Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Nezávazné tlacháníRodáci, hlaste se

Spravuje:

DevínskyReklamaNAT98 chce byť miestom pre výmenu informácií, skúseností, zážitkov a poskytovanie vzájomnej pomoci pre tých, ktorí boli pozitívne oslovení dielom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu od Abdrushina a knihami Večné zákony 1, 2 a 3 od Natálie de Lemeny Makedonovej.
Vítané sú aj príspevky k téme Slovensko - jeho duchovná úloha a významné osobnosti.

„Naša planéta sa blíži k dobe obratu, keď sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný. Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu. Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.“
Natália de Lemeny - Makedonová

„Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Vždy, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, pretože ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.“
Abdrushin

Linky na zaujímavé príspevky:
15 rokov / Ján Anton Sloboda
Pani Natália odpovedá na výklady v knihe Večné zákony 4 / Jozef Potúček
Úlohy nášho politického vodcu / Jozef Potúček
Úloha - úlohy pani Natálie / Jozef Potúček
Ako zúročil slovenský národ dvojnásobnú pomoc od Boha. /Jozef Potúček
Všetko sa do bodky naplní! /Ján Anton Sloboda
Straky /Dušan Zámečník
Deň 17.7. /Jozef Potúček
28.11.1998 zrod KRÁĽA kráľov. Decembrové spomienky I. II. III. /Ján Anton Sloboda
Slovo ľudské, či SLOVO BOŽIE ? (2.) (3.) (4.) (5.) /Jozef Potúček
Kompromisy, alebo ústupky /Ján Anton Sloboda
Zjavenie Jána /Peter Franko
Veďme naše kroky k tomu lepšiemu ... /Jozef Potúček
Prijatie Boha. Prijatie Boha – príkaz /Peter Franko
Buďme lepší a radostnejší! /Jozef Potúček
Společné působení /J.P., +reakcie: [H1], [JP1], [H2], [JP2], [H3], [JP3], [H4], [JP4], [H5]
Milujte se navzájem! /J.P.
Prožívání Slova /J.P.
Človeče neodsudzuj iných, lebo budeš sám súdený ! /Ivan
Slovenský národ v historických faktoch /Miroslav Pazdera
Prepis TV vystúpenia p. Natálie de Lemeny – Makedonovej (febr.1998) + linky na rozhovory (nov.1998) /Ján Anton Sloboda

Upozornenie:
Za obsahovú stránku príspevku a jeho dôsledky si zodpovedá každý prispievateľ jednotlivo, nie moderátor. Ten má právo vyradiť tie príspevky, ktoré sú proti zámeru tohto fóra napísanom v záhlaví, alebo anonymné, či znižujúce úroveň diskusie.


***** povolené je prispievať iba po prihlásení do systému (Login, heslo)*****

Príchod Imanuela na Zem
Dobrý deň želám.
Už pár mesiacov som sa rozhodoval o nasledujúcej téme niečo povedať. "Naštartovala" ma debata na stránke svetlo hyperlink, takže konečne som to "vysypal".
Pre niektorých to nič nové nebude, ale predsa ...

V knihe Poselství doznívá sa nachádzajú dve prednášky s názvom VÁNOCE. Prvá z nich (16. Vánoce) sa v 3-dielnom Posolstve Grálu nenachádza. Hovorí sa v nej okrem iného o vtelení Syna Človeka na Zem, a to v tej súvislosti, že len tak bolo umožnené, že Zem bude očistená a zachovaná. V Jánovom evanjeliu sa hovorí o príchode Ducha Pravdy na Zem (samotný Syn Boží Ježiš ho totiž zvestoval), čo potvrdzujú aj slová Syna Človeka z uvedenej prednášky: <Teprve Janem byl pak zvěstován jeho pozemský příchod ze Světla, když krátce po zavraždění Syna Božího bylo mu to na jeho prosbu povoleno.>
Čitatelia Posolstva vedia, že Abdruschin žil prvýkrát na Zemi asi 1500 rokov pred Kristom. Vo výklade Abdruschinovej náhrobnej dosky (kniha Z doznělých tisíciletí) sa hovorí o opätovnom návrate a osobnej prítomnosti Syna Človeka na Zemi.
Prorok Izaiáš žil tiež niekoľko storočí pred Kristom a zvestoval chlapca Imanuela na Zemi.
Otázka znie:
Vtelenie KOHO(?) na Zemi zvestovala Abdruschinova náhrobná doska a tiež prorok Izaiáš, keď z horeuvedeného vyplýva, že o inkarnáciu Ducha Pravdy tam nešlo, lebo až o niekoľko storočí neskôr samotný Ježiš Kristus túto informáciu o pozemskej inkarnácii Ducha Pravdy oznámil svojim, aby sa prvýkrát objavila až v Jánovom evanjeliu?
Jozef Potúček 
Pekný deň, rád by som uviedol niečo z Odpovedí na otázky od Abdrushina, z otázky č. 23 s názvom ,,Príde odpoveď na všetky otázky?"- ,,Posolstvo grálu dáva preto iba to, čo ľudský duch potrebuje na uľahčenie, ba vôbec na umožnenie jeho nutného vzostupu. Kto len trošku vycíti, aké je to naliehavé, ten namiesto akýchkoľvek otázok celou silou svojho vyciťovania sa pokúsi zdôvodniť si a prijať to, čo Posolstvo dáva. Avšak to, čomu ešte nemôže rozumieť, neodmietne, alebo popri tom neprejde, ale bude skúmať vo svojom vnútri, či tam niekde v kútiku neleží príčina jeho neporozumenia." Ďalší citát z tej istej otázky - ,,Z tohto dôvodu musia niektoré otázky ostať nepovšimnuté. Budú zodpovedané až po prvej veľkej očiste, ešte s mnohými inými podrobnejšími vysvetleniami."
 
„Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.”
V tomto varovaní, tak ako je napísané, vidím podmienku, že ten bude predmetom Božieho hnevu, ktorý prijme znak a zároveň sa bude klaňať šelme. Potom, ak tomu rozumiem správne, by od trestu mali byť oslobodení všetci tí, ktorí síce prijali znak na čelo alebo ruku či z prinútenia alebo nevedome ale nestotožnili sa so šelmou, neklaňali sa jej.
Vo VZ2 sa táto vec spomína iba ako varovanie neprijať tento znak z toho dôvodu, že tí ktorí ho príjmu môžu byť ľahko centrálne ovládaní hlavne v ekonomickej sfére.
 
Odolat alebo sa podriadit.
Padla tu otazka, ze ako sa vlastne ubranit pred vlozenym cipu na ruku alebo celo? Treba to razne odmietnut, ako nieco neprijatelne, lebo Zjavenie aj pred tymto znackovanim jasne varuje, ze co sa moze stat, ak predsa clovek zlyha a podriadi sa tomu s akyhkolvek dovodov: ,,Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť. Po nich nasledoval iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 11A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.“ Clovek sa môze preto sam rozhodnut, ci odola alebo zlyha, ale kto odola ten bude raz odmeneny vavrinom vitazstva. S pozdravom J.A.Sloboda
 
Pán Miroslav má veľmi zaujimavé vysvetelnie zjavenia. Myslím, že čosi pravdy by natom mohlo byť. Tiež uvažujem, aké vlastne budeme mať možnosti ubrániť seba a svojich blízkych pred implantovaním mikročipov do našich tiel. A mali by sme sa zaoberať budúcou formou komunikácie medzi nami, odporcami globálnych spolkov, z dôvodu budúceho, prísnejšieho monitorovania internetu a telefónov. /Ak sa toho dožijeme./ Prajem nám veľa šťastia a dobrých nápadov. Roman Vrábel
 
Kto hľadá, ten nájde. Kto sa má dozvedieť, ten sa dozvie. Prednedávnom som našiel určité súvislosti, ktoré sa týkajú Zjavenia Jána. Keďže vieme, že sa jedná o túto dobu našu teraz, na rozdiel od cirkví, ktoré sa to za každú cenu snažia vykladať ako skutočnosti už minulé a veľa udalostí nám už bolo zjavených, niektoré prebiehajú a podaktoré sa udejú zrejme v dohľadnej dobe, ako to poznáme z Večných zákonov 1,2,3. Preto dovoľte, aby som sa podelil s uvedeným aj s Vami. Zj.J. 17.kpt.161 Žena, tú som videl spitú krvou svätých, a krvou Ježišových mučeníkov (teda tých, čo zachovávajú božie prikázania riadia sa životom, podľa večných zákonov). To je tá žena sediaca na šarlátovej šelme symbolizujúca pozemskú múdrosť, rozširovanú radami cirkvi, ako údajný kódex kresťanskej viery a náuky. O tom svedčia aj skutky týchto údajných vyznávačov pravdy a šíriteľov kresťanského učenia v podobe križiackych výprav, útlaku a zotročovania celých ľudských pokolení vraj v Božom mene a to v podobe kolónií a dobyvačných vojen. Poďme teraz trochu do nedávnej minulosti. Po II. svetovej vojne bola jej následkom celá Európa, veľmi zbedačená. USA prisľúbilo finančnú pomoc, avšak len pod podmienkou zjednocovania sa Európy, tzv. Marshalov plán. A tak v roku 1950 vyzval Shuman krajiny ako Francúzsko, Nemecko a ďalšie, aby spojili svoju uhoľnú a hutnícku produkciu a založili tak prvý základ EU. A 18.4.1951 vzniká Európske spoločenstvo uhlia a ocele – ESUD, ktoré podpísali: BELGICKO, NEMECKO, FRANCÚZSKO, TALIANSKO, HOLANDSKO, LUXEMBURSKO, tzv. „rímska šestka.“ Teda do nej vstúpilo 6 štátov. Tak Marshalov plán bol preto aj podstatou pre integráciu Európy. V roku 1957 podpísala „šestka“ rímske zmluvy o založení EHS a EUROATOMU. No a v roku 1967 sa všetky 3 organizácie zlúčili pod jednotné vedenie a vzniklo Európske hosp. spoločenstvo. Po splnení podmienky zjednocujúcej sa Európy, prijalo 16 krajín v Európe sľúbenú finančnú pomoc od USA v podobe 13 miliárd USD (v rokoch 1948-1952). Takže nebyť tejto „podmienky“ zo strany USA, tento vznikajúci základ EU pod ranným názvom ESUD, by asi nenastal. Čo sa týka USA, veľmoci obklopenej morom (ktorej vládne morská šelma) VZ. 2. ot.č.256, vieme, o kom sa tam píše pod týmto pseudonymom, iba toľko že aj americký prezident jedná pod jej vplyvom. Vráťme sa teraz k 7-mym pahorkom, na ktorých žena sedí. Zj.J. 17. kpt. /9/ Sedem hláv je sedem pahorkov, na ktorých žena sedí, a to je sedem kráľov... To sú predsa ale hlavy šelmy, a tie znázorňujú kráľov – vládcov Zj.J. 13.kpt. /11/ zakladajúcich štátov ESUD bolo iba 6. No zjavenie jasne udáva, že hláv (kráľov) bolo 7. Pýtate sa, kde je 7-my vládca zo zakladajúcich štátov tzv. rímskej šestky? Tým 7-mym je ten, kto rozhoduje vo Vatikáne. Vatikán je štátom v štáte a keďže medzi tými 6-timi bolo aj Taliansko, je logické, že tým, že Vatikán leží v Ríme, tak aj on patrí medzi tých 6-tich. A to je ten 7-my pahorok (hlava), ktorý nám k tomu chýbal. Máme teda prvých 7-mych zakladajúcich členov krajín ES. V roku 1973 sa k rímskej šestke pridali ďalšie 3 štáty: DÁNSKO, ÍRSKO, VEĽKÁ BRITÁNIA. Neskôr v roku 1981 sa 10-tym štátom ES stalo GRÉCKO. V roku 1986 ho nasledovalo: PORTUGALSKO, ŠPANIELSKO. To už vzniká známa Európska 12-tka. V roku 1995 sa pridali: FÍNSKO, RAKÚSKO, ŠVÉDSKO. To už mala EÚ 15 členských krajín. Sedem hláv je 7 zakladajúcich štátov, teda 7 panovníkov, a to sú hlavy šelmy. V roku 2004 sa EU rozrástla o ďalších 10 štátov. Kto neverí, nech ich zráta: SLOVENSKO, SLOVINSKO, ČESKO, POĽSKO, MAĎARSKO, ESTÓNSKO, LOTYŠSKO, LITVA, MALTA, CYPRUS. A teraz prejdime opäť k zjaveniu Jána. Zj.J. 17.kpt. /12/ Desať rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí sa ešte neujali kráľovstva... Tak tie rohy sú vlastne štáty – ich panovníci, ktorí sa ešte iba ujmú moci. ...ale spolu so šelmou dostanú moc ako králi na jednu hodinu. Ďalej sa v zjavení udáva, že kto je múdry, tu má vysvetlenie: Tých 7 kráľov Zj.J. 17.kpt. /10/ Piati padli, jeden je (ten 6-ty) iný ešte neprišiel, a keď príde, len na krátko má ostať. Zj.J. 17.kpt. /11/Šelma, ktorá bola a niet jej, sama je tým (8-mym) kráľom, ale je z tých 7-mych a ide do zatratenia. Vo VZ. 2. v XIV. kpt. sa píše, kto je to tu teraz, a je tu aj priamo nazvaný šelmou, padlým archanjelom a skrytým vládcom celého sveta. Teraz, už je jasné, prečo do spomínaných 10-tich pristupujúcich krajín muselo byť zaradené aj Slovensko. A ten, kto zosobňuje tú šelmu, bol z tých 7-mych kráľov, teda v tom čase zakladajúcich ESUD. Ďalej sa udáva v zjavení, že šelma vyšla z mora, jednu z hláv mala akoby sťatú po rane od meča, ale smrteľná rana sa jej zahojila. Zj.J. 13. kpt. /3/ Z toho vyplýva, že ten, kto bol v tom čase (1951) vo Vatikáne a mal veľkú moc, bol zrejme tým 8-mym kráľom, a teda tou šelmou, ktorá je tu aj teraz. A kráľom Vatikánu býva odjakživa pápež. Ďalej sa v zjavení píše: kto má rozum, nech spočíta číslo tej šelmy, lebo je to číslo človeka a jeho počet je 666.Zj.J. 13.kpt. /18/ Ten, o ktorom sa tam píše vo VZ. 2.XIV.kpt. má číslo 9. No a v tomto čísle sa ukrýva číslo 666, ktoré sa dá z neho odvodiť a zachvieva sa v ňom. Odbočím teraz trochu opäť k nedávnym historickým udalostiam. Ako už všetci vedia, dňa 13.5.1917 došlo k zjaveniu vo Fatime, podrobnosti nie je potrebné ďalej opisovať. Všetci vedia, o čo ide. Zaujímavé však na tom je, že v ten istý deň bol v Ríme vymenovaný za arcibiskupa v Sardes istý EUGENIO PACELLI – po 20-tich rokoch sa nasťahoval do Vatikánu ako pápež PIUS XII. V roku 1944 odovzdali arcibiskupovi z Leirie v zapečatenej obálke 3.FAT.POSOLSTVO, ktoré zapísala sama Lucia. Arcibiskup podstúpil posolstvo Svätému ofíziu až o 13 rokov neskôr. Pápež PIUS XII., ktorý zomrel 9.10.1958, odovzdal neotvorený dokument svojmu nástupcovi. Takže ten, ktorý bol v tom čase (1951) kedy došlo k prvej globalizácií vo Vatikáne, bol PIUS XII. Ale poďme ešte ďalej z inej strany. Uvedené informácie ma zaujali z knihy „Tajné dejiny Jezuitov, 6.zväzok“, kde sa píše následovné! Kto má záujem, nech ma ďalej sleduje. V roku 1946 PIUS XII. posilnil kandidátske kolégium pridaním ďalších 32 kandidátov. Štyria z nich boli Američania. V lete 1947 došlo medzi Trumanom a pápežom k výmene dopisov. Prezident USA vyzval Vatikán, aby pomohol pri uskutočňovaní Marshalovho plánu. Pápežova odpoveď bola kladná. Keď dokončil pápež korešpondenciu s Trumanom, zvolali jezuiti koncom augusta 1947 prostredníctvom PIA XII. do Španielska medzinárodnú konferenciu katolíkov. Jej sa zúčastnili katolícke cirkvi z 12-tich štátov USA, Kanady, Latinskej Ameriky, a skoro všetky krajiny západnej Európy. Na tejto konferencii sa zúčastnené štáty dohodli, že pretvoria Európu na jednotný hospodársky celok a zavedú čo najviac jednotné európske hospodárstvo. Všetci katolícki kňazi, biskupi a kardináli jednomyseľne schválili Marshalov plán a Vatikán sa stal jeho hlavným šíriteľom a podporovateľom. Všetky tieto kroky viedli jezuiti. Nakoľko sa im ZSSR vymklo z rúk, potrebovali vytvoriť náboženský pevný a jednotný celok Cesta oficiálneho zástupcu amerického prezidenta k pápežovi do Vatikánu jezuitom, Taylorom priniesla v roku 1948 medzi USA a Vatikánom ešte silnejšie spojenie. Taylor bol pred pápežom ako Trumanov diplomatický zmocnenec. Priniesol plán, ktorým podporoval rozšírenie katolicizmu (pozemskej múdrosti) po celej Európe. Súčasne priniesol aj správu, že USA sa chcú podieľať na príprave nového budúceho ťaženia rímsko-katolíckej cirkvi, a že sa najväčšie špičky amerického finančníctva a priemyslu rozhodli celú „ pápežovu akciu ,“ finančne podporovať.“ Odmenou za to malo byť zaistenie všetkých európskych a východných trhov výhradne iba USA. Vatikánu bolo určené neobmedzené pole pre náboženské pôsobenie na všetkých získaných územiach. Pôsobenie rímsko-katolíckej cirkvi malo byť pod ochranou USA. Ďalej malo byť medzi pápežom a Taylorom dohodnuté, že do kľúčových západných štátov Európy, budú dodávaní kvalitní americkí kňazi ,a budú tu pôsobiť ako cirkevní a politickí podporovatelia Vatikánskej politiky. Zároveň budú zaisťovať monopolné postavenie amerických koncernov na európskej pôde. Je toho ešte dosť, čo všetko bola cirkev schopná robiť, len aby si získala a udržala moc. Kto má záujem, nech si preštuduje najmä 6-ty zväzok už spomínaných Tajných dejín Jezuitov. To všetko ukazuje dobu, ktorá sa týka novodobých dejín až po dnešok. /To boli začiatky pripravovanej novo vznikajúcej svetovlády v tieni skrytej šelmy./ Nie je účelom zisťovať ,kto to vtedy konkrétne bol, chcem iba poukázať na to, ako to všetko spolu súvisí, a dáva tak dokopy ucelený obraz. Vráťme sa však teraz znovu k zjaveniu. Vo VZ-1,na 286.str. sa píše, že táto šelma udržiava spojenie s temnom prostredníctvom vysokého padlého anjela, ktorý sa tu nazýva „falošným prorokom .“/Vieme, o koho ide./ Ten zavádza ,ako už vieme obyvateľov zeme používaním rôznych okultných školení, tzv. bielou mágiou, odvoláva sa na pannu Máriu, aktívne lieči a robí zázraky. Ďalej sa v zjavení Zj.J.13.kpt./13,14/ udáva, že mu bola daná moc, aby pôsobila, že ľudia vztýčia obraz antikrista/morskej šelme/, a budú sa klaňať jej obrazu. Tieto falošné zjavy/astrálne útvary/ „vidiny“ panenky Márie, údajne matky božej, ktoré cirkev však podporuje a vydáva za pravé. Mimochodom EU pripravuje vydanie pamätnej mince, možno už aj vyšla, kde na lícnej strane je znázornená mapa EU a na rube je obraz Prakráľovnej, ktorú však Vatikán predstavuje ako pannu Máriu. Teda tomu hovorím „symbolika, ak vyšitá“. Ďalšou kuriozitou je, že EU nemieni meniť ani počet 12-tich hviezd na svojej vlajke, i keď počet jej členských štátov od toho času , čo ich bolo 12, úctyhodne vzrástol. Zaujímavosťou na tom je aj fakt, že starý Rím rozprestierajúci sa na 7-mych pahorkoch sa odvtedy rozrástol, a v súčasnosti jeho rozloha zaberá miesto až na12-tich pahorkoch .Žeby to bola náhoda? Vráťme sa však k zjaveniu, kde sa v 13.kpt./16/ spomína, že šelma pôsobí aj, aby si ľudia dali znamenie šelmy 666, na pravú ruku, alebo čelo, a klaňali sa tak šelme, a kto by odmietol, bude pomordovaný. My vieme, že ide o mikročípy, ktoré majú byť zavedené vládou šelmy. Poďme opäť k EU. V roku 2007 sa počíta s prijatím ďalších členov, a to 3 štátov: Turecka, Bulharska, Rumunska. Ale to by znamenalo 3 rohy navyše, ale o tom sa v zjavení nepíše. Tam sa jasne udáva , že šelma mala 7 hláv a 10 rohov. A potom je tu uvedené, že spolu so šelmou dostanú moc na 1 hodinu./Zj.J.17.kpt.(12)/.Teda asi ide o určitý časový úsek, kedy by mala vrcholiť vláda šelmy. A to vidím v prenasledovaní tých, ktorí s tým nebudú súhlasiť. No prenasledovanie môže nastať až tým, keď budú ľudia už pod plnou kontrolou šelmy, a to až zavedením čípov pod kožu. Najprv sa však má všade rozšíriť Euro-mena a biometrické karty. Alebo, žeby sa podmienky už natoľko zmenili, že tento medzistupeň by už stratil svoje opodstatnenie? Asi preto sa tak cielene rozšíril v poslednej dobe terorizmus, a ako jediná možnosť v rozpoznaní, kto k nemu patrí, príde zrejme už priamo zavedenie čípov. Jedno je však isté, že vláda šelmy bude obmedzená určitým časom, lebo v zjavení sa to jasne udáva. Potom má už nastať celosvetová katastrofa, a s ňou premena zeme. V zjavení sa ďalej píše, že tí, čo vydržia až do konca, budú vyvolení a budú sa podieľať na budovaní 1000-ročnej ríše pod vládou Imanuela. Vo VZ.2.ot.č.128, sa píše aj to, že ako sa bude vyvíjať väčšina, tak sa bude aj usmerňovať súd. Nové pokolenie bude vedené tak, aby v pravý čas dostávalo ďalšie poznatky, ktoré ho utvrdia v pravde a dodajú ďalších síl v boji s temnom v ťažkej dobe na zemi. Ďalej sa v zjavení píše Zj.J.17.kpt./18/ o odsúdení „Neviestky“, že ju znenávidia, spustošia a spália ohňom. Už dávni proroci, ako aj Nostradamus predpovedali /kniha: Veštby o konci sveta/, že Rím má zhorieť, a pápež ujde v poslednej chvíli. Budú to asi posledné dni cirkvi na zemi pred koncom starého sveta. Ďalej zjavenie hovorí o páde Babylonu Zj.J.18.kpt./14/“Vyjdite z neho môj ľud, aby sa aj vám neušlo pliag z božieho hnevu“ A to pokladám za poslednú výzvu pre všetkých cítiacich sa byť pravými kresťanmi vo viere v stvoriteľa , k zaradeniu sa na stranu svetla, -pravdy , a to odmietnutím prijať číp,/znamenie šelmy/ , a zrieknuť sa tak vlády antikrista. Presné dátumy , kedy sa to stane, ako už vieme, nie sú pevne stanovené, lebo s meniacimi sa podmienkami, menia sa aj skutočnosti. Vyplýva to zo slobodnej vôle ľudí, ktorí celý chod udalostí ovplyvňujú svojimi skutkami. Je len dané to, čo sa stane, keď nenastanú žiadne zmeny v ich myslení a konaní. Nemám v úmysle sa týmto stavať do pozície nejakého proroka, je to iba moje videnie a nikomu ho nevnucujem. Sami posúďte, či to, čo vidím, „je to“, čo je, alebo bude. Tieto riadky ukončím citátom zo zjavenia Jána: ...Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou králi zeme smilnili a obyvatelia zeme opájali sa vínom jej smilstva. A odniesol ma v duchu na púšť. Uvidel som ženu, ako sedí na šarlátovej šelme , ktorá bola plná rúhavých mien a mala 7 hláv a 10 rohov....Keď som ju uvidel, náramne som sa divil... Ja k tomu poviem iba nasledovné: Aj tí, ktorí s nadšením oslavovali vstup do EU, teda dobrovoľne sa rozhodli dať svoj osud do područia otroctva šelmy, sa budú prenáramne diviť nad tým, čo s nimi bude šelma robiť. . Miroslav Pazdera, Bratislava.
 
Odpoved: Po prvý krát som o nej "-o nich" počul asi pred mesiacom, ale od kedy sa skutočne takto začali prejavovať to neviem. Ak je jasno tak ju vidieť vždy. Teda videl som ju aj včera. Prajem pekný deň Tibor Burian
 
V piatok okolo 21 hodiny som uvidel hviezdu, ktorá zodpovedá popisu nízko nad horizontom v takmer presne v západnom smere. Blikala a menila farbu svetla od studeno-bilelej po žltú. Bolo to naľavo od Veľkého voza a mohol to byť Arcturus . Kôli oblačnosti sa mi to však nepodarilo potvrdiť.
Marian
 
Zaujimave objekty na nocnej oblohe.
Tu hviezdu, ktoru spomina p.Tibor, je vidno zatial docela dobre na severnej strane. Taku podobnu hviezdu bolo vidno aj na vychodnej strane. Ale nakolko je teraz oblacne pocasie, tak neviem povedat ci ju je este stale vidiet. Pekny den zelam. J.A.Sloboda.
 
Pán Tibor, zaujímalo by ma, či tá hviezda je vidno aj teraz, prípadne, kedy sa objavila prvýkrát, ďakujem, M. Ivánek.
 
Na Slunci vyšla velká aktivní oblast, která 7. září 2005 byla příčinou 4. nejmohutnější erupce za posledních 15 let. Rentgenový snímek Slunce pořídil satelit GOES-12 dne 9. září 2005 v 10:35:47 SELČ. Astronomové s 50% jistotou předpovídají, že během 24 hodin nastane na Slunci další velmi silná erupce nejvyšší třídy X. Takové sluneční erupce a únik koronální hmoty (CME - coronal mass ejections) mohou způsobit polární záře, geomagnetické bouře a poruchy rádiových vln (především vysokofrekvenční komunikace, mobily, záchranářské vysílačky apod.). Zdrojem této aktivity je sluneční skvrna 798, která se po 14 dnech vrátila na přivrácenou stranu Slunce (ve druhé polovině srpna 2005 způsobila na Zemi polární záře). Od okamžiku, kdy se objevila na východním okraji slunečního disku způsobila velké zvýšení sluneční aktivity a dosud byly pozorovány 3 obrovské sluneční erupce: 7. září 2005 v 19:40 SELČ (kategorie X17), 8. září 2005 v 23:05 SELČ (kategorie X5), 9. září 2005 v 5:00 SELČ (kategorie X1). Tato aktivní oblast (sluneční skvrna) je dostatečně veliká, abychom ji mohli pozorovat i bez dalekohledu "pouhým" okem. Pohlédnete-li přes svářečský filtr nebo brýle, které jste používali při zatmění Slunce, k mraky nezastíněnému Slunci, uvidíte na slunečním kotoučku malou "pihu", která zdobí jinak téměř čisté Slunce. Zdroj: www.spaceweather.com
 
Chcel by som sa spytať či si niekto z vás všimol v posledných dňoch na oblohe hviezdu ktorá mení farbu. Jej svetlo sa mihoce a pri lepšom sústredení oka vidieť akoby sa menila každým mihnutím jej farba. Mne sa zdá, že sa strieda červená- modrá-žltá a tak stale dookola. Od priateľa som sa dozvedel že v istý deň videl na oblohe až 3 takto sa meniace hviezdy v jednej chvíli vo velkej vzdialenosti od seba . Pomocou malého poľovníckeho dalekohladu vraj videl, akoby bola hviezda zložená z troch, do trojuholníka usporiadaných menších svetielok jednotlivých farieb, ktoré sa pri letmom pohľade javia ako Jedno jediné mihotajúce. Nemám z domu dobrý výhľad na celú oblohu, ale jedna z takýchto hviezd (pozorované včera 22:30) je laicky povedané približne 30-40 stupňov horizontalne vpravo od veľkého voza. Ak má niekto lepší hvezdársky daľekohlad, mohol by mi povedať čo tam skutočne vidieť? Tibor
 
Rád by som upozornil čitateľov a prispievateľov tohto fóra na internetové stránky www.zelenaratolest.szm.sk a www.vysvetlenie.szm.sk Pekný deň,želám.
 
Pre Michala.
Pán Michal. vo Vašom príspevku je spomenuté, že sedem rokov od Prehlásenia Abdrushina, teda od roku 1929, bolo veľké množstvo hurikánov nad Atlantikom. Podobne teraz, keď je sedem rokov od narodenia Imanuela, teda od roku 1998, je tiež veľké množstvo hurikánov. V tom vidím tú symboliku, lebo náhody neexistujú a symbolika je aj v tom, že ste ten príspevok zverejnili 4.9.2005 a práve v tento deň, teda 4.9.2005, Venuša dokončila svoj jedenásty obeh okolo Slnka. Tak môže to byť náhoda, že ste to napísali práve v ten deň? Prajem pekný a slnečný deň, Miroslav Ivánek.
 
Devínsky  
Michal:
Trochu inak!
Autorka toho článku, Amitakh Stanford, píše o tom, že v súčastnosti prebieha na Zemi vojna medzi dvoma znepriatelenými skupinami temných mimozemšťanov o nadvládu. K tomu používajú zbrane a metódy, ktoré my identifikujeme ako prírodné katastrofy, napr. zemetrasenie, záplavy, tornáda. Moja otázka, či uvažovanie, spočiva v tom, že ak dokážu ovplyvňovať živly tak je možné, že nejakým spôsobom vedia spolupracovať s bytostnými, či ich ovládnuť.
 
Pana Ivanka sa chcem spytat v com je ta symbolika. Napisal som svoj prispevok 4.9.2005; ako to vsak suvisi s datumom 28.11.1998? Hurikan Katrina spustosil juhovychod USA pred 4.9.2005. Len sa pytam. Nic v zlom. Vsetkym prispievatelom prajem co najviac svetla v ich srdci.
 
Clanok o vecnych zakonoch je mozne najst na adrese www.slovenka.sk K mimozemskej vojne, ktora sa prejavuje v podobe prirodnych katastrof, by som chcel napisat co ma hned napadlo: bytostny sa povazuju za zlych mimozemstanov? Mozno som to vsak zle pochopil.
 
Náhody neexistujú.
Toto je ako odozva na článok s názvom ,,sedem", ktorý tu bol zverejnený dňa 4.9.2005., kedy bola planéta Venuša pri svojom obiehaní okolo Slnka presne na tom istom uhle natočenia, ako bola dňa 28.11.1998., kedy sa narodil pani Natálii na Slovensku Imanuel. Je to krásna symbolika. S pozdravom Miroslav I.
 
Devínsky  
V súvislosti s nedávno pustošiacim hurikánom ako aj s inými pohromami som našiel zaujímavý tento článok, v ktorom autorka predpokladá možnosť “človeka” ovládnuť bytostné živly v boji proti nepriateľovi.
Marian K.
 
Vo svete vlakov
Vo svete vlakov Vždy ma fascinovali vlaky. V detskom veku som sa často chodieval na ne pozerať a nesmierne som sa tešil, keď som s rodičmi občas aj s nimi cestoval. Je to dopravný prostriedok, ktorý dokáže odviesť naraz veľa cestujúcich. Samozrejme závisí to od počtu vagónov a od výkonnosti lokomotívy, koľko je schopná ich naraz utiahnuť. Dnes máme už aj rýchlovlaky, ktoré dokážu prekonať obrovské vzdialenosti za relatívne krátky čas na to vytýčený. Cesta takými vlakmi býva často veľmi príjemná, môžeme pozorovať, ako nás míňa okolitý terén, striedajú sa a menia hranice rôznych krajín, s nimi obyvatelia, a teda aj ich názory, životné náhľady a potreby. Vždy som si myslel, že práve na tých odlišnostiach by sa mali ľudia spájať a navzájom sa tým obohacovať. Dať jeden druhému to, čo on nemá, a ten druhý mu zase pridá niečo, čo chýba jemu. Lenže toto všetko by malo prebiehať na určitej dobrovoľnej vzájomnej výmene, a tým by sa rozvíjala vzájomná harmónia. Ibaže dnes tu prevláda úplný opak. Isteže sú ľudia, ktorí podobne rozmýšľajú, ale sú aj takí, ktorí vidia vo všetkom iba svoje obohatenie sa na úkor iného, a na tom postavili svoju životnú filozofiu. Tento ošiaľ rozumovej skazenosti, ktorý zasiahol už celú zem ako morová rana sa stal synonymom veľkého nebezpečenstva, ktoré ohrozuje už celé ľudstvo a vedie ho postupne do záhuby. A ľudí, ktorí predstavujú takéto myšlienkové spoločenstvá, je dnes väčšina. Preto sa aj celé národy a štáty prispôsobujú tomuto amorálnemu kódexu a považujú ho za niečo úplne normálne. Vrátim sa teraz opäť k vlakom. Každý vlak sa skladá z radov vagónov. Ako som už spomenul závisí od lokomotívy, na koľko vozňov si trúfa a môže utiahnuť. Keď prirovnáme národy a štáty k týmto vagónom, dostaneme ucelené vlaky, ktoré sa vyznačujú vzájomnou rôznorodosťou. Cielene si vytvárajú svoj osobitý model podľa svojich špecifík, ktoré ich odlišujú od ostatných vlakov, pričom každý vagón zosobňuje ešte akúsi identickú skupinu, so svojimi istými znakmi, ktorými sa ešte od ostatných odlišujú. Tieto vlaky postupne vznikali po celý rad storočí, ba až tisícročí, pričom sa ich rušňovodiči neustále striedali, tak ako aj ich sprievodcovia. Menili si dokonca počas celého obdobia medzi sebou aj jednotlivé vlaky, dokonca aj vagóny, aby sa týmto postupným vývojom zdokonaľovali. Nie vždy však si ďalšie vagóny pripájali čestnými spôsobmi. Ba práve naopak, väčšina z nich „prepadávala“ a dobíjala iné, menej odolné, alebo lepšie povedané menej obratné vlaky. Tak sa postupom času, až do dnešnej doby vytvorilo viac takýchto vlakov, a niektoré z nich už dokonca nadobudli podobu rýchlovlakov, pričom však ich cestujúci sa stali ich rukojemníkmi. Nám sa podarilo z jedného takéhoto vlaku vystúpiť, respektíve ten náš vagón z tejto pôvodnej zostavy s názvom – RVHP, chránený vlastnou železničnou políciou – „Varšavská zmluva“ odpojiť. No netrvalo dlho a znovu sa o našu priazeň uchádzal iný „pytač“ s podobnými vlastnosťami, ako ten predošlý, len ináč zaobalenými pod názvom EU, chránený vlastnou železničnou bezpečnostnou ochrankou – NATO. Tento náš vagón mal byť pripojený k takejto vlakovej súprave. Táto pôvodná súprava pozostávala zo 15-tich vozňov 1.triedy, ktorú ťahá mimoriadne výkonná lokomotíva. Ona určuje rýchlosť a prísne vytýčenú trasu celej zostavy pod už známym názvom EU. Náš sprievodca trval však na tom, aby cestujúci nášho vozňa dodatočne pripojeného mali rovnaké podmienky prepravy, ako prislúchajú tím, z pôvodnej 15-vozňovej zostavy. Keď som už spomenul vagóny 1. triedy treba ešte dodať, že každý vlak ako aj tento má aj reštauračný vozeň, ktorý býva obvykle pripojený za posledným vozňom vagónov 1. triedy. Tým ju vlastne uzatvára, a oddeľuje od ostatných dodatočne pripojených vagónov, ktoré už však napĺňajú podstatu 2-triedy. Táto je však už ohraničená určitými možnosťami komfortu, ako už iste všetci dobre viete. Predstava nášho sprievodcu začleniť nás medzi pôvodných 15 vagónov zostavy sa nepáčila sprievodcom týchto vagónov, a najmä rušňovodičovi, ktorý tento vlak riadi. Dokonca sa to nepáčilo ani sprievodcom istého, zvlášť prodemokraticky orientovaného vlaku, ktorý keďže vznikol oveľa skôr, odvolávajúc sa na svoje bohaté skúsenosti zo zaberania cudzej pôdy, a likvidovania pôvodných obyvateľov ich vlastnej krajiny, určoval si plné právo rozhodovať o vlakoch na celom svete. Tu sa zrazu zjavil u nás, istý odborník pre veci železničné, ktorý sa nesmierne chcel zapáčiť svojim kolegom, prodemokraticky orientovaným sprievodcom a rušňovodičom. Neštítil sa preto použiť ani tie najúbohejšie metódy zviditeľnenia sa. Odvolával sa na svoje veľké skúsenosti získané štúdiom istého železničného oboru. Vyhlásil sa za povolaného odborníka, a pravého sprievodcu ohovoril pred všetkými cestujúcimi. Nakydal naňho toľko špiny až si nakoniec získal sympatie celého železničného predstavenstva a cestujúci si pod tlakom týchto lží, ktorým už nedokázali ďalej odolávať, svojho sprievodcu odvolali. Tento údajný odborník pre veci železničné však čoskoro ukázal svoju pravú tvár. Pri vyjednávaní s rušňovodičom o pripojení nášho vagóna k jeho súprave nakoniec pristúpil na také podmienky, že z našich cestujúcich urobil razom pasažierov na úrovni 3.triedy, pričom 2. triedu akosi v svojej snaživosti zapáčiť sa rušňovodičovi vynechal. Vpustil do nášho vagóna cudziu montážnu čatu mechanikov, ktorá všetky dobré sedadlá povytŕhala a odvliekla do vozňov 1.triedy. Neštítili sa pobrať aj iné zariadenia, skrátka všetko, čo bolo v dobrom stave. Takže napokon všetci cestujúci zostali sedieť na prázdnej podlahe. Týmto činom nás vrhli na úroveň afrických vlakov z rozvojových krajín, čím sa mu podaril vytvoriť v Európe svetový unikát. Pritom títo cestujúci musia platiť také isté cestovné, ako tí v 1.triede. No do reštauračného vozňa, ako aj do ostatných častí súpravy 1.triedy im bol vstup zakázaný, vraj iba na určité - prechodné obdobie. (Ide asi iba o čas, dokiaľ vlak nedorazí do cieľovej stanice, kde už potom návšteva reštauračného vozňa stratí svoje opodstatnenie. Tam sa už totiž vystupuje). Aby teraz všetci pochopili, o akú vlastne lokomotívu tu ide, treba zrejme osviežiť poniektorým pamäť. Táto lokomotíva si totiž svoje postavenie vybudovala tým, že prepadávala iné menej technicky vybavené vlaky. Tým bola stále bohatšia a jej vplyv rástol. Všetkým, ktorí jej pritom pomáhali upevňovať si takýmito skutkami svoje postavenie, sa odvďačila tým, že z nich urobila pasažierov 1.triedy. Ale jej sláva je nadobudnutá útlakom iných. Je preto logické, že si týmto znepriatelila veľa iných vlakov, ktorých posádky sa teraz s najväčšou pravdepodobnosťou pospájajú a ju napadnú. A nečudujme sa, veď rušňovodičmi takýchto dobyvačných vlakov sú vždy iba nepriatelia svetla, ktorý svoj rozum vyvyšujú nad všetko ostatné. Uvedomujúci si svoje zlé skutky z bývalých, ale ešte aj zo súčasných dobyvačných ťažení, vedia, že pri toľkej zlobe, ktorú za tisícročia napáchali, si už odrezali cestu naspäť k svetlým výšinám. Preto z nenávisti a závisti voči ostatným, ktorí si nevytvorili taký zlý osud, chcú všetkých stiahnuť zo sebou. Tak aj táto lokomotíva uháňa ozrutnou rýchlosťou do temného tunela, na konci ktorého je už iba rozklad všetkého živého. Svetlá lokomotíva by pri napadnutí inými dobyvačnými vlakmi vytvorila kruhovú obranu, čo znamená, že celá súprava na čele s lokomotívou by sa spojila s posledným vagónom, bez ohľadu na to, do akej triedy patrí. Tak by sa vytvoril jeden pevný celok, kde všetci majú rovnaké povinnosti, rovnaké šance na prežitie, ale aj rovnaké práva pri plnení úloh. Lenže táto lokomotíva smrdiaca zažranou špinou z minulých období svojej činnosti, ktorou sa ešte aj teraz zúčastňuje svojou vraj „prodemokraticky“ naklonenou politikou, na ďalšom zbedačovaní iných a nazýva to demokratickými procesmi. Preto si môžeme teraz byť takmer istí, že pri napadnutí použije na svoju obranu tzv. jašteričí efekt. A tým aj odhalí svoj dračí pôvod. O čo vlastne ide? No, ako iste dobre viete, každá jašterica, keď jej hrozí nebezpečenstvo, obetuje svoj chvost, aby si zachránila ostatné časti tela a hlavu. Takisto aj táto lokomotíva, nechá „odpojiť“ – obetuje vagóny za reštauračným vozňom, teda Vás druhoradých občanov tohto európskeho spoločenstva, ktorí budete s najväčšou pravdepodobnosťou nasadzovaní do prvých línií pod zástavou draka –NATO. Pýtate sa čo by bolo, keby sme si nedali odvolať s funkcie sprievodcu nášho pravého odborníka? Práve v tom, v čom by bola naša záchrana, a to nepripojenie vášho vozňa k uvedenej súprave. Totiž rušňovodič, ani sprievodca tých pôvodných 15-tich vagónov by nikdy nesúhlasili, aby sme boli vzatí do 1-triedy. Náš vozeň by zostal v depe a ostatné dobyvačné vlaky by ho obišli idúc si vybavovať svoje účty s tými vlakmi, ktoré sa zúčastňovali na ich drancovaní. No odmietnutím nášho svetlom povolaného sprievodcu sme sa už o túto možnosť pripravili a tým si vytvorili osud, kde sa budeme musieť očistiť už iba utrpením v hroznej vojne a katastrofách, ktoré tento svet už neminú. Upozorňujem, že za nastúpenie do tohto vlaku za podmienok, s ktorými súhlasil falošný sprievodca, si môžeme sami. Nikto nás nenútil, sami ste sa takto rozhodli. Preto aj následky dopadnú na každého podľa jeho voľby. Mali sme možnosť spoznať oboch sprievodcov, ktorí majú za sebou už skúsenosti s podobnou činnosťou, z minulých čias. Ten pravý, pri vyvádzaní starého židovského Bohom vychovávaného národa spod egyptského jarma, a ten druhý, falošný, pri sfanatizovaní nemeckého národa a uvrhnutia ho do hroznej zničujúcej vojny v nedávnej minulosti. Opäť sa tu zase raz vytvorila modelová situácia, kde sa mohol každý zaradiť, kam svojim zmýšľaním patrí, buď na stranu svetla, alebo temnej skazy. Každý nech sa ohodnotí sám, ako na tom je. Práve si teraz pripomíname Deň ústavy. Ústavy, ktorá nám zaručovala aké také záruky slobody suverénneho štátu, ktorý nám zaručoval ochranu svetlom v tomto pokrivenom svete plnom nenávisti, a rozumovej zvrátenosti, kde cit absentuje na celej čiare. Dobrovoľným pripojením sa k tejto prehnitej vlakovej súprave, ktorú vlečie rušeň plný skazenosti, a tým vlastne vysmiatím sa tejto ústave, nakoľko už onedlho začne platiť iná, ktorá nás uvrhne opäť do pozície otroctva, ste si sami určili svoj ďalší osud. Neviem, či si podaktorí vôbec uvedomujete, že svojim rozhodnutím ste vlastne odobrili tisícročia útlaku slabších, potieranie slobodných práv celých národov, ktoré nemali tú silu ubrániť sa technicky vyspelejšej časti populácie a jej dobyvačným vlakom, vytvárajúcich okupačné kolónie, ktorých vydrancované krajiny sa dodnes nedokážu z toho spamätať. Pripojili ste sa k nim dobrovoľne a súhlasíte aj naďalej s jej praktikami, ktoré stále pretrvávajú. (Viď nedávna agresia voči Juhoslávii, kde pri bombardovaní utrpela ujmu aj naša vlastná národnostná menšina, ktorá tam žije. Ďalej súčasná vojna v Iraku, a mnohé ďalšie agresie cielené voči všetkým, ktorí nesúhlasia s podobnými metódami tejto pseudodemokracie pod zámienkou ničenia teroristov, mimochodom, ktorých si sami oni vycvičili. Áno svojou voľbou v NATO a EU ste toto všetko odobrili. Tu pomôže už len vážne zamyslenie sa nad svojimi chybami, prehodnotiť svoje skutky a všetko to, čo nás v blízkej budúcnosti ako dôsledok tohto všetkého teraz čaká prijať s úplnou pokorou ako zaslúžený trest. Ale to si musí každý prehodnotiť už len sám vo svojom vnútri. Všetkým verným, ktorí veria v deň Pánovho zúčtovania, prajem veľa síl a odvahy pri vyskakovaní z tohto vlaku. Verím, že pri úprimnom oľutovaní svojich chýb, im to bude ešte umožnené. Miroslav Pazdera V Bratislave dňa: 01. 09. 2005.