Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Materializácia a dematerializácia versus počatie a narodenie
Vážený pán Marek z Písku. Keďže ste na svoje otázky odpovedali časťou mojej úvahy, kladiem si za povinnosť reagovať. Dúfam, že to nie je len nejaká provokácia. V mojej úvahe som rozvádzal súvislosti s narodením Syna Božieho Ježiša prostredníctvom pozemskej matky Márie a diania okolo toho. Ide tu teda o NARODENIE sa na Zemi. Vy vo svojom príspevku sa ale pýtate na MATERIALIZÁCIU či dematerializáciu niekoho, kto sa už narodil. Ako iste cítite, to sú dve úplne odlišné veci, ktoré podliehajú iným podmienkam vo svojom splnení. NARODENIE je možné len po predchádzajúcom počatí, ale MATERIALIZÁCIA či dematerializácia sa deje na inej frekvenčnej úrovni a za iných podmienok. Ľudia v tom lepšom prípade naďalej nie sú ostražití a pri svojej povrchnosti si vysvetľujú úplne jasné a jednoznačné pojmy inak, alebo po svojom. Ďakujem. Jozef Potúček
Jozef Potúček
VZ DUCH
VZDUCH

Jedným z obalov Zeme je vzduchová vrstva. Vzduch obsahuje prvky ako napr. kyslík, ktoré sú nevyhnutné k prežitiu mnohých živočíchov.
Keby zostal človek bez prívodu vzduchu, jednoducho by zahynul. Nato, aby mohol vôbec existovať a splniť na Zemi svoje úlohy, potrebuje denne vdýchnuť do pľúc patričnú dávku vzduchu mnohotisíckrát.
Bez jedla vydržíme aj týždne, bez vody aj dni, bez vzduchu – niekoľko minút. Na prežitie ľudského tela je teda potrebný neustály, pravidelný prísun niečoho, čo je mu k dispozícii v jeho okolí. Záleží len na človeku samotnom, ako si chráni a udržuje to, čo k životu na Zemi nevyhnutne potrebuje.

A ako je to vo vesmíre, vo stvorení?
Už aj kresťania poznajú pojem „Svätodušný sviatok“. Nie je vecou tejto úvahy rozvádzať dopodrobna tento pojem, ale už len ten názov dáva logicky čiastočnú odpoveď, že Svätodušný sviatok má niečo spoločné s Duchom Svätým.
Každý rok, v období Svätodušného sviatku, teda ku koncu mája, sa do stvorenia vylieva sila z Ducha Svätého. Nebyť toho, že sa tento dej opakuje každý rok, čím sa obnovuje a oživuje celé stvorenie, všetky bytosti, čiže aj človek, by bez tejto sily od Stvoriteľa prestali po určitej krátkej dobe existovať.

Ako je to vo veľkom, tak je to aj v malom.
Vo stvorení je potrebné na prežitie opakované vyliatie sily prostredníctvom Ducha Svätého a na Zemi je potrebné na prežitie opakované vdychovanie vzduchu, ktorý takisto vznikol len z milosti Najvyššieho.

Slovo „vzduch“ v slovenčine (i češtine) má však jednu zvláštnosť, čo nemajú mnohé iné zahraničné jazyky – skladá sa z dvoch častí: „VZ“ a „DUCH“.
VZ DUCH

Pojem „duch“ je všeobecne známy. Môže to byť ľudský duch, ale aj DUCH s veľkým „D“, čiže Duch Svätý – tretia osoba trojjediného Boha.
V Biblii, v Matúšovom evanjeliu, 12.kap./verš 31 sa hovorí: „každý hriech a každé rúhanie bude odpustené ľuďom, ale rúhanie sa voči Duchu nebude odpustené ľuďom“.
Čo to znamená?
Stvoriteľ nemusí byť pri každom človeku osobne, ON stojí mimo svojho stvorenia. Úplne postačí, že všade pôsobia Jeho dokonalé Božie zákony, ktorých spravodlivé účinky prinesú každému v konečnom dôsledku len to, čo si zaslúži.
Vo stvorení má svoje pôsobenie Duch Svätý a jeho neutrálna sila, ktorú na základe slobodnej vôle môže človek použiť na dobré ale aj na zlé účely.
Takže kto žije v súlade so zákonmi Stvoriteľa, ten kráča do Jeho Kráľovstva, ale ten, kto žije v rozpore s večnými, Božími, dokonalými zákonmi, ten sa previňuje voči Duchu Svätému, čo má tiež svoj dôsledok.

Ak sa vrátime k slovu VZDUCH, tak môžeme povedať, že symbolicky je tu naznačené tiež pôsobenie VEČNÝCH ZÁKONOV od DUCHA SVÄTÉHO.

V 24.kapitole Matúšovho evanjelia Syn Boží hovorí o budúcnosti – o príchode Syna Človeka v oblakoch, o tom, že Evanjelium Kráľovstva Božieho bude hlásané po celom svete, atď.
A je tam ešte aj poznámka: „Kto čítaš, rozumej!“.

Aby sme mohli naplniť svoju túžbu po blaženosti a večnosti v záhradách Najvyššieho, skúsme si usporiadať svoje životy podľa VEČNÝCH ZÁKONOV nášho STVORITEĽA.
 
Špina v obývačke
Pán Marek, XYZ12, pánATĎ., pán NIKTO, pán Beztváre, pán Bezmena, pán Bezduchý, ...

To sa naozaj nehanbíte sem ešte niečo zverejňovať? Nie je Vám trápne, že ste tak vlezlý a násilný, a tým ste horší ako jehovisti? A Vy sa opovažujete ešte hovoriť niečo o Posolstve Grálu?!
Však Vy už ani neviete, čo robíte, spamätajte sa a vo vlastnom záujme dajte do smetiska dejín všetky Vaše prezývky a keď máte plné gate predstaviť sa ako chlap svojím pravým občianskym menom, tak radšej mlčte!

Tu ste už len na smiech alebo lepšie povedané - na poľutovanie. A je to jedno, či ste tu pod takým menom albo inou prezývkou.
Vy naozaj nechápete, že tu nemáte čo robiť?
Však sa pozrite dozadu na Vašu sejbu: Napriek snahe prispievajúcich odovzdať druhým niečo pekné a prospešné, pretože nebola tu vždy len reč o Večných zákonoch, kedykoľvek predtým ste sa tu ozval Vy, vznikli vždy len rozpory.
To je tá Vaša cesta k Domovu? Takto si predstavujete spolužitie? Tu hľadáte rovnorodosť? Čo tu vlastne pohľadávate? Kto Vás sem poslal?
Alebo je pre Vás Duchovný CIEĽ už stratený a robíte všetko preto, aby sa tam ani druhí nedostali?
Odíďte, nie je tu na Vás nikto zvedavý!

Jozef Potúček
 
Marek, čože tak peníš ? Keď sa ti nepáči nechaj tak a odíď!
Ono už v roku 1998 sa ukázalo kde je pravda a dôveryhodnosť -
len pár "poblúznencov" čaká na vykúpenie.


No ale čo už s Vami aj Vesmírni lidé majú svoju flotilu a iný majú zase svoju vykupiteľku........
 

"slepá viera v kult - mesiášky ostane kultom - darmo niečo budeš ukazovať slepému keď to aj tak neuvidí lebo nechce hľadieť pravde do očí."

" komu niet rady tomu niet pomoci".
 
JAN. jan.jan@post.sk
Ešte raz...
Pretože hlasy netíchajú, ktoré chcu neustále niečo poprieť, tak rád tu dnes zverejným niečo z Večných zákonov 1 od Natálie de Lemeny - Makedonovej, ktoré som tu už raz zverejnil, ale teraz aj trochu doplnil o niečo nové, ktorá jasné vypovedá o niečom, že prečo sa bude niečo cenné, osvetľujúce a pomahajúce popierať - Večné zákony 1, 2, 3, stoj čo stoj, do poslednej chvíľe, a kým.


,,Len preto, že je tu najvyšší čas - (čas pred vyvrcholením prvej veľkej očisty Zeme pozn. prispievateľa), dostáva človek cenné informácie, ktoré doteraz temno blokovalo a ešte aj bude zadržiavať. Keď vyjdú na svetlo, temní pomocníci ich budú prekrúcať a znevažovať, len aby im ľudia neuverili. Budú bojovať o udržanie duchovnej nevedomosti na Zemi do posledných chvíľ, aj keď vedia, že oni ich už majú spočítané."

A ešte niečo, lebo niekto tu vytvára dojem, že niekto tu vytvára kult p. Makedonovej, hoci ona sama by s tým nikdy nesúhlasila, lebo by išlo o porušenie prvého Božieho prikázania, a práve preto neraz pripomínala, že všetka úcta a vďaka má patriť len a len BOHU!!!

Vo Večných zákonoch 2 sa píše aj toto: ,,Ľudia si nemajú vytvárať kult ani z ľudskej matky ani z nijakej ženy pochádzajúcej z vyšších svetov, hoci porodili Boha."

A ešte niečo z Matúšovho evanjeliá 12/35-37: ,,35Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu. 36Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. 37Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený."


A ešte jedno by som sa chcel niekoho opýtať?
Nakoľko môžu byť dôveryhodné slová človeka, ktorý neustále vystupuje pod iným menom, niekedy aj pod niekoľkými naraz, hoci doteraz to svoje meno tají, lebo strach a zbabelosť mu nedovolí, aby sa predstavil?

Človeka, ktorý ak treba, tak dokonca použije meno niekoho iného a to zneužije na niečo, čo je obyčajnou lžou, keď tvrdí, že ten niekto bol kto si, kto ním nebol?

Človeka, ktorý nič iné nevie, ako neustále znevažovať poslanie niekoho, kto prišiel na túto Zem preto, aby ľudí, ktorí sú ešte schopní načúvať, priviedla k Božej Pravde, ktoré je pre nich záchranou, a ktorá prišla sem na to, aby naplnila dávno zvestované proroctvá?

Človek, ktorý raz tvrdí to, ale už o chvíľu tvrdí niečo iné, viď posledné príspevky?

Čiže nakoľko? Odpovedať mi nemusíte, nech si každý odpovedá sám, lebo ja už Vašu odpoveď poznám, hoci verím, že Vy osobne budete zas odpovedať, a možno zase pod novým menom. Ale to ste Vy, človek skrývajúci sa pod maskou rôzných mien. Ale pred zákonmi Pána a jeho neomylnou spravodlivosťou sa neschová nikto, teda ani Vy p. nikto!!!

Ján Anton Sloboda.
 
Možno vidite bytostného.
fotografia..
Keď tak opakovane pozerám na hore zobrazenú fotografiu kométy, stále tam vidím obrys nejakej postavy /oči, nos ,ústa / s niečím na hlave, možno nejakým klobúkom. Možno je to len nejaká vidina. Skúste sa pozrieť aj vy ! Je to asi 5-6 cm od žiarivého jadra smerom doľava, záleží, aký veľký máte monitor. Ja mám 17". Najlepšie je to vidieť potme. Roman Vrábel
 
Preto som uviedol celkové hodnotenie na Anastáziu že sú to polopravdy : http://www.ini.cz/ranka/knihy/anastasia/stanek.htm http://www.ini.cz/ranka/knihy/ s tým 2- http://www.agapebrno.cz/texty/0105.pdf len čiastočne súhlasím a to- že to môže byť pozitívnejšie ako telenovely a iné somariny. Neviem o tom že by som mal schizofréniu - mňa žiadny duchovia neobťažujú. Nie ako dakoho kto napíše bludné knihy.
Je to schyzofrenia, keď o 16:40 súhlasí s textom a 16:41 sú to už polopravdy ?! Alebo pravdu povie len keď sa náhodou pomýli.....:o)
Len pravda je dôležitá a za ňou si stojím. To je asi všetko.
Polopravdy to sú.
Súhlasím s tým textom.
Marek dopručujem si prečítať celý text Agape o Anastasii
napr.: http://www.agapebrno.cz/texty/0105.pdf str.7, kde sa o Anastasii hovorí aj napr. takto:
"Anastasie znamená v prvním pohledu znovunarozená, ve skrytém zmyslu (přesmyčka) satan-Asie, tzn. skrytá polopravda, nedořečená pravda."
Nemusí sa báť, ale predsa sa bojí...
Naozaj, ten, kto sa snaží hovoriť pravdu a nie lož, nemusí sa ničoho báť a má svedomie čisté, pretože aj keď sa zmýli, snaží sa to čo najskôr napraviť.
Zrejme AGENT 012 alebo pán ATĎ.12 a im podobní, aj Vy, pán Marek, zrejme čisté svedomie nemáte a bojíte sa, pretože ako aj predtým máte strach sa podpísať svojím pravým menom.
Tlak Svetla je neustále silnejší a silnejší a každý čoraz viditeľnejšie svojimi vonkajšími prejavmi ukazuje, aký je vo svojom vnútri.
Každý z nás.
Naše skutky idú za nami...

Jozef Potúček
 
" Kto vie že hovorí pravdu a nie lož nemusí sa ničoho báť a má svedomie čisté."
 
Myslím si že kniha Anastázia je menej alebo rovnako škodlivá ako Večné zákony. Upír nie som a som presvedčený o tom o čom hovorím. Ako vidím na tomto fóre funguje kult osobnosti a je zbytočné o niečom tu diskutovať. Aj tak by som rád videl automatickú kresbu - jej údajné mimohmotné narodenie - spasiteľa na Autorku Večných zákonov a viem že by sa potvrdilo čo hovorím.
 
UPÍR12 opäť na scéne
Už to bolo asi dlho, že tu žiaden provokatér nič nenapísal.

Pán Marek, Kropáš, alebo pán XYZ12, alebo Pán ATĎ., APOD.

Pokiaľ dobre vidím, hore na tejto diskusii je text:
NAT98 je miesto pre diskusiu a poskytnutie vzájomnej pomoci putujúcimi po ceste inšpirovanej Posolstvom Grálu a Večnými Zákonmi.
Takže neviem, prečo tu analyzujete Anastáziu, keď o ňu nikto nejavil záujem. To, že ste ju vytiahol, hovorí o Vás!

Hovorím teda za seba:
Mal som možnosť držať v rukách knihy Anastázia a niečo mi hovorilo, aby som sa tomu viac nevenoval. Myslím si však, že každý by mal sám posúdiť, ako sa k týmto knihám postaviť vlastným skúmaním.
Vy ale opäť používate pokriveniny v iných knihách ako bič nato, aby ste sa opäť venoval svojej obľúbenej téme - zhadzovaniu poslania tej, ktorá aj Vám prišla pomôcť.
Nevydržal ste dlho, čo som aj predpokladal. Nič sa vo Vás ani na iných diskusiách nezmenilo, len Vaša prezývka.
To, čo som Vám okrem iného písal 20.9.2006 o 17:32:11, sa Vašimi terajšími príspevkami napĺňa:
"Domnievam sa, že behom krátkeho času (minút, hodín) sa tu ozve niekto ďalší, ktorý bude mať rovnaký štýl písania ako Ján12, Montechristo, Bezmenný, Ján Kropáš,a im podobní možno aj nasadení provokatéri.
Naozaj asi je na rozmyslenie, či odpovedať takýmto kreatúram."

Naozaj, pán Marek12APOD., ste trápny, meliete z posledného, chýba Vám zrejme energia, takže začnite sa radšej pozerať na seba, hľadať silu v Láske a Pravde, aby ste nebol šokovaný, keď Vám bude odhalená v zrkadle Vaša pravá tvár. Jedine, že by ste ju veľmi dobre poznal a všetko toto robil naschvál ako nasadený provokatér či duševný upír.

Ak nemáte nič v sebe pozitívne, čo by mohlo povznášať ducha návštevníkov tohto fóra, tak radšej mlčte, a neprezrádzajte sa tak okato, kto ste, alebo koho máte za sebou, presuňte svoje chcenie, prosím, inde, tu nie ste vítaný. Tu nie je Vaša rovnorodosť. Hľadajte ju medzi provokatérmi a upírmi.

Jozef Potúček
 
„ Pravda je pre niekoho príjemná a pre iného je to ako obliatie ľadovou vodou“.