Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Decembrové spomoienky.
,,Vidím nešťastie, ktoré postihne významného Božieho služobníka“ Nostradamus - z listu Henrichovi II. Ľudia si do určitého času mysleli, že v tejto vete sa hovorí o hlave katolíckej cirkvi - pápežovi. Ale Nostradamus predpovedal, že to bude dňa 6.12.1998, a že v tom čase zomrie významná osobnosť pre toto obdobie. Nebolo povedané, že o koho tu pôjde, len že to bude významná osobnosť pre túto dobu. Ale dnes je už jasné, že koho tým Nostradamus myslel. Ide o osobnosť, ktorá prišla naplniť určité proroctva. Ale prv patrí tu na toto miesto proroctvo Imanuela Abdrushina, ktoré oznamuje príchod Labutej panny na Zem. Proroctvo Imanuela Abdrushina: „Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť labutej panny z labutieho ostrova v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.“ Proroctvo Izaiášove: ,, Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel.“ Zjavenie Jána: ,, Žena odetá do Slnka, pod nohami Mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, a tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach. A porodila Syna chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu." Tretie fatimské proroctvo, ktoré zároveň ho len ona jediná dokázala otvoriť po štyridsiatich rokoch zatajovania cirkvou: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ celosvetovej tisícročnej ríše. Matkou Imanuela bude Prakráľovná - Božia matka, ktorá sa narodí vo vyvolenom národe a porodí ho vo svojich 48 rokoch. Svoj duchovný pôvod potvrdí nielen netradičným počatím a tehotenstvom, ale aj tým, že napíše Nové evanjelium, ktorého pôvodcom bude Duch svätý. Vyloží v ňom okrem iného Apokalypsu a fatimské proroctvá, lebo sa cez ňu aj vyplnia.“ Ďalšou jej úlohou bolo teda napísať aj Nové evanjelium, a tak pripraviť svoj národ na príchod Toho, ktorý je Božou vôľou, a na veľký súd. Dnes každý čitateľ Nového evanjelia vie, že sa tu jedna o pisateľku Večných zákonov, ktorá pôsobila v povolanom národe slovenskom, ktorý bol povolaný samotným Synom Človeka, ako náhrada za zlyhanie nemeckého národa. Prišla v úplnej tichosti, ale to čo dala ľudom v knihe, ktorú spísala pod múdrym vedením Imanuela Abdrushina, pôsobila ako úder blesku do ľudských duší. Niektorí jasné cítili, že tu sa im dostáva niečo, na čo už dlho čakali. Niečo čo im dáva konečné odpovede na ich otázky, niečo čo ich o niečoho oslobodzuje od niečoho čo sa dovtedy dobré skrývalo, a niečo čo ich privádza k prameňu vody čistej, k nepokrivenému Slovu Božiemu, k Posolstvu Grálu! Temnoty sa opäť búrili, ale napriek tomu nič nezmohli. Slovo bolo ešte raz ľudstvu dané, ako posledná pomoc pred prvou veľkou očistou. Národ bol oboznámený o dôležitosti tejto doby. Je len teraz na ňom samotnom či si splní to čo má, veď bol na to dobré pripravený. V tom má veľkú pomoc v Slove Pánovom. To nech má každý na pamäti, že Slovo mu je dnes pravým vetrom v jeho plachtách, len treba nastaviť správne kormidlo. Lebo aj keď príde veľká búrka, Slovo mu bude štítom, ochranou aj pomocníkom. Pani Makedonová ukázala nám ešte raz silu pravej bojovníčky. Nebála sa postaviť na odpor temna a jeho prisluhovačov, lebo kto si verné plní svoje poslanie, toho vždy ochraňuje ruka Pánova. Je veľkým vzorom pre nás ľudí, preto jej venujte tichu spomienku a vďaku Bohu, že k nám bola poslaná. Splnila všetko tak, ako Bohu sľubila, a po očiste sa opäť navráti, aby viedla Imanuelov ľud do doby jeho dospelosti. Nostradamus sa nemýlil. 4. 12. 1998 odišla veľklá osobnosť zo Zeme, pani Natália de Lemeny - Makedonová. Pod ochranné krídla si ju zobral sám Imanuel, aby jej temnoty viac nemohli už škodiť. Ďalej si pripominame odchod Syna Človeka Imanuela Abdrushina zo Zeme, ktorý sa udial pred 64 rokmi, a to 6. 12. 1941. Odišiel v úplnej tichosti, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími. Ľudstvo opäť zlýhalo, a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva na Zemi. Len málo kto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia. Čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom územi? Zažil presné to isté, ako jeho brat Ježiš. Väčšinou len nepriateľstvo, nedôveru. Zase len hŕstka dokázala spoznať v ňom zasľúbeného Pomocníka, Radcu, Boží meč, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš v tušení svojej blízkej a nevinnej smrti: Ján 16 kap./ 7 - 15: ,, Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa. O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do úplnej pravdy lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať.“ Opakovali sa dejiny, ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho záchrancu odmietlo, morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu. Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, zase, Syna Božieho. Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova. Imanuel Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme. Ale aj o tom čitatelia Večných zákonov dobré vedia. Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali. Preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili. Skloňme preto svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo. Lebo máme jedinečnú šancu ešte napraviť to čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná. Šťastný to človek, ktorý bude smie slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu jedinému pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej. Amen. Ján Anton Sloboda
 
nedovera
Tiez s tym mam skusenost...raz som na Den narcisov so spoluziackami vyberala na ulici pripsevky pre Ligu proti rakovine a niektori ludia, najme dochodcovia vysolvili svoje obavy, ze by ta organizacia mohla s ich peniazmi nejako zle nalozit.
 
pre Michala
Michal a čo ste sa ľudí pýtal, keď ste neuspel ? Vrábel R.
Dôvera k ľuďom
Je to zúfalé. Nedôvera je v našich srdciach. Zbieram údaje na školskú prácu na pešej zóne v Nitre. Oslovil som len piatich ľudí a keď počuli, že čo chcem, hneď odo mňa bočili. Vzdal som to v ten deň, no budem to skúšať ďalej, lebo tie údaje potrebujem. Po revolúcii v ’99 – tom roku by mi títo ľudia odpovedali. Ak nie všetci, tak väčšina. Tak to cítim. Dnes je to však nedôvera ako celkom logický dôsledok politického, sociálneho, ekonomického atď. vývoja. Toto zdôvodnenie konania je rozumne logické. Znamená to teda zmieriť sa s týmto stavom? Čo hovorí cítenie v človeku? Dobrá vôľa? Hovorí, že nie všetci ľudia odo mňa chcú peniaze, keď ma zastavia, že nie všetci ma chcú podviesť,... Teda nie všetci, ale predsa tá nedôvera v srdci zostáva. Čo je jej základom? Nie je to strach? Dnes som v televízii videl, ako muž prechádza okolo napadnutej a zranenej ženy, ktorá ležala na chodníku. Nič, ani sa neobzrel. Chvost stiahnutý medzi nohy a rýchlo preč z miesta, kde cítil strach.- Počul som to mnoho krát: Ty nič nezmeníš. Svet je taký a jednotlivec sám nemôže zmeniť jeho chod. Prečo však chcieť zmeniť hneď to najväčšie? Prečo si klásť také ciele, ktoré pri troche rozmýšľania musia sa stať nereálnymi? Kto chce dosiahnuť nereálne ciele, ten neusiluje o ideálne. Aká je to veľká milosť len niekoľkými slovami spôsobiť druhému radosť! Ak sa mojim príkladom alebo mojou radou niekto v niečom zmení, už som niečo zmenil! Aj keby to bol len jeden človek, tak to stálo za to! Dôvera v dobro v ľuďoch je nevyhnutná. Neochvejná ostražitosť požadovaná Pánom predsa nie je požadovaním nedôvery! A tak s dôverou v dobro k ľuďom v neochvejnej ostražitosti, ktorá síce pozná mnohé chyby a slabosti ľudí, ale túto znalosť používa na podporovanie dobra v nich!
 
Snahou o duchovné sa nenajeme
Aký má zmysel usilovať sa o duchovné hodnoty, keď sa z nic nenajeme? To je častý argument voči duchovným snahám. Usilovanie sa o duchovné ideály sa celkom prirodzene odráža aj v pozemskom pôsobení. Patrí sem česť, zodpovednosť, pracovitosť atď. Tieto hodnoty prehlbujú každú pozemskú činnosť, ktorá pri snahe o ideálne prichádza do úvahy. Dávajú jej požehnanie a tak sa človeku dostáva ešte viac pozemského chleba, ako keby sa o duchovné neusiloval. V tom vidím zmysel výroku: „Hľadajte najskôr Kráľovstvo nebeské a ostatné Vám bude pridané.“ Takisto možno to isté vidieť v slogane Tomáša Baťu: „Ak sa naháňate za peniazmi, nedobehnete ich nikdy. Slúžte zo všetkých svojich najlepších síl a schopností, a nebudete môcť peniazom uniknúť!“
 
Zrod Krala Tisicrosnej rise.
Dnes je 28.11.2005. Pred 7 rokmi sa odohrala najvyznamnejsia udalost v dejinach ludstva. Tou udalostou bolo narodenie Krala Tisicrocnej rise Imanuela Abdrushina. Tato udalost sa odohrala u nas na Slovensku, ale asi to v tej chvili malo kto zbadal, ak vôbec niekto. Az casom niektori jasne spoznali, ze k narodeniu doslo v uplnej tichosti, a Bozie dieta bolo hned unesene do bozskej rise, tak ako to zvestuje Zjavenie Jana",,ze dieta bolo unesene k Bohu a jeho tronu." Preco k tomu tak doslo, a preco sa ludstvo o tejto udalosti nedozvedelo? Z jednoducheho dôvodu, nakolko neboli na to dostatocne pripravene a ludstvo ukazalo v tej chvili svoju pravu tvar. Bolo vo väcsine bud nepriatelsky naladeno, alebo bolo lahostajne a nedôvercive.Ved len hrstka dokazala nacuvat, a z tej hrstky je dnes este mänsia hrstka, ktore uverila. Preto zbytocne dnes bude niekto nariekat, ze sa spoliehal na nieco ine, aspon na nejake znamenie ... Ono stacilo len pocuvat o com hovorila p. Makedonova, a omyl nemohol nastat. Ved ona jasne hovorila jeden datum, a to ,, NOVEMBER 1998!" Nic ine, ziadny iny datum, len ,,November 1998!" Takze Vladca a Kral sa narodil, a jeho opätovny prichod bude az po velkej ociste, ked na Zemi ho bude ocakavat nove pokolenie, ktore ho uvita s radostou a vdakou. Bude sa v tej chvili prevolavat na slavu Bohu a jeho Pomazanemu, Synovi Cloveka, Imanuelovi. Preto vsetkym, ktori uverili, v tak vyznamny den zelam, aby sa im podarilo prejst do novej doby, aby smeli sluzit tomu, ktory je Bozou vôlou - Imanuelovi Abdrushinovi. Preto napnime svoje sily na plne obratky, aby sme smeli patrit medzi tych stastnych. Jan Anton Sloboda.
 
November 1998
Dobrý deň želám.

Pre tých, ktorí by mali záujem si pozrieť, čo bolo na webe biela-holubica presne pred 7 rokmi (24.11.1998), dávam do pozornosti link "NOVEMBER 1998", ktorý je odo dneška dole v úvode stránky www.bielaholubica.szm.sk

Jozef Potúček
 
Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ať čumí.
.
 
RE:Ješitnost
Vím!
NO COMMENT
Nariadenie z Bruselu: "Kristus" sa musí odteraz písať s malým "k" Pozlátkový kryštálový palác ostentatívnej Európskej únie sa zrejme nazdáva, že Vianoce sa už veľmi rýchlo blížia. A tak strachopudovia v Bruseli prichádzajú teraz s novým gramatickým pravidlom pre seba a pre Holandsko, čím to robia oficiálnym a tým je, že čoskoro sa slovo "Kristus" bude musieť písať s malým "k." Zdroj : www.prop.sk
 
Albert Grübler
Večné zákony 1,2,3
Při pročítání příspěvků na vašem klubu NAT98 jsem narazil na jméno paní Natálie de Lemeny Makedonové a rovněž na odkaz na velmi zajímavou webovou stránku www.bielaholubica.szm.sk , kde bylo oznámeno narození IMANUELE, zvěstovaného Krále celosvětové Tisícileté říše. Informace o tomto zvěstování v Českých čtenářům Poselství Grálu zůstaly zcela utajeny, takže není divu, že se zde šíří nejrůznější podivné fámy. Na stránkách bielaholubica jsou výpisky z knihy „Večné zákony 1,2,3“, ale není to úplné. Marně jsem se pokoušel tuto knihu někde koupit, ale v Čechách to prostě není nikde k sehnání. Bylo by možno knihu stáhnout někde alespoň v elektronické podobě? Albert.Gr@centrum.cz
 
re:Ješitnost . . .
Pán „Smutek“, z Vašich príspevkov mi nieje jasný rozdiel medzi tým, čo si len myslíte a tým, čo naozaj viete, lebo navonok to tu všetko prezentujete ako pravdu. Ak tu chcete prispievať s cieľom pomôcť ostatným na ceste, mali by ste to jasne rozlíšiť, bez toho sem vnášate zmätok.
 
Miroslav Pazdera
Všetkým, čo nie sú ľahostajní.
Dobrý deň, Včera večer som sa z televíznych novín dozvedel, že náš politický ochranca - duchovný otec nášho národa leží v nemocnici vo vážnom zdravotnom stave s obojstranným zápalom pľúc. Myslím si, že si plným právom zasluhuje našu veľkú úctu a preto prosím všetkých o vysielanie čo najčistejších prosieb k nášmu Pánovi za jeho skoré uzdravenie. V Nezverejnených rozhovoroch s Natáliou de Lemeny Makedonovou sa okrem iného o našom politickom vodcovi píše na strane 60 toto:,,...tým, že ho budete chcieť, tak Boh ho bude tak chrániť, ako ho chránil aj doteraz..." Je to napísané v súvislosti s tým, že ho chceli, a ešte aj stále chcú zabiť, ale som presvedčený, že to platí (myslím tým tú ochranu), aj keď ide o vážne ochorenie. Veď je predsa logické, že keď ho ľudia milujú a záleží im na ňom, tak ho tým aj do určitej miery chránia a to najmä pred nenávisťou a zlobou voči nemu, ktoré by jeho súčasný zdravotný stav mohli iba zhoršiť. A oni naňho útočia stále, lebo dobre vedia, že môže ešte veľa ovplyvniť pri pomoci svojmu národu v ťažkých časoch, ktoré nás čakajú v skorom období pri postupnom zavádzaní nekalých praktík šelmy v budúcej svetováde. Preto apelujem na všetkých, ktorým nie je ľahostajný ,,On", ani ďalší vývoj Slovenska, nedajte žiadnu šancu temným silám k jeho uškodeniu. Vytvorme spolu pevnú ochranu čistými myšlienkami a v láskyplnom cite stojme pevne ako silná hradba pri našom politickom vodcovi. S veľkou úctou v srdci k nemu. Miroslav Pazdera.
 
Klíče k Poselství
Ješitnost "vědoucích"
Reakce na stanovisko pana Devinského ze dne 7.listopadu 2005 14:21:09 ......"Iste by to bolo deprimujúce, ak by situácia hypoteticky bola naozaj taká, že čitatelia nedokázali v sebe otvoriť ani jednu pečať od Posolstva a ono sa tým pre nich stalo mŕtvou literou."......ano pane Devinský, SÁM ZE SEBE jste přišel na důvod, proč nikdo neotevřel živě Poselství...... ano, je to příliš deprimující a PROTO každý čtenář odmítl se takovou děsivou hypotézou vůbec zabývat. Ano, pane Devinský, a přesto právě o tom bylo a je selhání všech Pánových vyvolených a povolaných (až na dva) a to prosím pod PŘÍMÝM Pánovým vedením. A Vy a čtenáři Poselství obecně neustále opakujete jednu a tutéž ješitnou hypotézu. MY NA TO PŘIJDEME SAMI!!!!.....ba co více, my jsme již na to přišli, teď budeme ukazovat DRUHÝM JAK NA TO přijít. Vždyť právě o tom je tato rubrika...pomáhat si na cestě. Jenže když vám někdo přinese varování, že na cestě nejste, že jste ZCELA MIMO, no to je argumentů a "odvolávek" na Poselství. Vždyť Vy se neodvoláváte na Poselství, ale na to, JAK JSTE HO NEPOCHOPIL! Odvoláváte se na "svoje Poselství", tedy na svůj osobní výklad, který je nepochopením.....Že ne? Tak ať je po vašem, označte mě právě za takového "osobního vykladače" a basta, bude zase klid. Hodně štěstí na vaší cestě, nenechte se již nikdy rušit deprimujícími hypotézami.
Pán Smutek, isteže chápem, že Slovo Pána je (bolo) podstatne širšie ako samotný text Posolstva. Pre mňa ale dnes, je ním iba jeho zapísaná časť vrátane kvalitného prekladu.
Preto ak je to, čo mi vyplýva z Posolstva v rozpore z tým, čo má pôvod inde, viem na ktorej strane je pravda.
Iste by to bolo deprimujúce, ak by situácia hypoteticky bola naozaj taká, že čitatelia nedokázali v sebe otvoriť ani jednu pečať od Posolstva a ono sa tým pre nich stalo mŕtvou literou.
No vidieť to ako navždy nemožné kôli zlyhaniu učeníkov, v tom mi (našťastie) Posolstvo podporu nedáva.
 
Albert Grübler
Albert.Gr@centrum.cz
Klíče k Poselství Při čtení knih napsaných mnohými mystiky a náboženskými myslitely mohou mnozí vnímaví a citliví jedinci narazit na kód, který byl do knihy vložen autorem při psaní textu. Tento kód (Akášický kód) je navázán na myšlenkové formy a obrazy vytvořené autorem a uložené v tvz. atmosférické kronice (či Akáše), jak mnozí nazývají tuto příslušnou oblast jemnohmotných úrovní v přilehlém prostoru planety Země. Čtenáři, kteří se náležitě duchovně otevřou při čtení těchto knih mohou tak mnohdy vnímat i původní autorovy myšlenky a obrazy, které v textu vůbec nejsou. Prožívají při tom i duchovní vize apod. Jak to funguje u překadů knih do jiných jazyků, to nemohu posoudit. Zřejmě je tam kód a myšlenkové obrazy toho, kdo prováděl překlad. Zda překladatel mohl postihnout všechny myšlenky autora, je ovšem sporadické. Proto je mnohdy doporučováno, číst knihu v originále! Nutno dodat, že ani s knihou Poselství Grálu tomu není jinak. Dosvědčuje to mimo jiné např. spisek pana Josefa Wagnera „Moje cesta ke Svatému Poselství a k Pánovi až do doby, kdy opustil Zemi“, kde popisuje svoji vizi. budoucího Hradu Světla. Musím ovšem podotknout, že pan Wagner patřil mezi vyvolené. A pokud je Poselství Grálu knihou se sedmi pečetěmi, pak se mohou čtenářům otevirat jen postupně, úměrně s jejich duchovní vyspělostí, zralostí a prožitím. Osobně nevím o nikom, kdo by všechny ty klíče k Poselství již našel. Znám více lidí ve svém okolí, kteří tuto knihu zlostně odhodili, než těch kteří ji přijali. Znám dokonce i takového, který ji roztrhal a spálil, takže si nedělám žádné iluze o tom co nás jako lidstvo čeká.
 
Klíče k Poselství
Pane Devinsky, váš dotaz-žel-opět svědčí o tom, co jsem již psal. Vaše první věta je rozporem sama o sobě: "Pán Smutek, píšete že ste nenašli nikoho, kto má kľúče k Posolstvu a zároveň, ak som vás dobre pochopil, tvrdíte že tým kľúčom nieje ani Slovo Pána (Posolstvo), ani ten kľúč nenosíme vo svojom vnútri.".... pane D, aniž si to uvědomujete, vydáváte Slovo Pánovo za Poselství. Poselství JE Slovo Pánovo. ale naopak tomu tak není. Proč? Slovo Pánovo je daleko širší než Poselství!! Či-li i to, co řekl svým povolaným, co řekl v jiných obcích, co také nevyřknul apod....Poselství je jen malou částí jeho Slova, ačkoliv pro pozemského člověka je stejně nepřijatelně mnoho. TOTO nechápete a proto nechápete ani DRUHOU větu, kterou citujete z Praduchovních úrovní 4... "opatrujte verne kľúče, dané vám mojimi slovami a odovzdajte ich správnym spôsobom tým, ktorí prídu po vás!" .... v této větě je skryto to, o čem stále dokola píši. ANO!! Oněmy KLÍČI k Poselství není ani Poselství, ani je nemá pozemský člověk v sobě, ani čtenářům nejsou známy atd. Pokračujete..."Preto by som sa vás chcel opýtať, odkiaľ o tom viete?, keď ste nikoho s tým nenašli. Ja som zatiaľ nenašiel v Posolstve zmienku, ktorá by podporila vaše slová." .... Co myslíte Vy , pane D. odkud to mám? Jednak to v Poselství je, je to také v Bibli v Apokalypse . A kdo mi to ústně potvrdil, to se DÁ pochopit z mých předchozích textů. S pozdravem nevěřícím Smutek a beznaděj
Zaujímavý fyzikálny dôkaz pre "materialistov". Nie vždy je pravda čo vidíte a nie vždy je nepravda čo nevidíte. Náš mozog pracuje veľmi zaujímavo.
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=4124&PHPSESSID=d11d69221135f56c3f9e5a97c0cf5dcc
 
Pán Smutek, píšete že ste nenašli nikoho, kto má kľúče k Posolstvu a zároveň, ak som vás dobre pochopil, tvrdíte že tým kľúčom nieje ani Slovo Pána (Posolstvo), ani ten kľúč nenosíme vo svojom vnútri. Že sú nimi duchovné pojmy, ktoré dostali od Pána iba učeníci.
Preto by som sa vás chcel opýtať, odkiaľ o tom viete?, keď ste nikoho s tým nenašli. Ja som zatiaľ nenašiel v Posolstve zmienku, ktorá by podporila vaše slová. V prednáške Duchovné úrovne IV sa píše:

Vy, malý zástup, nositeľov svätého kríža, budete teraz kvasným cestom, ktoré som pripravil pre ľudstvo a ktorý má teraz všetkým preniknúť a podporovať; prinášajúcim duchovný pohyb do ťažkopádnych más, aby sa nemuseli bez úžitku vnútorne zrútiť a zahynúť.
Opatrujte verne kľúče, dané vám mojimi slovami a odovzdajte ich správnym spôsobom tým, ktorí prídu po vás!
 
Víte nebo myslíte?
k panu "Roman"ovi z 26.října 2005 19:12:49 Jak vidno, je to stále to samé. Já o voze, vy o koze. V jedné stati psal Abdruschin ve svých Odpovědích, že právě to, co lidský tvor vydává za pravdu, stvrzuje, že pravdu nemá.... Píšete: ""Pán "smútok" Vy ste asi dosť silný extrémista. Podľa Vás musí človek prijať Posolstvo celé, inak to nemá význam?"" (s podtextem, že tento "extremismus" je nesprávný. A já na to: Ano, je to tak!! A o tomto "extremismu" píše Pán jednoznačně v Doslovu...VŠE, nebo NIC! Tento absolutistický požadavek opakuje ještě v jiných přednáškách, jenže čtenáři se prostě sami se sebou usnesli, že tomu tak není a basta....a že čtením Poselství "to pochopí, a to dříve nebo později. A plynně v tomto sebezvýhodňujícím stanovisku pokračujete : "Kľúče má každý v sebe, no to neznamená, že ich vie všetky použiť. Ak by bolo toťiž Posolstvo určené len pre učeníkov, život nás všetkých by bol zbytočný". Ve 4. přednášce o praduchovních úrovních Pán píše, že tyto klíče předává svým věrným, aby je věrně opatrovali a dále šířili.... Ergo kladívko to znamená, že každý čtenář Poselství, který knihu přijal jako Pravdu je tedy věrný, či-li je již za vodou a brána tisícileté říše je mu otevřena..... Vážený pane, kdybyste ty klíče měl, věděl byste přesně o čem mluvím a nediskutoval byste, že je v sobě máte. Zeptejte se na KLÍČE nějakého učedníka, který o nich alespoň ví jak se jmenují a rázem vás ta samolibost přejde.... a další a další, každá věta hovoří o jediném...já to vím, protože jsem si to přečetl.... "A to "čtení a domýšlení si rozumem" je prirodzený jav a hovorí sa mu "skúmanie".... Pane Vrábele, to, čemu říkáte zkoumánní je myšlenkovo-pocitové hloubání O TOM,a le ne zkoumání. Pojem zkoumání spočívá v tom, že nějakou informaci (vedenie o tom) spojíte se silou (svým vlastním normálním životem) a podle toho, jestli byl takový prožitek dobrý či nedobrý se zíáskává vědění (vedenie). Nelze zkoumat rozumem, ale životem a proto znovu tvrdím, že čtenáři nezkoumají, neprožívají, ale hloubají. Musí, protože neumí zkoumat, protože rozumují, protože musí, protože nenalezli KLÍČE k Poselství. V člověku nejsou, protože kdyby v něm byly, nepotřebovali by povolané služebníky a dokonce by nepotřebovali ani tisíciletou říši a mohli rovnou domu. Tyto KLÍČE jsou totiž duchovní a jsou tedy zároveň klíči k bráně domova.... S priateľským pozdravom ten, kdo hledá....