Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

To už sa človek ani zasmiať nemôže nad hlúposťou druhých lebo sa okamžite stáva Padlým anjelom.
Miroslav Ivánek
... a zmĺknu všetci posmievači...
Mnohí ľudia si doslova vynucujú, aby mohli zasahovať do života iných ľudí, hoci tí, ktorých sa to týka, o nich ani ,,nezavadia", proste nestarajú sa o nich. Násilím a zastrašovaním, zosmiešňovaním a provokovaním, vyvolávaním zlosti, napätia a strachu zasahujú do života iných ľudí proti ich vôli. Aj keď sa to nezdá, jedná sa o trestný čin porušovania zákona o ochrane osobnosti a obmedzovania osobnej slobody a týrania druhých. Dotyční násilní otrokári si asi neuvedomujú, že by sa mali starať predovšetkým o to, či je u nich všetko v poriadku a kam to dotiahli oni, keď chcú nasilu usmerňovať iných! Väčšinou sa za týmito aktivitami skrývajú padlí anjeli, ktorí to svojím doterajším pôsobením a činnosťou dotiahli až veľmi ďaleko... - až do rozkladu svojej osobnosti, o ktorom oni veľmi dobre vedia! Aj o tomto píše pani Natália de Lemeny Makedonová a život to jednoznačne potvrdzuje!
 
JAN. jan.jan@post.sk
Myšlienka ne dnešný deň


,,Len čo sa hnusná a potupná lož odhalí, potom už len jed, slína a výsmech sa u tých objaví, ktorí su namíľe od Pravdy vzdialený." Ján Anton Sloboda.


 
Jozef , Anton ste moji najvernejší nebojte sa prídem Vás zachrániť s tohto temna a bahna. Uvidíte i moje dieťatko. Priletím vo vesmírnom korábe. Čakajte trpezlivo pokiaľ ma neuvidíte v oblakoch. Vaša Natálka
Marek z Písku
Duchovní slepota?
Tak mi to zde připomělo středověkou legendu o Parsifalovi - závěrečnou scénu Fajrefise černého bratra Parsifalova. Fajrefis ač se dostal až do hradu Monsalvat – nadpozemského hradu grálu, nikde grál neviděl.

Anfortas: „Pane, což nevidíte na stolku před sebou grál?

Nemožného nic tu není:
Čaromocí posvěcení
Všechno pozemské se mění,
Aby došlo naplnění.“

Fajrefis: „Nevím o čem mluvíte. Vidím na stolku pouze podložku ze zeleného hedvábí, kterou donesla tamta divukrásná panna se zlatou korunkou, na kterou se nemohu vynadívat a pro niž mne rozbolelo srdce.“ … (labutí panna?)
Anfortas k Parsifalovi: „Pane, váš bratr, jak se zdá vůbec nespatřil grál.“
Titurel: „To nemůže být jinak. Ten člověk je pohan a neví dosud nic o tom, že země může nově přijímat síly nebes. Mezi grálem a jím stojí neviditelná hradba. Nespatří jej, leda že by byl pokřtěn.“ …

Z knihy: Parsifal - Pavel Křišťan
Kapitola: O velkých kláních a znovunalezení grálu. LXXVIII-LXXIX

Marek z Písku
 
Jozef Potúček
Zázrak - výnimka
Kto má oči otvorené, rozumie. Kto ich má podliate krvou a chrlí len špinu, ten nemôže ani vidieť.

Ak pani Natália podliehala zázraku, nie je to predsa nič v rozpore s Božou vôľou. Rozpoltená osobnosť, pán Marek, teda potvrdil vo svojej schyzofrenii verejne to, voči čomu tak vehementne celý čas bojuje. ZÁZRAK.

Čitatelia Posolstva Grálu, a nevedia, že zázrak nie je žiadna výnimka, takže tieto dva pojmy vedľa seba nemožno dávať.
Zázrak je to, čo sa udeje v plnom súlade s prazákonmi stvorenia, ale v rýchlosti, ktorá nám ľuďom je nepochopiteľná, čiže zázračná.

Naozaj, len čitatelia (či provokatéri?) ...
 
Aleluja vidím dieťatko v korábe UFO!!!!!!
JAN. jan.jan@post.sk
Z Evanjelia podľa Matúša


12/31-37: ,,31Preto vravím vám: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí. 32A kto by povedal slovo proti Synovi Božiemu, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom. 33Alebo vypestujte dobrý strom, i jeho ovocie bude dobré; alebo vypestujte planý strom, i jeho ovocie bude plané; lebo strom poznať po ovocí. 34Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. 35Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu. 36Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. 37Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený. 
JAN. jan.jan@post.sk
Myšlienka na celú večnosť


,,Kto má pevnú a nezlomnú dôveru v Boha, tak ten prekoná aj najťažšie prekážky." Ján Anton Sloboda.


 
Nadpozemské počatie nie je možné.
Je to nezmyslel ako aj celá viera v "o zázračnej Natálii".
O nadpozemskom počatí Imanuela - Kráľa Tisícročnej ríše
Skúste si doplniť svoje poznanie na www.absolutnapravda.sk - Božia vôľa opäť v hmotnosti. Pekný víkend.
 
JAN. jan.jan@post.sk
Ján Anton Sloboda.
Že Vám už nie je hanba!!!
Len je zaujímavé že obidvaja Boží Synovia podliehali zákonom stovrenia ale len Natália zázraku.?????
 
Natália mala výnimku ako inak?
 
Marek z Písku
Materializace a dematerializace
Uvedu tedy o trochu šírší kontext z vašeho článku: Sviatok „Nanebovzatie Panny Márie“ Navyše ani Máriino nanebovstúpenie v tele a duši nie je možné, lebo v tele nemôže ani Boží Syn vystúpiť na nebesia. To by sa zjavoval svojim učeníkom v pozemskom tele, ktoré poznali a nestalo by sa, že sa ho zľakli, alebo ho vôbec nepoznali. Keby to bolo možné, Ježiš sa vôbec nemusel pozemsky narodiť, neexistovala by Mária - pozemská matka Božia, ale kľudne bez akýchkoľvek problémov mohol prísť z nebies priamo v pozemskom tele bez nej. Keďže sa Ježiš Kristus na zemi narodil, vyrástol a zomrel, dokazuje to len tú skutočnosť, že aj Syn Boží sa musí podrobiť vo všetkom večným dokonalým a nemeniteľným zákonom svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Proč tedy novonarozenomu Imanuelovi přisuzujete schopnost vejít i s hrubohmotným tělem ke stupňům Božího trůnu. To Abdrushin ve svém Poselství Grálu jednoznačně vylučuje. Bylo by to porušením zákonů stvoření.
 
Materializácia a dematerializácia versus počatie a narodenie
Vážený pán Marek z Písku. Keďže ste na svoje otázky odpovedali časťou mojej úvahy, kladiem si za povinnosť reagovať. Dúfam, že to nie je len nejaká provokácia. V mojej úvahe som rozvádzal súvislosti s narodením Syna Božieho Ježiša prostredníctvom pozemskej matky Márie a diania okolo toho. Ide tu teda o NARODENIE sa na Zemi. Vy vo svojom príspevku sa ale pýtate na MATERIALIZÁCIU či dematerializáciu niekoho, kto sa už narodil. Ako iste cítite, to sú dve úplne odlišné veci, ktoré podliehajú iným podmienkam vo svojom splnení. NARODENIE je možné len po predchádzajúcom počatí, ale MATERIALIZÁCIA či dematerializácia sa deje na inej frekvenčnej úrovni a za iných podmienok. Ľudia v tom lepšom prípade naďalej nie sú ostražití a pri svojej povrchnosti si vysvetľujú úplne jasné a jednoznačné pojmy inak, alebo po svojom. Ďakujem. Jozef Potúček
Jozef Potúček
VZ DUCH
VZDUCH

Jedným z obalov Zeme je vzduchová vrstva. Vzduch obsahuje prvky ako napr. kyslík, ktoré sú nevyhnutné k prežitiu mnohých živočíchov.
Keby zostal človek bez prívodu vzduchu, jednoducho by zahynul. Nato, aby mohol vôbec existovať a splniť na Zemi svoje úlohy, potrebuje denne vdýchnuť do pľúc patričnú dávku vzduchu mnohotisíckrát.
Bez jedla vydržíme aj týždne, bez vody aj dni, bez vzduchu – niekoľko minút. Na prežitie ľudského tela je teda potrebný neustály, pravidelný prísun niečoho, čo je mu k dispozícii v jeho okolí. Záleží len na človeku samotnom, ako si chráni a udržuje to, čo k životu na Zemi nevyhnutne potrebuje.

A ako je to vo vesmíre, vo stvorení?
Už aj kresťania poznajú pojem „Svätodušný sviatok“. Nie je vecou tejto úvahy rozvádzať dopodrobna tento pojem, ale už len ten názov dáva logicky čiastočnú odpoveď, že Svätodušný sviatok má niečo spoločné s Duchom Svätým.
Každý rok, v období Svätodušného sviatku, teda ku koncu mája, sa do stvorenia vylieva sila z Ducha Svätého. Nebyť toho, že sa tento dej opakuje každý rok, čím sa obnovuje a oživuje celé stvorenie, všetky bytosti, čiže aj človek, by bez tejto sily od Stvoriteľa prestali po určitej krátkej dobe existovať.

Ako je to vo veľkom, tak je to aj v malom.
Vo stvorení je potrebné na prežitie opakované vyliatie sily prostredníctvom Ducha Svätého a na Zemi je potrebné na prežitie opakované vdychovanie vzduchu, ktorý takisto vznikol len z milosti Najvyššieho.

Slovo „vzduch“ v slovenčine (i češtine) má však jednu zvláštnosť, čo nemajú mnohé iné zahraničné jazyky – skladá sa z dvoch častí: „VZ“ a „DUCH“.
VZ DUCH

Pojem „duch“ je všeobecne známy. Môže to byť ľudský duch, ale aj DUCH s veľkým „D“, čiže Duch Svätý – tretia osoba trojjediného Boha.
V Biblii, v Matúšovom evanjeliu, 12.kap./verš 31 sa hovorí: „každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa voči Duchu nebude odpustené ľuďom“.
Čo to znamená?
Stvoriteľ nemusí byť pri každom človeku osobne, ON stojí mimo svojho stvorenia. Úplne postačí, že všade pôsobia Jeho dokonalé Božie zákony, ktorých spravodlivé účinky prinesú každému v konečnom dôsledku len to, čo si zaslúži.
Vo stvorení má svoje pôsobenie Duch Svätý a jeho neutrálna sila, ktorú na základe slobodnej vôle môže človek použiť na dobré ale aj na zlé účely.
Takže kto žije v súlade so zákonmi Stvoriteľa, ten kráča do Jeho Kráľovstva, ale ten, kto žije v rozpore s večnými, Božími, dokonalými zákonmi, ten sa previňuje voči Duchu Svätému, čo má tiež svoj dôsledok.

Ak sa vrátime k slovu VZDUCH, tak môžeme povedať, že symbolicky je tu naznačené tiež pôsobenie VEČNÝCH ZÁKONOV od DUCHA SVÄTÉHO.

V 24.kapitole Matúšovho evanjelia Syn Boží hovorí o budúcnosti – o príchode Syna Človeka v oblakoch, o tom, že Evanjelium Kráľovstva Božieho bude hlásané po celom svete, atď.
A je tam ešte aj poznámka: „Kto čítaš, rozumej!“.

Aby sme mohli naplniť svoju túžbu po blaženosti a večnosti v záhradách Najvyššieho, skúsme si usporiadať svoje životy podľa VEČNÝCH ZÁKONOV nášho STVORITEĽA.
 
Špina v obývačke
Pán Marek, XYZ12, pánATĎ., pán NIKTO, pán Beztváre, pán Bezmena, pán Bezduchý, ...

To sa naozaj nehanbíte sem ešte niečo zverejňovať? Nie je Vám trápne, že ste tak vlezlý a násilný, a tým ste horší ako jehovisti? A Vy sa opovažujete ešte hovoriť niečo o Posolstve Grálu?!
Však Vy už ani neviete, čo robíte, spamätajte sa a vo vlastnom záujme dajte do smetiska dejín všetky Vaše prezývky a keď máte plné gate predstaviť sa ako chlap svojím pravým občianskym menom, tak radšej mlčte!

Tu ste už len na smiech alebo lepšie povedané - na poľutovanie. A je to jedno, či ste tu pod takým menom albo inou prezývkou.
Vy naozaj nechápete, že tu nemáte čo robiť?
Však sa pozrite dozadu na Vašu sejbu: Napriek snahe prispievajúcich odovzdať druhým niečo pekné a prospešné, pretože nebola tu vždy len reč o Večných zákonoch, kedykoľvek predtým ste sa tu ozval Vy, vznikli vždy len rozpory.
To je tá Vaša cesta k Domovu? Takto si predstavujete spolužitie? Tu hľadáte rovnorodosť? Čo tu vlastne pohľadávate? Kto Vás sem poslal?
Alebo je pre Vás Duchovný CIEĽ už stratený a robíte všetko preto, aby sa tam ani druhí nedostali?
Odíďte, nie je tu na Vás nikto zvedavý!

Jozef Potúček