Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Odporučil by som ti radšej prečítať si Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina je to určite 100 krát lepšie a dá to viac človeku ako pokrivené bludy od Makedonovej. Toľko môj názor na jej diela.
 
Inak by som tu nebola. I keď som pôvodne nemala v pláne zapájať sa do diskusií. A ty?
 
Takže učarovali ti Večné Zákony? od autorky Makedonovej?
Ja som myslela pokecanie tuto, na fore tykajuce sa temy :) tj. Večných zákonov a ich uplatnení v živote.
 
Z akej časti Slovenska si?
Ahoj Sabadon. Kľudne pokecám. Ale som zadaná už. Vydatá presnejšie :).
 
koľko máš rokov lentilka? nemáš záujem pokeckať? si vydatá alebo slobodná? konečne je tu nejaký nový človek s triezvym uvažovaním.... rád sa porozprávam o duchovnej tématike. Ak máš záujem nechaj nejaký kontakt - máš pravdu treba sa chrániť - a je bežné že sa používajú prezývky....
 
Mne napríklad vyhovuje istá dávka anonymity. Cítim sa tak bezpečnejšie, i keď nič zlé, samozrejme, nerobím, ale internet je vec širokodostupná. Čiže pod týmto nickom sa nemôžem zapojiť do diskusie? (I keď som to vlastne už urobila :) ). Inak som rada, že takýto portál funguje. Pekný večer.
 
JAN jan.jan@post.sk
Re:
Je zaujímavé, že má tu chce niekto moralizovať, kto tu už veľakrát vstúpil pod iným menom, a zase je tu, tak ako veľakrát predtým, samozrejme pod novými menami, hoci verím, že aj teraz to zaprie, že to nie je tak, že čo si to zase namýšľam a pod. Že je to tak, p. bezmenný? ,,Podľa seba, súdim teba." Ján Anton Sloboda.
pre lentilku..
Je normálne sa predstaviť, bez ohľadu nato, či vystupujem na internete, alebo v telefóne a pod. Alebo ste na úteku pred interpolom ? Roman Vrábel
 
A ako anonym nemozem prispievat, ci povedat svoj nazor? Vsak vacsina for je anonymnych. Ak sa niekto chce odhalit, je to jeho slobodne rozhodnutie, nie?
 
Hanba
Podľa mňa je hanba hovoriť o hanbe iných, a nepodpísať sa. Anonym nemá čo vyčítať iným. Jozef Potúček
na čo sa hádate na fóre vedomie? robíte len hanbu autorovi Posolstva svojim fanatizmom....
JAN jan.jan@post.sk
Myšlienka pre dnešný deň


,,Múdri ľudia nemlčia stále, ale vždy spoznajú, že kedy je ta pravá chvíľa, aby prehovorili.“ Ján Anton Sloboda.


 
JAN. jan.jan@post.sk
Myšlienka na dnešný večer


,,Pravda vždy kole oči tým, ktorí sú už od nej na míle vzdialený.“ Ján Anton Sloboda. 
Zrušenie prednášky pána Soldána
S poľutovaním musím oznámiť, že dnes prednáška pána Soldána v Bratislave nebude.
Pán Soldán sa všetkým záujemcom ospravedlňuje, ale dnes do Bratislavy prísť nemôže a ďakuje za porozumenie.

Prípadný náhradný termín prednášky bude včas oznámený.

Jozef Potúček
 
Jan Hus
Tomáš Garrigue Masaryk vo svojom pojednaní "Hus českému studentstvu“:


„Mravní poměr Husův k českému studentstvu posud vyznačen je platně v t. zv. závěti, kterou Hus psal roku 1414 na podzim svému žákovi Martinkovi z Lohyně: v ní skutečne máme Mistra Husa celého. Doporučuje svému žáku predevším a důrazně čistotu, napomína ho proti lakote a nepořádnému životu, aby neprojídal statků v hodech, aby upustil od krásných šatů a nadbytečných. Sám vyznává se z poklesu tohoto a viní se, že ve svém mládí šachy hrával, čas marnil a jiné a sebe tou hrou v hnev uvádel.(...) V pozdejším listu shrnuje mu svá napomenutí ve větu: ~Co jsi, co jsi byl, co budeš, vždy uvažuj!~
Toto confiteor (vyznání) učitele žákovi je nejlepším ukázaním co byl Hus, a jaký byl jeho mravní poměr k žactvu a ke všem, kteří k nemu stáli. I jinde se přiznává, že v mládí byl z té ~rubriky bláznivé~, ale nastala mu doba vážná a jeho svědomí mu již vytýkalo, že hrával v šachy. Zajisté rigorism přílišný, ale bývají právě okamžiky, kdy i to, co je dovoleno, co je pěkné, musí ustoupiti tomu, co je vážnejší a důležitejší.
Hus před svou smrtí nepamatoval jen na své žáky. Hus i univerzitě naší zaněchal závěť. Bylo to na samém sklonku života v Kostnici (27. června 1415), když psal všem mistrům, bakalářům a studentům: ~... aby ste se milovali ve spolek, vymyťovali rozkoly, pilni byli především cti Boží, mě v paměti chovajíce, kterak jsem vždy usiloval zdar university ke cti boží přiváděti, kterak jsem se kormoutíval nad nesváry Vašimi a výtržnostmi, kterak národ náš přeslavný chtěl jsem shromážditi v jedno.~ Bolí ho, že právě ti, které nejvíce miloval, miláčkové jeho přivedli ho k smrti. Ale odpouští, jim dokládaje na konec: ~Ostatně, nejláskavější v Jezu Kristu! stůjtež v poznané pravdě, která nad vším vítězí a mocná je až na věky.~

(...)

~ Od prvé doby svého studia ustanovil jsem si pravidlo to, že rád a pokorně od mínění svého upouštím, kolikrátkoli bych nalezl poučení lepší v oboru kterémkoliv; vímť, že co víme, je pramalé ve srovnání s tím, co nevíme.~“

Veľké idei adresované síce študentstvu, školskej obci všeobecne, premietnuteľné však aj na každého iného človeka.

Literatúra: Karel Jaroslav Obrátil, Masarykova čítanka, 1923
 
Dňa 8.novembra bude planéta Merkúr prechádzať kotúčom Slnka, t.j. tranzit Merkúra. Jav nebude žiaľ z územia Európy pozorovateľný.
http://www.exploratorium.edu/transit/
 
Marek z písku
Kotle na Sibiři
19.10. 21:25 Kotle (Archyl) z www.ufo.cz
V severozápadním Jakutsku na Sibiři v místě řeky „Horní Viliuja“ se rozprostírá velmi nehostinná oblast, která stále nese děsivé stopy po ohromné potopě ke které zde došlo zhruba před 800 lety. Muselo jít o strašlivou přírodní katastrofu jež rozrušila celý místní lesní profil a rozptýlila velké kamenné fragmenty na ploše mnoho set čtverečních kilometrů. Tak příroda odhalila podivní kovové fragmenty, které byly původně uložené hluboko pod povrchem země. Na povrchu byla jejich přítomnost odhalena pouze podle nezvyklého chování vegetace v jejich blízkosti. Starověký název této oblasti je „Uliuiu Cherkechekh“ v překladu „Údolí smrti“ . Od nepaměti se místní obyvatelé Jakutska tomuto místu vyhýbali. Ono totiž vždy hrálo a stále ještě hraje velmi zvláštní a důležitou roli nejen pro naší civilizaci, ale v podstatě pro celou planetu.

www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=742
 
Nikdy nie je neskoro
Dnes ráno boli poslucháči rádia Devín odmenení citátom Martina Lutera. Tu je jeho myšlienka:

AJ KEBY SOM VEDEL,
ŽE SA ZAJTRA SVET ROZBIJE NA DVA KUSY,
ZASADIL BY SOM DNES JABLOŇ.