovali sa rôzne teórie o tom, ako vyzerá jej skutočný povrch. Prevládali dva názory. Buď je povrch obrovská púšť, alebo ho tvorí obrovský oceán vody.

Dokázalo sa, že na povrchu planéty panuje veľmi vysoká teplota, pretože oxid uhličitý v hustej atmosfére bráni vydať späť teplo, ktoré planéta prijala zo Slnka. Výtvára sa teda jav u nás známy ako skleníkový efekt.

Sondy Pioneer a Veněra namerali, že atmosféru Venuše tvorí z 96% oxid uhličitý a 3% tvorí dusík. Našli sa aj stopy neónu a niekoľko izotopov argónu. V oblačnom príkrove planéty sa vyskuje aj vodná para s desaťkrát väčšou hustotou ako v prizračnej atmosfére pri povrchu. Nažltlé zafarbenie, je spô sobené tým, že sa voda v oblakoch zlučuje so stopovými množstvami oxidu siričitého, pri ktorom vznikajú kvapky kyseliny sírovej.

Vrstva mrakov nad povrchom Venuše je hrubá viac ako 20 kilometrov, je súvislá, neporušená. Jej dolná hranica je cca 50 kilometrov nad povrchom, teda omnoho vyššie ako na Zemi. Pri povrchu zrejme vládne bezvetrie a „vzduch“ je pravdepodobne číry. Je to pravý opak toho, čo sa deje vo vrstve mrakov. Je to jedna obrovská búrka, kde sú mraky hnané rýchlosťou až 300 kilometrov za hodinu. Pri tejto rýchlosti obehnú celú planétu za 4 pozemské dni. Ruské aj americké sondy pozorovali blesky.

Mnohých astronómov, vo Venušinej zmiatol útvar tvaru Y. Rozprestiera sa na oboch pologuliach planéty. Vzniká vďaka prevládajúcim vetrom severnej a južnej pologule, ktoré sa na rovníku rozdelujú. Tento útvar stále mení tvar, dokonca sa može zmeniť na tvar obrateného C.

Venuša bola a je záujmom kozmického výskumu. Prvú úspešnú prieskumnú cestu do blízkosti Venuše má na svedomí americká sonda Mariner 2. Bolo to v roku 1962 a priblížila sa v planéte na vzdialenosť 35 tisíc kilometrov. Bol to významný medzník pri odhalovaní zajad tajuplnej planéty. Potvrdila sa skutočnosť, ze Venuša nemá merateľne magnetické pole, určila sa presná doba rotácie - deň na Venuši trvá 243 pozemských dní. Tiež sa zistilo, že planéta rotuje od východu na západ. Mariner 2 taktiež presnejšie určil hodnotu teploty na povrchu Venuše. Nameral 500 °C, čo je priveľa nato aby na tam mohol existovať oceán. Keďže v atmosfére sa voda vo forme pary nachádza, astronómovia si myslia, že v minulosti, keď bola planéta chladnejšie, mohol na jej povrchu oceány existovať.

Projekt Pioneer Venus, zahájeny v roku 1978 v Spojených štátoch pokračoval v začatom prieskume sondami Mariner. Systém tvorila orbitálna stanica a výskumná sonda. Stanica získala podrobnú radarovú mapu Venuše. Táto mapa je dodnes významným zdrojom informácii.

Bývalý Sovietsky zväz medzitým pracoval na inom projekte. Pripravovali kozmické sondy, ktorých úlohou bolo mäkko pristáť a odfotografovať povrch Venuše. Veněra 9 a Veněra 10 takto odoslali v roku 1975 na Zem po jednej čiernobielej snímke. V roku 1982 už Veněra 13 a Veněra 14 poslali dokonca aj farebné snímky.

Pioneer Venus pomocou radarového výškomeru získla cenné údaje, pomocou ktorých vznikla topografická mapa 90% povrchu Venuše. Presnejsšie – od 73 stupňov severnej šírky, až po 63 stupňov južnej šírky. Zistilo sa, že povrch platéty je rovnejší ako sa zdalo. 60% povrchu sa neodchyluje o viac ako 500 metrov od stredného polomeru planéty (6037 km). Výšky sa merajú od stredného polomeru preto, lebo na Venuši stredná hladina morí neexistuje. Väčšinu povrchu tvoria pahorkatiny s výškou okolo 1000 metrov, 20% sú nížiny a len 10% je hornatých. Dve najvačšie pahorkatiny sú Afroditina zem (Terra Aphrodite) veľká asi ako Afrika a Ištarina zem (Terra Ishtar veľká asi ako Austrália) Tieto dva útvary predstavujú niečo ako kontinenty.

Najvyšším miestom na povrchu Venuše je Maxwellovo pohorie (Maxwell Montes) v Ištarinej zemi. Možno je to v skutočnosti jedná veľká hora. Totp pohorie je tak vysoké, že ho mpžno rozpoznať aj pozemským radarom. Týči sa do výšky 10500 metrov nad stredným polomerom. Pri pozorovaní tohto pohoria z opvrchu Venuše by sa nám zrejme naskytol úžasný pohľad lebo sa dvíha 8000 metrov nad okolnou planinou. Je to zrejme pozostatok dávnej sopky, ktorej kráter mal priemer okolo 100 kilometrov.

Beta Regio je ďalšou dôležitou oblasťou s obrovskými štítovými sopkami Rhae a Theia Sú vyššie ako ich ekvivalenty na Havaji. Beta Regio je ešte stale v štádiu formovania lebo je to najmladší z významnejšich útvarov na planéte.

Najnižším miestom na Venušinom povrchu je Dianin kaňon (Diana Chasma), ktorý sa nachádza v Afroditinej zemi. Oproti našej Mariánskej prikope je so svojou hľbkou okolo 3000 metrov plytký. Najnižšiie položenou a najvätšou planinou je Atalatská planina (Atalanta Planitia). Má približne rovnakú rozlohu ako náš Atlantický oceán ale nieje tak hlboká.
 
Je to čudná rozpoltenosť. Na jednej strane už takmer každú sekundu využívame to, čo priniesla veda a na druhej strane sa jej niektorí vysmievajú, ak to čo tvrdí, nie je v súlade s ich názorom.
Používanie internetu (myšlienka internetu vznikla, ak sa nemýlim, vo vedeckom ústave CERN), možnosti mobilnej komunikácie,... - to je každodenná skúsenosť. Ak tá istá veda však racionálnymi argumentami tvrdí, že na iných planétach ľudia žiť takmer určite nemôžu, potom je zosmiešňovaná. Zosmiešňujú sa však práve tí, ktorí takto zosmiešňujú.

Úryvok, ktorý tu bol uvedený z prednášky "Straňte se farizejů!" uvedený, nehovorí priamo o tom, že na iných planétach ľudia žijú, len to ku podivu naznačuje.
Ja zastávam názor, že ľudia na iných planétach v našej slnečnej sústave, nežijú (aspoň nie v našej hrubohmotnej dimenzii).

Michal Trubíni
 
Dotaz pro pana Slobodu
Nevím co jste myslel příspěvkem "Život na iných planétach, v našej slnečnej sústave." Z citovaných slov Poselství mi není jasné zda existuje nebo ne. Můžete to trochu rozvést? Děkuji Pavel Horvát
 
JAN. jan.jan@post.sk 
Myšlienka na dnešný deň.


,,Príjemné slová nebývajú pravdivé, pravdivé slová nebývajú príjemné." Lao - C. 
JAN. jan.jan@post.sk 
Život na iných planétach, v našej slnečnej sústave.


Niečo pre tých z Posolstva Grálu - prednáška *STRAŇTE SE FARIZEJŮ!*, ktorí tak zaryto popierajú život aj na iných planétach našej slnečnej sústavy.


,,Podívejme se na příklad na některou z fantastických povídek, které byly napsány a vytištěny o lidech z Marsu! Každá řádka v nich dokazuje neznalost Božích zákonů ve stvoření. Musíme přece Mars stejně jako všechna ostatní tělesa počítat ke stvoření.

V povídkách jsou líčeni tvorové, vzniklí z opravdu chorobné fantasie. Nezdravost spočívá v myšlence, že lidé tam musejí být zcela jinak utvářeni než zde na Zemi, protože Mars je jiná planeta.

Vyjasnění přijde poznáním zákonů ve stvoření. Tato znalost zákonů otevře potom vědcům a technikům zcela jiné výhledy na pevném základě, a přinese tak ve všech oborech i zcela jiné pokroky a výsledky."

A pre pána Gabriela toto. p. Gabriel nie je problém si zriadiť schránku buď na www.post.sk / www.pobox.sk / www.centrum.sk / www.szm.sk atď, lebo je to veľmi jednoduche. Potom by nebolo problém vám poslať Knihu súdu od p. Sass, lebo ju vlastním v elektronickej podobe a som ochotný vám ju poslať, pokiaľ mate o ňu toľki záujem.

Ján Anton Sloboda.

 
Oprava: preklepu: V Posolstve Grálu....
Keby ste čítal Knihu súdu len by Vás to možno zdrvilo psychicky ale človek zistí že život nie je taký temní ako ona opisuje a nemôžte vedieť čo je v tej knihe pravda a čo je zle prijaté(je jasné napr: už dávno sondy zistili že na venuši nemôže byť riadny život...možno tak nejaký v jemnohmotnosti ona to písala v roku 1969 v dobe keď išli Američania na mesiac).. Atlantída o ktorej písal ona je úplne iná ako z dôb Abd-ru-shina. Sám Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernthard) potvrdil ešte za života že spisy napísané za jeho života z doznelých tisícročí sú pravdivé... Sama autorka Sasová na 2 sväte si nepraje aby jej spisy boli naďalej šírené lebo na „2 brehu“ zistila že neprijímala správne.... a tieto diela ju viažu....ale žiaľ šírené sú ...naďalej. Môj osobný názor je že tak to je aj s knihami VZ 1 2 3 od pani Makedonovej.
Hľadajte v Posostve Grálu..tam je pravda nič iné Vám tak neosoží....v živote...
DVE PRAVDY
Ak máme dve stojace pravdy vedľa seba, ak sú to obe skutočné pravdy, tak si navzájom neodporujú, sú v súlade v harmónii. Ak si navzájom odporujú, jedná z nich je skutočná a ta druhá nie. Čo tým chcem naznačiť? Máme tu dve pravdy, prvú prezentovanú v knihe Vo Svetle Pravdy a druhú v knihe Večné Zákony. O prvej pravde hádam už tu nikto nepochybuje, že je skutočnou PRAVDOU. O druhej sa tu vedu spory, či je alebo nie je pravdivá. Otázka teda znie. Je druhá pravda prezentovaná v knihe Večných Zákonov v harmónii z prvou alebo nie? O tom sa každý z nás musí presvedčiť on sám. Je to jeho právo a aj povinnosť. Veď k opravdivému presvedčeniu sa prichádza jediné prísnym uvažovaním a skúmaním! Žiadne pravé poznanie nesmie ostať bez pochopenia súvislosti a bez medzier ak má byť prínosom. Ak niečo je neúplne pochopene, stojí to na nezdravom základe. A tak vám prajem na vašej ceste k Svetlu, aby sa vaša viera stála živým presvedčením. S pozdravom RASTISLAV SKOKAN.